CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

,,Școala de la Frankfurt” şi pervertirea culturii occidentale de morbul nihilist marxist. VIDEO

 

 

Imagini pentru scoala de la frankfurt photos

 

Începutul decăderii civilizației occidentale poate fi plasat în urmă cu un secol, când, în plan filosofic, totul a început cu o grupare de ideologi din cadrul mișcării comuniste din Europa, cunoscută astăzi ca ,,Școala de la Frankfurt”, ale cărei idei au pervertit societatea occidentală.

Şcoala de la Frankfurt este reprezentată de un grup de filosofi neo-marxişti germani, format iniţial la Insitutul de Studii Sociale de la Universitatea din Frankfurt în anii 1920 şi continuat în SUA, după instaurarea nazismului în Germania.

Numele de  Şcoala de la Frankfurt aplicat acestui grup este neoficial, ne-existând nici o instituţie cu acest nume.

În prezent acesta se foloseşte şi pentru Insitutul de Studii Sociale, al cărui director este Axel Honneth.

Unul din cele mai importante momente în înţelegerea culturii politice de tip socialist şi, implicit, a dogmei moderne a corectitudinii politice actuale este, fără îndoială, crearea Institutului pentru Cercetări Sociale de la Frankfurt (în continuare ICS sau Institutul), vector instituţional în propagarea disimulată a revoluţiei bolşevice.

Plasat sub „acoperământ” cultural, morbul nihilist socialist vizează în acest caz civilizaţia de tip occidental, al cărei fundament creştin este menit a fi „macerat” în solventul ideologic al proaspătului organism revoluţionar cunoscut mai târziu sub denumirea de Şcoala de la Frankfurt.

Subversiv prin natura sa, Institutul este o agregare a forţelor intelighenţiei internaţionale socialiste, care înţeleg că lupta cu frontul occidental, eşuată sub raport militar după 1919, trebuie purtată nu de un proletariat revoluţionar clasic – model bolşevic, a cărui „ridicare” este de altfel problematica sub raport social şi politic, ci de o avangardă „ştiinţifică” ce prin demersuri persuasive asumă o conducere „iluminată” spre comunizarea statelor aflate sub influenţă.

Dezavuaţi în URSS pentru „deviaţionism” ideologic, primii actanţi – Antonio Gramsci şi Georg Luckacs – au creat un model de preluare şi comunizare a statelor plecând de la premise diferite în raport cu cu cel de forţă şi represiune instaurat în Rusia.

Modelul „pas cu pas”, consideră artizanii, este mult mai adaptabil şi mai eficient pentru că vizează „suprastructura” existentă în miezul creştin al societăţilor vestice şi a căror demantelare sub raport cultural va crea cu adevărat un „om nou” perfect reeducat, pentru că acesta, spre deosebire de cel reeducat brutal, îşi va iubi noul sine comunist, având un suflet nou.

Modelul este cu atât mai eficace cu cât se desfăşoară ocult, sub masca instituţiilor existente, sub prestigiul ştiinţelor timpului, în esenţă însă lucrând spre metastazierea întregului ţesut socio-politic.

Se instaurează astfel un razboi de guerilă, asimetric, în raport cu propriii cetăţeni, insesizabil pentru că se desfaşoară pe coordonatele şi sub umbrela regimurilor democratice, inapte în a dezvolta forme de răspuns „imunologic”.

Artă a transformării sociale ce ţine de domeniul magicului, preluarea subtilă a comandamentelor ideologice necesită timp şi pricepere, precum şi un instrumentar ştiinţific demn de un alchimist renascentist, model al magicianului brunian teoretizat de Ioan Petru Culianu.

În creuzetul transformării sociale totale vor fi astfel infuzate cele mai diverse şi inovative tehnici şi tehnologii, inserate în sociologie, psihologie, demografie, arte vizuale, comunicare politică şi tehnologiile comunicaţiilor, care pe parcursul a aproximativ 100 de ani vor gesta în principal în SUA şi Europa Occidentală, pentru a se disemina şi impune apoi ca model global.

Modelul social transformist al Şcolii de la Frankfurt este actualmente instaurat în majoritatea societăţilor occidentale, sub forma corectitudinii politice, că dogmă a societăţilor democratice, care sunt pe cale să îşi piardă modelul identitar creştin şi să se prefacă într-un tot comunizat supranaţional, realizând astfel visul artizanilor săi a „societăţii fără clase”, dar şi fără Dumnezeu, căci precum remarcă Dostoievski, „omul fără ţară e şi fără Dumnezeu”.

Parcursul istoric, ideologic, precum şi perspectivele ce se întrevăd vor fi analizate în cele ce urmează.

Înainte de al Doilea Război Mondial, marxismul susținea că, dacă războiul se declanșează în Europa, clasa muncitoare se va ridica împotriva burgheziei și va porni o revoluție comunistă.

Așa cum se întâmplă cu multe teorii marxiste, lucrurile n-au mers prea bine. Când a început razboiul, în 1914, în loc de revoluție, proletariatul a îmbrăcat uniforma și a plecat la război.

După ce conflagrația s-a încheiat, teoreticienii marxiști s-au întrebat „Ce nu a funcționat?”.

Doi gânditori marxiști ai epocii, Antonio Gramsci și Georg Lukacs, au concluzionat că în Europa, clasa muncitoare a fost orbită de succesul democrației occidentale și de capitalism.

Ei s-au gândit că pâna nu vor fi distruse democrația și capitalismul, o revoluție comunistă nu ar fi posibilă.

 

Antonio Gramsci (n. 1891, Ales – d. 1937) a fost un lider politic italian şi filozof, co-fondatorul Partigului Comunist  din Italia, în 1921, fiind pentru o perioadă liderul acestui partid.

 

 

Imagini pentru Antonio Gramsci

Antonio Gramsci

 

 

Este unul dintre cei mai importanţi filozofi marxişti, alături de Karl Marx însuşi, cunoscut datorită  conceptului său  de hegemonie culturală, care afirmă menţinerea statului capitalist prin coerciţia exercitată de clasa conducătoare asupra clasei muncitoare pentru a-i adopta valorile.

A fost  şi un autor important în teoria relaţiilor internaţionale.

A editat ziarul Ordine nuovo.

Gramsci a fost închis de Mussolini în Italia, unde a și murit în 1937, din cauza stării sale de sănătate precare.

 

 

 

Imagini pentru Gyorgy Lukacs photos

   

     Georg Lukacs


Lukacs apromovat o politică pe care a numit-o „terorism cultural”,
care se concentra pe aceste două obiective. În 1918, Lukacs a devenit ministrul culturii în Ungaria bolșevică a luio Kun Bela.

În acea perioadă el a înțeles că dacă unitatea familiei și moralitatea sexuală sunt erodate, societatea poate fi distrusă.

O mare parte a „terorismului cultural” avea ca scop să atace mintea copiilor prin lecturi care îi încurajau să batjocorească și să respingă morala creștină.

În aceste lecturi le erau prezentate copiilor chestiuni sexuale explicite și erau învățați despre conduita sexuală promiscuă.

Dar, din nou, planurile au eșuat: oamenii au fost scandalizați de programul lui Lukacs, iar în 1919, când România invada Ungaria, el a fugit din țară.

În 1929, teroriștii culturali s-au reunit la „Săptămâna studiului marxist în Frankfurt”, Germania. Acolo, Lukacs a întâlnit un marxist tânăr și bogat, Felix Weil.

Până la apariția lui Lukacs, teoria marxistă clasică se baza  numai pe transformările economice care urmau să distrugă diferențele de clasă.

Weil a fost însă entuziasmat de viziunea culturală asupra marxismului a lui Lukacs.

Astfel că s-a decis să finanțeze o nouă instituție marxistă – Institutul pentru Cercetări Sociale, nai târziu cunoscută ca Școala de la Frankfurt.

În 1930, „școala” și-a schimbat direcția sub conducerea noului director, Max Harkheimer.

Echipa a început să amestece ideile lui Freud cu cele ale lui Marx și, astfel, a apărut marxismul cultural și, prin extensie, un curent de gândire derivat din acesta, adesea considerat ca fondator sau paradigmatic al filosofiei sociale sau al teoriei critice.

Într-adevăr, din marxism derivă și ideea că filozofia ar trebui să fie folosită ca o critică socială a capitalismului și nu ca o justificare și legitimizare a ordinii existente, o critică care ar trebui folosită pentru transformism.

Dacă în marxismul clasic, clasa muncitoare era oprimată de clasele conducătoare, noua teorie susținea că toată societatea era oprimată psihologic de instituțiile civilizației occidentale, din care prima era familia.

Școala de la Frankfurt concluziona că această teorie va avea nevoie de noi lideri pentru a grăbi schimbarea, întrucât muncitorimea nu părea capabilă să se revolte de bună-voie.

În Germania, au venit la putere național-socialiștii, în 1933. Nu era locul și timpul potrivit să fii un evreu marxist, așa că mulți membri ai școlii s-au mutat la New York, bastion al civilizației vestice, la timpul respectiv.

Venirea în America

În 1934, „școala” a renăscut la Universitatea Columbia, iar membrii ei au început să-și transfere ideile asupra culturii americane.

Acolo  „școala” a perfecționat instrumentul pe care urma să îl folosească pentru a distruge civilizația vestică: cuvântul tipărit. Au publicat multe materiale, din care primul a fost „Teoria critică”.

„Teoria critică” este un joc asupra semanticii, de o simplitate uimitoare: să fie criticat fiecare stâlp al culturii occidentale – familia, morala, democrația, legea, libertatea de exprimare și altele.

Speranța era ca, sub presiune, acești stâlpi să se năruie.

Următorul material a fost carte „Personalitatea autoritară”, avându-l coautor pe Theodor Adorno. Aceasta a redefinit credințele tradiționale americane asupra rolurilor de gen și asupra moralității sexuale, numindu-le „prejudecăți”. Adorno le-a comparat cu tradițiile care au condus la apariția fascismului în Europa.

Să fie doar o coincidență că principala acuză pentru cei incorecți politic azi este aceea de „fascism”?

Școala de la Frankfurt, mutată acum în SUA, a promovat trecerea de la ideile economice spre cele ale lui Freud, publicând lucrări despre reprimarea psihologică.

Lucrările lor au împărțit societatea în două grupări principale: opresori și victime.

Ei au arătat că istoria și realitatea au fost create de acele grupuri care controlau instituțiile tradiționale. În acel moment, sub aceste cuvinte erau denumiți bărbații creștini cu descendență europeană.

Pornind de la această idee, ei au arătat că rolurile sociale tradiționale ale bărbaților și femeilor se datorau diferențelor de gen, astfel cum erau ele definite de „opresori”. Cu alte cuvinte, genul nu exista în realitate, ci era doar un „construct social”.

O coaliție a victimelor

Adorno și Horkheimer s-au întors în Germania la sfârșitul războiului. Herbert Marcuse, alt membru al Școlii, a rămas în America și, în 1955, a publicat ,,Eros și civilizație”, carte în carte Marcuse a arătat că civilizația vestică era intrinsec represivă, întrucât renunța la fericire pentru progresul social.

Marcuse avansa astfel ideea de ,,perversitate polimorfă”, un concept creat de Freud, care fixa ideea plăcerilor sexuale în afara normelor tradiționale. ,,Eros și civilizație” va avea o mare influență în crearea revoluției sexuale de la 1960.

Marcuse va fi cel care va răspunde întrebării lui Horkheimer din 1930: Cine vor fi noii lideri ai revoluției marxiste, în locul clasei muncitoare?

Și tot el a dat răspunsul: o coaliție cu rol de victimă, formată din minorități – negri, femei și homosexuali.

Mișcările sociale din anii ’60 – mișcarea de emancipare a negrilor, feminismul, drepturile homosexualilor, „eliberarea” sexuală – i-au oferit lui Marcuse o ocazie unică.

Ideile Școlii de la Frankfurt s-au răspândit extrem de rapid în universitățile americane; marxismul cultural devenea, încet-încet, normă în societate.

În 1965, anul de vârf al mișcărilor sociale, Marcuse a publicat „Toleranța represivă”.

În noua sa teorie, tolerarea tradițională în societatea americană a tuturor valorilor și ideilor însemnau de fapt reprimarea ideilor ,,corecte”.

El a fabricat termenul de ,,toleranță eliberatoare”, prin care a propuse tolerarea oricărei idei aparținând stângii și intoleranță la ideile dreptei (conservatoare).

De atunci, o temă omniprezentă a Școlii de la Frankfurt este totala și absoluta intoleranță a oricărui punct de vedere diferit de al lor. Aceasta este, de asemenea, trăsătura fundamentală a celor ce venerează azi corectitudinea politică.

Activitatea Școlii de la Frankfurt a avut un impact major asupra culturii americane.

A modelat America omogenă a anilor ’50 transformând-o în națiunea dezbinată și plină de animozitate de astăzi.

A contribuit la decăderea familiei, la ascensiunea feminismul radical și la polarizarea rasială pe care o putem observa chiar în epoca președintelui Obama.

Sistemul politic american nu doar că nu s-a opus prea mult trendului, dar l-a îmbrățișat în totalitate și l-a promovat în societate mai ales printr-o educație publică total eronată.

De altfel, Barack Obama și Hillary Clinton sunt discipoli ai lui Saul Alinsky, „soldat” credincios al marxismului cultural.

Ca urmare, trăim acum într-o societate hipersensibilă, în care trendurile sociale și „sentimentele” au anulat realitățile biologice obiective, fiind factori decisivi în stabilirea a ceea ce este corect sau greșit.

Corectitudinea politică este un război asupra logicii și rațiunii. Dacă, citându-l pe Winston, protagonistul distopiei lui Orwell, „1984”, „Libertatea este libertatea de a spune că 2+2=4”, atunci astăzi America nu mai este o țară liberă.

Școala de la Frankfurt a realizat strategii prin care distrugerea societații se poate face rapid și eficient pt a avansa ”tăcut” revoluția culturală- dar fără să ne lase să înțelegem planurile lor de viitor – Școala recomandă (printre altele):

 

1. crearea ofenselor rasiale.
2. schimbarea continuă pt a crea confuzie.
3. îndoctrinarea sexuală și homosexuală a copiilor.
4. subminarea autoritații școlii și a profesorilor.
5. imigrație masivă pt distrugerea identității.
6. promovarea consumului excesiv de alcool.
7. golirea bisericilor.
8. un sistem legislativ pe care să nu te poți baza, părtinitor față de victime.
9. dependența față de beneficiile acordate de stat.
10. controlul presei (și îndobitocirea publicului).
11. încurajarea distrugerii familiei.

 

 

 

Pentru Şcoala de la Frankfurt, scopul elitelor culturale în  era

modernă „capitalistă” trebuie să fie dezbrăcarea de credinţa că arta derivă din emulaţia auto-conştientă provenită de la Dumnezeu ca şi Creator.

„Iluminarea religioasă” – spune Benjamin – trebuie arătată a proveni dintr-o iluminare profană, materialistă, dintr-o inspiraţie antropologică, căreia haşişul, opiumul sau orice altceva îi poate oferi o lecţie introductivă.

În acelaşi timp, „noi forme culturale trebuie găsite pentru a creşte „alienatia populaţiei”, pentru ca ea să înţeleagă cu adevărat cât de alienată este când trăieşte fără socialism.

Să nu se construiască pe vechile zile bune de odinioară, ci pe cele rele şi noi de astăzi”.

Având în vedere succesul Şcolii de la Frankfurt, oamenii obişnuiţi ce au încredere în raţiune şi spirit de discernământ vor deveni nepopulari.

Dar, nici o idee bună nu a fost la început populară.

 

 

FILM DOCUMENTAR: Marxismul Cultural – plaga nevăzută care a corupt America și care amenință și România. Originea ideologiei promovate de fundațiile Soroș.

 

 

 

 

 

Reclame

15/06/2018 Posted by | stiinta | , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

ZILELE SE MĂRESC PE TERRA ŞI VOR AJUNGE SĂ AIBĂ 25 DE ORE. VIDEO

 

 

Imagine similară

 

 

A existat o perioadă în viața planetei noastre când zilele nu erau mai lungi de 18 ore, însă în acel moment, adică acum mai bine de 1,4 miliarde de ani, Luna era mult mai aproape de Pământ decât în prezent, susțin cercetătorii Universității Wisconsin-Madison.

În timp însă, satelitul natural al Terrei a început să se îndepărteze constant de planetă, modificându-și axa de rotație.

Fenomenul se manifestă și acum, zilele pe Pământ devenind din ce în ce mai lungi…

 În timp ce Luna se îndepărtează, Pământul se comportă ca un patinator în mișcare de rotație, care încetinește în timp ce își întinde brațele”, a spus profesorul de geoștiință Stephen Meyers, de la Universitatea Wisconsin-Madison.

Pentru a înțelege ce efect are orbita Lunii asupra mișcării de rotație a Pământului, profesorul Meyers și echipa lui s-au folosit de astrocronologie – o metodă statistică ce împletește teoria astronomică și observația geologică – pentru a reconstrui istoria antică a sistemului nostru solar.

„Una dintre ambițiile noastre a fost să folosim astrocronologia pentru a determina timpul chiar și în trecutul foarte îndepărtat, să construim scale de timp geologice foarte vechi.

Vrem să putem studia pietre vechi de miliarde de ani într-un mod comparabil cu procesele de studiu geologic moderne”, a spus Meyers.

Toate obiectele din sistemul nostru solar au un cîmp gravitațional care afectează celelalte corpuri cerești din apropiere.

Variațiile orbitei Pământului poartă numele de ciclurile Milankovitch și pot afecta condițiile de viață pe Terra, avînd un efect direct asupra modului în care lumina Soarelui este distribuită pe planetă.

Una dintre metodele prin care profesorul Meyer a putut să determine cum arăta mișcarea de rotație a Pământului acum mai bine de 1 miliard de ani a fost studiul sedimentelor pe o rocă veche de 90 de milioane de ani.

De aici a extras informații despre ciclurile climatice ale planetei.

Astfel a ajuns la concluzia că Luna se distanțează de Terra cu 3,82 centimetri pe an.

Astfel, vor trece sute de milioane de ani înainte ca oamenii de știință să fie nevoiți să recalculeze durata unei zile pe Pământ la 25 de ore.

 

CITIŢI ŞI: 

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/06/10/o-istorie-a-zilei-de-10-iunie-video-4/

 

 

10/06/2018 Posted by | stiinta | , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

APA VIE

Imagini pentru apa photos

 

 

 

Nici din punct de vedere chimic nu pare sa fie vorba despre ceva prea complicat: o molecula alcatuita din doi atomi de hidrogen si unul de oxigen, o formula chimica scurta si simpla: H2O. Mare lucru! Si copiii stiu asta!

 

Imagini pentru tu ai bea apa de canal photos

 

3 din 8 români consumă apă nepotabilă!

Apă de la robinet sau apă îmbuteliată?

1000 de litri de apă de la robinet costă între 2,94 lei și 4,50 lei!

1000 de litri de apă minerală naturală plată îmbuteliată costă între 720 lei și 1068 lei!

Cu 720 de lei putem cumpăra 248 mc de apă de la robinet, adică apa necesară unui adult timp de 5 ani la un consum mediu de 4 mc pe lună!

1000 de litri de apă de masă îmbuteliată costă 395 lei, dar nu știm ce conține!

În ultimii 17 ani costul apei potabile în București a crescut de 11 ori, de la 0,3967 lei în anul 2000 la 4,50 lei în anul 2017!

1000 litri de apă menajeră costă între 1,09 lei și 4,32 lei!

 

Imagini pentru tu ai bea apa de canal photos

 

 

Un alt cost suportat de către consumatori este cel al apei meteorice sau pluviale. Costul acesteia variază între 0,14 lei/mc (Pitesti) și 0,92 lei/mc(București). 

Deseori suntem martori, prin intermediul televiziunilor, al unor transmisiuni din casele oamenilor, care au găsit în paharul cu apă: pietre, bucăţi de metal ruginit, râme, viermi şi “alte vietăţi”.

Dar gândiţi-vă, câţi dintre noi anunţă televiziunile când găsesc aşa ceva în pahar şi totodată cât noroi s-a dizolvat, dacă prin spălarea lui,” corpurile grele ” au ajuns să curgă în pahar.

Industrializarea forţată a dus la contaminarea surselor de apă prin deversarea necontrolată a deşeurilor chimice de-a lungul a zeci de ani.

De pe străzi apele se încarcă cu reziduuri petroliere, uleiuri, plumb de la combustibili, particule din abrazarea cauciucurilor şi discurilor de frână ale automobilelor etc.

Tehnologia avansează şi noi trebuie sa beneficiem de noile descoperiri (mai ales în privinţa calităţii apei, elementară vieţii), daca nu cu bani publici, atunci cu un efort individual.

Plecăm de la premisa că apa din staţiile de epurare iese, în majoritatea cazurilor, în “parametrii admişi”, dar reţeaua de distribuţie este una foarte veche, bazată în special pe ţevi ruginite sau ţevi de plumb. Întrebarea firească este: mai poate ajunge apa în casa noastră, sigură pentru consum?

S-a dovedit cu analize că în foarte multe cazuri NU!

Modul cel mai sigur prin care ne putem proteja este intervenţia cât mai aproape de robinet,  purificarea apei în casa noastră, picătura cu picătura, la capătul reţelei (această nouă tehnologie a fost descoperita de cercetătorii NASA şi lansată de câţiva ani în scop comercial).

Un fapt mai puţin cunoscut este acela că marele savant român Henri Coandă a studiat timp de peste 60 de ani structura şi calitatea apei potabile, în urma unor călătorii pe toate continentele.

 

El a descoperit şi cercetat calităţile apei din unele locuri izolate, în care oamenii trăiesc plini de vitalitate, fără a se îmbolnăvi, cu o dantură impecabilă, până la vârste înaintate.

În urma studiilor, Coandă putea prezice care este speranţa de viaţă a locuitorilor dintr-o anumită regiune geografică, doar testând calitatea apei potabile.

Cercetările lui Coandă aveau să fie continuate în deceniile care au urmat, acestea aflându-se la baza descoperirii „apei pure” din valea Hunza din Pakistan – un loc în care savantul român realizase câteva cercetări – , zonă denumită şi „Tărâmul nemuriritorilor”, unde speranța de viață se situează la 110-120 de ani, se spune, tocmai datorită purităţii apei consumate.

 

  Imagini pentru tu ai bea apa de canal photos

 

În anul 1939, în ajunul marelui război, Parisul a fost părăsit de  mulţi dintre locuitorii săi. Printre aceştia se număra şi inginerul Marcel Violet, care s-a stabilit în apropierea localităţii Etampes.

Aici el a observat că după ploile cu tunete şi fulgere, plantele din grădina lui creşteau mai repede decât atunci când ploile lipseau, cu toate că le uda din belşug.

Mai mult, el a observat că animalele preferau apa de ploaie în locul celei de la robinet. Fire analitică, s-a întrebat de ce şi a început să caute răspunsuri.

A ajuns la concluzia că singura explicaţie o reprezintă componenta fizică a apei, deci încărcătura sa electrică. El face diverse experienţe şi îşi administrează apă de ploaie ca remediu pentru un infarct miocardic.

În 1942 avea 53 de ani şi timp de 4 luni a băut câte 1 litru/zi. Controlul ce a urmat a demonstrat vindecarea deplină.

Ba mai mult, modificările pe care le avea la aortă au dispărut, procesul de îmbătrânire a fost stopat, nu a mai cunoscut oboseala fizică şi psihică, iar pe un test la 75 de ani, privind reflexele vizuale şi auditive, a obtinut rezultate ce-l clasau în procentul de 20% specific tinerilor sub 20 de ani.

Din experienţa acumulată în perioada când făcea cercetări împreună cu specialiştii Secţiei Tehnice a Armatei în legatura cu reacţiile culturilor microbiene expuse diferitelor culori ale spectrului i-a venit ideea realizării unui dispozitiv de producere a apei de ploaie artificiale pe care a numit-o APA Marcel Violet, cu care a tratat, cu mult succes, numeroase boli.

Pentru fabricare a folosit un condensator cu ceară de albine (12,5cm/12,5cm/9cm) branşat la reţeaua de curent alternativ (reţeaua servindu-i ca antenă de recepţie) pentru a capta undele biologice.

Între APA care va absorbi radiaţiile şi antenă este plasat condensatorul, el insuşi legat la unul sau mai multi electrozi care plonjează în APA de tratat.

La conectarea electrică, APA se încărca cu energie. Controale repetate îi demonstreză că APA supusă acţiunii acestei radiaţii capătă proprietăţi noi. Aceste radiaţii constituie o componentă a energiei vitale.

Lucrând în continuare, a demonstrat că acţiunea apei pe animalele şi plantele nu produce mutaţii genetice, acestea au atins uneori dublul vârstei normale.

Injecţiile cu virusuri au avut ca urmare formarea unui mic chist la locul înţepăturii, care ulterior s-a resorbit.

Animalele folosite în experiment au avut posibilitatea de a alege între APA tratată şi cea de la robinet şi au ales-o pe prima.

S-a trecut la testări în spitale, şcoli, ferme, peste tot rezultatele au fost entuziasmante. Aceste rezultate ar fi trebuit să revoluţioneze terapeutica, biologia în ansamblul ei.

Marcel Violet a trait 87 de ani şi a lucrat în laboratoarele sale pana în ultima clipa.

Gheorghe Lucaci, principalul realizator al apei vii româneşti, destăinuie că a lucrat la această invenţie 20 de ani, în ultimii ani de cercetare colaborând şi cu prof. dr. I. Mânzatu, cu care a şi obţinut brevetul de inventator.

Conform brevetului, ’’APA vie’’ (sau APA biologică) şi “APA moartă” (sau APA antagonică) se deosebesc de apele obişnuite prin suprapunerea acestora unui lanţ de separări sub acţiunea a două câmpuri electromagnetice şi a unui câmp ultrasonor. În urma acestui poces se obţin 3 tipuri de ape cu caractere extreme:

– o apă cu activitate biologică atât de intensă încât se poate contamina din aer şi poate dezvolta o masă vie bacteriano-vegetală care duce la autosufocare; o picătură din această apă pusă în apă obişnuită pulsează ca o inimă, frecvenţa pulsaţiei fiind dependentă de temperatură. Fierbe la 1050 C şi îngheaţă mult sub 00 C, are pH-ul de 7,7 şi se roteşte spre stânga (levogir). Specificul structurii moleculelor de apă vie este asimetria dată de infăşurarea lor în spirală, având atomii de oxigen în linie şi cei de hidrogen în spirală.

Este considerată generator-rezonator în legatură cu câmpul fundamental energetic-informaţional.

Determină o încolţire a seminţelor incredibil de rapidă, dar planta este sufocată de marea masă vegetală ce se formează.

De asemenea ajută la vindecarea rapidă a plăgilor. În cadrul experienţelor efectuate, un peştişor a trăit 62 de zile fără hrană şi fără oxigenarea apei.

– o apă antagonică ce poate fi utilizată ca bactericid şi citostatic antitumoral. Are pH-ul 5,5 şi este dextrogiră.

– o apă neutră care constituie cea mai mare parte din volum.

Pentru uz medical se fac amestecuri în diverse proporţii din fiecare apă.

Un mijloc simplu de obţinere a apei vii/moarte este electroliza în urma căreia rezultă apă alcalină şi apă acidă. Datorită proprietăţilor sale, apa alcalină a primit numele de apă vie iar apa acidă a primit numele de apă moartă.

În anul 1992, rusul Dimitri Osipovici Kratov din Sevastopol, tehnician, presat de starea sănătăţii sale (internat într-o clinică de urologie cu insuficienţă renală şi adenom de prostată) a realizat un aparat de electroliză a apei.

Tratamentul pe care şi l-a aplicat a fost de câte ½ pahar cu apă/zi timp de trei zile înaintea meselor principale. Examenele medicale au concluzionat că intervenţia chirurgicală programată nu mai era necesară !

Funcţie de timpul de electroliză, pH-ul apei alcaline ajunge la 10-11 şi se menţine câteva ore, după care scade la 7, iar al celei acide ajunge la 2-2,5 menţinându-se neschimbat timp îndelungat.

 

 

CORPUL NOSTRU CONŢINE PESTE 70% APĂ, CONTEAZĂ CALITATEA EI?

 

Calitatea apei este o problemă de maximă importanţă, ce ar trebui să ne preocupe pe toţi, indiferent de pregătirea pe care o avem sau de situaţia materială. Trebuie tras un semnal de alarmă în primul rând pentru copii.

Sănătatea noastră depinde de sursa de apă! Sentimental şi declarativ, familia este cel mai important lucru pentru noi toti, dar concret facem ceva pentru sănătatea familiei noastre? Haideţi să ne ocupăm împreună de cel mai important element component al organismului nostru.

Peste 2/3 din corpul nostru este apa! Cu apa din casă încep şi se termină multe probleme de sănătate.

 

 

Imagini pentru tu ai bea apa de canal photos

 

 

DACĂ NU MONTEZI UN FILTRU, TU ÎNSUŢI VEI DEVENI FILTRU PENTRU TOATE IMPURITĂŢILE ŞI BACTERIILE EXISTENTE ÎN APĂ!

 

Din cauza nenumăratelor informaţii cu care suntem bombardaţi zilnic, am ajuns să nu mai putem discerne care ne sunt cu adevărat priorităţile în viaţă.

Ce este mai important pentru noi şi familia noastră: marca telefonului mobil cumpărat copilului sau calitatea sursei de apă din casă, elementul primordial al existenţei noastre?

O apă de calitate va hidratează organismul, stimulează digestia, elimină toxinele, reglează apetitul, protejează aparatul excretor, ne fereşte de tulburările endocrine, dând corpului curăţenie si sănătate. Decizia vă aparţine. Noi ne facem numai datoria de a vă informa:

CALITATEA APEI = CALITATEA VIEŢII! pentru că APA este COMBUSTIBILUL UMAN!

MARE PARTE DINTRE ORGANELE NOASTRE INTERNE SE COMPORTĂ CA UN “BIO-FILTRU”!

 Exemplul cel mai concludent este celula, biofiltrul elementar al organismului uman. Însa, la un alt nivel, majoritatea organelor interne precum rinichii, plămânii, ficatul, toate se comportă ca un bio-filtru, întrebarea de bază fiind: merită sa ne protejăm?

Ignorăm zilnic sursa primordială de sănătate, CALITATEA APEI TREBUIE SA DEVINĂ PRINCIPALA NOASTRĂ GRIJĂ, pentru că apa reprezintă peste 70% din greutatea corpului noastru, peste 93% din greutatea creierului nostru, peste 90% din volumul ochilori noştri, peste 92% din sânge, iar o dată la 17-19 zile, întreaga cantitate de apă din corp se înlocuieşte, deşi toxinele şi impurităţile din apă se acumulează continuu în organism.

O apă de cea mai bună calitate va da şi rezultate pe măsura. Oamenii de ştiinţă au demonstrat urmatorul lucru: Cu cât sursa de apă este mai curată, cu atât creşte imunitatea organismului, capacitatea acestuia de a rezista la solicitări fizice şi efort intelectual.

NICIUN ALT LICHID NU POATE SUBSTITUI APA CURATĂ! Fosfaţii, nitriţii, nitraţii, deosebit de periculoşi, şi alte peste 76.000 de substanţe chimice produse sintetic, se transformă în reziduuri după utilizare, iar mare parte dintre acestea sunt “spălate” de apele de suprafaţa.

Toate bolile de care suferim, sunt cauzate de două surse principale: PARAZIŢI şi POLUANŢI.

Ar trebui să se spună oficial adevărul pe care toţi il cunoaştem deja: Apa primită în acest moment la chiuvetă, în bucătărie sau în baie, este apa menajeră sau de uz casnic, nicidecum apă potabilă 100 %.

Peste 42% din totalul gospodăriilor româneşti, folosesc apă netratată! Contaminarea maxim admisă pentru apa potabilă conform standardelor EPA U.S. este de 500 mg / litru.

Din robinetele multor case din România, curge apă cu valori cuprinse între 500 si 2.700 mg / litru! Pe înţelesul tuturor, cantitatea de impurităţi la litrul de apă, fie ele microorganisme, streptococi, corpuri grele sau metale, este per total foarte mare.

Specialiştii O.M.S. afirmă că infestarea cu paraziţi este problema numărul 1 a populaţiei globului, iar între 35% şi 60 % din totalul formele de cancer, sunt legate direct de ceea ce bem şi ce mâncăm ( sursa: raportul Dieta O.M.S.).

Un exemplu ar fi clorul, care în contact cu substanţele organice din apă, produce TRIHALOMETANI, un grup cunoscut ca fiind cancerigen.

Mulţi dintre cei care citesc aceste rânduri vor spune în sinea lor: “bine, ştiam acest lucru, dar pe mine nu mă interesează”, eu beau numai apă plată.

Însă, ceea ce nu ştiaţi este că circa 60% din apa care intră zilnic în organism provine din mâncare.

Din cei trei litri de lichide consumaţi zilnic, numai aproximativ un litru reprezintă apa pe care o bem. Sursa cu care prepari mâncarea este sigura? Nu.

Apa de la robinetul din bucătărie are de multe ori, încărcătură microbiologică, clor, rugină, calcar, plumb şi nitriţi.

 

Imagini pentru tu ai bea apa de canal photosImagini pentru tu ai bea apa de canal photos

 

 

Din mizeria existentă în apă contactăm multe boli fără a şti care a fost sursa. Transmiterea prin lichide este asemănătoare cu cea pe calea aerului, în majoritatea cazurilor nu ştim de unde am contactat o răceala, la serviciu, în mijlocul de transport in comun, la ghişeu, sau la coada pentru plata unor impozite.

Mass media abundă de informaţii legate de necesitatea de a se investi până în 2030, peste 30 miliarde euro, în condiţiile respectării angajamentelor asumate prin procesul de negociere conform cerinţelor U.E., în reţeaua de distribuţie a apei, în calitatea apei potabile şi în sistemele de supraveghere şi control al calităţii.

Din aceeaşi sursă aflăm  că 14 miliarde din totalul de 30 miliarde euro, se doresc a fi investiţi în modernizarea  staţiilor de epurare existente în întreaga ţară. Este cea mai mare sumă ce trebuie investită pe un segment de infrastructură naţională.

CALITATEA APEI ÎN ROMÂNIA, ŢARA EUROPEANĂ, RĂMÂNE ÎNDOIELNICĂ. SUNTEM OARE CONŞTIENŢI CĂ TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR DEPINDE NUMAI DE NOI?

Distrugând pădurile, am distrus şi sursele de apă, dar şi clima acestei ţări.

România se află pe primul loc în Europa la poluarea cu nitraţi şi peste 2.000 de localităţi din toată ţara au sursele de apă otrăvite, au descoperit reporterii emisiunii „Din interior”, de la Digi 24.

Mai mult, suntem ţara cu cele mai mici rezerve de apă din Europa şi cu cele mai murdare râuri şi ape subterane.

 România se află pe primul loc în Europa la poluarea cu nitraţi

În București, în trei din zece cazuri apa de la robinet conţine impurităţi. Avem cele mai mici rezerve de apă din Europa şi cele mai murdare râuri.

Doar jumătate dintre români au canalizare, iar la ţară copiii mor din cauza apei otrăvite de gunoiul de grajd şi de latrine.

România se află pe primul loc în Europa la poluarea cu nitraţi şi peste 2.000 de localităţi din toată ţara au sursele de apă otrăvite, au descoperit reporterii emisiunii „Din interior”, de la Digi 24.

Mai mult, suntem ţara cu cele mai mici rezerve de apă din Europa şi cu cele mai murdare râuri şi ape subterane.  

În următorii 30 de ani, ne-am putea confrunta cu o criză a apei potabile. Avertismentul vine din partea specialiştilor Universităţii Naţionale de Apărare care spun că irosim cu inconştienţă cea mai valoroasă resursă a naturii.

În prezent 1,8 miliarde de oameni suferă din cauza lipsei apei potabile, pe tot mapamodul, iar în următorii 30 de ani, două treimi din planetă va resimţi o criză a apei.

Copiii sunt lumea de mâine, iar aceştia trebuie să înveţe cât mai multe despre legătura noastră cu mediul înconjurător şi despre cât de importantă este apa pentru însăşi existenţa vieţii pe planeta noastră.

 

 

 

 

 

Surse:

 

http://www.nobelcorporation.ro/blog/2013/11/calitatea-apei-da-calitate-vietii/

http://www.rador.ro/2018/06/07/portret-henri-coanda-un-savant-genial-descoperitorul-elixirului-vietii-seculare-2/

http://www.energobiologie.ro/index.php/Apa/Apa-vie.html

08/06/2018 Posted by | LUMEA ROMANEASCA, stiinta | , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat asta: