CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

“Un miracol in Basarabia” – limba română

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTTO :

 

„A promova sub orice formă o limbă moldovenească, deosebită de limba româna este, din punct de vedere strict lingvistic, ori o greșeală naivă, ori o fraudă științifică. Din punct de vedere istoric și practic este o absurditate, o utopie și din punct de vedere politic e o anulare a identității etnice și culturale a unui popor și deci un act de genocid etnico-cultural”.

( Eugen Coseriu, lingvist roman basarabean, fondatorul primei școli lingvistice din America de Sud și al Școlii lingvistice de la Tubingen. Este părintele a ceea ce azi se numește lingvistica integrală,  unul dintre cei mai importanți lingviști ai secolului XX si Doctor Honoris Causa a aproape 50 de universități din întreaga lume.)

 

 

 

Limba romana, “un miracol” in Basarabia

 

 

Stâlcită şi atacată de “rusisme” încă din vremea ţarilor, eliminată din şcoli în toată perioada sovietică, scrisă şi citită doar cu litere chirilice, limba română a supravieţuit miraculos în spaţiul dintre Prut şi Nistru.

Despre chinurile la care a fost supusă de-a lungul celor două secole de dominaţie rusească şi despre starea actuală a limbii vorbite în Basarabia, într-un interviu cu publicistul Vlad Pohilă, un statornic luptător pentru păstrarea spiritului limbii româneşti.Sunteţi cunoscut în Moldova şi în România ca un neobosit luptător pentru promovarea unei limbi româneşti curate.

Care este, acum, starea limbii române aici, în Basarabia?Este ca o circulaţie cu dublu sens. În vremea sovieticilor, existau locuri în care era absolut interzisă, În şedinţele de partid, spre exemplu, era pus cineva să vorbească româneşte de formă, ca să se demonstreze că există o egalitate. A vorbi româneşte era considerată o manifestare de naţionalism, de românism. În instanţele judiciare nici nu se putea pomeni de aşa ceva.

Când am fost anchetat la KGB, i-am spus anchetatorului meu: “Nu mă pot exprima limpede decât în limba mamei. Iar dumneavoastră doriţi maximă coerenţă, nu-i aşa?”.

Pe urmă, nu puteai folosi DEX-ul, nu puteai face trimiteri la DEX, nu puteai spune că un lucru este corect pentru că aşa spunea Mioara Avram sau Alexandru Graur.

Acum, lucrurile s-au mai schimbat. Pe de o parte sunt vădite îmbunătăţiri.

Sfera de utilizare a limbii române s-a extins, se vorbeşte în Parlament.Pe de altă parte, există problema aceasta politizată în privinţa denumirii limbii. În Constituţie stă scris că limba oficială a statului este cea moldovenească. Prilej de speculaţie pentru unii, cu deosebire în campania electorală.

În privinţa limbii, nu mai sunt interdicţiile de altădată. Dar acum există altceva. Mulţi dintre tineri nu vor să înveţe şi chiar savurează rusismele. Influenţa rusă este, încă, foarte puternică prin mass-media şi încă beneficiind de un anumit prestigiu istoric.

În plus, ruşii au un tupeu şi o agresivitate greu de imaginat.Aş putea spune, în concluzie, că situaţia limbii române este încă incertă şi departe de aşteptările mele şi ale altora din anii ’89 – ’90, când speram că va deveni chiar Crăiasă şi nu Cenuşăreasă, aşa cum a fost.

E un ideal irealizabil într-o proximă perioadă; eu nu cred să apuc să văd limba română aşezată la locul ei, să văd această stare de normalitate pe care am dorit-o, am visat-o şi pentru care chiar am militat.

 

 

 

 

 

 

Cât de mult a fost prigonită limba română în perioada sovietică?

 

 

A fost într-o teribilă stare de prigoană, ca şi credinţa, de altminteri. În ambele direcţii ocupanţii ruşi au excelat. Erau hipersensibili la manifestările acestea ale sufletului nostru: credinţa ortodoxă şi limba română.

Ideologii sovietici erau atei declaraţi, în consecinţă au distrus bisericile. Limba română nu le plăcea pentru că, după Gheorghiu Dej, România nu s-a afiliat cu ruşii la invadarea Cehoslovaciei. Atunci s-au interzis toate abonamentele la reviste sau ziare din ţară. De la Moscova, din Siberia chiar, am cumpărat cărţi româneşti, numai nu de aici. Aici existau doar cărţi româneşti scrise cu litere ruseşti; aşa am debutat şi eu.

La edituri, existau liste de cuvinte interzise, unele frizând absurdul. Spre exemplu, dacă la Bucureşti se spunea “timpul probabil”, la Chişinău era interzis – se spunea “vremea mâine”.

Parlamentul sovietic se numea “Sovietul suprem”, dar în mod absurd se spunea la noi “Sovietul miniştrilor”, în loc de “Consiliul de miniştri” sau “colonel francez”, dar ”polcovnic sovietic”. Au încercat, dar în mod miraculos n-au izbutit, să confere limbii de aici un specific, ca să devină neinteligibilă de către români.

Dar erau nişte proşti, pentru că până şi cei rusificaţi din Transnistria puteau face asocieri, înţelegeau. Numai din cuvinte rusificate, fără un cuvânt românesc, nu poţi face o frază. Dar, a fost acerbă tendinţa de rusificare, de îndepărtare a limbii române, prin interdicţii, prin măsuri punitive.

 

 

Se poate vorbi de un proces firesc de dezvoltare a limbii române aici?

 

 

Cum era să se dezvolte, când au fost atât de oprimaţi românii, atât de siliţi să nu vorbească în graiul lor? Cred că cea mai rezumativă explicaţie a situaţiei limbii vorbite aici ar fi următoarea. Întrebată de o rudă “ameţită” de moldovenisme dacă vorbim şi noi româneşte, mama mea a spus: “Da, numai că noi vorbim strîcat, iar ei (românii din ţară) vorbesc delicat”. Când lucram cu românii din ţară îmi spuneau “Cronicarul”, aluzie la faptul că am un vocabular arhaic, chiar mai redus.La noi s-a menţinut, deci, un limbaj arhaic.

Iorga a observat asta încă din 1905, când a venit clandestin şi a scris “Basarabia noastră”, iar observaţia e valabilă şi astăzi. Pentru că lumea e mai greu receptivă la neologisme, la schimbările din limbă. Şi, totuşi, când s-a trecut din nou la limba română, au uitat de sistemul sovietic şi au asimilat destul de repede – zic “primar” în loc de “predsedatel”.Apoi, să nu uităm, limba este într-o firească legătură cu libertatea din societate.

Spre exemplu, mama unui prieten nu-mi dădea voie să-i spun “doamnă” în public, pentru că se temea.

 

 

Cum s-a format curentul acesta al “moldovenismului”?

 

 

El a apărut din timpul ţarilor pentru a justifica ocupaţia. Aici era alt popor decât românii. Simplu de tot! Iar limba moldovenească a fost susţinută de nişte mici diferenţieri, făcute artificial.

Era genul masculin, feminin, dar nu şi genul neutru, ca în România, ci forma ambigenă (dar asta era din timpul Şcolii Ardelene, nu-i nimic nou). Vocativul nu era al cincilea caz, dar era anexat după Acuzativ. Conjunctivul îl numeau Subjonctiv, ca-n franţuzeşte.

Care parte a populaţiei a fost mai puternic afectată de rusificare?

Orăşenii şi muncitorii, pentru că în fabrici se vorbea numai în ruseşte. Apoi, după anii ’60, în universităţi. Erau lucruri absurde. Ruşii n-au vii, dar ne învăţau pe noi, în ruseşte, cum să cultivăm viţa-de-vie, ei neavând o terminologie în acest sens.Au fost mai feriţi ţăranii. Iar stindardul românismului şi al limbii române a fost ţinut sus de intelectuali.

Eu am învăţat într-o şcoală cu 30 de învăţători şi profesori. 7 sau 8 aveau şcoală românească. Ei dădeau tonul. Iar profesoara de matematică nu-ţi dădea nota 5, dacă nu vorbeai corect. Ne cerea să vorbim măcar ca la Radio Chişinău; ca la Radio Bucureşti era imposibil. Radio Iaşi ne era, iarăşi, model. Oamenii lăsau totul baltă să asculte Cenaclul “Flacăra”, care pentru noi era un model de românism, era răvăşitor.

Ne făcea imuni la tot ce se întâmpla în spaţiul rusesc.Mioara Avram a spus cândva o chestie, la care şi eu subscriu, cum că supravieţuirea limbii române aici e un miracol.

Şcoala românească, familia şi simţirea – astea toate au ţinut limba în viaţă. Să ştiţi că aici românismul nu-i o poveste sau o doctrină. Este o trăire care a infestat, în sensul bun al cuvântului, multă lume.

 

 

 

 

 

Cum stau lucrurile în Transnistria, în privinţa limbii?

 

Acolo e de groază. Dacă în privinţa românismului şi a limbii române noi semănăm cu un drum părăginit, acolo este asfalt din care abia ies câteva fire de iarbă.D-stră aţi început, încă din 1989, să ţineţi cursuri de ortografie a limbii române pentru profesorii din Basarabia şi din regiunea Cernăuţi.

Care era situaţia atunci, se simţea nevoia?Era chiar o necesitate, pentru că pierdusem foarte mult în privinţa exerciţiului limbii.În momentul de faţă, care e rolul şcolii în această direcţie? Se fac eforturi suficiente pentru cultivarea limbii române literare?Este o situaţie dificilă. Am impresia că se învaţă prea puţin Istoria românilor.

Şi apoi se învaţă prea mult engleza şi rusa. Culmea, se acceptă arma ocupantului. Limba rusă se predă în şcoli, dar nu opţional, ci obligatoriu.

 

Ce-i lipseşte limbii române aici?

 

O limbă se ţine prin unitate. Spaniola de ce e viabilă în 20 de ţări, la mii de kilometri distanţă? Pentru că toţi ascultă de Academia Regală din Madrid; acela e forul care decide. Germana s-a menţinut în trei -patru state pentru că aveau Academia de la Bonn. Arabii se ţin prin Academia de la Cairo. Noi nu putem inventa, la Chişinău sau la Tiraspol, o academie. Trebuie să ţinem de cea de la Bucureşti.

În plus, atât oficialilor de aici, cât şi celor de la Bucureşti ar trebui să le pese mai mult de starea limbii. Acum, nu există la Bucureşti o lege de ocrotire a limbii române.Iar în Basarabia, limba rusă trebuie scoasă din uz. Nu cu ură şi părtinire, ci paşnicCredeţi într-o zi în care toţi basarabenii să fie părtaşii “miracolului” limbii române?Am avut un profesor în universitate, Nicolae Corlăteanu, cu şcoală românească solidă, făcută la Cernăuţi, dar care aluneca în prostii de genul: alfabetul chirilic e mai bun, limba moldovenească este a noua limbă romanică.

A ţinut-o pe-a lui până când eu, de-acum, ca discipol al lui, începusem să iau atitudine în privinţa limbii. Era plătit şi ţinut în chingi, cu o soţie rusoaică. După ’90 s-a pocăit. A cerut iertare public că a minţit şi că a fost laş. A murit pe la 90 de ani, dar în ultimul interviu acordat a spus: “Eu cred în izbânda limbii române. Şi vă rog şi pe voi să credeţi. Cine nu are speranţă şi încredere în izbândă, deja este învins”. Foarte bine a spus. Şi eu cred că trebuie să sperăm în izbândă.

 

 

vlad_pohila_2jpg

 

 

Scurtă biografie

 

 

Ziarist, scriitor, publicist şi traducător, Vlad Pohilă este una dintre cele mai importante voci ale Basarabiei din ultimii 20 de ani. Dincolo de Prut, este cunoscut pentru eforturile sale neobosite de promovare a limbii române.

În 1989, când în Basarabia încă se scria cu litere chirilice, a editat un îndreptar cu un titlu foarte curajos – “Să citim, să scriem cu litere latine” – în care erau intercalate texte cu litere ruseşti şi litere latine.

Multe generaţii de elevi au studiat, dincolo de Prut, grafia latină, după acest îndreptar. În ultimii 20 de ani a editat numeroase lucrări dedicate promovării limbii româneşti și utilizării sale corecte.

Este unul dintre cei graţie căruia în Basarabia s-a revenit, după ’90, la grafia latină.Autor a numeroase articole pe teme culturale (literatură, artă, învăţământ, starea limbii române în R. Moldova, sociolingvistică, etnologie) şi de cultivare a limbii, realizator de emisiuni radiofonice şi de televiziune de popularizare a limbii române literare, Vlad Pohilă a fost apreciat de Grigore Vieru ca fiind “un remarcabil lingvist, dar şi strălucit publicist”.

Vlad Pohilă este membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din 1990) şi membru al Comisiei Naţionale pentru onomastică de pe lângă Ministerul Educaţiei al R. Moldova.

 

 

Sursa:  Otilia Bălinișteanu – Doxologia

21/10/2014 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , | Lasă un comentariu

Mihai Eminescu despre Basarabia

 

«Basarabia» este numele medieval al Ţărei Româneşti şi vine de la numele dinastiei Ţărei Româneşti, a Basarabilor.” “Insuşi numele «Basarabia» ţipă sub condeiele ruseşti. Căci Basarabia nu însemnează decât ţara Basarabilor, precum Prusia înseamnă ţara ruşilor, România ţara românilor.

Pe la 1370 Mircea I Basarab, care se intitula Despota Dibridicii, adică despotul Dobrogei, Domn al Silistrei şi al ţărilor tătăreşti, întinsese marginile domniei sale până la Nistru de-a lungul ţărmului Mării Negre, cucerind aceste locuri de la tătari. Pentru capătul veacului al patrusprezecelea stăpînirea Valahiei asupra acestor locuri e necontestabilă .” “Cu sabia n-a fost luată însă nici Bucovina de austriaci, nici Basarabia de ruşi, ci prin fraudă”. (Timpul, 1 martie 1878)

* * *

«Cu un cuvânt, de la Rusia nu primim nimic. N-avem nevoie de patronagiul ei special si nu-i cerem decât ceea ce suntem in drept a-i cere ei, ca oricărui om de rând, cu faţa curată: să respecte pe deplin convenţia incheiată cu noi. Nici s-a bătut pentru noi, nici n-am poftit-o să se bată; deci nu are dreptul de a trata cu Turcia in numele nostru.

Nici ea s-a luptat pentru noi, nici noi pentru dânsa, ci fiecare pentru sine si ale sale; ea pentru a implini mandatul Europei si pentru confraţii ei de peste Dunăre; noi pentru noi. Deci incă o dată: Nu voim s-auzim de nici un aranjament cu Rusia, nu-i concedem dreptul de a trata in numele nostru, căci n-am insărcinat-o nici noi cu aceasta, nici puterile europene.» (Mihai Eminescu, (”Fără a prejudeca hotărârile adunărilor…”), Timpul, 28 ianuarie 1878; in Mihai Eminescu, Opere, vol. X, Ed. Academiei, 1989; pg. 42)

* * *

«Dar cu ce drept pretinde Rusia bucata noastră de Basarabie, pe care am căpătat-o inapoi, drept din dreptul nostru şi pamânt din pământul nostru ? Pe cuvântul cum că onoarea Rusiei cere ca să se ia o bucată din România. Va să zică onoarea Rusiei cere ca să se ia pe nedrept o bucată din România si aceeasi onoare nu cere respectarea conventiei iscalită ieri. Ciudată onoare intr-adevăr! Si pe ce se intemeiază acest point d’honneur?

Fost-au Basarabia cucerită cu sabia ? Nu. Prin tratatul de Bucuresti de la 1812 s-a făcut această cesiune, nu ca preţ al păcii, căci Turcia n-avea nevoie de pace, ci tocmai Rusia. Napoleon era asupra intrării in Rusia şi trupele ruseşti se intorceau in marş forţat, in ruptul capului, luând faşa pământului românesc pe tălpile lor.» (Mihai Eminescu, (”In sfirsit vedem limpede…”), Timpul, 25 ianuarie 1878; in Mihai Eminescu, Opere, vol. X, Ed. Academiei, 1989; pg. 40-41)

* * *

«Cestiunea retrocedării Basarabiei cu incetul ajunge a fi o cestiune de existenţă pentru poporul român. Puternicul împărat Alexandru II stăruieşte să cîştige cu orice preţ stăpânirea asupra acestei părţi din cea mai preţioasă parte a vetrei noastre strămoşeşti.

Intelegem pe deplin această stăruinţă, deoarece, la urma urmelor, pentru interesele sale morale şi materiale, orice stat face tot ce-i stă prin putinţă: Rusia este o împărăţie mare şi puternică, iară noi sintem o ţară mică şi slabă; dacă dar ţarul Alexandru II este hotărât a lua Basarabia în stăpânirea sa, pentru noi, Basarabia e pierdută. Dar dacă ne dăm bine seama, nici nu e vorba să pierdem ori să păstrăm Basarabia : vorba e cum o vom pierde ori cum o vom păstra.

Nenorocirea cea mare ce ni se poate întâmpla nu este că vom pierde şi rămăşita unei pretioase provincii pierdute; putem să pierdem chiar mai mult decât atâta, încrederea in trăinicia poporului român.

In viaţa sa indelungată niciodata poporul român nu a fost la înălţimea la care se află astăzi când cinci milioane de romani sânt uniţi intr-un singur stat. Mihai Viteazul a izbutit să impreune sub stăpânirea sa trei ţări şi să pregătească întemeiarea unui stat român mai puternic, a fost insă destul ca Mihai Viteazul să moară pentru ca planul urzit de dânsul să se prăbuşească.

Statul român de astăzi a trecut însă prin mai multe zguduiri şi rămâne statoric, fiindcă are două temelii : conştiinţa românilor şi încrederea marilor naţiuni europene. Dacă vom cîştiga de trei ori atât pământ pe cât avem şi vom pierde aceste temelii, statul român, fie el oricât de întins, va deveni o crestiune trecătoare, iar dacă ne vom păstra temeliile de existenţă socială, Rusia ne poate lua ce-i place şi pierderile ne vor fi trecătoare. Astăzi e dar timpul ca să întărim, atât în români, cât şi în popoarele mari ale Apusului, credinţa în trăinicia poporului român.

Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ. Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic ! Guvernul rusesc însuşi a pus cestiunea astfel încât românii sunt datori a ramânea până în sfârşit consecuenţi moţiunilor votate de către Corpurile legiuitoare; nu dăm nimic şi nu primim nimic. Românul care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător.»

(Mihai Eminescu, (”Cestiunea retrocedarii. ..”), Timpul, 10 februarie 1878, in Opere, vol X, Ed. Academiei, 1989, p.46)

14/05/2013 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

CINE VREA O „ISTORIA RUSSCOI GUBERNII” PENTRU R.MOLDOVA?

POATE SE VREA „ISTORIA RUSSCOI GUBERNII”?.


Herta

Maria Herţa

Am senzaţia că noi, băştinaşii acestui plai , suntem „confortabil” aranjaţi şi ţinuţi într-un ţarc geopolitic (loc îngrădit de mai marii lumii), bine gândit, în care totul ni se dă cu o anumită doză.

Să fie un circ, un joc pentru R.Moldova?

În acest ţarc al „rătăcirii noastre” miza cea mare se pune pe zăpăcirea electoratului,pe necunoaşterea de sine şi a identităţii sale naţionale,căci,tot mai insistent, ni se strigă din toate părţile:„românii afară din R.Moldova”…
Mi-amintesc cu tristeţe de anii 1989-1990, când moldovenii-basarabeni erau bulversaţi de problema identităţii naţionale.

Încercam atunci, cu toţii împreună, să ne lămurim de unde venim, care ne este originea istorică, doream să revenim la limba română şi grafia latină, la valorile noastre naţionale, să obţinem o veritabilă suveranitate şi independenţă.
Necătând la faptul că au trecut deja peste 20 de ani de atunci, problema identităţii naţionale aşa şi-a rămas un „ghem” cu probleme, chiar dacă unii dintre noi conştientizează faptul că reprezintă o părticică a Europei.
Din ultimile sondaje tot mai clar se contureză ideia că moldovenilor-basarabeni le c-am trece „pofta” de-a fi cu Europa.

Stataliştii şi „patrihoţii moldovei” deja, prin diverse scenarii şi tipuri de manipulări, acţionează direct asupra psihologiei mulţimii, astfel dezorientându-le şi structura lor politică.

Dacă în aceşti ani de rătăcire în istorie, guvernanţii noştri ar fi fost mai sinceri cu sine şi cu electoratul lor în aceste chestiuni cruciale pentru acest plai, astăzi, un harbuz, un şelin, un tcaciuc şi dodon etc., nici n-ar fi îndrăznit să ne dea lecţii de „cultivarea limbii”, de istorie naţională, ci s-ar fi preocupat preponderent de bunăstarea acestui popor, deci de modernizarea spectrului social-economic al R.Moldova.

Rămaşi buimăciţi la răscruce, ne rătăcim şi mai mult şi nu ştim încotro s-o apucăm: spre est, spre vest, spre rădăcini, spre neam, ori.. spre Siberia.
Unii doresc un „Putin”pentru R.Moldova, alţii (de fapt tot aceiaşi) un alt steag, deja cu două culori, o parte din politicienii tind spre „integrarea europeană”, alţii, tot mai insistent ne vor în „Eu-RASIA „.
Foştii şi actualii guvernanţi ori centrul puterii politice, fiind preocupaţi mai mult de „lupta”lor pentru putere, aşa şi nu pot percepe, că R.Moldova are nevoie urgentă de câteva programe, în baza unor strategii clare şi unice, despre unitatea naţională, despre educaţia politică a poporului, despre „modernizarea şi europenizarea” electoratului său.
Mă tem, că noua-veche propogandă „prorusească”,cu diverşi „patrioţii moldavi”şi statalişti, cu pro-Putin-işti înrăiţi la culme, să reuşească, să întunece de-a binele minţile moldovenilor-basarabeni, din moment ce această ideologie şi geopolitică imperială nici n-a dispărut din R.Moldova.

Ba mai mult- prin rătăcirile noastre naţionale, prin dezbinarea ce ne caracterizează, şi mai mult, dăm apă la moara noilor-vechi killeri politici.
Killerii identităţii noastre naţionale, se întrec în obrăznicia lor de a ne ţine pe veci în acest ţarc, socotindu-l chiar şi ocol al rătăciţilor în istorie.
Dacă ,în R.Moldova, se permit multe obrăznicii şi încălcări de legi, de ce nu şi-ar permite unele provocări şi aşa-zişii „statalişti-patrioţi-mioldovenişti ori voievozi-harbuzari” care încearcă să ne dea lecţii de istorie, să ne prostească şi mai mult în acest ocol al minciunii şi ruşinii naţionale.
De ce n-ar prosti lumea dacă în aceşti 20 de ani de independenţă încă n-am pus punctul pe „I” în aşa chestiuni care aduc capital politic:

– Cine suntem, de unde venim, cine ne sunt strămoşii, ce limbă vorbim, ce vrem, în fine?

Dacă şi în plin secol XXI mai punem la îndoială chestiunea despre identitatea naţională, de ce nu s-ar folosi de incertitudinea şi rătăcirea noastră, toţi veneticii, toţi statalişti-patrioţii-moldovenişti  care , tot mai insistent, apără limba rusă, apără legalitatea ocuparii în continuare a unei părţi teritoriale al R.Moldova.

Să nu vedem că circul lor prinde la rânză, că circul lor se şi aplaudă în unele locuri şi chiar este susţinut, moldovenii tot mai mult se dau cu urechea spre acestea cu gândul doar spre Moscova.
Hai să râdem ori să plângem în hohote, moldoveni din toate colţurile, că dezbinarea, dezamăgirea şi rătăcirea noastră poate deveni o bună trambulină pentru venirea la putere a adevăraţilor killeri ai identităţii noastre naţionale…
S-ar putea ca nici moldoveni-basarabeni să nu mai fim în viitor…

Dacă o mai facem şi pe aceasta, atunci,…să nu dea Domnul ca într-o bună zi, în şcolile noastre să se întroducă obiectul de studiu… „istoria russcoi gubernii”(istoria guberniei ruse…)

03/04/2012 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: