CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

AUTONOMIA SECUIASCĂ, POLITICA UNGARIEI ȘI ADEVĂRUL ISTORIC

 

 

 

 

 

Eu sunt pentru autonomia secuilor. A tuturor secuilor din România!

 

 

 

ADEVĂRUL ISTORIC PRIVIND POLITICA MAGHIARĂ DE AUTONOMIE SECUIASCĂ

„În vreme ce românii revendică Transilvania, în baza dreptului majoritar, iar maghiarimea o pretinde invocând dreptul istoric, Pământul secuiesc este (şi) al secuilor, în baza proporţiei numerice şi a dreptului istoric.”

(Condeiul ardelean, 21-27 ianuarie 2011, pag. 11).

După ce veacuri la rând, românilor nu li s-a recunoscut dreptul de naţiune, deşi era naţiune majoritară, astăzi ni se afirmă dreptul asupra Transilvaniei impus de mult superioara majoritate, contestându-se insidios dreptul istoric, considerat al maghiarimii, care ar fi fost primii ocupanţi ai acestui teritoriu. Un fals mai demn de dispreţ nici că se poate! O confirmare a cercetărilor istorice nu strică.

Se ştie că ungurii au pătruns în Transilvania în mai multe etape prin eforturi războinice. Întrebarea este cu cine s-au luptat în acest teritoriu?

Răspunsul este cu atât mai evident cu cât este cunoscut că la sfârşitul sec. al IX-lea, poporul român era deja format, cu un regim propriu de viaţă,  mai ales că legiunile coloniilor de militari romani se retrăseseră deja de mult din Dacia.

Reiese că aici n-a fost pustă deşertică. De aceea ungurii nu pot să-şi aroge „dreptul istoric”, pentru că şi acesta aparţine românilor. Astfel, rămân goi de argumente în disperarea care le dirijează simţul revanşard.

Pentru că adevărurile istorice în legătură cu drepturile ungurilor asupra Transilvaniei au fost minuţios demonstrate, chiar şi de istorici maghiari, stirpea hunică se ascunde în spatele bietei etnii secuieşti, care, aţâţaţi, şi ei îşi arogă dreptul istoric asupra spaţiului locuit. Istoricul maghiar SIMON DE KÉZA (Gesta Hunnorum et Hungarorum – Isprăvile hunilor şi ungurilor) afirmă dezinvolt că ,,secuii au fost stabiliţi printre români de regii Ungariei, cu rol militar, grăniceresc, pe la 1283 – 1285” .

Diviziunile teritoriale atribuite au fost numite ,,scaune” (scaune judecătoreşti), denumiri date pe la 1325-1327 şi 1366. Cel mai înalt dregător cu autoritate asupra tuturor scaunelor – comitele secuilor – numit şi revocat de rege era nu din rândul secuilor, ci dintre marii nobili unguri.

Cercetătorul Simon de Kéza „relatează că ei au convieţuit paşnic cu populaţia românească din Transilvania, împrumutând multe elemente de civilizaţie, ca portul, scrisul şi felul de a-şi face casele”, realitate pentru care secuii ar trebui să fie recunoscători românilor de la care au împrumutat maniere de civilizaţie, ceea ce atestă faptul că între români şi secui există mai multe elemente de legătură decât între ei şi unguri.

Se înţelege că atunci când au fost plantaţi aici, secuii n-au avut nici un fel de statut de independenţă, ci au fost doar paznici, slugi supuse şi aservite ungurilor. Când, cum şi de ce au fost desfiinţate scaunele secuieşti nu mai prezintă nicio importanţă, dar se poate deduce că, la un moment dat, şi-au cerut şi ei nişte drepturi, îndrăzneală urmare căreia trebuia să li se şteargă identitatea.

„Au simţit că strategia de înfiinţare a grănicerilor de către domnia austriacă va conduce la exploatarea secuimii, lucru ce putea fi împiedicat doar printr-un protest comun – a spus în legătură cu evenimentele de atunci primarul comunei Siculeni, Szentes Csaba” (comemorare a 247 de ani de la masacrul de la Siculeni ), (Condeiul ardelean, 11-17 februarie, 1011) Iată o confirmare!

Secuii au ajuns să nu mai figureze ca etnie separată. De remarcat că rubrica pentru etnicii secui nu este inserată în nici un recensământ dintre anii 1930 şi 2002. Fenomenul este evident chiar din 1900. Probabil sunt cuprinşi la „alte etnii”, pe care, dacă le însumăm: Covasna -155, Harghita – 119, Mureş -202, la recensământul din 2002, se obţine numărul de 476. Câţi dintre ei vor fi secui?

                  Anul       Total populaţie        Români          Maghiari                  Alte etnii

Covasna   1930       152563                    30405             116961                          84

                   1956       172509                    31416             136388                          23

                 1966         176858                    34099              140472                         129

                 1977         199017                    38948             156120                            30

                 1992         233256                    54586             175502                           148

                 2002         222449                    51790             164158                            155

Harghita    1930       250194                    24994             216615                          75

                     1956       273 964                   25 694             245300                          44

                     1966       282392                   31 272               248886                          15

                     1977       326310                    44794               277587                        199

                     1992       348335                    48948               295204                        145

                     2002       326222                    45870               276038                        119

Mureş      1930        425721                 185367             176990                           90

                  1956        513261                  243720             231875                            49

                  1966        561598                  278386             249675                            50

                  1977        605545                  297205             268251                            50

                  1992        610053                  317541             252651                            71

                  2002        580851                  309375             228275                           202 =476

(Extras din Recensamântul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2002 „Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2002, pe judeţe”)                  

Pentru aceştia se cere autonomie? Pe 476 de secui îşi sprijină politica de autonomie popa Tokes, acest ,,slujitor al lui Dumnezeu” în sutană satanică, dedat la cele mai diavoleşti intrigi, până şi cu ungurii udemerişti, instigând şi pe secui împotriva românilor cu care aceştia au trăit în bună înţelegere veacuri la rând, aliindu-se chiar în lupte împotriva invaziilor străine.

Datele ultimului recensământ, din 2002, constituie dovada că nu românii i-au împuţinat pe secui, ci maghiarizarea i-a înghiţit mişeleşte, iar astăzi, datorită impunerii limbii maghiare, proclamă ţinutul secuiesc drept maghiar pentru a-i desfiinţa definitiv. Pe teritoriul românesc, secuii au avut dreptul de a exista, fie şi în numărul infim evidenţiat de statistici.

Pe un presupus ,,teritoriu maghiar” vor pieri definitiv. Oare nu se întreabă nimeni dintre secui cum de i-a cuprins, aşa dintr-odată, pe maghiari dragostea pentru secui.

Se pare că istoria maghiarilor pe teritoriul transilvănean, în urma atâtor dezvăluiri istorice, prin care s-a demascat falsul teoriilor lor, să fie mai perisabilă decât a secuilor şi se ascund în spatele acestora cu cea mai fariseistică atitudine, obligându-i să se considere „o parte a naţiunii maghiare” (Condeiul ardelean, 18-24 martie, 2011, p.11), pentru a-şi atinge scopul.

Tot aici se afirmă : „Credem că acest lucru se poate înfăptui şi în România” (Condeiul ardelean, 21-27 ianuarie, 2011, p.11) În ce state s-a mai înfăptuit „acest lucru”? Se ştie că alte state au refuzat până şi vizita preşedintelui Ungariei, o atitudine care retează insolenţa ungurilor de a-şi afirma drepturi istorice teritoriale. Se vehiculează atâtea neadevăruri prin care se dezvăluie cât de firave sunt  argumentele cererilor de autonomie teritorială.

Curios şi chiar caraghios, astăzi se afirmă existenţa unui număr de 650.000 de secui. (C.a., 18-24 ian., 2011). De unde i-au scos? Au înviat morţii (că tot fu Paştele) şi s-au înscris în evidenţele administrative?

Au realizat că este ridicolă pretenţia de a se considera o colectivitate de 476 indivizi drept „popor secuiesc” care să revendice şi o „patrie secuiască”. Se afirmă că secuii dispun de „un statut juridic propriu”, că reprezintă 80 la sută din numărul locuitorilor ţinutului, dar se consideră „o parte a naţiunii maghiare”.

Lămuriţi-o, domnilor! Cereţi autonomie pentru secui sau pentru maghiari? Ce se va întâmpla în spaţiul ,,autonom”? Veţi fi două popoare, două patrii – doi ghimpi în inima României?

Secuii, cei 476, se consideră colectivitate indigenă, iar spaţiul locuit „propriul pământ natal”, deşi este cert adevărul istoric că „au fost stabiliţi printre români de regii Ungariei”. E greu de explicat cum, în acest spaţiu, românii au dus o „politică de exterminare a secuilor”, după cum declară ei, dacă există totuşi 650.000, în loc 476. Însemnă că românii, ca majoritari, i-au ocrotit, le-au acordat libertatea şi independenţa vieţii, mai ales că nu există dovezi de  îngrădire a drepturilor, de obstrucţionare a manifestărilor etnice proprii. Treziţi la realitate, maghiarii i-au scos din propriul procent de populaţie şi le-au redat identitatea, mizând că vor reuşi cu formula secuiască.

Ca poporul român să fie acuzat de acte discriminatorii, va trebui să se prezinte dovezi. Cu vorbe goale, otrăvite, nu vor avea succes. S-ar putea să-i conteste chiar conaţionalii lor cuminţi, înţelepţi şi drepţi, aşa cum s-a mai întâmplat în decursul istoriei.

Domnul Orban, demnitarul maghiar, s-a pronunţat nu o dată că sprijină obţinerea autonomiei teritoriale a maghiarilor din România. Cu ce drept? Ce lege atestă dreptul de instalare a puterii unui stat pe teritoriul altui stat? În ce lege internaţională despre drepturile omului se emite astfel de înlesnire unor minorităţi în defavoarea naţiei adăpostitoare?

În ziarul Condeiul ardelean, 18-24 martie, 2011, p.11, este dată publicităţii o scrisoare semnată de mai multe „personalităţi maghiare”, având în frunte pe Borsos Gheza. În scrisoarea adresată preşedintelui Traian Băsescu, se consemnează, cu ton de reproş, declaraţia făcută la Budapesta , în faţa preşedintelui Republicii Ungare, că „Pământul secuiesc nu va avea niciodată autonomie”, cu precizarea că „România este stat naţional unitar şi nu va recunoaşte niciodată drepturile colective”, iar în cadrul Adunării generale a Consiliului Europei, la întrebarea lui Gaudi-Nagy Tamaş, preşedintele român ar fi afirmat că „noi nu susţinem teoria autonomiei pe criterii etnice, în locul acesteia promiţându-le comunităţilor locale o autonomie administrativă”.

Bravo! Dârz preşedinte avem, dacă a fost în stare să răspundă cu îndrăzneală şi hotărât în atari împrejurări! Şi-a pronunţat declaraţia în cel mai firesc context european.

Ce-aţi fi vrut? Să tremure la întrebările voastre? Să plece, vinovat, capul? Preşedintele v-a mai răspuns şi altă dată, chiar cu ocazia ceremoniilor voastre ostentative că „veţi avea autonomie aşa cum este la Calafat ”.

Acesta este răspunsul întregii naţiuni române, pentru că pământul Transilvaniei este PĂMÂNT ROMÂNESC şi-l administrăm cu statutul de STĂPÂN, aşa cum dorim noi, în virtutea dreptului istoric şi al majorităţii!

În rest:„Lăsaţi orice speranţă!…” (Dante Aligheri).

 

 

 

Prof. Georgeta Ciobotă

 

https://www.dacoromania-alba.ro/

Publicitate

06/04/2019 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Cine și de ce vrea autonomie în România ?

 

Foto: Simbolul propagandei  găunoase pentru o Transilvanie autonomă – un steag al Transilvaniei de pe a carui stema  din secolul al XVIIl -lea lipseste reprezentarea… romanilor

 

 

 

Cine și de ce vrea autonomie?

Tip de 25 de ani în România o singură comunitate a clamat autonomia: maghiarii.

Mai întâi au folosit termenul de ”autonomie culturală” după care, treptat și bine calculat, liderii comunității maghiare din România, de la popa Tokes la UDMR, și-au dat arama pe față și au spus-o pe cea dreaptă: comunitatea maghiară din România nu se poate dezvolta fără o autonomie teritorială pe criterii etnice a așa-zisului ținut secuiesc (adică vor un ghetou etnic în care ei să fie stăpâni).

Iar de mai mulți ani propaganda maghiară, bine finanțată de la Budapesta și chiar și de la București, defilează cu teoria obținerii autonomiei teritoriale pe criterii etnice a așa-zisului ținut secuiesc fără de care comunitatea maghiară din România ar dispărea (o minciună repetată de suficiente ori tindă să fie catalogată drept adevăr).

Unele cercuri ale propagandei maghiare, în special extremiștii radicali grupați în jurul lui Laszlo Tokes, a PCM și a organizațiilor neo-fasciste maghiare, au început deja să vorbească de autonomia teritorială a Transilvaniei.

Ceea ce personal știam de foare mult timp, și anume că așa-zisul ținut secuiesc este doar un punct de plecare către punctul terminus, autonomia Transilvaniei, începe să prindă viață. Se țintește autonomia Transilvaniei.

Și nici aceasta nu e punctul terminus.

Șe țintește mult mai sus, la alipirea Transilvaniei la Ungaria (un semnal de alarmă cu care rezonez, aici).

Pentru ca propaganda să dea roade e nevoie și de români

Pentru a da consitență mișcării pentru autonomia Transilvaniei propaganda revizionistă maghiară are nevoie de celelalte comunități din Transilvania, de români, de șași, evrei, romi, secui, pentru a masca astfel bătălia pentru alipirea Transilvaniei la Ungaria cu bătălia pentru o Transilvanie a tuturor comunităților care trăiesc aici, o strategie mult mai digerabilă pentru vestul civilizat care s-ar putea întreba ce anume se petrece în Transilvania. 

Astfel, propaganda e acoperită: nu e alipirea Transilvaniei la Ungaria, e lupta pentru o Transilvanie propsperă, fără ingerința miticilor de la București.

Ardelenii sunt făcuți din alt material, nu sunt nici măcar români și ca atare de ce să fie guvernați de români.

Propaganda vorbește despre superioritatea intelectuală a ardelenilor și despre bogăția culturală a Transilvaniei (pe care nu o neagă nimeni) ca bază a unei autonomii a Transilvaniei.

Deocamdată conceptele vehiculate sunt autonomia financiară și autonomia economică (unii liderii români ai acestei mișcări nu au negat însă autonomia teritorială și nici independeța ca viitoare obiective).

Apel la istorie în cazul steagului Transilvaniei

Bineînțeles, slavă Domnului în România libertatea de expresie este garantată. Și slavă Domnului personal sunt în totalitate pentru libertatea de expresie.

Din păcate însă aici avem de-a face cu manipulări grosolane ale istoriei care se pliază perfect peste ignoranța celor care apleacă urechea la această propagandă din neștire sau prostie sau ticăloșie. Sau poate toate la un loc.

Simbol al acestei propagande găunoase pentru o Transilvanie autonomă a devenit steagul Transilvaniei, în culorile albastru, roșu și galben, pe care este reprezentată o stemă a Transilvaniei din secolul XVII.

Din punct de vedre istoric, în urma Dietei de la Sebeș din 24 mai 1659, stema Transilvaniei a fost sfâșiată, fiecare dintre cele trei națiuni privilegiate preluând câte un simbol, românii nefiind „reprezentați” prin niciun simbol, ei neavând statut de națiune.

Astfel, maghiarii erau reprezentați de acvila neagră, secuii de soare și lună, iar sașii de cele șapte turnuri de cetate, de culoare roșie (Transilvania/Siebenbürgen) (detalii aici).

Așadar, românii nu sunt în niciun fel reprezentați pe steagul Transilvaniei, cel cu care defilează propaganda pentru o Transilvaniei autonomă dar și foarte mulți români care au impresia că sunt ardeleni adevărați dacă defilează cu un simbol pe care ei înșiși nici măcar nu sunt reprezentați și care, mai mult, este un simbol al opresiunii românilor din Transilvania timp de sute de ani.

 

 

 

 

 

https://i0.wp.com/www.dantanasa.ro/wp-content/uploads/2015/02/Vincze-Zolt%C3%A1n-Zoltan-Soltan-steag-transilvania.jpg

Un maghiar mândru de steagul Transilvaniei, din care românii lipsesc (FOTO: facebook.com)

 

 

https://i0.wp.com/www.dantanasa.ro/wp-content/uploads/2015/02/mircea-daian-sabin-gherman-steag-transilvania.jpg

Foto: Două personaje mai vizible ale propagandei pentru autonomia Transilvaniei, ambii români cu numele, alături de steagul Transilvaniei din care românii lipsesc (FOTO: facebook.com)

Cu privire la steagul Transilvaniei și la simbolistica acestuia, l-am rugat pe istoricul clujean Vasile Lechințan, doctor în istorie, să mă ajute să înțeleg ce anume este cu acest steag fluturat de tot mai mulți români ardeleni și pentru a încerca să-i lămuresc pe naivi despre ce este vorba.

Domnia sa a avut amabilitatea de a-mi transmite câteva rânduri cu privire la acest steag.

dr. Vasile Lechințan

 

dr. Vasile Lechințan

”Domnule Dan Tanasă,

Este o mare rușine pentru tot neamul românesc! S-a luat pe stema României o stema medievală a Transilvaniei din care lipsesc românii. Ungurii au simbol acvila neagră, secuii soarele și luna și sașii cele șapte turnuri. Steagul e luat din fondul stemei; jos galben, mijloc roșu și sus albastru. Iată așadar ce purtam noi românii ca steag: absența românilor din istoria Transilvaniei. Rușine! Rușine! Rușine.

Tinerii români,  puțini la numar, care defilează sub acest steag al Transilvaniei care disprețuieste, în continuare, peste timp, pe români, sunt de iertat, pentru că nu au știut ce fac.

Cei ce vor continua, aflând acum adevărul, vor fi de neiertat în fața strămoșilor noștri și demni de dispreț și în fața străinilor, care nu acceptă din principiu să-ți trădezi neamul”.

 

Să punem apă limpede în pahar

 

Lucrurile sunt cât se poate de clare. Cine are de beneficiat de pe urma unei Transilvanii ”autonome” și chiar independente? România? Bineînțeles că nu. Congo? Nu cred! Mexic?

Mă îndoiesc! Filipine? Slabe șanse! Ungaria? Budapesta nu și-a ascuns niciodată dorința de a alipi Transilvania din nou. Din contra.

Revizionismul e politică de stat la Budapesta.

Ești maghiar, sas sau secui și fluturi steagul Transilvaniei? Ești liber să o faci, e dreptul tău să spui ceea ce crezi, dar nu uita că nu faci altceva decât să continui o nedreptate la adresa românilor din Transilvania.

Nu poți pretinde că ești european și tolerant fluturând un simbol al oprimării și masacrării românilor din Transilvania.

Ești român și fluturi steagul Transilvaniei? Ești liber să o faci, e dreptul tău să spui ceea ce crezi, însă nu uita că tu nu ești reprezentat pe acest simbol pe care îl fluturi din prostie sau din ticăloșie.

Înainte să te alături din naivitate acestui curent încearcă să te documentezi puțin.

Nu te costă nimic și te poate ajuta să eviți o situația jenantă în care susții o cauză care nu te reprezintă.

Dacă și după ce ai citit aceste rânduri continui să fluturi steagul Transilvaniei mă tem că ți-ai dovedit singur ticăloșia.

Sute de ani națiunea română a luptat pentru unire, nu pentru federalizare.

Sute de ani în Transilvania românii au fost opresați și masacrați, națiunile conlocuitoare (magharii, sașii și secuii) refuzându-le dreptul de a exista ca națiune și de a fi egali cu ei.

Ăsta este adevărul istoric.

Maghiarii, sași și secuii au mai întăi a-și cere scuze și a manifesta respectul cuvenit față de românii victime ale intoleranței lor.

Evident că Transilvania este mai bogată cu toate națiunile conlocuitoare în ea.

Însă ca român eu nu pot și nu vreau să uit ce s-a petrecut în Transilvania timp de sute de ani.

Și fac un apel către frații mei maghiari, secui și sași să înțeleagă că revizionismul este toxic pentru toți.

Sunt de acord cu autonomia în sensul descentralizării, nu în sensul în care militează propaganda maghiară și cozile de topor românești.

Dacă ai ajuns până aici cred că ar fi interesant să urmărești acest video.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse:

http://www.dantanasa.ro/autonomia-transilvaniei-nu-multumesc-eu-nu-sunt-un-tradator-de-neam

http://foaienationala.ro/apel-la-istorie-cazul-steagului-transilvaniei.html

 

 

04/06/2016 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , | 2 comentarii

   

%d blogeri au apreciat: