CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 11 IUNIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 11 iunie în istoria noastră

1239 : Bula papei Grigore al IX-lea Cum hora undecima

Bula papală intitulată  Cum hora undecima menționa existența românilor (valahilor) în spațiul danubiano-pontic și cerea călugărilor franciscani cărora li se acordau anumite privilegii, să meargă în misiune la bulgari, valahi și cumani.

În anul 1245, după tentativa Conciliului din Lyon de a uni Biserica Occidentală și cea Orientală, papa Inocențiu al IV-lea a trimis mai mulți misionari franciscani la bulgari, valahi, cumani și tătari, același lucru repetându-se în anul 1253.

1524 Bătălia de la Tărăsăuți.

Un corp de oaste otoman de circa 4.000 de oameni, care se întorcea cu pradă din Polonia, a fost surprins de domnul Moldovei Ștefăniță Vodă pe Prut, în localitatea Tărăsăuți.

1551: Iliaș Rareș paraseste domnia Moldovei, trece la mahomedanism si devine pașă la Silistra, luîndu-și numele de Mehmet.

Iliaș al II-lea Rareș (n. 1531 – d. 1562), a fost domnitor al Moldovei între 3 septembrie 1546 – 11 iunie 1551. 

A fost fiul mai mare al lui Petru Rareș și al Elenei (care era de neam sârbesc).

Fiind mai mult atras de petreceri decât de domnie, abdică în favoarea fratelui său Ștefan al VI-lea Rareș, se turcește, luând numele de Mehmet si devine pașă de Silistra.

Fiind exilat la Bursa, a murit, probabil otrăvit, la Alep, Siria, în 1553.

1551 Iliaș Rareș

Chipul lui Iliaș Rareș a fost zugrăvit în tabloul votiv al bisericii Mănăstirii Probota, ctitorită în 1530 de tatăl său.

După trecerea sa la islamism, chipul lui Iliaș din tabloul votiv de la Probota a fost înnegrit.

1574: Oastea moldo-cazacă, asediată și lipsită de apă, s-a predat turcilor la Râșcani.  Domnitorul Moldovei, Ioan Voda cel Cumplit este ucis, iar Moldova este prădată.

Catalog de monede - Lista de monede pentru Ioan Voda cel Cumplit (1572-1574), Moldova

 În ziua de 11 iunie 1574, pe o căldură insuportabilă, lipsa apei şi suferinţa oştenilor săi, l-a obligat pe domn să negocieze capitularea.

El cere comandantului otoman, Ahmed paşa, să-i cruţe pe moldoveni şi cazaci, iar pe el să-l trimită viu sultanului la Constantinopol.

Ahmed paşa jură de şapte ori pe Coran, iar Petru Şchiopul, de şapte ori pe Biblie, că toate cererile îi vor fi împlinite.

După patru ore de discuţii cu comandanţii militari otomani, Ioan vodă este înjunghiat de beylebey-ul Rumeliei, Cighaleg Zadé Iusuf paşa, după care i se taie capul, iar trupul, legat de cămile, ii este sfârtecat.

Soldaţii otomani au păstrat bucăţi de oase din trupul voievodului şi au înmuiat vârfurile săbiilor în sângele lui ca să preia din puterea şi vitejia acestuia.

Capul i-a fost trimis la Bucureşti ( conf. istoric Constantin Rezachevici) sau la Constantinopol (Dinu Giurescu), pentru a fi expus la Kan Çeşmesi („Fântâna Sângelui”), aflată la poarta saraiului sultanului, unde erau expuse de obicei capetele răsculaţilor şi trădătorilor.

Ioan Vodă a fost voievod al Moldovei între februarie 1572–11 iunie 1574, fiul domnitorului Ștefan al IV-lea, (Ștefăniță), al Moldovei cu armeanca Serpega, fiica lui Basarab cel Tânăr-Țepeluș. În timpul domniei sale a dus o politică de întărire a autorității princiare, lovind în boierime, care l-a numit „Ioan Vodă cel Cumplit.

1780: A apărut la Viena, în limba latină, prima gramatică a limbii române – “Elementa linguae daco-romanae sive valachicae”, scrisă de cărturarul român Samuil Micu (supranumit şi Klein sau Clain, pe numele laic Maniu Micu), in colaborare cu Gheorghe Sincai.A fost tipărită în două ediții, la Viena în 1780 și la Pesta în 1805. Gramatica a fost alcătuită de Samuil Micu, iar Gheorghe Șincai a îmbogățit și aranjat elementele limbii daco-romane sau valahice, fiind și autorul prefețelor celor două ediții.

Autorul credea că limba română e o corupţiune a limbii latine clasice şi ca misiunea gramaticului este să scape de tot amestecul străin şi s-o facă iarăşi pură, cum a fost înainte de contactul cu alte popoare. Ortografia trebuia şi ea să arate cât mai mult aceasta, prin diferite semne întrebuinţate.

Deşi greşită în principiu, dar şi în aplicare, lucrarea lui Micu are importanţa mare în istoria literaturii prin faptul că ea formează începutul curentului latinist, care avea să fie atâta timp stăpân pe mişcarea culturală a românilor.

1848: Inceputul revolutiei pasoptiste in Bucuresti.

Domnitorul Gheorghe Bibescu este silit sa semneze ”Constitutia ” (Proclamatia si programul de la Islaz) si sa recunoasca guvernul revolutionar provizoriu, format din Nicolae Bălcescu, Nicolae şi Ştefan Golescu, Gheorghe Magheru, Ion Heliade Rădulescu, Constantin Kretzulescu, C. A. Rosetti şi colonelul Ioan Odobescu

Gh.Bibescu  domnitorul Munteniei

Revoluţia paşoptistă din Ţara Românească s-a declanșat în cîteva centre: la Bucureşti, Telega, Islaz şi Ocnele Mari.

 Revoluţia a început 9 iunie 1848 la Islaz,  şi tot aici a fost adoptată şi Proclamaţia  prin care se cerea: egalitate în faţa legii, adunare obştească reprezentativă, organizare democratică republicană a statului, independenţă administrativă şi legislativă, libertatea tiparului, învăţămînt naţional, emanciparea şi împroprietărirea clăcaşilor prin despăgubire.

Tot în această perioadă s-a format şi primul Guvern Revoluţionar provizoriu, format din : I.H. Rădulescu, Şt. Golescu,, Cristian Tell, N. Pleşoianu şi preotul Radu Şapcă.

La 11 iunie 1848 insurecţia începe şi în Bucureşti. Gheorghe Bibescu, domnul Ţării Româneşti, ştiind că a pierdut sprijinul armatei, semneaza Proclamaţia de la Islaz, care va deveni şi noua constituţie şi recunoaşte noul guvern, format din Nicolae Bălcescu, secretar de stat pentru afaceri externe, Nicolae Golescu, secretar de stat pentru afaceri interne, Gheorghe Magheru, finanţe, Ion Heliade Rădulescu, culte, Ştefan Golescumjustiţie, Constantin Kretulescu, preşedinte al Consiliului Administrativ, C.A. Rosetti, prefectul Poliţiei Capitaleişi Ioan Odobescu şef al Oştirii.

1848 Fruntașii Revoluției din Țara Românească

Două zile mai tîrziu principele Bibescu abdică şi se retrage în Transilvania. Faptul a fost anunțat de guvern a doua zi. Dimitrie Brătianu a fost acreditat agent diplomatic al Țării Românești pe lângă Cabinetele din Pesta și Viena.

A fost trimis chiar din ziua declanșării revoluției, pentru a reprezenta noile autorități și a susține cauza Principatelor pe lângă revoluționarii din Imperiul Habsburgic.

1849: În timpul Revoluției pașoptiste din Transilvania a avut loc a treia bătălie de la Abrud.

1849 A treia bătălie de la Abrud

A fost una dintre ciocnirile majore dintre forțele militare maghiare și românii din Munții Apuseni, în timpul revoluției din Transilvania (11–16 iunie). 

Bătălia s-a soldat cu înfrângerea gravă a forțelor maghiare, care au fost nevoite din nou să abandoneze orașul.

Forțele române erau alcătuite exclusiv din civili înarmați, organizați ca miliții, cea mai mare parte a milițiilor din Munții Apuseni fiind constituite din moți, dar și din români refugiați aici din diferitele părți ale Transilvaniei ocupate de armata maghiară.

Comandanții milițiilor românești erau tineri fără experiență militară, în general avocați sau preoți. Comandantul forțelor românești în bătăliile de la Abrud a fost Avram Iancu.

1883: S-a născut la Țepu, Galați, folcloristul, scriitorul şi publicistul  român Tudor Pamfile, autor al unor apreciate studii despre credinţe şi datini ; (m. 1921).

A scos revistele Ion Creangă și Miron Costin, a sprijinit îndeaproape apariția revistei Freamătul, care a apărut la Tecuci în 1911, după care, din lipsă de colaboratori, i-a mutat redacția la Bârlad. 

1883-1923 Tudor Pamfile

Numai culegerile și studiile apărute sub egida Academiei Române însumează peste 4.200 pagini.

În 1915, un grup de trei intelectuali bârlădeni (Tudor Pamfile, poetul George Tutoveanu și preotul Toma Chiricuță) a decis înființarea unei societăți culturale pe care au numit-o Academia Bârlădeană.

Începând cu anul 1918, s-a stabilit la Chișinău și a condus, până în 1920, publicația Cuvântul Moldovei.

Este laureat al premiul Neuschotz al Academiei Române.

Din opera sa: Cromatica poporului RomânMitologia poporului RomânVăzduhul după credințele poporului românCerul și podoabele luiIndustria casnică la Românitrecutul și starea ei de astăzi, contribuțiuni de artă și tehnică populară.

1897: George Enescu a debutat în calitate de compozitor. Muzicologul Viorel Cosma considera acest moment drept „confirmarea apariției unui creator român de excepție în context internațional”.

A fost primul recital de autor al unui creator român peste hotare. George Enescu, în cadrul unui concert cameral la Petite Salle Pleyel din Paris, a prezentat, la numai 16 ani în exclusivitate, compoziții proprii.

 1903: Regele Serbiei Alexandru I și regina Draga sunt asasinați de membri ai grupării panslaviste Mâna Neagra, care urmăreau îndepărtarea Serbiei de sub influența vestică, si orientarea acesteia catre Rusia.

Deoarece ofițerii implicați în atentat făceau parte din Regimentul 6 Infanterie, care purta numele „Regimentul Regele Carol al României”, regele Carol I a telegrafiat la Belgrad anunțând că renunță la patronajul onomastic asupra regimentului respectiv.

1910: A fost inaugurat aerodromul de la Chitila. Cu aceasta ocazie, pilotul francez Guillemin, din personalul de specialitate angajat la scoala de pilotaj de la Chitila, a efectuat primul zbor cu avionul deasupra Bucurestiului.

1910 Aerodromul de la Chitila

A fost primul aerodrom din România, amenajat de avocatul Mihail Cerchez la Chitila, unde a început să funcționeze și Școala de pilotaj.

Cu aceasta ocazie, pilotul francez Guillemin, din personalul de specialitate angajat la scoala de pilotaj de la Chitila, a efectuat primul zbor cu avionul deasupra Bucureșstiului. În aceeași zi a avut loc și prima lansare cu parașuta din țara noastră, dintr-un balon, de la o înălțime de 500 metri.

1919: Consiliul Suprem al Conferinței de la Paris, comunica delegației României hotărârile referitoare la hotarele țării noastre cu Ungaria și cu Iugoslavia.

Decretul Regelui Ferdinand de Unire a Bucovinei cu România Mare Dan Badea

Se recunoaște de drept unirea României cu Transilvania, Crișana, Maramureș și o parte a Banatului.

1925: Au devenit membre onorifice ale Academiei Române, scriitoarele  Elena Vacarescu si Anne de Noailles.

Arhive Povești de iubire - Formula AS

Foto: Anne de Noailles- Brâncoveanu și  Elena Văcărescu

Au fost  primele femei alese în acest înalt for cultural  român.

Elena Văcărescu şi Anna de Noailles au fost două femei cu origini româneşti care au cucerit în secolul trecut, Franţa.

Scriitoare, poete şi ambasadoare neoficiale ale ţării de origine, aceste două mari doamne erau verişoare.

Au ajuns în capitala Franţei în conjuncturi diferite, au cunoscut succesul şi au scris istorie în literatura franceză.

1933: Prima transmisie în direct, la Radiodifuziunea Română, a unui meci de fotbal (România-Iugoslavia, din Cupa Balcanică).

Pe 11 iunie 1933, România a câștigat, la București, Cupa Balcanică, sub privirile entuziasmate a 25.000 de spectatori: 5-0 cu Iugoslavia (după 7-0 cu Bulgaria și 1-0 cu Grecia). Finala s-a disputat pe terenul ONEF, primul gazon cu drenaj din România la acea vreme.

1940: In conditiile declansarii celui de-al doilea razboi mondial, Romania se retrage din Liga Națiunilor (Societatea Natiunilor), organizatie care din 1938 isi continua o existenta pur formala.

1941: Se incheie acordurile romano-germane de la Munchen si Berchtesgaden. Romania se angajeaza sa participe la razboiul antibolsevic, alaturi de Germania.

1946: A murit Sofia Nadejde, publicista, traducatoare si scriitoare romana  de orientare feminista si marxista; (n.14 septembrie 1856).

 A fost soția lui Ioan Nadejde și sora pictorului Octav Bancila.

1948: In Romania comunizata, aflata sub ocupatie sovietica, Marea Adunare Naţională a votat  Legea nr. 119, privind naţionalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări şi de transport , lege prin care, practic, se lichida proprietatea privată în România.

1948 Scânteia - Naţionalizarea întreprinderilor

„Naţionalizarea” a fost, de fapt, o confiscare directă ordonată de puterea comunistă, fără nici o despăgubire.

1948: Se stabilesc  relatii diplomatice intre Romania si Israel, la nivel de legatie.

La data de 17 august 1969, aceste relatii au fost ridicate la nivel de ambasada, ţara noastră numărandu-se printre primele state care au stabilit relaţii diplomatice cu Israelul.

Deschiderea oficiilor diplomatice (legații), conduse de miniștri plenipotențiari, a avut loc în același an. Primul ministru plenipotențiar israelian acreditat la București a fost celebrul pictor Reuben Ruvin, originar din România.

În 1969, reprezentarea diplomatică între cele două țări a fost ridicată la rang de ambasadă. La 1 octombrie 2019 a fost inaugurat Consulatul General al României la Haifa.

1955: S-a născut la Arad actrița română de teatru și film Mariana Buruiană.

A absolvit IATC, secţia actorie, în anul 1978. A jucat la teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, iar din anul 1981 s-a transferat prin concurs la Teatrul Lucia Stuza Bulandra din Bucureşti, de unde a demisionat în anul 1995.

A jucat în numeroase piese de teatru, pe scenă şi la televiziune, alături de alte mari nume ale scenei artistice româneşti. Printre filmele în care a apărut se numără: „Drumeţ în calea lupilor”, „Patima”, „Figuranţii”, „Să mori din dragoste de viaţă” şi „Domnişoara Christina”. Este divorţată şi are un copil.

După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, a scris două cărţi – „Taina mărturisirii” şi „Comorile Dharmei”. A făcut traduceri pentru o editură şi a fost asistent universitar la o instituţie particulară de învăţământ, unde a predat tehnica vorbirii.

A renunţat la cariera de succes pe care o avea în primii ani de după ’90. Nu s-a călugărit, dar a ales să se apropie de Dumnezeu pe calea rugăciunii, a smereniei şi a iertării.

1957: S-a născut Liviu Papadima, prozator și critic literar român.

1957 Liviu Papadima

Este profesor universitar doctor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, pe care-a absolvit-o în 1981, cu diplomă de merit.

Studii postuniversitare şi stagii de cercetare în România (Bucureşti, Colegiul Noua Europă) şi în străinătate (Universitatea din Viena, Vrije Universiteit, Amsterdam).

Din 2004 este decanul aceleiaşi facultăţi. A fost redactor-şef al suplimentului Vineri al revistei Dilema, a predat la Institutul de Limbi Romanice al Universităţii din Viena, a fost consilier prezidenţial la Departamentul de Cultură şi Educaţie (1999) şi lector la Universitatea din Viena.

Este autorul unor volume individuale de studii literare: Literatură şi comunicare. Relaţia autor – cititor în proza paşoptistă şi postpaşoptistă, Iaşi, Polirom, 1999; Caragiale, fireşte , Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1999.

1966: S-a născut în Petroșani actorul român de teatru și film Marius Stănescu. A absolvit UNATC București în 1993, la clasa profesorului Alexandru Repan.

În prezent este membru al trupei Teatrului Odeon din București.


Din perioada studiilor universitare a debutat in cinematografie cu rolul lui Carol din filmul Undeva In Est, regizat de Nicolae Margineanu si a fost premiat pentru Cea mai buna interpretare intr-un rol secundar la Festivalul de Film de la Costinesti.

A mai jucat in filme ca Hotel De Lux (1992), regia Dan Pita , E Pericoloso Sporgersi (1992), regia Nae Caranfil , Cel Mai Iubit Dintre Pamanteni (1994), regia Serban Marinescu , Mesagerul (1995), regia Constantin Dicu (1995), regia Dan Pita Confesiune (1996), regia Mircea Soptereanu, Don Carlos (1996), regia Eugen Todoran, Eu Sunt Adam (1996), regia Dan Pita, Breakout (1997), regia M. Armstrong, Hitler al XVII –lea (1998), regia Tudor Marascu, The Bill (1998), regia Ch. Lovett, Femeia In Rosu (1998), regia Mircea Veroiu, Martorii (2000), regia Dan Pita si Serban Marinescu, Examen (2000), regia Titus Munteanu, Noro (2001), regia Radu Gabrea, Turnul Din Pisa (2002), regia Serban Marinescu, Ecaterina cea Mare (2005).
I s-a decernat in anul 2004 premiul UCIN pentru rolul principal in filmele Examen si Ambasadori Cautam Patrie, in anul 2002 a primit Ordinul Național pentru merit in grad de Cavaler.

1978: Jucătoarea de tenis Virginia Ruzici a câştigat turneul de la Rolland Garos, fiind prima româncă învingătoare la simplu şi la dublu.

Virginia Ruzici

La turneul de tenis de câmp de la Roland Garros (29 mai–11 iunie 1978), Virginia Ruzici a învins-o în finală pe iugoslava Mima Jausovec, în două seturi (6-2, 6-2), câștigând cel mai important turneu de tenis pe zgură din lume. Tot, în 1978, a câștigat finala de dublu de la Roland Garros alături de aceeași Mima Jausovec, cele două învingându-le în meciul decisiv pe franțuzoaica Gail Sherriff Lovera și Lesley Turner Bowrey (5–7, 6–4, 8–6). A jucat și finala de la Roland Garros din 1980, când a fost învinsă cu 6-0, 6-3 de americana Chris Evert. A fost prima româncă laureată atât la simplu, cât și la dublu la Roland Garros.

1992: S-a desfăsurat la Buc urești primul Târg internațional de carte “Bookarest”.

Organizat la București, s-a desfășurat între 11–14 iunie. Din 2006 a luat numele BookFest

1997: Congresul american a cerut administraţiei de la Casa Albă să sprijine aderarea României la NATO, din primul val.

2004: Se deschide la Muzeul Guggenheim din New York, cea mai mare expozitie de arta “Brancusi”dupa anul 1990.

2004 Constantin Brancusi The Essence of Things

Expoziția a avut loc între 11 iunie–19 septembrie la Guggenheim Museum din New York, sub numele The Essence ofthings (Esența lucrurilor).

2005: Jurnalista franceză Florence Aubenas şi însoţitorul ei,  ghidul irakian Hussein Hanoun, tinuti ostatici de teroristi irakieni, au fost eliberaţi după 157 de zile de captivitat

Imagini pentru Florence Aubenas photos

După eliberarea sa s-a confirmat faptul că  a fost ţinută ostatică în acelaşi loc cu jurnaliştii români Marie Jeanne Ion, Sorin Miscoci şi Eduard Ovidiu Ohanesian răpiţi si ei in Irak.

2006: Filmul “A fost sau n-a fost?” în regia lui Corneliu Porumboiu,  a câștigat trofeul festivalului „Transilvania”.

Construit dintr-o serie de episoade aproape burleşti care ne familiarizează cu cele trei personaje principale, această comedie tristă creşte şi culminează cu una dintre cele mai bune scene din cinematografia românească: un talk show de la o televiziune de neprofesionişti, turnat în timp real.

Câştigător al trofeului Camera d’Or şi al premiului Label Europa Cinema la Cannes 2006. Câştigător a 3 premii la TIFF 2006: Cel mai bun film din competiţie, Cel mai bun film din cadrul Zilelor Filmului Românesc şi Premiul publicului.

 2008: Un incendiu a distrus Biserica Evanghelică din Bistrița, monument reprezentativ pentru tranziția de la stilul gotic la cel renascentist în Transilvania.

 Turnul acesteia  este cel mai înalt turn medieval din ţară.

Sub zidurile actualei biserici se află fundaţiile lăcaşului de cult ridicat de primii colonişti saşi.

https://i2.wp.com/www.inbistrita.ro/images/istoric/incendiu_biserica2.jpg

Incendiul s-a declansat din cauza schelelor din lemn de brad în care era îmbrăcat turnul, focul  extinzandu-se rapid până sus. 

În mai puţin de o jumătate de oră acoperişul turnului, precum şi acoperişurile a trei dintre turnurile mici care reprezentau dreptul de judecată al oraşului medieval (cunoscut în limba latină drept ius gladii) s-au prabuşit.

Pagubele au fost estimate de evaluatori la peste un milion de euro.

Vinovaţi de producerea incendiului au fost  trei copii, cu vârste cuprinse între 12 şi 15 ani, care se ocupau cu colectarea fierului vechi.

2018: A încetat din viață la București, interpreta de muzică populară românească din zona Bistrița-Năsăud, Maria Butaciu (19 februarie 1940, Salva, Bistrița-Năsăud).

 2014: A decedat actorul  de mima si dramaturgul româno – francez, de origine evreiasca, Gilles Segal; (n. Falticeni, 13 ianuarie 1929)

 A evoluat  pe scenă alături de  renumitul mim francez Marcel Marceau, și a jucat incepand cu anul 1954 în mai mult de șaizeci de filme.

2018: A încetat din viață la București, renumita interpretă de muzică populară românească din zona Bistrița-Năsăud, Maria Butaciu (n.19 februarie 1940, Salva, Bistrița-Năsăud).

 

CALENDAR CREŞTIN ORODOX

Sfântul Apostol Vartolomeu; Sfîntul Luca al Crimeii

Sfântul Apostol Vartolomeu

Sfantul Apostol Vartolomeu; Sfantul Luca al Crimeii

Sfântul Vartolomeu a fost unul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Hristos. Impreuna cu Sfantul Apostol Filip si Mariami, sora acestuia, au fost prezenti in cetatile din Siria si Asia de Sus, vestind invatatura lui Hristos.

Sfantul Filip a fost martirizat de catre conducatorul cetatii, in cetatea Ierapole din Frigia.

Mariami a ajuns in Licaonia, iar Sfantul Vartolomeu    in Arabia, Persia si apoi in India, unde a intemeiat mai multe biserici. A ajuns apoi in Armenia, unde i-a botezat pe multi, printre care si pe imparatul armean, Polimie.

Dar din porunca fratelui imparatului, Astiagis, a fost prins si i s-a taiat capul. Crestinii au luat trupul sfantului si l-au ingropat cu cinste intr-un sicriu de plumb.

Pentru ca la sfintele lui moaste se savarseau multe minuni, paganii au luat sicriul si l-au aruncat in mare.

Dar apa marii l-a purtat pana in Insula Lipara, unde Episcopul Agathon, dupa o descoperire facuta in vis, a mers si l-a intampinat la marginea marii, apoi l-a luat si l-a inmormantat cu cinste in biserica.

Dupa un timp, sfintele sale moaște au ajuns la Benevento, iar de acolo, la Roma.

  Sfantul Luca al Crimeii

Sfantul Luca al Crimeei s-a nascut in data de 27 aprilie 1877 si a trecut la cele vesnice in ziua de 11 iunie 1961. Sfintele sale Moaste, izvoratoare de bun miros si tamaduitoare, se afla in orasul Sinferopol, din Crimeea.

In pofida terorii regimului bolsevic, el a refuzat in mod categoric sa faca operatii fara a avea in sala icoana Maicii Domnului. Pentru dragostea si credinta lui in Iisus Hristos, el a patimit mult in temnitele comuniste.

  

CITIȚI ȘI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/06/11/o-istorie-a-zilei-de-11-iunie-video

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008 ;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.
 10. Cinemagia.ro;
 11. CreștinOrtodox.ro.

Publicitate

11/06/2021 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 11 IUNIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 11 iunie, istoricul zilei

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1184 î.Hr. : Potrivit istoricului  Eratosthene, in aceasta zi Troia  a fost arsa.

Războiul troian a  inceput  dupa răpirea frumoasei  Elena, sotia regelui Spartei, Menelau, de catre troianul Paris. Potrivit legendei, Elena ar fi fost promisa lui Paris chiar de catre zeita  Afrodita. 

 

 

 

 

 Imagini pentru G. D. Tiepolo, Procesiunea calului troian,photos

Foto:  G. D. Tiepolo, Procesiunea calului troian, pictură la National Gallery,Londra

 

Sfârșitul războiului a venit in urma aplicarii unui  siretlic. Ulise a născocit un  gigantic cal de lemn, gol în interior, (calul era animal sacru în Troia), pe care erau  inscripționate următoarele:

” Grecii dedică această ofrandă zeitei Atena, pentru întoarcerea lor acasă.” Fiind gol în interior, calul a fost umplut cu soldați, aflați sub comanda lui Ulise. Restul armatei a ars taberele și s-a îndreptat cu corăbiile spre Tenedos.

Când troienii au descoperit că grecii au plecat, crezând că războiul s-a încheiat, s-au bucurat și au dus calul în cetate, fara sa aiba banuiala ca in interiorul acestuia se aflau luptatori  dusmani. In timpul noptii acestia au ucis garzile si au deschis portile cetatii in fata armatei grecesti invadatoare.

 

  

 

 

 

 173: Razboiul cu marcomanii – Armata romană  este înconjurat de tribul germanic al quazilorcare au rupt tratatul de pace din 171.

În timpul unei furtuni violente Marcus Aurelius le  învinge și le supune, istoricii consemnand  așa-numitul miracol al ploii.

 

 

 

 

 

 

 

1125: La 11 iunie 1125, forțele Cruciate comandatede regele Baldwin al II-lea al Ierusalimului, au învins armata turcilor  selgiucizi a lui AqSunqur ilBursuqi , in batalia de la Azaz.

 

 

 

 

 

 

1294: Moare filosoful si naturalistul englez Roger Bacon.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Roger Bacon (n. cca. 1214 – d.1294 ), supranumit „Doctor mirabilis”, a fost unul dintre cei mai mari filozofi ai evului mediu timpuriu. Contribuția sa cea mai de seamă în dezvoltarea stiintei   a constat  în promovarea metodei experimentale:

Fără experiență nu se poate cunoaște nimic temeinic. Există două maniere de a ajunge la cunoaștere : prin raționament și prin experiență . Numeroși sunt cei ce au dovezi despre ceea ce poate fi cunoscut, dar cum ei nu fac experiențe… nu pot evita ce este dăunător„.

Nu trebuie confundat cu filosoful Francis Bacon (1561 – 1626) sau cu pictorul Francis Bacon (1909 – 1992).

 

 

 

 

 

 

1509: Are loc casatoria regelui Henric al VIII-lea al Angliei cu Ecaterina de Aragon, prima dintre sotiile sale. Regele, nemulţumit cu  sotia nu i-a daruit  un moştenitor de sex masculin,  a divortat de Catherine  în 1532, fără autorizaţia a papei, aceasta fiind  cauza directă a  separarii Bisericii Anglicane de Roma.

După divorţ, Henric al VIII-lea s-a căsătorit in  1533  cu amanta sa, Anne Boleyn.

 

 

 

 

 

 

Scurtă istorie a lui Henric al VIII-lea – cugetări, gânduri, frânturi

Ecaterina de Aragon și Henric al VIII-lea al Angliei

 

 

Cele şase soţii ale Regelui  Henric al  VIII-lea au fost: Catherine de Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne de Cleves, Catherine Howard si  Catherine Parr.

 

 

 

 

 

 

1551: Iliaș Rareș paraseste domnia Moldovei, trece la mahomedanism  si devine pasa la Silistra.

Iliaș al II-lea Rareș (n. 1531 – d. 1562), a fost domnitor al Moldovei între 3 septembrie 1546 – 11 iunie 1551.  Era fiul mai mare al lui Petru Rareș și al Elenei (aceasta era de neam sârbesc).

Fiind mai mult atras de petreceri decât de domnie, abdică în favoarea fratelui său Ștefan al VI-lea Rareș și se turcește, luând numele de Mehmet si devine pașă de Silistra.

Este arestat și dus la Bursa, murind   în închisoare de inimă rea în 1553.

 

 

 

 

ilias Rares

 

 

 

 

Chipul lui Iliaș Rareș a fost zugrăvit în tabloul votiv al bisericii Mănăstirii Probota, ctitorită în 1530 de tatăl său.

După trecerea sa la islamism, fața lui Iliaș din tabloul votiv de la Probota a fost înnegrită.

 

 

 

 

1557: A murit regele Ioan al III-lea al Portugaliei .

 

 

 

 

Ioan al III-lea al Portugaliei (7 iunie 1502–11 iunie 1557), supranumit o Piedoso („Cel Pios”), a fost al cincisprezecilea rege al Portugaliei şi al Algarve - in imagine, Portret al lui Ioan al III-lea de Antonis Mor - foto: ro.wikipedia.org

 

 

Portret al lui Ioan al III-lea de Antonis Mor – foto: ro.wikipedia.org

Ioan al III-lea al Portugaliei   (7 iunie 1502–11 iunie 1557), supranumit o Piedoso („Cel Pios”), a fost al cincisprezecilea rege al Portugaliei și al Algarve.

În perioada în care el a urcat pe tron, Imperiul Portughez se afla la culmea puterii sale , iar capitala lui, Lisabona, ocupa o poziție de importanță globală din punct de vedere comercial.

În timpul domniei sale, posesiunile portugheze din Asia și Lumea Nouă au fost extinse, în special prin colonizarea portugheză a Braziliei. Politica lui Ioan al III-lea de întărire a bazelor portugheze (precum Goa) din India a asigurat monopolul portughez asupra comerțului cu mirodenii și datorită acestui fapt Ioan al III-lea a fost numit „Regele Băcan”.

Pe durata domniei sale, portughezii au devenit primii europeni care au intrat în contact atât cu China, în timpul Dinastiei Ming, cât și cu Japonia, în perioada Muromachi.

A abandonat teritoriile musulmane din Africa de Nord, în favoarea comerțului cu India și investițiilor din Brazilia.

 Ioan a fost responsabil pentru evanghelizarea Orientului Îndepărtat și Braziliei, parțial prin trimiterea acolo a misionarilor iezuiți

 

1574: Oastea moldo-cazaca, asediata si lipsita de apa, s-a predat turcilor la Rascani. Este ucis domnitorul Moldovei, Ioan Voda cel Cumplit, iar Moldova este pradata.

 În ziua de 11 iunie 1574, pe o căldură insuportabilă, lipsa apei şi suferinţa oştenilor săi, l-a obligat pe domn să negocieze capitularea. El cere conducătorului otoman, Ahmed paşa, să-i cruţe pe moldoveni şi cazaci, iar pe el să-l trimită viu sultanului la Constantinopol.

Ahmed paşa jură de şapte ori pe Coran, iar Petru Şchiopul, de şapte ori pe Biblie, că toate cererile îi vor fi împlinite.

 

 

 

 

După patru ore de discuţii cu comandanţii militari otomani, Ioan vodă este înjunghiat de beylebey-ul Rumeliei, Cighaleg Zadé Iusuf paşa, după care i se taie capul, iar trupul, legat de cămile, este sfârtecat.

Soldaţii otomani au păstrat bucăţi de oase din trupul voievodului şi au înmuiat vârfurile săbiilor în sângele lui ca să preia din puterea şi vitejia acestuia.

Capul i-a fost trimis la Bucureşti (Constantin Rezachevici) sau la Constantinopol (Dinu Giurescu), pentru a fi expus la Kan Çeşmesi („Fântâna Sângelui”), aflată la poarta saraiului sultanului, unde erau expuse de obicei capetele răsculaţilor şi trădătorilor

 

 

 

 

 

1580: A fost refondat orașul Buenos Aires, sub denumirea de Trinidad.

 

11 de junio de 1580: Juan de Garay funda Buenos Aires

 

Foto. Juan de Garay  al doilea fondator al 0rașului  Buenos Aires, 1580

Orașul a fost întemeiat în 1536  de către Pedro de Mendoza care i-a pus numele  Ciudad de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre (literar „Orasul Sfintei Noastre Maria din Buen Ayre”) , abandunat după ce a fost distrus de indieni  în 1541 și refondat în  1580 de  Juan de Garay.

Buenos Aires a crescut în importanță în 1776, când a fost numit capitală a Regatului Rio de la Plata.

Azi e capitala Argentinei, cel mai mare oraș  al acestei tari și a doua cea mai mare zonă metropolitană din America de Sud, dupa orasul brazilian Sao Paolo.

 

 

 

 

 

 

1644: Fizicianul și matematicianul italian Evangelista Toricelli, inventatorul barometrului efectuează prima experiență de măsurare a presiunii atmosferice.

 

 

 

 

Evangelista Torricelli

 

 

 

Evangelista Torricelli (15 octombrie 1608, Faenza, în Emilia-Romagna, Italia – 25 octombrie 1647, Florența, Italia) .

 

 

 

 

 

 

1727: A murit la  Osnabrück regele George I al Marii Britanii.

 

 

 

 

George I of Great Britain | English Royal Family Wikia | Fandom

 

 

 

 

Regele George I,  (n. 28 mai/7 iunie 1660, Hanovra   a fost prinț elector al Sfântului Imperiu Roman, primul rege al Marii Britanii și al Irlandei din Casa de Hanovra, din 1 august 1714, până la moartea sa.

 

 

1770: Exploratorul englez James Cook a descoperit Marea Bariera de Corali din largul coastei australiene.  

 

 

 

 

 

 

Foto: Marea bariera de corali vazuta din spatiu

 

 

Marea Barieră de Corali este cel mai mare recif de corali din lume si este  situata în apropierea statului  Queensland din Australia. Măsoara de 2000 km lungime şi poate fi văzuta din spaţiu.  

 

 

 

 

 

1780: A apărut la Viena, în limba latina, prima gramatica a limbii romane – “Elementa linguae daco-romanae sive valachicae”, de Samuil Micu si Gheorghe Sincai.

 

 

 

 

 Foto: Tiparituri romanesti.com

 

 

  

 

Samuil Micu

 

Foto: Samuil Micu

 

 

Samuil Micu supranumit și Klein sau Clain, pe numele laic Maniu Micu, (n. septembrie 1745, Sadu – d. 13 mai 1806, Buda) a fost un teolog greco-catolic, istoric, filolog, lexicograf și filozof iluminist român, reprezentant al Școlii Ardelene.

 

 

 

Gheorghe Sincai - Foto01.jpg

 

Foto: Gheorghe Șincai

 

Gheorghe Șincai (n. 28 februarie 1754, Râciu de Câmpie, azi Șincai, județul Mureș – d. 2 noiembrie 1816, Sinea) a fost un istoric, filolog, traducător și scriitor român, reprezentant al Școlii Ardelene.

 

 

 

1788: Exploratorul rus Gerasim Izmailov ajunge în Alaska.

 

 

 

 

 

 

 

1848: Inceputul revolutiei pașoptiste in Bucuresti.

Domnitorul Gheorghe Bibescu este silit sa semneze ”Constitutia ” (Proclamatia si programul de la Islaz) si sa recunoasca guvernul revolutionar provizoriu.

 

 

 

 

Gh.Bibescu  domnitorul Munteniei, portret de  de Paulus Petrovitz

Revoluţia paşoptistă din Ţara Românească a avut cîteva centre de declanşare: la Bucureşti, Telega, Islaz şi Ocnele Mari.

S-a declanșat pe 9 iunie 1848 la Islaz,  şi tot aici a fost adoptată şi Proclamaţia  prin care se cerea: egalitate în faţa legii, adunare obştească reprezentativă, organizare democratică republicană a statului, independenţă administrativă şi legislativă, libertatea tiparului, învăţămînt naţional, emanciparea şi împroprietărirea clăcaşilor prin despăgubire.

Tot în această perioadă s-a format şi primul Guvern Revoluţionar provizoriu, format din : I.H. Rădulescu, Şt. Golescu,, Cristian Tell, N. Pleşoianu şi preotul Radu Şapcă.

La 11 iunie 1848 insurecţia începe şi în Bucureşti. Gheorghe Bibescu, domnul Ţării Româneşti, ştiind că a pierdut sprijinul armatei, semneaza Proclamaţia de la Islaz, care va deveni şi noua constituţie şi recunoaşte noul guvern, format din Nicolae Bălcescu, secretar de stat pentru afaceri externe, Nicolae Golescu, secretar de stat pentru afaceri interne, Gheorghe Magheru, finanţe, Ion Heliade Rădulescu, culte, Ştefan Golescumjustiţie, Constantin Kretulescu, preşedinte al Consiliului Administrativ, C.A. Rosetti, prefectul Poliţiei Capitaleişi Ioan Odobescu şef al Oştirii.

Două zile mai tîrziu Bibescu abdică şi se retrage în Transilvania.

 

 

 

 

 

1859: A murit omul politic austriac Klemens Wenzel Nepomuk Lothar von Metternich-Winneberg zu Beilstein (n. 15 mai 1773),  unul dintre cei mai mari diplomati ai timpului sau.

Din 1809 a ocupat funcţia de ministru de externe al Imperiului Austriac.

La Congresul de la Viena,  a fost principalul negociator şi eminenţa cenuşie a istoricului eveniment in timpul caruia a fost stabilita de catre marile puteri ale timpului configuratia europeana post-napoleoniana pentru urmatoarele decenii.

 

 

 

 

 

    Foto: Prinţul Metternich

 

 

 În ultimii ani de domnie ai împăratului Francisc I şi în perioada domniei împăratului Ferdinand I , a fost de facto, conducătorul statului austriac.

 

 

 

 

 

 1864: S-a născut compozitorul german Richard Strauss (“Simfonia Alpilor”, “Salomeea”, “Femeia fără umbră”); (d. 8 septembrie 1949).

 

 

 

 

Richard Strauss

                                                      Richard Strauss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1888: S-a nascut anarhistul  american de origine italiană, Bartolomeo Vanzetti. A fost executat  in anul  1927.

 

 

 

 

Black and white photograph of two men in suits and handcuffs, sitting down.

 

Foto: Bartolomeo Vanzetti stânga și Nicola Sacco

 

 Nicola Sacco (n. 22 aprilie 1891 – d. 23 august 1927) și Bartolomeo Vanzetti (n. 11 iunie 1888 – d. 23 august 1927) au fost doi anarhiști americani de origine italiană, arestați în 1927, închiși și executați pe scaunul electric, în Massachusetts.

 

 

 

 

 

 1903: Regele Serbiei Alexandru I și regina Draga sunt asasinați de membri ai grupării panslaviste Mana Neagra, care urmăreau îndepărtarea Serbiei de sub influența vestică, si orientarea acesteia catre Rusia.

Deoarece ofițerii implicați în atentat făceau parte din Regimentul 6 Infanterie, care purta numele „Regimentul Regele Carol al României”, regele Carol I a telegrafiat la Belgrad anunțând că renunță la patronajul onomastic asupra regimentului respectiv.

  

 

 

 

 

Le Petit Parisien - May Overthrow.jpg

Asasinarea regelui Alexandru I al Serbiei și a reginei Draga

 

 

 

 

 

 

 

1910:  S-a născut la Saint-André-de-Cubzac, departamentul Gironde, Franța cercetătorul şi oceanograful  francez Jacques-Yves Cousteau; (d. iunie 1997).

 

 

 

 

Jacques-Yves Cousteau en 1976.

Jacques-Yves Cousteau in 1976

 

 Cousteau  a fost de asemenea scriitor, fotograf, producător de film, inventator, inovator și explorator al vieții subacvatice și a devenit cunoscut în întreaga lume în calitate de comandant al navei Calypso.

A decedat la  25 iunie 1997, Paris

 

1910: A fost inaugurat aerodromul de la Chitila de lângă București. Cu această ocazie, pilotul francez Guillemin, din personalul de specialitate angajat la Școala de pilotaj de la Chitila, a efectuat primul zbor cu avionul deasupra Bucurestiului.

 

 

 

 

 

1919: Consiliul Suprem al Conferintei de la Paris, comunica delegatiei României hotararile referitoare la hotarele tarii noastre cu Ungaria si cu Iugoslavia.

Se recunoștea unirea României cu Transilvania, Crișana, Maramures si o parte a Banatului.

 

 

 

 

România Mare - Judeţele din care erau alcătute regiunile tradiționale ale României între 1925 și 1940 - foto preluat de pe ro.wikipedia.org

 

 

 

 

Denumirea  „România Mare” („România Întregită”) a intrat în uz după Tratatul de la Versailles din 1920, nu ca un concept iredentist sau expansionist, ci ca o stare de fapt obiectivă, în comparație cu dimensiunile geo-politice anterioare. România dintre cele două războaie mondiale a avut extinderea teritorială maximă din istoria sa, 295.641 km2 (în timp ce în prezent extinderea teritorială a României este de 238.391 km2).

 România Mare a existat în această formă până în 1940. Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov din 1939 – ultimatumul sovietic de „retrocedare imediată a Basarabiei și a Bucovinei de nord” (26 iunie 1940) și Dictatul de la Viena (30 august 1940) – România a pierdut o treime din țară fără să fi tras un foc de armă. Termenul nu a fost niciodată denumirea oficială a statului român, nefiind înscris în constituție.

 

1925: Au fost alese  membre onorifice  ale Academiei Romane, scriitoarele  Elena Vacarescu si Anne de Noailles, primele femei alese in acest inalt for cultural  roman.

 

 

 

 

 

1933: Radiodifuziunea Romana a transmis primul meci internationl de fotbal .

 

 

 

 

 

 

1937:  Într-un moment cheie al Marii Epurări din Uniunea Sovietică,  in plin stalinism, opt ofițeri superiori ai Armatei Roșii în frunte cu Mihail Tuhacevski, au fost condamnați la moarte, în timpul unui proces secret, sub acuzatia de spionaj în favoarea Germaniei și executați.

 

 

 

 

1940: In conditiile declansarii celui de-al doilea razboi mondial, Romania se retrage din Liga Natiunilor (Societatea Natiunilor), organizatie care din 1938 își continua o existență pur formala.

 

 

 

  

Localizarea Societății Națiunilor

 

 

 

Societatea sau Liga Națiunilor   a fost o organizație interguvernamentală înființată în urma Conferinței de Pace de la Paris care a pus capăt Primului Război Mondial și precursoarea Organizației Națiunilor Unite. Societatea a fost prima organizație internațională de securitate având obiectivul principal să mențină pacea mondială. În perioada de maximă dezvoltare, între 28 septembrie 1934 și 23 februarie 1935, a avut 58 membri.

Stabilite în Pactul Societății Națiunilor, scopurile principale ale Societății erau prevenirea războiului prin securitate colectivă, dezarmarea, și rezolvarea disputelor internaționale prin negociere și arbitraj.

Printre altele erau tratate și probleme precum condițiile de muncă, tratamentul corect a locuitorilor indigeni, traficul de persoane și a drogurilor, comercializarea armelor, sănătatea mondială, prizonierii de război, și protejarea minorităților din Europa.

 

 

 

 

 

1941: Se încheie Acordurile româno-germane de la Munchen si Berchtesgaden. Romania se angajeaza sa participe la razboiul antibolsevic, alaturi de Germania.

 

 

 

 

1946: A murit Sofia Nadejde, publicista, traducatoare si scriitoare romana  de orientare feminista si marxista; (n.14 septembrie 1856).

 A fost soția lui Ioan Nadejde și sora pictorului Octav Bancila.

 

 

 

 

 

 

1948: In Romania comunizată, aflata sub ocupatie sovietica, Marea Adunare Naţională a votat  Legea nr. 119, privind naţionalizarea de către statul român a principalelor întreprinderi industriale, miniere, bancare, de asigurări şi de transport, precum și  toate resursele solului și subsolului care nu se găseau în proprietatea sa la data intrării în vigoare a constituției Republicii Populare Române din 1948, precum și a întreprinderilor individuale, a societăților de orice fel, asociațiilor particulare industriale, bancare, de asigurări, miniere, de transporturi și telecomunicații, etc.

Din punct de vedere semantic, termenul de naționalizare a fost folosit voit în mod impropriu de autoritățile comuniste ale vremii, pentru a conferi un caracter propagandistic acțiunii de trecere în proprietatea statului.

În realitate, ceea ce s-a întâmplat în comunism a fost o „confiscare”, întrucât nicio compensație materială sau morală nu le-a fost acordată foștilor proprietari.

Legea naționalizării din 1948 din România face parte dintr-o ampla tendință manifestă în primele decenii postbelice pe continent, atât în estul european în curs de sovietizare cât și în vest, unde un important val de naționalizări a avut loc în aproape toate țările care reținuseră modelul economic capitalist: Marea Britanie, Franța, Italia, (Republica Federală) Germania.

 

 

 

 

 

 

1948: Se stabilesc  relaţii diplomatice, la nivel de legatie, între România şi Israel.

La 17 august 1969, aceste relaţii au fost ridicate la nivel de ambasadă.

 

 

 

 

1955: 83 de morți și cel puțin 100 de răniți într-un accident pe circuitul Le Mans, cel mai grav accident din istoria curselor auto.

Un Mercedes pilotat de francezul Pierre Levegh s-a lovit de Austinul britanicului Lance Macklin, s-a răsucit în aer și a explodat

  

 

 

 

 

 

 

 

1965:  Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii le-a conferit celor patru membri ai trupei britanice de muzica pop  The Beatles, titlul de “Cavaler al Imperiului Britanic”.

 

 

 

 

 

 

The Beatles a fost unul dintre grupurile a cărui muzică este reprezentativă  pentru era rock care a urmat. Grupul s-a constituitr din  John Lennon (vocal, chitară ritmică), Paul McCartney (vocal, chitară bas), George Harrison (chitară solo) și Ringo Starr (baterie).   Fără dubiu, “The Beatles” este unul din cele mai faimoase și de succes grupuri în istoria muzicii rock,  cu peste 1,1 miliarde de discuri vândute în lumea întreagă.

Ei și-au dovedit nu doar talentul de muzicieni, dar au pășit spre cinematografie, și în particular, în cazul lui John Lennon spre activismul politic.

 

 

În 2004 revista Rolling Stone clasa trupa The Beatles pe locul 1 pe lista celor 100 cei mai mari artiști ai tuturor timpurilor. În conformitate cu aceeași revistă, muzica inovativă a trupei The Beatles și impactul cultural au ajutat la definirea anilor 1960.

 

 

 

 

 

1978: Jucătoarea de tenis Virginia Ruzici a câştigat turneul de la Rolland Garos, fiind prima româncă învingătoare la simplu şi la dublu, alături de iugoslava Mima Iansovec.

 

 

 

 

                                               Foto: Virginia Ruzici

 

1979: A murit cunoscutul actor american de cinema John Wayne,  născut pe  26 mai, 1907, Iowa, SUA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   S-a numit inițial Marion Robert Morrison. Numele de scenă John Wayne (de la generalul „Mad Anthony” Wayne) i-a fost dat de regizorul Raoul Walsh, cel care de altfel l-a și descoperit pe Wayne, cu ocazia filmării în 1930 a westernului The Big Trail, în care Wayne juca rolul principal.

Prietenii și admiratorii îl numeau însă The Duke. În 1969 a câștigat Oscarul pentru rolul său din filmul True Grit. În patru decenii de actorie Wayne a apărut în 250 de filme. Dintre acestea, majoritatea au fost regizate de John Ford, iar cele mai importante filme ale sale au fost She Wore a Yellow Ribbon (1949) și The Quiet Man (1952). John Wayne a fost căsătorit de trei ori și a avut șapte copii și 16 nepoți. În ultimii peste zece ani din viață Wayne s-a luptat cu cancerul, mai întâi la plămâni pentru ca mai apoi decesul să fie provocat de cancer la stomac.

 

 

 

 

1985:  La New York, în Statele Unite, un ou Fabergé a fost vândut la licitației pentru  suma record de 1.375.000 £.

 

 

 

 

Fabergé egg Rome 05.JPG

 

 

 

 

 

1987: ” Doamna de fier”, Margaret Teatcher  obtine  al treilea mandat de prim ministru al guvernului Marii Britanii, fapt fără precedent în secolul XX.

 

 

 

 

 

 
Margaret Thatcher

Margaret Thatcher

 

 

 

 

 

 

1992: S-a desfasurat primul Targ international de carte “Bookarest” organizat la Bucuresti .

 

 

 

 

 

2001: In SUA, este executat cu o injectie letala, teroristul american Timothy McVeigh, declarat vinovat  de atentatul cu bomba  de la Oklahoma City  care s-a soldat cu 168 morți si 674  raniți in aprilie  1995.

 

 

 

Oklahomacitybombing-DF-ST-98-01356.jpg

 

 Foto:

Clădirea federală aruncată în aer la Oklahoma City de teroristul american Timothy McVeigh.

 

 

A fost la acea data cel mai grav atentat produs pe teritoriul Statelor Unite.

 

 

 

 

 

 

2004: Au loc la Washington National Cathedral, funeraliile fostului preşedinte american  Ronald Reagan.

 

 

 

 

 Imagini pentru Ronald Reagan, funeralii photos

 

 

Ronald Wilson Reagan, cunoscut mai ales ca Ronald Reagan, (n. 6 februarie 1911, Tampico, Illinois – d. 5 iunie 2004, Los Angeles, California) a fost cel de-al patruzecilea președinte al Statelor Unite ale Americii. Prin politica sa intransigentă în confruntarea cu Uniunea Sovietică în perioada războiului rece, a avut o contribuție hotărâtoare la prăbușirea imperiului comunist din răsăritul Europei și la afirmarea Statelor Unite ale Americii ca singura super-putere pentru următoarele două decenii.

 

 

 

 

 

2004: Se deschide la Muzeul Guggenheim din New York, cea mai mare expoziție de arta “Brancuși”după anul 1990.

 

 

 

 

 

 

 

2005: Jurnalista franceza Florence Aubenas si insotitorul sau, ghidul irakian Hussein Hanoun, au fost eliberați dupa 157 de zile de captivitate in Irak.

 

 

 

 

  

Florence Aubenas (n. 6 februarie 1961 în Belgia) este o jurnalistă franceză, reporter la cotidianul Libération. Ea a fost ținută ostatică în Irak din 5 ianuarie până în 11 iunie 2005 - Florence Aubenas au Press Club de France, le 14 juin 2005 après sa libération - foto preluat de pe en.wikipedia.org

 

 

Florence Aubenas (n. 6 februarie 1961 în Belgia) este o jurnalistă franceză, reporter la cotidianul Libération.

Ea a fost ținută ostatică în Irak din 5 ianuarie până în 11 iunie 2005.

 

 

 

 

 

 

2006: Filmul “A fost sau n-a fost?” în regia lui Corneliu Porumboiu,  a câștigat trofeul festivalului „Transilvania”.

 

 

 

 

 

 2014: A decedat actorul  de mimă si dramaturgul romano – francez, Gilles Segal; (n. Falticeni, 13 ianuarie 1929)

 

 

 

 

 

 

 A evoluat pe scenă alături de  renumitul mim francez Marcel Marceauși a jucat în mai mult de șaizeci de filme începând cu 1954.  

 

 

 

2018: A decedat la  Köln , în Germania,  Erich Meuthen (născut la 31 mai 1929 la Mönchengladbach ) un istoric german specializat în cercetarea  Evului Mediu târziu care a  descoperit , în timpul cercetărilor sale, numeroase documente din secolul al XV-lea și a fost unul dintre experții de frunte în studierea  operei umanistului , filosof al bisericii, Nikolaus von Kues (Cusanus).

 

 

 

 

 

 

  2018 : Președintele Statelor Unite , Donald Trump și Kim Jong-un, dictatorul comunist al Coreei de Nord, au avut la Singapore prima lor întâlnire.

 

Trump and Kim start Vietnam summit with dinner - BBC News

 

 

 

 

 

 

S-a convenit asupra unui memori de două pagini, în care se declara că SUA și Coreea de Nord sunt angajate să lucreze „pentru denuclearizarea completă a Peninsulei Coreene”.

Washingtonul și Phenianul au convenit, de asemenea, să creeze un drum nou în relațiile bilaterale, să urmărească o pace durabilă în peninsulă și să inlesnească recuperarea rămășițelor  prizonierilor de război și ale soldaților care au dispărut în luptă.

 

2018: A decedat la Courbevoie, Franța, la vârsta de 95 de ancelebra interpretă la acordeon, pianistă și compozitoare Yvette Horner, supranumită „regina balurilor populare”.

 

 

 

Yvette Horner, France's Star Accordionist, Is Dead at 95 - The New ...

 

 

 

 

 

 

Yvette Hornère , cunoscută sub numele de Yvette Horner s-a născut  pe 22 septembrie 1922 în orașul Tarbes din Franța.

După ce a câștigat Cupa Mondială de Acordeon în 1948, a câștigat Marele Premiu pentru Recordul Academiei Charles-Cros   în 1950 pentru albumul Le Jardin secret de Yvette Horner , un recital de lucrări clasice. 

Pe parcursul carierei sale, care a durat șaptezeci de ani, Yvette Horner a susținut mai mult de două mii de concerte și a produs o sută cincizeci de discuri, vânzările cumulate ale acestora însumând treizeci de milioane de exemplare.

Yvette Horner a primit distincția  Comandor al Ordinului Național de Merit și de asemenea a fost decorată Comandor  al Legiunii de Onoare , pe 28 septembrie 2011 de președintele Republicii Franceze, Nicolas Sarkozy . 

 

 

 

 

 

 CALENDAR CREŞTIN ORODOX

 

 

 

 

 

 

Sfântul Apostol Vartolomeu; Sfîntul Luca al Crimeii

 

 

 

 

 

 

 

Sfântul Apostol Vartolomeu

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfantul Apostol Vartolomeu; Sfantul Luca al Crimeii

 

 

 

 

 

 

Sfântul Vartolomeu a fost unul dintre cei doisprezece ucenici ai lui Hristos. Impreuna cu Sfantul Apostol Filip si Mariami, sora acestuia, au fost prezenti in cetatile din Siria si Asia de Sus, vestind invatatura lui Hristos.

Sfantul Filip a fost martirizat de catre conducatorul cetatii, in cetatea Ierapole din Frigia.

Mariami a ajuns in Licaonia, iar Sfantul Vartolomeu    in Arabia, Persia si apoi in India, unde a intemeiat mai multe biserici. A ajuns apoi in Armenia, unde i-a botezat pe multi, printre care si pe imparatul armean, Polimie.

Dar din porunca fratelui imparatului, Astiagis, a fost prins si i s-a taiat capul. Crestinii au luat trupul sfantului si l-au ingropat cu cinste intr-un sicriu de plumb.

Pentru ca la sfintele lui moaste se savarseau multe minuni, paganii au luat sicriul si l-au aruncat in mare.

Dar apa marii l-a purtat pana in Insula Lipara, unde Episcopul Agathon, dupa o descoperire facuta in vis, a mers si l-a intampinat la marginea marii, apoi l-a luat si l-a inmormantat cu cinste in biserica.

Dupa un timp, sfintele sale moaște au ajuns la Benevento, iar de acolo, la Roma.

 

  

  Sfantul Luca al Crimeii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfantul Luca al Crimeei s-a nascut in data de 27 aprilie 1877 si a trecut la cele vesnice in ziua de 11 iunie 1961. Sfintele sale Moaste, izvoratoare de bun miros si tamaduitoare, se afla in orasul Sinferopol, din Crimeea.

In pofida terorii regimului bolsevic, el a refuzat in mod categoric sa faca operatii fara a avea in sala icoana Maicii Domnului. Pentru dragostea si credinta lui in Iisus Hristos, el a patimit mult in temnitele comuniste.

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 

 

 1. Berindei, Dan – 1848 în Ţările Române, Editura  Ştiinţifică şi Enciclopedică;

 2. Crestin Ortodox.ro;

 3. e.maramures.ro;

 4. Istoria md.;

 5. lessignets.com;

 6. Wikipedia.org.

 7. Rador.ro

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTĂZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

11/06/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 29 IANUARIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoricul zilei de 29 ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

757: Generalul Un Lushan (703-757), liderul unei  revolte împotriva  împăratului Yan din dinastia Tang, este ucis de propriul fiu, An Qingxu la scurt timp după ce este proclamat împărat în  anul 757.

 

 

 

904: Papa Sergius al III – lea (n.cca. 860 – 14 aprilie 911),  urca pe tronul pontifical. A fost papă într-o perioadă de violențe și dezordini în Italia centrală, iar pontificatul său a fost descris ca fiind “sumbru și rușinos”.

Odata cu papa Sergiu al III-lea, numit și „sclavul tuturor viciilor”, a început o perioadă de gravă corupție și imoralitate a Papalității, ulterior denumită de istorici „pornocrație” (904–963)

 

 

1119: A murit Papa Gelasiu al II-lea (născut Giovanni Caetani cca.1060).

A fost papa al Romei în perioada 24 ianuarie 1118 – 28/29 ianuarie 1119. Numele său înseamnă “cel vesel” (greacă).

 

 

 

1595: Are loc premiera piesei Romeo şi Julieta de  William Shakespeare.

 Romeo şi Julieta este o tragedie scrisa de William Shakespeare, care are sursa într-o poveste publicata de Masuccio Salerno.

 

 

Imagini pentru shakespeare photos"

William Shakespeare

 

Este povestea lui Romeo Montague (Romeo Montecchi) şi a  Julietei Capulet (Capuleti Giulietta), copiii  unor familii rivale din orașul Verona din nordul Italiei, care se îndragostesc şi  decid să moară împreună.

1616: Navigatorul olandez Willem Cornelis Schouten (n. 1567 – m. 1625) a fost primul explorator care a ocolit Capul Horn ( numit asa dupa orsul sau natal), intr-o  expediție pentru cautarea unui nou drum spre Oceanul Pacific.

 

1749: S-a născut regele Christian al VII-lea al Danemarcei; (d.12/13 martie 1808).

 A fost rege al Danemarcei si al Norvegiei, duce Schleswig Holstein din  1766, pana la moartea sa. Era fiul lui Frederick al V-lea al Danemarcei si a primei lui soții, Louise, fiica regelui George al II-lea al Marii Britanii.

 

 

Christian VII of Denmark (1749 - 1808). King of Denmark and Norway from 1766 until he died in 1808. He married Caroline Matilda of Great Britain and had two children. They divorced in 1772 after she committed adultery. He suffered from extreme emotional problems and after his divorce was ruled by his stepmother and half brother.

 

 

Christian suferea de severe probleme mentale, posibil de schizofrenie.

După căsătoria de la 8 noiembrie 1766 cu verișoara sa Caroline Matilda de Wales, sora regelui George al III-lea al Marii Britanii, Christian s−a abandonat exceselor în special depravării.

În cele din urmă s-a scufundat într-o stare de stupoare mintală. Simptomele bolii sale au inclus paranoia, automutilarea și halucinațiile.

 În 1772, mariajul regelui cu Caroline s-a terminat printr-un divorț.

Începând cu anul 1772, Christian a fost rege numai nominal. Din 1772 până în 1784 Danemarca a fost condusă de mama vitregă a lui Christian, Juliana Maria de Braunschweig-Wolfenbüttel, fratele său vitreg Prințul Frederick al Danemarcei și de politicianul danez Ove Høegh-Guldberg.

Din anul 1784, fiul său Frederick al VI-lea al Danemarcei a domnit permanent ca prinț regent. Această regență a fost marcată de reforme liberale însă și de începutul dezastrelor cauzate de războaiele napoleoniene.

Christian a murit în 1808 la vârsta de 59 de ani la Rendsburg, Schleswig de anevrism cerebral.

 

 

1820: Moare Regele George al III-lea al Angliei; (n. 4 iunie  1738).

George al III-lea (George William Frederick) a fost rege al Regatului Unit  al Angliei si Scotiei șsi rege al Irlandei din 25 octombrie 1760,  până la unirea acestorțtări la 1 ianuarie 1801; după această dată a  fost rege al Regatului Unit al Marii Britaniișsi al Irlandei, până la moartea sa.

 

 

 

King George III

 

 

 

 

In timpul domniei sale, Marea Britanie a purtat serie de războaie împotriva Revolutiei franceze și a Franței lui Napoleon, de-a lungul a peste 20 de ani, a dus în cele din urmă la înfrângerea lui Napoleon în 1815.

În ultima parte a vieții, George al III-lea a suferit temporar și în cele din urmă permanent, de o boală mintală, in fata carora medicii vremii au fost neputincioşi.

 S-a sugerat că ar fi  suferit de porfirie. După o recidivă finală în 1810, s-a stabilit regența și fiul cel mare al lui George al III-lea, George, Prinț de Wales, a condus ca Prinț Regent. La moartea lui George al III-lea, Prințul Regent i-a succedat tatălui său sub numele de  George al IV-lea.

In timpul domniei lui George al III-lea, Anglia a pierdut multe din  coloniile sale în America de Nord, după Războiul de Independenţă. Aceste colonii au devenit mai târziu în Statele Unite.

 

 

1837: A murit (10 februarie s.n/ 29 ianuarie s.n), ucis intr-un duel, poetul rus Aleksandr Pușkin.

 A fost cu siguranţă unul dintre cei mai mari poeti ai ţării sale.

 

 

 

 

 

În dimineaţa zilei din 27 ianuarie 1837 Puskin  a fost provocat la duel de Georges d’Anthes, pentru ca i-ar fi  curtat soţia, Natalie Gonciarova.

Poetul a fost grav rănit in duel şi a murit in ziua de 29 ianuarie.
Intre cele mai importante lucrari ale sale se numara romanul “Boris Godunov”,Dama de Pica,si o colectie de poeme care au incantat generatiile care i-au urmat.

 

 

 

 1843: S-a născut William McKinley, al 25-lea președinte al SUA (d. 1901).

Acest politician american născut în Niles, Ohio, a devenit cel de-al 25-lea presedinte al Statelor Unite (1897-1901).
A fost victima unui atentat în Detroit pe 6 septembrie 1901 si a decedat din cauza rănilor primite, opt zile mai târziu, pe 14 septembrie 1901.

 

 

Imagini pentru William McKinley,photos"

 

 

 

În timpul preşedinţiei sale, S.U.A. au anexat Puerto Rico, Guam şi Filipine. In onoarea sa, cel mai inalt munte din America de Nord, in Alaska, inalt de 6200 metri, a prmit numele Mc Kinley.

A fost succedat de Theodore Roosevelt.

 

1845: Este publicat pentru prima data in „New York Evening Mirror”, poemul  „Corbul” (The Raven), de Edgar Allan Poe.

 

 

 

 

 

Edgar Allan Poe (n. 19 ianuarie 1809, Boston/Massachusetts – d. 7 octombrie 1849, Baltimore/Maryland), a fost unul dintre marii  scriitori americani, poet, romancier, nuvelist și critic literar, precursor al literaturii moderne de ficțiune științifico-fantastică.

A dus o viață de boem și a sfârșit tragic în mizerie, opium și alcoolism, dar tocmai din acest infern al existenței sale s-au născut multe dintre creațiile ce aveau să impună literaturii universale norme de evaluare estetică necunoscute până atunci.

În cei patruzeci de ani ai unei vieți halucinante, scriitorul a izbutit să publice multe volume de versuri, de proză, estetică și teorie literară, făcând dovada unei forțe de creație extraordinare.

 

 

 

 

1856: Regina Victoria a Marii Britanii instituie Ordinul Crucea Victoriei (Victoria Cross), una dintre cele mai mari distinctii britanice pentru acte de bravură.

 

 

Imagini pentru Regina Victoria a Marii Britanii photos"

 

 

Primele distincții Victoria Cross, au fost acordate unor eroi ai războiului Crimeei (1853-1856).

 

 

 

 

1860: S-a născut marele scriitor rus, Anton Pavlovici Cehov ; (d. 1904).

 

 

 

 

De o sută de ani spectacole după piesele sale sunt prezente, practic, în fiecare stagiune pe afișele teatrelor din intreaga lume.

Între 1897 și 1901, piesele sale de teatru (Unchiul Vania, Trei surori) sunt publicate și reprezentate. În 1901, se căsătorește cu actrița Olga Knipper (1868 – 1959).

În 1903, finalizează piesa Livada de vișini.A suferit de de tuberculoză pulmonară iar in 1904, boala i se agravează și, la 2 iulie, moare în sanatoriul de la Badenweiler, în Germania.

Cu un caracter foarte modest, care l-a insoțit de-a lungul vieții, Anton Cehov nu și-a imaginat niciodată ce dimensiuni ar putea capăta reputația sa postum.

 

 

1866: S-a născut scriitorul francez Romain Rolland, laureat al Premiului Nobel pentru literatura pe anul 1915; (d. 30 decembrie 1944).

 

 

 

 

 Motivatia Juriului Nobel :  „ca un omagiu adus înaltului idealism al creației lui literare și dragostei de adevăr cu care a descris diferite tipuri umane”

Între 1904 – 1914  a publicat  romanul-fluviu în 10 volume Jean-Christophe , cea mai importantă operă a lui , (distins cu Grand Prix de l’Académie française în 1913). Situându-se pe poziții pacifiste, condamnă războiul (izbucnit în 1914) în culegerea de articole Au-dessus de la mêlée (Deasupra învălmășelii) (1915).

 A donat Crucii Roșii internaționale suma de bani ce-i revine in urma castigarii Premiului Nobel. In anii urmatori apar romanele sale Colas Breugnon (1919), Pierre et Luce (1920), Clérambault (1920) precum și cel de-al doilea roman-fluviu al său L’Âme enchantée (Inimă vrăjită, 1922-1933).

 

 

1867: S-a născut la Valencia scriitorul  spaniol  Vicente Blasco Ibanez; (d. 28 ianuarie 1928).

Este considerat unul dintre cei mai mari romancieri de limba spaniolă.

 

 

 

Vicente Blasco Ibáñez

 

 

 

Cele mai cunoscute titluri ale sale sunt: “Arroz y tartana” (Orez si tartana); “La barraca” (Casa blestemata); “Entre naranjos” (Printre Portocali); “Cañas y barro” (Trestie si noroi); “Sangre y arena” (Nisipuri insangerate) și “Los cuatro jinetes del Apocalipsis” (Cei patru calareti ai Apocalipsului).

A murit la Menton, Franța,  la vârsta de 61 de ani, la reședința sa Fontana Rosa (numită, de asemenea, Casa Scriitorilor, dedicată lui Cervantes, Dickens și Shakespeare) pe care a și-a construit-o.

 

 

1873:  S-a născut chimistul Petru Bogdan, unul dintre fondatorii învăţământului de chimie-fizică din România.

Petru Bogdan și-a desfășurat activitatea la Universitatea din Iași, fiind cel care a înfiintat și condus, din 1913  prima catedră de chimie fizică din țară.

Decan al Facultății de Științe în 1925, între anii 1926 – 1940 a fost, alternativ, rector și prorector al Universității ieșene, în timpul rectoratului său construindu-se, printre altele, aripa nouă a Universității.

Între 1941 și 1944 a fost directorul Fundației Regale „Ferdinand I”. Ca o recunoaștere a activității sale științifice, Universitatea din Nancy (Franța) i-a acordat în 1924 titlul de „doctor honoris causa”, iar Academia Română l-a ales printre membrii ei titulari 1926.

A fost directorul Fundatiei Regale Ferdinand I .

Dintre numeroșii săi studenți și discipoli, ale căror studii și cercetări le-a îndrumat, printre cei mai cunoscuți s-au numărat Horia Hulubei, Alexandru Cișman, Radu Cernătescu și Raluca Ripan, Tudor Ionescu, Cezar Parteni sau C. Mihul.

Prieten din tinerețe cu Garabet Ibrăileanu, Dumitru D. Pătrășcanu, C. Stere, Mihai Carp, Mihail Sadoveanu, G. Topîrceanu, a făcut parte din prima grupare a revistei Viața Românească, ocupîndu-se de rubrica de știință a revistei.

A decedat la data de  28 martie 1944.

 

 

1874: A murit ( 10 februarie s.n./29 ianuarie s.v) Eudoxiu Hurmuzachi, om politic, istoric și patriot român, luptator pentru drepturile românilor bucovineni din Imperiul Habsburgic; (n.29 septembrie 1812).

 

Imagini pentru Eudoxiu Hurmuzachi,photos"

 

Eudoxiu baron de Hurmuzachi (sau Eudoxius Freiherr von Hormuzaki), a fost ales in 1861  membru în dieta Bucovinei și Reichsratul austriac.

La 20 februarie 1873 a primit tilul de baron de la împaratul austriac Francisc Iosif I pentru meritele sale ca mareșal al Bucovinei.

Împreună cu frații săi, Eudoxiu va deveni una dintre figurile importante ale renașterii naționale românești din Bucovina.

 

 

1886: Germanul Karl Friederich Benz (1844-1929, a primit  brevetul pentru fabricarea primului automobil  din lume, alimentat cu benzina.

 

 

Karl Friedrich Benz in his first automobile. (Reproduced courtesy of the Library of Congress.)

Karl Friedrich Benz si primul sau  automobil.

Vehiculul atingea o viteza maxima de 15 kilometri pe oră. Inventatorul a botezat maşina sa – Mercedes.

 

 

1890: S-a născut ( s.n.10 februarie), Boris L. Pasternak, poet, prozator și traducator rus, laureat al Premiul Nobel pentru Literatură; (d. 30 mai 1960).

 

 

 

 

 

Intre cele mai importante opere ale sale se numara: Vremea începuturilor, Pe deasupra barierelorAnul nouă sute cinci, Locotenentul Schmidt, A doua naștere , Doctor Jivago (1957).

 

 

1891: Prințesa Liliuokalani se proclamă regină în Hawaii, după ce regele David Kalākaua, fratele ei, nu a avut  urmași.

Va fi inlăturata de pe tron doi ani mai târziu, în urma unei invazii americane.

 

 

 

 

Imagini pentru Liliuokalani photos"

 

Liliuokalani (n.2 septembrie 1838  – d. 11 noiembrie 1917),  numită și Lydia Kamakahea, a fost ultma regină a Insulelor Hawaii.

A fost educată într-o școală a misionarilor americani, unde a invățat printre altele engleza și a fost  convertită la relgia  Bisericii congregaționalistă.

Ea a trăit la curtea regelui hawaian Kamehameha IV. (1834 – 1863).

Trebuia să se căsătorească cu prințul hawaian Lunalilo, dar il  va alege ca soț pe americanul de origine croată, John Owen Dominis.

Ajunsă pe tron, ea va întemeia mai multe școli, căutând să sprijine educația femeilor băștinașe în stilul european.

 

 

 

1893: S-a născut în satul Vorumloc, astăzi- Valea Viilor (Sibiu), compozitorul și muzicologul român Marțian Negrea; (d. 13 iulie 1973, Bucureşti).

 

 

Imagini pentru Marțian Negrea photos"

 

 

 

Marele om de cultură şi-a început studiile muzicale la Sibiu (1910-1914), continuându-le la Viena (1918-1921) cu muzicianul de origine română Eusebie Mandicevschi și cu Franz Schmidt.

Întors în ţară, Marţian Negrea a ocupat în cursul anilor mai multe posturi de profesor la Conservatorul din Cluj, unde a predat teoria formelor muzicale şi a instrumentelor, contrapunct, muzică de cameră, (1921-1941) şi la Conservatorul din Bucureşti (1941-1963).

Înainte de perfecţionarea la Viena, a fost profesor de muzică la Sibiu 1912-1913, dirijor al Corului Seminarului Andreian şi al Corului meseriaşilor români de Sibiu 1912-1913, apoi profesor de armonie, contrapunct, forme şi compoziţie la Conservatorul din Cluj Napoca, 1921-1941, profesor de armonie şi contrapunct 1941-1963 şi profesor consultant 1963-1973 la Conservatorul din Bucureşti. 

Profitând de şederea în marele centru transilvănean, nu a ocolit nici Opera Română pentru care a scris drama muzicală Păcat boieresc, conducând premiera absolută din 1934, unde a dirijat spectacole Faust, Samson şi Dalila, Pescuitorii de perle şi baletul Coppelia. A publicat studii, articole, cronici în „Muzica”, „Contemporanul”, „Contrapunct Timişoara”, „Scânteia”, „Informaţia Bucureştiului” etc.

Prima publicare a zece piese în caracter românesc extrase din Codex Caioni a fost făcută de compozitorul Marţian Negrea într-unul din studiile sale.

Creaţia sa muzicală cuprinde toate genurile.

În anul 1996, la iniţiativa familiei regretatului doctor Sorin Negrea, fiul compozitorului, a fost înfiinţată Fundaţia culturală „Marţian Negrea”. Scopul primordial al fundaţiei este promovarea valorilor muzicale româneşti, interpreţi, compozitori, dirijori. 

În anul 2003, la 30 de ani după moartea sa, în localitatea Valea Viilor, în prezenţa a numeroase oficialităţi din judeţul Sibiu, a fost dezvelit bustul lui Marţian Negrea.

 

 

 

1896: Doctorul Emile Grubbe a utilizat pentru prima oara radiațiile,pentru a tratata cancerul de sân al pacientei sale, Rose Lee din Chicago.

 

 

 

Imagini pentru Emil Herman Grubbe"

 

 

 

 

 

 

 

  Emile Grubbe era student la medicină în 1896 şi lucra cu jumătate de normă la o fabrică ce producea tuburi cu vacuum.

Realizând că are probleme la pielea mâinilor şi că îi cade părul, după o discuţie cu profesorul său, Richard Ludlum, cei doi au ajuns la ideea că radiaţiile X i-ar putea fi de un real ajutor.

Se spune că doctorul Emil Herman Grubbe a devenit prima victimă cunoscută a radiaţiilor.

Cu toate că a reuşit să atingă vârsta de 85 de ani, a avut cancer la ambele palme şi la braţul stâng, suferind mai mult de 90 de operaţii.

 

 

 

 

1906: A murit  regele Christian al IX-lea al Danemarcei; (n. 1818).

 

 

 

Imagini pentru regele Christian al IX-lea al Danemarcei;photos"

 

 

 

 

După decesul tatalui sau, regele Frederick al VII-lea, prințul Christian îi succede la 15 noiembrie 1863, iar  Danemarca a intrat imediat într-o criză legată de posesia și statutul a două provincii din sudul țării, Schleswig și Holstein.

Sub presiune, regele Christian a semnat Constituția din noiembrie,  prin care Schleswig făcea parte din Danemarca.

Acest lucru a provocat al doilea război pentru Schleswig între Danemarca și o alianță prusacă-austriacă în 1864.

Rezultatul războiului a fost nefavorabil Danemarcei și a condus la încorporarea în 1865 a ținutului Schleswig la  Prusia.

Holstein a fost de asemenea încorporat în Prusia în 1865, ca urmare a conflictului care a continuat între Austria și Prusia.

 

 

 

1916: Germania a efectuat primul raid aerian de bombardament cu aparate „Zeppelin” deasupra Parisului, in timpul primului razboi mondial.

Un dirijabil german a aruncat  17 bombe asupra Parisului. 26 de persoane au murit in urma acestui atac aerian, care va fi ultimul de acest gen folosit de germani.

Avioanele vor înlocui în curând zeppelinele.

 

 

 

 

 1918:  În România, se formează un nou guvern în frunte cu generalul Alexandru Averescu.

 

 

 

 

Foto: generalul Al.Averescu

 

 

 

 

1923: Consiliul de Miniștri a aprobat statutul Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR).

 

 

 

1926: S-a nascut Abdus Salam, fizician pakistanez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, în 1979, împreună cu Sheldon Lee Glashow și Steven Weinberg, pentru studiile efectuate contribuțiile aduse de aceștia în domeniul teoriei unificate a interacțiunilor slabă și electromagnetică între particule elementare; (d.21 noiembrie  1996)

 

 

 

1933: S-a născut cântărețul francez de muzica ușoară  Sacha Distel; (d. 2004).

 

 

Imagini pentru Sacha Distel photos"

 

 

 

1939: A murit William Butler Yeats, poet irlandez de limba engleză, laureat al Premiului Nobel în 1923; (n. 13 iunie 1865).

 

 

Welcome to our New E-commerce Web Site! Now featuring Secure Credit Card Ordering! Spring 2003...

Motivatia juriului Nobel:

 „poezia sa întotdeauna inspirată care, într-o formă artistică superioară, dă expresie spiritului unei națiuni întregi„.

 

 

 

 

1947:  Ministrul de externe al URSS, Veaceslav Molotov, semna, la Moscova, Tratatele de pace cu România, Italia, Ungaria, Finlanda şi Bulgaria (după a doua conflagraţie mondială)

 

 

 

 

1949: Marea Britanie recunoaște statul Israel.

 

 

 

1950: La Johannesburg, în Africa de Sud, izbucnesc primele tulburari ale populatiei de culoare majoritare, provocate de politica rasială a guvernului dominat de rasiști albi.

 

 

 

1954:  S-a născut Oprah Winfrey (foto), celebră moderatoare americană de talk show.

 

 

 

 

 

 

1956: S-a nascut cunoscutul actor român de teatru si film, realizator tv. Florin Calinescu.

 

 

 

 

 

 

1962: S-a nascut Oana Pellea, actrița romanca de teatru și film.

 

 

 

 

 

Este fiica Domnicăi Mihaela, născută Policrat și a actorului român Amza Pellea (7 aprilie 1931 — 12 decembrie 1983).

Actrița a studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, actualul UNATC și a terminat studiile în promoția 1984, la clasa prof. Sanda Manu.

 

 

 

 

1962: A murit violonistul austriac Friedrich “Fritz”  Kreisler,considerat drept unul dintre cei mai mari violoniști din toate timpurile.; (n.2 februarie 1875).

 

 

 

1963:  A încetat din viaţă poetul american Robert Lee Frost (n. 26 martie 1874).

 

 

Robert Frost

 

 

 

Este foarte apreciat pentru descrierile realiste ale vieții rurale și arta limbajului colocvial american. Opera sa implică adesea peisaje ale vieții rurale în Noua Anglie în prima parte a secolului XX.

Un poet popular și adesea citat, Frost a fost cinstit adesea în timpul vieții sale, primind patru Premii Pulitzer pentru Poezie.

 

 

1964: Se deschid Jocurile Olimpice de iarna de la Innsbruck, Austria.

Lipsa de zăpadă a ameninţat Jocurile Olimpice de Iarna din Innsbruck în 1964.

Armata austriacă  a transportat 20.000 lespezi de gheaţă de pe un varf de munte si a adus  de asemenea, 40 000 m.cubi  cubi de zapada de pe pantele alpine.

La Jocurile Olimpice de Iarna din Innsbruck în Austria au participat  36 de ţări
1091 sportivi (199 femei, 892 barbati).

 Fotografii pe site-ul INTERNATIONAL Comitetului Olimpic – Jocurile Olimpice
http://www.olympic.org/fr/games/past/index_fr.asp?OLGT=2&OLGY=1964

 

 

 1990: În România, impatizanți ai FSN iau cu asalt sediile unor partide politice din București și in alte orașe.

 

 

 

1996: A murit Marian Hudac, actor român de comedie (teatru: „Ondine”, „Bădăranii”, „Coana Chiriţa”); (n.20.09.1934).

 

 

 

 

2002: În Discursul despre Starea Națiunii, președintele american George W. Bush a  calificat Irakul, Iranul și Coreea de Nord drept o  „Axa a raului”.

2006: A încetat din viaţă tenorul Ludovic Spiess, fost ministru al Culturii şi director al Operei Române; (n. 13 mai 1938).

 

 

 

Imagini pentru Ludovic Spiess,photos"

 

 

 

 

 

 

 

 

A avut o carieră densă, deși destul de scurtă, pe care a completat-o în plan socio-politic, fiind Directorul Festivalului Internațional “George Enescu” în anul 1991, Ministru al Culturii în Guvernul Stolojan (1991-1992), director al Operei Române din București între 2001-2005 și Președintele Comitetului Național Român pentru UNICEF.

Ca ministru al culturii, a redeschis Castelul Peleș vizitatorilor, amenajându-l ca muzeu, și a organizat centre culturale românești la Viena, Budapesta, Veneția și New York.

Ludovic Spiess a avut  numeroase înregistrări în țară la Electrecord, dar și în străinătate, la case de discuri precum: Decca, Philips, EMI, Intercord, RCA sau Ariola.

Rolul său favorit a fost Rodolfo din Boema.
A murit de infarct în timpul unei partide de vânătoare în județul Teleorman.

 

 

2018 – Guvernul  Dăncilă a primit votul de învestitură al Parlamentului, fiind cel de-al 129-lea guvern al României, bazat pe o majoritate PSD- ALDE.

 

 

 

 

Imagini pentru Vasilica-Viorica Dăncilă photos"

 

 

 

 

D-na Vasilica-Viorica Dăncilă a devenit astfel prima femeie prim-ministru din istoria României

 

 

 

 

Calendar creștin ortodox

 Aducerea moaștelor Sfantului Ignatie Teoforul

 

 

https://str.crestin-ortodox.ro/foto/990/98973_ignatie.jpg

 

 

Nu cunoastem cu exactitate data nasterii  Sfantului Ignatie Teoforul, insa, cunoastem data trecerii sale la cele vesnice: 20 decembrie, anul 107 d. Hr. Impreuna cu Policarp al Smirnei au fost ucenici ai Sfantului Ioan Evanghelistul.

Se crede ca a fost hirotonit episcop de Sfantul Apostol Petru. Numele “Teoforul” inseamna “purtator de Dumnezeu“.

Potrivit traditiei ar fi fost copilul pe care Hristos l-a luat in brate pentru a-l arata ucenicilor Sai ca model de smerenie (Matei 18, 2-4).

A suferit moarte martirică la Roma, în timpul domniei imparatului Traian (98-117). A fost arestat, impreuna cu alti crestini, in timpul persecutiei din Antiohia si pedepsit cu moartea prin aruncare la fiare în amfiteatrul de la Roma.

I-a implorat pe romani sa nu mijloceasca in fata autoritatile imperiale pentru a obtine achitarea lui.: ”Lasati-ma sa fiu mancare fiarelor, prin care pot dobandi pe Dumnezeu. Sunt grau al lui Dumnezeu si sunt macinat de dintii fiarelor, ca sa fiu paine curata a lui Hristos“.

Cativa crestini au adunat ramasitele sale din amfiteatrul de la Roma si le-au adus la Antiohia.

Astfel, la 29 ianuarie facem pomenirea aducerii moastelor Sfântului Ignatie Teoforul de la Roma, la Antiohia.

 

 

VIDEO:  ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

http://www.youtube.com/watch?v=jEwiT9yGRnQ

 

 

 

 

Bibliografie (surse): Wikipedia ro.; lessignets com.;Istoria md.; Istoriculzilei blogspot.com; Mediafax.ro; Rador.ro

29/01/2020 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: