CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Președintele Academiei, prof.univ.dr. Ioan Aurel Pop: „În 1919, Armata Română a oprit extinderea comunismului de tip sovietic, care avea toate șansele să se instaureze în Europa Centrală”. VIDEO

Ioan Aurel Pop: În 1919, Armata română a oprit extinderea bolșevismului

Foto: Statuia generalului – erou român Gheorghe Mărdărescu, inaugurată la Cluj-Napoca în ziua de 7 august 2019.

Monumentul a fost construit cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) și al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca fiind inaugurat în data de 7 august

 

  Generalul erou al Primului Război Mondial, Gheorghe Mărdărescu, a fost comandantul care, în fruntea armatei române, a contribuit decisiv la stoparea înaintării comunismului spre centrul Europei și a cucerit Budapesta. 

În 1919, în perioada tulbure de după Primul Război Mondial, el a deținut la comanda forțelor armate române din Transilvania, un rol central în acțiunile de respingere a bandelor bolșevice și a trupelor Republicii Ungare a Sfaturilor. 

La data de 4 august 1919, Armata Română a intrat în Budapesta, impetuoasa ei ofensivă fiind executată fără pauză operativă.

Generalul Mărdărescu a fost de asemenea strategul care a întocmit planurile de luptă de la Oituz, Mărăști și Mărășești, din Primul Război Mondial, lupte în care armata română a ieșit învingătoare.

 

 

 

Foto: 1919 – Trupele române la Budapesta 

Participant la ceremonia de dezvelire a monumentului la Cluj- Napoca, dl. prof.Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Românea declarat în discursul rostit cu acest prilej :

„ România a reușit să se dezvolte în secolul XX datorită unei instituții fundamentale, și anume Armata Română.

Această instituție este cea care a acționat în stoparea a două regimuri dictatoriale, care au amenințat întreg continentul european. În 1919, Armata Româna a oprit extinderea bolșevismului, a comunismului de tip sovietic, care avea toate șansele să se instaureze în Europa Centrală.

În 1944-1945, Armata Română a contribuit decisiv la oprirea fascismului. Aceste acțiuni au avut ca rezultat consolidarea României și mai ales apartenența Transilvaniei la statul român.”

 

La rândul său, ministrul Apărării Naționale, dl. Gabriel Leș, a spus:

„Evocăm astăzi personalitatea unui soldat minunat mai presus decât orice laudă, așa cum îl caracteriza Mareșalul Alexandru Averescu. Gheorghe Mărdărescu a fost în primul rând un om cu caracter excepțional, un vizionar, un mare patriot și un conducător redutabil. Generalul Gheorghe Mărdărescu a înțeles încă de la început pericolul comunismului și a acționat rapid în stoparea acestui flagel.”

 

 

14/09/2019 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , | Un comentariu

Poetul patriot român basarabean Al. Mateevici :  Cuvântare la primul Congres al învățătorilor moldoveni din Basarabia

 

 

Foto: Alexie (sau Alexei) Mateevici  

Născut la 16/29 martie 1888, la Căinari-Tighina, în familia preotului Mihail Mateevici, la 13/26 august 1917 poetul pleca din viaţă înainte de a fi împlinit 30 de ani şi înainte de a i se fi realizat visul în numele căruia ceruse să plece pe frontul românesc.

Visul său, visul tuturor românilor, avea să înceapă a prinde contur în Basarabia, la 27 martie 1918, când Sfatul Ţării de la Chişinău hotăra:

„Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia, acum o sută şi mai bine de ani, din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa România”.

Format în spiritul acestui ideal, cu conştiinţa existenţei identităţii de limbă şi neam a românilor din Basarabia, Transilvania, Bucovina şi Regatul României, în atmosfera intelectuală a unei familii de preoţi cărturari, A. Mateevici urmează şi duce mai departe, într-o viaţă foarte scurtă, bătălia acestor înaintaşi şi a celor de dinaintea lor, pentru apărarea şi dezvoltarea identităţii spirituale a românilor din teritoriile româneşti aflate, din 1812, sub ocupaţie rusească.

Chiar dacă, la început, drumul preoţiei a putut fi pentru A. Mateevici un drum dat, de dinainte destinat, într-o continuitate, dintr-un anumit punct de vedere firească într-o familie – bunic, unchi, tată – preoţi, în timp, drumul avea să se dovedească cel mai potrivit unor mari deschideri spre cultura umanistă şi, pe acest fond, spre înţelegerea specificului şi necesităţii apărării specificului naţional al poporului său.

Puţină lume ştie, dar poetul basarabean Alexei Mateevici, autorul celebrei poezii patriotice „Limba noastră” (analizată până la obsesie în manualele şcolare, dar şi de către naţionaliştii de pe cele două maluri ale Prutului), a slujit ca preot în tranșeele Primului Război Mondial legându-și destinul, într-un mod tragic, de celebrele tranşee de la Mărăşeşti, care au oprit înaintarea armatei germane în timpul Primului Război Mondial.

A dispărut prematur, la vârsta de doar 29 de ani,  din cauza unei boli cumplite – tifos exantematic – pe care a contractat-o în timp ce se afla pe front foarte aproape de Mărăşeşti.

Mateevici a agonizat o perioadă în spitalul „Anton Cincu” din Tecuci, însă, simţindu-şi sfârşitul aproape, a cerut să fie transportat în Basarabia natală, unde şi-a dat ultima suflare.. 

 La 13 august (stil vechi), bolnav de tifos exantematic, se stinge din viaţă la spitalul nr.1 din Chişinău şi este înmormîntat la cimitirul central de pe strada Armenească. 

La doar câteva luni distanţă de la moartea acestuia, pe 9 aprilie 1918, visul poetului se îndeplinea, iar Basarabia se unea cu România.

Din vulcanul de erupție al revoluției a izbucnit, asemenea lavei clocotitoare și ferbinți, şi creațiile lui Alexei Mateevici – cel mai înzestrat poet al Basarabiei de la începutul secolului XX, cântărețul înfocat al frumuseților „limbii noastre”.

A. Mateevici, va scrie G. Călinescu în Istoria sa, „ar fi fost un poet mare dacă trăia” , apropiindu-l de Eminescu din perspectiva dezvoltării unei creaţii originale pe temeiul poeziei populare:

„Numai Eminescu a ştiut să scoată atâta mireasmă din ritmurile poeziei populare: «În Bugeac la Căuşeni / Dorm strămoşii moldoveni. / Numai pietre de mormânt / Mai păstrează-al lor cuvânt /…/ Botna seacă dă în şes / Şi se pierde-n stuhul des, / Şi nu-i spune nimănui / Ce-a mai fost pe-aici şi nu-i»”.

 

Al. Mateevici: Cuvântarea la primul congres al învățătorilor moldoveni din Basarabia.

 

Am venit să întâmpin și eu această sfântă zi de 25 mai (1917- n.n.). (Aplauze.) Primiți, fraților, felicitările mele călduroase,— ale unui om care a luptat și el în trecut cu vorba și cu scrisul pentru luminarea neamului întreg.

Primiți felicitările mele de moldovean și rugăciunile mele de preot către Dumnezeu, ca să ne trimită ajutorul său pentru un lucru atât de sfânt și de mare.

Ca unul care vin cu toată dragostea mea în mijlocul d-voastră cred că pot să-mi îngăduiesc de a vă da unele sfaturi frățești.

Mai întâi de toate să știți că:

Unde-i unul nu-i putere

La nevoi și la durere.

Unde-s doi puterea crește,

Și dușmanul nu sporește.

Fără unire nu vom putea dobândi nimic. Deci să avem un gând, o inimă, un ideal!

Al doilea sfat e acesta. Lucrul drept poate înflori numai dacă se întemeiază pe idei drepte. Cu mâhnire am văzut astăzi că între d-voastră nu toți sunt uniți asupra unor idei drepte. Unii se socotesc moldoveni, alții — cei mai puțini — români. Ei bine, dacă ați luat asupra d-voastră sarcina de a lumina poporul, apoi trebuie să dați poporului idei adevărate, căci altfel întreg învățământul e fără rost.

Da, suntem moldoveni, fii ai vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului, așezat prin România, Bucovina și Transilvania. (Aplauze.) Frații noștri din Bucovina, Transilvania și Macedonia nu se numesc după locurile unde trăiesc, ci-și zic români. Așa trebuie să facem și noi! (Aplauze.)

Asta nu însemnează separatism, căci și cei din Transilvania, și cei din Bucovina, și cei din America se numesc tot români.

Trebuie să știm de unde ne tragem, căci altfel suntem niște nenorociți rătăciți. Trebuie să știm că suntem români, strănepoți de-ai romanilor, și frați cu italienii, francezii, spaniolii și portughezii.

Aceasta trebuie să le-o spunem și copiilor și tuturor celor neluminați. Să-i luminăm pe toți cu lumina dreaptă.

Al treilea sfat pe care vi-l dau este: să stați cu mare putere la straja intereselor naționale. Să trăim bine și cu străinii, dar să nu trădăm interesele noastre, căci altfel vom cădea pentru totdeauna.

Dacă vom fi slabi în lupta pentru viață, vom fi înghițiți de cei mai tari. Să nu ne alipim la partide străine, care nu luptă pentru neamul nostru și să nu luptăm pentru interesele de clasă, ci pentru cele de obște, naționale.

Și, în sfârșit, sfatul cel din urmă al meu e: să nu uităm norodul, țărănimea care a suferit atâta până acum! Să-l luminăm, să mergem mână în mână cu el, căci fără noi el nu poate face nimic, după cum nici noi nu putem face nimic fără el. Să-l îndreptăm pe calea adevărului, cu fapte, iar nu cu vorbe. Mântuirea țărănimii e în noi, și a noastră în ea.

Rog pe bunul Dumnezeu și sunt încredințat că El ne va trimite ajutorul Său cel preaputernic pentru izbândirea lucrului obștesc. El ne va trimite fericirea neamului și a d-voastră. (Cuvântarea a fost îndelung aplăudată.)

[În cursul ședinței a II-a a congresului Al. Mateevici a mai avut o intervenție:]

N-avem două limbi și două literaturi, ci numai una, aceeași cu cea de peste Prut. Aceasta să se știe din capul locului, ca să nu mai vorbim degeaba. (Aplauze.) Unii zic că limba românească e franțuzită. Asta nu-i adevărat! Ce e drept, sunt și în România unii rătăciți în ce privește limba, dar trebuie să se știe că cel mai puternic curent acolo e cel popular în limbă și în literatură.

Noi trebuie să ajungem de la limba noastră proastă de astăzi numaidecât la limba literară românească!

 

Surse:

http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=3247

https://books.google.ro/books?id=sHhuDAAAQBAJ&pg=PT305&lpg=PT305&dq=Al.+Mateevici:+Cuvântarea+la+primul+congres+al+învățătorilor+moldoveni+din+Basarabia.

17/03/2019 Posted by | MARI ROMANI | , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

A trecut la cele veșnice scriitorul și jurnalistul patriot român Lazăr Lădariu

 

 

 

 

 

 

 

Poetul si jurnalistul patriot Lazăr Lădariu, redactor sef al cotidianului Cuvântul Liber, a decedat in ziua de 1 ianuarie 2019.

In 1963 a absolvit Facultatea  de Filologie a Facultatatii de Filologie a Universității din Cluj-Napoca.
1963-1969 – a fost asistent universitar la Institutul Pedagogic de 3 ani din Târgu-Mureș, actuala Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș

In august 1975 a devenit  redactor la ziarul județean „Steaua roșie”, până în 26 decembrie 1989
26 decembrie 1989 – până în prezent a fost redactor-șef la ziarul Cuvântul liber
A  publicat peste 10.000 de articole, colaborari cu grupaje și pagini de poezie în revistele „Vatra” , „România literară” , „Steaua” , „Tribuna” etc.

 

A fost  un poet cu zeci de volume de versuri publicate si o personalitate de primă mărime din județul Mureș și din Transilvania, parlamentar în două legislaturi, membru în Uniunea Scriitorilor din România, membru în Uniunea Ziariștilor Profesioniști, membru al delegației române, din partea Camerei Deputaților, la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, membru al Comisiei pentru Cultură, Arte, Mass-Media a Camerei Deputaților
Vicepreședinte al Partidului Unității Naționale Române, Președinte al Despărțământului Central Județean Mureș al ASTRA.

 

• Poeziile sale au  fost  traduse in limbile germană, rusă, maghiară, sarbă, albaneză.

A primit numeroase distictii si premii, printre care:

  • Premiul Asociației Scriitorilor din Târgu-Mureș-pentru cărțile:”Câmpuri cosite de ceata”, „Planete pentru iscoadele albe”, „Prezent!”, „Sub norii de plastic” si „Litaniile cerului”

  • În anul 2005 i s-a decernat Premiul de Excelență și Diploma Asociației Scriitorilor, filiala Targu Mures pentru întreaga activitate literară

Înmormântarea va avea loc vineri, 4 ianuarie, de la ora 12, în Cimitirul Bisericii de Lemn din Târgu-Mureș.

DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCA IN SFÂNTA PAZA SA !

 

 

 

 

 

ŢINTELE IREDENTISMULUI MAGHIAR CONTEMPORAN ŞI AVANGĂRZILE UNGARIEI DIN ROMÂNIA

Autor:

Având în vedere că ținta orientativă a iredentismului unguresc este antiromânismul declarat, vrem să punctăm, în editorialul de față, câteva dintre obiectivele contemporane ale lui, privind Transilvania, în declarațiile unor mahări maghiari, având și avangărzile lui din România. Sub sloganul „Justiție pentru Ungaria!”, având țintă de atac Tratatul de Pace de la Trianon, din anul 1920, și reluarea unor „visuri iredentiste pentru îndreptarea unei nedreptăți istorice”, înflorește o propagandă antiromânească urmărind „autonomia teritorială a comunității maghiare din Transilvania, cu variante extremiste care merg până la desprinderea acesteia din trupul național al României”.
În cele ce urmează redăm doar câteva „idei ale autonomiei maghiarilor din România, expuse de principalii factori de răspundere ai maghiarimii din Ungaria și România”.

 

1. Arpad Goncz, președinte al Ungariei între anii 1993-2000: „Națiunea ungară, ca un singur om, ține de dreptul său de proprietate asupra întregului Ardeal. Nu va exista nicio generație ungară care să fie dispusă să renunțe la acest sfânt drept istoric. Națiunea ungară este gata să ia arma în mâini, în orice clipă, pentru a-și exercita acest drept, sacrificându-și până și viața în această luptă. Fără Transilvania nu există statul ungar, nici misiunea maghiară realizabilă, nici viață maghiară”.

2. Gyula Horn, fost ministru de Externe și prim-ministru al Ungariei (1994-1998): „Statul național omogen este un fenomen perimat, anacronic, pentru că face abstracție de minoritățile naționale existente în țările respective. În toate țările, drepturile minorităților se leagă, într-un fel, de problema frontierelor și tocmai aspirațiile pentru statul național sunt acelea din cauza cărora se pune problema frontierelor”.

3. Viktor Orban, președintele FIDESZ, fost și actual premier al Ungariei: „Transilvania este parte a spațiului vital al Ungariei în Bazinul Carpatic… Autonomia teritorială este o prioritate pentru comunitatea maghiară din Transilvania, iar politicienii maghiari de aici trebuie să vină cu proiecte clare… Ungaria este un partener de nădejde al SUA, înconjurat de țări uneori nesigure, ca Ucraina, România și Serbia”.

4. Kover Laszlo, președintele Parlamentului Ungariei, fost șef al serviciilor secrete maghiare (1998-2002): „Noi am luptat cu arme constituționale, dar cei care au luptat cu arma în mână au ajuns la țelul lor într-un timp mai scurt!”.

5. Jeszenszky Geza, ex-ministru de Externe și ambasador al Ungariei în SUA (2000): „Reprezint, la Washington, nu numai interesele Ungariei, ci ale tuturor maghiarilor”. Întrebat, cu prilejul unui interviu, ce transmite mureșenilor maghiari, el a răspuns: „Tocmai ce le-a cerut Cromwell luptătorilor din războiul civil: «Încredeți-vă în Dumnezeu, dar păstrați praful de pușcă uscat! »”.

6. Tokes Laszlo, fost episcop reformat, fost președinte de onoare al UDMR, președinte al Consiliului Național al Maghiarilor din Transilvania (CNMT), președinte al Consiliului Autonomiei din Bazinul Carpatic, vicepreședinte al Parlamentului Europei: „Nu sunt pesimist și nu vreau să vă demoralizez, dar modificarea hotarului este singura alternativă a noastră, corecția Trianonului este responsabilitatea pe care ne-am asumat-o, și membrii CNMT trebuie să și-o asume”… Ce propune României această Iudă? „Teritorii contra pace, soluția palestiniană… Este vorba despre 14.000 de kilometri ai Ținutului Secuiesc (?! – n.n.), ca monedă de schimb pentru pacea socială… După cum vedeți, nu numai pe plan intern, ci și în regiunea Bazinului Carpatic ținem să coordonăm activitatea noastră politică pentru autonomia acelor comunități care s-au rupt de Ungaria și pentru care singura alternativă de supraviețuire, după părerea noastră, ar fi dobândirea autoguvernării în cadrul unui sistem de autonomie. (…) Situația din Kosovo este absolut favorabilă aplicării autonomiei Ținutului Secuiesc (?! – n.n.) și autonomiei Comunității Maghiare”.

7. Szilagy Zsolt, parlamentar UDMR: „Dacă pentru unii solicitarea autonomiei teritoriale este o idee radicală, pentru alții ea este prea puțin!”.

8. Toroczkai Laszlo, liderul Mișcării Tineretului – 64 de Comitate Istorice ale Ungariei: „Cu acești români, slovaci și ucraineni șovini trebuie să luptăm!”.

Așadar, să recapitulăm: Ungaria, afirmă ei, are „drept de proprietate” asupra întregului Ardeal, ca „sfânt drept istoric”. „Statul național omogen”, cum este România, „este un fenomen perimat, anacronic”. Pentru autonomie trebuie ca ungurii să lupte „cu arma în mână”.

„Autonomia teritorială este o prioritate”, iar Transilvania este „parte a spațiului vital al Ungariei”, reluând o sintagmă a lui Adolf Hitler. Trebuie, în scopul realizării autonomiei teritoriale a așa-zisului Ținut Secuiesc, „păstrat uscat praful de pușcă”, „modificarea hotarului” și „corecția Trianonului” ca alternative singure și sigure, după „modelul Kosovo”. Iar dacă „românii, slovacii și ucrainenii șovini” nu sunt de acord cu visurile fantasmagorice ale iredentismului unguresc, zic ei, „trebuie să luptăm”!
Care sunt, azi, avangărzile iredentismului maghiar din România, prin care Budapesta dorește să-și realizeze visul refacerii Ungariei Mari, milenare? UDMR (Uniunea Democrată a Maghiarilor din România) se situează pe primul loc al luptei antiromânești.

A participat la guvernarea României, sau mereu a fost în preajma scaunului Puterii, „cu reprezentanți în organele puterii de stat locale și centrale, are deputați și senatori în Parlamentul României, a avut un vicepremier (Marko Bela), miniștri ai Culturii, Sănătății, Mediului, Informațiilor, având, cu toate acestea, în statut, prevăzute autonomie teritorială, universități (separatiste) maghiare, limba maternă în administrație, cea de-a două limbă oficială în stat, extinderea învățământului doar în maghiară.
Consiliul Național al Maghiarilor din Transilvania (CNMT), creat în anul 1993, a plecat în forță, prin „Declarația de la Cluj- Napoca” (25 octombrie 1992), liderii mișcării jurând, în Catedrala „Sfântul Mihail”, să lupte pentru autodeterminare. CNMT reia și dezvoltă principiile „Declarației de la Cluj-Napoca”: prin propunerile de modificare a Constituției, autonomie pe trei direcții (domeniile etnic, individual și religios), inclusiv prin crearea unui „Parlament intern al maghiarilor”.

Președintele CNMT, Tokes Laszlo, declară fățiș țelul autonomist al mișcării de autodeterminare: „… modificarea hotarului este singura alternativă a noastră, corecția Trianonului este responsabilitatea pe care ne-am asumat-o…”.

Partidul Civic Maghiar (PCM), aflat sub tutela Budapestei, condus de Szasz Jeno, un fățiș antiromân, propagator al ideilor iredentiste maghiare, care a pus la cale și aducerea în România, la Odorheiu- Secuiesc, a rămășițelor pământești ale scriitorului Nyiro Jozsef, un fascist și horthyst notoriu, este un port-drapel al autonomiei teritoriale, pe criterii etnice, a așa-zisului Ținut Secuiesc.
Consiliul Național al Secuilor (CNS), constituit la 26 octombrie 2003, la Sfântu-Gheorghe, avându- l lider pe „senatorul cu papion” Csapo Jozsef, în prezența reprezentanților „Scaunelor istorice secuiești” din Harghita, Covasna și Mureș, dă o declarație privind autonomia teritorială a Ținutului Secuiesc (?! – n.n.), deputatul UDMR Szilagyi Zsolt mergând până acolo încât sugera desprinderea acestei părți de pământ românesc și alipirea la Ungaria.

Cei prezenți la Sfântu-Gheorghe au adoptat un proiect de lege pentru a fi înaintat Parlamentului României, privind „înființarea unor organe proprii: Parlament și Guvern, pe criterii etnice, poliție și armată proprii, un președinte care să reprezinte, oficial, secuimea în fața României și a restului lumii”. Un proiect ilegal, anticonstituțional, antiromânesc, antieuropean, inacceptabil, urmând „crearea unui stat în stat”.

Organizația Mondială a Maghiarilor a intervenit chiar la Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OSCE, în acest sens. Ce urmărește, de fapt, CNS? Autonomia teritorială a celor trei județe – Harghita, Covasna și Mureș – pe criterii etnice, pentru așa-zisul Ținut Secuiesc, de fapt un gând ascuns al resuscitării defunctei Regiuni Autonome Maghiare de tristă amintire, Guvern și Parlament proprii, poliție și președinte pentru enclavă, o a două limbă oficială – maghiara – în stat.
Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania, nășit de același Tokes Laszlo, vicepreședinte al Parlamentului Europei, manifestă poziții radicale privind autonomia teritorială și desprinderea așa-zisului Ținut Secuiesc de sub autoritatea Statului Român.
Ar fi greșit să nu includem în acest carusel antiromânesc taberele de vară, unde se întâlnesc toate viperele ăstea pline de veninul lor antiromânesc! Tușnadul (ei îi spun Tusvanyos) nu este „o veritabilă școală de cultură maghiară și de bună conviețuire”, ci o cloacă de antiromânism!

Folosindu-se de „libertatea de întrunire și de opinie”, înrăiții șovini și extremiști maghiari din Ungaria și România folosesc prilejul pentru a bălăcări România și românii, de cele mai multe ori prin participarea lui Viktor Orban, care condiționa, la vremea aceea, „aderarea României la Uniunea Europeana de acordarea autonomiei teritoriale pentru maghiarii din Transilvania”.

Participând la o tabără de vară a tinerilor maghiari din România, avocata austriacă de origine maghiară Eva Maria Barki „cerea federalizarea României”, ceea ce i-a adus interdicția de a mai intra în țară, timp de trei ani. Dar nu s-a lecuit.

După încheierea termenului de interdicție, invitată, de data aceasta la Gheorgheni (unde l-a avut alături pe revizionistul notoriu Koltai Gabor, regizorul filmului „Trianon”, „rulat în România înainte de a fi interzis”), de aceeași organizație de tineret de factură neonazistă și antisemită Mișcarea de Tineret 64 de Comitate, acuza Bucureștii de „naționalism agresiv și șovinism”, prin care „se încearcă să se distrugă conștiința națională a tineretului maghiar”.
Revendicările iredentiștilor maghiari, constituiți într-o „Coloana a V-a” antiromânească, se referă la autonomia așa-zisului Ținut Secuiesc, autonomie personală, administrativă și teritorială, 20 de modificări ale Constituției, care să ducă, în final, la federalizarea României, vizând, mai ales, articolul 1 din Legea fundamentală a țării, privind Statul Național Unitar Român!

Ei nu țin cont de nimic! Nici de faptul că au „cea mai largă paletă de drepturi etnice din Europa”, nici de necesara rușine, atunci când gândul lor zboară la spargerea integrității Statului Național Unitar Român.

Tendințele iredentiste maghiare au fost respinse chiar de Olli Rehn, comisar, pe atunci, de extindere a UE, de Pierre Moscovici, reprezentantul pentru România în Parlamentul European, considerând pretențiile lor niște bazaconii, abuzive, absurde, de nerealizat în vremurile moderne, o întoarcere la Evul Mediu.

Chiar mass-media occidentală a avut reacții vehemente la pretențiile iredentiste maghiare.

Prestigiosul „Washington Post” consemna: „Dacă Viktor Orban ar fi spus, în 1995 sau 1996, ceea ce spune acum (adică în martie 2002 – n.n.), Ungaria ar fi pierdut cursa pentru NATO, în 1997”. „Economist”, săptămânalul britanic, șocat de ieșirile iredentiste, șovine și extremiste ale lui Viktor Orban, considerat „un populist abil, șmecher, poate fi chiar periculos”, preciza:

„Naționalismul agresiv al premierului ungar riscă să reaprindă vrajba în Europa Centrală”. Oare când iredentiștii insolenți unguri se vor lămuri definitiv că Transilvania este a României, recunoscând, implicit, Tratatul de Pace de la Trianon (1920) și Tratatul de Pace de la Paris (1947), care stabilesc, pentru totdeauna, actuala ordine internațională în domeniul frontierelor naționale ale țărilor din Centrul Europei?

Transilvania este parte a României! În vecii vecilor!

 

 

 http://condeiulardelean.ro/articol/tintele-iredentismului-maghiar-contemporan-si-avangarzile-ungariei-din-romania

 

 

 

 

 

 

03/01/2019 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , | 2 comentarii

%d blogeri au apreciat: