CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Hristos a Inviat!

 

 

 

 

Patriarhul Daniel: Sărbătoarea Sfintelor Paşti ne cheamă să oferim iubire milostivă celor din jur 

„Învierea lui Hristos este temelia Învierii tuturor oamenilor. „Precum în Adam toţi mor, aşa toţi, în Hristos, vor învia”, ne învaţă Sfântul Apostol Pavel, în Epistola întâi către corinteni.

Viaţa omenirii întregi este îndreptată către Înviere, iar universul fizic actual este îndreptat către un cer nou şi un pământ nou, în care moarte nu va mai fi, cum ne spune Cartea Apocalipsei, capitolul 21.

Întrucât Sărbătoarea Sfintelor Paşti este sărbătoarea biruinţei vieţii asupra morţii, şi a bucuriei asupra întristării, ea ne cheamă să oferim celor din jurul nostru iubire milostivă, pace şi bucurie, mai ales celor orfani, bolnavi, săraci, îndoliaţi şi singuri.

Cu prilejul Sfintelor Paşti, vă adresăm tuturor sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, împreună cu salutul pascal Hristos a Înviat!”, a fost mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

 

 

Hristos a înviat  

Şi-au tremurat stăpânii lumei
La glasul blândului profet,
Şi-un duşman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazaret.

Şi mulţi cu pietre îl alungă,
Şi râd de el ca de-un smintit,
însă zâmbeşte tuturora –
Atot puternic şi smerit.

El orbilor le dă lumină,
El munţilor le dă cuvânt,
Pe cei infimi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Şi tuturor de o potrivă
împarte harul său ceresc;
Şi celor care cred într’însul
Şi celor ce-l batjocoresc.

Urască-l cei fără de lege;
Ce-i pasă lui de ura lor?
El a venit s’aducă pacea
Şi înfrăţirea tuturor.

El n’a venit să răsvrătească
Nu vrea peirea nimănui,
Desculţ pe jos colindă lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

„Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,
Iubiţi pe cei ce’n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc.”

S’au veselit necredincioşii
C-au pus luminei stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul
Durerilor de pe calvar.

Voi toţi ce-aţi plâns în întunerec,
Şi nimeni nu v’a mângâiat,
Din lunga voastră’ngenunchere
Sculaţi… Hristos a înviat.

Alexandru Vlahuţă
(1859-1919)

 

 

Publicitate

08/04/2018 Posted by | CREDINTA | , , , , , , , | Lasă un comentariu

VIDEO:CRACIUN FERICIT TUTUROR !

 

 

24/12/2010 Posted by | CREDINTA | , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: