CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

DOSARE ISTORICE: Misterul “Telegramei de la Stockholm”. VIDEO


 

 

 

 

 

 

CEL MAI MARE SECRET DIN VIAȚA REGELUI MIHAI

 

 

Probabil că cea mai mare dintre taine este „Telegrama de la Stockholm”, prin care Moscova anunța în dimineața lui 23 august 1944 că e gata să încheie un armistițiu cu Mareșalul Antonescu.

Cu toate acestea, Antonescu a fost arestat, iar sovieticii au intrat pe teritoriul României, fără nici un acord scris.

Un interviu incendiar cu istoricul Constantin Corneanu.

Constantin Corneanu: Ca urmare a evenimentelor de la Viena, din 30 august 1940, precum și a mutațiilor de ordin geopolitic și geostrategic, în România s-a produs, la 4 septembrie 1940, o gravă criză de stat soldată, la 6 septembrie 1940, cu abdicarea Regelui Carol al II-lea, care l-a chemat pe generalul Ion Antonescu pentru a-l informa că renunță la tron în favoarea fiului său Mihai, acordând depline puteri în stat prim-ministrului care își asuma și titlul de “Conducător al Statului”.

Antonescu vedea Casa Regală drept o soluție politică după război.

Ce puteri avea Regele în fața Mareșalului?

Generalul Ion Antonescu a crezut în rolul mesianic al Conducătorului într-un stat, fiind convins că “Statul a avut în toate unghiurile pământului și va avea în toate timpurile valoarea aceluia care, trecător, conduce”.
Schimbând formula de jurământ a Regelui Mihai I (“Jur credință națiunii române. Jur să păzesc cu sfințenie legile statului. Jur să păzesc și să apăr ființa statului și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu”), generalul Ion Antonescu dorea să sublinieze că pe viitor națiunea va trece întotdeauna înaintea Regelui.
În discursul ținut, la 7 septembrie 1940, în ședința Consiliului de Miniștri, generalul Ion Antonescu a ținut să precizeze că “nimeni nu va trece prin fața Palatului decât ca să se închine în fața unui simbol”, iar Regele va rămâne numai un simbol și nu are dreptul să se amestece în conducerea Statului, indiferent de capacitatea acestuia.
Generalul Ion Antonescu dorea să păstreze Casa Regală a României în afara treburilor politice ale statului, în acele clipe de grea cumpănă, cu speranța că va putea fi o soluție politică în vremurile de după război. Vremuri pe care nimeni nu le putea bănui, în acele clipe, cum vor arăta.

A acceptat Casa Regală acest “aranjament”?

Jurnalul de război al Mareșalului Ion Antonescu relevă numeroase întâlniri (mic-dejun sau prânz) între Conducătorul Statului român și soția sa, pe de-o parte, precum și Regele Mihai I și Regina-Mamă Elena pe parcursul războiului, în afara vizitelor pe front și la acțiunile protocolare impuse de rațiunile de stat.
Până la intrarea Regelui Mihai I în opoziție discretă față de Antonescu, relațiile au fost extrem de protocolare și amiabile.

La 22 iunie 1941, Regele Mihai I a adresat o telegramă de felicitare generalului Ion Antonescu prilejuită de trecerea Prutului și intrarea în războiul împotriva Uniunii Sovietice.

O telegramă de felicitare a fost trimisă Conducătorului Statului român și cu ocazia trecerii Nistrului în iulie 1941.

Trecerea Nistrului a urmărit să împiedice reînvierea “Ucrainei Mari”

Deci Antonescu a avut acordul Regelui atât în ceea ce privește războiul împotriva Uniunii Sovietice, cât și a trecerii Nistrului.

Ce a motivat, totuși trecerea Nistrului?

Necesitățile operative generate de rezistența Armatei Roșii, exigențele războiului de coaliție și schimbarea direcției de înaintare a Grupului de Armate “Sud” reprezintă câteva dintre motivele care au impus luarea uneia dintre cele mai contestate decizii din istoria modernă a românilor.

Marea dezbatere asupra trecerii Nistrului și-a inutilității războiului împotriva Uniunii Sovietice a fost “discret” alimentată de serviciul de spionaj și propagandă britanic, cu efecte asupra interesului național major.

Protecția celor doi lideri, respectiv Iuliu Maniu și Dinu Brătianu, împotriva germanilor și-a aplicării regulilor războiului, s-a făcut din înalte rațiuni de stat care au impus o astfel de conduită Mareșalului Ion Antonescu.
Trecerea Prutului, la 22 iunie 1941, a reprezentat o chestiune de demnitate națională, rănită de evenimentele din 26-28 iunie 1940, iar trecerea Nistrului a avut drept obiectiv, dincolo de chestiunea războiului de coaliție, a soluționării “problemei ruse” sau a necesităților militare imediate, eliminarea unei uriașe primejdii geopolitice: Ucraina Mare, dornică de reînviere cu sprijinul celui de al III-lea Reich.

Regele Mihai I nu s-a împotrivit trecerii Nistrului și nici nu avea cum să influențeze evoluția evenimentelor politico-militare din acele clipe.

Regina Mamă l-a orientat pe Rege împotriva nemților.

Când s-au stricat relațiile dintre Regele Mihai și Antonescu?
O sinteză informativă a Serviciului Special de Informații (SSI) din ianuarie 1944 sublinia faptul că primele raporturi comune, evidente, ale Regelui Mihai I cu opoziția antiantonesciană datează din 24 ianuarie 1942, când sub înrâurirea Reginei, anglofilă prin educație și relațiile de familie, spiritul Regelui a fost, treptat, format împotriva așa-numitei dominații germane.

Conducerea celor două grupări de opoziție (PNȚ și PNL) a decis să încerce atragerea Casei Regale în conspirația împotriva Conducătorului Statului cu ocazia serbării Ordinului Ferdinand din 24 ianuarie 1942.

Ion Mihalache, dr. Nicolae Lupu și dr. Constantin Angelescu, în calitate de emisari ai opoziției, se vor întoarce entuziasmați de la Palatul Regal, deoarece Regele Mihai I și Regina Mamă Elena erau definitiv câștigați pentru teza opoziției. Regele era formal capul oștirii și complotiștii năzuiau că Armata va fi atrasă, astfel, de partea opoziției antiantonesciene aflată în relații secrete cu Aliații Occidentali.

Regele se gândea la un puci contra lui Antonescu încă din 1943

Regele Mihai I va fi convins, astfel, că numai o înțelegere cu Aliații Occidentali ar putea să pună stavilă unei expansiuni sovietice și că numai o asemenea politică poate menține statul român și monarhia. În cursul unei convorbiri cu un agent secret britanic (“dl. House”), jurnalist la Allied News Papers și aflat în drum spre Turcia, desfășurată la Palatul Regal din București, la 26 noiembrie 1943, Regele Mihai I a cântărit posibilitățile de reușită ale unui puci.

Perspectiva ca monarhia și regimul partidelor democratice să aibă soarta regimului mussolinian, în condițiile tergiversării încheierii armistițiului și ale formării unui guvern comunist în Moldova ocupată de Armata Roșie, a generat ample discuții în Consiliul de Coroană din 3 mai 1944.

Participanții la acest Consiliu de Coroană aveau să conchidă că nu numai Aliații, dar însăși opinia publică română va putea susține cu drept cuvânt că opoziția democratică, prin inactivitatea ei, s-a dovedit neputincioasă, astfel încât poporul român va fi înclinat în mod natural să-și îndrepte privirea către noi forme de organizare politică și socială.

Dintr-o asemenea perspectivă se poate înțelege graba cu care Regele Mihai I și opoziția condusă de Iuliu Maniu s-au angrenat în acțiunea de răsturnare a regimului antonescian.

Regele Mihai I a aprobat, la 15 iunie 1944, planul de înlăturare prin forță, iar arestarea Mareșalului figura în planul de acțiune numai ca o soluție de ultimă instanță, deoarece Conducătorul Statului trebuia determinat să realizeze scoaterea României din război.

Regele nu putea împiedica crimele împotriva evreilor, dar nici nu a protestat

Ce putea face Regele pentru a se opune crimelor împotriva evreilor?
Regele Mihai I nu a avut nici o implicare în elaborarea și punerea în aplicare a legislației antievreiești, precum și a cortegiului de suferințe ce a urmat pentru populația evreiască.

Dar nici nu s-au înregistrat proteste oficiale ale acestuia în favoarea evreilor și a atenuării suferințelor acestei populații. Casa Regală a României a fost ținută departe de deciziile politico-militare din statul român.

Pamfil Șeicaru, care nu l-a simpatizat deloc pe Rege, dar și Ronald D. Bachman, în cartea sa “Romania: A Contry Study”, afirmă că actul de la 23 august a grăbit înaintarea sovieticilor spre centrul Europei în detrimentul anglo-americanilor.

Drept urmare, Regele nu ar fi fost invitat niciodată să participe la ceremoniile de 9 mai din vreo țară vestică. Este adevărat?

Progresele realizate de trupele anglo-americane în Bătălia Franței, în august 1944, creau posibilitatea ca blindatele aliate să atingă, până la venirea iernii, frontiera Germaniei, timp în care trupele sovietice se vor fi oprit în fața Varșoviei și pe frontul românesc.

Moscova acceptase condițiile de armistițiu ale lui Antonescu

Având posibilitatea să ocupe mai repede și mai mult din teritoriul Germaniei, putea fi pus sub semnul întrebării acordul sovieto-britanic de împărțire a sferelor de influență, din 12 iunie 1944, premergător celui din octombrie 1944 de la Moscova, și care urma să expire în curând, iar șansa de a fi reînnoit scădea considerabil.

În timp ce Aliații Occidentali începuseră “cursa pentru Berlin”, sovieticii care se pregăteau pentru asaltul final spre linia fortificată Focșani-Nămoloasa-Brăila, fără a fi convinși că o vor străpunge, aveau nevoie de o decizie politică majoră care trebuia să însoțească viitoarele acțiuni militare de pe frontul românesc, astfel încât dezavantajul care se prefigura ca urmare a succeselor aliate din Vest să fie transformat în avantaj.
Aceste evenimente politice și militare, precum și interesele de ordin strategic și politic au determinat, în opinia mea, guvernul de la Moscova să accepte în totalitate cererile Mareșalului Ion Antonescu vizând un armistițiu politico-militar pe frontul din Moldova.

Există dovezi sau măcar indicii că Moscova era gata să semneze un armistițiu cu Antonescu?
Controversele privind acest accept al Moscovei sunt alimentate de misterul care dăinuie asupra recepționării “telegramei de la Stockholm”.

Misterul „Telegramei de la Stockholm”

După opinia mea, telegrama de la Moscova (via Stockholm) a fost recepționată în dimineața zilei de 23 august 1944. O dovadă că aceasta a sosit ne este oferită de conținutul stenogramei ședinței Consiliului de Miniștri, din 15-16 septembrie 1944, în care se inserează poziția lui Iuliu Maniu privitoare la armistițiul românesc.
(“Am văzut eu, dl. Buzești are textul, și vă puteți închipui în ce situație ajungem noi, guvernul acesta, regimul acesta și, în special, noi care am lucrat efectiv la pregătirea acestui armistițiu, când ni se va pune în față, mâine-poimâine, faptul că lui Antonescu i s-a promis de către dl. Molotov o zonă neutră pe care noi nu o avem.

Pentru care motiv nu interesează, vă puteți închipui în ce situație rămânem noi.

Deci, trebuie să constatăm, numaidecât, că noi între condițiile pe care le avem prin armistițiu, era și punctul precis stabilit, că tot ce s-a discutat va fi respectat în armistițiul pe care noi îl vom încheia. Domnul ministru Buzești citește textul telegramei conținând acest punct de vedere, privitor la recunoașterea zonei libere”).

Ce s-a ales de telegrama cu pricina?

Originalul telegramei de la Stockholm nu a putut fi descoperit în arhivele românești, deoarece cei care au interceptat telegrama, respectiv membri ai opoziției politice, au sustras-o și, mai apoi cred că au distrus-o.
Telegrama nu a fost depistată nici în arhivele sovietice, iar tăcerea istoriografiei sovietice, mai apoi ruse, față de acest moment delicat din evoluția unei mari puteri către statutul de superputere amplifică misterul din jurul acestui delicat moment istoric.
Sovieticii au căutat să obțină, după 23 august 1944, originalul telegramei din 19 iulie 1877, prin care Marele Duce Nicolae al Rusiei solicita principelui Carol al României ajutorul trupelor române în campania din Balcani, astfel încât este greu de crezut că nu au încercat să găsească, pentru a ascunde sau a distruge, și originalul faimoasei telegrame din 23 august 1944.

23 august: „Cea mai mare eroare politico-militară din istoria României”

A pierdut România din cauza orgoliilor opoziției?
Membrii conjurației erau ferm convinși că meritul schimbării trebuia să le revină lor, s-au precipitat și astfel au pierdut “cartea” pe care Mareșalul “o juca”.

Sovieticii au profitat de această situație, generată de ambiții și orgolii nemăsurate, pentru a ocupa România și a nu-și respecta, mai apoi, angajamentele luate.
Opoziția a manifestat o grabă suspectă în a-l determina pe Regele Mihai I la actul demiterii și arestării Mareșalului Ion Antonescu, iar acțiunea lor din ziua de 23 august 1944 a fost o lovitură de stat, care a căpătat aspectul unui act legal datorită prevederilor Decretului-lege nr. 3.071 din 7 septembrie 1940.

Gestul de la 23 august 1944 a fost o greșeală?

Evenimentele petrecute la Palatul Regal din București, în după-amiaza zilei de 23 august 1944, au fost generate de inexacta cunoaștere și apreciere a situației politico-militare internaționale și de pe frontul Moldovei, de graba nejustificată a Regelui Mihai I, de antipatii și orgolii, iar consecințele au fost teribile, România urcând calvarul capitulării fără condiții.
Decizia luată la 23 august 1944 reprezintă, după opinia mea, cea mai mare eroare politico-militară, din istoria României, cu consecințele de-acum binecunoscute.

 

 

Foto: Regele Mihai si maresalul Antonescu pe frontul de est (1941)

 

Nu este o apreciere prea aspră?

Nu. Conjurația politicienilor de la București, defetismul unor înalți comandanți militari de pe front, trădarea, incapacitatea de comandă și inițiativă în luptă a unor conducători militari, frica de răspundere, erorile de ordin strategic ale aliatului german și nu în ultimul rând inamicul aveau să contribuie la pierderea Bătăliei Moldovei (19-23 august 1944) și, implicit, a „Bătăliei pentru Armistițiu”.

În urma actului de la 23 August 1944, România a oferit un avantaj inimaginabil, în marele joc al geopoliticii mondiale, pentru liderii de la Moscova, și va deveni țara care a favorizat, în mod substanțial, înaintarea Armatei Roșii spre Sud-Estul și Centrul Europei, creându-se, astfel, condițiile pentru instaurarea „regimurilor de democrație populară”.
Regele Mihai I a jucat un rol important în evoluția evenimentelor spre acest final nefericit pentru propriul său popor și nu numai.

Tactica opoziției politice interne, respectiv a lui Iuliu Maniu, a generat imposibilul în ceea ce privește găsirea unei soluții unanim acceptate în condițiile în care destinul nostru istoric ne împinsese în vârtejul disensiunilor dintre Marile Puteri.
„Discretele” jocuri ale serviciilor secrete aliate și propaganda de război a Națiunilor Unite au bulversat opinia publică românească și factorii de decizie în stat, împiedicând, astfel, obținerea unui consens politic, în drumul care trebuia urmat, precum și alegerea unei soluții de salvare națională demne și corecte.

Dar orgoliul lui Antonescu nu a contribuit și el la acest deznodământ nefast?

Ambițiile Mareșalului Ion Antonescu de a realiza un „23 August”, în manieră proprie, derivau dintr-o anumită concepție privind onoarea și demnitatea unui militar, a unui conducător de stat și a unui popor, precum și a unei înțelegeri privind geopolitica locurilor.

Curgerea timpului a demonstrat că modul în care rămâi în conștiința colectivă a umanității, pozitiv sau negativ, îți influențează relațiile și prieteniile viitoare.

Casa Regală voia să se salveze, grațierea lui Antonescu era iluzorie

După ce l-a arestat pe Antonescu, era Regele obligat să-l predea rușilor?
Predarea Mareșalului Ion Antonescu și a echipei sale sovieticilor, prin intermediul comuniștilor români, a fost determinată de faptul că reprezentanții PCR începeau să domine raporturile de “amiciție” cu Casa Regală, și nu numai, stabilite cu ocazia realizării lui “23 August”.
O fermitate mai mare în aceste raporturi, în acele clipe istorice, precum și mai multă hotărâre în deciziile monarhului, ar fi generat alte atitudini.

Ostilitatea “camarilei regale” față de Ion Antonescu avea să-și spună cuvântul atunci. În perspectiva a ceea ce a urmat, este greu de acceptat faptul că sovieticii nu ar fi încercat să-l captureze cu orice preț pe Mareșalul Ion Antonescu.

De ce nu a semnat Regele decretul de grațiere a lui Antonescu?

O posibilă grațiere a Mareșalului Ion Antonescu era iluzorie într-un context atât de delicat și în care Casa Regală dorea să se salveze, totuși, și să-și salveze perspectiva existențială.

23 august a aruncat în Gulag peste 160.000 de militari români

Putea Regele Mihai să se opună într-o măsură mai mare sovieticilor?

Greva regală (1945) și micile gesturi de opoziție față de ocupantul sovietic și aliatul său, comuniștii români, nu aveau cum să influențeze sau să stopeze procesul de sovietizare al României. Istoria va reține această „rezistență regală”, precum și, totodată, infamia de la „23 August” 1944.

În contextul în care nu fusese semnată nici o convenție de armistițiu între noul guvern român și cel de la Moscova, respectiv Națiunile Unite, trupele sovietice au trecut la dezarmarea și luarea în prizonierat a unităților românești.

Mulți militari români – circa 150.000 de soldați, 6.000 de subofițeri și 6.000 de ofițeri – au fost dezarmați de către sovietici și internați în lagăre de prizonieri.

În perioada de după 23 august 1944, procesul de destrămare a autorității statului și de anarhizare a maselor populare s-a dezvoltat în mod liber în condițiile în care sovieticii și-au impus condițiile, pe fondul slăbiciunilor și înțelegerilor cu Aliații Occidentali, iar partidele istorice, după cum remarcau ofițerii SSI-ului, nu au dovedit spirit de adaptare la noua situație, dovedind, totuși, o totală inactivitate și lipsă de dinamism.

Casa Regală a rămas un simbol al speranței, al vremurilor trecute ce nu aveau să mai revină niciodată.

Ar fi putut Regele Mihai să negocieze actul abdicării, mai ales clauza abdicării în numele tuturor urmașilor săi?
Abdicarea nu putea fi evitată și nici măcar negociată. Posibilitățile Casei Regale de a mai însemna ceva pe eșichierul politic al României, la sfârșitul anului 1947, în contextul specific al raporturilor Est-Vest, erau aproape nule.

La 9 mai 2010, Regele s-a plasat de partea ocupantului sovietic

Putea Regele, după abdicare, să facă mai mult împotriva comuniștilor, de exemplu presiuni în cancelariile occidentale, sau să coaguleze organizațiile politice din exil și eventual chiar a prelua conducerea lor?
Maniera în care a fost tratat în Vest relevă faptul că importanța sa politică nu a fost pe măsura speranțelor “camarilei regale” și ale exilului românilor, în contextul specific Războiului Rece.

Din păcate, la 9 mai 2010, la Moscova, Regele Mihai I, (însoțit de Radu Duda, în uniforma armatei române – n.r.) prin declarațiile făcute mass-media, s-a situat, voluntar sau involuntar, de partea celor care au tratat cu duritate România pentru faptul că a participat la atacul din 22 iunie 1941 asupra URSS, dar mai ales pentru faptul că a „făcut război împotriva lor”.

După decembrie 1947 au existat relații între Casa Regală și regimurile Dej și Ceaușescu?
Pe măsură ce noi documente de arhivă vor fi publicate, vor putea fi elucidate raporturile dintre Casa Regală și România lui Dej și Ceaușescu, inclusiv problema celor 42 de tablouri de patrimoniu despre care unii zic că au fost însușite de Regele Mihai I.

Casa Regală a României s-a aflat în perioada exilului sub o atentă supraveghere a unităților de informații externe ale Securității române, iar semnarea, la 15 iunie 1989, a „Declarației de la Budapesta”, de către Regele Mihai I, a însemnat sfârșitul „neutralității binevoitoare” care exista între regimul de la București și locatarul de la Versoix.

Constantin Corneanu este doctor în istorie și președintele Consiliului Director al Asociației Europene de Studii Geopolitice și Strategice “Gheorghe I. Brătianu” (AESGS), din septembrie 2009.

Între 2004 și 2007 a fost consilier în cadrul Oficiului Guvernului României pentru Gestionarea Relațiilor cu Republica Moldova între 2004 și 2007.

Teza sa de doctorat a tratat situația României în contextul geopolitic al celui de-al doilea război mondial. Aceeași temă constituie și subiectul lucrării sale “Sub povara marilor decizii” (Editura Scripta 2007).

 

Surse:

https://romaniabreakingnews.ro/cel-mai-mare-secret-din-viata-regelui-mihai/

http://evz.ro/cel-mai-mare-secret-din-viata-regelui-mihai-951101.html

 NOTA:

In articolul de mai sus este prezentat un punct de vedere care are destule lacune.

De aceea, este necesar pentru a ne forma o parere obiectiva, sa luam in consideratie si marturiile unor contemporani ai evenimentelor tragice de atunci, printre acestea detasandu-se cea a istoricului Neagu Djuvara care a fost implicat personal in faimoasa poveste a telegramei de la Stockholm, prezentata de el  in articolul urmator:


https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/04/26/dosare-istorice-misterul-telegramei-de-la-stockholm-analizat-de-ultimul-martor-ocular-istoricul-neagu-djuvara/

 

 

 

Publicitate

14/07/2013 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , ,

25 comentarii »

 1. cind il vad pe MARESALUL ANTONESCU IMI VINE SA PLING, JEGUL SI TRADATORUL DE MIHAI TRAIESTE SI ROMANII IL APRECIAZA SI VOR SA VINA MONARHIA IAR CEL CARE SI-A DAT VIATA PENTRU TARA A FOST UN OM CARE NU A CERUT NIMIC SI NU A PRIMIT NIMIC IN SCHIMB DECIT TRADARE SI TRADARE. NICI LA ORA ACTUALA NU ESTE SCRIS IN ISTORIE SI NU ARE UN MONUMENT UNDE ROMANII SA MEARGA SA-I PUNA O COROANA SI SA-I POMENEASCA. DUMNEZEU SA NE IERTE MARESALE.

  Apreciază

  Comentariu de raulmarta35 | 14/07/2013 | Răspunde

 2. Manipulare bolsevico jidanista, vorbe,vorbe si iar vorbe. Aveti documente oficiale? Se pare ca nu. Atunci sa vorbiti cand le aveti.
  Traiasca Monarhia Constitutionala
  Jos republica bolsevico jidanista ilegala si criminala.

  Apreciază

  Comentariu de Apostol Nelu | 23/11/2013 | Răspunde

  • “În noaptea de 23 August, regele Mihai anunţa la Radio că fusese semnat un armistiţiu cu sovieticii (…) De fapt armistiţiul nu a fost semnat până pe 12 Septembrie, la Moscova. (…) Dat fiind că nu se semnase armistiţiul, toate trupele române, care se aflau pe frontul din Moldova şi Basarabia şi care încetaseră focul, după ordinul regelui Mihai, au fost făcute prizoniere de către ruşi; soldaţii şi ofiţerii au plecat captivi către Rusia. Aşa că a fost o capitulare şi nu un armistiţiu. Exista aici un rege care îşi preda armata duşmanului. În ce ţară din lume poate fi găsit un şef de stat asemănător? Pe 20 Iulie 1945, i s-a decernat prin mareşalul Tolbukhin din ordinul lui Stalin „Ordinul Victoriei Sovietice”. Tristă onoare de a fi decorat de către duşmanul de moarte al poporului său!” – General Platon Chirnoaga, șef-adjunct al Statului Major al Armatei a III-a pe Frontul de Est – See more at: http://www.ziaristionline.ro/2011/06/23/documentele-secrete-ale-tradarii-regelui-mihai-de-la-visinski-la-stalin-molotov-si-beria-exclusiv/#sthash.9QTWjgdr.dpuf

   Apreciat de 1 persoană

   Comentariu de ovidiu | 01/11/2015 | Răspunde

   • Pentru a fi exacti, nu a fost o capitulare ci o incetare unilaterala a focului de catre romani,urmata de un Armistitiu semnat la Moscova intre reprezentantii oficiali ai Romaniei si cei desemnati de sovietici.
    Cat despre rolul regelui Mihai in acele evenimente istorice ,acesta nu trebuie absolutizat, atata vreme cat principalele partide istorice,armata,jandarmeria si politia statului roman au actionat efectiv pentru iesirea din razboiul dus alaturi de Germania,iar maresalul a ramas fara sprijin.

    Apreciază

    Comentariu de cersipamantromanesc | 02/11/2015

   • Versiuni, versiuni, versiuni. De ce nu a semnat Regele decretul de grațiere a lui Antonescu?
    O posibilă grațiere a Mareșalului Ion Antonescu era iluzorie într-un context atât de delicat și în care Casa Regală dorea să se salveze, totuși, și să-și salveze perspectiva existențială. Cum s[ semneze asa ceva cand ruşi-i pusese cuţitul la gât regelui şi-i promisese o retragere liniştită cu tot ce şi-a dorit, ajutat chiar şi de români să-şi încarce trenul cu valori incomensurabile obţinute de Monarhie pe spinarea românilor ce au fost consideraţi ca slugi sau sclavi în această Instituţie Monarhică. Să sperăm că Europa va scoate din nomenclatura regimurilor Monarhia.
    Ce sa întâmplat după tutela ruşilor asupra României! Totul ar fi fost bine-mersi daca această nouă fiară n-ar fi perceput pagube de război pentru care românii le-au pus la dispoziţie întreaga industrie economică să lucreze în favoarea lor până când Dej a pus piciorul în prag şi a spus STOP, ajunge şi astfel sa sfârşit călcâiul rusesc pe grumazul românilor însă, cu ce preţ?
    Acum, ne-am găsit un nou partener SUA, cu ce preţ? Marile puteri continuă să colaboreze şi să împartă lumea după bunul plac şi liderii noştrii (spun lideri ca să nu spun trădători) pun botul imediat asigurându-şi existenţa în noul val.

    Apreciază

    Comentariu de Ioan Danila | 11/11/2017

  • Dar tu ai documente care sa ateste fără echivoc vreo acțiune benefică a lui Mihai pentru romani? Faptele susțin teza trădării lui Mihai. Probe care sa ii justifice vreo calitate nu sunt. El a abdicat si pentru urmașii, iar acum da cu toată familia din codița pentru avantaje materiale. Voi, regaliștii, de ce nu faceți cheta sa plătiți cheltuielile lipitorilor???

   Apreciază

   Comentariu de Cristian | 07/08/2016 | Răspunde

 3. DUMNEZEU SA VA LUMINEZE .ESTE MARE PACAT SA TE FOLOSESTI DE MARESALUL ANTONESCU PENTRU A LOVI IN REGELE MIHAI I.CA SA FII OBIECTIV,AR FI TREBUIT SA FII CONTEMPORAN CU EVENIMENTELE.IN CEEA CE PRIVESTE AFIRMATIILE ISTORICILOR MAI ALES DE ORIGINE EVREIASCA….SA MA IERTE DUMNEZEU DAR NU AM INCREDERE.EVREII DE CAND SUNT EI PE PAMANT S-AU VAITAT DE MALADII INCHIPUITE.HAI SA FIM SERIOSI,PE BIETII ROMANI NU-I MAI PLANGE NIMENI PRIN CE IADURI SI SUFERINTE AU TRECUT,SI ASTA IN TARA LOR CA EI NU AU INVADAT ALTE POPOARE.GANDITI-VA BINE CA EVREII ORICUM NU NE AGREAZA PENTRU CA N-AU PUTUT PUNE MANA PE BASARABIA SI BUCOVINA.LUCRURILE SUNT MULT MAI COMPLICATE,IAR CEI CARE LE-AR FI PUTUT SPUNE PRIN VIU GRAI CA FIIND MARTORI LA ACESTE EVENIMENTE NU MAI TRAIESC .BUNICUL MEU CARE A MURIT LA 105 ANI SI CARE A FOST ATASAT MILITAR,REPREZENTANT AL REGELUI SI MARESALULUI IN JUMATATE DE EUROPA MI-A SPUS CUM S-AU PETRECUT ACESTE TRAGEDII.NU AM NICI UN MOTIV SA CRED PE ALTCINEVA INDIFERENT CATE IZVOARE SI DOCUMENTE CONSULTA. DUMNEZEU SA-L BINECUVANTEZE PE REGE SI POPORUL ROMAN.IN CEEA CE PRIVESTE ALTE POPOARE,FIECARE ARE DREPTATEA SA SI DUMNEZEUL SAU.

  Apreciază

  Comentariu de zuzu | 02/11/2015 | Răspunde

  • Daca bunicul v-a relatat ceva,cele spuse de el difera de faptele prezentate in articol ? Oricum,aici nu se incearca sa fie contrapus regele Mihai,maresalulului Antonescu.
   Dv.puteti spune ceva mai mult decat ne spune dl.Neagu Djuvara,martor si el al evenimentelor de atunci,despre evenimentele epocale din august 1944 ?

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 02/11/2015 | Răspunde

  • Și ce v-a spus bunicul? Care e adevărul?

   Apreciază

   Comentariu de Horia Grancea | 05/08/2016 | Răspunde

  • bunicul dvs nu avea cum sa stie mai mult decat documentele, finca nu avea acces la informatii, bunicul meu a venit din lagarul sovietic (poate al dvs nici nu a ajuns acolo) si a povestit ce s-a intamplat in momentul can regele a ORDONAT intrgii armatei romane sa depuna armele in fata rusilor, nu vreti sa stiti ce s-a intamplat din acel moment cu ostasi romani, bunicul nu a stiut niciodata „jocurile de culise” ale regelui, maresalului, rusilor . . . el A TRAIT momentul depunerii armelor, a simtit pe pielea lui RAZBUNAREA rusilor si a suportat depoprtarea si lagarul siberian . .

   Apreciază

   Comentariu de neagu | 06/08/2016 | Răspunde

  • ba esti prost casa regala de la vale si de la deal sun evrei , ce dracu vorbesti de evrei, stii cati evrei avem in parlament la ora actuala ? dute la nani nu te mai baga in seama pe aici sa ma pis pe Mihai de la deal

   Apreciază

   Comentariu de Ceausescu | 06/08/2016 | Răspunde

 4. La 9 mai 2010, Regele s-a plasat de partea ocupantului sovietic

  Cum asa ? Cred ca e o gresala …

  Apreciază

  Comentariu de Hamnibal Anteporcas | 12/02/2016 | Răspunde

 5. Reblogged this on Despre artilerie.

  Apreciază

  Comentariu de ghinoiumarin | 03/08/2016 | Răspunde

 6. In 26 de ani de monopolizare,furt dun avutul obstesc,distrugere a economiei si inglobarea unei datorii a tarii fata de UE si FMI,cu mult peste ce a avut Ceausescu de achitat(aprox.8 miliarde de dolari),iar cea actuala de 140 miliarde de euro!!!!deci,dupa atata timp,cand poporul a inceput sa murmure si\sau sa strige in gura mare ca s-a saturat de promisiunile si minciunile unor asa-zise partide politice,unor autodenumiti(ca-n comunism)conducatori tehnocrati ce vor scoate tara din mocirla,Ei,bine,cand poporul a inceput sa spuna ca ar prefera monarhie in locul unei anarhii,tocmai acum,cand mai e un pic pana la alegerile parlamentare,S-AU TREZIT TOTI ISTORICII SA „SCOATA LA LUMINA” fapte negative ale Casei Regale!!!UNDE-ATI FOST DOMNILOR ISTORICI,JURNALISTI SI CERCETATORI PAN-ACUM???Cand a inceput distrugerea cu buna-stiinta a economiei tarii(de tandemul ILIESCU – ROMAN), UNDE-ATI FOST?sau dansii erau si vor ramane curati?RUSINE!!!

  Apreciază

  Comentariu de iftodie zgabearta | 04/08/2016 | Răspunde

 7. Ceea ce scrie in articolul acesta se stia si acum 25 de ani cand am facut fac. de istorie. Ca unii din voi habar n-aveti este doar vina voastra. Cunoasterea nu v-o baga nimeni in cap cu forta, doar curiozitatea ii face pe unii mai cunoscatori decat pe altii. Asa ca, ciocu mic. Regele ala pe care il tot ridicati in slavi este un tradator nenorocit, atunci in august ’44 si-a bagat botul intr-o cioarba despre care nu avea informatii, nu stia nimic si a dus la ocuparea tarii de catre armata sovietica. Puneti dracu mana pe carte si cititi adunatura de cretini, de aia tara e in situatia asta dezastruoasa, pentru ca sunt prea multi imbecili cu pretentii de destepti in Romania.

  Apreciază

  Comentariu de Doru Ovidiu | 06/08/2016 | Răspunde

 8. Tradatorii oricarei natiuni,in oricare situatie trebuie sa fie pedepsiti,in Romania sunt recompensati si omagiati.De ce Regele Mihai s-a amestecat in comanda armatei in 23 august 1944,moment in care Ion Antonescu avea acest drept constitutional si legal?

  Apreciază

  Comentariu de Marin Cirimbei | 07/08/2016 | Răspunde

 9. Despre ce vorbim?La momentul 23 august 1944 Regele Mihai nu avea competente de decizie,insa din orgoliu juvenil ajutat de o mana de complotisti s-a amestecat intr-o problema care l-a deposit. Prin acea interventie la radio prin care a anuntat (un neadevar) armistitiul cu Rusia a creeat situatia ce a urmat prin depunerea armelor armatei romane in fata armatei rusesti.Cred ca macar dupa 73 de ani poporul roman merita sa afle adevarul.

  Apreciază

  Comentariu de Marin Cirimbei | 07/08/2016 | Răspunde

 10. sa va fie monarhia de cap ma Aabdicat carol al II -lea ma ?a plecat ma cu lupeasca sa o futa bine ma?cui i-a lasat tara ma?lui flocea mucea MIHAI sau lui ION ANTONESCU ?O fi fost el carol II pularau mare ,dar nici timpit sa lase tara unui flocea mucea ,curva masculina sadea ceea ce istoria a si demonstrat Sa presupunem ca ION ANTONESCU NU AR FI EXISTAT ce s-ar fi ales din ro?ia sa analizati voi istoricii lui peste prajitu atunci cind il pupati in gaoaza pe acest nemernic de rege

  Apreciază

  Comentariu de Viorel Antonescu | 07/08/2016 | Răspunde

 11. soarta neamului e in mini streine de la aparitia statului Romania!
  Jidovimea prin „marii patrioti”,ne joaca destinul la masa mare a „pokerului” mondial.
  destinul ne-a fost pecetluit in 1866 cind a fost inlaturat regele pamintean si adus un strein.lichdarea fizica a Capitanului,Zelea Codreanu in 1938 a fost ce-a mai grava lovitura data de jidovimea cominternista,care pregatea pactul Stalin -Hitler(molotov-ribenttrop).Lichidarea fizica a Capitanului a dat mina libera mafiei bolsevico-sovietice sa rupa Basarabia de la Romania.Acest subect este intentionat negat si se duce o munca uriasa ca sa planteze in mintea slaba a Romanului ca Zelea Codreanu era un dusman al neamului.Si totul se face cu minile si mintea slaba a romanului.Lichdarea lui Antonescu este a treia mare crima politica a partidelor din acea vreme,care au luat apa in gura si sau bucurat de moartea Maresalului.Si ultima mare Gafa a „dindirii” politice romanesti a fost:-Lichdarea cuplului Ceausescu!!! Dupa acea crima din 24 decembrie 1989,poporul Roman a dat mina libera mafiei jidoviste-cominterniste sa distruga si sa fiie furata ROMANIA!!! si noi POPORUL ROMAN!!!
  Vom esi din acest „rahat”programat numai cind terminam cu „stalinskaia” „bere” si mici! La modul ce-l mai serios.
  P:S: Nu cred in titluri.”doctorat” s.a.Cred in bunul simt al Cetateanului,care isi face meseria cinstit si nu asteapta aplauze.Mihai Eminescu a trait si muncit pentru neamul Romanesc si Tara si nu acerut nimica.Nici recunoastere a muncii sale.Recunostinta erodeaza mai repede decit erodeaza Frumusetea!

  Apreciază

  Comentariu de Esandina Alexandru | 09/08/2016 | Răspunde

 12. Versiuni, versiuni, versiuni. De ce nu a semnat Regele decretul de grațiere a lui Antonescu?
  O posibilă grațiere a Mareșalului Ion Antonescu era iluzorie într-un context atât de delicat și în care Casa Regală dorea să se salveze, totuși, și să-și salveze perspectiva existențială. Cum s[ semneze asa ceva cand ruşi-i pusese cuţitul la gât regelui şi-i promisese o retragere liniştită cu tot ce şi-a dorit, ajutat chiar şi de români să-şi încarce trenul cu valori incomensurabile obţinute de Monarhie pe spinarea românilor ce au fost consideraţi ca slugi sau sclavi în această Instituţie Monarhică. Să sperăm că Europa va scoate din nomenclatura regimurilor Monarhia.
  Ce sa întâmplat după tutela ruşilor asupra României! Totul ar fi fost bine-mersi daca această nouă fiară n-ar fi perceput pagube de război pentru care românii le-au pus la dispoziţie întreaga industrie economică să lucreze în favoarea lor până când Dej a pus piciorul în prag şi a spus STOP, ajunge şi astfel sa sfârşit călcâiul rusesc pe grumazul românilor însă, cu ce preţ?
  Acum, ne-am găsit un nou partener SUA, cu ce preţ? Marile puteri continuă să colaboreze şi să împartă lumea după bunul plac şi liderii noştrii (spun lideri ca să nu spun trădători) pun botul imediat asigurându-şi existenţa în noul val.

  Apreciază

  Comentariu de Ioan Danila | 11/11/2017 | Răspunde

  • Cine poate crede că regele l-ar fi putut graţia pe Antonescu, când trupele sovietice de ocupaţie făceau ce voiau în ţară ? În plus, ce graţiere ar fi putut să acorde regele,dacă ntonescu a refuzat să semneze o cerere de graţiere ?

   Şi încă ceva…Egreşit să credem că”româniiau pus la dispoziţiea ruşilor întreaga industrie economică să lucreze în favoarea lor”, pentru simplul motiv că ocupanţii sovietici şi-au luat tot ce au dorit, fără să aibă nevoie de acordul românilor.

   Apreciază

   Comentariu de cersipamantromanesc | 12/11/2017 | Răspunde

 13. …Ce faceţi, copii ??! Clicăi pe „sursa” şi pe „telegrama _stockholm” şi-mi apare un sait cam vietnamez, DE JOCURI ??!!

  Apreciază

  Comentariu de Daniel Bărbulescu | 29/11/2017 | Răspunde

 14. intr-un interviu cu Vartan Arachelian , se gaseste pe internet, fostul rege mihai a recunoscut ca MARESALUL ANTONESCU a fost patriot si si-a iubit tara , Atunci de ce l-ai arestat si l-ai dat rusilor mai loaza !!! in plus afirma ca razboiul nu trebuia sa continue dincolo de granitele Basarabiei , pe teritoriul URSS.!!! Atunci, mai loaza de fost rege si „maresal” ,”mare strateg militar” de ce nu l-ai sfatuit pe „pretinul „Stalin, care te-a decorat „pentru maretele fapte de vitejie” : arestarea MARESALULUI , sa se opreasca la granitele URSS si sa nu ocupe jumatate din Europa pentru 50 de ani!!! Fostul rege mihai auzi „Maresal ” poate mare – fular , d.p.d.vedere militar era , am sa folosesc o expresie celebra din :Aventurile bravului soldat Svejk in …., de Jaroslav |hasek , era deci „un bese-n cizme ” iar d.p.d vedere intelectual era un sub mediocru , interesat , dupa 1989, sa recupereze cat mai multa avere cu orice compromis inclusiv sa urce pe scena unui camin cultural de cartier sa inmaneze o tinichea lui adrian nastase si sa se pupe cu ion ilici iliescu- un comunist sadea care l-a fugarit prin tara !!! INTERESUL POARTA FESUL!!!
  . HALAL REGE , HALAL DEM ITATE REGALA SI HALAL PATRIOTISM DIN PARTEA CELUI MAI MARE TRADATOR AL ARMATEI ROMANE SI LA POPORULUI ROMAN- FOSTUL REGE mihai .

  Apreciază

  Comentariu de ciclop | 17/09/2020 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: