CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Scurt istoric al restricțiilor de rezidență permanentă pentru evrei în Rusia și Austria. ARIA AȘEZĂRII (PALE OF THE SETTLEMENT) PERMISĂ EVREILOR


În toată Europa ocupată de germani, au locuit 2,4 milioane de evrei înainte de al doilea război mondial, potrivit Enciclopediei Evreiești Mondiale.
După război, 3,8 milioane de evrei „Supraviețuitori ai Holocaustului” primeau pensii de la guvernul german.
În mod tragic, restul de 6 milioane au fost pierdute.”


https://www.veteranstoday.com/2021/07/03/the-strange-case-of-edgar-steele

ARIA AȘEZĂRII – CHERTÁ OSÉDLOSTI – PALE OF THE SETTLEMENTS

Aria așezării (rusă: Черта́ осе́длости, chertá osédlosti; idiș: דער תּחום-המושבֿ, der tkhum-ha-moyshəv; Ebraică: תְּחוּם הַמּוֹשָב, t’ẖum hammosháv) a fost o regiune vestică a Imperiului Rus cu granițe diferite care au existat din 1791 până în 1917, în care a fost permisă rezidența permanentă de către evrei și dincolo de care rezidența evreiască, permanentă sau temporară, a fost în mare parte interzisă, scrie https://ioncoja.ro.

Aria a luat ființă sub conducerea Ecaterinei cea Mare în 1791, inițial ca măsură de accelerare a colonizării teritoriului nou dobândit la Marea Neagră. Evreilor li s-a permis să extindă teritoriul disponibil pentru ei, dar în schimb comercianții evrei nu mai puteau face afaceri în Rusia.

Ecaterina cea Mare, cea mai puternică țarină din istorie - Incredibilia.ro

Foto: Portretul țarinei Ecaterina cea Mare de pictorul rus Fiodor Rokotov


La apogeul său, Aria, inclusiv noile teritorii poloneze și lituaniene, avea o populație evreiască de peste cinci milioane de locuitori și reprezenta cea mai mare componentă (40 la sută) a populației evreiești mondiale la acea vreme.

Aria a inclus Belarusul modern, Lituania, Moldova, o mare parte din Ucraina și Polonia și părți relativ mici din Letonia și vestul Federației Ruse, aproximativ corespunzătoare macroregiunii Kresy a Rusiei.

S-a extins de la Aria estica sau linia de demarcație din interiorul țării, spre vest până la granița imperială rusă cu Regatul Prusiei (mai târziu Imperiul German) și Austro-Ungaria.

În plus, a compus aproximativ 20% din teritoriul Rusiei Europene și corespundea în mare parte teritoriilor istorice ale fostei Uniuni Polono-Lituaniene, Hetmanatului Cazacilor și Imperiului Otoman (cu Hanatul Crimeei și Principatul Moldovei).

Majoritatea oamenilor s-au bazat pe servicii mici sau pe lucrări artizanale care nu au putut susține numărul de locuitori, ceea ce a dus la emigrare, în special la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Chiar și așa, cultura evreiască, în special în idiș, s-a dezvoltat în shtetls (sate mici), iar cultura intelectuală s-a dezvoltat în yeshiva (școli religioase) și care au fost, de asemenea, transportate în străinătate.

Imperiul Rus în timpul existenței Ariei a fost predominant creștin ortodox, spre deosebire de zona inclusă în Pale cu minoritățile sale mari de evrei, romano-catolici și până la mijlocul secolului al XIX-lea populația catolică răsăriteană (deși o mare parte din Ucraina modernă, Belarus și Moldova sunt predominant ortodoxe).

Numele „Aria de așezare” a apărut pentru prima dată sub cârmuirea țarului Nicolae I. Sub conducerea sa (1825-1855), Aria s-a micșorat treptat și a devenit mai restrictiva. În 1827, evreii care locuiau în Kiev au fost sever restricționați.

În 1835 provinciile Astrahan și Caucazul de Nord au fost îndepărtate din Arie.
Alexandru al II-lea, care a condus între 1855 și 1881, a extins drepturile evreilor bogați și educați de a pleca și de a trăi dincolo de Arie, ceea ce i-a făcut pe mulți evrei să creadă că Aria ar putea fi în curând abolita.

Aceste speranțe au dispărut când Alexandru al II-lea a fost asasinat în 1881. Zvonurile s-au răspândit că el a fost asasinat de evrei, și în consecinta sentimentului antievreiesc a crescut foarte mult.

Pogromurile antievreiești au zguduit țara din 1881 până în 1884.
Uneori, evreilor li se interzicea să trăiască în comunități agricole sau în anumite orașe (ca în Kiev, Sevastopol și Yalta) și erau forțați să se mute în orașe provinciale mai mici.

Sfârșitul aplicării și delimitării formale a Paleului a coincis cu începutul Primului Război Mondial în 1914 și, în cele din urmă, cu căderea Imperiului Rus în revoluțiile din februarie și octombrie 1917.
În timpul Primului Război Mondial, Aria și-a pierdut controlul rigid asupra populației evreiești atunci când un număr mare de evrei au fugit în interiorul Rusiei pentru a scăpa de armata germană invadatoare.
Până în august 1915, granițele Ariei erau de facto inaplicabile. Aria s-a încheiat oficial la scurt timp după abdicarea lui Nicolae al II-lea și pe măsură ce revoluția a cuprins Rusia.
La 20 martie 1917, Aria a fost abolita prin decretul guvernului provizoriu al lui Kerensky, privind abolirea restricțiilor religioase și naționale.

Predecesorul Elisabetei a II-a in privința masurilor de izolare si securizare a evreilor a fost Maria Tereza.
Maria Teresa impărăteasa Sfantului Imperiu Roman, suveranul Austriei, Croatiei, Mantua, Milano, Lodomeria si Galicia, Olanda Austriacă și Parma, ducesa de Lorraine și mare ducesa de Toscana, i-a considerat atât pe evrei, cât și pe protestanți ca fiind periculoși pentru stat și a încercat în mod activ să-i suprime.

Ea a fost probabil cel mai antievreiesc monarh al timpului ei, moștenind conceptiile tradiționale ale strămoșilor ei și dobândind si altele noi.

Majoritatea evreilor din Europa consideră că antisemitismul s-a agravat  dramatic în ultimii cinci ani - Black News

Acesta a fost un produs al devotamentului religios profund și nu a fost ținut secret în timpul său.

În 1777, ea a scris despre evrei:

„Nu cunosc o ciumă mai mare decât această rasă, care, din cauza înșelăciunii, cămătării și avariției sale, îi conduce pe supușii mei în sărăcie. Prin urmare, pe cât posibil, evreii trebuie ținuți departe și evitați.”
În decembrie 1744, ea a propus miniștrilor săi expulzarea evreilor din Austria și Boemia. Prima ei intenție a fost să-i deporteze pe toți evreii până la 1 ianuarie, dar după ce a acceptat sfatul miniștrilor ei, care erau îngrijorați de numărul viitorilor deportați care ar putea ajunge la 50.000, termenul limită a fost amânat pentru iunie.

Ordinele de expulzare au fost retrase abia în 1748 din cauza presiunilor din partea altor țări, inclusiv a Marii Britanii.

Ea a ordonat, de asemenea, deportarea a aproximativ 20.000 de evrei din Praga pe fondul acuzațiilor că aceștia erau neloiali în timpul ocupației bavarezo-franceze în timpul războiului succesiunii austriece.

Ordinul a fost apoi extins la toți evreii din Boemia și orașele mari din Moravia, deși ordinul a fost ulterior retras, cu excepția evreilor din Praga care fuseseră deja expulzați.
În al treilea deceniu al domniei sale, influențată de curteanul ei evreu Abraham Mendel Theben, Maria Tesa a emis edicte care ofereau o anumită protecție de stat supușilor ei evrei.

Acțiunile ei din timpul etapelor târzii ale domniei sale contrastează cu opiniile ei timpurii. Ea a interzis convertirea forțată a copiilor evrei la creștinism în 1762, iar în 1763 a interzis clerului catolic să extragă taxe de la supușii ei evrei.

În 1764, ea a ordonat eliberarea acelor evrei care fuseseră închiși pentru o calomnie de sânge în satul Orkuta.

În ciuda antipatiei sale puternice față de evrei, Maria Tereza a sprijinit activitatea comercială și industrială evreiască în Austria.

Au existat, de asemenea, părți ale regatului unde evreii au fost tratați mai bine, cum ar fi Trieste, Gorizia și Vorarlberg.

Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Pale_of_Settlement

Temenul din ebraică תְּחוּם הַמּוֹשָב – “Aria de asezare” a fost avut in vedere la traducerea în română a denumirii “Ariei de asezare”, pentru celelate denumiri in idiș sau rusă traducerile par lipsite de sens.

Publicitate

01/08/2021 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

CINE A CREAT COMUNISMUL ŞI CINE AU FOST CAPII REGIMULUI CRIMINAL COMUNIST INSTAURAT ÎN RUSIA?

 

 

 

 

Imagine similară

CINE A CREAT COMUNISMUL?

  
 

Ca să răspundem la această întrebare, ne servim de citate din cartea: „Complotul împotriva Bisericii”, (The Plot Against the Church), apărută în 1962 , a cărei documentaţie este bazată pe arhivele Bisericii Catolice şi la care au lucrat 7 cardinali.

Imagini pentru maurice pinay

A apărut sub semnătura Maurice Pinay, în limbile italiană, germană, spaniolă şi engleză, în timpul Conciliului Vatican II.

Cităm din a 3-a ediţie engleză, publicată în „Christian Book Club of America”, P.O.Box 566, Palmdale, CA, 93550, pag. 39-65:

 

„Nu există nici o îndoială că evreii sunt cei care au inventat comunismul, că ei au fost instigatorii dogmei pe care s-a construit acel sistem monstruos care stăpâneşte cu o autoritate absolută cea mai mare parte a Europei şi Asiei, care agită ţările din America, şi cu o progresie sigură inundă peste popoarele creştine ca un cancer mortal, ca o tumoare care devorează constant sâmburele naţiunilor.”

„Dar evreii sunt de asemenea inventatorii şi directorii metodelor comuniste, ai tacticii de luptă efectivă, a insensibilei şi total inumanei politici guvernamentale şi a agresivei strategii internaţionale. Este cu totul dovedit că teoreticienii comunismului au fost toţi evrei… cât şi revoluţionarii experiemntaţi, care şi-au ascuns de ochii lumii originea lor şi adresele unde trăiau.”

Cartea susține şi existenţa unei conspirații evreieşti împotriva Bisericii Catolice, a unui  conflict între iudaism și Biserica Catolică încă de la început, implicarea evreiască în mișcări anti-catolice precum francmasoneria și comunismul și acţiunile evreieşti concertate vizând infiltrarea Bisericii Catolice și a unor organizații  catolice, cum ar fi Ordinul iezuit.

Ea descrie şi implicarea evreilor în primele persecuții ale creștinilor din Imperiul  Roman în timpul domniei împăratului  Nero și implicarea acestora în erezii, precum arianismul.  

În continuare, Maurice Pinay dă biografiile lui Marx, Engels şi a celorlalţi doctrinari marxişti.

CINE AU FOST CAPII REGIMULUI COMUNIST ÎN RUSIA?

„Cum nu există nicio îndoială că evreii au creat comunismul, tot aşa nu există nicio îndoială că ei au fost aceia care l-au şi pus în practică.

Chiar înainte ca bolşevismul să se fi instaurat în Rusia, conducătorii şi organizatorii mişcărilor comuniste în totalitatea lor au fost aproape exclusiv evrei…. Dar în Rusia, unde comunismul a fost introdus pentru prima dată, … paternitatea evreiască a organizării sistemnului, cât şi a practicii aplicate nu lasă nicio îndoială…. În concordanţă cu date irefutabile, care au fost în întregime dovedite şi recunoscute de către toţi cei care s-au ocupat de această problemă, opera comunistă a evreilor în patria Ţarilor este atât de puternică, încât este total de prisos să se încerce a se nega că acest triumf dezastruos ar fi monopolul lor.”

Este suficient să înşirăm numele celor care au format guvernul şi principalele organe ale Uniunii Sovietice pentru a ne da seama cât de dreaptă şi de categorică este această afirmaţie.”

Urmează lista:

 

1. Vladimir Ilici Ulianov Lenin, evreu după mamă, preşedintele Sovietului Suprem.

2. Leo Trotsky (Lew Davonovich Bronstein), evreu, comisarul Armatei şi Marinei.

3. Josepf Visarionovich Stalin (Josiph David Vissarionovich Djugashvili-Kochba), evreu din Georgia, Comisar pentru Naţionalităţi.

4. Chicherin, rus, Comisar pentru Afacerile Externe.

5. Grigore Zinoviev (Apfelbaum), evreu, Comisar pentru Interne.

6. Kohen (Volodarsky), evreu, Comisar pentru Presă şi Propagandă.

7. Samuel Kaufmann, evreu, Comisar pentru Proprietăţi Rurale.

8. Steinberg, evreu, Comisar pentru Justiţie.

9. Schmidt, evreu, Comisar pentru Lucrări Publice.

10. Ethel Knigkisen, evreică, Comisar pentru Aprovizionare.

11. Pfenigstein, evreu, Comisar pentru Refugiaţi.

12. Schlichten, evreu, Comisar pentru Confiscări de Imobile.

13. Lurie, evreu, Preşedinte Consiliul Suprem Economic.

14. Kukor (Kukorsky), evreu, Comisar pentru Comerţ.

15. Spitzberg, evreu, Comisar pentru Cultură.

16. Urisky (Radomilsky), evreu, Comisar pentru Alegeri.

17. Lunacharsky, rus, Comisar pentru Şcolile Publice.

18. Simasko, evreu, Comisar pentru Sănătate,.

19. Protzian, armean, Comisar pentru Agricultură.

Instituţii
(Conducere, înalţi funcţionari)

1. Comisariatul pentru Interne: Din zece, toţi evrei.

2. Comisariatul pentru Afacerile Externe. Din 17, unul german, 16 evrei.

3. Comisariatul pentru Economie: Din 14, unul rus, 13 evrei.

4. Comisariatul pentru Justiţie: 8 înalţi funcţionari, toţi evrei

5. Comisariatul pentru Educaţia Publică: Din 7, toţi evrei.

6. Comisariatul Armatei: Din 14, toţi evrei.

7. Comisariatul Sănătăţii: Din 5, toţi evrei

8. Sovietul Suprem al Comerţului: Din 14, toţi evrei.

9. Primul Consiliu al Soldaţilor şi Muncitorilor: Un preşedinte şi doi vice-presedinti: toţi trei evrei.

În 502 posturi ale organizaţiilor de prim rang în conducerea statului în primii ani după revoluţie, 459 posturi erau ocupate de evrei, şi numai 43 au fost ocupate de creştini de diferite naţionalităţi.

În lumina acestor date, cine a complotat şi a condus la victorie revoluţia bolşevică rusă, dacă nu evreii?

 

 

CITIŢI ŞI :

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2017/06/04/92315/Adevărul despre instaurarea comunismului în Rusia. VIDEO

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2013/10/30/cum-a-finantat-wall-street-ul-revolutia-bolsevica-planul-marburg-video/

Surse: 

http://en.metapedia.org/wiki/The_Plot_Against_the_Church

http://ioncoja.ro/istoria-ultimilor-100-de-ani-rezumat/comment-page-1/

09/07/2017 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , | 15 comentarii

   

%d blogeri au apreciat: