Fabuloasa istorie a tricolorului românesc

Culorile roşu, galben şi albastru, moştenite pe drapelul poporului român de la vechii daci

Drapelul României este foarte asemănător cu cel al celui de-al doilea stat românesc, Republica Moldova. Drapele aproape identice cu al ţării noastre au statele Andorra şi Ciad, însă fără nici o legătură istorică sau de altă natură cu cel românesc.

Asemănarea cu drapelul Ciadului, care diferă de drapelul României doar prin nuanţa uşor mai deschisă a fâşiei albastre (indigo, în loc de cobalt cum o aflăm la drapelul românesc), a provocat o reacţie diversionistă a ambasdei Ciadului de la Moscova, care a înaintat oficial Organizaţiei Naţiunilor Unite un protest, în care solicita nici mai mult, nici mai puţin, ca drapelul României să nu mai fie arborat la ONU alături de cele ale celorlalte state membre ale acestei organizaţii.

Protestul a fost evident respins, motivându-se pe bună dreptate, că existenţa tricolorului albastru-galben-roşu ca drapel al României este cu mult anterioară însăşi apariţiei statului Ciad pe harta lumii, în 1959.

Într-adevăr, istoria consemnează ca aceste trei culori au reprezentat întotdeauna poporul care a trăit pe aceste meleaguri din cele mai vechi timpuri.

Notitia Dignitarium, un document militar din arhivele imperiale romane, consemnează că stindardele de luptă ale dacilor purtau culorile roşu, galben şi albastru, care au fost preluate şi de primele legiuni dislocate în Britania şi Capadocia, în care fuseseră recrutaţi luptători geto-daci. După anul 175 e.n., stindardul dacilor s-a impus în numeroase unităţi ale armatei romane.În Pannonia cohortele romane erau formate şi din soldaţi daci intraţi în slujba Romei ele folosind însemnele militare specifice dacilor.