CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Seculara ocupație informativă a Rusiei și afacerile secrete ale Moscovei în spațiul românesc

 

 

Seculara ocupație informativă rusească

  La 17 noiembrie 2019 se împlineau 377 de ani de la prima atestare documentară a unei misiuni informative a Rusiei în spațiul românesc. Știm însă că Statul rus a desfășurat activități secrete de informații vizând statele românești cam de pe la jumătatea secolului al XV-lea, când Ivan al III-lea  a pus temeliile viitorului imperiu, triplând teritoriul Rusiei și stabilind relații diplomatice pe continentul european cu Papa de la Roma, Imperiul german, Moldova, „regatul ungar”, dar și cu Turcia, Iranul și Crimeea.

Ștefan cel Mare, ca să pareze ambițiile expansioniste ce amenințau Moldova și-a căsătorit fiica Elena (Olena), rezultată din căsătoria cu Evdochia de Kiev, cu fiul țarului Ivan al III-lea, iar nepotul său din această alianță matrimonială, marele cneaz Dimitrie al Vladimirului, Moscovei și Novgorodului, împreună cu mama sa marea cneaghină Elena, au  căzut victime unor intrigi conspiraționiste,  fiind uciși, pentru ca Dimitrie să nu succeadă la  tron.

Dintre  marii noștri  istorici, cel mai  preocupat de afacerile secrete ale Moscovei, menite a se extinde teritorial, economic și politic până la  Carpați, a fost Nicolae Iorga. Savantul a dat, însă, atenție evenimentelor din secolele  al XVIII-XX-lea, cu privire aparte asupra perioadei interbelice.

Cercetările asupra rolului activităților secrete de informații în istoria românilor sunt rarisime și incidente unor momente de referință, respectiv mica unire din1859, războiul de independență din 1877, Marea Unire din 1918.

Marian V. Ureche  realizează, în premieră, o amplă cercetare specializată pentru a pune în evidență resorturile secrete ale istoriei naționale în răspântia a trei mari imperii  și nu am putea spune că strădaniile sale nu dau rezultate, sau că acestea nu relevă suficiente învățăminte de care ar trebui ținut seama în prezent.

Numai un exemplu, România și vecinii ei în ecuația geopolitică ruso-turcă, rezultă a fi o chestiune de afaceri externe și de afaceri secrete la fel de actuale azi ca și în secolele al XV-XIX-lea.

Pentru cercetarea informativă secretă a intențiilor Turciei, domnitorului Moldovei, Vasile Lupu i-a fost rezervat rolul unui agent de informații și influență de mare anvergură, iar cancelaria domnească și sfetnicii săi se aflau sub atenta veghe a trimisului special  al Posolski Pricaz, Afanasi Laurentevievici Ordin-Nasciokin. După a treia întrevedere cu domnitorul, acesta în asigură că-l va sluji pe țar în toate […] și-i voi face cunoscute  Măriei sale toate treburile.

Ce urmărea, în fapt, Rusia?

Să valorifice relațiile foarte bunele ale domnitorului moldovean cu Turcia, deoarece la momentul respectiv Moscova nu avea cele mai bune posibilități informative la Înalta Poartă. Serviciile aduse de Vasile Lupu nu erau gratuite.

Nasciokin trimite misivă la Moscova cu cuvânt de ordine: „Să fie lăudat domnitorul pentru serviciile sale și să i se trimită regulat simbria”.

Rolul bisericii în afacerile secrete este evidențiat și în această perioadă istorică, marcată de despriderea de Constantinopol  a Bisericii Ortodoxe Ruse, care și-a asumat propriul rol pentru „ameliorarea zestrei dogmatice a ortodoxiei”, în care scop numeroase solii ale clericilor sunt conduse de demnitari selecționați de Posolski Pricaz („ochiul întregii Rusii”) și care realizează ample misiuni de cercetare, studiu și documentare în toate spațiile ortodoxismului.

În replică, are loc un continuu pelerinaj la Moscova al mitropoliților, arhimandriților și clericilor de alte ranguri pentru a  primi milostenii și a cere  daruri, bani, pictori și protecție pentru biserici. Aceste contacte aparent religioase acopereau scopuri politice, iar sistemul va funcționa, avînd a-și „dovedi eficiența timp de două secole”.

Monumentala și unica sinteză închinată istoriei românilor – cum numește  academicianul Dan Zamfirescu opera lui Marian Ureche- apare într-un moment de criză al scrierii și studiului istoriei adevărate, un moment în care atacul la identitățile popoarelor pare a fi strategia de succes a noului internaționalism.

Evul mediu nu a fost lipsit de atentate la adresa identităților etnico-religioase, mai ales că acestea erau pe cale de afirmare, deci mult mai vulnerabile. Cu toate acestea, românitatea ortodoxă a rezistat între islam și catolicism.

Unele dintre resorturile rezistenței pot fi descifrate și mai bine înțelese din capitolul al X-lea „Rezistența prin credință, siritualitate și cultură” (pag.567-620), respectiv secțiunile  anume dedicate: „Vasile Lupu și eforturile sale de preluare sub control a patriarhiilor ecumenice, percepute ca front avansat în lupta cu islamul și alte credințe” (pag.576-585), „Matei Basarab și reziztența prin ortodoxie și cultură” (pag. 601-611) și „Vasile Lupu și ortodoxia percepută ca scut în lupta cu islamul și alte religii” (pag. 612-620).

Pe frontul apărării ortodoxiei, cei doi domnitori au avut adversari puternici în finanțatorii patriarhiilor Contantinopolului, Alexandriei și Antiohiei, printre care Johann Rudolph Schmidt,  emisar oficial al Imperiului habsburgic la Poarta otomană, bailii venețieni și ambasadorii  Olandei și ai Angliei la Constantinopol.  Implicarea domnilor țărilor române în susținerea patriarhiilor ecumenice le-a adus  o importantă influență politică și recunoaștere externă, dar și adversități, care au fost tranșate prin armele diplomației secrete în relațiile cu Înalta Poartă, Rusia, Serenissima Republică a Veneției, Imperiul Habsburgic, principii Transilvaniei, cu Polonia și Ucraina. 

Vasile Lupu s-a impus ca lider al ortodoxiei, preluând nu doar datoriile Patriarhiei Constantinopolului, ale Sfântului Mormânt și pe cele ale mănăstirilor de pe Muntele Athos, ci și administrtarea efectivă a patriarhiei, context în care  „Mărturisirea de credință ortodoxă a catoliceștii și apostoleștii Biserici ortodoxe a răsăritului”  a lui Petru Movilă, amendată de Sinodul panortodox de la Iași din 1642 a fost  recunoscută de patriarhii Bisericii Constantinopolului, Ierusalimului, Alexandriei și Antiohiei.

Perioada celor două domnii ne lasă mărturie și asupra unor ,operațiuni umede”soldate cu lichidarea fizică a agenților nesiguri, ori a trădătorilor.

Printre cei căzuți în dizgrație s-a aflat și patriarhul Partenie al Constantinopolului, căruia i-au fost sistate subsidiie, fiind cercetat asupra aspectelor financiare și exilat. A revenit în scaun cu sprijinul rezidentului habsburgic Rudolf Schimidt.

În aprilie 1651 i-au fost dovedite „împărtășirile confidențiale” cu agentul împăratului Ferdinand al III-lea, iar  o lună mai târziu a fost ucis în stradă. Rudolf Schmidt a lansat, firește, ipoteza unui asasinat comandat de domnitorii români, de care nu ar fi fost străin noul patriarh Ioanichie.

Un sfărșit tragic a avut și Antonio Grillo, mare dragoman al Veneției ,  cuscrul și informatorul lui Vasile Lupu la Constantinopol, care a fost sugrumat de turci în închisoarea de la Hârsari, în anul 1649.

Domniile de durată, Matei Basarab  între 1632 și 1654,   Vasile Lupu de la 1634 la 1653, au reprezentat perioade de stabilitate în vremuri agitate, cu permanente amenințări, iar intrigile și conspirațiile le-a pus în pericol tronul.

Uneori, au prevenit conspirațiile cu mijloace tipice urzelilor clandestine, alteori, însă, anvergura operațiunilor secrete le-a scăpat de sub control celor doi domnitori, care au fost învrăjbiți, Vasile Lupu râvnind la tronul Munteniei, dar și la cel al Transilvaniei, pornind, până la urmă, război împotriva confratelului cu care se aliase într-o coaliție  antiotomană („Liga Creștină”), război ce va marca, de altfel, și încheierea epocii lui Matei Basarab și Vasile Lupu.

Noul patriarh al Ierusalimului, Paisie, a fost întronizat de Vasile Lupu cu susținere din partea Marelui Duce de la Moscova și a domnitorului muntean Matei Basarab

Statul Vatican deține în fonduri arhivistice neaccesibile un tezaur de informații care dacă ar fi cunoscute, s-ar rescrie nu numai istoria românilor, dar și a unei importante părți a lumii.

Aurel I. Rogojan

http://www.Ziarul Națiunea.ro

 

31/01/2020 Posted by | DIVERSE | , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Atenție! Comunismul revine

 

 

 

Imagini pentru miscarea rezist cersipamantromanesc

 

 

 

 

 

 

 La sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX, Marx și Engels au dorit să unească proletarii din toată lumea și să-i ridice într-o revoluție socialistă împotriva societății capitaliste.

O primă țară în care marxismul a găsit un teren de experimentare a fost Rusia, în care bolșevicii au răsturnat dinastia țarilor dând astfel naștere unei himere împotriva firii – Uniunea Sovietică.

Venirea Primului Război Mondial nu a dat însă ocazia socialismului să se instaureze în țările occidentale, pentru că, proletarii din Europa nu s-au unit împotriva guvernelor lor, așa cum anticipa Marx, ci s-au luptat pentru țările și pentru identitatea lor națională.

A venit apoi marxistul Antonio Gramsci, care a avut ideea de a impune marxismul pe o altă cale, mai insidioasă, prin schimbarea culturii societății occidentale, care să devină astfel pregătită să accepte ideile marxiste.

Astfel a apărut ideea „marșului cel lung” prin instituțiile culturale occidentale, care va transforma radical în doar câteva decenii, gândirea și cultura occidentală, americană și europeană.

În 1923, membri ai Partidului Marxist-Comunist au înființat în Germania, un institut care mai târziu a fost cunoscut ca Școala de la Frankfurt.

Aici își are originea conceptul de teorie critică, care își propunea să conteste standardele acceptate până atunci în toate aspectele vieții, dintr-o perspectivă marxistă.

Imediat ce Hitler a ajuns la putere în Germania și a început Al Doilea Război Mondial, marxiștii Școlii de la Frankfurt au fugit în America, unde au găsit adăpost în New York, la Universitatea Columbia.

Din Școala de teorie critică de la Frankfurt au făcut parte nume de tristă celebritate ca: Max Horkheimer, Georg Lukács, Antonio Gramsci, Charles Reich, Herbert Marcuse, Theodore Adorno, Erich Fromm, Wilhelm Reich.

Aceștia, prin cărțile și activitatea lor, au încercat și în mare parte au reușit, să distrugă fundamentele moralei creștine, temelia pe care s-a dezvoltat Occidentul, înlocuindu-le cu așa zise noi „valori”ca: irelevanța religiei, pesimismul cultural, revoluția sexuală, distrugerea căsătoriei și a familiei, feminismul, identitatea de gen, căsătoria între persoane de același sex etc.

Un mare rol în promovarea acestei ideologii îl are în zilele noastre miliardarul american de origine ungaro-evreiască, George Soroș.

Încă de la începutul anilor ’90, acesta a investit sume imense  în întreaga lume, pentru a crea organizații capabile să disemineze ideile scelerate neomarxiste  în societate. 

Elita academică americană a fost prima infestată cu acest veritabil virus. După universități, marșul a continuat în școlile, liceele, studiourile de la Hollywood și mass media americană.

Nici România nu a făcut excepție, iar Sandra Pralong, prima președintă a Fundației Pentru o Societate Deschisă din țara noastră, finanțată de Soroș, este acum consilier al președintelui României.

 

 

Imagine similară

 

 

 

 

O pleiadă de demnitari, personalități culturale, jurnaliști, profesori, politicieni au trecut prin această școală de gândire în ultimii 25 de ani.

 

 

Comunismul ideologic originar, care stă la baza tuturor variantelor eşuate ulterior, are la bază câteva idei:

 

– convingerea că ordinea veche a societății nu e bună şi trebuie înlocuită cu una nouă.

– de lucrul acesta e gata să se ocupe minoritatea celor care se autodefinesc a fi cei care au înțeles sensul istoriei, care reprezintă viitorul şi progresul și care trebuie să tracteze restul unei societăți inerte, ce nu înțelege că schimbarea e în interesul ei.

– mijloacele de acţiune pentru dobândirea puterii împlică şi acte ce ies din jocul democratic.

– forțele care se opun progresului sunt credința în Dumnezeu şi instituţia religioasă (Biserica), statul suveran (eventual naţional) şi ataşamentul de patrie, familia burgheză (tradiţională) şi proprietatea privată.

– prin urmare, comunismul declară război religiei şi Bisericii (ateism şi anticlericalism),moralei creștine, statelor suverane (internaţionalism), familiei (eliberarea de sub morala tradiţională) şi proprietăţii private (colectivism şi etatism).

 

 

 

 

 

 

Imagini pentru miscarea rezist cersipamantromanesc

 

 

Anticlericalism (atacuri la orice formă de sprijinire de către stat a cultelor – deşi Constituţia prevede această obligație în sarcina statului indiferent de mărime sau motivul contribuției statului), atac la familia tradițională – susținerea diluării instituției sociale a familiei prin sprijinirea formelor alternative de conviețuire, contestarea identitarismului şi susţinerea fără rezerve a proiectelor de tip globalist (noua denumire a internaţionalismului).

Deocamdată noul comunism a renunțat la confiscarea proprietății private, dar încet-încet se confiscă viața privată.

Procedeele utilizate sunt deseori obstrucționiste şi agresive (#rezist), inclusiv recursul la scandal și atacuri la persoană.

În Vest, comunismul şi marxismul au căpătat forţă în anii hippie; ţineţi minte cântecul „Imagine” al lui John Lennon?

Imaginează-ţi că nu există nici un rai
E uşor dacă încerci
Nici un iad sub noi
Deasupra noastră doar cer
 

Imaginează-ţi că nu există ţări
Nu e greu de făcut
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Imagine there’s no countries (…) and no religion, too”, „Imagine no possessions (…)”etc;…doar că rezultatele au fost de fiecare dată până acum opuse proiectului originar.

La noi, după tranziţie, comunismul revine în forţă nu prin hippies, ci prin urmaşii lor hipsteri…

Alianţa făcută cu un partid bănuit de a fi fost moşit de fiul unui fost ofiţer de Securitate, nu vine decât să întregească tabloul: atenție la USR!”

 

 

Mișcarea #Rezist – o ideologie neomarxistă, progresistă, anarhistă, internaționalistă, globalistă, care susține Noua Ordine Mondială 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întrebarea este dacă oamenii care au participat la proteste erau în cunoștință de cauză cu privire la ideile și punctele de vedere pe care miscarea #rezist le promovează.

Intrebarea e mai grava pentru creștinii neinformați care ajung să susțină astfel de acțiuni fără să cunoască adevăratelele țeluri ale #rezistenților.

Pentru cine nu a avut timp sa se documenteze despre aceasta organizație, înainte sa îi imbrațișeze sloganurile, ar fi benefic să cunoască ideile de bază pe care se sprijină aceasta:

-susținerea LGBT, adica susținerea și promovarea homosexualilor, lesbienelor,transsexualilor și în general a tuturor minorităților sexuale;

-susținerea ateismului;

-scoaterea crestinismului din școli;

-introducerea orelor de educație sexuală în școli;

-susținerea imigratiei musulmane în zonele majoritar creștine;

-susținerea legalizării avorturilor.

 

 

Mișcarea #Rezist – o ideologie neomarxistă, anarhistă, internaționalistă, ateistă 

 

Este o miscare fondata de ONG-urile lui George Soros in SUA, care se activeaza la orice evenimente care le-ar putea periclita acțiunile , cum ar fi alegerea lui Trump, care nu e de acord cu homosexualitatea, avorturile si alte blestematii sataniste.

De asemenea în România, această mișcare are  printre principalele sale  scopuri dezbinarea poporului și distrugerea creștinismului.

 

 

 

 

 

 

Un argesean a inregistrat marca #rezist si vrea sa-si faca partid

 

 

Astazi, se vorbeste despre un alt concept numit “Marxism Cultural” – concept creat de Scoala de la Frankfurt. Ulterior, Scoala de la Frankfurt s-a mutat la New York, unde si-au pus in aplicare planurile malefice de schimbare a Americii si de incercare de rasturnare a intregii civilizatii pamantene.

La prima vedere, o persoană care află de astfel de planuri malefice, se intreabă: Ce vor acesti oameni? Care este scopul lor? Raspunsul este: O Noua Ordine Mondiala  și un Guvern Mondial Totalitar.

In Scoala de la Frankfurt activau numai radicali de stanga precum Georgy Lukacs, Herbert Marcuse, Aldous Huxley, Antonio Gramsci etc. Acesti indivizi, adepţi ai bolşevismului, s-au intrebat de ce proletarii nu accepta revoluţia comunistă ajungând la concluzia că acestia erau ataşaţi de valorile naţionale (traditie, cultură, istorie, religie).

Teoreticienii marxişti au inţeles că pentru a putea răsturna valorile naţionale, au nevoie de o alta strategie, alta decât cea clasică a revoluţiei anarhiste promovată de Mihail Bakunin.

13

Unul dintre simbolurile principale ale marxistilor este pumnul strâns, care simbolizează revolta proletarilor față de burghezie şi capitalişti.

A fost Comunismul/Socialismul o ideologie pentru proletari?

Răspunsul este categoric nu! Comunismul/Socialismul s-a folosit de proletari pentru a instaura o dictatură.

În zilele noastre neomarxiştii, neocomuniştii, internationaliştii, anarhiştii, globaliştii, încearcă să se folosesască din nou de proletari, dar şi de minoritaţile de tot felul, pentru a-şi pune în practică teoriile aberante prin care încearcă să distrugă fundamentele civilizației noastre .

 

 

 

 

 

 

CITIȚI ȘI:

 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2017/04/29/ce-este-miscarea-rezist/

 

 

 

Vă lăsăm  să descoperiți mai multe detalii extrem de interesante, în acest film documentar american intitulat „Cultural Marxism – The Corruption of America” realizat de James Jaeger, subtitrat în română, care beneficiază de comentariile unor reprezentanți de seamă ai curentului conservator din America: Pat Buchanan, Ron Paul, Ted Baehr, G. Edward Griffin, Edwin Vieira, Michael Badnarik, Larken Rose, Stefan Molyneux și Walter Reddy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse:

  1. http://www.activenews.ro/stiri-social/Coincidenta-Protestatarii-anti-Trump-din-SUA-folosesc-acelasi-rezist-ca-si-protestatarii-anti-PSD-de-la-Bucuresti.-Mesaje-impotriva-presedintelui-SUA-in-Piata-Victoriei-141033

  2. https://www.cocoon.ro/tu-stii-ce-inseamna-miscarea-rezist-te-ai-informat-inainte-sa-pronunti-rezist-in-timpul-protestelor-chiar-crezi-ca-esti-de-acord-cu-ideile-lor-crestinii-intra-in-conflict-direct-cu-aceasta-miscar/

  3. adev.ro/ol9ql3

  4. https://www.dzr.org.ro/miscarea-rezist-o-ideologie-marxista-anarhista-internationalista/#

     6. http://www.justitiarul.ro/cine-se-afla-in-spatele-protestelor-rezist-portrete-de-tefelisti-tineretul-frumos-si-liber-de-profesie-mitingisti-i/

      7.Gabriel Popa Stiri pentru Viata 

      8. https://www.activenews.ro/stiri-social/FILM-DOCUMENTAR-Marxismul-Cultural-plaga-nevazuta-care-a-corupt-America-si-care-ameninta-si-      Romania. 

 

05/03/2019 Posted by | analize | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 comentarii

   

%d blogeri au apreciat asta: