CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Au fost auziți la CONSILIUL EUROPEI Românii din Ucraina?

Recent Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o Rezoluție prin care a solicitat Ucrainei să respecte și să protejeze drepturile minorităților naționale, inclusiv în ceea ce privește problema limbii în sistemul de educație, sce arată într-un comunicat al Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”, preluat de Romanian Global News.

Rezoluția recomandă autorităților ucrainene să ia măsuri imediate pentru a asigura „respectarea și protecția persoanelor aparținând minorităților naționale, inclusiv drepturile existente și deja fixate în tratatele internaționale relevante la care Ucraina este parte și în documentele conexe”.

Consiliul Europei “a solicitat eforturi continue pentru a dezvolta, în consultare cu toate grupurile relevante, înclusiv cu reprentanții habilitați ai minorităților naționale, și un cadru legislativ și politic clar și coerent pentru utilizarea limbilor, pentru a oferi garanții juridice solide pentru protecția și utilizarea tuturor limbilor minoritare, inclusiv a limbilor cu un număr mai mic de vorbitori”.

Rezoluția reamintește “necesitatea punerii în aplicare a recomandărilor cuprinse în Avizul “Comisiei de la Veneția” cu privire la prevederile “legii educației” din 5 septembrie 2017”.

Iar “în procesul de reschimbare a granițelor administrative ca urmare a noii reforme administrativ-teritoriale, este necesar ca drepturile și libertățile care decurg din “Convenția-cadru…” să nu fie limitate prin schimbarea proporțiilor populației într-o anumită zonă și să fie garantată participarea efectivă a persoanelor aparținând minorităților naționale la discuțiile la nivel local”.

Rezoluția conține, de asemenea, o recomandare de “a organiza un recensământ al populației la nivel național cât mai curând posibil”.

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei solicită “sporirea eforturile de combatere a manifestărilor de orice fel de intoleranță, rasism, xenofobie și incitare la ură în societatea ucraineană, de a investiga aceste incidente și, dacă este necesar, de a aplica sancțiuni adecvate”.

Reamintim că în noiembrie 2017
delegația Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina” (UICRU) în componența
Dr. Ion POPESCU, Preșdintele Consiliului Național al UICRU, Aurica BOJESCU, Secretar responsabil al UICRU și Vasile TĂRÂȚEANU, Președinte al Senatului UICRU), s-a întâlnit cu reprezentanții “Comisiei de la Veneția” în oficiul Consiliului Europei, aducând în față membrilor Comisiei argumente convingătoare privind neconcordanța “noii legi a educației” cu normele Constituției și angajamentele internaționale ale Ucrainei.

Pe 24 octombrie 2019, Dr. Ion POPESCU, asociat onorific al Adunării parlamentare a Consiliului Europei, în cadrul discuțiilor cu participarea și a reprezentanților altor minorități tradiționale din Ucraina a atras din nou atenția Membrilor delegației “Comisiei Venețiene”, Rainer Hofmann, Germania, raportor al CV; Veronika Bilkova, Cehia, Raportor al CV; Thomas Markert, Germania, Secretarul “Comisiei Venețiene”, Herdis Kjerulf-Thorgeirsdottir, Islanda, raportor al CV, Mesut Bedirhanoglu, Turcia, raportor al CV – responsabili de expertiza noii “legi lingvistice” ucrainene, –
despre necesitatea asigurării și respectării drepturilor constituționale la instruire în limba maternă, atrăgând atenția și la starea “mass-media” minorităților naționale, folosirea limbilor in sferele administrativ-sociale etc., prin prisma concordanței cu normele Constituției Ucrainei, “Conventiei-Cadru privind protecția minorităților naționale”, “Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare” …

Pe 2 noiembrie 2020, Aurica BOJESCU, Secretar responsabil al UICRU, a avut o discuție (on-line) cu doamna Elvira Kovaci – raportoarea principală a Comisiei pentru egalitate și nediscriminare a Adunării parlamentare a Consiliului Europei consacrată problemei “păstrării diversificării lingvistice, etnice, culturale și naționale în Europa”, abordând în numele Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina” tema respectării dreptului la educație în limba maternă în contextul prevederilor legilor lingvistice adoptate în ultimii ani și prin care se încalcă drepturile noastre constituționale la folosirea limbii materne în domeniul învățământului de toate gradele, dar și în sfera publică în locurile viețuirii noastre tradiționale, accentuând necesitatea înlăturării încălcărilor drepturilor minorităților naționale fixate în preambulul Constituției, în articolele 7, 8, 9, 10, 11, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 35, 41, 43, 53, 58, 60, 64, 68, 119, 132, 140 ale Constituției Ucrainei, precum și în “Declarația drepturilor naționalităților din Ucraina” din 1 noiembrie 1991, în prevederile Concluziei 190/1995 “Cu privire la aderarea Ucrainei la Consiliul Europei”, în prevederile “Convenției-cadru privind protecția drepturilor minorităților naționale” și ale “Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare”.

În cadrul tuturor acestor întâlniri și prezentări a situatiei reale din teren, care au precedat deciziei recente a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei, a fost atrasă atenția la tendințele din ultimii 3 ani de îngustare a volumului de drepturi la educație în limba română și pericolul lichidării statutului de școală cu predare în limba maternă, semnalând și despre acutizarea situației în legătură cu noua reformă administrativ-teritorială, în realizarea căreia în regiunea Cernăuți nu s-a ținut cont de specificul etno-cultural și lingvistic, de consecințele aplicării “noii legi lingvistice” etc.

După trei ani de eforturi comune ale reprezentanților minorităților naționale din Ucraina Consilul Europei face un pas real în ajutorarea Ucrainei să-și respecte angajamentele internaționale față de structurile europene privind asigurarea drepturilor minorităților etnice, inclusiv și cele lingvistice.

În scurt timp urmează prezentarea și dezbaterile pe marginea raportului în acestă problemă din cadrul Adunării parlamentare a Consiliului Europei.

Oare suntem, în sfârșit auziți și, principalul, înțeleși?

Și Doamne Ajută doar în lucruri Bune!

Secretariatul executiv al
Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”
11 decembrie 2020

Publicitate

15/12/2020 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: