CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 14 MARTIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

 

 

Ziua de 14 martie în istoria noastră

 

 

 

 

14 martie 1837: Apare la Iaşi publicaţia Alăuta românească, prima revistă literară din Moldova.

Alăuta românească a fost un supliment al gazetei Albina românească şi a foste editată până la 1 septembrie 1838, sub redacţia lui Gheorghe Asachi.

 

 

 

 

 

Imagini pentru Alăuta românească,photos

Foto: Alăuta Românească, Nr. 2, 15 Iulie 1838

(scribd.com)

 

 

A apărut neregulat, tipărită la Institutul Albinei, cu caractere chirilice.

Asachi nu a publicat decât 3 numere. O nouă serie a revistei a apărut în 1838, sub redacţia lui Mihail Kogălniceanu.

Sub redacţia lui apar 5 numere.

Pe lângă cei doi mari oameni de cultură, la „Alăuta românească” au mai participat Costache Negruzzi, Alecu Donici (sub diverse pseudonime), Manolache Drăghici, Alexandru Hrisoverghi, Ionică Tăutu sau Manolache Manu.

În paginile Alăutei, Kogălniceanu a susţinut teza afirmată de Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldavie (1716), conform căreia în spaţiul românesc s-ar fi scris cu litere latine până la Conciliul de la Florența (1439).

Revista a fost suprimată la 1 septembrie 1838. Articolul care a cauzat suprimarea revistei a fost o traducere din limba rusă a articolului „Filosofia vistului”de O. Senkowski, în traducerea lui Kogălniceanu, articol considerat de guvern drept o atingere la adresa politicii ruseşti.

 

1854: S-a născut Alexandru M. Macedonski, poet şi prozator, dramaturg, şef de cenaclu literar, publicist român.

 

 

Alexandru Macedonski (n.1854 - d.1920), poet şi prozator, dramaturg, publicist român, poza din 1878

Alexandru Macedonski (n.1854 – d.1920), poet şi prozator, dramaturg, publicist român

 

Poezia lui Macedonski este eclectică, avand  elemente împrumutate de la parnasianism, simbolism, sau romantism.

Pînă în 1890 Macedonski a scris poeme ample, de faptură romantică, cu versuri lungi, şi cu un pronunţat caracter satiric, scrie ciclul Nopţilor, caracterizat şi printr-un abundent retorism romantic, inspirat din volumul Nopţile al poetului romantic francez Alfred de Musset.

După 1890 lirica lui Alexandru Macedonski trece printr-un proces de esenţializare. În acest an scrie Rondelurile, iar discursul liric este rezultatul unui efort de sinteză şi se bazează pe o metaforă concretă. Poetul renunţă la retorismul primei etape, poezia devenind sugestie şi muzicalitate.

Tot în aceeași perioadă scrie: Rondelul rozelor ce mor, Rondelul apei din grădina japonezului, Rondelul cîinilor, Rondelul lucrurilor.

Macedonski e unul dintre puţinii autori români de rondel. Spre sfîrşitul vieţii a scris celebrele cicluri: Rondelurile pribege, Rondelurile celor patru vînturi, Rondelurile rozelor, Rondelurile Senei şi Rondelurile de porţelan. Cele cinci cicluri au fost publicate în volumul postum Poema Rondelurilor (1927).

 

 

1881 (14/26): Parlamentul român votează transformarea României în regat.

 

 

 

Imagini pentru carol I photos

 

Prinţul Carol I a primit pentru sine şi pentru urmaşii săi titlul de rege al Românei, fiind încoronat la 10/22 mai 1881.

În urma proclamării regatului, România şi-a consolidat poziţia în sistemul relaţiilor internaţionale, în special în Europa, dând în acelaşi timp un impuls mişcării de emancipare naţională a românilor de dincolo de Carpaţi.

 

 

 Între 12 şi 14 mai 1881 la Sibiu s-a întrunit Conferinţa Naţională de unificare a celor două partide politice româneşti existente la acea data in Transilvania şi Banat (Partidul Naţional al Românilor din Banat şi Ungaria, condus de Alexandru Mocioni si Partidul Naţional Român din Transilvania, condus de Ilie Măcelariu), unde s-a hotărît unificarea lor şi crearea Partidului Naţional Român din Transilvania si Banat, prilej cu care liderii noului partid au hotărât trimiterea unui memoriu Curţii de la Viena, care să aducă problema românilor transilvăneni în atenţia opiniei publice europene.

Memorandumul a fost redactat de Iuliu Coroianu şi elaborat la Sibiu în prezenţa lui Ioan Raţiu, preşedintele PNR, Vasile Lucaciu, Gheorghe Pop de Băseşti, Eugen Brote şi Septimiu Albini. 

Memorandumul a reprezentat o petiţie semnată de liderii românilor din Transilvania şi adresată  împăratului austro-ungar Franz Joseph.

Acesta prezenta consecinţele instaurării dualismului austro-ungar şi cuprindea principalele revendicări ale românilor transilvăneni, printre care se număra recunoaşterea drepturilor politice şi confesionale.

Totodată, memorandumul se dorea a fi un  protest faţă politica de maghiarizare practicată de autorităţi împotriva românilor din Ardeal şi faţă de persecuţiile la care erau supuşi aceştia, cuprinzând o analiză bine documentată a situaţiei economice, politice, sociale şi culturale a românilor transilvăneni de la formarea dualismului austro-ungar în februarie 1867. 

A fost al treilea moment major de manifestare al ardelenilor faţă de tendinţele evidente de deznaţionalizare promovate de autorităţile maghiare, după Supplex Libellus Valachorum (1791) şi Pronunciamentul de la Blaj, din mai 1868.

 

 

1885: S-a născut scriitorul Constantin I. Gane, autorul lucrării “Trecute vieţi de doamne şi domniţe” (m. 1962)

 

 

 

1887: A murit Carol Popp Szathmary, pictor, fotograf, grafician, cartograf, heraldist şi litograf, considerat primul fotograf de artă român (a realizat primele fotografii-document ale Bucureştiului din vremea sa).

 

 

De ce este considerat românul Carol Pop de Szathmári unul dintre cei mai importanţi fotografi din istoria omenirii

A fost pictorul Curţii regale în timpul lui Carol I şi  unul dintre primii fotografi de război (a realizat un reportaj fotografic în timpul Războiului Crimeii).

A participat la Războiul de independenţă (1877-1878), imortalizând pe carton, apoi pe pânză, acţiunile soldaţilor români (n. 1812). NOTĂ: Unele surse dau moartea sa la 3.VI.1887, iar altele la 3.VII.1887; (n. 1812).

 

 

 

La 13 – 14 martie 1892 are loc Conferinţa extraordinară a Partidului Naţional Român, care definitivează textul Memorandumului, redactat de patriotul transilvănean Iuliu Coroianu.

 

 

 

1895: Regele Carol I al României inaugurează Palatul Fundaţiei Universitare „Carol I” .

Edificiul, construit după planurile arhitectului francez Paul Gottereau, a devenit, la 12 iulie 1948, instituţie de stat numită Biblioteca Centrală Universitară.

 

 

 

Imagine similară

După evenimentele din decembrie 1989, când construcţia a fost avariată şi un important fond de carte a fost distrus, biblioteca a fost reconstruită şi dată în folosinţă în decembrie 2001.  

 

1897, 14/27: S-a născut medicul Ionel S. Pavel; fondator şi director (1948-1967) al Centrului de Asistenţă a Diabeticilor din Bucureşti; unul dintre iniţiatorii studiilor sistematice de hepatologie şi diabetologie clinică în România; membru titular al Academiei Române din 1990; (m. 1991).

 

1908:  S-a născut fizicianul Şerban (Florentin) Ţiţeica, întemeietorul şcolii româneşti de fizică teoretică.

 

Imagini pentru serban titeica photos

A studiat, cu precădere, termodinamica, mecanica cuantică şi fizica atomică. A fost membru titular al Academiei Române din 1955, vicepreşedinte (1963-1985) şi vicepreşedinte cu delegaţie de preşedinte (1975-1976) al acestui for, fiul matematicianului Gheorghe Ţiţeica (m. 1985).

NOTĂ: Mai multe surse dau ca dată a naşterii sale exclusiv stilul nou – 27 martie 1908 şi ca an al morţii 1986.

 

 

 

1919: S-a născut Alexandru Paleologu, scriitor și politician român (2000 – Premiul de Excelenţă în Cultură Româna,”Bunul-simţ ca paradox. Eseuri”, „Minunatele amintiri ale unui ambasador al golanilor”, „Sfidarea memoriei”, „Despre lucruri cu adevărat importante”, „L’Occident est a l’Est”); (m. 1 septembrie 2005).

 

 

Imagini pentru Alexandru Paleologu, scriitor

 

 

 

 

1920: S-a născut Pavel Bellu, poet și prozator român; (d. 1988).

 

 

1924: S-a născut Marcian Bleahu, geolog român.

 

 

1929: S-a născut (la Soroca, azi în R. Moldova), actorul de teatru şi film Iurie Darie (din filmografie: „Dragoste la zero grade”, „Cucoana Chiriţa”); (d. 2012).

 

 

Imagini pentru iurie darie photos

 

 

 

1930: S-a născut medicul chirurg pediatru Alexandru Pesamosca; unul din marile nume din istoria chirurgiei româneşti, care a rezolvat un număr foarte mare de cazuri (aproape 50.000), inclusiv în chirurgia plastică pediatrică (fără să fie chirurg plastic) şi în domeniul malformaţiilor congenitale ale copilului, indiferent de tipul malformaţiei.

Unele dintre operaţiile pe care le-a efectuat au constituit premiere mondiale (m. 2011)

 

1931: S-a născut Aurel Giurumia, actor român de teatru și film (d. 2004).

 

 

 

1940: S-a născut Luminița Cazacu, regizoare și scenografă româncă de film de animație.

 

 

 

1946: S-a născut Carmen Galin, actriță româncă de teatru și film.

 

 

 

 

1955: S-a născut Marta Petreu, poetă și eseistă româncă.

 

 

 

1962: Au început lucrările Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, creat la 20 decembrie1961, ca urmare a Rezoluției celei de-a XVI-a sesiuni a Adunării Generale a ONU (din 1983, Conferința pentru dezarmare). La lucrări a participat și România.

 

 

 

 

 

1965: A murit inginerul Dimitrie Leonida, unul dintre pionierii electrificării României, organizator al primului muzeu tehnic din ţară.

A proiectat şi a condus lucrările de construire a centralei electrice Grozăveşti din Bucureşti, a elaborat (în 1908) primul proiect de construcţie a unui baraj la Bicaz şi de amplasare a unei centrale hidroelectrice (proiect realizat între anii 1951 şi 1960), a întemeiat primul muzeu tehnic din ţară (1908), azi „Muzeul tehnic prof.ing. D. Leonida” şi a iniţiat prima expoziţie a electricităţii din România (1928) (n. 1883).

 

 

1966: A avut loc premiera filmului Răscoala, după romanul omonim al lui Liviu Rebreanu, în regia lui Mircea Mureșan(în distribuţie: Ilarion Ciobanu, Nicolae Secăreanu, Ion Besoiu, Emil Botta).

În acelaşi an, filmului i s-a decernat premiul pentru „Opera prima”, la Festivalul de la Cannes.

 

 

 

1989: A murit Dumitru Floarea-Rariște, scriitor și traducător român (n. 1914).

 

 

1990: După căderea regimului comunist din România, a fost adoptată Legea electorală, valabilă pînă la adoptarea noii Constituţii, pe baza căreia urmau să se desfăşoare alegerile din 20 mai 1990.

 

 

1990: S-a constituit Societatea Română de Criminologie şi Criminalistică.

Prin sentinţa civilă 1182 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti s-a admis cererea de înscriere ca persoană juridică a Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică, în acelaşi an, SRCC devenind membru al Societăţii Internaţionale de Criminologie

Instituţia are  un rol important în cunoaşterea fenomenului criminalităţii din România, prin elaborarea unor studii specifice de diagnoză şi prognoză.  

 

1992: Sunt reînhumate la Brașov, osemintele marelui diplomat român Nicolae Titulescu, aduse din Franța.

 

 

 

 

Imagini pentru titulescu photos

 

 

 

1995: A murit istoricul  literar român Gheorghe Hrimiuc-Toporaș; (n. 1947).

 

 

 

 

1999: A murit istoricul român George G. Ursul.

 

 

 

2000: A murit istoricul român Nicolae Minei; (n. 1922).

 

 

 

2005: A murit Vasile Spătărelu, compozitor și profesor român (n. 1938).

 

 

 

 

  2012: A murit istoricul Şerban Rădulescu-Zoner; deţinut politic între anii 1959 şi 1962, deputat în două legislaturi (1992-2000) în Parlamentul României şi  fost preşedinte al Alianţei Civice (martie 2001 – noiembrie 2006); (n. 1929).

 

 

 

 2017: A murit cântăreaţa de muzică populară românească Ileana Ciuculete; (n. 1952).

 

 

 

Imagini pentru ileana ciuculete biografie

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

 

  1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

  2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

  3. Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Humanitas, Bucureșt, 2008.

  4. http://www.worldwideromania.com;

  5. Wikipedia.ro;

  6. mediafax.ro;

  7. Istoria md.

  8. http://www.rador.ro/2019/03/14/calendarul-evenimentelor

Reclame

14/03/2019 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

CE ESTE ŢARA PENTRU NOI. VIDEO

12/03/2019 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

SIMBOLURI NAŢIONALE PE CARE LE PREŢUIM. VIDEO

12/03/2019 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat asta: