CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Înlocuirea în Constituţia R. Moldova a sintagmei „limba moldovenească” cu sintagma „limba română”. VIDEO

 

 

 

 

 

 

Mai puțin de 20 de zile au trebuit Curții Constituționale (CC) a R.Moldova pentru a se pronunţa asupra inițiativei legislative a unui grup de deputați privind modificarea articolului 13 din Constituție în partea ce ține de denumirea limbii de stat a Moldovei.

Marți, 31 octombrie 2017, judecătorii au dat Parlamentului undă verde pentru înlocuirea în Constituţie a sintagmei  „limba moldovenească” cu sintagma „limba română”.  

 

 

”Soluție tehnică” 

 

 

Proiectul  privind modificarea denumirii limbii de stat, indicate în Constituție,a fost semnat de deputați ce reprezintă patru partide – Liberal, Liberal-Democrat, Popular European și cel Democrat. De asemenea, printre semnatari se numărau şi  parlamentarii independenți din rîndul liberalilor.

Din partea PDM și PPEM inițiativa a fost susținută de deputații care, anterior trecerii ”sub aripa” acestor partide, au făcut parte din PLDM.

Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv interpelării. Președintele CC, Tudor Panțîru, a comunicat după examinarea interpelării că inițiativa legislativă nu necesită o analiză minuțioasă, deoarece este „o soluție tehnică” și este orientată spre îndeplinirea deciziei CC nr.36 din 5 decembrie 2013.

„În ea CC recunoaște limba română drept limbă de stat, în conformitate cu Declarația de Independență a RM. Această decizie a CC este obligatorie pentru îndeplinire de către toate autoritățile publice. Indiferent de decizia privind această inițiativă legislativă de modificare a Constituției, decizia CC din 5 decembrie 2013 rămîne în vigoare, deoarece deciziile CC sînt parte indispensabilă a Constituției și urmează a fi îndeplinite”, a declarat Tudor Panțîru.

Vom aminti că la baza verdictului CC din decembrie 2013 a stat concluzia că textul Declarației de Independență a RMoldova (adoptată de Parlament prin lege), în care limba de stat este numită româna, prevalează asupra Constituției, în care limba este numită moldovenească.

„Declarația de independență este parte indispensabilă a Constituției. În caz de discrepanțe, prevalează textul Declarației”, se spune în hotărîrea CC.

Totodată, Curtea a menţionat că indiferent dacă proiectul avizat  de ea va fi sau nu votat în Parlament, hotărârea sa din decembrie 2013 rămâne în vigoare şi trebuie respectată de toate instituţiile publice.

Problema denumirii oficiale a limbii de stat în Republica Moldova creează dispute în societate de mai bine de două decenii.   

În Constituţia adoptată în 1994, în contextul existenţei la acea dată unei majorităţi parlamentare filoruse, a fost stabilit că limba de stat este aşa-numita „limbă moldovenească”.  

O încercare din 1996 a președintelui moldovean Mircea Snegur de a schimba numele limbii în română, a fost anulată de către parlamentul moldovean.

În orice caz, identitatea limbii vorbite pe ambele maluri ale Prutului a fost recunoscută oficial încă de la reintroducerea alfabetului latin în 1989 în ultimii ani de existenţă ai Moldovei sovietice și, într-adevăr, în Declarația de independență din 1991 limba se cheamă „română”, denumire sub care de altfel se predă și în școli începând de atunci.

 

 

 

 

Curtea Constituțională a aprobat ”sentința” pentru limba moldovenească

 

 

 

În 2013 unii „experți” și comentatori „moldovenişti”au criticat dur decizia Curţii Constituţionale privind denumirea oficială în stat a  limbii române , considerând-o ilegală şi contravenind chipurile nu doar Constituției, ci și practicii internaționale și realității istorice.

Au răsunat epitete ca ”înaltă trădare”, ”trădare de patrie”, ”amenințare la adresa securității naționale”.

Mulţi politicieni şi formatori de opinie devotaţi Rusiei se arătau convinşi că poziția exprimată de judecători ar fi un motiv serios de demisie a acestora, cu toate că membrii Curții Constituționale au un statut special de inamovibilitate absolută, astfel încât dorinţa fierbinte a opozanţilor limbii române de a-i înlătura  nu s-a putut materializa.

 Președintele – slugă rusească, Igor Dodon, consideră că oricum va veni timpul cînd ”trădătorii țării” vor fi pedepsiți, iar faptul că unii  judecători au cetăţenia română l-a îndurerat profund şi pe  vicepremierul rus Dmitri Rogozin, care a comentat iritat verdictul Curţii Constituţionale a R. Moldova pe pagina sa dintr-o rețea de socializare.

Dodon consideră că unii politicieni ”de dreapta”, dar și unii membri ai CC se comportă ca niște ”mercenari străini”, iar scopul lor este adaptarea Constituției la proiectele unioniste de lichidare a identității naționale. 

La recentul recensământ al populației,  56,7% dintre cetățenii R.Moldova își numesc limba „moldovenească”, și doar 23,5% – română.  

 La nivel de populație, deși majoritatea locuitorilor capitalei Chișinău și  persoanele cu înaltă educație folosesc denumirea de „limbă română”, majoritatea moldovenilor din mediul rural au declarat româna ca limbă maternă.

  Șeful grupului de observatori ai Consiliului Europei care au monitorizat recensământul populaţiei din 2004, John Kelly, a declarat atunci că șapte din cele zece grupuri de observatori internaționali au înregistrat un număr considerabil de cazuri în care recenzorii le-au recomandat respondenților să se declare moldoveni și nu români.
Totodată, un studiu efectuat la comanda Institutului de Politici Publice în aprilie 2014, arată că folosirea denumirii de „limba română” crește direct proporțional cu nivelul economic, tinerețea și nivelul de educație al cetățenilor Republicii Moldova.
În schimb, susținerea față de denumirea de „limbă moldovenească”  corespunde mai degrabă unui nivel socio-economic scăzut, unei educații primare și, în genere, mediului de viață rural.

De asemenea, această susţinere este mai mare între minoritățile etnice de pe teritoriul Republicii Moldova.

 

 

 

PLDM atenţionează opinia publică asupra unui atac mediatic la adresa Moldovei, după lansarea filmului „Istoria Moldovei” sub patronajul lui Igor Dodon

 

 

 

 

Dodonul ameninţă 

 

„Și în Constituția țării, și în datele recensămîntului populației, și în sondajele opiniei publice, și în letopisețe limba moldovenească este indicată drept limbă istorică a poporului moldovenesc.

Denumirea „limba moldovenească”, secole în șir, s-a înrădăcinat pe teritoriul țării noastre, fiind un element fundamental al identității și matricei culturale a moldovenilor.

Majoritatea absolută a populației băștinașe a Moldovei consideră că vorbește moldovenește. Iar dacă cineva are îndoieli, putem organiza un referendum pentru a întreba cetățenii care denumire a limbii o preferă: română sau moldovenească”, clamează Igor Dodon.

 Socialiștii din partidul condus de Dodon apreciază decizia CC ca pe o ”tentativă asupra statalității țării noastre și a identității poporului nostru”.

Partidul socialist consideră inacceptabil faptul că judecători din CC, cetățeni ai României, care au depus jurămîntul de credință altui stat, să adopte decizii fundamentale pentru statul moldovenesc și întreaga națiune moldovenească.

PSRM consideră de asemenea că acțiunile judecătorilor sunt ”anticonstituționale, ele încalcă principiile democratice și subminează suveranitatea națională”.

 

 

„Trădezi” limba „moldovenească” – „trădezi” țara

 

 

 

Adepții „statalității moldovenești” consideră că denumirea limbii și a națiunii însăși are o importanță primordială pentru dezvoltarea unui stat național tânăr și încă slab.  

Fostul preşedinte comunist Vladimir Voronin,  a insistat şi el  în perioada guvernării PCRM, să fie adoptată o lege care interzicea persoanelor cu cetățenie dublă să ocupe posturi înalte în statul moldovenesc.

Această lege a fost anulată în 2009, imediat după ce coaliția democratică proeuropeană, a obținut puterea. 

 

Ce va urma ?

Deputații pot adopta Legea privind modificarea Constituției, doar peste șase luni după înregistrarea inițiativei în Parlament.

Amendamentele se adoptă cu două treimi din voturile aleșilor poporului (67 din 101). Dacă ele nu vor fi aprobate timp de un an după introducerea proiectului de lege, acesta se va considera lipsit de valabilitate și va fi anulat. 

Autorii inițiativei nu vor să aștepte însă expirarea celor șase luni stipulate de Constituție. „Cum numai vom avea textul deciziei CC, vom înregistra propunerea legislativă în Parlament pentru a da start procedurii de examinare a proiectului, spune Tudor Deliu, profesor, conferențiar universitar și lector din Republica Moldova, deputat în Parlamentul Republicii Moldova începând cu anul 2010, pe listele Partidului Liberal Democrat din Moldova. CC practic a confirmat că decizia ei din 2013 trebuie îndeplinită.”

Unii experți au susținut această opinie, menționînd că CC consideră Constituția secundară comparativ cu Declarația de Independență și că proiectul de lege poate fi examinat în decurs de șase luni, dar nu după expirarea lor.

Pe de altă parte, experții în drept constituțional menționează că Legea supremă stipulează norme procedurale stricte, pe care deputații trebuie să le respecte la examinarea proiectelor legislative constituționale. 

Da, înregistrarea proiectului în Parlament se face după obținerea avizului pozitiv al CC. Însă examinarea lui poate începe doar după expirarea a șase luni din clipa înregistrării.

Așa sau altfel, deputații interesați urmează să găsească 67 de voturi în susținerea modificării articolului 13 din Constituție. Liberal-democratul Tudor Deliu consideră că nu vor apărea mari probleme în acest sens.

„Cunosc mulți deputați din diferite partide care susțin că limba de comunicare este româna. Printre ei se numără deputații din Partidul Democrat.

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, care în repetate rînduri a susținut că vorbește româna”, a spus imediat după ședința Curții Constituționale că limba oficială a Moldovei este româna și că ”în anumite condiții vom fi nevoiți să modificăm articolul 13 privind limba de stat”.

Valeriu Ghilețchi nu a fost însă la fel de optimist: „Nu sînt sigur că va fi ușor să găsim 67 de voturi pentru a adopta amendamentele.”

El consideră că pentru ca două treimi din deputați să susțină această inițiativă legislativă, este necesar un dialog și un compromis în Parlament.

În această ordine de idei, multe depind de Partidul Democrat, care oficial încă nu și-a determinat poziția. În dezbaterile publice unii deputați susțin modificarea denumirii limbii de stat în Constituție, alții tac sau preferă sintagma „limba moldovenească”.

Fără voturile majorității membrilor fracțiunii PDM, care numără 41 de deputați, proiectul legislativ al PLDM nu are sorți de izbîndă.

Între timp, PSRM a și început negocierile de căutare a celor 11 voturi de care mai are nevoie fracțiunea socialiștilor pentru a bloca amendamentul constituțional (35 de voturi contra).

În plus, președintele- slugă rusească Igor Dodon amintește că are două tentative de a bloca proiectul de lege.

„Eu voi tergiversa adoptarea modificărilor minim pentru 1,5 luni din momentul aprobării legii în ultimă lectură în Parlament. Dacă majoritatea parlamentară va insista și va încerca iarăși să utilizeze pîrghiile Curții Constituționale controlate, spre a face presiuni, apoi aceasta este chestiunea pentru care voi ridica întregul popor moldovenesc în apărarea limbii materne și a demnității noastre”, a declarat el.

 

Un comentariu: 

 

Etnonimul”român” şi  glotonimul „limba română” sunt foarte vechi şi există documente scrise despre aceasta (Vezi „Cartea românească de invaţătura”, sau „Cazania lui Varlaam”, tipăritura de cel mai larg răsunet în viaţa spirituală a poporului nostru, în decursul secolelor trecute, editată în 1643 , prima scriere tipărită în limba română, alcătuită şi îngrijită de Mitropolitul Varlaam în perioada domniei lui Vasile Lupu.

 Cazania sau paucenia, cum mai era numită în epocă, a fost un dar al domnitorului, destinată întregului neam românesc, „seminţiei” pravoslavnice de pretutindeni.

Numele Moldova vine de la căţeaua „Molda”, dar numele de „român” nu e chiar la întâmplare dat, dacă avem in vedere latinitatea limbii române.

„Moldoveniştii”preaplecaţi Rusiei colonialiste ar trebui să ştie, că nu  putem vorbi de naţiuni teritoriale, un popor putând trăi în state diferite (ex. germanii, ruşii, francezii, italienii, grecii, albanezii etc).  Aşadar nu doar românii trăiesc în mai multe ţări !

 Lumea s-a impraştiat, au venit seminţii de la sud spre nord,vest, est şi invers.

Este prin urmare  o aberaţie demnă de cineva care nu a fost niciodata prin România sau prea prost, să creadă că un moldovean este altceva decât român.

  R.Moldova este o bucata dintr-o bucată (Basarabia dintre Nistru şi Prut), dintr-o o bucată (Moldova istorică), care are o statalitate inventată acum 27 de ani (plus o lună – două în 1917), care nu se poate sprijini pe o cultură proprie diferită de cea română şi nici pe trecut sau pe credinţa într- un viitor propriu, şi care e lipsită de resurse (singura sa resursă au fost oamenii calificaţi care au plecat peste hotare).

Niciodată Principatul medieval Moldova nu a avut, la est de Prut o capitală şi nici o statalitate diferită. Statalitatea”moldovenească” şi „limba moldovenească”au fost inventate în secolul XX de ocupanţii sovietici,  după apariţia României ca stat.

Nimeni nu investeşte astăzi nimic în R.Moldova, nici Rusia, nici nimeni.

 R. Moldova primeşte câte ceva de la UE, România şi SUA, pentru a putea să surpavieţuiască pâna se va uni cu România, ca să nu se creeze o dramă umanitară la marginea UE.

Pe plan  internațional, termenul de „limbă română” este folosit pentru a denumi şi limba oficială a Republicii Moldova de către diverse instituții și organizații, ca ONU, Uniunea Europeană, Banca Mondială, CIA, Ministerul German de Externe  sau Departamentul de Stat al SUA.

În anul 2002, ministrul moldovean de Justiție Ion Morei, declara că româna și moldoveneasca sunt una și aceeași limbă, și că  ar trebui modificată Constituția Republicii Moldova, nu neapărat prin schimbarea cuvântului moldovenească în română, ci prin adăugarea sintagmei „Româna și moldoveneasca sunt aceeași limbă“.

 Ministrul moldovean al învățământului, Valentin Beniuc, zicea la rândul său că: „Am spus nu o dată că noțiunile de limbă moldovenească și limbă română reflectă unul și același fenomen lingvistic în esență“. 

De altfel, în standardul internațional ISO 639, aşa zisei limbi moldovenești i-au fost atribuite inițial codurile mol și mo, însă acestea au fost suprimate în noiembrie 2008 și înlocuite cu codurile asociate limbii române.

Aşadar, în prezent Nu există un cod Ethnologue al „limbii moldovenești”…

 „Moldovenismul” nu este altceva decât o diversiune politică clocită în laboratoarele moscovite, prin care se încearcă de aproape un secol cu încăpăţânare să se sădească în minţile neştiutorilor, ideea imbecilă că moldovenii ar fi un popor separat, diferit de poporul român.

Marele savant lingvist Eugen Coșeriu (n. 27 iulie 1921, în comuna Mihăileni, județul interbelic Bălți, România, azi în Republica Moldova – d. 7 septembrie 2002, Tübingen, în Germania), fondatorul primei școli lingvistice din America de Sud și al Școlii lingvistice de la Tübingen, implicat și el în dezbaterea referitoare la glotonimul  „limba moldovenească”, preciza că:  

„a promova sub orice formă o limbă moldovenească, deosebită de limba româna este, din punct de vedere strict lingvistic, ori o greșeală naivă, ori o fraudă științifică. Din punct de vedere istoric și practic este o absurditate, o utopie și din punct de vedere politic e o anulare a identității etnice și culturale a unui popor și deci un act de genocid etnico-cultural”

 În încheiere, îi sfătuim pe toţi neisprăviţii de peste Prut, care încearcă să falsifice şi să mutileze lingvistica şi istoria poporului nostru, să bage bine la cap cuvintele înţelepte publicate în Revista Ministerului Instrucțiunii Publice din Rusia din Sankt Petersburg, fasciculul 29, secțiunea IV , unde se află scris, încă în anul 1840, la pagina 7  :

„Moldova și Valahia sunt țări locuite de un popor care are o singură origine, o singură limbă, o singură Credință, în pofida separației lor pe plan civil, ele au avut necontenit o singură soartă comună: au suferit împreună de-a lungul secolelor, purtând aceeași cruce grea, iar acum sorb o nouă viață din același izvor dătător de viață. Ele au același trecut, același prezent și, bineînțeles – același viitor!”

 

 

CITIŢI ŞI :

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/02/08/adevarata-istorie-a-basarabiei-hartile-moldovei-de-a-lungul-timpului-si-negarea-ocupatiei-rusesti/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_moldoveneasc%C4%83

 

Citiţi mai mult în articolul „Curtea Constituțională a aprobat ”sentința” pentru limba moldovenească”

https://www.noi.md/md/news_id/253629

Publicitate

18/11/2017 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , | Un comentariu

Sluga rusească Igor Dodon a declarat că intenționează să blocheze inițiativa de schimbare în Constituția R.Moldova a denumirii limbii de stat din „moldovenească” în „română”.

Dodon e împotriva schimbării denumirii limbii de stat în Moldova

Igor Dodon

 

La Chişinău, 34 de deputaţi au semnat o iniţiativă de modificare a articolului 13 din Constituţie, astfel încât limba moldovenească, stipulată ca limba de stat, să fie redenumită limba română. Iniţiativa a fost semnată de deputaţii liberal-democraţi, de foştii lor colegi, care în prezent fac parte din grupul Popular-European sau au aderat la fracţiunea Partidului Democrat, precum şi de parlamentarii liberali.

Proiectul a fost depus la Curtea Constituţională şi dacă această instituţie va aviza proiectul, Parlamentul va putea să-l examineze peste şase luni.

În urmă cu patru ani, Curtea Constituţională a stabilit că Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, în care este menţionată limba română, prevalează asupra textului constituţional care face referire la „limba moldovenească” ca limbă de stat – transmite Radio Chişinău. 

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat agenției ruse RIA Novosti că intenționează să blocheze inițiativa de schimbare în Constituție a denumirii limbii de stat din „moldovenească” în „română”.

 Pentru ca Parlamentul să treacă la discutarea inițiativei de modificare a Constituției, este necesar să fie obținut avizul pozitiv al Curții Constituționale (CC), adoptat de cel puțin patru dintre cei șase judecători.

Totodată, amendamentul va intra în vigoare, dacă cel puțin 67 deputați din Parlamentul cu 101 locuri votează pentru acest lucru.

„Nu este exclus că procedura urmează să fie inițiată. Socialiștii și președintele nu o vor sprijini categoric.

Voi bloca inițiativa de a schimba denumirea limbii de stat”, a menționat Dodon.

 

 

 

 

 

 

Dodon a mai declarat: „Sper că nu se vor găsi 67 de voturi în Parlament, iar dacă vor vota, eu nu voi promulga. Limba noastră de stat este moldovenească. Așa a fost și așa va fi”.

 

 

Surse:

 

RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI

https://www.noi.md/md/news

15/10/2017 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , | Lasă un comentariu

La 31 august în România şi R.Moldova se celebrează simultan ZIUA LIMBII ROMÂNE

România și Republica Moldova sărbătoresc astăzi Ziua Limbii Române

Limba noastră-i o comoară

Din adîncuri înfundată

Un şirag de piatră rară

Pe moşie revărsată

(A. Mateevici, fragment poezia „Limba noastră„)

 

 

 

 

 

 

Ziua Limbii Române se sărbătoreşte în România la 31 august, la aceeaşi dată cu Limba Noastră, o sărbătoare similară celebrată în Republica Moldova din 1990.

 

 

   Emblema sărbătorii Limba noastră cea româna, 31 august, Republica MoldovaLegea despre trecerea la alfabetul latin (Tinerimea Moldovei din 6 septembrie 1989), www.mariusmioc.wordpress.com

Emblema sărbătorii Limba noastră cea română, 31 august, Republica Moldova

Legea despre trecerea la alfabetul latin (Tinerimea Moldovei din 6 septembrie 1989) 

 

Limba Noastră cea Română” este o sărbătoare legală celebrată în Republica Moldova pe 31 august, începând cu 1990 şi până în prezent.

În contextul dezintegrării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (U.R.S.S.) şi a mișcării de renaștere națională de la sfîrșitul anilor ’80 din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (R.S.S.M.), la Chișinău are loc „Marea Adunare Națională” de la 27 august 1989. În cadrul “Marii Adunări Naţionale” din 27 august 1989 au participat aproximativ 750.000 moldoveni (circa 1/6 din populația de atunci a republicii) care cereau proclamarea limbii moldoveneşti (române) ca limbă de stat şi revenirea la grafia latină.

Sub impulsul „Marii Adunări Naţionale„, peste două zile, pe 29 august 1989 se deschid lucrările celei de-a XIII sesiuni a Sovietului Suprem din R.S.S.M., care durează pînă pe 1 septembrie.

La 31 august Sovietul Suprem al republicii (Parlamentul) a reuşit să voteze legile care îndeplineau cerinţele participanţilor la „Marea Adunare Naţională„.

Discuţiile ce au precedat semnarea legilor privind trecerea la alfabetul şi grafia latină din Sovietul Suprem au avut loc într-o atmosferă tensionată din cauza polarizării membrilor parlamentului în proromâni şi proruşi.

Încă din 16 august începuseră greve ale muncitorimii rusofone împotriva decretării limbii “moldoveneşti” ca limbă de stat, cerîndu-se acordarea aceluiaşi statut şi limbii ruse. Conform informării făcute de Mircea Snegur în plenul Sovietului Suprem, 116 întreprinderi, cu un efectiv de 80 000 de muncitori, intraseră în grevă (conform publicaţiei “Tinerimea Moldovei” din 1 septembrie 1989).

Probabil, această intrare în grevă a rusofonilor a contribuit la mobilizarea mai bună a moldovenilor, care au venit în număr mare la “Marea Adunare Naţională”.

Adoptarea din 31 august 1989, de către Sovietul Suprem al R.S.S.M., a legilor privind revenirea la grafia latină:

  1. A permis Declararea ca „Limbă de Stat” a Republicii Moldova a limbii moldoveneşti – găsită identică cu cea română;

  2. A fost recunoscută unitatea lingvistică dintre limba română şi cea moldovenească şi a fost stipulată trecerea de la alfabetul chirilic la alfabetul latin;

  3. A fost iniţiat un program pentru extinderea folosirii limbii moldoveneşti în guvernare, educaţie şi economia naţională.

După “Marea Adunare Naţională” de la Chişinău din 27 august 1989, în care sute de mii de moldoveni ceruseră proclamarea limbii române ca limbă de stat şi revenirea la grafia latină, la 31 august 1989 Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneşti adoptă Legea prin care se conferea limbii moldoveneşti statutul de limbă de stat.

Se hotărâ, de asemenea, printr-o alta lege, abandonarea grafiei chirilice şi revenirea la alfabetul latin. 

Ulterior, la 23 iunie 1990, Parlamentul Moldovei a instituit ziua de 31 august ca sărbătoare naţională „Limba noastră cea română”,  sau  „Ziua limbii Române”, care este marcată cu manifestări patriotice prin poezie, cântec şi joc, prin repunerea în drepturi a vechilor tradiţii populare şi a momentelor care  au marcat istoria acestui mult încercat pământ.

Sărbătoarea a început sa fie celebrată începînd cu anul 1990, la un an de la acest eveniment istoric.

Ziua Limbii Române

În R.Moldova a fost  marcată şi în acest an  Ziua Limbii Române. Oameni de cultură, diplomați, oficiali au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, dar și pe Aleea Clasicilor din centrul capitalei. Primăria Chişinăului  a organizat un amplu program de acţiuni culturale.

Dis-de-dimineață, zeci de oameni au venit în Grădina Publică „Ştefan cel Mare” pentru a aduce un omagiu celor care au contribuit la renaşterea naţională din 1989.

Printre cei care au venit cu flori, a fost și președintele slugă  rusească, Igor Dodon, care a apelat la varianta diversionistă “Sărbătoarea limba noastră”, specificând că respctiva limbă este cea „moldovenească”.

Aşa că a scris o postare în “moldoveneşte” şi în rusă pe Facebook şi a depus o coroană de flori la monumentul celui mai faimos vorbitor al limbii “moldoveneşti”, Ştefan cel Mare.

Este o sărbătoare a limbii noastre istorice, așa cum a vorbit-o și marele domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt – limba moldovenească. Așa cum este specificat și în Constituția Republicii Moldova.

Să respectăm Constituția, să ne cunoaștem limba și să ne-o iubim, pentru că ea e parte a istoriei noastre de veacuri”, susține Dodon.

 

Foarte interesant este faptul că lui Dodon i s-au adresat mulţi  cetăţeni care l-au corectat, tot pe Facebook, insistând că limba vorbită de moldoveni este chiar LIMBA ROMÂNĂ.

Oricum, prezidentul maldavan ar fi trebuit să ştie ce limbă vorbeşte, atâta vreme cât propria lui mamă este profesoară de …limba română !

Și prim-ministrul moldovean, Pavel Filip împreună cu preşedintele Parlamentului Andrian Cându au depus flori la  monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, ulterior la busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor.

Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță a spus că pe ambele maluri ale Prutului, în România și în Republica Moldova, sărbătorim astăzi unul dintre simbolurile noastre fundamentale: limba română.

Marcarea concomitentă a acestei sărbători dovedește încă o dată, dacă mai era nevoie, unitatea de limbă, etnie, cultură care leagă, inseparabil, România și Republica Moldova. Prin limba română ne păstrăm tradițiile spirituale și demonstrăm ca aparținem spațiului comun de civilizație europeană.

Prin limba română suntem mândri de identitatea noastră națională și putem contribui la îmbogățirea marii familii europene. În limba română trăim, iubim, muncim și murim”. 

Cu toții avem o datorie sfântă să transmitem mai departe, generațiilor viitoare, bogăția limbii române și valorile comune care ne-au consfințit perenitatea în zona noastră geografică și ne-au făcut remarcați și apreciați în cultura europeană și universală”, se arată într-un mesaj al ambasadorului României la Chișinău.

Între timp, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău organizează,mai multe manifestări culturale dedicate marcării Zilei Limbii Române în Republica Moldova, la 100 de ani de la trecerea în eternitate a lui Alexei Mateevici și a 100 de ani de la apariția poemului ”Limba noastră”.

 

 

CITIŢI ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2015/06/25/de-ce-ar-face-moldovenii-pe-placul-rusilor-sa-nu-traiasca-intr-un-singur-stat-al-romanilor-romania-2/

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2011/03/23/un-mare-poet-basarabean-si-un-mare-roman-alexei-mateevici/

 

 

 

 

 

31/08/2017 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: