CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

CIA a implantat dispozitive de telecomanda în creierul unor soldaţi .CIA implanted electrodes in brains of unsuspecting soldiers, suit alleges

Flag and soldiers saluting.
Stockphoto.com/ Kriss Russell

Un grup de veterani militari dau în judecată CIA pentru a aduce clarificări în privinţa implantării în creierele lor a unor dispozitive de telecomandă.

Este binecunoscut faptul că CIA a început să testeze pe soldaţi substanţe precum LSD începând cu anii 1950, dar se ştie mai puţin despre suspiciunile conform cărora agenţia a implantat electrozi în subiecţii umani.

Într-un proces intentat în 2009 (2009 lawsuit (.pdf)) se reclamă faptul că CIA a intenţionat să proiecteze şi să testeze electrozi septali cu ajutorul cărora să poată controla comportamentul uman. Firul procesului a arătat că, întrucât guvernul nu a dezvăluit niciodată riscurile, subiecţii nu au putut să-şi dea consimţământul în cunoştinţă de cauză. 

Bruce Price, unul dintre cei ce au depus plângere, crede că scanările RMN confirmă faptul că CIA a plasat un dispozitiv în creierul său, în anul 1966.

La un moment dat, Bruce a primit ordinul de a se deplasa la o clădire împrejmuită cu un gard de sârmă, care găzduia animale folosite pentru teste (câini, pisici, maimuţe, rozătoare – purceluşi de Guineea). După misiune, Bruce a fost prins de-a lungul pieptului, încheieturilor de la mâini şi de la glezne, fiind imobilizat şi legat într-un scaun cu rotile, doar pentru scurte momente recăpătându-şi cunoştinţa.

Într-un moment ca acesta, el îşi aminteşte că era acoperit de mare de sânge, a realizat că era vorba despre el, însă nu putea să-şi dea seama de unde i se trage asta. De asemenea, percepea porţiuni din braţele sale şi dosul mâinii ca fiind albastre. Încheieturile şi gleznele îi erau bătucite şi inflamate în zonele în care a fost legat de scaunul cu rotile. Bruce crede că în acele împrejurări i-a fost implantat în creier un dispozitiv septal.

Inculpaţii au plasat un tip de implant în sinusul etmoidal drept al lui Bruce, în apropierea lobului frontal al creierului său. La scanarea cu un computer tomograf, implantul apare sub forma unui „corp străin” cu o compoziţie nedeterminată (posibil plastic sau material compozit) plasat în etmoidul drept, aspect confirmat într-un raport radiologic din data de 30 iunie 2004.

Conform unei cărţi din 1979 a lui John Marks (fost ofiţer de informaţii al Departamentului de Stat al SUA) – The CIA and the Search for the Manchurian Candidate, („CIA şi căutarea Candidatului Manchurian”), un memoriu intern datat din 1961, aparţinând unui om de ştiinţă din cadrul unei agenţii de top, arăta că „a fost demonstrată eficienţa controlării activităţilor asupra mai multor specii de animale…investigaţiile din domeniu şi evaluările deschid drumul către aplicarea selectivă a unor elemente din aceste tehnici şi asupra omului”.

„CIA a demarat astfel de experimente întrucât avea convingerea că sovieticii făceau la fel”, a scris Jeff Stein în publicaţia The Washington Post .

La mijlocul lui noiembrie,  Judecătorul magistrat al S.U.A.  James Larson a hotărât că CIA trebuie să prezinte înregistrări şi martori privind experimentele derulate pe miile de soldaţi din 1950 până în 1975.

„CIA a pretins deja că unele documente constituie secret de stat, dar Larson a spus că agenţia trebuie să dea mai multe detalii”, se arată pe portalul de ştiri judecătoreşti Courthouse News Service .

CIA a insistat asupra faptului că descoperirea este nejustificată în acest caz, întrucât niciodată nu au fost alocate fonduri şi nici nu s-au derulat cercetări cu substanţe speciale având ca subiecţi umani personalul militar. Larson însă nu a fost convins de aceste argumente.

„Curtea respinge concluzia CIA că ar fi necesară aducerea unei piese de legătură în cadrul plângerii făcute de reclamanţi şi decide ca CIA să răspundă în cel mai serios mod cererilor veteranilor, mai ales datorită faptului că, concluzia inculpaţilor, aşa cum se prezintă, poate fi pusă la îndoială”, a specificat el.

Însă Larson nu a obligat CIA să prezinte înregistrări privind dispozitivele implantate în unii dintre subiecţii umani.

Gordon P. Erspamer, avocatul şef al veteranilor, a declarat pentru publicaţia The Washington Post că el continuă să acuze CIA pentru implantarea dispozitivelor în creierele clienţilor săi. „Este indubitabil faptul că aceste experimente au avut loc, însă inculpaţii spun că au utilizat cercetători din mediul privat iar subiecţii supuşi testelor au fost selectaţi din închisori, spitale şi sanatorii, şi nu din rândul personalului militar activ”, a spus Erspamer. „CIA a declarat că nu are nicio informaţie în legătură cu acest subiect”.

Erspamer a declarat că în cuprinsul dosarului sunt descrise „dispozitive electrice implantate cu electrozi în ţesutul creierului în diverse regiuni, incluzând hipocampusul, hipotalamusul, lobul frontal (prin sept), cortexul şi alte locaţii”.

„O mare parte din această muncă a fost realizată lângă Universitatea Tulane prin folosirea unui spital local şi a unor fonduri provenind de la o organizaţie de faţadă numită Commonwealth Fund”, a declarat el. „Am încercat să obţinem documente de la Tulane, însă ni s-a spus că au fost distruse cu prilejul inundaţiilor provocate de uragane”.

Source:rawstory.com

Article:”CIA implanted electrodes in brains of unsuspecting soldiers, suit alleges”

CIA implanted electrodes in brains of unsuspecting soldiers, suit alleges

Monday, November 29th, 2010
By David Edwards

CIA seal b CIA implanted electrodes in brains of unsuspecting soldiers, suit alleges

A group of military veterans are suing to get the CIA to come clean about allegedly implanting remote control devices in their brains.

It’s well known that the CIA began testing substances like LSD on soldiers beginning in the 1950s but less is known about allegations that the agency implanted electrodes in subjects.

A 2009 lawsuit (pdf)claimed that the CIA intended to design and test septal electrodes that would enable them to control human behavior. The lawsuit said that because the government never disclosed the risks, the subjects were not able to give informed consent.

Bruce Price, one plaintiff in the lawsuit, believes that MRI scans confirm that the CIA placed a device in his brain in 1966.

At one point, Bruce was ordered to visit a building with a chain link fence that housed test animals, including dogs, cats, guinea pigs and monkeys. After reporting, Bruce was strapped across his chest, his wrists, and his ankles to a gurney. Bruce occasionally would regain consciousness for brief moments. On one such instance, he remembers being covered with a great deal of blood, and assumed it was his own, but did not really know the source. Also portions of his arms and the backs of his hand were blue. His wrist and ankles were bruised and sore at the points where he had been strapped to the gurney. Bruce believes that this is the time period during which a septal implant was placed in his brain.

DEFENDANTS placed some sort of an implant in Bruce’s right ethmoid sinus near the frontal lobe of his brain. The implant appears on CT scans as a “foreign body” of undetermined composition (perhaps plastic or some composite material) in Bruce’s right ethmoid, as confirmed in a radiology report dated June 30, 2004.

According to a 1979 book by former State Department intelligence officer John Marks, The CIA and the Search for the Manchurian Candidate, an internal 1961 memo by a top agency scientist reported that „the feasibility of remote control of activities in several species of animals has been demonstrated… Special investigations and evaluations will be conducted toward the application of selected elements of these techniques to man.”

„The CIA pursued such experiments because it was convinced the Soviets were doing the same,” The Washington Post‘s Jeff Stein noted.

In mid-November, U.S. Magistrate Judge James Larson ruled that the CIA must produce records and testimony regarding the experiments conducted on thousands of soldiers from 1950 through 1975.

„The CIA has already claimed that some documents are protected under the state-secrets privilege, but Larson said the agency needs to be more specific,” Courthouse News Service reported.

The CIA insisted discovery was unwarranted in its case, because it never funded or conducted drug research on military personnel.

Larson wasn’t convinced.

„[T]his court rejects the conclusion that the CIA necessarily lacks a nexus to Plaintiffs’ claims, and orders the CIA to respond in earnest” to the veterans’ requests, „particularly because defendants have presented evidence that would appear to cast doubt on that conclusion,” he wrote.

But Larson ruled that the CIA did not have to produce records about devices implanted in some of the subjects.

Gordon P. Erspamer, lead attorney for the veterans, told The Washington Post that he is still pursuing the CIA for implanting devices in his clients’ brains.

„There is no question that these experiments were done but defendants say that they used private researchers and test subjects drawn from prisons, hospitals and nursing homes as subjects, not active duty military [personnel],” Erspamer said. „CIA said it had no one knowledgeable on this topic.”

Erspamer noted that papers filed in the case describe „electrical devices implanted in brain tissue with electrodes in various regions, including the hippocampus, the hypothalamus, the frontal lobe (via the septum), the cortex and various other places.”

„A lot of this work was done out of Tulane University using a local state hospital and funding from a cut-out (front) organization called the Commonwealth Fund,” he said.

„We tried to get docs from Tulane, but they told us that they were destroyed in the hurricane flooding.”

Publicitate

11/12/2010 Posted by | PRESA INTERNATIONALA | , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: