CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL EVOCATĂ ÎN MEMORIILE UNUI DIPLOMAT RUS

Imagini pentru harta europei 1914

 

 

 

 

Motto:

 

Când totul a luat sfârșit, Brătianu și cu Poklevski, cu lacrimi în ochi, s-au îmbrățișat; ne-am strâns cu toții mâna,
arătându-ne speranța că actul care se iscălise va fi spre fericirea neamului românesc.

4/17 august 1916
I.G. Duca, Amintiri politice

 

 

 

Intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei a fost unul dintre cele mai importante evenimente politico-militare ale anului 1916 și cu implicații aparte în desfășurare a Marelui Război. În clipa în care Kaizerul Wilhelm al II-lea a aflat de intrarea României în război, în timp ce juca scat, „și-a pierdut pe de-a-ntregul cumpătul” și a declarat că războiul este „categoric pierdut”.

Înaltul Comandament German (OHL) a fost la fel de surprins ca și Kaizerul, însă, totuși, generalul Erich von Falkenhayn, șeful OHL, nu ignorase o astfel de perspectivă și se pregătise pentru ea.

România încerca să profite de conjunctura momentului pentru a-și făuri unitatea națională, prin întregirea cu Transilvania, Bucovina, Banatul întreg până la Tisa, ceea ce îl îndreptățea pe Ion I. C. Brătianu să declare:

„Se impune să ieşim din neutralitate, dar, pe de altă parte, având drept ideal unitatea naţională, suntem datori să urmărim realizarea lui, căci nu se ştie dacă în decursul veacurilor vom găsi vreun prilej atât de prielnic ca cel de azi. Iată de ce nu putem să mergem decât alături de Aliaţi şi în contra Puterilor Centrale.” 

 

Eforturile beligeranților în Primul Război Mondial de-a atrage România în luptă, într-o tabără sau alta, i-au permis lui Ion I. C. Brătianu aplicarea unei strategii diplomatice care avea să se concretizeze, pentru început, într-o neutralitate binevoitoare sau „expectativă armată”.

Eforturile diplomatice ale Rusiei țariste se vor concretiza în Acordul bilateral Brătianu – Sazonov din 18 septembrie 1914 prin care se menționa faptul că „Rusia se angajează să se opună la orice atingere a statului quo teritorial al României în fruntariile actuale” .

Totodată, Rusia recunoștea dreptul României asupra Transilvaniei, precum și posibilitatea de-a participa la împărțirea Bucovinei, alături de Rusia, în baza principiului naționalităților care va servi drept bază în delimitarea teritoriului.

 „România poate ocupa teritoriile mai sus menționate (Transilvania și Bucovina – n. n.) când va judeca mai bine. Rusia se obligă să facă să fie aprobate de către cabinetele din Londra și din Paris instrucțiile de mai sus” , se menționa în Acordul româno-rus din 18 septembrie 1914.

 În anii ce vor urma până la intrarea României în război, primul-ministru al României, Ion I. C. Brătianu, va insista asupra faptului că pentru pacea viitoare a Europei, pentru stabilirea unei noi ordini este necesar ca principiul naţionalităţilor să triumfe pentru toate statele europene interesate, în speță și pentru România.

Într-un interviu apărut, la data de 1 iunie 1915, în Jurnal de Geneve, premierul României menționa faptul că România nu cere, de fapt, decât restitutio, în condițiile în care noua ordine politico-teritorială, care urma să succeadă războiului, nu se putea instaura fără victoria principiului naţionalităţilor.

 

 

 

 

 

Imagini pentru Stanisław Koziełł Poklewski photos

 

 

 

 

Foto: Stanisław Koziełł Poklewski  (n. 1868 – d. 1939), diplomat rus de origine poloneză, trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Imperiului Rus în România pe perioada Primului Război Mondial. A servit în misiunile diplomatice în Japonia și Persia.

În anii 1901-1906  a fost primul secretar, iar între 1906 și 1909 – consilier al Ambasadei Imperiale ruse la Londra, prieten apropiat și mâna dreaptă a ambasadorului rus în Marea Britanie, contele Alexander Benkendorf. În timp ce lucra la Londra, el a devenit, de asemenea,un apropiat al  reprezentanților înaltei aristocrații engleze, jucând  un rol semnificativ în primele etape ale pregătirii acordului anglo-rus, semnat în august 1907.   Contele Witte, în memoriile sale, a scris despre el ca fiind „favoritul regelui Edward și al celui mai apropiat prieten al lui, Izvolsky și familia lui”.  

În 1913-1915 a fost trimis în București în Regatul României, în decembrie 1915 a fost înlocuit de N. Shebeko și  din  nou a fost numit în acest post de către guvernul provizoriu condus de Kerenski, după Revoluția din februarie din Rusia.

A avut merite deosebite în negocierea acordului românesc de intrare în război din 1916 și  a dobândit o bună reputație în România.

În 1918, după Revoluția bolșevică din octombrie, a refuzat să lucreze pentru bolșevici și a rămas să trăiască în România. În perioada 1920-1930 a fost reprezentant al Înaltului Comisariat pentru Refugiați din cadrul Societății Națiunilor (Comitetul Nansen) din regat, fiind implicat în acordarea de asistență emigranților ruși în România.

 

 

 

În data de 01.05.1915, diplomatul rus scria în memoriile sale :

Brătianu a fost personal la mine astăzi și mi-a comunicat următoarele: Chiar de la începutul războiului european, el nu numai că s-a hotărât definitiv să nu ridice armele contra Antantei, dar, din contra, a căutat, prin toate mijloacele posibile diplomației române, să creeze o situație care ar accelera posibilitatea unei acțiuni active a României de partea noastră.

Clarificarea definitivă a intențiilor Italiei permit și Guvernului român să participe la război în viitorul cel mai apropiat, dar Consiliul de Miniștri ar fi dorit să stabilească precis, în prealabil, prin tratative cu Guvernul Imperial, frontierele viitoarelor cuceriri ale României, cum și să încheie cu noi o convenție militară, care, între altele, ar prevedea și chestiunea continuării aprovizionării Armatei Române cu materiale de război.

În ceea ce privește viitoarele frontiere, dorința Guvernului român este următoarea: la Sud frontiera va trece pe Dunăre până la confluența Tisei și apoi de-a lungul acestui afluent până la 15 km de orașul Seghedin, iar de aici, excluzând Debreținul, se va îndrepta spre confluența Someșului în Tisa, continuând pe linia de despărțire a apelor până la frontiera Galiției, pe care o va urma și pe frontiera acesteia până la Prut, pe care Guvernul român ar dori să-l aibă ca frontieră definitivă între Rusia și România.

Eu i-am spus lui Brătianu că o astfel de frontieră ar încălca principiul naționalităților în trei locuri, și anume în Bucovina, în Banat și în Rusia Transcarpatică. Brătianu a răspuns că el este gata să cedeze în ceea ce privește Rusia Transcarpatică, dar că Guvernul român acordă o importanță prioritară frontierei pe Prut și Tisa în Banat și că, în cazul când noi refuzăm României linia acestor râuri, el personal nu-și ia răspunderea că România va participa la război și va prefera să-și păstreze neutralitatea până la sfârșitul lui. 

Referitor la momentul intrării României în război, Brătianu a expus părerea lui personală că acesta trebuie să fie fixat prin convenția militară și că, în cazul când tratativele în curs se vor finaliza rapid, el ar putea să coincidă, aproximativ, cu data condiționată de Italia.

În convorbirea de lungă durată se înțelege că eu n-am evitat să-i spun lui Brătianu părerea mea personală că pretențiile României sunt exagerate și că este necesar a se fixa precis data intrării active a României în război.  Oricare ar fi răspunsul nostru la propunerile românilor, aș considera că este de dorit ca el să aibă un caracter împăciuitor și să fiu informat cât mai repede posibil asupra celor hotărâte, pentru a accelera intrarea României în război.

Un astfel de răspuns ne-ar da posibilitatea și de aici înainte să influențăm asupra lui Brătianu prin opinia publică de aici, care va fi extrem de impresionată de hotărârea Italiei. Un alt caracter al acestui răspuns poate fi folosit cu succes de Brătianu cu scopul de a diminua curentul opiniei publice de aici, care este pentru intrarea imediată a României în război.

 

 

 

 

 

Surse: 

http://www.academia.edu/9149838/A_Russian_Diplomat_in_Bucharest_S.A._Poklevskii-Koziell_and_the_Bessarabian_Cause_1919-1920_Engl_

http://www.acum100.ro/node/489

https://www.aesgs.ro/relatiile-politico-militare-si-diplomatice-romano-ruse-in-primul-razboi-mondial-1914-1918/

Publicitate

03/02/2019 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

150 de ani de ISTORIE ROMANEASCA

România oficial menţionat ca atare de la -12.o7.1866– la încheierea  procesului inceput  in 1859  odata cu  Unirea Principatelor Romane ,Moldova si Muntenia. (Partea Moldovei dintre Prut si Nistru  – Basarabia -a devenit parte a Rusiei în 1812 în temeiul unui tratat de pace cu Turcia ).  România a proclamat independenţa de 9 mai 1877 , ca urmare a războiului ruso-turc .

Pe 28 .03.1881 a devenit un regat . În 1918 , Romania  a inclus Basarabia, Bucovina şi Transilvania ( acest eveniment este sărbătorită în România ca finalizarea formarea unui stat român unificat ).

În 1940 , Basarabia şi Bucovina de Nord la cererea guvernului sovietic a revenit URSS.

Transilvania de Nord ca  urmare a  arbitrajjului nazist german si fascist italian de la  Viena  a  fost transferata  Ungariei.

La 30 decembrie 1947 monarhia a fost abolita  şi a fost proclamata Republica Populară Română .

 La data de 21 august , 1965  se proclama  Republica Socialistă România . După răsturnarea lui Ceauşescu a venit la putere Consiliul Frontului Salvării Naţionale in 29 decembrie 1989 tara fiind  denumita a pur şi simplu România.

Capitala – Bucuresti.

Diviziuni administrativă: 41 de judete :( judetul ) ( Alba , Arad, Arges , Bacau, Bistrita-Nasaud, Bihor , Botosani , Brasov , Braila , Buzau, Vaslui, Vrancea , Valcea , Galati, Gorj , Giurgiu , Dolj , Dambovita , Ilfov , Karash -Severin , Cluj, Covasna , Constanţa , Călăraşi, Maramureş, Mehedinţi , Mureş, Neamţ , Olt, Prahov , Satu Mare , Sibiu, Suceava , Sălaj , Teleorman , Timis , Tulcea, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi ) şi 1 municipiu (Bucureşti ).

Şeful statului – Preşedinte ales prin vot universal pentru 5 ani.
Guvern – Consiliul de Miniştri; Şeful guvernului – Prim-ministrul

Legislatură – parlament bicameral format din Senat (137 de membri , membrii sunt aleşi direct , în mod proporţional pentru 4 ani) şi Camera Deputaţilor (332 de membri, membrii aleşi prin vot universal direct pe  4 ani)
unitate monetară – 1 leu = 100 bani .

Şefii  de stat:

Prinţul ( Domnitor ) Principatelor Române Unite :

 PRINT{DOMNITOR}AL PRINCIPATELOR UNITE

Alexandru Ioan Cuza I
( Alexandru Ioan I CUZA )
Alexandru Ioan Cuza

20/03/1820
05/15/1873

23/12/1861
02/23/1866

De administraţie al şcolii ( „Coaliţia monstruos „):

 ADMINISTRATIE PROVIZORIE{LOCOTENENTA DOMNEASCA}

– Nicolae Constantin Golescu
( Nicolae Constantin Golescu )
Nicolae Constantin Golescu
– Lasker KATARDZHIU
( Lascar Catargiu )
Lasker Katardzhiu
– Nicolae Haralambie
( Nicolae Haralambie )
Nicolae Haralambie

1810
187813/11/1823
11/04/18991835
1908

02/23/1866
05/22/1866

Prinţul din România:

 PRINCIPE DE ROMANIA

Carol I ( EITEL CARL FRIEDRICH TSEFIRINUS Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen
CAROL I ( FRIEDRICH EITEL KARL ZEHHYRINUS Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen )
Carol I

20/04/1839
10/10/1914

05/22/1866
26/03/1881

Regii din România:

 REGII ROMANIEI

Carol I ( EITEL CARL FRIEDRICH TSEFIRINUS Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen
CAROL I ( FRIEDRICH EITEL KARL ZEHHYRINUS Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen )
Carol I

20/04/1839
10/10/1914

26/03/1881
10/10/1914

 File:Kingdom of Romania - Big CoA.svg

Ferdinand I de Hohenzollern
( FERDINAND I Hohenzollern-Sigmaringen )
Ferdinand I

24/08/1865
20/07/1927

10/10/1914
20/07/1927

guvernatorii militare din România:

 GUVERNATORI MILITARI

Erich von Falkenhayn (Germania)
( Erich von Falkenhayn )
Erich von Falkenhayn

11/11/1861
08/04/1922

09/18/1916
12/06/1916

August Machens von (Germania)
( August von Mackensen )
Von Machens

06/12/1849
11/08/1945

12/06/1916
29/11/1918

Arhiducele august IOSIF ( Viktor Maria Klemens ) Austria ( Austro- Ungaria)
( august IOSIF ( VIKTOR Klemens Maria) Erzherzog von Österreich)
August Joseph al Austriei

08/09/1872
06/07/1962

02/12/1916
15/01/1918

Baronul von Hermann von Kevesh KEVESHHAZA ( Austro-Ungaria )
( Freiherr von Hermann von KÖVESS KÖVESSHÁZA )
Hermann von KÖVES

30/03/1854
22/09/1924

15/01/1918
04/05/1918

Regele din România:

 REGII ROMANIEI

Mihai I , Prinţ de Hohenzollern
( Mihai I Hohenzollern-Sigmaringen )
Mihai I

10/25/1921

20/07/1927
08/06/1930

Regency :

 REGENTA REGALA

– principele Nicolae de Hohenzollern
(Nicolae Hohenzollern -Sigmaringen Prince )
Prinţul Nicolae
– Patriarhul Miron KRISTI
( Patriarhul Miron Cristea )
Miron Cristea
– Gheorghe Buzdugan ( până la 10.07.1929 )
( Gheorghe Buzdugan )
– Konstantin SERETSYANU (din 09/10/1929 )
( SARATEANU Constantin )
Constantin Seretsyanu

18/08/1903
09/07/1978

07/20/1868
03/06/193910/02/1867
10/07/1929
1862
05/23/1935

20/07/1927
08/06/1930

Regii din România:

 REGII ROMANIEI

Carol II de Hohenzollern
( CAROL II Hohenzollern-Sigmaringen )
Carol al II-

15/10/1893
04/04/1953

08/06/1930
09/06/1940

Mihai I , Prinţ de Hohenzollern
( Mihai I Hohenzollern-Sigmaringen )
Mihai I

10/25/1921

09/06/1940
12/30/1947

Preşedintele Prezidiului Republicii Populare Române :

 PRESEDINTELE PREZIDIULUI REPUBLICII POPULARE ROMANE

Constantin Ion Parhon
( Constantin Ion Parhon )
Constantin Ion Parhon

15 sau 10/28/1874
09/08/1969

12/30/1947
13/04/1948

Partidul Comunist Român

Comitetul interimar prezidenţial :

 COMITET INTERIMAR PREZIDENTIAL

– Mihail Sadoveanu
( Mihail Sadoveanu )
Mihail Sadoveanu
– Constantin Ion Parhon
( Constantin Ion Parhon )
Constantin Ion Parhon
– George CTERE
( Gheorghe Stere )
– Ion Nikulov
( Ion Niculi )
– Stefan Vojtek
( Ştefan Voitec )
Stefan Vojtek

05/11/1880
19/10/196115 sau 10/28/1874
09/08/1969

1900
12/05/1984

12/30/1947
13/04/1948

Preşedinţii Prezidiului Marii Adunări Naţionale a RPR :

 PRESEDINTII PREZIDIULUI MARII ADUNARI NATIONALE A  R.P.R.

Constantin Ion Parhon
( Constantin Ion Parhon )
Constantin Ion Parhon

15 sau 10/28/1874
09/08/1969

13/04/1948
02/06/1952

Muncitoresc Român Partidul

Petru Groza
( Petru Groza )
Petru Groza

12/07/1884
07/01/1958

02/06/1952
07/01/1958

Muncitoresc Român Partidul

– Mihai Sadoveanu ( hotărând )
( Mihail Sadoveanu )
Mihail Sadoveanu
– MOISESKU Anton ( hotărând )
( Anton Moisescu )

05/11/1880
19/10/196118 ..
19 ..

07/01/1958
11/01/1958

Muncitoresc Român Partidul

Ion Gheorghe Iosif MAURER
( Ion Gheorghe Iosif MAURER )
Ion Gheorghe Maurer , Joseph

23/09/1902
02/08/2000

11/01/1958
03/21/1961

Muncitoresc Român Partidul

Preşedintele Consiliului de Stat al RPR :

 PRESEDINTII CONSILIULUI DE STAT AL R.P.R.

Gheorghe Gheorghiu-Dej
( Gheorghe Gheorghiu-Dej )
Gheorghe Gheorghiu-Dej

08/11/1901
19/03/1965

03/21/1961
19/03/1965

Muncitoresc Român Partidul

– Ion Gheorghe Iosif MAURER
( Ion Gheorghe Iosif MAURER )
Ion Gheorghe Maurer
– Stefan Vojtek
( Ştefan Voitec )
Stefan Vojtek
– Avram BUNACHIU
( Avram Bunaciu )

23/09/1902
02/08/20001900
12/05/19841909
1983

19/03/1965
24/03/1965

Muncitoresc Român Partidul

Kivu de STAND
( Chivu Stoica )
Kivu de atitudine

08/08/1908
18/02/1975

24/03/1965
08/21/1965

Partidul Muncitoresc Român / Partidul Comunist Român

Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România :

 PRESEDINTII CONSILIULUI DE STAT AL R.S.R.

Kivu de STAND
( Chivu Stoica )
Kivu de atitudine

08/08/1908
18/02/1975

08/21/1965
09/12/1967

Partidul Comunist Român

Nicolae Ceauşescu
( CEAUSESKU Nicolae )
Nicolae Ceauşescu

26/01/1918
12/25/1989

09/12/1967
03/28/1974

Partidul Comunist Român

Preşedintele Republicii Socialiste România :

 PRESEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Nicolae Ceauşescu
( CEAUSESKU Nicolae )
Nicolae Ceauşescu

26/01/1918
12/25/1989

03/28/1974
12/22/1989

Partidul Comunist Român

Preşedinte al Frontului Salvării Naţionale din România:

 Presedintele Frontului Salvarii Nationale

Ion Iliescu
( Ion Iliescu )
Ion Iliescu

03/03/1930

12/22/1989
13/02/1990

Preşedinte al Consiliului Provizoriu de România Accord Naţional :

 PRESEDINTELE CFSN

Ion Iliescu
( Ion Iliescu )
Ion Iliescu

03/03/1930

13/02/1990
06/20/1990

Preşedinţii din România:

 PRESEDINTII ROMANIEI

Ion Iliescu
( Ion Iliescu )
Ion Iliescu

03/03/1930

06/20/1990
29/11/1996

Partidul Democraţiei Sociale

Emil Constantinescu, Ion
( Ion Emil CONSTANTINESCU )
Emil Constantinescu, Ion

11/19/1939

29/11/1996
12/20/2000

Convenţia Democrată

Ion Iliescu
( Ion Iliescu )
Ion Iliescu

03/03/1930

12/20/2000
12/20/2004

Partidul Democraţiei Sociale , Partidul Social Democrat

Traian Băsescu
( Traian Băsescu )
Băsescu

04/11/1951

12/20/2004

Partidul Democrat

Nicolae Văcăroiu (temporar )
( Nicolae Văcăroiu )
Nicolae Văcăroiu

05/12/1943

20/04/2007
23/05/2007

Partidul Social Democrat

Şefi de guvern:

Prim-ministrul :

 PRIM -MINISTRI AI GUVERNELOR ROMANIEI

Barbu KATARDZHIU
( Barbu Catargiu )
Barbu Katardzhiu

26/10/1807
06/08/1862

02/15/1862
06/08/1862

Conservator

Apostolul Arsac
( ARSACHE Apostol )
Apostolul Arsac

1789
1869

06/08/1862
06/24/1862

Conservator

Nicolae KRETSULESKU
( Nicolae Cretulescu )
Nicolae Kretsulesku

1812
1900

06/24/1862
24/10/1863

Moderat

Mihail Kogălniceanu
( Mihail Kogălniceanu )
Mihail Kogălniceanu

06/09/1817
07/01/1891

24/10/1863
06/02/1865

Liberal

Nicolae KRETSULESKU
( Nicolae Cretulescu )
Nicolae Kretsulesku

1812
1900

06/02/1865
05/24/1866

Moderat

Lasker KATARDZHIU
( Lascar Catargiu )
Lasker Katardzhiu

13/11/1823
11/04/1899

05/24/1866
15/07/1866

Conservator

Constantin Alexandru Rosetti ( hotărând )
( Constantin Alexandru Rosetti )
Constantin Alexandru Rosetti

02/06/1816
11/04/1885

15/07/1866
07/16/1866

Ion Ghica
( Ion Ghica )
Ion Ghica

12/08/1816
05/04/1897

07/16/1866
03/13/1867

Moderat

Nicolae KRETSULESKU
( Nicolae Cretulescu )
Nicolae Kretsulesku

1812
1900

03/13/1867
11/26/1867

Moderat

Ştefan Golescu
( Ştefan Golescu )
Ştefan Golescu

1809
1874

11/26/1867
05/12/1868

Liberal

Nicolae Constantin Golescu
( Nicolae Constantin Golescu )
Nicolae Constantin Golescu

1810
1877

05/12/1868
07.1868

Liberal

Ion Constantin Brătianu
( Constantin Ion Brătianu )
Ion Constantin Brătianu

06/02/1821
16/05/1891

07.1868
28/11/1868

Dimitrie Ghica
( Dimitrie Ghica )
Dimitrie Ghica

1816
1897

28/11/1868
02/14/1870

Moderat

Alexandru Golescu, Alba
( Alexandru Golescu – Albu)
Alexandru Golescu

1819
08/15/1881

02/14/1870
01/05/1870

Manolake Costache EPURYANU
( EPUREANU Manolache Costache )
Manolake Costache Epuryanu

1823
07/09/1880

01/05/1870
12/26/1870

Liberal

Ion Ghica
( Ion Ghica )
Ion Ghica

12/08/1816
05/04/1897

12/26/1870
03/24/1871

Moderat

Lasker KATARDZHIU
( Lascar Catargiu )
Lasker Katardzhiu

13/11/1823
11/04/1899

03/24/1871
04/17/1876

Conservator

Ion Emanuel Florescu
( Ion Emanoil FLORESCU )
Ion Emanuel Florescu

08/07/1819
05/22/1893

04/17/1876
05/06/1876

Liberal

Manolake Costache EPURYANU
( EPUREANU Manolache Costache )
Manolake Costache Epuryanu

1823
07/09/1880

05/06/1876
08/05/1876

Liberal

Ion Constantin Brătianu
( Constantin Ion Brătianu )
Ion Constantin Brătianu

06/02/1821
16/05/1891

08/05/1876
04/19/1881

Liberal

Dumitru ( Dimitri ) Brătianu
( Dimitrie C. Brătianu )
Dimitrie Brătianu

1817 sau 1818
08/06/1892

04/19/1881
06/21/1881

Liberal

Ion Constantin Brătianu
( Constantin Ion Brătianu )
Ion Constantin Brătianu

06/02/1821
16/05/1891

06/21/1881
04/13/1888

Liberal

Theodor Rosetti
( Teodor Rosetti )
Theodor Rosetti

04/05/1837
17/07/1932

04/13/1888
11/04/1889

Conservator

Lasker KATARDZHIU
( Lascar Catargiu )
Lasker Katardzhiu

13/11/1823
11/04/1899

11/04/1889
02/03/1891

Conservator

Ion Emanuel Florescu
( Ion Emanoil FLORESCU )
Ion Emanuel Florescu

08/07/1819
05/22/1893

02/03/1891
29/12/1891

Liberal / Conservator

Lasker KATARDZHIU
( Lascar Catargiu )
Lasker Katardzhiu

13/11/1823
11/04/1899

29/12/1891
15/10/1895

Conservator

Dimitrie Sturdza Alexandru- MIKLEUSHANU
( Alexandru Dimitrie Sturdza – MICLAUSANU )
Dimitrie Alexandru Sturdza

03/10/1833
10/08/1914

15/10/1895
12/02/1896

Liberal

Petre Aurelian
( Petre S. Aurelian)
Petre Aurelian

12/13/1833
24/01/1909

12/02/1896
04/12/1897

Liberal

Dimitrie Sturdza Alexandru- MIKLEUSHANU
( Alexandru Dimitrie Sturdza – MICLAUSANU )
Dimitrie Alexandru Sturdza

03/10/1833
10/08/1914

04/12/1897
23/04/1899

Liberal

Gheorghe Grigore Cantacuzino
( Gheorghe Grigore Cantacuzino )
Gheorghe Grigore Cantacuzino

22/09/1833
03/22/1913

23/04/1899
19/07/1900

Conservator

Petre Carp
( Petre P. Carp )
Peter Karp

29/06/1837
06/19/1919

19/07/1900
27/02/1901

Conservator

Dimitrie Sturdza Alexandru- MIKLEUSHANU
( Alexandru Dimitrie Sturdza – MICLAUSANU )
Dimitrie Alexandru Sturdza

03/10/1833
10/08/1914

27/02/1901
04/01/1906

Liberal

Gheorghe Grigore Cantacuzino
( Gheorghe Grigore Cantacuzino )
Gheorghe Grigore Cantacuzino

22/09/1833
03/22/1913

04/01/1906
03/24/1907

Conservator

Dimitrie Sturdza Alexandru- MIKLEUSHANU
( Alexandru Dimitrie Sturdza – MICLAUSANU )
Dimitrie Alexandru Sturdza

1833
1914

03/24/1907
01/09/1909

Liberal

Ion ( Ionel ) Brătianu Konstantin
(Ion Constantin I. Brătianu)
Ion Constantin Brătianu

08/20/1864
11/24/1927

01/09/1909
01/14/1911

Liberal

Petre Carp
( Petre P. Carp )
Peter Karp

29/06/1837
06/19/1919

01/14/1911
04/10/1912

Conservator

Titu Liviu Maiorescu
(Maiorescu Titu Liviu )
Titu Liviu Maiorescu

02/15/1840
06/18/1917

04/10/1912
01/15/1914

Conservator

Ion ( Ionel ) Brătianu Konstantin
(Ion Constantin I. Brătianu)
Ion Constantin Brătianu

08/20/1864
11/24/1927

01/15/1914
09/02/1918

Partidul Naţional Liberal

Alexander AVERESKU
( Alexandru Averescu )
Alexander Averesku

04/03/1859
02/10/1938

09/02/1918
15/03/1918

Militar

Alexander MARGILOMAN
( Alexandru Marghiloman )
Alexander Margiloman

07/04/1854
10/05/1925

15/03/1918
24/10/1918

Conservator Partidul Progresist

Constantin KONDE
( Constantin Coandă )

1857
1932

24/10/1918
12/14/1918

Militar

Ion ( Ionel ) Brătianu Konstantin
(Ion Constantin I. Brătianu)
Ion Constantin Brătianu

08/20/1864
11/24/1927

12/14/1918
01/10/1919

Partidul Naţional Liberal

Arthur VEYTOYANU
( Artur Văitoianu )
Arthur Veytoyanu

1864
1957

01/10/1919
12/09/1919

Partidul Naţional Român

Alexandru Vaida guvernator
( Alexandru Vaida-Voevod )
Alexandru Vaida- guvernator

1872
03/19/1950

12/09/1919
03/19/1920

Partidul Naţional Român

Alexander AVERESKU
( Alexandru Averescu )
Alexander Averesku

04/03/1859
02/10/1938

03/19/1920
18/12/1921

Partidul Popular

Dumitru Ionescu Gitse Ioan Tacke
( Ioan Dumitru Ghiţă Take Ionescu )
Dumitru Ionescu Gitse Ioan Tacke

25/10/1858
06/02/1922

18/12/1921
19/01/1922

Conservator -Democrat

Ion ( Ionel ) Brătianu Konstantin
(Ion Constantin I. Brătianu)
Ion Constantin Brătianu

08/20/1864
11/24/1927

19/01/1922
30/03/1926

Partidul Naţional Liberal

Alexander AVERESKU
( Alexandru Averescu )
Alexander Averesku

04/03/1859
02/10/1938

30/03/1926
06/04/1927

Partidul Popular

Barbu Alexandru Ştirbu
( Alexandru Barbu Ştirbei )
Barbu Ştirbu

11/04/1873
1946

06/04/1927
21/06/1927

Ion ( Ionel ) Brătianu Konstantin
(Ion Constantin I. Brătianu)
Ion Constantin Brătianu

08/20/1864
11/24/1927

21/06/1927
11/24/1927

Partidul Naţional Liberal

Vintile Brătianu
( BRATIANU Vintila )
Vintile Brătianu

1867
12/23/1930

11/24/1927
11/11/1928

Partidul Naţional Liberal

Julius Maniu
( Iuliu Maniu )
Julius Maniu

01/08/1873
05/02/1953

11/11/1928
08/06/1930

Partidul Naţional Taranesc

George Mironescu
( Gheorghe G. Mironescu )
George Mironescu

01/29/1874
1949

08/06/1930
06/13/1930

Partidul Naţional Taranesc

Julius Maniu
( Iuliu Maniu )
Julius Maniu

01/08/1873
05/02/1953

06/13/1930
10/10/1930

George Mironescu
( Gheorghe G. Mironescu )
George Mironescu

01/29/1874
1949

10/10/1931
04/19/1931

Partidul Naţional TARANESC

Nicolae Iorga
( Nicolae Iorga )
Nicolae Iorga

06/17/1871
27/11/1940

04/19/1931
06/06/1932

Partidul Naţional tsaranistskaya

Alexandru Vaida guvernator
( Alexandru Vaida-Voevod )
Alexandru Vaida- guvernator

1872
03/19/1950

06/06/1932
19/10/1932

Partidul Naţional tsaranistskaya

Julius Maniu
( Iuliu Maniu )
Julius Maniu

01/08/1873
05/02/1953

19/10/1932
14/01/1933

Partidul Naţional tsaranistskaya

Alexandru Vaida guvernator
( Alexandru Vaida-Voevod )
Alexandru Vaida- guvernator

1872
03/19/1950

14/01/1933
14/11/1933

Partidul Naţional tsaranistskaya

Ion Gheorghe Duca
( Ion Gheorghe Duca)
Ion Gheorghe Duca

1879
12/30/1933

14/11/1933
12/29/1933

Partidul Naţional Liberal

Constantin ANGELESKI
( Constantin Angelescu )
Constantin ANGELESKI

1870
1948

12/29/1933
01/03/1934

Partidul Naţional Liberal

George TETERESKU
( Gheorghe Tătărescu )
George Teteresku

12/22/1886
28/03/1957

01/03/1934
28/12/1937

Partidul Naţional Liberal

Octavian Goga
( Octavian Goga )
Octavian Goga

04/01/1881
07/05/1938

28/12/1937
02/11/1938

Partidul Naţional Creştin

Patriarhul Miron KRISTI
( Patriarhul Miron Cristea )
Miron Cristea

07/20/1868
03/06/1939

02/11/1938
03/06/1939

Armand Călinescu
( Armand CALINESCU )
Armand Călinescu

06/04/1893
09/21/1939

03/06/1939
09/21/1939

Frontul Naţional Reconstrucţie

George ARGESHANU
( Gheorghe Argeseanu )
George Argeshanu

02/28/1884
27/11/1940

09/21/1939
09/28/1939

Frontul Naţional Reconstrucţie

Constantin ARGETOYANU
( Constantin Argetoianu )
Constantin Argetoyanu

1871
06/02/1952

09/28/1939
24/11/1939

Frontul Naţional Reconstrucţie

George TETERESKU
( Gheorghe Tătărescu )
George Teteresku

12/22/1886
28/03/1957

24/11/1939
07/04/1940

Frontului Naţional Reconstrucţie / Partidul Naţiunii

Ion DZHIGURTU
( Ion Gigurtu )
Ion Dzhigurtu

1886
1959

07/04/1940
04/09/1940

Partidul Naţiunii

Ion Victor Antonescu
( Victor Ion Antonescu )
Ion Victor Antonescu

06/15/1882
01/06/1946

04/09/1940
14/09/1940

Militar

Kondukator membre:

 CONDUCATORUL ROMANIEI

Ion Victor Antonescu
( Victor Ion Antonescu )
Ion Victor Antonescu

06/15/1882
01/06/1946

14/09/1940
08/23/1944

Militar

Prim-ministrul :

Julius Maniu
( Iuliu Maniu )
Julius Maniu

01/08/1873
05/02/1953

08/23/1944
08/27/1944

Partidul Naţional Taranesc

Goria SIMA ( în opoziţie )
( Horia Sima )
Goria Sima

03/07/1907
25/05/1993

08/24/1944
12/04/1945

” Garda de Fier „

Constantin Sănătescu
( Constantin Sănătescu )
Constantin Sănătescu

01/14/1885
08/11/1947

08/27/1944
02/12/1944

Militar

Nicolae REDESKU
( Nicolae Rădescu )
Nicolae Redesku

30/03/1874
05/16/1953

02/12/1944
03/06/1945

Militar

Petru Groza
( Petru Groza )
Petru Groza

12/07/1884
07/01/1958

03/06/1945
12/30/1947

agricultorilor faţă; Partidul Comunist Român

Preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române :

Petru Groza
( Petru Groza )
Petru Groza

12/07/1884
07/01/1958

01/01/1948
02/06/1952

Muncitoresc Român Partidul

Gheorghe Gheorghiu-Dej
( Gheorghe Gheorghiu-Dej )
Gheorghe Gheorghiu-Dej

08/11/1901
19/03/1965

02/06/1952
02/10/1955

Muncitoresc Român Partidul

Kivu de STAND
( Chivu Stoica )
Kivu de atitudine

08/08/1908
18/02/1975

02/10/1955
03/21/1961

Muncitoresc Român Partidul

Ion Gheorghe Iosif MAURER
( Ion Gheorghe Iosif MAURER )
Ion Gheorghe Maurer

23/09/1902
02/08/2000

03/21/1961
08/21/1965

Partidul Muncitoresc Român / Partidul Comunist Român

Preşedintele Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România :

Ion Gheorghe Iosif MAURER
( Ion Gheorghe Iosif MAURER )
Ion Gheorghe Maurer

23/09/1902
02/08/2000

08/21/1965
03/29/1974

Partidul Comunist Român

Manya MENESKU
( Manea Manescu )
Manya Menesku

09/08/1916

03/29/1974
29/03/1979

Partidul Comunist Român

Ilie VERDETS
( Ilie Verdeţ )
Ilie Verdets

10/05/1925
20/03/2001

29/03/1979
21/05/1982

Partidul Comunist Român

 Constantin Dascalescu

Constantin Deskelesku

07/02/1923
05/16/2003

21/05/1982
12/22/1989

Partidul Comunist Român

Prim-ministrul :

Petre Roman ( temporar până la 20.06.1990 )
( Petre Roman )
Petre Roman

07/22/1946

12/26/1989
10/01/1991

Frontul Salvării Naţionale

Theodor Dumitru STOLOZHAN
( Theodor Dumitru Stolojan )
Theodor Dumitru Stolozhan

10/24/1943

10/01/1991
04/11/1992

Nicolae Văcăroiu
( Nicolae Văcăroiu )
Nicolae Văcăroiu

05/12/1943

04/11/1992
12/12/1996

Partidul Democraţiei Sociale

Victor Ciorbea
( Victor Ciorbea )
Victor Ciorbea

10/26/1954

12/12/1996
30/03/1998

Naţionale tserenistskaya Partidul Creştin-Democrat

Gavril Dezso ( hotărând )
( Gavril Dejeu )
Gavril Dezso

09/11/1932

30/03/1998
15/04/1998

Naţionale tserenistskaya Partidul Creştin-Democrat

Radu Vasile
( Radu Vasile )
Radu Vasile

10/10/1942

15/04/1998
24/12/1999

Naţionale tserenistskaya Partidul Creştin-Democrat

Alexander Atanasov ( hotărând )
( Alexandru Athanasiu )
Alexandru Atanasiu

01/01/1955

14/12/1999
12/22/1999

Partidul Social Democrat Român

Mugur Constantin ISERESKU
( Constantin Mugur Isarescu )
Mugur Constantin Iseresku

01/08/1949

12/22/1999
28/12/2000

Adrian Năstase
( Adrian Nastase )
Adrian Năstase

22/06/1950

28/12/2000
12/21/2004

Partidul Democraţiei Sociale / Partidul Social Democrat

Eugen BEZHINARIU ( hotărând )
( Eugen Bejinariu )
Eugen Bezhinariu

28/01/1959

12/21/2004
29/12/2004

Partidul Social Democrat

Călin Anton Constantin Popescu -Tăriceanu
( Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu )
Călin Popescu-Tăriceanu

14/01/1952

29/12/2004

Partidul Naţional Liberal

Liderii Partidului Comunist Român (în 1921-1922 – Partidul Socialist Comunist . , în 1922-1948 de ani. Iar din 1965 – Partidul Comunist , în 1948 – 65 de ani. – Partidul Muncitoresc Român „):

Secretari :

Gheorghe Cristescu
( CRISTESCU Gheorghe )
Gheorghe Cristescu

10/10/1882
29/11/1973

05.1921
1924

Elec KEBLESH
( Elek KÖBLÖS )

1877
09/12/1938

1924
1927

Vitaly Holostenko
( Vitali Holostenco )

1900
1937

1927
1931

Alexander Stefano
( STEFANSKI Alexander )

1931
1936

Boris Ştefanov Mateev
( Boris Mateev STEFANOV )

1883
19 ..

1936
1940

Stefan FORISH
( Ştefan Foriş )

09/05/1892
1946

1940
1944

Gheorghe Gheorghiu-Dej
( Gheorghe Gheorghiu-Dej )
Gheorghe Gheorghiu-Dej

08/11/1901
19/03/1965

10.1945
20/04/1954

Primii secretari ai Comitetului Central :

Gheorghe Apostol
( Gheorghe Apostol )
Gheorghe Apostol

05/16/1913

20/04/1954
30/09/1955

Gheorghe Gheorghiu-Dej
( Gheorghe Gheorghiu-Dej )
Gheorghe Gheorghiu-Dej

08/11/1901
19/03/1965

30/09/1955
19/03/1965

Nicolae Ceauşescu
( Nicolae Ceauşescu )
Nicolae Ceauşescu

26/01/1918
12/25/1989

22/03/1965
07.1965

Secretar al Comitetului Central general :

Nicolae Ceauşescu
( Nicolae Ceauşescu )
Nicolae Ceauşescu

26/01/1918
12/25/1989

07.1965
12/25/1989

 Alegeri prezidenţiale :

05/20/1990

candidat

partid

%

Ion Iliescu
( Ion Iliescu )

Frontul Salvării Naţionale

85.07

Radu KYMPYANU
( Radu Câmpeanu )

Partidul Naţional Liberal

10.64

Ion RATIU
( Ion Ratiu )

Naţionale tserenistskaya Partidul Creştin-Democrat

4.29

Numai

100

27/09/1992 ( Runda 1)

10/11/1992 ( Runda 2 )

candidat

partid

%

%

Ion Iliescu
( Ion Iliescu )

Frontul Democrat pentru Salvării Naţionale

47.34

61.43

Emil Constantinescu, Ion
( Ion Emil CONSTANTINESCU )

Naţionale tserenistskaya Partidul Creştin-Democrat

31.24

38.57

George Funaro
( Gheorghe Funar )

Partidul Naţional Unitatea de români

10.88

Caius Traian Dragomir
( Caius Traian Dragomir)

Frontul Salvării Naţionale

4.74

John MYNZATU
( Ioan Mânzatu )

Partidul Republican

3.05

Mircea Druk
( Mircea Druc )

2.75

Numai

100

100

03/11/1996 ( Runda 1)

17/11/1996 ( Runda 2 )

candidat

partid

%

Emil Constantinescu, Ion
( Ion Emil CONSTANTINESCU )

Convenţia Democrată

28.21

54.41

Ion Iliescu
( Ion Iliescu )

Frontul Democrat pentru Salvării Naţionale

32.25

45.59

Petre Roman
( Petre Roman )

Uniunea Social Democrată

20.54

Gyorgy Frunda
( Frunda Gyorgy)

Uniunea Democrată a Maghiarilor

6.02

Corneliu Vadim Tudor
( Corneliu Vadim Tudor )

România Mare

4.72

George Funaro
( Gheorghe Funar )

Partidul Naţional Unitatea de români

3.22

Tudor Mokhorev
( Tudor Mohora )

Partidul Socialist

1.27

Nicolae Manolescu
( NICOLAE MANOLESCU )

Alianţa Naţional Liberal

0.71

Adrian PEUNESKU
( Adrian Paunescu )

Partidul Socialist

0.69

Ioan Pop de Popa
( Ioan Pop de Popa)

Uniunea Naţională Center

0.47

Gheorghe Muntean
( MUNTEAN Gheorghe )

Partidul Pensionarilor din România

0.43

Radu KYMPYANU
( Radu Câmpeanu )

Alianţa Naţional Liberal de mediu

0.35

Angelina Nutsu
( ANGHELINA Nuţu )

0.34

Constantin Mudawi
( Constantin MUDAVA )

0.31

Constantin Niculescu
( Constantin NICULESCU )

Partidul Naţional şoferii

0.24

Nicolae militare
( Nicolae Militaru )

0.22

Numai

100

100

11/26/2000 ( Runda 1)

10/12/2000 ( Runda 2 )

candidat

partid

%

Ion Iliescu
( Ion Iliescu )

Partidul Democraţiei Sociale

36.35

66.83

Corneliu Vadim Tudor
( Corneliu Vadim Tudor )

România Mare

28.34

33.17

Theodor Dumitru STOLOZHAN
( Theodor Dumitru Stolojan )

Partidul Naţional Liberal

11.78

Mugur ISERESKU
( Mugur Isarescu )

9.54

Gyorgy Frunda
( Frunda Gyorgy)

Uniunea Democrată a Maghiarilor

6.22

Petre Roman
( Petre Roman )

Partidul Democrat

2.99

Teodor Meleşcanu
( Teodor Melescanu )

Alianţa pentru România

1.91

Eduard Gheorghe Manole
( MANOLE Gheorghe Eduard )

1.19

Graciela Elena BYRLE
( Graziela -Elena Barla )

0.55

Paul- Philippe Hohenzollern
( Paul- Philippe Hohenzollern )

0.49

Ioan Sasu
( Ioan Sasu )

Partidul Socialist

0.34

Nicolae Cheverny
( Nicolae CEVERNI )

0.29

Numai

100

100

29/11/2004 ( Runda 1)

13/12/2004 ( Runda 2 )

candidat

partid

%

%

Traian Băsescu
( Traian Băsescu )

Partidul Naţional Liberal – Partidul Democrat

33.92

51.23

Adrian Năstase
( Adrian Nastase )

Partidul Social Democrat – Partidul Umanist

40.94

48.77

Corneliu Vadim Tudor
( Corneliu Vadim Tudor )

România Mare

12.57

Marko Bela
( Marko Bela )

Uniunea Democrată a Maghiarilor

5.10

George CHUHANDU
( Gheorghe Ciuhandu )

Naţionale tserenistskaya Partidul Creştin-Democrat

1.90

George Bek
( George Becali )

Parte din noua generaţie

1.77

Petre Roman
( Petre Roman )

Forţa Democrată

1.35

George Deane
(Dinu Gheorghe )

1.08

Marian Petre MILUTS
( Marian Petre Milut )

Uniunea Naţională a patronajul din România

0.42

Ovidiu TUDORICHI
( TUDORICI Ovidiu )

Uniunii Europene pentru Reconstrucţie română

0.36

Aurel Radulescu
( Aurel RADULESCU )

Popular Creştin Democrat Alianţa

0.34

Alexandru Raj Tunaru
( Alexandru Raj Tunaru )

Tinerii Democrat

0.26

Numai

100

alegeri parlamentare :

1933

20-22.12.1937

partid

%

%

loc

Partidul Naţional Liberal

52

35.92

142

Partidul Naţional tserenistskaya

20.40

” Garda de Fier „

15.58

66

Partidul Naţional Creştin

9.15

35

Maghiară de Apărare

4.43

Partidul Naţional Liberal ( Brătianu )

3.89

16

Partidul Radical tserenistskaya

2.25

Tara partid

1.70

Partidul Evreiesc

1.42

Partidul german

1.42

Partidul Social Democrat

0.94

Partidul Popular

0.83

Partidul Muncitorilor ” fata

0.23

Alţii

0.36

Numai

100

100

387

11/19/1946

partid

%

loc

Bloc partidele democratice ( Partidul Comunist din Partidul Social Democrat + + + agricultori Frontul Partidul Naţional Liberal ( Teteresku ) + + Uniunea patrioţilor tserenistskaya Partidului Naţional ( Alexandrescu ) + Comitetul Democrat Evreiesc )

68.7

348

Partidul Naţional tserenistskaya

12.7

32

Poporul maghiar a Uniunii

8.2

29

Partidul Naţional Liberal

3.7

3

Agricultorii Democrat Partidul

2.3

2

Alţii

4.4

Numai

100

414

05/20/1990

27/09/1992

03/11/1996

Senat

Cameră
Deputaţilor

Senat

Cameră
Deputaţilor

Senat

Cameră
Deputaţilor

partid

%

loc

%

loc

%

loc

%

loc

%

loc

%

loc

Frontul Salvării Naţionale

67.02

91

66.31

263

10.38

18

10.19

43

Uniunea Democrată Maghiară

7.2

12

7.23

29

7.58

12

7.46

27

6.82

11

6.64

25

Partidul Naţional Liberal

7.06

10

6.41

29

2.1

Mişcarea ecologice româneşti

2.5

1

2.62

12

2.1

Naţionale tserenistskaya Partidul Creştin-Democrat

2.45

1

2.56

12

Alianţa pentru unitatea românească (Partidul Unităţii Naţionale Române + Partidul Republican )

2.15

2

2.12

9

Partidul Democrat Agrar

1.59

1.83

9

3.3

5

Partidul Ecologist Român

1.38

1

1.69

8

Partidul Social Democrat

1.1

1.05

5

Partidul Social Democrat din România

0.5

0.53

2

Partidul Democrat Centrul de

0.48

2

Partidul Democrat al Muncii

0.38

1

Partidul gratuit de schimbare

0.34

1

Partidul Naţional Reconstrucţie

0.32

1

Partidul tinere de liber-democraţilor

0.32

1

Liberal Uniunea Brătianu

0.27

1

Partidul Democraţiei Sociale

23.08

41

21.52

91

Frontul Democrat pentru Salvării Naţionale

28.29

49

27.72

117

Convenţia Democrată (Partidul Naţional taranesc  Creştin-Democrat + Partidul Alianta Civica + aripa de tineret a Partidului Naţional Liberal + Partidul Social Democrat + etc )

20.16

34 (21 +7 +
1 1 4 )

20.01

82 (42 +13 +
11 10 6 )

Convenţia Democrată (

Partidul

Naţional taranesc Creştin-Democrat + Partidul Liberal , + 1993 Partidul Naţional Liberal ( demokr. Convenţia ) Română alternative parte + + + Român Partidul Ecologist Român Mişcarea Ecologică )

30.7

53 (27 +17 +4 +3 +1 +1)

30.17

122 (83 +25 +5 +3 +5 +1)

Partidul Republican

1.9

Partidul Naţional Unitatea de români

8.12

14

7.72

30

4.22

7

4.36

18

România Mare

3.85

6

3.89

16

4.54

8

4.46

19

Partidul Muncii Socialiste

3.18

5

3.04

13

Uniunea Social-Democrat ( Frontul Democrat Salvării Partidul Naţional Român + Partidul Social Democrat)

13.16

23 (22 +1)

12.93

53 (43 +10)

Minorităţile etnice

11

Numai

100

119

100

396

100

143

100

341

100

143

100

328

11/26/2000

28/11/2004

Senat

Camera Deputaţilor

Senat

Camera Deputaţilor

partid

%

loc

%

loc

%

loc

%

loc

Uniunea Democrată Maghiară

6.9

12

6.8

27

6.2

10

6.2

22

Partidul Naţional Liberal

7.48

13

6.89

30

Partidul Democraţiei Sociale

37.09

65

36.61

155

România Mare

21.01

37

19.48

84

13.6

21

13.0

48

Partidul Democrat

7.58

13

7.03

31

Uniunea Naţională ( Partidul Social Democrat + Partidul Umanist )

37.2

57 (46 +11)

36.8

132 (113 +19)

Coaliţia de Dreptate şi Adevăr ( Partidul National Liberal Partidul Democrat + )

31.8

49 (28 +11)

31.5

112 (64 +48)

Parte din noua generaţie

2.4

2.2

Partidul Naional Taranesc Creştin-Democrat

1.9

1.8

Minorităţile etnice

18

Numai

100

140

100

327

100

137

100

332

Surse : Wikipedia ( en. ), Wikipedia ( ro), Oameni de  stat Cahoon Ben, Domnitori, http://www.mai.gov.ro .,http://proekt-wms.narod.ru/

 

 

 

18/07/2010 Posted by | LUMEA ROMANEASCA, ROMANIA MODERNA | , , , , , , , , , , , , , | 3 comentarii

   

%d blogeri au apreciat: