CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

DOSARELE ISTORIEI. PRIMUL PAS IN UNIREA BASARABIEI CU TARA MAMA-ROMANIA

 

 

 

 

Cum a inceput Unirea cu Basarabia?

 

 

Cererea ţăranilor, membri ai Zemstvei judeţene din Bălţi, către Adunarea Zemstvei din acel judeţ, ţinută la 2 martie 1918:

 

„Noi, mai jos iscăliţii ai Zemstvei ţinutului Bălţi, cu cinste vă rugăm să aveţi bunătatea ca, înainte de a intra în rânduiala zilei hotărâte pentru adunarea de astăzi a zemstvei, să puneţi la glăsuire dorinţa noastră arătată mai la vale, de a ne uni cu ţara noastră mama România.

 

Ştiind prea bine că acum o sută şi şase ani am fost furaţi cu de-a sila de la sânul dulce al mamei noastre scumpe cu care am făcut un trup şi un suflet;

 

Știind prea bine că în vremurile acestea grele, când după ce ne va izbăvi Dumnezeu de tirania rusească, care ne-a apăsat, batjocorit şi întunecat atât amar de vreme, era să ne prăpădim în focul anarhiei bolşevice, iar România ne-a dat ajutor frăţesc în zile de grea primejdie, curăţindu-ne ţara de duşmani, dându-ne scutul, liniştea şi rânduiala pierdută;

 

Ştiind prea bine că singuri sîntem şi prea puţini şi prea neputincioşi, pentru a ne putea ocârmui şi apăra singuri, fără a cădea din nou sub alt jug străin, care să ne facă iarăşi robi;

 

HOTĂRÂM în numele ţinutului nostru Bălţi să ne unim din nou cu scumpa noastră ţară-mamă: România, voind să împărţim cu ea frăţeşte tot norocul şi nevoile noastre viitoare ca şi în vremurile Moldovei lui Ştefan cel Mare.

 

Această hotărâre nestrămutată şi sfântă a noastră rugăm să fie trimisă fără întârziere Sfatului Ţării din Chişinău, pentru ca acesta, ascultând glasul nostru, să hotărască în grabă în numele întregii ţări: sfânta, mântuitoarea, mult dorita şi veşnica noastră Unire cu ţara noastră mamă România, în care ne punem nădejdea, căci ca bună mamă ne va garanta frăţie deplină şi drepturile căpătate de norod prin revoluţia din 1917.

 

Ioan Scobioală, Ioan Cazacencu, Simion Ciobanu, Ioan Curiţa, Vasele Costică, A. Filip, V. Osadciuc, D. Garconiţa, N. Miaună, Gh. Popovici, Ioan Sarciuc, Vasile Focşa, F.Grigoriev, Gh. Ciobanu, St. Roşca, P. Saltinschi, Gh. Cocoş, M. Moscalu”

 

Bălţi, 3 faur 1918.
 

 

Preşedintele adunării Zemstvei punând la vot dorinţa celor douăzeci de reprezentanţi a fost aprobată în unanimitate:

 

“Adunarea generală a Zemstvei din districtul Bălţi, născută din alegerile regionale ce au avut loc la (în) decembrie 1917 şi convocată în ziua de 1 martie 1918 pentru votarea bugetelor şi altor măsuri necesare bunului mers al administraţiunei şi veţei economice în acestă regiune, în unire cu adunarea generală a tuturor marilor proprietari, întruniţi în ziua de 3 martie 1918, terminând lucrările sale, înainte de a închide sesiunea, a discutat şi votat în unanimitate următoarea moţiune depusă pe biroul adunărei de către membrii Zemstvei şi a marilor proprietari.

 

Rezemat pe principiile proclamate de marea revoluţiune a popoarelor fostului mare imperiu al tuturor Ruşilor, care în primul rând odată cu libertatea şi egalitatea tuturor indivizilor în faţa legilor, a proclamat libertatea naţionalităţilor de a dispune singure de soarta şi străbunii noştri români Între Nistru şi Prut, a proclamat în ziua de 2 decembrie 1917 Basarabia ca republică moldovenească independentă şi de sine stătătoare.

 

Ţinând seama că viaţa şi propăşirea economică şi culturală a unui popor este în raport direct cu forţa vie şi aptitudinile cu care Dumnezeu l-a hărăzit, că în unire stă puterea şi că unde-s doi puterea creşte;

 

Ţinând seama că în timp de 19 veacuri, Basarabia a fost totdeauna un trup cu Moldova de pe dreapta Prutului şi că soarta ei a fost de-a pururea legată de cea a Principatelor Dunărene cu care a gustat aceleaşi bucurii;

 

Ţinând seama că în anul 1812 în urma fărdelegilor sângeroase ale tuturor popoarelor europene, Basarabia a fost smulsă fără consimţământul ei de la trunchiul ei etnografic al naţiunei sale de origină şi,

 

Ţinând seama de pilda splendidă pe care tânărul regat al României a dat în scurtul timp de când a fost recunoscut stat independent, atrâgându-şi astăzi admiraţiunea şi iubirea tuturor popoarelor din lume şi chiar respectul duşmanului comun,

 

Proclamăm astăzi în mod solemn, în faţa lui Dumnezeu şi lumei întregi că cerem unirea Basarabiei cu regatul României subt al căruia regim constituţional şi subt ocrotirea legilor ei de monarhie democratică vedem siguranţa existenţei noastre naţionale şi propăşirii economice şi culturale.

 

Facem apel la toate adunările… din întreaga Basarabie de la Hotin până la Izmail să se unească prin votul lor la moţiunea noastră şi să ceară Sfatului Ţărei la Chişinău să trimeată o delegaţiune ca reprezentanţi din toate adunările regionale şi proprietare la Iaşi pentru a depune la picioarele Tronului României omagiile noastre de devotament şi credinţă către Regele Ferdinad I, Rege al tuturor românilor”.

 

Bălţi, 3 faur 1918.

 

Sursa: “Constiinta Națională a Romanilor Moldoveni” – Gheorghe Ghimpu

 

 

11/11/2013 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , | Lasă un comentariu

VIDEO: MEMORIA ISTORIEI – MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA CHISINAU, 27 AUGUST 1989


28/08/2011 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Sondaj CBS-AXA: 79% de cetăţeni moldoveni – pentru referendum, 6% – împotrivă

Photobucket
FOTO:PIATA MARII ADUNARI NATIONALE DIN CHISINAU

Sursa:PUBLIKA TV

79 la sută dintre locuitorii Republicii Moldova vor participa la referendumul din 5 septembrie şi doar şase la sută dintre ei se declară împotriva plebiscitului. Acestea sunt datele unui sondaj de opinie, realizat de Centrul de cercetări sociologice CBS-AXA, la comanda Fondului „Priznanie” din Rusia.

Cercetarea arată că ideea de a boicota referendumul nu se bucură de succes nici măcar printre simpatizanţii Partidului Comuniştilor din Moldova. Pentru alegerea directă a şefului statului sunt dispuşi să voteze 72,6 la sută dintre susţinătorii PCRM-ului.

Printre alegătorii partidelor din cardul Alianţei pentru Integrarea Europeană sunt şi mai mulţi adepţi ai alegerii preşedintelui ţării de către întregul popor – 82 la sută.

Sondajul a fost realizat în iunie-iulie, pe un eşantion de 2000 de oameni.

27  iulie 2010

28/07/2010 Posted by | BASARABIA SI BUCOVINA, POLITICA | , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: