CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

VIDEO: TU MACHEDUNII

14/07/2011 Posted by | AROMANII DIN BALCANI | , , , , , , , | Lasă un comentariu

VIDEO: Picurar cu albi oi

14/03/2011 Posted by | MUZICA | , , , , , | Lasă un comentariu

VIDEO: BANA DI FICIOR

Tufechi câḑură ńil’i di ori                         Puşti căzură mii de ori
Pisti mârate vlahi hori                               Peste biete sate valahe
Di ńil’i di ori pi-a noşţă fraţ                      De mii de ori pe-ai noştri fraţi
I-aflăm pit căl’iuri vâtâmaţ                      I-am gasit pe drumuri ucişi
Ma l-agiunḑi, ia sculaţ                                Dar  ajunge, ia sculaţi
Bre giońi ficiori, bre giońi ficiori!          Viteji feciori, viteji feciori!

Noi himu a Pindului ficiori                          Suntem ai Pindului feciori
Noi himu ş-buńi, noi him ş-arăi                Noi suntem şi buni, noi suntem şi răi
Tufechili ştim s-li mânuim                           Puştile ştim să le mânuim
Nu nă-i africă ta s-murim                             Nu ne e frică să murim
Că pitu aestă va s-duchim                            Că prin asta o să simţim
Că himu armâńi dit Munţăl’i Pind             Că suntem aromâni din Munţii Pind

Nu-aveţ în vini sânḑâ-n voi                         N- aveţi în vine sânge voi
Nu hiţ armâńi, nu hiţ ca noi                         Nu sunteţi aromâni, nu sunteţi ca noi
Ma cându-a s-grim a nostru zbor              Când  vom  grai a noastră vorbă
Va s-hibă zbor căḑut dit nior                      Va fi cuvant căzut din nor
Aestă-i bana di ficior                                       Asta e viaţa de haiduc
Aşi vrem noi, aşi vrem noi!                          Aşa vrem noi, aşa vrem noi!

 

 

Transpunere din aromana in dialectul  daco-roman de Izabela Papazicu

http://daimadeadun.wordpress.com/

Publicitate

14/03/2011 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: