CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

CE STITI DESPRE „REPUBLICA BANAT” din 1918 ?


 

 

 

1918

 

 

Republica Bănăţeană
Banater Republik
Banatska republika
(Банатска република)
Bánáti Köztársaság

 

Stat nerecunoscut 

 

 

   Flag of Romania.svg            

 

  Drapelul României (1867 – 1948)

 

 

  Imagine similară

Drapelul Serbiei

 

Imagini pentru drapelul austro ungar photos


Drapelul Austro-Ungar

 

 

Primul „strămoş „al judeţului Timiş,  Comitatul Timiş, a fost pentru prima oară menţionat documentar în 1175, iar zona Banatului, cu nenumăratele delimitări teritoriale de-alungul secolelor, a avut un rol importat în regiune din punct de vedere social, dar şi militar.

Banatul a fost, în ultimul mileniu, o zonă tampon în care s-au ciocnit, la propriu şi la figurat,Europa  crestina cu puterea otomană care apartinea civilizatiei islamice.

Numele regiunii Banat vine din vremea  în care Coroana Maghiară şi-a dat în grijă teritoriile de graniţă unor bani, Banul de Severin, Banul de Belgrad sau Banul de Sabăţ, care au ţinut piept asalturilor turcilor şi a altor invadatori.

Banatul de Severin a suferit ulterior modificări teritoriale şi administrative, devenind Banatul de Lugoj-Caransebeş, apoi Banatul de Timişoara.

În secolul al XVI-lea, zona a fost anexată de Imperiul Otoman, pentru aproximativ 200 de ani, iar la începutul secolului al XVIII-lea a intrat în componenta  Imperiului Austro-Ungar.

Toate aceste modificări de-a lungul secolelor au contribuit la diversitatea etnică şi culturală cu care bănăţenii se lăudau la un moment dat.

Nu toţi coloniştii care au ajuns aici au venit de bună voie.

Ca şi Australia pentru Marea Britanie, Banatul era o zonă limitrofă a unui imperiu şi servea aceluiaşi scop.

“Prostituatele şi tâlharii din Imperiu erau urcaţi în căruţe şi trimişi la marginea imperiului, ca pedeapsă. Mulţi dintre ei au ajuns în Banat, unde de multe ori erau lăsaţi în câmp, să se descurce”, spunea  istoricul Ioan Haţegan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republica bănăţeană

 

 

Capitala : Timisoara

Forma de guvernare: Republica

Presedinte (1918): Otto Roth

 Proclamata: 31 octombrie  1918

Republica bănăţeană  a fost un stat proclamat la Timişoara  odată cu destrămarea Imperiului Austro-Ungar.

 

 

Istoric

 

La negocierile dintre Aliaţi, Banatul nu era prevăzut să fie acordat Serbiei …

 … ci României.

 

Este bine să cunoaştem această evoluţie, pentru a putea aprecia just conflictul ce s-a ivit la conferinţa păcii între noi şi sârbi la chestiunea Banatului.

Articolul III din tratatul nostru de alianţă din 14 august 1916 prevedea că „Franţa, Anglia, Italia şi Rusia recunosc României dreptul de a anexa de la Austro-Ungaria toate teritoriile specificate la articolul IV”.

Iar prin articolul IV graniţele revendicărilor teritoriale româneşti sunt fixate astfel încât cuprind Banatul întreg.

Cu toate acestea, drepturile noastre asupra Banatului au fost contestate la conferinţa păcii de către sârbi şi conferinţa a adoptat o soluţie transacţională, acordând acestora zona bogată a Torontalului şi parte din judeţul Timiş.

Soluţia aceasta nu se întemeia nici pe argumente istorice, deoarece sîrbii sunt populaţie de colonizare şi n-au stăpânit niciodată în trecut acest teritoriu; nici pe realităţile etnice, fiindcă cei 600000 de români şi 400000 de şvabi reprezentau mai mult decât cei 300000 de sârbi.

S-au invocat însă motive strategice – necesitatea unei zone de apărare a Belgradului – deşi această zonă nu poate constitui o apărare reală şi Ion I. C. Brătianu, primul delegat al României atrăsese atenţia, că :

„Dunărea era singura graniţă capabilă să evite în viitor procese între noi şi sârbi, aşa cum ele există din nenorocire în Dobrogea, între bulgari şi ţara noastră.Ar fi nenorocit să tranşem sub înrâurirea unor factori vremelnici, o chestiune care poate uşura, sau compromite pentru totdeauna, dezvoltarea relaţiilor între cele două popoare”.

Cu toate acestea, in timp ce armatele germane se retrageau în graba din România, unităţile sârbesti care tocmai îşi eliberaseră ţara, priveau cu jind Banatul şi l-au ocupat.

La vremea respectivă sârbii reprezentau ca mărime al treilea grup etnic, după români şi germani, din totalul populatiei  acestei regiuni

 

Sfârşitul primului război mondial a gasit populaţia regiunii intr-o stare extrem de tensionată.

Social-democraţii au organizat la Timişoara, în zilele de 20, 26, 27 şi 28 octombrie 1918, o serie de manifestaţii de stradă cu orientare antiguvernamentală.

Cu o zi înainte, dr. Otto Roth, un avocat membru în conducerea Partidului Social Democrat din Ungaria, considerat fie evreu, fie german, ale carui acţiuni aveau să fie de multe ori mai apropiate de interesele ungurilor decât de cele ale germanilor bănăţeni, şi locotenentul colonel Albert Bartha, şeful Statului Major al Comandamentului Militar Timişoara, au participat la Budapesta  la întrunirea liderilor politici maghiari.

Întorşi la Timişoara, aceştia au au avut  convorbiri  în seara de 30 octombrie cu fruntaşii maghiari locali şi au decis ca la adunarea populară care urma sa aiba loc în ziua următoare şi care urma să se încheie cu o demonstraţie de stradă, să proclame Republica Autonomă Bănăţeană, în cadrul Ungariei şi să înfiinţeze un Sfat al Poporului din Banat, subordonat guvernului din Budapesta.

 Lider urma să fie dr. Otto Roth, iar comandant al armatei Albert Bartha.

 Din „Sfatul poporului” urmau să facă parte reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor şi ai tuturor păturilor sociale bănăţene.

Acest organism urma să reprezinte Banatul pe lângă Antantă, în momentul în care trupele ei vor fi pătruns pe teritoriul regiunii.

În noaptea de 30-31 octombrie 1918, la Budapesta a avut loc “revoluţia crizantemelor”, în urma căreia puterea a fost preluată de Consiliul Naţional Maghiar, iar în dimineaţa zilei de 31 octombrie, conducătorul comitatului Timiş, prim comitele Kőrösy, a primit o telegramă din partea acestui Consiliu National Maghiar din Ungaria , în care se cerea ca administraţia locală să îi recunoască autoritatea.

În vederea înfiinţării Consiliului Naţional local, prim comitele a convocat o întrunire la primărie oraşului Timişoara la ora 10, la care au luat parte şi social-democratul Otto Roth, şi liderul local al Partidului Radical (guvernamental), dr. Jakobi Kálmán.

Aceştia au hotărât convocarea la ora 16 a Consiliului Orăşenesc, în vederea constituirii Consiliului Naţional Maghiar local.

La ora 10 a început demonstraţia muncitorimii social-democrate, preponderent maghiaro-germane, din Timişoara.

În piaţa primăriei, Otto Roth a anunţat participanţilor răsturnarea vechiului guvern de la Budapesta şi sfârşitul războiului mondial, declarând că se ataşează politicii noului guvern maghiar, condus de contele Károlyi.

Tot atunci, el a proclamat înfiinţarea Republicii Bănăţene.

După terminarea manifestaţiei, Roth s-a deplasat la Cazinoul militar, situat în aceeaşi piaţă a oraşului, pentru a anunţa ofiţerilor austro-ungari aflaţi acolo proclamarea republicii.

În sala cazarmii militare, a avut loc o întrunire a celor mai importante personalităţi politice şi militare locale şi s-a anuntat înfiinţarea unui  aşa numit  Consiliu Naţional al Banatului, în care erau  reprezentate cele mai importante etnii din Banat: români, germani, sârbi şi unguri.

Generalul Hordt, comandantul garnizoanei şi al corpului de armată austro-ungar din Timişoara, a citit la întrunirea tuturor ofiţerilor în sala mare a Cazinoului militar telegrama împăratului Carol, prin care se anunţa  caderea monarhiei dualiste şi li se dădea tuturor militarilor dezlegarea de jurământul depus faţă de aceasta.

Fiecare popor era îndemnat să-şi constituie câte un comitet naţional, conform propriilor aspiraţii.

În continuare, Otto Roth a anunţat proclamarea Republicii Bănăţene

Manevra însă nu  a fost deloc agreată de români, care o vedeau ca pe o încercare de a împiedica unirea Banatului cu Regatul României .

Căpitanul dr. Aurel Cosma, preşedintele organizaţiei comitatului  Timiş a Partidului Naţional Român, a cerut ca românii să îşi ia soarta în propriile mâin, îndemnandu-i  ofiţerii de naţionalitate română să îl urmeze şi încheind cu cu însufleţire “Trăiască România Mare!”.

Acesta a răspuns deciziilor lui Otto Roth astfel:

„Noi, românii, nu putem primi propunerea domnului Otto Roth. Aspiraţiile neamului nostru ne îndeamnă să urmăm altă cale. Vom constitui Consiliul nostru naţional.”

În consecinţă, ofiţerii români au părăsit Cazinoul militar, deplasându-se în sala mică a restaurantului “Kronprinz” din apropiere.

Acolo au constituit Consiliul Naţional Militar Român, primul de pe teritoriul Banatului şi Transilvaniei, care il avea ca preşedinte pe dr. Aurel Cosma.

Ei au adoptat şi o proclamaţie, declarând că se subordonează Marelui Sfat Naţional Român, dar că vor contribui la păstrarea ordinii şi a liniştii interne în provincie.

Tot în ziua de 31 octombrie s-a constituit Sfatul Naţional Militar al Şvabilor din Banat, având ca lider pe locotenentul-colonelul Albert Fuchs.

În seara aceleiaşi zile, mii de români din Timişoara şi din satele învecinate, au participat în Piaţa Libertăţii, la o impresionantă adunare naţională, aprobând cu ovaţii cuvântarea rostită de dr. Aurel Cosma:

„De astăzi înainte s-au rupt pentru totdeauna lanţurile robiei naţiunii române.”

În acest timp, în sala de şedinţe a Primăriei era constituit Sfatul poporului, care i-a desemnat pe lt.-col. Bartha drept comisar militar, iar pe Otto Roth comisar civil al Banatului.Aceştia au comunicat populaţiei Timişoarei în balconul primariei hotărârile luate.

S-a ţinut apoi o adunare a consiliului municipal, în care s-a hotărât ca Sfatul poporului să fie subordonat Consiliului Naţional Maghiar din Budapesta.

Consiliul Militar Naţional Român se va impune încă din primele zile ca o importantă forţă politică, iar prin Comitetul Executiv va susţine interesele locuitorilor români şi va acţiona cu hotărâre pentru Unirea Banatului cu România, având  o contribuţie majoră în impulsionarea procesului de instaurare a conducerii politico-administrative în localităţile bănăţene.

 Într-un comunicat adresat populaţiei, Consiliul Militar Naţional Român din Timisoara arată că s-a ataşat Consiliului Naţional Român Central de la Arad şi ca va recunoaşte numai dispoziţiile acestuia.

Era o declaraţie fermă prin care respingea ideea autonomiei Banatului sub forma Republicii Bănăţene şi totodată o exprimare limpede a voinţei de Unire cu România.

O demonstraţie a românilor a avut loc la Timişoara chiar în seara de 31 octombrie, cu participarea ţăranilor din vecinătate şi a unor locuitori din cartierele Fabric, Maiere şi Mehala.

Aceasta a fost replica faţă de crearea gărzii republicane după modelul celei de la Budapesta, formată din locuitori unguri şi din soldaţi întorşi de pe front.

 

Dr. Aurel Cosma  a propus transformarea Consiliului Militar în Consiliu Naţional Român, care să îşi extindă autoritatea şi asupra civililor.

Au fost prin urmare cooptaţi în conducere civili precum avocaţii Pompiliu Ciobanu, Ion Doboşan şi Gheorghe Adam, protopopul Ion Oprea sau comerciantul Dimitrie Blaj.

S-a hotărât şi crearea de Gărzi naţionale române  în toate localităţile.

Atât Consiliul Naţional Român, cât şi gărzile nou create, vor colabora cu cele similare ale germanilor, sârbilor şi maghiarilor pentru menţinerea ordinii şi a pazei avutului public şi personal.Tot la 31 octombrie a avut loc la Lugoj o adunare a muncitorilor şi soldaţilor, care a respins Republica Bănăţeană.

Organizatorul acesteia a fost ardeleanul Valeriu Branişte, proaspăt eliberat din închisoare, unde ajunsese sub acuzaţia de spionaj în favoarea României.

În consecinţă, conducerea noii Republici a declarat starea de asediu, prin ordinul din 4 noiembrie adresat celor trei comitate bănăţene.

Cu asigurarea ordinii şi liniştii republicane a fost însărcinat liderul sindical Koloman Müller, măsura fiind îndreptată împotriva consiliilor şi diferitelor gărzi naţionale.

În alte localităţi industriale bănăţene, unde ponderea populaţiei o deţineau germanii şi maghiarii, proclamarea Republicii Bănăţene a fost întâmpinată cu bucurie.

În cazul Reşiţei, aceasta s-a întâmplat la 1 noiembrie 1918: de pe balconul Casei Markovsky, conducătorii muncitorilor social-democraţi au anunţat populaţiei adunate în piaţă că războiul a luat sfârşit, Imperiul austro-ungar s-a prăbuşit şi a fost instaurată republica.

Proclamarea Republicii Bănăţene, conform unui martor ocular, a fost primită la Reşiţa “cu cel mai mare entuziasm.”

În consecinţă, au fost înfiinţate Consiliul Naţional şi o gardă menită să menţină ordinea publică şi protecţia localităţii în faţa pericolului de jaf, întrucât vechea poliţie şi jandarmerie dispăruseră.

 

În minele şi fabricile bănăţene a fost introdusă ziua de lucru de opt ore.

Pe când în diversele localităţi se creau Consilii Naţionale şi gărzi naţionale înarmate ale etniilor bănăţene, în oraşe şi în localităţile industriale au fost create Consilii muncitoreşti şi gărzi muncitoreşti.

Această măsură luată de conducerea Republicii Bănăţene a fost pusă în aplicare de Koloman Müller şi Traian Novac, membri liberali de stânga ai Sfatului poporului de la Timişoara.

Fără a se sfătui cu conducătorii germani şi români ai mişcării muncitoreşti din zona montanistică bănăţeană, Otto Roth l-a numit pe muncitorul maghiar reşiţean Szabó Lajos drept locţiitor al comisarului guvernamental pentru regiunea St.E.G.-ului.

 

In satele româneşti şi sârbeşti au fost destituiţi primarii şi notarii unguri, iar  în localităţile industriale Reşiţa şi Steierdorf-Anina, administraţia a rămas neschimbată, ea conlucrând cu Consiliile naţionale şi cu Consiliile muncitoreşti.

Starea de confuzie existentă atunci în Banat era amplificată de existenţa în regiune a mai multor etnii, pe care conducătorii lor le orientau în direcţii diferite.

Pe când conducătorii românilor, sârbilor şi ungurilor îşi îndemnau concetăţenii să se orienteze către unirea Banatului cu statele cu care acesta se învecinează, iar conducerea Republicii Bănăţene se străduia să menţină o unitate dincolo de apartenenţa etnică a locuitorilor, cel mai bine putea fi urmărită starea de confuzie în cazul populaţiei germane, care era singura naţionalitate importantă fără un stat de aceeaşi origine în vecinătate.

De aceea, tendinţele din sânul ei au îmbrăcat formele cele mai diverse.

 

Consiliul Militar Şvăbesc a fost înfiinţat tot la 31 octombrie 1918, sub conducerea colonelului Adalbert Fuchs.

La 3 noiembrie a avut loc la Timişoara o adunare a şvabilor, în vederea alegerii Consiliului Naţional. Au participat intelectuali, meseriaşi, comercianţi şi ţărani, muncitorii fiind orientaţi către social-democraţie.

Adunarea, condusă de avocatul Gaspar Muth, a ales reprezentanţi în Sfatul poporului. Prelatul Franz Blaskovitz s-a pronunţat în favoarea menţinerii Banatului în componenţa Ungariei, cu respectarea libertăţii culturale pentru naţionalităţile sale. În primele zile ale lunii noiembrie au fost create Consilii Naţionale Şvăbeşti în localităţile bănăţene.

 

În rândurile germanilor începeau să se profileze mai multe tendinţe. Unii fruntaşi, precum Josef Striegl, Rudolf Brandsch şi Johann Rösser, acceptau ideea unei apropieri de români, pe când alţii, ca Gaspar Muth sau Franz Blaskovitz, erau favorabili Republicii Bănăţene.

Ei sperau, în acord cu ministrul naţionalităţilor din guvernul de la Budapesta, Jászi Oszkár, că Ungaria se va transforma într-un stat cantonal federativ, după modelul unei “Elveţii Danubiene”.

La 8 decembrie 1918, la Timişoara a avut loc o mare întrunire a germanilor, participând reprezentanţi ai 138 de Consilii Naţionale Şvăbeşti din întregul Banat. Cu acea ocazie a fost adoptat “Manifestul şvăbesc”, care cerea ca Banatul să nu fie divizat de către Conferinţa de pace, să i se acorde o “autonomie suverană”, iar apartenenţa sa viitoare să fie hotărâtă printr-un plebiscit. De asemenea, erau cerute drepturi de ordin naţional şi cultural.

La 9 noiembrie, Bartha va fi numit în funcţia de comisar al guvernului maghiar pentru Banat, în urma noii deplasări acolo a lui Roth. Cei doi comisari ai Sfatului poporului au preluat conducerea militară şi civilă întâi a Timişoarei, apoi a întregului Banat. Lt. col. Bartha a preluat comandamentul garnizoanei de la generalul Hordt, iar Roth administra provincia din sediul primăriei Timişoarei.

La mijlocul lunii noiembrie, situaţia din Timişoara se complică şi mai mult.

În baza unei Convenţii Militare semnate la Belgrad, la 13 noiembrie 1918, armata maghiară trebuia retrasă la nord de râul Mureş.

Teritoriul evacuat trebuia ocupat de forţele aliate. Pe acest temei, unităţile militare sârbe intră în Banat şi la 14 noiembrie  1918,ocupă Timişoara.

Comandamentul sârb preia administraţia militară, dizolvă Gărzile naţionale, iar mai târziu preia şi administraţia civilă.

Totuşi, Ungaria urma să deţină autoritatea civilă asupra teritoriului respectiv.

Cum prevederile armistiţiului vizau direct şi Banatul, aflat la sud de Mureş, trupele sârbeşti, acţionând în numele Antantei şi dorind să pună celelalte state în faţa unui fapt împlinit, au ocupat în scurt timp întreaga regiune si  au intrat marsaluind in Timisoara, inaugurand doua luni si jumatate de regim represiv impotriva romanilor.

Deja la 9 noiembrie ele ocupaseră Biserica Albă, unde au instalat o administraţie sârbească.

În zilele următoare au fost ocupate şi oraşele Lugoj şi Timişoara, până în 20 noiembrie fiind atinsă întreaga linie a Mureşului, între Lipova şi Seghedin.

Otto Roth şi celelalte autorităţi de la Timişoara au organizat o primire prietenească armatei sârbe, privită ca o aliată. Ei se gândeau acum la obţinerea în timp a independenţei pentru Republica Bănăţeană sub egida Antantei.

Aproape în acelaşi timp, la 16 noiembrie, Ungaria se declara Republică independentă, mai târziu aşadar decât Banatul. Comisarul militar al Banatului, Albert Bartha, a fost numit ministru în guvernul de la Budapesta.

 

În 13-15 noiembrie, după încheierea armistiţiului de la Belgrad, se desfăşuraseră la Arad negocierile între ministrul maghiar Jászi Oszkár şi o delegaţie a Comitetului Naţional Român Central, căruia îi erau subordonate inclusiv Consiliile Naţionale Româneşti bănăţene. Negocierile au eşuat.

Din Banat au luat parte dr. Aurel Cosma şi dr. Sebastian Brânduşa din partea Consiliului Naţional Român din Timiş, dar şi Otto Roth, din partea Sfatului poporului bănăţean şi Josef Gabriel, Josef Striegl şi dr. Franz Neff din partea Consiliului Naţional al Şvabilor.

 

Înainte de intrarea trupelor sârbeşti în Timişoara, lt. col. Bartha i-a convocat, la 10 noiembrie, pe toţi ofiţerii fostei armate imperiale la o adunare în sala de festivităţi a cercului militar din oraş.

El le-a adus la cunoştinţă că toţi ofiţerii care făceau parte din Consiliul Militar de pe lângă Sfatul poporului erau demobilizaţi, acesta dizolvându-se.

Autoritatea militară urma să fie preluată de Garda poporului.

La 15 noiembrie, sârbii ocupau Timişoara, primarul Josef Gemml predându-le în mod oficial oraşul.

Cu această ocazie, Aurel Cosma a luat cuvântul, cerând ca românii din Banat să fie protejaţi de autorităţile de ocupaţie.

 

 

 

Tradati de prieteni: Invazia sarbilor in Banatul romanesc (II) - Documentar

 

 Foto: Militari sârbi

 

 

 

Sârbii, conform armistiţiului încheiat, au preluat numai administraţia militară a Banatului, numindu-l ca şef al garnizoanei pe colonelul Petar Savatić.

 La 17 noiembrie au dizolvat Garda civilă care menţinuse până atunci ordinea, această atribuţie trecând acum în seama poliţiei şi a militarilor sârbi.

În aceeaşi zi au fost desfiinţate toate gărzile naţionale existente în teritoriu.

 S-a încheiat o înţelegere cu armata sârbă ca Sfatul poporului să continue să existe şi din 20 noiembrie să exercite puterea civilă în regiune.

Întreţinerea trupelor sârbeşti revenea în sarcina Sfatului, iar controlul aprovizionării acestora era făcut de Consiliul Naţional Sârbesc din Banat, care coopera strâns cu armata de ocupaţie.

 

De la bun inceput sarbii s-au comportat detestabil. Ei au savarsit acte de violenta, au jefuit oamenii de avutul lor si auinfundat puscariile cu cei care se impotriveau.

Garzile nationale romanesti si consiliile nationale au fost suprimate cu forta.

Foarte grave au fost deportarile taranilor romani in interiorul Serbiei unde au fost obligati la lucratul campului. Din cauza persecutiilor, multi banateni s-au refugiat in orase ce nu se aflau sub carmuirea lor.

Sarbii au spoliat Banatul, demontand fabricile si oricare alte intreprinderi importante. Pana si liniile de cale ferata au fost pradate, producand pagube estimate atunci la 200 de milioane de coroane, ajustate in prezent, luand in calcul inflatia, la 560 de milioane de lei.

In doar o zi, aproape doua sute de vagoane cu mobila furata de la particulari sau din institutiile Timisoarei au luat calea Serbiei, facand un prejudiciu de 18 milioane de coroane

 

Delegaţia Sfatului poporului condusă de Jakobi Kálmán s-a deplasat la Budapesta pentru a obţine aprobarea înţelegerii şi pentru a obţine autonomia Banatului în cadrul Ungariei.

Chiar la 20 noiembrie guvernul maghiar a numit noua conducere administrativă a Banatului, compusă din: comisarul guvernului maghiar pentru întregul Banat, dr. Otto Roth; prefectul comitatului Timiş, Tőkés Imre; prefectul oraşului Timişoara, dr. Jakobi Kálmán. Imediat, noua conducere a desfiinţat Garda civilă, înfiinţând Poliţia civilă.

Cu timpul, în funcţiile oficiale aveau să fie numiţi o serie de membri ai Consiliului Naţional Sârbesc din Banat.

Consiliile naţionale româneşti au activat în clandestinitate, trimiţându-şi în secret delegaţii la adunarea de la Alba Iulia.

Unul dintre cei mai importanţi, episcopul de Caransebeş, ardeleanul Miron Cristea, a fost reţinut de trupele sârbeşti o zi şi o noapte în gara Bouţari.

El a fost unul dintre vicepreşedinţii adunării de la 1 decembrie.

Aproape în acelaşi timp au avut loc Adunarea sârbilor de la Novi Sad (25 noiembrie 1918) şi Adunarea românilor de la Alba Iulia (1 decembrie 1918), care au proclamat alipirea Banatului la Serbia, respectiv la România.

  Republica Banat nu a fost desfiinţată la 15 noiembrie,asa  cum  scriu  numeroase surse de informare, ci era înca în fiinţă şi la 25 noiembrie, şi la 1 decembrie 1918.

 După această din urmă dată, fruntaşii românilor au fost persecutaţi de autorităţile sârbeşti pentru că participaseră la adunarea de la Alba Iulia, unii fiind deportaţi în lagăre de pe teritoriul Serbiei.

Între aceştia s-a aflat şi tatăl tenorului Traian Grozăvescu care, din cauza maltratărilor la care a fost supus, a murit la puţin timp după eliberare.

In tot acest timp, Marile Puteri au devenit din ce in ce mai ingrijorate ca intre sarbi si romani se va isca un conflict militar.

Lucrurile devin intr-atat de primejdioase ca guvernului sarb i se cere sa-si retraga trupele in bucata vestica a Banatului, cunoscuta si ca Torontal, iar locul sa le fie luat de francezi. Romanii deportati urmau sa fie repatriati si toate bunurile pradate returnate.

Lugojul este preluat de francezi la mijlocul lunii ianurie 1919, fiind primiti cu bucurie de romanii de acolo. Generalii francezi se instapanesc si in Timisoara, inabusind controlul sarbesc, dar si in Arad, oras obladuit de unguri.

Inainte sa plece, sarbii au luat cu ei arhivele, incercand sa-si ascunda faptele criminale sau cel putin sa nu se cunoasca proportiile lor.

Chiar si asa, nu au putut accepta aceasta stare de lucruri si au insistat in timpul Conferintei de Pace de la Paris pe langa Marile Puteri sa le cedeze intreg Banatul.

 

Iniţial, comandanţii armatei franceze nu au intervenit în Banatul ocupat de sârbi, aceştia fiindu-le aliaţi.

Dar de la sfârşitul lunii noiembrie 1918 francezii au început să treacă Dunărea, iar la 2 decembrie a ajuns la Timişoara o divizie colonială, condusă de generalul Gambetta.

Şi ea a fost bine primită de conducerea Republicii. Francezii exercitau un control asupra comportamentului trupelor sârbeşti din Banat, împotriva cărora mai ales românii făceau tot mai multe reclamaţii. Tot în decembrie a sosit pentru informare generalul Berthelot.

Ca efect al acestei vizite, la 16 ianuarie 1919 primul ministru Georges Clemenceau îi scria lui Berthelot că “nu am ezitat, pentru a evita să sacrificăm drepturile etnografice ale românilor, să determinăm retragerea trupelor sârbeşti, care în decursul operaţiunilor au ocupat Banatul, şi să le înlocuim în partea centrală cu trupele generalului Henrys, cu aceeaşi rezervă a hotărârilor finale ale Conferinţei de pace.”

 

În prima etapă, trupele sârbeşti au evacuat Banatul de răsărit, Caraş-Severinul, locul lor fiind luat de cele franceze.

La 27 ianuarie 1919 Divizia 11 colonială a generalului Léon Farret a ocupat oraşele Lugoj şi Caransebeş, fiind întâmpinate cu bucurie de români. De asemenea, au intrat şi în oraşul Vârşeţ, care mai târziu, la Conferinţa de pace, avea să fie atribuit din nou sârbilor.

Armata sârbească rămânea însă provizoriu în zona centrală a Banatului, inclusiv în Timişoara. Tot în ianuarie se deschidea şi Conferinţa de pace de la Paris. La 19 februarie a sosit de acolo o comisie de informare condusă de americanul Goodwin.

La Timişoara, el a discutat cu generalul Farret, cu generalul sârb Grujić şi cu episcopul Letić, iar în sala mare a Palatului Lloyd i-a primit în audienţă pe toţi fruntaşii naţionalităţilor din Banat.

 

În urma acestei vizite, la 20 februarie armata de ocupaţie sârbească a hotărât să preia şi administraţia civilă a Banatului.

În numele guvernului de la Belgrad, dr. Martin Filipon a anunţat toate instituţiile publice din Timişoara că va prelua administraţia teritoriului comitatului Timiş.

A fost dizolvat Consiliul Naţional Sârbesc, iar a doua zi şi cele ale celorlalte naţionalităţi bănăţene.

A fost desfiinţat şi Comisariatul maghiar al Banatului, care îl avea în frunte pe Otto Roth.

La 21 februarie 1919 a fost instaurată administraţia civilă sârbească în comitatul Timiş, comite suprem fiind numit Martin Filipon.

Prefect al oraşului Timişoara a fost inginerul Reinhold Heegn, iar căpitan suprem orăşenesc dr. M. Jivanovici.

Radu Păiuşan concluziona la aceasta: “Deci, din acest moment, a încetat dualitatea administraţiei în Banat, atât administraţia militară, cât şi cea civilă intrând în competenţa guvernului de la Belgrad.

Începând Conferinţa păcii de la Paris, iar Ungaria nemaifiind un partener de discuţie pentru Belgrad, din cauza situaţiei sale clare de ţară învinsă, guvernul de la Belgrad nu a mai considerat necesar să menţină administraţia maghiară, chiar şi numai nominală, asupra Banatului.”

 

Referitor la încheierea existenţei Republicii Bănăţene, Georg Hromadka menţiona: “Fără a aştepta vreo hotărâre a puterilor învingătoare, ocupanţii sârbi ai Banatului instaurează o administraţie civilă. Ei îi arestează pe conducătorii Republicii Autonome Bănăţene „.

Dr. Otto Roth a scapat de arestare, cerând protecţia francezilor.

Nici măcar patru luni nu a durat existenţa în umbră a «Republicii Bănăţene».

În replică faţă de intenţia sârbilor de a anexa Banatul, sindicatele din regiune au organizat o grevă generală de protest.

 

Evenimentele ulterioare, culminând cu decizia Conferinţei de pace de la Paris din 13 iunie 1919 de a împărţi Banatul între România şi Serbia (comunicată oficial la 30 iunie) şi cu Tratatul de la Sèvres din 10 august 1920, care stabilea în mod precis traseul noii frontiere, au avut consecinţe nefaste asupra locuitorilor regiunii, amintite şi de Constantin Kiriţescu: “Banatul era o regiune unitară, un tot indivizibil, o provincie aşa fel constituită geograficeşte încât a tăia o parte dintr-însul înseamnă a stăvili şi a compromite viaţa economică pentru fiecare parte.

Regiunea muntoasă de est, minieră şi industrială, se completează în mod armonic cu regiunea şesului Tisei, din partea de vest, agricolă.

Cele două regiuni îşi furnizează reciproc ceea ce-i lipseşte celeilalte. Orice linie trasă spre a despărţi cele două regiuni ar fi o linie arbitrară care, tăind liniile principale de comunicaţie, atât cele ferate, cât şi cele navigabile, ar paraliza viaţa economică a ţării.”

 

Oficialii sarbi au trebuit sa renunte la pretentiile lor exagerate asupra intregului Banat, in fata majoritatii incontestabile a romanilor, 582.000 fata de 263.000 de sarbi.

Insa au ramas  vocali in revendicarea partii vestice a Banatului, un teritoriu ce se incadra peste comitatul Torontalului si partea de sud a judetului Timis.

In acest fel, granitele Serbiei luau in interiorul lor nu doar 225.000 de sarbi, dar si 100.000 de romani. Numarul acestora era si mai mult ridicat de cei 300.000 de romani ce inca salasluiau in Valea Timocului.

 

Populaţia

 

Populaţia Republicii Bănăţene era de 1.582.133, dintre care 592.049 români ,(37,42%), 387.545 germani, (24,50%), 284.329 sârbi(,17,97%), 242.152 unguri(,15,31%), precum şi comunităţi de slovaci , croaţi(caraşoveni) şi ruşi.

Componenţa religioasă era după cum urmează: 855.852 ortodocşi (54,10%), 591.447 romano-catolici (37,38%), precum şi grupuri mai puţin numeroase de calvinişti, luterani, greco-catolici, evrei.etc

 

 

 

Unirea Banatului cu Romania

 

Unirea Banatului cu România fusese  proclamată la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, însă preluarea administraţiei Banatului de către autorităţile româneşti s-a desfăşurat cu întârziere şi cu multe obstacole, datorită ocupaţiei sârbe şi franceze.

Administraţia românească s-a instalat abia în vara anului 1919, Unirea fiind consfinţită prin intrarea armatei române în Timişoara la 3 august 1919.

 

 

 

 

Intrarea Armatei Române în Timişoara, 3 august 1919 

 

 

Judeţul Timiş-Torontal, trasat în 1919, anul în care Banatul a fost împărţit între România, Ungaria şi Serbia, cuprindea părţi din fostele comitate Timiş şi Torontal , cuprinzând inclusiv localităţi ca Vinga şi Lipova, aflate acum în Arad.

 

 

 

 

 Revendicat în graniţele sale naturale, până la Tisa şi până la Dunăre, Banatul a sfârşit prin a fi împărţit între România şi Regatul sârbilor, croaţilor şi slovenilor, în proporţie de circa 2/3 României şi 1/3 Regatului sârb.

 

 

 

Fișier:Impartirea Banatului.png

 

 

 

După adunarea românilor de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, o parte a şvabilor au adoptat o atitudine favorabilă acestora. Este vorba, pe lângă Brandsch şi Rösser, de poetul Viktor Orendi-Homenau, poreclit în epocă “Romenau” tocmai din acest motiv.

O altă grupare, cuprinzându-i în special pe şvabii din comitatul Torontal, se orienta către unirea Banatului cu Serbia.

Principalul lor lider era Reinhold Heegn din Vârşeţ.

O ultimă încercare de independenţă vine din partea germanilor din Banat, care în data de 16 aprilie  1920 trimit o petiţie la Conferinţa de Pace de la Paris, cerând reinstituirea republicii, care ar fi inclus nu doar Banatul dar şi regiunea vecină Bačka.

Noua republică urma, după planurile germanilor, să fie împărţită în cantoane care să fie administrate de grupurile etnice majoritare din fiecare canton.

 Conferinţa de Pace de la Paris a respins  însă această propunere.

 

 

 

 

Fişier:Aurel Cosma.jpg

 

 

Dr.Aurel Cosma a  fost primul prefect român al judeţului Timiş-Torontal , după alipirea Banatului la România în 3 august 1919.

Aurel Traian Cosma (n. 13/26 septembrie 1867, Beregsău Mare – † 31 iulie 1931, Timișoara),a fost un avocat și om politic, luptător pentru drepturile românilor din Banat, președinte al Partidului Național Român din Banat, artizan al unirii Banatului cu România și președintele delegației bănățene la Alba Iulia, deputat în mai multe legislaturi și ministru al Lucrărilor Publice.

În 28 iulie 1919, ultimii militari sârbi au părăsit teritoriul revenit statului român, iar în ziua următoare, generalul francez  De Tournadre l-a instalat pe dr. Aurel Cosma în fruntea judeţului nou constituit Timiş-Torontal, ca primul prefect român.

 Gheorghe Dobrin a fost numit prefect pentru judeţul Caraş-Severin cu sediul la Lugoj.

Dr.Aurel Cosma a avut o contribuţie majoră la impulsionarea procesului de instaurare a conducerii politico-administrative române, în localităţile bănăţene şi a vegheat la bunăstarea şi la respectarea drepturilor locuitorilor judeţului. 

Trebuie să precizăm în final că, spre cinstea regimului românesc de atunci, unii importanţi opozanţi ai unirii Banatului cu România, precum Otto Roth sau Gaspar Muth, au putut activa fără nicio oprelişte în întreaga perioadă interbelică la Timişoara şi nu au fost niciodată traşi la răspundere pentru opiniile lor din anii 1918-1919.

 

 

Surse :

Wikipedia -Enciclopedia libera.

istoriabanatului.wordpress.com/mircea-rusnac-republica-banateana-31-octombrie-1918-21-februarie-1919-clarificarea-unui-concept

Drago Njegovan, Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji, Novi Sad, 2004.

Milojko Brusin, Naša razgraničenja sa susedima 1919-1920, Novi Sad, 1998.

I. Munteanu, R. Munteanu, Timişoara. Monografie, Editura Mirton, 2002.

V. Dudaş, Aurel Cosma, Edit. Mirton, 1998.

Unirea Română, Timişoara, II, 1932, nr. 385, din 26 septembrie, p. 4.

 Românul, Arad, VII, 1918, nr. 18, din 17/30 noiembrie, p. 4.

 Adevarul.ro

Ziare com.

Publicitate

16/01/2010 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , ,

87 comentarii »

 1. Adevarat, pana la un moment dat. Restul sunt aberatii ale unor minti bolnave de „patriotism”.
  Marea majoritate a banatenilor (svabi, sarbi, maghiari si romani) nu si-au dorit vreo unire cu niciun stat vecin…fie el Serbia, Ungaria sau Romania.
  A existat cate un grup restrans de reactionari in ficare grup etnic, care au militat pentru unirea cu unul dintre aceste state, dar in realitate totul a fost decis la alt nivel.
  Actualul stat roman este constituit ilegal si acesta este crudul adevar (pt romani).
  Banatul are legatura cu Romania cum am eu cu Uganda.
  Banatenii merita sa fie liberi…au luptat destul pentru o tara corupta si nerecunoscatoare ca Romania.

  Traiasca Banatul Liber !

  Apreciază

  Comentariu de carlos | 30/07/2010 | Răspunde

  • Poate aflu de la dumneata in ce consta ”ilegalitatea”unirii de la 1918 a Bnatului cu Transilvania,Muntenia,Moldova si celelalte provincii istorice locuite de romani.
   Banatul liber?Liber de ce si de cine?Vorbesti despre independenta Banatului?

   In care granite?Esti suparat si pe ardeleni,criseni,maramureseni?Motii iti produc repulsie?

   Foarte interesant sa aud asa ceva…Ce nationalitate ai dumneata,banatene Carlos?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 30/07/2010 | Răspunde

   • Daca citeati mai atent mesajul meu, puteati sa va dati seama in ce consta ilegalitatea.

    Va intrebati „in care granite ?”. In granitele istorice, domnule.
    Si cand spun istorice, ma refer la istoria adevarata, nu cea predata prin scolile romanesti…cea plina de minciuni si aberatii patriotice cu iz de rahat.
    Banatul nu a fost niciodata o regiune cu drepturi egale fata de restul regiunilor semnatare ale actului prin care a luat fiinta statul roman. Banatul a trecut la 3 august 1919, de sub ocupatie sarba sub ocupatie romana. Adica din lac in put.
    Banatul a fost, vreme de 91 de ani, doar o vaca buna de muls pentru politicienii corupti de la Bucuresti.

    Aceasta nedreptate trebuie sa inceteze.

    Cat despre nationalitatea mea, ati specificat-o chiar dvs. Sunt banatean si sunt mandru cu asta.

    Apreciază

    Comentariu de carlos | 31/07/2010

   • Daca mergeti mai jos,imi veti spune ca sunteti timisorean,nu babatean si nu roman….

    Daca doriti un Banat independent in granitele lui istorice,ramane sa negai rezultatele a doua razboaie mondiale,sa va certati cu trei state europene{romania,Ungaria,Serbia},sa negati existenta nationalitatii romane .De asemenea,ar fi bne sa va sedimentati foarte bine definitiile stiintifice date POPORULUI,NATIUNII,ETNIEI.
    Atata vreme cat nu stiti carei natiuni apartineti,discutia nu poate avea o finaltate.
    Totodata vad ca ati evitat sa spuneti cu ce v-au gresit ardelenii si crisenii ca vret sa va separati si de ei,nu doar de vecinii carasoveni si olteni.

    Parerea mea este ca va aflati in plin romantism medieval si ca habar nu aveti despre ce vorbiti ,servindu-ne niste lozinci bizare preluate de la propaganda iredentista maghiara.

    Or,ungurii stiu foarte bine ce vor,spre deosebire de dv .care ,din cate se vede ,aveti mari probleme identitare.

    NATIUNEA BANATEANA NU EXISTA,STIMATE DOMN.Dumneata poti fi roman,ungur,german ,sarb,evreu sau tigan si sa iubesti Banatul asa din spirit de patriotism local,dar nu poti apartine unei natiuni care nu exista-cea „banateana”.
    Poate vei mai studia putin problema ,vei intreba oameni mai destepti decat noi si vei renunta sa mai promovezi astfel de aberatii,ca e rusine si te rad fetele draga…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 01/08/2010

   • Bravo, in sfarsit sa aud adevarul, si eu am fot intrebat exact ca d-voastra, atata stiu sa intrebe: dumneata ce esti? om inainte de toate, nu un falsificator !!!

    Apreciază

    Comentariu de Popa | 04/08/2013

   • Cine a falsificat ce, domnule? Nu prea se intelege ce va supara si pe cine sunteti suparat…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 04/08/2013

  • NU STIU PE CE LUME TRAIESTI DUMNEATA .?INTAI TREBUIE SA TE UITI UNDE,SI CINE LOCUIAU ACESTE TERITORII INAINTE DE 3000 DE ANI O SI MAI MULT SI DUPA ACEIA CINE LOCUIAU DUPA CUCERIREA ROMANILOR ….AUPO POPOARELE MIGRATOARE PARAZITE CARE AU OMORAT MILIONAE DE LOCUITORI ,APOI RAZBOAIELE ,APOI IMPERIILE AUSTRO-UNGARE ,TURCETI…SLAVI…ETC….TOTI AU FOST INVADATORI .SI DISTRUGATORI AI POPULATIILOR ACESTOR TERITORII UNDE LOCUIA CEIA MAI RASPANDITA POPULATIE …SI APOI POTI SA TE UITI ACUM CUM STAU TERITORIILE
   LEGEA JUNGLEI A FOST APLICATA PAS CU PAS AICI IN ULTII 2000 DE ANI ….IAR ACUM DOMNULE (PENTRU CA NU DORESC SA TE JIGNESC PENTRU CA SUNT O PERSOANA EDUCATA SI TE NUMESC DOMN DOAR INTRE GHILIMELE)…IN ZIUA DE ASTAZI FACEM PARTE DIN UNIUNEA EUROPEANA
   SI NICI O GRANITA …NU VA REVENI LA VECHILE FORME PENTRU NIMIC IN LUME …MULTUMESTE-TE CU CE AI ..PENTRU CA ALTII NU AU NICI CE AI DUMNEATA AICI IN ROMANIA …IAR DACA VREI SA LUPTI CU CINEVA LUPTA-TE CU GUVERNATII PE CARE-I ARE ACTUAL ROMANIA CA AU DUS ACEASTA MICA ROMANIE LA RUINA SI AU JEFUIT-O LA FEL FEL CUM AU JEFUIT-O ALTE PUTERI EUROPENE-SLAVII ,AUSTRO-UNGARII ,TURCII,FANARIOTII ,ETC….DUMNEATA DIN CARE FACI PARTE?AICI LOCUIM CU TOTII SI TREBUIE SA MUNCIM MAI MULT SI SA NU VORBIM ATATEA BAZACONII PE CARE LE PROPAGI DUMNEATA PE CARE NICI NU LE CREZI NICI TU INSUTI .DACA PROPAGI ABERATII DE CE NU PROPAGI INTEGRITATEA TERITORIULUI ACESTOR PAMANTURI DE DINAINTEA LEGARII ROMANILOR?
   DAR NU UITA …ACUM SUNTEM IN UNIUNEA EUROPEANA SI TREBUIE SA FIM TOTI DOAR UNUL …EUROPEAN… INA STANA REBIGAN CU RADACINI DACICE (STANA ESTE UN NUME DACIC) SI ACTUAL SUNT CETATEAN EUROPEAN

   Apreciază

   Comentariu de ina stana rebigan | 04/06/2011 | Răspunde

   • Cui v-ati adresat dv. in aceasta interventie.Este bine sa nominalizati persoana sau blogul cu care aveti disputa, d-na Rebigan.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 04/06/2011

   • da asa e ar trebui dusa o lupta cu acesti guvernanti dar acesti guvernanti sunt ROMANI deci…..? cred ca e destul de clar

    Apreciază

    Comentariu de remy | 08/06/2013

   • Ce credeti ca va e „destul de clar”,in legatura cu „acesti guvernanti romanni”?Puteti detalia ?

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 16/06/2013

 2. Domnule, dumneata vad ca incerci sa duci discutia spre locul unde te doare pe tine…adica spre „iredentismul maghiar”. Din pacate pentru d-ta, ai gresit persoana. Nu sunt de etnie maghiara. Am in mine sange de sarb, de roman si de german…intr-un cuvant sunt banatean, nu roman.
  Sincer am postat aici doar pentru a scoate in evidenta eroarea din prezentarea de mai sus, nu sa intru in vreo polemica.
  Pentru dezbateri prelungite si inutile va sugerez sa incercati sa va cautati alt partener de discutii.
  Nu am ce sa mai studiez pentru ca am studiat destul la viata mea…asa ca ii mai las si pe altii s-o faca. Spor !

  …Si nu, nu am nimic cu ardelenii si crisenii, chiar nutresc o simpatie deosebita fata de ei. Dar, din pacate, avem teluri si idealuri total diferite.

  Natiunea banateana a existat (in realitate, chiar daca pentru putina vreme)), exista (in sufletul nostru) si va exista in continuare (cu ajutorul lui D-zeu din nou in realitate), indiferent de ce parere ai d-ta sau altii ca d-ta despre asta.

  Cu deosebit respect…

  Apreciază

  Comentariu de carlos | 02/08/2010 | Răspunde

  • Domnule draga,natiunea banateana nu a existat si nu exista.Te-am indemnat sa iti clarifici definitiile date POPORULUI,NATIUNII,ETNIEI.
   Dumneata daca faci parte dintr-o familie mixta iti poti alege etnia de care te simti mai aproape,dar nu poti inventa o etnie inexistenta si o natiune iarasi inexistenta.Aici nu-i vorba de polemica pentru ca eu pur si simplu nu exista nici o baza de polemica.Ti-am dat cateva subiecte de reflectie ,darvad ca ocolesti fara gratie sa-ti pui intrebarile necesare pentru a-ti clarifica filosofia de viata.In 1918 romanii erau un grup etnic important si in plus aveau atuul ca erau BASTINASII ACESTUI PAMANT.Nu erau colonisti ca svabii si nici migratori ca ungurii ,slavii,tiganii si evreii.Acum romanii sunt majoritari de departe ,iar dumneata sustii ca de fapt suntnumai „banateni”si nu trebuie sa mai stea langa restul romanilor din motive economice si atat.Pentru stiinta ta,zonele cele mai productive din Romania sunt :Bucurestiul care produce 25% din p.ib.u.-l Romaniei, jud.Prahova{petrolul,minerit,turism,]Judetul Constanta,Judetul Galati, Jud .Bacau{iarasi petro si petrochimie}Axa Brasov -Sibiu,axa Timisoara -Arad-Oradea si Clujul.Prin urmare a spune ca banatenii tin in spate „miticii’este o diversiune si o provocare.Practic in vechiul regat se produce mai mult decat in Banat sau decat in vechea Transilvanie.Tara pe ansamblu este mai saraca decat multe tari europene si este cam pe locul 52 in lume intre 185 de tari.
   Invata asadar ce e aia o natiune,un popor si o etnie,si ai sa fii mai fericit.
   Eu nu mut discutia catre iredentistii maghiari din Banat,atata vreme cat ungurii nu ating 20% din populatie.Eu spun ca anumite cercuri iredentiste propaga astfel de idei separatiste care,daca ar reusi ar conduce cu siguranta la visul lor post-Trianon si anume Ungaria Mare.
   Stai linistit ca idei ca cea a Banatului independent nu au absolut nici o baza in mase.Cati crezi ca gandesc ca dumneata?50,100,300 de „nationalisti banateni”?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 02/08/2010 | Răspunde

   • Poftim, un om cu o idee si aia fixa…Vivat Romania corupta si
    plina de rahat patriotic !
    Eu zic sa scoateti nasul din cartile alea pline de besini comuniste si sa mai faceti cate o investigatie proprie, folosindu-va cel putin de uneltele tehnologice avasante din ziua de astazi. Daca nu, mult succes in continuare…sper sa convingeti macar vreo doi-trei copii de tzatza cu textele astea de scandura.
    In rest, QED…

    PS
    Habar n-aveti cati suntem si nici nu va doresc sa aflati…

    Apreciază

    Comentariu de carlos | 02/08/2010

   • Si tot nu spui ce e aia NATIONALITATE,POPOR,ETNIE.
    Daca nu o duci atat de bine cat crezi tu ca meriti, nu vorbesti de destramarea tarii altora,respectiv de TARA ROMANILOR, cand poti sa lupti pentru progresul ei,daca esti un cetatean onest.
    Nu stiu la ce mari investigatii tehnologice te referi,dar ceea ce se vede la dumneata poate fi rezumat dupa cum urmeaza;
    -apartii unui popor necunoscut sarbo-maghiaro-romano-svab,pe care l-ai botezat „banatean’.
    Banatean este un INFRANIM,tot asa cum infranime sunt cuvintele TiIMISOREAN,LUGOJAN,Oravitean.
    De la infranim la ETNONIM e cale lunga.Tu ,ca persoana care inca mai ai probleme cu constiinta de sine in privinta etniei,nu ai cum sa vorbesti in cunostinta de cauza despre PATRIE,NATIUNE,PATRIOTISM.
    Pur si simplu ai probleme de identitate si autodefinire in contextul societatii romanesti contemporane.
    Imi pare rau,dar produci un sentiment de nesfarsita mila.

    In rest ,in ceea ce te priveste,acel Q.E.D.nu inchide nici o demonstratie.
    Nu ai raspuns la nici o intrebare,ai aruncat niste lozinci penibile si te-ai dus la culcare mandru de nimicurile pe care le postezi.
    „Republica Banat „e pur si simplu o aberatie.
    Creatia asta schioapa numita Republica Banat din 1918 a fost o incercare a Ungariei de a-si salva imperiul ,iar a afirma ca romanii i-au ocupat pe romani ,este pur si simplu o imbecilitate mare cat secolul,venita de la un personaj care nu numai ca nu stie despre ce vorbeste,dar nu stie nici CINE este .
    Ti-am pus cateva intrebari directe si nu ai binevoit sa-ti muncesti creierasul sa raspunzi la ele.
    Ai raspuns in schimb cu acel Q.E.D dorind probabil sa epatezi…
    Ce crezi tu ca ai demonstrat in afara de ignoranta si obstinatie in a te mentine pe un drum gresit,numai Dumnezeu stie.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 03/08/2010

   • Mda, m-ai pus la punct de nu m-am vazut…
    Din pacate pentru tine, tot textul ala stufos n-are niciun continut. Sunt doar gemetele de isterie ale unui om cu creierul spalat, debordand de fanatism si indoctrinat de sistemul comunist continuat de cel neocomunist post-revolutionar.
    Desteptarea, romanasule ! Banatul nu a fost niciodata pamant romanesc !
    Acum poti sa-ti rozi unghiile mai departe…

    Apreciază

    Comentariu de carlos | 03/08/2010

   • Iar nu ai spus nimic,nu stii despre ce vorbesti si umbli prin lume fara sa stii cine esti…
    Banatul nu a fost „niciodata”pamant romanesc?Pai a fost ocupat de unguri,nemti,turci,dar din punct de vedere etnic,romanesc a fost tot timpul.

    Abia dupa 1918 a fost eliberat si a devenit firesc parte din ROMANIA.
    Faptul ca in Banat traiesc minoritari si chiar corcituri intre nationalitatile constituite si chiar unii carrora le umbla gargauni separatisti prin cap,nu modifica realitatea in nici un fel.

    Banatul e Romania si e pamantul romanilor .
    Romanii nu pot fi independenti fata de romani pentru ca asta ar fi un non sens.
    In rest ,ce sa-ti spun decat ca imi confirmi inca odata ce stiam de mult si anume faptul ca ignorantii si prostii ,atunci cand n-au argumente,trec la insulte,doar de aia sunt prosti .

    Acum daca „natiunea banateana”nu exista,poate iti vei gasi si tu o natiune la care sa te atasezi si pe care sa nu o tradezi.Ia vezi tu cum faci…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 03/08/2010

   • Falsul război dintre regiunile României
    Ardeleni sau moldoveni, olteni sau bucureşteni – toţi au o părere deja formată despre cei care locuiesc într-o altă zonă a ţării. Fiecare zonă a României are caracteristici specifice, la fel şi locuitorii ei. La prima vedere, pare să existe un conflict între românii proveniţi din zone diferite.

    Populaţia din fiecare regiune a ţării are o serie de prejudecăţi când vine vorba despre locuitorii unei alte zone din România. Bucureştenii sunt ţinta tuturor. Arareori se găsesc persoane din provincie care să nu-i catalogheze drept oameni cu nasul pe sus. Ba unii merg chiar până la a-i descrie ca fiind „neciopliţi”. Pe scurt, cei din Capitală sunt „Mitici”.

    Ironiile ardelenilor la adresa moldovenilor, oltenilor sau bucureştenilor, dar şi cele care vin ca răspuns sunt reflectate perfect în bancuri. Glumele făcute pe seama locuitorilor din alte zone pot duce cu gândul la un tip de „secesiune”. Numai că specialiştii sunt de părere că nu este nimic îngrijorător. Este o chestiune care ţine de identitatea regională.

    „Ciocnirea regiunilor”

    De locuitorii oricărei zone se leagă o serie de stereotipuri. Ardelenii sunt consideraţi calmi, dar şi prea lenţi. Oameni destoinici, dar parcă prea plini de ei. Oltenii sunt percepuţi ca isteţi, ba chiar „(h)oţi”, capabili să întoarcă orice situaţie în favoarea lor. Moldovenii sunt consideraţi leneşi, săraci şi dornici să ajungă cât mai sus în ierarhia socială. Cât despre bucureşteni… pentru majoritatea celor din provincie, cei din Capitală sunt echivalentul aroganţei. De ce? Pentru că au pretenţia că „ora exactă se dă la Bucureşti”. Sunt „Mitici”. În cartea „Istoria beţiei la români”, Mircea Bălan face un portret-robot al lui Mitică, „bucureşteanul par excellence”, personajul consacrat de Caragiale.

    „Şmecheraşul de Bucureşti, o pramatie înfumurată, un potlogar dublat de un hoţ şi un mitocan cu ifose, jalnic, penibil şi discreditat chiar de la apariţie, de fapt un avort al «mişelului», al «craiului»”. Dar aşa cum nu toţi bucureştenii sunt Mitici, nu toţi ardelenii, oltenii, respectiv moldovenii pot fi asociaţi cu descrierile sarcastice transformate în clişee.

    Originea fricţiunilor

    Sociologii au explicat că „vreme îndelungată, provinciile tradiţionale româneşti au fost separate una de alta, iar acest fapt a dus la formarea unor comportamente specifice zonelor respective. Uneori, acestea nu pot fi compatibilizate şi aşa s-a întâmplat şi după 1 decembrie 1918, când s-a format România ca stat naţional, unitar”.
    Antropologul Zoltán Rostás atrage atenţia că între regiunile din România nu există conflicte în adevăratul sens al cuvântului.

    „Accentul nu trebuie pus pe conflict, ci pe identitatea regională, căci despre aceasta este vorba. Toate comunităţile umane au o identitate locală, regională, mai mare sau mai mică. Aceste identităţi se autodefinesc prin deosebiri, care sunt inerente societăţii”, a explicat Rostás. Dar aceste „conflicte” nu sunt deloc periculoase. Glumele pe care unii le fac pe seama altora sunt menite să „intre în contact cu identitatea noului grup”, a adăugat acesta.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 10/08/2010

   • Daca aşa îmi răspundeţi, chiar foarte nepoliticos şi jignitor aş zice, cu un „Cititi in Dex”, este clar… mă opresc aici…

    Chestiune de stil

    Apreciază

    Comentariu de Mihai | 13/08/2010

   • Nu e vorba aici de politete sau impolitete.pur si simplu era tarziu si mai aveam multe de facut.Nu vad care ar fi fost greutatea sa va uitati intr-o encicloppedie.
    „POPÓR, popoare, s.n. 1. Formă istorică de comunitate umană, superioară tribului şi anterioară naţiunii, ai cărei membri locuiesc pe acelaşi teritoriu, vorbesc aceeaşi limbă şi au aceeaşi tradiţie culturală. ”
    Evident ca pe arealul lor de formare popoarele se intrepatrund cu alte etnii neoriginare din acel areal ,ajunse acolo prin migratie in mai toate cazurile.
    Se incadreaza „poporul banatean”in vreuna din aceste situatii?

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 13/08/2010

   • NAŢIÚNE, naţiuni, s.f. Comunitate stabilă de oameni, istoriceşte constituită ca stat, apărută pe baza unităţii de limbă, de teritoriu, de viaţă economică şi de factură psihică, care se manifestă în particularităţi specifice ale culturii naţionale şi în conştiinţa originii şi a sorţii comune. [Pr.: -ţi-u-] [Var.: (înv.) náţie s.f.] – Din lat. natio, -onis

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 13/08/2010

   • ETNÍ//E ~i f. Grup uman de aceeaşi origine, limbă şi tradiţii culturale. [G.-D. etniei] /<fr. ethnie .
    Avand toate aceste trei definitii ,ce rost mai au discutiile despre un "popor",o "natiune"sau o "etnie"banateana.Discutia despre o separare a romanilor de alti romani pe baza unor argumente care tin de conjunctura economic mi se par bizare si in orice caz dovedesc nu numai necunoasterea problemei ,dar si o mare doza de rea credinta.
    Daca dv.doriti sa va retrageti din discutie si cautati un motiv oarecare pentru aceasta,nu este cazul sa aduceti tocmai argumentul nepolitetii,pentru ca nu este cazul .

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 13/08/2010

   • Tare ocos? Unde au fost România si Români acum 2000 de ani si acum 1000 sau chiar acum 200 de ani nici pe harta nu ai gasito ? Daca avei putin timp mai meditati putin si interesativa la adevarata istorie, asa nu va contraziceti.

    Apreciază

    Comentariu de Ion | 28/03/2011

   • Vrei sa intrebi unde au fost romanii banateni acum 2000 de ani?Pai au fost unde au fost toti romanii ,adica pe teritoriul actualei romanii,numai ca vorbeau alta limba si aveau alta religie….Stai linistit ca nu au venit din alte parti.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 29/03/2011

   • Daca doresti o discutie serioasa, este necesar sa inveti sa scrii corect romaneste.Nu se scrie „ai gasito” si nu se scrie „daca avei timp”.

    Daca te hotarasti sa tutuiesti pe cineva,nu sfarsesti fraza la persoana a doua plural.Se scrie romanii, nu „Romani”si nu cu litera mare ,omule!.

    Ar fi trebuit sa scrii „interesati-va” ,nu „interesativa”,Ioane!
    Nu suna romaneste „interesativa la adevarata istorie”.Esti roman ?Pai daca esti „ION”,adica roman,de ce nu stii sa scrii?
    Intrebi unde erau romanii acum 2000 de ani? Erau tot pe pamanturile astea,tarane ! Pune mana si invata …

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 05/04/2011

 3. Bună Tuturor!

  Am găsit, din greşeală, dialogul „bănăţeano-românesc” şi aş dori să aduc o undă de ajutor mai documentat. Din nefericire”domnul român” (construcţia nu are sub nici un chip o formă de lipsă de respect!) omite adevăruri dovedite de izvoare istorice şi se bazează pe acelaşi stereotip caracteristic istoriei naţional-comuniste a anilor ’70.
  Şi acum punctual:
  1. “Popor bănăţean” este un concept şi nu o noţiune, care poate fi invocată de oricine doreşte (nu întâmplător se mai utilizează formele “bănăţean”, “oltean”, “ardelean” etc.). De pildă, Sever Bocu, un mare fruntaş bănăţean, folosea usual această formă (www.vestul.ro, articolul din anul 1932, din gazeta Vestul – Cerem descentralizarea!). În plus, afirma des şi fălos că “Banatul e patria mea restrână!” A murit pentru România în închisorile comuniste…..
  2. Da, nu sunt circumstanţe de legalitate a unirii în dreptul internaţional. Pentru “a uni” ceva, acel ceva trebuie să aibă valenţă juridică (teritoriu definit, populaţie permanentă, putere de stat şi recunoaştere internaţională!). Prin urmare, mai întâi Transilvania şi Banatul trebuia să-şi declare independenţa şi mai apoi să consimtă unirea cu Regatul României (şi asta prin VOT UNIVERSAL!!!, nu prin “Mari Adunări Naţionale” ale românilor! Cu ce drept vocea lor a fost vocea “cetăţenilor” din Banat…..în oraşe românii erau minoritari şi nu toţi se dădeau în vânt după unire….vezi cartea Germanofilii a profesorului Lucian Boia, Ed. Humanitas, 2009). Toate aceste aspecte au fost excelent sesizate de Traian Vuia, în anul 1922 (http://www.banat.ro/academica/Vuia.htm);
  3. Ideea cu trupele române de “stăpânire” este veridică. Prefectul Cosma din perioada în care armatele române intrau în Timişoara a rostit un discurs…..utiliza construcţie “stăpânire românească”, “zona teritoriilor ocupate de armata franceză şi română” şi “îndemna populaţia la calm”….( http://www.primariatm.ro/monitorul/index.php?meniuId=1&viewCat=17&viewItem=1095). În plus, nu are sens să mă mai întorc la Tratatul de pace şi la opţiunea preşedintelui American Wilson….
  4. Despre ceea ce visau ardelenii şi bănăţenii şi ce a urmat este elocvent “Memorandumul” (la şcoală de ce nu se aminteşte nici acum de el….? – http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=111299&st=0 (singurele adrese la care mai există…..!);
  5. Nu mai faceţi afirmaţii “de sus”, de genul “Bucureştiul dă nu ştiu cât din P.I.B.”. Nu. Nu dă nimic! Pe hărtie doar, în condiţiile în care “valoarea adăugată” este realizată în ţară, iar la “centrale” (toate în Bucureşti…hi, hi..vroiau să mute şi Centrala Gazului Metan la Bucureşti…ridicol) se centralizează statistica! Da! Banatul a dat şi a primit “0” (vezi Memorandumul…).
  Am scris cam mult….
  Dacă am ofensat, scuze … nu am vrut să fiu nepoliticos!

  Aştept reacţii! Pe curând!

  Apreciază

  Comentariu de Mihai | 10/08/2010 | Răspunde

  • Bun,hai sa o luam de la capat…
   1.”Popor bănăţean” este un concept şi nu o noţiune”,in masura in care stim care e definitia poporului,a natiunii,a etniei si daca vorbim despre aceleasi lucruri.
   Daca dorim sa ne jucam cu termenii si incecam sa ocolim subiectul,putem vorbi despre „poporul crestin”in randurile caruia se afla”poporul ortodox” sau despre „poporul timisorean’,sau despre „poporul muncitor”.
   Poporul in sensul discutiei noastre se refera la altceva si nu ma indoiesc ca atat dv.cat si patriotul acela ” banatean” separatist , ati inteles foarte bine la ce ma refeream.
   Unde sunt acele „adevaruri dovedite”si unde e „stereotipia comunista”in discutia asta despre popor,istorie ,separatism si iredentism numai dv.stiti…
   Vad ca pomeniti de infranimele „oltean,banatean.tardelean „.Carui popor apartin acesti oameni ,nu ne spuneti?
   Descentralizarea ceruta de acel fruntas banatean mort pentru Romania ,era tot una cu separatismul si cu „Banatul independent”visat de cel cu care am discutat eu?
   2.Nu cumva cel mai important izvor de drept in astfel de cazuri sunt TRATATELE INTERNATIONALE?Nu sunt relevante Adunarile Nationale ?
   Hai atunci sa negam legalitatea Adunarilor Populare prin care elvetienii si-au hotarat independenta !
   Cunoasteti o alta „adunare”a romanilor prin care se cerea contrariul?
   „Independenta”Banatului si-au proclamat-o ungurii si svabii nu-i asa?
   Va incanta „legalitatea”acelui simulacru de consultare populara in care reprezentantii unei minoritati abia pripasite in Banat pretindeau independenta fata de bastinasi,dar nu si fata de Ungaria?
   Vi se pare „legal”din punct de vedere al dreptului si in general al dreptatii istorice, ca o minoritate colonizata de o putere cotropitoare sau alte minoritati ajunse prin emigrarepe un teritoriu ,sa decida soarta bastinasilor?In Olanda musulmanii au ajuns sa reprezinte 8% din populatie..Nu-i asa ca ar fi democratic sa ceara hotarat separarea ?
   In Italia avem peste un milion de romani.Ce facemcerem autonomia sau independenta fata de Italia?
   In orase romanii erau minoritari?Nici nu ma indoiam,pentru ca de regula colonistii in orase se aciuiaza.
   Si in Basarabia e la fel.Bastinasii tinuti in ignoranta raman de obicei la tara,acolo unde e pamantul care ii leaga,atunci cand nu le este si acela furat ,iar ei stramutati fortat.
   Foarte „subtila”afirmatia privind”votul democratic”,numai ca istoria nu prea o fac „masele populare”,asa cum spun marxistii pe care tot dv.ii blamati cateva randuri mai sus.Istoria o fac elitele unui popor,nu-i asa?

   Oare de ce ocupantii atunci cand cotropesc un teritoriu DISTRUG ELITELE LOCALE,v-ati intrebat?Iar daca le distrug si lasa poporul bastinas fara conducatori,nu vi se pare hilar sa pretinda cineva atunci cand vine ceasul eliberarii,ca au existat cazuri printre membrii elitelor romanesti de persoane crescute la scoala ocupantilor care nu doreau UNIREA?
   Le-ar fi pe plac unora, vreo patru sau cinci tari romanesti?Cred si eu dar oare cui ar servi o treaba ca asta?
   Uite ca avem acum in Balcani 2 Albanii,2 Serbii,2 Grecii,2 Romanii,.
   Ce-ar mai conta o faramitare a Romaniei de tip Ev Mediu cu un Banat,un Ardeal,o Moldova,o Muntenie si daca s-ar putea si cu un Maramures independente?
   Dupa aceea nu ar fi mai simplu pentru tarile unde elitele isi cunosc intr-adevar interesele si nu lucreaza la dezmembrarea tarilor lor ,sa puna mana”democratic”pe o parte din Ardeal in numele”dreptului international si al dreptului sfant al secuilor”.
   Bulgarilor nu le-ar fi mai usor sa alipeasca Dobrogea in numele”dreptului lor sfant istoric”?
   O parte din Banatul devenit” independent” nu ar trebui sa fie cedata Ungariei ,tot in numele „dreptului sfant al unirii poporului sfantului rege Stefan ?
   Vocile din Basarabia care striga cu accent rusesc ca Moldova e pana la Carpati,dar uita sa pretinda Bugeacul,Hotinul,Bucovina de Nord furate de Ucraina nu va ingrijoreaza?

   Cum poate un roman sa sustina astfel de ineptii si sa doreasca sfasierea tarii sale,pentru mine e un mister.
   Nu ar fi un mister daca asi sti sigur ca de fapt cel care sustine astfel de bazaconii raspunde unor comenzi din afara si face politica altora.

   Noi stim de mult si cred ca stiti si dv.ca atat ungurii cat si rusii si bulgarii llucreaza insidios in directia dezmembrarii Romaniei inca din 1918 .
   Ati auzit cumva ceva despre miscari „indepedentiste”in Bulgaria sau un Ungaria?
   3.Observ ca umblati cu nuante de terminologie…
   „Stapanirea romaneasca”este un cuvant cat se poate de benign si venea in opozitie cu „stapanirea straina”.Evident ca o „stapanire romaneasca”nu le convenea …alogenilor.Romanii nu vor putea niciodata sa se simta „sub ocupatiie””sub „stapanire”romaneasca pentru simplul fapta ca EI SUNT ROMANII.
   E UN NON SENS SA AFIRMI CA ROMANII STAPANESC ROMANII!
   Care romani stapanesc pe romanii banateni?Cumva „invadatorii”din Crisana ,Ardeal,Maramures de care e plin Banatul pe langa olteni si motzi?Si Muntenia si Bucurestiul sunt pline de banateni si de ardeleni si de moldoveni si nu mai se vaita nimeni …
   Apartenenta Banatului si a Transilvaniei la STATUL ROMANILOR a fost confirmata de DOUA RAZBOAIE MONDIALE.
   Cum adica nu are sens sa comentati tratatul cu Ungaria?Care dintre ele,cumva Trianonul,sau Tratatul din 1947?
   4.In randurile oricarei populatii asuprite{iar ardelenii si banatenii au fost sub stapanire straina 1000 de ani}pot aparea fel de fel de curente de gandire ,care pot merge de la acceptarea ocupatiei si acceptarea asimilarii ,la dorinta de autonomie(care are si ea diferite trepte),pana la pur si simplu, lupta deschisa impotriva ocupantului.
   Memorandumul despre care credeti ca nu se vorbeste e cunoscut de toata lumea.Urmasul unuia dintre memorandisti,dl.Ratiu a fost chiar un om politic proeminent dupa revolutie, in Romania asta care face unora greata.
   5.” Nu mai faceţi afirmaţii “de sus”, de genul “Bucureştiul dă nu ştiu cât din P.I.B.”.
   Sa ne fie iertat DAR CHIAR E NECESAR SA APELEZ LA CIFRE atunci cand aud obraznicii cum ca „miticii”adica „regatenii”,papa rodul muncii harnicilor banateni sau secui …
   E foarte raspandit cliseul asta imbecil propagandistic in tot Ardealul si in Banat.
   Am avut o disputa cu un secui care spunea aceeasi prostie uitand ca „Tara Secuilor”este subventionata masiv din…”Regat”.
   Daca va uitati in statistici veti vedea unde e locul Banatului in contextul economiei romanesti si unde se afla alte regiuni ale tarii.
   Daca cineva spune prostia ca „Bucurestiul”suge vlaga altor regiuni ,trebuie musai sa afle ca de fapt peste un sfert din productia Tarii in zona Bucurestiului se creeaza.
   Nu ministerele din Bucurest sun creatoare de PIB,asa cum incercati sa spuneti aici,ci chiar UNITATILE ECONOMICE DIN BUCURESTI.
   Iar daca adaugam Prahova,Dobrogea,Argesul,Galatiul,Bacaul si Iasul,atunci abia stim exact cine de la cine”suge”

   Da,Banatul e dezvoltat si e locuit de oameni de isprava si sunt mandru de ei.
   Sa nu se incerce insa sa se contrapuna romanii altor romani ,asta cer eu …
   In fapt astia care fac pe regionalistii nu au inventat nimic nou.Multe din teme sunt luate „mot a mot” din „zicerile”altor miscari separatiste cum ar fi cele din Italia,Spania,Belgia,Franta.
   In Italia au mers pana acolo ca au inventat o tara nou,Padania,din disperare ca Nordul avansat economic ajuta Sudul subdezvoltat.
   Hai sa ne intoarcem la faramitarea feudala,la razboaie fratricide,la ocupatii straine,la asimilare etnica,la colonizari de alogeni ,la dislocarea romanilor de pe pamanturile lor stramosesti!Asta doriti?Sa nu spuneti ca sunt nationalist ,ca nu gresiti si chiar nu e o rusine sa-ti iubesti tara si neamul.
   O fi rusinos pentru un rus ca isi iubeste tara si neamul?Dar pentru un ungur?
   De ce ar fi un roman de condamnat, daca nu isi ascunde mandria de a fi roman?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 11/08/2010 | Răspunde

   • Buna Stimate Domn,

    Desi aveti un discurs foarte pătimaş, imi este greu sa incerc un raspuns coerent la avalansa de gânduri expusa de Dumneavostră.
    Eu vroiam să aduc un plus de valoare dialogului, dar dacă orice argument este combătut cu „păreri personale” este de prisos să mai continui.
    În ceea ce priveşte Banatul, acesta nu este nici al românilor, nici al ungurilor, nici al nemţilor, nici al serbilor şi nici a altor etnii. El a aparţinu, aparţine şi va aparţine celor care locuiesc şi respectă!
    Despre fapttul că sunteţi naţionalist? Este o valenţă cu siguranţă! Asta înseamnă un „cetăţean absolut” (dacă îmi este permis să modific un răspuns dat de Ţuţea, întrebat fiind ce înseamnă un om de dreapta)! Cu stima, Mihai

    Apreciază

    Comentariu de Mihai | 11/08/2010

   • Nici vorba de „patima”si nici de lipsa de respect in spusele mele.Pur si simplu mi-am expus opiniile facan apel nu numai la logica si bun simt ,dar si la realitatea concreta.A spune ca Banatul apartine „”celor care il locuiesc”este o gaselnita antiromaneasca si inca una care suna foarte „umanist’.
    Chiar asa sa fie?Mergand pe aceeasi logica intreaga Romanie nu este tara romanilor ,este „tara tuturor’,tot asa cum TERRA este a „TUTUROR”…
    Uite cum plecand de la aceasta idee ajungem sa ne intrebam ce rost mai au STATELeE.Si se mai pune in mod necesar o intrebare,anume aceea ca ,daca admitem astfel de sofisme,putem merge mult mai jos cerand aparitia unor „orase libere”,a unor tari libere ale tiganilor,tatarilor,ucrainienilor,etc.iar daca luam in consideratie criteriul religios,tari ale catolicilor ,tari ale protestantilor,tari ale evanghelicilor si tari ale Martorilor lui Iehova,toate aici,pe primitorul pamant al Romaniei.
    Hai sa ne bantustanizam !
    Stiati ca in secolul trecut se batea moneda pentru infiintarea unui „Israel European”pe teritoriul Romaniei ,al Ucrainei si al Poloniei?Potrivit logicii dv.acei evrei indeplineau criteriul de a fi „locuitori ai zonei respective’Si ei spuneau ca e „a tuturor locuitorilor „noua tara numai ca era…a lui Israel.
    Aflu de la dumneata ca o yara nu e a bastinasilor,ci a tuturor locuitorilor…O fi a tuturor in masura in care EUROPA UNITA este A TUTUROR POPOARELOR DIN UNIUNE.In rest,incercati sa explicati unui italian sau unui neamt ca tara lor nu e doar a lor,ci si a „tutror locuitorilor.
    Vi se pare ca sunt „patimas”?Nici vorba,eu doar va intreb si va indemn la reflectie.Aveti raspunsuri valabile?Abia astept sa le vad..
    Cat despre „nationalismul” meu,nu-l confundati cu exclusivismul l nationalist sau cu nazismul.Una e sa fii patriot si sa-ti iubesti neamul si alta sa doresti purificare etnica .Despre patriotism vorbesc eu aici si despre constiinta de neam.
    Dv. carui neam apartineti?Sper ca nu sunteti si dv.,la fel ca predecesorul dv.fara nationalitate ,dar foarte atasat de „poporul banatean”inventat ad hoc de niste propagandisti smecheri, care vor destramarea Romaniei,ca pe urma stiu ei unde sa puna acest”popor”care nu-i asa,nu e roman. ?

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 11/08/2010

   • Bunule Domn,

    Daca „logica si bunul simt” sunt instrumente de cercetare in istorie si politologie atunci intr-adevar trebuie sa ma opresc! Va urez multa sanatate! Cu stima, Mihai

    PS: chiar nu o sa reusiti sa ii faceti pe maghiari, nemti, sarbi, cehi etc. sa faca parte din „poporul roman”, care are in „proprietate exclusiva” statul numit Romania. In aceeasi idee, ca tot invocati Italia, nu o sa reusiti niciodata sa il faceti pe un friulan, un triestin sau pe sud-tirolez sa spuna ca este italian! Apropos de Umberto Bossi, ca tot ati amintit si de Padania. Actiunea a avut un rezultat: viitoarea federatie Italiana!
    De final, va spun „Mandi!” („Pe curând!”, în friulano), care, dupa cum vedeti, este foarte asemanator cu toscanul „A presto!” (Pe curând!).

    Apreciază

    Comentariu de Mihai | 11/08/2010

   • Logica bunuluii simt este un instrument de lucru cu care opereaza oricine ,chiar si in politologie si in sociologie.Ce facem noi aici tine mai putin de politic a si mai mult de sociologie si de psihologia maselor.Politic miscarea asta separatista nu face doi bani si nu am vazut sa aiba prea multi aderenti.Nici in planul luptei politice nu prea s-au facut simtiti.Sunt cateva bloguri amarate care exalta patriotismul local si mai auzi ecouri pe forumurile internetului.Acum cativa ani,un cetatean care dupa numea era ungur a candidat sub lozinca autonomiei Banatului.Probabil ca stii ca nu a facut nici macar doi bani proiecul lui autonomist si ca in urma lui au ramas niste afise obraznice care au reusit probabil doar sa irite multi banateni cu scaun la cap.
    Dv.credeti in „independenta Banatului”?
    Cat despre „PADANIA”dv.faceti o afirmatie cel puti bizara si va citez:”Actiunea a avut un rezultat: viitoarea federatie Italiana!”.
    Pai ori a avut ca rezultat o Fedratie Italiana,ori nu a avut.La viitor nu puteti vorbi ca despre un lucru DEJA REALIZAt.Chiar daca s-ar intampla asa ceva,in Italia nu ar fi ceva imposibil si nici condamnabil avand in vedere marea varietate dialectala ,unele dialecte fiind complet ininteligibile pentru majoritatea italirnilor..At i vorbit de friukani si se stie acestia nu inteleg niic de la un sicilian sau un bergamez.Ce ne facem ca romanii sub raport lingvistic si cultural sunt uimitor de asemanatori?Un timisorean se intelege perfect cu un chisinauan,cu un timocean sau un Maramuresan,ceea ce nu e cazul in Italia,daca fiecare vorbeste in dialect.
    Ce doriti sa argumentatii ,chiar ca nu e de inteles daca doriti sa sprijiniti ideea independentei Banatului,nici sub aspectul bunului simt si nici din punct de vedere al stiintei sociologice sau al psihologiei maselor.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 11/08/2010

   • Mihai
    italiano1@yahoo.com
    89.137.177.53 2010/08/11 at 3:51 PM | In reply to cersipamantromanesc.
    Bunule Domn,

    Daca “logica si bunul simt” sunt instrumente de cercetare in istorie si politologie atunci intr-adevar trebuie sa ma opresc! Va urez multa sanatate! Cu stima, Mihai

    PS: chiar nu o sa reusiti sa ii faceti pe maghiari, nemti, sarbi, cehi etc. sa faca parte din “poporul roman”, care are in “proprietate exclusiva” statul numit Romania. In aceeasi idee, ca tot invocati Italia, nu o sa reusiti niciodata sa il faceti pe un friulan, un triestin sau pe sud-tirolez sa spuna ca este italian! Apropos de Umberto Bossi, ca tot ati amintit si de Padania. Actiunea a avut un rezultat: viitoarea federatie Italiana!
    De final, va spun “Mandi!” (“Pe curând!”, în friulano), care, dupa cum vedeti, este foarte asemanator cu toscanul “A presto!” (Pe curând!).

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 11/08/2010

   • Tati aveti dreptate ? Dar ati uitat Granitele Banatului Istoric! au existat mult mai înainte de granitele statului Român înainre de 1860 ! Iertati statu Român nu exista!
    Unde erau Români acum 2000 de ani ? acum 1000 de ani ? …
    Traditiile, cultura, civilizatia, unui POPOR sînt nascute pe un trecut istoric al populatiei unei Regiuni, independent de Religie, Etnie sau stat administrativ sau limbile vorbite. Stiind ca Etnia Româna representa numai 37,42% din populatia Banatului Istoric, ROMÂNI NU ERAU MAJORITERI CUM AFIRMATI,DECI NU ERAU ÎN DREPT sa decida în numele Banatenilor unirea cu Regatul Român, fara un referendum prin vot popular, unde putea sa se exprime tata populatia Banateana. Adevarul este ca Republica Banatenilor a fost ANEXATA de Bucuresti, dupa ocupatia sîrba urmata de ocupatia Româna în 1919. asa zisa Marea Unire a fost facuta în 1918. Concluzie: Republica Banatenilor a existat pentru ca nu a fost desfiintata, în 15 zile nu a putut sa fie recunoscuta international. A fost recunoscuta de Ungaria si indirect de Austria. Cine au construoit Banatu cu sacrificiu pe mlastinile Banatului ? Prima scoala , spital, … din pacate nus Români ! sint bine nemti, carora nu le-am dat nici un respect desi au facut tat ce era posibil pentru binele Banatenilor indiferent de etnie solutia administrativa de Cantoane era perfecta si democratica. Ca Români majoritari am fost la coada în dezvoltarea Banatului si am ajuns slugi la Bucuresti. Ca Banateni si oameni cinstiti trebuie sa recunoastem ca din 1867 si pîna astazi România nu a avut reputatie buna. Boerimea Româna si Regatu au expulzat Printul Cuza Voda care a unit Moldova cu Valahia facînd prima data statu Român, dîndune dtapelul Moldovean ca drapel nationa. Ce multumire noul stat Romîn necivilizat nu ia permis nici sa moara pe meleagurile sale. Pîna 1860 România nu exista pe nici o harta a europei, Banatu nu avea granite cu noua Românie. Limba vorbita întro tara nus granitele ei. Ne recunoasterea Banatenilor ca popor, nu da drept Românilor sa fie recunoscuti ca popor.
    de peste 150 de ani istoia regiunilor a fost FALSIFICATA în permanenta în functie de guvernele care au succedat. Daca citim Manualele de Istorie Româna publicate pe aceeasi perioada, vedem bine cai minciuna.
    Moralitate: ne mîndrim pe minciuni si pe ce nu sîntem!!! Daca sîntem Daci nu sîntem Români. La Portile de Fer statuia lui Decebal
    spune ceva, Daca eram Romani astazi am fi fost Italieni, Adeverul este ca sîntem bine Banateni.
    Traiasca Banatu liber ! unde fiecare etnie indiferent de religie traieste în fratie. Asai Banatu meu.

    Apreciază

    Comentariu de Ion | 28/03/2011

   • Si granitele cnezatelor lui Gelu.Glad sau Menumorut au existat cu mult inainte sa apara insasi numele de Banat.Ce vrei sa spui cu asta ?Ce inseamna Banat stii?

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 29/03/2011

 4. Re: uitasem…. am fost pus la punct, economist-cercetator fiind, ca P.I.B. nu este dat de ministere! Sincer, va multumesc, chiar nu stiam asta! Nu ati inteles argumentul! Vorbeam de „centralele” – in ghilimele – agenţilor economici, in sensul sectorului privat si nu a celui public. Acestia genereaza valoarea adăugată la punctele operationale, care nu sunt situate in Bucuresti(valoarea adaugata este una din componentele P.I.B.) Pe cale de consecinta, datele statistice colectate sunt trimise la sediul central si, mai apoi, centralizate si comunicate Inst. Nat. de Statistica. Astfel, inregistrarea apare ca fiind la Bucuresti. Chestiunea asta nu este de ieri de azi si a fost des discutata in mediile stiintifice.
  Apropos, constructia „unitati economice” era des folosita inainte de 89. Mai lipseste „de stat” si totul ar fi fost perfect. Mihai

  Apreciază

  Comentariu de Mihai | 11/08/2010 | Răspunde

 5. O sa va raspund cu un pasaj magnific (pentru mine) din „Declaratia Unanima a Celor 13 State Unite ale Americii”, din 4 iulie 1776:

  „Noi sustinem ca aceste adevaruri sunt de la sine evidente, ca toti oamenii sunt creati egali, ca ei sunt inzestrati de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, ca printre acestea sunt: Viata, Libertatea si dreptul la Fericire. Pentru apararea acestor drepturi au fost instituite guverne intre Oameni, care isi deriva puterile chiar in consensul celor guvernati. Astfel incat, ori de cate ori, oricare forma de guvernamant devine distructiva acestor scopuri este Dreptul Poporului sa o schimbe sau s-o inlature si sa instituie un nou guvern, bazandu-si intemeierea sa pe astfel de principii si organizandu-si puterea astfel incat, sa asigure in modul cel mai eficient Siguranta si Fericirea sa”.

  PS: Nu, nu sunt un „independist” (sub nici o formă noi state independente pe teritoriul actual al Romaniei), ci un „federalist” convins (mai multe entitati statale intr-una singura)!

  Apreciază

  Comentariu de Mihai | 12/08/2010 | Răspunde

  • Declaratia de independenta vorbeste despre drepturrile fundamentale al omului si cetateanului.
   Ce drepturi lipsesc banatenilor comparativ cu oltenii sau maramuresenii sau secuii asa incat sa ajunga la concluzia ca e necesara separare de Romania?
   Tot asa,ma intreb si pot intreba pe oricine ce garantie da federalizarea intr-un trai mai bun si de asemenea ce garantie au cetatenii entitatilor componente ale federatiei ca guvernele „lor”vor fi mai eficiente decat un guvern central /
   Tot asa,federaltia este o forma de organizare statala aplicabila in cazul in care populatia tarii respective are in componenta grupuri etnice diferite si nu numai diferite,dar si foarte importante numeric.Ce de federatie ar fi aceea intre romani?Cred ca doriti sa spuneti altceva ,si anume ca v-ar surade DESCENTRALIZAREA institutiilor statului si transferul unor atributii importante,mai ales economice la nivel local.Asta nu presupune federalizarea ci cresterea autonomiei comunitatilor locale indiferent de etnie.De ce ar trebui ca fiecare tinut sa aiba armata,politie,steag ,guvern propriu cand aceleasi lucruri pot fi rezolvate de prefecturi si Consilii locale cu puteri largite.
   De ce imi pute federalizarea/Pai pentru simplul fapt ca reprezinta ultimul pas spre sfasierea unei tari.Asta se intampla in Belgia,asta a fost in Iugoslavia si Cehoslovacia si URSS.
   Evident ca destramarea a reprezentat in cazurile date o actiune normala,atata vreme cat vorbim de popoare diferite aduse impreuna de jocuri politice ale marilor puteri.
   AM SPUS POPORE DIFERITE.ESTE CAZUL ROMANIEI?PENTRU CE NE-AM FEDERALIZA?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 12/08/2010 | Răspunde

   • 1. Ce garantie da federalizarea intr-un trai mai bun si de asemenea ce garantie au cetatenii entitatilor componente ale federatiei ca guvernele “lor”vor fi mai eficiente decat un guvern central.
    Cititi despre scoala economica a „federalismului fiscal”! Daca puneti la indoiala scrierile lui Oates, Kenneth Arrow, Richard Musgrave and Paul Sadweh Samuelson atunci….!
    2. Federatia este o forma de organizare statala aplicabila in cazul in care populatia tarii respective are in componenta grupuri etnice diferite si nu numai diferite,dar si foarte importante numeric.
    Fals: nu are nici o legatura organizarea federala a unui stat cu multitudinea de gupuri etnice. Presupunând că aveti dreptate, atunci adeveriti prin aceasta ca Romania trebuie sa fie stat federal (maghiari sunt un grup etnic semnificativ, de 2 mil.).
    3. Nu imi surade descentralizarea, ci federalizarea. Stiu bine ce vorbesc, credeti-ma! Oricum, descentralizarea este garantata prin Carta europeana a autonomiei locale, act european pe care Romania l-a ratificat, dar nu-l respecta.
    Povesti „dambovitene” despre descentralizare am mai auzit si in 1918. Niste MINCINOSI! Eu m-am saturat demult. Nu inteleg o chestie. Daca tot Bucurestiul „tine in spate” Banatul, de ce este asa de disperat cand se discuta aceste chestiuni (si in anii 20 era la fel…)?
    4. De ce ar trebui ca fiecare tinut sa aiba armata,politie,steag ,guvern propriu cand aceleasi lucruri pot fi rezolvate de prefecturi si Consilii locale cu puteri largite?
    Nu stiti ce inseamna o federatie dim moment ce puneti armata ca element distinctiv la nivel infrastatal! Tocmai asta e esenta! Armata e comuna!
    Politie – pentru ca eu, cetatean ROMAN!, din Banat, Oltenia, Moldova, Ardeal sa IMI ALEG SINGUR POLITAIUL, din randul bastinasilor cu promitate morala. Sincer, m-am saturat de puzderia „politai cu accent dubios…” trimisi de la centru!
    Drapel: da! si care este problema ca unii vor drapel! Orice regiune din lumea asta are un drapel! Chestiune de istorie!
    Guvern propriu – pe „banii mei eu comand musica”!!!! si nu Bucurestiul stie mai bine ce imi faleste mie! Pe banii mei eu dictez!
    5. Prefecturile? Cele mai „imbecile institutii” inventate de centralistii francezi, de frica sa nu piarda controlul unor teritorii! Noi si francezii….
    6. Asta se intampla in Belgia,asta a fost in Iugoslavia si Cehoslovacia si URSS.
    Asa cum s-au format acele state, asa si PIER! (vezi, Teoria organicista a statului).

    7. De ce federalizare! Pentru ca stamosii mei, in statul unitar Romania, au trait infinit mai prost dupa 1919. Si spun asta de la strabunicul meu – ROMAN banatean – care a trait acele vremuri!!! In Banatul Imperial romanii aveau alt statut decat cei din Ardeal. Chestiuna asta a „asupririi” este extrapolata eronat la toti! NU era asa!
    In fond, am o singura viata pe care nu doresc sa o consum traind ca un „animal imbecil”. Caci Romania doar statutul asta mi-l ofera acum! Chiar nu ma mai intereseaza in ce tara traiesc, daca traiesc bine si armonios! Poate fi si Congo… Nu mai vreau sa traiesc intr-un stat in care Presedintele este „SEF de stat” (auzi, seful meu pe banii mei! ridicol!), iar politicienii „au puncte de vedere proprii” tot pe banii mei. J.J. Rouseau se zvarcoleste in mormant si cred ca acum..devoreaza Contractul Social!
    Daca mă întrebaţi de ce mai stau aici?, va răspund că asta eu hotărăsc când, cum şi unde vreau sa am viata aceea „boema”. Eu o vreau in Romania mea, federala!
    Asa cred eu…iar crezul nu mi-l ia nimeni! Nici in mormant!

    Apreciază

    Comentariu de Mihai | 12/08/2010

   • 1.Sa nu contrapunem problemele unei economii statului insusi.Sunt state in care cetatenii o duc mai bine si altele in care o duc mai prost sau foarte prost.Nu putem sa ne jucam tot creind noi si noi state ori de cate ori e criza economica.Starea de ramanere in urma aunei tari sau a alteia nu e legata de faptul ca acea tara nu are statutul de federatie Mai curand putem spune ca federatiile au tendinta sa se destrame si nu sunt tocmai stabile,chiar si atunci cand au o situatie economica buna.Exemplul Belgian ajunge?
    2.Vorbeam parca despre”Banatul independent”sau despre”Autonomia Banatului”Ungurii nu sunt 2 milioane,sun 1,6 milioanr si sunt cam 7% din populatie raspanditi in Ardeal si banat in principal.Nu depasesc 20% din populatie in Ardeal cu exceptia HAR-COV.
    Putem discuta de ei,dar nu vad ce legatura are cu”autonomia”sau „iindependenta” dobrogei,banatului,bucovinei,maramuresului sau a Deltei Dunarii…

    3″.Oricum, descentralizarea este garantata prin Carta europeana a autonomiei locale, act european pe care Romania l-a ratificat, dar nu-l respecta.”
    Daca
    l-a ratificat,Romania il va aplica mai curand decat crezi,pentru ca altfel nu se poate.Ar fi interesant sa vezi cum concep UDMR si Tokes cu ai sai UCM,regiunile de dezvoltare.STRANIE COINCIDENTA ,comentata de prof.DAICOVICIU si reprodus pe acest blog,dar haraREGIUNII DE DEZVOLTARE propus de ungurii nostri in Ardeal calca EXACT pe partea de transilvanie rapita ROMANIEI prin Dictatul de la VIENA.Vezi ce spune prof.Daicoviciu despre astfel de”coincidente”in vreme ce boi discutam despre”independenta Banatului” sau autonomie.Te asigur ca ungurii sunt TOTAL de acord cu ideile astea babateniste.Oare de ce,cumva pentru ca sunt din nastere niste finuti si niste bine crescuti?
    4.Intotdeauna autonomiile teritoriale au fost porti spre separatism.Un tinut care are toate atributiile de baza ale statului:Drapel,Stema,Imn,armata,politie,sistem de colectare impozite,Parlament,aparat birocratic propriu,granite ,va fi tentat sa faca si ultimul pas,acela a separarii.Asta mai ales can state vecine surori ajuta din rasputeri asa cum face Ungaria.Ma intreb de ce le-ar trebui ungurilor nostri granite interne si armata proprie cand discutia se poarta pe teren economic.
    Autonomiile neteritoriale nu-s bune?
    5.Nici prefecturile nu-s bune?Cum or fi rezistat ele atata vreme in Franta ?Dar in Italia?Vad ca tarile astea stau bine economic si au prefect,consilii locale,etc.Nu institutiile in sine sunt vinovate.Cand te inseala nevasta,nu tai patul cu toporul,ca nu rezolvi nimic.Institutiile se pot moderniza,perfectiona si pot fi facute mai suple,nu trebuiesc neaparat desfiintate.
    6.Raspunsul la punctul 6 mi-a placut foarte mult…Evident ca acele state federale nu au fost viabile tocmai pentru ca a trecut vremea imperiilor multinationale mari sau mici in care o MINORITATE nationala domina toate celelalte popoare din „FEDERATIE”Este vremea statelor cu natiuni majoritare ,nu a federatiilor hibride multinationale,De-ai se destrama Belgia sau Anglia,nu pentru ca oamenii o duc prost economic ci pentru ca fiecare natiune isi doreste un camin national.Uite in cazurile astea vedem ca teoria destramarii unei tari din motive economice nu are baza.Cehoslovacii o duceau economic bine impreuna.Belgienii,scotienii,chiar si bascii si catalanii la fel.Sa ne intrebam de ce lor nu le plac federatiile si banatenilor da ?
    7.”De ce federalizare! Pentru ca stamosii mei, in statul unitar Romania, au trait infinit mai prost dupa 1919. Si spun asta de la strabunicul meu – ROMAN banatean – care a trait acele vremuri!!! In Banatul Imperial romanii aveau alt statut decat cei din Ardeal.”
    Nici nu ma indoiesc ca bunicilor le-a placut in timpul Austro-Ungariei ,pentru ca atunci cand ai intrebat erau batrani si tanjeau dupa anii tineretii.Tare mult si-ar fi dorit sa le dea inapoi cineva tineretea si sa-l vada pe Franz Jozef inca odata calare pe o iapa balana!Si bunicii mei regreta vremea lui Ceausescu ,chiar daca la revolutie citeai fericirea pe fetele lor.Popoarele uita usor si gandesc cu stomacul.
    Daca vrem sa fim cinstiti cu noi insine,”raiul’banatean imperial se rezuma in urmatoarele:
    -Romanii ajunsesera minoritari ca urmare a colonizarilor masive de neromani in Banat.
    -Oamenii aveau „alt statut decat in Ardeal”.Care „oameni”,netii si ungurii?Romanii nu erau cumva socotiti niste tolerati pe pamanturile lor?Hai sa lasam romantismul asta lipsit de substanta,ca doar stim cu totii ce insemna sa fii roman in Imperiu…
    Vad ca ati inceput cu banii si terminati tot cu banii.Asta e stadiul actual de dezvoltare al Romaniei.Teoria asta ca nu se impart bine banii astia putini o aveau si comunistii.Trimeteau televiziunea sa filmeze un nenorocit care avea 4(patru)sticle de ulei in sacosa si spuneau:”uite popor,de-aia nu e ulei pentru toti”
    Roamania a avut nesansa sa treaca pri comunism si prin jaful rusesc.A intrat mult mai tarziu in Europa cea dezvoltata.Grecii,spaniolii,portughezii stateau tare rau la momentul aderarii ,iar acum ii invidie,La fel stim cum a fost si in Italia.Acum e o lupta cu timpul .Te asigur ca o dezvoltare sustinut a si viguroasa ar elimina peste 10-15ani discutiile astea sterile.
    Bine ar fi sa vezi in statistici pe ce loc se situa economic Romania pana in 1939 in Europa si ai sa vezi ca multi pe care ii invidiem acum ne invidiau ei atunci.Plus ca Romania era tara tinta a imigratiei si romanilor nu le trecea prin cap sa plece in alte tari.Uite un subiect de reflectia.
    O Romanie federala nu poate exista,sau,daca apare,in scurt timp se va pulveriza,parti din ea fiind inghitite de vecini…

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 12/08/2010

   • Banatenilor le lipseste dreptul de dispune liber asupra resurelor financiare proprii!!!! Asta lipseste! Nu trebuie sa „intreb” Bucurestiul:
    1. daca pot sa imi fac toaleta si
    2. cand si cum pot dispune de aceasta!
    Mihai

    Apreciază

    Comentariu de Mihai | 12/08/2010

   • Pentru a dispune de resursele financiare proprii nu e nevoie sa rupi Romania in bucati…Asta e o diversiune pusa la cale de dusmanii Romaniei menita sa -i aiureasca pe naivi sa se lase dusi cu entuziasm intr-o aventura al carei sfarsit e dezastruoas pentru toti.Suna frumos :”SA dispui de resursele financiare proprii”.In toate tarile cu conduceri centralizate sau descentralizate o parte din bani merg la bugetele localitatilor si o alta parte la nivel central pentru cheltuielile generale ale intregii tari.Problema este cat se aloca in fiecare directie .Bugetul federal american are la dispozitie sume enorme la nivel centyral ,cu tote ca statul e federal si cu toate ca si acolo sunt voci puternice care critica”birocratia de la Washington” si cheltuielile exagerate ale administratiei Obama.Cand n-a fost Obama ,a fost criticata „Administratia Bush”s.a.m.d.Solutia nu sta in ruperea tarii ori de cate ori e e o criza ci in performanta actului de conducere,in democratizarea tarii,in cresterea economica,in alocarea de venituri suficiente comunitatilor locale.Federalismul este pentru statele multinationale in care traiesc mai multe etnii importante numeric asa cum sunt Anglia,Belgia,Elvetia,Spania,Turcia,Rusia.
    Ar fi un nonsens sa pretinda cineva federalizarea Suediei,Sloveniei,Ungariei,Poloniei,Cehiei,Romaniei sau a Armeniei,tari in care etnii etnii majoritare foarte numeroase si omogene.Federalizarea Belarus ar parea un moft,a Ucrainei nu.
    Economia e importanta dar nu isi rezolva problemele prin faramitari administrative de dragul de a se mosi noi state.Viitorul este al uniunilor statale,nu al formarii de noi si noi state.U.E. a gasit solutia REGIUNILOR de DEZVOLTARE.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 12/08/2010

 6. Scuze, mai uitasem ceva: pe teritoriul Romaniei, cetatenii români (si nu românii…) nu sunt „congruenti” cultural. In Romania nu traiesc numai români, asta nu intelegeti! Nici macar etnia română NU este „congruenta” regional sub aspect cultural, mai ales psiho-comportamental, daca este sa vorbim la nivelul celor patru dimensiuni culturale hofstediene. Multam fain!

  Apreciază

  Comentariu de Mihai | 12/08/2010 | Răspunde

  • Cine a vorbit de „cetatenii romani” ?Eu vorbesc de poporul roman,iar poporul roman si in general toate popoarele transced granitele statelor atat in timp cat si in spatiu.Timocenii nu sunt si nu au fost niciodata cetateni romani.Sunt ei mai putin romani?.
   Doriti sa va dau eu definitiile POPORULUI,NATIUNII,ETNIEI ?Daca cititi atent ce am spus eu,veti afla ca am subliniat uimitoarea asemanare dintre limba vorbita de romani in toate teritoriile pe care le locuiesc acestia.De asemenea specialistii au evidentiat deosebiri nesemnificative intre tinuturile romanesti sub aspectul mitologiei populare,folclorului,culturii populare in general.Asa ceva la italienii pe care ii dati exemplu nu intalnesti.
   Cat despre ‘aspectele psiho-comportamentale”ele singure nu sunt definitorii si nu pot servi drept baza in a argumenta motive de sciziune in randul acestui popor.De fapt, chiar si sub acest aspect ,deosebirile sunt mult mai mici decat sa zicem intre rusii din Caucaz si cei din Tarile Baltice.
   Aveti pe acest blog un articol edificator in acest sens despre fenomenul balto-slav si evolutiile acestui grup de rusi.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 12/08/2010 | Răspunde

 7. @ Comentatorul 2
  Scrieţi : Toate aceste aspecte au fost excelent sesizate de Traian Vuia, în anul 1922 (http://www.banat.ro/academica/Vuia.htm). Am deschis documentul, unde în final scrie : „în continuare, Vuia se referã la propunerile fãcute statului român, privind industrializarea aparatului sãu de zbor şi a motorului cu combustie internã continuã. În cazul acceptãrii propunerilor sale, marele inventator urma sã se întoarcã acasã!” Trebuie să comentez că la momentul scrierii acelei epistole, proiectul de avion al românului bănăţean Traian Vuia era tehniceşte depăşit. Mai era şi proiectul de avion cu jet reactiv al românului oltean Henri Coandă. Traian Vuia atingea excelenţa ca termodinamician, dar în aerodinamica zborului cu motor Traian Vuia a folosit rezultatele altora. În termeni de management modern, Traian Vuia cerea statului român să cheltuiască inutil fonduri într-o aventură industrială care nu avea şanse de izbândă. Este intersant că, după cel de al doilea război mondial, complexul militaro-industrial din USA a impus realizarea proiectului de avion cu aburi al lui Samuel Pierpont Langley, care de asemenea, data dinainte de primul război mondial. Au fost cheluite fonduri imense, şi doar intervenţia preşedintelui Dwight D. Eisenhower a oprit acea aventură industrială americană. La fabrica de avione din Craiova, exista un laborator special pentru efectul Condă şi dezvoltarea proiectului de aerodină lenticulară a lui Henri Coandă. Erau oameni foarte capabili care lucrau acolo. Se pare că aveau rezultate importante, pentru că după 1989 studiile laboratorului au fost cerut de Israel, iar la intervenţia americană chiar au fost cedate către Israel.

  Apreciază

  Comentariu de blogideologic | 11/10/2010 | Răspunde

  • Credeam ca Mare Român ca erai mai EDUCAT.
   Tati ati fi vrut sa fiti la nivelul de viata al Germaniei sau a Austriei ne-am fi multumit sa fin si la nivelul Ungariei.
   Cel putin stiti ca România e considerata ca cea mai prapadita din Europa!
   Cu oameni necivilizati nu vad cum o sa înaintam. Pentru moment primim Mila Europei (faina, zahar …)
   Patria mea e tara unde pot trai omeneste din munca mea (fara mila si ajutoare) fara sa merg în strainatate ca sa pot da ce mînca familie. Nu cum fac alti furînd, curvarind, si tat felu de traficanti si tîlhari.
   Traiasca Republica Banat, pamînt Banatean Nu daco-roman sau atlu.

   Apreciază

   Comentariu de Ion | 28/03/2011 | Răspunde

   • Iertati parerea era pentru n°7 ne educat si vulgar cu cistita.

    Apreciază

    Comentariu de Ion | 28/03/2011

   • Tu esti mai educat ?

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 29/03/2011

 8. Banatul romanesc e pamant romanesc si daco-roman si ma pish pe republica basinoasa proclamata de un ungur.

  Apreciază

  Comentariu de tibi | 23/10/2010 | Răspunde

 9. din pacate cei de la Politehnica Timisoara inoculeaza cetatenii cu sloganuri scrise pe fulare gen „sunt banatean” si galeria separatista de la Poli tipa la meciuri „aici este banatul, aici e tara noastra, ne pisam pe capitala voastra”. Traiasca fotbalul ! Cand jumatate din echipa Poli sunt africani sau alte natii si nici macar din regiunea Banat, iar jucatorii mari ai Poli au semnat contracte cu echipe straine. Si oricum nu fotbalul face istoria socio-politica, e doar o frustrare trecatoare manifestata stupid de suporteri retardati si promovata de patronii Poli pentru … $$$$bani. In final totul se limiteaza la bani, ca oricum fularele alea cu mesaje separatiste nu-s pe gratis.

  Apreciază

  Comentariu de tibi | 05/11/2010 | Răspunde

  • Este clar că există cercuri bine instruite care încearcă să demanteleze coeziunea poporului romîn ,urmărind scopuri care nu sunt greu de intuit.
   Așa se explică încercările încăpățânate de a crea fel de fel de mișcări ”autonomiste”de felul celei ” bănățene”,sau ”transilvănene”(știți sloganul:”M-am săturat de România”!).Care a fost rostul ”Partidului moldovenilor”,al ”Comunității moldovenilor”sau acum al ”Partidului ardelenilor”?.Să fie altul decât acela de a dviza românii și de a sfâșia România?
   Bănuiți cine orchestrează ”mișcările” astea?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 06/11/2010 | Răspunde

 10. Doresti sa spui ca Bucurestiul e populat majoritar de „micimani”,adica de subofiteri de marina ?S-ar parea ca d-ta legi gradele marinaresti de” urmele de DNA roman sau dacic) !

  Definitie dictionar: miciman – MICIMÁN, micimani, s.m. (Ieşit din uz)= Grad de subofiţer în marină; persoană care avea acest grad. ( Din rus. miciman. micimán s. m. (sil. mici-), pl. micimáni )

  Apreciază

  Comentariu de cersipamantromanesc | 28/12/2010 | Răspunde

  • Miciman este un specimen de fanariot de statura mica, paros, si tuciuriu la fata. Pentru romanii adevarati termenul este foarte clar. Dictionarele sint inventate de fanarioti pentru profit financiar si politic. Aduti aminte ca scrierile bisericesti erau in slavona. Pentru mine este foarte evident ca nu ai nimic de a face cu noi romanii.

   Apreciază

   Comentariu de M. Cimann | 29/12/2010 | Răspunde

   • Dupa nume.micimanul e rus,nu fanariot.E o noua inventie lingvistica ofensatoare pentru doua milioane de romani bucuresteni .Poate te vei documenta si vei afla cand , unde si in ce tari au inceput sa puna semn de egalitate in propaganda, intre romani si tzigani.Oare ce interes or avea, stii ?
    Ce e mai ciudat, este ca acum avem si romani care ,dintr-un soi de mazochism autoflagelator, fac ei insisi „misto”de poporul in mijlocul caruia s-au nascut.E adevarat ca astfel de imbecili veseli vorbesc despre „ceilalti” romani,nu despre ei si ai lor.”Romanii”sunt asa si pe dincolo,nu ei insisi si neamurile lor{frati,parinti,nepoti etc.}pentru ca atunci abia si-ar da seama ca sunt ridicol de prosti…
    Am uitat sa te intreb,dumneata esti „tuciuriu”,adica tzigan,adica „miciman”fanariot de Bucuresti?
    De semnat vad ca semnezi…miciman si mai vedem intelegi prin asta …tigan,nu roman.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 29/12/2010

 11. Vad ca esti foarte cunoscator in ale limbii ruse. “Mici” + “man” inseamna om sau omeni de statura mica. Un alte exemplu ar fi “hu” + “man” care nu inseamna “ungur”. Dupa DNA sint de la nord de Dunare. Daci sau romani nu locuiau in zona Bucurestiului dar se pare ca-ti place tare mult teoria migratiei din sud. Eu vad problema diferit, Bucurestenii insulta 20 milioane de romani prin imaginea “excesiv de orientala” care o prezinta restului lumii. Poti sa-ti alegi religia, tara, politica, sau limba, dar nu originea. Te sfatuiesc sa faci un test DNA ca sa intelegi mai bine cine esti. Faptul ca vorbim romaneste nu inseamna ca gindim la fel, mincam la fel, avem acelasi traditii sau sistem de valori in cultura si politica. Atita verme cit exista dialog divergentele nu conteaza. Nu pierde timp vinzind patriotism ieftin si explicand ca nimic nu se poate face. Popor roman exista si in afara granitelor Romaniei. Nu mai folosi termenul de “popor” petru ca reprezinti doar o fractiune din natiune.

  Apreciază

  Comentariu de M. Cimann | 29/12/2010 | Răspunde

  • 1.Daca te uiti in Dictionarul limbii romane,ai sa afli ca „miciman”ne vine din limba rusa..Chestia cu „mici” si „man”e o aiureala care ma distreaza enorm…{Ai mai spus si ca „hu”+”man”inseamna „ungur”…Nu cumva inseamna mai pe romaneste, „uman”?}
   2.Dacii chiar locuiau in Campia Munteniei inclusiv pe teritoriul actual al Bucurestiului.Ai auzit de geti?Spre stiinta ta ,dovezile de locuire neintrerupta a acestui teritoriu vin de foarte departe, din Comuna primitiva.
   3.Daca citesti pe acest blog articolul „Teoria imigrationista despre formarea poporului roman”,vei afla ca te-ai cam grabit atunci cand ai spus ca eu asi fi adeptul migratiei de la sud de Dunare .Cu asta se ocupa istoricii unguri .
   4.Banuiesc ca vrei sa vorbesti despre testele A.D.N{adica ale acidului dezoxiribonucleic)si nu despre D.N.A.,care pe romaneste inseamna „Directia Nationala Anticoruptie”.Presupun ca nu acea institutie ti-a spus tie ca esti bastinas nord-Dunarean,nu-i asa?!
   5.Nu ai motive sa-ti faci probleme in legatura cu originea mea,pentru ca eu sunt descendentul unei familii de romani ardeleni, atestata documentar in sec.XVII,asa ca nu prea ai nimerit-o…
   6.Cand te joci cu cuvinte grele cum este DNA,(pardon ADN),trebuie sa stii despre ce vorbesti.Uite ca iti dau ocazia sa te documentezi chiar pe acest blog in privinta originilor poporului roman, atestata de testele ADN.
   Citeste acele articole si poate ca iti vei schimba atitudinea aroganta …
   a}https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/11/07/originea-poporului-roman-de-la-mit-la-realitate-o-eva-mitocondriala-din-tracia-se-afla-la-originea-romanilorspune-profesorul-alexander-rodewald-director-al-institutului-de-biologie-umana-de-l/
   b}https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/10/03/23304/ Originile romanilor atestate de geneticieni
   c.https://cersipamantromanesc.wordpress.com/?s=originea+etnica+a+ungurilor+secuilor pe baza testelor adn

   Ar mai fi de dorit sa incerci sa afli definitiile stiintifice ale poporului,natiunii si etniei.Observ ca nu stapanesti aceste notiuni,dar vorbesti cu multa dezinvoltura despre ce nu stii…

   Cred ca ai putea sa citesti si articolul:”Romani sau…moldoveni,vlahi,valahi,volohi ”

   Abia dupa aceea am sa incerc sa imi fac timp, sa vad ce ai inteles si cat de miciman te mai crezi.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 29/12/2010 | Răspunde

   • Cat despre „imaginea excesiv de orientala”a Bucurestiului,avem aici acelasi sablon propagandistic scizionist si zchizoid, care are aceleasi origini ca si porecla de „mitici”data „regatenilor”.Pentru stiinta ta,Bucurestiul era suprnumit „Micul Paris”nu „micul Istanbul” si era un oras european adevarat.
    Venirea comunistilor a stricat enorm prin constructia masiva de cartiere fara personalitate .Treaba asta s-a intamplat peste tot,inclusiv in Banat si in Ardeal si nu are nici o legatura cu „orientalismul”pe care incerci sa il servesti aici.
    Eu inteleg ca vrei sa construiesti niste teorii”banatene”sectare si sa incerci sa faci pe reprezentantul unei rase de „herrenvolk”care traieste doar in capul tau ,numai ca nu prea stapanesti materia,asa ca ar cam trebui sa treci pe la biblioteca,micutule man …

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 29/12/2010

 12. I’m afraid people like you are the reason for me living abroad. Total disregard for dialog, can’t read properly their own language (I said “hu” + “man” care NU inseamna “ungur”). Your profile is tipical for a former communist that missed the oportunity to wander on Timisoara’s streets back in December 1989. And just to make history clear for you, in Timisoara was wrtitten „Jos PCR” on county board walls since 1987 (not 1989). Inividuals like you have arrested the meaning of word patriot in a career making dirty scheme. Have a nice life, looser!

  Apreciază

  Comentariu de M. Cimann | 29/12/2010 | Răspunde

  • Acum esti „english” +”man”?Eu ti-am raspuns la toate nazdravaniile jignitoare pe care le-ai scris,desi ,sincer sa fiu ,nu stiu de ce m-am obosit sa raspund la astfel de gogomanii…
   Stai linistit,nu am fost comunist si nici simpatizantul acestei doctrine criminale si nu pot sa-mi explic refularea dumitale atunci cand ti se spune adevarul.

   Ai fi putut sa afli pana acum ca si la Bucuresti s-a murit si s-a strigat „Jos comunismul” si mai mult, daca nu se solidariza Bucurestiul (stii tu,orasul acela”oriental”),multi revolutionari timisoreni care ar fi scapat neimpuscati,s-ar fi aflat poate si acum prin puscarii.

   Chiar nu-mi explic ura unui roman declarat si atestat de ADN,fata de alti romani .
   Traiesti in stainatate?Sa fii sanatos,dar asta nu iti da nici un plus de valoare intelectuala sau morala, in fata altor romani.

   Incearca sa te clarifici in plan identitar si vei fi mai fericit, coane „miciman”.

   Iti urez sarbatori fericite .

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 30/12/2010 | Răspunde

 13. REPUBLICA BANAT!!!

  Apreciază

  Comentariu de vlad | 14/01/2011 | Răspunde

 14. in Timisoara a fost revolutie, in bucuresti a fost lovitura de stat, deci sa nu ne punem in aceasi oala.

  Apreciază

  Comentariu de tfo1 | 18/03/2011 | Răspunde

  • Daca n-ar fi fost lovitura de stat ,urmata de revolutie in Bucuresti si in toata tara,ce s-ar fi ales de voi laTimisoara ?Incearca sa gandesti cu capul tau …

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 18/03/2011 | Răspunde

   • stimate Domn…
    sa fi sigur ca si acest comentator gandeste cu capul sau.!!
    La acest tip de interventie m-am oprit din citit: Gasesc mai constructiva discutia daca comentatorii ar discuta si intre ei. D-ta ai un mental format despre acest subiect,care este istoriceste interpretabil. Izvoarele istorice despre Banat se gasesc la …Istanbul,Viena,Budapesta,Sofia,Belgrad,Bucuresti,…ele,citite,cand se va putea,ne vor da o imagine mai putin interpretabila asupra istoriei si destinului acestei regiuni.
    Dar,pentru asta,trebuie sa stapanesti,cat de cat,barem cele patru limbi care s-au vorbit in ultimele doua secole in Banat.
    Drept de preemtiune asupra Banatului pe baza limbii romane vorbite nu exista. Acesta se manifesta,cel putin teoretic,pe baza FAPTELOR /INVESTITIILOR lasate de un anumit stat pretendent. O mare problema ,in acest drept al statului roman de preemtiune asupra Banatului, este ca s-a ,statul roman,s-a format si din alipirea (nu gresesc!) acestui teritoriu banatean…in acelasi timp cu „spargerea” Banatului in trei parti!!! Nici un plebiscit ce va sa fi fost organizat in 1919 nu ar fi votat acest lucru: impartirea Banatului in trei,indiferent de etnie votantuli.Asta pentru ca toti erau banateni de diferite etnii!!
    D-ta ,Domnule…in ce parte a tarii locuiesti…daca te exprimi cu …” voi timisorenii?”.

    Apreciază

    Comentariu de konya emil | 06/07/2011

   • Daca spun „voi timisorenii”, inseamna ca eu nu sunt timisorean. Fac parte dintr-o veche familie de romani ardeleni de langa Brasov, stabiliti pe la 1900 in”Regat”.
    Cat despre „alipirea”Banatului”la Romania, ce vezi d-ta interpretabil aici?
    La data respectiva( 1918),dupa cum stiti s-a incercat construirea unei entitati statale dominata de unguri si colonistii svabi, supusa Ungariei.
    Credeti ca ar fi fost mai in drept si mai ales natural ca svabii si ungurii si nu romanii, sa hotarasca soarta acestei regiuni?
    Vi se pare normala ideea ca Banatul sa se dezvolte separat de Transilvania si de restul teritoriilor locuite de romani?
    Mie mi se pare ca dorinta de faramitare de tip feudal este o aberatie, care are in spate interese foarte pamantene care nu trebuie cautate in tari prea indepartate…
    Nu trebuie sa fii prea mare cunoscator in ale politicii si nici al multor limbi straine, ca sa iti dai seama ca o”republica Banat” rupta de Romania nu ar rezista prea mult si ar fi alipita urgent de o alta tara vecina, sau impartita intre Ungaria si Sebia.
    Sunt de asemenea curios sa aflu de la dv,.care criteriu vi se pare ca prevaleaza, atunci cand vorbim de apartenenta unui teritoriu? Se pare ca principiul nationalitatii majoritare nu vi se pare suficient si nici argumentele istorice nu va impresioneaza .

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 06/07/2011

   • Stimate Domn…toti am invatat la scoala ca acest teritoriu al tarii este inalienabil si indivizibil.Retetar prestabilit de informatii!
    Cat despre Banat…asa au zis si turcii,164 de ani,si Austria si Ungaria. Daca acest subiect,republica Banat, este lansat impotriva „atomizarii” tarii…ai un scop in blog?(totusi atentie!?) De asta ziceam ca ai un mental gata formatat si incerci sa convingi ca ai cel mai obiectiv punct de vedere. Sa nu te grabesti sa zici ca n-ar rezista Banatul decat alipit! Atomizare a fost cand Banatul a fost spart in trei(atomizarea Banatului). De ce ar fi mai importanta neatomizarea tarii decat cea a Banatului??Poate pentru tine,nu si pentru mine!! Pe principiul pestelui cel mare ce-l inghite pe cel mic?? Ce ar face pestii mari fara cei mici ??Ar disparea.
    Voi.(unii.).aici gresiti…tot timpul judecati cu masuri diferite fapte identice. Unde scrie ca Bucurestiul are dreptul ,pe veci,de administrare a Bantului? Pt. ca asa am fost educati? Iar acum sa nu ne deprindem din acest sablon inchistat? De unde presupui ca un Banat in granitele sale naturale n-ar decola,ca si nivel de trai al locuitorilor care acum is aici,fata de situatia actuala cu administratia asta corupta si excesiv de centralizata. Tie-ti place sa ne spunem(noi,noua) :cetateni saraci intr-o tara bogata?
    Cand am incercat prin Proclamatia de la Timisoara(martie 90) sa cautam drumul viitorului pentru toti,am fost de-a dreptul „rastigniti”. Pentru ce asta? Fiecare regiune traieste cu mentalul ce i se potriveste.
    Remarca…stimate coleg ,ca structura mentalului cetatenilor din Banat este de orientare germanica,ce difera de la individ la individ,dar totusi in genere unitara,: cultul lucrului bine facut,respectul cetateanului(nu vrem sa ne smecherim semenul,dar nici invers,asta cand ne dam seama !)…pe cand in regat daca nu esti smecher…esti desconsiderat ca nivel intelectual. Iar in regat este mentalul fanariot impanat cu cel francez; un fel de doua feluri si nimc,as zice!!??
    D-ta ar trebui sa stii ,daca ti-ai permis acest subiect(!?),ca cca 9000 de km patrati au fost sub mlastini,iar zonele limitrofe nu erau locuibile din cauza mirosului de nesuportat degajat din mlastini plus vietatile zburatoare ce imprastiau boli.(anii 17oo),nici turci n-au investit,doar au muls,ca acum:!.Este greu sa-ti imaginezi amploarea acestei investitii,11 salbe de mlastini secate,Timisoara canalizata.(Ca o informatie suplimentara: mlastinile au fost un rest dintr-o mare suprafata de apa gen marea Moarta,acum 40.000 de ani!,ce a existat in campia Panonica)) Apai…cand investesti timp de 60 de ani resurse financiare deosebit de mari(sant surse istorice ce cuantifica efortul,dar nu romanesti,ca nu convin!?)) sa redai circuitului agricol,cetateanului de fapt,aceste terenuri din Banatul de campie atat de manos si bun de exploatat si ACUM…se pune si problema dreptului de preemtiune asupra treitoriului mentionat mai sus…care altfel…n-ar fi existat deloc(doar sub apa). Cine a oprit Tara Valaha sa sara intru ajutorul bastinasilor banateni(viitori cetateni romani) in momentele importante ale istoriei acestei zone atat de respectate in vest.?Ori cand s-au purtat razboaiele,cu turcii de ex.,unde erau fratii intru limba? Au fost saritori si plini de evlavie fata de fratii vb. de romana din aceasta zona,Banat?? Ei asss…doar in 1919 ,l-ampartit de placinte!!
    Iar acum zona este mulsa(nu singura) iar banii is jumuliti in capitala…ce ramane se-mparte in provincii?? Chingile centralizarii cu mental medieval din capitala trebuiesc slabite.Acesta-i viitorul. Categoric ca NIMIC nu-mi garanteaza prosperitatea venita din est. N-a venit niciodata…doar vorbe..prea multe …
    Stiu ca-i greu sa te desparti de vaca ce da lapte…si…apai…tu de ce te-ai bagat in subiectul acesta,ce nu-l stapanesti?Din constructie mentala franco-fanariota? Ne bagam in toate si facem prost? Din dorinta de vorbe,ori de convingerea altora? Prea multe vorbe D-le…gandeste si din pozitia altuia,chiar de nu-i usor…dar din departare,plus interesele ce te tin in chingi,avantajoase financiar,altfel de ce le-ai accepta….este in adevar greu!?
    Si cand ma gandesc ca si eu gandeam ca tine,c-asa am invatat!! Offf…a trecut!

    Apreciază

    Comentariu de konya emil | 09/07/2011

 15. Am citit comentariile si am ajuns la concluzia ca exista foarte multi complexati si mai ales necunoscatori ai istoriei.Banatul este o regiune a Romaniei unde se vorbeste limba romana si unde totul este inrudit cu Oltenia,Maramures,Basarabia ,etc.O ultima observatie -politica la Bucuresti nu o fac „miticii” ci printre altii ardeleni ca Boc si Blaga sau chiar timisoreni ca Tabara,asa ca mai usor cu „motivatia” faramitarii tarii.

  Apreciază

  Comentariu de Pop Horia | 03/06/2011 | Răspunde

 16. …iata parerea unui banatean Sever Bocu(fost ministru al Banatului),mare unionist cu Romania,la doar ceva ani dupa eveniment….

  Specificul acestui Banat era sesizat şi de observatorii străini, în câteva interesante aprecieri. Claudio Magris constata că Banatul “este un mozaic de popoare, o suprapunere şi o stratificare de neamuri, de puteri, de jurisdicţii; un pământ în care s-au întâlnit şi s-au ciocnit Imperiul otoman, autoritatea habsburgică, încăpăţânata voinţă de independenţă – şi apoi de dominaţie – ungară, renaşterea sârbă şi cea română.” Pentru Urs Altermatt, Banatul este un spaţiu tipic pentru “Europa intermediară”, cu graniţe fluide, aflate la răscrucea marilor imperii. (p. 43) După Sever Bocu, Banatul se află “pe drumul Bagdadului, vestitul drum al Bagdadului dinainte de război, punct important de tranzit al Europei Centrale şi de proprie penetraţie în Balcani şi Asia Mică.” (p. 43-44)

  Graniţa trasată prin mijlocul regiunii distrugea un mod de viaţă şi o unitate politico-economică seculară. În discursul ţinut în 1923 în Parlament împotriva ratificării noilor frontiere sud-vestice, Bocu menţiona: “L-au despicat, după o înţelepciune solomonică, Banatul în două şi azi se caută rătăcite, stinghere, aceste părţi amândouă, căci pe locul amputaţiei se scurge sângele şi puterea lor deopotrivă. Cât va dura suferinţa, răbdarea, 5-10-15 ani, nu ştim, dar ceea ce ştim e că o reacţiune e pe drum, masele dezamăgite, decepţionate de greutăţi de trai, urmare fatală a nebuniei dezmembrării, care înlătură condiţii indispensabile, organice de viaţă, detestă până şi ideea de stat naţional, care poate da loc la aşa ecrescenţe.” (p. 174) În acelaşi an scria despre noua graniţă: “La St. Hubert călătorul va părăsi graniţa iugoslavă, la Jimbolia intră în România, după Jimbolia părăseşte România, la Klari intră în Iugoslavia, peste 10 minute părăseşte Iugoslavia şi e iar în România, după o jumătate de oră părăseşte iar România şi ajunge în Iugoslavia. După 8 revizii vamale şi poliţiale, în sfârşit e la destinaţie…” (p. 44)

  Peste un deceniu, în 1934, Bocu declara în Vestul: “Eu sunt un regionalist. Baza programului meu e regionalismul. Eu cred că provinciile vor trăi, vor progresa şi vor muri pe această chestie a descentralizării.” (p. 45) Tot acolo scrisese şi în 1930: “Un om care nu-şi iubeşte întâi satul, provincia sa natală restrânsă, nu-şi iubeşte ţara.” (p. 45) Prin centralizare, oraşele de la vest, care “alcătuiesc azi o puternică cultură de graniţă”, vor ajunge “pe urmele Iaşilor, ruine glorioase în profitul unui singur oraş, al Bucureştilor.” (Ibidem)

  De aceea, Sever Bocu a condamnat faptul că în instituţiile centrale de stat ardelenii şi bănăţenii erau numiţi doar izolat şi doar dacă acceptau să devină “instrumente politice ale partidelor din Vechiul Regat.” Condiţia era ca ei să devină “aliaţi anemici, fără putere, de care să profite protipendada.” (p. 50) Din aceste motive avea să fie acuzat, ca o ironie a soartei, tocmai el, principalul militant pentru unirea Banatului cu România, de “regionalism” sau “bănăţenism”. De altfel, el a şi spus într-o conferinţă: “Centralismul nu are naţionalitate; el a dus, fie că a fost unguresc sau românesc, la aceleaşi concluzii logice: exploatare sau sărăcie.” Totodată, el mai declara că nu urmărea ca prin descentralizare “să meargă până la marginea de unde să ameninţe unitatea.” (p. 55) Însă de neglijarea regiunilor vestice ale ţării profita propaganda revizionistă, care ameninţa integritatea teritorială a României. Aceste acţiuni nu trebuiau neglijate. Politica de centralizare excesivă promovată de cercurile conducătoare din Bucureşti după model francez, care defavoriza în mod clar vestul ţării, lăsa impresia că teritoriile respective erau considerate numai un “provizorat” în apartenenţa lor la Regatul României. (p. 56)

  Exemple în acest sens puteau fi date oricând. În 1931, chiar Sever Bocu scria în Vestul: “De şapte ani Banatul varsă anual milioane, contribuind cu cea mai mare cotă – date fiind industria şi comerţul său odinioară în floare – la augmentarea fondului de ucenici. Din cele peste 25 de milioane s-a dat o singură dată, pentru îmbrăcarea ucenicilor (din Timişoara), numai 200.000 lei.” (p. 67) Începeau să se producă şi tensiuni între bănăţenii localnici şi noii veniţi din restul României, fapt care a solidarizat naţionalităţile din Banat printr-o diferenţiere supraetnică, de felul băştinaşi şi colonişti. Prin mentalitate, românul, sârbul, germanul sau maghiarul bănăţean se simţeau solidari faţă de oltenii sau moldovenii sosiţi în regiune. (p. 69) În acei ani un exponent de frunte al centralismului era Nicolae Iorga, prim-ministru în 1931. Acesta spunea: “O uliţă din Bucureşti valorează mai mult decât toate satele din Banat şi Ardeal.” În vara aceluiaşi an el a vizitat Timişoara împreună cu regele Carol II, rechiziţionând cu acea ocazie pentru guvernul central un automobil “Lincoln” care fusese cumpărat de localnici pentru nevoile fostului Directorat al Banatului. (p. 71)

  Apreciază

  Comentariu de konya emil | 10/07/2011 | Răspunde

  • Domnule Konya,ce spuneti dv.ca s-a intamplat si se intampla acum mai rar cu mentalul colectiv al banatenilor este un fenomen normal dupa ce aproape doua milenii s-au perindat in aceasta regiune multe imperii si au fost colonizate populatii starine.
   Fenomenul este observabil si in Italia,si inGermania,si in Spania si in multe tari ale lumii.
   Exista fel de fel de „patriotisme”locale printre sicilienii italieni, sau napolitani, sau printre sarzii din Italia. .Nu vorbesc aici de basci,bretoni,corsicani,scotieni sau austriecii din Tirol,sau printre cele cateva milioane de flamanzi belgieni, care apartin altor natiuni traitoare in alte tari decat caminul lor national,unii neavand inca un camin national .
   Sa fiti sigur ca faramitarea existenta in feudalism nu se mai poate repeta intr-o Europa care SE UNESTE,nu se faramiteaza.

   Romania este unita de numai 90 de ani,ceea ce la scara istoriei inseamna foarte putin.Acelasi lcru s-a intamplat si cu Italia si Germania care au devenit state unitare tot cam odata cu tara noastra.
   Pana la urma nu se prea intelege ce doriti dv, un Banat independent separat de Romania,Serbia si Ungaria?
   Chiar visati la un al treilea stat romanesc in Balcani?De ce nu o Muntenie independenta si o Moldova independenta ?Banatul sa fie separat de Transilvania,sau sa fie unit cu Transilvania?

   Chiar nu inteleg ce doriti si in numele carei logici considerati ca romanii majoritari trebuie sa traiasca in cat mai multe”tari”separate,doar pentru ca in regiunile respective au fost adusi colonisti de alte neamuri?

   Cat despre centralizarea pe care o blamati,uitati ca nu va trece mult timp si se vor creea regiunile de dezvoltare,dupa model;ul european, ceea ce va conduce la DESCENTRALIZARE….

   Daca popoarele Europei sunt unite,pentru care motiv nu ar fi si romanii uniti unii cu altii si impreuna ,uniti cu popoarele europene?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 10/07/2011 | Răspunde

 17. nemernici ce sunteti. sau poate sunteti unguri, si-atunci totul se explica. veti fi monitorizati

  Apreciază

  Comentariu de col. Virgil Economu | 03/08/2011 | Răspunde

 18. N-ar fi rau un stat independent format din Banat și Voivodina, un stat definit în mod civic, transetnic și transconfesional, unde să fie respectate secularismul și laicitatea și unde să trăiască la o laltă români, croați, sârbi, maghiari și țigani.

  Apreciază

  Comentariu de Motanul biped | 13/12/2011 | Răspunde

  • Banatul despre care vorbim in articol era parte componenta a Ungariei…Ce zici,n-ar fi rau,nu-i asa?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 13/12/2011 | Răspunde

   • Eu nu discut din perspectiva a ceea ce era acum aproape 100 de ani ci din perespectivele economice si geopolitice legate de prezent. S-au schimbat multe intre timp iar mizele sunt altele. Nu mai putem gandi cu paradigma de acum 100 de ani.

    Apreciază

    Comentariu de Motanul biped | 21/12/2011

   • E adevarat ca s-au schimbat multe si mizele sunt altele, comparativ cu cele intamplate in urma cu aproape 100 de ani.
    La ce perspective economice si mize geopolitice legate de prezent te referi si in legatura cu ce anume ?
    Mai precis,ce presupui si despre ce anume incerci sa-ti dai cu parerea?

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 21/12/2011

 19. […] Sursa primara –  cersipamantromanesc.wordpress.com […]

  Apreciază

  Pingback de ISTORIA UITATĂ ? Dezmembrarea Banatului și Republica Banat din 1918 | Romanian Breaking News | 27/08/2013 | Răspunde

 20. ma oameni buni,degeaba ne contrazicem si certam ,timpul nu-l mai intoarce nima,in 1918 era bine daca ramanea Banatul independent, dar acum ce putem face singura solutie ar fi autonomia financiara si administrativa sa nu mai depindem de mitici sa stam cu mana intinsa la cersit.in rest sa ne vedem de treaba noastra si sa sustinem cultura si sportu banatan.

  Apreciază

  Comentariu de ilia-srb | 23/01/2014 | Răspunde

  • Era bine daca lupta pentru Unire si sacrificiile facute de atatea generatii de romani, ar fi ramas nerealizate ?
   Daca ati fi citit cu atentie articolul,ati fi constatat ca „republica Banat”a fost o creatie ungureasca,o facatura administrativa conceputa sa se afle la remorca Ungariei.
   Incercati sa ganditi, inainte sa va lansati in afirmatii nazdravane de felul celor pe carae le-ati facut…

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 23/01/2014 | Răspunde

 21. DUMNEZEU A TRIMIS UN MESAJ PRIN INGERI LUI ‘FRATILOR SA TRAITI IN PACE SUNTETI POPORUL MEI ,CEA MAI VECHE CIVILIZATIE A LUMI,DE FAPT PRIMA SI SA VA IUBITI UNUL PE ALTUL CAPE OCHI DIN CAP SI MAI ZICE CEVA ;PREA TIRZIU MI-AM DAT SEAMACA ?functioneaza;1BLANDETEA,BUNATATEA, RABDAREA ESTE INCEPUTUL CREDINTEI , DUBLATA CU ASTEPTARE SI SIRGUINTA ESTE MIRACOLUL DIN VIATA NOASTRA. CIND ESTE CEL MAI GREU,ATUNCI SA FIM SI MAI CONCENTRATI CU LUCIDITATE PENTRU CA DECIZIILE SA VINA CU MARE RABDARE AUTOMAT , CORECTE CU PUTERE DE MIRACOL,TREBUIE SA AVEM CREDINTA DIN TOATA FIINTA NOASTRA,ADICA GINDUL CU HOTARIRE SA IA PARTE LA UNIREA CU REGELE TAU,DOMNUL, O FIINTA CA LUMINA AURIE CE TE UMPLE INCET SI SIGUR CU ENERGIE CARE DUBLEAZA TOT CORPUL,PERMANENT ,CONSTANT IN CERC UNDE TU ESTI CENTRUL UNIVERSULUI MARE SI MIC(INTERIOR) .DE FAPT ACEASTA COMUNICARE SE FACE INTRE DOUA TARAMURI ,ECHIVALIND CU OCHIUL INCHIS AFARA ,INAUNTRU SE DESTEAPTA . VREI SA FII SANATOS ,SA AI MAI MULT SUCCES IN TOATE DOMENIILE,REVENIND ASUPRA ACESTUI SCOP ZILNIC SI MEREU STARUIE IN DORINTA TA CU HOTARIRE, PINA CIND SE VEDE REALIZAT ,DECI SUCCESUL ESTE DEPLIN AL TAU. AICI SE VEDE REUSITA GINDULUI TAU ZILNIC,CARE DIN SCOP DEVINE VIS, UN MOD IN CARE DORINTA SE REALIZEAZA CU SUCCES , DE FAPT URMEAZA SA TREACA DIN SUBCONSTIENT IN CONSTIENT , IN VIATA REALA . CU AJUTORUL PREA INALTULUI TAU OASPETE ,UNIVERSUL A VENIT F.IUTE LA TINE CA FIIND UN MOD DE UNIRE INTR-UN SINGUR TARAM ,AL CONSTIITII SI AL MINTII ,UNDE ESTE RADACINA SI CENTRU INTREGI NOASTRE FIINTE .ACEASTA RAZA DE LUMINA A ADUS PAROLA DEZLEGARI JOCULUI NOSTRU CU VITEZA CEA MARE IN AJUTORUL CRESTERII INTERIOARE APARIND IN IMAGINI ,VOCE ,SIMTURI CA O PERSPECTIVA FIZICA ASUPRA LUMII,CA UN COVOR FERMECAT PE CARE TU TREBUIE SA PLUTESTI ,SA INTRI –N EL SI CU EL IN REALITATE . FARA ACEASTA USA DESCHISA ,ESENTA NOASTRA , OBTINEREA ACELUL CEVA ESTE CA O GREUTATE MARE IN SISTEMUL REAL ,FIZIC.. ACEASTA PRACTICA SE FACE INTR-O CAMERA SINGUR SI CU MEDITATIE CU FEREASTRA SPRE SOARE
  2. ,CHIAR DACA NU SE VEDE,VIZUALIZEZI CA O BULA EXTREM DE MICA DIN CARE SE IVESTE O RAZA DE LUMINA CARE TE VINDECA SI TE AJUTA CU ENERGIA EI,CU CREDINTA IN EFECTUL POZITIV IN TIMP RECORD ;VEZI SECVENTE IN IMAGINI,AUZI O VOCE CARE TE INDRUMA SAU PRIN SIMTURI,ITI FACI O ORDINE IN PROPRIU TAU UNIVERS CU IDEI FARA A ADUCE CEA MAI MICA ATINGERE VECINILOR SAU APROAPELUI TAU SI GANDURI BUNE CARE SA FIE IN AJUTORUL TUTUROR SI-N PRINCIPAL AL TAU . RESPECTIND SEMNELE DIN SIMTIREA NOASTRA CARE NE DETERMINA SA LUCRAM AUTOMAT SUBTIL CU CLARITATE. PRACTIC TREBUIE SA INTELEGEM ACEASTA SCHIMBARE DE DIRECTIE ESTE IN FAVOAREA NOASTRA.- ASPECTUL NOU SA FIM NEMILOSI CU NOI PENTRU ACTIUNILE IMEDIATE SI BUNI CU APROAPELE, VOM DOBINDI TOATE CALITATILE LA MAXIM SI MERGEM PE ADMIRATIE ,INTENSIFICAM ,UTILIZAM ACEASTA CALIRE ,DIN CARE INTELEPCIUNEA ESTE IN VIATA NOASTRA,INOIND TOATE VALORILE FERM ,CARE ADUC MATURITATE ,FACE CA ACELE SISTEME DE CHEI SA TREACA IN DECIZIA BUNA,A NOASTRA SI PENTRU TOTI, PENTRU ATINGEREA,REALIZAREA MOMENTULUI CRUCIAL,DEPASIREA LECTIILOR,ARMONIZAREA OBIECTIVELOR,INDIFERENT CIT DE GREU AR PAREA . INCREDEREA IN ACEST LOC IN CARE SE INTILNESC MIRACOLE VA PRODUCE O DISCIPLINA IN MEDITATIA PROPRIE SI SUCCESUL ESTE COMUN SI NE GHIDEAZA VIATA . PRIN JUSTETEA ACORDULUI, VOM PRIMI ENERGIA CA O ATENTIE BINE MERITATA, CA UN RASPUNS FUNDAMENTAT LA CEREREA DE SPRIJIN ,IN FOLOSUL TARAMULUI,VIITORULUI VIETII. STERGE DACA SAU REDIRECTIONEAZA O NOUA CALE DE VISE.

  Apreciază

  Comentariu de gheorghegantoi51george | 24/02/2014 | Răspunde

 22. […] Surse:  cersipamantromanesc.wordpress.com, Wikipedia -Enciclopedia libera., Drago Njegovan, Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji, Novi Sad, 2004., Milojko Brusin, Naša razgraničenja sa susedima 1919-1920, Novi Sad, 1998., I. Munteanu, R. Munteanu, Timișoara. Monografie, Editura Mirton, 2002., V. Dudaș, Aurel Cosma, Edit. Mirton, 1998., Unirea Română, Timișoara, II, 1932, nr. 385, din 26 septembrie, p. 4., Românul, Arad, VII, 1918, nr. 18, din 17/30 noiembrie, p. 4., Adevarul.ro / Publicat pe romaniabreakingnews.ro […]

  Apreciază

  Pingback de ISTORIA UITATĂ ? Dezmembrarea Banatului și Republica Banat din 1918 | România Breaking News – RBN Press | 17/06/2015 | Răspunde

 23. A republicat asta pe Octavpelin's Weblog.

  Apreciază

  Comentariu de octavpelin | 10/08/2017 | Răspunde

 24. […] Cine doreste o documentare mai ampla despre acea perioada gaseste desture surse si resurse online. […]

  Apreciază

  Pingback de Republica Bănățeană - o utopie și în 1918 și acum - PetreDalea.ro | 31/10/2021 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: