CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

O analiză a datoriei istorice acumulate de Germania faţă de România

Imagini pentru radu golban photos

Radu Eugen Golban

 

S-a născut in 18 noiembrie 1973 la Timişoara. În 1988 a emigrat în Germania, împreună cu familia. Din 2003 locuieşte in Elveţia. 

  • Absolvent al Universitatii „Albert-Ludwigs” din Freiburg, Germania, Facultatea de Filozofie, specializarea: Politica ştiintifică şi drept, promoţia 2000.

  • Absolvent al Programului de Masterat în Studii Europene Avansate al Institutului European al Universitatii din Basel, Elvetia, promotia 2002.

  • Absolvent al programului doctoral al Universitatii de Vest din Timisoara, titlul tezei de doctorat “Uniunea Europeana si monetară si România”, conducator stiinţific Grigore Silasi, anul sustinerii 2008

  • Absolvent a mai multor cursuri de specializare în domeniul integrarii europene.

  • Activitatea de cercetare şi predare la Universitatea de Vest din Timisoara, din 2002 (Scoala de Inalte Studii Economice Comparative din Timisoara) pâna în 2012, s-a concretizat în trei carti ca prim autor, şi peste 20 de lucrari ştiintifice publicate în reviste de prestigiu.

In 1935, Romania si Germania au semnat un acord prin care se stabilea ca platile dintre cele doua tari, provenind din schimbul de mărfuri şi din alte obligaţii de stat si particulare, sa fie efectuate prin cliring bilateral intre Banca Naţională a României şi Casa de compensaţie germană.

Datoria descoperita de Radu Golban, este un varf din cliringul necompensat.

Iată ce crede chiar el despre descoperirea sa:

 „Din moment ce trăim într-o perioadă politică extrem de tensionată, eurosistemul se poate prăbuşi de pe o zi pe alta. 

Probabil, tind sa cred, chiar dacă am descoperit aceste creanţe, că nu este cel mai favorabil moment de a discuta despre o datorie istorica a Germaniei fata de România„. Destul de trist, dar adevarat.

Relațiile comerciale româno-germane:

Retrospective și (…) perspective de recunoaștere a datoriilor istorice

 

Dezbaterea pe tema relațiilor româno-germane de după 1935 rebuie să continue! După ce am prezentat principalele dovezi care justifică existența soldului de clearing, apoi am vorbit despre demersurile întreprinse pentru a responsabiliza factorii de decizie români, în vederea luării unei poziții oficiale în această temă, în acest articol ne propunem să punctăm, deopotrivă, progresele și obstacolele aferente recuperării creanței.

1. Sistemul de clearing și soldurile sale

Începând cu anul 1930, la nivelul relațiilor cu străinătatea, a fost implementat un sistem de decontare între state (prin intermediul băncilor centrale) bazat pe compensarea reciprocă a creanțelor și datoriilor, respectiv, echilibrarea schimburilor comerciale.

Sistemul de compensare (de tip barter) era monitorizat prin casa de compensație de la Berlin.

În anul 1935, intră în vigoare acordul pentru reglementarea plăților între Imperiul German și Regatul României, având ca obiect plățile aferente importurilor de mărfuri germane în România și importurilor de mărfuri românești în Germania.

La doar patru ani de la semnarea acordului, se constată că Germania nu mai era în stare să-și onoreze angajamentele față de România și față de alte state membre ale Uniunii de clearing.

Deși la început au existat limitări privind tranzacțiile, germania a continuat să importe din Romania mai mult decât exporta.

În anul 1942, acordul de clearing nu mai avea nicio limită convențională de sumă. Prin urmare, Banca Națională a fost constrânsă să emită monedă pentru a plăti exportatorii români.

Discrepanța mare dintre fluxurile de mărfuri din România spre germania și cele de sens invers s-a concretizat într-o creanță nevalorificată a BNR la Casa de Compensație germană.

Din punct de vedere economic, se poate admite că a fost un credit forțat de mărfuri acordat de economia românească economiei germane.

Pentru a diminua soldul de disponibil al României aferent clearing-ului cu Germania, Casa de Compensație a utilizat diverse instrumente de inginerie financiară precum:

a) instituirea obligației de a suporta cheltuielile aferente staționării trupelor germane pe teritoriul României;

b) constrângerea realizării unor achiziții de produse germane la suprapreț, fără a ține cont de necesitățile de moment ale României;

c) obligarea României de a efectua plăți din disponibilul de la Berlin pentru comenzi în avans;

d) efectuarea de livrări de armament din Germania către România, plătite prin „credite” ale guvernului german acordate industriei germane; aceste credite sunt discutabile, deoarece soldul României de la casa de compensație de la Berlin este atât în evidența germană, cât și în cea internațională, unul net, adică după scăderea acelor garanții de export ale germaniei numite „credite”.

 

  Acorduri, tratate și protocoale româno-germane

1935

Acordul de clearing

Tratatul de Stabilire, Comerţ  şi Navigaţie

Reglementarea plăţilor între imperiul german şi regatul României.

Dezvoltarea schimburilor economice.

1938

Acord de schimb economic

Erau vizate debușeurile și ancorarea de surse sigure de materii prime.

1939

Tratat de promovare a relațiilor economice Livrarea de petrol și cereale contra armament.

1939

Protocol confidențial Tratatul „Planul Wohlthat”

Sprijin pentru dezvoltarea economică a României, înființarea de societăți mixte româno-germane, conlucrarea în domeniul industrial, suport financiar german (colaborare economico- financiară în scopul adaptării economiei românești nevoilor Berlinului).

1940

Acordul de credit

Planul de colaborare pe 10 ani

Obiectivul de „refacerea economiei românești” a dus, de fapt, la supunere și dependență masivă față de Germania.

„Pactul petrolului“ prevedea livrarea de petrol către statul german, România urmând să primească în schimb nu bani, ci armament.

1940

Protocol

Aderarea României la Pactul Tripartit.

Dovezi privind practicile Germaniei de diminuare a soldului se regăsesc în rapoartele Băncii Reglementelor internaționale din anii 1942 și 1943. chiar și în condițiile preocupărilor pentru reducerea soldului României, la data de 7 septembrie 1944, datoria Germaniei față de România ajunsese la 1,126 miliarde Reichsmark (conform dovezilor redate în primul articol al seriei privind relațiile comerciale româno-germane).

2. Antecedente privind recuperarea soldurilor aferente clearing-ului româno-german

România, la inițiativa generalului Ion Antonescu, a inițiat demersuri pentru ameliorarea soldului aferent tranzacțiilor comerciale cu germania. oferta Germaniei a fost aceea de a reechilibra situația prin exportul de aur către România.

Datorită neîncrederii în clearing-ul la care s-a angajat, România ar fi acceptat oferta germaniei.

Operațiunea nu s-a finalizat datorită intervenției Băncii Reglementelor internaționale, care a insistat pe respectarea condițiilor de clearing.

În 1974, Nicolae Ceaușescu a inițiat în estul europei un grup de lucru care să se ocupe de problema despăgubirilor de război și să deschidă negocieri cu germania.

Negocierile de la Berlin au fost purtate de ministrul de externe la acea vreme (George Macovescu). La acea dată, România a enunțat explicit diferența dintre despăgubiri de război și creditul forțat rezultat din clearing.

Diferențierea a fost necesară cu atât mai mult cu cât Germania a dovedit că nu a respectat intenționat angajamentele comerciale, dovadă în acest sens stând consemnările consiliul de administrație al Băncii centrale a Germaniei: „am reușit prin clearing să creăm sisteme în care noi să dictăm prețul de import și prețul de export al produselor noastre… datorită forței militare pe care o avem”.

3. Practica Elveției privind recuperarea soldului aferent acordului de clearing

Din uniunea de clearing au făcut parte și alte țări. Una din ele a fost elveția, căreia Germania i-a achitat mai bine de jumătate din datorie.

După război, elveția a urmărit să legalizeze averea cetățenilor germani blocată din cauza sancțiunilor împotriva Reichului. Deblocarea banilor cetățenilor germani a avut loc în mai multe etape. mai întâi, băncile elvețiene s-au obligat să impoziteze la sursă acești bani și să transfere 50% din încasări fiscului german.

În schimbul acestui favor, Germania trebuia să accepte să plătească o parte din despăgubirile de război datorate Elveției.

Ulterior, pentru deblocarea altor sume bănești aparținând cetățenilor germani, Elveția a reușit să mai recupereze o parte din datorie.

Elveția poate fi considerat un exemplu relevant, deoarece conlucrarea Băncii naționale cu celelalte autorități publice (legislativă, fiscală, de afaceri externe), toate având același interes, a făcut posibilă recuperarea datoriilor externe. exemplul este cu atât mai edificator cu cât, pentru a facilita recuperarea datoriilor, Banca națională a elveției a analizat toate tranzacțiile elveției cu germania din perioada celui deal Doilea Război mondial. Într-o analiză consemnată în anul 2000, aparținând Băncii naționale a elveției, se consemnează că, subsidiar tranzacțiilor germano-elvețiene, au fost tranzacțiile germano-române.

4. Poziția BNR și a altor autorități naționale: „lipsesc dovezile!”

Lipsa de reacție la dezbaterile publice inițiate în anul 2010 m-au determinat să mă adresez oficial în vederea elucidării modului de stingere a creanței comerciale a României aferentă acordului de clearing.

Primul răspuns a fost al Băncii naționale a României care, prin adresa XVIII/3600, a transmis că nu a identificat documente care să ateste existența unei eventuale creanțe a BnR față de casa germană de compensație.

Răspunsul a fost surprinzător, fiindu-mi ignorată disponibilitatea de a oferi dovezi pentru recunoașterea datoriei. Și aceasta cu atât mai mult cu cât „sentința” BnR contravenea rezultatelor analizelor Băncii naționale a elveției.

Pentru a surmonta situația creată de BnR, am înaintat o adresă către guvernatorul BnR în care mi-am exprimat surprinderea că analizele și studiile Băncii naționale a României nu recunosc datoria germaniei din perioada 1936-1944. cu această ocazie, am solicitat prezentarea documentelor studiate de BnR pe baza cărora s-a pronunțat că nu dispune de informații referitoare la problema semnalată.

Totodată, m-am oferit să pun la dispoziție rezultatele propriilor cercetări efectuate la arhivele Băncii Reglementelor internaționale (Basel), la Registrul Federal (Berlin), la arhivele nZZ (Zurich), precum și o serie de lucrări de specialitate care confirmă existența soldului.

Petiția transmisă președintelui României a fost redirecționată ministerului afacerilor externe.

Fără să adopte o poziție proprie, mae anexează în corespondență adresa primită de la BnR prin care se reia aceeași motivare (inexistența dovezilor).

Pentru a răspunde solicitării de lămurire a situației soldului, ministerul Finanțelor Publice solicită sprijinul BnR și mae.

Prin urmare, și răspunsul său s-a rezumat la a reitera argumentul Băncii naționale .

Demersurile pe linia colaborării cu autoritatea legislativă s-au finalizat cu respingerea propunerii de înființare a unei comisii care să analizeze datoria istorică a Germaniei față de România (detaliile sunt redate în articolul anterior).

Diferit de cazul Elveției (relatat anterior) în care conlucrarea autorităților statului a făcut posibilă repararea unor greșeli ale trecutului, în România maniera de rezolvare a unor probleme de interes național șochează prin superficialitate și dezinteres.

 

Evoluția exporturilor, importurilor și soldului balanței comerciale

 

Informații pentru România

 1919-1924

 1925-1929

 1930-1934

 1935-1939

 1940-1944

 Export Germania (% din total export)

 6,6%

 16,6%

 14,7%

 22,7%

56,2%

 Import Germania (% din total import)

 16,2%

22,1%

23,8%

 25,0%

68,6%

 Soldul balanței comerciale (mii lei)

 -1264

 -1747

 -733

 +1435

 -261

5. Repoziționarea BNR față de datoria Germaniei

La doi ani de la descoperirea datoriei aferente relațiilor de clearing, BnR anunță înființarea unei comisii care se va ocupa de această problemă.

Fără a colabora cu instituții internaționale în a căror arhive se pot găsi dovezi și fără a consulta dovezile prezente deja în mass-media, rezultatele comisiei sunt sintetizate și publicate sub semnătura șefului serviciului de arhivă din BnR și a prof. univ. dr. V. Axenciuc.

Ambii autori confirmă existența creanței asupra germaniei la casa de compensație de aproximativ 1 miliard de mărci germane la sfârșitul anului 1944.

Totodată, se recunoaște că, la nivelul anului 1947, exista o datorie a germaniei față de România de 14.261.908.79 lei.

Pentru a elimina orice tentativă de dezbatere ulterioară, s-a precizat că această ultimă datorie consemnată în
documente a fost considerată de autoritățile acelor timpuri ca fiind o „creanță nesigură asupra străinătății“, fapt pentru care nu mai apare astăzi în evidențe.

Autorii au mai relatat că ar fi existat credite în valoare de 43.701.711,677 lei din partea Germaniei, care ar fi compensat în mare parte soldul activ al României de la casa de compensație, până la aproximativ 25 la sută din datoria inițială.

Admițând această nouă situație, datoria inițială (19 miliarde euro) s-ar reduce la aproximativ cinci miliarde euro. Însă, în noua interpretare, reprezentanții BnR nu au oferit detalii cu privire la statutul creditelor acordate de germania României, care, după explicația autorilor, ar fi redus o parte din disponibilul de la casa de compensație.

Această nouă poziție adoptată de BnR nu converge cu răspunsul guvernului Federal la interpelarea din Bundestag din 2010 (care viza data ratificării tratatului din 1939) și nici cu scriptele Băncii internaționale a Reglementelor (care consemnează un sold net).

6. Argumente juridice ce contravin noii încadrări a datoriei istorice

Argumentarea forțată a celor doi autori, prin care s-a transmis poziția BnR, nu poate fi confirmată nici de Tratatul Datoriilor externe ale germaniei din 1953 (T.D.e.), care, în articolul 5, lămurește statutul debitelor la casa de compensație după armistițiul de la 8 mai 1945; acestea erau o categorie de obligații materiale aparte ale germaniei, pe lângă:

a) reluarea plății datoriilor din Primul Război mondial;

b) despăgubirile de război din cel de al Doilea Război mondial;

c) compensarea biletelor de trezorerie germane (banii de ocupație pentru finanțarea și aprovizionarea trupelor germane).

O altă consemnare a comisiei înființate de BnR este că „din cauza alianței cu germania hitleristă, creanțele României ar avea o altă soartă decât creanțele altor state, de pildă ale elveției”. analiza Tratatului Datoriilor externe ale germaniei (TDe) din 1953 nu confirmă această supoziție.

Problema germană a datoriilor externe și a reparațiilor față de statele blocului estic, care au fost aliatele Germaniei în al Doilea Război mondial, este reglementată la art. 5, alineatul 4 (Helmut Rumpf, Die deutsche Frage und die Reparation, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, nr. 33,1973, prop. 351). Detaliile juridice privind această problemă au fost redate într-un articol publicat în magazinul istoric (7/2012).

7. În loc de concluzii

Marele progres al demersului inițiat în anul 2010 s-a concretizat în:

a) recunoașterea – de către BnR – a soldului datoriei istorice;

b) încadrarea juridică a datoriei istorice (care nu s-a stins prin tratatele/convențiile internaționale încheiate după 1944); aceasta, deoarece articolul 28 din Tratat prevede că România renunță la toate pretențiile față de germania „cu excepția celor care rezultă din contracte și alte obligații anterioare datei de 1 septembrie 1939, precum și din drepturi dobândite înainte de aceeași dată”; totodată, Tratatul Datoriilor externe ale germaniei din 1953 relevă că România nu poate avea un tratament diferit datorită alianței cu Germania hitleristă;

c) lămurirea statutului Germaniei la nivelul anului 1944, moment în care s-a decis lichidarea casei de compensație (germania fiind considerată un stat incapabil de plată în 1944, dar nu și în prezent);

În cadrul sistemului de clearing (numit și comerţ în compensaţie), dacă schimburile nu sunt echilibrate (exporturile să echilibreze importurile – în cadrul operaţiunilor aferente aceluiași partener) se impune încetarea acordului (ceea ce nu s-a întâmplat în cazul României și Germania).

Mai mult, pentru a asigura continuitatea operaţiunilor, germania a utilizat o gamă largă de mijloace diplomatice, punându-se în discuţie chiar soarta graniţelor statului. până în 1943,  o tehnică a Germaniei de reducere a soldului României la casa de compensație (rezultat din dezechilibrul clearing-ului) s-au concretizat în livrări de armament către România, livrări ce au fost plătite prin „credite“ ale guvernului german acordate industriei germane.

Aceste credite trebuie interpretate cu prudență, deoarece Banca Reglementelor internaționale le-a consemnat mereu între ghilimele. Cert este însă faptul că soldul României de la casa de compensație de la Berlin este, atât în evidența germană, cât și în cea internațională, unul net, adică după scăderea garanțiilor de export ale germaniei (așa-numitele „credite“).

O altă tehnică de reducere a soldului României (consemnată de Banca Reglementelor internaționale în al treisprezecelea raport anual, 1943, p. 163) a constat în obligarea României de a efectua (din disponibilul de la Berlin) plăți în avans pentru comenzi ce aveau să se concretizeze chiar și peste câțiva ani.

Conform lucrărilor de specialitate românești, la jumătatea anului 1944, soldul activ pentru România al clearing-ului româno-german ajunsese la 57,8 miliarde lei, respectiv circa un miliard de mărci. Banca Reglementelor internaționale consemnează, pentru prima jumătate a anului 1944 un sold de 54,2 miliarde lei .

Conform lucrărilor de specialitate străine2, soldul activ (pentru România) al clearing-ului româno-german (la sfârșitul anului 1944) era de 1126,4 milioane de mărci imperiale. Totodată, în  Bundesregistratur (Barch Berlin; R 2, 222) se consemnează că, în 1944, datoria Germaniei la casa de compensație era de: 8,5 mld. Rm față de Franța, 4,9 mld. Rm față de Belgia; 1,29 mld. Rm față de Danemarca; 1,1 față de România, 1,0 mld. Rm față de Ungaria, 0,6 mld. Rm față de Eleveția  etc. plecând de la faptul că 1 reichsmark este evaluat, în prezent, la 3,3 euro, am calculat, estimativ (la o rata a dobânzii de 2,5%), valoarea actuală a datoriei: 18,88 miliarde euro. cadrul legal în contextul căruia am invocat recuperarea datoriilor Germaniei din relaţiile comerciale cu România este reprezentat de:

a) acordul pentru Reglementarea plăţilor între imperiul german și Regatul României semnat la București pe 24 mai 1935;

b) tratatul pentru stabilire comerţ și navigaţie din 23 mai 1935;

c) acordul economic româno-german – tratatul asupra promovării raporturilor economice dintre Regatul României și Reichul german  semnat la data de 23 martie 1939; acest tratat-cadru este bazat pe tratatul pentru stabilire comerţ și navigaţie din 23 mai 1935 și acordul de plăţi romano-german din 24 mai 1935;

d) tratatul de pace de la paris, semnat la 10 februarie 1947;

e) conferinţa de datorii de la londra (lda) – 1953. aceste documente, ce pot fi consultate în arhiva legislativă românească, au fost completate cu surse documentare germane, precum: Künftige europäische Währungsordnung. Zur Rede von Reichsminister Funk (nZZ 11.7.1944); Zum deutschen plan einer intereuropäischen clearinganleihe ( nZZ 24.7.1944); deutschland und die internationalen Währungspläne (nZZ 31.7.1944). prin urmare, soldul activ al României înregistrat în urma clearing-ului româno-german este un rezultat al activităţilor comerciale derulate între cele două ţări. 

Nerespectarea acestui acord internaţional nu poate fi privat de dreptul de a trage la răspundere (chiar dacă mai tardiv) partenerul care nu și-a respectat obligaţiile contractuale.

Aceasta cu atât mai mult cu cât relații comerciale nu au fost cele mai avantajoase pentru România și  pentru contextul economic respectiv.

 

Încă păstrez convingerea că – mai devreme sau mai târziu – se va iniția un demers legal pentru recuperarea soldului și că abordarea directă la nivel diplomatic rămâne preferabilă recuperării pe cale privată.

 

 

 

CITIŢI ŞI:

 

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2016/07/03/ziua-de-3-iulie-in-istoria-romanilor/

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/07/03/o-istorie-a-zilei-de-3-iulie-video-4/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse:

 

http://radugolban.ro/articole/relatiile-comerciale-romano-germane-iii-progrese-si-obstacole-recunoasterea-datoriei-istorice

http://radugolban.ro/articole/relatiile-comerciale-romano-germane-retrospective-si-perspective-de-recunoastere-datoriilor-istorice

03/07/2018 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA, POLITICA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Dr. Radu Golban, românul stabilit în Elveţia care a descoperit datoria externă istorică a Germaniei către România,a fost ameninţat cu moartea de către doi oficiali români de rang înalt

Radu Golban, urmărit de către serviciile secrete şi ameninţat cu moartea!

Dr. Radu Golban, românul stabilit în Elveţia care a descoperit datoria externă istorică a Germaniei către România, a declarat în cadrul unui interviu acordat cotidianului Libertatea, că a fost ameninţat cu moartea de către doi oficiali români de rang înalt.

Unul dintre ei se pare că este Gelu Voican Voiculescu, unul dintre revoluţionarii din 1989 care a contribuit la executarea lui Nicolae Ceauşescu şi a devenit apoi mâna forte a preşedintelui Ion Iliescu. Radu Golban a depus o plângere în acest sens la poliţia din St. Gallen, oraşul unde locuieşte.

Redăm parţial interviul acordat ziarului Libertatea:

“[…] La un moment dat, toată povestea a luat o întorsătură cel puţin ciudată. După apariţia în presă a articolului în care vorbeam despre această datorie, la 17 mai 2010, nemaiştiind prea multă lume în România, am încercat, pe internet, să contactez o persoană despre care citisem că e implicată cumva în problematica recuperării tezaurului românesc de la Moscova. Să-i spunem A.E. Aceasta a fost amabilă, interesată şi mi-a propus să mă viziteze în Elveţia, unde avea oricum drum.

Doar că n-a venit singur omul, ci împreună cu un alt domn, pe care, mărturisesc, nu-l cunoşteam, eu fiind desprins de situaţia politică din România încă din 1988. Dar am înţeles că era un fost demnitar în guvernul României de după Revoluţie. Să-i spunem V.V.G. acestui domn, de altfel, foarte interesant şi cultivat.

Şi ce-aţi vorbit cu ei?

Fireşte că despre acea datorie şi despre concluziile mele despre ea. Mi-au spus să nu mai discut cu nimeni despre acest subiect, altfel voi periclita recuperarea datoriei. M-au asigurat că vor vorbi cu domnul Florin Georgescu, viceguvernatorul BNR, cu ministrul de finanţe şi cu cel de externe despre această problemă. Mi-am dat seama că sunt oameni cu relaţii la nivel înalt. După aceea, o vreme, am purtat discuţii telefonice zilnice cu ambii domni, explicându-le detaliile juridice şi economice ale problemei. Au respins însă orice tentativă de a mea de a lua direct legătura cu vreo oficialitate din România.

Apoi domStatul român, neinteresat de datoria de peste 19 miliarde de euronul A.E. a sugerat că recuperarea s-ar face mai uşor prin Rusia, deoarece în România nu s-ar găsi date în arhive, în schimb s-ar putea folosi arhiva Kremlinului.

Sincer, asta m-a derutat, câtă vreme probele studiate de mine erau suficiente. Aşa că le-am spus că eu fac acest lucru benevol, dar mă opun oricărei periclitări a relaţiilor româno-germane prin angrenarea altei părţi în problemă.

Şi ce s-a întâmplat?

După încă o apariţie în presa din România, domnul V.V.G. mi-a spus, când l-am sunat în data de 29 august, anul acesta, că am încălcat convenţia de a nu mai vorbi despre subiect şi, mai ales, despre sumă.

Dar cel mai ciudat a fost când mi-a zis că ştie din surse sigure că serviciile secrete sunt cu ochii pe mine, din cauză că le-aş fi deranjat prin dezvăluirile mele despre acea datorie şi că viaţa mi-ar fi în pericol. Am primit ameninţări cu moartea! Apoi, a pomenit şi de pericolul ce o poate paşte pe soţia mea, care era însărcinată. Asta m-a derutat de-a binelea. Parcă abia plonjasem într-un film cu spioni şi agenţi secreţi.

Cum aţi reacţionat?

Am considerat necesar să mă duc la Poliţia din St. Gallen, oraşul elveţian în care stau, şi să depun o plângere. Nu neapărat contra domnului V.V.G., dar am menţionat numele acestuia ca fiind cel care mi-a transmis ameninţarea.”

Radu Golban este şi cel mai proaspăt colaborator al publicaţiei NapocaNews, pe teme economice şi financiare. Contactat de către redacţie în privinţa dezvăluirilor din Libertatea, dr. Radu Golban a declarat că a fost foarte surprins de atitudinea oficialilor români şi de atitudinea guvernului României, care nu a infirmat, dar nici confirmat, existenţa unei datorii istorice de 19 miliarde de euro a Germaniei către România: “Nefiind la curent cu politica din România, eu fiind plecat de atâţia ani din ţară, nici nu ştiam cine este acest domn Gelu, care a venit să mă viziteze în Germania. Apoi am fost sunat de către acesta şi ameninţat cu moartea!

Este bizar că există mai multe interpelări în Parlamentul Germaniei pe tema acestei datorii istorice, decât există în cel din România. Parcă nimeni, nici puterea şi nici opoziţia, nu vrea să facă ceva legat de această datorie!”, a declarat dl. Golban pentru NapocaNews.

Momentan, Gelu Voican Voiculescu deține funcția de prim-vicepreședinte al Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului (OADO) şi este membru al Colegiului Național al Institutului Revoluției Române, nevând nicio funcţie oficială sau politică prin care ar putea reprezenta statul român în problema datoriei externe.

 
Sursa: Napocanews
 

Cititi si:

 
https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/08/21/germania-este-datoare-vanduta-romaniei/

27/10/2010 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Datoriiile istorice ale Germaniei faţă de România ,o analiză legată de contextul actual

O analiza prin prisma contextului actual: Datoria Germaniei faţă de România Mare

 

O analiză a contextului actual, care ține cont de ultimele informații:

Apar indicii privind anumite datorii ale unor terțe țări către România, în urma unor acorduri comerciale din perioada interbelica.

01) În urma unor contracte bilaterale semnate în perioada interbelică, Germania datorează României minim 18 miliarde euro (datoria plus dobânzile aferente), clauzele sunt încă vagi, iese în evidenta faptul ca, în protocoalele conferinței de pace sa stabilit în grupul marilor puteri, ca datoriile Germaniei sa fie onorate în mărfuri , nu în lichidități (valuta forte)(detalii pe legăturile anexate).

01a) Tezaurul României sechestrat/confiscat de Uniunea Sovietica nu este pe agenda de discuții a politicienilor și BNR-ului.

01b) Anumite informații indica faptul ca în perioada interbelică România a avut mai multe concesiuni în diverse zone ale lumii, deocamdată datele acumulate pe aceasta tema sunt vagi…

Nota-01 : Anumiți formatori de opinie tind sa atribuie BNR-ului, rolul de beneficiar direct al datoriei Germaniei către România …….

 Reașezarea controlata a structurilor politico-economice mafiote actuale

02) Clasa politica postdecembrista, metamorfozata din fosta nomenclatura comunista, securiști, speculanți, escroci, demagogi, oportuniști, etc., își reformează structurile în circuit închis, promovând pe linie succesorala, odraslele.

02a) Structurile politico-economice coagulate după decembrie 1989 s-au desfășurat conform unui plan de organizare în adâncime, complex, ocupând spatial politic, economic, financiar, prin trei mari ramificații: FSN1(PD-L, ex : PD), FSN 2(ex: FDSN, PDSR, PSD) si FSN-3 (falsul istoric PNL).

Fiecare din aceste ramuri economico-politice (găști mafiote) au aspirat anumite formațiuni, și au generat mini-structuri satelite, politice( PRM, PC, UDMR, PNG, PNTCD, PIN, UNPR, etc), civice (ONG-uri, Sindicate, etc), economico-financiare (Instituții căpușe, Trusturi , Agenții, Fonduri, etc), prin care sa creeze diversiuni, manipulări, deruta, cu un singur obiectiv major, păstrarea controlului, spoliarea țării, menținerea poporului în ignoranta și sclavie.

02b) După 11 septembrie 2001 (World Trade Center!), sa intrat într-o etapa sensibila la nivel geo-politic mondial, criza economica-financiara era previzibila pentru inițiați de la mijlocul anilor ’90, extinderea UE de la 15 la 27 de membri (conform unui plan de lunga durata de acaparare a unor noi piețe de desfacere), a devenit o problema majora a membrilor UE-15 (ce-i ce constituiau uniunea înainte de extinderea din 2004), criza va dura cel puțin zece ani de acum încolo, degenerând în criza politica a instituțiilor UE și a unor pivoți ai uniunii (cum  tema este complexa, nu poate fi rezumata în aceasta sinteza)…

03) Ținând cont de aspectele de fond ale ultimilor evoluții pe scena sociala, politica, economica-financiara românească, pot fi evidențiate anumite desfășurări în mai multe forme dimensionale ce interacționează asupra formelor primare ale sistemului actual, cu o singura constanta majora, controlul statului.

03a) Restructurarea structurilor politice (executive, legiuitoare, judecătorești, administrative), diminuarea la 2/3 a numărului agenților de influenta, etc. se impunea din prisma faptului ca resursele financiare ale statului fiind administrate numai pentru consumul lăcustelor (căpușe), au început sa diminueze drastic, instabilitatea sistemului heteroclit nu permite supraviețuirea actualilor actori emanați din eșaloanele vizibile și obscure ale camarilei comuniste (nomenclatura), sa facă față presiunii sociale și apariției unor forte novatoare (populare), pe scena politica.

03b) Începând din 1990 aprox 7 milioane de cetățeni romani au luat drumul pribegiei, jumătate s-au întors, cealaltă jumătate sa integrat s-au este pe cale de a se integra în societățile de adopție, interacția produsa cu alte culturi și civilizații, a celor câteva milioane de romani, a anulat efectul de spălare a creierului efectuat de mass-media românească de-a lungul anilor.

Acest fapt ce creează o situație extrem de periculoasa la adresa structurilor ce controlează statul roman, contestarea directa a ‘’autorităților uzurpatoare’’, revendicările la scena deschisa,  pot lua o forma organizata, fapt ce ar anihila sistemul actual format din aprox 30 000 de cadre ale structurilor politico-economice mafiote.

03b) Acțiunile/spectacolele mediatice livrate de conglomeratul politico-economic prin structurile vizibile (‘’partide și politicieni’’) desfășurate în ultimii ani, fac parte dintr-un scenariu complex, regizorii și actorii își dau toata silința sa captureze atenția opiniei publice (sa fie crezuti pe cuvânt, aprobati sau dezaprobați).

Pe fondul acestor diversiuni/manipulări, sa lucrat intens la absorbția unor fonduri de consum în circuit închis : împrumuturile de la FMI și Banca Centrala Europeana, artizanul/intermediarul direct, unul din pivoții sistemului, BNR-ul, este beneficiar și protectorul actualului sistem mafiot.

Sumele împrumuturilor sunt aproximativ egale cu valoarea ce o datorează Germania României, adusa la cunostința opiniei publice evaziv, recent.

Ipoteza indica ca o anumita facțiune a structurilor politico-economice avea cunostință de multa vreme de acest fond existent, în acest context și-a permis sa efectueze împrumuturi imense fata de instituțiile internaționale, creând panică socială, aservind România și generațiile viitoare la plata acestor împrumuturi, luând ostatec poporul roman, scopul real fiind de deturnare a fondurilor împrumutate către pușculița mafiei politico-economice, mizând pe fondul existent la germani pentru a acoperi deficitele, dobânzile, împrumuturile, etc.    

03c) O mare diversiune, fabricata în laboratoarele ‘’adevărului’’,  falsul partid politic al OTV-ului , este intens mediatizata, cu scopul de a induce în eroare, a manipula și deruta cetățenii lipsiți de informații, mass-media încearcă cu disperare sa ascundă adevărata organizare inițiată de Dr. Constantin Cojocaru, Partidul Poporului, impunând un embargo total asupra proiectului pentru România și autorului.

03d) Toate acțiunile scenariului pus în practică cu  cinism, viclenie, machiavelism de către regizorii (sforarii) sistemului politico-economic mafiot, sunt sortite în final unui mare eșec, vor pierde, dar cel care va plăti tributul din nou, va fi poporul, însă cel care a suferit sute de ani în tăcere, poporul, va rupe lanțurile…….intrarea în rezonanta a grupurilor cetățenești anti-sistem este perceptibila, lovitura coordonata simultan va anihila definitiv sistemul mafiot ( rețeaua sepiilor), ce a uzurpat statul de drept. 

Comunicat G.I.N.T.A.

Atenționare-Punere în GARDA (adresata mafiei politico-economice)

04) Fondul existent, datoria Germaniei fata de România, nu aparține statului roman uzurpat, nu-i predestinat BNR-ului (pentru al sifona), este al poporului român, sacrificiile generaților interbelice au permis crearea sa, fondul constituie de drept și de fapt (de facto), o parte a  fondului Reîntregirea (fond ce va permite Reîntregirea Tarii, în hotarele din 1940).

05) Uzurpatorii statului postdecembrist și-au arătat obedienta în fata unor interese străine de țară în anii ’90, Basarabia mergea hotărâta la reîntregirea ŢĂRII, trădătorii de la București au semnat tratate și protocoale (Ion Iliescu, Emil Constantinescu, ca reprezentanți ai clanurilor mafiote ce s-au erijat în stăpânii destinului unui popor), pentru a zadarnici acțiunile patrioților români ( chiar dacă au fost și anumite persoane favorabile unirii, în rândurile structurilor politice de la București, sunt deopotriva vinovați, nu au denunțat trădarea, nu au luptat fățiș împotriva acțiunilor ticăloase ale puterii neo-comuniste reașezate).

Nota : Atenție !!!

Precizare: fondul ce constituie datoria Germaniei fata de România, acumulat în perioada interbelica, a fost generat de România Mare (a nu se confunda cu simbolul plagiat/uzurpat de impostori, gen Vadim Tudor, alias Alcibiade), deci are același proprietar de drept, România Mare, mai multe explicații de fond aici : http://www.voceapoporului.net/ginta/explicatii/1-explicatii/4-protest-sinteza-adresat-lui-clinton-pentru-primirea-lui-iliescu-septembrie-1995.html

Legaturi pe articole din presa, ce trateaza stirea privind descoperirea datoriei Germaniei fata de Romania :

Capitalul german din Romania si rolul sovromurilor in „cooperarea” germano-rusa: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=710

Radu Golban, despre datoria istorică a Germaniei: http://www.universulromanesc.com/showthread.php?t=711

România a plătit URSS daune pentru Germania hitleristă până în 1975: http://www.voceabasarabiei.net/index.php/stiri/politica/9734-romania-a-pltit-urss-daune-pentru-germania-hitlerist-pan-in-1975

Germania datoreaza BNR peste 18 miliarde de euro. Banii reprezinta datorii neachitate dintr-un contract semnat in 1939 : http://hymerion.ro/2010/08/20/bnr-ar-putea-recupera-din-germania-peste-18-miliarde-de-euro-banii-reprezinta-datorii-neachitate-dintr-un-contract-semnat-in-1939.html

Radu Golban: România trebuie să înceapă tratativele cu Germania pentru recuperarea datoriei de 18 miliarde de euro : http://www.curentul.ro/2010/index.php/2010082748051/Interviu/Radu-Golban-Romania-trebuie-sa-inceapa-tratativele-cu-Germania-pentru-recuperarea-datoriei-de-18-miliarde-de-euro.html

Autor: Valentin Cojocaru

CITITI SI :

11/10/2010 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , | Un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: