CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

România interbelica si democraţia

Incă din 1866, elita politică din România a optat pentru adoptarea unei Constituţii „croite” după modelul belgian, adică cel mai democratic din Europa acelei perioade.

Ulterior, s-a desfăsurat o acerbă dispută în jurul „formelor fără fond”, adică al unei legislaţii moderne, impusă unei societăţi aflate la începutul emancipării sale politice.

Disputa s-a atenuat după primul război mondial, dar problema în sine a rămas: în ce măsură legile democratice adoptate s-au aplicat efectiv si cât de reală era democraţia în România.

In iulie 1917, Constituţia a fost modificată, introducându-se votul universal, egal, direct si secret pentru toţi cetăţenii (bărbaţi).

Decretul-lege din noiembrie 1918 detalia prevederile constituţionale, aducând precizări importante.

Pentru a fi ales în Adunarea Deputaţilor sau în Senat, pe lângă condiţiile de vârstă se cerea: a fi cetăţean român; a avea exerciţiul drepturilor civile si politice; a avea domiciliul real în România.

alegeri interbelice

Cetăţenii primeau certificat de alegător, iar cei care isi exercitau „fără temei legitim” dreptul de vot, erau amendaţi cu sume variind între 20 si 500 lei.

Introducerea votului universal a avut ca rezultat cresterea spectaculoasă a numărului de alegători, mutarea centrului de greutate al vieţii electorale de la oras la sat si schimbarea modului de desfăsurare a luptei politice. Dacă până la război, în regimul votului pe colegii, existau circa 100.000 de alegători cu vot direct, după adoptarea legii electorale, numărul acestora a crescut la câteva milioane (4,6 milioane în 1937).

In 1914, un deputat era ales de aproximativ 400 de cetăţeni; decretul-lege din 1918 stabilea că un deputat era ales de30.000 de cetăţeni, iar prin decretul-lege din 1920 – de 50.000 de cetăţeni, adică de 125 de ori mai mulţi comparativ cu perioada antebelică.

Circa 80% din populaţia României trăia în sate, astfel că ţărănimea a devenit principala masă electorală, iar centrul de greutate al confruntărilor politice în timpul alegerilor s-a mutat de la oras la ţară.

S-a schimbat si modul de desfăsurare a campaniei electorale; dacă până în 1914 un candidat îi putea vizita la domiciliu pe toţi alegătorii din circumscripţia sa, în condiţiile votului universal el trebuia să se adreseze zecilor de mii de oameni, să participe la numeroase întruniri electorale, să tină discursuri în medii foarte variate (la cluburi, la cârciumi, în pieţe publice etc.), să se adreseze unui public extrem de eterogen (mari proprietari, muncitori, ţărani, intelectuali, negustori etc.).

Liderii politici – sefii de partide, ministrii etc. – făceau adevărate turnee electorale în toate provinciile istorice, pentru a convinge alegătorii că reprezintă pe toţi românii si nu doar pe cei din anumite zone geografice, în timpul campaniei electorale, orasele si satele României erau împânzite cu afise, conţinând programele partidelor care se prezentau în alegeri, informaţii despre candidaţii care cereau voturile cetăţenilor.

Nu lipseau îndemnurile de a nu fi votaţi rivalii politici, care ar urmări obiective egoiste, în defavoarea ţârii.

La rândul lor, alegătorii au devenit extrem de activi si interesaţi de promisiunile făcute, stiind că votul lor cântărea greu în balanţa victoriei electorale a unui partid sau altul, întrunirile electorale au avut un rol important în cresterea gradului de implicare a cetăţenilor României în viaţa publică, aceasta fiind o expresie elocventă a caracterului democratic al regimului politic din perioada interbelică. Cetăţenii au avut dese prilejuri de a participa la viaţa electorală si la alegerile parlamentare, în intervalul 1919-1937, în România s-au desfăsurat zece alegeri pentru Adunarea Deputaţilor si pentru Senat (în 1919, 1920, 1922, 1926,1927,1928,1931, 1932, 1933,’ 1937).

Este o realitate că evoluţia partidelor politice a depins în bună măsură de influenţa lor electorală.

Astfel, Partidul Conservator-Progresist si Partidul Conservator-Democrat au dispărut din viaţa politică în 1922, când nu au obţinut nici un loc în Parlament.

Partidul Poporului a avut un rol politic major în anii 1919-1920, când s-a bucurat de o largă susţinerepopulară, după care a intrat într-un accentuat declin.

Pentru a nu deveni o „amintire istorică”, gruparea lui Octavian Goga s-a desprins în 1932 din Partidul Poporului si a constituit o nouă organizaţie politică – Partidul Naţional-Agrar.

Abaterea de la linia programatică pe baza căreia un partid a obţinut încrederea electoratului a generat reacţia unor lideri politici.

Spre exemplu, în 1928, Partidul Naţional-Ţărănesc, afisând un larg program de reforme, a obţinut 77,76% din totalul voturilor.

Dar, foarte curând, s-a obsen’at că „era nouă” promisă de naţional-ţărănisti a rămas un slogan electoral, în faţa acestei situaţii, Constantin Stere a fost nevoit să-si prezinte demisia din Partidul Naţional-Ţărănesc.

alegeri interbelice

In scrisoarea trimisă lui luliu Maniu, presedintele partidului, în aprilie 1930,acesta aprecia:

„De la venirea la cârmă a Partidului Naţional-Ţărănesc, abateri succesive de la principii si o serie de măsuri si acte, pe care – cum stiţi, domnule presedinte – am avut mereu onoarea si durerea să le dezaprob ca necompatibile cu metodele de guvernare democratică si parlamentară, ca si cu ideologia noastră, au creat în jurul partidului o atmosferă destul de neprielnică, pentru ca să poată fi cu succes dezlănţuită o companie de nimic justificată, care a dus guvernul prezidat de dumneavoastră într-un impas”.

In mai 1931,Constantin Stere avea să întemeieze Partidul Ţărănesc-Democrat.

In noiembrie 1932, Partidul Naţional-Ţărănesc a fost părăsit de gruparea lui Grigore lunian, care a constituit Partidul Radical-Ţărănesc.

O expresie a regimului democratic sunt partidele politice care reprezintă curente de opinie, interese ale anumitor grupuri socio-profesionale, etnice etc., în perioada interbelică  România a avut un larg evantai de partide politice: de dreapta (Partidul Conservator-Progresist, Partidul Conservator-Democrat), de centru (PartidulNational-Liberal, Partidul Poporului), de centai-stânga (Partidul Ţărănesc, Partidul Naţional-Ţărănesc), de stânga (Partidul Socialist, Partidul Social-Democrat), de extremă-stângâ (Partidul Comunist din România), de extremă-dreaptă (Legiunea Arhanghelul Mihail – Garda de Fier); de asemenea, au activat partide ale minorităţilor naţionale (Partidul Maghiar, Partidul German. Partidul Evreiesc s.a.).

Fiecare partid avea un program si ideologie, propunea soluţii proprii privind dezvoltarea statului român.

Cetăţenilor li se ofereau o multitudine de „variante”, putând opta, prin vot, asupra uneia sau alteia.

alegeri vechi

 Sursa: revolta-mintilor.com/; http://www.romania-actualitati.ro/ si  http://www.istorie-pe-scurt.ro/; http://adevarul.ro/

16/11/2014 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: