CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 29 IUNIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 29 iunie în istoria noastră

Anul 120 e.n.:  Două diplome militare descoperite în Transilvania la Porolissum și Cășeiu, vorbesc de Dacia Superior.

Aceste diplome reprezintă prima atestare documentară a Daciei Superior, înființată pe vremea împăratului roman Hadrian (117–138), în urma reorganizării provinciei Dacia Augusti, cauzată de atacurile repetate ale sarmaților iazygi și roxolani.

Aceste atacuri au modificat opțiunile militare strategice ale organizării Daciei romane, determinând apariția provinciilor Dacia SuperiorDacia Inferior și Dacia Porolissensis.

11 august 106 d.H – O diplomă militară romană (descoperită la ...

În diploma militară descoperită la Porolissum (azi, satul Moigrad din judeţul Sălaj), se menţionează pentru prima dată un guvernator al Daciei Superior: Cn. Minucius Faustinus Sex. Iulius Severus (119/120 – 127).

Guvernatorul avea rangul de legat pretorian, faţă de cel de legat consular pe care îl avea pe vremea Daciei Augusti.

Aceste diplome datate la 29 iunie 120, sunt   primele care dovedesc schimbări în organizarea administrativă a Daciei,  respectiv existenţa Daciei Superior, formată din zona nordică a fostei provincii Dacia, până la Arieș și Mureșul superior.

Sediul guvernatorului Daciei Superior era la Apulum (azi Alba Iulia).

Ca suprafaţă, Dacia Superior cuprindea Transilvania, Banatul şi vestul Olteniei, acoperind cea mai pare parte a Daciei Augusti.

Această organizare teritorială va fi menţinută până pe vremea împăratului Marcus Aurelius (161-180), când provinciile Daciei romane vor fi restructurate din nou, ca urmare a noilor nevoi strategice militare

Având în vedere faptul că Legiunea a IV-a Flavia Felix fusese transferată la Singidunum, în Dacia Superior rămânea o singură legiune, a XIII-a Gemina, ceea ce înseamnă că guvernatorul provinciei avea să fie de acum încolo de rang praetorian.

Inițial, Dacia Inferior si Dacia Porolissensis, neavând nicio legiune, erau  conduse de un procurator Augusti.

1400: A început domnia lui Alexandru cel Bun în Moldova (până la 1 ianuarie 1432).

Alexandru cel Bun, domn al Moldovei, Fragment frescă de la mănăstirea Suceviţa.

Alexandru cel Bun, fiul lui Roman I Muşatinul, vine la domnia Ţării Moldovei susţinut militar de Mircea cel Bătrîn (domn al Munteniei), care îşi dorea un aliat în scaunul de la Suceava.

Predecesorul său, la domnia Moldovei, Iuga, este luat ostatic în Muntenia de Mircea cel Bătrîn, unde probabil şi va muri ulterior fără a reveni în Moldova.

A fost un domn paşnic, de unde şi numele  de “cel Bun“, un bun gospodar, continuînd politica de extindere dusă şi de Roman I Voievod.

Ţara Moldovei s-a întins încetul cu încetul de la nucleul unde se formase, regiunea din nord-vest cu capitala la Suceava, cu marele oraş Baia din ce în ce mai mult. 

Moldova lui Alexandru cel Bun se întindea pînă la Marea Neagră, icluzînd şi Cetatea Albă la Nistru, mare cetăţuie, veche de pe vremea bizantinilor, deţinută apoi de negustorii genovezi.

 În momentul cînd Moldova  devine stăpînă pe această regiune, Cetatea Albă este încă în mîna genovezilor care acceptă însă suzeranitatea voievodului moldovean.

Mai tîrziu, în vremea lui Ştefan cel Mare, deasupra unei întrări in cetate, se va afla stema Moldovei, capul de bour, stemă care se mai vede şi astăzi.

Potrivit celor scrise de Grigore Ureche, Alexandru cel Bun a întreprins o importantă operă de organizare politică, administrativă şi ecleziastică a Moldovei.

A încurajat comerţul, confirmînd negustorilor polonezi un larg privilegiu în 1408, act în care este atestat pentru prima oară şi oraşul Iaşi.

 

Alexandru cel Bun impreuna cu soţia şi clerul întîmpină moaştele sfinte ale  Sfîntului mucenic Ioan cel Nou, venite la Suceava.

Pînă la Alexandru cel Bun Voievod, numirea lui Iosif ca Mitropolit în Moldova nu era primită de Patriarhul de la Constantinopol, care vroia să impună un mitropolit grec, fapt ce a creat o mare schismă între biserica moldovenească şi Patriarhia ecumenică (Patriarhia Constantinopolului).

Meritul lui Alexandru cel Bun a fost obţinerea acordul Patriarhului de recunoaştere a lui Iosif ca mitropolit canonic asupra întregii Moldove în anul 1401.

Delegatul în această privinţă a domnitorului a fost Grigore Ţamblac, originar din Tîrnova în Bulgaria, care a revenit de la Constantinopol cu un hrisov care recunoştea pe Iosif Mitropolit al Moldovei.

În 1402 (după alţi istorici în 1415) Alexandru cel Bun a adus de la Cetatea Albă la Suceava moaştele Sfîntului mucenic Ioan cel Nou.

În afară de consolidarea Mitropoliei Moldovei, Alexandru cel Bun a întemeiat două mănăstiri: Moldoviţa şi Bistriţa, în cea din urmă fiind ulterior înmormîntat

In calitate de vasal al lui Vladislav Jagello, i-a acordat acestuia sprijin militar în două bătălii purtate împotriva Cavalerilor Teutoni: la Grünwald, în 1410, și la Marienburg, în 1422, ambele fiind câștigate de către polonezi.

De asemenea, în timpul său, în 1420, au loc primele confruntări dintre Moldova și Imperiul Otoman.

 Turcii au asediat Chilia și Cetatea Albă, dar Alexandru a reușit să le apere.

Alexandru cel Bun a murit la 1 ianuarie 1432, în  urma lui   ramanand mai multi fii, care s-au luptat ani de zile intre ei pentru a ocupa tronul țării.

Detalii…  Alexandru cel Bun

1521:  Primul  document cunoscut, scris in limba româna – Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către Johannes Benkner, judele Braşovului.

 La Câmpulung-Muscel,  vechea capitală a Ţării Româneşti,  a fost redactat primul document  scris, din câte  sunt cunoscute până astăzi, în limba  română –  Scrisoarea lui Neacsu ot  Dlăgopole” (Câmpulung Muscel),  către Johannes Benkner, judele Braşovului (29-30 iun.1521), avertizându-l pe acesta despre  o invazie a turcilor asupra  Ardealului şi Ţării Româneşti, care tocmai se pregătea la sudul Dunării.

Scrisoarea   reprezintă primul text redactat în limba română, cu caractere slavone, care s-a păstrat pana in zilele noastre.

A fost descoperită în 1894 de Friedrich Stenner în arhivele Braşovului unde se păstrează şi astăzi, şi a fost redactată cel mai probabil în 29 sau 30 iunie 1521 la Dlăgopole (numele slav al oraşului Câmpulung-Muscel).

În scrisoare nu este menţionată data, stabilirea acesteia făcându-se pe baza evenimentelor istorice descrise şi a persoanelor implicate.

Din acea vreme mai există şi alte documente istorice privind campania de cucerire a Ungariei a sultanului Soliman al II-lea.

1602: Prin „Convenţia de la Cluj”, principele Sigismund Bathory ceda Transilvania împăratului Rudolf al II-lea (al Boemiei şi al Ungariei), de la care primise ducatele Oppeln și Ratibor și un venit de 50.000 ducați anual.

1819: S-a născut Nicolae Bălcescu, istoric şi scriitor, fruntaş al Revoluţiei de la 1848 din Muntenia.

Născut în București, într-o familie de mici boieri, era fiul pitarului Barbu și al „serdăresei” Zinca Petreasca-Bălcescu.

Va lua numele de familie al mamei sale, originară din Bălcești, Vâlcea, în locul celui al tatălui, Petrescu. Tatăl lui Nicolae Bălcescu a murit în anul 1824.

Nicolae Bălcescu avea doi frați: Costache și Barbu, precum și două surori: Sevasta și Marghioala.

Într-un alt document se mai pomenește și de o altă soră: Eleni.

A studiat la Colegiul Sfântul Sava, începând cu 1832, fiind pasionat de istorie, avându-l coleg pe Ion Ghica, iar ca profesori, între alții, pe Ion Heliade Rădulescu.

La 19 ani intră în armată, iar în 1840 participă, alături de Eftimie Murgu, Marin Serghiescu Naționalul, la conspirația Filipescu, care este descoperită, și este închis la Mănăstirea Mărgineni, unde a rămas doi ani, până la 21 februarie 1843, la plecarea domnitorului Ghica și venirea lui voda Bibescu.

 

Foto: Nicolae Balcescu,”sufletul revolutiei de la 1848″din Muntenia .21

1837: S-a născut la Iași,politicianul Petre P. Carp, unul dintre întemeietorii ”Junimii”și şef al Partidului Conservator (1907-1912), de mai multe ori ministru şi prim-ministru, critic literar şi traducător; (m. 19 iunie 1919, la Țibănești, Iași ). 

A urmat Facultatea de Drept și Științe Politice din cadrul Universității din Bonn, asolvită în 1862. 

Take Ionescu, "politicianul gură de aur", a murit din cauza unor stridii - Secretele lui Lovendal

A revenit la Iași și a contribuit la înființarea societății Junimea în primăvara anului 1864.

A participat activ la îndepărtarea domnitorului Al.Ioan Cuza de la conducerea Principatelor Unite.

A fost ales în numeroase rânduri deputat și senator în Parlamentul României, a îndeplinit numeroase funcții politice în cadrul guvernelor care au succedat la conducerea țării după abdicarea domnitorului Cuza, fiind ales de două ori președinte al Consiliului de Miniștri.

A activat în cadrul diplomației românești îndeplinind funcțiile de agent diplomatic la Viena, Berlin, și Roma.

1857: S-a născut la Brașov compozitorul, profesor și publicist  Iacob Mureșianu; d.25 mai 1917, Blaj.

A fost un maestru al muzicii corale; unul dintre întemeietorii și creatorii artei muzicale românești. A început studiile muzicale la Brașov (1867–1871) cu profesorul Novotny (pian, teorie, solfegiu).

A urmat Universitatea Tehnică din Viena, apoi a studiat Pianul și Compoziția la Universitatea de muzică și teatru din Leipzig, la terminarea căreia a fost distins cu premiul „Mendelssohn”, acordat celor mai buni studenți. 

Iacob Muresianu, personalitate de seama în dezvoltarea muzicii românesti", | Episcopia Greco Catolica - Oradea

Întors în țară, și-a început cariera pedagogică și dirijorală la Năsăud, conducând Reuniunea de cântări și muzică, și-a continuat-o la Brașov, unde a fost urmașul compozitorului bucovinean Ciprian Porumbescu  la Reuniunea de cântări și gimnastică, dar și cantor la Biserica ortodoxă, iar odată cu mutarea sa la Blaj, a fost dirijor al Corului Catedralei Mitropolitane și al Corului Asociației meseriașilor din oraș, aici rămânând până la sfârșitul vieții.

A fost fondator al primei reviste cu specific muzical din Ardeal, Musa Română, pe care a condus-o până în 1907, publicând în paginile ei majoritatea creațiilor pentru pian, corale și vocale.

A creat opere și balade inspirate din folclor și istorie: balada Mănăstirea Argeșului, balada Brumărelul, poemul Năluca, balada Erculeanu, poemul dramatic Brâncoveanu Constantin, Uvertura Ștefan cel Mare, lucrări pentru pian și instrumentale; a publicat cântece populare, contribuind la coagularea unui puternic curent național în Transilvania.

1866: Parlamentul României adoptă prima Constituţie a ţării, considerată a fi fost una dintre cele mai avansate din acele timpuri.  

1866 Parlamentul României A Adoptat Prima Constituție A țării

A fost prima constituție propriu-zisă a României, adoptată după modelul Constituției Belgiei din 1831. Ea a fost adoptată în timpul regelui Carol I fiind cea mai longevivă constituție (1866–1923) și cea mai importantă realizare a regimului lui Carol I, fiind totodată una dintre cele mai democratice constituții din Europa în momentul respectiv. A transformat România în monarhie constituțională ereditară și prevedea principii democratice precum: separarea puterilor în stat, responsabilitate ministerială, drepturi și libertăți cetățenești, dar menținea totodată votul cenzitar. Noua lege fundamentală a fost adoptată de Parlament la 29 iunie și promulgată de domn la 1 iulie.

Inspirată din Constituţia Belgiei din 1831, a fost adoptată în timpul regelui Carol I (1 iul. 1866). 

A fost în vigoare, cu unele mici schimbări, până în anul 1923. 

1873: S-a născut renumitul  arhitect şi profesor universitar roman Petre Antonescu; (m. 23 aprilie 1965), personalitate de frunte a școlii de arhitectură din tara noastra,  din prima jumatate a sec. 20, prin promovarea unui  stil arhitectural neoromânesc.

În 1945  a fost ales membru titular al  Academiei Române.

A proiectat, printre altele, unul dintre pavilioanele României la Expoziţia Internaţională de la Paris şi Palatul Kretzulescu din Bucureşti (astăzi sediul CEPES – Centrul European pentru Învăţământ Superior al UNESCO).

Printre lucrările sale cele mai reprezentative se numără si clădirea Primariei  Municipiului București, fosta clădire a Palatului administrativ din Craiova și edificiul  Bancii de Investiţii  din București.

 1882: S-a născut, la Vlaho-Clisura (în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei/FYROM),  scriitorul şi diplomatul aromân Marcu Beza. La terminarea studiilor universitare, a început o cariera diplomatică, în mai multe țări din Europa și Asia. Astfel, între 1909–1914 a fost membru al Legației române de la Londra.

A desfășurat și activitate didactică, devenind docent în capitala britanică la King’s College. A fost consul general al României la Londra (și în paralel profesor de limbă și literatură română la universitatea de pe malurile Tamisei), consul general al României la Ierusalim, consilier cultural al Legației României la Londra, membru al Comitetului Național Român, organizație de exil fondată în 1940, la Londra.

S-a impus mai ales prin descoperirea unor valori ale civilizaţiei spirituale române medievale în ţările Orientului Apropiat. Din opera sa: Biblioteci mânăstirești la Muntele AthosUrme românești la Atena și IerusalimByzantine art in RoumaniaThe Rumanian Church

A fost  membru corespondent al Academiei Române din 1923; (m. 1949).

1884: S-a adoptat noua Lege electorală, pe baze cenzitare, prin care corpul electoral era împărţit în trei colegii pentru Camera Deputaţilor şi două colegii pentru Senat.

1891: S-a născut Petre Andrei, savant sociolog,  filosof, profesor universitar şi politician român  ţărănist.  A devenit profesor în învățământul liceal, iar din 1922 a fost profesor la Catedra de Sociologie a Universității din Iași, numărându-se printre cei care s-au opus introducerii politicii în Universitate, fiind, de altfel, de-a lungul întregii sale vieți, un adversar al extremismului, atât fascist, cât și bolșevic.

A intrat în politică în Partidul Național-Țărănesc, alături de numeroase personalități ale culturii și științei, a devenit deputat, subsecretar de stat și apoi ministru în mai multe guverne din România interbelică. La schimbarea regimului politic din România, prin instaurarea regimului legionaro-antonescian (de extremă dreapta), a fost scos din învățământul superior, urmărit, anchetat și persecutat și, pentru a evita arestarea, a ales să-și pună capăt zilelor.

Din operele sale: Sociologia cunoașterii și a valoriiProblema fericiriiSociologia revoluțieiSociologie generală.

A fost ales (in 1991) membru post- mortem  al Academiei Române, profesor la Catedra de Sociologie a Universității din Iași, deputat din partea Partidului Național-Țărănesc, subsecretar de stat și apoi ministru în mai multe guverne din România interbelică. 

  Schimbarea regimului politic din România, prin renunțarea la tron a regelui Carol al II-lea și instaurarea regimului legionaro-antonescian , a avut unele urmări pentru Petre Andrei: a fost scos din învățământul superior, urmărit, anchetat și persecutat.

În urma unei percheziții domiciliare, când urma să fie arestat de legionari, pe 4 octombrie 1940 a ales să își pună capăt zilelor.

1904: A murit la București, profesorul, istoric și ziarist, Gheorghe Ionescu-Gion, membru corespondent al Academiei Române din 1899; (n.14 octombrie 1857, Pitești).

Imagini pentru Gheorghe Ionescu-Gion photos

A fost secretar general al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice, vicepreședinte al Ateneului Român.

1921: A avut loc, la Bucureşti, premiera filmului “Ecaterina Teodoroiu”, prima încercare de evocare a războiului din 1916-1918, cu Marietta Rareş în rolul principal.

  Realizatorul Nicolae Barbelian a facut un montaj de scene filmate de el si al unor secvente de actualitati cinematografice realizate de Serviciul Cinematografic al Armatei Romane.

1923: S-a născut la Timișoara soprana română Lella Cincu; (m.23 martie 2008, București).

1923-2008 Lella Cincu

Solistă a Operei Române, Lella Cincu a studiat Vioara la Conservatorul Municipal din Timișoara (1931–1940) sub îndrumarea Adelaidei Iancovici. Apoi, a studiat Canto la Conservatorul de Arta Dramatică din Timișoara (1945–1947) și la  Conservatorul din București (1947–1951).

A plecat la perfecționare în Italia, unde a studiat alături de Giulia Tess și Campo Gagliano.

Conservatorul din București (1947–1951).. A plecat la perfecționare în Italia, unde a studiat alături de Giulia Tess și Campo Gagliano.

A debutat în 1953 cu rolul Siebel din Faust de Gounod pe scena Operei din București.

A activat apoi la Teatrul CFR Giulești, Opera Română și Teatrul din St. Pölten, Austria (1975–1983).

A fost laureată la Festivalul Mondial al Tineretului, București, 1953.

A participat și la Primăvara la Praga, 1954; a luat Premiul I la Verviers (Belgia), 1957. A fost decorată cu Ordinul Cultural clasa a III-a.

 1929: S-a născut preotul şi teologul Dumitru Popescu,profesor, rector şi decan al Institutului Teologic din Bucureşti (1972-1980; 1988-1992; 1992-1996).

https://i0.wp.com/str2.crestin-ortodox.ro/foto/1082/108110_dumitru_popescu.jpg

A fost membru de onoare al Academiei Române din 2001; (m. 2010).

1939: S-a născut Victor A. Voicu, general, medic şi farmacolog.

Este autorul unor importante lucrări  de cercetare în  farmacologia experimentală şi clinică, privind sistemul nervos vegetativ şi cardio-vascular.

Zilele Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central Dr. Carol Davila – Premiul pentru contribuţia de excelenţă în medicina militară, ediția din anul 2014

A fost profesor de toxicologie la Facultatea de Medicină din Bucureşti si a înfiinţat prima Catedră de Toxicologie Clinică din învăţământul medical românesc. 

A devenit membru titular al Academiei Române din 2001 si  fost ales preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Medicale a Academiei Române.

1940: Incidente armate cu trupele sovietice la ocuparea Ținutului Herța.

În contextul evacuării și cedării oficiale a Basarabiei și a Bucovinei de Nord către statul sovietic, în urma ultimatumului din 26 iunie 1940, trupele sovietice de ocupație nu au respectat noua linie de frontieră impusă tot de ei, depășind-o și înaintând în adâncimea teritoriului – cum s-a întîmplat și în Ținutul Herța la data de 29 iunie 1940.

Vă mai amintiți de Ținutul Herța? | Anonimus

În acest areal românesc compact, care nu fusese niciodată sub vreo ocupație străină și care a făcea parte din Vechiul Regat, detașamentele militare românești nu primiseră ordin de retragere, așa cum primiseră trupele aflate în Basarabia și Bucovina. Motiv pentru care, trupele armatei române în retragere au ripostat la depășirea „graniței” desenate.

Incidentul militar de la Herța (județul interbelic Dorohoi) s-a produs între două tancuri sovietice, care depășiseră linia de demarcație și militarii români ai unei baterii a Regimenului 16 artilerie. Au existat mai multe victime din rândul artileriștilor români, printre care căpitanul comandant al bateriei de artilerie, Ioan Boroș și soldatul evreu Iancu Solomon. Înmormântarea militarilor români uciși de ruși la Herța s-a constituit ulterior într-un episod important al evenimentelor antisemite de la Dorohoi, din 1 iulie 1940.

Incidentul militar de la Probotești (județul interbelic Dorohoi, Ținutul Herța), pe drumul dintre Herța și Dorohoi a implicat o coloană de tancuri sovietice, care depășiseră linia de demarcație și trupe din Regimentul 16 Artilerie Bacău, aflate sub comanda colonelului Botă.

1954: S-a născut la Bucureşti, scriitorul Radu Aldulescu.

Imagini pentru scriitorul Radu Aldulescu photos

A debutat în 1993 la Editura Albatros, cu romanul „Sonată pentru acordeon”, distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România.

A scris scenariul filmului „Terminus Paradis” (regizat de Lucian Pintilie), care a obţinut Marele Premiu al Juriului la Festivalul de la Veneţia.

În anul 2008 a primit Premiul „Ion Creangă” al Academiei Române, pentru romanul „Mirii nemuririi”.

În prezent, opera sa este publicată, ca serie de autor, la Editura Cartea Românească.

1984: Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România a adoptat „Programul de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei”.

Aplicarea „programului”alimentar  a afectat serios, în anii imediat următori, starea de sănătate a locuitorilor României.

1987: A murit fizicianul Victor Mercea, autorul unor importante  cercetări în diverse domenii ale fizicii moleculare, precum şi în mecanica fluidelor.

A efectuat  cercetări fundamentale în domeniul separării apei grele şi a fost membru corespondent al Academiei Române din 1963; (n. 1924).

1990: A apărut ziarul „Economistul”, publicaţie editată de Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER), actualmente cu apariţie săptămânală.

Imagini pentru ziarul „Economistul” 1990 ,photos

Publicație editată de Asociația Generală a Economiștilor din România (AGER) și Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), este cel mai longeviv brand de presă economică românească, cu o apariție continuă de la fondare. La acel moment, directorul publicației și redactor-șef era Ioan Erhan, Adrian Vasilescu redactor-șef adjunct, iar secretar general de redacție Mihai Coman. În prezent, este o revistă cu apariție lunară.

2000: A murit pictorul Vasile Crişan, autorul unor remarcabile ilustraţii de carte, panouri decorative, pictură murală; (n. 1926).

Imagine similară

2009: A murit Magdalena Boiangiu, jurnalistă şi critic teatral, fost redactor la Radiodifuziunea Română; (n. 1939).

Imagini pentru Magdalena Boiangiu,photo

2017: A căzut Guvernul Sorin Grindeanu.

2017 Sorin Grindeanu

Guvernul Sorin Grindeanu a fost un cabinet PSD-ALDE, aflat la guvernare în perioada 4 ianuarie–29 iunie 2017. Modificarea prin ordonanță de urgență a codurilor penal și de procedură penală în ianuarie 2017 a stârnit mari proteste împotriva guvernului, care a abrogat ulterior modificarea legislativă. În 8 februarie, guvernul a rezistat unei moțiuni de cenzură inițiate de opoziție. Un conflict dintre Liviu Dragnea, președintele PSD, și primul ministru a escalat în iunie 2017 și s-a materializat în cereri repetate pentru demisia premierului, care nu le-a dat curs. La 14 iunie, partidele PSD și ALDE au retras guvernului sprijinul politic și toți miniștrii, în afară de premier și ministrul Comunicațiilor și-au depus demisia. A intrat în istorie ca primul guvern căzut la o moțiune de cenzură a propriului partid.

În pofida cooptării fostului premier Victor Ponta în funcția de secretar general al guvernului, cabinetul a căzut la 21 iunie 2017 în urma unei moțiuni de cenzură a și a fost înlocuit după alte 8 zile cu guvernul Tudose, al 128-lea guvern al României, învestit în Parlament.

Imagini pentru mihai tudose photos

Condus de politicianul social-democrat Mihai Tudose, guvernul a fost girat de Partidul Social Democrat şi Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor şi a rămas în funcţie până în data de 16 ianuarie 2018

2019 : La Congresul extraordinar al PSD, politiciana Viorica Dăncilă a fost aleasă președinta PSD.

Noul președinte al partidului a fost aleasă cu 2.828 voturi. Contracandidații ei au fost: Liviu Pleșoianu, Șerban Nicolae și Ecaterina Andronescu. Funcția de președinte executiv a fost câștigată de Eugen Teodorovici, iar funcția de secretar general de Mihai Fifor.

2020: A avut loc cea de-a 14-a ediție a Galei Premiilor Gopo, unul dintre marile evenimente dedicate cinematografiei din România. Amânată cu trei luni în contextul măsurilor de restricție datorate pandemiei de coronavirus, a fost prima ediție a Galei Premiilor Gopo desfășurată în aer liber și a reunit aproximativ 500 de invitați, actori și cineaști, profesioniști ai industriei cinematografice și jurnaliști, precum și vedete de televiziune.

Filmul La Gomera, regizat de Corneliu Porumboiu, cu Vlad Ivanov și Catrinel Menghia, a fost marele câștigător al galei Premiilor Gopo 2020.

Ziua Europeană a  Dunării 

Pe 29 iunie 1994 a fost semnată, la Sofia, Convenţia privind cooperarea pentru  protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea.

Manifestările dedicate acestei  zile se desfăşoară în toate statele  dunărene (19 la număr), pentru a marca  dorinţa comună a acestora de a-şi uni  forţele în sprijinul protejării acestui fluviu  unic în Europa.

Calendar Creştin Ortodox

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Ce nu ai voie să faci astăzi. Tradiții, obiceiuri și superstiții - Stirileprotv.ro

 Sfinţii Apostoli Petru si Pavel sunt sarbatoriţi pe 29 iunie, dupa o perioada de post, care variaza ca durată, în funcţie de data Sfintelor Paştilor.

  Sfantul Apostol Petru – fiul lui Iona si fratele Apostolului Andrei, s-a nascut in Betsaida Galileei. Numele sau iudeu era Simon, insa Mantuitorul il va numi Chifa (piatra).

După o pescuire minunată pe lacul Ghenizaret, este chemat sa devină pescar de oameni. Marturiseste in numele apostolior dumnezeirea lui Hristos, dar se si leapada de Hristos cand El este prins spre a fi răstignit. După Inălţarea Domnului, Petru ia cuvântul în adunarea ucenicilor si aleg ca apostol pe Matia in locul lui Iuda. In ziua Cincizecimii, dupa predica Sfantului Apostol Petru, se boteaza trei mii de persoane.

Sfantul Apostol Petru a propovaduit in Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mica pana in Babilon si in ultima parte a vietii, la Roma.

Sfântul Petru a murit rastignit pe cruce, cu capul in jos, în anul 67, pe 29 iunie.

  Sfantul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin. Sfantul Pavel a fost elevul invatatului Gamaliel. Pavel locuia in Tars si lupta impotriva crestinilor. Sfantul Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Stefan.

Pe calea Damascului i se arata Hristos intr-o lumina orbitoare si il mustra: „Saule, Saule de ce mă prigoneşti?”.

Se converteşte si primeşte botezul de la Anania, episcopul Damascului.

Sfântul Apostol Pavel a pornit în trei mari călătorii misionare şi a scris 14 epistole care se găsesc în Sfanta Scriptură.

A fost decapitat din porunca împaratului Nero, în anul 67.

Din cauza faptului ca Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel  au fost in temniţă pentru că L-au mărturisit pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, sunt consideraţi ocrotitori ai sistemului penitenciar din România.

Ei sunt ocrotitori ai celor lipsiti de libertate şi din cauza faptului ca cei ajunşi in penitenciare sunt persoane care au greşit faţă de Dumnezeu, precum au greşit şi ei: Petru se lepădase de Hristos, iar Pavel i-a prigonit pe creştini.

CITIŢI ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/06/29/o-istorie-a-zilei-de-29-iunie-video

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008 ;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md;
 10. agerpres.ro.;
 11. CreștinOrtodox.ro.;
 12. Cinemagia.ro.
Publicitate

29/06/2021 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 29 IUNIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 iunie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul 120:  Două diplome militare descoperite la Porolissum și Cășeiu vorbesc de Dacia Superior. 

In diploma militară descoperită la Porolissum (azi, satul Moigrad din judeţul Sălaj), se menţionează pentru prima dată un guvernator al Daciei Superior, Cn. Minucius Faustinus Sex. Iulius Severus.

 

 

 

 

11 august 106 d.H – O diplomă militară romană (descoperită la ...

 

 

Aceste  diplome  datate la 29 iunie 120, sunt   primele care dovedesc schimbări în organizarea administrativă a Daciei,  respectiv existenţa Daciei Superior, formată din zona nordică a fostei provincii Dacia, până la Arieș și Mureșul superior.

Având în vedere faptul că Legiunea a IV-a Flavia Felix fusese transferată la Singidunum, în Dacia Superior rămânea o singură legiune, a XIII-a Gemina, ceea ce înseamnă că guvernatorul provinciei avea să fie de acum încolo de rang praetorian.

Inițial, Dacia Inferior si Dacia Porolissensis, neavând nicio legiune, erau  conduse de un procurator Augusti.

 

 

1400 : A început domnia lui Alexandru cel Bun în Moldova (până la 1 ianuarie 1432).

 

 

 

 

 

 

Alexandru cel Bun, domn al Moldovei, fragment frescă de la mănăstirea Suceviţa

Alexandru cel Bun, fiul lui Roman I Muşatinul, vine la domnia Ţării Moldovei susţinut militar de Mircea cel Bătrîn (domn al Munteniei), care îşi dorea un aliat în scaunul de la Suceava.

Predecesorul său, la domnia Moldovei, Iuga, este luat ostatic în Muntenia de Mircea cel Bătrîn, unde probabil şi va muri ulterior fără a reveni în Moldova.

A fost un domn paşnic, de unde şi numele  de “cel Bun“, un bun gospodar, continuînd politica de extindere dusă şi de Roman I Voievod. Ţara Moldovei s-a întins încetul cu încetul de la nucleul unde se formase, regiunea din nord-vest cu capitala la Suceava, cu marele oraş Baia din ce în ce mai mult. 

Moldova lui Alexandru cel Bun se întindea pînă la Marea Neagră, icluzînd şi Cetatea Albă la Nistru, mare cetăţuie, veche de pe vremea bizantinilor, deţinută apoi de negustorii genovezi.

 În momentul cînd Moldova  devine stăpînă pe această regiune, Cetatea Albă este încă în mîna genovezilor care acceptă însă suzeranitatea voievodului moldovean.

Mai tîrziu, în vremea lui Ştefan cel Mare, deasupra unei întrări in cetate, se va afla stema Moldovei, capul de bour, stemă care se mai vede şi astăzi.

Potrivit celor scrise de Grigore Ureche, Alexandru cel Bun a întreprins o importantă operă de organizare politică, administrativă şi ecleziastică a Moldovei.

A încurajat comerţul, confirmînd negustorilor polonezi un larg privilegiu în 1408, act în care este atestat pentru prima oară şi oraşul Iaşi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandru cel Bun cu soţia şi clerul întîmpină moaştele sfinte ale  Sfîntului mucenic Ioan cel Nou, venite la Suceava

Pînă la Alexandru cel Bun Voievod, numirea lui Iosif ca Mitropolit în Moldova nu era primită de Patriarhul de la Constantinopol, care vroia să impună un mitropolit grec, fapt ce a creat o mare schismă între biserica moldovenească şi Patriarhia ecumenică (Patriarhia Constantinopolului).

Meritul lui Alexandru cel Bun a fost obţinerea acordul Patriarhului de recunoaştere a lui Iosif ca mitropolit canonic asupra întregii Moldove în anul 1401.

Delegatul în această privinţă a domnitorului a fost Grigore Ţamblac, originar din Tîrnova în Bulgaria, care a revenit de la Constantinopol cu un hrisov care recunoştea pe Iosif Mitropolit al Moldovei.

În 1402 (după alţi istorici în 1415) Alexandru cel Bun a adus de la Cetatea Albă la Suceava moaştele Sfîntului mucenic Ioan cel Nou.

În afară de consolidarea Mitropoliei Moldovei, Alexandru cel Bun a întemeiat două mănăstiri: Moldoviţa şi Bistriţa, în cea din urmă fiind ulterior înmormîntat

In calitate de vasal al lui Vladislav Jagello, i-a acordat acestuia sprijin militar în două bătălii purtate împotriva Cavalerilor Teutoni: la Grünwald, în 1410, și la Marienburg, în 1422, ambele fiind câștigate de către polonezi.

De asemenea, în timpul său, în 1420, au loc primele confruntări dintre Moldova și Imperiul Otoman.

 Turcii au asediat Chilia și Cetatea Albă, dar Alexandru a reușit să le apere.

Alexandru cel Bun a murit la 1 ianuarie 1432, în  urma lui   ramanand mai multi fii, care s-au luptat ani de zile intre ei pentru a ocupa tronul tarii.

Detalii…  Alexandru cel Bun

 

 

 

 

 

 

 

1444: Printul albanez  Gjergj Kastrioti Skanderbeg  infrange  o armata invadatoare otomana la Torvioll.

În  bătălie  au fost ucisi, potrivit unor izvoare istorice,  22.000 de  turci si alti  2000 au fost capturati.

Albanezii au avut  4.000 de morţi şi răniţi.

 

 

 

 

 

 

Gerge Kastrioti (Gjergj Kastrioti -Skanderbeg ) 6 mai 1495-17 ianuarie 1468).

 

 

 

 Dupa bătălia de la Torvioll, a urmat un război între Albania lui Skanderbeg şi Imperiul Otoman, care a durat un  sfert de secol si s-a sfarsit cu ocuparea tarii de catre turci.

 

 

 

 

 

 

1520: A murit Moctezuma al II-lea, ultimul imparat aztec ( n.1466). A condus Imperiul Aztec  din anul 1502  pana la moartea sa.

La 8 noiembrie 1519, conchistadorul spaniol Hernan Cortés  si mica sa armata, au  intrat in capitala Imperiului Aztec, Tenochtitlan si au fost  gazduiti de imparatul Montezuma in palatul său timp de mai multe luni.

Moctezuma a continuat să guverneze imperiul său şi a efectuat chiar cuceriri de noi teritorii ,in timpul cand  spaniolii  se aflau   in capitala Tenochtitlan.

La un moment dat  imparatul aztec a devenit  prizonier al spaniolilor în propria sa casă. In ce imprejurari s-a petrecut acest lucru nu reiese cu claritate  din sursele existente.

Se pare ca nobilii azteci au devenit tot mai nemulţumiţi de armata spaniolă care isi prelungea sederea in Tenochtitlan.

Moctezuma i-ar fi spus lui  Cortez că ar fi mai bine sa  plece si la scurt timp după aceea,  acesta a fost luat ostatic de spanioli , fapt care a provocat revolta populatiei.

 

  

 

Moctezuma II recibe a Hernán Cortés

În imagine, impăratul  aztecilor, Moctezuma îl primeşte pe Cortés

 

 

În lucrarea sa Historia , Bernal Diaz del Castillo  spune că la 1 iulie 1520, spaniolii l-au fortat pe Moctezuma să apară la balconul palatului său, si sa apeleze  la conaţionalii săi care inconjurasera palatul, să se retragă.

Complicitatea imparatului i-a revoltat si mai mult pe azteci, care l-au atacat cu pietre şi săgeţi. El a murit la scurt timp după aceea.

 

 

 

                                 

                                               Moctezuma al II-lea

Conchistadorul  Hernan Cortes , confruntat cu revolta aztecilor a ordonat retragerea, dar va  asedia  şi după 75 de zile va  distruge Tenochtitlan şi odata  cu acesta,  Imperiul Aztec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1521:  Primul  document cunoscut, scris in limba romana – Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către Johannes Benkner, judele Braşovului.

 La Câmpulung-Muscel,  vechea capitală a Ţării Româneşti,  a fost redactat primul document  scris, din câte  sunt cunoscute până astăzi, în limba  română –  Scrisoarea lui Neacsu ot  Dlăgopole (Câmpulung Muscel),  către Johannes Benkner, judele Braşovului (29-30 iun.1521), avertizându-l pe acesta despre  o invazie a turcilor asupra  Ardealului şi Ţării Româneşti, care tocmai se pregătea la sudul Dunării.

Scrisoarea   reprezintă primul text redactat în limba română, cu caractere slavone, care s-a păstrat pana in zilele noastre.

 

 

 

 

 

1613: Teatrul londonez „Globe” arde în timpul unei reprezentaţii cu piesa lui Shakespeare, Henry al VIII-lea.

 

 

 

 

 

1659: O oaste de  cazaci ucraineni condusa de Ivan Vîhovski , a învins în bătălia de la Konotop  o armată rusă condusă de prințul Trubețkoi .

 

 

 

 

 

1798:  S-a născut poetul italian Giacomo Leopardi, unul dintre cei mai importanţi poeţi ai secolului XIX. (m. 14 iunie 1837).

 

 

 

Imagini pentru Giacomo Leopardi,photos

 

 

Giacomo Taldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi,  este considerat, alături de  Dante, cel mai mare poet italian, precum şi unul dintre cei mai mari gânditori ai  ţării sale.

 

 

 

 

 

 

1798:  S-a născut Georg Wilhelm Heinrich Häring, cunoscut sub pseudonimul Willibald Alexis, prozator german,  iniţiatorul romanului istoric de mari proporţii în cadrul literaturii  germane (“Die Hosen des Herrn von Bredow”  – „Pantalonii cavalerului von Bredow”, 1846) .

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Wilhelm Heinrich Häring (29 iunie 1798 – 16 decembrie 1871).

 

 

 

 

 

 

 

 

1819 :  S-a născut Nicolae Bălcescu, istoric şi scriitor, fruntaş al Revoluţiei de la 1848 din Muntenia.

Născut în București, într-o familie de mici boieri, era fiul pitarului Barbu și al „serdăresei” Zinca Petreasca-Bălcescu.

Va lua numele de familie al mamei sale, originară din Bălcești, Vâlcea, în locul celui al tatălui, Petrescu. Tatăl lui Nicolae Bălcescu a murit în anul 1824.

Nicolae Bălcescu avea doi frați: Costache și Barbu, precum și două surori: Sevasta și Marghioala.

Într-un alt document se mai pomenește și de o altă soră: Eleni.

A studiat la Colegiul Sfântul Sava, începând cu 1832, fiind pasionat de istorie, avându-l coleg pe Ion Ghica, iar ca profesori, între alții, pe Ion Heliade Rădulescu.

La 19 ani intră în armată, iar în 1840 participă, alături de Eftimie Murgu, Marin Serghiescu Naționalul, la conspirația Filipescu, care este descoperită, și este închis la Mănăstirea Mărgineni, unde a rămas doi ani, până la 21 februarie 1843, la plecarea domnitorului Ghica și venirea lui voda Bibesc.

 

 

 

 

 Nicolae Balcescu  ”sufletul revolutiei de la 1848″ .

 

 

După ce este eliberat, înființează împreună cu Ion Ghica și Christian Tell o altă organizație secretă numită „Frăția”, călătorește prin toate teritoriile locuite de români: Țara Românească, Moldova, Transilvania, Bucovina, precum și prin Franța și Italia și studiază istoria, fiind editor, alături de August Treboniu Laurian, al unei reviste de istorie numită „Magazin istoric pentru Dacia”, apărută începând cu 1844.

În Franța se va implica în revoluția din februarie 1848 si inspirat de această revoluție se întoarce la București pentru a participa la revoluția din 11 iunie, fiind timp de două zile ministru de externe și secretar de stat al guvernului provizoriu instaurat de revoluționari.

Va fi de partea liberalilor, dorind împroprietărirea țăranilor și vot universal.

Arestat la 13 septembrie 1848 de otomani care au înăbușit revoluția, reușește să evadeze și să treacă în Transilvania, de unde a fost expulzat apoi de autoritățile habsburgice.

În primele luni ale anului 1849, trece prin Trieste, Atena și ajunge la Constantinopol.

Apoi, la Debrețin, se întâlnește cu Lajos Kossuth, conducătorul revoluției maghiare, încercând un aranjament „pacificator” între revoluționarii români transilvani și cei maghiari. Lajos Kossuth îi face lui Bălcescu o impresie bună și este de acord cu „proiectul” revoluționarului român.

La 2 iulie 1849 se găsește la Pesta, unde este semnat „proiectul de pacificare”, un acord româno-maghiar cu revoluționarii unguri.

Avram Iancu și revoluționarii săi se declară de acord să rămână neutri față de acțiunile militare ale maghiarilor, aceștia însă nu își respectă promisiunile și se ajunge din nou la conflict. În același timp însă trupele imperiale contrarevoluționare habsburgice și ruse intră în Transilvania și revoluția maghiară condusă de Kossuth este înfrântă.

Ca istoric, marea sa operă a fost „Românii supt Mihai-Voievod Viteazul”, pe care a scris-o în exil, începând cu 1849, rămasă în manuscris și publicată de Alexandru Odobescu, în 1861 – 1863.

  Se exilează la Paris, unde încearcă să coaguleze o miscare a forțelor revoluționare europene aflate în exil, pentru întemeierea unei confederații europene. Cu un pașaport eliberat la Paris, la 27 septembrie 1850, „au nom de Sa Majesté l’Empereur des Ottomans”, în primăvara lui 1852, pleacă la Constantinopol, de aici, la Galați și încearcă să pătrundă în Țara Românească, însă autoritățile nu-i permit, deși e bolnav și vrea să o vadă pe mama sa, în vârstă și bolnavă.

Medicii îl sfătuiesc să se stabilească în Italia, unde clima e mult mai blândă. Trece prin Malta si Napoli și se stabilește la Palermo, în Sicilia, la hotelul „Alla Trinacria”.

Moare la Palermo de tuberculoză, la vârsta de 33 de ani,la 29 noiembrie 1852.

 

 

 

 

 

 

 

1858:  S-a născut inginerul si generalul american George Goethals, unul dintre constructorii  Canalului Panama; (m. 21 ianuarie 1928).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1861: A murit poeta britanica Elizabeth Barrett Browning ; (n. 1806).

 

 

 

 

 

 

 

 

A scris versuri de o deosebită sensibilitate dedicate soțului ei, marele poet Robert Browning .

 

 

 

 

 

1866 :  Parlamentul României adoptă prima constituţie a ţării, una dintre cele mai avansate a acelor timpuri.  

Inspirată din Constituţia Belgiei din 1831, a fost adoptată în timpul regelui Carol I (1 iul. 1866). A fost în vigoare, cu unele mici schimbări, până în anul 1923. 

 

 

 

 

 

 

 

1873:  S-a născut Petre Antonescu,renumit  arhitect şi profesor universitar roman ; (m. 23 aprilie 1965), personalitățile de frunte ale școlii de arhitectură românească, dominând activitatea arhitecturală din prima jumatate a sec.al 20-lea prin promovarea unui  stiul arhitectural neoromanesc.

În 1945  a fost ales membru titular al  Academiei Romane.

 

 

 

 

 

 

Printre lucrările sale cele mai reprezentative se numără clădirea Primariei  Municipiului București, fosta clădire a Palatului administrativ din Craiova și edificiul  Bancii de Investitii  din București.

 

 

 

 

 

 

 

1880:  Franţa anexează Tahiti, obligandu-l pe  regele Pomare al V-lea  să-i  cedeze  suveranitatea asupra țării sale.

Pomare al V- lea (n.3.11..1839- d.6.12.1891), a fost rege al Tahiti  intre anii 1877-1880.

 Guvernul francez  i-a acordat o pensie şi  l-a decorat cu  distinctiiile de  Ofiţer al Ordinului  Legiunii de Onoare şi Meritul Agricol.

A  murit  alcoolic, la Palatul Regal din Pape’ete, capitala tarii.

 

 

 

 

 

 

 

1886:  S-a născut Robert Schuman, om politic francez. A propus, în 1950, un plan (“Planul Schuman”), care a condus la crearea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului, una dintre etapele constituirii Pieţei Comune.

 

 

Este considerat  unul dintre “părinţii” Europei unitel;  (m. 4 septembrie 1963).

 

 

 

1891:  S-a născut  Petre Andrei, savant sociolog,  filosof, profesor universitar şi politician român; (29 iun. 1891-1940).  

 

 

 

 

 

 

A fost ales  membru post-mortem (1991) al Academiei Române, profesor la Catedra de Sociologie a Universității din Iași, deputat din partea Partidului Național-Țărănesc, subsecretar de stat și apoi ministru în mai multe guverne din România interbelică. 

  Schimbarea regimului politic din România, prin renunțarea la tron a regelui Carol al II-lea și instaurarea regimului legionaro-antonescian , a avut unele urmări pentru Petre Andrei: a fost scos din învățământul superior, urmărit, anchetat și persecutat.

În urma unei percheziții domiciliare, când urma să fie arestat de legionari,   pe 4 octombrie 1940 a ales să își pună capăt zilelor.

 

 

 

 

1900: S–a născut Antoine-Marie Roger, viconte  de Saint-Exupéry, romancier, eseist şi reporter , aviator francez ;(d. 31 iul. 1944).

Este autorul romanelor  de succes (Micul Prinţ”, “Pământul oamenilor”, “Pilot de război”).

 

 

 

 

 

 

                                              Antoine de Saint Exupery

 

S-a făcut cunoscut unui cerc larg de cititori în special  datorită povestirii „Le Petit Prince“ („Micul Prinţ“, 1943), una din cele mai răspândite cărţi din lume, tradusă în circa 110 limbi.

 

 

 

 

 

 

1911: S-a născut Prinţul consort Bernhard al Olandei; (d. 1 decembrie 2004).

 

 

 

 

 

 Prințul Bernhard de LippeBiesterfeld   (născut : Bernhard Friedrich Eberhard Leopold Julius Kurt Carl Gottfried Peter Graf von Biesterfeld), mai târziu Printul  Bernhard al Olandeia fost soțul Reginei Juliana a Olandei și tatăl a patru copiiinclusiv al  fostei  Regine a Țărilor de JosPrintesa Beatrix.

 

 

 

 

 

 

1921: A avut loc, la Bucureşti, premiera filmului “Ecaterina Teodoroiu”, prima încercare de evocare a războiului din 1916-1918, cu Marietta Rareş în rolul principal.

  Realizatorul Nicolae Barbelian a facut un montaj de scene filmate de el si al unor secvente de actualitati cinematografice realizate de Serviciul Cinematografic al Armatei Romane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1940: A murit artistul plastic elveţian Paul Klee ;  (n. 1879).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1941:  Al Doilea Război Mondial – Se sfârşeşte acţiunea trupelor sovietice de măcelărire a prizonierilor polonezi în celulele lor, sau prin marşuri ale morţii, acţiune iniţiată în ajunul invaziei naziste în URSS, la 22 iunie. Aproximativ 12.000 persoane (majoritatea polonezi, ucrainieni şi evrei), au fost ucişi.

 

 

 

 

 

 

  1945 : Regiunea cehoslovaca  Rutenia Carpatica (in Transcarpatia), este anexata de Uniunea Sovietică, in urma unui  tratat semnat între Cehoslovacia și Uniunea Sovietică.

 

 

 

 

 

În 1946Transcarpatia a fost încorporată în Republica Sovietica Socialista Ucraineana.

 

 

 

1949: In Africa de Sud se instaureaza regimul de Apartheid bazat pe o politică de segregare  rasiala, odata cu venirea la putere a Partidul Naţional Afrikaner al populatiri albe.Acest regim a fost desfiintat la 30 iunie 1991.

 

 

 

 

 

 

 

1956:  S-a oficiat căsătoria dintre Marilyn Monroe şi dramaturgul  american Arthur Miller.

 

 

 

 

 

 

Această căsătorie a durat  până în ianuarie 1961.

 

VIDEO : http://www.youtube.com/watch?v=-fKB5IK3sDY

 

 

 

 

 

 

 

1969: A murit la vârsta de 49 de ani  in urma unui atac de cord, politicianul secesionist congolez Moise Tschombe 

 

 

 

 

 

 

                                           Moise Tschombe (1919-1969)

Chombe fost presedinte al statului secesionist  Katanga si al Republicii Congo ( fosta Congo belgian) .

 Destituit din funcţie în 1965, el a trăit sub arest la domiciliu în Algeria.

Autorităţile algeriene au respins cererea de extrădare inaintata către preşedintele congolez Mobutu, care intenţiona să-l trimita in judecata  pe Tshombe  pentru inalta trădare.

 

 

 

 

 

 

1969: Cantaretul si chitaristul Jimi Hendrix a susţinut ultimul său concert la Festivalul de la Denver, in statul american Colorado.

 

 

 

 

Jimi Hendrix

 

 

 

 

 

 

1978: S-a născut populara cântareață americană de muzica pop-rock, Nicole Scherzinger.

 

Nicole Scherzinger vine la Cerbul de Aur 2018 - Radar de Media

 

 

 

 

 

 

 

1986: Argentina câştigă Campionatul Mondial de Fotbal.

 

 

 

 

 

 

 

 1990: A murit scriitorul american  Irving Wallace ; (n. 1916).

 

 

 

 

 

 

 1995: A decedat actrita americana de film Lana Turner, una dintre cele mai populare actrițe de cinema din  anii ’49;  (n. 1920).

 

 

 

 

 

 

 

A fost nominalizata pentru premiul Oscar, pentru cea mai buna actrita din  filmul “Peyton Place”, în 1957.

 

 

 

 

 

 

 

1995: Navele spaţiale Atlantis (SUA) şi Mir (Rusia) s-au unit, formând astfel cel mai mare satelit artificial care a orbitat până la acea data  în jurul Pământului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 : Liderul rasculatilor kurzi, Abdullan Oclan, a fost condamnat la moarte pentru trădare şi tentativă de divizare  a Turciei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentinta i-a fost comutată la închisoare pe viaţă.

 

     

 

 

 

 

2000: A murit marele actor  si regizor italian de film, Vittorio Gassman;  (n. 1 septembrie 1922).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jucat în numeroase producții italiene și americane, coproducții etc, sub bagheta unor nume recunoscute din cinematografia mondială: Robert Altman, Ettore Scola, Philippe de Broca, Dino Risi, Richard Fleischer.

Vittorio Gassman  este considerat unul dintre cei mai mari actori italieni și unul dintre monștrii sacri ai comediei italiene.

Cariera sa atât cu producții semnificative, cât și cu zeci de comedii ușoare l-a făcut extrem de popular.

 

 

2002: A murit actriţa de film şi cântăreaţa americană Rosemary Clooney; (n. 1928).

 

Rosemary Clooney | Discography | Discogs

 

 

 

 

 

 

 

2003: A decedat actrița americana Katharine Hepburn;  (n. 1907).

 

 

 

 

 

 

Marea actriță a fost laureată a patru  premii  Oscar (n. 12 mai 1907) si este  consideratăuna dintre marile figuri în istoria cinematografului.  Institutul American de Film a clasat-o  pe locul I într-un top al celor mai mari actori de film  ai secolului al XX-lea.

 

 

 

 

 

 

2006: Femeile din Kuweit au votat  pentru prima dată.

 

 

 

 

 

2009:  Escrocul american Bernard Madoff a fost condamnat la 150 ani de închisoare de o instanţa din New York, pedeapsa maximă solicitată de către procuratură.

Finantatorul american a pledat vinovat în martie pentru  11 capete de acuzare, inclusiv de fraudă, spălare de bani, sperjur  şi furt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fostul sef al NASDAQ este autorul celei  mai mari înşelătorii financiare  din istoria Statelor Unite, care s-a ridicat  la 65 miliarde dolari.

Se presupune că  prin evitarea unui proces cu juri  a dorit să protejeze  presupusi complici  implicaţi în escrocherie.

 

 

 

 

 

 2013: A murit pianistul american de jazz, aranjor şi compozitor Paul Smith; (n. 1922).

 

 

 

 

Paul Smith (1922-2013) | JAZZ.FM91

 

 

 

 

 2014: Organizatia teroristă Statul Islamic al Irakului și Levantului,  s-a autodeclarat „califat” pe teritoriile ocupate în Siria și nordul Irakului.

 

 

 

 

 

 

 2018: A murit Irena Szewinska, cea mai mare atletă din istoria Poloniei, supranumită „regina sprintului”; a câştigat şapte medalii olimpice şi a doborât mai multe recorduri mondiale (n. 1946, în Rusia).

 

 

 

 

Irena Kirszenstein Szewińska: One of the 20th Century's Greatest ...

 

 

2018: A decedat autorul american de benzi desenate, Stephen J. Ditko (n. 2 noiembrie 1927), cunoscut co-creator, alături de Stan Lee, al supereroilor Spider-Man și Doctor Strange .

 

 

MN News : Steve Ditko, Spider-Man Co-Creator and Legendary Comics ...

 

 

 

 

 

 

29 iunie este :

– Ziua Europeană a  Dunarii 

 

 

 

 

 

Pe 29 iunie 1994 a fost semnată, la Sofia, Convenţia privind cooperarea pentru  protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea.

Manifestările dedicate acestei  zile se desfăşoară în toate statele  dunărene (19 la număr), pentru a marca  dorinţa comună a acestora de a-şi uni  forţele în sprijinul protejării acestui fluviu  unic în Europa.

 

 

 

 

 

Citiți și:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/01/23/dunarea-stiati-ca%E2%80%A6/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

 

 

Sfinții Apostoli Apostoli Petru și Pavel

 

 

 

 

 Imagini pentru sfinţii petru si pavel photos

 

 

 

 

 

Sfintii Apostoli Petru si Pavel  sunt sarbatoriti pe 29 iunie, dupa o perioada de post, care variaza ca durata, in functie de data Sfintelor Pastilor.

Sfantul Apostol Petru – fiul lui Iona si fratele Apostolului Andrei, s-a nascut in Betsaida Galileei. Numele sau iudeu era Simon, insa Mantuitorul il va numi Chifa (piatra). Dupa o pescuire minunata pe lacul Ghenizaret, este chemat sa devina pescar de oameni.

Marturiseste in numele apostolior dumnezeirea lui Hristos, dar se si leapada de Hristos cand El este prins spre a fi rastignit.

Dupa Inaltarea Domnului, Petru ia cuvantul in adunarea ucenicilor si aleg ca apostol pe Matia in locul lui Iuda.

In ziua Cincizecimii, dupa predica Sfantului Apostol Petru, se boteaza trei mii de persoane.Sfantul Apostol Petru a propovaduit in Ierusalim, Iudeea, Samaria, Asia Mica pana in Babilon si in ultima parte a vietii, la Roma. Sfantul Petru a murit rastignit pe cruce, cu capul in jos, in anul 67, pe 29 iunie.

Sfantul Apostol Pavel era originar din Tarsul Ciliciei, din neamul Veniamin. Sfantul Pavel a fost elevul invatatului Gamaliel. Pavel locuia in Tars si lupta impotriva crestinilor. Sfantul Apostol Pavel a participat la uciderea arhidiaconului Stefan.

Pe calea Damascului i se arata Hristos intr-o lumina orbitoare si il mustra: “Saule, Saule de ce ma prigonesti?”.

Se converteste si primeste botezul de la Anania, episcopul Damascului.

Sfantul Apostol Pavel a pornit in trei mari calatorii misionare si a scris 14 epistole care se gasesc in Sfanta Scriptura.

A fost decapitat din porunca imparatului Nero, in anul 67.

Din cauza faptului ca Sfintii Apostoli Petru si Pavel au fost in temnita, sunt considerati ocrotitori ai sistemului penitenciar din Romania

 

 

 

 

 

 

  29 Iunie este: 

 

 

 

 

– Sărbătoare națională în Republica Seychelles,  o țară insulară formată din 115 insule din Oceanul Indian, situată la circa 1000 km NE de insula Madagascar și la 1700 km est de continentul african, învecinată cu: Zanzibar la vest, Maurițius și Réunion la sud, Comore și Mayotte în sud-vest, și Maldive la nord-est. Seychelles are cea mai mică populație dintre toate statele Africii.

Mai mari sunt insulele granitice Mahé (153 km², altitudine maximă Morne Seychellois, 905 m), Praslin (40 km²), Silhouette (20 km²) și La Digue (15 km²).

Insulele coraligene sunt grupate la rândul lor în insulele Amirante, Farquhar, Desroches, Fregatte și Aldabra (atol înscris în 1982 în Patrimoniul Mondial Natural și Cultural UNESCO.  

Capitala este orașul Victoria, situat pe insula principală Mahé .

Insulele erau folosite de pirați înainte de sosirea francezilor . În noiembrie 1743 , guvernatorul insulei Franței ( actualul Mauritius ) Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais i-a trimis pe căpitanii Lazare Picault și Jean Grossen să pună stăpânire pe arhipelag în numele Franței .  

Francezii au ocupat, din 1756 , principalele insule ale arhipelagului pe care le-au numit „Séchelles” în onoarea lui Jean Moreau de Séchelles ,controlor general al finanțelor lui Ludovic al XV-lea .

 Insulele au fost pierdute de Franța în 1811 în timpul Războaielor Napoleoniene , intrând oficial sub control britanic  în 1814 .

La 29 iunie 1976, Seychelles s-a declarat stat independent, devenind membru al Commonwealth – ului și al Francofoniei . 

Cu o populație estimată la 92.430 locuitori în 2015 , Seychelles are o creștere demografică pozitivă (0,8%), determinată de imigrație și o natalitate dinamică.

Prin urmare, populația sa ar fi trebuit să depășească în prezent 100.000 de locuitori.

 

 

Seychelles Islands map | Seychelles vacation, Seychelles islands ...

  

 

 

 

 

Cu excepția pescarilor din insulele din jur, Seychelles nu a avut o populație autohtonă până la sosirea primii europeni , între 1580 și 1750. Prin urmare, 98% dintre locuitorii din Seychelles sunt descendenți ai imigranților: europeni  (francezi , portughezi , englezi ), africani , indieni și chinezi, marea majoritate a lor fiind metiși de origine europeană și africană, în principal catolici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse): wikipedia.org ; Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, editura Humanitas, Bucureşti 2002; Crestin Ortodox.ro; Din pasiunile bibliografului blogspot.ro;  e.maramures.ro; mediafax.ro; lessignets.com; historia.ro.; rador.ro

29/06/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

VIDEO:ISTORICUL ZILEI DE 22 DECEMBRIE.TODAY IN HISTORY

22 decembrie, istoricul zilei

Bucuresti, revolutie, TVR1989: Revolutia Romana a dus la schimbarea regimului comunist. Dupa o noapte insangerata pe strazile Bucurestiului, muncitorii de pe marile platforme au ocupat inca de dimineata Piata Universitatii. Cu putin inainte de ora 10.00, Nicolae Ceausescu a convocat, in sediul C.C. al PCR, ultima sedinta a CPEx. El a anuntat ca, datorita situatiei extrem de grave, a preluat conducerea armatei si a hotarat sa instituie starea de necesitate in intreaga tara. 

Despre generalul Vasile Milea, care a fost gasit impuscat cu putine minute in urma in sediul Comitetului Central, fostul dictator a afirmat ca a fost un tradator de tara. Putin dupa ora 10.00 , postul de radio a anuntat introducerea starii de necesitate in intreaga tara, printr-un decret semnat de Ceausescu. Cetatenii – conform decretului – nu aveau voie sa se intruneasca in grupuri mai mari de 5 persoane.

In ciuda interdictiilor, situatia a inceput sa se precipite in toata Romania unde au izbucnit proteste anticomuniste. 

In Capitala, manifestantii stransi in fata sediului C.C. al PCR au fortat usile si au patruns in cladire, determinandu-l pe Ceausescu sa fuga cu un elicopeter de pe acoperis.

La orele amiezii, la radio si televiziune s-a transmis vestea fugii dictatorului, ceea ce a provocat valuri de bucurie in intreaga tara. Sute de romani au iesit pe strazile marilor orase pentru a saluta caderea regimului comunist. In aceeasi zi a fost constituit Frontul Salvarii Nationale (FSN), din Consiliul de conducere al acestuia facand parte 39 de persoane. 

Ion Iliescu a citit la posturile de radio si televiziune „Comunicatul catre tara al Consiliului FSN”, care avea ca principale obiective: instaurarea unui sistem democratic si pluralist de guvernamant; organizarea de alegeri libere in luna aprilie 1990; separarea puterilor legislativa, executiva si judecatoreasca in stat.

Armata a trecut de partea demonstrantilor insa acest lucru nu a impiedicat varsarea de sange si in zilele urmatoare ale revolutiei.

– 1885 –

Fizicianul german Wilhelm Konrad Röntgen a efectuat prima radiografie, cea a mîinii soţiei sale

Wilhelm Konrad Röntgen, inventatorul razelor X

Pe 22 decembrie 1885 fizicianul german Wilhelm Konrad Röntgen a efectuat prima radiografie, cea a mîinii soţiei sale. Savantul german a descoperit razele X pe 8 noiembrie a aceluiaşi an.

Începînd din 1897, radiologia era inclusă în curicula de studii la majoritatea facultăţilor de medicină din ţările Europei. Totuşi la acea vreme radiologii nu cunoşteau despre riscul iradierii cu raze X şi nu se protejau de actiunea acestora.

Prima radiografie mondială, mîna soţiei inventatorului razelor X – Wilhelm Konrad Röntgen

– 1904 –

Se formează noul Guvern conservator (fără junimişti), prezidat de Gheorghe Grigore Cantacuzino

La 22 decembrie 1904 are loc demisia Guvernului liberal din România, condus de Dimitrie A.Sturdza. Totodată se formează noul Guvern conservator (fără junimişti), prezidat de Gheorghe Grigore Cantacuzino.

1914 – A murit, la Nisa, memorialistul şi omul politic liberal Ion Bălăceanu (n.1828).

– 1927 –

La 22 decembrie 1927 se înfiinţează Societatea de Difuziune Radiofonică din România. Ulterior societatea a fost redenumită în Societatea Română de Radiodifuziune.

1953 – S–a născut compozitorul Dan Alexandru Bălan; a compus muzică de cameră, corală, muzică uşoară.

1956 – A murit poetul Nicolae Labiş, poet–simbol al anilor 50, numit de criticul Eugen Simion “buzduganul unei generaţii” (“Primele iubiri”, “Moartea căprioarei”) (n.02.12.1935).

1982 – A murit Traian Gheorghiu, publicist şi dramaturg (n.16.03.1906).

1989 – A murit Samuel Beckett, prozator şi dramaturg irlandez, unul dintre reprezentanţii “teatrului absurd”, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1969. Beckett a tematizat, într-o operă marcată de pesimism, eşec şi moarte, strădania deşartă a individului de a descoperi un sens în toate acţiunile sale (n.13.04.1906).

 

Alte evenimente importante din 22 decembrie
1603: Ahmed I a preluat conducerea Imperiului Otoman dupa ce tatal sau, sultanul Mahomed al III-lea, a incetat din viata.
1880: Scriitorul George Eliot a incetat din viata (nascut in 1819).
1885: Samuraiul Ito Hirobumi a devenit primul premier al Japoniei.
1894: In Franta, a inceput Afacerea Dreyfus, provocata de condamnarea fara temei a lui Alfred Dreyfus pentru tradare.

1979: A incetat din viata producatorul american de film Darryl F. Zanuck, fondator al studiourilor “20th Century Fox”
1989: Poarta Brandenburg din Berlin, care timp de 30 de ani a despartit Germania de Est de cea de Vest, a fost redeschisa. Poarta a devenit un simbol al unitatii germane. La scurta vreme dupa acest eveniment, autoritatile au dat ordin sa fie deschise si granitele dintre cele doua state.
1991: Romania a recunoscut Republica Belarus.
1997: Cele doua Camere ale Parlamentului au votat forma finala a legii de organizare a Serviciului de Informatii Externe (SIE).

Zile de nastere, aniversari

1856: S-a nascut Frank B. Kellogg, secretar de stat american, laureat cu premiul Nobel pentru pace.
1858: S-a nascut Giacomo Puccini, compozitor italian.
1874: S-a nascut Franz Schmidt, compozitor austriac.
1889: S-a nascut Nichifor Crainic, pe numele adevarat Ion Dobre, poet, eseist, ziarist si profesor de teologie la Chisinau si Bucuresti, director al revistei „Gandirea”.

1949: S-au nascut fratii gemeni Robin si Maurice Gibb, muzicieni australieni, componenti ai trupei Bee Gees.

Calendar religios 22 decembrie
Calendar crestin ortodox:
Sfantul Ierarh Petru Movila, Mitropolitul Kievului; Sfanta Mucenica Anastasia
Calendar greco-catolic:
Sfanta Anastasia (†290) In timpul sapt Ap si Ev din Minei
Calendar crestin romano-catolic:
Ss. Francisca Cabrini; Flavian, m.

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008
 2. Istoria md.

22/12/2010 Posted by | DIVERSE, ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: