CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 22 SEPTEMBRIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 22 septembrie în istoria noastră

1326: Cea mai veche menţiune de înnobilare a unui cneaz român de către regele Ungariei, Carol Robert d’Anjou.

Regele maghiar îi daruieşte printr-o diploma emisă la 22 septembrie lui Stanislău, fiul lui Stan Bârsan, pentru serviciile sale aduse regatului, mosia Zurduky (Surduc – Strâmtura), care îngloba satele Bârsana, Năneşti, Strâmtura şi Corneşti (jud. Maramureş) .

Este prima mentiune cunoscuta a unui  cneaz de origine valahă înobilat cu drept ereditar, transmisibil fiilor lui si totodata prima menţiune istorica a existenţei acestor localitati.

1591: A început prima domnie a voievodului Aron Tiranul în Moldova.

Aron Tiranul (Aron Emanoil, Aron cel Cumplit)

Foto: Aron Vodă domn al Moldovei, gravură de epocă

Aron Vodă (Aron Emanoil, supranumit Tiranul; (anul nașterii incert – d. 1597) a fost fiul lui Alexandru Lăpușneanu, fiind domn al Moldovei de două ori (22 septembrie 1591–iunie 1592 și 18 septembrie 1592–24 aprilie 1595).

A ajuns domn din rândaș, cumpărând tronul cu 1 milion de galbeni. La Istanbul, oferind marilor dregători ai Înaltei Porți daruri mai bogate decât contracandidații săi la domnie, a fost primit la 22 septembrie 1591, în audiență pentru tradiționalul ceremonial al sărutării mâinii, de către sultanul Murad al III-lea, gest care a însemnat, practic, confirmarea sa ca domn al Moldovei.

A plecat din capitala Imperiului Otoman, abia la 13 noiembrie, după ce și-a onorat angajamentele financiare luate față de padișah și sfetnicii săi, îndeosebi marele vizir Ferhad pașa, atunci când „cerșise” domnia „Kara Bogdaniei”.

Ca să-și plătească datoriile, a scos dări noi. Cronicile spun că Aron Vodă „prăda” țara, că agenții care strângeau dările erau însoțiți de turci și că la urmă a dat ordin ca să se ia de la tot omul câte un bou, iar pentru cei care nu aveau, se lua de la alții. De aceea, țara s-a răsculat, iar Aron a înăbușit răscoala cu cruzime. Poarta l-a mazilit în iunie 1592, dar, datorită rugăminților creditorilor săi, a fost numit din nou domn.

1768 : A murit la Roma, episcopul Ioan Inochentie Micu – Klein (Clain), unul dintre marii luptători pentru cauza românilor ardeleni.

Inocențiu Micu-Klein, pe numele laic Ioan Micu, (n. 24 iunie 1692, după alte surse, în 1700, Sadu, Mărginimea Sibiului) a fost episcop greco-catolic al Episcopiei române unite de Făgăraș. În anul 1737 a mutat sediul episcopal la Blaj, unde a ridicat Catedrala „Sfânta Treime” și mănăstirea cu același hram.

A iniţiat lupta politică a românilor din Transilvania pentru ridicarea acestora la statutul de naţiune politică.

Numeroasele sale demersuri personale, petiţii, memorii, inclusiv un amplu „Supplex Libellus”, la Guvern, la Dietă şi la Curte, l-au făcut, în cele din urmă, indezirabil.

Chemat la Viena, în 1744, şi pus sub acuzare, a luat drumul Romei, de unde nu i s-a mai permis să se întoarcă în ţară.

Este considerat întemeietorul gândirii politice românești moderne.

Osemintele i-au fost aduse în România, ca urmare a dorinţei lui testamentare, şi înhumate la Blaj, la 19 octombrie 1997  in cadrul unei liturghii festive, într-un mormânt săpat la loc de cinste, in fata iconostasului din Catedrala „Sfânta Treime”, ctitorită de el.

1831: S-a născut Grigore Cobălcescu, geolog şi paleontolog roman, cel care a pus bazele geologiei româneşti, ca disciplină ştiinţifică; (decedat la 21 mai 1892).

 A studiat trei ani geologia și mineralogia la Paris. Reîntors în țară a devenit primul profesor titular de Geologie și Mineralogie, la Universitatea din Iași, unde a rămas pe tot parcursul vieții. 

A publicat, în 1862, prima lucrare geologică originală “Calcariul de la Rapidea” (1862);

Este considerat creatorul școlii românești de geologie și întemeietorul cercetărilor geofizice din România, a pus bazele geologiei românești, ca disciplină științifică.

A fost președinte al Societății Științifice din Iași, fiind profesor al unor somități recunoscute în domeniu: N. Leon, Grigore Antipa, D. Voinov, Emil Racoviță ș.a.

A fost membru titular al Academiei Române din 1886.

1832: S-a născut la București, omul politic român Gheorghe Grigore Cantacuzino, descendentul direct al domnului muntean Constantin Brâncoveanu , al voievozilor români Cantacuzini și al împăraților bizantini; d.22 martie 1913, București.

1832-1913 Gheorghe Grigore Cantacuzino

A studiat la București și Paris, unde și-a luat doctoratul în Drept (1858). După ce s-a întors în țară a fost numit judecător la Tribunalul Ilfov, după care a devenit consilier la Curtea de Apel București, funcție din care a demisionat în 1864. A participat activ la coaliția politică care a dus la îndepărtarea domnitorului Al.Ioan Cuza de la conducerea României.

A fost ales de mai multe ori deputat și senator în Parlamentul României, apoi primar al Bucureștiului (mai 1869–ianuarie 1870). Una din inițiativele sale ca primar a fost și ridicarea monumentului Fântâna George Grigorie Cantacuzino din Parcul „Carol I”.

A deținut funcția de ministru de Interne, de prim-ministru al României, ministru al Lucrărilor Publice și pe cea de ministru al Justiției. După moartea lui Lascăr Catargiu a devenit șeful Partidului Conservator. Datorită averii sale colosale a fost supranumit Nababul. A construit trei palate: Palatul Cantacuzino din București, care adăpostește în prezent Muzeul Național George Enescu, Castelul Cantacuzino din Bușteni, în prezent muzeu, și Palatul Cantacuzino de la Florești.

1835: S-a născut prinţul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, fratele regelui Ferdinand al României; (d. 8 iunie  1905).

Leopold Stefan Karl Anton Gustaf Eduard Tassilo von Hohenzollern Sigmaringen,  a fost primul fiu al prinţului Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen. Fratele său mai mic a devenit Regele Carol I al României.

După revoluţia spaniolă din 1868 care a detronat-o pe regina Isabella II, i s-a oferit coroana acestei tari, ofertă  sprijinită de prim-ministrul prusac Otto von Bismarck, dar respinsă de împăratul francez Napoleon al III- lea.

Leopold a declinat oferta la presiunile franceze, dar după o serie de solicitări suplimentare ale Franţei, s-a declanşat Războiul Franco-Prusac din 1870-1871, care va duce în final la căderea împăratului Napoleon şi proclamarea  celei de-a treia republici in Franta.

22 septembrie 1857 – 2 ianuarie 1858 : Incep lucrările Adunării ad-hoc a Moldovei, sub preşedinţia formală a mitropolitului şi cea efectivă a vicepreşedintelui Costache Negri. Din biroul Adunării făcea parte şi Mihail Kogălniceanu.

1857 Divanul Ad-hoc Al Moldovei

Noile alegeri, după anularea celor falsificate de caimacamul Vogoride, organizate la 22 septembrie 1857, au adus victoria zdrobitoare a unioniștilor în Divanul Ad-hoc al Moldovei. Au fost aleși reprezentanți ai bisericii, marii boierimi, burgheziei, țărănimii clăcașe. Lucrările s-au desfășurat între 22 septembrie/4 octombrie 1857–21 decembrie 1857 /2 ianuarie 1858, cu participarea a 34 de mari proprietari, 17 mici proprietari, 31 de deputați orășeni și 17 deputați țărani.La 7/19 octombrie, Mihail Kogălniceanu prezentat un proiect de rezoluție care cuprindea „dorințele fundamentale” ale românilor moldoveni, arătând că Dorința cea mai mare, cea mai generală, aceea hrănită de toate generațiile trecute, aceea care este sufletul generației actuale, aceea care, împlinită, va face fericirea generațiilor viitoare, este Unirea Principatelor într-un singur stat, o unire care este firească, legiuită și neapărată, pentru că în Moldova și în Valahia suntem același popor, omogen, identic ca nici unul altul, pentru că avem același început, același nume, aceeași limbă, aceeași religie, aceeași istorie, aceeași civilizație, aceleași instituții, aceleași legi și obiceiuri, aceleași temeri și aceleași speranțe, aceleași trebuințe de îndestulat, aceleași hotare de păzit, aceleași dureri în trecut, același viitor de asigurat și, în sfârșit, aceeași misie de împlinit.

Rezoluția – care a fost votată cu 81 voturi contra două – cerea autonomia și neutralitatea celor două Principate, unirea lor într-un singur stat cu numele de România, prinț străin, ereditar, dintr-o familie domnitoare europeană, neutralitatea și inviolabilitatea noului stat, guvern reprezentativ și constituțional, încredințarea puterii legislative unei Adunări Obștești, garantarea colectivă a celor șapte puteri. [Istoria României în date, Editura Enciclopedică, București, 2003]

1873: S-a născut matematicianul Dimitrie Pompeiu,  creatorul şcolii matematice române de teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale şi de mecanică; (m. 7 octombrie 1954).

Imagini pentru matematicianul Dimitrie Pompeiu,photos

De numele lui Pompeiu se leagă si organizarea la Cluj, după primul război mondial, a învăţământului matematic românesc. El organizează seminarul matematic din Cluj, după exemplul celebrului seminar de la College de France.

De asemenea, în 1929, împreună cu Petru Sergescu, înfiinţează revista Mathematica, de largă circulaţie internaţională.

Opera matematică a lui Pompeiu este conţinută în cele aproximativ 150 de lucrări publicate.

A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe din România, începând cu 5 iunie 1943.

1888: S-a născut Colibași, județul Mehedinți, pictorul Dumitru Ghiaţă; (m.3 iulie 1972, Bucuresti).

In 1964 pictorului Dumitru Ghiață i s-a acordat titlul de Artist al Poporului din Republica Populară Romînă „pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul teatrului, muzicii și artelor plastice

1904: Se desfăşoară cursa automobilistică, organizată de Automobil Clubul Român, pe traseul Bucureşti-Giurgiu-Bucureşti, una din primele intreceri se acest fel din ţara noastră şi din această parte a Europei.

Cursa a fost câştigată de printul George Valentin Bibescu, care a inregistrat cu automobilul sau Mercedes de 40 CP, cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa, într-o competitie  pe soselele publice. 

1914:  Împaratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, îi cere telegrafic regelui Carol I al României (1866-1914), intrarea tarii noastre în razboi de partea Puterilor Centrale.

Regele Carol I îi raspunde ca nu poate da curs cerererii, din cauza impotrivirii opiniei publice românesti.

 

Foto:  Majestatea Sa Carol I, Rege al României, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, pe numele său complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, (n. 10 aprilie 1839- d.10 octombrie 1914) .

În cei 48 de ani ai domniei sale (cea mai lungă domnie din istoria statelor românești), Carol I a obținut independenta tariii, căreia  i-a șcrescut imens prestigiul international, a redresat economia  și a pus bazele unei dinastii.

A construit la Sinaia  castelul  Peles, care a rămas și acum una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale țării.

După războiul ruso-turc din 1877, România a câștigat Dobrogea , iar  in 1913, in urma Pacii de la Bucuresti, Cadrilaterul ( Dobrogea de sud).

Carol a dispus ridicarea primului pod peste  între Fetesti si Cernavoda, una dintre marile  constructii europene ale timpului , care să lege noua provincie de restul țării.

1919: A decedat dr.Alexandru Şuţu, primul psihiatru român, primul profesor universitar de psihiatrie, primul autor de lucrări științifice de specialitate, primul organizator al asistenței moderne a bolnavilor psihici, pionier al psihosomaticii, promotor al legislației psihiatrice moderne în România.

A fost membru corespondent al Academiei Române, membru al Societăţii de Antropologie din Paris şi al Societăţii Franceze de Psihiatrie.

Poveștile medicinei. Dr. Alexandru A. Suţu, pionier al psihiatriei române

Foto: Alexandru Şuţu

A fost fiul marelui cămăraș (șambelan) Alexandru Suțu – Dragomanaki (nepot de frate al domnitorului Alexandru Nicolae Suțu din Muntenia) și al Mariei Hrisomali.(n.30 martie 1837, București, Țara Românească ).

A  fost doctor în medicină al Facultăților din Atena (1863) și Paris (1865), fondatorul Catedrei de Psihiatrie din România, medic șef al ospiciului de alienați Mărcuța din București (1866-1909), directorul ospiciului Mărcuța (1867-1878 și 1880-1892), fondatorul și redactorul Gazetei spitalelor (Paris, 1867), unul dintre redactorii Gazetei medico-chirurgicale a spitalelor’’ (1870-1880), fondatorul sanatoriului pentru alienați  “Caritatea”,  din București (unde a fost internat în mai multe rânduri poetul Mihail Eminescu și unde a și decedat), profesor de medicină legală la Universitatea din București (1879), efor al spitalelor civile române (1892), fondatorul Jurnalului psihiatriei și medicinei legale (1884), membru al Consiliului sanitar superior (1896), membru al Academiei române (1888), expert în psihiatrie medico-legală .

1928: România a ratificat Convenţia sanitară internaţională de la Paris (încheiată la data de 21 iunie 1926).

1929: S-a nascut  Dinu Cocea, nepot al scriitorului N.D. Cocea si văr cu fiicele acestuia, actrițele Dina Cocea și Tanți Cocea, regizor şi scenarist, stabilit la Paris în 1986 (n.Periş, judeţul Ilfov).

 

Dinu Cocea a semnat regia filmelor „Iancu Jianu Haiducul” (1980), „Iancu Jianu zapciul” (1980), „Ecaterina Teodoroiu” (1979), „Stejar – Extrema urgenţă” (1974), „Paraşutiştii” (1972), „Zestrea domniţei Ralu” (1971), „Haiducii lui Şaptecai” (1970), „Săptămâna nebunilor” (1970), „Răpirea fecioarelor” (1967), „Răzbunarea haiducilor” (1967) şi „Haiducii” (1965).

De asemenea, el a semnat şi scenografia pentru „Iancu Jianu Haiducul” (1980), „Iancu Jianu zapciul” (1980), „Săptămâna nebunilor” (1970), „Răpirea fecioarelor” (1967) şi „Răzbunarea haiducilor” (1967). Toate aceste filme au avut un mare succes de public.

A ajuns în dizgraţia regimului comunist din cauza proiectului de film „Pe apa sâmbetei”, în care relata istoria unui baraj prost construit pe Argeş. Astfel, regizorul a fost interzis, iar numele său a fost scos de pe genericele filmelor ce apăreau în cinematografe sau la televiziunea publică.

În urma acestui conflict cu autorităţile comuniste, Dinu Cocea a plecat din ţară în 1986, stabilindu-se la Paris

În ultimii ani, Dinu Cocea a revenit în România, însă îşi petrecea timpul între Bucureşti şi Paris.

La ediţia din 2010 a Festivalului Internaţional de Film de la Iaşi, i-a fost decernat premiul de excelenţă pentru întreaga activitate.

A decedat la Paris in data de 26 decembrie 2013.

1931 : La propunerea lui Nicolae Iorga, preşedinte al Consiliului de Miniştri, Constantin Brâncuşi a fost decorat cu ordinul “Meritul cultural pentru artă plastică”.

1934: A încetat din viaţă inginerul şi istoricul de artă Gheorghe Bâla; a colaborat cu Anghel Saligny la construirea Podului de la Cernavodă; (n. 24 aprilie 1868).

A fost un important cercetător al istoriei arhitecturii româneşti; membru al Academiei Române, vicepreşedinte al acestui for (mai 1928 – mai 1931) .

 1938: S-a nascut Augustin Buzura, scriitor, fost preşedinte al Institutului Cultural Român (n.Berinţa, Maramureş).

Din 1992 este membru al Academiei Române.

1943: S-a născut  compozitorul, profesorul şi instrumentistul Dinu Giurgiu; (m. 1999).

1942: In România, Ion Antonescu este învestit cu puteri excepţionale.

1944: Cade pe front scriitorul Paul-Mihu Sadoveanu (fiul mezin al lui Mihail Sadoveanu), autor al unei singure opere, neîmplinite, „Ca floarea câmpului…” (apărută postum, în 1944); (n. 1920).

1948: S-a născut poeta şi traducătoarea Chira (Chirata sau Kira) Iorgoveanu – Mantsu.

A fost preocupată constant de poezia aromână (populară şi cultă), fiind o bună cunoscătoare a tuturor graiurilor aromânei.

Imagini pentru Iorgoveanu Kira photos

A lucrat ca redactor sau lector la Editura Minerva, unde activează în publicarea de literatură română

În 1976 realizează cea mai cuprinzătoare antologie de lirică populară aromână, în prefaţa căreia subliniază unitatea aromânilor cu românii.

Poeta a transpus mult din Eminescu în aromână şi, la iniţiativa sa, împreună cu I. Cutova, C. Guli şi G. Perdichi (primul traducător al Luceafărului), a publicat volumul Poezii – Puizii(1981), semnat Chiraţa Iorgoveanu.

A colaborat cu poezii la revistele literare româneşti „Luceafărul”, „Ramuri”, „Flacăra”, „Steaua” şi „Tribuna”, precum şi la postul naţional de radio, cât şi la revistele aromâneşti „Zborlu a nostru”, „Deşteptarea”, „Frânza vlahă” şi „Dimândarea„. .

În 1985 s-a stabilit în Germania de vest, lucrând la compania Sëets Blackëell din Frankfurt.

1955: Se tipăreste primul volum al romanului “Moromeţii” scris de Marin Preda.

Imagini pentru Marin Preda.
S-a întâmplat în 22 septembrie 1955 - Jurnal Spiritual

Tirajul primei ediţii a fost de 20.100 exemplare.

 1958: A avut loc premiera bucureşteană a operei “Oedip” de George Enescu (conducerea muzicală – Constantin Silvestri, regia Jean Rînzescu, în rolul principal – David Ohanesian; premiera mondială a operei avusese loc la Paris, în anul 1936.

1968: S-a nascut la Iasi, Mihai Razvan Ungureanu,  politician, istoric si diplomat roman, director al Serviciului de Informații Externe al României, fost prim ministru al guvernului roman.

Mihai Răzvan Ungureanu - Morala și simțul public la români acum 200 de ani - YouTube

Din 1985 și până la Revoluția din 1989 a fost membru supleant în Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist,  dar declară că nu a fost membru al Partidului Comunist Român.

În 1993 a susținut masteratul în Studii Ebraice la Centrul Oxford pentru Studii Ebraice din cadrul colegiului St. Cross al Universității Oxford, iar la 24 martie 2004 a obținut un doctorat în istorie modernă la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu o teză cu tema „Convertirea și integrare în societatea românească la începutul epocii moderne”.

Vorbește fluent limbile engleză, franceză, germană și ebraică și la nivel satisfăcător limba maghiară.

1994:  A încetat din viaţă la Botoşani, scriitorul şi teologul  român Alexandru Bardieru,  (n. 13 martie 1913, la Nesfoaia, în fostul judeţ Hotin din Nordul Bucovinei, astazi parte a Ucrainei).

A scris literatură pentru copii. (“Mreană, mreană năzdrăvană”, “Norocel degeţel”, “Poveşti nemuritoare”); (n.12 martie 1913).

2003: A murit violonistul şi profesorul român Modest Iftinchi; (n. 1930).

Modest Iftinchi - Wikipedia

2017: A murit economistul român , Gheorghe Dolgu, fost diplomat și profesor; (n. 1929)

Preocupările sale au vizat îndeosebi economia înarmării/dezarmării, economia serviciilor financiare, ciclul economic, tranziția la economia de piață, integrarea României în structurile europene; rector al Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1971-1980); membru de onoare al Academiei Române din 2010.

CALENDAR CRESTIN ORTODOX

Sfantul Teodosie de la Brazi

Sfantul Teodosie de la Brazi

 

Sfântul Teodosie de la Brazi este prăznuit de Biserica Ortodoxa Romana pe 22 septembrie. Sfantul Ierarh Teodosie s-a nascut in prima jumatate a sec. al XVII-lea, in tinutul Vrancei.

A intrat de tanar in monahism. Datorita culturii sale, este numit secretar la cancelaria manastirii Bogdana.Mai tarziu, in calitate de egumen, se ocupa de reconstruirea acestui asezamant. In anul 1670 a fost hirotonit episcop de Radauti, iar in 1671, episcop de Roman.

Din cauza plecarii Sfantului Dosoftei in Polonia, scaunul de Mitropolit al Moldovei devine vacant.

Moldova era condusa la acea vreme de domnitorul Dumitrascu Cantacuzino, o persoana fidela otomanilor.  La cererea acestui domnitor, episcopii din Moldova il vor alege ca mitropolit pe Teodosie.

Pastorirea sa in calitate de mitropolit nu va dura decat un an, din cauza faptului ca i-a cerut domnitorului sa puna capat asupririi otomane.

La revenirea Mitropolitului Dosoftei, ierarhul Teodosie pleaca la Focsani.

Aici s-a ocupat cu reconstruirea Manastirii Brazi. La cererea sa este adus egumenul Zaharia, din Muntele Athos, o persoana instruita in tainele monahismului.In anul 1688, pe cand se afla la Focsani, ierarhul a fost rapit de prietenii domnitorului Dumitrascu Cantacuzino si dus in Tara Romaneasca.

Aici a fost chinuit timp de zece saptamani.In toamna anului 1694, tatarii au navalit si la schitul Brazi. Acestia i-au cerut sa le predea avutul si obiectele de pret.

Pentru ca Sfantul Teodosie a refuzat, acestia i-au taiat capul.Moaştele Sfantului Teodosie au fost descoperite printr-o minune Sfântul Antipa de la Calapodeşti (1816-1882), pe atunci frate la Manastirea Brazi, marturiseste: “Inainte ca arhim.

Dimitrie sa fie staret al Manastirii Brazi din Moldova, el a trait viata pustniceasca aspra intr-o padure mare, unde din intamplare a gasit ingropat un vas mare plin cu bani de aur.

In vas a gasit o insemnare, in care se spunea ca acesti bani sunt de la Mitropolitul Dositei (Teodosie – confuzie datorata apropierii dintre numele celor doi ierarhi contemporani) care i-a ascuns acolo, prevazandu-si sfarsitul sau mucenicesc din mana turcilor.

In insemnare se mai spuneau si acestea: “Cine va gasi acesti bani este indatorat sa zideasca din ei o manastire si trei schituri” si ca “la terminarea de zidit a celui din urma, al treilea schit, va afla si moastele mele”.

Arhim. Dimitrie marturiseste intr-o insemnare din 20 februarie 1842, ca dupa ce a terminat de construit si cel de-al treilea schit, sapand in curte mormantul sau, a aflat sicriul cu moastele Sf. Teodosie.

Capul era asezat alaturi, cu fata in jos, pe o caramida. Moastele erau intregi si raspandeau un miros foarte placut, ceea ce confirma evlavia credinciosilor care l-au considerat sfant inca din timpul vietii.

La 6 mai 1842, moastele Sfantului Teodosie au fost asezate intr-un mormant nou, zidit in partea de nord a paraclisului subteran de la Manastirea Brazi.

Dupa un scurt timp, capul sau a fost scos din mormant si asezat spre inchinare in biserica, probabil tot de catre staretul Dimitrie.

El a ramas in paraclisul subteran pana la desfiintarea asezamantului, in 1959, cand a fost pus inapoi in mormant.

Dupa redeschiderea manastirii, in urma lucrarilor de restaurare, maica Iustina a redescoperit  la 20 martie 2000, moastele Sfantului Teodosie.

Hotararea canonizarii sale s-a facut in sedintele Sfantului Sinod din 4-5 martie 2003.

Slujba de proclamare a canonizării a avut loc la 5 octombrie 2003, la Manastirea Brazi din judetul Vrancea.

CITIŢI ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/09/22/o-istorie-a-zilei-de-22-septembrie-video-3/

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 7.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 8.  Istoria md.;
 9. istoriculzilei.blogspot.ro;
 10. CreștinOrtodox.ro;
 11. Cinemagia.ro.

Publicitate

22/09/2021 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 23 SEPTEMBRIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 septembrie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 Anul 490 i.I Hr.: Are loc batalia de la Marathon, in urma careia, pentru prima dată,  persii au fost înfrânți decisiv într-o lupta deschisă.

Ea a marcat sfârșitul primei invazii a perșilor în Grecia, aceștia fiind siliți să se retragă în Asia.

 

 

 

 

 

 

Deși războaiele dintre greci și perși au continuat, cu unele întreruperi  încă mulți ani, bătălia de la Maraton a demontat mitul invincibilității persane.

 O legendă relatează faptul că Fidipide  un mesager atenian, a alergat distanța de 42 de kilometri de la câmpul de luptă de la Maraton până la Atena, pentru a anunța victoria asupra perșilor.

În momentul în care a ajuns, a strigat: Nenikikamen ! (am învins!), după care a murit pe loc.

 Data exactă a bătăliei

Herodot datează evenimentele despre care a scris în „Istoriile” sale conform unui calendar lunisolar; dar fiecare oraş-stat (polis) din vremea sa utiliza o altă variantă.

Prin calcule astronomice se poate obţine o dată corelată cu calendarul iulian – astfel, Philipp August Böckh (în 1855) a concluzionat că bătălia de la Maraton a avut loc pe 12 septembrie 490 î.Hr., conform calendarului iulian.

Această dată este în general acceptată de către istorici. Există însă şi opinii diferite: dacă se ia în considerare faptul că spartanii nu au participat la luptă datorită motivelor religioase (ei nu s-au pus în mişcare înainte de a fi lună nouă, adică la şase zile după terminarea bătăliei), iar calendarul lor era decalat cu o lună faţă de cel atenian, ar rezulta că bătălia ar fi avut loc o luna mai devreme, adica pe 12 august 490 î.Hr.

 

 

 

 

480 î.Hr.: S-a născut dramaturgul grec Euripide;  Aristotel l-a supranumit „poetul tragic prin excelență”;(d. 406 î.Hr.).

Alături de Eschil și Sofocle, Euripide face parte din celebra triadă a poeților dramatici eleni, care au pus bazele tragediei clasice.

Din vasta operă a lui Euripide (circa 90 de piese) s-au păstrat 17 tragedii și o dramă satirică (între care Troienele, Rugătoarele, Fenicienele, Heraclizii, Oreste, Hecuba, Medeea).

 

 

 

 

 

 

Euripide a inspirat mari scriitori ca Racine, Corneille, Voltaire, Lessing, Goethe ș.a.

În limba română, piese de Euripide au început să fie jucate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în traducerile semnate de Panait Ioanide și Petre Dulfu.

 

 

 

  63 î.Hr.: S-a născut impăratul  roman Octavianus (Cezar August); (d. 19.08.14 d.Hr.).

 

 

 

Caesar Augustus - Reign, Rome & Death - Biography

 

Augustus Octavian Caesar a fost primul Imparat Roman. Deși a păstrat  Republica, el a condus imperiul ca un dictator timp de mai mult de 40 de ani, încheind un secol de războaie civile și a adus o eră de pace, prosperitate și măreție imperială.

Este cunoscut de istorici cu titlul de “Augustus”, pe care l-a luat în anul 27 i.Hr.

 

 

 

867: Începe in Bizanț domnia împăratului Vasile I, întemeietorul dinastiei Macedonene ; (n.cca. 811  – d. 29 august 886 in urma unui accident de vanatoare).

 

 

A domnit  între 867 şi 886, fiind unul dintre  iniţiatorii renaşterii artei bizantine.

A scris multe cărți legislative, printre care Basilica (sau Basiliscale), terminată de Leon al VI-lea), Prochiron sau Eisagoge.

 

 

1122: Se incheie Concordatul de la Worms  intre trimișii papei Calixt al II-lea  și împăratul Sfantului Imperiu Romano-German, Henric al V-lea.

Înțelegerea a pus capăt luptei de investitură între papa si imparat.

In urma  acestui acord, impăratul  nu mai avea dreptul să numească episcopii din imperiu,  el trebuind să renunțe la dreptul precedent de a înmâna însemnele ierarhice, cârja și inelul episcopal, dar putea totuși, numai in teritoriile germane de la nord de Alpi, sa ia parte cu  delegați proprii, in cazuri de dispute si conflicte, la dezbaterile de investitură a ierarhilor catolici.

 

 

 

 

 

 

1215: S-a născut  marele han mongol Kublai ; (d. 18 februarie 1294).

 

 

 

 

 

 

Era unul din nepoții   lui  Ginghis han, intemeietorul Imperiului Mongol.

Kubilai han a  fost din 1271  împăratul  Chinei si este considerat a fi fost unul dintre cei mai importanți conducători mongoli din dinastia Yuan.

La curtea lui Kubilai s-a aflat timp de mai mulți ani călătorul venetian Marco Polo (n. 1254-d.1324), care după întoarcere în patrie furnizează Europei cunoștințe de cultură asiatică.

Kubilai a reunificat după 300 de ani nordul cu sudul Chinei, întemeind dinastia mongolă Yuan (1271-1368), marele han mongol fiind recunoscut ca împărat al Chinei cu numele de Șizu

A încercat, fără succes, în 1274 și 1281, să cucerească Japonia. Eșecul a pus capăt expansiunii mongole în estul Asiei.

Cu puțin timp înainte de moartea marelui han, Imperiul Mongol avusese cea mai mare întindere din istoria sa, cuprinzând aproape tot spațiul euro-asiatic.

În anul 1253  s-a convertit la religia budistă  si a luat măsuri în sprijinul ei și al mănăstirilor din  Tibet , astfel  incat budismul a ajuns în timpul său religie de stat in imperiu. 

 

 

 

 

 

1386: A decedat domnul Țării Românești Dan I (n. 1354),  fiul lui Radu I și frate vitreg al lui Mircea cel Bătrân. Dan I  a fost  domn  al Țării Românești  între 1383  sau 1385 si   23 septembrie 1386.

„Cronica anonimă bulgară” , contemporană evenimentului, afirmă că voievodul ar fi murit asasinat pe 23 septembrie 1386 in timpul unei  campanii militare pentru ajutorarea  unchiului  său, Sracimir, țarul bulgar de la Vidin, îndreptate  împotriva țarului Bulgariei de răsărit Șișman, aliatul  otomanilor.

 

 

 

1386:  Începe domnia lui Mircea cel Bătrân în Ţara Românească .

 

 

 

 

 

 

 

 

In timpul domniei lui Mircea se pun bazele principalelor instituţii feudale ale statului, iar  Țara Româneasca  a ajuns la întinderea teritorială maximă din Evul Mediu.

 La 1406 Mircea isi spunea : „Eu, întru Hristos Dumnezeu binecredincios și binecinstitor și de Hristos iubitor și autocrat, Io Mircea mare voievod și domn din mila lui Dumnezeu și cu darul lui Dumnezeu, stăpânind și domnind peste toată Țara Ungrovlahiei și a părților de peste munți, încă și către părțile tătărești și Amlașului și Făgărașului herțeg și domnitor al Banatului Severinului și pe amândouă părțile pe toată Podunavia, încă până la marea cea mare și stăpânitor al cetății Dârstorului”.

Marele domn a decedat  la 31 ianuarie 1418.

 

 

1403: Mircea cel Bătrân a reînnoit alianţa cu regele Poloniei, Wladyslaw al II-lea Jagello.

Vladislav al II-lea din dinastia Iagello (în limba poloneză Władysław II Jagiełło, în germană Wladyslaw Jagiello, n. circa 1362 – d. 1 iunie 1434 la Gródek) a fost rege al Poloniei între anii (1386 – 1434).

 

1666:  A murit  Francois Mansart, arhitect francez, considerat inventatorul mansardei; (n.23.01.1598).

 

 

 

 

 

 

 

 1713: S-a născut Ferdinand al VI- lea, rege al Spaniei din 1746, până la moartea sa; (d.10 august 1759).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost al patrulea fiu al regelui Filip al V-lea al Spaniei, fondatorul Casei de Bourbon din Spania, și a primei lui soții, Maria Louisa de Savoia.

 

 

1835:  A decedat in Franța, compozitorul Vicenzo Bellini ; (n. 3 noiembrie 1801).

 

 

 

 

 

 

  Îşi numea lucrările „melodrame” sau „tragedii lirice”(Somnambula, Norma, Beatrice di Tenda, Puritanii). Cea mai cunoscută arie a sa este „Casta Diva”, din opera Norma.

Alături de Gaetano Donizetti şi Gioacchino Rossini, Bellini a fost unul din compozitorii de frunte ai operei bel canto.

 

 

 

 

 

1846: Astronomul german Johann Gottfried Galle a identificat Neptun, a opta planeta de la Soare si a patra ca marime din Sistemul solar

 Planeta se gaseste la peste 4.500 milioane de kilometri de Soare, traseul orbital al acesteia durand aproape 165 de ani.

Existenta lui Neptun a fost stabilita prin calcule matematice de catre astronomul francez Urbain-Jean-Joseph Le Verrier.

 

 

File: JohannGalle.jpg

 

 

 

 

 

 

Tot el a  calculat pozitia aproximativa a planetei urmarind perturbarile gravitationale din preajma astrului si i-a spus colegului sau german in ce loc poate sa descopere Neptunul.

In Observatorul din Berlin, Galle si asistentul sau, Heinrich Louis d’Arrest, au reusit sa vada planeta. Gigantica planeta albastra, a carei diametru este de patru ori mai mare decat a Pamantului, a fost botezata dupa zeul roman al marii.

Planeta are opt luni, cea mai mare fiind Triton. Culoarea albastra se datoreaza in mare parte metanului ce absoarbe lumina rosie de la Soare, dar si altor substante, inca neidentificate.

Neptun este inconjurat de un set subtire de inele, relevat de sonda spatiala Voyager 2 in 1989, in timpul singurei “vizite” a omului pe indepartatul astru.

 

 

 

1856: S-a născut Karl Krumbacher, istoric si filolog german, membru de onoare strain al Academiei Române ; este considerat întemeietorul studiilor de istorie bizantina, el fiind titularului primei catedre de filologie bizantina din lume; (d.12.12.1909).

 

 

 

 

1861: S-a născut  Robert Bosch, industriaş şi filantrop german, fondatorul companiei “Bosch”.

În 1887 a construit o versiune îmbunătăţită a bujiei. În 1902 compania lui a construit bujia de tensiune înaltă.

În 1906 Bosch a introdus programul de lucru de 8 ore pe zi în propria companie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În 1910 a donat un milion de mărci Universităţii tehnice din Stuttgart, iar in  1913, Bosch a donat 20 de milioane de mărci în scopuri caritabile; (d.12.03.1942).

 

1870:  A decedat scriitorul francez Prosper Mérimée, cunoscut prin nuvelele sale (“Colomba”,”Carmen” – scriere din care s-a inspirat compozitorul G. Bizet în compunerea operei cu acelaşi nume);  (n.28.09.1803).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1879 : Societatea de cultură macedo-română, constituita la Bucuresti și recunoscutã ca persoanã juridicã prin legea votatã de Corpurile Legiuitoare si promulgata prin inaltul  Decret domnesc nr. 1298  din  15 aprilie 1880, a lansat o Proclamație adresată tuturor românilor din sudul Dunarii, chemându-i sa învete limba româna si sa traiasca în pace cu toate popoarele cu care vietuiesc; societatea a functionat în mod continuu, nefiind desfiintata de la data înregistrarii, ca persoana juridica.

1882: A decedat la Göttingen,  Friedrich Wöhler, chimist german (n. 1800 Eschersheim), pionier al chimiei organice.

În 1828 a realizat sinteza ureei din materiale anorganice.

 

 

 

 

 

 

Lucrările lui Wöhler au dus  și la izolarea elementelor ytriu, beriliu si titan.

A facut observația că siliciul  poate fi obținut sub formă de cristale și că unii meteoriți conțin materie organică.

 

 

 

1889:  S-a născut reputatul jurnalist american Walter Lippmann; (d. 1974).

 

 

 

 

 

Walter | Grandparents of Media Literacy

 

 

 

 

 

Walter Lippmann (d. 14 decembrie 1974) a fost un intelectual american, scriitor, reporter, sociolog, politolog, comentator politic celebru pentru a fi printre primii care au introdus conceptul de război rece în jurnalismul mondial.

A studiat filosofia și limbile străine, franceza și germana, la prestigioasa Harvard University avându-i printre profesori pe filosoful George Santayana.

Walter Lipmann a fost unul dintre primii politologi americani care au constat că democrația face adesea apel la metodele propagandei, un exemplu folosit de el fiind cel al intervenției americane în Primul Război Mondial, opinia publică fiind împotriva acestei intervenții.

Toate aceste observații au fost formulate în eseul Public Opinion, care a avut și are în continuare ecou în rândurile celor care studiază fenomenul. Un alt concept pe care l-a introdus Lippmann a fost cel de stereotip de gen.

Lippmann a fost de două ori distins (1958 și 1962) cu  premiul Pulitzer.

 

 

1889: A fost infiinţată de catre japonezul Fusajiro Yamauchi, firma Nintendo.

Iniţial aceasta firma producea cărţi de joc.

 

 

 

La începutul anilor 1970 a inceput productia de jocuri video; prima consolă a fost creată în 1977 – Color TV Game 6.

 

 

1901 : S-a născut Jaroslav Seifert, poet şi publicist ceh, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1984; (d. 1986).

 

 

Motivaţia Juriului Nobel : „Pentru poezia sa care, înzestrată cu prospeţime, senzualitate şi o bogată inventivitate, oferă imaginea eliberatoare a spiritului neîmblânzit şi a diversităţii naturii umane”.

 

 

 

1905:  Norvegia și Suedia semnează tratatul Karlstad„, prin care s-a hotarat dizolvarea pe cale pașnica a  Uniunii dintre cele două țări.

 

 

1916:  S-a născut Aldo Moro, om politic italian, fost prim ministru al Italiei.

 

 

 

 

 

A fost asasinat in  1978  de către gruparea teroristă de extremă stânga italiană „Brigazile Rosii”.

 

 

 

1920: S-a născut Mickey Rooney, renumit  actor  american de cinema; (d. 6 aprilie 2014).

 

 

 

 

1923: Reprezentanţi ai poliţiei din 20 de ţări s-au reunit la Viena pentru a infiinta  Organizaţia de Poliţie Criminală Internaţională – Interpol.

 

 

 

 

 

 

Dr. Johann Schober, primul președinte al Interpol, si colegii sai - liderii de poliție la al treilea Congres Internațional al Poliției Criminale, din Viena, în 1924, la un an după crearea organizației în capitala austriacă. Dr. Oscar Dressler - primul secretar general al ICCP, care a lucrat în perioada dominației naziste în al doilea război mondial (al doilea din stânga în rândul din spate) - foto: coollib.com

 

 

 

Dr. Johann Schober, primul președinte al Interpol, si colegii sai – liderii de poliție la al treilea Congres Internațional al Poliției Criminale, din Viena, în 1924, la un an după crearea organizației în capitala austriacă. Dr. Oscar Dressler – primul secretar general al ICCP, care a lucrat în perioada dominației naziste în al doilea război mondial (al doilea din stânga în rândul din spate)

foto coollib.com

Interpol (acronimul termenului din engleză International Criminal Police Organization) este o organizație internațională de cooperare a forțelor de poliție. Creată în 1923, organizația numără 190 de state membre. Sediul organizației este în Lyon, Franța.

Pentru a menține Interpol-ul cât mai neutru din punct de vedere politic, statutul său interzice acestuia să întreprindă intervenții sau activități de natură politică, militară, religioasă sau rasială sau să se implice în litigii asupra unor astfel de probleme.

Activitatea sa se concentrează în principal pe siguranța publică și lupta împotriva crimelor transnaționale împotriva umanității, a pornografiei infantile, a criminalității informatice, a traficului de droguri, a criminalității ecologice, a genocidului, a traficului de ființe umane, a producției ilicite de droguri, a încălcării drepturilor de autor, a persoanelor dispărute, traficul ilicit în opere de artă, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, spălarea banilor, crima organizată, corupția, terorismul, crimele de război, contrabanda cu arme și criminalitatea așa ziselor ”gulere albe”.

 

 

 

1930: S-a nascut Ray Charles, celebru pianist si solist american. A fost inclus in Rock and Roll Hall of Fame, in Blues Hall of Fame, Grammy Hall of Fame, Jazz Hall of Fame, ceea ce dovedeste indiscutabil valoarea sa, dar si talentul cu care a fost inzestrat.

 

 

 

 La 5 ani a inceput sa aiba probleme cu vederea, iar la 7 ani a orbit. Handicapul sau nu l-a impiedicat sa isi implineasca visul de a deveni muzician.

A inceput sa concerteze la inceputul anilor ’50, cand a aparut pe scena alaturi de nume grele ale muzicii americane.

A cantat cu Lowell Fulson si Guitar Slim. Prima sa interpretare vocala dateaza din 1951, cand a inregistrat hitul „I Got A Woman”, ajuns pe locul 2 in Top 10 R&B din Statele Unite.

Ray Charles a reusit cu adevarat sa-i faca pe oameni sa-l venereze cu piesa „What’d I Say”, care a intrat direct pe locul 1 in Top 100 Billboard.

Activitatea sa muzicala s-a intins pe aproape o jumatate de veac.

S-a stins din viata la varsta de 74 de ani, in data de 10 iunie 2004.

 

 

 

 

 

 

1932Regatul Hejaz și Nejd este redenumit Regatul Arabiei Saudite.

 

 

 

 

 

1938: S-a născut (la Viena) într-o familie de actori, actriţa franco-germană de film Romy Schneider (nume la naştere: Rosemarie Magdalena Albach); (m. 1982).

 

 În 1953, pe când era elevă la Scoala de Arte Frumoase din Cologne, s-a întâmplat ca producatorul Kurt Ulrich sa caute o adolescenta potrivita sa joace rolul fetei… Magdei Schneider în filmul „Când liliacul alb înfloreste din nou”.

Magda a propus-o chiar pe fiica ei, Romy, care, chemata sa dea probe, a dovedit o sensibilitate si un talent deosebit.

Asa ca a fost cooptata în film, acesta fiind debutul sau cinematografic.

Un an mai târziu, regizorul Ernast Marischka  îi facea tinerei propunerea de a juca în filmul „Sissi”.

Acesta avea sa fie primul succes comercial înregistrat de actrița începatoare si, totodata, începutul unei serii de șase povești având-o ca eroina pe Sissi.

 

 

 

ES_PE144 : Romy Schneider - Iconic Images

 

 

 

 

 

 

Pierre Gaspard-Huit îi propune rolul Christinei din filmul cu acelasi nume, parteneri urmând sa-i fie Jean-Claude Brialy si… un anume Alain Delon, pentru care actrița a făcur o pasiune devorantă .

Nimeni si nimic n-a mai putut-o opri sa se mute cu el la Paris si să se logodeasca pe 22 martie 1959, sub ochii indiscreti ai unei armate de ziaristi din întreaga lume.

 Romy porneste în aventura vietii, pe cont propriu. La bratul iubitului ei, învata sa fie femeie si, totodata, sa renunte la rolurile, adesea stupide, de fata ideala, care i se tot oferisera pâna atunci.

  În Franta, destinul ei artistic intra pe mâini de maestri cu renume international – fie ei italieni, francezi, polonezi, englezi, sau americani…

Luchino Visconti este regizorul care va da directia viitoarei cariere a actritei: spectacolul tragic si dramele burgheze cotidiene. Visconti – supranumit „contele rosu” datorita descendentei lui nobiliare dar si a simpatiei fata de miscarea comunista – o învata cum sa împace adevarul vietii cu fictiunea spectacolului, îi cultiva gustul pentru nostalgia trecutului, iar  Romy este o eleva sârguincioasa ; pe ecran e perfecta.

Despartirea de Alain Delon dupa cinci ani de iubire pasională, despartirea dramatica de fiul ei care îsi pierde viata într-un accident stupid, momentele de deruta din viata personala îsi pun amprenta asupra echilibrului emotional al actritei.

In cartea intitulata „Dubla moarte a lui Romy Schneider”, care descrie biografia vedetei, autorul Berbard Pascuito considera ca, într-un fel, prima moarte a actritei s-a produs dupa disparitia fiului ei. Durerea i-a sfarâmat iremediabil sufletul iar refugiul în alcool si droguri i-a marcat si mai mult psihicul răvășit.

Daniel Biasini, cel de-al doilea sot al actriței, a scris la rândul lui o carte intitulata „Ma Romy” (Romy a mea) în care povesteste ultimii noua ani din viata celei pentru care el a fost sofer, secretar, amant, sot si tatal fetei lor Sarah.  

Multora dintre actorii de azi ar putea sa li sa para incredibil ca o întreaga cariera cinematografica sa fie cladita pe filme semnate numai de regizori celebri. Romy Schneider a avut aceasta șansă.

Așa se face ca în filmografia sa sunt înscrise multe roluri realizate sub conducerea unor nume de referintă regizorala în cea de-a saptea artă: Luchino Visconti – „Munca”- episodul 2 din „Boccaccio ’70” (1962), „Ludwig” (1973), ; Orson Welles – „Procesul” (1962); Terence Young – „Eddie Chapman, agent secret” (1966); Andrzej Zulawski – „Important e sa iubesti” (1975, Premiul César); Claude Chabrol – „Inocenti cu mâini murdare” (1975); Costa Gavras – „Clar de femeie” (1979); Bertrand Tavernier – „Moartea în direct” (1979); Claude Miller – „Arest preventiv” (1981) etc.
A fost căsătorita de doua ori. Cu Harry Meyen s-a casatorit în 1966, încercând sa se vindece si într-un fel sa se razbune pe cel care o parasise dar care avea sa ramâna iubirea vietii ei, Alain Delon. L-a nascut pe David si a divortat dupa sapte ani.

În 1975 s-a căsătorit cu Daniel Biasini, de care s-a despărțit în 1981. Împreuna au avut-o pe Sarah, care seamăna leit cu mama sa.

A avut numeroase legaturi sentimentale pasagere, în general actori (Jean-Louis Trintignat, Bruno Ganz – o figura de marca a teatrului germanofon, Jacques Dutronc).

La sfârșitul anului 1973 si-a cumpărat în Paris, pe strada Bonaparte, o proprietate de 300 de metri pătrați, unde a locuit pâna la sfârsitul vietii.   

Ultimul film în care a jucat este „Trecătoarea din Sans-Souci”, de Jacques Rouffio (1981).

A murit în somn, pe 29 mai 1982. Unele surse considera ca a fost vorba de un atac cardiac, altele de o sinucidere cu o supradoza de somnifere.

Un sondaj realizat în urma cu un an în Franța o declara „actrița secolului”, cu 42% dintre răspunsurile participanților, înaintea lui Catherine Deneuve (27%), Marilyn Monroe (26%), Michele Morgan (25%), Brigitte Bardot și Liz Taylor (10%).

 

 

 

 

1939: A încetat din viaţă Sigmund Freud, psihiatru austriac, întemeietorul psihanalizei .

 

 

 

 

 

 

 

Sigmund Freud (născut Sigismund Schlomo Freud la 6 mai 1856, Freiberg, Imperiul Austriac, astăzi Příbor/Republica Cehă – d. 23 septembrie 1939, Londra) a fost un medic neuropsihiatru evreu austriac, fondator al școlii psihologice de psihanaliză. Principalele teorii ale acestei școli sunt fondate pe următoarele ipoteze:

– Dezvoltarea umană este înțeleasă prin schimbarea zonei corporale de gratificare a impulsului sexual.

– Aparatul psihic refulează dorințe, în special cele cu conținut sexual și agresiv, acestea fiind conservate în sisteme de idei inconștiente.

– Conflictele inconștiente legate de dorințele refulate au tendința de a se manifesta în vise, acte ratate și simptome.

– Conflictele inconștiente și sexualitatea reprimată sunt sursa nevrozelor.

– Nevrozele pot fi tratate, cu ajutorul metodei psihanalitice, prin aducerea în conștient a dorințelor inconștiente și refulate.

Freud este considerat a fi părintele psihanalizei iar lucrările sale introduc noțiuni precum inconștient, mecanisme de apărare, acte ratate și simbolistica viselor.

 

 

 

1941: S-a născut (în comuna Toporăuți, Jud. Cernăuți , România, actualmente în Ucraina), renumita  interpreta română de muzică populară  Sofia Vîcoveanca. 

 

 

 

Sofia Vicoveanca (numele real fiind Sofia Fusa, căsătorită Micu; n. 23 septembrie 1941, comuna Toporăuți, județul Cernăuți, România, actualmente în Ucraina) este o renumită interpretă română de muzică populară, poetă și actriță de film din zona Bucovinei - foto: sofiavicoveanca.blogspot.com

Sofia Vicoveanca – foto: sofiavicoveanca.blogspot.com

 

 

Sofia Vicoveanca (numele real fiind Sofia Fusa, căsătorită Micu; n. 23 septembrie 1941, comuna Toporăuți, județul Cernăuți, România, actualmente în Ucraina) este o renumită interpretă română de muzică populară, poetă și actriță de film din zona Bucovinei.

 

 

 

 

 

 

 

 

1943: In timpul celui de-Al Doilea Război Mondial este proclamată Republica Socială  Italiană.

 

 

A fost un stat marionetă al Germaniei Naziste condus dictatorial de „Ducele Naţiunii” care era şi „ministru al afacerilor externe”, Benito Mussolini şi isi exercita puterea asupra Italiei de nord, dar depindea în totalitate de Wehrmachtul german pentru a păstra controlul asupra teritoriului.

ITA - Italian Social Republic MapAcest stat efemer a mai fost cunoscut şi sub numele de  Republica de la Salò (Repubblica di Salò), deoarece cartierul general al lui Mussolini se afla la Salò, un oraş mic de pe malul lacului Garda.

La scurtă vreme după înfiinţare, republica a fost forţată să cedeze Germaniei, Triestul, Istria şi Tirolul de Sud.

Si-a incetat existenta sub loviturile armatelor aliate anglo-americane, in data de  25 aprilie 1945.

 

 

 

 

1943: S-a născut la Madrid renumitul cantăreţ spaniol  de muzică uşoară  Julio Iglesias.

 

   

 

 

 

 

 

Este artistul latin care a vândut cele mai multe albume din istorie. De asemenea, se numără printre primii zece artiști cu cele mai numeroase vânzări din istorie, conform Sony, care în decembrie 2011 i-a conferit, la Madrid, două premii ce confirmă aceste realizări de excepție.

 

 

 

 

 

1948:  S-a născut actorul român de teatru și film George Mihăiță,  director al Teatrului de Comedie din Bucureşti.

 

 

 

 

 

 

 

1949:  S-a născut la Long Branch, New Jersey â, SUA, cantăreţul  Bruce Springsteen.

 

 

 

 

Bruce Frederick Joseph Springsteen , poreclit „The Boss”, este un cântăreț american, compozitor și interpret care înregistrează cu E Street Band. Springsteen este cunoscut în toată lumea pentru rock-ul său romantic, versurile sale poetice și pentru sentimentele sale pentru cultura americană centrate pe New Jersey-ul de origine.

A compus nu o singură dată coloana sonoră pentru diverse producții cinematografice, iar pentru muzica originală a filmului Philadelphia din 1993 – cu Tom Hanks și Denzel Washington în rolurile principale – a fost premiat cu Globul de Aur, cu Grammy și cu Oscar.

 

 

 

 1950:  Consiliul de Ministri  al Republicii Populare Române  a hotarât înfiintarea  Studioului Cinematografic București , destinat producției de filme artistice si de animatie .

Cu aceasta ocazie, au început lucrarile de constructie a studioului de la Buftea (“Centrul de Productie Cinematografică”).

 

 

1963: A decedat la București, actorul roman Jules Cazaban; (n. 1903).

 

 

 

 

 

 

Jules (Iuliu) Cazaban (n. 16 martie 1903, Fălticeni) a fost un actor român de teatru și film. A fost fiul inginerului francez Ludovic Cazaban și al austriecei Aneta Checais. Jules Cazaban a fost fratele scriitorului Theodor Cazaban.

 

 

 

 

 

 

1963: Este  arestat  pentru spionaj în favoarea URSS, , şeful  adjunct al serviciului de presă al NATO.

 

 

NATO - Declassified: The Pâques affair

Inaltul oficial francez condamnat în 1963 pentru spionaj în favoarea Uniunii Sovieticea fost acuzat de vânzarea de informații vitale legate de  apărare  in timpul perioadei Războiului Rece, când a dezvăluit sovieticilor informații importante cu privire la organizarea NATO.

A fost considerat cel mai important spion care a lucrat pentru URSS pe teritoriul francez.

 

 

1967: A decedat la Timișoara inginerul român Ştefan Nădăşan, membru al Academiei Române, întemeietorul şcolii româneşti de încercarea materialelor, membru titular al Academiei Române.

 

 

 

 

 

 

 

Ștefan Nădășan (n. 19 august 1901, Timișoara, d. 23 septembrie 1967, Timișoara) a fost un inginer electromecanic român. Este întemeietorul școlii românești de încercarea materialelor. A contribuit la îmbunătățirea fontelor și a adus importante inovații în sudura metalelor. Membru titular al Academiei Române. Cariera didactică și-a realizat-o la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică - in imagine, Acad. Ștefan Nădășan (1901-1967) în 1955 - foto: ro.wikipedia.org

 

 

 

 

 

 

Ștefan Nădășan (n. 19 august 1901, Timișoara ), inginer electromecanic, a fost  întemeietorul școlii românești de încercarea materialelor. A contribuit la îmbunătățirea fontelor și a adus importante inovații în sudura metalelor. Cariera didactică și-a realizat-o la Universitatea Politehnica Timișoara, Facultatea de Mecanică.

 

 

 

 

1970:  A decedat actorul francez André Bourvil  (pe numele adevărat André Rimbourg),  unul dintre cei mai îndragiți interpreți ai ecranului francez (“Mizerabilii”, “Cei trei mușchetari”); (n. 1917).

 

 

 

  

 

 

Bourvil (numele real André Robert Raimbourg) (n. 27 iulie 1917 în Prétot-Vicquemare, departamentul Seine-Maritime – d. 23 septembrie 1970 în Paris) a fost unul din marii actori și cântăreți francezi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1973: A murit   poetul  chilian Pablo Neruda, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe 1971 (“Spania în inimă”, “Ode elementare”).

 

 

 

 

Pablo Neruda (pseudonimul lui Neftalí Ricardo Reyes Basoalto) (n. 12 iulie 1904), poet și om politic chilian, consul în Spania, Japonia, China; ambasador la Paris, premiul “Cununa de aur” a Reuniunii Internaționale a Poeților din orașul iugoslav Strunga; Premiul Internațional Lenin “Pentru întărirea păcii între popoare”, 1953; laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1971.

Motivația Juriului Nobel:
pentru opera lui, care, cu sufletul unei forțe elementare, dă viață destinului și viselor unui întreg continent.

 

 

1973:  Fostul preşedinte argentinian Juan Perón a revenit la putere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Domingo Perón (n. 8 octombrie 1895 – d. 1 iulie 1974) a fost un om de stat argentinian, de 2 ori președinte al Argentinei, în perioada 1946-1955 și în perioada 1973-1974. Un militar de carieră, el a mai ocupat funcția de ministru al Muncii în cadrul guvernului militar din 1943 și funcția de vicepreședinte al Argentinei.

Primul său mandat ca președinte al Argentinei s-a încheiat dezastruos, fiind exilat în urma unei lovituri de stat. Se reîntoarce în Argentina în 1973, fiind reales ca președinte, însă mandatul său a durat mai puțin de 9 luni, murind în 1974.

 

 

 

 

1991: În data de 21 septembrie, poporul armean a votat în cadrul unui referendum pentru proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică, după ce la 23 august 1990, Consiliul Suprem al acestei țări a adoptat Declarația de suveranitate a statului , desființarea RSS Armene și înființarea Republicii Armenia.

Levon Ter-Petrosian a fost ales primul președinte al Armeniei în noiembrie 1991.

 

 

 

 

 

Armenia – foto: ro.wikipedia.org

 

 

 

La 21 decembrie 1991, Armenia s-a alăturat Comunității Statelor Independente (CSI). Armenia și-a câștigat independența oficial pe 26 decembrie după dizolvarea URSS.

Aceasta a fost a doua independență a Armeniei. Prima a avut loc la 28 mai 1918 și a dus la formarea Primei Republici Armenia, anexate de Rusia sovietică în 1920.

 

 

 

 

1998 : Rezoluţia 1199 a  ONU cere Belgradului încetarea focului, retragerea forţelor sale din Kosovo, iniţierea unui dialog  politic cu albanezii şi întoarcerea refugiaţilor la caminele lor.

 

 

 

 

 

 

2002: În Belgia a intrat în vigoare legea care aproba euthanasia, Belgia fiind a doua ţară din lume, după Olanda, care a legalizat euthanasia.

 

 

 

 

 

 

 

2006: A încetat din viaţă Sir Malcom Arnold, compozitor britanic, câştigător al unui premiu Oscar pentru coloana sonoră a filmului “Podul de pe râul Kwai”.

 

 

 

 

 

 

Music Kernow – Malcolm Arnold in Cornwall – Cornish Story

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006: A murit Aladár Pege, renumit compozitor şi interpret maghiar de jazz; (n. 1939).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011: A murit cercetătorul şi ginecologul australian Carl (Edwin Carlyle) Wood, „părintele” primei sarcini realizate prin fecundare in vitro, în 1973, şi al primului bebeluş creat în eprubetă dintr-un embrion congelat, în 1983;(n. 1929).

 

 

 

 

 

 

2013:  A decedat  regizorul, scenaristul și actorul român Geo Saizescu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  regizat mai multe lungmetraje considerate antologice pentru istoria filmului românesc de comedie, printre care “Astă seară dansăm în familie”, “Păcală” şi “Secretul lui Bachus”.

La unele dintre filmele sale, Geo Saizescu a fost şi scenarist, şi actor.

De-a lungul carierei sale, regizorul a colaborat cu unii dintre cei mai populari actori români, ca Gheorghe Dinică, Dem Rădulescu, Ştefan Mihăilescu-Brăila, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Stela Popescu sau Horaţiu Mălăele.

Geo Saizescu s-a născut la 14 noiembrie 1932, la Prisăceaua în judeţul Mehedinţi.

 23 septembrie este  in Arabia Saudită  Ziua naţională – aniversarea întemeierii regatului saudit (1934).

 

 

 

 

 

 

 

 2013: A murit botanistul și limnologul american Ruth (Myrtle) Patrick; (n. 1907).

 

 2018: A murit Charles Kuen Kao, fizician și inginer electronist britanic de origine chineză, laureat al Premiului Nobel pentru fizică pe 2009, împreună cu cercetătorii americani Willard S. Boyle şi George E. Smith, pentru descoperirile în domeniul transmiterii luminii prin fibre optice, respectiv pentru inventarea senzorului CCD (charge coupled device); (n. 1933).

 

 

 

 

Honoring the memory of THE Sir Charles Kuen Kao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018: A murit  producătorul american de film Gary Kurtz, realizatorul primelor două filme din seria „Star Wars”; (n. 1940).

 

 

 

 

 

 

Gary Kurtz: 1940 - 2018 - Fantha Tracks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CRESTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

 

Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendar ortodox miercuri 23 septembrie. Sărbătoare importantă pentru toți creștinii ortodocși. Vestea mare adusă de Arhanghelul Gavriil

 

 

 

 

 

 

Sfantul Arhanghel Gavriil i-a vestit lui Zaharia, in timp ce slujea la templu, ca sotia sa Elisabeta, inaintata in varsta, va naste un fiu care se va numi Ioan.

Nasterea lui Ioan s-a petrecut cu sase luni inaintea nasterii lui Iisus.

Prin ingerii Lui, Dumnezeu a vestit nasterea lui Isaac varstnicei Sara, nasterea lui Samson femeii sterpe a lui Manoe si a lui loan, parintilor varstnici Zaharia si Elisabeta.

Sfantul Nicolae Velimirovici spune ”Daca dorim sa stim cum se pot naste copii din parinti sterpi si varstnici, sa nu mergem sa-i intrebam pe oameni, caci nu vor avea ce sa ne spuna.

 Faptele despre care se intreaba sunt mai presus de stiinta naturala. Mai curand sa mergem sa privim la puterea lui Dumnezeu care le-a facut pe toate din nimic, care nu a avut nevoie de parinti tineri sau varstnici ca sa-l faca pe Adam. Decat sa fim curiosi, mai bine sa dam slava lui Dumnezeu care ne-a descoperit puterea Sa noua pacatosilor.

Biserica i-a inchinat lui Ioan șase sarbatori: zamislirea lui – 23 septembrie; nasterea – 24 iunie; soborul lui – 7 ianuarie; taierea capului – 29 august; prima si a doua aflare a capului – 24 februarie; a treia aflare a capului sau – 25 mai.

 

 

 

 

 

 

23 septembrie este : 

 

În Armenia sărbătoare națională, proclamarea independenței față de URSS (1991).

Republica Armenia, sau Armenia, este o țară în Caucazul sudic, între Marea Neagră și Marea Caspică, care se învecinează cu Turcia la vest, Georgia la nord, Azerbaidjan la est și Iran la sud.

Armenia este un membru al Consiliului Europei și al Comunității Statelor Independente și care pe parcursul mai multor secole a fost un punct de trecere din occident spre orient.

 

 

 

 

 

 

Map of Armenia

 

 

 

 

 

Fostă republică a Uniunii Sovietice, Armenia este un stat unitar, multipartit cu un vechi patrimoniu cultural și istoric. Are o suprafață totală de 29,743 km² și o populație de 3.054.506 locuitori (2019).

 Regatul Armeniei a fost primul stat ce a adoptat creștinismul ca religie, în primii ani ai secolul IV (data tradițională este de 301).

Republica modernă Armenia recunoaște misiunea exclusiv istorică a Bisericii Apostolice Armene ca o biserică națională, cu toate că Republica modernă Armenia a separat biserica de stat.
Țara este o democrație în curs de dezvoltare cu o dezvoltare umană medie, in care 10,6% din populație trăiește sub pragul de sărăcie internațional de 1,25 dolari SUA pe zi.

 

 

 

 

 

 

 

– Zi  națională în Arabia Saudită

 

 

Această zi este sărbătorită în Arabia Saudită la fiecare 23 septembrie redenumirea în 1932 a Regatului Nejd și Hejaz în Regatul Arabiei Saudite, printr-un decret regal al regelui Abdul Aziz Ibn Saud. 

 Regele Abdullah a  declarat această zi sărbătoare națională în anul  2005. 

 

 

 

 

 

Saudi Arabia - Maps - ecoi.net

 

 

 

 

Arabia Saudită este cea mai mare țară din Peninsula Arabă și cea mai mare țară arabă din Asia de Vest. Se învecinează cu Iordania la nord, cu Irak – la nord și nord-est, cu Kuweit, Qatar, Bahrain și Emiratele Arabe Unite la est, Oman – la sud și sud-est și Yemen – la sud.

De asemenea, are o coastă maritimă de mare întindere , în partea estică aflându-se Golful Persic, iar în partea vestică aflându-se Marea Roșie.

Este numită „Țara celor doua moschei sfinte”, o referire la Mecca și Medina, cele mai sfinte locuri ale Islamului. 

Are o suprafață totală de 2 149 690 km²și o populație estimată la 33.000.000 locuitori (2018).

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse): Creștin Ortodox.ro; mediafax.ro; e.maramures.ro.; Istoricul zilei blogspot.com; Wikipedia org.; Rador.ro; https://www.cinemagia.ro 

23/09/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 22 SEPTEMBRIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

22  septembrie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 66: Împăratul roman Nero creeaza Legiunea a I-a Italica.

Aceasta unitate militara (in latina Legio I Italica), a fost un corp de infanterie de elita al armatei romane.

Numele sau provine de la locul recrutarii primilor soldati, de pe teritoriul Italiei si era  compusa dintr-un numar de soldați cuprins intre 4200 (in perioada republicana) si 5200 (in perioada imperială).

 

Simbolul Legiunii a I-a  Italica era un porc mistret si avea sediul la Novae, in Moesia Inferior(Sistov,in Bulgaria de azi)

A servit si in Dacia participand in timpul  campaniei lui Traian, la construirea unui pod peste Dunăre

Nero s-a  nascut la  15 decembrie 37 si  a fost ultimul  imparat roman din dinastia iulio-claudiana .

 A urcat pe tron la 13 octombrie 54, la moartea tatălui său, Claudius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (n. 15 decembrie  37 – d. 9 iunie 68), a fost al cincilea împărat roman al dinastiei iulio-claudiene.

Este unul dintre împărații care au fost foarte aspru judecați în literatura antică. Se presupune că a dat foc Romei si se zvonea ca si-ar fi violat  mama .

A fost deposedat de putere si s-a sinucis la 9 iunie 68.

 

 

 

 

 

 

1072: Moare istoricul si cărturarul chinez Ouyang Xiu;  (n. 1007).

 

 

 

 

 

 

Ouyang Xiu, unul dintre cei “Opt mari maeştri ai prozei Tang şi Song” | Epoch Times România

 

 

 

 

Quang Xiu  om de stat, istoric, eseist şi poet chinez din timpul dinastiei Song.

 

 

 

 

 

 

 

1326 : Cea mai veche menţiune de înnobilare a unui cneaz român de către regele Ungariei, Carol Robert d’Anjou; Carol Robert îi daruieşte lui Stanislau  moşia Zurduc (jud. Maramureş), pentru serviciile sale aduse regatului.

 

 

 

 

 

1499: A luat sfârșit Războiul Suab (sau “Războiul elvețian”), un conflict militar între “Confederația Elvețiană” și Casa Habsburg sprijinită de “Liga Suabă” prin semnarea Tratatului de la Basel, tratat care se dădea o foarte largă autonomie confederației de cantoane care avea să stea la baza Elveției moderne.

 

 

 

 

 

1515 : S-a nascut Anne de Cleves, soţia lui Henric al VIII-lea al Angliei; (d.16 iulie  1557).

 Anne de Cleves  în  stătulețul Cleves  din nordul Germaniei pe domeniile  fratelui  sau, Wilhelm III Herzog von Jülich-Cleves-Berg, care a considerat că o căsătorie a surorii sale cu regele Henric al VIII-lea al Angliei i-ar întări statutul.

După aranjarea căsătoriei, Anne de Cleves a plecat în Anglia, unde Henric a constatat că este urâtă “ca o iapă flamandă” și că nu se pot înțelege, pentru că el nu vorbea germana iar ea nu vorbea engleza.

Prima lui reacție a fost să nu se căsătorească, dar i-a fost imposibil să încalce tratatul de căsătorie semnat anterior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În ciuda protestelor lui Henric, căsătoria a avut loc pe 6 ianuarie 1540, astfel Anne de Cleves devenind a patra sa soție, urmându-i lui  Jane Seymour .
Văzând că nu este dorită, a fost de acord cu propunerea de divorț, care s-a pronunțat în iulie 1540. În felul acesta, Henric a fost liber să se căsătorească cu a cincea sa soție, Catherine Howard.

 

 

 

 

 

 

1520: A murit sultanul otoman  Selim I; (n.10 octombrie  1465).

A fost al 9-lea sultan al Imperiului Otoman si primul care a purtat titlul de calif (incepand cu anul 1517).

L-a succedat pe tatăl sau, Baiazid al II-lea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S-a căsătorit cu Ayșe Hafsa Sultan, din Crimeea, fiica hanului Mengli Ghirai  cu care a  avut   patru copii: Soliman I (viitorul sultan Soliman Magnificul) și trei fiice, Sultana Hatice, Sultana Beyhan și Sultana Șah.

Selim I a condus imperiul intre anii 1512-1520.

In timpul domniei sale Imperiul Otoman s- a extins enorm, în special dupa cucerirea între 1516 și 1517 Sultanatul Mameluc al  Egiptului si  alte teritorii musulmane.

Domnia lui Selim a reprezentat o schimbare bruscă în politica expansionista a imperiului, care era inaintea domniei sale  in mare parte orientata împotriva Occidentului si a tarilor crestine .

 Dupa  cucerirea Egiptului, Selim a luat titlul de calif al Islamului, fiind primul  sultan turc care si-a atribuit acest titlu.

El si-a  acordat, de asemenea titlul de “Khadim ul Haramain ish Sharifain” (slujitor al Sfintelor Orașe din Mecca si Medina), în 1517.

În ajunul morții sale, în 1520, Imperiul Otoman isi triplase teritoriul.

La moartea sa,pe tron s-a urcat fiul său, Soliman, supranumit „magnificul”, în timpul căruia Imperiul Otoman a atins apogeul.

 

 

 

 

 

 

1554: A murit conchistadorul spaniol Francisco Vásquez de Coronado y Luján  (n. 1510), care între anii 1540 şi 1542 a explorat teritorii di statul New Mexico de azi şi alte teritorii care acum fac parte din sud-estul Statelor Unite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazându-se pe povestile calugarului spaniol Marcos de Niza despre un oraş de aur, numit Cibola, aventurierul Francisco Vásquez de Coronado a plecat in 1540 împreună cu o trupă de 340 de spanioli şi 300 indieni aliaţi şi sclavi  într-o expediţie în cautarea orasului de aur Cibola, pe teritoriul New Mexico din Statele Unite de astăzi.

Decepţia lui a fost mare atunci când a văzut că oraşul de aur descris de Marcos, era doar un sat al tribului zuni.

 

 

 

 

 

 

 

1601: S-a născut Ana de Austria, soţia lui Ludovic al XIII-lea al Franţei; (d. 20 ianuarie  1666).

 

 

 

 

 

Fișier:Peter Paul Rubens - Portrait of Anne of Austria - WGA20365.jpg

 

 

 

 Ana de Austria, pictură de Peter Paul Rubens

 

 

 

A fost infantă a Spaniei, regină a Frantei si Navarrei, soția regelui Ludovic al XIII-lea și regentă (1643-1651) pentru fiul său, Ludovic al XIV-lea .

În timpul regenței sale, a fost prim-ministru cardinalul Mazarin. A fost una dintre personajele principale în romanul lui Alexandre Dumas, „Cei trei muschetari”.

 

 

 

 

 

 

1750: S-a născut  botanistul german  Christian Konrad Sprengel. A demonstrat rolul insectelor in polenizare; (d.067.05.1816).

 

 

 

 

 

 

1768 : A murit, la Roma, episcopul Ioan Inochentie Micu – Klein (Clain), luptător pentru cauza românilor ardeleni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osemintele i-au fost aduse în România, ca urmare a dorinţei lui testamentare, şi înhumate la Blaj, la 16 octombrie 1997 ;(n. 24 iunie 1692).

 

 

 

 

 

 

 

 

1774: A murit  Papa Clement al XIV-lea(Gian Vincenzo Antonio Ganganelli).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-a născut la  31 octombrie 1705 si  si-a inceput pontificatul la data de 19 martie 1769.

A ramas in istorie prin ordinul dat pentru desfiintarea Ordinului iezuit care a fost suprimat in 21 iulie  1773 si pentru  extinderea  Muzeului Vaticanului.

 

 

 

 

 

1784:  Rusia fondează colonia de la Kodiak, in Alaska.

 

 

 

 

Kodiak (arhipelag) - Wikipedia

 Arhipelagul Kodiak

 

 

 

 

Acest teritoriu a  apartinut din vechime triburilor de indieni americani  Alutiiq, in limba carora kadiak înseamnă „insulă”.

În 1763, exploratorul rus Stephan Glotov descoperit insula, numind-o Kad’yak (Кадьяк), fiind urmat de căpitanul britanic James Cook cincisprezece ani mai târziu, care a scris primul „Kodiak”, în jurnalele sale în 1778.

Insula a devenit un centru pentru colectarea blanurilor, in special a celorde vidre de mare care erau foarte apreciate.  Misionarii ortodocși s-au stabilit pe insula de la sfârșitul secolului al 18-lea, continuând colonizarea europeana a insulei, care ulterior a devenit capitala Alaskai ruse.

Când Rusia a vândut Alaska în Statele Unite în 1867, Kodiak a devenit un centru de pescuit comercial, important si pentru fabricile sale  de conserve.

 

 

 

1791: S-a născut Michael Faraday, fizician si chimist englez, unul dintre fondatorii teoriei electromagnetismului.

A descoperit, in anul 1831, fenomenul de inductie electromagnetica si a formulat legile electrolizei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El a fost cel care a introdus noțiunea de echivalent electrochimic, cunoscut si ca „numarul lui Faraday”.

De asemenea, el este cel care a introdus in fizica notiunea de “câmp”.

S-a nascut in casa unui fierar care nu a avut bani sa il trimita la scoala. De la 13 ani, Faraday a inceput sa lucreze la o legatorie de carti. Aici si-a descoperit pasiunea de a citi, atentia sa indereptindu-se spre cartile de popularizare a stiintei. In 1812, a reusit sa isi gaseasca un loc de munca la Institutul Regal ca ajutor de laborant. In 1824 a fost ales membru al Societatii Regale.

Lucrarea sa de referinta este “Cercetari experimentale in domeniul curentului electric”. Cercetarile sale au contribuit enorm la dezvoltarea fizicii si chimiei.

Faraday si-a gasit timp sa scrie si carti pentru popularizarea stiintei, una dintre ele – “Istoria chimica a luminarii” – fiind extrem de apreciata. A decedat la  25 august 1867.

 

 

 

 

 

 

1831: S-a născut Grigore Cobălcescu, geolog şi paleontolog roman, cel care a pus bazele geologiei româneşti, ca disciplină ştiinţifică; a publicat, în 1862, prima lucrare geologică originală “Calcariul de la Rapidea”.

A fost membru al Academiei Române.

 

 

 

 

 

 

 

A decedat la 21 mai 1892.

 

 

 

 

 

1835:  S-a născut prinţul Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, fratele regelui Ferdinand al României; (d. 8 iunie  1905).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leopold Stefan Karl Anton Gustaf Eduard Tassilo von Hohenzollern Sigmaringen,  a fost primul fiu al prinţului Karl Anton de Hohenzollern-Sigmaringen. Fratele său mai mic a devenit Regele Carol I al României.

După revoluţia spaniolă din 1868 care a detronat-o pe regina Isabella II, i s-a oferit coroana acestei tari, ofertă  sprijinită de prim-ministrul prusac Otto von Bismarck, dar respinsă de împăratul francez Napoleon al III- lea.

Leopold a declinat oferta la presiunile franceze, dar după o serie de solicitări suplimentare ale Franţei, s-a declanşat Războiul Franco-Prusac din 1870-1871, care va duce în final la căderea împăratului Napoleon şi proclamarea  celei de-a treia republici in Franta.

 

 

 

 

 

 

1862 : Presedintele american Abraham Lincoln decretează abolirea sclaviei în statele din sudul SUA., emitand Proclamația de Emancipare, prin care erau eliberati  toti sclavii negri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1873: S-a născut matematicianul Dimitrie Pompeiu,  creatorul şcolii matematice române de teoria ecuaţiilor cu derivate parţiale şi de mecanică; (m. 7 octombrie 1954).

 

 

De numele lui Pompeiu se leagă si organizarea la Cluj, după primul război mondial, a învăţământului matematic românesc. El organizează seminarul matematic din Cluj, după exemplul celebrului seminar de la College de France.

De asemenea, în 1929, împreună cu Petru Sergescu, înfiinţează revista Mathematica, de largă circulaţie internaţională.

Opera matematică a lui Pompeiu este conţinută în cele aproximativ 150 de lucrări publicate.

A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe din România, începând cu 5 iunie 1943.

 

 

 

 

 

1882: S-a născut Wilhelm Keitel, feldmareşal german din Al Doilea Război Mondial (d. 1946).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1903:  În SUA, a primit brevetul de invenţie pentru cornetul de îngheţată Italo Marchioni, un cofetar de origine italiana.

 

 

 

 

 

 

 Italo Marchioni. Ice Cream Cone. 1896

 

 

 

 

 

 

1904:  Se desfasoară cursa automobilistică, organizată de ACR, pe traseul Bucureşti-Giurgiu-Bucureşti, una din primele din ţara noastră şi din această parte a Europei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursa a fost câştigată de printul George Valentin Bibescu, care a inregistrat cu automobilul sau Mercedes de 40 CP, cea mai mare viteză de până la acea dată în Europa, într-o competitie  pe soselele publice. 

 

 

 

 

 

 

 

1908: Printul Ferdinand de Saxa Coburg, sprijinit de guvernul lui Alexandar Malinov, declară printr- un manifest special, independenţa Bulgariei şi se proclamă ţar al bulgarilor; (5 octombrie s.n.)

Acest act s-a efectuat  fără consimţământul Marilor Puteri şi împotriva voinţei Turciei.

 

 

 

 

 

 

Dosar: Zar Ferdinand Bulgarien.jpg

 

 

 

 Foto: Ferdinand  (26 februarie 1861- 10 septembrie 1948) a condus  tara intre 1887-1918, mai întâi cu titlul de  Cneaz  și mai târziu  ca Tar al Bulgariei   (1908-1918).

Independența de jure a Bulgariei fata de  Imperiul Otoman a fost proclamatla  22 septembrie stil vechi (5 octombrie stil nou) 1908, in vechea capitala a Tarnovo de catre  Prințul Ferdinand al Bulgarieicare a luat apoi titlul de țar”.

Declarația de independență a Bulgariei a fost urmată de anexarea Bosniei   de catre Austro-Ungaria,in ziua următoare și de unirea Greciei cu Creta,  (nerecunoscuta pana in 1913). I

Independența Bulgariei a fost recunoscută pe plan internațional in primăvara anului 1909 si  este sărbătorită în fiecare an la 22 septembrie ca Ziua Independenței.

La data de 22 septembrie 2008, Bulgaria a celebrat  Centenarul aniversar al  independenței sale.

 

 

 

 

 

 

1914: Împaratul Germaniei, Wilhelm al II-lea, îi cere telegrafic regelui Carol I al României (1866-1914), intrarea tarii noastre în razboi de partea Puterilor Centrale.

Regele Carol I îi raspunde ca nu poate da curs cerererii, din cauza impotrivirii opiniei publice românesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majestatea Sa Carol I, Rege al României, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen, pe numele său complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, (n. 10 aprilie 1839- d.10 octombrie 1914) .

În cei 48 de ani ai domniei sale (cea mai lungă domnie din istoria statelor românești), Carol I a obținut independenta tariii, căreia  i-a șcrescut imens prestigiul international, a redresat economia  și a pus bazele unei dinastii. A construit la Sinaia  castelul  Peles, care a rămas și acum una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale țării.

După războiul ruso-turc din 1877, România a câștigat Dobrogea , iar  in 1913, in urma Pacii de la Bucuresti, Cadrilaterul ( Dobrogea de sud).

Carol a dispus ridicarea primului pod peste  între Fetesti si Cernavoda, una dintre marile  constructii europene ale timpului , care să lege noua provincie de restul țării.

 

 

 

 

 

 

 

1919 : A decedat Alexandru Şuţu, medic psihiatru, membru corespondent al Academiei Române, membru al Societăţii de Antropologie din Paris şi al Societăţii Franceze de Psihiatrie

A fost fiul marelui cămăraș (șambelan) Alexandru Suțu – Dragomanaki (nepot de frate al domnitorului Alexandru Nicolae Suțu din Muntenia) și al Mariei Hrisomali.(n.30.03.1837).

A  fost doctor în medicină al Facultăților din Atena (1863) și Paris (1865), fondatorul Catedrei de Psihiatrie din România, medic șef al ospiciului de alienați Mărcuța din București (1866-1909), directorul ospiciului Mărcuța (1867-1878 și 1880-1892), fondatorul și redactorul Gazetei spitalelor (Paris, 1867), unul dintre redactorii Gazetei medico-chirurgicale a spitalelor’’ (1870-1880), fondatorul sanatoriului pentru alienați  “Caritatea”,  din București (unde a fost internat în mai multe rânduri poetul Mihail Eminescu și unde a și decedat), profesor de medicină legală la Universitatea din București (1879), efor al spitalelor civile române (1892), fondatorul Jurnalului psihiatriei și medicinei legale (1884), membru al Consiliului sanitar superior (1896), membru al Academiei române (1888), expert în psihiatrie medico-legală .

 

 

 

 

 

1929 : S-a născut  Dinu Cocea, regizor şi scenarist, stabilit la Paris în 1985 (n.Periş, judeţul Ilfov).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1931: La propunerea lui Nicolae Iorga, preşedinte al Consiliului de Miniştri, Constantin Brâncuşi a fost decorat cu ordinul “Meritul cultural pentru artă plastică”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1934: A încetat din viaţă inginerul şi istoricul de artă Gheorghe Bâla; a colaborat cu Anghel Saligny la construirea Podului de la Cernavodă; (n. 24 aprilie 1868).

A fost un important cercetător al istoriei arhitecturii româneşti; membru al Academiei Române, vicepreşedinte al acestui for (mai 1928 – mai 1931) .

 

 

 

 

 

 

 1938 : S-a născut Augustin Buzura, scriitor,  fost preşedinte al Institutului Cultural Român (n.Berinţa, Maramureş).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Din 1992 Augustin Buzura a fost  membru al Academiei Române.

 

 

 

 

 

 

1939 : Are loc o parada militara comună  a victoriei  a Wehrmacht-ului şi a Armatei Roşii  în Brest-Litovsk , la sfârşitul invadarii  si impartirii Poloniei, in baza intelegerii dintre Hitler si Stalin ( Pactul Ribbentrop – Molotov), intre Germania nazista si U.R.S.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Inalți ofiteri germani  şi sovietici prezenţi la paradă: Generalul german Heinz Guderian şi comandantul brigazii 29  sovietice de tancuri, colonelul  Semion Krivoshein.

 

 

 

 

 

 

 

1944 : Al Doilea Război Mondial: Armata Roşie intră în Tallin, capitalaEstoniei.

 

 

 

 

 

 

 

1955: Se tipăreste  primul volum al romanului “Moromeţii” scris de Marin Preda.

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Tirajul primei ediţii a fost de 20.100 exemplare.

 

 

 

 

 

 

1957:  S-a născut muzicianul, compozitorul si actorul de film  australian, Nicholas Edward “Nick” Cave.

 

 

 

 

 

 

 

1958: S-a nascut Andrea Bocelli, tenor italian  de pop opera și cântăreț de operă. Până astăzi el are șapte albume de operă înregistrate (La bohèmeIl trovatoreWertherPagliacciCavalleria rusticanaCarmen și Tosca). A vândut deja peste 65 de milioane de albume peste tot în lume. Născut cu un glaucom grav, Andrea Bocelli a orbit total la vârsta de 12 anidupă un accident de fotbal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost pasionat de muzica inca din copilarie, cand a invatat sa cante la pian, flaut si saxofon. Faptul ca a orbit  nu l-a impiedicat sa studieze Dreptul la Universitatea din Pisa.

Dupa ce a profesat un an ca avocat, a decis sa inceapa sa cante. Bocelli si-a inceput cariera de muzician cantand la pian in barurile italiene. Norocul i-a suras in 1992, cand a inregistrat un demo cu piesa “Miserere”.

Celebrul tenor Luciano Pavarotti a ascultat piesa si a insistat pe langa Bocelli sa o inregistreze impreuna. Duo-ul a avut imediat succes pe plan international, iar Bocelli a primit tot mai multe oferte.

A urmat single-ul “Time To Say Goodbye” (1996), in duet cu Sarah Brightman, iar un an mai tarziu artistul italian si-a lansat albumul “Romanza”.

 

 

 

 

 

 

 

 1958 : A avut loc premiera bucureşteană a operei “Oedip” de George Enescu (conducerea muzicală – Constantin Silvestri, regia Jean Rînzescu, în rolul principal – David Ohanesian; premiera mondială a operei avusese loc la Paris, în anul 1936.

 

 

 

 

 

 

 

1965: Războiul indo-pakistanez  (cunoscut sub numele de al doilea războidin  Kashmir), se încheie după ce ONU solicită  încetarea focului.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1968: Are loc transferul celor două temple de la Abu Simbel, in Egipt.

Prin aceasta reasezare, clădirile de o inestimabila valoare istorica  sunt salvate de la scufundarea în apele lacului de acumulare al hidrocentralei Nasser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvarea templelor a început în anul 1964 de către o echipă multinațională de arheologi, ingineri și operatori calificați sub stindardul UNESCO, și a costat aproximativ 40 de milioane de dolari.

Între 1964 și 1968, tot site-ul a fost atent tăiat în blocuri mari, demontate, ridicate și reasamblate într-un nou loc, cu 65 de metri mai mare și la 200 de metri mai sus de râu, într-una dintre cele mai mari provocările de inginerie arheologică din istorie.

 

 

 

 

 

 

1975 : A încetat din viaţă matematicianul Enrico Bompiani, unul dintre fondatorii Uniunii Internaţionale de Matematică, membru de onoare străin al Academiei Române (n. 12 februarie 1889).

 

 

 

 

 

 

 

1975:  La San Francisco, a avut loc a doua încercare de asasinare a preşedintelui american Gerald  Ford.

 

 

 

 

 

 

 1976: Sonda americana Viking confirma existenta unei calote de gheata de pe Marte.

 

 

 

 

 

 

1976: S-a nascut Ronaldo Louis Nazario de Lima, sportiv brazilian, declarat  ”cel mai bun fotbalist al lumii” in 1996 si 1997.

 

 

 

 

 

1980: Începe războiul din Golf intre Irak si Iran, cunoscut și sub denumirea de Primul Război din Golful Persic.

Războiul a durat până în august 1988, fiind cel mai lung război convențional al secolului al XX-lea și s-a încheiat cu acceptarea de ambele părți a Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU nr. 598.

A durat câteva săptămâni ca Iranul să părăsească tot teritoriul ocupat pentru a respecta granițele de dinainte de război, stabilite în 1975 prin Acordul de la Alger. Ultimul schimb de prizonieri de războidintre cele două țări beligerante  a avut loc în anul 2003.

 

 

 

 

1981: Prima cursă a trenului francez de mare viteză Train à Grande Vitesse (TGV).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1989: A murit Irving Berlin, compozitor american de origine rusă ; (n.11.05.1888).

 

 

 

 

Irving Berlin

 

 

 

 

 

 

 

 

1994:  A încetat din viaţă scriitorul şi teologul  roman Alexandru Bardieru, născut în Nordul Bucovinei. A scris literatură pentru copii. (“Mreană, mreană năzdrăvană”, “Norocel degeţel”, “Poveşti nemuritoare”);(n.12 martie 1913).

 

 

 

 

 

 

1996: A încetat din viaţă Dorothy Lamour, cântăreaţă şi actriţă americană de film (n. 10 decembrie 1914).

 

 

 

 

 

 

2001: A încetat din viaţă violonistul Isaac Stern; (n. 21 iul 1920).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 : A încetat din viaţă celebrul mim francez  Marcel Marceau; (n. 22 martie 1923).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010: A murit cântăreţul și actorul american Eddie Fisher (nume complet: Edwin Jack Fisher); unul dintre cei mai populari artiști din prima jumătate a anilor ’50 ai secolului trecut; (n. 1928).

 

 

 

 

 

 

 

About Eddie Fisher: American entertainer and singer (1928 - 2010) | Biography, Facts, Career, Wiki, Life

 

 

 

 

 

 

 

2012: A murit Marcel Hanoun, cineast (teoretician al cinematografiei experimentale), fotograf şi scriitor francez de origine tunisiană; (n. 1929, la Tunis).

 

 

 

 

 

Marcel Hanoun – Movies, Bio and Lists on MUBI

 

 

 

 

 

 

2014: A murit politiciana nepaleză, fost ministru al afacerilor externe, Sahana Pradhan; (n. 1927).

A servit ca viceprim-ministru al Nepalului în cadrul guvernului de coaliție condus de prim – ministrul  Girija Prasad Koirala din 2007 până în 2008.

 

 

Spotlight on Leading Women of Nepal – Sahana Pradhan – Daughters of The Himalaya

 

Sahana Pradhan (17 iunie 1927 – 22 septembrie 2014).

A fost căsătorită cu Pushpa Lal Shrestha , o figură de frunte a mișcării comuniste din Nepal.

Soțul său a murit în 1978, iar în 1986 Sahana Pradhan a devenit liderul partidului comunist care în  1987 a fuzionat cu fracțiunea lui Manmohan Adhikari , formând Partidul Comunist (marxist) din Nepal . 

 

 

 

2014: A decedat pianistul, compozitorul și dirijorul olandez Erik van der Wurff; (n. 1945).

 

Erik Van Der Wurff *69 (1945 - 2014) - The Grave [en]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 septembrie este:

 

 

 În Bulgaria: Ziua independenței – în anul 1908, cu sprijinul guvernului lui Alexandar Malinov, cneazul Ferdinand de Saxa Coburg declară, printr-un manifest special, independența Bulgariei și se proclamă țar al bulgarilor (se sărbatorește începând din anul 1998)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Mali : Ziua națională – Proclamarea independenței (1960)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfântul Teodosie de la Brazi

 

 

 

 

 

 

 

Sfantul Teodosie de la Brazi

 

 

 

 

 

 

Sfantul Teodosie de la Brazi este praznuit de Biserica Ortodoxa Română pe 22 septembrie. Sfantul Ierarh Teodosie s-a nascut in prima jumatate a sec. al XVII-lea, in tinutul Vrancei.

A intrat de tanar in monahism. Datorita culturii sale, este numit secretar la cancelaria manastirii Bogdana.Mai tarziu, in calitate de egumen, se ocupa de reconstruirea acestui asezamant. In anul 1670 a fost hirotonit episcop de Radauti, iar in 1671, episcop de Roman.

Din cauza plecarii Sfantului Dosoftei in Polonia, scaunul de Mitropolit al Moldovei devine vacant.

Moldova era condusa la acea vreme de domnitorul Dumitrascu Cantacuzino, o persoana fidela otomanilor.  La cererea acestui domnitor, episcopii din Moldova il vor alege ca mitropolit pe Teodosie.

Pastorirea sa in calitate de mitropolit nu va dura decat un an, din cauza faptului ca i-a cerut domnitorului sa puna capat asupririi otomane.

La revenirea Mitropolitului Dosoftei, ierarhul Teodosie pleaca la Focsani.

Aici s-a ocupat cu reconstruirea Manastirii Brazi. La cererea sa este adus egumenul Zaharia, din Muntele Athos, o persoana instruita in tainele monahismului.In anul 1688, pe cand se afla la Focsani, ierarhul a fost rapit de prietenii domnitorului Dumitrascu Cantacuzino si dus in Tara Romaneasca.

Aici a fost chinuit timp de zece saptamani.In toamna anului 1694, tatarii au navalit si la schitul Brazi. Acestia i-au cerut sa le predea avutul si obiectele de pret.

Pentru ca Sfantul Teodosie a refuzat, acestia i-au taiat capul.Moastele Sfantului Teodosie au fost descoperite printr-o minuneSfantul Antipa de la Calapodesti (1816-1882), pe atunci frate la Manastirea Brazi, marturiseste: “Inainte ca arhim.

Dimitrie sa fie staret al Manastirii Brazi din Moldova, el a trait viata pustniceasca aspra intr-o padure mare, unde din intamplare a gasit ingropat un vas mare plin cu bani de aur.

In vas a gasit o insemnare, in care se spunea ca acesti bani sunt de la Mitropolitul Dositei (Teodosie – confuzie datorata apropierii dintre numele celor doi ierarhi contemporani) care i-a ascuns acolo, prevazandu-si sfarsitul sau mucenicesc din mana turcilor.

In insemnare se mai spuneau si acestea: “Cine va gasi acesti bani este indatorat sa zideasca din ei o manastire si trei schituri” si ca “la terminarea de zidit a celui din urma, al treilea schit, va afla si moastele mele”.

Arhim. Dimitrie marturiseste intr-o insemnare din 20 februarie 1842, ca dupa ce a terminat de construit si cel de-al treilea schit, sapand in curte mormantul sau, a aflat sicriul cu moastele Sf. Teodosie.

Capul era asezat alaturi, cu fata in jos, pe o caramida. Moastele erau intregi si raspandeau un miros foarte placut, ceea ce confirma evlavia credinciosilor care l-au considerat sfant inca din timpul vietii.

La 6 mai 1842, moastele Sfantului Teodosie au fost asezate intr-un mormant nou, zidit in partea de nord a paraclisului subteran de la Manastirea Brazi.

Dupa un scurt timp, capul sau a fost scos din mormant si asezat spre inchinare in biserica, probabil tot de catre staretul Dimitrie.

El a ramas in paraclisul subteran pana la desfiintarea asezamantului, in 1959, cand a fost pus inapoi in mormant.

Dupa redeschiderea manastirii, in urma lucrarilor de restaurare, maica Iustina a redescoperit  la 20 martie 2000, moastele Sfantului Teodosie.

Hotararea canonizarii sale s-a facut in sedintele Sfantului Sinod din 4-5 martie 2003.

Slujba de proclamare a canonizarii a avut loc la 5 octombrie 2003, la Manastirea Brazi din judetul Vrancea.

 

  

 

 

 

 

 VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bibliografie (surse): Crestin Ortodox.ro.; mediafax.ro; Istoriculzilei blogspot.com; e.maramures.ro ;  Wikipedia.ro; Rador.ro

 

 

22/09/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: