CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

VIDEO SI INTERVIU cu profesorul Dinu C. Giurescu: “Si cu spatele la zid trebuie sa te bati pentru valorile nationale “

Dinu Giurescu

“Evenimente relativ recente (vezi fosta Iugoslavie) au demonstrat că nu este prea complicat să se constituie un „nou stat” pe teritoriul unui stat european, fie prin mijloace militare, fie altele, cu concursul susţinut al mass-mediei internaţionale. Este un posibil precedent care, adaptat, poate fi invocat şi pus în practică şi în România.

Anume o detaşare de facto, prin regionalizare şi mijloace economice (investiţii mari) menite să arate tuturor locuitorilor avantajele noii împărţiri teritoriale.”
În 10 februarie recent, „pe neobservate”, aşa cum îşi doreşte Marko Bela, senatorii Puterii au lăsat să treacă pe sub nasul Opoziţiei proiectul legii unei noi regionalizări a României, pus în operă de UDMR. Fără e explica de ce actualele opt regiuni de dezvoltare nu sunt bune, fără nici o presiune din partea UE şi aparent fără nici o logică, liderii udemerişti au continuat practicarea a ceea ce ştiu ei cel mai bine: şantajul.

Din confruntarea cu partidele româneşti ahtiate după putere, astăzi, ca şi ieri şi alaltăieri, organizaţia cu rol de partid etnic a ieşit întotdeauna învingătoare. Pas cu pas, urmărindu-şi programul şi „viziunea” pe termen lung, UDMR a şantajat tot ce se putea, a obţinut tot ce şi-a dorit, a aplicat întregul „arsenal istoric” al gherilei etno-centriste, separatiste, autonomiste.

Cu o doză uriaşă de aroganţă şi sfidare, liderii aşa-zişi „europeni” ai maghiarimii din România au avut curajul să propună guvernanţilor de la Bucureşti refacerea hărţii tragice din 1940, când pumnalul horthysto-hitleristo-mussolinian a fost înfipt în trupul Transilvaniei. Cum această sfidare nu e de ajuns pentru îndeplinirea planurilor autonomiste, UDMR face presiuni asupra guvernanţilor să treacă, în paralel, şi Legea Minorităţilor prin asumarea răspunderii guvernului – metoda prin care guvernul Boc a dăruit de curând liderilor udemerişti istoria şi geografia în limba maghiară, precum şi o întinsă listă cu discriminări pozitive în învăţământ.

În acest mod, şefii celei mai însemnate minorităţi etnice din România obţin supra-drepturi orientate făţiş spre separatism etnic şi chiar spre anularea de facto a unirii Transilvaniei cu Tara Mamă. Ne aflăm, practic, în stare de „alarmă la vedere”, cum se spune în aviaţie, deoarece UDMR nu mai face nici măcar un minim de efort pentru a-şi masca intenţiile. În acest context, de o gravitate extremă pentru destinul statului naţional unitar român, am considerat necesar să aflăm opinia unuia dintre marii istorici de la Academie, profesorul Dinu C. Giurescu.

„Potrivit Legii Educaţiei, 92% dintre elevii români au mai puţine drepturi decât 8% dintre elevii minorităţilor”
– „Repetabila alianţă” dintre UDMR şi partidele care s-au perindat până acum la putere, împlineşte, azi-mâine, 20 de ani. Cum vedeţi, domnule profesor, această evoluţie?
– După 1990, minorităţile etnice, indiferent de numărul lor, au obţinut un statut extrem de generos, având, printre altele, reprezentanţi în parlament în mod automat. Se detaşează la mare distanţă maghiarii, conduşi de UDMR – o entitate cu un statut nedefinit: nici partid politic, nici organizaţie neguvernamentală.

Nu contează însă dacă este sau nu partid politic. Interesant este să urmărim ce a obţinut UDMR participând la toate legislaturile şi aproape la toate guvernele. Vă spun de pe acum: nu am nimic împotrivă dacă UDMR participă la guvernul central; ei au oameni bine pregătiţi, trebuie să recunoaştem, iar mulţi din generaţia mai bătrână, nu din cea tânără, vorbesc bine româneşte. Ca urmare, pot să aibă o contribuţie pozitivă la gospodărirea treburilor ţării.

 Unde încep lucrurile să se strice este acolo unde această organizaţie încearcă să obţină mai multe drepturi decât marea majoritate a românilor. O să mă refer la un domeniu pe care îl cunosc mai bine: Legea Educaţiei. Această lege îi împarte pe şcolari în două mari categorii: 92% din elevii români de şcoală generală şi liceu au mai puţine drepturi decât 8% din elevii minorităţilor.

Foarte bine că tineretul minoritar are drepturi multe, dar vreau ca aceleaşi drepturi să fie extinse şi asupra românilor. Atunci suntem de acord.

Dar ca majoritatea să fie discriminată negativ în favoarea minorităţii e un lucru pe care nu-l înţeleg. Nu înţeleg cum o şcoală cu numai 5-6 elevi maghiari continuă să funcţioneze, în timp ce o şcoală cu 10-15 elevi români se închide. Cea dintâi capătă personalitate juridică, în timp ce a doua nu. O anomalie! O lege foarte greu de înţeles.

Al doilea exemplu: niciunul dintre cele 23 de „principii directoare” ale legii nu face trimitere la necesitatea cunoaşterii istoriei, creaţiei şi civilizaţiei româneşti. În schimb, când e vorba de minoritari, se spune explicit că trebuie să cunoască istoria, tradiţiile, civilizaţia comunităţii respective. De acord să cunoască ei, dar de ce nu şi noi?

Mai mult, istoria este acceptată ca materie a „bacalaureatului naţional” numai la clasele umaniste, iar manualul de clasa a XII-a nu se mai numeşte „Istoria românilor”, ci, simplu, „Istorie”. Cui îi e ruşine de istoria românilor? Curioasă scăpare…
– De ce credeţi că i-au tăiat pe „români” din titlul manualului?
– Ca să se piardă identitatea naţională a românilor. O spun cu toată seriozitatea, cu deplină răspundere: mai multe fapte asemănătoare merg către acest scop.

Tineretul să nu mai aibă conştiinţa apartenenţei la un neam. Să fie un tineret de ăsta, euro-atlantic, axat pe valori precum mall-uri, vacanţe, călătorii, braking news, vibe radio etc. Pentru minorităţi, vom avea însă manuale diferite, în limbile lor materne. În acest caz mă întreb de ce? Credeţi c¬-o să cunoască mai bine istoria şi geografia României, dacă le-o traducem în maghiară sau germană? Mi se pare extrem de stranie această prevedere.

Dacă vorbim, în context, de Tirolul austriac, atât de des invocat de UDMR, cred că germanii din Italia (din Tirol) ar fi foarte miraţi dacă, într-o zi, li s-ar spune că vor învăţa istoria Italiei în limba germană, şi nu în italiană, cum se întâmplă în prezent. Ar fi uimiţi să audă că limba italiană, limba statului în care trăiesc, le este predată ca limbă străină, cum se întâmplă cu limba română în şcolile maghiare de la noi. Am senzaţia că toate aceste revendicări ale UDMR, satisfăcute „la moment” de majoritatea românească şantajabilă, tind la o separare completă a minorităţii maghiare de majoritatea românească: „Nu mai vreau să am de a face cu dumneata! Nici în educaţie, nici teritorial, nici ca simboluri, nimic.

 Să ne separăm!” Bine, dar totuşi trăim într-un stat care are graniţe recunoscute internaţional, un stat naţional ce vine din istorie, sunt realităţi pe care nu le putem nega… „Ei, bine: noi vrem separare!” Aici mergem… Si-mi pun întrebarea: domnilor de la UDMR, doriţi ca această separare, să-i zicem culturală, să ducă la o separare teritorială? Întrebare retorică, se înţelege…

CITITI CONTINUAREA ARTICOLULUI AICI

18/10/2012 Posted by | POLITICA | , , , , , , , , , | Un comentariu

VIDEO: ROMÂNIA IN CALEA PRADATORILOR. GEORGE SOROS SI OFENSIVA MAGHIARĂ IN ARDEAL

harta ardeal giurascu

ROMÂNIA CA O PRADĂ. GEORGE SOROS ESTE UNUL DIN PROTAGONIŞTII  OFENSIVEI MAGHIARE ÎN ARDEAL

S-a constatat că în ultimii ani, în Transilvania se desfăşoară o abilă ofensivă economică, în scopul susţinerii autonomiei politice şi economice a judeţelor cu populaţie preponderent maghiară. George Soros este unul din protagoniştii acestei ofensive maghiare în Ardeal.
Creşterea influenţei maghiare în Ardeal conţine o strategie bine pusă la punct, care urmăreşte nişte linii de acţiune bine stabilite.

Acestea sunt:

– Retrocedarea imobilelor, terenurilor şi altor bunuri care au aparţinut nobilimii maghiare şi cultelor specifice etniei maghiare.

Acţiunile întreprinse pe această linie sunt susţinute pe baza fostului statut de naţiune privilegiată a Principatului Transilvaniei în care etnia maghiară deţinea puterea politică şi economică. Existenţa acestui statut a permis consemnarea proprietăţilor în mai multe documente folosite în prezent atât de istoriografia ungară, cât şi de către descendenţii familiilor nobiliare maghiare pentru a justifica şi solicita imperativ aplicarea principiului “Restitutio in integrum”, principiu care, aplicat fără discernământ în Transilvania, ar afecta interesele fundamentale ale populaţiei majoritare româneşti, mergându-se până la contestarea originii acesteia şi a dreptului legitim de a trăi în această zonă.
Pe baza dreptului “istoric” de proprietate este solicitată retrocedarea, în prima fază, a unor imobile şi terenuri dintre care mai reprezentative pentru etnicii maghiari, sunt la ora actuală următoarele:

– Timişoara: Casa maghiară şi Liceul Piarist;

– Oradea: Universitatea, Facultatea de Stomatologie, (revendicate de Fundaţia maghiară catolică “Caritas”), Muzeul Ţării Crişurilor (revendicat de către Biserica Catolică).

Tot în cadrul judeţului Bihor mai sunt revendicate Castelul din Cighid, clădirea spitalului din Borod (de către o persoană din Debrecen/Ungaria) şi terenul pe care se află Marghita (de către Biserica Reformată din Oradea).

-Satu Mare: sunt revendicate toate imobilele şi terenurile care au aparţinut nobilimii maghiare şi Bisericii Reformate, parte din ele fiind deja obţinute, cu sprijin parlamentar şi al autorităţii locale.

În judeţul Cluj, în perioada 1995-1997, o serie de asociaţii culturale şi turistice au fost preocupate să identifice monumente istorice şi clădiri sub motivaţia editării unor lucrări ştiinţifice. Documentele obţinute au fost folosite pentru începerea unor procese de recuperare a acestor imobile, folosindu-se din plin prevederile legii privind “restitutio in integrum”.
Sunt vizate de asemenea, diverse obiective de genul celor menţionate anterior, în oraşele Sf. Gheorghe, Braşov şi Sălaj, totalizând astfel o listă impresionantă de clădiri şi terenuri.

– Extinderea societăţilor comerciale cu capital mixt, româno-maghiar, în vederea realizării unui control tot mai accentuat al activităţii economice.

Din anul 1997, este în curs de derulare o puternică ofensivă economică a capitalului ungar în Transilvania. Astfel, prin intermediul bisericii catolice, etnicii maghiari au fost dirijaţi să-şi preschimbe cupoanele în acţiuni la diverse societăţi ce prezentau interes de complementaritate sau posibile concurente pentru industria uşoară ungară, care a luat un deosebit avânt.
Blocajul financiar şi speculaţiile bursiere au dus aceste întreprinderi în pragul falimentului sau la subevaluarea capitalului propriu, prin scăderea cursului acţiunilor, care au putut fi astfel achiziţionate foarte ieftin.

Este cazul întreprinderii “Armedica”, al cărui pachet majoritar de acţiuni a fost achiziţionat de societatea “Gedeon-Richter”, cu capital majoritar maghiaro-german, urmând apoi aprobarea în funcţiile de conducere a personalului loial acţionarului principal maghiar, amplasarea în interiorul intreprinderii a drapelului maghiar, impunerea folosirii limbii maghiare şi orientarea producţiei spre realizarea unor produse secundare care să faciliteze importul de medicamente din Ungaria.
La fel s-a procedat în cazul fermelor de tip “Avicola”, care, prin scăderea artificială a valorii acţiunilor şi prin scumpirea furajelor, au fost aduse în incapacitate de plată sau au fost falimentate.
De asemenea, a luat amploare micul trafic cu produse alimentare, care devine o adevărată concurenţă pentru produsele româneşti. Transilvania, în general, şi zonele din vest, sunt transformate în adevărate pieţe de desfacere, neoficiale, ale industriei alimentare ungare.
Şi în domeniul exploatării forestiere s-a produs un adevărat jaf încă din anul 1990, în special în judeţele Harghita şi Covasna, în condiţiile în care Ungaria este deficitară la această materie primă.
Se poate aprecia că intenţiile de a penetra economia din Transilvania se realizează prin intermediul unor firme ale minoritarilor maghiari, aflate în relaţii cu firme din străinătate, tot ale etnicilor maghiari.
Astfel firmele “Wuc” şi “Confortomega” din Cluj-Napoca, conduse de Zoltan Arpad, reprezintă interesele firmei ”Polus” din Canada, al cărei patron majoritar este tot un etnic maghiar.

– Susţinerea financiară a etnicilor maghiari, cu intervenţia unor bănci din Ungaria.

Investitorii români de etnie maghiară sunt puternic susţinuţi de către banca “Pater” din Târgu Mureş (filială a “Budapest Bank” din Ungaria) şi de fundaţia “Lam” din Ilieni, judeţul Covasna. Se acţionează pentru deschiderea unei filiale a băncii şi în Braşov.
Fundaţia “Lam” ( Fundaţia pentru încurajarea agriculturii particulare şi a dezvoltării agricole din judeţul Covasna) s-a constituit în anul 1993, ca reprezentanţă a fundaţiei “Heks” din Elveţia, la iniţiativa preotului reformat Kato Bela din comuna Ilieni, care este şi preşedintele acesteia.
Respectiva fundaţie îşi desfăşoară activitatea prin intermediul Bisericii reformate şi are ca principal scop ajutorarea cetăţenilor de naţionalitate maghiară pentru cumpărarea de terenuri şi prestarea de către aceştia a unor activităţi economice private: peste 60 de persoane de etnie maghiară au fost împrumutate, fără dobândă, cu sume între 500-95000$, cu scopul declarat de sprijinire a investiţiilor în agricultură.
Finanţarea agenţilor economici din Transilvania se realizează şi prin creditele acordate de băncile din Ungaria, cu condiţia ca minimum 65% din produsele importate să fie produse în Ungaria.
În acest context, se remarcă activitatea financiară desfăşurată de “Romanien American Enterprise Fund” care acordă credite în afaceri cu cele mai mici dobânzi de pe piaţă, în valoare de maximum 15000$, având durata de rambursare de până la 18 luni. Afacerea se derulează în cadrul programului “Capa”, partea americană fiind reprezentată de nimeni altul decât miliardarul George Soros.

Sursa: Basarabia literara md.

18/11/2011 Posted by | POLITICA | , , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: