CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Transilvania și epoca popoarelor migratoare

 

 

image002_valuri_migratori_tomoniu_sapte_ro - Romania Military

Valurile de migratori pe teritoriul vechii Dacii

 

Teritoriul Ungariei de astăzi era locuit în trecut de un popor de origine indo-europeană, cunoscut sub denumirea de daci –  fapt dovedit în izvoarele latine.

Dacii vor constitui nucleul statului carpato-dunărean Dacia, în tot timpul existenței acestuia, respectiv de la începutul domniei regelui Burebista (82 î.Hr.) până la cucerirea imperială romană din anul 106.

Imperiul Roman a cucerit teritoriul în anul 35 î.e.n, şi devine provincie a imperiului sub numele de Pannonia. 

Este o regiune istorico-geografică (dispusă în Pannonia Superior şi Pannonia Inferior) ce cuprinde regiunea Slavonia din partea de est a Croaţiei și regiunea Transdanubia(teritoriul Ungariei situat la vest de Dunăre) .

Roma imperială

    Harta Imperiului Roman în anul 117 e.n.

Asadar, în epoca romană, regiunea actualului stat Ungaria se numea în latina Pannonia, fiind locuita de diverse triburi dacice.

Pannonia a fost invadată de o serie de popoare migratoare, precum hunii, ostrogoţii, lombarzii, iar mai apoi de avari.

Anul 800 - Evolutia Europei in ultimii 2.000 de ani! 20 de secole in 21 de  harti

Europa sec. al VII-lea

Ultimii care au invadat în acea perioada Câmpia Panonică au fost hunii, conduşi de Attila. Hunii au facut alianţă cu Imperiul Roman, acesta folosindu-i în luptele împotriva galilor.

În anul 453 Attila moare, odată cu el dezmembrându-se şi imperiul său. Hunii au fost alungaţi de către triburile germanice ale lombarzilor şi mai ales gepizilor, care au pus stăpânire pe acest teritoriu.

În jurul anului 560, avari și longobarzi cuceresc teritoriul Panoniei şi îl păstrează sub controlul lor timp de 200 de ani, până în secolul VIII(anul 796).
Urmează o perioadă de dominare (sub controlul francilor) care îi înving pe avarii şi aşi asumă stăpânirea până la sfârşitul sec.IX când Pannonia este cucerită de hoardele migratoare ungureşti.

Ei descind din ramura ugrică a familiei de triburi fino-ugrice, originari din Asia, din regiunea munţilor Altai.

Aplicând o tactică de luptă specifică popoarelor de stepă, bazată pe atacuri şi retrageri surprinzătoare, războinicii unguri  au reuşit să iasă învingători în numeroase confruntări militare, mai ales folosind cu abilitate arcul asiatic.

Fiind o populatie migratoare mongoloidă ungurii,onoguri (în mongolă poporul celor 10 săgeți) au pătruns în Europa pe cursul mijlociu al Volgăi şi munţii Urali, iar mai apoi, în jurul anului 830 au trecut între Don şi Nipru în frunte cu Árpád(dinastia arpadiană), conducătorul acestora; şi s-au asezat în câmpia Tisei în anul 896 ….. finalizând cu aşezarea în Pannonia în 900/901.

Opriţi în expansiunea lor către apus, sunt siliţi să se reîntoarcă la vechiul lor popas de la vest, de Dunăre(lângă Transilvania), în Pannonia regii Ungariei vor urmari de-acum extinderea regatului către sud şi răsărit, împotriva slavilor si românilor, ba atacând chiar Imperiul Bizantin, în ultimii ani ai veacului al XII-lea.

În mod treptat, sub conducerea dinastiei Árpád populaţia ungară s-a alăturat civilizației vest-europene culminând cu anul 1001..când ei se convertesc la catolicism sub conducatorul ungur Vaik ,al patrulea descendent al lui Arpad (997-1038) care aşi schimbă numele în Ştefan astfel devenind rege în Regatul Ungariei,un avanpost al catolicismului,deci fidel papalităţii.

Astfel Panonia devine Ungaria, iar ungurii urmași ei.
Stefan, ca rege catolic a înființat biserica ungară, și a asigurat trecerea populației la creștinismul catolic. A întemeiat zece episcopii, iar regatul l-a împărțit în comitate .

Nemulţumindu-se doar cu aceasta întemeiere va începe cucerirea spațiului transilvănean sub pretextul răspândirii creştinismului catolic.

Cucerirea Transilvaniei de către regatul Ungariei se realizează treptat, între secolele XI-XIII, prin integrarea formațiunilor autonome (ţări,voievodate)autohtone fie prin forță, fie prin negociere… dorind formarea unui Principat pe modelul Ungariei. Principiul Principatului  însă eșuează în fața Voievodatului preluat de la autohtoni. Astfel,Voievodatul Transilvaniei avea o organizare autonomă în raport cu regatul ungar, voievozii fiind numiți de regii Ungariei cu acordul nobilimii transilvănene și considerați, de aceștia, printre marii lor dregători.

Uneori, regele doar confirma decizia nobililor. Atribuțiile domnitorului erau administrative, judiciare şi militare.

Însă religia oficială în Transilvania a fost cea catolică (impusă), în timp ce religia ortodoxă a românilor, majoritari în Transilvania, era doar tolerată.

Formațiuni prestatale românești ⋆ Istorie Românească

Formațiuni statale românești în Transilvania sec.IX-XIII

Pentru punerea în valoare a Transilvaniei, cu scopul de apăra graniţele şi de a stimula dezvoltarea economică, regii unguri aplică aici, ca şi în Ungaria, o intensă politică de colonizare, printe altele, ei aşezând, la poalele Carpaţilor răsăriteni, niste ostaşi-grăniceri ; ungurii ii numesc Szekely (în latineşte siculi) secui ,un grup care va fi asimilat.Secuii sunt cu certitudine urmaşii avarilor(popor migrator), neam turcic originar tot din Mongolia, care au participat alături de unguri la cucerirea Pannoniei , aceştia oferindule protecţia.

 Saşii(colonisti germani) vin în Transilvania chemati de regalitatea ungurească (regele Geza al II-lea 1143 – 1163) care de altfel ai şi „botează” cu acest nume.

La fel ca şi secuii ,chemaţi în mod explicit de a apăra coroana, trebuiau doar să predea cămării regale o parte din veniturile lor şi să îndeplinească obligaţia serviciului militar.

În ţara ajung mai multe valuri datorită transformărilor economice din lumea germană: au fost aduşi din regiunea Rinului, zona Flandrei, şi mai ales din Saxonia.Ei formează împreună cu ungurii şi secui, centre administrative teritoriale astfel păstrânduşi vechea organizare socială,economică,politic şi juridică.

Administrația Transilvaniei se afla în mâinile unui guvernator regal, sau voievod, care controla la mijlocul secolului XIII întreaga regiune.

Societatea era împărțită în trei „națiuni” privilegiate, ungurii, secuii și sașii, şi una neprivilegiată, în mare parte exploatată…autohtonii(români);… fiecare având 7 unități administrative: 7 județe unguresti, 7 scaune săsești, 7 scaune secuiești .

Cum a apărut stema Transilvaniei

Stema Transilvaniei la 1550

După instaurarea controlului asupra Transilvaniei, regalitatea ungară caută să se extindă și asupra ținuturilor de la sud și est de Carpați dar nu reuşesc  aceasta.

La începuturile cuceririi lor, ungurii respectau drepturile provinciilor cucerite, dar încetul cu încetul ei schimbă tactica, aservind pe români(poporul de bastina) , reducându-i în sclavia cea mai degradatoare.

Tot în acele vremuri apare denumirea de iobag (ungureste jobbágy),care în traducere liberă înseamnă  un ţăran „legat” de pământul unui stăpân feudal), obligat să facă acestuia prestații în muncă, în natură sau în bani și mai ales …legat de pământ (fără drept de strămutare).

Din locuitor şi stăpân al pământului, românul treptat devine… iobag (ţăran); un producător pentru alţii.

În Ardeal avem documente despre naţiunea română şi ştim că i s-au acordat drepturile legale de către coroana maghiară până la un anumit punct.

Treptat, nobilimea română sau a trecut munţii cu o suită proprie , sau s-a catolicizat pentru ca să-şi păstreze averile şi titlurile legale.

Poporul de rând, locuitorii ţării („ţăranii”), lipsiţi de căpetenii, şi-au pierdut până şi dreptul legal de „naţiune” din moment ce românii, ortodocşi fiind, legal erau declaraţi„schismatici”. Au rămas ca naţiuni (în faţa legii, a Coroanei maghiare) doar ungurii, saşii şi secuii.

Majoritatea locuitorilor ţării, românii (ţăranii) erau  doar exploataţi…

Să revenim…expansiunea lor se termina odată cu marea invazie a mongolilor (1236-1242),invazie aflată sub comanda unui nepot al lui Genghis Han,Batu Han(1205 – 1255)…  

Ungaria fiind principala ţintă a invaziei , mongolii s-au instalat în Ungaria şi au organizat teritoriul cucerit pentru putin timp, retragându-se în  anul 1242 determinaţi de moartea Marelui Han Ogodai.

 

Invadarea Europei

Marea invazie mongolă a afectat şi regiunile noastre, importante atât pentru pradă, cât şi pentru faptul că reprezentau baze de atac spre alte ţări.

Românii, care nu dispuneau de formaţiuni statale consolidate, de structuri militare bine organizate, de fortificaţii corespunzătoare, nu au fost în stare să le reziste drept pentru care au servit drept culoar de tranzit, bază de aprovizionare şi atac a invadatorilor.

După 1241 arpadienii continuă expansiunea în „spirit cruciat”, dincolo de Carpaţi, locul teutonilor,aduşi  tot de Ungaria, fiind luat de ioaniţi.

Actul lui Bela al IV-lea,”Diploma cavalerilor ioaniţi” îi numeşte  pe români, străvechii posesori ai pământului.

Acesta este un act acordat de regele Ungariei Bela al IV-lea, lui Rembald – marele preceptor al cavalerilor ioaniţi, prin care se permite aşezarea lor în Banat, Oltenia şi teritoriile de la răsărit de Olt la 2 iunie 1247.

După o perioadă de zbucium şi de cumplite nenorociri, ţările medievale româneşti din Dacia de vest scapă de sub presiunea noului stat ungar, se unifică şi formează Principatul Transilvaniei.

Acest principat va fi una din cele trei mari ţări româneşti mediaevale ale Daciei in (Romania)……..va urma

 

Harta țărilor române în evul mediu

 

 

 

„Această naţiune neglijată şi oprimată stăpâneşte pământurile cele mai rele din întreaga ţară. Aceste pământuri le sunt luate îndată ce sunt defrişate de ei cu sudoarea feţei şi gata pentru a fi însămânţate cu porumb.

Fiecare saş sau ungur poate să se înstăpânească pe pământul românului, chiar dacă acesta a fost stăpânul lui de sute de ani.

Românul este alungat cu întreaga sa familie în munţi, unde el nu găseşte decât piatră şi câteodată este obligat să părăsească ţara
Dacă un sat românesc este aşezat în vecinătatea unui sat săsesc sau unguresc, românul nu are voie să se apropie mai mult de satele acestor două naţiuni privilegiate decât ţiganii.

Nimeni nu îi adresează o vorbă bună şi el nu are niciodată o zi de sărbătoare.

Eu nu voi uita niciodată vorbele unui bătrân al acestei naţiuni, din Şinca veche (Făgăraş) rostite pe patul său de moarte:

Eu mor fericit, pentru că eu nu las în urma mea în sclavie nici femee, nici copii.
Când am trăit printre ei am avut mai mult decât ocazia să constat că românul e bun.

Cum se înduioşa inima sa când era tratat ca un frate. Oricât de duri ar fi aceşti oameni, eu am putut observa, în cei doi ani pe care i-am petrecut printre ei, trăsături care sigur nu ar fi fost nedemne pentru omul cel mai civilizat.

Cât rău au făcut ura şi indiferenţa faţă de această naţiune altădată atât de mare şi de strălucitoare.

Orice ar fi, naţiunea română are, prin numărul şi dreptul său la stăpânirea ţării, meritele sale proprii.”

(geologul german Haquet, despre anii petrecuţi în Transilvania, 1763-1764).

Citiți:

https://daciqum.wordpress.com/2013/02/21/adevar-sau-minciuna-ungurii-prima-data

 

 

Descărcați  studiul istoric :

 

https://daciqum.files.wordpress.com/2013/02/transilvania-epohttps://daciqum.files.wordpress.com/2013/02/transilvania-epoca-popoarelor-migratoare.pdf.

20/08/2016 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Harta tinuturilor locuite de romani

17/01/2010 Posted by | AROMANII DIN BALCANI, LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , | 4 comentarii

STATUL ISTRO-ROMANIA SI TARA MARGINA AU EXISTAT! !

 

 

 

Foto: Harta etnica a Banatului si Timocului din 1919(romani-rosu, serbi-verde).

 

 

 

FOTO: Harta administrativa a Serbiei fara Kosovo(culoare gri -jos)si fara Voivodina(culoare portocaliu -sus),unde se disting cu culoare alba cele 7 judete unde traiesc romanii, adica trei in Voivodina si 4 in Serbia centrala si de est.

Daca in Banat romanii sunt majoritari in 17 localitati , in schimb in Serbia acestia traiesc ca majoritari in 161 de localitati si in 39 localitati mixte.

Pe baza documentelor pe care le-am avut la dispozitie am reusit sa reconstituiesc harta tarii romanesti Margina, formatiune statala si etnica romaneasca ce a functionat intre anii 1565 si 1833.
Aceasta a luat fiinta sub denumirea de Tara Marginei ca entitate teritoriala desprinsa din Taratul(sau tara)Vidinului in timpul ocupatiei turcesti .
Era un stat cu marime teritoriala aprovimativ egala cu regiunea Oltenia.


Ganitele ei administrative erau:


-in nord-pasalicul de Timisoara;
-in est-Valahia nord-Dunareana-(Oltenia)
-in sud-est- pasalacul de Vidin;
-in sud-pasalicul de Nis si mai jos Valahia sud-Dunareana;
in vest-pasalicul de Belgrad;

In schimb restul Valahiei din partea de sud a Dunarii, care a fost unitate administrativa teritoriala romaneasca pana in 1394(ultimul principe a fost Alexie Anghel-contemporan si cu statalitate vecina statului lui Mircea cel Batran)si care cuprindea teritorii din Albania,Grecia de nord-est si Macedonia ,a fost inclusa in pasalicul Rumeliei.


Dupa cum arata cronicile turce aceasta avea autonomie si armata proprie(vezi asaltul turcilor la Viena).Doar in 1881 regiunea Pindului, ca parte a Valahiei originale intra sa faca parte din Grecia.
Asadar in perioada turcilor avem atestate 5 formatiuni statale romanesti:
-Transilvania,Moldova,Valahia nord-Dunareana(Tara Romaneasca),Margina si Valahia sud-Dunareana, autonoma in Rumelia.

In schimb partea Valahiei cu Ragusa si partile Dalmatiene pana la Istria au fost incluse in administratia imperiul Austriei pana in 1918 cand au luat nastere statul liber Fiume si Ragusa si Zara(melodia Zaraza poarta chiar numele orasului)au fost incluse in noul regat al Italiei.

Margina a fost in aceeasi unitate statala si teritoriala cu Valahia nord-Dunareana in timpul lui Matei Basarab sau Mircea cel Batran, iar in 1594-1595 a constituit o alianta cu Mihai Viteazul- banul Olteniei ,pentru prima unire statala romaneasca din 1600.

Margina a avut o istorie asemanatoare cu Moldova.
Dunarea a fost varianta Prutului moldovenesc pentru Margina, iar includerea partii sud-dunarene in Serbia incepand din 1833 a anulat o statalitate romaneasca de peste 1800 de ani.

Daca partea estica a Moldovei intrata in imperiul rus, a reintrat in noul stat romanesc din 1918 in 1945, si ulterior s-a desprins ca o republica de Uniunea Sovietica in 1991, Margina a ramas fortat in ultimul imperiu sarb chiar dupa ce regatul Serbiei in 1945 s-a transformat in Federatia de state Yugoslave.

In schimb, parte a Valahiei sud-Dunarene reuseste din 1941 in 1947 sa-si reconstituie o unitate statala sub numele de principatul de Pind, iar dupa 1948 reintra fortat sa faca parte din administatia Greciei pana azi.

 

FOTO: Peninsula Istria si Statul Liber Fiume (zona istro-romanilor subliniata cu verde sub denumirea Terra dei Cicci)

Surpriza mare!Formarea regatului Italiei din: Regatul Sardiniei ,Regatul celor Două Sicilii ,Regatul Lombardiei-Veneţia, Statele Papale, Statul Liber Fiume(Istria) ,Austro-Ungaria(teritorii) ,Austria Germană(teritorii) si Drava Banovina.

Statele sus-mentionate sunt cele care au intrat in componenta regatului Italiei.
Surprinderea mare pentru toti romanii si mai ales pentru istro-romanii este drapelul romanesc cu culorile rosu-galben-albastru pe orizontala la STATUL LIBER FIUME.
Statul liber( Fiume in romana inseamna rau sau fluviu)si-a castigat independenta de Austro-Ungaria in 1918 si a fost ocupat in septembrie 1919 de trupe paramilitare-asa zisele camasi negre, care au devenit ulterior in Italia, miscarea fascista.
Datorita sustinerii independentei statului din partea SUA, are loc sfarsitul ocupatiei in 1920, iar in 1921 Andrei Glavina revenit de la studii din Romania, infiinteaza la Susnievita prima scoala in limba romana cu circa 430 elevi.
In anul 1924 Statul Liber Fiume este anexat Italiei impreuna cu Terra dei Cicci(istro-romanii zic cire in loc de cine si bire in loc de bine), pana la sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial.Tot in regatul Italiei au facut parte orasele valaho-dalmatiene Zara si Ragusa.

Peninsula Istriei care a fost impartita administrativ pana in 1924 intre regatul Italiei in zona occidentala si statul liber Fiume in zona orientala, este ocupata de armatele lui Tito si anexata Yugoslaviei, mai putin orasul Trieste care revine Italiei. Au loc astfel deportari masive si de curatare etnica a zonei (circa 400.000 persoane) de istro-romani si venetieni, unii isi gasesc refugiu in Italia altii emigreza in America si Australia.Astfel ocupatia slavilor pune sfarsit ultimului stat liber romanesc din vestul Balcanilor.
De amintit ca atestari de formatiune statala romaneasca in Istria dateaza din 1300 in timpul principelui Radu, iar in localitatea dalmatiana Ragusa a fost atestat in 1397 principele Ioan, nepotul lui Mircea cel Batran, cel care a fost contemporan cu Alexie Anghel ultimul cezar al Valahiei macedo-romanilor.

ISTORIA ROMANEASCA O CARTE DE VIZITA EUROPEANA.

17/01/2010 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | 4 comentarii

   

%d blogeri au apreciat: