CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

De ce ortodocşii şi catolicii sărbătoresc Învierea Domnului la date diferite ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paştele îşi trage denumirea de la cuvântul ebraic “Pesah” al vechilor iudei, care înseamnă “trecere”.

Mai întâi, cuvântul a desemnat trecerea sau aducerea lumii de către Dumnezeu dintru nefiinţă întru fiinţă, iar mai apoi, trecerea poporului israelian din robia egipteană la libertatea deplină.

Data Paştelui creştin se stabileşte după o regulă fixată la Sinodul I ecumenic, în anul 325 şi anume: Paştele cade în prima duminică, după luna plină ce urmează echinocţiului de primăvară.

Această regulă este respectată de toate Bisericile creştine. 

 

De ce catolicii şi ortodocşii sărbătoresc Învierea Domnului la date diferite?

In primele trei secole ale creştinismului, nu exista o dată universală pentru Învierea Domnului. Bisericile din diferite părţi ale lumii urmau tradiţii diferite. Unii creştini sărbătoreau Paştele în prima duminică după Pesah, supranumit “Paştele evreiesc”, alţii în aceeaşi zi.

Această problemă a fost ridicată de preoţii care au luat parte la primul Sinod Ecumenic, din 325, de la Niceea.

Ei au stabilit o formă de calcul pentru a stabili data Paştelui în concordanţă cu desfăşurarea evenimentelor din Biblie.

Astfel, Paştele este sărbătorit în prima duminică de după prima lună plină de după echinocţiul de primăvară, dar numai dacă aceasta pică după Pesah.

Pentru a se asigura că nu există confuzii în legătură cu echinocţiul, preoţii au convenit să fixeze data acestuia pentru 21 martie (în prezent, 3 aprilie în Calendarul Iulian).

În epoca modernă, însă, Biserica Catolică şi cele Protestante au decis să nu mai respecte faptul că Paştele creştin ar trebui să pice după cel Evreiesc.

Diferenţa calendaristică dintre Paştele occidentalilor şi Paştele orientalilor, a apărut ca urmare a unor evoluţii istorice complexe şi îndelungate, precum şi coroborării calendarului solar cu cel lunar.

În Antichitate, au existat foarte multe diferenţe în prăznuirea Paştelui în lumea creştină.

Astfel, în primele secole, creştinii din părţile Siriei şi Asiei Mici celebrau Paştele Crucii (moartea lui Hristos) la data de 14 Nisan, apoi Paştele Învierii (Învierea) la 16 Nisan.

Deoarece serbau Paştele odată cu iudeii, adică la 14 Nisan, aceştia se numeau Quartodecimani. De precizat că Nisan (nume de origine babiloniană) este cea de-a şaptea lună a anului ecleziastic şi prima lună a anului civil în calendarul ebraic.

Nisan este o lună de primăvară de 30 de zile. Totodată, în limba turcă este numele lunii aprilie.

Protopashiti, alţi creştini din zona Antiohiei, serbau Paştele duminica, dar aveau grijă ca acea duminică să cadă totdeauna în săptămâna azimilor iudaice.

Totodată, cei mai mulţi creştini din Egipt, Grecia şi Apus sărbătoreau Paştele în aceeaşi zi din săptămâna în care a murit şi a înviat Hristos.

În vinerea cea mai apropiată de 14 Nisan era comemorată moartea lui Hristos, fiind numită Paştele Crucii.

Duminica următoare era sărbătorită Învierea şi cădea totdeauna după 14 Nisan sau după prima lună plină care urma echinocţiului de primavară. Sărbătoarea se numea Paştile Învierii.

Unul dintre lucrurile care au condus la sarbatorirea separata a Pastelui de catre catolici si ortodocsi este Marea Schisma, care a avut loc in anul 1054, cand cele doua Biserici s-au separat – Estul ortodox si Vestul catolic.

Incepand din anul 540 si pana in anul 1583, Pastele era sarbatorit in aceeasi zi de Biserica estica si de catre cea vestica.

Ulterior, dupa ce Papa Grigorie al XIII-lea a dispus inlaturarea a zece zile din calendarul iulian, masura care nu a fost luata si de Biserica ortodoxa, datele de sarbatorire a Pastelui in cele doua Biserici nu au mai coincis.

În 1582, Papa Grigore al XIII-lea a decis să reformeze calendarul după care funcţionează Biserica Catolică.

Noul calendar a primit numele de Calendarul Gregorian, este mai precis din punct de vedere astronomic decât cel Iulian şi este folosit în prezent de aproape toată lumea.

Calendarul creat de Iulius Cezar era cu 11 minute prea lung, iar, de-a lungul secolelor, s-a decalat faţă de fenomenele naturale, precum schimbarea anotimpurilor.

În consecinţă, în timpul pontificatului lui Grigore, echinocţiul de primăvară, de exemplu, nu mai pica pe 21 martie – dată convenită de preoţi în anii ‘300 pentru echinocţiu.

Astfel, Papa a tăiat, pur şi simplu, 13 zile dintr-un an, pentru a reface echilibrul.

În plus, anii centenari, precum 1900 şi 2000, pot fi bisecţi numai dacă sunt divizibili cu 400.

În 1923, un sinod al Bisericilor Ortodoxe a fost convocat la Constantinopol şi a luat o decizie foarte controversată la acea dată. Bisericile participante au hotărât să preia Calendarul Gregorian pentru aproape toate sărbătorile, cu excepţia Paştelui, a cărui dată este calculată în continuare după Calendarul Iulian.

În consecinţă, catolicii, protestanţii şi ortodocşii pe rit nou sărbătoresc Crăciuniul, Boboteaza şi alte sărbători simultan, însă Paştele şi sărbătorile corelate, precum Înălţarea Domnului, pică în date diferite.
Crestinatatea ortodoxa s-a impartit la randul ei din anul 1924 in doua, in ceea ce priveste data sarbatoririi Pastelui: Bisericile ramase la calendarul vechi, iulian, au continuat sa il serbeze dupa Pascalia veche, pe cand Bisericile care au adoptat calendarul indreptat au sarbatorit cativa ani (intre 1924 si 1927) Pastele pe stilul nou.

Biserica Ortodoxă respectă o regulă în plus: în cazul în care Paştele creştin coincide cu Paştele evreiesc, sărbătoarea Învierii Domnului este mutată în duminica următoare.

Aşadar sunt luate în calcul două fenomene astronomice: unul fix, echinocţiul şi unul variabil – luna plină. 

Bisericile care au adoptat calendarul îndreptat au stabilit (din 1927), prin consens general, ca Paştele să fie serbat în toată creştinătatea ortodoxă după Pascalia stilului vechi, adică odată cu bisericile rămase la calendarul neîndreptat, iulian.

Decalajul dintre paştele catolic şi cel ortodox în unii ani este cauzat, însă, de diferenţa dintre cele două calendarele avute în vedere la calculul acestei date.

Bisericile Ortodoxe ţin seama în stabilirea datei Paştelui de calendarul neîndreptat sau stilul vechi, în timp ce Bisericile Romano-catolică , Protestante şi Neoprotestante, respectă calendarul îndreptat, sau Stilul nou.

Diferenţa de 13 zile dintre aceste două calendare face ca echinocţiul de primăvară să fie şi el decalat cu 13 zile de la un calendar la altul.

Luna plină este un criteriu evident, indiferent de calendar, pentru că se vede pe cer.

Apariţia ei mai aproape sau mai departe de echinocţiul de primăvară influenţează aşadar suprapunerea sau decalajul datei Paştelui. 

Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă au serbat Sfintele Paşti în aceeaşi zi destul de rar. O astfel de coincidenţă s-a petrecut  în 2014, la 20 aprilie, în 2017, la 16 aprilie şi în 2025, la 20 aprilie.

Altfel însă, diferenţa dintre Paştele catolic şi cel ortodox poate varia de la o săptămână – cum se întâmplă anul acesta – la cinci săptămâni – cum s-a întâmplat în 2008.

Care este explicaţia? În primul rând, faptul că cele două Biserici lucrează cu calendare diferite.

Biserica Romano-Catolică foloseşte, din secolul al XVI-lea, calendarul gregorian , iar Biserica Ortodoxă pe cel iulian.

Dacă statele ortodoxe au adoptat în viaţa civilă calendarul gregorian, în prima jumătate a secolului XX (Rusia si Bulgaria în 1918, România şi Serbia în 1919, Grecia în 1923), majoritatea Bisericilor Ortodoxe merg în continuare pe varianta iuliană, dar îndreptată la Congresul de la Constantinopol din 1923.

Numai câteva biserici ortodoxe (numite „stiliste”), mai folosesc si astăzi calendarul iulian pur, neîndreptat (Biserica Rusă, Biserica Sârbă, Bisericile din Patriarhia Ierusalimului şi Sfântul Munte).

Data prăznuirii Paştelui este, spre deosebire de data Naşterii Domnului (25 decembrie) variabilă, în funcţie de prima lună plină de după echinocţiul de primăvară.

În calcul mai intră un element important, şi anume data Pesah-ului. (Această sărbătoare ebraică , amintind trecerea prin Marea Roşie şi eliberarea de robia egipteană, se prăznuieşte pe 15-22 Nisan.

Intre sărbătoarea creştină a Paştelui şi Pesah nu este, prin urmare, decât o asemănare de nume). Anul acesta, Pesah-ul este între 6-14 aprilie.

Pentru a elimina controversele legate de sătrbătoarea Paştilor, în cadrul primului sinod ecumenic de la Niceea, din anul 325, s-a stabilit că Paştile vor fi serbate totdeauna în prima duminică ce cade după prima noapte cu Lună plină de după echinocţiul de primăvară.

Sinodul de la Niceea a mai stabilit şi că data Paştelui din fiecare an va fi calculată de către Patriarhia din Alexandria, iar aceasta o va comunica, la timpul potrivit, şi celorlalte Biserici creştine.

În acest caz este vorba de coroborarea calendarului solar, în funcţie de care este stabilit echinocţiul de primăvară, cu calendarul lunar, stabilit în funcţie de fazele lunii.

Totododată, dacă data Paştelui, calculată după prima regulă, cade în aceeaşi zi ca şi Paştele evreiesc, atunci Paştele creştinilor trebuie amânat cu o săptămână.

Bisericile Ortodoxe păstrează recomandarea primului Sinod Ecumenic de la Niceea, din 325, ca Sărbătoarea Invierii Domnului să nu coincidă cu Pesah-ul, ci să fie consecutivă acestuia.

În fine, catolicii stabilesc prima luna plină de după echinocţiu folosind o serie de calcule şi tabele ecleziastice, pe când ortodocsii iau ca reper luna plină astronomică.

Schimbarea apărută după introducerea calendarului gregorian

Învierea Domnului a fost sărbătorită peste tot la aceeaşi dată până la introducerea în 1582 a calendarului gregorian în urma reformei efectuate de Papa Grigorie al XIII-lea.

Introducerea calendarului gregorian a fost necesară deoarece, în cazul calendarului iulian, anul mediu era mai lung decât anul astronomic, făcând ca echinocţiul de primăvară să se mute înapoi în anul calendaristic.

În Orient, din motive religioase ce au apărut odată cu Marea Schismă din 1054, cele mai multe biserici au refuzat să accepte, sute de ani, calendarul gregorian care este cu 13 zile înaintea celui iulian. Astfel, Răsăritul şi Apusul n-au mai serbat Paştele la aceeaşi dată decât din întâmplare.

Catolicii calculează data Paştelui după o formulă de calcul a lunii pline de după echinocţiul de primăvară, în timp ce ortodocşii calculează în funcţie de luna plină astronomică.

În anul 1924 s-a hotărât, la Constantinopol, o adaptare a tuturor Bisericilor Ortodoxe la calendarul gregorian. Nu toate au acceptat, astfel că Patriarhia Ierusalimului, Biserica Ortodoxă Rusă, Biserica Ortodoxă Sârbă păstrează calendarul neîndreptat.

Pentru a menţine o unitate ortodoxă în serbarea Paştelui, din anul 1927, s-a decis ca toate bisericile ortodoxe să sărbătorească Paştele după calendarul iulian.

Timp de zece ani de la această hotărâre, românii ortodocşi au serbat Paştele o dată cu romano-catolicii.

 

 

 

 

 

 

  Vaticanul a recomandat minorităţilor catolice din ţări cu majoritate ortodoxă, să serbeze Paştele o dată cu ortodocşii.

În România, doar greco-catolicii au respectat această recomandare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima săptămână ce urmează după Învierea Domnului Iisus Hristos, este denumită Săptămâna Luminată şi se termină în Duminica Tomii (a Sfântului Apostol Toma).

Săptămâna Luminată este începutul unei perioade de sărbătoare care se termină după cincizeci de zile de la Paşte, la Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile).

 

 

 

*****

 

 

 

surse :  http://www.romania-actualitati.ro/; gandul.info;/ jurnalul.ro

30/04/2016 Posted by | CREDINTA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 31 DECEMBRIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

31 decembrie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 192: A murit imparatul roman  Commodus; (n.31.08.161).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus Aurelius Commodus Antoninus  fost împărat roman din anul 180, până în 192.

 A fost  fiul lui Marcus Aurelius și al Faustinei, născut la Roma (“primul moștenitor al tronului născut în purpură”), si a fost ridicat la rang de caesar în 166 si  la cel de Augustus (și coregent) în 177.

La moartea tatălui său, Commodus  este proclamat imparat si instituie un regim absolutist.

Puterea este exercitată de favoriții săi, Tigidius Perennius și M. Aurelius Cleander, apoi de Q. Aemilius Laetus, prefecți ai pretoriului. Cultele orientale cunosc in timpul domniei sale o largă răspândire.

La 31 decembrie 192, cade victimă unei conspirații  inițiată de Q. Aemilius Laetus, Eclectus și de Marcia (amanta împăratului).

Pe tron a urcat la 1 ianuarie 193  Publius Helvius Pertinax.

Odata cu Commodus s-a  stins dinastia Antoninilor (96-192).

 

 

 

 

 

335: A murit la Roma Papa Silvestru I, al carui pontificat a inceput in anul 314.

Conform legendei, papa Silvestru l-a vindecat pe împăratul Constantin cel Mare de lepra.

 

În spațiul central-european de limba germana, ceha,polona,maghiara etc. petrecerea de rebelion este  numită Silvester, după numele sfântului zilei de 31 decembrie.

 

Photo of Pope St. Sylvester I

 

 

Despre sfântul papă Silvestru I se cunosc foarte puține date, afară de faptul că a condus Biserica Romei de la anul 314, ca urmaș al sfântului Miltidate si ca a avut un pontificat de lungă durată, care a mers paralel cu domnia împăratului Constantin cel Mare (306-377), într-o perioadă de mare importanță pentru Biserică.

Prin Edictul de la Milano (312), persecuțiile au luat sfârșit și s-a început organizarea vieții bisericești, operă la care Constantin a avut o contributie importanta.

Pentru a-și putea arăta simpatia față de Papa Silvestru, Constantin i-a dăruit  Palatul Lteran, care de atunci a fost timp de multe secole locuința Papilor. Cartea «Deposito episcoporum», scrisă în 354 , notează că Papa Silvestru a fost înmormântat la 31 decembrie, în cimitirul   Priscilla de pe Via Salaria din Roma

 

 

 

 

 

406: Triburile Vandalilor, Alanilor si Suebienilor trec Rinul si incep invazia Galiei romane.

 

 

 

 

535: Trupele generalului bizantin Belisarius incheie cucerirea Siciliei, infrangand garnizoana gota a cetatii Palermo ( Panormos).

 

 

1225 : In Vietnam, Dinastia ia sfarsit, după 216 de ani de la urcarea pe tron a împăratului  Trần Thái Tong, si  începe dinastia Trần.

Dinastia a pierdut puterea în momentul in care  regina Chieu Hoang ( 8 ani) a fost forțata să abdice de la tron în favoarea soțului ei, TRAN Cảnh.

În timpul domniei lui Thanh Tông, denumirea oficială a Vietnamului a devenit Đại Việt.

 

 

 

1229: Recucerirea creștină a insulei Mallorca. Jaime I de Aragón el Conquistador (Cuceritorul), intră Medina o Mayurqa (acum cunoscuta sub numele de Palma, Spania) . O parte dintre musulmani se refugiaza in nordul Africii.

Insula este repopulata cu catalani, italieni, provensali, Occitani, din sudul Franței.

Mallorca devine un teritoriu al Coroanei de Aragon.

1378: S-a nascut  Papa Calixt al III-lea, primul papă spaniol al Romei; (d. 6 august 1458).

 

 

 

 

 

1617 : S-a nascut pictorul spaniol Bartolome Esteban Murillo. A pictat, printre altele, ”Imaculata Concepţie”, ”Viziunea Sf. Anton”, ”Fuga din Egipt”); (d.03.04.1682).

 

 

 

 

 

 

1679: A murit la Roma, Giovanni Alfonso Borelli; (n. 28 ianuarie 1608 la Castelnuovo),  fizician, matematician și astronom renascentist italian. Este considerat întemeietorul biomecanicii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1705: A murit infanta  portugheza Ecaterina de Braganza, soția regelui Carol al II-lea al Angliei; (n. 25 noiembrie 1638).

 

 

 

 

 

 

 

Caterina a introdus obiceiul de a bea ceai în Anglia, un obicei care era deja foarte popular printre nobilimea portugheză la momentul respectiv.

De-a lungul domniei sale, Carol a respins ferm ideea de a divorța de Catherine , care era catolica, chiar și atunci când Parlamentul a exercitat o presiune pentru a da naștere sau de a declara un succesor protestant.

La moartea lui Carol al II-lea la 16 februarie 1685, Caterina a rămas în Anglia în timpul domniei lui Iacob al II-lea al Angliei și s-a întors în Portugalia în timpul domniei lui William al III-lea și Maria a II-a, după Revoluția glorioasă.

Caterina s-a îmbarcat la 29 martie 1692 spre Spania. S-a stabilit la Lisabona în 1693, la palatul Bemposta. Și-a asumat regența de două ori: în 1704 când Petru al II-lea al Portugaliei s-a dus la război pentru succesiunea la tronul Spaniei și în 1705 când regele a fost bolnav.

A murit la Lisabona în 31 decembrie 1705 și a fost înmormântată la Mănăstirea Jerónimos, în Belém, Lisabona

 

 

 

 

 

1719: A murit John Flamsteed, primul astronom regal englez, cel care a organizat Observatorul din Greenwich şi a alcătuit primul mare catalog modern al stelelor, în care erau notate peste 3 000 de poziţii ale astrelor; (n.19.08.1646).

 

 

 

 

 

 

 

1842: S-a nascut  la Trifesti, judetul Iasi, scriitorul si profesorul universitar  român Iacob Negruzzi.

 

 

 

Iacob Negruzzi a fost  secretarul “Junimii” şi redactorul “Convorbirilor literare”, preşedinte al Academiei Române (1910-1913 – 1923-1926); (d.06.01.1932).

 

 

 

 

 

 

1852: Este inaugurat solemn Teatrul cel Mare (Teatrul Naţional) din Bucureşti, Muntenia, cu piesa Zoe, sau Amor românesc.

 

 

 

Teatrul Naţional din Bucureşti, 27 martie 1918, (distrus în urma bombardamentului din 1944) preluat de pe andreas-praefcke.de

Afiş al Teatrului Naţional din Bucureşti din 1857

  Primul director al teatrului a fost  Costache Caragiale.

În 1864, Teatrul cel Mare din Bucureşti, devine instituţie publică de cultură cînd, printr-un decret semnat de primul ministru de atunci, Mihail Kogălniceanu, „s-a hotărît să se ia pe contul statului şi să devină instituţie naţională ”.

 

Vechiul Teatru Naţional din Bucureşti (1851-1944)

Sala vechiului Teatru Naţional din Bucureşti

 

În anii 1916 – 1918, în timpul Primului Război Mondial, Trupa Teatrului Naţional s-a refugiat la Iaşi.

La data de 24 august 1944, clădirea Teatrului Naţional din Calea Victoriei a fost  distrusă în timpul bombardamentelor aviatiei germane.

 

 

 

 

 

 

 

 

1857: Orasul Ottawa a fost desemnat de catre regina Victoria a Marii Britanii, capitala a Canadei.

 

 

 

 

 

 

 

1866: Avocatul român Ioan Raţiu  a prezentat  la Viena împăratului Austriei, o petiţie  (redactată de George Bariţiu şi semnată de 1493 de intelectuali, negustori, industriaşi şi agricultori români), în care exprima protestul împotriva votării de către Dietă a alipirii Transilvaniei la Ungaria.

 

 

 

 

 

 

 

1869: S-a nascut Henri Matisse, pictor impresionist , sculptor şi desenator francez, maestru al ilustraţiei de carte, iniţiatorul fovismului; este autorul celebrului tablou “Ie românească” (d.03.11.1954).

 

 

 

 

 

 

  Fiu al unui negustor de grane, Matisse  s-a nascut in localitatea Chateu-Cambresis, si si-a descoperit pasiunea pentru desen la varsta de 20 de ani, astfel ca s-a inscris la Academia Julian din Paris, chiar daca initial se gandea sa studieze Dreptul.

S-a perfectionat  la Scoala de Arte Frumoase, unde l-a avut ca dascal pe pictorul Gustave Moreau.

 

 

La Blouse Roumaine

 

 

 In 1905 isi expune lucrarile la Salonul de Toamna de la Paris, alaturi de Andre Derain, Maurice de Vlaminck, Albert Marquet, reusind sa scandalizeze criticii din cauza stilului abordat.

 Louis Vauxcelles, unul dintre critici, a denumit sala in care au fost expuse tablourile “cusca fiarelor salbatice” (“la cage aux fauves”), care a dat si numele curentului initiat de pictori: fauvism.

Prietenia care l-a legat de artistul roman Theodor Pallady i-a inspirat lucrarea “Bluza romaneasca”, care infatiseaza o tanara imbracata cu ie.

Dupa incheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial a continuat sa experimenteze noi stiluri si, chiar daca era slabit din cauza bolii, a lucrat pina in ultimele clipe de viata.A murit in toamna anului 1954 in urma unui atac de cord.

 

 

 

 

 

 

1877: A murit pictorul, desenatorul şi litograful francez  Gustave Courbet; (n. 10.06.1819).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1879: Inventatorul Thomas Edison a facut prima demonstratie publica a modului in care functioneaza lampa electrica, aceasta aducandu-I porecla de “vrajitorul din Menlo Park”, dupa numele localitatii unde isi avea laboratorul.

 

 

 

 

 

 

 

1880: S-a nascut George Marshall, secretar de stat al  S.U.A., laureat al Premiului Nobel pentru pace pe anul 1953, initiator al  Planul Marshall de ajutorare a Europei distruse de razboi; (d. 16.10.1959).

 

 

 

 

 

 

 

1882 : A murit Leon Gambetta, unul dintre fondatorii celei de a treia Republici Franceze (1875); (n. 02.04.1838).

 

 

 

 

 

 

 

 

1889: S-a stins din viaţă  la Iaşi, marele povestitor român Ion Creangă.

 

Ion Creangă, scriitor român

  Ion Creangă  s-a nascut la 1 martie 1837 la Humuleşti, jud.Neamţ, in  Moldova,  in  ziua de 10 iunie 1839 (1 martie 1837, conform altor surse) si a fost primul copil al lui Stefan a Petrei Ciubotariu si al Smarandei Creanga.

 Dupa ce a absolvit scoala primara, in 1854 s-a inscris la Seminarul teologic de la Socola – Iasi, iar cinci ani mai tarziu a devenit diacon, insa, in paralel, a fost si invatator.

In 1871, a fost raspopit din cauza unui conflict cu autoritatea bisericeasca si, tot atunci, a inceput sa scrie la insistentele prietenul sau Mihai Eminescu, care l-a si introdus in societatea „Junimea”.

Experienta de la catedra l-a determinat sa scrie o serie de manuale scolare si povestiri didactice, pentru ca incepand din 1876 sa isi publice lucrarile care l-au consacrat. Starea sanatatii sale s-a deteriorat brusc in 1885, iar scriitorul s-a retras la Ticau, in Iasi, unde s-a si stins din viata.

A fost  foarte popular  datorită măiestriei cu care a scris basmele și povestirile sale si mai ales opera  sa autobiografica  Amintiri din copilărie.

Este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române.

 

 

 

 

 

 

1894: S-a nascut  Alexandru Marcu, profesor român, savant italienist, traducător, membru corespondent (1940) al Academiei Române, subsecretar de Stat în Ministerul Propagandei, în Guvernul condus de Ion Antonescu.

 

 

 

 

A murit dupa arestarea sa de catre Securitatea comunista în închisoarea de la Văcăresti; (d.27.02.1955).

 

 

 

 

 

1903: S-a nascut  Ilarie Voronca, poet avangardist (“Ulise”, “Zodiac”, “Act de prezenţă”); (d.05.04.1946).

 

 

 

 

 

 

 

1904: A avut loc prima celebrare a Revelionului in Times Square, azi Longacre Square, din New York.

 

 

https://i1.wp.com/itsfreshradio.com/wp-content/uploads/2012/01/NYC-Times-Square-1904-640_s640x427.jpg

 

 

 

 

1913: In România, guvernul condus de Titu Maiorescu demisionează.

 

 

 

 

1925: În România, Consiliul de coroană a ratificat renunţarea prinţului Carol  la succesiunea tronului în favoarea fiului său Mihai.

 

 

 

 

 

1930: Este promulgată în România Legea pentru reducerea lefurilor salariaţilor publici în valoare de circa 10%, aplicată începînd din ianuarie 1931. Legea este cunoscută ca “prima curbă de sacrificiu“.

 

 

 

1936: Biochimistul american John Cowdery Kendall a descoperit cortizonul.

 

 

 

 

1937: S-a nascut Anthony Hopkins, actor actor englez (Premiul Oscar pentru filmul ”Tăcerea mieilor”; “Legendele Toamnei”, Rămăşiţele zilei”).

 

 

 

 

anthony hopkins photo: anthony hopkins Anthony_Hopkins.jpg

 

 

 

1938:  Celebrul test cu fiolă, efectuat pentru depistarea şoferilor aflaţi în stare de ebrietate, a fost introdus pentru prima dată, în Indianapolis (SUA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1944: Ungaria a declarat razboi Germaniei in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

 

 

 

 

1946: Presedintele american Harry Truman a declarat  oficial sfârşitul celui de–al II–lea Război Mondial.

 

 

 

 

 

 

1948: S-a nascut  renumita cantareata americana  Donna Summer, pe numele ei adevarat LaDonna Adrian Gaines (d. 17 mai 2012).

 

 

 

 

 

 

 

1956: S-a difuzat prima emisiune de televiziune din Romania.

 

 

 

A fost prima transmisiune alb-negru  a Televiziunii Romane.

 

 

 

 

 

 

1956 : S-a nascut  actorul  american Val Kilmer.

 

 

 

 

 

 

1961: S-a pus punct Planului Marshall, in cadrul caruia au fost distribuiti peste 12 miliarde de dolari pentru reconstruirea tarilor europene afectate de razboi.

 

 

 

1963: S-a destramat Federatia Centrafricana,pe teritoriul ei luand nastere   trei state: Zambia, Malawi si Rhodesia.

 

 

 

 

1981: A murit  Constantin Rădulescu, fotbalist și antrenor de fotbal român, care a antrenat Echipa națională de fotbal a României la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1930, 1934 și 1938.

 A avut un rol important în cadrul Federației Române de Fotbal între anii 1923 și 1938; (n. 05.10.1896).

 

 

 

 

1989: Un comitet de initiativa format din membri PCR a lansat un apel catre toti romanii care au avut “carnet rosu”, sa sprijine convocarea unui congres extraordinar care sa hotarasca autodizolvarea acestei formatiuni politice si predarea patrimoniului acesteia.

 

 

 

 

1989: A fost abolita pedeapsa cu moartea in Romania.

 

 

 

 

 

 

1989 : A fost emis Decretul-lege nr. 8, privind inregistrarea si functionarea partidelor politice si a organizatiilor obstesti in Romania; a fost emis Decretul-lege nr. 10, privind constituirea, organizarea si functionarea Guvernului Romaniei.

 

 

 

 

1990: Sahistul rus Garri Kasparov si-a pastrat titlul de campion mondial , dupa ce l-a invins pe Anatoli Karpov.

 

 

 

 

 

 

1997: A murit intr-un  accident de ski, Michael Le Moyne Kennedy, fiul lui Robert F. Kennedy; (n.27.02.1958).

 

 

 

 

 

 

Michael LeMoyne Kennedy (n.27 februarie 1958 ), a fost al șaselea din cei unsprezece copii ai lui Robert F.Kennedy si ai sotiei acestuia Ethel Skakel.

 

 

 

 

1999: Boris Eltin a demisionat din functia  de sef al statului rus, presedintia Rusiei fiind preluata de  prim-ministrul Vladimir Putin.

 

 

 

 

 

 

 

1999: Canalul Panama a trecut complet sub jurisdictia statului Panama (inclusiv toate terenurile adiacente canalului cunoscute sub numele de Zona Canalului Panama). Retrocedarea  s-a facut in baza acordului din anul 1977 dintre cele doua tari, cunoscut sub numele de Tratatul Torrijos- Carter.

 

 

 

 

2001: A murit istoricul de teatru Ion Zamfirescu, personalitate de frunte a culturii române, („Istoria universală a teatrului”, „Teatrul european în secolului european în secolul luminilor”);(n.07.08.1907).

 

 

 

 

 

 

2004: Este inaugurat  oficial la Taipei, in Taiwan, cel mai mare  zgarie-nori din lume  la acea data, inalt de 509 metri.

 

 

 

 

 

 - 101

A fost depasit in anul 2010 de cladirea Burj Khalifa din Dubai, care a ajuns la 829,8 m în înălțime.

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar crestin ortodox

 

 

 

 

 

 

Sfanta Cuvioasa Melania Romana

 

 

 

 

 

 

Sfanta Cuvioasa Melania Romana

 

 

 

Sfanta Cuvioasa Melania Romana s-a nascut la Roma intr-o familie de nobili,  in a doua jumatate a secolului  al  IV-lea.  A fost silita  de catre parintii sai  sa se casatoreasca cu un tanar nobil, Alpinian, cu care a avut doi copii.

Dupa nasterea celui de-al doilea copil, Melania si Alpinian au hotarat sa stea  impreuna doar ca frate si sora.  Dupa o vreme, cei doi copii ai lor s-au mutat la Domnul. Atunci au hotarat sa imparta averea  saracilor, bisericilor si manastirilor.

Au calatorit in multe tari si cetati, facand pretutindeni danii.  I-au vizitat pe parintii pustia egipteana, invatand mult si zidindu-se sufleteste din convorbirile cu ei. Cuvioasa Melania postea foarte strict, avea randuiala de rugaciune si citea mereu in intregime toate Sfintele Scripturi.

Sosind la Alexandria, ei au primit binecuvantarea  Sfantului  Chiril. Dupa aceea,  au calatorit la Ierusalim si s-au stabilit la Muntele Maslinilor. Acolo Cuvioasa Melania  a trait  intr-o pestera  vreme de paisprezece ani.

A intemeiat o manastire de barbati si o alta de femei. La chemarea unei rude de-a ei, cuvioasa  a calatorit la Constantinopol si l-a convertit la credinta crestina pe senatorul pagan Volusian.  S-a intors la Muntele Maslinilor, unde a trecut la Domnul in anul 439.

 

 

 

Tot astazi facem pomenirea:

 

 

 

Sfantului Zotic, hranitorul de orfani;

Sfantului Ghelasie;

Sfintelor zece fecioare cele din Nicomidia;

Sfintei Mucenite Olimpiodora;

Sfantului Gaiu;

Sfintei Mucenite Nemia;

Sfantului Mucenic Vusiride;

Sfantului Mucenic Gaudentie;

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE –  TODAY IN HISTORY


http://youtu.be/F4vBFka2tAM

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox;

 3. e.maramures.ro;

 4. Istoria md.;

 5. Istoriculzilei blogspot.com;

 6. Mediafax.ro;

 7. Wikipedia.ro;

31/12/2015 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 29 DECEMBRIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

29 decembrie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

765: S-a nascut Ali ibn Musa al-Ridha (cunoscut sub numele de Ali Reza), al șaptelea fiu al imamului Musa al-Kazim; (d. 23 august 818).

I s-a mai dat și numele‘Alī ibn Mūsā ibn Ja‘far si a aparținut celei de-a șaptea generații de descendenți ai  profetului Mahomed si a opta a celor 12 imami ai religiei islamice.

 

 

 

 

 

 

 

1170: A murit episcopul englez  Thomas Becket,  asasinat din ordinul regelui Henric al II-lea Plantagenet, pentru ca s-a ridicat împotriva limitării drepturilor bisericii de către puterea regală. A  fost arhiepiscop de Canterbury din 1162 până în 1170.

 

 

 

 

 

Este venerat ca sfânt in  Bisericile  Catolice şi Anglicane; (n. cca.1118).

 

 

 

1563: A decedat umanistul si teologul protestant  Sébastien Châteillon, (Sébastien Castellion), n.1515 in Bugey in  fostul regat al Savoiei, actualmente in Franta.

 

 

 

1610: Începe campania lui Gabriel Bathory, principe al Transilvaniei, împotriva lui Radu Şerban, domnul  Munteniei.

 

 

Gabriel Bathory (1589-1613), prinipe al Tranilvaniei (1608-1613)

Radu Şerban, domn al Munteniei, frescă în Biserica Domneasca din Tirgoviste, sec.XVII

Oastea transilvăneană pătrunde prin pasul Bran în Muntenia şi înaintează spre Tîrgovişte, prăpădind şi arzînd satele străbătute. Radu Şerban se refugiază în Moldova.

Gabriel Báthory (în maghiară Gábor Báthory) (n. 15 august 1589, Oradea – d. 27 octombrie 1613, Oradea) a fost principe al Transilvaniei între 1608-1613, ultimul principe din familia Báthory.

Timpul domniei sale a fost caracterizat de instabilitate permanentă. Prin modul său agresiv de guvernare şi atitudinea sa imorală şi-a făcut mulţi duşmani în rîndul nobilimii ardelene.

Odată cu ocuparea oraşului liber Sibiu şi-a atras şi împotrivirea saşilor. Din cauza războaielor pornite împotriva Munteniei a stîrnit mînia Porţii Otomane. Gabriel Bethlen l-a susţinut la început şi l-a ajutat în obţinerea domniei.

Văzînd însă caracterul lui Gabriel Báthory şi influenţa sa negativă asupra ţării, Gabriel Bethlen a pornit cu ajutor turc şi muntenesc împotriva lui Gabriel Báthory.

Pentru a-şi salva tronul, Gabriel Báthory a fost gata să predea Oradea turcilor, dar a fost asasinat.

 

 

 

 

 

1709: S-a nascut impărăteasa Elisabeta a Rusiei (d. 5 ianuarie 1762).

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeta, a  fost doua fiică supraviețuitoare a țarului Petru cel Mare si al Ecaterinei I a Rusiei.Dintre cei 12 copii ai lui Petru cu Ecaterina (cinci fii și șapte fiice), numai două fiice au supraviețuit: Ana și Elisabeta.
A fost  împărăteasă a Rusiei (1741 – 1762) si a implicat țara în Războiul Austriac de Succesiune (1740 – 1748) și în Războiul de 7 ani (1756 – 1763). Ea a încurajat înființarea de către Lomonosov a Universității din Moscova și a Academiei de Arte Frumoase din Sankt-Petersburg, de către Șuvalov.

A cheltuit, de asemenea, sume exorbitante pe proiectele grandioase în stil baroc ale arhitectului ei preferat, Bartolomeo Rastrelli, în special în Peterhof și Țarskoe Selo. Palatul de Iarnă și Catedrala Smolnîi rămân principalele monumente ale domniei sale la Sankt Petersburg.

 

 

 

 

1721: S-a nascut madame de Pompadour, amanta regelui Ludovic al XV-lea al Franţei, personaj care a avut o influență politică însemnată in Franta secolului al XVII-lea; (d.15 aprilie 1764).

 

 

 

 

 

1776: S-a nascut  Charles Macintosh, chimist britanic, inventatorul impermeabilului ; (d.25.07.1843).

 

 

 

 

 

 A inventat  mai multi coloranti si a brevetat un procedeu de conversie a fierului in otel la temperatura inalta.

A  brevetat  in 1823 un material impermeabil care i-a luat numele, fiind in general ortografiat mackintosh, nume care a  fost dat  impermeabilelor confectionate din acest material in Marea Britanie.

 

 

 

 

1800: S-a nascut  Charles Goodyear, inventator si om de afaceri american, faimos in zilele noastre pentru inventarea cauciucului vulcanizat; (d.01.07.1860).

 

 

 

 

 

 

1808: S-a nascut  Andrew Johnson, al 17-lea  preşedinte al Statelor Unite;(d. 1875).

 

 

 

 

 

 

1809:  S-a nascut William Ewart Gladstone, conducător al Partidului Liberal Britanic, prim-ministru al Marii Britanii în perioadele 1868–1874, 1880–1885, 1886 și 1892–1894 ; (d. 19 mai 1898).

 Era  foarte cunoscuta puternica sa rivalitate cu Liderul conservator britanic Benjamin Disraeli.

Este faimos și pentru disputele cu Regina Victoria  din timpul carierei sale politice.

Ea chiar s-a plâns la un moment dat „Mereu mi se adresează de parcă am fi la ședință publică”.

 

 

 

 

 

 

Gladstone era numit de către admiratorii săi „Grand Old Man” sau „William al poporului”. Este și în prezent văzut ca unul dintre cei mai importanți prim-miniștrii britanici,Winston Churchill  și alții avându-l ca model de urmat.

 

 

 

 

 

1819: Tarul Alexandru I emite un decret prin care acordă colonoştilor bulgari din Basarabia ţaristă drepturi şi privilegii deosebite.

In funcţia de membru superior al Oficiului coloniştilor străini din Basarabia ţaristă este numit, prin decret imperial rus, epitropul coloniştilor bulgari din Basarabia, rotmistrul D.Vatikoti.

 

 

 

 

 

1825: A murit pictorul francez Louis David, reprezentant al şcolii neoclasice din Franţa; (n. 30 august 1748).

 

 

 

 

 

 

 

1843: A murit Johann Christian Baumgarten, medic şi botanist german stabilit în Transilvania; autor al primului conspect critic al florei din Transilvania, redactat în limba latină; (n. 7 aprilie 1765).

 

 

 

 

 

1843: S-a nascut  în castelul Monrepos din Neuwied  pe Rin, regina Elisabeta a României ( Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied ), soţia regelui Carol I al României.

 

 

 

 

 

 

Elisabeta era fiica lui Hermann, prinț de Wied. În 1869 Principesa Elisabeta de Wied s-a casatorit  cu Domnitorul Carol I al României, devenind astfel în 1881 prima regină a României în urma recunoașterii țării drept regat atât de Poarta Otomană cât și de marile Puteri Europene după Razboiul de Independenta a României de la 1877.

A fost poetă și prozatoare, o admiratoare sinceră a poetului român Mihai Eminescu, pe care l-a recompensat cu ordinul Bene Merenti , însoțit de o importantă sumă de bani. Poetul a refuzat să ridice premiul, profesând opinii antidinastice. Era o pasionată cititoare a poemelor sale, după cum rezultă dintr-o scrisoare trimisă de Titu Maiorescu  lui Eminescu in care  îi transmitea  poetului că la curtea de la Castelul Peleș doamnele de curte și regina însăși au învățat deja poeziile sale pe de rost!

Pseudonimul literar al reginei Elisabeta I a României era Carmen Sylva, ceea ce se traduce din limba latină prin „Cântecul pădurii”. Maiestatea Sa se fotografia în fața mașinii de scris și este cunoscut faptul că în prima reclamă publicitară din lume de tip testimonial, pentru o companie producătoare de mașini de scris apărea chiar regina României.

Casa regală a României, nefiind prea bogată, își completa veniturile din publicitate!

A fost supranumită regina scriitoare: a scris poeme, basme, povestiri, romane, lucrări cu caracter memorialistic. A tradus din opera lui Pierre Loti. Reședința ei preferată era Castelul Peleș, unde își ținea și biblioteca.

L-a ajutat pe George Enescu în drumul devenirii sale de mare compozitor, prin construirea lângă Castelul Peles  a unei săli de concerte special concepută pentru el și prin dăruirea unei viori construită de celebrul lutier  italian Amati.

In 1909, Regina Elisabeta a înființat „Azilul orbilor Regina Elisabeta” pe strada Vatra Luminoasă din București, care funcționează și în prezent, acest centru având un liceu pentru cei cu deficiențe vizuale, o școală postliceală sanitară etc.

Regina Carmen Sylva  și-a devotat întreaga ei viață desăvârșirii spirituale și carierei de scriitor. A scris în mai multe limbi, fiind fluentă și perfect inteligibilă în germană, franceză, engleză și română. Cunoștea la perfecție limba latină și limba greacă.

A scris enorm, peste o mie de poezii, nouăzeci de nuvele strânse în patru volume antologice, treizeci de opere dramatice și patru romane. A scris în limba germană, uneori chiar cu caractere gotice. Opera ei a fost transpusă în limba română de Mihai Eminescu, George Cosbuc,Mite Kremnitz sau Adrian Maniu. S-a afirmat adesea că poemul Peste vârfuri al lui Mihai Eminescu ar fi doar versiunea modificată în limba romana  a unui poem scris în limba germana de poeta regina Carmen Sylva.

Regina Elisabeta a murit la 18 februarie 1916, cu puțin timp înainte ca România să declare război Germaniei.Mormântul Maiestății Sale se găsește la Mănăstirea Arges, unde sunt îngropați toți regii și reginele României.

 

 

 

 

1873: S-a născut Ovid Densusianu, poet, lingvist, folclorist şi istoric literar, membru al Academiei Române, autor al celei dintâi istorii ştiinţifice a limbii române, “Histoire de la langue roumaine”; (m. 9 iunie 1938).

 

 

 

 

 

 

1883: A murit Francesco de Sanctis, istoric şi critic literar, intemeietorul criticii literare italiene moderne; (n. 28 martie 1817).

 

 

 

1883: S-a născut prozatorul şi dramaturgul rus Alexei N. Tolstoi (“Calvarul”, “Copilăria lui Nikita”,”Ivan cel Groaznic”); (m. 23 feb. 1945).

 

 

 

1891: Inventatorul american Thomas Edison a patentat radioul.

 

 

 

 

 

 

1893: Se oficiaza, la Sigmaringen, în Germania, căsătoria dintre Principele Ferdinand de Hohenzollern, moştenitor  al tronului României, cu principesa Maria (fiica ducelui Alfred de Edinburgh–Coburg şi a marii ducese Maria a Rusiei).

 

 

 

 

 

 

1907: S-a nascut  cântăreţul  de muzică populară român Ion Luican; (d. 01.09.1992).

 

 

 

 

 

 

1910: Guvernului liberal prezidat de Ionel I.C.Brătianu demisioneaza . Se formează un nou guvern conservator în frunte cu Petre Carp.

 

 

 

1911: Sun Yat-sen devine preşedintele provizoriu al Republicii China.

 

 

 

1911: Dupa caderea dinastiei  imperiale chineze Qing , Mongolia isi declara  independenta fata de China.

 

 

 

 

Grigori Rasputin1916: Calugarul rus Grigori Rasputin a fost asasinat.
Acesta s-a nascut intr-o familie de tarani dintr-un sat siberian in jurul anului 1860 si a avut parte de o copilarie nefericita.

Afectat de moartea mamei si betiile tatalui, tanarul Rasputin era cunoscut ca o persoana desfranata. S-a schimbat radical dupa ce a facut o calatorie la manastirea de langa Ekaterinburg, pentru ca in urmatorii ani sa colinde prin locurile sfinte ale Rusiei.

A inceput sa aiba notorietate in 1903 dupa ce a ajutat prin rugaciune o bogatasa rusa aflata intr-un moment critic din viata. Acest lucru a atras atentia inaltilor prelati, rectorul Academiei Teologice din St. Petersburg, parintele Teofan, devenind unul dintre sustinatorii sai.

Vestile despre minunile infaptuite de ciudatul calugar au ajuns si la urechile tarinei Alexandra. Ea l-a chemat la palat pe Rasputin pentru a-i vindeca fiul bolnav de hemofilie, iar calugarul a reusit rapid sa castige simpatia cuplului imperial rus.

Increderea aproape oarba a lui Nicolae al II-lea si al sotiei lui Alexandra in puterile monahului au influentat negativ viata politica in Rusia, multe dintre deciziile tarului fiind dictate de Rasputin. In acest context, nobilimea a pus la cale asasinarea calugarului, care, in noaptea de 16/17 decembrie (dupa calendarul vechi), a fost atras intr-o cursa in casa printului Felix Iusupov.

Ca si viata sa, si moartea lui Rasputin este invaluita in mister. Monahul a fost servit cu vin otravit, dar, cum acesta nu a avut efect asupra lui, printul l-a impuscat de trei ori. Nici gloantele nu l-au rapus, astfel incat Rasputin a fost sugrumat si aruncat in Neva.

De moartea brutala a calugarului a fost legata si decaderea Romanovilor, in popor circuland ideea ca Rasputin ar fi blestemat familia imperiala, pentru ca, la aproximativ o jumatate de an de la incident, aceasta a fost executata de bolsevici.

 

 

 

 

 

1919: Parlamentul votează Legile de ratificare a unirii cu România a Transilvaniei, a Bucovinei şi a Basarabiei; este primul Parlament al României reîntregite, reunit la Bucureşti, ales prin vot universal şi cuprinzând reprezentanţi din toate teritoriile locuite majoritar de români.

 

 

 

1919: S-a nascut  la Cernauti, compozitorul român Roman Vlad, pianist, muzicolog de notorietate internaţională, naturalizat in Italia, preşedinte de onoare al Festivalului Internaţional “George Enescu”, ediţia 2001.

 

 

 

În 1938 imigrează în Italia,  unde primește cetățenia italiană în anul 1951. A continuat studiile la Accademia nazionale di Santa Cecilia din Roma cu Alfredo Casella unde obține diploma în anul 1942. În același an obține Premiul George Enescu pentru una dintre compozițiile sale.

După al doilea razboi mondial, Roman Vlad, își continuă activitatea de pianist concertist și compozitor, în paralel devenind unul din cei mai apreciați muzicologi, susținând conferințe și cursuri de muzicologie în toată Europa, in SUA si Japonia.

Roman Vlad este o personalitate importantă în lumea muzicală italiană și nu numai: director artistic al Academia Filarmonica Romana între anii 1955-1958 și 1966-1969, co-director al secțiunii muzicale din Enciclopedia dello Spettacolo (1958-1962), Președinte al Societății Italiene de Muzică Contemporană (1960), director artistic al Maggio Musicale în 1964 și al Teatrului Comunal din Florența (1968-1972), a fost Președinte al Società Aquilana dei Concerti (1973-1992), superintendent al Operei din Roma și director artistic la Scala din Milano, Președintele CISAC (Confédération Internationale des Auteurs et Compositeurs), iar din 1987 până în 1993 a fost Președinte al SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

A compus coloana sonoră a peste 20 de filme, în 1950 primind premiul Nastro d’Argento pentru partiturile sale cinematografice.

Pe parcursul lungii sale cariere a primit numeroase recunoașteri oficiale printre care: Doctor Honoris Causa al National University of Ireland (1974), membru al Koninlijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en SchoneKunsten din Belgia, Commandeur des Art et des Lettres al Académie des Arts et des Lettres în Franta

A decedat in  data de 21 septembrie 2013, la Roma.

 

 

 

 

1925:  Este creat Partidul Comunist Francez.

 

 

 

 

 

 

1926: A încetat din viaţă Rainer Maria Rilke, unul dintre cei mai importanţi poeţi de limbă germană din prima jumătate a secoluluii al XX-lea (“Cartea orelor”, “Elegii din Duino”); (n. 4 decembrie 1875).

 

 

 

 

 

1930 : Are loc primul recensământ al populației României reintregite. A fost organizat și desfășurat conform cerințelor științifice moderne  ale acelei perioade. Pentru prima data  în România datele s-au prelucrat cu ajutorul echipamentelor de calcul (mecanografice).

Numărul total al locuitorilor ţării  a fost de 18.052.896, din care 8.870.778 (49,1%) bărbaţi şi 9.182.118 (50,9%) femei.

România se situa  astfel pe locul 8 în Europa, după numărul populaţiei, şi pe locul 10 după suprafaţa teritorială 295.049 km2.

Potrivit structurii etnice a populaţiei, situaţia era următoarea: români – 71,9%; unguri, inclusiv secui – 7,9%; germani (saşi din Transilvania, şvabi din Banat şi Crişana, precum şi grupurile de germani din Bucovina şi Basarabia) – 4,1%; evrei – 4%; ucraineni, ruteni – 3,2%; ruşi – 2,3%; bulgari – 2%; ţigani 1,5%; turci – 0,9%; găgăuzi – 0,6%; cehi, slovaci – 0,3%; albanezi, armeni, huţani – sub 0,1%; alte neamuri – 0,3%; neidentificaţi – sub 0,1%.

 

 

 

 

1933: A încetat din viaţă I.G.Duca, prim-ministru al guvernului Romaniei, asasinat de către un comando legionar pe peronul gării din Sinaia; (n. 26 decembrie 1879).

 

 

 

 

 

 

1938: S-a nascut Jon Voight, actor american; a obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în anul 1979.

 

 

 

 

 

A fost căsătorit cu actrița și fotomodelul american Marcheline Bertrand cu care a avut doi copii: James Haven (1973) și  renumita actrita de cinema Angelina Jolie (1975).

 

 

 

1967:  S-a nascut Andy Wachowski, regizor american, creator alaturi de fratele sau transsexual  Lana/LaurenceLarryWachowski (n. 21 iunie 1965) a trilogiei de succes  “Matrix”.

 

 

Andy Wachowski

Andy Wachowski

 

Lana Wachowski

 

 

Lana/LaurenceLarryWachowski

 

 

 

 

 

 

1989: Are loc prima şedinţă a guvernului provizoriu, condus de Petre Roman, primul guvern al României de după căderea comunismului.

 

 

 

 

1989:  Prin Decret CFSN (nr.33) a fost desfiinţat Departamentul Securităţii Statului (odioasa  politie secreta comunista).

 

 

 

1989: Václav Havel devine preşedinte al Cehoslovaciei.

 

 

 

 

 

 

 

1998: Liderii Khmerilor Rosii marxisti maoisti si-au cerut  oficial iertare pentru genocidul din Cambodgia de care era responsabila organizatia lor armata, care  a facut in anii ’70  peste un milion de victime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CRESTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

Sfintii 14.000 de prunci ucisi din porunca lui Irod

 

 

 

 

 

 

Sfintii 14.000 de prunci ucisi din porunca lui Irod

 

 

 

 

Mergand cei trei magi in Betleem sa se inchine lui Hristos, nu s-au mai intors la Ierusalim ca sa-l anunte pe Irod unde se afla dumnezeiescul Prunc.  La porunca ingerului  acestia s-au intors in tara lor urmand alta cale.

Vazand ca a fost inselat de magi, Irod s-a maniat si a poruncit uciderea tuturor pruncilor de parte barbateasca, din tot Beleemul Iudeii si din imprejurimi, gandind ca astfel va ucide pe noul imparat.

S-a implinit astfel prorocia:   “Glas se aude in Rama, bocet si plangere amara. Rahila isi plange copiii (Ieremia 31: 15; Matei 2: 18).Crima aceasta fara seaman s-a petrecut la un an dupa Nasterea Mantuitorului, cand Irod cauta Pruncul ca o fiara salbatica, ca sa il ucida.

Prin voia lui Dumnezeu, familia sfanta si Pruncul Iisus s-au refugiat in Egipt si astfel a scapat de mania imparatului.

Tot in aceasta vreme, la porunca lui Irod,  Zaharia, tatal Sfantului Ioan Botezatorult, pentru ca nu l-a dat pe fiul la moarte, a fost ucis de catre soldati in Templul din Ierusalim.

Dupa moartea acestuia, Irod a pus la cale omorarea batranilor lui Israel, cei pe care ii intrebase despre Prunc, si care ii spusesera ca are sa se nasca in Betleemul Iudeii.

Tot atunci au fost ucisi: Hircan, Marele Preot, si cei saptezeci de batrani ai Sinedriului.

 

 

 

Tot in acesta zi facem pomenirea:

 

Cuviosului Marcel, staretul Manastirii Achimitilor;

Cuviosului Parintelui nostru Tadeu Marturisitorul;

Sfintirii bisericii sfintilor patruzeci de Mucenici, ce se afla alaturi de Halcotetrapilu.

Cuviosului Parintele nostru Veniamin;

Cuviosului Parintele nostru Antinodor;

Cuviosului Gheorghe, episcopul Nicomidiei;

 

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox;

 3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

 4. e.maramures.ro;

 5. Istoria md;

 6. Istoriculzilei blogspot.com;

 7. Mediafax.ro;

 8. ro.wikipedia.org

 

 

 

 

 

 

 

29 decembrie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

765: S-a nascut Ali ibn Musa al-Ridha (cunoscut sub numele de Ali Reza), al șaptelea fiu al imamului Musa al-Kazim; (d. 23 august 818). I s-a mai dat și numele‘Alī ibn Mūsā ibn Ja‘far si a aparținut celei de-a șaptea generații de descendenți ai  profetului Mahomed si a opta a celor 12 imami ai religiei islamice.

 

 

 

 

 

 

 

1170: A murit episcopul englez  Thomas Becket,  asasinat din ordinul regelui Henric al II-lea Plantagenet, pentru ca s-a ridicat împotriva limitării drepturilor bisericii de către puterea regală. A  fost arhiepiscop de Canterbury din 1162 până în 1170.

 

 

 

Este venerat ca sfânt in  Bisericile  Catolice şi Anglicane; (n. cca.1118).

 

 

 

1563: A decedat umanistul si teologul protestant  Sébastien Châteillon, (Sébastien Castellion), n.1515 in Bugey in  fostul regat al Savoiei, actualmente in Franta.

 

 

 

1610: Începe campania lui Gabriel Bathory, principe al Transilvaniei, împotriva lui Radu Şerban, domnul  Munteniei.

 

 

Gabriel Bathory (1589-1613), prinipe al Tranilvaniei (1608-1613)

Radu Şerban, domn al Munteniei, frescă în Biserica Domneasca din Tirgoviste, sec.XVII

Oastea transilvăneană pătrunde prin pasul Bran în Muntenia şi înaintează spre Tîrgovişte, prăpădind şi arzînd satele străbătute. Radu Şerban se refugiază în Moldova.

Gabriel Báthory (în maghiară Gábor Báthory) (n. 15 august 1589, Oradea – d. 27 octombrie 1613, Oradea) a fost principe al Transilvaniei între 1608-1613, ultimul principe din familia Báthory.

Timpul domniei sale a fost caracterizat de instabilitate permanentă. Prin modul său agresiv de guvernare şi atitudinea sa imorală şi-a făcut mulţi duşmani în rîndul nobilimii ardelene.

Odată cu ocuparea oraşului liber Sibiu şi-a atras şi împotrivirea saşilor. Din cauza războaielor pornite împotriva Munteniei a stîrnit mînia Porţii Otomane. Gabriel Bethlen l-a susţinut la început şi l-a ajutat în obţinerea domniei.

Văzînd însă caracterul lui Gabriel Báthory şi influenţa sa negativă asupra ţării, Gabriel Bethlen a pornit cu ajutor turc şi muntenesc împotriva lui Gabriel Báthory.

Pentru a-şi salva tronul, Gabriel Báthory a fost gata să predea Oradea turcilor, dar a fost asasinat.

 

 

 

 

 

1709: S-a nascut impărăteasa Elisabeta a Rusiei (d. 5 ianuarie 1762).

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeta, a  fost doua fiică supraviețuitoare a țarului Petru cel Mare si al Ecaterinei I a Rusiei.Dintre cei 12 copii ai lui Petru cu Ecaterina (cinci fii și șapte fiice), numai două fiice au supraviețuit: Ana și Elisabeta.
A fost  împărăteasă a Rusiei (1741 – 1762) si a implicat țara în Războiul Austriac de Succesiune (1740 – 1748) și în Războiul de 7 ani (1756 – 1763). Ea a încurajat înființarea de către Lomonosov a Universității din Moscova și a Academiei de Arte Frumoase din Sankt-Petersburg, de către Șuvalov.

A cheltuit, de asemenea, sume exorbitante pe proiectele grandioase în stil baroc ale arhitectului ei preferat, Bartolomeo Rastrelli, în special în Peterhof și Țarskoe Selo. Palatul de Iarnă și Catedrala Smolnîi rămân principalele monumente ale domniei sale la Sankt Petersburg.

 

 

 

 

1721: S-a nascut madame de Pompadour, amanta regelui Ludovic al XV-lea al Franţei, personaj care a avut o influență politică însemnată in Franta secolului al XVII-lea; (d.15 aprilie 1764).

 

 

 

 

 

1776: S-a nascut  Charles Macintosh, chimist britanic, inventatorul impermeabilului ; (d.25.07.1843).

 

 

 

 

 

 A inventat  mai multi coloranti si a brevetat un procedeu de conversie a fierului in otel la temperatura inalta.

A  brevetat  in 1823 un material impermeabil care i-a luat numele, fiind in general ortografiat mackintosh, nume care a  fost dat  impermeabilelor confectionate din acest material in Marea Britanie.

 

 

 

 

1800: S-a nascut  Charles Goodyear, inventator si om de afaceri american, faimos in zilele noastre pentru inventarea cauciucului vulcanizat; (d.01.07.1860).

 

 

 

 

 

 

1808: S-a nascut  Andrew Johnson, al 17-lea  preşedinte al Statelor Unite;(d. 1875).

 

 

 

 

 

 

1809:  S-a nascut William Ewart Gladstone, conducător al Partidului Liberal Britanic, prim-ministru al Marii Britanii în perioadele 1868–1874, 1880–1885, 1886 și 1892–1894 ; (d. 19 mai 1898).

 Era  foarte cunoscuta puternica sa rivalitate cu Liderul conservator britanic Benjamin Disraeli.

Este faimos și pentru disputele cu Regina Victoria  din timpul carierei sale politice.

Ea chiar s-a plâns la un moment dat „Mereu mi se adresează de parcă am fi la ședință publică”.

 

 

 

 

 

 

Gladstone era numit de către admiratorii săi „Grand Old Man” sau „William al poporului”. Este și în prezent văzut ca unul dintre cei mai importanți prim-miniștrii britanici,Winston Churchill  și alții avându-l ca model de urmat.

 

 

 

 

 

1819: Tarul Alexandru I emite un decret prin care acordă colonoştilor bulgari din Basarabia ţaristă drepturi şi privilegii deosebite.

In funcţia de membru superior al Oficiului coloniştilor străini din Basarabia ţaristă este numit, prin decret imperial rus, epitropul coloniştilor bulgari din Basarabia, rotmistrul D.Vatikoti.

 

 

 

 

 

1825: A murit pictorul francez Louis David, reprezentant al şcolii neoclasice din Franţa; (n. 30 august 1748).

 

 

 

 

 

 

 

1843: A murit Johann Christian Baumgarten, medic şi botanist german stabilit în Transilvania; autor al primului conspect critic al florei din Transilvania, redactat în limba latină; (n. 7 aprilie 1765).

 

 

 

 

 

1843: S-a nascut  în castelul Monrepos din Neuwied  pe Rin, regina Elisabeta a României ( Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied ), soţia regelui Carol I al României.

 

 

 

 

 

 

Elisabeta era fiica lui Hermann, prinț de Wied. În 1869 Principesa Elisabeta de Wied s-a casatorit  cu Domnitorul Carol I al României, devenind astfel în 1881 prima regină a României în urma recunoașterii țării drept regat atât de Poarta Otomană cât și de marile Puteri Europene după Razboiul de Independenta a României de la 1877.

A fost poetă și prozatoare, o admiratoare sinceră a poetului român Mihai Eminescu, pe care l-a recompensat cu ordinul Bene Merenti , însoțit de o importantă sumă de bani. Poetul a refuzat să ridice premiul, profesând opinii antidinastice. Era o pasionată cititoare a poemelor sale, după cum rezultă dintr-o scrisoare trimisă de Titu Maiorescu  lui Eminescu in care  îi transmitea  poetului că la curtea de la Castelul Peleș doamnele de curte și regina însăși au învățat deja poeziile sale pe de rost!

Pseudonimul literar al reginei Elisabeta I a României era Carmen Sylva, ceea ce se traduce din limba latină prin „Cântecul pădurii”. Maiestatea Sa se fotografia în fața mașinii de scris și este cunoscut faptul că în prima reclamă publicitară din lume de tip testimonial, pentru o companie producătoare de mașini de scris apărea chiar regina României.

Casa regală a României, nefiind prea bogată, își completa veniturile din publicitate!

A fost supranumită regina scriitoare: a scris poeme, basme, povestiri, romane, lucrări cu caracter memorialistic. A tradus din opera lui Pierre Loti. Reședința ei preferată era Castelul Peleș, unde își ținea și biblioteca.

L-a ajutat pe George Enescu în drumul devenirii sale de mare compozitor, prin construirea lângă Castelul Peles  a unei săli de concerte special concepută pentru el și prin dăruirea unei viori construită de celebrul lutier  italian Amati.

In 1909, Regina Elisabeta a înființat „Azilul orbilor Regina Elisabeta” pe strada Vatra Luminoasă din București, care funcționează și în prezent, acest centru având un liceu pentru cei cu deficiențe vizuale, o școală postliceală sanitară etc.

Regina Carmen Sylva  și-a devotat întreaga ei viață desăvârșirii spirituale și carierei de scriitor. A scris în mai multe limbi, fiind fluentă și perfect inteligibilă în germană, franceză, engleză și română. Cunoștea la perfecție limba latină și limba greacă.

A scris enorm, peste o mie de poezii, nouăzeci de nuvele strânse în patru volume antologice, treizeci de opere dramatice și patru romane. A scris în limba germană, uneori chiar cu caractere gotice. Opera ei a fost transpusă în limba română de Mihai Eminescu, George Cosbuc,Mite Kremnitz sau Adrian Maniu. S-a afirmat adesea că poemul Peste vârfuri al lui Mihai Eminescu ar fi doar versiunea modificată în limba romana  a unui poem scris în limba germana de poeta regina Carmen Sylva.

Regina Elisabeta a murit la 18 februarie 1916, cu puțin timp înainte ca România să declare război Germaniei.Mormântul Maiestății Sale se găsește la Mănăstirea Arges, unde sunt îngropați toți regii și reginele României.

 

 

 

 

1873: S-a născut Ovid Densusianu, poet, lingvist, folclorist şi istoric literar, membru al Academiei Române, autor al celei dintâi istorii ştiinţifice a limbii române, “Histoire de la langue roumaine”; (m. 9 iunie 1938).

 

 

 

 

 

 

1883: A murit Francesco de Sanctis, istoric şi critic literar, intemeietorul criticii literare italiene moderne; (n. 28 martie 1817).

 

 

 

1883: S-a născut prozatorul şi dramaturgul rus Alexei N. Tolstoi (“Calvarul”, “Copilăria lui Nikita”,”Ivan cel Groaznic”); (m. 23 feb. 1945).

 

 

 

1891: Inventatorul american Thomas Edison a patentat radioul.

 

 

 

 

 

 

1893: Se oficiaza, la Sigmaringen, în Germania, căsătoria dintre Principele Ferdinand de Hohenzollern, moştenitor  al tronului României, cu principesa Maria (fiica ducelui Alfred de Edinburgh–Coburg şi a marii ducese Maria a Rusiei).

 

 

 

 

 

 

1907: S-a nascut  cântăreţul  de muzică populară român Ion Luican; (d. 01.09.1992).

 

 

 

 

 

 

1910: Guvernului liberal prezidat de Ionel I.C.Brătianu demisioneaza . Se formează un nou guvern conservator în frunte cu Petre Carp.

 

 

 

1911: Sun Yat-sen devine preşedintele provizoriu al Republicii China.

 

 

 

1911: Dupa caderea dinastiei  imperiale chineze Qing , Mongolia isi declara  independenta fata de China.

 

 

 

 

Grigori Rasputin1916: Calugarul rus Grigori Rasputin a fost asasinat.
Acesta s-a nascut intr-o familie de tarani dintr-un sat siberian in jurul anului 1860 si a avut parte de o copilarie nefericita.

Afectat de moartea mamei si betiile tatalui, tanarul Rasputin era cunoscut ca o persoana desfranata. S-a schimbat radical dupa ce a facut o calatorie la manastirea de langa Ekaterinburg, pentru ca in urmatorii ani sa colinde prin locurile sfinte ale Rusiei.

A inceput sa aiba notorietate in 1903 dupa ce a ajutat prin rugaciune o bogatasa rusa aflata intr-un moment critic din viata. Acest lucru a atras atentia inaltilor prelati, rectorul Academiei Teologice din St. Petersburg, parintele Teofan, devenind unul dintre sustinatorii sai.

Vestile despre minunile infaptuite de ciudatul calugar au ajuns si la urechile tarinei Alexandra. Ea l-a chemat la palat pe Rasputin pentru a-i vindeca fiul bolnav de hemofilie, iar calugarul a reusit rapid sa castige simpatia cuplului imperial rus.

Increderea aproape oarba a lui Nicolae al II-lea si al sotiei lui Alexandra in puterile monahului au influentat negativ viata politica in Rusia, multe dintre deciziile tarului fiind dictate de Rasputin. In acest context, nobilimea a pus la cale asasinarea calugarului, care, in noaptea de 16/17 decembrie (dupa calendarul vechi), a fost atras intr-o cursa in casa printului Felix Iusupov.

Ca si viata sa, si moartea lui Rasputin este invaluita in mister. Monahul a fost servit cu vin otravit, dar, cum acesta nu a avut efect asupra lui, printul l-a impuscat de trei ori. Nici gloantele nu l-au rapus, astfel incat Rasputin a fost sugrumat si aruncat in Neva.

De moartea brutala a calugarului a fost legata si decaderea Romanovilor, in popor circuland ideea ca Rasputin ar fi blestemat familia imperiala, pentru ca, la aproximativ o jumatate de an de la incident, aceasta a fost executata de bolsevici.

 

 

 

 

 

1919: Parlamentul votează Legile de ratificare a unirii cu România a Transilvaniei, a Bucovinei şi a Basarabiei; este primul Parlament al României reîntregite, reunit la Bucureşti, ales prin vot universal şi cuprinzând reprezentanţi din toate teritoriile locuite majoritar de români.

 

 

 

1919: S-a nascut  la Cernauti, compozitorul român Roman Vlad, pianist, muzicolog de notorietate internaţională, naturalizat in Italia, preşedinte de onoare al Festivalului Internaţional “George Enescu”, ediţia 2001.

 

 

 

În 1938 imigrează în Italia,  unde primește cetățenia italiană în anul 1951. A continuat studiile la Accademia nazionale di Santa Cecilia din Roma cu Alfredo Casella unde obține diploma în anul 1942. În același an obține Premiul George Enescu pentru una dintre compozițiile sale.

După al doilea razboi mondial, Roman Vlad, își continuă activitatea de pianist concertist și compozitor, în paralel devenind unul din cei mai apreciați muzicologi, susținând conferințe și cursuri de muzicologie în toată Europa, in SUA si Japonia.

Roman Vlad este o personalitate importantă în lumea muzicală italiană și nu numai: director artistic al Academia Filarmonica Romana între anii 1955-1958 și 1966-1969, co-director al secțiunii muzicale din Enciclopedia dello Spettacolo (1958-1962), Președinte al Societății Italiene de Muzică Contemporană (1960), director artistic al Maggio Musicale în 1964 și al Teatrului Comunal din Florența (1968-1972), a fost Președinte al Società Aquilana dei Concerti (1973-1992), superintendent al Operei din Roma și director artistic la Scala din Milano, Președintele CISAC (Confédération Internationale des Auteurs et Compositeurs), iar din 1987 până în 1993 a fost Președinte al SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

A compus coloana sonoră a peste 20 de filme, în 1950 primind premiul Nastro d’Argento pentru partiturile sale cinematografice.

Pe parcursul lungii sale cariere a primit numeroase recunoașteri oficiale printre care: Doctor Honoris Causa al National University of Ireland (1974), membru al Koninlijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en SchoneKunsten din Belgia, Commandeur des Art et des Lettres al Académie des Arts et des Lettres în Franta

A decedat in  data de 21 septembrie 2013, la Roma.

 

 

 

 

1925:  Este creat Partidul Comunist Francez.

 

 

 

 

 

 

1926: A încetat din viaţă Rainer Maria Rilke, unul dintre cei mai importanţi poeţi de limbă germană din prima jumătate a secoluluii al XX-lea (“Cartea orelor”, “Elegii din Duino”); (n. 4 decembrie 1875).

 

 

 

 

 

1930 : Are loc primul recensământ al populației României reintregite. A fost organizat și desfășurat conform cerințelor științifice moderne  ale acelei perioade. Pentru prima data  în România datele s-au prelucrat cu ajutorul echipamentelor de calcul (mecanografice).

Numărul total al locuitorilor ţării  a fost de 18.052.896, din care 8.870.778 (49,1%) bărbaţi şi 9.182.118 (50,9%) femei.

România se situa  astfel pe locul 8 în Europa, după numărul populaţiei, şi pe locul 10 după suprafaţa teritorială 295.049 km2.

Potrivit structurii etnice a populaţiei, situaţia era următoarea: români – 71,9%; unguri, inclusiv secui – 7,9%; germani (saşi din Transilvania, şvabi din Banat şi Crişana, precum şi grupurile de germani din Bucovina şi Basarabia) – 4,1%; evrei – 4%; ucraineni, ruteni – 3,2%; ruşi – 2,3%; bulgari – 2%; ţigani 1,5%; turci – 0,9%; găgăuzi – 0,6%; cehi, slovaci – 0,3%; albanezi, armeni, huţani – sub 0,1%; alte neamuri – 0,3%; neidentificaţi – sub 0,1%.

 

 

 

 

1933: A încetat din viaţă I.G.Duca, prim-ministru al guvernului Romaniei, asasinat de către un comando legionar pe peronul gării din Sinaia; (n. 26 decembrie 1879).

 

 

 

 

 

 

1938: S-a nascut Jon Voight, actor american; a obținut Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în anul 1979.

 

 

 

 

 

A fost căsătorit cu actrița și fotomodelul american Marcheline Bertrand cu care a avut doi copii: James Haven (1973) și  renumita actrita de cinema Angelina Jolie (1975).

 

 

 

1967:  S-a nascut Andy Wachowski, regizor american, creator alaturi de fratele sau transsexual  Lana/LaurenceLarryWachowski (n. 21 iunie 1965) a trilogiei de succes  “Matrix”.

 

 

Andy Wachowski

Andy Wachowski

 

Lana Wachowski

 

 

Lana/LaurenceLarryWachowski

 

 

 

 

 

 

1989: Are loc prima şedinţă a guvernului provizoriu, condus de Petre Roman, primul guvern al României de după căderea comunismului.

 

 

 

 

1989:  Prin Decret CFSN (nr.33) a fost desfiinţat Departamentul Securităţii Statului (odioasa  politie secreta comunista).

 

 

 

1989: Václav Havel devine preşedinte al Cehoslovaciei.

 

 

 

 

 

 

 

1998: Liderii Khmerilor Rosii marxisti maoisti si-au cerut  oficial iertare pentru genocidul din Cambodgia de care era responsabila organizatia lor armata, care  a facut in anii ’70  peste un milion de victime.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CRESTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

Sfintii 14.000 de prunci ucisi din porunca lui Irod

 

 

 

 

 

 

Sfintii 14.000 de prunci ucisi din porunca lui Irod

 

 

 

 

Mergand cei trei magi in Betleem sa se inchine lui Hristos, nu s-au mai intors la Ierusalim ca sa-l anunte pe Irod unde se afla dumnezeiescul Prunc.  La porunca ingerului  acestia s-au intors in tara lor urmand alta cale.

Vazand ca a fost inselat de magi, Irod s-a maniat si a poruncit uciderea tuturor pruncilor de parte barbateasca, din tot Beleemul Iudeii si din imprejurimi, gandind ca astfel va ucide pe noul imparat.

S-a implinit astfel prorocia:   “Glas se aude in Rama, bocet si plangere amara. Rahila isi plange copiii (Ieremia 31: 15; Matei 2: 18).Crima aceasta fara seaman s-a petrecut la un an dupa Nasterea Mantuitorului, cand Irod cauta Pruncul ca o fiara salbatica, ca sa il ucida.

Prin voia lui Dumnezeu, familia sfanta si Pruncul Iisus s-au refugiat in Egipt si astfel a scapat de mania imparatului.

Tot in aceasta vreme, la porunca lui Irod,  Zaharia, tatal Sfantului Ioan Botezatorult, pentru ca nu l-a dat pe fiul la moarte, a fost ucis de catre soldati in Templul din Ierusalim.

Dupa moartea acestuia, Irod a pus la cale omorarea batranilor lui Israel, cei pe care ii intrebase despre Prunc, si care ii spusesera ca are sa se nasca in Betleemul Iudeii.

Tot atunci au fost ucisi: Hircan, Marele Preot, si cei saptezeci de batrani ai Sinedriului.

 

 

 

Tot in acesta zi facem pomenirea:

 

Cuviosului Marcel, staretul Manastirii Achimitilor; Cuviosului Parintelui nostru Tadeu Marturisitorul.Sfintirii bisericii sfintilor patruzeci de Mucenici, ce se afla alaturi de Halcotetrapilu.Cuviosului Parintele nostru Veniamin; Cuviosului Parintele nostru Antinodor;Cuviosului Gheorghe, episcopul Nicomidiei;

 

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox;

 3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

 4. e.maramures.ro;

 5. Istoria md;

 6. Istoriculzilei blogspot.com;

 7. Mediafax.ro;

 8. ro.wikipedia.org


31/12/2015 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , | Un comentariu

Urmărește

Fiecare nou articol să fie livrat pe email.

Alături de 571 de alți urmăritori