CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 3 IANUARIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Foto: Voievodul Ştefan cel Mare, reprezentat pe Tetraevangheliarul de la Mănăstirea Humor

1472: Domnitorul moldovean Ștefan cel Mare acordă un important privilegiu comercial negustorilor brașoveni – libertatea comercială deplină în întreaga țară a Moldovei și garantarea securității activității lor,pe teritoriul ţării (documentul era un semn pregătitor al reconcilierii domnului moldovean cu Matia I Corvin, regele Ungariei).

1793 : S-a născut Antoinette Murat, bunica paternă a Regelui Carol I al României.

Marie Antoinette Murat, Princesse Murat; 3 ianuarie 1793, Cahors, Lot, Republica Franceză – 19 ianuarie 1847, Sigmaringen, Principatul de Hohenzollern-Sigmaringen.

A fost nepoata lui Joachim Murat, rege al celor Două Sicilii (1808–1815) și cumnat al lui Napoleon Bonaparte, prin căsătoria cu sora mai mică a lui Napoleon, Caroline Bonaparte.

La 4 februarie 1808, la Paris, Marie Antoinette s-a căsătorit cu Karl, Prinț Ereditar de Hohenzollern-Sigmaringen, fiul cel mare al lui Anton Aloys de Hohenzollern-Sigmaringen și a soției acestuia, Amalie Zephyrine de Salm-Kyrburg.

Marie Antoinette și Karl au avut patru copii, printre care prințul Karl Anton Joachim Zephyrin Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen (n. 7 septembrie 1811- d. 2 iunie 1885), fost șef al casei de Hohenzollern-Sigmaringen, prim-ministru al Prusiei în perioada 6 noiembrie 1858 – 12 martie 1862 și tată al primului rege al României, Carol I.

1805: Așezamântul agrar al lui Alexandru Moruzi, domnul Moldovei.

1805 Alexandru Moruzi

Istoricul Radu Rosetti a constatat că aşezământul de la 1805 nu doar că determina numărul de zile de clacă şi reparaţii la iazuri şi mori, dar stabilea şi volumul de muncă pe care era dator să-l îndeplinească fiecare ţăran: „…80 prăjini arătură grăpată, 15 prăjini prăşilă carată şi pusă în coşare, 30 prăjini secere cărată şi clădită, 80 prăjini coasă adunată şi pusă în stog”.

Țăranii erau obligaţi să muncească la moşier „…peste tot 33 de zile, din care pentru pălmaşi 23 cu palmele şi 10 cu carul, la care se mai adăugau, şi pentru unii şi pentru alţii, zilele de meremet (reparaţii)”.

A fost cea dintâi legiuire în care a fost indicată suprafața de pământ pe care boierii trebuiau s-o dea țăranilor, împărțiți în trei categorii: 

1) fruntașii aveau dreptul la cinci fălci de pământ;

2) mijlocașii – la trei fălci de pământ;

3) codașii – la două fălci de pământ. Totodată, s-a restrâns dreptul țăranilor moldoveni asupra fânețelor, pășunilor și pădurilor.

Prin aceasta, stăpânii de moșii au dat două lovituri: și-au mărit rezerva și au obținut de la locuitorii de pe moșia lor o redevență sporită.

Aşezământul lui Al.Moruzi din 1805 a servit ca izvor important în perfectarea legislaţiei agrare din Basarabia, după anexarea ei la Rusia în 1812.

1853: Apare la Sibiu, în Transilvania, «gazeta politica, industriala, comerciala si literara» Telegraful Român, sub indrumarea episcopului de atunci Andrei Șaguna, cu apariție neintrerupta pana in zilele noastre. 

 

De la Andrei Şaguna şi până în prezent, toţi mitropoliţii Transilvaniei au fost îndrumători direcţi ai ziarului, ei i-au desemnat pe redactori şi au vegheat la păstrarea specificului acestei publicaţii.

Alături de ASTRA, a păstrat aprinsă în permanenţă făclia spiritualităţii românilor, oriunde s-au aflat aceştia, şi a militat pentru unitatea lor politică, religioasă şi culturală, fiind oglinda în care se pot urmări destinele românilor, faptele şi dăruirea lor către religia, naţia şi cultura lor naţională, un instrument al asigurării continuităţii româneşti, prin păstrarea şi cultivarea limbii române, a datinilor şi obiceiurilor ancestrale.

Materialele publicate au fost tipărite în slove chirilice până în 1863, când alfabetul chirilic a fost înlocuit cu cel latin. În paginile revistei au publicat numeroși scriitori români, precum Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, Cezar Bolliac, Dimitrie Bolintineanu, Ion Creangă,Ioan Slavici, Alexandru Vlahuță, George Coșbuc, etc. În Telegraful român au debutat Visarion Roman cu poezia Fiul grijei (1853), Alexandru Macedonski cu poezia Dorința poetului, trimisă de la Viena (1870) și Ilarie Chendi cu nuvela Emi (1892)

Din 1919, publicaţia a devenit organ de presa al Mitropoliei ortodoxe de Alba Iulia şi Sibiu.

Telegraful Român a fost  condus în primii ani de Florian Aaron (foto) şi apoi de dr. Pavel Vasici.

Florian Aaron (n.1805 – d.1887) a fost un istoric român, născut în satul Rod, județul Sibiu, Transilvania, propagator în Muntenia al ideilor Școlii Ardelene.

A participat la revoluția din 1848.

A fost profesor la Școala Centrală din Craiova, a predat limba latină la Colegiul “Sfîntul Sava“, unde l-a avut ca elev pe Nicolae Bălcescu  și la Universitatea din București.

Istoricul și profesorul român Aaron Florian (1805-1887), a fost printre primii care au subliniat necesitatea de a cunoaște istoria națională.

De asemenea Aaron a întemeiat împreună cu Georg Hill, primul cotidian românesc, “România” (1837).

1877(3/15): A avut loc semnarea unei Convenţii secrete ruso-austro-ungare, la Budapesta, prin care Rusia consimţea anexarea Bosniei şi Herţegovinei de către Austro-Ungaria, în schimbul acceptării de către aceasta a încorporării celor trei judeţe din sudul Basarabiei (Bolgrad, Cahul şi Ismail) la Rusia. Cele trei judeţe fuseseră retrocedate Moldovei prin Tratatul de Pace de la Paris din 1856.

1891: A apărut la Blaj, ziarul Unirea o publicație a Bisericii Române Unite cu Roma. Primul director al ziarului a fost profesorul Vasile Hossu, care devenit ulterior episcop de Gherla. Din comitetul de redacție au făcut parte profesorii Alexandru Grama și Victor Smighelschi, respectiv academicianul Augustin Bunea.

1891 Ziarul Unirea

A apărut la Blaj, săptămânal (3 ianuarie 1891–26 ianuarie 1918; 20 noiembrie 1918–24 martie 1945), cu subtitlul „foaie bisericească-politică”. În Unirea a debutat scriitorul Ion Agârbiceanu în anul 1899. Ziarul a publicat constant versuri ale poeților Lucian Blaga, Octavian Goga și Teodor Murășanu. În anii 1918 și 1919, Unirea a devenit cotidian al Consiliului Național din Blaj.

1896: S-a născut la Turnișor, Sibiu,actorul de teatru și film George Calboreanu( decedat 12 iulie 1986, București).

A fost elev al ilustrei actrițe Aglae Pruteanu.A debutat pe scenă la Iași, în stagiunea 1917–1918 și a fost actor profesionist la Cluj, unde a fost premiat și a obținut o bursă de studii la Viena. A jucat pe scena bucureșteană în compania „Bulandra” după care, și-a făcut intrarea la 30 de ani, datorită lui Alexandru Davila, în spectacolul Vlaicu-Vodă. În 1928 a devenit societar al instituției – de care nu s-a mai despărțit. A contribuit la lansarea de piese, autori, personaje românești, manifestând încredere față de scriitorii tineri și generozitate.

Una din marile reușite ale carierei sale a fost rolul lui Ștefan cel Mare. L-a făurit ca personaj, întâia oară, într-o piesă azi uitată, Maria de Mangop de Mircea Dem. Rădulescu (1953). Apoi l-a desăvârșit în Apus de soare de de Barbu Ștefănescu Delavrancea la Naționalul din București, dând o efigie modernă personajului dramatic, monumentalizând și, deopotrivă, umanizând rolul. E cert că pentru generațiile postbelice ilustrul domnitor are chipul scenic dat de Calboreanu, așa cum pentru perioada anterioară îl avea pe acela creat de Constantin Nottara. A fost distins cu Ordinul Muncii cl.I și cu Ordinul Meritul Cultural cl.I (1967), de asemenea (anterior anului 1960) a primit și titlul de Artist al Poporului. A apărut și în filme: BădăraniiOmul de lângă tineLumina de iulieStrăinulNeamul ȘoimăreștilorLegendaFrații JderiUltimele zile ale verii.

1900: S-a născut la Craiova, inginerul român Traian Negrescu, profesor universitar, membru titular (din 1955) al Academiei Române; (d. 24 decembrie 1960, București).

A studiat la Școala Politehnică din București, pe care a absolvit-o în 1922, devenind Doctor în Științe la Paris (1927).A fost șef al Catedrei de Metalurgie la Școala Politehnică din București, director al Serviciului Minelor și Metalurgiei din Ministerul Industriei și Comerțului, membru în Consiliul Superior de Mine și membru al multor societăți miniere din Franța, Anglia și SUA.

A stabilit compoziția și structura carburilor de crom din oțelurile aliate și a pus bazele analizei cantitative spectrografice a aliajelor. Este autorul primului curs de metalurgie fizică introdus în programa de învățământ superior.

A fost autorul unor lucrări de referință : Puterea desulfurantă a zgurilor de furnal înalt. Capacitatea de absorbție pentru sulf a zgurilor silico-calco-aluminoase, la 1500 0CFundamentele structurale ale activității termodinamice și ale reacțiunilor diferiților oxizi în zgurile metalurgice, etc.

1909: S-a născut Dan Smântânescu, scriitor, istoric şi critic literar, fost secretar particular al istoricului Nicolae Iorga în perioada 1931-1940 și profesor la Școala Palatină de la Cotroceni, (m. 2000). A fost veteran al celui de-al doilea război mondial.

A urmat Facultatea de Litere și Filosofie, fiind licențiat cu Magna cum laude în 1931. A devenit, în anul următor (1932), diplomat cu distincție al Institutului Superior de Arhivistică și Paleografie. A debutat cu volumul Mișcarea sămănătoristă (1933), fiind autor a zeci de cărți, sute de prelegeri și mii de articole publicate

A fost bibliotecar la Arhivele Statului și la Academia Română, profesor de limba română la Colegiul Sf. Sava, Liceul „Matei Basarab”, Liceul „Mihai Viteazul”, Institutul Militar Muzical din București, funcționar la Straja Țării, a predat istoria literaturii universale și istoria artelor la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”.

S-a distins ca membru al Societății Prietenii istoriei literare, președinte al cenaclului literar-cultural „Octavian Goga”, a scris în revistele SepiaEpocaCronica literarăRevista generală ilustratăGând, vorbă și slovă scrisă.

1912: S-a născut în comuna Scânteia, jud. Iaşi, istoricul și arheologul Emil Condurachi, remarcabilă personalitate a învăţământului şi ştiinţei istorice româneşti, membru titular din 1955 al Academiei Române ; (d.16.08.1987, București).

 

Absolvent al Facultății de litere din Iași, și-a continuat studiile ca bursier al Școlii române din Roma (1935–1937), în 1938 susținând teza de doctorat Basiliques chrétiennes de l’Illyricum.

A obținut apoi o bursă la École Roumaine de Fontenay-au-Roses, timp în care a frecventat și cursurile de la Sorbona și École Pratique des Hautes Études.

Revenit în țară, a fost profesor la Catedra de Arheologie a Universității din Iași, la Catedra de Numismatică și Arheologie a Școlii Superioare de Arhivistică, profesor titular de Istorie veche și Arheologie la Universitatea București, șef al Catedrei de Istorie veche, ulterior al Catedrei de Istorie universală, decan al Facultății de Istorie.

A condus Institutul de Arheologie (1956–1970), desfășurând o intensă activitate didactică, de cercetare și de organizare științifică, a acordat o atenție aparte istoriei și arheologiei greco-romane din zona litorală de vest și nord al Mării Negre, numismaticii antice și bizantine.

A fost președinte al Societății Numismatice Române, membru fondator și secretar general al Asociației de Studii Sud-Est Europene, vicepreședinte al Uniunii Academice Internaționale, al Asociației Internaționale de StudiiBizantine, al Consiliului Internațional de Filozofie și Studii Umane, membru al Institutului German de ArheologieAcademiei Sârbe de ȘtiințeAcademiei Bulgare de ȘtiințeComitetul Internațional de Arheologie Clasică.

A fost distins cu Medalia de aur bulgară Sf. Metodiu și Chiril, Comandor al Ordinului Merito de la Repubblica ItalianaOm de Știință Emerit, laureat al Premiului „Herder”. Dintre cărțile sale se remarcă : Istoria RomânieiL’archéologie roumaine au XXe siècleHarta arheologică a RomânieiHistria. Monografie arheologicăHarta arheologică a României.

1918: Consiliul Dirigent din Transilvania a trimis un memoriu primului ministru Bratianu, în care se spunea ca vechiul Maramureș se intindea ”pâna în Slovacime” și cuprindea fostele comitate Ung, Bereg, Ugocea și Maramureș.

Fișier:MM Relief03.jpg

1922: Apare săptămînal apoi lunar la Bucureşti, România, revista „Contemporanul „, condusă de Ion Vinea. Revista va fi editata  pană în ianuarie 1932.

1930: S-a născut la Paris, istoricul român Petre Alexandrescu, arheolog, istoric al religiilor;(d.18 iulie 2009, București).

Absolvent al Facultății de Limbi clasice a Universității din București în 1952, a devenit Doctor în Istorie în 1969. Istoric al cetăților grecești de la marea Neagră, profesor a numeroase generații de arheologi și istorici, director al șantierului arheologic de la Histria (1981–1999), și-a dedicat întreaga carieră cercetării științifice și dezvoltării școlii românești de arheologie clasică și de istorie a religiilor, situându-se în linia celor mai prestigioși istorici români ai Antichității. 

A lucrat întreaga viață în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, în calitate de cercetător, șef al Secției de Arheologie Clasică și Director. În 1995 a devenit profesor titular, iar în 1997 profesor asociat în cadrul catedrei de Istorie Antică și Arheologie a Universității din București.

A fost membru corespondent al Institutului Arheologic German, al Institutului de Studii Avansate din Princeton, al Societății Române de Studii Clasice, Vice-președinte al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. A condus o serie de publicații de specialitate, revistele românești DaciaStudii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, seria monografiilor consacrate cetății Histria, a întemeiat și a condus revista franco-italiană Il Mar Nero, seria româno-germană Archaeologica Romanica. A fost distins cu Premiul „Gustave Mendel” al Académie des Inscriptions et Belles Lettres (1966), Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române (1967), Ordinul Național Serviciul Credincios al României în grad de Ofițer (2000).

1934 : Guvernul României s-a dizolvat, după ce primul ministru IG Duca (nominalizat pe 14 noiembrie 1933) a căzut victima unui atentat, pe peronul gării din Sinaia în seara zilei de 29 decembrie 1933, după o întrevedere cu regele Carol al II-lea.

Primul ministru a fost asasinat de un grup de trei legionari cunoscuți sub numele de Nicadori

Ion Gheorghe Duca (n. 20 decembrie 1879, Bucureşti) a fost un jurist și om politic, discipol al „şcolii politice” a lui Ionel Brătian, devenit treptat cel mai apropiat colaborator al acestuia, fruntaşul liberal pregătindu-l din vreme să preia frâiele partidului liberal.

Duca a avut o ascensiune politică fulminantă, devenind deputat, ministru, preşedinte al PNL şi preşedinte al Consiliului de Miniştri.

A fost unul dintre teoreticienii de elită ai liberalismului românesc, sintetizând în numeroase lucrări şi discursuri principiile doctrinei liberale în perioada interbelică.

Şi-a menţinut atitudinea consecventă împotriva restauraţiei carliste, însă situaţia grea electorală în care se afla partidul său, l-a determinat pe Duca să facă numeroase concesii şi să accepte colaborarea cu regele Carol al II-lea, deși concepţia politică a sa l-a îndemnat să lupte împotriva mişcărilor extremiste şi anarhice, iar înalta sa moralitate l-a îndemnat să critice vehement derapajul politic al regelui spre autoritarism.

Se spune că regele Carol al II-lea fusese informat despre planul asasinilor legionari, de șeful poliției, Gabriel Marinescu, care primise o notă care deconspira întregul plan, însă regele a dat următoarea dispoziție: „Ține nota la birou și n-o transmite mai departe”.

1936: S-a născut în localitatea Nădușita, jud. Soroca, azi în R.Moldova, actrița Eugenia Botnaru (d. 4 decembrie 2020). Și-a făcut studiile la Conservatorul de Stat „Gavriil Muzicescu” din Chișinău în perioada 1958–1962 și a activat în trupa Teatrului dramatic „Aleksandr Pușkin” (azi Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău) în anii 1957–1989, după care la Teatrul folcloric „Ion Creangă” până în 1996.

Doliu în lumea teatrului: Actrița Eugenia Botnaru s-a stins din viață - Stiri.md

Din 1996, a evoluat în cadrul Asociației de Creație „Buciumul” și a interpretat peste 100 de roluri pe scena teatrului Pușkin.Filmografia sa cuprinde aproximativ 20 de titluri. A participat la sonorizarea în limba română a peste 200 de filme și a activat ca profesoară la Institutul de Arte și Școala nr. 28 din Chișinău. În 1994, a fost distinsă cu titlul de Maestru al Artei din Republica Moldova. A deținut, de asemenea, și Medalia „Meritul Civic”.

1937: Este înfiinţată Federaţia Camerelor de Comerţ din Basarabia, România.

 1948: Silit de comuniști, slugile ocupantilor rusi, Regele Mihai I a părăsit România după ce a abdicat de la tron și urma să trăiască în exil.

Foto: Regele Mihai și șeful comuniștilor români Gheorghiu Dej

În „Raportul asupra plecării Majestatii Sale, Regele Mihai”, dar publicităţii de CNSAS, s-a scris în detaliu despre momentul 3 ianuarie 1948:  „Paza trenului era asigurată de circa 25 agenţi de siguranţă sub conducerea Insp. Nicolski (n. Boris Grünberg, agent al NKVD-ului sovietic, infiltrat de comuniști la conducerea Siguranței Statului).

Fiecare uşă a vagonului era păzită de un agent şi un soldat cu armă automată. Între timp, în vagonul bucătăriei au fost încărcate un butoi cu brânză, saci cu cartofi, lăzi cu zahăr şi pachete de alimente. La ora 20.15 au sosit la gară Mihai cu mama sa şi Jaques Vergotti.

La ora 20.30 trenul special a părăsit gara Sinaia, cu destinaţia Lausanne – Elveţia. Insp.Gl.Paraschiv se afla de două zile la castelul din Sinaia şi a făcut controlul bagajelor suitei ce urma să-l însoţească pe Mihai. Bagajele lui Mihai nu au fost controlate şi acesta a avut dreptul să aducă 12 valize ale sale, odată cu el, la gară. Din cele observate de noi, valizele au fost 30 „, se arată în documentul Siguranţei.

Raportul consemnează şi un moment aparte:

„La ora 19.35 când a sosit în gară Mircea Ioaniţiu, un elev de liceu care se afla sus pe şosea crezând că Ioaniţiu este Mihai, a strigat: «Trăiască Regele!». Elevul a fost imediat arestat de şeful Siguranţei şi, din informaţiile culese de la gardian, este fiul unui maior din fosta Gardă Regală”.

Istoricul Georgeta Filitti povesteşte că Regele avea o servietă în mână. Când a fost întrebat ce conţine, Regele a deschis-o: avea o pungă cu pământ românesc, înfăşurată în tricolorul ţării.

În tren, chiar și pâinea și fructele ce se găseau pe masa din vagonul destinat Reginei Elena au fost tăiate în bucăți, pentru a nu ascunde eventuale bijuterii sau alte obiecte personale de valoare. Bill Lawrence, corespondentul ziarului New York Times în România, a dorit să asiste la plecarea Familiei Regale, dar acest lucru nu i-a fost permis de către noile autorități. El a insistat, privind evenimentele de pe o înălțime din apropiere; reportajul său despre eveniment a apărut în presa americană câteva zile mai târziu.

 În exil, Regele Mihai a fost  pilot şi broker, a ţinut legătura cu românii din diaspora şi a militat împotriva comuniştilor. Securitatea l-a urmărit neîncetat,  până la Revoluţie.

Regele se va întoarce în țară abia în anul 1992 de Paște, după căderea regimului comunist din România, și va primi cetățenia română în anul 1997.

Comuniştii îi retrăseseră Familiei Regale nu cetăţenia română, ci naţionalitatea!

1948 : A fost înființată Uniunea Femeilor Democrate din România (UFDR)

După câștigarea alegerilor și instaurarea regimului comunist, nu mai era nevoie de existența unei federații. Titulatura Federația Democrată a Femeilor din România s-a modificat în Uniunea Femeilor Democrate din România, care a devenit organizația unică de masă feminină. Decizia s-a luat în urma unei dezbateri la sediul FDFR, la care au participat reprezentantele următoarelor organizații feminine: Uniunea Femeilor Antifasciste din RomâniaFederația Democrată a Femeilor din RomâniaOrganizația de Femei din Apărarea PatrioticăAsociația Soțiilor de Militari din Armata RomânăFemeile din Organizațiile SindicaleOrganizația de Femei din Frontul PlugarilorOrganizația de Femei din Uniunea Patriotică Maghiară, precum și membre din organizațiile de femei ale celorlalte naționalități conlocuitoare.

Hotărârea de a unifica organizațiile feminine a fost luată de o Comisie Centrală formată din: Maria Rosetti, Eugenia Rădăceanu, Alexandra Sidorovici, Liuba Chișinevschi, etc în perioada 4–8 martie. Uniunea avea ca priorități susținerea procesului de cooperativizare la sate și plata cotelor către stat.

Se înscria în procesul constituirii de organizații obștești unice, parte integrantă a edificării sistemului totalitarist, fiind condusă de Maria Rosetti.

1953: S-a născut la București, cântărețul român de muzică ușoară Gabriel Dorobanțu.

În anul 1980 a participat la concursul „București 80” și a obținut Premiul al III-lea la secțiunea muzică ușoară, iar în anul 1981 a participat la Festivalul de interpretare „Mărțișor” de la Dorohoi, unde a obținut trofeul „Mărțișor”.A lucrat timp de cinci ani în calitate de proiectant într-un atelier de proiectare.

A debutat ca interpret de muzică ușoară în anul 1983, la vârsta de 30 de ani, în cadrul Festivalului Concurs de la Mamaia, unde obține Mențiune la Secțiunea Interpretare, cu melodia Ochii tăi (compozitor Vasile Veselovschi, versuri Mihai Maximilian), melodie devenită ulterior șlagăr.

A devenit foarte popular în rândurile publicului larg pentru șlagărul Hai, vino iar în gara noastră mică.

De-a lungul carierei a efectuat turnee în Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Belgia, Anglia, Republica Moldova, Israel, Spania, Kuweit, etc.

1956: Scriitorul Nicolae Balota a fost arestat de Securitatea comunista în trenul care îl ducea de la Cluj la Bucureşti, sub acuzatia de a fi redactat si multiplicat manifeste anticomuniste si condamnat de Tribunalul Militar Bucuresti (la data de 5 octombrie 1956) la 7 ani de inchisoare corectionala.

Nicolae BALOTA - poza (imagine) portret

Foto: Nicolae Balotă (n. 26 ianuarie 1925, Cluj – d. 20 august 2014, Nisa, Franta), eseist, critic, istoric și teoretician literar român.

Prima oară fusese arestat în 1948, pe când era proaspăt asistent,  judecat și condamnat pentru deținere și răspândire de material subversiv, descoperit în urma unei percheziții la domiciliu, care consta din cărțile de literatură, istorie, filosofie și politică din biblioteca proprie.

Eliberat din închisoare în 1949, el este demis din funcția didactică de la universitate, ca fost deținut politic. După 5 ani de șomaj, cu angajări temporare (între care, câteva săptămâni, învățător la un preventoriu TBC pentru copii), este din nou arestat în noaptea de 2 spre 3 ianuarie 1956 din cauza scrierii unui memoriu cuprinzând un rechizitoriu al încălcării libertăților democratice și religioase de către regimul comunist.

Desi patru exemplare ale memoriului elaborat de N. Balotă, împreună cu frații Matei, Ioan și Elena Boilă, nepoții lui Iuliu Maniu au  fost distruse, o copie ajunge la Securitate, în urma trădării și denunțării autorilor de către un apropiat.

Urmează 7 ani de detenție la Jilava, Făgăraș, Gherla, Pitești, Dej, precum și doi de domiciliu obligatoriu la Lățești.

Este eliberat în 1963 în schimbul unui acord de colaborare ca agent informator al Securității. Timp de 24 de ani, pânǎ la plecarea din țarǎ ca refugiat politic, va colabora în mod asiduu cu Securitatea semnând, sub numele conspirativ de „Someșan”, rapoarte în care își denunța camarazii de la cercul Cibinium.

După eliberare, este redactor la revista „Familia” din Oradea, apoi cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” din București.

În 1979, devine profesor invitat al Universității „Ludwig-Maximilian” din München. Stabilit la Franța, în 1981, predă literatură comparată la Universitatea „François Rabelais” din Tours și la Universitatea din Le Mans (Franța).

Concomitent, lucrează și la Radio „Europa Liberă” unde, între altele, potrivit unor comentatori tendențioși, Securitatea i-ar fi încredințat misiunea de a interveni pe lînga Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Nicolae Constantin Munteanu și ceilalți, pentru a îi determina să-și atenueze discursul și a-l face mai puțin critic la adresa realităților românești.

Solicită și obține în 1987 azil politic în Franța. În 1990, devine cetățean francez.

A revenit  periodic în România, susținând cursuri de literatură comparată în calitate de profesor invitat la universitățile din Cluj și București.

În 2003, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj i-a  conferit  titlul de Doctor honoris causa.

În ultimii ani ai vietii a trăit la Nisa, in Franța. A fost căsătorit cu prozatoarea Bianca Balotă (1936-2005).

1963: Decret de grațiere și amnistie

Punerea în libertate a deținuților politici anticomuniști în anii 1963–1964 a fost un act politic important, consecință a ieșirii treptate, prudente și dificile de sub tutela URSS și a apropierii, moderate, de Occident.

Decretul nr. 5/3 ianuarie 1963 de grațiere și amnistie excludea de la grațiere persoanele „care au încercat sau săvârșit infracțiuni care periclitează securitatea statului“.

Nefiind publicate în Buletinul Oficial al RPR, textele decretelor de grațiere și amnistie au rămas necunoscute.

Se presupune că în urma acestuia s-au făcut 2.543 grațieri (probabil persoane pe care înșiși reprezentanții regimului le considerau nevinovate).

1963: S-a născut în localitatea Sângeorz-Băi, din jud.Bistrița-Năsăud, fotbalistul român, Gavrilă Pele Balint.

Gabi Balint a fost membru în prima echipă românească de fotbal care a câștigat Cupa Campionilor Europeni (1986) și Supercupa Europei (1987), Steaua București.

Olympia on Twitter: "Gavril Balint. FC Steaua Bucuresti. #steaua… "

A jucat pentru Echipa națională de fotbal a României în perioada 1982-1992, participând ca jucător la Campionatul Mondial de Fotbal din 1990, și a participat în calitate de antrenor secund al naționalei la CM din 1994 și 1998.

Pentru realizările sale din domeniul sportiv a primit titlul de cetățean de onoare al Municipiului Bistrița.

La 20 ianuarie 2010 a devenit selecționer al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, iar la data de 19 decembrie 2011, la expirarea contractului a refuzat prelungirea acestuia.

1975: S-a născut la București scrimera română Roxana (Scarlat) Bârlădeanu laureată cu argint pe echipe la Jocurile Olimpice de vară din 1996 de la Atlanta, SUA.

A cucerit argintul european la individual în 1997. Este și cvadruplă vicecampioană mondială și vicecampioană europeană, tot pe echipe.

1985: A decedat la București pictorița Nadia Popoivici (nume la naștere  Nadejda (Nadia) Ajder). Născută la 20 mai 1910, Sankt Petersburg, Imperiul Rus într-o familie aristocrată, a fost obligată la doar 7 ani, să fugă împreună cu familia din cauza Revoluției Ruse din 1917.

Astfel, a ajuns într-o primă etapă în Japonia, iar apoi la Chișinău. De la Chișinău a venit la București, unde a studiat la Școala de Belle Arte, la clasa Ceciliei Cuțescu Storck. Aici l-a cunoscut pe sculptorul Ion Grigore Popovici, cu care s-a căsătorit.

Au avut un fiu, pe Constantin Popovici care, urmând calea tatălui său, a devenit și el sculptor și o fiică, pe Eliza Popovici – Palade, pictoriță1990: Consiliul Frontului Salvarii Nationale emite un Decret-lege privind înființarea și înregistrarea oficială a partidelor politice din România, dupa peste  patru decenii de interdicție comunistă.

1990: În România, Consiliul Frontului Salvarii Nationale emite un Decret-lege privind înființarea și înregistrarea oficială a partidelor politice din România, dupa peste  patru decenii de interdictie comunistă.

Frontul Salvarii Nationale a anunţat că nu este şi nu va fi un partid politic, urmând a se prezenta în alegeri ca o organizaţie politică reunind personalităţi şi grupuri care s-au afirmat în Revoluţie.

2010: A decedat la Chișinău cunoscutul regizor și actor de teatru si film Vasile Brescanu (n. 20 iulie 1940, satul Gotești, județul interbelic Cahul). A absolvit Institutul de Arte „Gavril Musicescu” din Chișinău (1959-1963), secţiunea actor de teatru și film și al Institutului Unional de Cinematografie din Moscova – VGIK (1965-1970), secţiunea regie film. A debutat ca actor în filmul lui E.Loteanu „Aşteptaţi-ne în zori”.

În calitate de regizor are circa 11 filme, cel mai cunoscut film al său fiind „Tunul de lemn”. La Festivalul republican de film desfăşurat în Chişinău,(1980),a obţinut Premiul “Pentru cea mai bună regie”pentru filmul „Emisarul serviciului secret”. În anul 1991 a primit titlul de Maestru în artă.

2013: A decedat in Bucuresti, Sergiu Florin Nicolaescu, regizor scenarist și actor român și, după 1989, politician român; (n.13 aprilie 1930, Târgu Jiu).

A participat activ la Revolutia anticomunista din 1989 si a fost parlamentar din partea FSN, PSDR şi PSD, din 1990, cu excepţia legislaturii 2004-2008; membru al Comisiilor de cultură din Senat în fiecare legislatură. Singura legislatură în care nu a fost parlamentar a fost cea din 2004-2008.

S-a numărat, totodată, printre cei care au participat la Revoluţia din 1989.

 A fost  de departe cel mai prolific și mai popular regizor român din toate timpurile: 54 filme, plus 27 coproducții și peste 1 miliard de spectatori (majoritatea din China și Rusia, dar și 130 milioane de spectatori in România.

La începutul lui decembrie, Sergiu Nicolaescu le-a mulţumit în Senat colegilor săi pentru perioada petrecută împreună, precizând că nu a mai candidat pentru un nou mandat, deoarece mai are puţini ani de trăit pe care vrea să-i termine în profesia sa.

“Vreau să vă mulţumesc pentru aceşti patru ani minunaţi pe care i-am petrecut împreună, în care dumneavoastră mi-aţi dăruit stimă şi consideraţie, simţăminte pe care şi eu vi le datorez.

Mai am puţini ani de trăit şi mi-am dorit să-i termin în profesia mea, pentru acest lucru nu am participat la alegeri.

Vreau să vă spun un sincer «La revedere!» şi vreau să vă spun în acelaşi timp «La mulţi ani!» şi sărbători fericite”, a spus de la tribuna Senatului, în ultima şedinţă a acelei legislaturi, fiind aplaudat indelung de cei prezenţi.

2016: A murit la Piatra Neamț pictorul Ștefan Iaută.

Artistul s-a născut în Bicaz, la 4.01.1940. A urmat în perioada 1955-1959 cursurile Liceului de Artă „Octav Băncilă“ din Iași, după care, timp de șase ani, în perioada 1960-1966, a fost student la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“ București. Din anul absolvirii și până la pensionare, 1966-1998, a predat desenul în orașul Craiova.

A fost din 1998 membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, iar în noiembrie 2000, după ce s-a întors definitiv pe plaiurile natale, stabilindu-se la Piatra Neamț, s-a înscris în Filiala Neamț a UAP.

A decedat exact cu o zi înainte de a împlini 76 de ani.

2022: A decedat la Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg, Germania, filosoful, muzicologul și aforistul român. George Bălan (n. 11 martie 1929, Turnu Măgurele, Teleorman, România.

Între anii 1950-1955 a studiat muzica la Conservatorul „C. Porumbescu“ din București, după care, în perioada 1957-1960 își va face studiile doctorale la Universitatea Lomonosov din Moscova pentru ca în perioada 1966-1968 să studieze la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

A fost asistent universitar între anii 1955-1957,apoi lector și conferențiar începând din 1957 și pâna 1977 la Conservatorul „Ciprian Porumbescu.

În 1977 s-a autoexilat în Germania, în Pădurea Neagră (St. Peter), unde a înființat „Musicosophia-Schule“, o școală pentru formarea ascultătorilor de muzică, dublată de o fundație și o editură cu același nume.

2023: A decedat la vârsta de 86 de ani, marele actor român Mitică Popescu. S-a născut în București pe data de 2 decembrie 1936. A fost căsătorit cu actrița Leopoldina Bălănuță, plecată dintre noi în 1998.

Puțini oameni stiu ca actorul a trecut prin infernul inchisorilor comuniste timp de trei ani, incepând din 1959.A fost inchis pentru nimic, asa cum se condamnau oamenii atunci, acuzat fiind de „nedenunțarea de acte preparatorii pentru trecerea frontierei”. A fost nevoit sa își intrerupă studiile teatrale, reluate cu greu mai tirziu, din cauza etichetei care li se aplica celor inchisi.

A fost gazda celei mai longevive emisiuni televizate „D’ale lu’ Mitică”, difuzată din 2000 la postul TVR 2.

Actorul Mitică Popescu a fost decorat la 13 decembrie 2002 cu Ordinul național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc, cu prilejul împlinirii unui veac și jumătate de existență a Teatrului Național din București”.

La 27 aprilie 2009, la cea de-a 17-a ediție a galei Premiilor UNITER, Mitică Popescu a fost distins cu premiul UNITER pentru întreaga activitate

A fost omagiat în cadrul Galei Premiilor Gopo din 25 martie 2013 cu Premiul pentru Întreaga Carieră.

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/01/03/o-istorie-a-zilei-de-3-ianuarie-video-4/

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric.
 3. http://istoria.md/articol/691/3_ianuarie,_istoricul_zilei
 4. http://www.rador.ro/2019/01/03/calendarul-evenimentelor-3-ianuarie-selectiuni-5/
 5. https://ro.wikipedia.org/wiki/3_ianuarie
 6. Rador.ro

Publicitate

03/01/2023 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 5 IANUARIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ianuarie, istoricul zilei

 

 

 

842: A decedat Abu Ishaq ‘Abbas al-Mu’tasim bin Harun al-Rashid (n. 795), cel de-al optulea calif abbasid. Acesta a domnit din 833 până la moartea sa, în 842.

 

 

 

 

 

 

 

 

Înainte de a deveni calif, al-Mu’tasim și-a dobândit o reputație de comandant militar iscusit în Anatolia. În timpul domniei fratelui său, al- Mamun, al-Mu’tasim a fost guvernator al Egiptului si a devenit calif  al Imperiului Abbasid după moartea fratelui său, în 833. În perioada de domnie a lui al-Mu’tasim, este plasat momentul constituirii corpului de armată alcătuit din soldați-sclavi  (mamālīk).

Al-Mu’tasim s-a remarcat, printre altele, prin războaiele purtate  atât împotriva Imperiului Bizantin, cât și împotriva diverselor grupări rebele din interiorul Califatului Abbasid. Cea mai notabilă realizare a sa pe plan intern a fost înăbușirea revoltei khurramite

În ziua în care a murit al-Mutasim, fiul acestuia, al-Wathiq, a depus jurământul de credință și a devenit noul calif al Imperiului Abbasid.

 

 

 

 

1066: Regele Angliei, Eduard Confesorul, moare fără moștenitori, ceea ce provoaca o criză de succesiune care va duce în cele din urmă la cucerirea normanda a țării.

 

 

A fost penultimul rege  anglo-saxon al Angliei și ultimul  apartinand Casei de Wessex  si a domnit din  anul 1042  până la moartea sa.

 

 

 

 1393: S-a încheiat tratatul de pace dintre Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti  şi sultanul turc Baiazid I.

 

 

Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti (1386-1418)

 

 

 

 Tratatul prevedea ca „Principatul Valahiei” să se guverneze după propriile sale legi, iar domnul avea dreptul de a face război şi pace cu vecinii săi, să încheie tratate de prietenie cu ei şi să aibă drept de viaţă şi de moarte asupra supuşilor săi.

 

 

 

 

 1463: Pedeapsa cu moartea împotriva poetului Francois Villon  este revizuită în exil timp de zece ani. De atunci, soarta lui Villon este necunoscută.

 

 

 

François Villon

 

 

 

Poetul a fost  implicat  într-o altercație de stradă in Paris,in urma careia a fost arestat, judecat și condamnat la moarte prin spânzurătoare. În urma apelului, Curtea supremă pariziană (“Le Parlement de Paris”) i-a comutat condamnarea la expulzarea din Paris pe o perioadă de zece ani.

La vârsta de 31 de ani (1463) François Villon a părăsit Parisul și a dispărut definitiv.

 

 

 

 

1477: Bătălia de la Nancy:  Carol Temerarul, duce al Burgundiei  între 1467 și 1477, este ucis,  iar Burgundia devine parte a Frantei.

 Aflat in fruntea unei armate de  doar câteva mii de oameni acesta s-a întâlnit  cu forțele reunite ale Lorenei și Confederației Elvețiene si pe 5 ianuarie 1477 a fost  ucis în luptă, corpul său gol și mutilat fiind  găsit câteva zile mai târziu inghețat, într-un râu din apropiere.

 

 

 

 

1499: Ştefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a refuzat să plătească tribut turcilor şi a înfrânt o oaste turcească de 20.000 de oameni, care se întorcea  cu pradă din Polonia.

 

 

 

 1500: Ducele Ludovico Sforza  recucerește Milano.

Ludovic Maria Sforza, de asemenea cunoscut sub numele de Ludovico il Moro; ( 27 iulie 1452 – 27 mai 1508), a fost Duce al Milano din 1489 până în 1500.

 

 

 

 

 

Membru al puternicei familiei Sforza, el a fost al doilea fiu al lui Francesco Sforza.

A fost renumit ca patron al lui Leonardo da Vinci, caruia i-a comandat pictura Cina cea de taina, în timpul domniei lui  avand  loc etapa cea mai productivă a renașterii milaneze.

Cina cea de taina, una din cele mai celebre picturi din istoria universală a artelor, se găsește în fosta sală de mese a bisericii dominicane Santa Maria delle Grazie  din Milano.

 

 

 

1589:  A murit Caterina de Medici, regină a Franței; (n.13.04.1519).

 

 

 

1640: S-a născut  compozitorul italian Paolo Francesco Lorenzani ( d. 28 octombrie 1713). A trait timp de 17 ani in Franța.

Impreuna cu Jean Baptiste Lully a fost unul dintre cei mai importanți compozitori  din timpul domniei regelui Ludovic al XIV-lea al Frantei.

 

 

 

1679: S-a născut la Roma, compozitorul italian Pietro Filippo Scarlatti, mort la 22 februarie 1750 la Neapole. 

A fost un renumit organist, si compozitor italian, creatorul operei Clitarco prezentată la Teatrul San Bartolomeo din  Neapole.

 

 

 

1716: Nicolae Mavrocordat este numit domn al Munteniei, in locul domnitorul Ștefan Cantacuzino.

Nicolae Mavrocordat (n.1680-d.1730), domn al Moldovei (de 2 ori), ulterior domn al Munteniei (de asemenea de 2 ori)

La 5 ianuarie 1716, Nicolae Mavrocordat a  parasit  tronul  Moldovei fiind numit de turci pe tronul Munteniei  pe care urca la  data de 21 ianuarie in acelasi an. A fost primul domn  fanariot al Moldovei unde a domnit de doua ori si ulterior domn al Munteniei,de asemenea de doua ori.
Nicolae Mavrocordat, (n. 3 mai 1680, Constantinopol – d. 3 septembrie 1730, București), a  deschis șirul domniilor fanariote  în Moldova, înlocuindu-l în 1711 pe Dimitrie Cantemir.
La Iași domnul s-a înconjurat cu greci din Fanar, sosiţi odată cu dînsul. Cronicarul Nicolae Muste relata, că „se pusteise Fanarul în Ţarigrad, că numai muierile lor rămăsese, iar grec, umblai mult pînă ce dai de unul acolo; iar aice sosind umplut-au curtea domnească, prin toate odăile şi prin tîrg pre la gazdă”.

 

 

 

 

1762:  Moare Împărăteasa Elisabeta a Rusiei; (n. 29.12.1709).

 

 

 

Nascuta la 29 decembrie 1709 , Elisabeta  a fost împărăteasă a Rusiei din 1741 pana în 1762. Este cunoscută pentru dorința de expansiune teritorială a Rusiei.A  încurajat înființarea Universitatii din Moscova de catre savantul Lomonosov  și a Academiei de Arte Frumoase din Sankt-Petersburg de către Suvalov.

 A cheltuit, de asemenea, sume exorbitante pe proiectele grandioase în stil baroc ale arhitectului ei preferat, Bartolomeo Rastrelli, în special în Peterhof și Țarskoe Selo.

Palatul de Iarna și Catedrala Smolnîi rămân principalele monumente ale domniei sale la Sankt Petersburg. În general, ea a fost una dintre cei mai iubiți monarhi ruși, pentru că nu a permis germanilor să ocupe posturi în guvern și nicio persoană nu a fost executată în timpul domniei sale.

 

 

 

 

1805 : Aşezamântul agrar al lui Alexandru Moruzi – Cea dintâi legiuire care prevede eliberarea unei părţi din moşii de toate servituţile feudale şi transformarea lor în proprietate absolută a boierului – Aşezamântul agrar al lui Alexandru Moruzi.

 

 

 

 

 

 

1819: Poarta otomană pomulgă un regulament care stabilea ca scaunele de domnie ale Moldovei şi Valahiei să fie ocupate prin rotaţie numai de patru familii fanariote  Scarlat Callimachi, Alecu Şuţu, Mihai Şuţu şi Dimitrie Moruzi.

 

 

 

 

1828:  S-au deschis, la Iaşi, la mănăstirea Trei Ierarhi, cursurile “Şcolii de româneşte şi latineşte”, conduse de Iordache Săulescu.

 

 

 

 

 Foto: Biserica Trei Ierarhi din Iasi

 

 

 

 

 

1847: S-a născut Nikolai Jukovski, specialist rus în aerodonamică şi hidrodinamică, considerat “părintele” aviaţiei ruse.

 

 

 

 

1855: S-a născut  King Camp Gillete, inventatorul american al lamei de bărbierit; (d.09.08.1932).

 

 

 

 

 

 

1859: Este ales domn al Moldovei colonelul Alexandru Ioan Cuza.

 

 

Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei, domn al Munteniei (Valahiei), 

primul domnitor al Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei și al statului național România (24 ianuarie 1859–23 februarie 1866)

La 5 ianuarie 1859 Adunarea Electivă a Moldovei alege în unanimitate ca domn pe colonelul Alexandru Ioan Cuza, participant la Revoluţia din 1848 şi la lupta pentru Unirea Principatelor Moldovei şi Valahiei.

 

 

 

1876: S-a născut Konrad Adenauer, primul cancelar al Republicii Federale Germane (1949-1963).

 

 

 

 

 

 

Konrad Adenauer a avut un rol important in reconstrucţia Germaniei după Al Doilea Război Mondial (a decedat la 19.04.1967).

 

 

 

 

 

 

1878: S-a născut scriitorul Emil Gârleanu.

 

 

 

 

 

 

Emil Gârleanu (n. 5 ianuarie 1878, Iași – d. 2 iulie 1914, Câmpulung) a fost un prozator, regizor, scenarist de film și jurnalist român.

Fiul lui Emanoil Gârleanu, colonel și al Pulcheriei, născută Antipasi-a inceput liceul la Iași în 1889 dar se retrage și se înscrie la Școala fiilor de Militari, unde devine coleg cu viitorul scriitor Jean Bart, apoi intră la Școala de Ofițeri de Infanterie, unde devine coleg cu Gheorghe Brăescu.

  A debutat la revista ieșeană „Arhiva” în 1900 cu schița Dragul mamei și cu poezia Iubitei sub pseudonimul Emilgar. A colaborat la revistele Arhiva, Evenimentul, Sămănătorul, Luceafărul, Albina, Convorbiri literare, Flacăra, etc. Ulterior, a fost redactor la revista sămănătoristă „Făt-Frumos” și colaborator la „Convorbiri critice”.

A participat activ la înființarea Societății Scriitorilor Români în 1908, al cărei președinte a fost între 1911-1912. A fost un reprezentant de frunte al Semănătorismului si foarte apreciat de Nicolae Iorga, căruia îi dedică volumul de debut.

 

 

 

1896:  Într-o cafenea din oraşul egiptean Alexandria, a avut loc prima proiecţie cinematografică din Egipt şi de pe continentul african.

 

 

 

 

1896:  S-a născut actorul George Calboreanu (“Apus de soare”, “Bădăranii”, “Titanic Vals”, “Omul cu mârţoaga”); (m. 12 iulie 1986).

 

 

 

 

Foto: George Calboreanu interpretandu-l pe Stefan cel Mare in piesa “Apus de Soare” de Barbu Stefanescu Delavrancea.

 

 

 

 

 

1909: S-a născut  principesa Ileana a României, fiica regelui Ferdinand şi a reginei Maria; (d. 21.01.1991).

 

 

 

 

 

 

1919: Anton Drexler  a fondat Partidului Muncitorilor Germani, care va deveni Partidul Muncitoresc Naţional–Socialist German – partidul nazist.

 

 

 

 

 

Până în 1920 a fost numit Deutsche Arbeiterpartei, Partidul Muncitorilor Germani, dupa care, pana in 1945, si-a luat denumirea  „Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei” ( NSDAP) – Partidul Muncitoresc Naţional–Socialist German.

În ianuarie 1933 președintele Germaniei  Paul von Hindenburg l-a numit  cancelar  (prim-ministru) al Germaniei pe șeful partidului nazist, Adolf Hitler, care in scurt timp a instaurat  un regim de dictatura si a condus tara spre catastrofa razboiului mondial.Imediat dupa razboi, partidul nazist din Germania a fost scos in afara legii.

 

 

 

 

 

1920: S-a născut marele pianist  italian Arturo Benedetti Michelangeli; (m. 12 iunie 1995).

 

 

 

 

 1921: S-a nascut Friedrich Dürrenmatt, dramaturg şi prozator elveţian (“Vizita bătrînei doamne”, “Fizicienii”, “Romulus cel Mare”); (d.14.12.1990).

 

 

 

 

 

1924:  Walter P. Chrysler lansează pe piaţă primul său automobil – “Chrysler Six”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1929: A murit Nicolai Nicolaievici Romanov, Mare Duce al Rusiei; (n. 1856).

 

 

 

 

 

1932: S-a născut Umberto Eco, scriitor italian si critic literar  italian (“Numele Trandafirului”, “Pendulul lui Foucault”, “Opera aperta”, “Semiotica şi filosofia limbajului”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1932: S-a născut Raisa Gorbaciov, soţia fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov; (d. 20.09.1999).

 

 

 

 

 

 

 

 1933: A început construirea celebrului pod Golden Gate, din oraşul San Francisco, SUA.

 

 

 

 

 

 

 

 

1933:  A murit  Calvin Coolidge, al 30-lea preşedinte al SUA; (n. 05.07.1872).

 

 

 

 

 

 

 

1934: În România, se formează un nou guvern liberal prezidat de Gheorghe Tătărăscu.

 

 

Gheorghe Tătărăscu  n.1886-d.1957, prim-ministru al României (1934-1937, 1939-1940)

 

Guvernarea lui Tătărăscu  a netezit drumul către instaurarea dictaturii personale a regelui Carol II-lea al României. Guvernul Tătărăscu va activa pînă la 8 decembrie 1937.

Gheorghe Tătărescu (n.21 decembrie 1886, Craiova – d.28 martie 1957, Bucureşti), a fost prim-ministru al României în perioada 1934-1937 şi în perioada 1939-1940.

A deţinut şi alte portofolii ministeriale si a fost ambasador la Paris din 1938 şi pînă la 1 septembrie 1939, cînd a fost chemat în ţară (şi în locul lui a fost trimis de la Varşovia Richard Franasovici).

A absolvit  Liceului Carol I din Craiova.După ce a terminat studiile în Drept, a plecat  la Paris, unde a urmat Dreptul și economia politică și a luat parte la activitatea cercurilor socialiste. Si-a susținut doctoratul în științe juridice în anul 1912 cu teza „La régime électoral et parlamentaire en Roumanie”.

A fost căsătorit cu Aretia Pitesteanu , preşedinta Asociaţiei Femeilor din Gorj, şi implicată în ridicarea monumentelor lui Constantin Brîncuşi la Tîrgu-Jiu.

In anul 1912,  s-a înscris în Partidul National Liberal condus de Ion I.C.Bratianu.

La Muzeul Olteniei se află expus stiloul din aur cu care Tătărescu a semnat tratatul de asistenţă mutuală româno-francez ce garanta siguranţa unităţii naţionale române după Primul Război Mondial.

Dupa razboi, sa rupt de Partidul National Liberal creat de Bratieni , astfel ca la 1 iulie 1945, Delegații de la Congresul general al partidului l-au proclamat, în unanimitate,  președintele noii fractiuni liberale. Erau acum oficial două partide liberale: P.N.L.- Dinu Brătianu și P.N.L.- Tătărescu.

Gheorghe Tătărescu a fost unul dintre puținii oameni politici români care în anii celui de-al Doilea Război Mondial nu și-a făcut iluzii în mult așteptatul sprijin anglo-american pentru România si a colaborat cu guvernul Groza sprijinit de ocupantii sovietici,  in care a indeplinit functia de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Străine .

In august 1946  a fost seful delegației române la Conferința de Pace de la Paris  unde
s-a mulțumit să ceară ușurarea clauzelor economice din partea Angliei și Americii, dar chestiunile vitale – frontierele de nord-est și plecarea trupelor rusești din țară – nu au fost atinse. Despre aceasta, generalul Constantin Sănătescu spunea că „Nu se poate ca Gheorghe Tătărescu să nu răspundă de aceste abuzuri”.

Odată semnat Tratatul de pace, comunistii încep atacurile fățișeimpotriva sa iar la 3 noiembrie 1947, Comisia afacerilor externe a Parlamentului a adoptat o  „moțiune de neîncredere” față de activitatea ministerului de Externe condus de el. În ziua următoare toți miniștri gruparii tătăresciene sunt demiși. Gheorghe Tătărescu se retrage de la conducerea partidului în favoarea secondantului său, Petre Bejan.

Însă în noaptea de 5/6 mai 1950, aproape toți foștii miniștri tătărescieni, în frunte cu liderul lor, sunt arestați și întemnițați la Sighet.A rămas în închisoarea din Sighet până în decembrie 1950, când este adus la București și depus în vestitul arest “B.J” al Securității, situat în Calea Plevnei unde ,supus la presiuni, a fost nevoit să scrie și să semneze cu propria-i mână o declarația incriminatoare pentru Lucretiu Patrascanu.

Tătărescu n-a fost judecat sau condamnat și, totuși, a rămas în închisoare.

Cu două zile înainte de moartea sa  la Spitalul Panduri, Gheorghe Tătărescu, i-a spus fiicei sale, Sanda Tătărescu-Negropontes: “ Cumplite vremi mi-a fost dat să trăiesc, copilule!”.

 

 

1937 : S-a născut actorul american Robert Duvall.

 

 

 

 

1938: S-a născut regele Spaniei, Juan Carlos I.

 

 

 

La 23.11.1975, Consiliul de urgenţă îl proclamă pe Juan Carlos rege al Spaniei, iar la 27.11.1975 a fost încoronat într-un cadru festiv.

 

 

 

 

 

1944: ”London Daily Mail” a devenit primul ziar care are ediţii pe cele două maluri ale Atlanticului.

 

 

 

 

 

1946 : S-a născut actriţa americană  Diane Keaton.

 

 

 

 

1950: S-a născut Ioan Petru Culianu,istoric al religiilor şi scriitor român (“Hesperus”, “Pergamentul diafan”, “Eros şi magie în Renaştere”);(d.21.05.1991).

 

 

 

 

Stabilit în SUA la începutul anilor ’80, a fost elevul preferat al lui Mircea Eliade si urmas al acestuia la catedra de istorie a religiilor de la Universitatea din Chicago; a fost asasinat la 21 mai 1991, autorul crimei ramanand necunoscut.

 

 

 

 

 

 

1957: Preşedintele american Eisenhower cere aprobarea Congresului pentru acţiunile de ajutorare a statelor ameninţate de agresiunea comunistă – “Doctrina Eisenhower”.

 

 

 

 

 

 

 

 

1961: Inaugurarea Teatrului de Comedie din Bucureşti.

 

 

 

 

 

 

Primul director al acestui teatru  a fost Radu Beligan (1961-1969). Prima stagiune a început cu spectacolul „Celebrul 702” de Alexandru Mirodan (secretar literar al teatrului), în regia lui Moni Ghelerter.

 

 

 

 

 

1968: Începe în Cehoslovacia,  mișcarea populară democratică “Primavara de la Praga”.

 

 

 

 

 

 

Comunistul reformator Alexander Dubcek devine liderul regimului reformist din Cehoslovacia si initiaza o serie de reforme prin care încerca instaurarea asa zisului socialism cu fata umana.

1970:  A încetat din viaţă fizicianul Max Born, laureat al Premiului Nobel în 1954; (n. 11 decembrie 1882).

 

 

 

 

 

 

1990: Se emite  Decretul -Lege nr.4 al CFSN privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române.

 

 

 

 

 

1997: Trupele ministerului rus de interne s-au retras de pe teritoriul Republicii separatiste Cecenia, conform ordinului semnat în luna octombrie 1996 de preşedintele rus Boris Elţîn.

 

 

 

2000 : Iugoslavia depune un memoriu la Curtea Internaţională de Justiţie împotriva a opt state membre NATO: Belgia, Canada, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia şi Marea Britanie, considerate vinovate că au utilizat forţa împotriva unui stat suveran în ziua când a început bombardarea Iugoslaviei: 24 martie 1999; plângerile împotriva Spaniei şi SUA au fost anulate ca urmare a deciziei CIJ din 2 iunie 1999.

 

 

2005 : A fost descoperită de o echipă americană care a folosit imagini luate la 21 octombrie 2003 de Observatorul Palomar, cea mai mare planetă pitică cunoscută din sistemul nostru solar – Eris.

 

 

 

 

2010: A murit actorul român Toni Tecuceanu;  (n. 1972).

 

 

 

Image result for photos Toni Tecuceanu

 A fost cunoscut ca membru al popularei emisiuni. de divertisment Cronica Cârcotașilor.

 

 

 

 

2014:  A  decedat marele fotbalist portughez Eusébio (n. 1942)

 

 

 

 

Image result for eusebio photos

 

2016: A decedat în oraşul german Baden-Baden, în care locuia de aproape 60 de ani,la vârsta de 90 de ani compozitorul și dirijorul francez Pierre Boulez; (n. 1925).

 

 

 

 

 

 

Compozitorul şi dirijorul francez Pierre Boulez a murit la vârsta de 90 de ani

 

 

 

 

 

 

 

A fost  o personalitate de marcă a muzicii clasice contemporane, celebru şi pentru compoziţiile sale experimentale, creaţiile sale fiind apreciate şi interpretate în lumea întreagă. E considerat una dintre cele mai influente personalităţi din universul muzicii clasice de după anii 1950.  Născut în regiunea Loire din Franţa în 1925, Pierre Boulez şi-a început cariera muzicală la Conservatorul din Paris, una dintre cele mai apreciate şcoli muzicale din lume. A absolvit în 1945 şi, la vârsta de doar 21 de ani, a devenit directorul muzical al companiei de teatru Jean-Louis Barrault et Madelaine Renaud.

În acea perioadă a compus o serie de partituri inovatoare, violente, precum două sonate pentru pian şi „Livre Pour Quatuor”, o compoziţie pentru un cvartet de coarde.  

În prima parte a carierei, Pierre Boulez a jucat un rol esenţial în dezvoltarea serialismului (curent în muzica contemporană, n.r.), muzicii aleatorii (curent apărut în muzica occidentală în a doua jumătate a secolului al XX-lea, n.r.) şi a muzicii electronice. Aceste implicări ale sale, alături de opiniile sale controversate şi puternic nuanţate, referitoare la evoluţia muzicii, i-au adus porecla de „copil teribil al muzicii franceze”. Exasperat de atitudinea conservatoare din universul muzical francez, s-a „exilat” la Baden-Baden la începutul anilor 1960.

A revenit în Franţa abia în 1974, atunci când preşedintele Georges Pompidou i-a cerut în mod oficial să înfiinţeze IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique) şi Ensemble Intercontemporain. Compozitor apreciat, Pierre Boulez era şi un dirijor renumit pe ambele ţărmuri ale Oceanului Atlantic.

A dirijat ansambluri muzicale diverse – şi a făcut întotdeauna acest lucru fără baghetă – precum Orchestra din Cleveland (1967-1972), Orchestra Simfonică BBC (1971-1975) şi Filarmonica din New York (1971-1977).

Pierre Boulez a participat astfel la punerea în scenă a unor spectacole de operă intrate în legendă, precum „Ring” – denumit şi „Ringul centenarului” -, montat în colaborare cu Patrice Chéreau la Festivalul Bayreuth din 1976, dar şi premiera mondială a versiunii integrale a operei „Lulu” de Alban Berg, la Palais Garnier în 1979.

De asemenea, Pierre Boulez s-a aflat şi la originea a două mari instituţii pariziene consacrate muzicii – Cité de la musique, inaugurată în 1995, şi Filarmonica din Paris, inaugurată în ianuarie 2015.

A câştigat 26 de premii Grammy şi a fost recompensat cu numeroase distincţii internaţionale prestigioase, inclusiv cu Ordinul Artelor şi Literelor în rang de Comandor.

 

 

 

 

 

 

2019:  A încetat din viață la 80 de ani, după un atac cardio vascular, poetul român Emil Brumaru ; (n. la 25 decembrie 1938 în Bahmutea, în Basarabia).

Poetul a absolvit în 1955 în 1963 Facultatea de Medicină din Iaşi și a practicat medicina medic la Dolhasca. În anul 1973 a renunţat la meseria de medic şi s-a dedicat exclusiv scrisului, în paralel cu activitatea de corector (1983-1989) şi redactor (1990-1996) la revista ieşeană Convorbiri literare.

 

 

 

Related image

 

 

 

 

A debutat cu poezii în revista Luceafărul (1967), apoi editorial în 1970, cu două volume de poezie, „Versuri” (Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut) şi „Detectivul Arthur”.

Poemele sale au fost incluse în antologii din România, Germania, Franţa, Anglia, Suedia, S.U.A.

În perioada 1992-2009 a deţinut o rubrică săptămânală în România literară („Cerşetorul de cafea”), având de asemenea, de-a lungul timpului, rubrici în Ziarul de Iaşi („Gulliver”), Cronica, Plai cu boi, Suplimentul de cultură („Dumnezeu se uită la noi cu binoclul”, „Crepusculul civil de dimineaţă”, „Diabloguri” – împreună cu Veronica D. Niculescu).

A obţinut numeroase premii, printre care Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia (2001) şi Premiul „Gheorghe Crăciun” pentru Opera Omnia acordat de revista Observator Cultural (2011).

În annu 2018 Emil Brumaru a fost recompensat cu Premiul Naţional pentru Poezie „Lucian Blaga”, distincţie acordată la Casa memorială „Lucian Blaga” de la Lancrăm în luna mai.

A scris printre altele „Adio, Robinson Crusoe” (1978), „Dulapul îndrăgostit” (1980), „Ruina unui samovar” (1983), „Dintr-o scorbură de morcov” (1998), „Poeme alese. 1959-1998” (2003), „Opera poetică” (2003, 2005 – ed. revăzută şi adăugită), „Fluturii din pandişpan” (2003), „Cerşetorul de cafea. Scrisori către Lucian Raicu” (2004), „Infernala comedie” (2005), „Submarinul erotic” (2005), „Dumnezeu se uită la noi cu binoclul” (2006), „Cântece de adolescent” (2007), „Poveşti erotice româneşti” (volum colectiv, 2007), „Ne logodim cu un inel de iarbă” (carte-obiect, 2008), „Povestea boiernaşului de ţară şi a fecioarei…” (2008, 2012 – ed. adăugită), „Opere I. Julien Ospitalierul” (2009), „Opere II. Submarinul erotic” (2009), „Opere III. Cerşetorul de cafea” (2012), „Rezervaţia de îngeri” (2013).

Apreciat în egală măsură atât de critica literară, cât și de publicul larg, a impresionat prin originalitatea scrisului său dar  și prin personalitatea sa non-conformistă.

 

 

 

 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

 

 

 

Ajunul Bobotezei; SFINȚII MUCENICI TEOPEMPT ȘI TEONA ȘI SFÂNTA CUVIOASĂ SINCLITICHIA

 

 

 

 

In Ajunul Bobotezei se tine post negru, nu se mananca si nu se bea nimic. Potrivit canonului 1 al Sfantului Teofil al Alexandriei, in Ajunul Bobotezei se ajuneaza total. In Tipicul Sfantului Sava se spune ca, daca Ajunul cade duminica sau sambata, nu se tine post negru.Postul din ziua de 5 ianuarie dateaza din perioada secolele IV-VI, cand catehumenii se pregateau prin post si rugaciune pentru primirea Sfantului Botez a doua zi.

Astazi, crestinii postesc în aceasta zi, pentru a putea gusta cu vrednicie din apa sfintita – Agheasma Mare.

Credinciosii gusta din Agheasma Mare timp de 8 zile de la Boboteaza, pana pe 14 ianuarie inclusiv, cand se incheie praznicul cu slujbele si cantarile Bobotezei, dar si in zile de post, la indemnul duhovnicului.

Sfantul Mucenic Teopempt a fost episcop si a trait la sfarsitul secolului al III lea, in vremea imparatului Diocletian.Fiind adus înaintea împăratului, a zis: „Nu sînt dumnezei acei idoli de argint, de aur, de lemn sau de piatră, cărora tu te închini…” 

Pentru ca a marturisit că Hristos este Fiul lui Dumnezeu a fost aruncat într-un cuptor cu foc, i s-a scos un ochi și i s-a dat otravă.

A rămas în viață  după toate aceste chinuri și il converteste la creștinism pe vrăjitorul Teona.

Pentru ca nu au lepădat credința in Hristos, lui Teopempt i s-a taiat capul, iar Teona a fost ingropat de viu.

Născută în Macedonia, Singlitichia s-a mutat în Alexandria împreună cu familia ei, auzind că acela este un loc în care iubirea de Dumnezeu înfloreşte. Era foarte frumoasă la chip şi înţeleaptă, aşa că mulţi bărbaţi doreau să o ia de soţie, şi chiar părinţii ei o îndemnau să accepte, pentru a duce mai departe numele familiei. Ea avea în inimă o singură dorinţă însă, aceea de a fi mireasa lui Hristos. Nu numai că i-a respins pe logodnici, dar după moartea părinţilor ei a dăruit săracilor toate bogăţiile pe care le moștenise şi a luat calea pustiei. Urmându-i Fericitei Tecla, şi-a pus gând hotărât să îndure şi să înfrunte orice război, pentru a ajunge la Domnul ei iubit. 

Necuratul a făcut să fie cuprinsă de o boală de plămâni și se chinuia mult, având vârsta de 80 de ani.

Fără să mai poată să mănânce sau să doarmă, pe când i se apropia sfârșitul, Fericita Singlitichia ‒ care înțelesese lupta vrăjmașului ‒ a văzut mulțime de îngeri, aproape de ușile Raiului. Le-a povestit vedenia sa ucenicelor și le-a lăsat pildă să nu se ferească de războiul duhovnicesc, anunțându-le că peste trei zile sufletul ei va merge la Domnul, așa cum s-a și întâmplat.

 

 

 

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2019/01/05/ziua-de-5-ianuarie-in-istoria-romanilor-2/

 

 

 

 

 

 

 VIDEO: ASTĂZI ÎN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox.ro;

 3. Istoria md.

 4. Istoriculzilei blogspot.com;

 5. istoriiregasite.wordpress.com.

 6. Mediafax.ro

 7. Wikipedia.ro

 8. https://adevarul.ro/cultura/arte/compozitorul-dirijorul-francez-pierre-boulez-murit 

05/01/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 1 IANUARIE. VIDEO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ianuarie, istoricul zilei

Anul 45 î.Hr. : Intră în vigoare calendarul iulian  reformat de astronomul grec Sosigenes din Alexandria, la porunca lui  Iulius Caesar.

 

 

 

 

 

Calendarul iulian a fost introdus de Iuliu Cesar în anul 46 i I Hr., intrând în uz în anul  45 i IHr.(sau anul 709 ab urbe condita). Acest tip de calendar a fost ales după consultări cu astronomul Sosigenes  si are un an obișnuit de 365 de zile, împărțit în 12 luni, cu un an  bisect adăugat la fiecare patru ani, ceea ce face ca anul mediu să aibă 365,25 de zile.

Calendarul iulian a rămas în uz în unele țări, până în secolul al XX-lea și mai este folosit încă de mai multe biserici naționale ortodoxe.

Cu aceast calendar ar trebui adăugate prea multe zile pentru a păstra corespondența cu anul astronomic, care este mai lung cu 11 minute decât anul iulian mediu, această ducând la acumularea unei zile diferență în 128 de ani.

S-a spus că Cezar era conștient de imperfecțiunea calendarului propus, dar a considerat că este vorba de o problemă minoră. Pentru a pune de acord anul calendaristic cu cel astronomic, la propunerea doctorului napolitan Aloysius Lilius, Papa Grigore al XIII- lea  a decretat, la 24 februarie 1582 , reforma calendarului, noul calendar fiind  cunoscut  de atunci, sub denumirea de Calendarul gregorian.

Uneori, pentru a evita confuziile dintre cele două moduri de datare, se folosește denumirea de Stil Vechi prin comparație cu Stilul Nou, denumirea dată calendarului gregorian.

379 : A decedat Vasile din Cezareea Cappadociei, cunoscut sub numele  Sfantul Vasile cel Mare (n.330), unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe, unul dintre cei mai mari teologi creștini si  unul dintre  doctorii răsăriteni ai Bisericii, alături de  Sf. Grigore de Nazianz (“Teologul” )și Sf.Ioan Gura de Aur .

Primii doctori ai Bisericii sunt recunoscuți atât de Biserica Ortodoxă (nu ca doctori ci ca Sfinți Părinți), cât și de catolici. Biserica Ortodoxă, chiar dacă nu-i denumesc astfel („Doctores Ecclesiae”), îi cinstesc, avându-i trecuți în calendar.

404: A murit Sf. Telemachus ( Almachius ) un ascet crestin  ucis prin lapidare, după ce a încercat să oprească o luptă de gladiatori într-un amfiteatru roman.

Împăratul Homorius a fost impresionat de martiriul acestuia și a emi s o interdicție istorica pentru luptele de gladiatori. 

Povestea se găsește în scrierile lui Teodoret al Cirului , Episcop de Cyr in   Siria,  și este menționat în continuare în martirologiile lui Bede,Ado si Usuard, care adaugă că Sf. Almachius a fost ucis la Roma pentru îndrăzneala de a se  opune ritualurilor păgâne. Sf.Telemachus este celebrat pe 1 ianuarie.

404:  Are loc la Roma ultima competiţie cunoscută de gladiatori.

439: A intrat in vigoare Codexul Teodosian (Lat. Codex Theodosianus),o  colecție oficială de decrete imperiale  ceruta de imparatul Teodosiu al II-lea al Imperiului Roman de Rasarit. Codicele a fost publicat pe 15 februarie 438. În același an, colecția a fost trimisă și în partea occidentala a Imperiului, iar Senatul roman a primit-o cu bucurie și a aclamat-o în plenul unei sesiuni.

Astfel, codicele a intrat în vigoare în prima zi a anului 439 pe tot teritoriul Imperiului Roman.

Codexul Teodosian este compus din șaisprezece cărți (libri); fiecare din aceste cărți împărțită în titluri și fiecare titlu este marcat (distinct) de o rubrică care îi indică argumentul.

Constituțiile imperiale inserate în colecție sunt dispuse cronologic. Fiecare dintre aceste Constituții poartă scris numele împăratului care a emanat-o, numele destinatarului precum și locul și data emanării ei.

630: Profetul Muhammad in fruntea unei armate porneste spre Mecca, pe care o va cuceri fara varsare de sange.

 990: Rusia Kieveana adoptă calendarul iulian.

 

 

 

1001: Potrivit traditiei, Papa Silvestru al II-lea i-ar fi trimis printului Stefan I al Ungariei o scrisoare de binecuvântare, prin care îl recunoștea oficial ca rege creștin al Ungariei si o coroană de aur cu nestemate, numita astazi Coroana Sfântului Stefan.

In fapt  aceasta coroana este o lucrare artistică realizată ulterior, în mai multe faze, în secolele XI-XIII.

1431: S-a născut Papa Alexandru al VI-lea; (d. 18.08.1503).

1432: Se stinge din viaţă Alexandru cel Bun, domn al Moldovei (1400-1432), fiul  voievodului Roman Musat.

Alexandru cel Bun, domn al Moldovei  , fragment frescă de la mănăstirea Suceviţa

După domnia acestuia, Moldova cunoaşte o perioadă de lupte între pretendenţii la domnie (1433-1457), sprijiniţi de fracţiunile boiereşti, ceea ce duce la stabilirea capacităţii de apărare a ţării. Conflictele interne sunt agravate de intervenţia Poloniei şi Ungariei.

1438:  Albert al II-lea de Habsburg este încoronat rege al Ungariei.

1449:  S-a născut Lorenzo de Medici, supranumit “Lorenzo Magnificul”, conducător al Florenţei din 1469 şi patron al artelor si literaturii.

 

 

 

 

 

A  facut din Florenta un adevarat centru al Renasterii italiene; (m. 9 aprilie 1492).

1484: S-a nascut  liderul protestant elveţian Huldrych Zwingli; (d. 11.10.1531) . A fost conducătorul Reformei protestante in Elvetia  și întemeietor al Bisericilor reformate di aceasta tara .

1502:  Amerigo Vespucci debarcă în zona cunoscută astăzi sub numele de  Rio de Janeiro in Brazilia.

1558:A încetat din viaţă cronicarul moldovean Macarie, mitropolit al Moldovei între anii 1508 şi 1528. A fost autorul unei cronici a Moldovei de la moartea lui Stefan cel Mare și până la domnia lui Petru Rares.

1561: A murit Eftimie, egumenul manastirii Capriana (astazi in Republica Moldova), autor al „Cronicii Moldovei” pentru perioada 1541-1554, scrisa in limba slavona. Letopisetul de curte a fost scris la indemnul lui Alexandru Lapusneanu, domnul Moldovei (1552-1561; 1564-1568), fiind o continuare a „Cronicii lui Macarie”, in prima ei varianta.

Eftimie a modificat o parte a cronicii predecesorului sau din considerente politice impuse de un adversar al familiei lui Petru Rares. Textul cronicii se pastreaza la Kiev, in Biblioteca Academiei de Stiinte a Ucrainei, intr-un manuscris care continua, de la 1541, cronica lui Macarie, oprindu-se la 1553.

1600: Scoţia începe să folosească calendarul iulian.

1618 : Este botezat pictorul spaniol Bartolomé Esteban Murillo; („Fuga in Egipt”, „Imaculata conceptie”, „Pranzul galant”); (d.03.04.1682).

1622: Cancelaria papala a hotarat sa se considere ca data de inceput a anului  ziua de 1 ianuarie.

22 decembrie 1646/1 ianuare 1647: A murit Petru Movilă, teolog moldovean, om de cultură, mitropolit al Kievului, sprijinitor al tiparului în spaţiul românesc şi fondator a mai multe tipografii ; (n. 21 decembrie 1596).

A desfășurat o bogata activitate bisericească și culturală,  tipărind mai multe cărți care aveau rostul de a apăra Ortodoxia în fata prozelitismului catolic.
A pus bazele unui colegiu, întâi la Lavra, apoi la Mănăstirea Bratska, din care se va dezvolta vestita Academie Duhovnicească de la Kiev în 1633. A pus la dispoziția Academiei și domeniile sale de la Rubejovka .

A semnat la 16 august 1628 declarațiile Sinodului Eclesiastic de la Kiev în care erau condamnați clericii care au aderat la Uniația din 1596.

A sprijinit alegerea ca rege al Poloniei a lui Wladislav I în 1632, care a recunoscut drepturile eparhiilor Ortodoxe din Mitropolia Kievului și a menținut “Frățiile Ortodoxe”.

1700: Rusia începe să folosească calendarul iulian.

1739:  Exploratorul francez Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier descoperă Insula Bouvet, considerata una din cele  mai izolate insule din lume.El și-a numit descoperirea “Capul Circoncision”.

Cel mai apropiat punct de uscat este Țara Reginei Maud din Antarctica, aflată la peste 1.600 km spre sud.

Insula Bouvet ocupă o suprafață de 49 km2, din care 93% este acoperită de gheață; Linia de coastă, abruptă și înaltă, are o lungime de 29,6 km.

Din 27 februarie 1930, insula devine oficial parte integranta a Norvegiei.

1748: A murit  matematicianul elveţian Johann Bernoulli ; (n. 27 iulie 1667).

 

 

 

 

1766:  Introducerea nartului (norma zilnică de lucru) în Moldova, prin aşezămîntul agrar al lui Grigore al III-lea Ghica.

1782:  A încetat din viaţă compozitorul Johann Christian Bach, fiul lui Johann Sebastian Bach (n. 5  septembrie  1735);  (operele: „Orion”, „Zenaide”, „Temistocle”).

 

 

 

1788:  Apare prima ediţie a publicației The Times din  Londra, anterior publicată ca  ”The Daily Universal Register”.

 

 

 

 

 

 

 

1793: A murit  pictorul veneţian Francesco Guardi; (n. 05.10.1712).

 

 

 

1797 : Albany devine capitala statului american  New York, în defavoarea orasului lui New York City.

 

 

 

1801:  Giuseppe Piazzi descoperă primul asteroid cunoscut, 1 Ceres.

 

 

 

1801:  A intrat în vigoare “bill”-ul ( legea)privind unirea Marii Britanii şi Irlandei în “Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei”. “Act of Union” a fost semnat la 2 iulie 1800.

 

 

1804: Se încheie dominaţia franceză în Haiti. Este Ziua naţională a acestui stat.

 

 

 

În 1804  a fost întemeiat regatul independent Haiti, primul stat al negrilor de pe insulă, sub conducerea lui Jean Jaques Dessalines.

 

 

 

 

În  1806 a survenit diviziunea între statul negrilor din nordul insulei și republica mulatrilor din sud.

 

 

 

 

In 1844  în tot estul insulei a fost proclamată Republica Dominicana.

1808: In Statele Unite ale Americii se interzice  importul sclavilor.

 

 

 

1817: A murit Martin Heinrich Klaproth, chimist german, unul dintre fondatorii  chimiei anorganice; (n.01.12.1743).

 

 

 

 

 

 

 

1818:  Este publicat romanul “Frankenstein sau Prometeul Modern” al lui Mary Shelley.

 

 

 

 

 

1823: S-a nascut  Sándor Petőfi, poet romantic, unul dintre marii lirici ai poeziei ungare si  reprezentant emblematic  al al intelectualitatii revolutionare de la 1848 din Ungaria.

 

 

 

 

 

A murit probabil  pe câmpul de lupta la Albești, comitatul Târnava Mare, în Transilvania, la 31 iulie 1849;  („Nori”, „Apostolul”, „O seara acasa”).

 

 

 

1829 : A fost înființat, la Iasi, „Divanul implinitor sau executiv”, format din șase membri aleși dintre boieri si confirmați de ocârmuirea rusă, si dintr-un delegat rus pentru problemele militare, pentru rezolvarea treburilor interne si a celor ridicate de intretinerea trupelor ruse care stationau in tara.

 

 

 1831: În Basarabia ţaristă sunt introduse ghildele.

1832:  A început aplicarea Regulamentului Organic în Moldova.

1834:  Gheorghe Şincai fondează prima şcoală de fete din România.

 1838: Apare la Braşov in Transilvania,sub direcţia lui George Bariţiu, publicaţia “Foaie literară”, supliment al “Gazetei de Transilvania”( 1 ianuarie 1838 – 25 iunie 1838), devenită la 2 iulie 1838 “Foaie pentru minte, inimă şi literatură”.

1848: Intră în vigoare Convenţia dintre Moldova şi Muntenia privind desfiinţarea vămii dintre cele două ţări, excepţie făcând sarea.

Se formeaza o singură piaţă, protejată de un singur cordon  vamal.

1854: S-a nascut  Sir James George Frazer, etnograf, antropolog şi folclorist. Cea mai importantă dintre operele ştiintifice ale lui Frazer este “Creanga de aur”, un studiu de istorie a religiei primitive, în 12 volume; (d.07.05.1941).

 

1855: Apare săptămînal la Iaşi, Moldova, revista literară, ştiinţifică si  istorică“România literară”, editată de Vasile Alecsandri( 1 / 13 ianuarie 1855 – 3 / 15 decembrie).În paginile revistei, Alecu Russo publică (în versiune proprie) poemul “Cîntarea României “.

1860: Apare la Bucureşti, “Revista Carpaţilor”, sub conducerea lui Gheorghe Sion.

1860:  Se înfiinţează, la Paris, un Birou central de corespondenţă şi redacţie care avea menirea de a publica articole favorabile cauzei române.

 

 

 

1861: Începe Conferinţa naţională românească de la Sibiu, în cadrul căreia s-a cerut recunoaşterea politică a naţiunii române, independenţa sa şi oficializarea limbii române (1-4 ianuarie).

 

 

 

1863 : S-a născut Pierre de Coubertin, filosof, istoric si sociolog, organizatorul Jocurilor Olimpice moderne; (m. 2 septembrie 1937).

 

 

 

 

1864: S-a născut Alfred Stieglitz, părintele artei fotografice moderne; (d.13.07.1946).

 

 

 

 

 

 

1866 : A intrat în vigoare Codul Civil din România, alcatuit dupa modelul Codului napoleonean si al Codului civil italian, dar avea la baza si unele prevederi ale vechiului drept românesc.

 

 

 

 

1866: Intră în vigoare legea privind introducerea în România a sistemului metric.

 

 

 

 

1867: A apărut, la Blaj, revista “Archivu pentru filologia şi istoria”, editată de Timotei Cipariu, prima revistă românească de filologie.

 

 

 

 

1868: S-a născut I. Al. Bratescu-Voineşti, scriitor, membru şi vicepreşedinte al Academiei Române (“Întuneric şi lumină”, “Niculăiţă Minciună”, “Firimituri”); (m. 14 decembrie 1946).

 

 

 

 

 

 

 

 

1868: În Transilvania, apare la Braşov (1868-1881) şi apoi la Sibiu (1881-1945), revista “Transilvania”, organ al “Asociaţiunii transilvănene pentru literatură română şi cultura poporului român”. Revista a fost condusă între anii 1868-1893 de George Bariţiu.

 

 

 

1868: S-a născut George Murnu, scriitor şi istoric, membru al Academiei Române (“Românii din Bulgaria medievală”, “Studiu asupra elementului grec ante-fanariot în limba română”; (d.17.11.1957).

 

 

 

 

 1873: Se deschide la Bucureşti, România, prima expoziţie de pictură şi sculptură organizată de nou înfiinţata “Societate a amicilor bele-artelor “. Pivtorul  Nicolae Grigorescu  participa cu 144 de lucrări care au un succes a considerabil .

 

 

 

 

1874: Se înfiinţează la Bucureşti, Banca Marmorosch Blank.

 

 

 

 

 

 

 

 

1875: Sa infiinţat “Societatea Studenţilor în Medicină din Bucureşti”.

 

 

 

 

1873:  Se deschide, la Bucuresti, prima expoziție de pictură și sculptură organizată de nou înființata “Societate a amicilor bele-artelor”, expoziție la care participă cu 144 de lucrări și Nicolae Grigorescu.

 

 

 

 

1875: Apare, la Budapesta si Oradea (pâna în decembrie 1882), revista “Șezătoarea”, prima revista româneasca de folclor.

 

 

 

1878: Apare la Sibiu, Transilvania, ziarul “Observatorul “, sub conducerea lui George Bariţiu. Ziarul va apărea pînă la 27 iunie 1885.

 

 

 

1880:  Ferdinand de Lesseps începe construcţia franceză a Canalului Panama.

 

 

 

1883: Se constituie la Paris, Franţa, grupul revoluţionar român, compus din Vintilă C.A.Rosetti, Alexandru A.Bădăran, Constantin Mille, Vasile G.Morţun, etc.

 

 

 

 

1883: S-a nascut  William Joseph Donovan, american, directorul Oficiului pentru Studii Strategice in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial; (d.08.02.1959).

 

 

 

1887: Regina Victoria este proclamată la Delhi, împărăteasă a Indiei .

 

 

 

 

1887: S-a născut  Wilhelm Canaris, amiral german, seful spionajului nazist. A fost executat la 9.04.1945 fiind acuzat de înaltă tradare.

 

 

 

 

 

 

 

 

1888: Apare lunar la Blaj revista muzicală şi literară “Muza română”, editată de Iacob Mureşanu. Revista apare cu intermitenţe: seria I – 1 ianuarie 1888 – 31 decembrie 1889; seria II – 1 ianuarie 1894 – septembrie 1895; seria III – 1 martie 1906 – 14 martie 1907.

 

 

 

 

1892: Insula Ellis se deschide pentru a începe primirea imigranţilor în Statele Unite.

 

 

 

 

 1893: Apare la Iaşi, România, “Revista critic-literară “, sub conducerea lui Ion Luca Caragiale şi Anton Bacalbaşa.

 

 

 

1894:  A încetat din viaţă fizicianul Heinrich Hertz; (n. 22 februarie 1857).

 

 

 

 

 

 

Studiile sale asupra undelor electromagnetice sunt la originea telefonului fără fir.

 

 

 

 

 1894: Apare bilunar la Bucureşti, România, revista literară “Vatra“, condusă de Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale şi George Coşbuc. Revista va apărea pînă în august 1896.

 

 

 

 

1894: Începe darea în exploatare a Canalului navigabil din Manchester, Anglia cu o lungime de 58 km, destinat accesului  direct la mare.

 

 

 

1895 : S-a nascut J. Edgar Hoover, director american al FBI-ului (d. 02.05.1972).

 

 

 

 

1896 : Wilhelm Conrad Röntgen anunţă descoperirea razelor X.

 

 

 

 Prima radiografie din lume a fost făcută de către Röntgen, care a surprins pe un cliseu  fotografic oasele și inelul  mâinii  soției sale, savantul  deducand că oasele sunt mult mai puțin permeabile pentru razele X.

 

 

 

1897 : S-a născut prof.dr. Ana Aslan, medic specialist în gerontologie. A evidenţiat importanţa novocainei în ameliorarea tulburărilor distrofice legate de vârstă, aplicând-o pe scară largă în clinica de geriatrie Otopeni, sub numele de Gerovital; (m. 20 mai 1988).

 

 

 

 

 

 

1898 : New York City anexează teritoriile din comitatele înconjurătoare, creind City of Greater New York. Cele patru comitate iniţiale, Manhattan, Brooklyn, Queens şi Bronxul, sunt unite la 25 ianuarie în cadrul Insulei Staten pentru a crea oraşul modern al celor cinci comitate.

 

 

 

1899: Se încheie dominaţia spaniolă în Cuba.

 

 

 

1901:  Cele şase colonii autonome (New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania, Western Australia şi Queensland) se unesc, formând Commonwealth of Australia, cu statut de dominion în cadrul Imperiului Britanic (din 1907). Provizoriu, capitala a fost stabilită la Melbourne.

 

 

 

1904: Apare lunar, la Cernăuţi şi Suceava, revista literară şi ştiinţifică  “Junimea literară“, sub conducerea lui I.Nistor. Revista apare cu intermitenţe: seria I – 1 ianuarie 1904 – 1914; seria II – 1923-1939.

 

 

1907: Apare bilunar la Bucureşti, România, revista literară “Convorbiri “, sub conducerea lui Mihail Dragomirescu. După un an revista va fi redenumită “Convorbiri critice” şi va apărea pînă la 25 decembrie 1910 şi în 1935.

 1907: Apare la Bucureşti, România, lunar, apoi săptămînal, revista “Floarea darurilor “, sub conducerea lui Nicolae Iorga.

 

 

 

 

Floarea darurilor ” a fost prima revistă românească de popularizare a literaturii străine si a apărut pînă la 30 decembrie 1907.

 

 

1912: Revoluţia din anii 1911–1913 înlătura dinastia manciuriana, China proclamându–se republica.(R.P.Chineza s–a proclamat la 1 oct. 1949).

 

 

 

 

1912 : S-a născut trădătorul englez Kim Philby, spion sovietic, general în KGB ( spionajul sovietic) ; (d. 11.05.1988).

 

 

 

 

 

 

1914:  La St. Petersburg, Florida, intră în funcţiune prima companie aeriană din lume, St. Petersburg Tampa Airboat Line.

 

 

 

 

 

 

1919 : S-a născut scriitorul ameri can Jerome D. Salinger, autorul faimosului roman“De veghe în lanul de secară”);(d.27.01.2010).

 

 

1922: S-a nascut  Rocky Graziano, campion pugilist american; (d. 22.05.1990).

 

 

 

 

 1925: Se  înfiinţeaza legaţia româna de  la Tirana, Albania.

 

 

 

1927 : S-a nascut Maurice Béjart, dansator şi coregraf francez (muzicalul „The Green Queen”, baletele „Bolero”, „Ninth Symphony”, „Fire bird”, „Nijinsky, Clown of God”, „Notre Faust”, („Ballets de l´Etoile”, „Pasărea de foc”, „Ballets Romantiques”); (d. 22.11.2007).

 

 

 

 

 

 

 1927:  România ratifică Convenţia de la Berna, Elveţia, pentru protecţia operelor literare şi artistice. Această convenţie a fost completată şi revizuită în mai multe rînduri.

 

 

 

1928:  A murit Valeriu Branişte, publicist si om politic, membru de onoare al Academiei Române; (n.10.01.1869).

 

 

 

1929:  S-a născut Nicolae Linca, fost boxer, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice (Melbourne, 1956); (d. 27 iunie 2008).

 

 

 

 

1934:  A fost inaugurata cea mai cunoscuta inchisoare din lume, situata pe insula izolata omonima din Golful San Francisco, Alcatraz, cand primul grup de prizonieri a sosit aici.

 

 

 

 

 

 

In 1972, cladirea a fost demolata, iar insula a fost declarata parc national.

 

 

 

1934: S-a născut in București (25 decembrie 1933, 1 ianuarie 1934 – in acte oficiale) Gheorghe Dinică, actor român de teatru şi film (filme: “Felix şi Otilia”, “Ilustrate cu flori de cîmp”, “Patul conjugal”); ( d. 10.11.2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1935: În Turcia au fost abolite  titlurile și sunt introduse numele de familie. Titlul era un nume primit  sau moștenit de către nobili pentru a sublinia poziția privelegiată a acestor persone.

În unele țări ( ex.Marea Britanie), tradiția de a acorda titluri se păstrează pînă astăzi.

 

 

 

 

 1936: Apare bilunar la Iaşi, România,revista  “Însemnări ieşene” (pînă la 1 octombrie 1940), sub conducerea lui Mihail Sadoveanu, George Topîrceanu, Mihai Codreanu şi Grigore T.Popa.

 

 

 

 1936: Apare la Bucureşti, România, revista “Preocupări literare“, sub direcţia lui P.Haneş. Revista va apărea pînă în aprilie 1943.

 

 

 

 

1939: Apare la Iaşi, România, “Jurnalul literar “, foaie săprămînală de critică şi informaţie literară, sub conducerea lui George Călinescu.

 

 

 

 

 

 

Publicaţia va apărea din 1 ianuarie la 31 ianuarie 1939 şi a doua serie la Bucureşti în 1947-1948.

 

 

 

 

1942: Reprezentanţii a 26 de state care luptau împotriva Axei, au anunţat că acceptă propunerile cuprinse în Carta Atlantică şi au semnat “Declaraţia pentru Natiunile Unite”. Acest document folosea pentru prima oară termenul de “naţiuni unite”, sugerat de preşedintele american Roosevelt si stipula că nici una dintre părţi nu va semna o pace separată cu Germania şi va lupta pînă la înfrîngerea acesteia.

 

 

 

1942: S-a nascut  Ovidiu Iuliu Moldovan, actor român de teatru şi film (filme: “Semnul şarpelui”, “Masca de argint”, “Craii de Curtea Veche”); (d. 12.04.2008).

 

 

 

1943: In mesajul de Anul Nou, transmis la radio, ca si in cuvantarea tinuta in fata corpului diplomatic, Regele Mihai lasa sa se inteleaga  dorinta romanilor de a iesi din razboi.

Ambasadorul Germaniei, Killinger, a protestat, iar maresalul Antonescu a cerut Regelui inlaturarea lui Mocsonyi-Starcea, maresalul Curtii, cel care intocmise acest mesaj. Regele a refuzat cererea.

 

 

 

1948: Revista “Flacăra” reapare sub conducerea lui Eugen Jebeleanu.

 

 

 

1949: S-a infiintat, la București, Institutul de Lingvistică, avându-l ca  prim director pe acad. Iorgu Iordan. Din 25 noiembrie 1994, la sărbătorirea a 45 de ani de la crearea institutului, a luat numele primului sau director, propunerea membrilor sai fiind aprobata prin hotarare a Prezidiului Academiei si oficializata prin HG nr. 503/1998.

 

 

 

1949: Se infiinţează Filarmonica de Stat din Sibiu.

 

 

 

 

 

1952: A fost creata Orchestra Simfonica din Berlin, la initiativa profesorului si compozitorului Kurt Sanderling.

 

 

 

1958: A fost creată Comunitatea Economică Europeană (CEE) prin intrarea în vigoare a Tratatului privind crearea CEE, semnat la Roma, la 25.03.1957. Prin intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, la 01.01.1993, CEE devine Uniunea Europeană.

 

 

 

 

 

1959: Fidel Castro şi “revoluţionarii” săi comuniști preiau conducerea Cubei, alungând regimul condus de dictatorul Fulgencio Batista.

 

 

 

 

 

 

 

 

1960: A murit actriţa americană Margaret Sullavan; (n. 16.05.1911).

 

 

 

1961: S-a născut politicianul român Gabriel Oprea; (n.Fundulea, Calarași).

 

 

 

 

 

 

1962: Grupul The Beatles s-a prezentat la celebra audiţie din studioul DECCA, in  Londra.

 

 

 

 

 

Producătorul Dick Rowe a intrat în istorie, pentru că i-a refuzat.

 

 

 

1962: Proclamarea independenţei fata de Noua Zeelanda a statului  Samoa de Vest. Sărbătoarea naţională (ziua naţională se sărbătoreşte, însă, la 1 iunie, din cauza condiţiilor climaterice).

 

 

 

 

1965: Este marcata prima actiune de rezistenta organizata pe teritoriul Israelului,de catre Organizatia palestiniana “Al-Fatah”.

 

 

 

 

 

1968: S-a născut  Ovidiu Ohanesian, jurnalist român la cotidianul România Liberă, răpit în Irak la 28 martie 2005; (n.București).

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 : A încetat din viaţă actorul si cântărețul Maurice Chevalier (n. 12 septembrie 1888);(“Văduva veselă”, “Locotenentul surîzător”).

 

 

 

 

 

 

 

1973 : Aderarea Marii Britanii, a Danemarcei si a Irlandei la Comunitatea Economica Europeana. Populatia Norvegiei a refuzat, prin referendum, intrarea in Europa unita. Europa celor 9 ajunge astfel de la 60 de milioane la 260 milioane de locuitori.

 

 

 

 

1977: Disidenţii anticomuniști cehoslovaci publică manifestul vizând drepturile şi libertăţile omului (“Charta 77″).

 

 

 

 

 

 

1981: Grecia devine stat membru al Comunităţii Europene.

 

 

 

 

1992: A murit  Grace Hopper, pionier american în domeniul calculatoarelor; (n. 09.12.1906).

 

 

 

 

 

 

1993:  Cehia şi Slovacia s-au separat.Potrivit legii constituţionale privind disparitia Cehoslovaciei, Republica Cehă şi Republica Slovacă devin state independente, succesoare ale fostei Republici Cehoslovacia, după 74 de ani de convieţuire.

 

 

 

1994: A intrat în vigoare Acordul Nord-American al Liberului Schimb (NAFTA), semnat la 17 decembrie 1992 de SUA, Mexic şi Canada.

 

 

 

 

 

 

1999: A intrat în circulație moneda europeană unică, Euro, pentru început în formă electronică.

 

 

 

2000:  Limba arabă devine unica limbă oficială în Tunisia, în detrimentul limbii franceze, utilizată până în acest an pe scară largă în administraţia ţării.

 

 

 

 

 

2002: Moneda euro este introdusă în 12 ţări din Uniunea Europeană – Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia şi Spania.

 

 

 

 

2003 : A încetat din viaţă intr-un accident auto Dumitru Tinu, ziarist, director la cotidianul “Adevărul” si al Clubului Român de Presă (CRP); (n. 21 octombrie 194, Coteana, jud. Olt ).

 

 

 

 

 

 

2004: Irlanda devine primul stat care interzice fumatul în localurile publice.

 

 

 

 

 

 

 

2005: A murit Shirley Chisholm, prima femeie de culoare membră a Congresului Statelor Unite; (n. 30.11.1924).

 

 

 

 

 

 

 

 

2007: România şi Bulgaria au devenit membre ale Uniunii Europene.

 

 

2012: Tânarul român basarabean Vadim Pisari este ucis de un membru al trupelor de menținere a pacii rusești din Transnistria, în timp ce se îndrepta spre casă.

 

Image result for Vadim Pisari photos

 

 

 

Tragicul incident a provocat manifestații de masa ale moldovenilor împotriva ocupatiei militare ruse  in R.Moldova, mascate de așazisele ”trupe de menținere a păcii în Transnistria”.

1982: 1 ianuarie este  proclamată de Vatican – Ziua mondială a păcii –

 

 

 

La începutul fiecărui an, cu prilejul acestei zile, Suveranul Pontif adresează un mesaj credincioşilor.

 

 

 

În Palestina  este  Ziua revoluţiei.

 

 

 

 

 

In Haiti – Ziua naţională. Proclamarea independenţei (1804).

In Sudan – Proclamarea independenţei (1956).

In Cuba – Ziua eliberării. Sărbătoare naţională (1959).

In Slovacia – Ziua Independenţei de Stat a Republicii (1993).

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Taierea Imprejur cea dupa trup a Domnului; Sfantul Vasile cel Mare.

 

 

 

Taierea Imprejur cea dupa trup a Domnului nostru Iisus Hristos

 

 

 

 

Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului nostru Iisus Hristos se praznuieste pana astazi pentru a arata ca Domnul intru toate a luat trup asemenea noua si S-a supus randuielilor Legii si ca nimic nu a stricat din cele vechi, ci doar a implinit toate. Mantuitorul Hristos a primit aceasta pentru a implini si desavarsi randuiala Legii Vechi, astfel incat sa sa puna in loc taierea imprejur cea dupa Duh, a inimii.

Ca sa astupe gurile ereticilor, care indraznesc a zice ca Domnul n-a luat trup, ci ca S-a nascut ca o nalucire, El a indeplinit si aceasta randuiala la Templu. Caci, de n-ar fi luat trup, cum S-ar fi taiat imprejur? Ba mai mult, El a inchis si gurile iudeilor celor rau credinciosi, care il acuzau ca strica Legea.

Astfel, dupa opt zile de la Nasterea Lui din Fecioara Maria, a binevoit sa fie adus in locul unde, dupa obicei, iudeii se taiau imprejur. Asa a fost taiat imprejur si I s-a dat numele Iisus, precum Arhanghelul Gavriil a vestit Fecioarei Maria la Buna Vestire.

 

 

 

 

 

 

 

Related image

 

 

Sfantul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

 

 

 

Sfantul Vasile cel Mare a trait pe vremea imparatului Valens, cand Biserica era tare prigonita de necredinta lui Arie. Sfantul ierarh Vasile a aparat cu toata puterea dreapta credinta si a indraznit sa mustre chiar in fata pe imparatul Valens, cazut si el in erezia lui Arie.

Tatal lui Vasile era din Pont si se numea tot Vasile, iar mama sa era din Capadocia si se numea Emilia. Sfantul Vasile a intrecut in stiinta pe cei din timpul sau si pe cei din vechime, caci invatase toata filozofia si toate stiintele din vremea aceea.

Apoi, a fost sfințit arhiereu al Arhiepiscopiei din Cezareea Capadociei.

Sfantul Vasile a fost “un om foarte inalt la stat si drept ca o faclie, uscativ si slabit de ajunare si de veghere, oaches la fata, dar obrazul ingalbenit, nasul lunguiet, sprâncenele cercuite si plecate, asemenea omului ganditor, fruntea incretita, umerii obrajilor iesiti, tamplele adancite, cam plesuv la par, cu barba destul de lunga, carunta pe jumatate”.

Sfantul Vasile a dus lupte grele pentru credinta ortodoxa. Prin cuvantarile sale, sfantul a lovit in credintele ereticilor, apoi a dat invataturi si indemnuri pentru buna intocmire a vietii de zi cu zi, a luminat tainele cele adanci ale fapturii, a pastorit turma lui Hristos, invatand pe toti si ajutand pe saraci, pe bolnavi si pe batrani, in asezamantul sau vestit, numit Vasiliada.

Sfantul Vasile cel Mare a trecut catre Domnul in anul 379, când nu implinise inca 50 de ani.

 

 

 

 

  VIDEO: TODAY IN HISTORY

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox.ro;

 3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric.

 4. Istoria md.

 5. Istoriculzilei blogspot.com;

 6. Mediafax.ro;

 7. Wikipedia.ro

 8. http://www.cuvantul-ortodox.ro

03/01/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , , | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: