CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

UNIREA cu Republica Moldova poate și trebuie inclusă printre opțiunile de viitor ale României

Expertul în economie Petrișor Peiu susține că unirea României cu Republica Moldova „poate și trebuie inclusă în toate scenariile de viitor ca o opțiune, validată prin modele și calcule de susținere financiară”. De asemenea, coordonatorul Departamentului de Analize Economice al Fundației Universitare a Mării Negre (FUMN) este de părere că această opțiune ține de normalitate, de firesc.

Foto: analistul Petrişor Peiu

Demersul actual se mai dorește și un punct de plecare pentru cei cu adevărat unioniști: haideți să încercăm să construim alternative credibile și fundamentate la paradigma actuală a <încremenirii în proiect>! ”, a precizat Petrișor Peiu pentru Ziare.com.

Specialistul în economie vorbește despre un punct de plecare al foii de parcurs a Unirii: Ministerul Reunificării.

Acest minister poate oricând să fie un model și un început și pentru noi, în sensul în care se poate creea, la Guvern sau la Președinție, un departament sau o agenție pentru problematica asociată Republicii Moldova, cu două obiective majore: coordonarea asistenței financiare (finanțare de proiecte, ajutor de dezvoltare și ajutor umanitar) acordată Republicii Moldova; elaborarea de modele exhaustive, precum și de ghiduri practice de realizare a Reunificării”, propune Peiu.

O a doua etapă ar viza asumarea de către clasa politică românească a principiilor Reunificării, prin următorii pași:

a) realizarea „reunificării dintr-o bucată”;

b) intrarea Republicii Moldova sub jurisdicția integrală a României, implicit aderarea automată la NATO și UE;

c) validarea parlamentară atât la Chișinău, cât și la București, și convocarea unui Parlament al României reîntregite; stabilirea capitalei la București;

d) înglobarea tuturor minorităților naționale și integrarea lor după modelul de succes parcurs de minoritatea maghiară;

f) salarii pentru funcționarii publici din Republica Moldova la nivelul celor din România încă din prima zi după Reunire;

g) pensiile din Republica Moldova la nivelul celor din România încă din prima zi după Reunire și renunțarea la principiul contributivității pensiilor din teritoriul actualei Republici Moldova pentru o perioadă de 20 ani;

h) dreptul companiilor de utilități și al operatorilor reglementați/licențiați de pe cele două maluri ale Prutului de a opera liber pe teritoriul reîntregit;

i) valabilitatea tratatelor internaționale se va menține și pentru România reîntregită;

j) unificarea instituțiilor naționale de tip Curtea Constituțională, Consiliul Concurenței, ANRE, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Casa Naționala de Pensii, etc. și modificarea organismelor de conducere după principiul proportionalității (cinci șesimi pentru actuala Românie și o șesime pentru actuala Republica Moldova);

k) garantarea, pentru o perioadă de 20 ani, a unei reprezentări proporționale în noul Guvern (o șesime) pentru românii din actuala Republica Moldova; garantarea scrutinului parlamentar proporțional pentru o perioadă de minim 20 ani;

l) garantarea alocării a cel puțin o sșsime din fondurile structurale europene puse la dispoziția României pentru infrastructura si proiectele de dezvoltare de pe teritoriul actualei Republici Moldova;

m) garantarea alocării, pentru o perioadă de minim 25 ani, a cel puțin o șesime din fondurile de investiții la nivel național pentru proiectele de pe teritoriul actualei Republici Moldova;

n) crearea unui fond de investiții, în valoare de minim 2% din PIB, pentru o perioadă de minim 25 ani, destinat atenuării diferențelor de dezvoltare dintre teritoriul din stânga, respectiv dreapta Prutului;

o) unitatea administrativ-teritorială de bază pentru teritoriul actualei Republici Moldova va deveni județul, conform legislației românești în vigoare.

Procesul Reunificarii trebuie sa fie de o mare simplitate legislativa si institutionala pentru a putea avansa intr-un calendar rezonabil; orice incercare de complicare procedurala prin pastrarea/inventarea de paralelisme va prelungi efortul si va genera fisuri instituționale, care ar putea fi exploatate de către neprieteni.

Cele mai sensibile doua puncte pentru asumarea unui proiect unionist sunt, fără indoială, problematica finanțării lui, având ca scop reducerea treptată a decalajelor de dezvoltare între stânga și dreapta Prutului și respectiv chestiunea transnistreană.

Citiți articolul integral pe Ziare.com.

12/05/2022 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , | 2 comentarii

Un APEL AL Grupului de inițiativă pentru fondarea Consiliului Integrării Europene a Republicii Moldova prin Reunirea cu România…

 

 

 

APELUL

Grupului de inițiativă pentru fondarea Consiliului Integrării Europene a Republicii Moldova prin Reunirea cu România.

Al doilea stat românesc, Republica Moldova, este produsul unei conjuncturi geopolitice regionale care a împiedicat înlăturarea consecinţelor pactului Ribbentrop – Molotov, stat administrat ineficient 30 ani de către politicieni corupți, șantajabili, incapabili să asigure respectarea Constituției, a interesului public. Azi, acesta este un stat pe care il abandonează in masă cetătenii săi.

Marea majoritate a cetătenilor rămași acasă sunt demoralizați și decepționați fată de perspectiva Republicii Moldova, stat care ar asigura condiții pentru supravietuirea lor. Acest stat este in permanentă agonie și a supraviețuit până acum gratie asistentei financiare externe.

Partidele politice s-au compromis, pluralismul politic este unul declarativ, aleșii poporului fac tranzactii ca la targ cu interese personale. Cetăteanul nu mai poate influenta procesul democratic si actul administrativ guvernamental. Partidele noi continuă politicile dubioase aplicate pe parcursul a trei decenii de politicieni compromiși.

Pericolul de dispariție a națiunii autohtone este tot mai evident. Republica Mołdova nu-și poate asigura de sine stătător integritatea teritorială si independenţa declarată, dar nici securitatea cetătenilor săi. Războiul hibrid necruţător, declansat in anii 1990-1992 de către Federatia Rusă, fostă metropolă colonială, cu folosirea coloanei a cincea,mancurţilor,a mercenarilor locali, pentru realizarea conceptului de „russkii mir”, ocupaţia militară a unei părți importante din teritoriul Republicii Moldova conduc spre federalizare și îngenuncherea tânărului stat, readucerea lui sub controlul imperiului rus, totalitar, revanșist, cu reinstalarea cortinei de fier pe Prut și continuarea in această regiune a unui proces de deznaționalizare şi genocid.

Partenerii strategici nu intotdeauna apreciază corect starea reală și evenimentele social-politice din republică, interesele lor nedeclarate nu contribuie la realizarea idealului național de integrare Europeană si reunire cu Romania.

Regretabil, dar nici unii politicieni din Romania – tara din trupul căreia a fost ruptă prin forţa armelor Basarabia de către sovietici, pământ românesc – nu promovează o politică consecventă privind perspectiva REINTREGIRII teritoriului național cu partea dintre Prut și Nistru.

Exodul populației spre țările din Uniunea Europeană, îndeosebi a tinerilor spre România și dobândirea a peste 50 % din cetățenii Republicii Moldova a cetăţeniei uneia dintre țările Uniunii Europene, demonstrează atașamentul cetățenilor moldoveni la valorile civilizației europene și la REUNIREA cu România.

În același timp, este evident că Republica Moldova nu are capacitatea de a urma parcursul european propriu, totodată, fiind ireversibilă și revenirea la Rusia, care este inacceptabilă, atât de către moldovenii cu cetățenie romană, cit și de o mare parte a cetățenilor alolingvi,care deja s-au ataşat de valorile europene. In consecință, realitățile demonstrează că aderarea noastră in Uniunea Europeană este posibilă doar în componenţa României.

De altfel, în preajma alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, neintelegerile intre partidele declarate proeuropene și proromâne continuă să se acutizeze. Liderii partidelor nu sunt capabili, iar unii nici nu doresc să-și unească eforturile în interes național și contribuie astfel la dezbinarea societății, la fortificarea forțelor pro-imperiale rusești.

Consiliul este o mișcare civică și își pune scopul de a pregăti și înfăptui opțiunea de REUNIRE cu România — singura soluţie firească și legitimă pentru cetățenii republicii pentru a evita tragedia unui stat aflat în stare de colaps pentru a avea garanţia unui trai decent în cadrul Uniunii Europene.

Adepții integrării europene prin unirea cu România, deţinători ai cetăţeniei române și toți acei care se identifică ca fiind drept români sunt astăzi dispersati, într-un număr mai mare ori mai mic, prin toate partidele politice din Republica Moldova. Tocmai de aceea Consiliul – proiect inițiat de generalul de divizie(r) Ion Costaș – apare ca o platformă de dialog si colaborare, de inițiative și acțiuni care să implice activ partidele politice, reprezentanţii societătii civile, diferite grupuri de interese, lideri de opinie — toți cetățenii, pentru a asigura un consens naţional întru atingerea scopului propus: Integrarea Europeană a Republicii Moldova, prin Reunirea cu România.

Grupul de inițiativă cheamă partidele politice cu vocație patriotică, unionistă și de alte orientări strategice din Republica Moldova și din România, personalitățile marcante ale vieții publice, veteranii mișcării de eliberare națională, participanții la războiul cu Rusia din 1990-1992, militarii în rezervă si retragere, toți cetățenii de bună credință, să susțină Consiliului Integrării Europene a Republicii Moldova prin Reunirea cu România

Așa să ne ajute Dumnezeu.

Din numele Grupului de inițiativă pentru Integrărea Europena a Republicii Moldova prin Reunirea cu România

Ion Costaș. general de divizie (r)

19/07/2020 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , | 2 comentarii

   

%d blogeri au apreciat: