CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

În 2021 au fost persecutați pentru credința în Hristos 360 de milioane de creștini

Symbolbild Katholische Kirche in Afrika

La nivel mondial, tendințele de persecuție și oprimare a creștinismului au crescut în anul 2021, arată statisticile publicate de Organizația Open Doors, comentate de basilica.ro. Conform acestora, aproximativ 360 de milioane de creștini suferă un grad mare de persecuție și discriminare în întreaga lume.

În perspectiva acestor cifre, unul din șapte creștini, la nivel mondial, este victima persecuției și discriminării pentru credința în Hristos. Mai specific, unul din șase creștini în Africa, doi din cinci în Asia și unul din doisprezece in America Latină.

Este pentru al doilea an consecutiv în care fiecare țară aflată pe lista de urmărire a fost clasificată ca având un grad „foarte crescut” sau „extrem” de persecuție.

În 2021, primele trei țări în care creștinii suferă cele mai aspre condiții au fost: Afganistanul, Coreea de Nord și Somalia.

Cauzele sunt multiple și greu de izolat într-o singură categorie. Există o legătură strânsă între sursa persecuțiilor și statutul religios adoptat de regiunea sau țara respectivă.

În cifre, statisticile arată că aproximativ 5898 de creștini au fost uciși, 5110 de biserici au fost atacate, 6175 au fost lipsiți de libertate și 3829 de creștini au fost răpiți.

La nivel global, comparativ cu anul precedent, numărul creștinilor persecutați a crescut în 2021 cu aproximativ 20 de milioane.

Datele folosite pentru întocmirea raportului au fost colectate în perioada 1 octombrie 2020 – 30 septembrie 2021.

Indexul Open Doors analizează în alcătuirea statisticilor mai multe criterii:

• Viața privată: dacă creștinul are sau nu voie să dețină obiecte religioase.
• Viața de familie: dacă creștinilor le este permis sau nu să-și exprime credința în familie, să sărbătorească evenimente religioase.
• Viața în comunitate: dacă pot să trăiască fără să fie lezați sau discriminați în comunitățile locale.
• Viața națională: dacă forma de guvernământ permite creștinilor să-și exprime credința.
• Viața Bisericii: dacă creștinii au voie să participe împreună la slujbe și dacă au voie să construiască biserici.
• Violența: dacă creștinii sunt victime ale violenței comunitare.

Organizația „Open Doors” este o rețea mondială de ONG-uri creștine non-profit, care urmărește situația creștinilor la nivel mondial.

Publicitate

22/01/2022 Posted by | CREDINTA | , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

Janet Napolitano, Secretarul Departamentului Securităţii Naţionale al S.U.A.: ”Cetățenii obișnuiți pot avea un rol important.Dacă vezi ceva,spune ceva”Regular citizens have big security role: Napolitano.

HALIFAX, Nova Scotia (Reuters) – Cetăţenii obişnuiţi din întreaga lume trebuie să conştientizeze că pot juca un rol important în dejucarea atacurilor teroriste – a declarat sâmbătă Janet Napolitano, Secretarul Departamentului Securităţii Naţionale al S.U.A.

   „Vor fi dintre cei care observă ceva prin cartier, care văd ceva pe stradă”, a spus unui grup constituit în cadrul unui forum internaţional găzduit de Fundaţia Germană de politici publice Marshall.

   „Poate că cineva nu va lua în seamă un mesaj liniştit precum [Hei, aceşti tineri au mers până în Somalia. Nu ştim ce fac, însă acum ei s-au întors şi poate că tu vrei să ştii acest lucru[ ” –  a spus ea.

   Deşi de la atacurile din 11 septembrie 2001 nu au avut loc în SUA incidente teroriste majore, poliţia şi serviciile de informaţii au anihilat 11 comploturi doar împotriva oraşului New York, spun oficialii.

   Luna trecută, un cetăţean american născut în Pakistan care a încercat să arunce în aer o maşină capcană în zona Times Square din New York a menţionat despre iminenţa mai multor atacuri îndreptate asupra SUA. El a fost condamnat la închisoare pe viaţă.

   Napolitano a declarat că un comerciant stradal a observat fumul provenind de la maşină şi a alertat poliţia, care a „curăţat” zona.

 În lipsa acestei informaţii, „am fi avut de-a face cu o mare explozie”, a spus ea.

   Ea a insistat asupra campaniei „Dacă vezi ceva, spune ceva”, ca un exemplu privind măsura spiritului civic al cetăţenilor. Programul accentuează importanţa sesizării autorităţilor competente cu privire la activităţile suspecte.

   „Cetăţenii înşişi din ţările noastre trebuie să înţeleagă…faptul că ei au un important rol în această chestiune, în aceeaşi măsură ca şi autorităţile”, a declarat ea.

   În chestiunea atacului eşuat din Times Square, Napolitano şi alţi oficiali în probleme de securitate au declarat că autorităţile americane s-au luptata cu timpul în detectarea ameninţărilor teroriste pe teritoriul american.

   Ei au mai spus că al Qaeda şi afiliaţii săi puneau la cale incidente de o mai mică amploare, precum împuşcături şi maşini capcană. Oficialii au mai menţionat şi despre apariţia militanţilor autohtoni, inclusiv circa 20 de cetăţeni americani care s-au antrenat în Somalia.

   Napolitano a spus că autorităţile locale de aplicare a legii din SUA au de asemenea o mare responsabilitate, de vreme ce un singur departament federal nu poate gestiona toate aspectele privind securitatea.

   „Dacă se întâmplă ceva în SUA, oamenii nu vor suna la Departamentul de Securitate Naţională din Washington, D.C.”, a spus Napolitano.

   „Ei vor suna la sediul local de poliţie, astfel încât este necesară totala lor informare şi împuternicire, precum şi necesitatea existenţei schimbului de informaţii cu privire la tehnicile, comportamentele şi tacticile despre care suntem sesizaţi”.    

HALIFAX, Nova Scotia (Reuters) – Regular citizens around the world need to realize they can play a big role in thwarting terrorist attacks, Homeland Security Secretary Janet Napolitano said Saturday.

„They will be the ones that notice something in the neighborhood, see something on the street,” she told a panel at an international forum hosted by the German Marshall Fund public policy group.

„Maybe somebody will pass along a quiet message about ‘Hey, these young people have gone over to Somalia. We don’t know what they’re doing, but now they’re back and you may need to know about that,'” she said.

Although there have been no major terrorist incidents in the United States since the September 11, 2001 attacks, police and intelligence services have disrupted 11 plots against New York City alone, officials say.

Last month, a Pakistani-born U.S. citizen who tried to set off a car bomb in New York’s Times Square said more attacks on the United States were imminent. He was sentenced to life in prison.

Napolitano said a street vendor had noticed smoke coming from the vehicle and alerted police, who cleared the area. Without that tip, „we may very well have had a serious explosion,” she said.

She pointed to the „If You See Something, Say Something” campaign as an example of how the public could be more engaged. The program stresses the importance of reporting suspicious activity to the appropriate authorities.

„The citizens themselves in our countries need to understand … that they have an important role to play as well,” she said.

In the wake of the failed Times Square attack, Napolitano and other security officials said U.S. authorities were having a harder time detecting terrorism threats on American soil.

They said al Qaeda and its affiliates were plotting smaller-scale incidents, such as shootings and car bombings. They also cited a rise of home-grown militants, including about two dozen U.S. citizens who have trained in Somalia.

Napolitano said U.S. local law enforcement authorities also had a big responsibility, since one federal department could not handle all security issues.

„If something happens in the United States, (people) are not going to call the Department of Homeland Security in Washington, D.C.,” said Napolitano.

„They’re going to call their local police department, so they need to be fully informed and empowered and they need to have information shared with them about techniques, behaviors, tactics that we are receiving.”

(Writing by David Ljunggren; Editing by Peter Cooney)

Source:news.yahoo.com

11/11/2010 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: