CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 9 IUNIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 9 iunie în istoria noastră

1456: S-a încheiat primul tratat comercial moldo-turc.

La 9 iunie 1456, după acceptarea plății tributului de către Domnul Moldovei, Petru Aron, sultanul turc Mehmed al II-lea Cuceritorul a emis un firman, Yeni Derbent, care a pus capăt stării de război între cele două state și a acordat negustorilor din Cetatea Albă, dreptul de a face comerț cu orașele din Imperiul Otoman.

Este considerat primul tratat între Moldova și Turcia în care erau stipulate și privilegii pentru negustorii moldoveni.

1598:  Se incheie la Mănăstirea Dealu, Tratatul dintre Împaratul Rudolf al II-lea al Sfântului Imperiu Romano-German, rege al Boemiei, rege al Ungariei și principe al Transilvaniei (între 1599-1604) și domnul MuntenieiMihai Viteazul.

Mihai Viteazul a recunoscut suzeranitatea împaratului de la Viena, după ce acesta s-a obligat să-i asigure subsidii pentru întreținerea armatei și recunoștea caracterul ereditar al domniei sale.

1609: Diploma emisă de principele Gabriel Báthory, pentru preoții români din Transilvania.

Gabriel Bathory, considerat unul dintre cei mai controversaţi principi ai Transilvaniei.

Preotului sau pastorului aparținător uneia dintre religiile recunoscute, îi erau oferite privilegii: era om liber, în unele cazuri chiar nobil, scutit de la anumite taxe. În opoziție, preoții români erau asimilați iobagilor, dacă locuiau pe pământul unui nobil.

Ca răspuns la plângerile formulate de preoțimea ortodoxă din Transilvania și părțile ungurești, privitor la starea mizeră a vieții lor de iobagi supuși, Gabriel Báthory, în 9 iunie 1609 la Alba Iulia, a acordat preoților români un act de scutire. Deosebit de valoros, prin motivații și semnificații, actul este aproape similar cu textul dietal din timpul lui Mihai Viteazul, prin care preoții români erau scutiți de sarcinile iobăgiei.

Mărturisind sincera lui pietate și afecțiune pentru servitorii bisericii în general, și datorită, în special, stării mizere a cerului românesc, a hotărât ca aceștia, aflați în condiție de iobagi, să fie scutiți de toate sarcinile plebee și serviciile civile cuvenite stăpânilor și să se poată strămuta liberi împreună cu familia oriunde doresc, după ce în prealabil s-au achitat de obligațiile față de stăpânul domenial și după ce au anunțat pe vlădicul lor din Bălgrad, „fără voia domnului său […] slobozie să aibă a schimba locul cel dintâiu unde-i va plăcea lui să aleagă loc de popie, și să se mute […] fără de nici o sminteală cu știrea vlădicii lor, care locuiește în Bălgrad”. Fără să conțină vreo condiționare de ordin confesional ori mesaje prozelite, diploma lui Gabriel Báthory, a deschis seria unor acte similare emise de principii calvini ai Transilvaniei, care vor reconfirma de-a lungul secolului statutul de oameni liberi al sacerdoțiilor români, în funcție de anumite conjuncturi politice.

1848: Începutul revoluției pașoptiste în Muntenia.

A avut loc Adunarea populară de la Islaz (azi o localitate în judetul Teleorman), ocazie cu care s-a citit  Programul Revolutiei din Tara Romaneasca (cunoscut sub numele de Proclamatia de la Islaz”) si s-a constituit primul Guvern provizoriu (alcatuit din personalitățile Ion Heliade Rădulescu, maiorul Christian Tell, Ștefan Golescu, preotul Radu Șapcă și capitanul Nicolae Pleșoianu).

 Foto: Studenţi revoluţionari din Moldova şi Ţara Românească, prezentînd la Paris tricolorul românesc cu menţiunile “Dreptate, Frăţie” în 1848. Acuarelă de C. Petrescu.

Revoluţia Română de la 1848 a fost parte a revoluţiei europene din acelaşi an şi expresie a procesului de afirmare a naţiunii române şi a conştiinţei naţionale.

În ţările Române s-au produs trei revoluţii în anul 1848: revoluţia din Moldova – care a fost înăbuşită de la început, cea din Muntenia, iar a treia în Transilvania.

În Muntenia, revoluţia a avut de la început, mai mult succes decît în Moldova; una din cauze a fost mai buna organizare a ei, o alta, concursul unei părţi din administraţie şi armată. În timpul domniei lui Gheorghe Bibescu se formase, în 1843, o societate politică secretă, intitulată Dreptate-Frăţie.

Din ea făceau parte tinerii patrioţi şi progresişti, dintre care mulţi studiaseră în străinătate, mai ales la Paris. În capitala Franţei izbucnise revoluţia la începutul anului 1848; conducătorii ei fagaduiseră sprijin tinerilor munteni, în cazul cînd se vor ridica la lupta.

Mişcarea a izbucnit  la Islaz, în judeţul Romanaţi, ale cărui autorităţi, militare şi civile, erau de partea revoluţionarilor.

Programul revoluției din Țara Românească, Proclamația de la Izlaz care cuprindea 22 de articole a fost citit adunării de Ion Heliade Rădulescu.

– independenţa administrativă şi legislativă,
– separaţia puterilor,
– egalitatea drepturilor politice,
– alegerea unui domn responsabil pe termen de cinci ani,
– reducerea listei civile a domnitorului,
– emanciparea clăcaşilor,
– emanciparea israeliţilor şi drepturi politice pentru compatrioţii de altă credinţă,
– dezrobirea ţiganilor,
– instrucţiune egală,
– înfiinţarea unor aşezăminte penitenciare,
– crearea gărzii naţionale.

Proclamația a fost concepută ca act constituțional suprapunându-se, în bună măsură, Declarației drepturilor omului și ale cetățeanului din 1789. Este considerată ca fiind prima constituție modernă a României.

La 11 iunie, ştiind că a pierdut sprijinul armatei, domnitorul Gheorghe  Bibescu acceptă la Bucureşti proclamaţia de la Islaz.. A doua zi, ruşii au protestat prin consulul lor şi au ameninţat că vor invada ţara. În aceste condiţii, Gheorghe Bibescu a abdicat.

Scurta perioadă de trei luni cît a durat revoluţia în Muntenia a avut totuşi urmări însemnate,  producand  o zguduire a societăţii,  a facilitat pătrunderea ideilor de reformă socială, care-şi vor găsi mai tîrziu expresia în dispoziţiile din 1858 ale Convenţiei de la Paris şi în legile din 1863-1864 de  Domnul  Cuza şi primul ministru Kogălniceanu: securizarea averilor mănăstireşti, împroprietărirea ţăranilor şi legea învăţământului, contribuind  la întărirea şi adîncirea ideii de unitate naţională.

În sfîrşit, prin propaganda  facuta în Apus de  fruntaşii revolutionari  exilaţi, a creat  un puternic curent de opinie publică şi guvernamentală în favoarea Principatelor, curent care-şi va dovedi eficacitatea cu prilejul încheierii Tratatului şi apoi a Convenţiei de la Paris (1856, respectiv 1858).

Nu este, prin urmare, exagerat a afirma că revoluţia munteană de la 1848 stă la baza constituirii României moderne.

Fruntașii Revoluției de la 1848, din Țara Românească - foto: ro.wikipedia.org

Foto: Fruntașii Revoluției de la 1848, din Muntenia

1850: Domnitorul Moldovei, Ghica Vodă a emis Cronica polițienească, o Lege cu 158 de articole prin care erau reglementate sarcinile „înaltei poliții” și „obișnuitei poliții”, ceea ce a constituit momentul creării primei structuri centrale cu atribuții în organizarea și coordonarea activităților polițienești.

politia romana | CER SI PAMANT ROMANESC

1856: Vasile Alecsandri publica, in gazeta  ”Steaua Dunării”, poezia “Hora Unirii”, inspirata de vechea  ”Hora a Ardealului” (1848),  căreia i-a refăcut și lărgit valorea  simbolică.

Poezia, pusă pe o melodie de circulație în epocă, a devenit în scurt timp imnul de luptă pentru Unirea Principatelor române, imnul unității naționale române.

1874: La București a avut loc prima ascensiune din România a unui balon pilotat de un român.

Balonul Mihai Bravul a fost un aerostat românesc construit la Paris, la comanda comerciantului M. Villemont și a mai multor entuziaști. Aceasta cântărea 410 kg, avea o capacitate de 1.496 metri cubi de gaz și putea transporta cinci-șase persoane. Dimensiunile sale atingeau 25 de metri în înălțime și 14 metri în diametru. A fost primul aparat de zbor al României.

Prima înălțare a balonului Mihai Bravul a avut loc la 9 iunie 1874, în București. Cei doi pasageri ai balonului au fost ziaristul Grigore Ventura și M. Villemont, care dăduse cei mai mulți bani pentru confecționarea aparatului de zbor. Balonul s-a ridicat din grădina Mitropoliei și a zburat deasupra Capitalei, purtat de curenții de aer circa 45 km, până la periferia comunei Aprozi din județul Ilfov. Zborul a durat aproape o oră, iar evenimentul a fost îndelung comentat de public. Succesul primei înălțări a balonului Mihai Bravul a determinat conducerea armatei să solicite balonul pentru un zbor în interes militar, pentru o ascensiune în 20 iunie.

1884: A fost votată, la inițiativa omului politic liberal Ion C. Brătianu, Legea Domeniilor Coroanei.

Douăsprezece moșii aparținând statului au fost date în folosința Casei Regale Române.

Domeniile Coroanei României erau un grup de societăți comerciale sau proprietăți aparținând Statului Român, al căror venit era menit să asigure parțial finanțarea activităților instituției Coroanei României (Familia Regală a României și Casa Majestății Sale Regelui). De la înființare, pentru o lungă perioadă de timp (1884–1913), funcția de Administrator al Domeniilor Coroanei a fost deținută de juristul și silvicultorul român Ioan Kalinderu.

1892 (28 mai/9 iunie) Delegația transilvănenilor a ajuns la Viena pentru a prezenta împăratului Memorandumul.

Conducătorii Partidului Național Român, însoțiți 300 de reprezentanți ai tuturor stărilor: intelectuali, negustori, meseriași și muncitori din Transilvania, au dorit să prezinte împăratului Memorandumul semnat de dr. Ioan Rațiu (președinte), Gheorghe Pop de Băsești și Eugen Brote (vicepreședinți), dr. Vasile Lucaciu, Iuliu Coroianu și alții. În acest Memorandum erau solicitate pentru populația română drepturi etnice egale cu ale populației maghiare, precum și încetarea persecuțiilor și a încercărilor de maghiarizare forțată a românilor care după Ausgleich-ul (Compromisul dualist) din 1867, deși populație majoritară în Transilvania, nu aveau un statut oficial de etnici.

La cererea guvernului maghiar, împăratul Franz Joseph nu a primit delegația, cu toate că nu cunoștea conținutul memorandumului, și a trimis documentul autorităților de la Budapesta,de unde, de asemenea necitit, a fost restituit conducătorului delegației românilor.

Avându-se în vedere că documentul fusese tipărit și răspândit, autorii au fost dați în judecată în luna mai a anului 1894, acuzați de instigare prin presă. Cu această ocazie, fruntașul român Ioan Rațiu a rostit celebra frază :

„Ceea ce se discută aici este însăși existența poporului românExistența unui popor însă nu se discută, ci se afirmă”.

Majoritatea inculpaților au fost condamnați la termene de închisoare de la două luni la cinci ani și, deși au fost eliberați din detenție prin amnistie regală în anul următor, rezultatul procesului a diminuat încrederea românilor în Casa de Habsburg și a contribuit la creșterea numărului susținătorilor unirii Transilvaniei cu Regatul României drept singura posibilitate de soluționare a situației lor.

Acest fapt a nemulțumit profund pe români, care au considerat că împăratul nu dorește rezolvarea problemelor naționalităților din Imperiu.

 1909: S-a născut Marius Mircu (pseudonimul lui Israel Marcus), fost până în toamna anului 2008 decanul de vârstă al scriitorilor şi ziariştilor din Israel, născuţi în România; (m. 2008).

A fost frate cu prozatorul Marcel Marcian şi cu matematicianul Solomon Marcus.

1912: Moare la Berlin, în urma unui atac de cord  I. L. CARAGIALE, dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, director de teatru, comentator politic și ziarist român.

Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanti scriitori pe care i-a dat acest popor.

A fost membru post-mortem al Academiei Române din 1948.

A fost înmormântat la cimitirul Bellu din București; (n. 1 februarie 1852).

1919: Au fost stabilite relaţii diplomatice la nivel de legaţie între România şi Polonia independentă.

1923: România a semnat un Protocol de adeziune la Convenţia şi Statutul asupra regimului căilor navigabile de interes naţional, semnate la Barcelona, la data de 20 aprilie 1920, cu rezerva ca principiile Convenţiei să nu contravină statutul internaţional al Dunării, elaborat pe baza art. 349 al Tratatului de la Versailles din 28 iunie 1919.

1930: Gruparea din Partidul Liberal, condusa de Gheorghe Bratianu, favorabilă restaurarii carliste,este exclusa din Partidul National Liberal.

Spre deosebire de bătrânii liberali, care, alături de Ionel Brătianu, au contribuit la detronarea lui Carol în 4 ianuarie 1926, Gheorghe Brătianu s-a arătat favorabil restaurării carliste.

 În timpul discuțiilor din noaptea de 7 iunie, la numai o zi după sosirea inopinată la București a lui Carol, George Brătianu l-a asigurat de sprijinul său total pentru anularea actelor de la 4 ianuarie 1926.

Obținând sprijinul tuturor partidelor, cu excepția PNL, Carol a fost proclamat rege al României la 8 iunie.

Brătianu a format la 15 iunie un partid separat: PNL–Gheorghe Brătianu (Georgist), împreună cu Ștefan Ciobanu, Constantin C. Giurescu, P.P. Panaitescu, Simion Mehedinți, Arthur Văitoianu, Mihai Antonescu, etc., care va activa în perioada 1930–1938.

 

1934: Se reiau relațiile diplomatice oficiale dintre România si U.R.S.S, rupte de către Rusia bolșevică la 31 decembrie 1917.

 Problema Basarabiei crease o ruptura in relatiile romano-sovietice   cand, ca represalii pentru traversarea raului Prut de catre trupele romane si din ordinul lui Lenin, ambasadorul (ministrul plenipotentiar) al României la Petrograd, Constantin Diamandy, a fost arestat, iar ulterior expulzat din Rusia.

 Din acel moment, până în 1934, relatiile diplomatice dintre cele doua țări au ramas rupte.

Nistrul a devenit frontiera închisă, iar tranzitul intre cele doua tari blocat. Nu existau legaturi feroviare, postale, telegrafice si telefonice. Ultimul pod peste Nistru, cel de la Tighina-Tiraspol, a fost distrus in 1919.

Relațiile diplomatice s-au reluat în 1934, în urma tratativelor dintre ministrul de externe al României, Nicolae Titulescu, și comisarul poporului sovietic la Geneva, Maxim Litvinov.

1938: A decedat la București, filologul și lingvistul român Ovid Densușianu, folclorist, istoric literar și poet; (d. 29 decembrie 1873, Făgăraș).

A studiat lingvistica în strânsă legătură cu folclorul si etnografia, fiind unul dintre fondatorii școlii lingvistice de la București. 

În domeniul literaturii, Densușianu a fost unul dintre promotorii curentului simbolist în România, el însuși publicând poezii sub pseudonimul Ervin.

A fost   membru titular al Academiei Române şi profesor la Universitatea din Bucureşti.

In 1923 a fost  ales membru de onoare al Societăţii de Etnografie, iar in 1924  devine membru al Societăţii de Lingvistică de la Paris.

Ovid Densușianu a întemeiat și a condus revistele Viața nouă (1905-1925) și Grai și suflet (1923-1938, publicaţie a Institutului de Filologie şi Folclor).

A iniţiat convocarea unui Congres al filologilor românila care a susţinut  comunicarea Vorbirea populară din puncte nouă de vedere (1925).

1939 : S-a născut soprana română Ileana Cotrubaş.

După o carieră de succes, în anul 1990, Ileana Cotrubaș s-a retras de pe scenă  însă a continuat să predea, ținând cursuri de măiestrie și sfătuind tineri promițători, printre care  și pe renumita cântăreață Angela Gheorghiu.

1942: Se inființează „Centrul de instrucție Sărata”, unde erau trimisi legionarii care se ofereau voluntari pentru front. Sărata era un sat așezat pe câmpia din sudul Barsarabiei, în Bugeac, cam la 50 de km de Cetatea Albă.

Mareșalul Antonescu dăduse ordine exprese ca aceștia sa fie trimiși în prima linie a  frontului.

Batalioanele de la Sărata au fost înființate puțin după începutul războiului României contra Rusiei Sovietice, pe la sfârșitul anului 1941, dar cei instruiți nu au ajuns pe front decât la începutul anului 1942, când s-a terminat organizarea, și dotarea primelor unități.

1944: A  decedat  omul  de știință român, geolog, mineralog şi specialist în exploatarea petrolului, Ludovic  Mrazec ; (n. 17 iulie 1867 la Craiova).

A întocmit primul curs de mineralogie şi petrografie din România; membru titular al Academiei Române din 1905, vicepreşedinte (1913-1916) şi preşedinte al acestui for (1932-1935) (n. 1867).

A inființat Insitutul geologic al României, al cărui director fost din 1906 până in 1928.

Este personalitatea care și-a pus amprenta asupra dezvoltării extraordinare înregistrate de geologia românească la începutul sec. al XX-lea.

A fost primul specialist român care a susținut originea organică a petrolului.

1948: A apărut Decretul privind reorganizarea Academiei Române (devenită Academia Republicii Populare Române, din 1965 – Academia Republicii Socialiste România, iar din 1990 – Academia Română).

Academia reorganizată a primit în rândurile ei numeroşi membri la indicaţia autorităţilor comuniste şi nu doar ca urmare a unor deosebite merite ştiinţifice sau artistice.

Cu acest prilej li s-a retras calitatea de membri ai Academiei unui număr de 98 de personalităţi din domeniile ştiinţei, artei şi culturii (Lucian Blaga, Dimitrie Gusti, Simion Mehedinţi, Iuliu Maniu, Nicodim Munteanu, patriarhul BOR, generalul Radu R. Rosetti, episcopul Iuliu Hossu sunt doar câteva exemple).

De asemenea, Academia a fost lipsită de patrimoniul său material, constituit în timp, prin donaţii, în majoritate testamentare

1949: A decedat la Viena soprana română originara din Basarabia, Maria Cebotari ; (n. 10 februarie 1910).

Ora de muzică | Maria Cebotari (1910-1949)

La numai 24 de ani, Mariei Cebotari i-a fost conferit cel mai înalt titlu onorific (în arta dramatică) existent în Germania si Austria din acel timp: Kammersängerin.

A jucat în opt filme, turnate în Germania și Austria, alături de vedete ale cinematografului de atunci, inclusiv alături de soțul ei, Gustav Diessl.

În România și Italia a jucat în coproducția Cătușe roșii (sau Odesa în flăcări),1942 ), cenzurată ulterior de autoritățile comuniste și redescoperită de curând într-o arhivă din Italia.

1949: Şi-a început activitatea „Societatea de ştiinte istorice şi filologice din România”, care reunea istorici și filologi sub titulatura “Societatea de Științe Istorice și Filologice”, care a funcționat astfel până în 1968, când cele două secțiuni s-au despărțit.

Principalele activități în cei peste 60 de ani de existență au fost și sunt reuniunile științifice, cursurile de vară  și publicarea revistei Studii și articole de istorie, cu apariție neîntreruptă din 1956.

De-a lungul timpului SSIR a fost condusă de personalități ale științei istorice: academicienii Petru Constantinescu-Iași (1949-1977) și Ștefan Pascu (1977-1991) și profesorii universitari Nichita Adăniloaie (1991-1999), Ioan Scurtu (1999-2011) și Bogdan Murgescu (din 2011 și în prezent).

1951: A început construirea  Centrului de producție cinematografică de la Buftea.

Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Întins pe o suprafață de 50 ha, construcția acestui complex care durat până în 1959, predarea diferitelor obiective făcându-se treptat: ateliere și platouri între 1954–1955, studioul de sunet în 1957 (cu o sală pentru înregistrarea mixajelor de sunet și imagine, sau înregistrări de muzică cu orchestra cinematografiei, săli de postsincron), laboratorul de prelucrare a peliculei în 1958, platoul de filmări combinate în 1959, cu un bazin pentru filmări subacvatice, un tunel de filmări prin transparență, frontproiecție și retroproiecție pe platou sau apă, etc.

1958: A murit la Sibiu, Julius Bielz, etnograf, istoric de artă, muzeograf şi publicist sas din Transilvania; (n. 18 martie 1884, Orlat, Sibiu).

1972: A murit medicul Grigore Alexandru Benetato; contribuţii la studiul rolului sistemului nervos central în imunologie; membru titular al Academiei Române din 1955 (n. 1905, la Chişinău, azi în R. Moldova).

1978: S-a născut la Ploiești, pugilistul român  Adrian Diaconu.

Meciul lui Adrian Diaconu, în Italia?

A reprezentat România la Jocurile Olimpice de de la Sidney din 2000 la categoria Mijlocie, după care a trecut la boxul profesionist.

A devenit campion mondial WBC la categoria semi-grea după o victorie prin decizie unanimă cu Chris Henry la Sala Polivalentă din București în aprilie 2008.

Apoi și-a apărat centura împotriva canadianului Jean Pascal; ultima luptă a fost cu Chad Dawson în 2011.S-a retras din sport și locuiește în Montreal, în Canada.

1978: A murit (la Lausanne, în Elveţia) principele Nicolae de Hohenzollern-Sigmaringen, al doilea fiu al regelui Ferdinand şi al reginei Maria, membru de onoare al Academiei Române din 1929; (n. 3 august 1903, la Sinaia). NOTĂ: Unele surse dau ca dată a decesului prițului Nicolae ziua de 9 iulie 1978.

One of my favorite royals, Prince Nicolae of Romania, son of King Ferdinand and Queen Marie. Gosh, he was so… | Romanian royal family, History people, Royal family

Era fratele mai mic al regelui Carol al II-lea și unchi al regelui Mihai I al României și a fost îndepărtat din Casa regală de Carol al II-lea. A părăsit țara luându-și numele de Nicolae Brana.

A jucat un rol politic activ doar în perioada 20 iulie 1927 – 8 iunie 1930, când a făcut parte din Consiliul de Regență care a condus țara în numele regelui minor Mihai I care avea doar 6 ani.

Regență era alcătuită din principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea și Gheorghe Buzdugan, președintele Înaltei Curți de Casație (până la 7 octombrie 1929 când a murit, fiind înlocuit cu Constantin Sărățeanu, consilier la Curtea de Casație).

Odată cu întoarcerea fratelui său, Carol, în țară, rolul politic al principelui Nicolae a luat sfârșit.

1990: A avut loc prima întrunire a Parlamentului României rezultat în urma alegerilor de la 20 mai 1990 (primele alegeri libere si democratice in Romania de dupa Al II-lea razboi mondial), in care  electoratul s-a pronuntat asupra presedintelui tarii prin vot direct, si a celor doua Camere ale Parlamentului, Camera Deputatilor si Senatul, prin vot proporțional. 

Senatorii și deputații aleși s-au întrunit, pentru prima dată, în ședințe separate de lucru, iar conducerile celor două Camere au fost alese la 18 și 19 iunie 1990: Alexandru Bârlădeanu – președinte al Senatului, respectiv Dan Marțian – președintele Adunării Deputaților.

 1996: A murit publicistul Radu Pascal, membru fondator al revistei de politică externă „Lumea”/1963; (n. 1941).

1997: Regele Mihai şi-a reluat turneul european consacrat sprijinirii integrării României în NATO, din primul val, printr-o vizită de cinci zile în Spania.

 1997: Camerele reunite ale Parlamentului au aprobat un proiect de hotărîre care prevedea participarea României la constituirea Rezervei Strategice pentru Forţa de Stabilizare din Bosnia-Herţegovina (SFOR), participare solicitată de preşedintele României printr-o scrisoare adresată forului legislativ.

1997: Miniştrii de Externe din cele şapte state participante la Iniţiativa de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI), printre care şi România, s-au reunit la Salonic, în cadrul celei de-a doua întîlniri a SECI.

1998: Este inaugurat la Bucuresti, “Monumentul  Km 0″, reconstituit si restaurat pe vechiul amplasament din fata bisericii Sfantul Gheorghe Nou .

IN BUCURESTI PE URMELE LUI BRANCOVEANU. O VIZITA LA BISERICA SFANTUL GHEORGE NOU. – TARA DACILOR

  Kilometrul 0 a fost stabilit la Bucureşti,de către topografii care au executat primele hărţi în centrul oraşului, în faţa bisericii Sfântul Gheorghe Nou.

Proiectul de monument  a fost conceput de arhitectul Horia Creangă, nepotul scriitorului Ion Creangă şi arhitectul Ştefan Niculescu, fiind realizat de sculptorul Constantin Baraschi în 1937. 

  Monumentul constă într-un bazin circular în interiorul căruia este o Roză a vânturilor, între razele căreia sunt gravate principalele provincii istorice româneşti: Muntenia, Moldova, Ardeal, Dobrogea, Banat, Oltenia, Basarabia şi Bucovina.

În centrul rozei, sculptorul a plasat o sferă din bronz ”încinsă” pe o circumferinţă cu un brâu, pe care sunt reprezentate semnele zodiacului. Lateralele micului bazin în care se află roza, sunt gravate cu numele unor oraşe din România şi distanțele de la Km 0 din București, până la ele.

Printre oraşele inscripționate pe acesta se numără si Chişinău, Orhei, Tighina, care se află azi în Republica Moldova, precum și Silistra şi Dobrici din Bulgaria, și care au făcut parte din România Mare din 1913 până în 1940.

Deşi nu a fost definitivat din cauza izbucnirii celui de-Al doilea război mondial, în anul 1952, la scurtă vreme după venirea comunismului, sfera monumentului a fost demontată şi bazinul circular a fost acoperit cu pământ.

După revoluţia din 1989, monumentul a fost restaurat şi inaugurat în  data de 9 iunie 1998, în timpul Lunii Bucureştilor.

2004: PSD a obţinut la nivel naţional 37,4% din mandatele de consilieri locali, urmat de PNL – 17,6% şi PD – 15%. În clasament urmează PRM – 7,1%, UDMR- 6,3%, PUR – 6,1%. Alianţa Dreptate şi Adevăr a obţinut 0,15% din totalul mandatelor. Mandatele au fost atribuite după ce s-a înregistrat următoarea situaţie a voturilor: PSD 31,8%, PNL – 16,6%, PD – 13,9%, PRM – 7,7%, PUR 6,5%, UDMR – 5,4%.

2005: Guvernul a adoptat ”Strategia de comunicare internă şi externă privind integrarea României în Uniunea Europeană”; documentul a fost elaborat la iniţiativa Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale şi reunea peste 200 de proiecte propuse de un număr de 37 de instituţii publice în cadrul unui comitet interministerial special constituit.

2005: Muzeul Memorial de la Sighet a inaugurat o nouă sală în care se va face cunoscută vizitatorilor „poezia din închisori”, compusă de detinuţii politici din  sistemul inchisorilor  comuniste.

2015: A decedat Corneliu Leu, prozator, dramaturg, scenarist, jurnalist şi realizator radio tv.; (n. 1932).

A înfiinţat  printre altele, postul Radio Vacanţa, Editura Eminescu, Studioul de producţie de filme, seriale şi coproducţii al Televiziunii.

2017: Aflat într-o vizită oficială de șase zile în Statele Unite, președintele Klaus Johannis s-a întâlnit cu președintele Donald Trump la Casa Albă. La finalul discuțiilor care au durat 45 de minute, cei doi oficiali au susținut o declarație de presă comună.


 2018: Românca Simona Halep a câştigat primul său titlu de Mare Slam, la turneul de tenis de la Roland Garros.

Ea a câștigat primul Grand Slam al carierei sale, devenind al treilea sportiv român câştigător de Grand Slam la jucătorii de simplu, după Ilie Năstase şi Virginia Ruzici!

2018 : La București, în România a avut loc un mare miting împotriva „Statului Paralel.

Participanții la mitingul organizat de PSD “împotriva abuzurilor” s-au mobilizat exemplar în Piața Victoriei cu mult timp înainte de ora 20:00. Sunt sute de mii de simpatizanţi în faţa Guvernului. Este un miting care depăşeşte numeric cel mai mare protest Rezist din februarie 2017, când numărul participanţilor era de peste 200.000.

Peste 200.000 de oameni, din toate regiunile țării, în majoritate membri și simpatizanți PSD și ALDE, s-au strâns în Piața Victoriei din Capitală în cel mai mare miting organizat de social-democrați dupa 1990, în timpul căruia cei prezenți au protestat „față de abuzurile din justiție”.

În timpul discursului lui Liviu Dragnea, pe clădirea Guvernului a fost proiectat cu laser  mesajul #rezist.

2020: A murit intr-un azil la New York, la vârsta de 91 de ani, cântăreața Gigi (Georgeta) Marga, o legendă a muzicii românești din anii ’70 şi ’80 ai secolului trecut, stabilită în America din 1986; (n. 22 aprilie 1929, București).

Foto: Gigi Marga, pe culmile succesului, în anii ’80

2022: A decedat scriitoarea și criticul literar din R.Moldova, Eliza Botezatu; (n. 7 noiembrie 1938, Briceni, jud. Soroca, România). A urmat studii filologice la Universitatea de Stat din Moldova între anii 1956–1961, cât și diverse cursuri de pedagogie, stilistică și știință literară. După absolvirea studiilor, a lucrat la Institutul Pedagogic din Bălți (azi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți) ca lector-asistent (1961–1966).

Eliza Botezatu

În 1966 devine lector superior, apoi doctor în științe filologice în 1972 și conferențiar în 1973. În perioada 1974–1979 a fost șef de catedră la același institut.

Din 1979 a fost colaborator științific superior la Institutul de Limbă și Literatură al Academiei de Științe a Moldovei, iar între 1986 și 1987 este șef de catedră și profesoară la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău.

Eliza Botezatu a publicat peste 400 de articole în ziare, reviste și periodice de specialitate, printre care Poezia meditativă moldovenească (Chișinău, 1974), Teoria și metodica compunerii (Chișinău, 1978), Literatura moldovenească pentru copii: Manual pentru școala superioară (Chișinău, 1984).

A fost distinsă cu Ordinul „Gloria Muncii” în 1999 și a primit titlul de Doctor honoris causa al Universității de Stat din Bălți în 2005.


– Ziua internaţională a arhivelor.

Această zi marchează constituirea, în 1948, a Consiliului Internaţional al Arhivelor, creat sub auspiciile UNESCO.

România a devenit membră a acestei organizaţii cu prilejul congresului de la Florenţa din 1956. Această zi reamintește publicului larg faptul că arhivele sunt parte componentă a patrimoniului cultural al umanităţii, participând, alături de muzee şi biblioteci, la conservarea memoriei colective

În 2004, în cadrul Congresului Internaţional de la Viena, cei 2.000 de participanţi au adoptat o rezoluţie prin care cereau Organizaţiei Naţiunilor Unite să instituie o Zi internaţională a arhivelor.

Acest eveniment reaminteşte, în fiecare an, publicului larg faptul că arhivele sunt parte componentă a patrimoniului cultural al umanităţii.

In această zi, instituţiile naţionale sau locale ale arhivelor sau asociaţiile profesionale organizează acţiuni și evenimente dedicate atât arhivelor, cât şi cunoaşterii şi descoperirii profesiei de arhivist.

 De asemenea, în fiecare an, la 31 octombrie, România sărbătoreşte Ziua Arhivelor Naţionale. La 31 octombrie 1862, Alexandru Ioan Cuza a semnat decretul de înfiinţare a Direcţiei Generale a Arhivelor Statului, prin unificarea Arhivelor Statului din Ţara Românească şi Moldova, instituţie care avea la bază principiul separării actelor cu valoare istorică de cele cu valoare practică, aspect neschimbat până în ziua de azi.

Arhivele, alături de muzee şi biblioteci, participă la conservarea memoriei colective, http://www.arhivelenationale.ro.


CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Chiril al Alexandriei

Sfântul Ierarh Chiril, arhiepiscopul Alexandriei, Egipt (18 ianuarie) | Sfinti si icoane

Sfântul Chiril al Alexandriei s-a născut in jurul anului 370. A fost nepotul arhiepiscopului Teofil al Alexandriei și urmaș al acestuia în scaunul episcopal.

A fost ales întâistătător al scaunului Alexandriei, pe 18 octombrie 412, dupa 4 zile de la moartea unchiului sau.

Sfântul Chiril al Alexandriei a combătut invăăatura lui Nestorie, care sustinea ca in Hristos exista doua persoane: una dumnezeiasca, a Fiului lui Dumnezeu, nascut din vesnicie din Tatal, si alta omeneasca, a lui Iisus Hristos, nascut din Fecioara Maria.

Aceasta invățătura contrară Sfintei Scripturi, ducea la concluzia ca Maica Domnului nu poate fi numita “Născatoare de Dumnezeu“, ci “Născatoare de om“.

Sfantul Chiril al Alexandriei a invatat ca in Hristos sunt doua firi, una dumnezeiasca si una omeneasca, unite intr-o singura persoana, cea a Fiului lui Dumnezeu.

Si pentru ca aceeasi persoana, nascuta din vesnicie din Tatal, Se naste ca om din Fecioara Maria, Maica Domnului este “Theotokos“, “Nascatoare de Dumnezeu“.

Sinodul al III lea ecumenic de la Efes din anul 431, recunoaste in mod oficial titlul de “Theotokos“ Maicii Domnului.

Sfantul Chiril al Alexandriei a trecut la cele vesnice in anul 444. Pomenirea sa se săvârşeşte de două ori în an: la 18 ianuarie (dimpreună cu Sfântul Ierarh Atanasie, şi el arhiepiscop al Alexandriei mai înainte de Sfântul Chiril) şi la 9 iunie.

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008 ;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.
 10. Cinemagia.ro;
 11. CreștinOrtodox.ro.Publicitate

09/06/2023 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

ZIUA DE 8 IUNIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 8 iunie în istoria noastră

1593: S-a născut în Ungaria centrală,la Szerencs, Comitatul Zemplén, principele Transilvaniei (între anii 1630–1648), Gheorghe Rákóczi I de Felsővadász; d.11 octombrie 1648, Alba Iulia, Principatul Transilvaniei.

În timpul domniei sale, Principatul Transilvaniei aflat sub suzeranitate otomană a trecut printr-o epocă de înflorire economică, de afirmare politică și culturală și de întărire a puterii centrale. A promovat o politica absolutistă care a fost dublată de tendința de răspândire a calvinismului. A sprijinit folosirea limbii materne în liturghie și în învățământ, nu numai în cazul comunității maghiare, dar și în cazul românilor și sașilor.

La îndemnul lui și pe cheltuielile Principatului s-a tipărit în tipografia domnească de la Alba Iulia prima traducere completă a Noului Testament în limba română, Noul Testament de la Bălgrad, cunoscut și sub denumirea de Biblia Rakocziana.

De numele lui se leagă înființarea în 1669 a sistemului educațional elementar în limba română, bazat pe școli primare („népiskola”), după ce soția lui, Zsuzsanna Lorántffy a înființat prima școală românească medie la Făgăraș (1657).

1668: La puţin timp după înscăunarea noului mitropolit Teodosie al Ungro-Vlahiei, în timpul domnitorului Radu Leon, s-a hotărât oficial ca biserica din Dealul Viilor din Bucureşti să devină Catedrală mitropolitană.

Această calitate şi-a păstrat-o până în anul 1925 când, prin ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie, a devenit Catedrală patriarhală.

Ctitorie a voievodului Ţării Româneşti Constantin Şerban Basarab (1654-1658), construcţia, începută în anul 1656, a fost sfinţită în 1658 de patriarhul Macarie al Antiohiei şi al Întregului Orient, împreună cu mitropolitul Ştefan al Ţării Româneşti şi cu episcopii de Râmnic şi de Buzău.

1838: În București, a fost deschisă la Colegiul Sf. Sava prima bibliotecă publică,indirect succesoare a Bibliotecii Mitropoliei Țării Românești, a fost stabilită conform Regulamentului Organic, la 1 iulie 1831.

S-a constituit prin legea Regulamentul școlilor din 1833, iar la 1836 Eforia Școalelor a elaborat și a pus în aplicare primul Regulament de organizare și funcționare a unei biblioteci publice românești.

Potrivit acestui act normativ, Biblioteca Sf. Sava (aproximativ 1000 de volume), urma să fie deschisă publicului 5 ore zilnic, iar custodele era însărcinat „a şedea în sala de citit a bibliotecii nelipsit în toate aceste ceasuri, priveghind a păzi liniştea şi buna orânduială între cititori, a le da îndată cărţile, ce vor cere şi a le aşeza iarăşi la locul lor…”

Director al bibliotecii, a fost numit Gheorghe Ioanid, profesor de limba greacă la Colegiul Sf. Sava, iar Nicolae Nenovici – custode-bibliotecar, înlocuit ulterior în anul 1843, pentru că „nu se îndeamnă a se acomoda cu regulile întocmite…” 

1839: S-a născut la Bârlad, generalul  Mihail Cristodulo Cerchez; d.12 iulie 1885, Iași.

A condus trupele române în Războiul de Independență (1877) la Grivița, Bucov, Opanez, Smârdan, Plevna, Vidin. A urmat Academia Mihăileană din Iași. S-a înrolat voluntar în armată, în anul 1855, cu gradul de cadet.

 A condus trupele din Diviziei 2 și 1 Infanterie în acțiunile de apărare de pe Dunăre. A asigurat spatele Armatei de operații și apoi încercuirea trupelor otomane de la Plevna, comandând Divizia de rezervă.

A participat la capitularea lui Osman-pașa, refuzând să primească sabia acestuia, pe motiv că nu are aprobarea Domnitorului Carol I, astfel că Osman-pașa i-a predat sabia generalul rus Ganețki.

A comandat Divizia 2 Infanterie în luptele de la Vidin. De la data de 6 septembrie 1877 a fost comandantul Armatei de Operații. A fost decorat cu: Steaua României în grad de ofițer, Virtutea Militară de aur, Trecerea DunăriiApărătorii Independenței. A fost membru al Societății literare Junimea.

1862: A fost asasinat (20 iunie stil nou) de catre o persoana rămasă neidentificată, primul-ministru al Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei, Barbu Catargiu.

Barbu Catargiu a fost seful primului guvern  instituit de Alexandru Ioan Cuza la  22.01.1862.

Foto: Barbu Catargiu, Prim-ministrul Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei.

Barbu Catargiu, om politic, personalitate de seamă a grupării politice conservatoare, s-a născut la 26 octombrie 1807. 

La 22 ianuarie 1862 devine întîiul prim-ministru al guvernului unic după recunoaşterea unirii depline a Principatelor Moldovei şi Valahiei.

Mandatul său încetează brusc pe 8 iunie 1862 cînd este asasinat sub clopotniţa de pe Dealul Mitropoliei din Bucureşti.

Această „crimă politică perfectă”, după cum bine menţionează istoricul Stelian Neagoe, a stîrnit un scandal imens în epocă prin implicaţiile care au fost speculate de-a lungul timpului şi a cărui enigmă nu a fost elucidată nici pînă în zilele noastre.

Asasinarea pe Dealul Mitropoliei – „O crimă politică perfectă”.

După încheierea unui discurs virulent susţinut în Cameră împotriva unei mari adunări convocate pe 11 iunie pe Cîmpia Libertăţii din Dealul Filaretului, Catargiu iese din palat pentru a se întoarce la sediul Consiliului de miniştri.

În acel moment observă că trăsura îi lipseşte, astfel că prefectul poliţiei Capitalei, Nicolae Bibescu, îl invită la el în trăsură pentru a-l însoţi.

În momentul cînd trăsura ajunge sub clopotniţa de la Mitropolie se aude un foc de armă. Primul ministru fusese împuşcat în spate, la baza creierului.

Vestea asasinării a fost răspîndită în întreg oraşul şi a indignat opinia publică, căci era primul asasinat al unui înalt demnitar al statului.

Barbu Catargiu a încetat din viaţă la vîrsta de 54 de ani, fiind înmormîntat la conacul de la moşia din Maia, judeţul Dîmboviţa, conform testamentului său.

Scenarii privind asasinatul. Implicaţii politice. Un mister neelucidat.

Există trei scenarii ce au fost dezvoltate de istorici de-a lungul timpului. Primul se referea la o crimă comandată de adversarii politici, radicalii, motivul crimei putînd fi intensa dispută privind legea rurală, dar şi interzicerea manifestaţiilor din 11 iunie.

Istoricii au renunţat la această variantă, argumentînd că asasinatul ar fi stricat imaginea radicalilor, plus că aceştia aveau la îndemnă alte metode politice pentru a împiedica acţiunile lui Catargiu.

Foto: Clopotniţa de pe Dealul Mitropoliei din București, sub care a fost asasinat Barbu Catargiu

Cea mai plauzibilă variantă a rămas cea a asasinatului politic, mai ales că ulterior istoricii au putut cerceta felul în care s-a desfăşurat ancheta.

În primă fază cazul este înmînat procurorului Desliu, dar mai apoi îi este retras fără nici o explicaţie şi predat altui procuror, pe nume Şoimescu.

Acesta opreşte cercetările şi cazul este închis, ba mai mult dosarul crimei dispare fără urmă.

Se pare că cineva dorea ca acest caz să nu fie rezolvat niciodată, iar cînd Desliu s-a apropiat

de unele dovezi, instrumentele de investigaţie i-au fost luate.

Mai mult, cazul a fost închis cu puţin timp înainte ca liderii radicalilor, C. A. Rosetti şi I. C. Brătianu, să fie chemaţi la audieri.

Pornind de la acest fapt, istoricii au analizat şi au ajuns la concluzia că singurul suspect real, unul dintre autorii morali, ar fi fost prefectul capitalei Nicolae Bibescu.

Acesta a fost cel care i-a luat cazul lui Desliu, iar declaraţiile sale cu privire la crimă erau cu totul contradictorii.

Conform autopsiei, focul a venit din spate, de jos în sus, aşadar asasinul ar fi trebuit să se urce din mers pe treapta trăsurii pentru a declanşa focul. Era de aşteptat ca Bibescu să poată descrie făptaşul, însă acesta a declarat că se uita în direcţia opusă în momentul producerii crimei.

Cel mai terifiant scenariu, susţinut numai de o parte a istoricilor, afirmă că însuşi Alexandru Ioan Cuza ar fi fost creierul din spatele întregii afaceri.

În pofida numeroaselor scenarii şi supoziţii, misterul ce a învăluit această odioasă crimă rămâne în continuare neelucidat.

1867: Împăratul Austriei Franz Joseph, încoronat la Buda, rege apostolic al Ungariei (1867-1916), a aprobat legea privind încorporarea Transilvaniei în Ungaria, la 27 mai 1867. Totodată el a abrogat Legea despre egala îndreptățire a națiunii române cu celelalte naționalități și religii, precum și Legea despre caracterul oficial al limbii române în Transilvania, votate de Dieta Transilvaniei de la Sibiu în 1865, punând astfel capăt disensiunilor cu nobilimea maghiară prin crearea statului  dualist  Austro-Ungaria.

Imagini pentru Imparatul Austriei Franz Joseph photos

Domnia sa de 68 de ani a fost a patra ca durată între domniile din Europa, după cea a regelui Ludovic al XIV-lea al Franței , a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și cea a principelui Johann al II-lea al Liechtensteinului.

A  murit la 21 noiembrie  1916, la vârsta de 86 de ani la Palatul Schönbrunn din Viena  și a fost înmormântat în Cripta Imperială de la  Mănăstirea Capucinilor din Viena, după 9 zile, la 30 noiembrie.

I-a succedat la tron împăratul Carol I, iar Imperiul Austro-Ungar s-a destramat in 1918, dupa infrangerea suferită în primul război mondial.

1881: A demisionat Guvernul Dimitrie C. Brătianu, fratele lui Ion C. Brătianu, de la care a preluat guvernarea în perioada 10 aprilie 1881– 8 iunie 1881, când acesta a organizat ceremonia de încoronare a lui Carol I și a soției sale, Elisabeta, ca suverani ai României.

Dumitru (Dimitrie) C. Brătianu (foto) s-a născut pe 1818, la Pitești si a murit pe 8 iunie 1892, la București. A fost un diplomat și om politic român, ministru în diverse guverne și prim-ministru al României. A fost fratele liberalului Ion C. Brătianu și a fost fiul stolnicului Constantin „Dincă” Brătianu și al Anei Brătianu (n. Tigveanu).

Când ministrul de Război di8n guvernul său a primit vot de blam în Senat, înțelegând că a pierdut sprijinul majorității parlamentare liberale, primul ministru Dimitrie C. Brătianu a demisionat.

1882: S-a născut la Târgu Jiu, scriitorul şi filozoful maghiar ardelean György Ádám; (d.2 aprilie 1906, Cluj).

1884: Sunt aprobate modificarile a 25 de articole din Constitutia României din 1866.

Modificarea Constituției a fost aprobată în Cameră la 5 iunie și la Senat în 7 iunie, și a fost promulgată la 8 iunie. Legea electorală s-a aprobat în Cameră și Senat în 6 iunie și s-a promulgat la 9 iunie. Prin modificările la legea electorală, numărul senatorilor creștea de la 70 la 148, al deputaților de la 120 la 183 iar numărul colegiilor electorale se reducea de la 4 la 3 pentru Adunarea Deputaților.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 650f9-deschiderea-parlamentului-romaniei-1860-1862.jpg

Votarea legii a condus la ruptura definitiva dintre cele doua principale grupari ale Partidului Liberal: “bratienistii” si “rosettistii”.

1892: A decedat la București, Dumitru (Dimitrie) C. Brătianu (n. 1818, Pitești), diplomat și om politic român.

A fost fiul stolnicului Constantin Brătianu și fratele mai mare al fruntașului liberal Ion C. Brătianu. A studiat împreună cu fratele său la Paris. Câtva timp membru în comitetul internațional al revoluționarilor, stabilit la Londra, se întoarce în 1857 în patrie și devine unul din fruntașii partidului liberal.

În calitate de primar al Bucureștiului, a fost martorul unui eveniment major în istoria țării noastre: venirea Regelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, primul rege al României.

Dimitrie C. Brătianu l-a primit pe Carol I în apropierea pădurii Băneasa, unde a ținut un discurs în fața a peste 30.000 de oameni.

A fost ministru la Culte și ad-interim, ulterior titular la Lucrări Publice. Sub guvernul fratelui său, Ion, de la 1876-1888, a fost mai întâi ministru al țării la Constantinopol, apoi (10 aprilie – 9 iunie 1881) devine prim ministru și ulterior președinte al Camerei.

Curând va trece la adversarii fratelui său mai mic, formând cu L. Catargi și G. Vernescu așa numita opoziție unită, care contribuie la răsturnarea cabinetului liberal în martie 1888.

Operă: Lettres hongro-roumaines, cu D. Iranyi, Paris, 1851; Lettres, Berlin, 1857; Napoleon III, București, 1873; O datorie de conștiință, 1877; Discurs, 1885; Din arhiva lui Dimitrie Brătianu, I-II, 1933-1934”.

1897: La sediul ziarului „L´Indépendance Roumaine” din Bucuresti, Cinematograful “Lumiere” a prezentat in premiera primele trei subiecte de actualitati romanesti, filmate la 10 mai 1897, de catre operatorul francez Paul Menu.

Francezul Paul Menu  (1876-1973), a fost autorul primelor filmări din România (realizate în intervalul 10 mai – 20 iunie 1897).

” Defilarea ” a fost  un film documentar-reportaj despre defilarea militara din Bucuresti, din 10 mai 1897, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, realizat de opticianul si fotograful francez Paul Menu (1876-1973) pentru firma Lumiere (a fraților Louis si Auguste Lumiere, cei care au aratat lumii minunea fotografiilor in miscare).

Filmul este considerat prima filmare din Romania, alaturi de alte doua filmari realizate in aceeasi zi, de acelasi cineast si legate tot de sarbatorirea zilei de 10 mai 1897. Lucrarile de laborator au fost executate la firma „Lumiere” din Lyon.

1897: S-a născut  la Șerbănești–Nenciulești, Vâlcea, actorul și regizorul român A. Pop Marțian ( Atanasie V. Popescu), scriitor, membru al Societății Scriitorilor Români; d.14 ianuarie 1969, București.

A. POP MARTIAN (1897-1969) Actor... - Nenciulesti - Valcea | Facebook

A urmat Conservatorul Cornetti din Craiova, clasa lui Al. Dem-Dan. A jucat la Teatrul Național din Craiova, Teatrul „Maria Ventura”, Teatrul Național și Teatrul Tineretului din București. 

A fost distribuit în: Legenda funigeilor de Șt. O. Iosif și D. Anghel, AsasinulMândrie și amor de G. Olmet, Fata din dafin de A. Maniu și S. Froda, O scrisoare pierdută de I.L.Caragiale, Răzvan și Vidra de B.P. Hasdeu.

A fost secretar literar la Teatrul Național din Craiova, profesor, și decan o vreme, la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București. A primit titlul de Artist emerit.

Ca scriitor, a debutat în revista Flamura din Craiova, iar primul său volum de versuri, Serile cătunului, a apărut în 1929.

A colaborat de asemenea la publicațiile FlamuraGândul nostruUniversul literarRamuriGândireaViața literarăConvorbiri literareRampa, etc.

1898: A încetat din viață la Govora, Vâlcea, naturalistul, medic, pedagog, diplomat și om politic, fiu al doctorului Exarchos, licențiat la Viena.

Constantin Esarcu,a fost membru corespondent al Academiei Române; (n. 5 noiembrie 1836, București).

Constantin-Esarcu - Identitatea Românească

În mai 1870 este numit director în Departamentul Cultelor. În perioada 1871-1873 a făcut parte din comitetul de conducere al Teatrului Național.

La 25 februarie 1873 lansează propunerea de constituire a edificiului Ateneului Roman și inițiază alături de Vasile A. Urechia și Nicolae Kretzulescu (Cretzulescu) campania „Dați un leu pentru Ateneu” (s-au pus în vânzare 500.000 de bilete loterie în valoare de 1 leu).

În luna noiembrie 1873 este numit Agent diplomatic la Roma. În această calitate a făcut publice numeroase documente, din arhivele orașelor Veneția, Milano, Florența sau Roma, referitoare la istoria românilor.

A fost membru al Partidului Liberal-Conservator. A reprezentat în calitate de senator politica acestui partid în Parlamentului României. A deținut funcția de ministru al Afacerilor Străine (21 februarie – 26 noiembrie 1891).

A lăsat moștenire întreaga sa avere Ateneului Român.

1905: A decedat printul Leopold Stefan Karl Anton Gustaf Eduard Tassilo von Hohenzollern Sigmaringen (n. 22 septembrie 1835), primul fiu al prințului Karl Anton de Hohenzollern – Sigmaringen si tatal printului Ferdinand (1865–1927), devenit  Rege al României.

Fratele său mai mic a fost Regele Carol I al României.

După revoluția spaniolă din 1868 care a detronat-o pe regina Isabella II, i s-a oferit coroana regală.

Această ofertă a fost sprijinită de prim-ministrul prusac Otto von Bismarck, dar a fost respinsă de împăratul francez Napoleon III.

Leopold a declinat oferta la presiunile franceze.

În 1861 Prințul Leopold s-a căsătorit cu Infanta Antónia a Portugaliei și au avut 3 baieti:

– Wilhelm (1864–1927), care a succedat ca Prinț de Hohenzollern; căsătorit prima dată cu Prințesa Maria Teresa a Celor Două Sicilii și a doua oară cu Prințesa Adelgunde de Bavaria– Ferdinand (1865–1927), mai târziu Rege al României; căsătorit cu Prințesa Maria de Edinburgh,– Karl Anton (1868–1919), căsătorit cu Prințesa Josephine Caroline a Belgiei.

1918: A fost instituită de regele Ferdinand I al României,prin Decretul Regal nr. 1744, medalia Crucea Comemorativă a Războiului 1916–1918.

Distincția a fost conferită tuturor participanților la Primul Război Mondial.

Pentru militarii care au participat la lupte, crucea comemorativă s-a conferit cu barete metalice pe care au fost înscrise localitățile sau zonele în care au avut loc luptele la care titularii au participat.

Decretul de instituire preciza 11 barete: Ardeal, Cerna, Jiu, Carpați, Oituz, București, Turtucaia, Dobrogea, Mărăști, Mărășești, Tg. Ocna, ulterior fiind instituite noi barete: Dunărea, Siberia (pentru Corpul voluntarilor romani din Siberia), Italia (pentru ofițerii și gradele inferioare din Legiunea Voluntarilor Români din Italia).

1922: A avut loc la Belgrad nunta  Principesei Maria-Mignon a Romaniei, cu Principele Alexandru (unicul fiu al regelui Serbiei, Petru I Karagheorghevici).

Logodna s-a celebrat la 20 februarie 1922, la București.

1922: A avut loc, la Belgrad, primul meci international de fotbal al echipei nationale a Romaniei (”Cupa prieteniei romano-iugoslave”).

Drumul până la Belgrad s-a facut cu trenul. Principesa Maria, fiica lui Ferdinand si a Mariei, se casatorea cu Alexandru al II-lea.Evenimentul trebuia marcat.. N-au fost bani de deplasare. și jucatorii au pus mana de la mana, leu pe leu. Au aparut si unii „sponsori”, prinsi de microbul foot-ball-ului. Elemer Hirsch, un lord, a comandat, pe cheltuiala sa, randul de echipament, in Anglia. A tinut, expres, ca pantalonii sa aiba, la spate, buzunar in care sa incapa batista spre a-si sterge sudoarea…

Antrenor era Teofil Moraru, fost sportiv de performanta, campion la aruncarea greutatii. Se juca in sistemul 1-2-3-5.Portar, Adalbert Ritter, de la Politehnica Timisoara. Apoi Hirsch, galantul, cel care avea sa scape de lagarul nazist dar murea, in 52, la finalul unui meci…Si Dezso Jakobi, ”romanizat” Dezideriu, de la Haggibor Cluj, echipa evreilor. .Si Guga, Rica Guga, „capitanul”, simbolul clujenilor de la „U”.

S-a terminat 2-1 pentru români , in fața a 5.000 de oameni. Jaroslav Sifer deschisese scorul, in minutul 35. Ronnay egalase, inainte de pauza.

Cu o jumatate de ora inainte ca Heinrich Retschuri să fluiere finalul meciului, Guga, pe care Ioan Chirila il considera cel mai mare jucator al vremurilor lui, puncta pentru victorie.

08.06.1922 Iugoslavia – Romania 1-2 (la pauză 1-1).

Au marcat: Sifer (penalty) / Ronnay , Guga.

Echipa Romaniei: Ritter – Szilagy, Hirsch – Jakobi, Honigsberg, Zimmermann – Guga, Frech, Schiller, Ronnay, Auer. Antrenor: Teofil Moraru

Stadion: „SK Jugoslavija”, Belgrad.

1924: S-a născut la Soroca, în Basarabia , poetul, membru al Mișcării Legionare, Alexandru (Șura) Bogdanovici, fost deținut politic în timpul regimului de dictatură comunistă; d.15 aprilie 1950, Pitești.

MIP | Alexandru Bogdanovici

În 1947 s-a înscris la Facultatea de Drept și Filosofie din Iași, a urmat cursul de actorie al Conservatorului de Muzică și Artă Dramatică din același oraș, înscriindu-se și student la Universitatea ieșeană.

Deținut politic în numeroase rânduri, în toamna lui 1948, în vreme ce era închis la Suceava, Bogdanovici a început să vorbească despre reeducare, dar nu în sensul ei violent, de mai târziu, ci sub forma unei deziceri formale de crezul legionar și înlocuirea acestuia cu idealurile comuniste.

Deși originile acestei idei rămân până astăzi necunoscute, intențiile lui Bogdanovici erau pragmatice, el vizând eliberarea înainte de termen și îmbunătățirea tratamentului deținuților, în condițiile în care mulți dintre cei care se opuseseră regimului ajunseseră deja după gratii.

Reeducarea în viziunea lui Bogdanovici includea intonarea cântecelor comuniste de propagandă și discutarea literaturii marxiste, însă majoritatea deținuților s-au opus acestei inițiative, luând-o în derâdere. A murit în închisoarea Pitești, ca victimă a reeducării , acțiune inițiată de el însuși, călcat în picioare, fără apă, incapabil să își mai controleze sfincterele și suferind halucinații.

1926: S-a născut la Iași, compozitorul român Anatol Vieru, pedagog și teoretician reprezentativ al muzicii românești clasice a secolului al XX-lea; d.8 octombrie 1998, București.

andrei vieru

A studiat muzicologia și compozi Paul Constantinescu și Constantin Silvestri. Ulterior și-a continuat studiile la Conservatorul din Moscova (1951–1954) cu muzicianul și compozitorul armean Aram Haciaturian . În 1978 a susținut, în Cluj, teza de doctorat în Muzicologie De la moduri, spre un model al gândirii muzicale intervalice. A fost cadru didactic la catedra de Orchestrație și mai târziu la catedra de Compoziție ale Conservatorului din București, unde a parcurs toată ierarhia universitară. A fost invitat să susțină lecții și conferințe la universități din SUA, Canada, Israel, Geneva etc.

A compus peste 120 de lucrări de toate genurile, între care șapte simfonii: Oda tăceriiLa un cutremurM. EminescuExodusAnul soarelui; opt cvartete pentru coarde; muzică de film: Când primăvara e fierbinteCiucurencuProcesul albBrâncuși la Târgu-JiuSoarele negruO sută de leiFelix și OtiliaMarele singuraticÎntoarcerea lui Vodă Lapușneanu; numeroase concerte și piese de muzică corală, cu sau fără orchestră: Miorița (oratoriu), Scene nocturne (pe versuri de Federico García Lorca), Vocale (pe versuri de Giuseppe Ungaretti), Daniil și multă muzică de cameră.

1930: Parlamentul îl proclama pe prințul Carol de Hohenzollern – Sigmaringen, rege al României, sub numele de Carol al II-lea. 

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Caol_II_color.jpg

S-a incheiat astfel prima domnie a regelui Mihai I (inceputa la 20.07.1927, începută după decesul regelui Ferdinand I, și desfășurată sub tutela unei Înalte Regențe).

Principelui moștenitor Mihai i se conferea titlul de “Mare Voievod de Alba Iulia ”.

1935: S-a născut la Dumitrești, Râmnicu Sărat/Vrancea  scriitorul și jurnalistul disident anticomunist Victor Frunză; d. 27 iulie 2007, Aarhus, Danemarca.

A fost considerat unul din cei mai tenace luptatori impotriva comunismului din diaspora si un mare ziaristi din a doua parte a secolului trecut.

A urmat facultatea de ziaristică din București și facultatea de ziaristică a Universității „Lomonosov” din Moscova. A lucrat ca redactor și realizator de emisiuni culturale la Radiodifuziunea Română, apoi la Televiziunea Română. A fost profesor de jurnalism audio-vizual la Facultatea de Ziaristică în cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu” București. În 1978 a publicat prin intermediul agenției de știri Reuters o scrisoare critică la adresa regimului de dictatură din RSR.

Anchetat și apoi expulzat din țară în 1980, s-a stabilit, împreună cu soția și fiul său, la Århus, Danemarca. A înființat editura Nord, a editat revista de studii asupra fenomenului politic românesc Alergătorul de la Marathon. A publicat o seamă de lucrări politice și istorice, între care eseurile consacrate drepturilor și libertăților omului, Pentru drepturile omului în România, și ampla lucrare istorică consacrată comunismului românesc Istoria PCR.

După 1989, a revenit în România, unde a tipărit o ediție jubiliară a poeziilor lui Mihai Eminescu. Pe lângă publicațiile editoriale de mai sus, a fost autorul unor volume de versuri: Globul din stânga; proză: Privegheați lângă privighetori; proză turistică: Muzeu Sentimental; teatru: Marea gară nouă; istorie: Istoria stalinismului în RomâniaIstoria comunismului în România. Cea mai recentă apariție editorială: Destinul unui condamnat la moarte: Pamfil Șeicaru. A fost membru fondator al Alianței Civice, membru în Consiliul Național, membru al Senatului AC.

1936: Catastrofa din Cotroceni.

La a sasea aniversare a “Restauratiei”, spectacolul omagial dedicat lui Carol al II-lea, de pe platoul Cotrocenilor s-a transformat intr-o tragedie dupa ce o tribuna s-a prabusit.15 oameni au murit, alte sute au fost raniti. Presa a relatat ca in tribuna care avea capacitatea de 1.000 de persoane, au fost inghesuite 5.000.Ziua Restauratiei se sarbatorea la 8 iunie. Restauratia desemna revenirea pe tron a lui Carol al II-lea, care isi pierduse drepturile de succesiune la tron in 1926.

In scurt timp, un ziar titra O EDITIE SPECIALA DESPRE CATASTROFA DIN COTROCENI. Scurtul text scris cu litere foarte mari spunea ca la sarbatorirea zilei tineretului, din 8 iunie, s-au prabusit o peluza si o tribuna și că „sunt trei morti si peste 100 de raniti”.(Ulterior, numarul răniților a fost estimat în presa de la 150 la circa 600, internati în peste 15 spitale din Bucuresti).

1939: S-a născut la Fâșca–Vârciorog, Bihor,cântăreața de muzică populară și profesoară de limba latină, Florica Ungur; d. 4 august 2011, Oradea.

Florica Ungur a urmat Școala Populară de Artă, apoi a absolvit cursurile Universității din București, secția Limbi clasice (latină și greacă veche) și a fost profesoară de latină în liceu.

Interpreta a reușit să culeagă, să interpreteze și să înregistreze peste 150 de melodii de o valoare inestimabilă pentru sufletul românesc.

A înregistrat primul disc Electrecord în anul 1970, la vârsta de 31 de ani.

A mai înregistrat încă nouă discuri, cinci casete audio și un CD.

A colaborat cu mari orchestre, ansambluri și dirijori, a participat ca invitată la cele mai mari festivaluri de folclor din țară și din străinătate, a avut emisiuni și înregistrări la toate posturile naționale de televiziune.

1948: Prin Decretul prezidențial nr. 76/8 iunie 1948 privind transformarea Academiei Române în Academia Republicii Populare Române, Academia Română a fost desființată, înființându-se în schimb o instituție complet nouă, subordonată direct Consiliului de Miniștri, sub numele de Academia Republicii Populare Române. Decretul a intrat în vigoare a doua zi, 9 iunie. Conform prevederilor decretului, nu era vorba despre o transformare a fostei academii, în prevederile decretului neexistând nicio clauză care să prevadă o continuitate între cele două instituții.

La 12 august al aceluiași an, a fost publicat și Statutul de organizare și funcționare a Academiei RPR. A fost organizată în șase secțiuni și 25 de subsecțiuni, punând accent pe științele exacte și aplicate și marginalizând științele socio-umane. În art. 3 al decretului se specifica în mod expres: „Nu pot fi membri ai Academiei RPR persoane care, prin activitatea lor, s-au pus în slujba fascismului și reacțiunii, dăunând prin aceasta interesele țării și ale poporului”.

Au fost înlăturați 113 membri ai Academiei Române (26 titulari, 58 corespondenți și 29 de onoare), aceștia fiind epurați din secțiile Academiei Române. Între aceștia se aflau mari nume ale culturii și științei românești: Lucian Blaga, Ioan A. Bassarabescu, Mihai Codreanu, Adrian Maniu, Gheorghe I. Brătianu, Nicolae Bănescu, Ștefan Ciobanu, Silviu Dragomir, Scarlat Lambrino, Alexandru I. Lapedatu, Ioan Lupaș, Constantin Marinescu, Ștefan Meteș, Ion I. Nistor, Petre P. Panaitescu, Zenovie Pâclișanu, Radu R. Rosetti, Teofi l Sauciuc-Săveanu, Alexandru Tzigara-Samurcaș, Nicolae Bagdasar, Petre P. Negulescu, Ion Petrovici, Constantin Rădulescu-Motru, Grigore Tăușanu, Simion Mehedinți, Mihai David, Vintilă Mihăilescu, Nicolae Al. Rădulescu, Gheorghe Ionescu-Sisești, Victor Bădulescu, Mircea Cancicov, Ion I. Lapedatu, Ion Rădu

Noua listă cuprindea o serie de nume noi, ale unor personalități, multe dintre acestea niște nulități al căror singur merita fost faptul că erau legate de Partidul Comunist,printre aceștia numărându-se Mihai Roller, Nicolae Profiri, Simion Iagnov, și alții.

1964: S-a parafat la București Acordul din 30 noiembrie 1963 privind realizarea și exploatarea Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, pe fluviul Dunărea, publicat în Buletinul Oficial nr. 7/8 iunie 1964, dată la care a intrat în vigoare.

1967: A decedat  la Iași, poeta română  Otilia Cazimir (Alexandrina Gavrilescu); (n. 12 februarie 1884 in localitatea Cotu Vameş, judeţul Neamţ).

A debutat în anul 1912 în revista Viaţa românească, cu poezie, iar debutul în proză a avut loc în anul 1919 în publicaţia Însemnări ieşene.

Cel dintâi volum de poezii, Lumini şi umbre, i-a fost publicat în anul 1923, la Editura ” Viaţa Românească ” , urmează volumul de versuri „ Fluturi de noapte” , Editura „Cartea Românească”, 1927, carte premiată de Academia Română şi de comitetul ” Femina Vie- Heureuse” de la Paris, cu premiul Femina.

A colaborat cu publicaţiile Însemnări ieşene, Adevărul literar şi artistic, Lumea-bazar săptămânal , Bilete de papagal, Iaşul nou, Iaşul literar, Orizont, Gazeta literară, Cronica şi altele.

Între anii 1937 – 1947 a fost inspector al teatrelor din Moldova, iar din anul 1946 devine colaboratoare permanentă a Editurii Cartea Rusă, unde stilizează traduceri din literatura rusă şi sovietică.

A tradus din literatura franceză (Maupassant), rusă şi sovietică (Gorki, Kuprin, Cehov, Fedin, Gaidar ş.a.).

A  primit numeroase premii şi distincţii: Premiul Academiei Române (1927), Premiul Femina (1928), Premiul Naţional pentru Literatură (1937), Premiul Societatea Scriitorilor Români (1942), Ordinul Muncii (1954), cl. I (1964).

1972: S-a născut la Arad , muzicianul Adrian „Baciu” Igrișan, solistul trupei Cargo.

A cântat de la vârsta de 13 ani, inițial la baterie, un an mai târziu începându-și activitatea ca vocalist, de atunci urmând aproximativ 22 de ani de studii canto și tehnici vocale, fiind autodidact. Cântă și la chitară, bas, clape și altele, însă abilitățile de instrumentist nefiind perfecționate, se axează în special pe compoziție.

A debutat cu trupa de cartier, ABIS, în 1992, a intrat pe postul de vocalist în trupa Sibiană RIFF, cu care a participat la Festivalul Internațional Rock ’92 de la Arenele Romane din București, alături de toate marile nume din rock-ul românesc, iar în 1994 înregistrat la Cluj, împreună cu trupa RIFF albumul Doi străini, care include 12 piese.

În 1995, a părăsit trupa RIFF, după ce a cântat împreună cu Cargo într-un concert de susținere pentru Ovidiu Ioncu Kempes care suferise un accident de motocicletă; după acest concert, a rămas în trupa Cargo pentru a-l suplini pe Kempes până la refacerea acestuia, iar după ce acesta s-a refăcut îndeajuns pentru a reveni pe scenă, a rămas pe post de vocea a 2-a și chitarist-armonie.

În 2003, Kempes a plecat în Australia, iar Baciu a rămas vocalist principal al trupei. În anul 2007 trupa Cargo, avându-l ca vocalist pe Adi Igrișan, a înregistrat 22 de piese pentru albumul aniversar XXII.

1990: A aparut primul numar al revistei “Romania Mare”, sub conducerea lui Corneliu Vadim Tudor.

1992: S-a deschis piaţa valutară în România.

1992: Parlamentul României a adoptat, în şedinţa comună a celor două Camere, Legea privind alegerea preşedintelui României.

1999:A fost publicată „Declaraţia de la Cluj”, semnată de mai mulţi intelectuali ardeleni, care s-au pronunţat pentru iniţierea unor dezbateri publice despre perspectivele unei autonomii administrative – pentru Transilvania şi Banat, cu adunări legislative regionale care să reprezinte în viitor o alternativă reală la modelul statului centralizat.

2001: Guvernul a adoptat un proiect de modificare a Codului Penal, prin care abroga articolul 200, referitor la relaţiile homosexuale.

2007: Filmul „California Dreamin’ (nesfârşit)” al regretatului regizor Cristian Nemescu a obţinut un premiu special la prima ediţie a Festivalului Internaţional de Film Ibiza, desfăşurată între 29 mai şi 7 iunie.

Foto: Cristian Nemescu, regizor și scenarist român din „noul val” cinematografic, nascut pe 31 martie 1979,  si decedat la numai 27 de ani intr-un groaznic accident de masina pe 24 august 2006 alături de inginerul său de sunet, Andrei Toncu (28 de ani)si si taximetristul Dumitru Arustei (24 de ani).

Cristian Nemescu a terminat Universitatea de Arta Teatrala si Cinematografica Bucuresti in 2003. In putinii sai ani de viata, Cristian Nemescu a câștigat peste 20 de premii, printre care Marele Premiu la NYU International Student Film Festival din New York( pentru Poveste la scara C), Premiul Special al Juriului la Bruxelles Short Film Festival din Belgia, Public’s Choice la Milano Film Festival din Italia, Premiul Publicului la Internationale Grenzland Filmtage Festival din Germania. Filmul „California Dreamin” a primit in mai 2007 premiul „Un certain regard ” la a 60-a ediție a Festivalului de la Cannes.

La 28 mai 2007, președintele României  i-a acordat  post mortem printr-un decret, Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler, „pentru contribuția remarcabilă la promovarea cinematografiei românești”.

2007: Comisia Juridică şi pentru Drepturile Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a adoptat, la Paris, raportul elaborat de Dick Marty privind închisorile CIA.

Raportorul special al Consiliului Europei, Dick Marty, a dezvăluit că în Polonia şi România au existat centre de detenţie ale CIA între 2002 şi 2005, cu acordul preşedinţilor celor două ţări.

2007: Actorul Adrian Pintea a murit la Spitalul Clinic Fundeni din Bucureşti, unde fusese internat din cauza unor probleme grave de sănătate. A interpretat roluri memorabile în filmele: „Iancu Jianu, zapciul”, „Pădureanca”, „Iancu Jianu, haiducul”); (n. 9 octombrie 1954).

2008: Înalt Preasfinţitul Mitropolit Teofan a fost întronizat Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei, la Catedrala Mitropolitană din localitate.

Întronizarea celui de-al 80-lea mitropolit al Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan

Foto: Înalt Preasfinţitul Mitropolit Teofan (stânga) şi Patriarhul Daniel (dreapta).

Scaunul de mitropolit al Moldovei şi Bucovinei  rămasese vacant după ce, în 12 septembrie 2007, IPS Daniel a fost validat în funcţia de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

 Ceremonia de întronizare a avut loc în Catedrala mitropolitană din Iaşi, după slujba Sfintei Liturghii, săvârşită în prezenţa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, de către un sobor de 32 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Un prim moment din cadrul acestei ceremonii a fost citirea gramatei patriarhale de întronizare, de către Preasfinţitul Vincenţiu Ploieşteanu, episcop vicar patriarhal şi secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

A urmat apoi cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care s-a referit la misiunea noului mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

 2014: A decedat în Italia, actrița italiană de origine română Veronica Lazăr; (n. 16 octombrie 1938, București).

A debutat în filmul lui Bernardo Bertolucci, Ultimul tango la Paris (1973), apărând apoi în filme ca Luna (1979), Cerul ocrotitor (1990) sau Besieged (1998).

Lazăr este probabil cunoscută mai ales  pentru rolul demonicei Mater Tenebrarum din filmul lui Dario Argento, Inferno (1980). 
S-a căsătorit cu actorul italian Adolfo Celi în 1966 cu care a avut  doi copii: regizorul Leonardo Celi și actrița Alessandra Celi.

Ultimul său rol a fost în filmul lui Bertolucci, ”Eu și tu”, în 2012.

2016: A încetat din viață istoricul și criticul literar Henri Zalis, prozator, memorialist și traducător;  (n. 21 mai 1932, București ).

Henri Zalis

S-a înscris la Facultatea de Filologie a Universității din București (1951-1955), unde l-a avut ca model pe profesorul Tudor Vianu, care i-a insuflat pasiunea de a citi marile creații ale literaturii române și universale; îi va dedica ulterior o biografie interesantă și valoroasă.

A obținut titlul de doctor în filologie al Universității din București cu teza Aspecte și structuri neoromantice (1973). După absolvirea facultății, a lucrat ca redactor (1955-1958) și corector (1959-1962) la revista Gazeta literară, bibliotecar (1963-1967), documentarist (1967-1972), redactor (1973-1979) și cercetător științific la Biblioteca Centrală Universitară din București (1979-1987)

A urmat stagii de specializare în Franța (1979; 1980) și Elveția (1981; 1991). S-a pensionat în anul 1987.

2020: A decedat la București, actorul și cântărețul român Costin Mărculescu; (n. 29 iunie 1969, Craiova.

Costin Marculescu - poza 1

A debutat in televiziune in anul 1984, la vârsta de 15 ani, în doua piese TV “Misiune speciala” si “Ecaterina Teodoroiu”, iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae “Al patrulea gard langa debarcader”, in 1986 a avut sansa sa fie distribuit in cel mai bine vandut film romanesc din istorie, in regia lui Nicolae Corjos, celebrul “Liceenii” alaturi de Stefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin, etc.

A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film I.L. Caragiale promotia 1989 – 1993. A fost invitat in sute si sute de emisiuni de divertisment pe toate posturile de televiziune in calitate de actor sau cantaret. A scos 7 videoclipuri muzicale difuzate de posturile de specialitate.

A colaborat cu mai multe Teatre sustinand peste 2000 de spectacole in tara si in strainatate jucand impreuna cu mai multi actori ca Florin Piersic, Misu Fotino, Alexandru Lulescu, Dem Radulescu, Nicu Constantin, Tamara Buciuceanu, Emil Hossu, etc.

La 30 mai 1999 a pus bazele Scolii Artistice de Modelling si Dans Sportiv Compania de Manechine si Fotomodele Costin Marculescu.

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Aducerea moaștelor Sfântului Teodor Stratilat

Sfântul Teodor Stratilat este praznuit pe 8 februarie, in vreme ce pe 8 iunie facem pomenirea mutarii sfintelor sale moaste din cetatea Eracliei in Evhaita. Sfantul Teodor Stratilat a vietuit la sfarsitul secolului al III-lea si inceputul secolului al IV-lea.

A fost supus la multe chinuri pentru ca a refuzat sa aduca jertfa idolilor.

Dupa cinci zile de temnita, a fost rastignit asemeni lui Hristos. I-au fost pironite mainile si picioarele, iar trupul i-a devenit tinta tinerilor arcasi.

Noaptea, ingerul Domnului l-a coborat de pe cruce si l-a facut sanatos. In urma acestei minuni, multi pagani s-au convertit la crestinism. I s-a taiat mai tarziu capul, din porunca imparatului Liciniu.

Amintim ca inaintea muceniciei sale, Sfantul Teodor a lasat urmatoarele porunci in testamentul pe care i l-a lasat lui Varus, ucenicul sau: „In Evhaita sa ingropi trupul meu, in pamantul stramosilor mei.”

Sfantul Anastasie din Sinai a scris despre o minune a icoanei Sfantului Teodor: In orasul Karast de langa Damasc se afla o biserica inchinata Sfantului Teodor Stratilat.

Cand Saracinii au cucerit Damascul, un grup de saracini s-au instalat in biserica cu nevestele si copiii lor.

Acolo, in fresca, se afla pictat chipul Sfantului Teodor. Unul dintre saracini a tras cu o sageata si a lovit chipul Sfantului in fata. De indata, din fata Sfantului a inceput sa curga sange. Curand dupa aceea, toti saracinii aceia au pierit in acea biserica.

Sfantul Teodor Stratilat este praznuit pe 8 februarie, in vreme ce pe 8 iunie facem pomenirea mutarii sfintelor sale moaste din cetatea Eracliei in Evhaita. Sfantul Teodor Stratilat a vietuit la sfarsitul secolului al III-lea si inceputul secolului al IV-lea. A fost supus la multe chinuri pentru ca a refuzat sa aduca jertfa idolilor.

Dupa cinci zile de temnita, este rastignit asemeni lui Hristos. I-au fost pironite mainile si picioarele, iar trupul i-a devenit tinta tinerilor arcasi.

Noaptea, ingerul Domnului l-a coborat de pe cruce si l-a facut sanatos. In urma acestei minuni, multi pagani s-au convertit la crestinism. I s-a taiat mai tarziu capul, din porunca imparatului Liciniu.

Amintim ca inaintea muceniciei sale, Sfantul Teodor a lasat urmatoarele porunci in testamentul pe care i l-a lasat lui Varus, ucenicul sau: „In Evhaita sa ingropi trupul meu, in pamantul stramosilor mei.”

Sfantul Anastasie din Sinai a scris despre o minune a icoanei Sfantului Teodor: In orasul Karast de langa Damasc se afla o biserica inchinata Sfantului Teodor Stratilat.

Cand Saracinii au cucerit Damascul, un grup de saracini s-au instalat in biserica cu nevestele si copiii lor.

Acolo, in fresca, se afla pictat chipul Sfantului Teodor. Unul dintre saracini a tras cu o sageata si a lovit chipul Sfantului in fata. De indata, din fata Sfantului a inceput sa curga sange. Curand dupa aceea, toti saracinii aceia au pierit in acea biserica.

CITIȚI ȘI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/06/08/o-istorie-a-zilei-de-8-iunie-video/

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008 ;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.;
 10. Cinemagia.ro;
 11. CreștinOrtodox.ro.
 12. http://www.historia.ro

08/06/2023 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

ZIUA DE 7 IUNIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 7 iunie în istoria noastră

1535: Prima atestare documentară a localității Drăgășani este consemnată într-un hrisov al domnitorului muntean, Vlad al VII-lea Vintilă de la Slatina: despre „jupânul Fârtat pârcălabul și fiii lui, ca să-i fie în Lălești și Drăgașani și în Murgești, pentru că i-au fost bătrâne și drepte moșii de moștenire”.

Drăgăşani tradiție viticolă

1602: Începe  construcția Mănăstirii Secu (Neamţ). Ctitor a fost  vornicul Nestor Ureche.

Pisania originală, așezată pe peretele de sud al bisericii mari, scrisă în limba slavonă, mărturisește următoarele: „Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, cu rugăciunile Preacuratei Născatoare de Dumnezeu și cu ale Sfântului Ioan Înaintemergătorul și cu ale tuturor sfinților […] s-au făcut acest locaș dumnezeiesc și s-au zidit spre lauda lui Dumnezeu celui Inalt… de smeritul și mult greșitul și nevrednicul rob al Stăpanului Hristos, Nestor Ureche, Marele Vornic al Țării de Jos și de Doamna lui Mitrofana și de copiii lui: Vasile și Grigore și de alți de Dumnezeu dăruiți copii ai lor… Și s-au început a se zidi la anul 7110 (1602), iunie 7, și s-a ispravit în același an, octombrie 5”.

Imagini pentru Mănăstirea Secu (Neamţ) photos

Biserica poartă hramul “Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” (sărbătorit la 29 august) și se află pe domeniul feudal al Cetății Neamț.

În jurul anului 1500, pe valea pârâului Secu, s-a așezat un grup de sihaștri care vor întemeia mai apoi, în anul 1530, sub conducerea ieroschimonahului Zosima, călugar de la Mănăstirea Neamț, schitul cu același nume, „Schitul lui Zosima”.

Domnitorul Petru Rares (1527-1546) a cladit biserica Schitului Zosima pe locul actualei biserici a cimitirului manastirii. Schitul a fost ingradit cu zid de piatra in anul 1550, de catre doamna Elena, sotia voievodului, si de fiii sai.

Din acest zid se mai pastreaza astazi o mica parte, la intrarea in manastire, in dreptul actualei biserici a cimitirului, unde, in urma cu cinci secole, fusese poarta de intrare in schit si clopotnita acestuia.

In vremea voievozilor Alexandru Lăpușneanu (1552-1561; 1564-1568), Petru Șchiopu (1574-1579; 1581-1591) si Aron Tiranul (1591-1595), schitul lui Zosima mai primeste cateva danii spre folosinta si intretinerea calugarilor sihastri din aceste locuri.

Astfel, spre sfarsitul secolului al XVI-lea, schitul lui Zosima cunoaste o dezvoltare deosebita, mai ales din punct de vedere economic.

In secolul al XVII-lea, Nestor Ureche, vornicul Tarii de Jos, tatăl cunoscutului cronicar Grigore Ureche, impreuna cu sotia sa Mitrofana, ctitoresc manastirea de piatra, in forma de cetate dreptunghiulara, cu biserica mare in mijlocul zidurilor, careia îi asează drept hram „Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul”, sarbatorit in fiecare an, la data de 29 august.

Nestor Ureche ajunsese in rândurile celor dintai boieri ai Moldovei, sub domnia lui Ieremia Movila, prin bogatia casei sale, catre care se indreptau veniturile a peste saptezeci de sate, dar si prin istetimea mintii. El avea demnitatea de „mare vornic”, fiind judecatorul principal al tarii si „mai marele curtii domnesti”.

Marele boier a inzestrat aceasta ctitorie cu odoare, carti si mosii, asa cum erau inzestrate toate manastirile domnesti in vremea voievodului Ieremia Movila. Pe atunci in scaunul Mitropoliei Moldovei era Gheorghe Movila, fratele voievodului, egumen la Manastirea Secu fiind ieroschimonahul Dosoftei.


1821 (7/19 iunie) : În Țara Românească s-a desfășurat Bătălia de la Drăgășani, între forțele otomane ale lui Derviș Pașa și Eteria greacă condusă de Alexandru Ipsilanti.

Bătălia s-a încheiat în favoarea turcilor. Zece zile mai târziu, pe 9/21 iunie 1821, a avut loc o nouă victorie turcă în bătălia de la Sculeni.

1848: În Muntenia, la Craiova, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu și Costache Romanescu au alcătuit, în ilegalitate, primul guvern provizoriu revoluționar.

Revoluția Română de la 1848 s-a desfășurat în condițiile în care mari părți din teritoriul național se aflau în stăpânirea imperiilor vecine (Transilvania, Bucovina, Basarabia). Principatele Moldova și Muntenia erau constrânse să accepte protectoratul Rusiei țariste și suzeranitatea Imperiului Otoman.

1857: S-a încheiat la Paris, un Tratat de alianţă între Austria, Marea Britanie, Prusia, Rusia, Regatul Sardiniei şi Imperiul Otoman care, încălcînd prevederile Tratatului de la Paris din 18/30 martie 1856, hotăra ca Delta Dunării şi Insula Şerpilor să fie repuse sub suzeranitatea Porţii Otomane.

Insula Serpilor

În urma Războiului Crimeii, Rusia fusese obligata sa cedeze  Principatului Moldovei, prin Tratatul de pace de la Paris din 26 decembrie 1856, Delta Dunării, insula Șerpilor (anexate în 1829) și partea de sud a Bugeacului (anexat în 1812).

Inițial, sultanul otoman, suzeran al Moldovei, revendicase și cedarea de catre Rusia a Cetății Albe (pe atunci “Ak-Kerman”), către Moldova, pentru a relua el însuși direct în stăpânire Delta și insula Șerpilor.

În final Turcia a recuperat Delta Dunării și insula Șerpilor, dar fără ca Moldova să recapete Cetatea Albă.

Harta lui Adam Jonathan Felssecker. Sursă foto Muzeul Hărţilor (Colecţia Adrian Năstase).

Protocolul de la Paris semnat la 6 ianuarie 1857 stabilea că Insula Șerpilor va aparține statului posesor al gurilor Dunării (în acel moment Imperiul Otoman), care se obliga să întrețină pe insulă un far pentru navigația navelor ce treceau pe Dunăre spre portul rusesc Odesa.

Tratatul adițional de la Paris din 2/19 iunie 1857, confirma aceste hotătâri.

1874: S-a născut la Pitești, poetul, prozatorul si  traducătorul Alexandru Iacobescu; (m. 1945, București).

A fost redactor la revista Curentul si a debutat cu versuri in revista Ramuri (1914); debut editorial cu volumul Balade (1919). A colaborat la Adevarul literar si artistic. Convorbiri literare, Gindirea, Universul literar etc, uneori sub pseudonimul Daniel Arama, Ion Arama, Teofil Roman, Pantagruel.

1875: S-a născut la Vaslui, compozitorul român Stan Golestan ; d. 21 aprilie 1956, la Paris, în Franța.

A studiat compoziție cu Vincent d’Indy, Albert Roussel și Paul Dukas (1897–1903). Și-a făcut debutul la Paris, unde a fondat revista L’Album Musical. A primit premiul pentru compoziție „George Enescu” în 1915. În 1930 a fost decorat de regele Mihai al României cu Ordinul Coroana României în grad de Comandor. 

A fost critic muzical pentru revista Le Figaro, lucrând în paralel ca profesor de compoziție la L’Ecole Normale de musique din Paris. Muzica sa este în majoritate inspiratǎ din folclorul românesc. A compus muzică simfonică: La DâmbovițaLǎutarul și Cobzarul (dansuri românești), Simfonia în Sol Minor, în stil românescConcert Românesc pentru vioarǎ și orchestrǎConcert Moldav pentru violoncel și orchestrǎPe potecile Carpaților, Concert pentru Pian; muzică de cameră: Sonatǎ pentru vioarǎ și pianSerenadǎ micǎ pentru instrument mareSonatinǎ pentru flaut și pianBaladǎ româneascǎ pentru harpǎ; muzică vocală: Somnoroase pǎsǎrele pentru voce, flaut și pian, Horǎ pentru voce și pian, Doine și cânteceCântece folclorice, etc.

1882 (7/19 iunie) : S-a născut la Sankt Petersburg, în Rusia, inginerul și omul de afaceri american, Gheorghe Botezatu (George de Bothezat); d. 1 februarie 1940, Boston.

Era originar dintr-o familie nobilă basarabeană.

A urmat Facultatea de Științe Naturale din cadrul Universității „Al.I. Cuza” din Iași, Institutul Politehnic din Harkov, Institutul Electrotehnic Montefiore din Liège, studii postuniversitare la Universitatea Göttingen și Universitatea Humboldt din Berlin. 

George De Bothezat (1882-1940)

Și-a luat doctoratul la Sorbona cu teza Étude de la stabilité de l’aéroplane. Este recunoscut ca fiind primul om care a făcut un astfel de studiu în domeniul aviației. A ținut cursuri de Mecanică teoretică, Aerodinamică la Colegiul Militar de Aviație și la Facultatea de Construcții Navale din cadrul Institutului Politehnic Petrograd.

A proiectat și construit în 1917 un avion cu stabilitate absolută, pe care l-a testat în zbor. Sistemul Botezatu avea în compunere un sistem giroscopic de control reprezentând prima formă de pilot automat din aviație.

A fost director al laboratoarelor de aerodinamică din Odesa, consultant științific la Ministerul de Război și la Ministerul Educației din Rusia. După ce a primit invitația de a lucra în SUA, în mai 1918 a părăsit Petrogradul și, cu ajutorul personalului diplomatic american, a ajuns la Murmansk de unde a părăsit ilegal Rusia.

A devenit director al Laboratorului de Aerodinamică și profesor la Universitatea din Dayton, Ohio. A lucrat ca expert în aerodinamică la Comitetul Național Consultativ pentru Aeronautică (NACA) din Washinghton.

În 1922 a fost construit în secret la Centrul de Aviație de la Dayton un elicopter, Caracatița zburătoare, unul dintre cele mai mari exemplare ale timpului, cu o greutate totală de 1650 kg. Suprafața portantă era de 90 mp asigurată de patru elice cu un diametru de 7,62 metri montate pe un șasiu cruciform din aluminiu. Fiecare elice avea șase pale cu incidență variabilă. Ele erau acționate de un motor Gnome et Rhône T de 170 CP prin intermediul unor reductoare. Elicopterul a zburat de mai multe ori la altitudine mică și pe distanțe scurte.

1886: La Bucureşti, a fost încheiat primul Tratat de comerţ între România şi Elveţia, prin care cele două ţări îşi acordau clauza naţiunii celei mai favorizate.

1886: S-a născut savantul român  Henri Coandă. A intrat in istorie ca pionier al aviatiei cu reactie. A decedat la 25 noiembrie  1972. 

A absolvit Scoala Superioara de Aeronautica din Paris si a urmat cursuri de specializare la cateva universitati europene.

In decembrie 1910, la Issy les Moulineaux, cu ocazia celui de-al doilea Salon International de Aeronautica de la Paris, Coanda a prezentat si pilotat primul avion cu reactie din lume.

Realizat dupa un proiect propriu, aparatul a intampinat probleme in timpul zborului, dar tocmai aceste neajunsuri de functionare l-au determinat pe savantul roman sa descopere efectul care ii va purta numele.

 In anul 1934, Coanda a obtinut brevetul pentru inventia “Procedeu si dispozitiv pentru devierea unui fluid intr-un alt fluid”.

Noul fenomen fizic descoperit – “devierea unui jet plan de fluid ce patrunde in alt fluid in vecinatatea unui perete convex” – a fost denumit “efectul Coanda”. A fost director tehnic la Uzinele de aviație din Bristol (Anglia), unde a construit avioane cu elice de mare performanță, de concepție proprie. A construit în Franța un avion de recunoaștere (1916), prima sanie-automobil propulsată de un motor cu reacție, primul tren aerodinamic din lume și altele. A construit, în atelierul de carosaj al lui Joachim Caproni, primul avion cu propulsie reactivă, de fapt un avion cu reacție, fără elice, numit convențional Coandă–1910 și a descoperit efectul care îi poartă numele, efectul Coandă.

Alte invenții: Dispozitiv pentru măsurători de portanță și rezistență la deplasarea în aer (Reims, 1911); mai multe aparate de zbor clasice (cu elice) cunoscute sub numele de Bristol-Coandă – unul dintre ele a câștigat premiul întâi la Concursul internațional al aviației militare din Anglia (Bristol, 1911–1914); un nou material de construcție, beton-lemnul, folosit pentru decorațiuni; un dispozitiv de detecție a lichidelor în sol; un rezervor din beton subacvatic, etc.

1888: Apare Legea pentru înființarea unui serviciu de navigație fluvială și maritimă în România.

Navigația Fluvială Română a fost un serviciu românesc de navigație pe Dunăre și afluenții acesteia, înființat în 1890 de către Regia Monopolurilor Statului. Creat cu scopul de a realiza transporturi de mărfuri și persoane, evoluția sa a fost rapidă.

Dacă în primul an deținea patru șlepuri și un remorcher, pentru transportul sării, la numai trei ani de la înființare serviciul avea deja 45 de șlepuri, 5 remorchere și vasul Orientul, care transporta pasageri pe ruta Galați–Brăila.

În această perioadă se infiinteaza Port Bazinul Nou in Galati, in interiorul caruia se infiripeaza si se dezvolta Atelierul de Reparatii – care va deservi compania de Navigatie Fluviala Romana (infiintata in anul 1890), cu sediul în acest oraș si care functioneaza in cladirile construite în anul 1892.

Serviciul Maritim Român, al cărui sediu era la București, dar ale cărui nave erau bazate la Constanța, a fost o companie de navigație de stat, înființată în anul 1895 pe baza legii din 7 iunie 1888, care deservea rutele maritime Constanța–Istanbul–Izmir–Pireu–Alexandria–Haifa–Beirut, cu vapoare vopsite tradițional în alb, și din acest motiv poreclite „lebedele albe ale Mării Negre”.

1917: Au sosit la Iași primele două batalioane ale Corpului de voluntari transilvăneni.

Corpul de voluntari transilvăneni s-a constituit din circa 30.000 prizonieri de origine română din armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial, care se aflau în Rusia, pentru a lupta alături de armata refăcută.

În ziua de 7/20 iunie 1917, trenul voluntarilor ardeleni, împodobit cu ramuri verzi și cu o mulțime de steaguri tricolore, a intrat în gara Iași.

În semn de prețuire, într-o atmosferă de sărbătoare, trenul a fost întâmpinat de Regele Ferdinand  de prim-ministrul Ionel Brătianu, de ministrul război Vintilă Brătianu, de șeful Marelui Stat Major al Armatei Române, generalul Constantin Prezan, de generalii Constantin Christescu, Nicolae Petala, Vlădescu, Vasilescu și Herescu, de Octavian Goga cu un grup de refugiați ardeleni și o mare mulțime de oameni.

Onorul a fost dat voluntarilor ardeleni în piața gării de către un regiment de vânători din armata română, prezenți cu garda la drapel și fanfara militară. Populația Iașilor a făcut o primire entuziastă voluntarilor.

Constantin Prezan

Generalul Prezan cu voluntarii în Gara Iaşi

În dimineața zilei de 8 iunie, pe câmpul de instrucție al Brigăzii a III-a din Corpul I Armată, numit platoul Șorogari, a avut loc solemnitatea depunerii jurământului voluntarilor față de țară, în prezența regelui Ferdinand, a prim-ministrului Ion I.C. Brătianu, a altor oficiali. În alocuțiunea sa, regele Ferdinand a spus că pe acești „întâi soli ai unirii neamului” armata îi primește „cu brațele deschise, ca niște frați iubiți”.

1921: A încetat din viaţă Luca Ion (Luchi) Caragiale, poet, fiul marelui scriitor român  I.L.Caragiale; (n. 3 iulie 1893).

A fost cel de al doilea fiu (după Mateiu Caragiale) al marelui dramaturg Ion Luca Caragiale din căsătoria acestuia cu Alexadrina Burelly.

A aparținut deopotrivă atât simbolismuluiparnasianismului, cât și literaturii moderniste.

A fost căsătorit cu Fany (fiica deputatului „Saşa” Alexandru Dobrogeanu-Gherea),si a  facut parteneriat cu Ioan Dobrogeanu-Gherea (cel de al doilea fiu al Constantin Dobrogeanu-Gherea dupa Alexandru), scriind primul şi singurul roman intitulat  Nevinovăţiile viclene, publicat în revista Viața Româneasca  în anul 1920.

Nu se poate discerne în ce anume a constat contribuţia fiecăruia dintre cei doi coautori: Luca Ion Cargiale şi Ionel Dobrogeanu-Gherea.

A rămas  în Bucureştiul ocupat de trupele germane, implicându-se în treburile administraţiei colaboraţioniste, formată din rândurile Partidul Conservator.

În octombrie 1917, Luca a fost şef de cabinet pentru Virgil Arion, Ministrul Culturii.

Romanul Nevinovăţiile viclene şi volumul de versuri Jocul oglinzilor, au apărut graţie criticului Barbu Cioculescu şi surorii lui Luca Caragiale, Ecaterina Logadi, abia în 1967, respectiv 1972.

1921: Se semnează Convenţia de alianţă româno-iugoslavă, care consfinţeşte înfiinţarea Micii Înţelegeri (Mica Antantă), ca organizaţie politică.

Printre mijloacele preconizate de cercurile politice şi militare din România menite să asigure şi să apere independenţa naţională şi integritatea teritorială a statului,  un loc important l-au ocupat alianţele politico-militare cu acele ţări a caror politică externă urmarea obiective similare cu cele ale României.


Pe hartă, ţările participante la Mica Înţelegere (Mica Antantă).

Mica Antantă, numită și Mica Înțelegere a fost o alianță formată în 1920 și 1921 de Cehoslovacia, România și Iugoslavia (de fapt Regatul Sârbo-Croato-Sloven, denumit Iugoslavia abia din 1929) pentru a se apăra de revizionismul maghiar (în urma Tratatului de la Trianon care prevedea că partea de nord a Republicii Croația și Voivodinei intrau în cadrul Regatul Sârbilor, Slovacia și Rutenia – azi Regiunea Transcarpatia din Ucraina – era cedată Cehoslovaciei, iar Transilvania și partea răsăriteană a Banatului era recunoscută în cadrul României) și pentru a împiedica întoarcerea casei de Habsburg la putere.

Printre mijloacele preconizate de cercurile politice şi militare din România menite să asigure şi să apere independenţa naţională şi integritatea teritorială a statului,  un loc important l-au ocupat alianţele politico-militare cu acele ţări a caror politică externă urmarea obiective similare cu cele ale României.

 Demersurile politico-diplomatice româneşti porneau de la considerentul că România, în alianţă cu alte state mici si mijlocii din Europa de orientare antirevizionistă, putea juca un rol important în contracararea acţiunilor agresive ale forţelor războiului.

Astfel pe 7 iunie 1921 se semnează Convenţia de alianţă româno-iugoslavă, care consfinţeşte înfiinţarea Micii Înţelegeri ca organizaţie politică, din care facea parte şi Cehoslovacia.

 Convenţia de alianţă defensivă româno-iugoslavă prevedea ca, în caz de atac neprovocat împotriva uneia dintre părţi, în scopul modificării ordinii stabilite prin Tratatele de Pace de la Trianon (4 iunie 1920) şi Neully-sur-Seine (27 noiembrie 1919), cealaltă parte semnatară să contribuie la apărarea părţii atacate.

Mica Înţelegere a fost rezultatul situaţiei internaţionale nesigure de după Primul Război Mondial, în care Societatea Naţiunilor abia fusese creată, iar puterile învingătoare exercitau presiuni asupra aliaţilor mai mici.

Mai mult, alianţa a fost grăbită de încercarea de restaurare intreprinsă de Carol de Habsburg, dar şi de planul francez de întemeiere a unei confederaţii danubiene, care ar fi presupus o slăbire a suveranităţii naţionale a celor trei state.

România, Cehoslovacia şi Iugoslavia s-au apropiat tot mai mult şi în final au format o alianţă, pentru a impune respectarea tratatelor de pace şi recunoaşterea pe plan internaţional a integrităţii lor teritoriale.

Mica Înţelegere şi-a încetat existența în 1938.

1923: A fost adoptată Legea privind înfiinţarea Facultăţii de Farmacie pe lângă Universitatea din Bucureşti

Imagine similară

În baza acestei legi, învățământul farmaceutic s-a separat de facultatea de medicină și s-a înființat Facultatea de Farmacie, cu patru catedre fundamentale: Farmacie chimică și galenică (M. Georgescu), Chimie analitică (Șt. Minovici), Botanică farmaceutică (T. Solacolu), Analiza alimentelor și băuturilor (I. Vintilescu).

Primul sau decan a fost  Ştefan Minovici (n. 18 iulie 1867, Râmnicu Sărat – d. 29 decembrie 1935, Bucureşti), fratele medicului legist Mina Minovici şi al profesorului Nicolae Minovici.

A fost membru corespondent al Academiei Române din 1925 și  membru fondator al Academiei de Ştiinţe din România.

1927: S-a născut sculptorul Ioan Tolan, autor a numeroase lucrări de artă monumentală; fondator al filialei UAP Arad şi a Liceului de Artă „Sabin Drăgoi” din Arad; (m. 2015).

1930: În România, regenţa instituită la moartea regelui Ferdinand I, demisionează.

Guvernul român a preluat puterile și prerogativele sale constitutionale și, în virtutea acestora, l-a detronat pe regele Mihai, aflat sub regenţă.

Pe data de 8 iunie 1930  tatăl său, Carol al II-lea, revenit clandestin in ţară, a fost proclamat rege în fața camerelor reunite ale Parlamentului.

Guvernul Iuliu Maniu a demisionat și s-a instalat Guvernul Gheorghe Mironescu (1)

Guvernul țărănist condus de Iuliu Maniu s-a aflat la guvernare în perioada 10 noiembrie 1928–7 iunie 1930. Activitatea cabinetului a fost marcată de criza economică globală (scăderea nivelului de trai, creșteri de taxe și impozite, producția industrială a scăzut cu 37%); s-a contractat un împrumut extern de 100 milioane USD prin care s-a realizat stabilizarea monetară; s-a adoptat o politică economică de atragere a capitalului străin („porțile deschise”); s-a adoptat Legea Mihalache; s-a semnat Protocolul Litvinov; a avut loc greva minerilor de la Lupeni (22 de morți și 58 de răniți).

La sosirea inopinată în țară a principelui Carol, Maniu a demisionat deoarece regele a evitat să își ia angajamentele propuse de el (renunțarea la Elena Lupescu și la camarilă, etc.)

Pentru prima oară în istoria moderna a Europei, un tată urma la tron fiului său…

Carol al II lea și Mihai I – cum au plecat în exil ultimii regi ai României jpeg

Foto: Regele Carol al II-lea și fiul său, principele Mihai de România

Guvernul Gheorghe Mironescu (1) a fost un Consiliu de miniștri țărănist, care a fost la guvernare în perioada 7 iunie 1930–8 iunie 1930 – o zi! În urma consultărilor, majoritatea clasei politice, cu excepția PNL, s-a pronunțat pentru restaurația carlistă; în ziua de 8 iunie 1930, cele două Corpuri legislative au votat numirea Alteței Sale Regale Carol al II-lea ca rege al României; a fost cabinetul cu cel mai scurt mandat având unica misiune de a organiza actul restaurației.

1937: S-a născut Paul Staïcu, compozitor, aranjor, pianist şi comedian stabilit în Franţa din 1989.

1940: S-a născut in localitatea  Zorleni, judeţul (interbelic) Tutova, actualmente judeţul Vaslui, poetul, prozatorul şi jurnalistul Ion Murgeanu.

A urmat cursurile Facultatiide Filologie a Universitatii Bucuresti.

A debutat în literatură cu versuri care s-au bucurat de comentarii pozitive din partea marelui George Călinescu.

A fost redactor la ziarul „Clopotul”, Botoşani, 1958-1070, Redactor coresp. „România liberă”, 1971-1974, Redactor la „Tribuna României”, 1979-89; Redactor şef secţie cultură şi civilizaţie, „Curierul Românesc”, serie nouă. 1989-2000; Redactor coordonator „Suplimentul Cultural”, „Meridianul Românesc”, Anaheim, California, USA, 1997-2009.

Membru titular al „Uniunii Scriitorilor din România”, din 1970, recomandat de Geo Bogza, A. E. Baconsky şi Nicolae Manolescu. Urmărit de Securitate, Ion Murgeanu este unul dintre participanţii activi la Revoluţia din 1989, fără să se numere însă printre revoluţionarii declaraţi ulterior, care beneficiază şi de certificat.

1947: Reforma agrară din 23 martie 1945 este declarată prin lege „act de guvernământ”, punându-se astfel capăt numeroaselor acţiuni judecătoreşti intentate unor ţărani împroprietăriţi, de foştii proprietari de pământ expropriaţi.

1947: In România  a luat fiinţă  prin ordinul Ministrului Armatei, Mihail Lascăr, clubul  Asociaţia Sportivă „Armata” (ASA) Bucureşti; din 1948 s-a numit Clubul Sportiv Central al Armatei, din 1950 – Casa Centrală a Armatei (CCA), iar din 1961 – Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” Bucureşti.

Clubul a fost înființat pe 7 iunie 1947, la inițiativa mai multor ofițeri ai Casei Regale Române, printr-un decret semnat de generalul Mihail Lascăr, Comandant Suprem al Armatei Regale Romane.Inițial a fost denumit Asociația Sportivă a Armatei și avea șapte secții. Clubul și-a schimbat de mai multe ori numele: Clubul Sportiv Central al Armatei (1948); Casa Centrală a Armatei (CCA, 1950); Clubul Sportiv al Armatei Steaua București (1961).

1953: A decedatla închisoarea Gherla, Ion Flueraş, om politic social- democrat român, partizan al Marii Uniri de la 1918; (n. 2 noiembrie 1882).

Între 1918 – 1920 a fost membru în Consiliul Dirigent al Transilvaniei și Banatului, în care a deținut portofoliul sănătății. A redactat ziarul Tribuna Socialistă.

Neînțelegându-se cu socialiștii din Vechiul Regat, a preferat să candideze la alegerile din 1928 pe listele Partidului Național Țărănesc,  fiind ales deputat din partea acestei formațiuni.

A fost președinte al Confederației Generale a Muncii începând cu 1926 și până în 1938, când sindicatele au fost interzise în România.

A fost arestat de autoritățile comuniste în iunie 1948, condamnat la 15 ani temniță grea pentru “crimă de înaltă trădare” si  ucis în închisoarea din Gherla în 1953, de către deținuții Constantin Juberian și Ștefan Rek.

1958: Atleta română  Iolanda Balaş redevine deţinătoarea recordului mondial la săritura in inaltime cu performanţa de 1,78 m.

În decurs de trei ani va depăși recordul mondial  cu încă 13 cm,  ameliorându-l de 11 ori, până la 1,91 m în 16 iulie 1961.

Când  a ajuns la 1,91 m, nici o altă atletă nu trecea de 1,78 m., iar recordul său a rezistat alţi zece ani, până când introducerea stilului Fosbury a permis altor atlete să-l depăşească: austriaca Ilona Gusenbauer reuşeşte să sară 1,92 m în 4 septembrie 1971 la Viena.

1960: S-a născut la Iași, ASR Radu Duda, Principe al României.

Imagini pentru ASR Radu Duda,photos

În anul 1996 s-a căsătorit cu ASR Principesa Margareta de România, iar la data de 1 ianuarie 1999 i-a fost acordat numele, nu titlul de „principe de Hohenzollern-Veringen” de către ASR prințul Friedrich Wilhelm, șeful casei princiare de Hohenzollern – Sigmaringen la acea data, astfel ca numele său legal a devenit Radu Hohenzollern Veringen Duda.

Din 1999, principele Radu și-a încheiat cariera de actor și s-a dedicat exclusiv activităților de reprezentare a familiei regale și a României. A publicat mai multe cărți și albume pe tema monarhiei.

1969: S-a născut atleta română Alina Astafei (Galina Astafei).

A stabilit  record mondial de sală de 2,05 m.

Imagine similară

La doar 19 ani obtinuse locul 5 la Jocurile Olimpice de la Seul si tocmai cucerise aurul continental la saritura in inaltime.

In 1992 a luat argintul la Jocurile Olimpice. Din 1995 a primit cetățenia germană și s-a mutat împreună cu soțul ei la Stuttgart. 

A plecat din tara dupa ce fratele sau a murit împușcat în Bucuresti, în timpul revoluției, în seara zilei de 22 decembrie 1989. Grav rănit în apropierea Comitetului Central, a decedat la data de 24 decembrie 1989, la Spitalul Colțea.

Desi erau cunoscute componenta subunității care a executat foc si persoana care comanda dispozitivul respectiv, ancheta procurorilor s-a incheiat in anul 1996 prin punerea rezolutiei de neincepere a urmaririi penale.

Petre Astafei (foto) s-a născut în 1966 . Sora acestuia avea 17 ani când a aflat că fratele i-a fost împușcat în București, în timpul revoluției anticomuniste din decembrie 1989.

„Când am văzut ca după trei ani nu e găsit niciun vinovat, mi-am dat seama ca fratele meu, Petre, a murit degeaba la Revoluție!”.

 1976: A murit la Bucuresti, istoricul Aurelian Sacerdoţeanu, specialist în istoria medievală a românilor, în practica şi teoria arhivistică; (n. 20 decembrie 1904 în comuna Costeşti, judeţul Vâlcea).

Imagini pentru Aurelian Sacerdoţeanu, photos

 A urmat cursurile Facultăţii de Filosofie şi Litere (1923-1927) şi ale Şcolii Superioare de Arhivistică (1925-1927) din Bucureşti; a beneficiat de o bursa la Paris si  de un stagiu de specializare la Paris la École Roumaine din Franta  (1927 – 1929), iar în 1930 a obţinut doctoratul în istorie.

 A fost unul dintre iniţiatorii colecţiei naţionale Documente privind istoria României. 

A fost director general al Arhivelor Statului între anii 1938-1953 şi director al revistei „Hrisovul”.

A fost, timp de aproape două decenii, profesor la Şcoala Superioară de Arhivistică (1929-1948), apoi la Institutul de Arhivistică (1948-1950).

După desfiinţarea acestuia a trecut la Catedra de Arhivistică din cadrul Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti (1950) unde a lucrat până la pensionarea sa în 1970.

A îndeplinit timp de 15 ani, funcţia de director general al Arhivelor Statului (1938 – 1953).

Contribuţiile sale ştiinţifice sunt axate pe istoria evului mediu, ştiinţele auxiliare ale istoriei, cu deosebire arhivistica, cronologia şi sigilografia.

A fost recompensat cu diferite distincţii, printre care Premiul de Stat „Gheorghe Asachi” şi „Meritul cultural în gradul de cavaler, clasa a II-a”.

Lucrări publicate (în volum): Marea invazie tătară şi sud-estul european (1933), Consideraţii asupra istoriei României în Evul Mediu. Dovezile continuităţii şi drepturile românilor asupra teritoriilor actuale (1936), Unirea Românilor (1938), Introducere în conologie (1943), Îndrumări în cercetările istorice (1945), Culegerea de facsimile pentru Şcoala de arhivistică (seria slavă), în colaborare (1943(EIR, pag. 290-291; MDE/2, pag. 1682; OSCA I, pag. 352-354)

1990: Curtea Supremă de Justiţie a validat alegerea ca preşedinte al României a lui Ion Iliescu.

1990: A fost semnată Convenţia de constituire a Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa” (CNS „Cartel Alfa”).

 1993: A apărut, la Bucureşti, primul număr al cotidianului „Jurnalul Naţional”.

1994: Senatul României a adoptat legea privind privatizarea prin metoda MEBO.

Proiectul fusese discutat şi adoptat anterior de Camera Deputaţilor.

1995: Regizorul roman Lucian Pintilie a primit importanta distincţie franceză Cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor.

Imagine similară

 2004: Printr-un decret emis pe 7 iunie de preşedintele Franţei, Jacques Chirac, marelui actor  român Ion Lucian i-a fost decernat titlul de Ofiţer al Ordinului Naţional al Legiunii de Onoare, ca o recunoaştere a meritelor  sale excepţionale.

Ion Lucian (n. 22 aprilie 1924 – d. 31 martie 2o12).

2009: În România au loc alegeri pentru Parlamentul European.

2011: A decedat Mircea Iorgulescu, critic şi istoric literar, eseist şi comentator politic, stabilit la Paris din vara anului 1989; n. 23 aug. 1943, Valea Calugareasca, jud. Prahova.

A emigrat în Franţa în 1989 şi până în 1992 a fost colaborator permanent al postului de radio Europa Liberă.

Între 1992 şi 1995 a fost redactor la Europa Liberă, ocupând apoi, între 1996 şi 1999, funcţia de director adjunct al Serviciului românesc al postului.

Din 1989 până în 1992 şi din 2000 până în 2008 – când s-a pensionat – a fost şi colaborator şi al Radio France International (RFI).

Între 2006 şi 2008 a fost responsabilul redacţiei în limba română a RFI. 

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a transmis un set de documente magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti prin care arată că Mircea Iorgulescu (66 de ani) a fost racolat de Securitate încă din anul 1976, sub numele conspirative „Dorin” şi „Mirel”.

Mircea IORGULESCU - poza (imagine) portret

 Conform CNSAS, Iorgulescu a fost racolat în 1976, sub numele conspirativ „Dorin”, „în scopul furnizării de informaţii despre o serie de scriitori români urmăriţi prin dosare pentru poziţie politică necorespunzătoare, creaţii literare ce contravin organelor de partid şi pentru atitudine protestatară şi relaţii suspecte cu cetăţeni străini”. 

Colegiul CNSAS a efectuat verificările la solicitarea scriitorilor Bujor Nedelcovici şi Florica Jebeleanu Vieru (fiica lui Eigen Jebeleanu) care studiindu-şi propriile dosare au constatat că au fost turnaţi la Securitate chiar de colegul lor Mircea Iorgulescu.

Pentru că era membru PCR, Iorgulescu a fost folosit de securişti cu aprobarea expresă a organelor de partid.

De asemenea, şi Tudor Dumitru Ţepeneag, fiul scriitorului Dumitru Ţepeneag, angajat al Radio France International – post în care până în 2008 a lucrat şi Mircea Iorgulescu – a cerut şi el constatarea calităţii de colaborator al Securităţii a lui Iorgulescu.

Bujor Nedelcovici a fost si el  unul dintre scriitorii turnaţi la Securitate de Iorgulescu.

2013: A decedat la vârstă de 84 de ani, actorul Petrică Popa; a jucat pe scena Teatrului Nottara mai bine de 50 de ani; (n. 1929).

A absolvit Institutul de Arta din Timisoara, specializarea Actorie unde  a  avut ca profesori personalitati ale artei scenice, precum Lilly Bulandra si stefan Braborescu.

A fost onorat cu distincții importante: Premiul de interpretare, pentru rolul Vasea, în spectacolul Așa va fi de N. Simeonov, regia: Lucian Pintilie, la Festivalul tinerilor actori din teatrele dramatice – 1957;

Premiul de interpretare, pentru rolul Mihalache Dometie, din spectacolul Martorii sunt de față de Virgil Stoenescu, regia: Cristian Hadjiculea, la Gala Teatrului Istoric – 1986;

Premiul pentru cel mai bun spectacol al anului (1987), pentru O noapte furtunoasa de I.L. Caragiale, regia: Dan Micu (a interpretat rolul Ipingescu).

2018: A murit la Huși, Vaslui, părintele arhimandrit Mina Dobzeu,ieromonah român basarabean, statornic mărturisitor al credinței în perioada comunistă, când a făcut închisoare 6 ani; ( n.5 noiembrie 1921, Grozești, Lăpușna, Basarabia).

Imagini pentru Mina Dobzeu, photos

La închisoarea Jilava l-a botezat în credința ortodoxă pe marele cărturar Nicolae Steinhardt; (n. 1921).

2o19: A decedat la București, handbalista română Elisabeta Ionescu; (n. 20 martie 1953, București).

Rămas bun, Elisabeta Ionescu! | SportExclusiv

A fost chemată pentru prima dată în 1971 la echipa națională a României, pentru care a evoluat în total în 81 de partide, pe postul de portar, fiind componentă a selecționatei României care a câștigat medalia de argint la Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 1973, desfășurat în Iugoslavia și a selecționatei României care s-a clasat pe locul patru la Campionatul Mondial de Handbal Feminin din 1975, care a avut loc în URSS.

2021: A încetat din viață artistul plastic Constantin Plăvițu,membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Timișoara; (n.21 mai 1949, Șovarna, Mehedinți).

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

                              Sfântul Teodot, episcopul Ancirei

 

Sfantul Teodot a trăit la sfarsitul secolului al III-lea si inceputul secolului al IV-lea. A fost episcop al Bisericii din cetatea Ancira Galatei. El ii adapostea pe crestinii prigoniti.

Teodot ii ajuta in taina cu toate cele necesare pe crestinii care scapasera de persecutii. Aduna trupurile creștinilor omorâți și le îngropa.

In acea vreme, sapte fecioare au fost torturate pentru credinta lor in Hristos, iar in cele din urma inecate intr-un lac.

Una dintre ele, Sfanta Tecusa, i-a aparut in vis lui Teodot si i-a cerut sa scoata trupurile lor din lac si sa le ingroape. In urma acestui vis, Teodot a iesit impreuna cu un credincios sa implineasca dorinta mucenitei.

Condusi de un inger al Domnului, el a reusit sa afle trupurile fecioarelor si sa le ingroape.

Dar acest insotitor l-a tradat pe Teodot judecatorului. Dupa ce a fost supus la mai multe chinuri, a primit mucenicia prin taierea capului.

CITIȚI ȘI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/06/07/o-istorie-a-zilei-de-7-iunie-video-2/

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008 ;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.;
 10. Cinemagia.ro;
 11. CreștinOrtodox.ro.

07/06/2023 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: