CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 13 IULIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 13 iulie în istora noastră

1447: A murit voievodul moldovean Ștefan al II-lea;(n.1410).

Mama sa, doamna Stanca (Stana), a fost soție nelegitimă a domnului Moldovei, Alexandru cel Bun.

Ștefan al II lea a domnit în Moldova între septembrie 1434–august 1435, împreună cu Iliaș I (Ilie) din august 1435–mai 1443, și singur între 1443–mai 1444, iar în asociere cu fratele său Petru al III-lea, din mai 1444–1445, și apoi iar singur, până în iulie 1447.

1544 : Filip Moldoveanul a tipărit, la Sibiu, Catehismul luteran

1544 Catehismul Românesc

Catehismul luteran (sau Catehismul românesc) este considerată a fi prima carte de cult din România și prima tipăritură în limba română, cu caractere slavone.

A fost tipărită de către , Filip Moldoveanul. Din această lucrare nu s-a păstrat niciun exemplar, atestarea a fost făcută pe baza unei scrisori particulare din anul 1546, precum și pe baza unor înscrisuri din administrația orașului Sibiu (chitanță datată la 13 iulie).

Istoricul Ioan Bianu menționează, în „Bibliografia Românească Veche”, faptul că T. Cipariu ar fi văzut pe la 1838, în biblioteca mănăstirii din Blaj, un catehism mic, fără părțile de început și de sfârșit.

Deși nu se cunoaște un exemplar al acestei cărți, în arhivele orașului Sibiu apar date despre tipograful Filip Moldoveanul ca fiind angajat al oraşului Sibiu, îndeplinind funcţia de scrib (pisar) şi translator în limbile română şi slavonă. Acesta ar fi tipărit în anul 1544 un Catehism românesc la Sibiu, ceea ce ar reprezenta prima carte tipărită în limba română.

Există o menţiune despre plata pentru tipărirea cărţii la data de 13 iulie 1544 în valoare de 2 florini („Ex voluntate dominorum dati sunt M. Philippo Pictori pro impressione catechismi valachici bibale fl. 2”)1. O altă mențiune asupra acestei prime tipărituri în limba română se află într-o scrisoare din 1546 a pastorului Adalbert Wurmloch din Bistrița, adresată lui Ioan Hessus din Breslau, în care anunță apariția Catehismului, specificul și caracterele „sârbești” (chirilice) ale acestuia (v. Al. Piru, „Istoria literaturii române de la origini până la 1830”).

1774: Sunt aduse la Bucureşti, moaștele ocrotitorul Capitalei României și așezate în Catedrala Mitopolitană.

Sfantul Dimitrie Basarabov a trăit în secolul al XIII-lea, în vremea țaratului vlaho-bulgar.

S-a născut în satul Basarabi (în Bulgaria de azi) și s-a nevoit într-o peșteră în apropiere.

   Moaștele sale au fost reașezate în biserica din Basarabi si au stat în această biserica până în timpul războiului ruso-turc (1768-1774), când generalul rus Petru Salticov, trecând prin satul Basarabov, a luat moaștele cu intenția de a le trimite în Rusia, insă, la rugămintea lui Hagi Dimitrie, negustor de origine macedoromână, precum și a mitropolitului Grigorie al II-lea al țării Românești, le-a dăruit poporului român.

1774 Moaştele Sfântului Dimitrie Basarabov

În iunie 1774, moaștele sale au fost așezate cu cinste în actuala Catedrală Patriarhală din București..

Sfântul este Ocrotitorul Bucureștilor, iar prăznuirea sa se face pe 27 octombrie.

A fost  proclamat oficial ocrotitorul oraşului Bucuresti de către mitropolitul Filaret al II-lea (1792-1793).

Generalizarea cultului său s-a făcut în anul 1955, când, la propunerea patriarhului Justinian Marina, Sfântul Sinod a proclamat cinstirea Sfântului Dimitrie cel Nou în întreaga Biserica Ortodoxă Română.

1866 (1/13 iulie):  A fost promulgată Constituţia României, alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în vigoare, cu unele revizuiri şi modificări, pană în 1923.

Constituția din 1866 este prima constituție propriu-zisă a  Romaniei  si a fost adoptată după modelul Constituției  Belgiei din 1831.

Constituția a fost adoptată în timpul regelui carol I, fiind cea mai longevivă constituție (1866-1923) și cea mai importantă realizare a regimului lui Carol I. Ea a fost promulgată de domn la 1 iulie 1866 ( 13 iulie s.n).

Ea transforma Romania   în monarhie constituțională ereditară (în linie coborâtoare directă și legitimă a măriei sale principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură și cu exclusiunea perpetuă a femeilor și coborâtorilor lor – Art. 82) și prevedea principii democratice precum: separarea puterilor în stat, responsabilitate ministerială, drepturi și libertăți cetățenești, dar menținea totodată votul cenzitar (persoanele puteau vota pe baza unei sume de bani, astfel cei care votau erau adesea marii proprietari de pământuri, în majoritate conservatori).

A fost prima constituție elaborată fără concurs străin și fără aprobare externă, devenind un act de manifestare a independenței, făcând abstracție de suzeranitatea otomană și garanția colectivă a celor 7 mari puteri, oferind totodată cadrul pentru evoluția statului român pe baze moderne și democratice.

A  fost considerată una din cele mai democratice constituții din Europa acelui timp.

Constituția din 1866 și-a încetat aplicabilitatea la data intrării în vigoare a Constitutiei din 1923, dupa savarsirea Marii Uniri.

1866 : În România, a demisionat Consiliul de miniștri de uniune națională, prezidat de Lascăr Catargiu, care a guvernat în perioada 11 mai 1866–13 iulie 1866.

Pagina de istorie: Boierul care a refuzat să devină domnitor pentru a face Unirea | RFI Mobile

După ce au fost adoptate Constituția și Legea electorală din 1866, cabinetul nu și-a putut încheia mandatul din cauza disensiunilor ideologice existente între membrii săi.

1878: După luni de consultări în cadrul Congresului marilor puteri ale Europei, este semnat Tratatul de pace de la Berlin, care prevedea printre altele și recunoașterea independenței României.

La 13 iulie 1878, stil nou (1 iulie 1878, stil vechi) după luni de consultări în cadrul Congresului marilor puteri, este semnat Tratatul de pace de la Berlin care prevedea printre altele și recunoașterea independenței României. Congresul de pace s-a desfăşurat la Berlin pentru că în epocă Germania este principala putere europeană.

Cele şapte mari puteri europene participante au fost: Germania, Regatul Unit, Austro-Ungaria, Franţa, Imperiul Otoman, Italia şi Imperiul Rus, iar cel care a dat dovada de abilitate diplomatică deosebită şi care a influenţat decisiv luarea hotărîrilor a fost cancelarul german Otto von Bismarck.

13 iulie] 1878 - semnarea Tratatului de la Berlin - Today's Events - B-Zone Community

 Semnarea Tratatului de pace de la Berlin 1878

Conform prevederilor Tratatului de la Berlin:

 • România devenea un stat suveran, egal în drepturi cu celelalte state independente. Ca stat care se bucura de independenţa deplină, România putea să-şi înfăptuiască nestingherită politica externă şi internă;
 • Erau recunoscute României: Dobrogea, Delta Dunării şi Insula Şerpilor;
 • Se recunoştea independenţa Serbiei, Muntenegrului şi României (conform Tratatului de pace de la San Stefano), cu condiţia acordării drepturilor de cetăţenie şi locuitorilor de altă religie decît cea creştină;
 • Judeţele Cahul, Izmail şi Bolgrad erau încorporate din nou Rusiei Ţariste;
 • Principatul autonom Bulgaria, conceput în granițe foarte mari în Tratatul de la San Stefano și plasat sub infruiență rusă, era simţitor micşorat. Se constituia provincia autonomă Rumelia, condusa de un guvernator crestin, numit de Sublima Poartă;
 • Austro-Ungaria primea spre administrare Bosnia şi Herţegovina;
 • Anglia lua Insula Cipru, în urma unei înţelegeri cu Turcia;
 • Se creau condiţiile pentru desăvîrşirea unităţii naţionale de stat prin unirea celorlalte teritorii româneşti aflate sub dominaţie străină: Transilvania, şi fragmentele Moldovei (Bucovina şi Basarabia ţaristă).

In urma Tratatului de la Berlin, marile puterile europene au redesenat  harta Balcanilor,  România, Serbia si  Muntenegru devenind  complet independente de Imperiul Otoman.

Pen Balcanica inainte si in timpul razboiului din 1877, b dupa tratatul de la Berlin (1878) | Imagine Desktop

1878: Nota circulară a Ministerului Afacerilor Străine al României independente.

1878 Mihail Kogălniceanu

Ministrul român al Afacerilor Străine, Mihail Kogălniceanu a trimis o Notă circulară la 1/13 iulie 1878 către agențiile diplomatice ale României de la Paris, Roma, Viena, Berlin, Belgrad și Sankt-Petersburg, prin care diplomații români erau chemați să solicite guvernelor respective transformarea agențiilor diplomatice și a consulatelor generale din București în legații și ridicarea la același grad a agențiilor diplomatice românești din capitalele menționate

1886: S-a născut actriţa de origine română Maria Ventura, o celebritate a Comediei Franceze.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este maria-ventura-911452l-175x0-w-8a7b2ed0.jpg

A fost fiica actriței Lea Fanșeta Vermont , dintr-o legătură romantică cu omul de teatru și scriitorul român Grigore Ventura, al cărui nume de familie l-a primit; (m. 2 dec. 1954).

A studiat la Conservatorul din  Bucuresti pe care la absolvit in 1901 si la cel din Paris, pana in  1905 , cu Eugène Silvain și Paul Mounet.

A jucat împreună cu Sarah Bernhardt și cu Eduard de Max, care au avut o mare influență asupra sa.

După 1919 a jucat la Comedia Franceză, a cărei societară a devenit ulterior,  dar  a continuat sa dea spectacole la București și în România, cu ansamblul teatrului „Maria Ventura” pe care îl conducea si care avea să-i poarte multă vreme numele.

1901: S-a născut în satul Nanov din  jud. Teleorman basul Nicolae Secăreanu; (m.  la 29 septembrie 1992, la Bucureşti).

A încercat să intre la Conservator dar a fost respins, aşa că în anul 1925 s-a înscris la cursurile particulare ale lui Alberto della Pergola, pe care le-a absolvit cu rolul Basilio din Bărbierul din Sevilla de Rossini.

În anul 1934 i se oferă ocazia să studieze şase luni în Italia, cu Arnoldo Schiavoni.

In 1942, are o  memorabila  apariţie în Damnaţiunea lui Faustde Berlioz, sub bagheta lui George Enescu.

Între anii 1954-1955, Nicolae Secăreanu a scris cartea Din viaţa mea de artist, editată prin grija compozitorului Pascal Bentoiu, în anul 2003, la Editura Muzicală.

Un capitol important în viaţa sa sunt numeroasele filme artistice şi de televiziune realizate între anii 1946 şi 1988:

Pădurea îndrăgostiţilor, Pădurea spânzuraţilor, Răscoala, Faust XX, Dacii, Şapte băieţi şi o ştrengăriţă, Tinereţe fără bătrâneţe, Căldura, Ultimul mohican, Mihai Viteazul, Săgeata Căpitanului Ion, August în flăcări, Acţiunea Autobuzul, Trandafirul galben, Vacanţa cea mare.

1906: S-a înființat Muzeul de Etnografie, de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială.

În baza Decretului Regal nr. 2777/13 iulie 1906, Mihail Vlădescu, ministru al cultelor din acea vreme, l-a numit pe Alexandru Tzigara-Samurcaș director al Muzeului de Etnografie, de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială. Până în anul 1912, când s-a pus piatra de temelie a ceea ce avea să devină clădirea „neo-românească” a Muzeului de la Șosea, actualul Muzeu al Țăranului Român, a funcționat pe locul fostei Monetării a Statului.

1906 Primul Sediu Al Muzeului - Monetaria

S-a mai numit Muzeul de Etnografie și Artă Națională din 1912, Muzeul de Artă NaționalăMuzeul de Artă Națională Carol I din 1915, iar, mai apoi, Muzeul de Artă Populară al Republicii Populare Romîne, respectiv, Muzeul de Artă Populară al Republicii Socialiste România. Clădirea unde se află actualul muzeu a fost construită în perioada 1912–1941, după planurile arhitectului N. Ghica-Budești. În 1953, clădrea adăpostea Muzeul Lenin-Stalin, apoi, Muzeul Partidului, iar de la 5 februarie 1990, în clădire a fost reinstalat Muzeul, redenumit Muzeul Țăranului Român.

1916, 13/26: A murit la Viena, chimistul Nicolae Teclu autorul unor cercetări privind arderea, gazele, tehnologia hârtiei; (n. 1839, Braşov).

Imagine similară

A fost membru titular al Academiei Române din 1879.

1924: S-a născut baritonul român Octav Enigărescu; (m. 1993).

Octav Enigărescu | Discography | Discogs

A studiat la Conservatorul din Bucureşti absolvind in  1946). După debutul la Opera Română din Cluj s-a afirmat pe scena bucureşteană, într-o multitudine de roluri, care  l-au propulsat în prim-planul vieţii muzicale româneşti.

A ocupat şi funcţia de director al Operei Române. A realizat numeroase înregistrări şi emisiuni radio şi tv.si a  efectuat turnee artistice în mai multe ţări europene.

A jucat şi în filme artistice, cum ar fi Buzduganul cu trei peceţi sau serialul Toate pânzele sus.

De asemenea,a  fost profesor de canto la Ruse în Bulgaria şi la Novi Sad (fosta Iugoslavie) şi a făcut parte, ca membru sau ca preşedinte, din juriile unor importante concursuri de muzică vocală.

În prezent, Şcoala de Arte din Târgovişte îi poartă numele.


 

1928:  La concursul automobilistic de la Monthelery din Franţa, pilotul român Matei Ghica a stabilit 8 recorduri mondiale.

1930: A  fost organizat la Montevideo,in Uruguay, în perioada 13 iulie – 30 iulie, primul Campionat Mondial de fotbal.

 

(w460) Uruguayul,

Au participat treisprezece echipe, șapte din America de Sud, patru din Europa și două din America de Nord.

Reprezentativa Romaniei a invins in ziua de 14 iulie 1930 selectionata Peru,cu scorul de 3-1.

(w460) Un bilet d

Foto:  Un bilet de intrare la campionat

Secretarul Federației Române de Fotbal, Octav Luchide a fost cel care a înscris România la Cupa Jules Rimet, Carol al II-lea s-a ocupat personal de constituirea lotului și de a face posibilă expediția fotbaliștilor români, Rudy Wetzer a fost căpitanul echipei și cel care a ținut un Jurnal de Călătorie, antrenor a fost Costică Rădulescu iar Nicolae Covaci era la prima din cele trei participări ale sale la Cupa Mondiala.

Ai noștri au bătut Peru în primul meci cu 3-1 și au pierdut cu Uruguay cu 0-4.

Adalbert Deșu a marcat primul gol al României la un Campionat Mondial, iar la întoarcere, Gara de Nord din București era plină de oameni veniți pentru a-i aclama pe tricolori.

Uruguayul a  a învins in finala  în fața a 93.000 de spectatori cu scorul de 4-2 echipa Argentinei   și a devenit astfel prima campioană mondială.

 Urmăriti pe Youtube:

1945: Uzinele  IAR – Brașov au trecut la producția de pace, începând munca de execuţie a primului lot de 3.000 de tractoare.

Fabrica de avioane fusese desființată din dispoziția autorităților sovietice.

Imagini pentru primul lot de tractoare iar 22 braşov photos

Foto: Tractorul IAR 23

1953: S-a născut compozitoarea şi profesoara Violeta Dinescu.

Revista Arta: FMR 2013 - Interviu cu Violeta Dinescu

In perioada 1978 – 1982 a fost profesoară de muzicologie, estetică, contrapunct, armonie şi pian, la Şcoala de Muzică George Enescu din Bucureşti.

In 1980 a fost primita in Uniunea Compozitorilor din Romania si a sustinut primele concerte publice si  înregistrări la Radiodifuziune, primind şi o serie de premii  pentru compoziţie.

1982, dupa ce a emigrat în Germania, a primit mai multe burse şi   peste 50 de premii şi evidenţieri internaţionale; profesoară şi docentă la mai multe universităţi din SUA.

Intre anii 1986-1991 a fost Docentă la Şcoala Superioară de Muzică Bisericească din  Heidelberg, in  Germania (muzicologie, contrapunct, teoria armoniei).

1989-1991 Este Docentă la Şcoala Superioară de Muzică din Frankfurt pe Main , in  Germania (muzicologie, contrapunct, teoria armoniei).

1990- Docentă la Academia de Specialitate pentru Muzică Bisericească din Bayreuth, in Germania (muzicologie, contrapunct, teoria armoniei, pian); membră a Consiliului de conducere al ligii „International League of Woman Composers„; directoare pentru străinătate a asociaţiei americane WOMANSONG din statuMassachusetts, S.U.A.

Începând din 1996 – profesoară de compoziţie la Universitatea din  Oldenburg, in Germania. Organizează anual un festival internaţional de muzică românească in Germania, dedicat, pe rând, personalităţilor şcolii componistice româneşti.

1956: A apărut  Hotărârea CC al PMR şi a Consiliului de Miniştri cu privire la îmbunătăţirea învăţământului de cultură generală.

În baza acestei hotărâri s-a generalizat învăţământul de şapte ani şi s-au înfiinţat noi şcoli şi institute pedagogice cu o durată de şcolarizare de doi ani pentru pregătirea învăţătorilor

1966: A decedat  prinţesa  Beatrice de Saxa-Coburg-Gotha (Beatrice Leopoldine Victoria), sora mai mica a reginei Maria a României; (n.20 aprilie  1884).

În familie era numită Bea.

Princess Beatrice of Edinburgh and Saxe-Coburg and Gotha, Duchess of Galliera | Unofficial Royalty

A  fost membru al familie regale britanice, nepoată a reginei Victoria a Marii Britanii.

Prin căsătorie a intrat în famila regală spaniolă; a fost soția lui Alfonso de Orleans y Borbón, infante al Spaniei. În familie era numită Bea.

 1967: S-a născut actorul Adrian Vâlcu.

Adrian Vîlcu a jucat de copil, mai întâi în filmele muzicale Veronica și Veronica se întoarce în 1973,pentru ca apoi să fie în distribuția seriei inspirată din lumea circului: Saltimbancii – 1981, Fram – 1983, Un saltimbanc la Polul Nord – 1984.

Apreciat de regizorul Sergiu Nicolaescu, este distribuit de acesta în filme ca: Revanșa – 1978, Noi, cei din linia întâi – 1985, Oglinda (în rolul regelui Mihai) – 1994.

A mai jucat în Racheta albă, Subspecii, Liceenii Rock ‘n ‘ Roll, Iubire ca în filme, Inimă de țigan. 

 1969: S-a născut la Hădărăuţi, raionul Ocniţa, Oleg Serebrian, politolog, eseist diplomat şi politician din R.Moldova.

Imagini pentru Oleg Serebrian, politolog,photos

A studiat istoria şi dreptul la Universitatea „Ion Creangă” din Chişinău şi relaţiile internaţionale la Institutul European de Înalte Studii Internaţionale din Nisa, după care a urmat studii de specializare la Universitatea din Edinburgh, Şcoala Naţională de Administraţie din Paris şi Centrul de studii în domeniul securităţii şi diplomaţiei al Universităţii din Birmingham.

În 1998 a susţinut doctoratul în ştiinţe politice la Academia de Ştiinţe a Moldovei. 

Intre 1994 şi 1995, a fost şeful secţiei România în Direcţia Europa şi America de Nord a MAE al Republicii Moldova.

Între 1998 şi 1999, după susţinerea tezei de doctor, revine în ministerul de externe de la Chişinău, ocupând concomitent funcţiile de şef al Direcţiei Analiză Politică şi purtător de cuvânt al ministrului.

Din 1999 până în 2005 a fost prorector al Universităţii Libere din Moldova (ULIM). Între 2005 şi 2010 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în 2005 – 2006 fiind membru al Biroului Permanent al Parlamentului.

Din iulie 2010 pînă în iulie 2015 a fost Ambasadorul Republicii Moldova în Franţa şi delegat permanent al Republicii Moldova la UNESCO. La 7 decembrie 2010 Oleg Serebrian a fost ales, pentru un mandat de doi ani, Preşedinte al Congresului Uniunii Latine[2] .

La 13 noiembrie 2015 a fost numit prin decret prezidenţial Ambasador al Republicii Moldova în Germania.

 A fost decorat cu ordinul Steaua României (cea mai înaltă distincţie oferită de statul român), în grad de ofiţer.

În 2012 i s-a decernat Premiul Special al Uniunii Scriitorilor din R.Moldova, pentru romanul Cântecul mării.

La 10 iulie 2015 a fost decorat de preşedintele francez Francois Hollande cu Ordinul Naţional de Merit, pentru aportul adus la dezvoltarea relaţiilor moldo-franceze şi promovarea valorilor francofoniei.

Printre cele mai importante lucrari pe care le-a publicat se numara:

Geopolitica spaţiului pontic, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1998 ; ediţia franceză : Autour de la Mer Noire: Géopolitique de l’espace pontique, Perpignan, 2010, Editura Artège

Politosfera, Chişinău, Editura Cartier, 2001, 
Politică şi geopolitică, Chişinău, Editura Cartier, 2004
Dicţionar de geopolitică, Iaşi, Editura Polirom, 2006
Despre geopolitică, Chişinău, Editura Cartier, 2009
Romanul Cântecul mării, Chişinău, Editura Cartier, 2011
Rusia la răspântie: geoistorie, geocultură, geopolitică, Chişinău, Editura Cartier, 2014.

1972: S-a născut la Bacău, Gabriela Vrânceanu-Firea, editoare-prezentatoare şi realizatoare  romana  de televiziune, director al revistei economice „Săptămâna Financiară” şi senatoare din partea PSD în Senatul României pentru judeţul Ilfov în sesiunea 2012 – 2016.

După alegerile din 5 iunie 2016, Gabriela Firea este primar general al Municipiului Bucureşti.

1973: A decedat în Bucureşti, compozitorul şi pedagogul Marţian Negrea; (n. 29 ianuarie 1893 în localitatea Vorumloc, astăzi Valea Viilor, jud. Sibiu).

Imagini pentru Marţian Negrea photos

1990: Marșul Alb.

1990 Marșul Alb

După reprimarea brutală, în 13–15 iunie 1990, a manifestației din Piața Universității, peste 1.000 de oameni au fost reținuți.

Ulterior, au fost eliberați în mare parte, dar lideri ai studenților sau ai opoziției politice au rămas încarcerați, sub acuzația de tentativă de lovitură de stat.

La 13 iulie, Liga Studenților din Institutul Politehnic București, Asociația studenților arhitecți, Asociația 21 Decembrie și Grupul Independent pentru Democrație au organizat un marș de solidaritate cu Marian Munteanu și cu ceilalți arestați.

Participarea a fost peste orice așteptări, între 200.000–250.000 de oameni, conform organizatorilor. Principalele bulevarde din centrul Capitalei au fost acoperite de oameni îmbrăcați în alb și cu flori în mână sau în păr.

Au cerut eliberarea celor arestați și le-au scandat numele. Demonstrații similare au avut loc și în alte orașe ale României, dar și în centre universitare din străinătate.

1995: Parlamentul European a adoptat o Rezoluţie privind protecţia drepturilor minorităţilor şi protecţia drepturilor omului în România.

1995: Republica Moldova a semnat la Strasbourg, documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind, oficial, cel de–al 35–lea membru al organizaţiei.

Pe parcursul acestor ani, Moldova a semnat zeci de convenţii, care au avut o importanţă capitală pentru dezvoltarea legislaţiei naţionale şi armonizarea ei cu standardele europene în diverse domenii.

Deși, parteneriatul dintre Republica Moldova (RM) şi Consiliul Europei a fost iniţiat încă la începutul anului 1992, când Parlamentul Republicii Moldova a adresat o scrisoare oficială Adunării Parlamentare a CoE (APCE) prin care a solicitat acordarea statutului de invitat special, ceremonia oficială de aderare a  a avut loc la data de 13 iulie 1995

In aceeasi zi  a intrat  oficial  în Consiliul Europei şi Albania

 2000: Istoricului american de origine română Radu Florescu, i s–a acordat titlul Honoris Causa al Academiei Române.

 

S-a născut la 22 octombrie 1925, în București.

 A plecat în Marea Britanie, înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, unde tatăl său era ambasador. Aici a studiat la Universitatea Oxford.

S-a stabilit în jurul anilor ’50 în Statele Unite ale Americii, unde și-a continuat studiile la Indiana University. Și-a urmat vocația, devenind doctor în istorie cu teza ”The Struggle against Russia in the Romania Principalities” (”Lupta împotriva Rusiei în Principatele Române”), extrem de bine primită în mediile academice.

Personalitate a lumii științifice internaționale, a fost profesor emerit de istorie la Boston College și fondator și director al Centrului de Studii Est Europene (East European Research Center) (1986-2008) de la Boston College. În ultimii ani, el a oferit burse studenților români talentați pentru a studia în zona Boston.

 A fost numit Consul onorific la Boston de către Ministerul român al Afacerilor Externe (1996). 

Pe lângă numeroase articole academice și lucrări istorice, Radu Florescu a publicat în 2004, la Editura Militară, o monografie despre unul dintre strămoșii săi, generalul Ioan Emanoil Florescu (1819-1893) — ”Generalul Ioan Emanoil Florescu: organizator al armatei române moderne”.

Radu Florescu a scris, împreună cu profesorul Matei Cazacu, o carte despre istoria familiei sale, ”Legăturile de sânge ale lui Dracula: O saga a familiei Florescu” (Hamilton Books, 2013).

A murit la 18 mai 2014, la Mougins, în Franța, în urma unor complicații pulmonare.

2011: A decedat compozitorul si interpretul român de muzică uşoară Cornel Fugaru ; (n. 2 decembrie 1940).

A fost liderul formaţiei de muzică rock româneşti „Sincron”, ale cărei cele mai cunoscute piese originale sunt „Dau viaţa mea pentru o iubire”, „Nu sunt sclavul tău”, „Eu nu mai sunt cel de ieri”.

2018: A decedat la București actorul român Corneliu Gârbea, (n. 5 septembrie 1928, Gheorghieni, Feleacu, Cluj, România).

Corneliu Gîrbea - Actor - CineMagia.ro

A fost actor la Teatrul Mic din București. De asemenea, a jucat într-un număr mare de filme, colaborând îndeosebi cu regizorul Sergiu Nicolaescu.

I s-a acordat medalia Meritul Cultural clasa I (1967) „pentru merite în domeniul artei dramatice”.

2019: Românca Simona Halep a câştigat finala turneului de tenis de la Wimbledon.

2019 Simona Halep A Câștigat Turneul De La Wimbledon

Este prima sportivă din ţara noastră care a reuşit această performanţă.

Simona Halep a câştigat  la Wimbledon, al doilea Grand Slam din cariera sa, după ce a învins-o sâmbătă în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, după numai 55 de minute de joc,pe americana Serena Williams, locul 10 WTA .

Ea a intrat imediat în rândul membrilor de onoare al All England Lawn Tennis and Croquet Club, unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din lume.

Forbes scrie că sunt două posibilităţi ca o persoană să intre în rândul membrilor, să câştige turneul de la Wimbledon sau să se mărite cu un prinţ englez, informează News.ro.

Cu o vechime de peste 150 de ani, All England Club are 565 de membri, dintre care 375 sunt plini (numărul maxim), iar o mie de persoane sunt pe listele de aşteptare. Membrii sunt împărţiţi pe categorii, plini, pe viaţă, de onoare (rpimele trei categori nu trebuie să depăşească 500 de persoane în total), temporari şi temporari juniori.

Un aspirant la calitatea de membru trebuie propus şi susţinut de patru membri plini.

Membrii de onoare, categorie din care face parte, începând de sâmbătă şi Simona Halep, sunt în jur de 70, majoritatea foşti campioni sau persoane care au adus importante servicii tenisului.

Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, este tot în această categorie, din 2013, dar a devenit patroana clubului, succedându-i în această poziţie reginei Elisabeta a II-a, începând de anul trecut.

Membrii temporari sunt în număr de 120, fiind aleşi de comitetul clubului. Membrii temporari sunt de obicei tineri jucători de tenis.

Între figurile proeminente ale clubului se numără fostul gruvernator al Băncii Angleii Mervyn King şi solistul Cliff Richard.

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

Sfântul Arhanghel Gavriil (sau Gabriel) a fost numit voievod (conducător) al oștirilor cerești; numele lui este asociat cu multe întâmplări din Sfânta Scriptură, și mai ales cu vestirea către Maica Domnului a zămislirii Domnului Iisus Hristos. Astfel, rolul său cel mai important a fost considerat cel de vestitor al mântuirii oamenilor. Biserica ține Soborul Sf. Arhanghel Gavriil pe 26 martie, în ziua următoare Bunei Vestiri, și iarăși pe 13 iulie; de asemeni, este sărbătorit împreună cu ceilalți Arhangheli pe 8 noiembrie - foto: doxologia.ro

Sfantul Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie, in ziua de dupa Buna Vestire, pe 8 noiembrie când sarbatorim Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si pe 13 iulie, cand se face pomenire de toate minunile savarsite de Sfantul Arhanghel Gavriil. Sarbatoarea din 13 iulie dateaza din secolul al IX lea.

Sfântul Arhanghel Gavriil este Arhanghelul bunelor vestiri. A fost ales si trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret sa-i vesteasca taina cea mare a intruparii Domnului.
A adus vestea zamislirii Maicii Domnului lui Ioachim si Anei.A vestit in templu Sfantului Zaharia ca sotia lui va naste la batranete pe Sfantul Ioan Botezatorul.

Sfantul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus.

A dat nume Sfantului Ioan Botezatorul. A vestit pastorilor nasterea lui Hristos si a fost primul care a cantat: “Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace, intre oameni bunavoire!” (Luca 2, 14).

Sfantul Arhanghel Gavriil a descoperit magilor taina intruparii. El a linistit pe Iosif cand voia sa lase pe Fecioara Maria.

El i-a poruncit sa fuga in Egipt cu Pruncul si iarasi sa se intoarca in Nazaret.

CITIŢI ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/07/13/128827/

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.
 10.  agerpres.ro/flux-documentare;
 11. CreștinOrtodox;
 12. Cinemagia.ro.

13/07/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 28 IULIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 iulie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

45o: A murit imparatul bizantin Teodosiu al II-lea; (n.401).

 

 

 

 

 

 

The Theodosian Code - Laws of the Middle Ages

 

 

 

 

Flavius Theodosius  era fiul lui Arcadius și fratele Pulcheriei, de care a fost influențat pe mai tot timpul domniei.

A domnit  între  anii 408 si 450.

În iunie 421 s-a căsătorit cu poeta Aelia Eudocia cu care a avut o fiică, pe Licinia Eudoxia, căsătorită cu împăratul din vest Valentinian III.

Teodosie a fondat Universitatea din Constantinopol în 425; el a creat și publicat în 438 Codexul Theodosian. Edictul lui din 435 prevedea pedepse grele pentru cei care dețineau sau răspândeau scrieri ale lui Nestorie.  

 

 

 

 

 

1015: A murit Vladimir Sveatoslavici, cneaz al Novgorodului (970-980) şi mare cneaz al Kiev-ului (980-1015); (n. 956),în timpul domniei căruia a fost adoptat oficial creştinismul în Rusia.

Sfântul  şi drept-credinciosul Vladimir (Sviatoslavici), Botezătorul Rusiei Kievene (958-1015) a fost Mare Cneaz al Kievului când ortodoxia a fost introdusă în teritoriile care astăzi formează Rusia şi Ucraina.

 

 

 

Sfantul Vladimir - Luminatorul Rusiei

 

 

 

  Fiind păgân, ca şi tatal său, Vladimir a fost un prigonitor al crestinilor. In urma unei lupte cu Yaropolk, printul Vladimir va cuceri si celelalte teritorii rusesti. El va aseza in toate localitatile statui pagane, dar, in mod special, statuia idolului Perun. In cele din urma, cei care refuzau cinstirea idolilor erau omorati.

In anul 987, in urma unei intruniri cu boierii sai, Vladimir cel Mare a hotarat sa trimita soli in celelalte tari vecine, spre a cunoaste si celelalte credinte. Astfel, solii au cercetat credintele intalnite in cale, printre care si pe cele practicate de musulmani, de evrei si de crestinii din apus.

Cand solii au ajuns in Conatantinopol, dupa participarea la Sfanta Liturghie, savarsita in Catedrala Sfanta Sofia, acestia au spus domnitorului lor: „Nu mai stiam daca ne aflam in cer sau pe pamant, caci n-am gasit in alta parte o alta ceremonie atat de frumoasa. Stim doar ca, acolo, Dumnezeu ramane impreuna cu oamenii, iar cultul ortodox depaseste pe oricare altul. Nu putem uita acea frumusete si, suntem siguri, ne-ar fi cu totul imposibil sa traim in Rusia altfel decat ei!”

Intre timp, Vladimir cel Mare continua sa cucereasca noi teritorii. In anul 988, dupa ce a cucerit tinuturile Cherson, din Crimeea, si Tavrichia, cneazul a trimis imparatului Vasile al II-lea Bulgaroctonul o scrisoare cu intentia declarata de a o lua de sotie pe sora lui, Ana, in varsta de 27 de ani. Aceasta era fiica imparatului Roman al II-lea si al imparatesei Teofana.

Deoarece niciodata nu se mai casatorise o printesa bizantina cu un print pagan, nenumarate cereri in casatorie fiind respinse de-a lungul timpului, imparatul bizantin i-a cerut si lui Vladimir sa lepede paganismului din poporul sau.

 

 

 

 

Sfantul Vladimir - Luminatorul Rusiei

Botezarea Sfantului Vladimir, marele cneaz al Kievului

 

 

 

Indemnat si de solii sai, care cunoscusera credinta crestina din imperiul bizantin, Vladimir cel Mare s-a botezat crestin, in cetatea Cherson, primind numele Vasile, in cinstea viitorului sau cumnat.

Dupa oficierea cununiei, Vladimir si Ana s-au intors in Kiev, cu mare alai. Indata, cneazul a ordonat distrugerea statuilor pagane si construirea de biserici crestine. Printre primele biserici construite de cneaz se numara si Biserica Adormirii Maicii Domnului, inaltata in anul 989, care este socotita drept prima biserica din piatra construita in Kiev El va ajuta si manastirile din Sfantul Munte Athos.

Printesa Ana Porfirogeneta a venit la palatul lui Vladimir insotita de episcopul Mihail si de multi preoti. Tot acum au fost aduse in Kiev si cinstitele Moaste ale Sfantului Mucenic Clement al Romei.

El a fost  nepotul Sfintei Olga , şi tatăl Sfinţilor Boris si Gleb Purtatorii de Chinuri  şi primii   sfinti ai ţinuturilor ruseşti). Este  praznuit  de Biserică în 15 iulie.

 

 

 

1057: A murit papa Victor al II-lea;(n. 1018).

A fost papa intre 13 aprilie 1055-28 iulie 1057 si  a fost cel de al cincelea papa  german al Romei numele sau  laic fiind  Gebhard Graf von Dollnstein-Hirschberg).

 

 

 

 

Predecesor – Leon al IX-lea

Succesor –  Stefan al  IX -lea

 

 

 

1468: În Tratatul moldo-polon,  regele  polonez Cazimir al IV-lea  s-a obligat să nu adăpostească nici un pretendent la tronul Moldovei.

 

 

1540: Acuzat de trădare, Thomas Cromwell  este executat fără judecată prin decapitare, la ordinul regelui Henry al VIII al Angliei, care s-a  căsătorit în aceeași zicu a cincea soție, Catherine Howard .

Thomas Cromwell a fost unul dintre cei mai puternici și mai fervenți susținători ai Reformei engleze, un influent om de stat și ministru al regelui Henric al VIII-lea al Angliei, din 1532 până în 1540 .  

 

 

După execuţie, capul lui a fost  expus intr-o țeapă pe Podul Londrei .

 

 

 

 

1655: A murit  Savinien de Cyrano de Bergerac, poet, eseist şi dramaturg francez (teatru: “Moartea Agripinei”, “Pedantul păcălit”); (n.06.03.1619). Prin utopiile sale filozofice, il claseaza printre precursorii iluminismului.

 

 

 

 

 

Viața sa aventuroasă, precum și figura originală l-au inspirat pe scriitorul Edmond Rostand   în scrierea  comediei sale eroice Cyrano de Bergerac (1897).

 

 

 

1726: S-a născut Jedediah Strutt, inventatorul englez al masinii de tricotatl; (d.1797).

 

 

 

 

1741: A murit la Viena, Antonio Vivaldi, compozitor, violonist si dirijor italian, reprezentant de seamă al barocului muzical veneţian ( “Anotimpurile”); (n.04.03.1678, Veneția).

 

 

 

 

 

 

 

A fost de profesie preot catolic. A murit ca urmare a unei îmbolnăviri subite și a fost înmormântat în cimitirul din dreptul Porții Carintiei (Kärtnertor) din Viena, pe locul în care se află în prezent clădirea centrală a Universității Tehnice din Viena.

 

 

 

1750: A decedat la Leipzig, compozitorul şi dirijorul german Johann Sebastian Bach; (n. 21 martie 1685 la Eisenach).

 

 

 

 

 

 A fost un compozitor german și organist din perioada barocă, considerat în mod unanim ca unul dintre cei mai mari muzicieni ai lumii. Operele sale sunt apreciate pentru profunzimea intelectuală, stăpânirea mijloacelor tehnice și expresive și pentru frumusețea lor artistică.

 

 

 

1794: Este executat prin ghilotinare în Piața Revoluției (place de la Révolution, astăzi place de la Concorde) din Paris, revolutionarul francez  Robespierre, supranumit si „Incoruptibilul”, împreună cu Saint-Just, Couthon şi alţi 19 dintre adepţii săi .

 A fost unul din discipolii filosofului Jean-Jacques Rousseau.

 

Imagine similară

 

(După Calendarul Republican, data executiei sale a fost la 10 thrmidor, anul II).

Maximilien François Marie Isidore de Robespierre (n. 6 mai 1758 – d. 28 iulie 1794); (După Calendarul Republican data decesului este 10 thermidor an II). A fost executat prin ghilotinare în Piața Revoluției (place de la Révolution, astăzi place de la Concorde); cunoscut contemporanilor săi ca “Incoruptibilul“, este una dintre cele mai cunoscute figuri ale revoluției franceze. A fost unul din discipolii lui Jean-Jacques Rousseau.

Maximilien de Robespierre, unul din simbolurile Revoluției Franceze, s-a născut la Arras, într-o familie înstărită. Avocat, el a fost ales deputat al stării a treia în Artois. A devenit cunoscut prin discursurile sale din clubul iacobin și din procesul regelui. A fost ales lider al acestei grupări radicale.

A fost supranumit “Incoruptibilul” pentru că ducea o viață simplă. Robespierre rămâne un personaj controversat, prezentat de unii ca idealist iar de alții ca un fanatic. În 1793, a provocat căderea grupului girondinilor.

Ca membru al Comitetului Salvării Publice a fost adeptul și apologetul politicii de teroare împotriva adversarilor politici, care a dus la decapitarea prin ghilotinare a multor reprezentanți de frunte ai Revoluției Franceze.

 

 

 

 

1804: S-a născut filosoful Ludwig Feuerbach, filosof german, unul din precursorii marxismului .

 

 

 

 

 

 

 

Ludwig Andreas Feuerbach (d. 13 septembrie 1872) a fost al patrulea fiu al juristului Paul Johann Anselm Ritter Feuerbach. Feuerbach are meritul de a fi criticat idealismul hegelian, dominant în acea vreme în Germania, și a restaurat materialismul, afirmînd că natura e primordială în raport cu gîndirea, că gîndirea este un atribut al omului și nu omul un predicat al gîndirii (spiritului).

În locul spiritului absolut, Feuerbach a pus, astfel, în centrul filozofiei natura și omul, conceput ca o parte a naturii. Materialismul antropologic, concepția despre om a lui Feuerbach au avut însă un caracter abstract și contemplativ, întrucît Feuerbach nu a putut înțelege esența socială a omului, precum și însemnătatea practicii, a activității materiale prin care omul transformă natura, transformîndu-se pe sine însuși.

Un loc deosebit în filozofia lui Feuerbach îl ocupă critica religiei.  Karl Marx și Friedrich Engels au dat o înaltă apreciere materialismului lui Feuerbach; depășirea critică a materialismului său abstract și contemplativ a condiționat însă geneza concepției lui Marx.

 

 

 

 

 

1818: A murit matematicianul și  revoluționarul francez Gaspard Monge, creatorul geometriei descriptive ; (n.10 mai 1746).

Gaspard Monge (n. 10 mai 1746 - d. 28 iulie 1818) matematician și revoluționar francez cunoscut pentru crearea geometriei descriptive -foto - ro.wikipedia.org

 

 

 

 

 

 

 

1821: José de San Martín (în imagine),  a declarat independența Perului față de Spania.

 

 


 

 

 

José Francisco de San Martín y Matorras (25 februarie 1778 – 17 august 1850), cunoscut  ca José de San Martín, a fost un general argentinian și principalul lider al luptei pentru independența față de Imperiul Spaniol.

 

 

 

 

 

 

1844: A murit Joseph Bonaparte, fratele mai mare al lui Napoleon şi rege al Spaniei; (n. 1768).

 

 

 

 

 

Joseph-Napoléon Bonaparte, rege al Neapolelui și Siciliei, rege al Spaniei și al Indiilor, conte de Survilliers (n. Corte, Franța, 7 ianuarie 1768 – d. Florența, Italia, 28 iulie 1844),  a fost fratele mai mare al împăratului francez Napoleon I, care l-a numit rege al Neapolelui și Siciliei (1806-1808) și mai târziu rege al Spaniei.

 

 

 

 

 

1868: A fost ratificat cel de-al 14-lea amendament al Constituţiei SUA,in baza caruia  populaţia afro-americană putea beneficia de cetăţenia acestei tari.

 1887: S-a născut Marcel Duchamp, pictor francez;  (d. 1968).

 

 

 

 

 

Marcel Duchamp (n. 28 iulie 1887 în Blainville-Crevon - d. 2 octombrie 1968 în Neuilly-sur-Seine) pictor francez (cetățean american din 1955) - foto - ro.wikipedia.org

 

 

 

Marcel Duchamp (n. 28 iulie 1887 în Blainville-Crevon – d. 2 octombrie 1968 în Neuilly-sur-Seine) pictor francez (cetățean american din 1955). Format în mediul cultural efervescent al Parisului de la începutul secolului al XX-lea, într-o familie cu preocupări artistice.

A lucrat în primii ani pânze de influență impresionistă. Din 1912 începe căutările care îl vor conduce spre ultimele consecințe ale avangardei, deschizând drumul unor direcții ce-și propun să atingă domeniul sugestiv intitulat antiartă (nonartă). Plecând de la preocupările futuriștilor pentru redarea mișcării lucrarea sa “Nud coborând o scară” (Nu descendant un éscalier), (1912) în 1913 tinde spre abstracția completă, atinsă în marele panou la Mariée Mise a nu par ses celibataires (1915-1923).

 

 

 

  1902: S-a nascut Karl Popper, filosof englez de origine austriacă; (d. 1994).

 

 

 

 

Sir Karl Raimund Popper (n. 28 iulie 1902, Viena - d. 17 septembrie 1994, Londra) filozof englez de origine austriacă, considerat unul din cei mai mari filozofi ai științei din secolul al XX-lea - foto - ro.wikipedia.org

 

 

 

 

Sir Karl Raimund Popper (n. 28 iulie 1902, Viena – d. 17 septembrie 1994, Londra) filozof englez de origine austriacă, considerat unul din cei mai mari filozofi ai științei din secolul al XX-lea.

Fondator al raționalismului critic împotriva determinismului istoric, s-a opus oricărei forme de scepticism, convenționalism și relativism în știință și în activitatea umană în general, a susținut ideea unei societăți deschise (Open society), adversar implacabil al totalitarismului sub orice formă.

 

 

 

 

1892: S-a născut economistul Victor Bădulescu, membru al Academiei Române. (m. dec. 1953 / ian. 1954).

 

 

1902: S-a născut Karl Popper, filosof englez de origine austriacă; (d. 1994).

1909:  S- a născut Aenne Burda, ( Anna Lemminger ) fondatoarea in 1949 a editurii de modă Burda. Revista Burda este tipărită astăzi în 16 limbi, fiind distribuită în peste 89 de ţări; (d.03.11.2005).

 

 

 

 

 

 

1912: S-a născut Elisabeta Rizea un simbol al rezistenţei anticomuniste din Romania; (m. 6 octombrie 2003).

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeta Rizea, eroina a luptei anticomuniste din Romania,a fost aruncată timp de 12 ani  în  inchisorile comuniste.

 

 

 

1913: Se   încheie Tratatul de pace de la București dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria și Turcia, tratat care pune capăt celui de-Al Doilea Război Balcanic.

La 28 iulie 1913, stil vechi (10 august 1913, stil nou) se încheie Tratatul de pace de la București dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria și Turcia, tratat care pune capăt celui de-Al Doilea Război Balcanic.

Războiul începe la 16/29 iunie 1913, cînd Bulgaria își atacă aliații, Serbia și Grecia, cu motivul: neîntelegerile la împărțirea Macedoniei otomane.

După ce armatele sîrbești și grecești sunt extenuate de lupte, în război intră România și Turcia, care, practic fără mari lupte înaintează din două direcții opuse spre capitala Sofia. Evenimentele impun Bulgaria să se așeze la masa de negocieri.

Semnarea tratatului încununează Conferinţa de pace de la Bucureşti care își începe lucrările la 17 iulie 1913. Titu Maiorescu propune beligeranţilor un armistiţiu de 5 zile, răgazul necesar pentru a negocia. Delegaţii aprobă armistiţiul începînd din 18 iulie.

 Negocierile au continuat pînă la 28 iulie/10 august, cînd şefii delegaţilor statelor balcanice semnează totuşi tratatul. La ora 10,00 s-au auzit 21 salve de tun. Ceremonia are loc în clădirea ministerului de externe român din București, palatul Sturdza. Ulterior, la Mitropolie are loc un serviciu divin oficiat de mitropolit la care participă membrii delegaţiilor străine. La sfîrşitul ceremoniei are loc un banchet pentru toți participanţii.

Confrorm tratatului Cadrilaterul (judetele Durostor și Caliacra), pe aliniamentul Turtucaia-Balcic, aflat anterior în cadrul Bulgariei îi revine României. De asemenea pierdanta războiului, Bulgaria, mai cedează mari teritorii către Serbia, Grecia și Turcia..

 

 

28 iulie, istoricul zilei

 

Hartă cu modificările teritoriale din Balcani în urma Păcii de la București din 1913.

 

 

 

 

Vedeţi şi:

http://www.youtube.com/watch?v=GvZyfnEYoXc

1914: Declanșarea Primului Razboi Mondial ( 1914 – 1918 ) prin atacarea Serbiei de catre Austria.

Cele doua mari coaliții militare intrate in conflict erau : Tripla Alianta, in frunte cu Germania si Austro-Ungaria, si Antanta, în frunte cu Anglia, Franța si Rusia.

 

 

 

Puterile implicate în Primul Război Mondial   Puterile Centrale   Antanta - foto: ro.wikipedia.org

 

 

 

 

La 28 iulie 1914, Austro-Ungaria a declarat război Serbiei, fapt care a marcat începutul primului război mondial (1914-1918). În ziua de 28 iunie 1914 Franz Ferdinand, arhiducele Austriei și moștenitorul tronului austro-ungar, a fost asasinat la Sarajevo de Gavrilo Princip, un student naționalist sârb-bosniac.

Acesta a făcut parte dintr-un grup de cincisprezece asasini, susținuți de Mâna Neagră, o societate secretă fondată de naționaliști pro-sârbi, cu legături în armata Serbiei. Asasinatul a amorsat tensiunea gravă, care exista deja în Europa. Rebeliunile de la Sarajevo provocate de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand au fost instigate de minoritatea sârbă, care era nemulțumită de anexarea în 1908 a Bosniei și Herțegovinei de către imperiul Austro-Ungar, ca și de invadarea și ocuparea violentă a provinciei de către același imperiu, în 1878.

 

 

 

 

Atentatul de la Sarajevo (28 iunie 1914) - Assassination illustrated in the Italian newspaper Domenica del Corriere, 12 July 1914 by Achille Beltrame - foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

Deși acest asasinat a fost considerat factorul detonator al  izbucnirii Primului Război Mondial, cauzele reale trebuie căutate în deceniile premergătoare, în rețeaua complexă de alianțe care s-au încheiat între diferitele puteri europene, în urma înfrângerii Franței și a proclamării Imperiului  german (Al II-lea Reich), sub conducerea “cancelarului de fier”, Otto von Bismarck, în 1871.

Cauzele Primului Război Mondial reprezintă o problemă complicată din cauza multitudinii factorilor implicați, între care: naționalismul, disputele anterioare nerezolvate, precum lipsa surselor de materie primă și de piețe de desfacere pentru industria central-europeană, sistemul de alianțe, guvernarea fragmentară, întârzieri și neînțelegeri în comunicația diplomatică, cursa înarmărilor etc.

 

 

 

1928:  Deschiderea oficiala a Jocurilor Olimpice de la Amsterdam

 

 

 

 

Jocurilor Olimpice de la Amsterdam - foto - cersipamantromanesc.wordpress.com

 

 

Gigantul american Coca-Cola participa pentru prima oara în calitate de sponsor la Jocurile Olimpice si tot pentru prima oara atunci a avut  loc ceremonialul aprinderii flăcării olimpice.

 

 

 

 

 

 

1929: S-a născut Jacqueline Kennedy, soţia preşedintelui american John F. Kennedy; (d. 19.05.1994).

 

 

 

Foto: Jacqueline Lee Bouvier Kennedy

 

 

Jacqueline Lee Bouvier (28 iulie 1929 – 19 mai 1994[1]) a fost soția celui de-al 35-lea Președinte al Statelor Unite, John F. Kennedy și a servit ca Primă Doamnă în timpul președenției lui din 1961 până la asasinarea din 1963.

Mai târziu s-a căsătorit cu magnatul grec Aristotel Onassis din 1968 până la decesul acestuia în 1975.

Pentru ultimii 20 de ani ai vieții sale, a avut o carieră de succes ca editor de cărți.

 

 

 

1942:  Cu scopul de a întări disciplina in randul soldaților sovietici  de pe frontul de est al celui de Al Doilea Război Mondial, Iosif Stalin  a dat Ordinul nr. 227, prin care interzicea soldaților să se retragă fără ordine explicite în acest sens, sub amenințarea Curții Marțiale si a executiei.

 

 

 

1942: A murit  Sir William Matthew Flinders Petrie, renumit arheolog englez; (n. 03.06.1853).

 

 

 

 

 

 

 1943: S-a născut în Middlesex, Anglia, muzicianul  britanic Richard  William Wright, cunoscut de publicul larg sub numele de Rick Wright.

 

 

 

 

 

 

 

Rick Wright (  d. 15 septembrie 2008) a fost un claviaturist virtuoz (pianist, organist ș.a.) și cântăreț autodidact cunoscut îndeosebi pentru contribuția pe care a avut-o la succesul   formației britanicePink Floyd ca membru fondator, fidel grupului pentru mai mult de treizeci și cinci de ani.

 

 

1952 : S-a născut  prințul moștenitor al Thailandei, Vajiralongkorn.

 

 

 

 

1954: S-a născut  politicianul stângist venezuelean Hugo Chávez,presedinte al Venezuelei.

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Chávez ( d. 5 martie 2013) a fost președintele Venezuelei din 2 februarie 1999 până la moartea sa de pe 5 martie 2013.

A fost anterior liderul partidului  Mișcarea a Cincea Republică de la înființarea sa din 1997 până în 2007, atunci când a fuzionat cu mai multe partide pentru a forma Partidul Socialist Unit din Venezuela (PSUV), pe care l-a condus până la dispariția sa.

Urmând propria ideologie politică de Bolivarianism și „socialism al secolului XXI-lea”, el s-a concentrat pe implementarea unor reforme socialiste în țară ca o parte a unui proiect social, cunoscut sub numele de Revoluția Bolivariană, care prevedea punerea în aplicare a unei noi constituții, consiliile democrației participative, naționalizarea mai multor industrii-cheie, creșterea fondurilor publice de îngrijire a sănătății și educației și reducerea semnificativă a sărăciei, după datele guvernului.

S-a născut în orașul Sabaneta. Fiind un critic al neoliberalismului economic, globalizării dar și a politicii externe a SUA, el a promovat socialismul și colaborarea latino-americană.

La 7 octombrie 2012, Chavez a câștigat alegerile prezidențiale din țara sa pentru a patra oară succesiv, învingându-l pe Henrique Capriles Radonski fiind astfel ales pentru un nou mandat de șase ani. Pe 30 iunie 2011, Chavez a declarat că a avut o recuperare medicală după o operație pentru eliminarea unei tumori canceroase. El a cerut o a doua operație în decembrie 2012.

El a fost învestit în funcție la 10 ianuarie 2013, Adunarea Națională a Venezuelei fiind de acord să amâne inaugurarea sa și să-i dea timp pentru tratament și recuperare în Cuba. Chávez a murit pe 5 martie 2013, la vârsta de 58 de ani.

 

 

1959: In  Bucuresti, la  orele 8:00 dimineata – un grup de cinci indivizi inarmati, patru barbati si o femeie, purtand masti pe fata si manusi, au atacat si jefuit masina Skoda Station, cu numarul de circulatie 53693 B, proprietate a Bancii de Stat a orasului Bucuresti, care stationa in fata filialei B.R.P.R. a raionului Gheorghe Gheorghiu-Dej, de unde au furat suma de 1.686.000 lei.

Dupa comiterea atacului banditesc, autorii au disparut, folosindu-se de un autoturism getax ….. Datorita muncii informative desfasurata de organele securitatii de stat, la data de 17 septembrie 1959, orele 19:00, au fost arestati autorii acestui act banditesc si unii din complicii si favorizatorii lor“. (Din raportul Comisiei de Ancheta a Securitatii Statului).

 

 

VIDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=n3DA9IWXzbM&feature=player_embedded

 

 

 

1965: Războiul din Vietnam: Preşedintele american Lyndon B. Johnson anunţă creşterea numărului de trupe americane în Vietnamul de Sud de la 75.000 la 125.000.

 

1968: A murit  Otto Hahn, fizician si chimist german, membru de onoare al Academiei Române si laureat al Premiului Nobel în 1944, cel care a pus în evidenta, în 1938, împreuna cu F. Strassmann, fisiunea uraniului si a toriului (n.08.03.1879).

 

 

Otto Hahn (n. 8 martie 1879 - d. 28 iulie 1968) chimist german, laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1944). Este considerat părintele chimiei nucleare și a descoperit elementul toriu - foto - ro.wikipedia.org

 

  Otto Hahn,

 foto – ro.wikipedia.org

Este considerat părintele chimiei nucleare și descoperitorul elementului Toriu.

 

1969: A murit   Ramón Grau, preşedinte cubanez (1933–1934, 1944–1948);  (n. 13.09.1882).

 

 

Presidente Ramón Grau San Martín - Cuba | Cuba, San martin, Fotos ...

 

 

 

 

 

1970: A decedat (la Bușteni, Prahova), marele chimist si pedagog roman Costin Nenitescu.

 

 

 

Costin D. Nenițescu (n. 15 iulie 1902, București) a fost fondatorul și promotorul unor ramuri noi ale chimiei din România și un membru al Academiei Române.

 

 

 

1976: Un cutremur devastator se produce în provincia Tangshan/China, soldandu-se cu peste 250.000 de victime. Este considerată cea mai mare catastrofă seismică.

 

 

 

1976 Tangshan.png
 

                 Foto:  Epicentrul cutremurului pe harta Chinei

 1984: A început a XXIII-a ediţie a Jocurilor Olimpice la Los Angeles.

România a fost singura ţară din blocul socialist care a participat.

 

 

1985: A murit  Valeria Sadoveanu, scriitoare, cea de-a doua sotie a lui Mihail Sadoveanu; (n. 1907).

 

 

 

Valeria Sadoveanu (n. 1907 - d. 28 iulie 1985) scriitoare, cea de-a doua sotie a lui Mihail Sadoveanu - foto (desen - Constantinescu, Ştefan) - clasate.cimec.ro

Foto: Valeria Sadoveanu (n. 1907 –  foto (desen – Constantinescu, Ştefan) –  cimec.ro

 

 

 

2004:  A murit omul de stiinţă Francis Crick, laureat al Premiului Nobel în 1962 pentru descoperirea structurii dublu spiralate a ADN-ului (n. 8 iunie 1916).

Francis Harry Compton Crick (n. 8 iunie 1916, Northampton Anglia – d. 28 iulie 2004, San Diego, SUA) bio- și neuro-fizician britanic, fiind unul din cei patru co-descoperitori (alături de James D. Watson, Maurice Wilkins și Rosalind Franklin) a structurii ADN-ului în 1953.

Crick a devenit laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în anul 1962, alături de colegii săi în viață James D. Watson și Maurice Wilkins, întrucât Rosalind Franklin a murit de cancer în 1958, înaintea deciderii decenării premiului.

 

 

 

 2019: În  SUA , cel puţin trei persoane au murit şi alte 15 au fost rănite când un atacator a deschis focul la un festival de gastronomie din Gilroy, la sud de San Francisco, în California, relatează AFP, DPA şi Reuters.

Atacatorul a fost împuşcat mortal de forţele de ordine la scurt timp după declanşarea incidentului, conform poliţiei. Atacul a avut loc în timpul Festivalului Usturoiului de la Gilroy, un oraş situat la circa 50 de km sud de San Jose.

 

 

 

 

 

 

 

28 iulie este:

 

 

In  Peru sărbătoare naţională – Ziua în care a fost proclamată independenţei acestei ţări sud americane; (1821).

 

Imagini pentru peru map photos

 

 

Republica Peru  este o țară din vestul Americii de Sud , mărginită la nord de Ecuador și Columbia , în est de  Brazilia , în sud-est cu Bolivia , în sud cu Chile , iar în vest de Oceanul Pacific.

Are o superafață de 1,28 milioane km 2 și o populație estimată în 2020 la  32.824.358 locuitori.

  Peru a proclamat oficial independența în 1821 în urma campaniilor militare conduse de generalii revoluționari  José de San Martín și Simón Bolívar și a bătăliei decisive a lui Ayacucho .

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

Sfinții Prohor, Nicanor, Timon și Parmena

 

 

 

 

Sfintii Prohor, Nicanor, Timon si Parmena

 

 

Sfintii Prohor, Nicanor, Timon si Parmena fac parte din primii sapte diaconi ai Bisericii. Hirotonirea lor in treapta de diacon este relatata in Faptele Apostolilor (6,1-6). Ceilalti trei diaconi sunt: Stefan, Filip si Nicolae. Sfantul Stefan nu este praznuit in aceasta zi, pentru ca este sarbatorit pe 27 decembrie. Nicolae nu se numara printre ei pentru ca a cazut in erezie, iar Filip este pomenit de Biserica pe 11 octombrie.

Prohor a fost hirotonit episcop in Nicomidia si l-a insotit pe Sfantul Apostol Ioan pentru o vreme, in insula Patmos.

Nicanor a primit mucenicia in ziua in care Sfantul Stefan a fost ucis cu pietre.

Timon a fost episcop in Bastoria, o cetate din Arabia. Potrivit unei traditii, Timon a murit rastignit in aceasta cetate.

Parmena a vestit Evanghelia Domnului in Macedonia. A murit ca mucenic, la sfarsitul domniei impăratului Traian (98-117).

 

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

Bibliografie (surse):

 

 

1.http://www.stelian-tanase.ro/bucuresti-strict-secret/povestea-dinastiei-7-romania-felix-17/

2.Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

3.Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric

4.Istoria md.

5.Istoricul zilei blogspot.com;

6.lessignets.com.

7.Mediafax.ro.

8.Wikipedia ro.

9.Rador.ro

28/07/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 27 IULIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 27 iulie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

1054:  Oastea contelui Siward (sau Sigurd) de Northumbria,  invadează Scoţia şi il înfrânge pe Macbeth, regele  Scoţiei, undeva la nord de Firth of Forth.

 

 

 

 

Siward Munso Bjornsson, 28th GGF Earl of Northumberland, father of ...

 

                                        Siward, pictura de James Smetham

 

 

 

După  mai mult de o jumătate de mileniu, această inclestare din Scoţia, l-a inspirat pe  William Shakespeare in geniala sa  tragedie, „Macbeth„.

 

 

 

 

1101: A murit  regele Germaniei si Italiei, Conrad al II – lea; (n.  12 februarie 1074).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conrad al II-lea a fost Duce al Lorenei de Jos (1076-1087), rege al Germaniei (1087-1098și rege al Italiei (1093-1098).

A fost al doilea fiu al Sfântului Împărat Romano German Henric al IV- lea și al Berthei de SavoiaEl a petrecut cea mai mare a vieții sale în Italia.

 

 

 

 

1189: Imparatul german Friedrich Barbarossa ajunge la Niš, capitala  regelui sarb Stefan Nemanjaîn timpul celei de-a  treia Cruciade.

 Cruciații au trecut prin UngariaSerbiaBulgariaînainte de a intra pe teritoriul bizantin și a ajunge la Constantinopol, în toamna anului 1189.  In UngariaBarbarossa i-a cerut  regelui Béla al III – lea  al Ungarieisă se alăture Cruciadei.

Regele maghiar a fost de acordși o armată maghiară de 2.000 de oameni conduși de printul Géza, fratele regelui  escortat forțele împăratului german.

 

 

 

1202 : In timpul războaiului georgiano-selgiucid, în bătălia de dela Basiani, oastea regatului Georgia învinge armata Sultanatul selgiucid de Rum, în valea Basiani, la 60 km nord-est de orașul Erzurum în  nord-estul Turciei de azi. 

Bătălia a fost una din acele multe conflicte între monarhii georgieni și conducătorii Seljucizi din Anatolia care s-au desfasurat necontenit din secolul al 11-le pana in secolul al 13-lea.

Aceasta a marcat încă o încercare de a opri Selgiucizii in avansul lor spre Caucaz.

Povestea acestui conflict este relatata în surse georgiene, armene și islamice contemporane evenimentului.

 

 

 

 

 

 

1302: Are loc bătălia de la Bapheus,  între o armată otomana condusă de  Osman I  și una bizantina comandata de George Mouzalon. Bătălia s-a sfârșit cu o victorie otomană si  capturarea Bitiniei. 

Ultimul avanpost bizantin în regiune, Nicomedia, a căzut în 1337.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osman I s-a născut în 1258 și a moștenit titlul de bei („guvernator”, în limba turcă bey) de la tatăl său, Ertuğrul (Ertogrul), care la rândul său moștenise titlul de tatăl său ((Suleyman Sah)). Osman I a devenit în 1281 conducătorul statului Söğüt.

Înființarea imperiului își are originea în cucerirea tribului turc Eskenderum și în 1301–1303 a orașului Eskişehir (turcă: „orașul vechi”).

Osman declarase independența micului său stat, Principatul Otoman, față de statul selgiucid.

Înfrângerea bizantină a declanșat  un exod masiv al populației creștine din zona în alte părți europene ale Imperiului.

Împreună cu dezastrul de Magnesia, care a permis turcilor  să se stabilească pe zonele de coastă ale  Marii Egee, batalia de la Bapheus a  fost o etapa importanta in  pierderea definitivă a Asiei Mici  de catre bizantini.

 

 

 

 

1452: S-a născut  Ludovico Sforza , duce de Milano din 1489 până în 1500 ; (d. 1508).

 

 

 

 

 

 

 

 A fost renumit ca patron al lui  Leonardo da Vinci și a altor artiști și în timpul domniei lui a avut loc etapa cea mai  importantă a renașterii milaneze.

Este cel care a comandat faimoasa pictura „Cina cea de Taina”, una din cele mai celebre picturi din istoria universală a artelor, care se găsește în fosta sală de mese a bisericii dominicane Santa Maria delle Grazie din Milano.

 

 

 

 

 

1549: Preotul  misionar iezuit  Francis Xavier ( Francisco de Jasso y Azpilicueta) ajunge  in Japonia.

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost unul dintre misionarii pionieri din estul Asiei  și unul din întemeietorii ordinului iezuit  (principalul discipol și colaborator al lui Ignatiu de Loyola).

 A fost beatificat de papa Paul al V-lea  in 1619 și a fost canonizat  de către papa Grigore al XV-lea  in anul 1622, în același timp cu Ignatiu de Loyola.

Papa  Pius al XI-lea l-a proclamat “Patron al Misiunilor Catolicie ” si este sarbatorit   in Biserica Catolica in  data de  3 decembrie.

 

 

 

 

 

 

1656:  Filosoful  olandez de origine evreiasca Baruch Spinoza, este exclus din comunitatea israelită, datorită vederilor sale interpretate drept eretice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baruch Spinoza (n. 24 noiembrie 1632, Amsterdam – d. 21 februarie 1677, Haga) a fost un renumit filosof evreu raționalist olandez de origine sefardă , cu strămoși de proveniență portugheză (d’Espinosa). Spinoza a fost un raționalist și unul din reprezentanții panteismului  în timpurile moderne.

Gândirea lui a fost influențată de scrierile lui Thomas Hobbes și René Descartes, însă – spre deosebire de concepția dualistă a acestuia din urmă – Spinoza a avut o reprezentare monistă a lumii, întreaga existență reducându-se la ceea ce el a numit “Substanță”.

 

 

 

 

 

 

 

1667: S-a nascut   matematicianul  elvețian Johann Bernoulli ; (d. 1 ianuarie 1748) , cunoscut și ca Jean ori John.

A  fost unul din proeminenții matematicieni  din familia Bernoulli, fratele mai mic al lui Jakob Bernoulli  și tatăl lui Daniel Bernoulli, Johann I Bernoulli si Nikolaus II Bernoulli .

Este cunoscut pentru contribuțiile sale la dezvoltarea calculului infinitezimal,  a fost preocupat în special de teoria ecuatiilor diferentiale (care ulterior vor fi numite de tip Bernoulli).A contribuit la răspândirea calculului diferential si integral, și a introdus metoda de integrare a  fracțiilor raționale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În mecanica si fizica, a formulat corect principiul deplasarilor  virtuale sustinand  principiul conservarii fortelor vii , iar in astronomie a elaborat o teorie despre maree.

A fost membru de onoare al Academiei de Științe din Sankt petersburg, profesor la Universitatea din Groningen si  apoi în 1705 a succedat pe fratele său, jakob Bernoulli   la Universitatea din Basel.

 

 

 

 

 

1777: S-a născut poetul scotian Thomas Campbell; (d. 1844).

 

 

 

 

 

 

ThCampbell a condus revista  New Monthly Magazine intre  1821-1831, a organizat în 1825Universitatea din Londra si in 1827 a devenit rector al Universității din Edinburgh. A primit în 1843 titlul de poet laureat.

 

 

 

 

 

1793: Revolutia Franceză: Robespierre intră în Comitetul Salvării Publice şi devine conducătorul acestuia.

 

 

 

.

 

 

 

 

Va organiza un regim de teroare urmărind să realizeze idealul său de democraţie bazat pe virtute: “fără virtute teroarea este înspăimântătoare, fără teroare virtutea este neputincioasă”.

 

 

 

 

 

 

 

1794: Lovitură de stat în Franța. La 9 Thermidor, anul II al Revoluției (27 iulie), Robespierre și colaboratorii săi sunt arestați, punându-se capăt Terorii Iacobine.

Incepe guvernarea Convenției thermidoriene.

 

 

 

 

 

 

In imagine Maximilien Robespierre

 

 

 

 

 

 

 

1807: Constantin Ipsilanti devine domn pentru a treia oară în Ţara Românească (27 iulie – 16 august 1807).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1818: S-a născut (15/27 iulie) Iosif Naniescu , mitropolit al Moldovei.

 

 

 

 

 

În 1831, unchiul său ierodiaconul Teofilact  îl aduce la Mănăstirea Sfântul Spiridon ca să învețe carte.

La 23 Ianuarie 1835, este călugărit sub numele de Iosif. În 1863, este egumen la Mănăstirea din București.

În anii 1864 – 1870, arhimandritul Iosif Naniescu a fost profesor de religie la gimnaziul „Gheorghe Lazăr” și la liceul „Matei Basarab” din Capitală. În anii 1870 – 1871, a fost director la Seminarul Central.

La 23 aprilie 1872 arhimandritul Iosif Naniescu este hirotonit arhiereu, iar în ianuarie 1873 este numit episcop de Argeș. La 10 iunie 1875 este ales mitropolit al Moldovei , iar la 6 iulie același an este instalat la Iasi.

A  fost din 1888, membru de onoare al Academiei Române.

A decedat la Iasi, la 26 ianuarie 1902.

 

 

 

 

 

 

1824 : S-a nascut  Alexandre Dumas fiul, romancier şi dramaturg francez; romanul “Dama cu camelii” i–a adus celebritatea, inspirând şi libretul cunoscutei opere de G. Verdi, “Traviata”; (d.27.11.1895).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1830: Începutul celor „Trei zile glorioase” ale Revoluției din 1830; largi pături ale populației pariziene s-au ridicat împotriva domniei regelui Carol al X-lea, silindu-l să abdice.

I-a urmat la tron Ludovic Philip d’Orleans (1830-1848 – „Monarhia din iulie”).

 

 

 

 

 

 

 

1835:  S-a născut Giosue Carducci, poet, prozator şi eseist italian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1906 (m. 16 feb 1907).

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivația Juriului Nobel:

„nu numai luând în considerație adânca lui cunoaștere și cercetările critice dar, înainte de orice, ca omagiu pentru energia creatoare, prospețimea stilului și forța lirică tipice capodoperelor sale poetice”

 

 

 

 

 

1841: A încetat din viaţă poetul, prozatorul şi dramaturgul rus Mihail Iurievici Lermontov, unul dintre principalii exponenţi ai romantismului rus ;(“Demonul”, “Un om ciudat”) (n. 15.10.1814).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost un scriitor romantic rus, care in scurta lui viață a fost un dușman declarat al țarismului,   întreaga lui operă fiind un aspru rechizitoriu la adresa celor care, la adăpostul puterii, erau deasupra legii.   Prigoana n-a întârziat să vină. Lermontov fiind exilat în Caucaz, din ordinul țarului. 

 

 

 

 

1844: A încetat din viaţă savantul John Dalton, chimist şi fizician britanic, care a contribuit la dezvoltarea teoriei atomice a materiei.

Este cunoscut ca unul dintre părinţii fizicii moderne (n. 6 septembrie 1766).

 

 

 

 

John Dalton - Missing the Forest for the Tree: A Worldview ...

 

 

 

 

A studiat defectul de vedere de care suferea el însuşi, cunoscut de atunci sub numele de „daltonism”. 

 

 

 

 

 

 

1862:  Printr-un decret al domnitorului Al. I. Cuza a fost înfiinţat  Ministerul Afacerilor Străine.

Decretul a fost publicat la 1 august 1862 în „Monitorul. Jurnal Oficial al Principatelor Unite”.

 

 

 

 

 

 

1865: România a aderat la Convenția telegrafică internațională de la Paris, semnată la 17 mai 1865 (27 iulie/8 august).

 

 

 

 

 

 1867: S-a născut compozitorul, dirijorul şi pianistul spaniol Enrique Granados; (m. 1916).

 

 

 

  1875: S-a născut Paul Gore, istoric şi publicist din R. Moldova, autorul unor  importante  contribuții  la studiul istoriei românilor basarabeni.

 

 

 

 

Paul Gore (1875-1927), român basarabean; om politic, istoric şi ...

 

 

 

 

 

A susţinut mişcarea de eliberare a Basarabiei şi de unire a acesteia cu România; membru de onoare al Academiei Române din 1919; (m. 1927).

 

 

 

 

  1880: Trupele britanice sunt învinse de către afganii conduși de Mohammed Ayub Khan în bătălia de la Maiwand , în timpul celui de-al Doilea Razboi Anglo-Afgan.

 

 

 

 

 

 

1917 : A fost încheiat un protocol între împuterniciţii guvernelor rus şi român şi ai Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România, privind depozitarea, la Moscova, a unor valori româneşti însumînd 7,5 miliarde de lei.

Tezaurul României, încă nerecuperat, conţinea peste o jumătate de miliard de lei, stoc în aur al BNR, titluri, efecte, depuneri, arhive, tablouri parţinînd Pinacotecii Statului şi unor colecţionari, precum şi documente, obiecte de cult etc.

 

 

 

 

 

1917: S-a nascut André Bourvil (pe numele adevărat André Rimbourg), actor francez, unul dintre cei mai îndragiti interpreti ai ecranului francez (“Mizerabilii”, “Cei trei muschetari”); (d.23.09.1970).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1917: A murit Emil Theodor Kocher, chirurg elveţian, laureat al Premiului Nobel; (n. 25.08.1841).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1921: La Mihăileni, jud. Bălți, România (azi R. Moldova) s-a  nascut Eugen Coșeriu, filolog romanist de origine basarabeană, membru de onoare al Academiei Române (din 1991) ; (d. 7 septembrie 2002, Tübingen, Germania).

 

 


Eugen Coșeriu (n.1921- d. 2002), filolog romanist de renume mondial, de origine basarabeană

 

 

 

 A fost Doctor în Filologie și Filosofie, autorul unui număr de peste 50 de volume și a mii de pagini de exegeză, al unor noi teorii despre principiile fundamentale ale filologiei, contribuie la îmbogățirea metodologiei disciplinelor lingvistice.

Opera științifică a lui Eugen Coșeriu n-a cunoscut prea multe ediții în limba română, majoritatea lucrărilor savantului au apărut în italiană, spaniolă, germană, franceză și alte limbi.

Traducerea în românește a Lecțiilor de lingvistică generală a fost un eveniment reverberant în viața academică de la Chișinău și București.

Eugen Coșeriu a menținut legături strînse cu mediul științific românesc și cu baștina, revenind deseori atît în satul său natal, cît și la Bălți, București, Cluj, Chișinău.

 

În calitatate de om de știință nu a ezitat să-și susțină cu fermitate convingerile, chiar atunci cînd acestea veneau în contradicție cu un regim sau altul. Referindu-se la practicile de „purificare lingvistică” la care recurg autoritățile de la Chișinău, promovînd ideea existenței unei limbi moldovenești, în cadrul conferinței științifice Unitatea limbii române – cu privire specială la Basarabia și Bucovina, Eugen Coșeriu a reiterat opinia, pe care a susținut-o mereu, că „a promova sub orice formă o limbă moldovenească, deosebită de limba româna este, din punct de vedere strict lingvistic, ori o greșeală naivă, ori o fraudă științifică.

 

Din punct de vedere istoric și practic este o absurditate, o utopie și din punct de vedere politic e o anulare a identității etnice și culturale a unui popor și deci un act de genocid etnico-cultural”.

Domnul Eugen Coșeriu a absolvit liceul “Ion Creangă” din orașul Bălți, apoi și-a continuat studiile în filologie la universitățile din Iași, apoi Roma; a mai studiat filosofie la Universitatea din Milano.

Între 1950 și 1963 a predat la Universitatea din Montevideo, Uruguay, între 1961 și 1963 fiind profesor-invitat și la Universitatea din Bonn, Germania.

Din 1963 și pînă la sfîrșitul vieții a fost profesor la Tübingen. Mai multe generații de discipoli ai lui Eugen Coșeriu constituie Școala de lingvistică de la Tübingen.

A fost Doctor Honoris Causa a aproape 50 de universități din întreaga lume. Conform afirmației lui Mircea Borcilă (Universitatea din Cluj), Eugen Coșeriu a fost „cel mai strălucit exponent al culturii române în planul universal al științelor omului”.

 

 

 

 

 

1922: Înființarea Uniunii Internaționale de Geografie.

 

 

 

 

1924 : A încetat din viaţă compozitorul italian Ferruccio Busoni (“Arlecchino”, “Fantezie indiană”); (n. 1 aprilie 1866).

 

 

 

 

1930: România  a concesionat serviciul național de telefoane companiei americane „International Telephone and Telegraph Corp.”

 

 

 

 

                               Foto: Palatul Telefoanelor din Bucuresti

 

 

 

 

 

1940: Personajul de desene animate Bugs Bunny a debutat pe micile ecrane, în filmul “A Wild Hare”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1946 : S-a nascut  Alexandru Tocilescu, regizor de teatru si film (“Repetabila scenă a balconului”, “Amanţii însângeraţi”, “Oblomov”, “Poker”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1953:  S-a semnat  dupa trei ani de lupte sangeroase, armistițiul in razboiul din Coreea, peninsula Coreea fiind impartita  între Coreea de Nord  comunista și Coreea de Sud.

Statele Unite ale Americii , Republica Populară Chineză , şi Coreea de Nord  au semnat acordul  de armistiţiu.

Syngman Rhee, preşedintele Coreei  de Sud , a refuzat să-l semneze , dar s-a angajat  să-l respecte.

 

 

 

 

 

 

1956:  România devine membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – UNESCO (înfiinţată la data de 16 noiembrie 1945, cu sediul la Paris).

 

 

 

 

 

1962:  A încetat din viaţă pictorul Ion Ţuculescu,  personalitate complexă, biolog şi medic, s-a făcut cunoscut însă mai ales ca pictor (“Pană de păun”, “Femei la seceriş”) (n.19.05.1910).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1966:  A încetat din viaţă folcloristul Ion Muşlea, unul dintre principalii fondatori ai folcloristicii române moderne (“Cercetări etnografice şi de folclor”) (n. 29 septembrie 1899).

 

 

 

 

 

 

 

1968: Formatia britanica de muzica pop-rock Pink Floyd lansează în SUA albumul “A Saucerful of Secrets”.

 

 

 

 

 

All five members of Pink Floyd, c.1968: L-R; Nick Mason, Syd ...

 

 

1970: A murit Antonio de Oliveira Salazar, dictator de dreapta portughez; (n. 28.04.1889).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fondator și președinte al partidului corporatist Uniunea Națională, Salazar a înființat partidul „Estado Novo”, care a condus regimul dictatorial de extremă dreaptă din Portugalia în perioada 1932 – 1974.

 

 

 

 

 

 

1972: A murit contele Richard (Nikolaus) von Coudenhove-Kalergi publicist, gânditor politic şi militant federalist european de origine austro-ungară şi japoneză; (n. 1894).

 

 Richard von Coudenhove-Kalergi

 

 

 

Este considerat fondatorul primei mişcări pentru o Europă Unită (volumul „Pan-Europa”, apărut în 1923, este considerat un manifest paneuropean, iar Uniunea Pan-Europeană, creată de el în 1923, este prima organizaţie neguvernamentală „europeistă” de pe continent).

Doctrina elaborată de el propunea, pentru prima dată, punerea în comun a minereurilor franceze şi a cărbunelui german ca soluţie la disputele dintre cele două state; el înfiinţează Uniunea Parlamentară Europeană, la al cărei congres din 1947 propune, ca soluţie pentru construcţia europeană, o piaţă comună cu monedă unică.

 

 

 

 

 

1974:  Camera Reprezentanţilor a SUA decide punerea sub acuzare a preşedintelui Richard  Nixon, în cadrul anchetei afacerii Watergate; la 8 august 1974, acesta îşi înaintează demisia.

 

 

 

 

 

1976:  Fostul prim-ministru japonez Kakuei Tanaka este arestat sub suspiciunea de încălcare a legilor de schimb valutar şi de comerţ exterior, în legătură cu scandalul de luare de mita  Lockheed.

 

 

 

 

 

 

1980 : A murit Muhammed Reza Pahlavi, ultimul şah care a condus Iranul între 1941-1979 (n.26.10.1919) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981: A murit regizorul american de film William Wyler; clasic al cinematografului hollywoodian, creator al unor filme-reper în istoria primului secol de cinema; (n. 1902).

 

 

 

 

1982: Liderul mercenar “Colonelul Mad Mike” Hoare, a fost găsit vinovat de deturnarea unui avion cu care a încercat sa  patrunda  în Seychelles pentru a da o lovitura de stat.

 

 

 

 

 

 

 

Mercenarul Mike Hoare

 

 

 

 

 

El şi alţi şase bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi de confiscarea  ilegala a  unui  avion, la  aeroportul din  Durban, in Africa de Sud.

După un proces de patru luni şi jumătate, Curtea Supremă de Justiţie  a statului Sud African Natal, aceştia sunt condamnati la termene de detentie variind  intre 10 la 15 ani.

 

 

 

 

 

 

 

1984: A murit actorul britanic de film  James Mason; (n.15.05.1909).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990:  Proclamarea suveranităţii Republicii Sovietice Socialiste Bieloruse. Independenţa de stat a acestei foste republici membre a URSS a fost proclamată la 25 august 1991, iar la 19 septembrie 1991 a adoptat numele de Republica Belarus.

Denumirea de „Belarus” corespunde literal termenului „Rusia Albă” (Rutenia Albă).

 

 

 

Harta Belarusului

 

 

 

 

 Republica Belarus, este o țară fără ieșire la mare, aflată în Europa de Est,  vecină cu Rusia către nord-est, Ucraina către sud, Polonia către vest, și Lituania și Letonia către nord-vest.

Capitala țării este Minsk; printre alte orașe mari se numără Brest, Hrodna, Gomel, Moghilău și Vitebsk (Vițebsk). Peste 40% dintre cei 207.600 km² ai acestei țări sunt împăduriți, iar principalele sale  sectoare economice sunt agricultura și industria prelucrătoare.

În 2018 au fost recenzați 12.435.807 locuitori. Țara are două limbi oficiale: belarusa și rusa.

 

 

 

 

 

1990: Parlamentul a decis ca 1 Decembrie să devină Ziua Naţională a României.

Ziua națională a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 1948-1989, ziua de 23 august.

Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de președintele Ion Iliescu și publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România. Această prevedere a fost reluată de Constituția României din 1991, articolul 12, alineatul 2

 

 

 

 

 

1996: O bombă a explodat în timpul Jocurilor Olimpice de la Atlanta (SUA) provocând moartea unei persoane şi 111 răniţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000:  A încetat din viaţă publicistul şi comentatorul radio Eugen Preda, primul director general al Radiodifuziunii Române dupa Revolutia din 1989 (1990-1994).

 

 

 

 

 

 

Imagini pentru director eugen preda

 

 

 

 

 

 Eugen Preda, (29 septembrie 1929- 27 iulie 2000), publicist şi comentator de radio; primul director general al Radiodifuziunii Române după decembrie 1989 (ianuarie 1990-septembrie 1994); a lucrat la Radiodifuziunea Romană din martie 1950; a scris cărţi de istorie a politicii şi a economiei contemporane, precum şi cărţi de evaluare a contextelor militare postbelice; după 1990 întreagă sa energie s-a concentrat asupra reorganizării Radiodifuziunii  şi a obţinut prin lege  funcţionarea  SRR pe 4 canale naţionale şi reţeaua studiourilor regionale.

 

 

 

 

2002: Catastrofă în  Ucraina : un avion de vânătoare Sukhoi Su-27 s-a prăbușit la Lvov  în timpul unui spectacol aerian, ucigând 77 și rănind peste 500 de persoane, ceea ce îl face cel mai mare dezastru din istorie, petrecut în timpul desfășurării unei demonstrații aeriene .

 

 

 

 

 

2003:  A încetat din viaţă actorul american de comedie Bob Hope; (n. 29 mai 1903).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006: Cercetătorii americani de la Universitatea din Maryland au obţinut un vaccin împotriva sindromului respirator acut sever, boală declanşată în 2003 în Guangdong – China şi care s-a răspândit în întreaga lume, provocând moartea a peste opt mii de persoane.

 

 

 

 

 

 

 

2007: A decedat  Victor Frunză, scriitor si jurnalist dizident român; (n. 08.06.1935, Dumitreşti, judeţul Râmnicu-Sărat).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2009: A murit George Russell, compozitor, teoretician de jazz și pianist american, considerat unul dintre cei mai influenti compozitori de jazz, și singurul teoretician major al acestui gen de muzica  .

 Munca sa i-a inspirat pe unii dintre cei mai mari muzicieni ai timpurilor noastre si a avut un rol important in aparitia jazz-ului modern.A colaborat cu Miles Davis si John Coltrane.

George Russel a avut un rol important în aparitia jazz-ului modern.

S- a nascut in 1923 in orașul Cincinnati si a inceput sa studieze muzica jazz în 1941, când era spitalizat pentru tuberculoză.

 

 

 

 

 

George Russell Box Sets - Blue Sounds

 

In 1947 a avut premiera spectacolului „Cubano Be/Cubano Bop” la Carnegie Hall, prima fuziune de jazz si ritmuri afro-cubaneze.

Mai tarziu, a dezvoltat teoriile organizarii tonale, iar in 1953 a publicat un tratat care a i-a determinat pe cantăreții de jazz sa adopte tot mai mult improvizatiile.

Russel si-a castigat credibilitatea si recunoasterea cu albumul „The Jazz Workshop”, de la mijlocul anilor 1950, un album despre care se spune ca a anticipat sunetele jazz-rock care au aparut abia in anii 1970.

A decedat la vârsta de 86 de ani din cauza unor complicații ale bolii Alzheimer.

 

 

  

 

 

 2012: A murit cântăreţul şi actorul de film american Tony Martin (născut Alvin Morris), cunoscut pentru baladele sale romantice din anii ’50 şi ’60 şi pentru mariajul său de şase decenii cu dansatoarea Cyd Charisse; (n. 1913).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015: A decedat compozitorul american Rickey Grundy; (n. 1959)

 

 

 

 

 

Gospel Artist Rickey Grundy Dead At 56-Lin Woods Inspired Media

 

 

 

 

Ricky R. Grundy ( n. 30 ianuarie 1959), (numede scenă Rickey Grundy) , a fost un muzician american gospel și lider al trupei The Rickey Grundy Chorale.

Și-a început cariera muzicală, în 1988, cu Sparrow Records lansând spiritul Come Down , iar ei au lansat cele două albume care au fost plasate pe tabloul revistei Billboard Gospel Albums.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015: A decedat Abdul Kalam , inginer, profesor universitar și om politic indian, al 11-lea președinte al Indiei; (n. 1931).

 

 

 

 

2016: A decedat   compozitorul finlandez Einojuhani Rautavaara;(n.1928).

 

 

 

 

 

 

Einojuhani Rautavaara - Concerts, Biography & News - BBC Music

 

 

 

 

 

 

 

2016: A decedat scriitorul și eseistul american James Alan McPherson; (n. 1943).

 

 

 

  Remembering James Alan McPherson

 

 

 

 

 

2017: A murit  Sam Shepard , dramaturg american, actor, autor, scenarist și regizor; (n.1943).

Născut Samuel Shepard Rogers III, în Fort Sheridan,  a lucrat în adolescență la o fermă. L-a descoperit pe Samuel Beckett – precum și muzica  jazz și expresionismul  abstract – la  Colegiul San Antonio pe care l-a părăsit  alăturându-se unei trupe de teatru ambulante. A avut o relație de aproape 30 de ani cu Jessica Lange , pe care a cunoscut-o pe vremea  când a colaborat cu ea la filmul din 1982 „Frances”.

S-au separat în 2009.

 

 

Sam Shepard Dead: Playwright and Oscar-Nominated Actor Dies at 73 ...

 

 

 

 

 

 

Shepard a fost una dintre figurile de frunte ale mișcării Off Off Broadway care a înflorit în  orașul New York la începutul anilor 1960, iar mai târziu a scris unele dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale adesea suprarealiste – inclusiv „Cowboy Mouth” (1971). Ulterior s-a îndreptat către un realism aluziv, nu tocmai realist, începând cu „Buried Child” și continuând cu „Blestemul clasei înfometate” (1978), „Vestul adevărat” (1980) și „Nebun din dragoste” (1983).

Opera sa scenografică a inclus „The Late Henry Moss” (în 2001), „Heartless” (2012) și „A Particle of Dread (Oedipus Variations)” (2014).

În calitate de actor a jucat  în filmul lui Terrence Malick din 1978, „Days of Heaven”, alături de Richard Gere și Brooke Adams.  

A fost nominalzat  la premiile t Emmy și Golden Globe pentru rolu lui  Dashiell Hammett în filmul TV „Dash and Lilly”.

 

 

2019: A decedat la Tallahassee, SUA, fizicianul american Robert Schrieffer, laureat în 1972 al premiului Nobel pentru fizică, împreună cu John Bardeen și Leon Neil Cooper, pentru dezvoltarea teoriei BCS, prima teorie microscopică de succes a superconductivității; (n. 31 mai 1931 la Oak Park, SUA).

 

 

 

 

Dr. Schrieffer, dreapta, în 1972, cu co-destinatarii din acel an, Nobel de fizică: Dr. Leon N. Cooper, de stânga, și dr. John Bardeen. Se aflau în afara Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Stockholm. A apărut ceea ce a fost cunoscută sub numele de teoria BCS a supraconductivității, după inițialele numelor de familie.

 

 

Foto: 1972: Dr. Schrieffer, în dreapta, împreună cu  Dr. Leon N. Cooper, stânga, și Dr. John Bardeen, împreună cu care a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică.

 

 

 

 

 

 

 2019: Muntele Etna, din Sicilia, Italia, cel mai înalt și cel mai activ vulcan din Europa, a erupt din nou.

 

 

 

 

Muntele Etna, cel mai înalt și cel mai activ vulcan din Europa,a erupt din nou, Sicilia, Italia, 28 iulie 2019 - Foto: (c) Antonio Parrinello / REUTERS - preluat de pe www.agerpres.ro

Unul dintre cei mai activi vulcani din lume, Etna, a erupt din nou sâmbătă, 27 iulie, cu mii de turiști în jurul său.

Situat pe insula Sicilia din Italia, în apropiere de orașele Messina și Catania, vulcanul Etna are înălțimea de 3.340 m, fiind cel mai înalt și cel mai activ vulcan din Europa. Un nor gros de cenușă și de materiale vulcanice au început să iasă dintr-un nou canal de erupție.

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

 

Sfântul Mucenic Pantelimon

 

 

 

 

 

Sfantul Mucenic Pantelimon

 

 

 

 

 

 

 

Sfantul Mucenic Pantelimon s-a nascut in anul 284 in orasul Nicomidia. A trait in timpul imparatului Maximian (286-305). La nastere a primit numele de Pantoleon, care inseamna “cel in toate puternic ca un leu”, un nume pagan, caci tatal sau impartasea credinta in zei.

Insa Evula, mama sa, era crestina. Aceasta moare la putini ani de la nasterea lui Pantoleon. La indemnul tatalui sau termina Scoala de Medicina din Nicomidia, iar ucenicia o va face cu renumitul medic Eufrosin.

Afla de la preotul Ermolae ca Hristos este singurul doctor adevarat. Dupa ce ridica din moarte un copil care fusese muscat de o naparca, prin chemarea lui Hristos, cere sa fie botezat.

Dupa ce primeste botezul de la preotul Ermolae, numele sau a devenit Pantelimon, care inseamna “cel cu totul milostiv”.

Sfantul Pantelimon ajunge dupa putina vreme la o cunoastere desavarsita a artei medicale, incat, imparatul Maximian care ii remarcase calitatile, intentiona sa il ia la palat ca medic particular.

Dupa ce a vindecat un orb, imparatul i-a cerut lui Pantelimon sa renunte la credinta crestina. Pentru ca a refuzat, sfantului Pantelimon i s-a taiat capul.  In loc de sange, a curs lapte din  trupul sau.

Din anul 303, anul mortii sale, Sfantul Pantelimon este considerat ocrotitorul medicilor. Fiind un tamaduitor al bolnavilor, mai multe spitale si asezaminte poarta numele sau.

Sfantul Mucenic Pantelimon este chemat in rugaciuni de catre preotii Bisericii la Sfintirea Apei si la Taina Sfantului Maslu, impreuna cu Sfantul Sfintit Mucenic Ermolae si cu ceilalti sfinti doctori fara de arginti si facatori de minuni.

Mentionam ca la Manastirea Rusicon din Muntele Athos, se afla Capul Sfantului Pantelimon.

Moastele Sfantului Pantelimon sunt prezente si in Catedrala din Constanta, Catedrala Episcopala din Galati, Catedrala Mitropolitana din Iasi, Manastirea Oasa din Alba Iulia si in mai multe biserici din Bucuresti : Biserica Sfantul Stelian Lucaci (str. Logofat Udriste), Biserica Sfantul Dumitru Posta (in spatele Muzeului de Istorie a Romaniei), Manastirea Plumbuita (str. Plumbuita, nr. 58), Biserica Adormirea Maicii Domnului – Precupetii Noi, Biserica Sfantul Antonie cel Mare (Aleea Valea Boteni, str. Romancierilor), Biserica Stavropoleos, Biserica Sfantul Alexie (Calea Serban Voda, nr. 123), Biserica Sfantul Pantelimon (str. Iancu Capitan, nr. 24).

Cum putem sa ne asemanam Sfantului Pantelimon?

La aceasta intrebare, Parintele Teofil Paraian raspunde: “Nu suntem doctori, nu suntem tamaduitori, dar mangaietori putem fi, alinatori de suferinta cu putere omeneasca, asta o putem face si noi.

Si daca facem cele la masurile noastre, face si Dumnezeu prin noi ceea ce nu putem face noi numai prin puterea noastra. Si atunci, iata ca suntem si noi pe calea Sfantului Mare Mucenic Pantelimon…”

 

  

 

 

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 

 1. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric.

 2. wikipedia.org/wiki/Eugen_Co%C8%99eriu

 3.    Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 4. Istoria md.

 5. Istoricul zilei blogspot.com.

 6. Mediafax.ro

 7. Wikipedia.ro

 8. Rador.ro

27/07/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: