CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Corifeii culturii române şi glumele lor nemuritoare…

 

 

Imagine similară

 

 

 

Într-o zi, la o şuetă cu Al. Cazaban şi Corneliu Moldovanu, Ion Minulescu, dorind să le facă sânge rău interlocutorilor săi, strigă să-l audă toată lumea:

– Mă, voi ştiţi că eu m-am născut  în  anul când a murit  Eminescu?

Replica lui Cazaban a fost promptă:

– Două mari nenorociri în acelaşi an !

 

Când avea nevoie de bani, Mateiu Caragiale se ducea în strada Sf. Ionică să amaneteze ceva. Într-o zi a luat de acasă o pipă veche şi s-a prezentat la „Muntele de Pietate”.

Un domn sobru a examinat pipa şi i-a dat pe ea 60 lei. Mateiu Caragiale a fost mulţumit de preţ.
Trecând pe strada Bărăţiei, a zărit, în vitrina unei dughene, o pipă la fel cu cea pe care o amanetase. Intră şi află că pipa costă 15 lei şi că negustoraşul de „antichităţi” mai avea destule piese de acest gen.

După vreo lună, când Mateiu se afla din nou în jenă financiară, luă pipa pe care dăduse 15 lei în strada Bărăţiei şi plecă cu ea la „Munte”.

Evaluatorul o cântări în palmă, clipi şiret pe sub ochelari şi-i plăti 60 de lei. Mateiu încasă banii şi o şterse, venindu-i să sară pe stradă de bucurie că-l păcălise pe evaluator.
Peste câteva luni iar nu avea bani. Dădu fuga pe Bărăţiei, cumpără o pipă cu 15 lei şi iar se prezentă la „Muntele de Pietate”.

După ce-şi încasă suma şi plecă fericit de trucul „infailibil” pe care îl descoperise.

Evaluatorul îi spuse unui prieten care asistase la această scenă   fluturând un zâmbet blajin şi atotînţelegător către amicul său :
– E fiul mai vârstnic al lui Ion Luca Caragiale. De un an de zile îmi tot aduce pipe de 15 lei bucata de pe Bărăţiei şi eu îi dau câte 60 de lei pe fiecare.

El crede că mă prosteşte, dar pot eu să-i ofer fiului marelui nostru Caragiale câte 15 lei?  

 

Arghezi s-a întâlnit, în preajma Cismigiului, cu Victor Eftimiu, îmbrăcat cu mantaua lui largă şi însoţit de câteva fete, care il „îngrijeau” acasă (soţia, o actriţă cunoscuta, ii murise de o vreme): il pieptănau, il masau, ii tăiau unghiile, şi celelalte… 

„Dragă, îţi prezint  secretarele mele”, zice Eftimiu, apelând la  o formulă pe care o socotea convenabilă pentru a putea scoate fetele în lume.

Iar Arghezi, cam pişicher, i-a răspuns:

„Ce spui, dragă, tot mai secretezi, tot mai secretezi?…” 

 

 

Tudor Arghezi nu-l aprecia sub nici un chip pe Demostene Botez, nici ca avocat, nici ca scriitor şi, de câte ori avea prilejul să se întâlnească cu el, i-o spunea în faţă.
Într-o zi, Arghezi venea la Uniunea Scriitorilor, unde s-a întâlnit cu Demostene Botez, care tocmai ieşea, şchiopătând.

Văzându-l atât de neajutorat, Arghezi i se adresă:
– Măi, Demostene, ce-i cu tine? Ce-ai păţit?
– Nu vedeţi, maestre? Sunt cu un picior în groapă! se văietă el.
– Nu-i nimic! Ţi-a rămas intact piciorul cu care scrii, îi replică Arghezi.

 


Dramaturgul Constantin Kiriţescu, director ani în şir în Ministerul Instrucţiunii Publice, căuta să-şi impună numai punctul lui de vedere şi, din această cauză, se făcuse nesuferit majorităţii oamenilor de cultură.
– Mare idiot trebuie să fie Kiriţescu acesta, judecând după mutră, zise furios într-o zi Ion Minulescu.
– Nu te lua după aparenţe, îl sfătui ” blând ” Arghezi. Mutra te înşeală. E cu mult mai idiot decât arată.

 


Magistrat tânăr, Alexandru Cazaban nu ştia cum să plece mai repede de la Judecătoria de Ocol din Răducăneni. Cum, în acel timp, Barbu Ştefănescu Delavrancea era ministrul Justiţiei, la intervenţia lui Alexandru Vlahuţă, Delavrancea  l-a primit în audienţă pe Al. Cazaban.
– Răducăneni. Răducăneni …, murmura Delavrancea cu ochii în sus, gânditor.

 Niciodată n-am admirat un răsărit de soare mai măreţ ca la Răducăneni! Şi, mă rog, de ce vreţi să plecaţi de acolo? Aud că sunteţi scriitor.

– Pentru că, vedeţi, Excelenţă – a explicat Al. Cazaban grăbindu-se să meargă drept la inima dramaturgului ajuns ministru – acolo n-am ocazia să admir…. un <Apus de Soare>.
Delavrancea a savurat poanta rozându-şi mustaţa şi a scris pe cererea de transfer a tânărului magistrat: „Se aprobă”.

Pe când era profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti, George Călinescu a invitat doi studenţi la el acasă. Aceştia n-au venit în ziua fixată, ci a doua zi, la aceeaşi oră.

Deschizându-le uşa , doamna Alice Călinescu i-a în­trebat ce doresc, iar ei au răspuns că au fost invitaţi, dar n-au putut veni cu o zi înainte din cauza unor obligaţii la facultate şi au întrebat:
– Domnul profesor este acasă?
Din pragul uşii, amfitrioana şi-a întrebat soţul:
– Eşti acasă, dragă?
– Nu, dragă, nu sunt acasă!
– Aţi auzit băieţi, nu e acasă, l
e-a spus candid doamna Călinescu.

Înscris la Facultatea de Litere şi Filozofie, Şerban Ciocu­lescu urma în paralel şi Dreptul, pentru a-i face plăcere bunicului său. Teroarea studenţilor era dreptul roman şi profesorul Ştefan Longinescu, care avea mania clasificărilor şi subclasificărilor, subîmpărţirii în diverse paragrafe de tipul I, II, III, IV etc, 1, 2, 3, 4 etc.,  A, B, C, D etc., a, b, c, d etc.

La examen, dacă subiectul compara cinci subdiviziuni, el nota fiecare răspuns ridicând câte un deget de la mâna stângă strânsă pumn.
Un astfel de subiect ce compara cinci subdiviziuni i-a căzut la examenul de drept roman lui Şerban Cioculescu, care a început, transpirând, să le enumere în timp ce profesorul ridica câte un deget.

Sărind peste diviziunea a doua, dar enunţân­du-le pe celelalte, a rămas un deget nedesfăcut de la mâna profesorului, el făcând gestul invers închizându-le la loc pe celelalte patru degete şi arătându-i degetul respectiv îl întrebă necruţător:
– Ce e acesta?
Cioculescu i-a replicat prompt :
– Degetul arătător.
Ilaritatea a fost generală, profesorul a zâmbit sardonic şi i-a dat bilă roşie, trântindu-l la examen.

 

 

  Pe când era şi director al Institutului de Literatură, Mihail Dragomirescu  intră odată satisfăcut în aula Fundaţiei Universitare, unde dădu cu ochii de  Şerban Cioculescu, veşnicul său rival în dispute.
– Ei, ce zici, Cioculescule, teoriile mele se discută la congresul de la Copenhaga…
– Ce să zic, domnule profesor, decât că e ceva putred în Danemarca! a fost replica lui Cioculescu.

La „Capşa”, Şerban Cioculescu şi Alexandru Cazaban se duelau verbal, bineînţeles în glumă.
Zice Cazaban:
– Eu nu scriu, ca unii, pentru şer-bani!
– Nici eu nu scriu, ca alţii, numai cazaban-alităţi! i-a în­tors-o Cioculescu.  

Frecventată mai întâi exclusiv de marea boierime, de oameni de stat, prinţi şi chiar regi, diplomaţi, generali etc., cafeneaua Capşa va fi adoptată de scriitori şi artişti în 1930, dup[ ce s-a ]nchis cafeneaua Oteteleşanu, fieful lor.

Atmosfera scorţoasă de până atunci a cafenelei Caa a devenit mai agitată, dupa ce aici au „năvălit”scriitorii şi artiştii.

Discuţiile au devenit mai aprinse, şi nu s-au purtat cu voce scăzută, ca altădată, comentariile au devenit mai acide, ba uneori mai izbucneau şi mici certuri.

Bârfa, mereu la modă în veselul mediu scriitoricesc, a dat naştere celebrei epigrame a lui N. Crevedia:

La Capşa unde vin toţi seniorii / Local cu două mari despărţituri / Într-una se mănâncă prăjituri / Într-alta se mănâncă scriitorii.

Publicitate

25/06/2017 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ, UMOR | , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Un top al celor mai inteligenţi oameni din istoria omenirii

De curand, Libb Thims, un inginer din  Chicago, a alcatuit un  clasament al celor mai destepti 40 de oameni, a caror gandire a avut  un impact asupra lumii, conducand la schimbări uriașe în viața noastră.

In topul celor 40 cei mai inteligenţi oameni din istorie, Einstein este pe locul doi.

În listă sunt incluse numeroase femei, dar mult mai puţine decât bărbaţii, deoarece femeile nu au avut parte de acelaşi nivel de educaţie.

Lista lui a generat controverse, deoarece a omis  unele nume  notabile, cum ar fi cele ale lui Stephen Hawking și Charles Darwin, dar a inclus omul care a reusit crima perfectă…

Exista si opinii care consideră că inteligenţa lui Shakespeare nu poate fi comparată cu cea a lui Marie Curie.

În listă sunt incluse personalităţile cu o rată a IQ-ului peste 200.

Coeficientul de inteligență sau IQ (în original, acronimul expresiei intelligence quotient), reprezintă un concept și un scor derivat din diferite teste standardizate prin care se încearcă măsurarea inteligenței. Coeficientul mediu de inteligenta al unui om este 100, iar cel mai mare factor IQ al unui om cunoscut astăzi, depaseste 240.

Deoarece în timpul lui Nicolaus Copernicus nu existau testele pentru măsurarea IQ-ului, Thims a utilizat metodologia COX pentru a prezice IQ-ul personalităţilor din acele vremuri.

Iată lista celor 40 cei mai inteligenţi oameni:

1. Lista îl clasează pe Johann Goethe drept cel mai deştept om din istorie, cu un IQ între 210-225. Acesta a creat prima teorie a evoluţiei, de asemenea a pus bazele chimiei şi a fost un geniu literar, abilitate reflectată în opera ,,Faust”.

 

 

2. Cunoscutul fizician creator al Teoriei relativităţii, Albert Einstein, este considerat al doilea cel mai inteligent om din istorie, cu un IQ între 160-225.

 

 

Topul celor 40 cei mai inteligenţi oameni din istorie. Einstein este pe locul doi. În listă a intrat şi omul care a realizat crima perfectă

3. Pe locul trei se clasează Leonardo da Vinci, pictorul renascentist, arhitect, muzician, matematician, care a realizat portretul Mona Lisei şi şi-a imaginat elicoptere înainte ca acestea să fie inventate.

 

Imagini pentru Leonardo da Vinci,

4. Issac Newton se clasează pe locul patru. Celebrul fizician şi matematician englez care a formulat teoria gravitaţiei şi legea mişcării corpurilor avea IQ-ul între 190-200.

Imagini pentru Isaac Newton

5. James Maxwell avea un IQ între 190 şi 205, acesta este un recunoscut fizician predecesorul teoriilor lui Einstein. Acesta a dezvoltat teoria radioaţiilor electromagnetice.

Imagini pentru James Maxwell

6. Rudolf Clausius a fost un fizician german care a creat a doua lege a termodinamicii, de asemenea a fost primul care a sugerat că moleculele sunt realizate din atomi, acesta avea un IQ între 190-205.

Imagini pentru Rudolf Clausius

7. Nicolaus Copernicus, matematicianul şi astronomul polonez a creat un nou model al Universului poziţionând Soarele în centrul acestuia, IQ-ul acestuia era situat între 160 şi 200.

Imagini pentru Nicolaus Copernicus

8. Gottfried Leibniz avea un IQ între 182 şi 205, a fost un filozof german care a adus un aport important în câmpul fizicii şi al limbajului, dezvoltând o nouă lege a mişcării şi o filozofie a limbajului.

Imagini pentru Gottfried Leibniz

9. Cu un IQ între 200 şi 300, Wiliam Sidis este unul dintre copii geniu considerat inspiraţie pentru filmul Good Will Hunting.

10. Thomas Young se situează pe locul zece cu un IQ între 185 şi 200. A realizat descoperiri în cadrul anatomiei umane şi în optică, inclusiv schimbarea formei ochiului atunci când focusează un obiect.

Imagini pentru Thomas Young

11. Carl Gauss avea un IQ între 250 şi 300, matematicianul de origine germană a fost un copil minune care a contribuit în câmpul algebrei şi a statisticilor.

12. Galileo Galilei, faimosul matematician italian,a descoperit că Venus trece prin mai multe faze, iar Jupiter ar avea patru aştrii selenari. IQ-ul acestuia fiind între 180-200.

13. Leonhard Euler este fondatorul disciplinei matematică, având un IQ între 180-200.

14. Nikola Tesla, inventatorul bobinei Tesla şi a sistemului de telecomunicaţii transatlantic, IQ-ul acestuia fiind între 140-310.

 

 

 

Imagini pentru Nikola Tesla

 

 

 

 

15. Wiliam Shakespeare  are un IQ de 210 este cunoscut ca cel mai bun scriitor englez, realizând cele mai cunoscute opere din lume.

16. Francois-Marie Arouet este considerat unul dintre cei mai buni scriitori francezi. Acesta a fost un critic al lui Descartes, IQ-ul său fiind între 190-200.

17. Ettore Majorana, fizicianul italian, unul dintre experţii în care au descoperit reacţia particulelor subatomice, IQ-ul său situându-se între 183-200.

18. Emanuel Swedenborg avea un IQ de 165-210, recunoscut pentru munca sa teologică, putând să descrie Raiul şi Iadul considerând că poate să le viziteze când doreşte.

19. Chrtopher Hirata a fost un copil minune, astrofizician angajat de NASA la doar 16 ani pentru a cerceta colonizarea planetei Marte, IQ-ul său fiind de 225.

20. John Stuard Mill, un filozof  care încă este contestat de de politicienii din zilele noastre, Iq-ul acestuia fiind situat între 180-200.

21. Terence Tao, poreclit ,,Mozzard al matematicii”. Tao a fost un copil minune care a contribuit la teoriile numerelor şi analiza armonică.

22. Hypatia of Alexandria a fost o femeie astronom şi matematician din secolul al-IV-lea, aceasta a fost ucisă pentru ideile sale futuriste, IQ-ul său fiind între 170 şi 210.

23. Hugo Grotius are un IQ de 200, fiind primul avocat din listă. Juristul olandez a contribuit la realizarea legilor internaţionale.

24. Thomas Wolsey, având acelaşi IQ ca predecesorul său, sfetnicul lui Henry al-VIII-lea, regele Angliei, a reuşit să controleze  din umbră statul şi biserica.

25. Marie Curie, chimistă şi fiziciană poloneză, pionier al cercetărilor in domeniul radioactivităţii.

 

 

 

 

Imagini pentru Marie Curie

 

 

A fost prima femeie care a câştigat două premii Nobel, IQ-ul său fiind între 180-200.

26. Francis Galton avea un IQ de 200. Este inventatorul hărţilor meteo moderne şi a fost primul care a sugerat că prin amprentele poate fi prins un criminal.

27. Kim Ung-Yong are un IQ între 200 şi 210 a fost un copil geniu, s-a vehiculat că la trei ani a început cursurile universitare şi la patru ani a învăţat să vorbească patru limbi.

28. Edith Stern este încă un copil geniu cu un IQ între 200 şi 203. Stern a fost crescută de tatăl său pentru a deveni omul perfect, a început facultatea la vârsta de 12 ani.

29. Dylan Jones a avut un IQ de 200, a absolvit facultatea la vârsta de 16 ani.

30. Sho Yano avea acelaşi IQ ca cel al predecesorului său, a fost cel mai tânăr student de la Universitatea din Chicago

31. Michael Grost a intrat la colegiu la 10 ani, acum este lucrează în IT.

32. Naida Camukova a reuşit să înveţe să vorbească şapte limbi, IQ-ul său fiind de 200.

33. Michael Kearney a fost unul dintre copii geniu diagnosticat cu ADHD, până la vârsta de 22 de ani obţinut patru titluri.

34. Adragon De Mello avea un IQ de 400, fiind un copil geniu care a terminat universitatea la 11 ani.

35. Ainan Cawley este un copil minune britanic.

36. Marnen Laibow Koser avea un IQ de 268, este unul dintre copii geniu care acum lucrează ca web developer şi compozitor.

37. Nathan Leopold avea un Iq între 200 şi 210. Copilul geniu a  devenit un criminal, împreună cu Richard Leob, a ucis un băiat pentru a realiza ”crima perfectă”.

38. Christopher Langan a fost cunoscut ca cel mai deştept om din America. Acesta a dezvoltat Modelul cognitiv şi teoretic al Universului.

39. Marilyn vos Savant a avut un IQ între 127 şi 228, a fost un copil minune care a devenit scriitor.

40. Rick Rosner este un geniu neconvenţional, acesta a lucrat ca striper şi la TV, are un IQ între 140 şi 250.

Surse: Mail Online 

26/08/2016 Posted by | ISTORIE | , , , , , , | Lasă un comentariu

POLITICIENI SI SCRIITORI IL CARACTERIZEAZA PE PAVEL CORUT.VIDEO:DECLARATIILE LUI PAVEL CORUT.

Tampit, nebun, posedat

 Reactiile nu s-au lasat asteptate dupa ce Pavel Corut a facut mai multe declaratii defaimatoare la adresa Bisericii si a preotilor * Razvan Theodorescu, Lucian Bolcas, Dan Ciachir sau Gigi Becali au comentat afirmatiile acestuia * CNA va analiza emisiunea de la OTV * Corut risca inchisoare de la sase luni la trei ani

 Declaratiile lui Pavel Corut de la OTV austarnit reactii din cele mai dure. Daca Razvan Theodorescu sustine ca nu trebuie sa dam importanta unei asemenea persoane, Lucian Bolcas considera ca o pedeapsa laica nu este suficienta. Gigi Becali, in schimb, este mult mai drastic. „Este posedat de Diavol”, spune acesta. Pe aceeasi linie merge si scriitorul Dan Ciachir care sustine ca „Pavel Corut este un tampit semidoct”. Consiliul National al Audiovizualului va analiza emisiunea de la OTV, dupa ce a fost sesizat de Agentia de Investigatii Media. In ceea ce-l priveste pe Pavel Corut, acesta risca inchisoare de la sase luni la trei ani dupa ce a incalcat prevederile Legii privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor.

Gigi Becali, europarlamentar:

„E posedat”

„Ala este un posedat. L-a pus dracu’ sa spuna ce a spus. Sunt tot felul de nebuni care acum apar la televizor. Corut ala e posedat. E un nebun. Va spun eu ca e posedat de Diavol. E bolnav psihic. Dracu’ a pus mana pe el”, sustine Gigi Becali.

Dan Ciachir, scriitor si specialist in teologie:

„Un tampit semidoct”

„Pot sa va spun doar atat. Pavel Corut este un tampit semidoct care isi da cu parerea in orice. Nici macar nu merita atentie”, a precizat Dan Ciachir.

 Lucian Bolcas, vicepresedinte PRM:

„O pedeapsa laica nu este suficienta”

 „Primul sentiment pe care l-am avut a fost de mare soc. Am fost socat. Apoi, am avut avut un sentiment de tristete. Orice atac impotriva religiei crestine ma intristeaza. Este pacat ca un roman face asemenea lucruri, mai ales acum cand religia crestina este supusa unor mari presiuni venite de pe plan extern. Eu am crezut ca Pavel Corut este un om citit si cultivat, chiar daca nu este credincios. Desi exista dreptul de a nu crede in Dumnezeu, el trebuie exercitat cu maxima decenta. Oricum, sunt socat de aparitia acestor lucruri. Pentru asemenea fapte o pedeapsa laica nu este suficienta. Astept reactia Bisericii Ortodoxe Romane. Iar aceasta reactie trebuie sa fie una ferma”, ne-a declarat Lucian Bolcas.

Razvan Theodorescu, istoric si fost ministru al Culturii:

„Nu dau importanta unor asemenea oameni”

„Eu nu am vazut emisiunea. Nu pot sa comentez, intrucat nu ar fi corect din partea mea. Totusi, dupa ce mi-ati relatat dumneavoastra, pot sa va spun ca nu trebuie sa dam importanta unor asemenea oameni care mai ales ca nu sunt de specialitate. Eu, cel putin, nu dau importanta unor asemenea oameni”, ne-a spus Razvan Theodorescu.

 Agentia a sesizat CNA

 Consiliul National al Audioviziualului a fost sesizat de catre Agentia de Investigatii Media cu privire la emisiunea de la OTV. Presedintele CNA, Rasvan Popescu, sustine ca pana saptamana viitoare se va analiza acest caz. „Nu avem nici o reclamatie pana in acest moment cu privire la emisiunea respectiva. Luam in considerare semnalul dumneavoastra si vom analiza acest caz. Saptamana viitoare vom putea sti mai multe”, ne-a declarat Rasvan Popescu.

La randul sau, Ioan Onisei, vicepresedintele CNA, a precizat ca emisiunea de la OTV va fi luata in discutie. „Multumesc pentru ca m-ati sesizat. Eu nu am vazut emisiunea. Personal nu ma uit la OTV, imi este de ajuns ce vad in sedintele Consiliului. O sa vorbesc cu colegii mei si vom analiza impreuna acest caz pentru a vedea ce este de facut.

 Pot sa va spun insa ca nu putem cenzura nici emisiunea, nici vreun invitat. Fiecare este liber sa spuna ceea ce doreste, atat timp cat foloseste un limbaj decent. Daca noi vom constata ca s-a incalcat vreo lege si ca exista o institutie publica care sa aiba competenta in domeniul respectiv, suntem obligati sa o sesizam. Si va asigur ca o vom face, daca va fi cazul”, ne-a declarat Ioan Onisei.

Risca inchisoarea

 In final trebuie spus ca, pentru declaratiile calomnioase la adresa Bisericii, Pavel Corut risca sa se aleaga cu dosar penal si chiar sa faca inchisoare, in cazul in care impotriva lui va fi formulata o plangere. Astfel, Legea 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, prevede la articolul 13, alineatul 2, ca „in Romania sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau actiuni de defaimare si învrajbire religioasa, precum si ofensa publica adusa simbolurilor religioase”.

Incalcarea acestor prevederi legale se pedepseste, conform Codului Penal, cu inchisoare de la sase luni la trei ani. Declaratiile lui Corut pot fi vazute aici.

 

Andrei Ghiciusca

George Tarata

Sursa:http://www.agentia.org/anchete/Pavel-Corut-scandalizeaza-Biserica-la-OTV-777.html

VIDEO:DECALARATIILE LUI PAVEL CORUT

http://www.youtube.com/watch?v=P_cHYzz7Bk8&feature=player_embedded

12/03/2010 Posted by | CREDINTA | , , , , , , , , , , , , | 3 comentarii

%d blogeri au apreciat: