CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

NAȘTEREA POPOARELOR MEDIEVALE EUROPENE

 

 

 

 

Formarea popoarelor medievale europene

 

 

Complete Map of Europe in Year 100

 

 Harta Europei in anul 100

 

I. Popoare şi limbi indo-europene

 • Patria primitivă: din nordul Mării Negre până în Asia Centrală („civilizaţia kurganelor”).

 • Perioada: 3500 – 2500 î. Hr.

 • Procesul de indo-europenizare a Europei (pe parcursul a două – trei milenii): aşezarea populaţiilor războinice de păstori şi agricultori peste populaţiile agricole neolitice impunându-şi tehnicile şi valorile spirituale. S-a produs procesul de aculturaţie – asimilarea de către un popor a elementelor de cultură şi civilizaţie străine, renunţând parţial sau total la cele proprii.

 • Extindere:

•    Celţii – Europa vestică şi centrală;

•    Traco-ilirii – Europa sud-estică;

•    Latinii – Italia centrală;

•    Germanii, slavii, balticii – Europa nordică;

 • Societate: sistemul tripartit (trifuncţional):

•    Funcţia politico-religioasă: preoţii şi suveranul;

•    Funcţia militară: războinicii (aristocraţia);

•    Funcţia economică: poporul (ţăranii şi orăşenii).

 • Limbi indo-europene:

•    Grupul romanic:

– Italiana;  Franceza;  Spaniola; Portugheza;  Româna; Occitana; Reto-romana; Sarda

 

•    Grupul germanic:

–   Germana; Flamanda; Afrikaans; idis Engleza; Suedeza; Norvegiana;  Daneza;  Olandeza;

•    Grupul slav:

–    Rusa  ;   Ucraineana;   Poloneza;    Ceha;    Slovaca; Sârbo-croata;  Slovena;  Bulgara; Soraba

•    Altele:

–    Greaca;  Limbile baltice: letona, lituaniana; Basca

 • Limbi ne-indo-europene:

•    Fino-ugrice:

–    Maghiara; Finlandeza;  Estoniana;

•    Uralo-altaice:

–    Turca;   Tătara.

II. Marile migraţii şi căderea Imperiului Roman de Apus

 • Agonia unei societăţi: Imperiul Roman a devenit în secolul al IV-lea o „ruină reparată”(după reformele împăraţilor Diocletian şi Constantin cel Mare).

–    Ansamblul roman este tot mai mult dislocat de particularităţile regionale, mereu mai pronunţate (revin la suprafaţă elemente de cultură şi limbi preromane: celtice, tracice);

–    Imperiul se dezmembrează din cauza armatelor care erau formate din mercenari barbari, conduse de generali barbari. Frontiera dintre romani şi barbari nu mai este eficientă;

–    Oraşele se fortifică (devin civitates);

–    476 – ultimul împărat roman, Romulus Augustulus, este detronat de barbarul Odoacru, care se proclamă rege al Italiei şi trimite însemnele imperiale la Constantinopol.

Astfel se pune capăt unui „imperiu-fantomă”, unde împăratul controla doar Italia.

 • Cauzele marilor migraţii:

•    Creşterea demografică în rândul populaţiilor barbare;

•    Atracţia exercitată de bogatia si gradul superior de civilizatie a Imperiului Roman;

•    Presiunile exercitate de alte popoare barbare.

Complete Map of Europe in Year 600

 

 Europa in anul  600

 • Crearea regatelor barbare – germanice (sec. V):

•    Vizigoţii pătrund la sfârşitul secolului al IV-lea în Imperiul Roman. După ce ard şi jefuiesc Roma (410), trec în Peninsula Iberică unde pun bazele primului stat barbar.

•    Vandalii pradă Gallia, pătrund în Spania de unde sunt împinşi de vizigoţi în Africa de Nord unde întemeiază un regat propriu.

•    Burgunzii creează un stat în sud-estul Galliei.

•    Francii lui Clovis întemeiază regatul Merovingian (după numele dinastiei) în nordul Galliei.

•    Ostrogoţii conduşi de Teodoric pun bazele unui stat propriu în Italia.

•    Anglo-saxonii (sfârşitul secolului al V-lea – începutul secolului al VI-lea ) invadează pe mare Britania unde vor întemeia mai multe regate.

•    Longobarzii vor cuceri, începând cu secolul al VI-lea, Italia.

 • Migraţiile slave (secolele VI-VII):

Complete Map of Europe in Year 700

 

Europa in anul 700

•    Slavii de răsărit au constituit popoarele bielorus, rus şi ucrainean.

•    Slavii de vest au format popoarele ceh, slovac şi polon;

•    Slavii de sud: sârbii, bulgarii şi croaţii.

 • Migraţiile târzii ale popoarelor türcice şi mongole (secolele XI-XIII):

Complete Map of Europe in Year 1000

 

Europa in anul 1000

•    Uzii•    Pecenegii•    Cumanii•    Tătarii (mongolii•    Turcii.

 • Consecinţele marilor migraţii:

•    Politice: constituirea regatelor barbare pe teritoriul fostului Imperiu Roman;

•    Etno-lingvistice: apar noi popoare şi familii de limbi indo-europene;

•    Sociale: apar noi categorii sociale, noi relaţii în cadrul societăţii;

•    Economic: decăderea comerţului şi a oraşelor, ruralizarea societăţii;

•    Religios: noile popoare europene adoptă creştinismul, turcii islamismul datorită contactului cu arabii.

 • Două societăţi: confruntare sau sinteză ?

•    Romanii au de partea lor numărul şi cultura;

•    Barbarii au de partea lor forţa militară;

•    Ideea imperială dispare, este înlocuită cu regalitatea de tip germanic. Teritoriul este privit de noii cuceritori ca pe o simplă proprietate, iar regii îşi împart imperiul ca pe o moşie, între fiii lor.

 • Romanitatea occidentală – romanitatea orientală (395 – divizarea Imperiului Roman):

•    Romanitatea occidentală: limba oficială, liturgică şi de cultură  – latina :

–    Italia;

–    Gallia (Franţa);

–    Hispannia;

–    Britannia;

–    Germania;

–    Africa de Nord

•     Romanitatea orientală:

–    Imperiul Bizantin se grecizează.

–    Peninsula Balcanică se slavizează.

–    Limbă romanică: româna. 

Complete Map of Europe in Year 1300

 

 Europa in anul 1300

Complete Map of Europe in Year 2000 

Harta Europei in anul 2000

Surse: istoria.md / google.ro

 CITITI SI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2011/01/17/romani-saumoldovenivlahivalahivolohi-video-asa-i-romanul-2/

 

Publicitate

15/05/2013 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Situaţia limbii ruse în Federaţia Rusă .

 

Constituţia Federaţiei Ruse consfinţeşte statutul limbii ruse ca limbă de stat pe întreg teritoriul ţării, acordând în acelaşi timp republicilor constitutive dreptul de a-şi stabili, alături de aceasta, propria limbă de stat.[1][2] Astfel, limba rusă este în acelaşi timp limba oficială a Federaţiei Ruse, limba naţională a ruşilor, care alcătuiesc 79,8 % din totalul populaţiei Federaţiei Ruse[3], şi limbă de comunicare interetnică între celelalte popoare ale Federaţiei.

 Fişier:Russian-regions.png

  Harta regiunilor Federatiei Ruse .
Limba rusă are, conform Constituţiei, rolul de a întări legăturile dintre naţionalităţile constitutive ale Federaţiei în vederea formării unui tot unitar – un stat multinaţional unitar. Prin susţinerea şi protejarea limbii ruse ca limbă de stat sunt protejate, promovate şi îmbogăţite atât cultura rusă, cât şi culturile popoarelor Federaţiei. În contextul în care poporul rus este considerat a fi un popor multinaţional (vezi şi diferenţierea russkiirossiiskii), limba rusă se doreşte a juca un rol unificator în cadrul populaţiei Federaţiei, o funcţie de consolidare a relaţiilor populaţiei cu statul şi a relaţiilor dintre naţionalităţi în cadrul statului.

 

Protejării şi dezvoltării limbii ruse li s-a acordat o atenţie specială prin diverse programe, precum şi instituţii înfiinţate în acest sens: Consiliul limbii ruse din ianuarie 2000, fondul Centrul de limbă rusă din iunie 2000, programul Limba rusă desfăşurat în perioada 1996-2000, continuat de un altul pentru perioada 2001-2005, programe care pregăteau o susţinere a limbii ruse ca factor de consolitare atât externă, cât şi internă (stimul de dezvoltare a relaţiilor culturale, economice, politice şi juridice în cadrul Federaţiei Ruse), formularea politicii de stat în ceea ce priveşte limba rusă, dezvoltarea şi protejarea limbii ruse ca limbă naţională a poporului rus şi ca limbă de stat a Federaţiei Ruse, consolidarea statutului limbii ruse în învăţământ, precum şi îmbogăţirea spirituală şi culturală a popoarelor Federaţiei şi întărirea poziţiei limbii ruse ca mijloc de comunicare între popoarele Federaţiei.[4]

 

Prima lege asupra limbii a fost dată în 1991, prin care limba rusă devenea limbă de stat a RSFS Ruse, urmat de legile asupra limbii din 1992 şi, respectiv, 1996.[5] Prin acestea se reglementa faptul că predarea limbii ruse este obligatorie în toate instituţiile de stat, înafară de cele preşcolare. Rusa se predă ca materie obligatorie în şcolile din Federaţia Rusă în şcoala primară şi gimnazială (clasele V-IX).[6]

 

Statutul de limbă oficială a fost pe deplin instituit în 1998, prin Legea federală asupra limbilor popoarelor Federaţiei Ruse, deşi acesta fusese menţionat încă din 1993.[7] Toate aceste reglementări succesive au reprezentat cadrul nevoii formulării unei legi speciale în care să se stabilească cu precizie rolul limbii ruse în cadrul Federaţiei. Această nevoie s-a născut din necesitatea de a reglementa în amănunt folosirea limbii de stat la nivelul a diverse sferele publice, de a defini exact funcţiile pe care trebuie să le îndeplinească (mai ales în ceea ce priveşte diferitele regiuni aflate sub administraţie rusă), precum şi numirea normelor de protejare, reglementare şi promovare a limbii ruse în interiorul statului.

 

Astfel, legea asupra limbii consfinţeşte şi reglementează folosirea limbii ruse în sferele juridică, economică, socială, precum şi folosirea ei în sistemul de învăţământ, dar şi în mass-media şi în viaţa publică. În cadrul planului de protejare a limbii ruse este prevăzută şi evitarea împrumuturilor superflue, mai ales în contextul în care acesea sunt favorizate de progresul ştiinţific şi tehnic.

 

Republicile aflate în componenţa Federaţiei au adoptat independent legi asupra limbilor, alegând drept limbă oficială rusa, alături de limba sau limbile populaţiei sau populaţiilor băştinaşe. În constituţia republicii Oseţia de Nord – Alania, spre exemplu, sunt numite ca limbi oficiale osetina şi rusa, fiind adoptată şi o lege în privinţa limbilor. În Republica Komi, limbile oficiale sunt komi şi rusa, iar în constituţie se menţionează că acestea sunt folosite în egală măsură. Astfel, limba rusă este recunoscută ca a doua limbă oficială, cu excepţia Republicii Tuva, unde doar limba tuvină este recunoscută ca oficială, limba rusă fiind considerată limbă de comunicare între naţiuni, aceasta fiind însă doar o problemă de terminologie, deoarece se specifică în Constituţie că cele două limbi sunt egale în folosirea lor în diverse sfere ale vieţii. Legi asupra limbii ruse au fost adoptate în diverse colţuri ale Federaţiei (de exemplu, legea asupra protejării limbii ruse pe teritoriul regiunii Kaliningrad, 1995). În Rusia există în momentul de faţă 26 de limbi de stat (incluzând şi rusa). De aceea, statutul limbii ruse devine oarecum vag, astfel că s-au propus noi denumiri pentru statutul limbii ruse – общегосударственный язык, общефедеральный язык.[8]

 

Însă, în realitate, există numeroase obstacole în calea funcţionării de facto a limbilor băştinaşe ca limbi de stat – lipsa unei tradiţii scrise, a reglementării riguroase a acestor limbii, lipsa unui vocabular variat şi adecvat pentru toate sferele în care ar trebui să fie întrebuinţate. În paralel, se continuă tendinţa de asimilare, limba rusă devenind limbă maternă pentru din ce în ce mai mulţi reprezentanţi ai altor naţionalităţi, în timp ce limba proprie acestora rămâne doar un simplu semn distinctiv, de recunoaştere etnică. Limba rusă este astăzi vorbită ca limbă maternă de către 130 milioane de persoane, adică 92% din totalul populaţiei.[9]

 

Poziţia limbii ruse în cadrul Federaţiei se consideră a fi subminată de către tendinţele de respingere a scrierii cu alfabetul chirilic a unor limbi folosite în cadrul republicilor constitutive; astfel, Republica Tatarstan a adoptat la 1 septembrie 2001 legea asupra trecerii la scrierea cu alfabet latin a limbii tătare, co-oficială în această republică alături de limba rusă – până la 1 septembrie 2011 urmând să se folosească în paralel alfabetele latin şi chirilic pentru această limbă, urmând ca după această dată alfabetul chirilic să fie complet înlăturat.[10]

FEDERATIA  Rusa
(date generale)
Stat in Eurasia, 17.075.400 km2, (locul 1 pe glob,) 
148.485.000 locuitori, 
  Moscova, 8.967.000 loc -Capitala
16 republici autonome, 49 de regiuni, 6 teritorii,
2 orase de rang national, Moscova si St. Petersburg,
12 iunie (ziua rusilor liberi)-Ziua nationala . 
Limba Rusa -limba oficiala.
1 rubla=100 Kopeiki -moneda nationala.
Principalele orase{mil.locuitori} :
 St. Petersburg (5,0); Novosibirsck (1,4); Nijni Novgorod/Gorki (1,4); Ekaterinburg/Sverdlovsk (1,4); Samara/Kuibasev (1,3); Omsk (1,1); Celiabinsk (1,1); Kazan (1,1); Ufa (1,1); Perm (1,1); Rostov (1,0); Taritan/Volvograd (1,0 ); Krasnoiarsk (0,9); Saratov (0,9). 
 In Federatia Rusa locuiesc peste 100 de nationalitati si popoare, rusi 81%, tatari 4%, ucraineni 3%, ciuvasi 1%, baskiri, bielorusi, daghestani, kareli, komi s.a.m.d. Populatia este distribuita inegal astfel: In partea europeana traiesc 3/4 din populatie pe 1/4 din teritoriu (densitatea 25 loc./km2) iar in partea Asiatica 1/4 din populatie pe 3/4 din teritoriu (densitatea 3 loc./km2
 Culte recunoscute : ortodoxism; minoritati islamice, catolice,protestante, ( in total peste 40 de culte practicante) 
 Republica prezidentiala, Stat federal potrivit constitutiei din 12.06.1990, stat membru al Comunitatii Statelor Independente. Activitatea legislativa este exercitata de presedinte, de Congresul Deputatilor Poporului si cea executiva de Consiliul de Ministri numit in urma alegerilor legislative.
 


[1] http://www.constitution.ru/10003000/10003000-5.htm  

[2] Astfel, Republica Karaciai-Cerkessia are, pe lângă limba rusă, încă patru limbi de stat.

 

[3]Conform recensăântului din 2002, http://www.perepis2002.ru/content.html?id=11&docid=10715289081463

 

[4] http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/society/28_73

 

[5] Idem.

 

[6] http://www.gramota.ru/biblio/magazines/mrs/28_320

 

[7] http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/society/28_73

 

[8]http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a082.htm

 

[9] http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

 

[10] http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a083.htm

Sursa : Cerulsipamantulnostru .wordpress.com-Olivia

05/02/2010 Posted by | LECTURI NECESARE | , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

EUROPENI PRIN NASTERE,PERSANI DUPA A.D.N.

Barbatii de pe Batranul Continent descind din agricultorii emigrati din Orientul Mijlociu, potrivit unui studiu asupra cromozomului Y, publicat in revista Plos Biology.

Barbatul european are origini medio-orientale. Potrivit studiului realizat de cerectatorii de la Universitatea Leicester, Marea Britanie, majoritatea „masculilor” de pe Batranul Continent ar descinde din primii agricultori emigrati din asa-numita „Semiluna fertila” in urma cu circa 10.000 de ani. Dovada sta in cromozomul Y.

Cercetarea, la care au luat parte si specialisti de la universitatile italiene Ferrara si Pavia, bazata pe diversitatea genetica a europenilor moderni, arunca o lumina noua asupra fenomenului de expansiune agricola din Neolitic, considerat de multi progresul cultural cel mai important din istoria fiintei umane moderne.
De multi ani comunitatea stiintifica internationala incearca sa-si explice felul in care agricultura s-a raspandit in Occident. Exista doua ipoteze: prin intermediul migratiilor agricultorilor, sau gratie transferului de idei si tehnologie la populatiile indigene de vanatori-culegatori. Pentru clarificarea acestei chestiuni, cercetatorii au studiat ADN-ul a 2.574 barbati, parcurgand istoria in sens invers prin intermediul cromozomului Y, transmis de la tata la fiu.

Potrivit rezultatelor, peste 80% din acesti cromozomi in Europa provin de la anticele populatii de agricultori venite din Orientul Apropiat, o regiune care se intinde din Egipt pana in Irak in zilele noastre.
Studii separate asupra ADN-ului mitocondrial, care trece aproape neschimbat de la mama la fiica, au aratat ca femeile descind in buna parte din vanatorii-culegatori care au dominat sudul Europei dupa Era Glaciara. „Aceste date sugereaza un avantaj reproducator al barbatilor agricultori fata de vanatori-culegatorii indigeni pe parcursul trecerii de la vanatoare la agricultura. Probabil pe-atunci masculul agricultor era considerat mult mai sexy”, a comentat Patricia Balaresque, autoare principala a studiului in cauza.

Sursa: Galileo

23/01/2010 Posted by | DIVERSE, DIVERTSMENT | , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: