CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

XX ANI DE LA FORMAREA ARMATEI NAŢIONALE A R.MOLDOVA


 

XX  ANI DE LA FORMAREA  ARMATEI NAŢIONALE


 

 VREAU SĂ SERVESC  MOLDOVA !  

 

În toate perioadele istorice de cînd a apărut scrisul, scrisorile au fost şi rămân în continuare o sursă importantă în procesul de cercetare ştiinţifică a respectivei perioade şi scrierea istoriei Neamului.

Muzeul Armatei Naţionale a Republicii Moldova, în fondurile sale muzeografice are depozitate alături de exponatele materiale, un număr considerabil de scrisori, care prezintă nu numai interes personal, administrativ sau oficial, dar şi istoric.

Printre aceste răvaşe un loc aparte îl au cele legate de întemeierea statului independent şi suveran Republica Moldova, crearea Armatei Naţionale în condiţii extrem de dificile.

După destrămarea URSS şi întrunirea de la Belovejscaia Puşcea privind formarea Comunităţii Statelor Independente situaţia din fosta armată a URSS s-a complicat considerabil. Numărul cazurile de maltratare al soldaţilor şi ofiţerilor moldoveni a sporit considerabil în raport cu cazurile similare din anii precedenţi.

Într-o scrisoare din 2 august 1991 Primul  ministru al Republicii Moldova  Muravschi atenţionează  Primul  ministru al URSS Pavlov  prin următoarele:

„Guvernul Republicii Moldova în condiţii social-politice complicate  încearcă soluţionarea complexului de probleme legat de completarea Forţelor Armate a URSS şi încorporarea tineretului în serviciul militar, conform înţelegerilor stabilite anterior cu Ministerul Apărării a URSS. Planul de încorporare în armată pentru perioada primăvară-vară 1991 a fost îndeplinit cu 80 %. Cu toate acestea suntem îngrijoraţi de nivelul mortalităţii în rândul militarilor în termen, recrutaţi din Moldova. Numai în perioada a 7 luni ale anului curent în timpul serviciului militar în Armata Sovietică  au fost omorâţi sau au decedat 41 de tineri, în majoritate-moldoveni. Din cauza relaţiilor nestatutare în rândul soldaţilor, îndeosebi din unităţile de construcţii, care au la bază conflictele interetnice sute de militari în termen  părăsesc unităţile  şi se întorc acasă.”

Acest lucru însă nu înseamnă că  bărbaţi tineri din Moldova au dezertat din armată şi au dat bir cu fugiţii. Propaganda sovietică cu iz velicorus şi-a făcut datoria şi după amplificarea mişcării de eliberare naţională din Moldova, Ţările Baltice şi alte foste republici unionale,  în societate inclusiv şi în armată  se începe o  prigoană camuflată, răutăcioasă şi agresivă împotriva a tot ce este nerusesc.

Forţele reacţionare imperiale procomuniste şi proruse  din Transnistria, susţinute politic, militar şi financiar de autorităţile de la Moscova au provocat un război moldo-rus, pe care răuvoitorii noştri încercau să-l prezinte drept război civil  din motive  interetnice.

Din toate colţurile fostei URSS, din toate unităţile militare dislocate în acest spaţiu, încep să fie expediate  scrisori adresate conducerii Republicii Moldova  în care roagă, solicită  transferul lor cu serviciul militar  în  Moldova. Aceaste acţiuni au luat amploare în mersul războiului cu separatiştii din Transnistria. Este remarcabil faptul, că scrisori veneau nu numai de la soldaţi sau de la corpul ofiţeresc inferior, dar şi de la ofiţerii superiori, care deţineau  diferite funcţii importante şi de maximă responsabilitate în fosta armată a URSS.

La acest capitol trebuie să recunoaştem că Moldova are cu ce se mândri. Un număr mare de moldoveni sau originari din Moldova  la momentrul respectiv se aflau la diferite funcţii-cheie fiind totodată şi factori de decizie.

Nu vom comenta scrisorile-documente care urmează, deoarece ele elucidează de la sine subiectul propus.

VREAU   SĂ SERVESC MOLDOVA

 

Stimate Domnule Preşedinte Mircea Snegur !

Mă adresez Dvs., eu locotenent-colonelul Casian Vasile Vladimirovici din orăşelul Otaci, unde mă aflu la părinţii mei într-un concediu de scurtă durată.

Serviciul militar îl fac la Cosmodromul „Baiconur” din 1978 imediat după absolvirea Şcolii Militare Superioare de radioelectronică din oraşul Jitomir. Am fost luat la oaste în 1974 din Donduşeni. Începând cu anul 1981 până în prezent

am lucrat în funcţii de răspundere în diferite unităţi militare. Din 1989 servesc secţia operativă a Statului Major  al Cosmodromului.

Am deprinderi teoretice şi practice în arta militară, în perfectarea documentaţiei secrete, activitatea instituţiilor secrete, etc.

Încercările mele de a mă transfera cu serviciul militar în Moldova nu s-au încununat cu succes. La Cosmodrom eu am aproape tot: locuinţă spaţioasă, asigurare socială, autoritate şi respect la serviciu. Dar odată cu formarea Statelor Independente şi declinul URSS, hotărârea de a trece Cosmodromul în jurisdicţia

Kazahstanului, încercările de a-l împărţi  între Rusia şi Kazahstan, m-au făcut să mă simt străin şi inutil, deoarece patria mea este Moldova. Vreau să ştiu procedura de transfer şi posibilitaţile de a primi o locuinţă în Moldova.

Vreau să servesc Moldova. Sunt din or. Otaci, ucrainean, din muncitori, sunt căsătorit, am 2 copii. Soţia este şi ea angajată militar. Locuim în or. Leninsc din Kazahstan.

28 ianuarie 1992

Cu respect, locotenent-colonelul  Casian V.

 ROG SĂ FIU TRANSFERAT ÎNTR-O UNITATE DIN MOLDOVA

 Preşedintelui Republicii  Moldova

Preşedintelui Sovietului Suprem

Ministrului Afacerilor Interne  

Raport

Rog să fie soluţionată pozitiv problema transferului meu, (maiorul Garaz Grigore Mihailovici, născut în 1956, moldovean, studii militare-superioare, inginer de exploatare a mijloacelor de telecomunicaţii de pe lângă Şcoala Militară Superioară de Telecomunicaţii din or. Tomsc. În prezent sunt în funcţia de şef al telecomunicaţiilor din unitate. Sunt originar din Susleni, r-ul Orhei) într-o unitate militară a Armatei Naţionale din Moldova.

Maiorul G. Garaz

SUNT GATA SĂ JUR CREDINŢĂ  POPORULUI MEU!

Domnule Ministru al Apărării al Moldovei!

Vă scrie locotenentul superior Stăvilă Eugeniu Constantinovici originar din Moldova. La moment fac serviciul în Rusia în oraşul Podolsc din regiunea Moscova.

Vreau să aflu, dacă Republica Moldova va avea propriile forţele armatei dislocate pe teritoriul Moldovei? Dacă răspunsul este afirmativ, apoi eu sunt gata să jur credinţă poporului meu.

Aştept răspuns.

15.01.1992

ROG TRANSFERUL MEU ÎN MOLDOVA

 

Preşedintelui Sovietului Suprem al Republicii Moldova.

Tovarăşe preşedinte!

Se adresează Dvs. militarul unităţii X , locţiitorul comandantului unităţii locotent-colonelul Grosu V.

În legătură cu destrămarea URSS şi crearea unor state independente pe fostul teritoriu al URSS, rog să-mi acordaţi sprijin în transferarea mea din unitatea unde sunt cu serviciul la un serviciu pe teritoriul Republicii Moldova.

M-am născut în 1951 în raionul Floreşti, după naţionalitate sunt moldovean, vorbesc fluent rusa şi moldoveneasca. Am absolvit şcoala militară, am făcut serviciul la diferite funcţii pe teritoriul URSS şi peste hotare. În 1984 am absolvit Academia Militară de Transport şi Aprovizionare. Sînt căsătorit am un copil. La momentul actual locuiesc în or. Bierobidjan în funcţia mai sus numită. Sper că cunoştinţele şi experienţa mea vor putea servi poporului meu la noul loc de servici, deoarece eu am refuzat să jur credinţă Federaţiei Ruse. Rog să mi se expedieze documentele corespunzătoare pentru transferul meu în Moldova.

Cu respect locotent-colonelul V. Grosu.

9 ianuarie 1992

Valorificarea cadrelor militare  şi repatrierea lor  a devenit o problemă acută pentru conducerea Republicii Moldova. A fost făcut un efort serios pentru soluţionarea acestor probleme organizatorice de importanţă vitală. Drept dovadă poate servi şi scrisoarea oficială a Ministrului Apărării a Republicii Moldova adresată Ministrului Apărării Comunităţii Statelor Independente, care o propunem spre atenţia Dvs:

Nr. 904 din 19 mai 1992

Stimate Domnule Ministru !

Conform dispoziţiei locţiitorului Dvs. pentru cadre din 31 martie 1992 cu nr. 173-3-86080 din rândul Ministerului Apărării Comunităţii Statelor Independente (CSI) au parvenit informaţii, că în ultimul timp s-a mărit numărul ofiţerilor veniţi la dispoziţia lor.

Cu totul altfel stau lucrurile la Ministerul Apărării a Republicii Moldova. Deşi a fost semnată înţelegerea dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comandamentul General al Forţelor Armate a CSI, procesul de întoarcere în republică al ofiţerilor şi plutonierilor decurge foarte încet.

Ministerul Apărării Republicii Moldova a expediat la adresa Direcţiei generale cadre a Forţelor Armate Unite a CSI şi la alte organe mai bine de 2000 de demerse despre

trimiterea urgentă a ofiţerilor şi plutonierilor care au dat acordul de a sluji în Forţele Armate a Republicii Moldova.  Conform datelor către 18 mai 1992 din numărul general indicat în republică s-au întors numai 92 de oameni.

La adresa noastră continuă să vină un număr impunător de scrisori, care confirmă că  la locul aflării, ofiţerii înfruntă un şir întreg de piedici în procesul de transfer din alte regiuni în Moldova. În multe unităţi şi subunităţi este ascunsă existenţa telegramei privind apelul conducerii Republicii Moldova către ofiţerii din Moldova; îi trimit pe drumuri la tot felul de instanţe pentru a soluţiona problema.

Din partea comandamentului de la diferite nivele parvin declaraţii, că cei care doresc să se întoarcă în Moldova, vor fi eliberaţi numai la sfîrşitul anului, cînd toate se vor clarifica (ce anume?).

Ministerul Apărării Republicii Moldova  repetat confirmă, că toţi militarii din Moldova, indiferent de naţionalitate, la dorinţa lor vor fi primiţi în rândurile forţelor armate.

Trebuie de menţionat, că Ministerul Apărării a Republicii Moldova a respectat condiţiile înţelegerii de degrevare din funcţie a militarilor, mai bine de 200 de ofiţeri şi plutonieri din republică, care au dat acordul de a sluji, inclusiv în Federaţia Rusă -175 de ofiţeri.

Reeşind din cele menţionate mai sus, rog să daţi dispoziţia necesară organelor responsabile de cadre a Forţelor Armate Unite a CSI despre urgentarea şi simplificarea procedurii de degrevare pentru cei care doresc să se întoarcă în Moldova pentru a face serviciul militar mai departe, pentru a evita acţiunile samovolnice şi necontrolate ale ofiţerilor, care doresc să se întoarcă în patrie din Forţele Armate a CSI. Pe viitor noi vom face tot posibilul ca acest proces să se desfăşoare operativ şi civilizat, conform înţelegerilor stabilite.

Despre măsurile întreprinse rog să fiu informat.

Cu respect,

Ministrul Apărării a RM, general de divizie Ion Costaş

O scrisoare similară a fost expediată şi Ministrului Apărării Ucrainei, general-colonelului Morozov  cu numărul nr. 924 din 21 mai 1992

Din documentele menţionate mai sus,  care se publică în premieră absolută putem observa, inalta  calitate profesională a militarilor moldoveneni .

Lor le datorăm formarea Armatei Naţionale a Republicii Moldova.Tot acestor ofiţeri le datorăm succesele ostaşilor noştri în diferite misiuni internaţionale.

Anume aceşti bravi militari sunt mentorii noii generaţii care au menirea de a apăra ţara.

 

Autor: prof.Alexandru Moraru

3 aprilie 2011

Sursa: SECRETELE ISTORIEI, Chisinau

Publicitate

04/04/2011 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: