CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 12 SEPTEMBRIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 12 septembrie în istoria noastră

1591: Aron Tiranul a devenit  pentru întâia dată domn al Moldovei.

Aron Vodă (Aron Tiranul, Aron Emanoil), domn al Moldovei (gravură de epocă)

La 12 septembrie 1591, Aron Tiranul a fost numit pentru întîia oară de către sultan, domn al Moldovei.
Faptul este menționat într-o scrisoare trimisă dogelui Veneției de către ambasadorul său la Poarta Otomană.
În scrisoare se menționează că a fost ales pe scaunul Moldovei după o mare concurență fiind favoritul regelui Angliei.

A  fost domnitor al Moldovei: 12 septembrie 1591 – iunie 1592 și 18 septembrie 1592 – 24 aprilie 1595. Boierii l-au numit “cel Cumplit”.

Aron Tiranul a fost fiul nelegitim al lui Alexandru Lăpuşneanu, deci, descendent al ilustrei dinastii princiare a Muşatinilor.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este Aron_Tiranul_2p.jpg

A ajuns la domnie din rândaș, cumpărând tronul cu 1 milion de galbeni.

Ca să-și plătească datoriile, a scos dări noi. Cronicile spun că Aron Tiranul “prăda” țara, că agenții care strângeau dările erau însoțiți de turci și că la urmă a dat ordin ca să se ia de la tot omul câte un bou, iar pentru cei care nu aveau, se lua de la alții. De aceea, țara se răscoală, iar Aron o potolește cu cruzime.

În acel moment Poarta îl mazilește (1592),dar, datorită rugăminților creditorilor săi, este numit din nou domn.

Săturat de jafurile turcilor, îndemnat și de Papă ca să rupă relațiile cu aceștia, Aron a fost convins de Mihai Viteazul să se alăture alianței creștine la 5 noiembrie 1594.
La această Ligă Sfântă în centrul căreia se afla împăratul german Rudolf al II-lea, aderase și principele Transilvaniei, Sigismund Bathory.

Mișcarea împotriva turcilor a început în aceeași zi și la Iași și la București, pe 13 noiembrie 1594.

A curățat țara de otomani și a atacat cetățile de la Dunăre, luând și Dobrogea în 1595.

Cu toate că Aron Vodă făcea parte din coaliția anti-otomană și și-a îndeplinit sarcinile în acest sens, Sigismund Bathory neîncrezător, pune la cale un complot împotriva lui.
Pentru aceasta s-a  folosit și de Răzvan, fostul hatman al lui Aron Vodă, care acum era șeful gărzii ungurești.

Aron a fost prins de oștile transilvănene și închis cu toată familia la Vințu de Jos, Alba în mai 1595, unde a și murit  în iunie 1597.

Este îngropat în biserica lui Mihai Viteazul din Alba Iulia. Locul pe tron a fost luat de Răzvan, care ca domnitor și-a luat și numele de Ștefan.

Supranumele de „Tiranul”, cu care apare în istoriografia noastră actuală, i-a fost fixat definitiv de către principele-cărturar al neamului românesc, Dimitrie Cantemir.

Desfranarea sa, la care se adăuga fiscalitatea excesivă promovată de el, au făcut ca imaginea acestui domn  în epocă şi peste timp să aibă mult de suferit.

Astfel că, deşi are şi merite incontestabile (legate îndeosebi de lupta antiotomană), Aron Vodă a ramas in istorie drept un voievod cu o personalitate şi o domnie negativă.

1611: Începe a treia domnie în Muntenia a voievodului Radu Mihnea.

Radu Mihnea (n. 1586, Constantinopol, Imperiul Otoman – d. 13 ianuarie 1626, Moldova) a fost domn al Țării Românești: noiembrie 1601 – martie 1602, aprilie 1611 – mai 1611, 12 septembrie 1611 – august 1616, august 1620 – august 1623 și al Moldovei: 24 iulie 1616 – 9 februarie 1619 și 4 august 1623 – 20 ianuarie 1626.

1611 Radu Mihnea

Radu Mihnea a fost fiul lui Mihnea al II-lea Turcitul, fiind domn al Țării Românești de patru ori și al Moldovei de două ori. După două domnii de câteva luni, a treia domnie în Țara Românească s-a derulat în perioada 12 septembrie 1611–august 1616, începând în contextul ocupării țării de către o mare armată turco-tătară condusă de Omer pașa, care a refuzat revenirea pe tron a lui Radu Șerban.

A început a treia sa domnie, în contextul ocupării țării de către o mare armată turco-tătară condusă de Omer pașa, care a refuzat revenirea pe tron a lui Radu Șerban.

Tabăra antiotomană reprezentată de susținătorii lui Radu Șerban, plecat în pribegie în septembrie 1611, a reacționat încă din toamna anului, prin complotul stolnicului Bărcan.

Circa 8-9 mari dregători și mulți alți dregători mijlocii și mici urmăriseră readucerea pe scaun a lui Radu Șerban, însă Radu Mihnea a fost avertizat de Gabriel Báthory, astfel că boierii au fost arestați pe neașteptate, iar la 7/17 decembrie 1611 a avut loc execuția stolnicului Bărcan și a postelnicului Radu Băleanu.

În timpul acestei domnii, Radu Mihnea a fost susținut de o grupare boierească filoturcă. Tabăra antiotomană, reprezentată de susținătorii lui Radu Șerban, plecat în pribegie în septembrie 1611, a pus la cale complotul stolnicului Bărcan – circa 8–9 mari dregători și mulți alți dregători mijlocii și mici urmăreau readucerea pe scaun a lui Radu Șerban.

Radu Mihnea a fost avertizat de Gabriel Báthory, astfel că boierii au fost arestați, iar la 7/17 decembrie 1611 i-a executat pe stolnicul Bărcan și postelnicul Radu Băleanu.

1616: Tratatul de la Braha

La 12 septembrie 1616, în târgușorul Braha, lângă Nistru, reprezenții noului domn al Moldovei, Radu Mihnea – mitropolitul Anastasie Crimca, marele vornic al Țării de Sus, Nicoară Prăjescu, marele vameș, Condre și al doilea logofăt, au semnat un tratat cu reprezentanții regelui Poloniei. Textul tratatului, deosebit de interesant, prevedea: Radu Mihnea „conform vechilor tratate, obiceiuri și datoriei păstrate de antecesorii lui […] va fi dator să depună jurământ de credință și supunere regelui, după cum au făcut odinioară Petru, Alexandru, Ieremia și Simion […] După despărțirea acestei comisiuni, peste douăzeci de săptămâni, voievodul va fi dator să trimită regelui solii lui cu asigurare de credință, supunere și dorința sa de a îndeplini acest jurământ”.

Domnul va depune eforturile necesare pentru menținerea păcii între regele Poloniei, de o parte, și sultan și han, de altă parte; nu va permite tătarilor să treacă prin Moldova; domnul va înceta tulburările de la hotarul cu Polonia „și aceasta prin colonizare de oameni de ordine pe maluri, pe lîngă hotare, de amîndouă părțile”; domnul va asigura trecerea liberă a solilor și agenților poloni în Imperiul Otoman; libertatea comerțului; libertatea religiei catolice în Moldova, episcopul catolic din Bacău își va păstra veniturile și jurisdicția lui; eliberarea prizonierilor; domnul să depună eforturile necesare pentru eliberarea prizonierilor de la turci și de la tătari. În urma tratativelor purtate în vara anului 1616 s-a ajuns la următorul compromis: polonezii au renunțat la pretenția de a-i susține pe Movilești la tronul Moldovei, turcii au renunțat la susținerea lui Ștefan Tomșa, iar domn al Moldovei a devenit o persoană care trebuia să dea dovadă de prietenie față de coroana polonă și, în plus, se obliga să depună „jurământ de credință și supunere regelui”, așa cum au procedat și domnii de dinainte

1659 : Mihnea al III-lea a declanșat răscoala antiotomană. Domnitorul Radu Mihnea (n. 1586, Constantinopol, Imperiul Otoman – d. 13 ianuarie 1626, Moldova) a fost domn al Țării Românești: noiembrie 1601 – martie 1602, aprilie 1611 – mai 1611, 12 septembrie 1611 – august 1616, august 1620 – august 1623 și al Moldovei: 24 iulie 1616 – 9 februarie 1619 și 4 august 1623 – 20 ianuarie 1626.

A fost singurul domn al Munteniei și Moldovei care a îndrăznit în secolul al XVII-lea să poarte război cu turcii.

Era un erudit al epocii sale care, trăind o vreme bună la turci, la curtea lui Kenan Paşa, a deprins de la aceştia cultura vremii. Se spune că vorbea şase limbi: turca, araba, persana, greaca, latina şi româna. Chiar dacă până la vârsta de 40 de ani era foarte credincios otomanilor, odată urcat pe tron s-a ridicat împotriva lor şi le-a declarat război.

În acest context pe 4 octombrie 1659 încheie un tratat de prietenie şi bună înţelegere cu principele Gheorghe Rákóczi al Transilvaniei din regatul Ungariei şi comite al secuilor.

Radu Vodă

Pregătind răscoala antiotomană, Voievodul Munteniei, Mihnea al III-lea și-a întărit armata, i-a atras de partea sa pe slujitorii nemulțumiți, a înființat noi steaguri de slujitori, îndeosebi dorobanți, a comandat tunuri la Sibiu. În iulie, la un ospăț la curte, a ucis peste 30 de boieri, în frunte cu spătarul Udriște Năsturel. Acțiunea antiotomană a fost declanșată la 12 septembrie 1659, prin uciderea gărzii turcești de la curte, apoi a turcilor din Târgoviște, și în cele din urmă din țară, numărul acestora ajungând la câteva mii. În următoarele două săptămâni, coordonându-și acțiunile cu cele ale principelui Transilvaniei, Gheorghe Rákóczi al II-lea, Mihnea al III-lea a declanșat acțiunile militare împotriva turcilor. A atacat raialele Giurgiu, Brăila și Turnu, iar dincolo de Dunăre, Rusciuk, Nicopole și Măcin.

După câteva victorii obținute în sudul Dunării, atacat din spate de tătari și având împotrivă întreaga boierime, a fost nevoit să se retragă în Transilvania, unde a și murit.

 1659: Oastea Ţării Românesti (Muntenia),condusa de domnitorul Mihnea al III-lea (1658-1659), îi alunga pe turci din cetăţile Giurgiu si Braila.

Mihnea al III-lea domnitor al Tarii Romanesti | Romania Mama | Stiri | Administratie Publica | Anunturi | Joburi | Turism | Sport | Lifestyle | Divertisment

Incepe răscoala antiotomană.

Acţiunea antiotomană a fost declanşată la 12 septembrie 1659, prin uciderea gărzii turceşti de la curte, apoi a turcilor din Târgovişte şi în cele din urmă din ţară, numărul acestora ajungând la câteva mii.

In următoarele  săptămâni au fost atacate raialele Giurgiu, Brăila şi Turnu, iar dincolo de Dunăre, Rusciuk, Nicopole şi Măcin.

La 12 octombrie 1659 prin tratatul încheiat de principele Rákóczi la Bran, cu Constantin Şerban, acesta din urmă îi ceda lui Mihnea drepturile de stăpânire asupra ţării Româneşti, în schimbul unui ajutor pentru redobândirea scaunului Moldovei.

la 15 octombrie 1659, Gheorghe Rakoczi al II-lea a trecut în Țara Românească lângă Rucăr unde s-a întâlnit cu Mihnea la III-lea, stabilind planul viitoarei acţiuni antiotomane. Rákóczi trebuia să atace Lugojul şi Caransebeşul, Consantin Şerban după ce va fi ocupat tronul Moldovei urma să oprească intervenţiile tătarilor, iar Mihnea al III-lea să-i atace pe turci la sud de Dunăre.

Doar că acţionând separat, cei trei au fost învinşi pe rând, mai întâi Constantin Şerban, în Moldova cam în acelaşi timp când era înfrânt Rakoczi în Ardeal.

Mihnea deşi i-a biruit pe turci la Frăteşti, la 23 noiembrie 1659, a fost nevoit să părăsească asediul Giurgiului şi atacat de turci şi tătari a fost înfrânt la începutul lui decembrie 1659 în apropiere de Călugăreni și a fugit în Transilvania ajungând la Râşnov la 3 decembrie 1659.

Imagini pentru Gheorghe Rakoczi al II-lea photos

Întâlnirea cu Gheorghe Rákóczi al II-lea la începutul lui decembrie 1659 nu a avut niciun rezultat şi Mihnea a trecut prin secuime îndreptându-se spre Satu Mare.

Aici, la 5 aprilie 1660, după o masă îmbelşugată oferită de celălalt pribeag, Constantin Serban, Mihnea a murit.

Se presupune că voievodul ar fi fost otrăvit si a decedat in data de 6 aprilie, S.V. 26 martie 1660).

Foto: Gheorghe Rákóczi al II-lea ; n. 30 ianuarie 1621 – d. 6 iunie 1660

1802: Poarta Otomană a emis hatişeriful (ordinul) de la Gülhane, prin care au fost confirmate privilegiile acordate prin firmanurile din 1774, 1783, 1791, de garantare a inviolabilităţii frontierelor Principatelor, de asigurare a stabilităţii domniilor pământene, fixate la şapte ani, de stabilire a cuantumului haraciului (tributului).

 1856: S-a născut la Buzau,  juristul Victor Râmniceanu (Romniceanu); rol important în modernizarea justiţiei române.

A contribuit la dezvoltarea  jurisprudenţei românesti si a fost membru de onoare al Academiei Române din 1923; (m. 1933).

1869: S-a născut chimistul Gheorghe Gh. Longinescu autorul unor contribuţii importante în domeniul chimiei analitice şi fizice,fost  membru de onoare al Academiei Române din 1936; (m. 1939).

Impreună cu matematicianul Gh. Ţiţeica a întemeiat revista „Natura”.

 1869: A murit Constantin (Costache) Stamati, poet şi traducător ( Lamartine, Hugo, Vigny, Jukovski, Puşkin), membru fondator al Societăţii Academice Române din 1866 si  colaborator la revista „Albina Românească” şi „Dacia Literară”; (n. 1786).

1882: S-a născut la Cenade, Comitatul Alba de Jos, Regatul Ungariei/Alba, preotul și scriitorul român Ion Agârbiceanu, membru al Academiei Române; (d. 28 mai 1963, la Cluj).

A fost un adept al sămănătorismului, parlamentar, canonic și protopop unit al Clujului, membru titular (din 1955) al Academiei Române. A studiat la Facultatea de Teologie din Budapesta (1900–1904). Din 1901 a început să colaboreze cu poezii la Tribuna (Sibiu), Gazeta Transilvaniei (Brașov), Familia (Oradea), Drapelul (Lugoj), Cultura creștină (Blaj). În 1903 a început colaborarea la Sămănătorul, cu Legendă în versuri. În 1905 s-a înscris la Facultatea de Litere a Universității din Budapesta, secția de limbi clasice, română și istorie; a activat la toate cursurile organizate de Societatea „Petru Maior”.

Spre sfârșitul anului, revista Luceafărul i-a tipărit primul volum de schițe și povestiri intitulat De la țară. A devenit preot paroh în Bucium-Șasa, renunțând la studiile de limbi clasice la Budapesta, apoi în Orlat (Sibiu). A fost director al ziarului Patria, apoi al ziarului Tribuna, ambele din Cluj. Scrieri: În clasa cultăÎn întunericLuncușoara în PăresemiCeasuri de searăSpaimaStanaRăbojul lui Sfântu PetruDomnișoara AnaFile din cartea naturii, etc.

1883: Se naşte in Bucuresti, medicul CONSTANTIN IONESCU-MIHĂIEŞTI, membru al Academiei Române, microbiolog şi imunolog, organizator, împreună cu dr. Ioan Cantacuzino, al Institutului de seruri şi vaccinuri din Bucureşti; (m. 14 aprilie 1962, Mihăiești).

Constantin Ionescu-Mihaesti

A studiat medicina in tara si a primit o bursa de un an in S.U.A. Aici a lucrat la la Universitatea John Hopkins din Baltimore si la Universitatea Columbia din New York, a facut un stagiu la Harvard Medical School din Boston, in 1923.

In timpul stagiului din Statele Unite a publicat o lucrare asupra fenomenului Twort d’Herelle. Impreuna cu D. Combiescu a publicat o lucare asupra imunitatii in infectia carbunoasa, in care emitea ipoteza fenomenului de recombinare a virusurilor.

A studiat limfogranulomatoza veneriena (boala Nicholas-Favre).

In 1925 a plecat la Londra, pentru un stagiu la Institutul Lister. La intoarcere a fost repartizat la Institutul Ion Cantacuzino din Bucuresti.

A fost membru fondator al Asociaţiei Romane pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (ALRUS).

A lucrat cu renumitul profesor până la decesul acestuia, in 1936, si i-a urmat la conducerea institutului. Sub conducerea sa au fost ridicate inca doua corpuri de cladire si s-a preparat vaccinul polio inactivat, s-au luat masurile de preparare in masa a vaccinului polio viu atenuat.

Studiile sale indomeniul microbiologiei au dus la observatii importante. Impreuna cu A. Tupa a sesizat fenomenul recombinarii virusurilor.

Cei doi cercetatori au izolat în timpul cunoscutei epidemii de poliomielită din 1927–1929 tulpini „blande” de virus polio. Suşele de virus neagresive s-au potenţat prin amestecarea lor.

Din 1930 a predat la catedra de bacteriologie a Institutului de Medicina si Farmacie din Bucuresti, ramasa vacanta dupa moartea lui Victor Babes.

A fost membru titular al Academiei Romane din 1945, vicepresedinte al Societatii Romane de hematologie, infiintata in 1932 de I. Cantacuzino.

1887: S-a născut la Sulina, jud.Tulcea, George Georgescu,  supranumit “seniorul baghetei românesti”, fost director al Operei Române din Bucuresti, membru corespondent al Academiei Române si  director al Orchestrei Filarmonice din Bucureşti  ; (d. 1 septembrie 1964, București).

A studiat vioara și violoncelul la București, apoi la Școala superioară de Muzică din Berlin, cu eminentul profesor de violoncel, Hugo Becker. Din 1910, a făcut parte, ca violoncelist din cvartetul de coarde condus de violonistul Henri Marteau. A fost nevoit să abandoneze cariera de violoncelist, în urma unui accident. 

La sugestia dirijorului Arthur Nikisch, care i-a recunoscut calitățile muzicale neobișnuite, a început să studieze arta dirijorală și în 1918, a înregistrat un succes remarcabil la pupitrul prestigioasei orchestre filarmonice din Berlin.

Întors în țară, a preluat direcția tinerei Orchestre Filarmonice din București, a fost director al Operei Române din București, dirijor la Filarmonica din New York. În timpul celui de al II-lea Război Mondial, România fiind aliată puterilor Axei, George Georgescu, în afara activității dirijorale din București, a fost prezent și în viața muzicală a țărilor naziste, activitate pentru care a fost decorat de Reich-ul german cu Crucea de Fier.

O dată războiul sfârșit, George Georgescu a fost îndepărtat de la conducerea Filarmonicii din București pentru colaboraționism până în 1947 când, la intervenția lui  George Enescu și-a reluat activitatea muzicală, la pupitrul orchestrei Radiodifuziunii române, iar în 1956, la conducerea Filarmonicii din București. A înregistrat ediția integrală a simfoniilor lui Beethoven pentru casa de discuri Electrecord. A fost distins cu Ordinul Muncii clasa I (1960) și a primit titlul de Artist al Poporului.

1888: S-a nascut la Baia Mare, Józsi Jenõ Tersánszky, scriitor, dramaturg maghiar, o personalitate proeminentă a prozei maghiare din secolul 20; (d. Budapesta, 12 iunie 1969).

1895: S-a născut Eftimie Vasilescu, operator, regizor şi producător; pionier al filmului românesc documentar şi de ficţiune; format la Serviciul cinematografic al Armatei la începutul anilor ’20, debutează ca operator de actualităţi; în 1923 înfiinţează laboratorul cinematografic şi firma „Româniafilm”; (m. 1986).

1897: A apărut primul număr al „Revistei Sanitare Militare”, buletin oficial al Societăţii ştiinţifice a ofiţerilor corpului sanitar militar român,  organ al Direcţiei Medicale a Ministerului Apărării Naţionale şi al Societăţii de medicină şi farmacie militară cu apariţie lunară.

REDUCERE 15 LEI!!! REVISTA SANITARA MILITARA DIN MAI 1934 foto

 

 1910: S-a născut (la Bacău) Alexandru Şafran, teolog, filosof, istoric.

Imagini pentru photos Alexandru Şafran

Din 1930 a urmat in paralel Institutul Israelit de Înalte Studii Teologice din Viena (Seminarul rabinic) și Facultatea de Filosofie a Universității din Viena, luându-și doctoratul în filosofie în 1934, primind, la terminarea studiilor, autorizația de rabin din partea Seminarului Israelit. În 1934 a obținut și titlul de Mare Rabin din partea Consistoriului israelit din Bruxelles.

În 1940, Congresul Comunităților Evreiești l-a ales șef-rabin al Cultului Mozaic din România; era atunci cel mai tânăr rabin din lume, fiind, totodată și singurul reprezentant al populației evreiești în Parlamentul României. În 1947 a fost expulzat din țară și s-a stabilit la Geneva; a devenit șef-rabin al Comunității Evreiești din Geneva (1948–1997). A scris numeroase lucrări în toate domeniile spiritualității evreiești: CabalaIsraelul în timp și spațiuUn tăciune smuls flăcărilorComunitatea Evreiască din RomâniaÎnțelepciunea CabaleiMemorii, etc.

In 1947 regimul comunist l-a expulzat din ţară şi s-a stabilit Elvetia, unde a fost  şef-rabin al Comunităţii Evreieşti din Geneva din 1948 pana in 1997).

A fost  autor a numeroase lucrări în toate domeniile spiritualităţii evreieşti si membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1997; (m. 2006, Geneva).

1919 : Guvernului Ion I.C. Brătianu (5) demisionează.

1919a Ion I.c. Brătianu

Consiliu de miniștri liberal, prezidat de Ionel Brătianu, a guvernat în perioada 29 noiembrie 1918/12 decembrie 1918–12 septembrie 1919. În această perioadă, au avut loc loc o serie de evenimente istorice: a început reforma agrară, prin exproprierea marii proprietăți rurale, a fost Conferința de Pace de la Paris, s-a semnat Tratatul de la Versailles, s-a adoptat Calendarul gregorian, Armata Română a ocupat Budapesta alungând guvernul bolșevic al lui Bela Kun. Primul ministru a demisionat, refuzând să semneze Tratatul de Pace cu Austria, care cuprindea clauze menite să faciliteze amestecul Marilor Puteri în treburile interne ale României.

1919: Este emis Decretul – lege privind infiintarea Universitatii Regele Ferdinand din Cluj. Primul rector a fost Sextil Puscariu.

Astazi despre Înființarea Universităţii Regele Ferdinand I

Universitatea maghiara din Cluj se refugiase la Szeged, in Ungaria.

  Vasile Pârvan a inaugurat în 3 noiembrie 1919 cursurile universității, iar la 1 februarie 1920 regele Ferdinand al României a proclamat în mod solemn crearea acestei universități, cu patru facultăţi: Ştiinţe, Medicină, Litere şi Filosofie, Drept, iar savantul Vasile Pârvan a ţinut prelegerea „Datoria vieţii noastre”.

Noua instituție academică avea în componență patru facultăți: Drept, Medicină, Științe, Litere și Filosofie. Proaspăta comunitate academică a ales și profesorii care urmau să o conducă în primul an: Sextil Pușcariu – rector, Nicolae Drăganu – prorector, Gheorghe Bogdan-Duică – decan la Litere, Dimitrie Călugăreanu – decan la Științe, Iuliu Hațieganu – decan la Medicină și Vasile Dimitriu – decan la Drept. Vasile Pârvan, membru al Academiei Române, a inaugurat universitatea în data 3 noiembrie 1919. În semestrul întâi universitatea românească a avut 1871 de studenți, iar în semestrul al doilea 2182 de studenți.

In aceiasi zi,  Consiliul Dirigent al Transilvaniei a emis un Decret-lege  privind  reforma agrara si introducerea votului universal.

1940: S-a născut actriţa american Linda Gray, cunoscuta publicului larg  datorita rolului jucat in popularul serial de televiziune “Dallas”.

Linda Gray, interpreta lui Sue Ellen din serialul american de succes „Dallas”, are origini româneşti, mama ei, pe numele sau real Maria Kujnir-Herescu, fiind născută la Bucureşti în data de 23 noiembrie 1923.

S-a căsătorit la doar 16 ani cu un englez, Gray, de la care a şi păstrat numele, dar a divorţat de acesta şapte ani mai târziu, măritându-se ulterior (în 1946), cu prinţul Constantin Cantacuzino, pilot celebru în epocă.

Din relaţia cu englezul Gray, Maria a avut şi singurul ei copil, pe Linda (născută în 1941), actriţa celebră de mai târziu, din “Dallas”.

Românca Nadia Gray – o frumusețe rară a cărei viată bate filmul | NauticPro

Pe marile ecrane si-a luat numele de Nadia Gray si a făcut senzaţie după ce s-a mutat în Franţa şi a fost distribuită de marele regizor Federico Fellini în capodopera “La Dolce Vita” (1960), în care apare într-o scenă memorabilă: face striptease, dar unul cu clasă şi de neuitat.

1942: S-a înființat Direcția Electrificării CFR, condusă de ing. Dimitrie Leonida.

În baza legii 612/1942 s-a încheiat un contract, cu firma germana Siemens-Schuckert, pentru construcția hidrocentralei Izvoru Muntelui–Bicaz, a fabricii de ciment Bicaz și a termocentralei de rezervă Filipeștii de Pădure, în vederea creării premiselor electrificării liniei ferate București–Ploiești–Brașov. Din păcate, proiectul a fost abandonat din cauza războiului.

1943: S-a născut la Sibiu, marele clasicist și filolog român Dan Slușanschi, indoeuropenist, profesor universitar, membru al Uniunii Scriitorilor; d.22 iulie 2008, București.

TITUS-Galeria: Slusanschi

A absolvit în 1965, Facultatea de Filologie Clasică a Universității din București. A obținut titlul de Doctor în filologie clasică și indo-europeană în 1972. A fost profesor la Universitatea din București, unde a ținut cursuri de Sintaxa limbii latine, Lingvistică indo-europeană (limbă și mitologie), Istoria literaturii sanscrite, Vechea persă (istorie, civilizație, limbă), Istoria limbii latine, Sintaxă greacă, latină medievală și neolatină, Critică de text și Metrică antică. 

A fost profesor invitat la universitățile din Bruxelles, Liège, Berlin, Caen, Chișinău, Cluj, Timișoara, Constanța și Doctor honoris causa al Universității din Caen. A publicat studii de specialitate și cursuri universitare: Le vocabulaire latin des gradus aetatumSintaxa propoziției latineIntroducere în studiul limbii și culturii indo-europene (în colaborare cu Lucia Wald), Du latin aux langues romanes (în colaborare cu Maria Iliescu), Sintaxa frazei latine, precum și mai bine de 150 de articole științifice, eseuri și recenzii în reviste de prestigiu din țară și din străinătate.

A tradus din operele lui Emile Benveniste, Giuliano Bonfante, Pierre Grimal, Georges Dumézil. A editat opera lui Dimitrie Cantemir scrisă în limba latină și a tradus în română, pentru prima oară, Istoria creșterilor și a descreșterilor Curții Othmanice.

A tradus, de asemenea, din dialogurile platoniciene, fiind autorul singurei traduceri integrale în limba română, în metrul originar, a epopeilor homerice, căreia i se adaugă traducerea, tot în hexametri, a Eneidei lui Virgiliu. Pentru opera sa, a primit Premiul „Perpessicius” al revistei Manuscriptum, Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române și Premiul Național al Cărții (împreună cu Francisca Băltăceanu).

1944: La Moscova, a fost semnată Convenţia de armistiţiu dintre guvernul român şi guvernele Naţiunilor Unite, in conditiile dictate de URSS, prin care se consfinţea starea de fapt a ieşirii României din războiul cu Aliatii occidentali si URSS şi întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste.

Reprezentantii Guvernului si Inaltului Comandament Roman la Moscova au fost :   Ministrul de Stat si Ministru de Justitie L. Patrascanu, Ministrul Subsecretar de Stat al Afacerilor Interne, Adjutantul Majestatii Sale Regelui Romaniei, General D. Damaceanu, Principele B. Stirbey si d-l G. Popp, avand depline puteri.r

Reprezentantul Inaltului Comandament Aliat (Sovietic) a fost Maresal al Uniunii Sovietice R. Ya. Malinowski, deplin imputernicit pentru aceasta de catre Guvernele Uniunii Sovietice, Regatului Unit si Statelor Unite ale Americii.

Dupa lovitura de stat de la 23 august si pana la 12 septembrie 1944, in  absența unui armistițiu semnat, trupele sovietice au tratat în continuare pe români drept inamici, un număr de 114.000- 160.000 de soldați români fiind luați prizonieri de război de către sovietici fără luptă, ca urmare a ordinului de încetare a focului dat de rege.

Acestia au fost trimiși pe jos în lagăre din Uniunea Sovietică; aproximativ o treime dintre ei murind pe drum.

VIZIONAȚI ȘI:

Prin armistiţiul s-a admis că nordul Ardealului trebuie redat României, dar lăsa decizia definitivă Tratatului de Pace de la sfârșitul războiului. Până atunci, România se obliga să susțină frontul contra Ungariei şi Germaniei cu 12 divizii româneşti, să acorde Aliaţilor, în speţă sovieticilor, libertate de mişcare pe teritoriul ei,şi să plătească URSS despăgubiri de 300 de milioane de dolari.

O conversie simplă a celor 300 de milioane de dolari la cursul din 1938, cum a cerut URSS, înseamnă la cursul actual 4,7 miliarde de dolari. 

La articolul 16, Convenţia prevedea scoaterea din circulaţie a tuturor publicaţiilor fasciste şi legionare, pretext pentru regimul comunist de a scoate din circuitul public privat texte importante referitoare la unitatea statului român, la tradiţiile româneşti, ori la românii din alte ţări.

Pe lista autorilor interzişi figurau mari nume ale culturii noastre nationale cum ar fi : Gheorghe Şincai, Nicoale Iorga, Mihai Eminescu, Mircea Eliade si chiar marele dramaturg  de origine evreiasca, Mihail Sebastian.

1961: S-a născut la București, compozitoarea și dirijoarea română Ana-Maria Avram ; d. 1 august 2017.

Spectral Composer Ana-Maria Avram Has Passed Away at 55 — Tone Glow

A absolvit Universitatea de Muzică din București, secția Compoziție în 1985 și a urmat studii de Estetică muzicală la Sorbona (1992), obținând doctoratul în Muzică în 1996. S-a căsătorit cu compozitorul, dirijorul și muzicologul Iancu Dumitrescu. A debutat în 1975, în calitate de pianistă, ca solistă a Orchestrei de Studio a Radioteleviziunii. În 1986 a debutat în compoziție cu Threnia I pentru vioară și orchestră, în interpretarea Orchestrei Naționale Radio.

Creația sa cuprinde peste 160 de opusuri simfonice, camerale și muzică asistată de calculator. Ana-Maria Avram a reprezentat, alături de Iancu Dumitrescu, curentul hiperspectral în muzica actuală. A fost, împreună cu Iancu Dumitrescu, inițiatoarea și realizatoarea unor importante festivaluri internaționale dedicate muzicii electronice și muzicii spectrale, în România și în Europa: Acousmania – București, Radiodifuziune, 6 ediții, Musica Nova – Ploiești, 4 ediții, Spectrum XXI – Paris, Geneva, Londra, Bruxelles, Berlin, Harvard-Boston, Farmington.

În 1994 a obținut Marele Premiu al Academiei Române. A fost membră a SACEM Paris, UCMR Bucuresti, membră a Ansamblului Hyperion și a Hyperion International, pe care le-a dirijat împreună cu Iancu Dumitrescu.

1980: S-a născut vedeta de  televiziune română, Nicoleta Luciu.

A jucat în telenovele precum: „Iubire şi onoare”, „Aniela”, „Inima de ţigan”, „Iubire ca în filme” sau „Lacrimi de iubire”.

Nicoleta Luciu a cochetat şi cu rolul de asistenta tv pentru diverse emisiuni precum „Te uiţi şi câştigi”, „Procesul etapei”, „Neaţa în epoca de piatră” şi „Teo”. Nicoleta a fost de patru ori coperta revistei cu „iepuraşi”.

Pe lângă cariera de actriţă şi ce de fotomodel, Nicoleta este şi cântăreaţă, printre piesele sale de referinţă se numără „Când noaptea vine”, „Prinde-mă”, „Bun sau rău”, „Iubire are nume”, „Povesti”, „Sofisticat”, „Cum îmi place” şi „Merg mai departe”.

În aprilie 2012 Nicoleta a lansat, în cadrul emisiunii Agentul VIP de la Antena 2, un nou single intitulat „Ready for love”.

Vedeta are patru copii cu omul de afaceri Zsolt Csergo, cu care s-a căsătorit pe 21 aprilie 2012.

1994: Trupe din țările membre ale Aliantei Nord-Atlantice si din statele est-europene, inclusiv Romania, au efectuat manevre militare comune in Polonia, in cadrul Programului Parteneriatului pentru Pace.

1990: Premiera spectacolului „O trilogie antică”, montat la Teatrul Național din București de către regizorul Andrei Șerban.

2007: IPS Daniel (numele de mirean Dan Ilie Ciobotea, n.22 iulie 1951, satul Dobresti, comuna Bara, jud. Timis),Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a fost ales de Colegiul Electoral Bisericesc în funcţia de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

A fost întronizat la 30 septembrie, fiind al șaselea patriarh al Bisericii Ortodoxe ROMÂNE (BOR).

2017 : A decedat scrimerul olimpic Tudor Andrei Petruș; (n.2 octombrie 1949, la Cluj).

Antrenorul emerit Tudor Petrus a incetat din viata - Comitetul Olimpic si Sportiv Roman

A avut o cariera sportivă încununată cu participarea la probele de floreta la doua editii ale Jocurilor Olimpice, la Montreal, in 1976, unde s-a clasat pe locul 9 pe echipe, si la Moscova, in 1980, unde a ocupat locul 5 pe echipe.

A fost Maestru Emerit al Sportului si Antrenor Emerit.

Sub indrumarea sa, echipa feminina de floretă a României si-a adjudecat de doua ori aurul la Campionatele Mondiale, in 1994 si in 1995, iar Laura Badea a devenit campioana olimpica la individual la Jocurile Olimpice din 1996 de la Atlanta, în Statele Unite.

In ultimii ani din viată, Tudor Petrus a fost antrenor federal în cadrul Federatiei Române de Scrimă si tehnician la CSU Poli Timisoara.

Pe 2 octombrie, Tudor Petrus ar fi implinit 68 de ani.

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Mucenic Autonom

Sfantul Mucenic Autonom

Sfantul Autonom a fost episcop in Italia. In timpul prigoanelor lui Diocletian, Sfantul Autonom a părăsit Italia stabilindu-se in Bitinia (Asia Mica), in localitatea Soreus, aducand aici multi pagani la credinta crestina.

Sfantul Mucenic Autonom a ridicat pentru comunitate o biserica inchinata Sfantului Arhanghel Mihail. Pe seama acestei biserici sfantul hirotoneste pe Cornelius, un crestin plin de ravna pentru Hristos, mai intai diacon, iar mai apoi preot. Sfantul Mucenic Autonom a predicat cuvantul lui si in tinuturile Lykaonia si Isauria.

Imparatul Diocletian a ordonat arestarea sfantului, drept pentru care acesta se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagra. Intorcandu-se mai apoi la Soreus l-a inaltat pe Cornelius la treapta de episcop. A plecat dupa acestea sa predice in Asia, iar la intoarcerea din Asia a predicat in imprejurimile Soreusului, la Limna. Si aici, sfantul a luminat pe multi cu Lumina Sfintei Evanghelii.

Unii dintre pagâni, cuprinsi fiind de invidie si ura, au venit la Soreus, au navalit in Bierica Sfintului Arhanghel Mihail in timpul slujirii Sfintei Liturghii si l-au ucis pe Sfantul Autonom in altar, si alaturi el multi alti crestini care se aflau in biserica. Diaconita Maria a scos mai apoi trupul sfantului de sub o gramada de daramaturi ingropandu-le.

In timpul domniei Sfantului Constantin cel Mare, Severian, un demnitar de la curtea imperiala, a inaltat o biserica deasupra moastelor Sfantului Mucenic Autonom.

In 430 un anume preot a daramat biserica, fara sa cunoasca ca aceasta fusese construita deasupra mormantului, si a reconstruit-o intr-un alt loc.

La doua sute de ani dupa mucenicia lui, Sfantul Autonom s-a aratat unui pe nume loan. Acesta a sapat si a aflat moastele Sfantului Mucenic Autonom cu totul intregi si neputrezite.

Pe acel loc a fost reconstruită apoi biserica inchinată Sfantului Ierarh Mucenic Autonom. 

CITIŢI ŞI :

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 7.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 8.  Istoria md.;
 9. istoriculzilei.blogspot.ro;CreștinOrtodox.ro; Cinemagia.ro.

12/09/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

ZIUA DE 28 AUGUST ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 28 august în istoria noastră

1789 : S-a nascut la Versailles, în Franța, prințesa Stéphanie de Beauharnais, Mare Ducesă de Baden, bunica maternă a regelui Carol I al României și străbunica paternă a regelui Ferdinand al României. d. 29 ianuarie 1860, Nisa, Franța

Stephanie de Beauharnais (1789 - 1860) - Genealogy

1804 (28 august/9 septembrie 1804): Un incendiu izbucnit la o farmacie din zona centrală a Bucureștiului s-a extins rapid și a distrus o mare parte a orașului.

Pustiitoarele incendii care mistuiau Bucurestii de odinioara - Documentar

Dumineca, la opt ceasuri din zi, s-au aprins târgul de la spițăria din Șalari, de la Podu’ Spițerului, și au ars târgul tot până la nouă ceasuri de noapte. Și s-au mai potolit dând Dumnezeu și o ploaie, iar după arsura târgului, tot într-aceasta lună în treizeci, s-au aprins în deal la vii și o sumă de clăi de fân”.

Au fost distruse 600 de case și 2.000 de prăvălii. După această catastrofă s-au luat primele măsuri de sistematizare a străzilor capitalei Munteniei.

1817: Țarul Alexandru I al Rusiei a aprobat decizia Consiliului de Miniştri de a permite coloniştilor germani veniţi din  Wurtemberg şi Bavaria, să se stabilească în Basarabia recent anexată.

Gubernia țaristă Basarabia a fost obiectul unei politici sistematice de colonizare intensă cu imigranți din toate colțurile imperiului rus și din străinătate, care s-a aplicat pe parcursul anilor 1812–1917, proces care a avut efecte de lungă durată asupra populației și structurii etnice a teritoriului dintre Prut și Nistru.

Germanii au primit înlesniri speciale pentru a se așeza în sudul Basarabiei fiind scutiți de impozite și prestații pe timp de zece ani și beneficiari ai unor împrumuturi de la stat pe zece an De asemenea primeau un ajutor bănesc zilnic pentru hrană din momentul așezării în Basarabia până la obținerea primei recolte și erau scutiți de orice prestație militară. Totodată le era asigurată deplina libertate a practicării cultului lor religios.

1843(28 august/9 septembrie 1843) : Ministerul Treburilor din Lăuntru al Țării Românești a emis o dispoziție pentru proprietarii de robi țigani, prin care aceștia erau obligați ca în termen de 18 luni să se îngrijească de „statornicia țiganilor nomazi în așezări și în case, fie pe propriile moșii, fie pe alte altora”.

Țiganii găsiți după un an și jumătate umblând prin țară urmau să fie așezați de către autorități pe domenii ale statului.

  1857: S-a născut marea actriţa română Agatha Bârsescu.

Imagini pentru agatha barsescu

S-a înscris la Conservatorul de Artă Dramatică din Bucureşti. În 1878 a plecat  în Austria pentru a-şi continua pregătirea artistică la Conservatorul din Viena.

A debutat pe 22 noiembrie 1883 la Teatrul Curţii Imperiale din Viena.

Succesul imens obţinut pe scena reputatului teatru, i-a adus un contract pe viaţă, iar ca o recunoaştere oficială a meritelor sale deosebite, i s-a acordat prin decret imperial titlul de Actriţă a Curţii Imperiale.

Au urmat numeroase de turnee, întreprinse între anii 1883 – 1890, ca invitată de onoare a unor teatre din Europa sau America, care i-au adus faimă în toată lumea.

În 1925  revine definitiv în Romania, stabilindu-se la Iași, unde timp de aproape 15 ani a predat studenților de la Conservatorul de Artă Dramatică și din când în când apărea pe scena Teatrului Naţional în rolurile care o consacraseră.

A decedat la  22 noiembrie 1939 si este inmormântată la Cimitirul Eternitatea din  Iasi.

Pe placa ei funerară stă scris: „Aici odihneşte geniala tragediană Agata Bârsescu, gloria neamului românesc, care a ilustrat teatrul până la desăvârşire în ţară şi străinătate”.

1877: În urma întrevederii din 16 august între prințul Carol, țarul Alexandru al II-lea și marele duce Nicolae, Domnitorul Carol I al României a preluat comanda trupelor ruso-române aliate la Plevna.

Carol I s-a întâlnit pe 16 august 1877 la Gorni-Studen/Plevna, cu țarul Alexandru al II-lea. Domnitorul Independenței s-a aflat pe front din august, la asaltul Griviței, până în decembrie, când sub comanda sa, armatele ruso-române au cucerit Plevna. Arhivele Naționale.

Foto: Carol I s-a întâlnit pe 16 august 1877 la Gorni-Studen/Plevna, cu țarul Alexandru al II-lea.

Șef de stat major a fost generalul rus Totleben. Asediul cetății Plevna, puternic fortificată, a durat până la 10 decembrie. Domnitorul Carol I s-a aflat pe front din august, la asaltul Griviței, până în decembrie, când sub comanda sa, armatele ruso-române au cucerit Plevna.

1911: Au fost organizate, la Bucuresti, festivități consacrate împlinirii a 20 de ani de la înfiintarea “Ligii pentru unitatea culturala a tuturor românilor”(28 – 30 august); Aurel Vlaicu a facut o demonstratie aviatica în fata a peste 30 000 de spectatori.

1916: La 15/28 august Germania declară război României, după ce la 14/27 august 1916 România declarase război Imperiului Austro-Ungar.

Întrarea României în Război împotriva Austro-Ungariei nu a fost o surpriză pentru Viena, dar Germania a fost complet nepregătită în fața gestului Bucureștiului.

Învață ușor istoria!

Împăratul Wilhelm al II-lea, în ciuda unor semnale primite, nu credea că regele Ferdinand, membru al familiei sale, va conduce România într-un război împotriva alianței din care făcea parte și Germania.

În același timp, Hauptmann Geissert (comandantul zepelinului LZ 101, staționat la Iambol,în Bulgaria) a primit ordinul de a bombarda Bucureștiul, care a fost executat în cursul acelei nopți.

Participarea României la Primul Război Mondial alături de Antantă, într-un moment când balanța militară nu înclina deloc în favoarea acesteia, a avut efecte considerabile în evoluția operațiilor militare.

Aristide Briand - Alchetron, The Free Social Encyclopedia

La intrarea României în război alături de Antantă, premierul francez Aristide Briand (foto) a adresat guvernului o telegramă în care sublinia că: „Națiunea franceză în întregime aplaudă decizia prin care România își ia cu curaj locul său printre apărătorii cauzei dreptului și civilizației. Eu sunt fericit de a fi interpretul său și cel al guvernului Republicii spre a vă adresa cele mai călduroase felicitări”.

1917: Are loc Bătălia de la Varnița și Muncelu .Bătălia de la Varnița-Muncelu, o confruntare militară din Primul Război Mondial dintre Armata Româna și armatele Austro-Ungară și Germană, lansată pentru a contrabalansa eșecul din bătăliile de la Marăști, Mărașești, Oituz și care s-a desfășurat între 28 august și 3 septembrie 1917.

În ziua de 15/28 august, Divizia 216 germană și Corpul alpin au atacat puternic pozițiile Corpului de armată 8 rus, cucerind Muncelul și înălțimile cu cotele 395, 422 și 354. Situația gravă creată prin retragerea trupelor ruse a fost restabilită de regimentele 18 infanterie și 2 vânători, din Armata 2 română, care prin două contraatacuri simultane au reușit să oprească înaintarea inamicului pe aliniamentul Mangalaciu, cota 441.

Armatele Austro-Ungară și Germană întreprind o acțiune ofensivă oprită de Armata Româna cu foarte mari pierderi, ca urmare a haosului instalat în rândul armatei ruse. În bătălie cade eroic Ecaterina Teodoroiu, supranumită “Eroina de la Jiu”. Batălia de la Varnița-Muncelu a reprezentat a treia fază a Bătăliei de la Mărășești.

În continuare, forțele Armatei 1 române au încercat să elibereze terenul pierdut și să oprească definitiv înaintarea germană. Corpul 8 rus, împreună cu diviziile 9 și 13 române, 14 și 15 ruse, au executat repetate contraatacuri în sectorul dintre Irești și Muncelu, dar inamicul, puternic organizat la teren și dispunând de o numeroasă artilerie, a rezistat cu înverșunare, în ciuda marilor pierderi.

Campania din 1917 de pe frontul român a demonstrat capacitatea Armatei Române de a rezolvacu pricepere si iscusință situatii dintre cele mai complexe, iar soldatii români s-au dovedit superiori inamicului, mai ales prin dirzenia si spiritul de sacrificiu de care au dat dovadă.

1917: A decedat prozatorul român Calistrat Hogaş ; (”În Munţii Neamţului”, “Pe drumuri de munte”); (n.19 aprilie 1848).

PORTRET: Calistrat Hogaş – scriitorul „singurătăţii munţilor” – Radio România Cultural

A  fost distins cu primul premiu initiat de Societatea Scriitorilor Români (1922), la recomandarea lui Liviu Rebreanu, dupa ce în 1915 îi fusese refuzat Premiul “Adamachi” al Academiei.

1917: S-a născut la Falticeni, dramaturgul Horia Lovinescu, nepotul criticului Eugen Lovinescu: “Citadela sfărâmată”, “Moartea unui artist”; (m. 16 septembrie 1983, Bucuresti).

 

Horia Lovinescu (Author of Citadela Sfărîmată)

 A urmat Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, absolvită în 1942; a susținut doctoratul în Litere și Filosofie la Universitatea din Iași cu o teză despre Rimbaud (1946); lucrarea a primit și Premiul Cercului Sburatorul

A lucrat ca funcționar la Institutul de Statistică din București și la Radiodifuziune. A debutat în teatru în revista Viața Românească cu piesa Lumina de la Ulmi în 1953, pentru care a primit Premiul de stat, fiind jucată un an mai târziu pe scena Teatrului Municipal din București. În 1954 a debutat editorial, cu aceeași piesă. Timp de două decenii, din 1960 până la moarte, a fost directorul Teatrului „Nottara” din București.

În această calitate, a condus turnee în Danemarca, Finlanda, Franța, RFG, Grecia, Portugalia etc. Din dramaturgia sa: Citadela sfărâmatăHanul de la răscruceSurorile BogaMoartea unui artistȘi eu am fost in ArcadiaPetru RareșJocul vieții și al morții în deșertul de cenușă. Este autorul a două scenarii de film: Meandre și Bancnota de 100 de lei.

A tradus, singur și în colaborare din M. Satrov, Al. Misarin, A. Veicler. A fost distins cu Premiul de stat pentru Citadela sfărâmată (1955), Premiul Uniunii Scriitorilor, pentru Și eu am fost în Arcadia (1971), Premiul „I.L. Caragiale” al Academiei pe 1971, Premiul Societății Scriitorilor din București pe 1979.

 1921: Este convocat congresul general al Partidului Ţărănesc Basarabean din România.

Partidul s-a constituit la 23 august 1918 stil vechi / 5 august 1918 stil nou, la Chișinău. La adunarea constitutivă a Partidului Țărănesc din Basarabia a fost ales comitetul central al partidului din care făcea parte: Pantelimon Halippa, Ion Inculeț, Daniel Ciugureanu, Ion Pelivan, Petru Cazacu, Ștefan Ciobanu, Ion Costin, Ștefan Holban, Teofil Ioncu, Gheorghe Stârcea și Nicolae Bivol.

In urma unor confruntări interne Partidul Țărănesc din Basarabia s-a scindat, astfel încât o grupare importantă în frunte cu Pantelimon Halippa a fuzionat cu Partidul Țărănesc a lui Ion Mihalache.

Cealaltă grupare a rămas sub conducerea lui Ion Inculeț și a primit denumirea de Partidul Țărănesc Independent din Basarabia. În toamna anului 1922, Ion Inculeț, alături de Partidul Țărănesc Independent din Basarabia, a început tratativele de fuziune cu filiala locală a Partidului Național Liberal, creată încă în 1920 și condusă de Daniel Ciugureanu. Aceste tratative au fost finalizate în ianuarie 1923.

La 20 ianuarie 1923 Partidul Țărănesc Independent din Basarabia, condus de Ion Inculeț, a fuzionat cu PNL, dar nu în totalitate, deoarece gruparea lui Ion Pelivan din partid s-a opus acestei fuziuni.

La rândul său, la 20 septembrie 1923 gruparea lui Ion Pelivan a organizat la Chișinău un congres, în cadrul căruia a decis fuzionarea cu Partidul Național Român a lui Iuliu Maniu.

1927: S-a nascut la București baritonul român Nicolae Herlea (Niculae Herle); d.24 februarie 2014, Frankfurt am Main. A cântat  timp de peste 30 de ani, pe toate marile scene ale lumii.

A studiat la Conservatorul din București și mai târziu a participat la Roma, la cursuri de specializare la Academia di Santa Cecilia, cu maestrul Giorgio Favaretto. A debutat în 1951 pe scena Operei Naționale din București cu rolul Silvio din spectacolul Paiațe și a rămas angajat, ca prim-bariton al acestei scene (1951–1963). 

Tot în 1951 a câștigat Premiul întâi la concursurile internaționale de la Geneva, Praga și Bruxelles. Aceste mari succese au fost urmate de apariția sa pe cele mai mari scene ale lumii: a cântat la Scala din Milano, la Opera Națională din Praga, la Teatrul Balșoi din Moscova și Opera Națională din Berlin. În perioada 1964–1967 a fost membru al Operei Metropolitan din New York. De asemenea a avut apariții și pe scenele americane din Boston, Cleveland, Detroit etc. Calitățile sale vocale erau susținute de un autentic talent actoricesc. A fost președintele Juriului Concursului Internațional de Canto „Hariclea Darclée” și a predat cursuri de specializare, pentru masterat, la Academia de Muzică din București. A fost distins cu numeroase premii, dintre care: Titlul de Artist al Poporului primit în 1962, Premiul de Stat în 1964, Ordinul Meritul Cultural în 1968, Ordinul Muncii în 1974, Ordinul Steaua României în 2000.

1939: S-a născut la București,scriitoarea română de romane poliţiste Rodica Ojog-Braşoveanu, supranumită Agatha Christie a României; d.2 septembrie 2002, București.

 

Rodica Ojog-Braşoveanu | Agenția de presă Rador

A urmat cursurile Facultății de Științe Juridice din Iași, pe care a absolvit-o în 1967 la Universitatea din București. În 1969, a debutat cu un scenariu la televiziune, Crima din Cișmigiu, iar primul roman polițist, Moartea semnează indescifrabil, l-a scris la insistența soțului ei, actorul Cosma Brașoveanu, și l-a publicat în 1971.

În urma succesului publicistic a renunțat la avocatură, după șapte ani de practică, și s-a dedicat exclusiv scrisului. Până în 1999, după propriile declarații, a publicat 35 de romane, în majoritate polițiste, dar și câteva istorice și unul științifico-fantastic.

Printre cele mai apreciate romane polițiste pe care le-a scris se numără: Cocoșatul are alibiAncheta în infernApel din necunoscutCrimă prin mica publicitatePoveste imoralăUn blestem cu domiciliul stabilO bombă pentru revelionNecunoscuta din congelator, ciclurile cu Melania Lupu. A publicat și romane istorice: Ciclul Logofătului AndronicAl cincilea asÎntâlnire la Elysée etc.

1944: S-a născut la Slatina, Marin Mincu, poet, prozator, critic şi teoretician literar; (m. 4 decembrie 2009, Bucuresti).

A absolvit  Facultatea de Filologie a Universitatii din Bucuresti (1967).

Dupa terminarea facultatii a fost preparator prin concurs la Facultatea de filologie a Institutului Pedagogic din Constanța (1968-1971), asistent universitar doctor la aceeași instituție (1971-1973), lector universitar doctor (1973-1974), lector universitar la Facultatea de litere și filozofie a Universităților din Torino și din Milano (1974-1978), conferențiar universitar doctor la Facultatea din Constanța (1979), profesor titular asociat (prin concurs) la Facultatea de litere și filozofie a Universității din Florența (1978-1994), profesor universitar doctor la Facultatea de litere din Constanța (1990-2009).

1944-2009 Marin Mincu

A fost conducător de doctorat la Universitatea din București (1990, până la data decesului, 4 decembrie 2009),  Prim rector al Universității „Ovidius” (aprilie 1990) și Decan al Facultății de Litere, Istorie, Teologie și Drept a Universității „Ovidius” (1990-1998).

A debutat in  critică în Gazeta literară (articolul „Stilul criticii”, 30 aprilie 1964) și cu poezii în revista Amfiteatru (aprilie 1966).

De asemenea a debutat editorial  în poezie cu volumul Cumpănă (Editura pentru literatură, 1968); în critică: Critice (Editura pentru literatură, 1969); în roman: Intermezzo ( Editura Albatros, 1984).

A infiintat revista culturală Paradigma (1993) și Editura Pontica (1991) în cadrul căreia coordonează colecția „Biblioteca italiană” și colecția de poezie Euridice. Președinte al Cenaclului Euridice al Uniunii Scriitorilor (2002-2003) și, în continuare – până în 2008, al Muzeului Literaturii Române. Fondator al Premiului literar Euridice (2005, în exclusivitate pentru tinerii autori), actualmente premiul literar „Marin Mincu”.

1950: S-a nascut in  Bucuresti, Radu Alexandru Negrescu-Suțu, scriitor contemporan român, fiul colonelului Aurel-Mihai Negrescu din Roman, combatant pe Frontul de Răsărit,  iar mama principesa Georgeta Rudolf Suțu din Iași, stră-strănepoata domnitorului Alexandru Nicolae Suțu, sora pianistei Rodica Suțu și fiica scriitorului Rudolf Suțu. 

Între 1968 și 1970,a publicat poezie de factură suprarealistă  la revista studențească Amfiteatru, unde activa poeta Ana Blandiana. În 1975 se dedică studiului picturii,iconografiei, Istoriei Artelor.

In  1977 intra  în conflict deschis cu regimul comunist, ca semnatar al apelului lui Paul Goma și coautor și semnatar împreună cu Ioan Marinescu, Dan Iosif Niță, Raymond Păunescu și Nicolae Windisch al unui protest împotriva nerespectării drepturilor omului în România (Grupul Canal 1977).

Este arestat și condamnat la un an de muncă forțată la Canalul Dunăre-Marea Neagră. În urma grevei foamei declarată public la 23 august 1977 și ținută efectiv timp de aproape o săptămână în condiții de torturi fizice și psihice din partea Securității și în urma intervenției organizației Amnesty International și a președintelui Statelor Unite ale Americii, Jimmy Carter, este eliberat și expulzat din țară la sfârșitul aceluiași an, obținând azil politic în Franța și stabilindu-se la Paris.

Expune pictură religioasă, trecând ulterior la suprarealism.

După revoluția română din 1989 abandonează pictura, devenind membru al Asociației Ziariștilor Români din Vest (AZR), publicând numeroase articole literare și politice în ziarele românești din țară și exil, precum și interviuri cu personalități din lumea literară și artistică a exilului.

De asemenea, devine membru activ al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR) și al Uniunii pentru Regele Mihai (UPRM) din Franța, între 1990 și 2000.

Colaborează, în 2002, la serialul Memorialul Durerii, realizat de Lucia Hossu-Longin și la filmele documentare Fanarioții,realizat de Dr. Erato Paris din Atena (2009, premiat la Festivalul Filmului Documentar, Câmpulung Muscel, 2011) șiSalutări din Iași, realizat de prof. Dragoș Zămoșteanu (2011).

1963: S-a născut la Reșița, cantautoarea Maria Gheorghiu, cunoscută interpretă de muzică folk şi realizatoare de emisiuni radio.

Imagini pentru Maria Gheorghiu,photos

 A participat la festivaluri de muzică folk alături de artiști renumiți. Încă de la începutul carierei a fost susținută de folkistul și compozitorul Valeriu Sterian, alături de care a lansat piesele Maria de MangopBocetul lui Ioan cel fără de mormântUșa ce-o încui.

În 1984 a cântat în Cenaclul Flacăra, iar după 1989 a intreprins turnee în Franța, Danemarca, Norvegia, Grecia, Austria, Canada.

În 1993 a câștigat trofeul festivalului național Om Bun. În 1995 a lansat prima casetă audio, Lacrimi în flăcări, în 1997 a lansat albumul Canon și Maria Gheorghiu, iar în 1996 a apărut primul său album de colinde, Pe la case luminate. A susținut numeroase spectacole alături de trupa Atelier. Din discografie: Floare de vârtejCurcubeuTimp netrăit, etc.

Este singura cântăreață din România care a dedicat un cântec unui monarh, și anume Reginei Maria a României.

Cântecul se intitulează Inima de la Balcic și a fost compus în anul 2013, chiar în stațiunea Balcic de la malul Mării Negre, pe care Regina Maria a iubit-o foarte mult. Versurile cântecului aparțin poetului Miron Manega.

1970 (28 august-2 septembrie): La Bucureşti, s-a desfăşurat primul Congres internaţional pentru promovarea limbii şi literaturii latine, organizat de un comitet român sub auspiciile Academiei Latine Internaţionale.

2011: La Nisporeni, în Republica Moldova, pe cea mai înaltă culme de pe malul drept al Prutului, a fost sfinţită Crucea Mântuirii Neamului Românesc.

Cu o înălţime de 35 de metri, realizată după modelul crucilor de la Putna, lucrarea reprezintă primul monument din Basarabia dedicat unităţii românilor de pe cele două maluri ale Prutului.

Construcţia din metal  a fost înălţată pe dealul Zghihaia, un punct înalt din vecinătatea satului Vărzăreşti,  în vecinătatea Cimitirului Eroilor Români şi a Mănăstirii Vărzăreşti.

Imagini pentru crucea de la nisporeni

Luminata  puternic, Crucea poate fi văzută la distanţă de zeci de kilometri si este elementul principal al unui complex religios format de o capelă şi o clopotniţă de dimensiuni mai mici si va constitui un loc de pelerinaj, de omagiu şi de rugă pentru mântuirea poporului român.

Proiectul a fost derulat de postul de Radio Vocea Basarabiei şi Asociaţia Culturală Pro-Basarabia şi Bucovina, filiala Oneşti.

2017: A decedat pictorul și artistul vizual român Gheorghe Ioniță ( n.16 ianuarie 1940, Piatra Neamț).

Ghe. Ionita - Online Art Gallery

A urmat cursurile Liceului de Artă Octav Bancilă, din Iaşi, şi apoi pe cele ale Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, din Bucureşti, pe care le-a absolvit în anul 1964, la clasa maestrului Paul Miracovici.

Spirit alert, viu, energic a abordat încă din anii de studii variate domenii şi tehnici plastice, astfel că în clipa examenului de licenţă era deja un tânăr artist cu o largă deschidere ideatică.

În anul 1976 a ocupat, în urma unui concurs, funcţia de pictor la Studioul de Arte Plastice al Armatei.

 Este autorul unor lucrări monumentale, de mare anvergură, pe care le-a realizat de-a lungul timpului.

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Moise Etiopianul

Sfântul Cuvios Moise Etiopianul. Prăznuirea sa de către Biserica Ortodoxă se face la data de 28 august - foto: doxologia.ro

Sfantul Cuvios Moise era de neam etiopian. La inceput a fost slujitorul unui politician, dar din cauza nedreptatilor sale, a fost alungat. Sfantul Moise s-a alaturat unei cete de talhari si cu timpul a ajuns conducatorul acesteia.

Dupa o vreme, cuprins de o mustrare de constiinta pentru relele savarsite, paraseste ceata de talhari si se retrage intr-o manastire.

Aici isi va plange pacatele savarsite, dar va lupta multa vreme cu demonii desfranarii care aduceau asupra lui ganduri necurate si pofte ispititoare. Atat de aprinsa a fost lupta sa cu acesti demoni, incat le-a spus fratilor sai: “Atata suparare am suferit de la razboiul poftei trupesti, incat putin de n-am cazut din fagaduinta monahiceasca”.

Dupa sase ani de cumplit razboi cu demonii, s-a vindecat in chip minunat de toate inchipuirile, cugetele si gandurile de curvie pe care i le semana in suflet diavolul.

Sfantul Moise Etiopianul a fost sfintit preot la batranete. El si-a prevazut si ceasul si felul mortii. Intr-o zi el le-a zis ucenicilor lui sa fuga ca sa-si scape vietile, deoarece manastirea avea sa fie atacata de necredinciosi.

Cand ucenicii i-au cerut sa vina cu ei, ca sa scape impreuna, Avva Moise le-a zis ca el a fost talhar mai demult, si se cuvine ca acum sa-si ia plata pentru relele lui, dupa cuvantul: “Toti cei ce scot sabia de sabie vor pieri” (Matei 25: 52).

Asadar, Avva Moise a ramas in manastire impreuna cu sase frati care nu au voit sa il lase singur, si au venit talharii si i-au ucis pe toti sapte.

Asa a trecut la cele veșnice Moise Etiopianul, la varsta de 75 de ani.

CITIŢI ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/08/28/o-istorie-a-zilei-de-28-august-video-3/

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.;
 10. istoriculzilei.blogspot.ro;
 11. CreștinOrtodox.ro;
 12. Cinemagia.ro.

28/08/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

ZIUA DE 27 AUGUST ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 27 august în istoria noastră

1588: Tratat de comerţ încheiat de Petru Şchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei.

 Foto: Petru Șchiopul, domnul Moldovei și regina Elisabeta a Angliei

William Harebone, ambasador la Constantinopol, a încheiat cu domnitorul Petru Şchiopul, în numele reginei Angliei,un tratat prin care supuşii reginei Elisabeta urmau sa fie liberi a se statornici şi a face negoţ cu Moldova, „ba chiar a face toate cele ce societatea omenească şi obiceiul caută pentru negoţ şi pentru trebuinţele vieţii”.

Tratatul menționa că:

Noi, Petru, din grația lui Dumnezeu domn al Țării Românești și al Moldovei, facem cunoscut tuturora celor prezenți și viitori, care sunt și vor fi interesați, că am încheiat cu măritul Vilhelm Harbone, ambasadorul prealuminatei și preaputernicei doamne, doamna Elisabeta, din grația lui Dumnezeu regina Angliei, Franței și Irlandei, pe lângă prealuminatul și preaputernicul împărat al turcilor, convențiunea următoare: ca negreșit de aci înainte să fie cu totul liberi supușii prealuminăției sale și toți negustorii de a ședea în țara noastră, de a se statornici, de a face negoț, de a vinde, a cumpăra, ba chiar de a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoț și pentru trebuințele vieții, fără nici o piedică sau greutate, păzindu-se însă întreg și nevătămat dreptul vămilor noastre, adică pentru fiecare lucru în valoare de o sută de ducați să ne plătească trei ducați. Cerem ca ceea ce precede să fie bine stabilit și asigurat prin convențiunea noastră. Și spre mai bună tărie, s-a pus și sigiliul nostru”.

Drept urmare, voievodul moldovean le-a acordat negustorilor englezi privilegiul să plătească doar 3% taxă, în timp ce ceilalți negustori trebuiau să achite o taxă de 12%.

 1595: Domnitorul Ieremia Movilă a recunoscut suzeranitatea polonă, declarând Moldova “membru credincios şi inseparabil” al coroanei polone.

Ieremia Movilă - Portrete

Ieremia Movilă, celălalt pretendent la tronul Moldovei, a recunoscut și el, pe 27 august 1595, suzeranitatea polonă și a declarat Moldova drept „membru credincios și inseparabil” al coroanei polone.

În decembrie 1595, în lupta de la Areni, oastea polonă condusă de cancelarul Zamoyski a înfrânt oastea lui Ștefan Răzvan și l-a impus pe Ieremia Movilă pe tronul Moldovei.

1660 : Turcii încheie după 46 de zile asediul Cetății Oradiei, după ce cei aproape 300 de apăratori rămași în viață s-au predat.

5 iunie 1692 - eliberarea cetății și orașului Oradea/ Várad/ Wardein de sub ocupația otomană care a durat 32 de ani | STIRILE TRANSILVANIEI

Asediul începuse la 13 iulie, sub comanda noului serdar Köse Ali pașa. La 15 iulie turcii au somat asediații să predea cetatea. Apărătorii, în cea mai mare parte recrutați din populația civilă din oraș, între care și femei și copii, erau în număr de 850.

1812:În Tara Românească urcă pe tron domnul fanariot Ioan Gheorghe Caragea (din 27.08/8.09 pâna în 1818).

1812 Ioan Vodă Caragea

Ioan Gheorghe Caragea (1754 – 27 decembrie 1844).

Din rapoartele ambasadorului Franței la Constantinopole, reieșea că pentru a ocupa tronul de la București, Caragea a plătit 8.000 de pungi cu galbeni, (aprox. 4 milioane de lei-aur). 

A devenit faimos pentru primul cod de legi din Valahia care îi poartă numele („Legiuirea Caradja”), pentru  politicile fiscale excesive, dar și pentru măsurile efective luate împotriva epidemiei de ciumă bubonică care a izbucnit în 1813, la un an de la urcarea sa pe tron, care a rămas în istorie sub numele de „ciuma lui Caragea”.

1858: S-a născut Pamfil Polonic, arheolog amator, topograf şi cartograf; colaborator al lui Gr. G. Tocilescu, care i-a încredinţat conducerea săpăturilor de la Adamclisi; (m. 1944).

1877: In timpul razboiului ruso-romano- turc a  avut loc primul atac al trupelor române asupra pozitiilor turcesti.

Misiunea de asalt şi cucerire a redanului otoman, din faţa redutei Griviţa-1 din sistemul de apărare a Plevnei,  a fost  încredinţată Regimentului 13 dorobanţi, comandat de locotenent-colonelul Ion Petrovici, şi altor subunităţi din cadrul Diviziei a 4-a infanterie.

Cucerirea acestui avanpost fortificat se înscrie ca o primă victorie a Armatei române. Pentru succesul repurtat, drapelul de luptă al Regimentului 13 Dorobanţi este distins cu Ordinul “Steaua României”.

De asemenea, s-a acordat unor ofiţeri şi soldaţi din subunităţile participante la atac Ordinul “Steaua României”, precum şi medalia “Virtutea militară”.

1903: S-a nascut matematicianul român Miron Nicolescu ; (d. 1975).

1916:  România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial.

Din punct de vedere al statutului de beligeranță, România a fost pe rând: țară neutră în perioada 28 iulie 1914 – 27 august 1916, țară beligerantă de partea Antantei în perioada 27 august 1916 – 27 noiembrie 1917, în stare de armistițiu în perioada 27 noiembrie 1917 – 7 mai 1918, țară necombatantă în perioada 7 mai 1918 – 9 noiembrie 1918, țară beligerantă de partea Antantei în perioada 9 noiembrie 1918 – 11 noiembrie 1918.

Imagini pentru intrarea romaniei in razboiul mondial 27 august 1916 photos

Deși legată de Imperiul Austro-Ungar printr-un tratat secret de alianță, din 1883, România alege să se declare neutră la izbucnirea ostilităților, în iulie 1914, prevalându-se de interpretarea clauzelor relative la „casus foederis”.

În anii neutralității, guvernul liberal condus de Ion I.C. Brătianu a adoptat o atitudine de expectativă, în ciuda faptului că toate părțile implicate în conflict au făcut presiuni asupra României combinate cu promisiuni, pentru a li se alătura.

În august 1916, România primește un ultimatum să decidă dacă dorește să se alăture Antantei „acum ori niciodată”.

Sub presiunea cererii ultimative, guvernul român acceptă să intre în război de partea Antantei, deși situația de pe fronturile de luptă nu era una favorabilă.

Armata Română a început, în noaptea de 27/28 august 1916, ofensiva pe frontul Carpaților, însuflețită de dorința de a elibera Transilvania de sub dominația Austor-Ungariei.

1916. România intră în război - Campania eșuată din Transilvania

Trupele noastre au înaintat pe trei direcții spre Transilvania, a zdrobit rezistența inamică, a pus stăpânire pe trecătorile Carpaților Orientali și Meridionali și au pătruns simultan în Transilvania.

În luptele purtate în bazinul Hațegului și în jurul Orșovei, în zona Timișului de Jos, Bran, la sud de Sibiu, unitățile române au dovedit vitejie, superioritate și măiestrie militară, au îmbinat cu succes focul cu manevra prin surprindere în flancul și spatele dispozitivului inamic.

1918: S-a născut  Leon Leviţchi, lingvist, filolog, shakespearolog român; (d.16 octombrie 1991).

Filiala BACAU » CENTENAR LEON D. LEVIȚCHI


1920: Nicolae Titulescu a fost numit delegat al României la Societatea Naţiunilor, alături de Thoma Ionescu şi Dimitrie Negulescu.

Nicolae Titulescu, artizanul păcii din Europa Centrală | Evenimentul Istoric

1928: 15 state au semnat la Paris pactul privind interzicerea războiului ca instrument al politicii naţionale (“Pactul Briand Kellog”).

 La 4 septembrie 1928 România a aderat la Pactul Briand-Kellogg privind interzicerea războiului ca instrument de politică naţională.

După marile  pierderi umane şi materiale din Primul Război Mondial, ideea declarării  războiului ca  ceva ilegal a fost extrem de populară în opinia publică internaţională.

Pactul Briand-Kellogg, numit astfel după numele secretarului de stat american Frank B. Kellogg şi al ministrului de externe francez Aristide Briand, a fost semnat la Paris în 27 august 1928 de reprezentanţii a 15 state ( Franta, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Irlanda, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, India, Belgia, Polonia, Cehoslovacia, Germania, Italia şi Japonia.).

   Mai târziu, un numar de patruzeci şi şapte de naţiuni printre care şi România, au urmat exemplul, astfel ca in cele din urmă pactul a fost  semnat   de un numar de 61 de state.Primul test major a fost  în 1931, când Japonia a invadat  Manciuria deşi semnase acest pact.  În final acest act s-a dovedit a fi  lipsit de sens, fiind  clar că nu  există nici o modalitate de a fi pus  în aplicare sau să fie sancţionaţi cei care au declanşat noi conflicte.  

   Pactul Briand-Kellogg a făcut prea puţin pentru a împiedica Al Doilea Război Mondial.

Actul nu prevedea  nici o sancţiune împotriva celor care ar încălca pacea.   

 1930: S-a născut jurnalistul Ion Ghiţulescu; angajat al Radiodifuziunii Române din anul 1951, a fost, timp de 55 de ani, una dintre cele mai cunoscute voci ale comentariului sportiv; şef al Secţiei Sport şi Informaţii (1961-1989), apoi director al Direcţiei Programe a SRR (1990-1996).

 1930: S-a născut Zigu Ornea (Zigu Orenstein), critic şi istoric literar, editor, publicist şi scriitor român de origine evreiască, autorul unei bibliografii impresionante cuprinzând numeroase lucrări de specialitate şi articole, monografii, cronici literare şi cronici ale ediţiilor; (m. 15 noiembrie 2001).

1939: Grigore Gafencu, ministrul de Externe al Romaniei , a declarat ministrului Germaniei la Bucureşti, W. Fabricius, că guvernul român este hotărât să păstreze neutralitatea “în orice conflict dintre Germania şi Polonia, chiar şi în cazul că Franţa şi Marea Britanie s-ar angrena şi ele în acest conflict”.

Grigore Gafencu CrestinOrtodox.ro

 1943: A murit la Schinetea, Vaslui, mareșalul român Constantin Prezan, membru de onoare al Academiei Române, fost  Şef al Marelui Stat Major în perioada 1918-1920.

Imagini pentru Constantin Prezan,

A coordonat planul campaniei din 1917 – bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz; (n. 27 ianuarie 1861, Sterianul de Mijloc, Butimanu, Dâmbovița).

Mareșal, ofițer de carieră, provenit din arma geniu, erou al Primului Război Mondial, a luat parte și a al Doilea Război Balcanic și la operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri, din perioada 1918–1920.

A evitat să se implice activ în viața politică, deși a avut o serie de demnități politice, mai mult onorifice, cum ar fi aceea de senator de drept deținută în perioada postbelică, în baza înaltei sale poziții din armată, precum și de participant/membru al Consiliilor de Coroană. A primit numeroase distincții și medalii, fiind ales membru de onoare al Academiei Române și membru de onoare al Academiei de Științe din România, începând cu 21 decembrie 1935.

1959: S-a născut la București, actorul de teatru, film şi televiziune Claudiu Bleonţ.

A absolvit Liceul German Goethe din București (1979), după care a urmat Institutul de artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, clasa profesor Grigore Gonța (1979 – 1983). Roluri la absolvire: Ghiță Coscodan în „Agachi Flutur” de Vasile Alecsandri, regia Grigore Gonța și Melchior Gabor în „Deșteptarea primăverii” de Frank Wedekind, regia Gina Guzina.

Din 1990 până in prezent este angajat la Teatrul Național din București. A jucat in numeroase roluri și a colaborat cu Teatrul Bulandra, Teatrul Odeon, Teatrul Național Timișoara, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul Național Târgu Mureș, Teatrul Arca, etc.

Debutul in cinematografie a avut loc tot in 1983, cu filmul Concurs, regizat de Dan Pita, care i-a adus la Festivalul de la Costinesti premiul pentru cel mai bun actor. A mai jucat in Sa mori rănit din dragoste de viata, Pas in doi, Rochia alba de dantela, Polul Sud, O vara de neuitat, Femeia visurilor, Ursul.

A fost distribuit si in producții internationale, cum sunt Catherine the Great, regia Paul Burgess si John-Paul Davidson, Dracula III, regia Patrick Lussier, Dracula Ressurection, regia Patrick Loussier, Anaconda 4: Trail of Blood, Born to Raise Hell.

CITȚI  si un articol dedicat lui

1965: A încetat din viaţă la București, scriitorul și traducătorul român Eusebiu Camilar, membru corespondent al Academiei Române: “Farmecul depărtărilor”, “Stejarul din Borzeşti”, “Povestiri eroice”; n. (7 octombrie 1910, Udești, Bucovina, Austro-Ungaria).

Eusebiu Camilar versuri - RO

1965:  A fost înfiinţată Universitatea din Craiova. Prin decizia nr.894 a Consiliului de Ministrii din 27 august, facultatile de Matematica, Chimie, Filologie, Economie, Electrotehnica, Agronomie, Horticultura au fost unite sub aceeasi administrare.

1970: A încetat din viaţă actorul roman Ştefan Ciubotăraşu: “Valurile Dunării”, “Neamul Şoimăreştilor”; (n. 21 martie 1910).

Ștefan Ciubotărașu - Wikipedia

1972: S-a născut la Brasov, Horia Brenciu, un cunoscut cântăreţ şi prezentator român de televiziune.

1982: Hotărâre a Biroului Comitetului Executiv al CNEFS  din Romania prin care se interzicea organizarea şi funcţionarea oricăror cercuri de yoga şi karate pe lângă sau în cadrul unităţilor sportive din ţara noastră.

Hotărârea a fost abrogată la data de 16.01.1990, dupa revolutia anticeaușistă.

1982: A fost prezentat presei și oficialităților române, Rombac 1-11- primul avion de transport pasageri cu reacţie realizat în ţara noastră, produs la fosta Întreprindere de Avioane Bucureşti (actualmente Romaero Băneasa).

File:JAT ROMBAC 1-11 Milinkovic.jpg - Wikimedia Commons

România devenea astfel primul stat comunist din lume, exceptând URSS, care producea un avion cu reacţie pentru pasageri.

Zborul inaugural cu pasageri a avut loc la 28 ianuarie 1983, pe ruta Bucureşti–Timişoara, iar prima cursă externă a acestui aparat a fost efectuată la 23 martie 1983 pe ruta București-Londra.

1970: A decdat in localitatea Joița, zona Arcuda, județul Giurgiu, sculptorul şi profesorul universitar Romulus (Romul) Ladea; (n.  17 mai 1901, in localitatea Jitin, Caraș-Severin).

Imagini pentru sculptor romulus ladea photos

In 1922 s-a înscris la Școala de arte frumoase din București, unde l-a avut  ca profesor pe Dimitrie Paciurea, iar in 1924 urmeaza cursurile  Academiei Julien din Paris și lucrează un timp în atelierul lui Brâncuși.

Este numit în 1927 profesor la Școala de arte frumoase din Cluj, contribuind în mod activ la formarea altor sculptori.

În 1933, împreună cu Școala de arte frumoase, se mută la Timișoara, unde în 1940 înființează și conduce Școala de arte decorative.

La înființarea Institutului Andreescu, este numit profesor la catedra de sculptură, activitate întreruptă în prioada 1951-1962.

I s-au acordat  titlurile de Artist emerit (1957) și Maestru emerit al artei (1964), „pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul teatrului, muzicii, artelor plastice și cinematografiei”

1975: A murit Ion Cantacuzino (Ion Filotti Cantacuzino, fiul prințului Ioan Cantacuzino și al actriței Maria Filotti), fost director al Centrului Național al Cinematografiei,scriitor, producător, scenarist, critic şi istoric de film; a fost unul dintre cei mai activi conferenţiari la microfonul „Universităţii Radio”.

Imagini pentru (Ion Filotti Cantacuzino

Tot el este cel care a introdus în programele Radiodifuziunii „Cronica cinematografică”, pe care a susţinut-o cu succes mulţi ani; (n. 7 noiembrie 1908, Bucuresti).

1985: S-a nascut Alexandra Nechita, pictoriţa americana de origine română, considerată un fenomen în lumea artei, fiind numită “micuţa Picasso”.

Imagini pentru Alexandra Nechita, pictoriţa photos

 Nu împlinise încă 9 ani, când a avut prima expoziție personală în Biblioteca Municipală din Los Angeles.

Darul ei fusese deja remarcat de presa locală, care a numit-o de atunci micuța Picasso.

Tablourile sale se regăsesc în sute de muzee din lume, de la colecția de artă a Vaticanului, până la colecții particulare deținute de celebrități precum Oprah Winfrey, Calvin Klein, Whoopi Goldberg sau David Letterman. Cea mai scumpă pictură a vândut-o cu 400.000 de dolari.

1987: La ordinul autorităților comuniste a fost demolată Biserica Sfântul Spiridon Vechi din București.

1987 Biserica Sfântul Spiridon Vechi Din Bucureşti

Biserica Sf. Spiridon Vechi a fost demolată împreună cu Opereta, care se afla la câțiva metri, desi s-a încercat foarte mult salvarea ei prin translatare. Practic, nu încurca sistematizarea lui Ceaușescu, dar s-a dorit dărâmarea ei.S-a reușit însa salvarea celebrei pisanii, a coloanelor, a ancadramentelor de la ferestre, catapeteasma si icoanele. Din dorinta oamenilor, biserica a fost reconstruită pe exact aceeași temelie, respectându-se inclusiv nivelul original situat cu 1 m sub nivelul stradal.

1989: La Chişinău a avut loc una din cele mai mari manifestaţii populare din istoria românilor: 750000 de persoane (aprecierea săptămînalului “Literatura şi Arta”).

Cei prezenti  au cerut decretarea limbii române ca limbă oficială în RSS Moldovenească şi revenirea la alfabetul latin, obiective care au fost atinse prin legile votate de parlamentul de la Chişinău în 31 august 1989.

“Ziua ce va lumina un veac” este descrierea pe care “Literatura şi Arta” a dat-o zilei de 27 august 1989.

Mai multe amănunte despre acest eveniment istoric citiţi în articolul “27 August 1989 – Marea Adunare Naţională de la Chişinău sau “ziua ce va lumina un veac”.

 VIDEO:

1991: La cateva zile dupa puciul de la Moscova, Republica Moldova si-a proclamat independenta, dupa ce Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova, votand LEGEA Nr. 691 din  27 august 1991, privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova.

Guvernul si  Parlamentul Romaniei au sprijinit acest act, recunoscand, imediat, noul stat romanesc.

La 3.09.1991, prin decizia Parlamentului, România devenea primul stat care recunoştea independenţa R.Moldova.

 Video:

2009: A murit la Bucuresti, Sergiu Eremia, compozitor şi dirijor de fanfară;  (n. 13 martie 1933, Bucureşti). NOTĂ: unele surse dau ca dată a decesului sau ziua de 28 august 2009.

2014: A fost inaugurat gazoductul Iaşi-Ungheni o conductă lungă de 43 Km care interconectează reţelele de gaz din România şi Republica Moldova, a cărei construcţie a început pe 27 august 2013.

Gazoductul Iaşi-Ungheni a fost lansat oficial în prezenţa Prim-ministrului Iurie Leancă, a Premierului român, Victor Ponta, a Comisarului European pentru Energie, Günther Oettinger

Gazoductul Iaşi-Ungheni a fost lansat oficial în prezenţa Prim-ministrului moldovean Iurie Leancă, a Premierului român, Victor Ponta si a Comisarului European pentru Energie, Günther Oettinger.

Imagini pentru inaugurare gazoductul Iaşi-Ungheni,photos

Conducta are o capacitate de 1,5 miliarde mc.de gaz.

Conducta de la Ungheni la Chișinău a fost terminată în anul 2020, fiind construită de Vestmoldtransgaz SRL, companie achiziționată de Transgaz prin filiala sa Eurotransgaz. Are 120 km  și trei stații de predare a gazelor naturale.

 Motivul care a stat la baza acestui proiect a fost acela că Republica Moldova, țară dependentă 100% de gazul rusesc, avea ca angajament, odată cu aderarea la Comunitatea Energetică în octombrie 2010, diversificarea surselor de energie.

În R.Moldova – Ziua Independenței –  ziua națională a R. Moldova. Este comemorată adoptarea Declarației de Independență față de  Uniunea Sovietică la 27 august 1991. 

O ANALIZA STRATFOR – R.Moldova, un stat fara naţiune | CER SI PAMANT ROMANESC

Republica Moldova este un stat situat în sud-estul Europei, învecinat  cu România la vest și cu Ucraina la nord, est și sud. Este o țară fără ieșire directă la mare, dar cu o ieșire la Dunăre pe o distanță de 430 de metri la extremitatea sa sudică prin intermediul căreia are acces și la Marea Neagră.

Capitala este orașul Chișinău, suprafața sa totală este de 33.846 km² și o populație de 2.998.235 locuitori, din care 83% sunt etnici români (moldoveni), iar restul ucraineni, găgăuzi, ruși, țigani ș.a.

 În procesul dezintegrării  Uniunii Sovietice, Republica Moldova și-a declarat independența la 27 august 1991.

La 29 iulie 1994 a fost adoptată prima constituție a Republicii Moldova. Drapelul său de stat este identic cu cel al României, albastr- galben- roșu.

Începând cu anul 1990, o suprafață de 4163 de km² din  teritoriul său situat pe malul estic al fluviului Nistru este sub control de facto al regimului separatist din Transnistria (controlat efectiv  de Rusia). 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Fanurie

Sfântul Fanurie s-a născut in insula Rodos din Grecia, darnu se cunoaste data nașterii sale. Sfântul Fanurie a avut doisprezece frați, iar el a fost cel mai mare. Dupa moartea tatalui său, mama sa ajunge sa cante si sa joace prin diverse locuri.

Cand Fanurie descopera acest lucru, decide sa fuga in pustiu. Primeste botezul si revine dupa un timp in orasul sau natal. Afla ca mama sa a murit in momentul in care a fost descoperita de el intr-un local si ca fratii sai s-au raspandit prin lume.

Revine in pustie si duce o viata aspra, manca o data la trei zile. Prin rugaciune a adus tamaduire surzilor, orbilor, botezandu-i si invatandu-i dreapta credinta. Cu toate ca savarsise atatea minuni, este nevoit sa parasesca cetatea, din cauza rautatii oamenilor. Acestia spuneau ca minunile savarsite de el nu sunt facute cu ajutorul lui Dumnezeu, ci al demonilor.

Se pare ca ajunge in Egipt, unde o readuce la viata pe fiica regelui. In urma acesti minuni, imparatul si slujitorii sai au primit botezul.

Dupa o vreme, vrajitorii din Egipt s-au ridicat impotriva lui Fanurie si astfel, sfantul a fost supus la multe chinuri: i s-au taiat mainile si degetele de la picioare, urechile, i s-au smuls dintii, a fost batut cu pietre, ca in cele din urma sa i se taie capul.

Moastele Sfantului Fanurie au fost descoperite de cativa pastori, in jurul anului 1500, intr-o pestera. Alaturi de moastele sale, au gasit si o piele de animal pe care era scrisa viata Sfantului Fanurie.

CITIŢI ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/08/27/o-istorie-a-zilei-de-27-august-video/

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.;
 10. istoriculzilei.blogspot.ro;
 11. CreștinOrtodox.ro.;
 12. Cinemagia.ro.

27/08/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

%d blogeri au apreciat: