CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

REZOLUȚIA CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE „PACTUL MOLOTOV- RIBBENTROP  – VERDE PENTRU DECLANȘAREA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL”

 

 

 

 

Pactul Ribentrop Molotov

 

 

 

 

REZOLUȚIA CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE „PACTUL MOLOTOV- RIBBENTROP  – VERDE PENTRU DECLANȘAREA CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL”

 

Noi, participanții la Conferință – istorici, oameni de știință și cultură, profesori, cercetători în domeniul istoriei  – constatăm că la baza declanșării celui de – Al Doilea Război Mondial, cea mai mare și sângeroasă conflagraţie militară din istoria omenirii, a stat semnarea la Moscova, la 23 august 1939, a Tratatului de neagresiune sovieto-german şi a Protocolului adiţional secret, documente prin care cele două puteri totalitare ale timpului – Germania nazistă și Uniunea Sovietică comunistă – și-au împărţit sferele de influență și stăpânire în Europa Centrală și de Sud-Est.

Cârdăşia secretă sovieto-nazistă a vizat şi România. Punând în aplicare prevederile Protocolului adițional secret, URSS, în bună înţelegere cu Germania hitleristă, la 28 iunie 1940, a ocupat Basarabia, nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa, instaurând în aceste teritorii românești modelul sovietic–comunist de administrare, caracterizat prin violarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prin politici represive excesive îndreptate împotriva populaţiei băștinașe.

În toiul operațiilor militare din vara anului 1944, URSS a reanexat teritoriile românești, ocupate în iunie 1940, amplificând politicile represive manifestate prin suprimarea activității partidelor politice, sovietizarea vieții publice, naționalizarea bunurilor și averii statului și a cetățenilor, persecutarea valorilor naționale, rusificarea și deznaționalizarea populației băștinașe, persecutarea clerului și a credincioșilor, suprimarea tuturor valorilor democratice, violarea drepturilor și libertăților populației locale, înfometarea și deportarea ei în regiunile îndepărtate ale Uniunii Sovietice, cu condiții extreme de viață.

Vorbind la modul general, în ziua de 24 august 1944, basarabenii au fost privați de drepturile și libertățile fundamentale, populației dintre Prut și Nistru impunându-i-se modelul inuman sovietic de organizare socială și politică.

De fapt, această zi a pus începutul unui adevărat dezastru politic, economic, social și uman pentru întreaga populație dintre Prut și Nistru.

În plan național, evenimentele din vara anului 1944 au condus la dezmembrarea, scindarea neamului românesc și a bisericii naționale, la schimbarea regimului politic din întregul spațiu românesc.

În deceniile postbelice de stăpânire sovietică a Basarabiei, ziua de 24 august 1944, zi în care trupele sovietice au cucerit oraşul Chişinău și sovieticii au preluat controlul asupra întregului teritoriu dintre Prut și Nistru, era considerată de propaganda comunistă „zi a eliberării Moldovei de sub cotropitorii fascişti germano-români”, poziție la care s-au raliat și autoritățile comuniste ale RSS Moldovenești.

Constatăm cu regret că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova – partid ce activează într-un stat ce și-a proclamat independența la 27 august 1991, în urma căderii comunismului și destrămării Uniunii Sovietice – reanimează practicile sovietice, organizând manifestări propagandistice de omagiere și elogiere a forței militare, agresiunii și represiunii.

Ba mai mult, acțiunile necugetate ale Președinției și ale Partidului Socialiștilor sunt parte componentă a unui amplu program propagandistic al Federației Ruse și fac parte din războiul hibrid purtat de fosta metropolă împotriva Republicii Moldova.

Conform scenariului de la Kremlin, la 24 august a.c., concomitent, în Parcul Victoria de pe Poklonnaya Gora din Moscova și în Piața Marii Adunări Naționalevor fi executate salve de tun și focuri de artificii în legătură cu „eliberarea” Chișinăului.

Prin acțiunile organizate în aceste zile de unele partide politice și instituții ale statului, în mod deosebit de Președinție, pe de o parte, se urmărește ponegrirea memoriei miilor de basarabeni care au devenit victime ale regimului sovietic de ocupație, pe de altă parte, se dorește elogierea și proslăvirea administrației militare sovietice, instaurate în Basarabia după operațiile militare din vara anului 1944, regimului politic totalitar ce a adus populației nenumărate suferințe și nenorociri.

În calitatea noastră de istorici, oameni de știință și cultură, profesori, cercetători în domeniul istoriei considerăm că nu există niciun temei juridic și istoric, nemaivorbind de cel moral, ca în aceste zile la Chișinăusă se organizeze manifestări propagandistice zgomotoase.

La baza convingerii noastre stau documentele istorice, mărturiile martorilor oculari, precum și rezultatele cercetărilor științifice, efectuate de oamenii de știință din țară și de peste hotare, prezentate în parte și în cadrul conferinței noastre științifice.

Îndemnăm (nu pentru prima oară!) autoritățile Republicii Moldova se abandoneze optica sovietică asupra semnificației zilei de 24 august 1944, să condamne ferm violările masive ale drepturilor omului comise de regimul comunist totalitar sovietic și să aducă omagiu victimelor acestui regim odios, să se abțină de la organizarea show-urilor propagandistice și să se ralieze la valorile civilizației europene, care pun preț pe valorile democratice, pe libertățile și drepturile omului.

Amintim că ziua de 23 august – data semnării Pactului Molotov-Ribbentrop – conform deciziei Parlamentului European, este declarată zi a comemorării victimelor stalinismului și nazismului, acțiune întreprinsă de noi în cadrul Conferinței științifice organizate.

Adoptată în unanimitate de participanții la Conferința științifică „Pactul Molotov-Ribbentrop – verde pentru declanșarea celui de-Al Doilea Război Mondial”.

 

Chișinău, 21 august 2019

 

 

Publicitate

22/08/2019 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: