CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 28 APRILIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 28 aprilie în istoria noastră

1502: Se încheie traducerea în limba germană a letopisețului slavon al domniei lui Ștefan cel Mare – „Die Kronicke des Stephan Voyvoda” – denumită și „Cronica moldo–germană” sau „Cronica lui Ștefan cel Mare”.

Scrisă la curtea lui Ștefan cel Mare, ea relatează evenimentele domniei acestuia cuprinse între 1457-1502.

Cronica începe cu prezentarea anului 1457, an în care Ştefan cel Mare ocupa scaunul domnesc al Moldovei.

Urmează o prezentare cronologică a războaielor purtate de Ştefan, exceptând unii ani neimportanţi pentru autor (1458, 1459, 1460 etc.).

Printre evenimentele prezentate se numără: campania împotriva secuilor, cucerirea cetăţii Chilia, luptele de la Vaslui şi Valea Albă, confruntările cu ungurii, precum şi luptele dintre moldoveni şi armata Ţării Româneşti.

Cronica moldo–germană (1502)

Este cea mai veche dintre scrierile istorice din Moldova păstrate până azi si a fost descoperită de profesorul polonez Olgierd Górka, în anul 1937.

În anii ’30, conform lui Ştefan  Ciobanu, cronica era păstrată în Biblioteca Statului din München, în Germania.

1653 (8 mai 1653, stil nou): Se întrerupe domnia lui Gheorghe Ştefan în Moldova, aceasta fiind disputată cu domnitorul Vasile Lupu.

Gheorghe Ştefan, domn al Moldovei

In următoarele luni (aprilie-octombrie 1653), scaunul domnesc din Iaşi a fost activ disputat între Vasile Lupu şi boierul Gheorghiţă, logofătul acestuia.

Desfăşurarea evenimentelor din Polonia vecină, legate de insurecţia oştii zaporojene, împreună cu alte evenimente ce vizau atât Ţara Moldovei, cât şi Imperiul Otoman, i-au determinat pe turci să-l recunoască ca domn pe logofătul rebel şi nu pe Vasile Lupu , care domnise aproape două decenii.

Sirianul Paul din Alep, martor ocular al “răzmeriţelor moldovene”, nota în jurnalul său de călătorie:

Logofătul nu înceta a trimite mesagii, a intriga şi a face toate silinţele pentru a atrage în partidul său pe toţi oamenii cei mai însemnaţi…, care urau foarte mult pe Vasile şi pe nobilii săi, dimpreună cu toţi grecii lor...”.

Vasile Lupu - Portrete

Ţinut sub pază la închisoarea Şapte Turnuri din Constantinopol, Vasile Lupu (foto sus) îi scria cu indignare “succesorului” său:

“...Mi-ai stricat şi mi-ai dezrădăcinat şi neamul cu morţi rele şi cumplite, ai stins şi avuţia şi odoara agonisită din tinereţele mele până la bătrîneţe…”.

1672: S-a născut la Sighișoara, în Transilvania, teologul și istoricul sas Georg Haner (15 decembrie 1740, Biertan).

Georg Haner (1672-1740)

A studiat, începând cu 1691 la Universitatea din Wittenberg, după un an obținând diploma de „magistru” al Facultății de Filosofie.

 La Wittenberg a scris prima carte, o istorie a bisericii luterane transilvănene.

În anul 1695 a fost numit rector al gimnaziului din orașul natal, ulerior a preluat postul de pastor al orașului.

A fost numit preot la Apold, Saschiz, Cincu, Mediaș, Biertan și episcop al Bisericii Luterane Săsești din Transilvania. A fost un opozant al pietismului.

Din operele sale: Historia ecclesarum TranssilvanicarumDissertatio philologica de Literarum hebraicarum origine et auJentiaAcroasium Theologicarum Disputatio prima, etc.

1764: S-a născut la Vărădia, în Caraș Severin, omul de cultură bănățean, Paul Iorgovici Brâncoveanu, jurist, istoric, filolog, scriitor, adept al ideilor Școlii Ardelene; d. 21 martie 1808, Vârșeț, Serbia.

Paul Iorgovici Brâncoveanu (1764-1808)

A urmat Filosofia la Pojon (Bratislava, 1782–1784), Dreptul la Pesta și Dreptul public austriac la Viena, după absolvire (1789) având dreptul de a profesa. A continuat studiile în Occident: la Roma, la Institutul Propaganda Fide; a cercetat lucrări și documente la Biblioteca Vaticanului, adunând materiale pentru o lucrare privind originea, vechimea și continuitatea poporului român în spațiul ancestral; după trei ani la Paris, asistând la desfășurarea revoluției franceze, iar apoi la Londra, unde s-a angajat conțopist la Curtea Regală și s-a ocupat cu „instrucția unor studenți”.

În 1794, s-a întors în Imperiu, oprindu-se la Viena, a fost cancelist imperial, ulterior „Hofkonz-epist” la guvern, a desfășurat o intensă viață culturală, fiind și cenzor al cărților ce se imprimau la tipografia ilirică. Împreună cu dr. Ioan Molnar-Piuariu a înființat Societatea filosoficească a neamului rumânesc în mare Prințipatul Ardealului, din care făcea parte intelectualitatea românească a vremii.

În 1796, s-a întors în Banat și a fost avocat consistorial la Vârșeț, avocat la Timișoara, contabil privat, profesor de latină la gimnaziul din Vârșeț, directorul Școlilor naționale din Regimentul român iliric de la Caransebeș. Acumulase cunoștințe vaste, devenise unul din cei mai culți români ai timpului, poliglot, cunoscător al limbilor: latină, greacă, italiană, franceză, engleză, germană, maghiară, sârbă etc.

Cercetător de elită, a conceput mai multe lucrări, parte din acestea publicate: Dicționar în patru limbi: română, germană, latină și franceză (ajuns la «Litera M»), Bucoavnă (abecedar), Scurtă istorie a românilor din DaciaCalendarul istoric-literarViața și pildele lui EsopObservații de limbă românească (a abordat problema originii latine a limbii române). Este considerat „întâiul iluminist propriu-zis din Banat”.

1849 (28 aprilie /10 mai): În timpul Revoluției din Transilvania , moţii eliberează Abrudul ocupat de trupele maghiare comandate de maiorul Hatvani. 

Prin atacurile pe care le-a condus în luna mai 1849 împotriva orașului Abrud, Hatvani a fost responsabil de ruperea armistițiului stabilit în urma negocierilor între Avram Iancu  și deputatul Ioan Dragoș, reprezentantul lui Kossuth, liderul guvernului revoluționar maghiar de la Budapesta, precum și de pierderea încrederii românilor în intențiile de pace ale guvernului maghiar.

Ioan Dragoş, trimisul lui Kosuth, cade victimă nerespectării armistiţiului, care, fiind considerat trădător de către moţi,a fost executat.

1859 (28.IV/10.V): Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor unite ale Moldovei şi Valahiei, a semnat decretul pentru înfiinţarea Biroului de statistică şi il numeşte ca şef al acestuia pe Dionisie Pop-Marţian.

Odată cu înfăptuirea unirii Principatelor Române, la 24 aprilie 1859 Consiliul Administrativ al Principatelor a aprobat proiectul de lege pentru înfințarea unui Birou de Statistică, precum și întocmirea unor statistici ale țării. Astfel Alexandru Ioan Cuza a semnat Decretul domnesc nr. 117 din 28 aprilie/10 mai 1859, care poate fi socotit actul înființării oficiale a Serviciului statistic central din Principatele Române, devenit ulterior nucleul Serviciului Român de Statistică.

 1861: S-a născut in localitatea  Rugineşti, Vrancea, geologul şi paleontologul român Sava Athanasiu, membru de onoare al Academiei Române din 1942;  (m. 8 aprilie 1946, București).

Este considerat fondator al şcolii româneşti de stratigrafie.

A absolvit Facultatea de Științe de la Iași, apoi s-a specializat la Viena, unde a obținut doctoratul în anul 1899. A fost profesor la Institutele Unite din Iași, profesor la Școala Comercială din Iași, profesor la Liceul „Matei Basarab” din București, profesor la Universitatea din București, a lucrat la Institutul de Geologie al României.

A făcut numeroase studii de specialitate, asupra flișului și neogenului din Carpații Orientali și asupra problemei scidienilor din depozitele neogene, despre care a scris un mare număr de lucrări, printre care: Studii geologice din districtul SuceavaCurs de geologie generalăAsupra prezenței petrolului în Suceava.

1874: S-a născut Viktor Roth, preot şi istoric român de naţionalitate germană, primul istoric al artei plastice săseşti din Transilvania; a fost membru de onoare al Academiei Române din 1926; (m. 1936).Unele surse (http://www.tourismguide.ro/html/orase/Alba/Sebes/informatii_utile_sebes.php), dau ca dată a naşterii 28 august 1874.

A urmat studii de Germanistică, Latină și Teologie la Tübingen, Cluj, Halle și Erlangen. 

Viktor Roth (1874-1936)

După absolvire a ocupat posturi de învățător și profesor în diferite localități, a fost pastor evanghelic în Laslea.

În anul 1918 s-a stabilit definitiv la Sebeș, unde a activat până la sfârșitul vieții ca pastor evanghelic.

A efectuat călătorii de documentare în Austria, Germania, Boemia și Italia.

A publicat lucrări științifice, articole și studii în reviste de specialitate.

A lăsat o serie de scrieri în special tratând istoria arhitecturii și artelor germane, săsești și ardelenești.

Este considerat ca fiind primul cercetător care a abordat problematica artelor și arhitecturii autohtone pe baze științifice moderne.

1877: Armata română a deschis focul asupra localității Turtucaia.

Ca răspuns la atacurile de artilerie ale Imperiului Otoman asupra porturilor românești de la Dunăre, la declararea războiului Ruso–Turc, după atacul asupra Vidinului, în 28 aprilie/10 mai artileria din Oltenița a bombardat Turtucaia. Declararea stării de razboi româno–turce a venit în 29 aprilie/11 mai.

1884: A decedat Lascăr Rosetti, om politic român, fost ministru; (n. 1816).

1887 (28.o4/ 10.05): A apărut Legea pentru înfiinţarea la Bucureşti a Institutului de Bacteriologie, a cărei conducere a fost încredinţată medicului Victor Babeş.

In prezent acesta poartă numele de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş”.

După sosirea lui Victor Babeș la București în luna august a aceluiași an, institutul a intrat în subordinea Ministerului Instrucțiunii Publice, iar denumirea instituției a devenit Institutul de patologie și bacteriologie, sub care a ființat până la 2 martie 1925, când, prin lege, a primit titlul de Institutul „Dr. Victor Babeș”.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” (1887)

În prezent poartă titulatura de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” și activitatea sa este concentrată pe cercetarea medicală fundamentală, dar și orientată pe aplicații clinice, farmacologice, profilactice și igienice.

1887: S-a născut basul Edgar Istratty, membru fondator al Operei Române; (m. 1967).

Imagini pentru Edgar Istratty, photos

1893: A decedat omul politic Emilian Pache-Protopopescu, doctor în drept al universităţilor din Paris, Bruxelles şi Geneva, membru al Partidului Conservator, deputat şi vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

A fost primar (1888-1891) şi prefect (mai-noiembrie 1891) al Bucureştiului; a întemeiat Şcoala de Ştiinţe Politice şi Administrative, unde a fost şi profesor (n. 1845)

Este considerat unul din cei mai buni primari pe care i-a avut Bucureştiul, fiind cel care a modernizat oraşul: a deschis noi linii de tramvai, a reorganizat lucrul primăriei ş.a. În numai 3 ani a contribuit foarte mult la „europenizarea” oraşului prin impunerea unor reguli arhitecturale foarte riguroase, de construire.

În vremea sa s-au realizat axele nord-sud şi est-vest, construindu-se principalele bulevarde, dar şi 28 de şcoli, şcoala de comerţ de pe strada Domniţa, Morga, un azil de noapte cu 40 de locuri, serviciul gratuit de transport cu trăsura al bolnavilor la spital şi al morţilor la morgă.

Tot el a introdus iluminatul electric pe bulevardul principal şi a amenajat Cişmigiul cu fântâna care reprezenta o copie după acea de la Saint-Cloud, realizată de cel mai ilustru arhitect al lui Ludovic al XIV-lea (1661-1715).

De asemenea au fost pavate cu piatră numeroase străzi ale Capitalei.

1908: S-a înfiinţat la Bucureşti,  Societatea Scriitorilor Români, sub preşedinţia lui Cincinat Pavelescu.

La adunarea de constituire a Societăţii Scriitorilor Români (S.S.R.), desfasurata in  28.04/11.05 1908, alături de scriitori bucureşteni au participat şi reprezentanţi din provincie ai breslei.

La adunarea generală din anul următor a fost ales preşedinte Mihail Sadoveanu.

 

Cincinat Pavelescu

 Cincinat Pavelescu

Societatea a funcţionat sub această denumire până în martie 1949, cand a apărut în 1949, Uniunea Scriitorilor din România , prin fuziunea între S.S.R. şi Societatea Autorilor Dramatici

  1923: S-a născut generalul-locotenent medic Gheorghe Niculescu; a introdus pentru prima dată în România tratamentul cu laser de slabă putere în ortopedie şi traumatologie.

A fost membru de onoare al Academiei Române din 1992; (m. 1995).

 1930: România a semnat, la Paris, patru acorduri prin care erau reglementate complet şi definitiv obligaţiile financiare ce îi reveneau Ungariei potrivit prevederilor Tratatului de la Trianon şi armistiţiului din data de 3 noiembrie 1918.

1940: S-a născut pianista română Elena Cosma; (d. 2001).

https://i2.wp.com/radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2015/04/Elena-Cosma.jpg

1943: S-a născut la Lipova, jud. Arad,  pictorul român Augustin Costinescu.

Imagini pentru pictorul român Augustin Costinescu.photos

Lucrările sale se afla răspândite în numeroase muzee şi colecţii cum ar fi:

Muzeul Naţional de Artă al României (Cabinetul de Grafica), Muzeul din Sf.Gheorghe, Zalau, Botosani, Muzeul de Arta Craiova, Muzeul Tarii Crisurilor,Oradea, Colectia Camerei Deputatilor, Bancorex, Banca “Ion Tiriac”, Banca Turco-Romana, Muzeul de Arta Constanta, Rm.Valcea si in colectii particulare din Romania, Germania, Franta, S.U.A., Japonia, Canada, Filipine, Spania, Israel, Venezuela, Grecia, Italia, Noua Zeelanda, Olanda, Anglia, Brazilia, Australia, Turcia, Suedia.
A primit  Premiul pentru pictură la Expoziţia Tineretului (Atheneul Roman, 1975);
Premiul pentru pictură (Organizaţia Naţională a Pionierilor, 1987).

1948 : A fost arestat  Lucrețiu Pătrășcanu sub acuzația de „naționalism burghez, șovinism, colaborare cu Siguranța Statului în perioada interbelică și complot.

Lucrețiu Pătrășcanu (1948)

A fost sechestrat într-o casă conspirativă pentru a fi anchetat. În același proces au mai fost arestați și judecați Elena Pătrășcanu (soția lui), Harry Brauner, Lena Constante, Petre Pandrea (cumnatul lui), Herant Torosian, Alexandru Ștefănescu, Emil Calmanovici, Remus Koffler, Ioan Mocsony-Stârcea, Anton Golopenția, Belu Zilber, Victoria Sârbu (soția lui Ștefan Foriș) și alte 33 de persoane. În prima fază a anchetei a fost cercetat de o comisie din care făceau parte Teohari Georgescu, Iosif Rangheț, Al. Drăghici.

În perioada următoare s-a trecut la pregătirea unui proces-spectacol în care, alături de Pătrășcanu, să fie implicați și alți membri ai Biroului Politic și ai Secretariatului, cu stagii importante în ilegalitate. Procesul ar fi urmat să se desfășoare în momentul în care Moscova ar fi cerut acest lucru.

Victimele procesului trebuiau să fie neapărat de la vârful partidului pentru a arăta Kremlinului că Bucureștiul îi este credincios, că supravegherea e maximă și că nimeni nu rămâne nesancționat pentru abateri de la linia partidului.

1953: S-a născut în satul Popeștii de Sus, raionul Drochia scriitorul basarabean Ion Mânăscurtă.  

În 1975 a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Filologie.

A editat publicistică, proză, care au fost traduse în mai multe limbi ale lumii. A fost redactor la publicațiile „Tinerimea Moldovei”, „Femeia Moldovei”.

1953: S-a născut Bogdan Hossu, președintele Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa.

 

1965: A murit la Sinaia, Florica Cordescu-Jebeleanu, pictoriță și graficiană română,(soră geamănă cu graficiana Marcela Cordescu), sotia poetului Eugen Jebeleanu; (n.10 mai 1913, la Constanţa).

CORDESCU FLORICA - facsimil din ARTISTI DOBROGENI de Florica Cruceru Ed.Muntenia Constanta 2005 pag.139

A fost o ilustratoare şi o graficiană înzestrată care a lasat o creaţie plastică de o mare forţă emoţională. A reprezentat arta plastică românească la expoziţii internaţionale organizate la Budapesta, Zagreb, Moscova, Saint Petersburg, Paris, Atena, Varşovia, ş.a.

Pentru lucrările sale artista a primit distincţia de Artist Emerit în anul 1964.

1965: S-a născut Carol Sebastian, jurnalist, editor la Biroul BBC din Bucuresti.

1972: A decedat Gabriel Barta, regizor român de film documentar; (n. 1923).

 

1976:  S-a născut in București, Alessandra Stoicescu, prezentator de televiziune și editor tv.

Este  cunoscuta ca moderatoare a emisiunii 100 de minute de pe postul Antena 3.

A mai fost şi prezentatoarea jurnalul principal de ştiri de pe Antena 1 (Observator) şi realizatoare a emisiunii News First de la fostul radio News FM.

1990: Consiliul European adoptă o declarație comună, prin care hotărăște extinderea relațiilor cu țarile Europei Centrale și de Est, printre care și România.

1992:  Se încheie procesul fostului şef al Securităţii, Iulian Vlad, care este condamnat la 12 ani închisoare şi degradare militară.

S-a născut la 23 februarie 1931 în satul Gogosiţa, comuna Gogoşu, judeţul Dolj.

 Si-a început cariera ca activist de partid încă de la vârsta de 16 ani, deţinând mai multe funcţii pe linie de partid până la încadrarea în Ministerul Afacerilor Interne/Securitate, la 1 mai 1952.

Între 1947-1950, viitorul general de Securitate a deţinut mai multe funcţii pe linie de partid: secretar de plasă al organizaţiei Tineretul Sătesc din Dolj (1947),  membru în Biroul de plasă PMR Băileşti, secretar de plasă UTM şi membru în Comitetul Judeţean UTM Dolj (1948), membru în Comitetul Central al UTM (1950).

A absolvit Institutul Pedagogic, Facultatea de Drept, cu examen de diplomă, cursul pentru cadrele de conducere de pe lângă Academia <<Ştefan Gheorghiu>> şi Universitatea politică şi de conducere”.

Ascensiunea sa a fost prefigurată încă din 1956-1957, când a urmat un curs de securitate în Uniunea Sovietică.

Majoritatea ofiţerilor de Securitate care au deţinut funcţii de conducere în prima parte a regimului comunist au urmat astfel de „specializări”.

După acest curs, a fost numit în august 1957 locţiitor al şefului Serviciului învăţământ din Direcţia Cadre, iar după aceea şef al acestui serviciu.

În 1960 a fost promovat locţiitor al şefului Direcţiei cadre, iar în iunie 1967 şef al Direcţiei Învăţământ din Consiliul Securităţii Statului.

El a deţinut o funcţie similară până în 1974, inclusiv în urma reorganizărilor Securităţii şi ale Ministerului de Interne din prima parte a anilor ’70[41].

În paralel cu ascensiunea sa profesională, Iulian Vlad a fost ridicat în grad militar (23 august 1954 – locotenent major, 23 august 1957 – căpitan, 23 august 1962 – maior, 23 august 1964 – locotenent colonel, 30 decembrie 1967 – colonel, 6 iunie 1971 – general maior)

În 1974, Iulian Vlad a fost numit comandant al Şcolii militare de ofiţeri activi de la Băneasa, iar în mai 1977 a fost avansat la gradul de general locotenent şi propulsat în funcţia de secretar de stat în Ministerul de Interne, răspunzând de activitatea de contraspionaj

A  fost implicat în campania de urmărire şi represiune declanşată de Securitate împotriva cunoscutului disident anticomunist, Vasile Paraschiv, dar şi asupra intelectualilor Ana Blandiana, Dorin Tudoran şi Gheorghe Ursu.

De asemenea, a fost unul dintre ofiţerii de Securitate cu funcţii de conducere în aparatul represiv al statului comunist, care a participat la elaborarea măsurilor de reprimare adoptate de autorităţi după revolta minerilor din Valea Jiului (august 1977) si a fost implicat în urmărirea celor care au aderat la Meditaţia Transcendentală, dispunând „filarea si deschiderea dosarelor de urmărire informativă a tuturor persoanelor implicate în această mișcare – câteva sute – sub bănuiala ca acestea ar putea întreprinde acțiuni de spionaj.”

În „ultimul deceniu comunist”, Iulian Vlad a făcut parte constant din conducerea Securităţii. Din 1983 a fost adjunct al ministrului de Interne, fiind responsabil cu „problemele de securitate internă” din Departamentul Securităţii Statului, iar ultima lui funcţie în principala structură represivă a regimului comunist a fost cea de şef al acestui departament.

A fost numit în această poziţie cu puţin timp înainte de greva muncitorilor braşoveni din 15 noiembrie 1987.

 Generalul Vlad a pretins că din ziua de 22 decembrie 1989 Securitatea nu a mai executat ordinele lui Nicolae Ceauşescu, trecând de partea revoluţionarilor.

Întrebările despre trădarea Securităţii rămân, deocamdată, fără un răspuns clar. În mod cert, ultimul şef al Securităţii a dispus de o „seamă de date şi informaţii” care l-au convins că „situaţia era de aşa natură în acel moment că nu putea să fie altul deznodământul”.

După decembrie 1989, Iulian Vlad şi alţi ofiţeri de Securitate au fost implicaţi în mai multe procese deschise unor cadre ale fostei Securităţi.

Condamnat la 24 ani pentru genocid, ultimul şef al Securităţii a fost amnistiat la sfârşitul anului 1993[68] de către preşedintele Ion Iliescu.

Începând de la această dată, Iulian Vlad s-a remarcat printr-o discreţie totală, fiind însă prezent la o serie de manifestări organizate de foştii lui subordonaţi.  

1994: În urma negocierilor purtate cu Ministerul Afacerilor Externe si ca urmare a rezultatului acestora, vizita Regelui Mihai s-a anulat, ca urmare a interdicției  autoritatilor române  de a i se acorda viza de intrare in țară.

1996: A murit in București, poetul roman Alexandru Jebeleanu, membru al PCR ;  (n. 7 octombrie 1923, Șipet, Timiș ).  

 A urmat cursurile Facultatii de Filologie a Universității din Timișoara, pe care a absolvit-o în 1959.

 A debutat în revista “Universul literar”, în 1941, debutul editorial fiind în 1945 cu volumul “Oglinzi sonore”

 În 1952 publicația Scrisul bănățean a devenit revistă lunară a Uniunii Scriitorilor din România, avându-l ca redactor-șef pe Alexandru Jebeleanu, funcție pe care a îndeplinit-o până în 1972.În ianuarie 1964 revista Scrisul bănățean și-a schimbat denumirea, devenind revista Orizont.

Din 1972 a devenit redactor, apoi director al Editurii Facla din Timișoara

Intre cele mai cunoscute volume publicate de Eugen Jebeleanu se evidentiaza :

Schituri cu soare, 1929; Inimi sub săbii, 1934; Ceea ce nu se uită 1945; Bălcescu, 1952; Surîsul Hiroshimei, 1958; Cântece împotriva morții 1963; Elegie pentru floarea secerată– (soției sale, graficiana Florica Cordescu) 1967; Hanibal, 1973.

 În Timişoara o stradă îi poartă numele.

1997:  Se semnează  Protocolul de înfrăţire a oraşelor Suceava şi Chişinău.

 2001: S-a lansat Teatrul Național pentru Copii, proiect acceptat de Teatrul Național I. L. Caragiale, director general Dinu Săraru, la inițiativa Fundației „Abracadabra”, condusă de actorul Marian Râlea.

Foto: Marian Rîlea

 2002: A murit generalul Aleksandr Lebed, fost comandant al Armatei a 14-a ruse din Transnistria, guvernator al regiunii siberiene Krasnoiarsk, candidat la preşedinţia Rusiei, socotit un posibil succesor al președintelui Federației Ruse, Boris Elţîn; (n. 20 aprilie 1950).

A ajuns în prim-planul vieții publice din Rusia după tentativa de lovitură de stat din 1991, în timpul căreia un grup de conspiratori din vechea gardă comunistă conservatoare sovietică au încercat să-l răstoarne pe președintele Mihail Gorbaciov și să stopeze cursul reformelor inițiate de acesta din urmă.

În momentul critic al crizei, comuniștii conservatori au dat ordin armatei să încercuiască , sediul Parlamentului Rusiei, generalului Lebed fiind însărcinat cu trimiterea tancurilor, dar el a refuzat să acționeze împotriva parlamentarilor și a lui Boris Elțin, președintele RSFS Ruse.
Mai târziu, Lebed a fost avansat, devenind adjunct al comandantului VDV – trupelor de parașutiști, Pavel Gracev.

După ce a luat parte la acțiunile violente de înăbușire ale mișcărilor naționale din Caucaz, (printre care și a marșului pentru independență din fața guvernului din Tbilisi (Georgia), în urma căruia au fost uciși 20 de protestatari), Alexandr Lebed a fost numit în iunie 1992 comandant al Armatei a 14-a, dislocată în Moldova.
Prezența trupelor rusești este considerată unul dintre factorii puternic destabilizatori din zonă, în timpul conflictului din autoproclamată republică transnistreană.

Pe 7 septembrie 1997, Leded a afirmat în cadrul unui interviu din emisiunea 60 de minute că fosta Uniune Sovietică a pierdut urma câtorva „bombe nucleare de dimensiunea unei valize”.

Atât guvernul Statelor Unite, cât și cel al Federației Ruse au respins imediat afirmațiile lui Lebed, autoritățile ruse mergând până acolo încât au afirmat că asemenea arme nici măcar nu au fost create.

Pe 17 mai 1998, Lebed a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al ținutului Krasnoiarsk.

A rămas în funcție până la moartea sa din 28 aprilie 2002, cauzată de prăbușirea elicopterului în care se afla.

Cauza oficială a prăbușirii a fost coliziunea aparatului de zbor cu liniile de înaltă tensiune în timpul zborului, pe timp cu ceață.

Până în zilele noastre se mai fac auzite diferite teorii despre conspirații care ar fi dus la moartea lui Lebed.

2006: A decedat la București , Vasile Rebreanu, prozator, traducător, dramaturg şi eseist; (n. 11 noiembrie 1934 la Florești, Bistrița Năsăud, România ).

Vasile Rebreanu

A studiat la Facultatea de filologie din București (promoţia 1957) și a debutat în 1956 în Tânărul scriitor. Începând din 1969 a fost director la Studioul de radio din Cluj.  În perioada 1969-1985 director la Radiodifuziunea Română, apoi la TVR Cluj.

A fost  mulți ani redactor la ziarul Tribuna.Devine redactor-şef al Editurii Dacia din Cluj.

 Prima sa carte, “În plină zi”, îi apare în 1959. Colaborează la „Tribuna”, „Almanahul literar”, „Gazeta literară”, „Viaţa românească”, „Familia”, „Steaua”, „Utunk” etc. Este deţinătorul a cinci premii ale Uniunii Scriitorilor din România şi a şase premii internaţionale.

 2009: A murit în urma unui stop cardiac, interpreta de muzică populară Valeria Peter Predescu; (n.24 octombrie 1947 în satul bistriţean Telciu, de pe Valea Sălăuţei).

A inceput sa cante in 1972, iar primele înregistrări le-a făcut la Radio Cluj cu redactorul şi culegătorul de folclor Dumitru Vartic.

În 1973, a realizat înregistrări la Radiodifuziunea Română cu orchestra Radio, dirijată de George Vancu, iar, în următorul an, a susţinut prima etapă a Concursului „Floarea din grădină”, concurs pe care l-a  câştigat in 1977,cu maximum de puncte.

A fost referent de specialitate în cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, culegătoare de folclor, Valeria Peter Predescu a strâns, în cei 35 de ani de carieră, 61 de albume, patru cărţi şi culegeri folclorice, diplome, titluri onorifice şi premii primite în ţară şi la diverse festivaluri folclorice internaţionale.

În municipiul Bistriţa a pus bazele unui grup folcloric format din copii, „Mioriţa”, cărora a ţinut să le împărtăşească toate cunoştinţele sale despre muzica şi tradiţiile năsăudene.

 2010: A murit istoricul Cornelia Bodea, membru titular al Academiei Române din 1992, autoare a numeroase lucrări de istorie a românilor; (n. 9 apr. 1916).

2012: A murit fiziciana Margareta Giurgea, membru titular al Academiei Române din 1992; (n. 19 august 1915).

https://i1.wp.com/radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2015/04/Margareta-Giurgea.jpg

A absolvit Facultatea de Știinṭe, secṭia Fizico-Chimice ṣi, în 1937, a devenit asistent la catedra de Acustică ṣi Optică. În anul 1943 și-a susținut doctoratul cu o teză din domeniul descărcărilor electrice.

A devenit apoi conferenṭiar la Universitatea din Bucureṣti, conferenṭiar la Facultatea de Chimie Industrială a Politehnicii. În paralel, din 1949, a fost cercetător la Institutul de Fizică al Academiei ṣi la Institutul de Fizică și Tehnologia Materialelor. A făcut cercetări ṣtiinṭifice în domeniile descărcărilor electrice în gaze, spectroscopiei de absorbție, împrăștierii luminii în lichide pure. 

În 1991 a fost aleasă membru corespondent și, în 1992, membru titular al Academiei Române. Pentru trei ani, a fost președinte al Secției de Științe Fizice a Academiei Române (1992-1995)

2013: A murit in urma unui infarct, „sensei” (maestrul) Dan Stuparu, unul dintre fondatorii Federaţiei Române de Arte Marţiale, imediat după 1989 ; (n. 1951).

A fost un nume de referinţă al artelor marţiale din România, fiind, deopotrivă, unul dintre fondatorii Federaţiei Române de profil după 1989.

Ulterior, maestrul a pus bazele unei noi federaţii în România: Federaţia Română de Karate Tradiţional, înfiinţată în anul 1993. A fost  absolvent al Şcolii Internaţionale de antrenori din San Diego, SUA.

A devenit vicepreşedintele Federaţiei Internaţionale de Karate Tradiţional, vicepreşedinte al Federaţiei Europene de profil şi preşedinte al Federaţiei Balcanice.

  În 1995, a fost numit antrenor emerit al sportului, devenind şi antrenorul lotului naţional de karate tradiţional.

A primit mai multe premii  şi distincţii  printre care amintim : Ordinul “Serviciul Credincios” acordat de Preşedintele României.

Lucrări publicate: „Manualul antrenorului de karate tradiţional”.

2018: A decedat la Craiova (n. 21 septembrie 1940, Giubega, Dolj), absolvent al Institutului de Teatru și Film în 1967.

A fost mai intai invatator, a absolvit Scoala Normala din Craiova in 1958, s-a casatorit, apoi a intrat al doilea la I.A.T.C. si a absolvit facultatea in anul 1967, la clasa profesorului Dinu Negreanu. De la absolvire a jucat pe scena Teatrului National Marin Sorescu din Craiova.
A debutat cu rolul lui Iamandy din spectacolul Iancu Jianu de Octav Măgureanu.

A jucat pe cele mai mari scene ale lumii, a fost angajat timp de 8 luni la Nottingham, la teatrul Playhouse unde a jucat rolul lui Caliban din Furtuna in 85 de spectacole, cu turnee in toata lumea, sase luni in Franta, cu Marchizul de Sade, trei luni in Italia.
A jucat si in filme ca: Soarele și infinitul, Morometii, Aurul alb, Ochii care nu se văd, Răzbunarea Robertei- serial Tv, Amantul marii doamne Dracula- serial Tv.


Premii: 2004 – Meritul cultural în grad de Cavaler, Premiul Amza Pellea al revistei Lamura, Premiul national Marin Sorescu, acordat de Academia Română și TNC, Nominalizat pentru titlul Omul anului 1996 de American Biographical Institute, Premiul I la Gala dramaturgiei românești de la Timișoara- 1986, Premiul I și titlul de laureat la Festivalul National de teatru -1985, etc.

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX 

Tâlcuirea Evangheliei din Miercurea Mare (Denie); Prăznuirea Sfinţilor Iason şi Sosipatru.

Talcuirea Evangheliei din Miercurea Mare (Denie)

În creștinism, Miercurea Mare este o zi din Săptămâna Mare / Săptămâna Patimilor, săptămâna înainte de Paști.Această zi amintește creștinilor de ziua în care Iuda Iscarioteanul L-a vândut pe Iisus fariseilor care voiau sa-L ucidă, pentru treizeci de arginți.

În această sfântă zi se săvârșește Taina Sfântului Maslu, în amintirea ungerii lui Hristos cu mir, în Betania, în locuința lui Simeon Leprosul.

În rugăciunile rostite acum se invocă ajutorul Preasfintei Fecioare Maria, al Sfintei Cruci, al Sfinţilor şi îngerilor pentru însănătoşirea celor bolnavi. În Evanghelii, Dumnezeu este numit doctor al sufletelor şi trupurilor noastre şi se invocă ajutorul Lui ori de câte ori este nevoie. Potrivit tradiţiei populare, credincioşii care ţin post negru în Miercurea Mare vor fi protejaţi de boli pe parcursul anului.

Această zi este dedicată celor bolnavi și suferinzi. Aceștia se pot bucura de Taina Sfântului Maslu. Se spune că rugăciunile adresate de bolnavi sunt ascultate în Miercurea Neagră, iar Dumnezeu face miracole pentru aceștia. Este o zi în care se ține post negru.

Sfinţii Iason şi Sosipatru

Sfintii Apostoli Iason si Sosipatru

Sfântul Apostol Iason a fost numit Episcop al oraşului Tars de către Sfântul Apostol Pavel, în timp ce Sfântul Apostol Sosipatru a fost hirotonit Episcop în Iconium.

Aceşti doi Apostoli au ajuns să predice cuvântul Evangheliei în Insula Corfu, unde au ridicat o biserică în cinstea Sfântului Arhidiacon Ştefan.

Aflând de activitatea lor misionară, regele insulei i-a trimis în închisoare, unde au fost închişi împreună cu şapte tâlhari. Apostolii le-au propovăduit acestora învăţătura lui Hristos şi i-au adus la dreapta credinţă. Auzind despre schimbarea tâlharilor, regele a poruncit ca aceştia să fie omorâţi.

 Când regele îi tortura pe Sfinţii Apostoli lason şi Sosipatru, fiica lui, fecioara Cherchira, privea pătimirile lor. În acel moment s-a declarat şi ea creştină. Regele a poruncit apoi că ea să fie închisă în temniţă. Văzând că fiica să nu doreşte să se lepede de credinţa în Hristos, regele a poruncit să se dea foc temniţei în care era închisă.

 Printr-o minune dumnezeiască fecioară a rămas nevătămată. Văzând aceasta, regele a ordonat că fiica lui să fie omorâtă de către arcaşi. La scurtă vreme însă, s-a întâmplat ca regele să moară, iar Sfinţii Apostoli lason şi Sosipatru au rămas în viaţă.

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/04/28/123692/

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 3. ro.wikipedia.org.;
 4. mediafax.ro;
 5. Istoria md.;
 6. worldwideromania.com;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro;
 8. rador.ro/2015/ calendarul-evenimentelor;
 9.   Caietele CNSAS, an VII, nr. 1(13)/2014;
 10. Cinemagia.ro.
Publicitate

28/04/2021 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

O ISTORIE A ZILEI DE 28 APRILIE. VIDEO

 

 

 

 

28 aprilie, istoricul zilei

 

 

Anul 32: S-a născut împăratul roman Marcus Salvius Otho (d.69 i.Hr.).

 

 

 

 

Marcus Salvius Otho (32-69) - Find A Grave Memorial

Marcus Salvius Otho ( n.28 aprilie 32 – d.16 aprilie 69)

 

 

 

A domnit de la 15 ianuarie, pâna la 16 aprilie 69, fiind al doilea împărat din aşa numitul An al celor patru împăraţi.

 

 1069: A decedat Magnus Haraldsson (n. 1048 ) regele Norvegiei din 1066 până în 1069.

A fost primul dintre cei doi fii ai regelui Harald Hardrada și a soției sale, Tora Torbergsdatter.

 

 La începutul anului 1067, a fost proclamat rege și   alături de  Magnus, fratele sau Olaf.

Deși  cei doi frați urmau să conducă regatul fără diviziune, în practică, Olaf a guvernat peste Viken (partea de sud-est a Norvegiei), în timp ce Magnus a controlat zonele înalte și Trøndelag (părțile de mijloc din Norvegia), împreună cu Norvegia de Vest și de Nord.

În ciuda acestei impartiri , nu a existat  nici un semn de ostilitate între frați, iar relația lor pare să fi fost pașnică.

După ce a domnit timp de mai puțin de trei ani, Magnus s-a îmbolnăvit și a murit la Nidaros, pe 28 aprilie 1069.

Cronicile raportează că Magnus a murit de pecingine, însă oamenii de știință moderni susțin că ar fi putut să moară de ergotism (o otrăvire cu ciuperci Claviceps).

1192: Moare asasinat de doi ismaeliţi, prinţul  Conrad de Montferrat sau Conrad I al Ierusalimului, (n. cca 1140), nobil din nordul Italiei, unul dintre principalii participanți la  a reia Cruciada.

 

 

 

 

 

Conrad de Montferrat (1145-1192) - Find A Grave Memorial

 

 

 

 

 

A  fost de facto rege al Ierusalimului, prin căsătoria sa  cu Isabella de Ierusalim, începând cu 24 noiembrie 1190 , dar a fost ales oficial abia în 1192, cu câteva zile înainte de a muri. Începând cu 1191  a purtat titlul de marchiz de Montferrat.

Fiica lui Conrad, Maria de Montferrat  s-a nascut dupa moartea tatalui sau in vara anului 1192. Pentru a nu ramane regatul  fara  conducere,vaduva sa Isabella , gravida, s-a remaritat la 2 mai 1192 cu Hemric al II-lea de Champagne.

Conrad a fost subiectul cantecelor  trubadurilor Bertran de Born si Peirol.

 

 
 
 
 

1442: S-a născut  Regele Eduard al IV-lea al Angliei.

 

 

 

 

 

Fișier:Edward IV Plantagenet.jpg

 

Eduard al IV-lea (28 aprilie 1442 – 9 aprilie 1483) a fost rege al Angliei de la 4 martie 1461 până la 2 octombrie 1470  şi, din nou, de la 11 aprilie 1471 până la moartea sa.

 

 

 

 

 

1502: Se încheie traducerea în limba germană a Letopisețului slavon al domniei lui Stefan cel Mare  – „Die Kronicke des Stephan Voyvoda” – cunoscut  sub numele de  „Cronica moldo–germană” sau „Cronica lui Ștefan cel Mare„.

Cronica începe cu prezentarea anului 1457, an în care Ştefan cel Mare ocupa scaunul domnesc al Moldovei.

Urmează o prezentare cronologică a războaielor purtate de Ştefan, exceptând unii ani neimportanţi pentru autor (1458, 1459, 1460 etc.).

Printre evenimentele prezentate se numără: campania împotriva secuilor, cucerirea cetăţii Chilia, luptele de la Vaslui şi Valea Albă, confruntările cu ungurii, precum şi luptele dintre moldoveni şi armata Ţării Româneşti.

 

 

 

Scrisă la curtea lui Ștefan cel Mare, ea relatează evenimentele domniei acestuia cuprinse între 1457 și 1499.

Este cea mai veche dintre scrierile istorice din Moldova păstrate pînă azi si a fost descoperită de profesorul polonez Olgierd Górka, în anul 1937.

În anii ’30, conform lui Ştefan  Ciobanu, cronica era păstrată în Biblioteca Statului din München, la nr. 952.

 

 

 

 

 

 

 

 

1503: Victoria spaniolilor împotriva armatei franceze în Bătălia de la Cerignola, în apropiere de Bari, în Italia.

 

 

 

 

 

 

 

A fost  prima bătalie din istorie, în care victoria a fost obţinuta datorita utilizarii armelor portabile care utilizau praf de puşcă.

 

 

 

 

 

 

 

1545: S-a născut amiralul coreean Yi Sun-sin, mort la 16 decembrie 1598 in timpul bătăliei  de la No Ryang, împotriva Chinei.

 

 

 

Yi Sun-shin Royalty Free Stock Images - Image: 15725479

 

 

 

 

 

Este considerat de coreeni un erou naţional de talia amiralului englez Nelson, sau al Ioanei d’Arc în Franţa.

 

 

 

 

 

 

1611: Se înfiinţează Universitatea Pontificală şi Regală SantoTomas din Filipinecea mai mare universitate catolică din lume.

 

 

 

UST Museum of Arts & Sciences - Museums of the Philippines

 

 

 

 

În prezent aceasta este o instituţie de învăţământ privată, situată în Manila capitala ţării, are peste 39000 de studenți şi este considerată una dintre cele mai bune universități din Filipine.

 

 

 

 

 

1653: Se întrerupe domnia lui Gheorghe Ştefan în Moldova, aceasta fiind disputată de  domnul Vasile Lupu.

 

 

Gheorghe Ştefan, domn al Moldovei

 

 

 

La 28 aprilie 1653, stil vechi (8 mai 1653, stil nou), s-a întrerupt domnia lui Gheorghe Ştefan în Moldova.

În următoarele luni (aprilie-octombrie 1653), scaunul domnesc din Iaşi a fost activ disputat între fostul domn Vasile Lupu şi boierul Gheorghiţă, logofătul acestuia.

Desfăşurarea evenimentelor din Polonia vecină, legate de insurecţia oştii zaporojene, de rînd cu alte evenimente ce vizau atît Ţara Moldovei, cît şi Imperiul Otoman, i-au determinat pe otomani să-l recunoască ca domn pe logofătul rebel şi nu pe Vasile Lupu , care domnise aproape două decenii .

Sirianul Paul din Alep, martor ocular al “răzmeriţelor moldovene”, nota în jurnalul său de călătorie:

Logofătul nu înceta a trimite mesagii, a intriga şi a face toate silinţele pentru a atrage în partidul său pe toţi oamenii cei mai însemnaţi…, care urau foarte mult pe Vasile şi pe nobilii săi, dimpreună cu toţi grecii lor...”.

Ţinut sub pază la închisoarea Şapte Turnuri din Constantinopol, Vasile Lupu îi scria cu indignare “succesorului” său: 

“...Mi-ai stricat şi mi-ai dezrădăcinat şi neamul cu morţi rele şi cumplite, ai stins şi avuţia şi odoara agonisită din tinereţele mele pînă la bătrîneţe…”.

 

 

 

 

 

 

 

1758: S-a născut James Monroe, al cincilea preşedinte al Statelor Unite ale Americii între anii 1817 şi 1825 (m. 4 iul. 1831). Este autorul asa numitei Doctrine Monroe.

 

 

 

 

 

 

Preşedintele SUA James Monroe

 

Doctrina Monroe a  Statelor Unite,  proclama pe 2 decembrie 1823 că puterile europene nu vor mai coloniza și nu se vor mai amesteca în afacerile interne ale continentelor americane.

 Președintele SUA James Monroe a fost primul care a prezentat public această doctrină în timpul celui de-al șaptelea discurs anual asupra stării Uniunii ținut în fața Congresului SUA.

Acesta este considerat unul dintre cele mai importante momente ale  istoriei  politicii externe ale SUA.

 

 

 

 

 

 

1859: Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei, dă un decret pentru înfiinţarea Biroului de statistică a Valahiei, şi îl numeşte şef al acestuia pe Dionisie Pop-Marţian.  

 

 

 

 

 

1884: A decedat Omul politic român Lascăr Rosetti (n. 7 septembrie 1816  1884), fost  ministru în guvernul lui Vasile Sturdza de la Iaşi.

 

 

 

 

Despre noi – Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni

 

 

 

 

Era al treilea fiu al hatmanului Răducanu Roset şi al Eufrosinei Manu.

În timpul revoluţiei paşoptiste din Moldova a participat la Adunarea românilor transilvăneni de la Blaj din 3 mai 1848.

În anul 1859 a participat activ la alegerea domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza,pe tronul Moldovei, fiind ulterior numit  ministru. 

 A fost înhumat la Cimitirul Eternitatea din Iaşi.

 

 

 

 

 

 

 1887: A intrat în vigoare Legea pentru înfiinţarea  la Bucureşti a Institutului de Bacteriologie, a cărei conducere a fost încredinţată medicului Victor Babeş.

În prezent, această instituţie  poartă numele de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” (28.IV/10.V).

 

 

 

 

1889: S-a născut Antonio de Oliveira Salazar, dictator  in Portugalia  în perioada 1932-1968; (m. 27 iulie 1970).

 

 

 

 

 

 

 

 

1900: S-a născut  Maurice Thorez, om politic comunist francez, lider al Partidului Comunist Francez din 1930 până la moarte.

 

 

 

 

Formons nos cellules , une contribution de Maurice Thorez toujours ...

 

 

 

A decedat subit în ziua de 12  iulie 1964, pe vaporul  care îl transporta de la Istanbul pe Marea Neagră către URSS, unde urma să-şi petreacă vacanţa.

A fost înmormântat pe 16 iulie 1964 la Paris.

 

 

 

 

 

 

1908: S-a înfiinţat la Bucureşti, Societatea Scriitorilor Români.

 

 

 

 

 Fișier:Cincinat Pavelescu - Foto01.JPG

 

 

 

Primul său preşedinte (foto) a fost ales Cincinat Pavelescu (28.IX.1908-2.IX.1909), fiind urmat în mai multe rânduri de Mihail Sadoveanu (2.IX.1909-25.XI.1911; 21.X.1917-24.II.1919;17.VI.1923-15.VI.1924)

Între anii 1908-1947, Societatea Scriitorilor Români a avut doisprezece preşedinţi, aleşi în 36 de adunări generale.

Dintre cei doisprezece scriitori care au ocupat funcţia de preşedinte al Societăţii au fost deci realeşi de adunările generale: Liviu Rebreanu – de şapte ori; Corneliu Moldovanu – de şase ori; N. I. Herescu – de cinci ori; Mihail Sadoveanu, Victor Eftimiu, N. M. Condiescu şi Mihail Dragomirescu – de câte trei ori.

După evenimentele de la 23 august 1944 se face o nouă adunare generală a Societăţii – a cărei activitate încetase de câteva luni, „prin fuga din ţară, la Lisabona, a preşedintelui N.I. Herescu”. Adunarea a avut loc în ziua de 24 septembrie 1944.

La începutul anului 1948, scriitorii, apreciind noile orientări ale literaturii române, convoacă o adunare generală a Societăţii – la 9 ianuarie 1948 – şi hotărăsc constituirea Societăţii Scriitorilor din România, organizaţie care lua locul fostei Societăţi a Scriitorilor Români.

În noua sa formă, Societatea îşi mărea sfera de activitate, aducând printre membrii săi şi pe scriitorii de alte naţionalităţi, care activau atunci la noi, precum şi pe toţi membrii Societăţii Autorilor Dramatici, cu întregul său patrimoniu.

Comitetul ales atunci a fost format din: Zaharia Stancu – preşedinte; Ion Călugăru – secretar general; Gala Galaction, N.D. Cocea, Gaal Gabor şi Al. Şahighian – vicepreşedinţi.

Acest comitet a funcţionat până la data de 27 martie 1949, când s-a constituit Uniunea Scriitorilor din RPR.

 

 

 

 

1920: Azerbaidjanul  este înglobat în  URSS. 

 

 

 

Map of Azerbaijan

 

 

 

 

 

1923: A fost inaugurat Stadionul Wembley din Londra, cu ocazia finalei Cupei FA între Bolton Wanderers  și WestHam United.

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost demolat în 2003, după care a început construcţia unui stadion modern.

După câteva întârzieri, noul stadion Wembley a fost finalizat, fiind deschis oficial pe 19 mai 2007.

 

 

 

 

 

 

1930: România a semnat la Paris, patru acorduri prin care erau reglementate complet şi definitiv obligaţiile financiare ce îi reveneau Ungariei, potrivit prevederilor Tratatului de la Trianon şi armistiţiului din data de 3 noiembrie 1918.

 

 

 

 

1932: A fost conceput vaccinul uman pentru imunizarea împotriva febrei galbene.

 

 

 

 

1937: S-a născut Saddam Hussein, preşedinte al Irakului în perioada 1979–2003 .

 

Baghdad, Iraq, date unknown..Photograph recovered by Bruno Stevens in the looted "Triumphant Leader" museum in Baghdad, entirely dedicated to the glory of Saddam Hussein.

Acuzat de crime în masă, a fost găsit vinovat şi a fost executat prin spânzurare, în ziua de  30 decembrie 2006.

 

 

 

 

 

1945: A fost executat de partizanii comunişti Benito Mussolini, conducătorul Italiei fasciste (n. 29 iulie 1883).

Impreuna cu el a fost executata si amanta sa, Clara Pettacci.Cei doi incercau sa fuga din Italia ca urmare a prabusirii statului fascist italian.

Fuseseră capturaţi cu o zi mai devreme, ascunşi într-un convoi al armatei germane în retragere.

Corpurile lor au fost expuse la Milano lîngă o benzinărie în Piazza Loreatto, atîrnate cu capul in jos şi profanate…

Scena i-a ideterminat pe Hitler şi Eva Braun să ceară să le fie incinerate corpurile, pentru a nu avea o soarta similara.

 

 

 

1946: A decedat la Saint-Sébastien în Franţa, Isère, Maurice Janin (n. 19 octombrie 1862, la Paris), generalul francez care a condus Misiunea Militară Franceză din Rusia în timpul Primului Război Mondial şi al Războiului Civil Rus

A fost, de asemenea, comandantul-şef al Legiunii cehoslovace din Rusia şi comandantul-şef al trupelor aliate de pe teritoriul rus.

 

 

 

 

Файл:Генерал Жанен.png — Википедия

 

 

 

A făcut parte din mai multr delegaţii oficiale trimise în Rusia, fiind una dintre autorităţile de prestigiu ale Franţei în  problemele militare ruseşti şi o figură proeminentă – dar în mare parte cu un rol destul de puţin eficient, în contextul intervenţiei aliaţilor în Războiul Civil din Rusia.

Numele său însă, a devenit în acest context strâns asociat cu lupta cehoslovacilor pentru autonomie.  În ochii unora dintre istorici, poartă pe umeri responsabilitatea pentru executarea amiralului Alexandr Kolceak.

 Această chestiune însă – conform lui Winston Churchill, trebuie interpretată prin prisma tuturor dificultăţilor poziţiei deţinute de Janin, ofiţer care în realitate nu ar fi avut nici o posibilitate de a alege ce să facă în respectivul context.

 

 

 

 

 

1952: A intrat în vigoare tratatul de la San Francisco, prin care s-a pus capăt ocupației Japoniei după Al Doilea Război Mondial.

Tratatul de la San Francisco, între Japonia și o parte a Puterilor Aliate, a fost semnat oficial de 48 de țări la 8 septembrie 1951, la War Memorial Opera House din San Francisco, California și a intrat în vigoare la 28 aprilie 1952.

Uniunea Sovietică a luat parte la conferința de la San Francisco, iar delegația sovietică a fost condusă de viceministrul de externe Andrei Gromîko.

Încă de la începutul conferinței, Uniunea Sovietică și-a exprimat opoziția față de textul propus al tratatului pregătit de Statele Unite și de Regatul Unit.

Delegația sovietică a făcut mai multe tentative procedurale nereușite de a tergiversa conferința. Obiecțiile URSS au fost detaliate într-o lungă declarație dată de Gromîko la 8 septembrie 1951.

Declarația conținea mai multe afirmații și revendicări ale Uniunii Sovietice: că tratatul nu dă nicio garanție împotriva revenirii militarismului japonez; că nu a fost invitată China comunistă  să participe, deși a fost una dintre principalele victime ale agresiunii japoneze; că Uniunea Sovietică nu a fost consultată suficient la pregătirea tratatului; că tratatul face din Japonia bază militară americană și că atrage Japonia într-o coaliție militară îndreptată împotriva Uniunii Sovietice; că tratatul era în fapt un tratat de pace separat; că tratatul încalcă acrodul de la Ialta, nerecunoscând suveranitatea Uniunii Sovietice asupra Sahalinului de Sud și asupra Insulelor Kurile.

Abia la 19 octombrie 1956, Japonia și URSS au semnat o Declarație Comună prin care au pus capăt războiului și au restabilit relațiile diplomatice.

 

 

 

 

 1957: S-a constituit, la Aix-les-Bains (Franţa), Federaţia Mondială a Oraşelor Înfrăţite (FMOI), cu sediul la Paris.

Începând din 1985, se sărbătoreşte, în ultima duminică a lunii aprilie, „Ziua Mondială a Oraşelor Înfrăţite” .

 

 

 

 

1969:  Generalul Charles de Gaulle demisioneaza din funcţia de  preşedinte al Franţei.

 

 

 

 

Charles de Gaulle

 

 

 

 

1978: Președintele Afganistanului, Mohammed Daoud Khan,este răsturnat de la putere și asasinat în urma unei lovituri  de stat conduse de rebeli comunisti.

 

 

 

 

 

1981: S-a născut actriţa americană de film Jessica Alba.

 

 

 

 

 

Jessica Alba - - Biography

 

1990: Consiliul European adoptă o declarație comună, prin care hotărăște extinderea relațiilor cu țarile Europei Centrale și de Est, printre care și România.

 

 

 

 

 

1992: Se încheie procesul fostului şef al Securităţii, Iulian Vlad, care este condamnat la 12 ani închisoare şi degradare militară.

 

 

 

 

Iulian N. Vlad (n. 23 februarie 1931 în satul Gogosiţa  judeţul Dolj– d. 30 septembrie 2017,  Bucureşti) a fost un general, Ministru Secretar de Stat la Ministerul de Interne şi şef al Departamentului Securităţii Statului (3 octombrie 1987-6 ianuarie 1990).

 Si-a început cariera ca activist al partidului comunist  încă de la vârsta de 16 ani, deţinând mai multe funcţii pe linie de partid până la încadrarea în Ministerul Afacerilor Interne/Securitate, la 1 mai 1952.

Ascensiunea sa a fost prefigurată încă din 1956-1957, când a urmat un curs de securitate în Uniunea Sovietică.

Majoritatea ofiţerilor de Securitate care au deţinut funcţii de conducere în prima parte a regimului comunist au urmat astfel de „specializări”.

După acest curs, a fost numit în august 1957 locţiitor al şefului Serviciului învăţământ din Direcţia Cadre, iar după aceea şef al acestui serviciu.

În 1960 a fost promovat locţiitor al şefului Direcţiei cadre, iar în iunie 1967 şef al Direcţiei Învăţământ din Consiliul Securităţii Statului.

 În paralel cu ascensiunea sa profesională, Iulian Vlad a fost ridicat în grad militar (23 august 1954 – locotenent major, 23 august 1957 – căpitan, 23 august 1962 – maior, 23 august 1964 – locotenent colonel, 30 decembrie 1967 – colonel, 6 iunie 1971 – general maior)

În 1974, Iulian Vlad a fost numit comandant al Şcolii militare de ofiţeri activi de la Băneasa, iar în mai 1977 a fost avansat la gradul de general locotenent şi propulsat în funcţia de secretar de stat în Ministerul de Interne, răspunzând de activitatea de contraspionaj

A  fost implicat în campania de urmărire şi represiune declanşată de Securitate împotriva cunoscutului disident anticomunist, Vasile Paraschiv, dar şi asupra intelectualilor Ana Blandiana, Dorin Tudoran şi Gheorghe Ursu.

De asemenea, a fost unul dintre ofiţerii de Securitate cu funcţii de conducere în aparatul represiv al statului comunist, care a participat la elaborarea măsurilor de reprimare adoptate de autorităţi după revolta minerilor din Valea Jiului (august 1977) si a fost implicat în urmărirea celor care au aderat la Meditaţia Transcendentală, dispunând „filarea si deschiderea dosarelor de urmărire informativă a tuturor persoanelor implicate în această mișcare – câteva sute – sub bănuiala ca acestea ar putea întreprinde acțiuni de spionaj.”

  Din 1983 a fost adjunct al ministrului de Interne, fiind responsabil cu „problemele de securitate internă” din Departamentul Securităţii Statului, iar ultima lui funcţie în principala structură represivă a regimului comunist a fost cea de şef al acestui departament.

A fost numit în această poziţie cu puţin timp înainte de greva muncitorilor braşoveni din 15 noiembrie 1987.

 Generalul Vlad a pretins că din ziua de 22 decembrie 1989 Securitatea nu a mai executat ordinele lui Nicolae Ceauşescu, trecând de partea revoluţionarilor.

Întrebările despre trădarea Securităţii rămân, deocamdată, fără un răspuns clar.

După decembrie 1989, Iulian Vlad şi alţi ofiţeri de Securitate au fost implicaţi în mai multe procese deschise unor cadre ale fostei Securităţi. Condamnat la 24 ani pentru genocid, ultimul şef al Securităţii a fost amnistiat la sfârşitul anului 1993[68] de către preşedintele Ion Iliescu.

Începând de la această dată, Iulian Vlad s-a remarcat printr-o discreţie totală, fiind însă prezent la o serie de manifestări organizate de foştii lui subordonaţi.  

 

 

 

 

 

1994: Aldrich Ames, fost  ofițer de contrainformații și analist al Agenției  Centrale de Informații a SUA, pledează vinovat în fata unui tribunal american, recunoscând că a vândut  secrete de stat timp îndelungat Uniunii Sovietice și mai târziu Rusiei.

A primit o sentință de închisoare pe viață, în timp ce soția lui, care a colaborat strâns cu el, a primit o sentință de închisoare de numai cinci ani.

Născut în mai 1941, Aldrich Hazen Ames este unul dintre cei mai disprețuit spioni dubli din istoria CIA.

 El a compromis operațiunile CIA timp de aproape zece ani în spațiul sovietic, fără să fie prins de către contraspionajul american.

 

 

 

 

How Aldrich Ames betrayed the CIA by selling secrets to the ...

 

 

 

Aldrich Ames a lucrat pentru KGB din 1985 până în 1993 când a fost reținut. A trădat mai mult de 10 agenți ai CIA care activau în spațiul sovietic controlat de Kremlin.

 

 

 

 

 

 

1996: A murit poetul român Alexandru Jebeleanu;  (n. 1923).

 

 

 

 

eugen-jebeleanu | Hai-Hui prin Sufletul Folkului

 

 

Intre cele mai cunoscute volume publicate de Eugen Jebeleanu se evidenţiază :

Schituri cu soare, 1929; Inimi sub săbii, 1934; Ceea ce nu se uită 1945; Bălcescu, 1952; Surîsul Hiroshimei, 1958; Cântece împotriva morții 1963; Elegie pentru floarea secerată– (soției sale, graficiana Florica Cordescu) 1967; Hanibal, 1973.

 

 

 

 

1997: A fost semnat Protocolul de înfrăţire a oraşelor Suceava şi Chişinău.

 

 

 

 

 

2001: Milionarul american Dennis Tito a devenit primul om care a plecat în spațiu ca turist.

 

 

 

World's first space tourist 10 years on: Dennis Tito - BBC News

 

 

 

 

 

 

 2002: A murit generalul Aleksandr Lebed, fost comandant al Armatei a 14-a ruse din Transnistria, guvernator al regiunii siberiene Krasnoiarsk, candidat la preşedinţia Rusiei, socotit un posibil succesor al lui Elţîn; (n. 20 aprilie 1950).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ajuns în prim-planul vieții publice din Rusia după tentativa de lovitură de stat din 1991, în timpul căreia un grup de conspiratori din vechea gardă comunistă conservatoare sovietică au încercat să-l răstoarne pe președintele Mihail Gorbaciov și să stopeze cursul reformelor inițiate de acesta din urmă.

În momentul critic al crizei, comuniștii conservatori au dat ordin armatei să încercuiască , sediul Parlamentului Rusiei, generalului Lebed fiind însărcinat cu trimiterea tancurilor, dar el a refuzat să acționeze împotriva parlamentarilor și a lui Boris Elțin, președintele RSFS Ruse.
Mai târziu, Lebed a fost avansat, devenind adjunct al comandantului VDV – trupelor de parașutiști, Pavel Gracev.

După ce a luat parte la acțiunile violente de înăbușire ale mișcărilor naționale din Caucaz, (printre care și a marșului pentru independență din fața guvernului din Tbilisi (Georgia), în urma căruia au fost uciși 20 de protestatari), Alexandr Lebed a fost numit în iunie 1992 comandant al Armatei a 14-a, dislocată în Moldova.
Prezența trupelor rusești este considerată unul dintre factorii puternic destabilizatori din zonă, în timpul conflictului din autoproclamată republică transnistreană.

Pe 7 septembrie 1997, Leded a afirmat în cadrul unui interviu din emisiunea 60 de minute că fosta Uniune Sovietică a pierdut urma câtorva „bombe nucleare de dimensiunea unei valize”.

Atât guvernul Statelor Unite, cât și cel al Federației Ruse au respins imediat afirmațiile lui Lebed, autoritățile ruse mergând până acolo încât au afirmat că asemenea arme nici măcar nu au fost create.

Pe 17 mai 1998, Lebed a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator al ținutului Krasnoiarsk.

A rămas în funcție până la moartea sa din 28 aprilie 2002, cauzată de prăbușirea elicopterului în care se afla.

Cauza oficială a prăbușirii a fost coliziunea aparatului de zbor cu liniile de înaltă tensiune în timpul zborului, pe timp cu ceață.

Până în zilele noastre se mai fac auzite diferite teorii despre o conspirație care ar fi dus la moartea lui Lebed.

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX

 

 

 

 

 Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfintii Iason si Sosipatru au facut parte din cei Saptezeci de Apostoli ai Mantuitorului.

 

 

Despre Sfintii Apostoli lason si Sosipatru aflam din Epistola catre Romani a Sfantului Apostol Pavel, unde acesta îi numeşte de un neam cu el (Romani 16;21). 

Sfântul Apostol Iason a fost numit Episcop al orasului Tars de catre Sfantul Apostol Pavel, in timp ce Sfantul Apostol Sosipatru a fost hirotonit Episcop in Iconium.

 Acesti doi Apostoli au ajuns sa predice cuvantul Evangheliei in Insula Corfu, unde au ridicat o biserica in cinstea Sfantului Arhidiacon Stefan.

Afland de activitatea lor misionara, regele insulei i-a trimis in inchisoare, unde au fost inchisi impreuna cu sapte talhari. Apostolii le-au propovaduit acestora invatatura lui Hristos si i-au adus la dreapta credinta.

Auzind despre schimbarea talharilor, regele a poruncit ca acestia sa fie omorati. In acest fel, cei sapte talhari au luat cununa muceniciei.Cand regele ii tortura pe Sfintii Apostoli lason si Sosipatru, fiica lui, fecioara Cherchira, privea patimirile lor.

In acel moment s-a declarat si ea crestina. Regele a poruncit apoi ca ea sa fie inchisa in temnita.

Vazand ca fiica sa nu doreste sa se lepede de credinta in Hristos, regele a poruncit sa se dea foc temnitei in care era inchisa.

Printr-o minune dumnezeiasca fecioara a ramas nevatamata. Vazand aceasta, regele a ordonat ca fiica lui sa fie omorata de catre arcasi.

La scurta vreme insa, s-a intamplat ca regele sa moara, iar Sfintii Apostoli lason si Sosipatru au ramas în viaţă.

Noul rege al insulei primind Sfantul Botez, a oprit persecutiile impotriva crestinilor.

Sfinţii Apostoli lason şi Sosipatru au predicat Evanghelia şi au păstorit Biserica din Insula Corfu până la sfârşitul vieţii lor pământeşti.

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

 

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox.ro

 3. Călători străini despre ţările române. Vol. VI. Bucureşti, 1976;

 4. Istoria md.

 5. Stoide, C. Date noi cu privire la relaţiile după 1653 dintre Vasile Lupu şi Gheorghe Ştefan, în “A.I.I.A.I.”, 1975.

 6. WIKIPEDIA.ro

 7.   Caietele CNSAS, an VII, nr. 1(13)/2014.

 8. http://biblior.net/istoricul-societatilor-scriitorilor-romani 

 9. Rador.ro

 

 

 

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

28/04/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 28 MARTIE. VIDEO

 

 

 

 

28 martie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

Anul 193:  Împăratul roman Pertinax moare asasinat de Garda Pretoriana, fiind succedat de  Didius Iulianus,  un senator foarte bogat originar din Galia, care a devenit împărat cumpărând la mezat tronul imperial.

Didius Julianus

        Didius Iulianus

După tulburările ce avuseseră loc la moartea lui Pertinax, Garda Pretoriana a scos tronul imperial la vânzare, pentru cel mai bun preț.

Didius Iulianus  fost recunoscut imparat  de Senat și de pretorieni, nu însă și de legiunile de la Dunăre aflate  sub comanda lui Septimius Severus care,  l-au detronat și ucis la 1 iunie 193.

 

 

 

 

 364: Împăratul roman Valentinian I  îl numește  co-împărat pe fratele său,  Flavius Valens .

 

 

 

 

623: S-a născut Marwan ibn al-Hakam, al patrulea calif umayad. A domnit din anul 684 si pâna la moartea sa la 7 mai 685.

 

 

 

 

845: Parisul este ocupat în urma unui raid al vikingilor conduși probabil de  Ragnar Lodbrok, care primeste  o răscumpărare uriașă în schimbul plecării din oras.

În secolul al 9-lea, orașul a fost în mod repetat atacat de vikingi, care navigau pe  Sena cu un mare număr  de nave. În 885-886, au asediat Parisul timp de un an, și au încercat din nou în 887 și in 889, dar nu au mai putut să-l cucerească.

 

 

 

 

 

1285 : A murit Papa Martin al – IV- lea ; (n. cca 1210/1220). A condus Biserica Catolica  de la 22 februarie 1281 până la moartea sa.

Simon de Brion, fiul lui Jean, Sieur de Brion, sa născut la castelul de Meinpincien, in Franța.  A studiat   la Universitatea din Paris, și se spune că apoi a studiat la Padova și Bologna.

 

 

 

 

 

La șase luni după moartea papei  Nicolae al III-lea în 1280, regele Neapolelui Charles de Anjou a intervenit în alegerile papale la Viterbo, prin încarcerarea două cardinali italieni influenti, pe motiv că acestia ar influenta  alegerile.

Fără opoziția lor, Simon de Brion a fost ales în unanimitate papa , luându-și numele Martin IV, la 22 februarie 1281.

Martin al IV- lea l-a  excomunicat pe împăratul roman Mihail al VIII-Paleologul, care stătea în calea planurilor lui Charles de Anjou  de a restabili Imperiul latin de Est,creat  în urma Cruciadei a patra.

El a rupt astfel intelegerea de compromis  care fusese realizata  între Bisericile ortodoxe si cele apusene la al Doilea Conciliu de la Lyon în 1274 .

 

 

 

1472: S-a născut pictorul  italian  Fra Bartolomeo; ( d.1517).

 

 

 

 

 

 

Fra Bartolomeo della Porta d.o il Frate | Barnebys

 

 

 

 

 

 Cunoscut de asemenea cu numele Bartolomeo della Porta sau Baccio della Porta (d. 31 octombrie 1517, Florența), a fost la începutul secolului al 16- lea un exponent proeminent al stilului renascentist în arta florentină.

Printre elevii săi s-au numarat  Cecchino del Frate, Benedetto Ciamfanini, Gabriel Rustici, Ridolfo Ghirlandaio (fiul lui Domenico Ghirlandaio),și Fra Paolo Pistolese.

 

 

 

 

 

 

1566: Jean Parisot de Valette, Marele Maestru al Ordinului Suveran Militar de Malta, pune piatra de temelie a fortaretei La Valletta, capitala Maltei.

 

 

 

 

 

Grand Master Jean de Valette - Sovereign Order of St. John of ...

 

 

 

 

 

 

 

 

1661: Se stinge din viaţă la Constantinopol domnitorul Moldovei, Vasile Lupu, ctitor al bisericii Trei Ierarhi din Iaşi.

 https://i0.wp.com/www.istoria.md/uploaded/poze/PERSONALITATI/Personalitati_cu_impact_istoric_major/Tara%20Moldovei/Vasile_Lupu/Vasile_Lupu_2p.JPG

 

Vasile Lupu (n.1596-d.1661), domn al Moldovei, 1634-1653

 Vasile Lupu a avut două domnii în Moldova: aprilie 1634 – aprilie 1653; aprilie 1653 – iulie 1653.

De origine aromân din Albania, se numea Lupu Coci, și a venit împreună cu tatăl său, Nicolae Coci, mai întîi în Valahia (1611), în timpul domniei lui Radu Mihnea (1611-1616) și  apoi în Moldova.

A avut doi fraţi: pe Gheorghe – devenit mare paharnic, şi Gavriil – fost hatman, precum şi o soră – Marga.

S-a căsătorit  cu Tudosca, fiica marelui vornic al Ţării de Jos, Costea Bucioc. După moartea soţiei sale Tudosca, se va recăsători cu Ecaterina – o frumoasă caucaziană de la care va avea un fiu, pe Stefaniță,  ajuns ulterior domn al Moldovei.

Prin prestigiul său personal pe plan intern şi prin legăturile întinse în afară, Vasile Lupu a dat o nouă strălucire Principatului Moldovei. Influenţa lui în răsărit era aşa de mare încît după dorinţa lui punea sau scotea din scaun Patriarhii din Constantinopol, Alexandria, şi Ierusalim, pe care îi susţinea cu banii săi.

Intervenţia lui Vasile Lupu l-a pus ca Mitropolit în Alba Iulia pe Ilie Iorest, în 1640.

Vasile Lupu a zidit mai multe biserici, dintre care cea mai frumoasă este cea numită “Trei Ierarhi” de la Iaşi, pe lîngă care a înfiinţat o şcoală şi o tipografie.

Domnia lui relativ lungă a asigurat un nou avînt culturii bisericeşti.

Mai ales prin zelul Mitropolitului Varlaam, s-au tipărit mai multe cărţi bisericeşti (“Carte românească de învăţătura duminicelor de peste an” – Iaşi 1643 ; “Răspunsuri la Catehismul Calvinesc” – Suceava 1645), dar şi o carte de legi, “Pravilele împărăteşti“.

În acest fel s-a mai făcut încă un pas important în introducerea limbii române în biserică şi stat.

Predoslovia” domnitorului Vasile Lupu la “Cartea românească de învăţătură” (“Cazania“) a mitropolitului Varlaam, se adresa către “toată seminţia românească, pretutinderea ce se află pravoslavnici într-aciastă limbă“, arătându-se că s-a scris lucrarea pentru ca să “dăruim şi noi acest dar limbii româneşti, carte pre limba românească“.

  

 

 

 

 

 

 

 

1776: A fost fondat „Balșoi Teatr” din Moscova care avea sa devina unul dintre cele mai renumite teatre de operă și balet  din lume.

Teatrul Bolșoi a luat ființă  dupa ce  țarul îi acordă prințului Peter Urusov,privilegiul de a prezenta el singur în Moscova, spectacole de teatru operă și balet.

Actorii de pe atunci erau iobagi ai prințului Urusov. La început spectacolele au avut loc într-o casă particulară, iar din 1780 au loc în clădirea actuală a teatrului.

Clădirea din cauza terenului mlăștinos, este amplasată în centrul Moscovei pe stâlpi de lemn.

În 1805 un incendiu distruge clădirea, ea este reconstruită în secolul XX sub îndrumarea arihitectului Joseph Bové (sau Ossip Bowe).

 

 

 

 

 

 

 Numele actual îl primește în ianuarie 1825. Interiorul teatrului este distrus de un incendiu din 1853, el va fi refăcut într-o formă mai elegantă, care s-a păstrat până azi, de arhitectul italian Alberto Camillo Cavos (1800-1863), fiul arhitectului Catterino Cavos (1775–1840).

 

 

 

1791: A fost trimis Curții imperiale Habsburgice de la Viena, ”Supplex Libellus Valachorum”, primul program politic național al românilor din Transilvania (redactat de Samuil Micu, Petru Maior, Gheorghe Şincai, Ioan Piuariu-Molnar ş.a.).

„Supplex Libellus Valachorum” este numele sub care a rămas în istorie memoriul naţiunii române din Transilvania din 1791, cel mai important act politic al românilor transilvăneni din secolul al XVIII-lea, prin care care se formulau sintetic revendicările poporului român.

Primul Supplex a fost trimis în martie 1791 de Ignatie Darabant, episcop greco-catolic de Oradea, Consiliului de Stat din Viena.

Cel de al doilea Supplex, o versiune mult lărgită și argumentată a primului, a fost înaintat Curții din Viena pe 30 martie 1792 de către Ioan Bob, episcopul greco-catolic de Blaj, și de Gherasim Adamovici, episcopul ortodox al Transilvaniei.

 

 

 

 

1795: Ducatul Curlandei și Semigaliei a fost anexat de Imperiul Rus în a treia împărțire a Poloniei.

 

Baltic Region, Estonia, Latvia; Robert de Vaugondy - Curlande ...

 

 

 

 

Era  un ducat care a existat din 1561 pana in 1569 ca stat vasal al Marelui Ducat al Lituaniei, iar  intre 1569-1726 a fost   încorporat  în Uniunea  polono-lituaniană.

Numele de Curlanda a fost  de asemenea dat unei formațiuni  statale efemere în timpul războiului din  1918, regiunea  devenind  parte a Letoniei, la sfârșitul primului război mondial.

 

 

 

1799: S-a născut medicul german Karl (Carl) Adolph von Basedow, celebru pentru descrierea simptomelor bolii care va fi denumită ulterior Boala Basedow-Graves (guşa exoftalmică); (m. 1854).

 

 

 

 

 

 

 

 

1817:  S-a născut istoricul și criticul literar italian Francesco de Sanctis.

Este considerat întemeietorul criticii literare italiene moderne; (d. 1883).

 

 

 

1842: A avut loc primul concert al Orchestrei Filarmonice din Viena în sala Großer Redoutensaal. Wiener Philharmoniker (Orchestra Filarmonicii din Viena), una dintre cele mai renumite orchestre simfonice ale lumii, a fost fondată de O. Nicolai (împreună cu A. Schmidt şi A.J. Becher)

Orchestra a fost alcătuită prin cooptarea muzicienilor din orchestra de operă a curţii (membrii orchestrei sunt încă recrutaţi din Orchestra Operei de Stat din Viena).

 

 

 

 

 

1848: Are loc întrunirea reprezentanţilor grupărilor liberal-democrată şi liberal-moderată din Moldova, la care se redactează o petiţie-program cuprinzând revendicări sociale si  politice moderate.

Intre  28 martie 1848 – 9 aprilie 1848 are loc întrunirea reprezentanţilor grupărilor liberal-democrată şi liberal-moderată din Moldova, la care se redactează o petiţie-program (35 de articole) cuprinzînd revendicări social-politice moderate, printre care: asigurarea libertăţii personale, reorganizarea învăţămîntului pe o largă bază naţională, desfiinţarea taxei vamale la exportul de cereale, responsabilitatea ministerială, înfiinţarea unei bănci naţionale, îmbunătăţirea situaţiei ţăranilor, desfiinţarea cenzurii, organizarea unei gărzi cetăţeneşti, eliberarea arestaţilor politici, dizolvarea Adunării Obşteşti şi alcătuirea unei noi adunări Adevărata reprezentaţie a naţiei şi altele.

 

 

 

 

1853: Se declanșează  Războiul Crimeei. Marea Britanie, Franța, Sardinia si Turcia declară război Rusiei.

 Este considerat a fi fost unul dintre ultimele războaie religioase pe continentul european si  în același timp, este războiul care a influențat în mod durabil percepția rușilor în ce privește Occidentul, alierea vesticilor cu turcii musulmani fiind considerată o trădare.

Originea crizei prin care s-a ajuns la Războiul Crimeii stă în chestiunea Locurilor Sfinte. Era vorba de reglementarea drepturilor pelerinajelor, pe de-o parte ale catolicilor latini, pe de alta, ale ortodocșilor, în Locurile Sfinte din Palestina: Ierusalim, Betleem etc.

Tarul rus Nicolae I a trimis în misiune, la Constantinopol  pe  diplomatul Aleksandr Mensikov care  a încercat să negocieze noi tratate, care să fi permis să se amestece în afacerile religioase ale Imperiului Otoman ori de câte ori Rusia ar fi considerat inadecvată protecția Sultanului.

În același timp, guvernul britanic l-a trimis în misiune în Turcia pe lordul Stratford, care a reușit să-l convingă pe sultan să respingă cererile rușilor.

Imediat după ce a aflat de eșecul diplomatic al lui Menșikov, Țarul a ordonat armatei ruse să intre în Moldova si Valahia , (principate autonome sub suzeranitatea otomană, în care Rusia era considerată ca un apărător special al bisericii ortodoxe), folosindu-se de pretextul eșecului rezolvării problemei Locurilor Sfinte.

Țarul Nicolae I a crezut că puterile europene nu aveau să reactioneze la acțiunea rusă de ocupare a unor teritorii periferice aflate în sfera de influență otomană.

În această situație, sultanul a declarat război, armatele sale atacând forțele rusești în apropierea langa Tulcea.

Ca răspuns, flota rusă a atacat flota otomană pe care a distrus-o în la 30 noiembrie 1853 in batalia de la Sinope.

Distrugerea flotei otomane și creșterea amenințării rusești au alarmat guvernele francez și britanic, care au luat măsuri imediate pentru ajutorarea turcilor.

După ce Rusia a ignorat un ultimatum anglo-francez, care cerea retragerea din Principatele Dunărene, Marea Britanie și Franța au intrat în război de partea otomanilor.

 

 

 

Discuţii premergătoare semnării tratatului de la Paris – 1856

 

 

 

 

 

Negocierile de pace au început în 1856 , în Rusia fiind pe tron un nou țar Alexanru al II-lea, privilegiile speciale ale Rusiei în Principatele Dunărene fiind transferate către grupul Marilor Puteri. Astfel, Țările Române au intrat sub protecția aliaților, iar Moldova a primit înapoi sudul Basarabie , ocupată de ruși încă din 1806.

În plus, navelor de luptă ale tuturor națiunilor le-a fost interzis accesul în Marea Neagră. Flota rusă fusese deja distrusă în timpul războiului. Mai mult, țarul și sultanul au fost de acord să nu mai înființeze nici un arsenal naval militar pe țărmurile mării.

Clauza Mării Negre a fost o prevedere extrem de dezavantajoasă pentru Rusia, datorită scăderii drastice a amenințării țariste la adresa turcilor. Mai mult, Marile Puteri au acționat în direcția respectării independenței și integrității Imperiului Otoman.

Se presupune că înfrângerea din acest război l-a făcut țarul Alexandru al II-lea să ia măsura abolirii iobagiei.în 1861.

Războiul Crimeii a produs un exod în masă al tatarilor către teritoriile otomane, ducând la depopularea gravă a peninsulei. Stalin, după Al II-lea Război Mondial, a deportat toți tătarii din Crimeea în Siberia.

 

 

 

 

 

1862: S-a născut Aristide Briand, om politic şi diplomat francez,  prim-ministru şi ministru de externe în repetate rânduri; unul dintre iniţiatorii Conferinţei de la Locarno (1925), ai Pactului Kellog-Briand (1928) şi ai proiectului creării blocului Pan-Europa, sub hegemonia Franţei.

A fost distins Premiul Nobel pentru Pace în anul 1926, împreună cu germanul Gustav Stresemann; (m. 1932).

 

 

 

 

 

 

 

 

1868: S-a născut Maxim Gorki, scriitor rus; (d. 1936).

 

 

 

 

 

Dictionar politic - Maxim Gorki

 

 

 

 

 

 1871: S-a înființat Comuna din Paris, rezultatul unei revolte in Paris după înfrângerea Franței în războiul franco-prusac,  declanșată în principal din cauza dezastrului suferit în război și din cauza crescândei nemulțumiri în rândul muncitorilor francezi.  

 

 

 

 

 

Comuna din Paris sau " A Patra Revolutie Franceza" – De prin lume ...

 

 

 

 

 

Începând cu această dată, Parisul, capitala Franței înfrânte în război de Prusia a avut un guvern care a stat la conducere până la 28 mai 1871, când a intervenit o ruptură între anarhiști și marxiști. Ambele grupuri o consideră prima preluare a puterii de către clasa muncitoare.

Comuna din Paris a acționat doar ca autoritate locală, exercitând puterea în Paris timp de două luni.

Condițiile în care s-a format, decretele sale controversate și sfârșitul violent au făcut, însă, din ea unul dintre cele mai importante episoade politice ale vremii.   

Deoarece Comuna a rezistat în total doar șaizeci de zile, doar câteva decrete au fost chiar aplicate. Printre acestea se numărau:

 •  separarea bisericii de stat

 • abolirea muncii pe timp de noapte în sutele de brutării din Paris;

 • acordarea de pensii concubinelor necăsătorite și copiilor membrilor Gărzii Naționale uciși la datorie;

 • libera returnare de către casele de amanet a uneltelor muncitorilor și a obiectelor casnice în valoare de până la 20 de franci, luate în timpul asediului;

 • amânarea datoriilor comerciale și abolirea dobânzii;

 • dreptul angajaților de a prelua și de a conduce o întreprindere în cazul în care este abandonată de proprietar; Comuna a recunoscut totuși, dreptul la compensație proprietarului anterior.

 La 21 mai, Comuna a fost atacată de elemente ale armatei franceze (inclusiv foști prizonieri de război eliberați de germani), fiind întărită în ritm rapid cu trupe ale guvernului de la Versailles condus de Thiers.

Până la 27 mai mai rămăseseră doar câteva grupuri de rezistență, în cartierele sărace din estul Parisului . Luptele au luat sfârșit în după-amiaza și seara zilei de 28 mai. Conform unor legende, ultima baricadă a fost în rue Ramponeau din Belleville.

Mareșalul MacMahon a emis o proclamație: „Locuitorilor Parisului. Armata franceză a venit să vă salveze. Parisul a fost eliberat! La ora 4 soldații noștri au cucerit ultima poziție insurgentă. Astăzi, luptele au luat sfârșit. Ordinea, munca și siguranța vor renaște.”

 

 

 

 

 

 

1872: A decedat la Iași, Ludovic Steege (n. 6 septembrie 1813, București, Țara Românească), fost ministru cu diverse portofolii și ministru de finanțe al României între anii 1859-1865, în guvernele României din timpul domniilor lui Alexandru Ioan Cuza și a lui Carol I.

Fiu al farmacistului sas, Michael Taurgot Steege, stabilit la Bucureşti în anul 1821, studiază la München (1831-1833) şi Paris, unde-şi ia licenţa în drept şi doctoratul în medicină (1839). La întoarcerea în ţară (1841), se stabileşte la Iaşi, unde profesează medicina.

În perioada 1853-1858 este însărcinat cu organizarea serviciului medical de aici. Primeşte indigenatul în anul 1855.

  A fost un partizan al Unirii Moldovei cu Țara Românească cu vederi liberale, și a primit o serie de funcţii în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza: comisar în Comisia Dunării de la Viena (ianuarie 1859), delegat la Berlin pentru obţinerea recunoaşterii dublei alegeri (februarie-martie 1859), ministru al Lucrărilor Publice în Guvernul Moldovei condus de Ion Ghica (8 martie 1859-27 aprilie 1859), membru în Comisia Centrală de la Focşani, membru al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (1862), ministru de Finanţe (11 octombrie 1863-21 ianuarie 1865), în Guvernul Mihail Kogălniceanu.

După îndepărtarea lui Cuza face parte din delegaţia trimisă la Paris pentru susţinerea principelui străin şi în cea trimisă la Düsseldorf care ducea rezultatul plebiscitului alegerii lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen.

Face parte din Guvernul Ştefan Golescu ca ministru de Finanţe (17 august 1867-1 octombrie 1867), iar din aprilie 1868 este, din nou, membru al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Este trimis ca agent diplomatic la Viena, Petersburg şi Berlin (1868-1871).

  

 

 

 

 

 

 

 

1875: A fost înfiinţat primul serviciu românesc de poştă ambulantă, pe distanţa Bucureşti-Iţcani (Suceava), iar în 1867 pe relaţia Bucureşti – Varciorova.

După anul 1883 se introduc primele planuri pe linie de cartare, timbrele porto, serviciul de incaso şi mandatul telegrafic .

 

 

 

 

 

1881: A murit compozitorul rus  Modest Petrovici Musorgski ; (n. 1839).

 

 

 

 

 

 

 

Modest Mussorgsky | KAIROS

 

 

 

1882: În Franța, școala devine obligatorie.

 

 

 

 

 

1884: S-a născut Edvard Beneš, om politic cehoslovac; ministru de externe (1918-1935), prim-ministru (1921-1922), apoi preşedinte al R. Cehoslovace (1935-1938; 1940-1945, în emigraţie; 1945-1948); a reprezentat ţara la Conferinţa de Pace de la Paris (1918).

 

 

 

 

 

 

Edvard Beneš - Wikipedia

 

 

 

 

 

A fost unul dintre întemeietorii Micii Înţelegeri (1920-1921) și  împreună cu Nicolae Titulescu a căutat să avertizeze şi să obţină sprijinul democraţiilor occidentale împotriva politicii revizioniste promovate de ţările fasciste.

Alături de Thomaš Masáryk, a fost fondatorul Cehoslovaciei moderne; membru de onoare străin al Academiei Române din 1934; (m. 1948).

 

 

 

 

1888: S-a născut dramaturgul român Alexandru Kirițescu ; (d. 1961).

 

 

 

 

Gaitele. Nunta Din Perugia - Alexandru Kiritescu - eMAG.ro

 

 

 

 

 

S-a născut  la Pitești în familia unui funcționar ceferist. A început școala primară la Pitești, continuând la Alexandria și terminând liceul Gh. Lazăr din București.

Va urma cursurile Universității din București. După terminare obține un post de inspector pe lângă Teatrul Național din București. Debutul său în dramaturgie se produce rapid când autorul avea numai 22 de ani cu piesa Învinșii.

  Deși nu va atinge gloria fratelui său Nicolae în materie de texte de revistă Al. Kirițescu a scris multi ani pentru compania Durstoikir (Durma-Stoicovici-Kiretescu). Scriitor multilateral, Kirițescu atacă problematica vieții sociale contemporane lui în „trilogia burgheză”: Cea mai importantă piesă a sa a fost Gaițele.

În anii celui de-al Doilea Război Mondial a scris Dictatorul. După 1945 a făcut parte din colectivul de lectură al Teatrului National din București. A fost o muncă plină de responsabilitate, deoarece montările ce s-au făcut au trebuit să țină cont atât de faptul că Teatrului Național din București a fost grav avariat în august 1944 în urma bombardamentelor, precum și de dorința autorităților de a monta doar operele unor anumiți autori, apreciați de regimul comunist. Ultimii ani ai vieții a trăit în imobilul de pe strada Jean Louis Calderon (fostă Al. Sahia) la nr. 40 din București. Alexandru Kirițescu s-a stins din viață la 9 aprilie 1961.

 

 

 

 

 

1910: Francezul Henri Fabre a experimentat cu succes primul hidroavion in Marea Mediterana, lângă Martigues, în apropiere de Marsilia.

 

 

 

History Hour: Henri Fabre flies first seaplane in 1910

 

 

 

 

 

 

 

1915: În București, la Ateneu a avut loc prima audiție a Simfoniei a II-a de George Enescu, dirijată de compozitor.

 

 

 

 

 

1921: S-a născut Dirk Bogarde, actor britanic; (d. 1999).

 

 

 

 

 

 

Dirk Bogarde (1921-1999), 78, UK actor - YouTube

 

 

 

 

 

1923: Este promulgată de regele Ferdinand I, prin decret regal, Constituția României Mari, votată de Parlamentul României la 26 martie 1923, una dintre cele mai avansate și democratice constituții din Europa acelui timp.

  Constituţia era o actualizare a celei din 1866, din care modifica total sau parţial 20 de articole, introducea alte 7 articole noi şi reformula sau completa 25 de articole.

Aceasta prevedea un parlament bicameral, din care Camera Deputaţilor se alegea prin vot universal, iar Senatul era compus din membri aleşi din diferite grupări (Camera de Comerţ, cadre didactice etc.) şi din senatori de drept: reprezentanţi ai cultelor, preşedintele Academiei Române, foşti preşedinţi ai fiecărei camere legislative, foşti senatori şi deputaţi.

A funcţionat în perfectă ordine până în februarie 1938, cand regele Carol al II-lea a iniţiat o Constituţie nouă, care întărea puterea regală şi limita libertăţile democratice.

Abandonată definitiv odată cu abdicarea forţată a Regelui Mihai I, la 30 decembrie 1947, Constituţia a fost înlocuită ulterior cu una după modelul sovietic

 

 

 

 

 

1926: S-a născut  Ioan Ioanid, jurnalist român la  postul de radio „Europa Liberă”; (d. 2003).

 

 

 

Ion Ioanid (1926-2003) - Memorialul Victimelor Comunismului şi al ...

 

 

 

 

 

 

 

1930: Regimul republican turc, condus de Mustafa Kemal Ataturk, a schimbat oficial numele oraselor Angora si Constantinopol în Ankara (anticul „Ancyra”) și, respectiv, Istanbul.

 

 

 

1936: S-a născut la Arequipa (in Peru), scriitorul si politicianul peruan, Mario Vargas Llosa.

Mario Vargas Llosa, invitat la Cluj

Între 1950 si 1952 a urmat cursurile unei scoli militare din Lima – experienta descrisa in primul roman, ”Orasul si cainii” (1963).

In 1955 s-a casatorit cu o matusa, provocand mare scandal in familie, divortand de aceasta in 1964. Un an mai tarziu, s-a casatorit cu verisoara lui, Patricia.

Intre timp, a lucrat in Franta ca profesor de spaniola si ziarist, dupa ce a obtinut un doctorat in filozofie si litere la “Universitatea Complutense” din Madrid (1959).

Dupa o tinerete in care a cochetat cu ideile comuniste, spre marturitate s-a delimitat de politica lui Fidel Castro si chiar l-a acuzat de servilism pe Gabriel Garcia Marquez, care i-a fost un bun amic pe vremuri. In anii 80, Vargas Llosa a devenit un foarte activ politician si a devenit cunoscut pentru luarile de pozitie in favoarea liberalismului de piata si a admiratiei pentru “doamna de fier”, Margaret Thatcher.

In 1988, a infiintat formatiunea politica Movimiento Liberdad, care a intrat in componenta Frontului Democratic. Din partea acestui front, a candidat la presedintia tarii in alegerile prezindentiale din Peru in 1990, dar a pierdut in al doilea tur de scrutin in fata lui Alberto Fujimori.

Romanele lui  Mario Vargas Llosa: Casa Verde, 1966 ; Conversatie la catedrala, 1969 ; Pantaleone si vizitatoarele, 1973; Matusa Julia si condeierul, 1977; Razboiul sfarsitului lumii, 1981; Istoria lui Mayta, 1984; Cine l-a ucis pe Palomino Molero?, 1986; Povestasul, 1987; Elogiu mamei vitrege, 1988; Lituma in Anzi, 1993; Caietele lui Don Rigoberto, 1997.

 

 

 

 

 

 

 

  1939: Cucerirea Madridului de către trupele anticomuniste conduse de generalul nationalist Francesco Franco, a incheiat razboiului civil din Spania, declanșat de acesta în 1936 împotriva guvernului republican de stânga, aservit URSS.

 

 

 

 

 

Generalissimo Francisco Franco

Foto: generalul  Franco

 

 

 

 

1941: A murit scriitoarea britanică Virginia Woolf; (n. 1882).

 

 

 

 

 

Virginia Woolf i la cambra pròpia | Catorze.cat

 

 

1943: A decedat muzicianul rus Serghei Rahmaninov.

 

 

 

Serghei Rahmaninov – “Vocaliza” - Societatea Culturala

Serghei Rahmaninov, unul dintre cei mai mari compozitori şi pianişti din secolul al XX-lea, s-a născut la Oneg, în apropiere de Novgorod, la 1 aprilie 1873, într-o familie de nobili care slujise ţarilor încă din secolul al XVI-lea.

Odată cu izbucnirea sângeroasei revoluţii bolşevice în 1917, Rahmaninov, fiu de nobil, şi-a dat seama pe bună dreptate că nu va fi în siguranţă în „noua Rusie a Sovietelor“ şi a părăsit ţara împreună cu soţia şi cele două fiice ale sale.

După o perioadă în care a stat în Danemarca, unde a susţinut numeroase concerte, remarcându-se şi ca strălucit interpret, s-a stabilit în Statele Unite, la New York.

In URSS creațiile sale au fost multa vreme interzise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1948: Au avut loc primele alegeri parlamentare de după instaurarea puterii comuniste în România. Alegerile au fost “câștigate”de către Frontul Democrației Populare, o creație comunistă .

 

 

 

 

1949: A decedat violonistul și compozitorul român Grigoraș Dinicu; (3 aprilie 1889).

 

 

 

 

 

 

1954: S-a născut la București politicianul și diplomatul român Adrian Severin.

 

 

 

 

 

 

 

Momente esențiale din viața lui Adrian Severin - Caţavencii

 

 

 

 

Adrian Severin este un politician și diplomat român, fost membru al Partidului Democrat (actual PDL), fost membru al Partidului Social Democrat, din care a demisionat în urma unui scandal de corupție. Adrian Severin a fost condamnat definitiv în noiembrie 2016 la 4 ani de închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență. 

A părăsit PD, alături de alți foști lideri ai partidului, după ce conducerea acestui partid a fost câștigată de Traian Băsescu. Între 12 decembrie 1996 și 29 decembrie 1997 a deținut funcția de ministru de externe al României.

Din septembrie 2005 Adrian Severin a fost euroobservator român în Parlamentul European, pentru ca odată cu aderarea României la Uniunea Europeană să devină europarlamentar.

În cadrul Parlamentului European, Adrian Severin a fost președinte al delegației socialiste române din cadrul Grupului Socialist.

Adrian Severin a fost deputat în Parlamentul României între 1990-2008. În legislatura 1990-1992 a fost deputat ales pe listele FSN.

În legislatura 1992-1996 a fost deputat ales pe listele PD. În legislatura 1996-2000 a fost deputat ales pe listele PD, iar din aprilie 2000 a devenit deputat independent. În legislatura 2000-2004 a fost ales pe listele PDSR, a devenit membru PSD din iunie 2001.

 

 

 

 

1957: A decedat Gheorghe Tăttărăscu, academician si prim-ministru liberal al Romaniei (1934-1937), detinut politic in timpul regimului comunist.

 

 

 

 

 

Gheorghe Tătărescu - Alchetron, The Free Social Encyclopedia

 

 

 

 

 

1959: Consiliul de Stat al Republicii Populare Chineze a dizolvat guvernul Tibetului.

 

 

 

 

1964: A început să emită Radio Carolina, primul post de radio-pirat, amplasat pe o platformă maritimă în apele internaționale din apropierea coastei de sud-est a Angliei.

 

 

Radio Caroline - sasradiogroup

 

 

 

 

 

 

1969: A decedat generalul  american Dwight Eisenhower, unul dintre marii comandanți care au contribuit la victoria Națiunilor Unite împotriva Germaniei naziste în al Doilea Război Mondial.

 

 

 

 

 

General Dwight Eisenhower US Army seated portrait 1943 Photo Print ...

 

 

 

 

 

 

A fost comandant suprem al armatelor aliate debarcate în Nordul Africii (1943), în Sicilia (1943) și în Vestul Europei (1944 – 1945). A fost primul comandant suprem al forțelor armate ale NATO (1949 – 1952) și președinte al SUA între anii 1953 și 1961.

Doctrina sa, susținând protecția împotriva comunismului, a marcat profund politica internă și externă a Statelor Unite ale Americii pe parcursul anilor 1950 și 1960.

Dwight D. Eisenhower,  s-a nascut in 14 octombrie 1890, in Texas, fiind al treilea din cei sapte copii ai familiei. In 1916, s-a casatorit cu Mamie Geneva Doud, insa nu prea as avut timp sa stea langa ea, fiind implicat in diverse actiuni militare.

Dupa atacul de la Pearl Harbor, generalul George C. Marshall i-a cerut sa se mute la Washington si sa prea conducerea Fortelor Aliate care in noiembrie 1942 au ajuns in nordul Africii, pentru Ziua D. De altfel, prestigiul l-a dobandit pe fronturile de lupta  din cel de-al Doilea Razboi Mondial .

Doctrina sa politica in timpul mandatelor de presdinte pe care le-a castigat ,a sustinut in primul  rand  protectia impotriva comunismului si  a marcat profund politica interna si externa a Statelor Unite ale Americii pe parcursul anilor 1950 si 1960, intr-o America in care Razboiul Rece provoca probleme mari, mai ales ca SUA si Rusia erau intr-o incrncenata cursa a înarmarilor.

In septembrie 1955, Eisenhower a suferit un atac cardiac, fiind spitalizat pentru sapte saptamani. Si-a revenit si, un an mai tarziu, a candidat pentru un al doilea mandat ca presedinte al SUA.

S-a stins din viata, in urma unei indelungi suferinte, in data de 28 martie 1969, intr-un spital din Washington, fiind inmormantat in data de 2 aprilie in Abilene, Kansas, langa fiul sau, Doud, decedat la varsta de 3 ani, in 1921.

 

 

1974: Marea Adunare Nationala (parlamentul RSR) a instituit functia de presedinte al Romaniei comuniste si l-a ales in aceasta functie pe secretarul general al PCR, Nicolae Ceaușescu, care devine astfel primul președinte al României.

 Se menţinea, totodată, instituţia Consiliului de Stat, al cărui preşedinte rămânea tot N. Ceauşescu.

 

 

 

1979: Se produce un accident la centrala nucleară Three Mile Island (Pennsylvania), cauzat de o defectiune a sistemului de racire ce a condus la supraincalzirea miezului reactorului.

 

 

 

1983: Consiliul de Stat  al României comuniste a adoptat Decretul privind declararea animalelor, înstrăinarea și tăierea bovinelor și cabalinelor, prin care se interzicea crescătorilor de animale, sub amenintarea unor pedepse aspre cu inchisoarea, sacrificarea acestora pentru consumul propriu .

În același an Consiliul de Stat a adoptat Decretul privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor și al mașinilor de scris, prin care se introducea controlul polițienesc asupra folosirii acestor aparate.

 

 

 

1985: A murit Marc Chagall, renumit pictor si scenograf francez de origine rusă.

 

 

 

 

 

Marc Chagall (n. 7 iulie 1887, Vitebsk, Belarus – d. 28 martie 1985, Saint-Paul-de-Vence, Franța), a fost un pictor modern. Stilul său de pictură este considerat ca deosebit de original și poetic, , și strâns legat de cultura ebraică.

Și un citat :

„Am ales pictura, căci îmi era la fel de vitală ca aerul. Mi s-a părut o fereastră prin care pot să-mi găsesc scăparea într-o altă lume.”- Marc Chagall –

 

 

 

 

 

1986: S-a nascut Lady Gaga, cântăreață americană de muzica uşoară.

Lady Gaga (n. Stefani Joanne Angelina Germanotta, 28 martie 1986) este o cântăreață americană, câștigătoarea a șase premii Grammy.

 

 

 

 

 

 

Primul contract cu o casă de înregistrări l-a semnat la vârsta de 18 ani, dar a obținut succesul scontat abia după semnarea contractului cu Streamline Records, o divizie a casei Interscope Records.

La începuturi a a  compus  pentru mai mulți artiști sub contract la Interscope Records, precum Fergie, Britney Spears, Black Eyed Peas și Pussycat Dolls, înainte ca Akon să-i descopere puterea vocală, oferindu-i un contract cu propria casă de discuri, Kon Live Distribution.

Până în prezent a vândut peste 50 milioane de albume și 100 de milioane de discuri single în toată lumea.

În vara lui 2010 artista a depășit recordul de 17 milioane de fani pe rețeaua socială facebook și numără nu mai puțin de 6 milioane de follower-i pe Twitter .

În acest moment, Lady Gaga are peste 25 de milioane de „follower”-i pe Twitter si peste 51 de milioane de fani pe Facebook.

La data de 24 Octombrie Lady Gaga a depășit bariera de 1 miliard de vizualizări pe situl oficial YouTube, fiind prima artistă din istoria muzicii și a YouTube-ului care a realizat un miliard de vizualizări .

 

 

 

1990: Președintele George Bush l-a decorat postmortem , pe cvadruplul campion olimpic de culoare James Cleveland „Jesse“ Owens (1913–1980), cu Medalia de aur a Congresului.

În august 1936 la  Jocurile Olimpice de vară au avut loc la Berlin, capitala Germaniei, fuhrerul Adolf Hitler a folosit jocurile pentru a face propagandă  regimului  nazist.

A cheltuit sume enorme pentru pregătirea atleților germani și a sperat să încununeze cu lauri mitul rasei superioare, „rasa ariană” albă, a europenilor nordici.

Rezultatele lui Owens au năruit toate aceste planuri, atletul american de culoare câștigand patru medalii de aur.

 

 

1994: A murit la Paris marele dramaturg francez de origine română Eugen Ionesco, pionier al teatrului absurdului.

 

 

Ionesco, Eugène

 

 

 

Eugen Ionescu (n. 26 noiembrie 1909, Slatina – d. 28 martie 1994, Paris), cunoscut în afara României sub numele de Eugène Ionesco, conform ortografiei franceze, a fost un scriitor de limbă franceză originar din România, protagonist al teatrului absurdului și membru al Academiei Franceze (fotoliul nr. 6).

Obișnuia să declare că s-a născut în anul 1912, ori din pură cochetărie, ori din dorința de a crea o legătură între nașterea lui și moartea marelui său precursor Ion Luca Caragiale.

Tatăl său, Eugen Ionescu, român, era avocat, iar mama, Marie-Thérèse (născută Ipcar) avea cetățenie franceză. În copilărie Eugen Ionescu și sora sa au simțit pe pielea lor drama destrămării căminului: mama a pierdut custodia copiilor, iar tatăl i-a readus pe amândoi copiii în România.

Marta Petreu susține că Marie-Thérèse Ipcar ar fi fost evreică, iar Florin Manolescu  va relua această afirmație în capitolul consacrat dramaturgului din Enciclopedia exilului literar românesc. Fiica scriitorului, Marie-France Ionesco, a demonstrat însă cu acte că bunica sa, Marie-Thérèse, era de confesiune protestantă și că nu este adevărată afirmația lui Mihail Sebastian  din Jurnal că aceasta s-ar fi convertit la creștinism abia înainte să moară.

După ce mama sa a pierdut procesul de încredințare a minorilor, copilul Ionescu și-a continuat educația în România, urmând liceul la Colegiul Sfantul Sava din Bucuresti.

Se înscrie la Facultatea de Litere din București, obținând licența pentru limba franceză. Terminând cursurile universitare în 1934, este numit profesor de franceză la Cernavoda; mai târziu este transferat la București.

În 1936 se căsătorește cu Rodica Burileanu, iar în 1938 pleacă la Paris ca bursier. Acolo lucrează ca atașat cultural al guvernului Antonescu pe lângă guvernul de la Vichy.

Tot acolo își scrie și teza de doctorat “Tema morții și a păcatului în poezia franceză” pe care nu o va susține niciodată. Numirea sa în postul de atașat cultural la legația României din Paris se datorează politicii pe care Mihai Antonescu, ministrul de Externe a dus-o de a salva mai mulți intelectuali români, trimițîndu-i ca să lucreze în diplomație în țările de care erau legați sufletește, pe filo-germani în Germania sau pe filo-francezi în Franța.

Prima lui piesă de teatru, La Cantatrice Chauve (“Cântăreața cheală”) a fost reprezentată la 11 mai 1950 la Théatre de la Huchette în regia lui Nicholas Bataille, pusă în scenă la sugestia doamnei Monica Lovinescu  fiind primită cu răceală de public și de critică.

Piesa relua o alta, scrisă în limba română, și intitulată Englezește fără profesor, publicată din nou în limba natală abia după 1990 si se va impune treptat după ce o serie de mari oameni de cultură francezi scriu articole entuziaste despre ea și va deveni cea mai longevivă piesă a acestui mic teatru parizian, Théatre de la Huchette, a cărui sală era comparabilă cu cea a Teatrului Foarte Mic de la noi. Urmează o perioadă foarte fecundă, în care autorul prezintă, an de an, câte o nouă piesă.

Sălile de teatru rămân goale, dar treptat începe să se formeze un cerc de admiratori care salută acest comic ivit din absurd, unde insolitul face să explodeze cadrul cotidian.

Teatrul cel mai de seamă al Franței, La Comédie Française, prezintă în 1966, pentru prima dată, o piesă de Ionescu, Setea și Foamea și apoi piesa Regele moare. Anul 1970  îi aduce o importantă recunoaștere: alegerea sa ca membru al Academiei Franceze, devenind prin aceasta primul scriitor de origine română cu o atât de înaltă distincție.

În anul 2009 a fost declarat membru post-mortemal Academiei Romane.

Cu ocazia centenarului nașterii scriitorului, în anul 2009 opera lui Eugen Ionescu a fost celebrată oficial în întreaga lume, la propunerea României și a ambasadorului acestei țări la UNESCO, criticul literar profesor Nicolae Manolescu .

Autorului i-au fost consacrate numeroase manifestări culturale, atât în țară, cât mai ales în străinătate.

Cu această ocazie, fiica sa Marie France Ionesco, posesoare a drepturilor de autor, domiciliată la Paris, a protestat puternic împotriva prezentării lui Eugen Ionescu drept autor român, argumentând că toate piesele sale au fost scrise în limba franceză

 

 

 

1994 : A decedat generalul român  Ștefan Gușe, fost  adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major ; (n. 17 aprilie 1940 în  satul Spătaru, comuna Costești, județul Buzău).

 

 

 

 

 

 

ALO, MOSKVA! - Romania Military

 

 

 

 

 

 

A  îndeplinit funcția de șef al Marelui Stat Major al Armatei Române în perioada 1986-1989.

 

 

 

 

1995: A fost înființat Teatrul George Ciprian din Buzău.

 

 

 

2001: A decedat academicianul și geologul Ion Bancilă; ( n.1901).

 

 

 

 

2002: A decedat regizorul Bill Wilder, laureat a sase premii Oscar pentru comediile sale; (n. 22 iunie 1906).

Austriac de origine, a activat ca regizor de film și scenarist cea mai mare parte a carierei sale în SUA. Este considerat unul dintre cei mai strălucitori  regizori ai epocii de aur din Hollywood.

Billy Wilder

Wilder a fost primul cineast  care a câștigat premiile Oscar în calitate de producător, regizor și scenarist, pentru același film – The Apartment, film în care erau distribuiți în rolurile principale actorii Shirley Mc.Laine și Jack Lemmon.

 

 

 

 

2004: A decedat actorul britanic Peter Ustinov, laureat al premiului Oscar si membru al Academiei de Arte Frumoase din Paris; ( n,16 aprilie 1921).

 

 

 

 

Peter ustinov egot

 

 

 

 

 

  2012: A decedat în urma unui stop cardiac, marele actor român, scenarist și autor al mai multor volume de versuri Ştefan Radoff.

Născut la  1 decembrie 1934, comuna Buftea, județul Ilfov, a fost fiul lui Ion (Ioan) Radof (născut în Basarabia, în comuna Cot-Chitai, plasa Ismail, județul Cetatea Albă) și al Mariei Radof (născută Nicolae), din comuna Butimanu, plasa Răcari, județul Ilfov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştefan Radof - poza 4

 

 

 

La data 3 martie 1953 Ștefan Radoff  a fost arestat de Securitate, judecat și condamnat de Tribunalul Militar Teritorial 2, la cinci ani muncă silnică, pentru uneltire împotriva orânduirii de stat.

Familia a înaintat recurs, care a fost aprobat ca urmare a Convenției de la Geneva din Mai 1955.

Deși amnistiat, și-a satisfăcut stagiul militar la o unitate de construcții a D.G.S.M.

După lăsarea la vatră, în 1958, a încercat să devină student la Institutul de Teatru.

După trei săptămâni a fost descoperit dosarul său, iar el exmatriculat.

A lucrat ca manipulator de mărfuri și ambalaje la O.C.L. Alimentara 23 August în halele Obor, apoi ca funcționar comercial.

În toamna anului 1960 a fost admis la Institutul de Teatru, prin garanția politică a maestrului Radu Beligan – care fusese profesorul său în prima tentativă de admitere – și a rectorului facultății, maestrul Costache Antoniu a cărui clasă a absolvit-o în 1964.

În anul 1962 s-a căsătorit cu Doina Hossu, profesoară de fizică și matematici.

Și-a început cariera artistică la teatrul din Piatra-Neamț, din anul 1965 devenind actor al Teatrului Nottara.

A fost conferențiar la Academia de Teatru și Film (1990-1994) și profesor la Academia de Artă, Universitatea Hyperion (1996 – 2000), activitate din care s-a retras din acuza degradării învățământului de specialitate.

A fost poet și membru al Uniunii Scriitorilor, din 1991, al UNITER și al Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR).

2016:  A decedat la Cluj-Napoca matematicianul român Petru Mocanu (n. 1 iunie 1931, Brăila), membru titular al Academiei Române (din 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terminat Facultatea de Matematică la Universitatea Victor Babeș din Cluj Napoca în 1953. A făcut studii de aspirantură (doctorat) tot acolo în perioada 1954–1957, și a luat doctoratul în 1959 având conducător științific pe acad. George Cǎlugăreanu.

A fost asistent (1953–1957), lector (1957–1962), conferențiar (1962–1970) și profesor universitar din 1970 la universitatea clujeană. A fost profesor vizitator la Institutul Politehnic din Conakry (Guineea, 1966-1967) și la Bowling Green State University, Ohio (USA, 1992).

În perioada 1990-1992 a fost prorector al Universității Babeș-Bolyai, între anii 1966–1984 și 1990–2000 șeful catedrei de Teoria Funcțiilor, intre anii 1968–1976 și 1984–1987 decan al Facultății de Matematică, iar în perioada 1961–1963 și șef de catedră (prin cumul) la Institutul Pedagogic din Târgu Mureș.

Realizările sale din domeniul ştiinţei sunt impresionante: 187 de articole ştiinţifice şi două monografii: Teoria Geometrică a Funcţiilor Univalente, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1999 (în colaborare cu T. Bulboacă şi G. S. Sălăgean) şi Differential Subordinations: Theory and Applications, Marcel Dekker, Inc., New York, Basel, 2000 (în colaborare cu S. S. Miller – SUA).

A fost conducător de doctorat din 1972 și are peste 30 doctoranzi care au obținut titlul de doctor. I s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa al universităților din Sibiu (1998) și Oradea (2000). Din 2007 este cetățean de onoare al municipiului Brăila.

A fost membru corespondent al Academiei Române din 1992, membru titular din 2009, membru al Societății de Științe Matematice din România (președinte în perioada 1996–2003), și membru al Societății Americane de Matematică (AMS).

Pe parcursul carierei universitare a predat cursul de bază de Analiză complexă și alte cursuri speciale ca Teoria geometrică a funcțiilor, Funcții univalente, Spații Hardy, Teoria măsurii, Subordonări diferențiale, Difeomorfisme în planul complex. A fost redactor șef al revistei Mathematica (Cluj) al Academiei Române.  

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

 

Sfântul Ilarion cel Nou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfantul Cuvios Ilarion cel Nou; Pomenirea mortilor

 

 

 

Sfântul Ilarion cel Nou  şi-a pus viaţa în slujba Domnului de la o vârstă fragedă şi a petrecut mulţi ani ca pustnic. Pentru viaţa sa sfântă, fără cusur, a fost hirotonit preot şi mai apoi egumen al Mănăstirii Palechitului, de lângă Dardanele. Sf. Ilarion a primit de la Dumnezeu darul înaintevederii şi a facerii de minuni. 

Prin rugăciune a adus ploaia în timpul unei secete şi asemeni profetului Elisei a despărţit apele unui râu, a izgonit fiarele rele de pe holde, le-a umplut mrejele pescarilor cu peşte atunci când nu puteau pescui nimic şi a făcut multe alte minuni. Mai mult de atât, el vindeca bolnavii şi izgonea demonii.

Cuviosul Ilarion a fost starețul mănăstirii Pelechit din Helespont, in Asia. 
Sf. Ilarion a pătimit în Joia cea Mare şi Sfântă în anul 754, în timpul lui Leon Armeanul (813-820), când comandantul de armată Lakhanodrakon a atacat pe neaşteptate mănăstirea Palechitului în căutarea închinătorilor la icoane intrând cu forţa în biserică şi în timpul slujbei care se ţinea a aruncat Sfintele Daruri pe jos.

 Atunci au fost arestaţi patruzeci şi doi de călugări, puşi în lanţuri, trimişi la Edessa şi ucişi. Cei rămaşi au fost oribil mutilaţi  bătuţi, arşi, mânjiţi pe faţă cu smoală şi unora li s-a tăiat nasul.

Sf. Ilarion a murit în timpul acestei persecuţii pentru că a cinstit sfintele icoane, fiind alungat în surghiun la Efes, și acolo a pierit in temniță.
Sf. Ilarion a lăsat moştenire lucrări spirituale cu îndrumări morale pentru o viaţă duhovnicească.

 

 

 

 

 

Video: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HOSTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox.ro

 3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric.

 4. e.maramures.ro

 5. Wikipedia.ro

 6. Rador.ro

28/03/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: