CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 29 APRILIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 29 aprilie în istoria noastră

 1459: Încep represaliile domnitorului muntean Vlad Ţepeş, împotriva negustorilor saşi care nu respectau poruncile sale.

  

https://i0.wp.com/www.donlinke.com/images/Vlad/vlad_tepes_big-x01.jpg

Voievodul Vlad Țepeș (n. 1431, Sighișoara, Regatul Ungariei – d. 14 decembrie 1476, București, Muntenia), denumit și Vlad Drăculea (sau Dracula, de către străini), a domnit în Muntenia în anii 1448, 1456-1462 și în 1476.

Se pare că sașii din Brașov complotau, mai pe față, mai pe ascuns, să-l alunge de la domnie.

Cronicile timpului spun ca Țepeș a strâns în ziua de Paște a anului 1459 câteva sute de negustori brașoveni (sau aflați în trecere) și că 43 au fost trași în țeapă, iar Țepeș a luat micul dejun printre țepele în care agonizau cei osândiți.

Alți 300 ar fi fost arși de vii, dupa care oştile muntene năvălesc in Transilvania, atacând ţinutul Sibiului, apoi al Barsei, prăpădind şi arzînd numeroase sate.

 1818 : La Chişinău, Basarabia ţaristă, ţarul Alexandru I sancţionează un nou regulament de administrare a Basarabiei – Aşezămîntul obrazovaniei oblastiei Basarabiei.(Aşezămîntul constituirii regiunii Basarabia).

Alexandru I, împărat al Imperiului Rus 1801-1825

Alexandru I, ţar al Imperiului Rus 1801-1825

Această Lege organică pentru administrarea provinciei Basarabia (o veritabilă constituţie), a fost elaborată în limbile română şi rusă.

Conform acestei legi se menţineau vechile drepturi ale tuturor claselor sociale. Boierii, pe lîngă vechele privilegii, primeau drepturile şi avantajele nobilimii ruseşti.

Judecata civilă se făcea în limba română, iar cea penală în limba rusă şi în română. Jalbele catre  guvernatori se puteau face în română şi în greacă.
Partea nefasta a Legii a constat in înlesnirea colonizării Basarabiei, care s-a observat mai ales pe teritoriile mai puţin populate de băştinaşi, precum era Bugeacul (Basarabia istorică).
Paralel cu coloniştii alogeni, adusi din strafundurile imperiului, au fost aşezaţi în Basarabia şi militarii în retragere împreună cu familiile lor, aceștia fiind scutiţi pe viaţă de plata datoriilor către stat.

1830 (29.04/11.05):  S-a născut Emanoil (Emanuel) Bacaloglu, fizician, matematician şi chimist român de origine bulgară, cu contribuţii originale îndeosebi în geometrie şi optică; (d. 30 august 1891).

Untitled

A studiat la Leipzig și Paris. Din 1859 este profesor de chimie la Școala Națională de Medicină și Farmacie din București și de algebră și trigonometrie la Colegiul Sfântul Sava.

În 1863 este profesor de fizică la Școala Superioară de Științe.

A fost profesor de fizică la Universitatea București și membru titular al Academiei Române din 1879. A participat la Revoluția de la 1848.

Este creditat cu primele lucrări științifice românești de matematică, fizică și chimie, contribuind astfel la crearea terminologiei în limba română pentru aceste domenii. Este și unul dintre principalii inițiatori ai „Societății de științe fizice”, înființată în 1890.

1866 : Principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a acceptat domnia Principatelor Române.

Câteva imagini din tinereţea regelui Carol I şi din primii săi ani de domnie | My family history, Royal weddings, History

Sfătuit de cancelarul Otto Bismarck al Prusiei să pună puterile garante în fața faptului împlinit, încurajat de împăratul Napoleon al III-lea al Franței și cu aprobarea tacită a regelui Wilhelm al Prusiei, Prințul Carol de Hohenzollern Siegmaringen s-a hotărât să accepte tronul principatelor unite, după abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza.

1868, 29.04 / 11.05:  S-a înfiinţat, la Bucureşti, (după alte două tentative, în 1833 şi în 1865), Societatea Filarmonică Română, prin strădaniile medicului şi omului politic Constantin Esarcu şi ale profesorului Eduard Wachmann, care a fost şi primul dirijor şi director al Filarmonicii (1868-1906)

Etapele premergătoare constituirii societății se datorează lui Alexandru Flechtenmacher și Eduard Wachmann, care a pus bazele unei orchestre cu circa 30 de instrumentiști, cu care a dat câteva concerte.

Actul de naștere“ al Societății Filarmonica Română, sub oblăduirea Societății Atheneului Român s-a semnat în prezența a 54 de membri fondatori.

Membrii Societății Filarmonice Române (1868)

Primul concert a avut loc la 15/27 decembrie 1868.

Imagini pentru ateneul roman photos

Foto: Ateneul Român din București

În luna februarie a anului 1888, a fost inaugurată clădirea Ateneului Român din București, devenit de atunci un simbol al culturii naţionale.  Filarmonica a primit numele „George Enescu” din anul 1955.

 1877: Adunarea Deputaţilor din România adoptă o moţiune prin care se declara starea de război cu Imperiul otoman, conflagraţie care ulterior va purta numele Războiul pentru Independenţa României. Moţiunea a fost votată cu 58 voturi pentru, 29 contra şi 5 abţineri. Camera Deputaților a votat o moțiune prin care au fost declarate rupte toate legăturile României cu Imperiul Otoman, căruia țara noastră i-a declarat în mod oficial război, la 29 aprilie/11 mai. A doua zi, Senatul a votat o moțiune similară.

Imperiul Otoman a reacționat la acțiunile politice și militare ale românilor, luând o serie de măsuri:, printre care, suspendarea diplomaților români de la Constantinopol, sechestrarea navelor românești încărcate cu cereale, bombardarea localităților române de la Dunăre, atacarea pichetelor de frontieră ș.a.

Drept urmare, ministrul de război român Alexandru Cernat a ordonat trupelor să riposteze ferm față de orice tentativă otomană de traversare a Dunării.

Războiul Ruso-Turc (1877–1878)

După declararea stării de razboi, turcii au organizat bande înarmate care terorizau populația din zona Dunării. Ca represalii s-a executat un puternic bombardament de artilerie asupra Ghecetului, care a fost incendiat

1878: A murit Dimitrie Petrino, poet elegiac, jurnalist şi traducător (a tradus din poeziile lui Goethe, Heine, Hugo şi Lenau). 

Istoria literaturii l-a retinut mai ales ca inamic şi detractor al lui Mihai Eminescu; a fost membru corespondent al Societăţii Academice Române din 1877; (n. 1838).

1879: (16/29 aprilie) : S-a născut in comuna Didești, jud. Teleorman, Gala GALACTION; ( d. 8 martie 1961, București).

Gala Galaction, scriitor, preot ortodox, profesor de teologie de origine aromână
Gala Galaction, scriitor, preot ortodox, profesor de teologie de origine aromână

Gala Galaction (pseudonimul literar al lui Grigore Pișculescu), a fost un scriitor, preot ortodox, profesor de teologie român de origine aromână, traducător al Bibliei în limba română.

Urmează Facultatea de litere și filosofie apoi Facultatea de teologie și dă doctoratul în teologie.

Devine defensor eclesiastic pentru eparhiile Rîmnicului și Argeșului (1909-1922), preot (1922) și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor (1922-1926), profesor titular la catedra de Introducere și Exegeza Noului Testament de la Facultatea de Teologie din Chișinău (1926-1941), decanul acesteia (1928-1930), profesor de Exegeza Vechiului Testament la Facultatea de Teologie din București (1941-1947), membru în Adunarea eparhială a Arhiepiscopiei Bucureștilor (din 1954).

În perioada interbelică a desfășurat o susținută activitate publicistică, cu ajutorul lui Tudor Arghezi. A editat revistele”Cronica” și ”Spicul”, care apar în perioada 1915-1918.

Ca teolog, a publicat studii despre Noul Testament, articole, meditații, conferințe, predici.

Între 1928-1934 a realizat o nouă traducere a Bibliei în limba română (împreună cu pr. prof. Vasile Radu).

După 1944, este prezent în viața literară sau politică, este ales vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România în 1947, deputat în Marea Adunare Națională și primește Ordinul Muncii, clasa întîi în 1954.

A fost membru al Academiei Române (1947).

După o congestie cerebrală, își va petrece ultimii ani de viață în pat.

În Israel, primăria orașului Ierusalim a numit o piațetă în amintirea sa, ca semn de apreciere a contribuției sale la promovarea înțelegerii între creștini și evrei, inclusiv în timpurile cand omenirea a fost pusă greu la încercare.

La Mangalia și Rosiorii de Vede, cate o școală îi poartă numele.

 1882: S-a născut matematicianul Theodor Angheluţă; contribuţii în domeniul teoriei ecuaţiilor integrale şi al teoriei ecuaţiilor funcţionale; a fost membru de onoare al Academiei Române din 1948; (m. 1964).

1885 (29.04/11.05): A decedat Visarion Roman, publicist şi om politic; a editat, printre altele, pentru sate calendarul„Amicul poporului” (1861-1882), primul calendar din Transilvania cu alfabet latin. S-a nascut la 5 iulie 1833 în satul Seuca din actuala comună Găneşti, judeţul Mureş.

  În 1852 s-a înscris la Institutul de Teologie şi Pedagogie, ale cărui baze au fost puse de Andrei Şaguna la Sibiu. După doi ani termină teologia şi pedagogia cu cele mai bune note. Dintre cele două alege mai departe pedagogia şi intră ca profesor-suplinitor la Institutul de Teologie şi Pedagogie din Sibiu.

Imagini pentru Visarion Roman,photos

Pentru că era foarte apreciat de mitropolitul ortodox Andrei Şaguna, acesta din urmă l-a numit contabil şi supraveghetor al Tipografiei Arhidiecezane, iar apoi i-a încredinţat redactarea publicaţiei „Telegraful Român”.

A participat la Revoluţia de la 1848. 

Din 1861 a fost  bibliotecar la ASTRA. Va redacta publicaţia „Amicul Şcoalei” şi „Călindarul pentru popor” şi va colabora cu „Instrucţiunea Publică” a lui August Treboniu Laurian şi „Buletinul Învăţământului” al lui Vasile Alexandrescu-Urechia, ambele publicaţii pedagogice cu cea mai mare autoritate în România acelor vremuri.

A organizat prima instituţie de credit român din Transilvania. La 24 aprilie 1867, la Răşinari, a pus bazele „Societăţii de Păstrare şi Împrumut”, prima societate românească de acest gen. La scurt timp instituţia s-a răspândit şi în alte comune: Săcădata, Marpod, Fofoldea, Nucet, Sădăuş etc.

A constituit un Comitet de iniţiativă pentru înfiinţarea unei bănci româneşti cu sediul la Sibiu. Banca, infiintata in 1871, avea să se numească „Albina”si din   comitetul fondator au făcut parte: Alexandru Mocioni (preşedinte), Paul Dunca (vicepreşedinte), Ioan Hannia (casier).

Visarion Roman a fost numit director interimar, apoi definitiv al Bancii Albina, pe care a  condus-o până în anul 1884.

Banca Albina s-a constituit în timp drept cea mai importantă instituţie financiară românească din Transilvania şi un model pentru instituţiile de credit româneşti care au împânzit Ardealul, contribuind mult la emanciparea economică a românilor.

Mai mult, banca va avea o bogată activitate filantropică, dand ajutoare şi subvenţii unor şcoli şi cantine si  sprijinind  apariţia unor lucrări de specialitate cu profil economic, comercial şi contabil.

Visarion Roman nu a apucat să vadă decât începuturile acestei mari bănci româneşti, fiind răpus de o congestie cerebrală în data de 11 mai 1885, pe când avea 52 de ani.

A fost membru corespondent al Societăţii Academice Române din 1877 .

1902: Regele Carol I al Romaniei a instituit Prin Înalt Decret Regal calitatea de «veteran de razboi», care avea in vedere atunci pe cei care luptaseră în Războiul de Independenţă din 1877 – 1878. La articolul 2, Înaltul Decret Regal prevedea: „Pentru ca fiecărui ostaș veteran să i se asigure liniștea și ocupațiunea pentru restul de viață, i se vor pune la dispoziție cele necesare în acest scop, ca stimulent pentru generațiile viitoare”.

Astfel, participanților la Războiul de Independență li s-au asigurat, pe lângă acest onorant statut, mijloace pentru un trai decent și diferite înlesniri, în semn de recunoaștere a sacrificiilor lor pe câmpul de luptă. În Războiul de Independență s-au sacrificat 10.000 de ostași din cei peste 58.000, care au constituit Armata de Operații.

Calitatea de veteran de război s-a perpetuat, prin hotărârea Guvernului României, care a declarat în anul 2008 ziua de 29 Aprilie «Zi naţională a Veteranilor de Război», prilej de omagiere a foştilor combatanţi, supravieţuitori ai celui de al Doilea Război Mondial, încă în viaţă, toţi în vârstă de peste 80 de ani, dar şi a camarazilor trecuţi, între timp, în eternitate.

1918: La Iaşi în România, s-a stins din viaţă Barbu Ştefănescu Delavrancea, scriitor, orator şi avocat român,  primar al Capitalei; (n. 11 aprilie 1858, București).

Barbu Ștefănescu Delavrancea, scriitor, orator şi avocat român

Este tatăl pianistei și scriitoarei Cella Delavrancea, precum și al arhitectei Henrieta (Riri) Delavrancea, una dintre primele femei-arhitect din România.
Scriitorul îşi va semna operele cu varianta definitivă Barbu Delavrancea (ortografiată la început ”de la Vrancea”, după acel ținut de mare originalitate etno-culturală, de care scriitorul se simţea foarte legat sufleteşte).
În perioada 1880 – 1882, Barbu Ștefănescu publică în România liberă foiletoanele intitutale Zig-Zag, semnînd cu pseudonimul Argus.
De acum datează și debutul propriu-zis al scriitorului ca nuvelist, cu Sultănică (România liberă, 9 – 15 martie, 1883), semnată Argus.

 A fost  membru titular al Academiei Române din 1912, vicepreşedinte al acestui for (1915-1918) (n. 1858)

1920: În România s-a înființat prin Decretul-Lege nr. 1327/29 martie 1920, Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale care a funcționat în baza Legii pentru organizarea Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale din 29 aprilie 1920, având ca scop pregătirea, aplicarea și supravegherea aplicării tuturor legilor și regulamentelor referitoare la asigurările sociale, ocrotirea și organizarea muncii, cooperarea orășenească, asistența socială, precum și a oricăror alte legi și regulamente referitoare la ocrotirea socială.

 1927: S-a nascut la Focșani, Virgil Cândea, istoric, membru titular al Academiei Române din 1993; (d. 2007).

  A fost unul dintre cei mai cunoscuti istorici ai culturii si vicepresedinte al Academiei Romane. 

A absolvit Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Filosofie a aceleiași universități și Institutul de Teologie Ortodoxă, București.

 Si-a luat doctoratul in filosofie in 1970. A fost profesor asociat la Facultatea de Drept din Bucuresti, la Institutul de Arte Plastice N. Grigorescu, la Facultatea de Teologie si la Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucuresti, profesor invitat la Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales din Geneva, la Institut Universitaire d’Etudes Europeenes, la Universitatea din Beirut, la Universitatea din Strasbourg si la Universitatea La Sapienza din Roma. 

 A fost membru corespondent al Societăţii sud-est europene din Munchen (1990),

Secretar general al Asociaţiei Internaţionale de studii sud-est europene (1988-1994), apoi Secretar general de onoare (din 1994); redactor al revistei “Studii şi Cercetări de Bibliologie” (1955-1960) şi al “Buletinului Asociatiei Internaţionale de Studii sud-est europene” (1963 -1968 şi 1988 – 1994).

1928: La Chişinău, în România, este inaugurat, la a 10-a aniversare a unirii Basarabiei cu România, monumentul lui Ştefan cel Mare, operă a  sculptorului  basarabean Alexandru Plămădeală.

Monumentul lui Ştefan cel Mare, Chişinău (1928)

Monumentul a fost montat pe un soclu din piatră extrasă din cariera de la Cosăuți, proiectat de E.A. Bernardazzi, arhitectul orașului Chișinău, și de inginerul G.A. Levițchi.

1936: S-a născut la București, poetul român Gheorghe Tomozei.

 A urmat cursurile Școlii de literatură „Mihai Eminescu” , avându-i colegi pe Fănuș Neagu, Nicolae Labiș si a debutat literar în anul 1953 în revista Tânărul scriitor cu poezie, iar în anul 1957 debutează cu volumul Pasărea albastră.

Gheorghe_Tomozei

 Gheorghe Tomozei

A fost redactor la revistele Cinema, Tânărul scriitor, Argeș și la Almanahul Scriitorilor, editat de Asociația Scriitorilor din București. A fost marcat toata viața de mari prietenii literare, cea pentru Nicolae Labiș și cea pentru Nichita Stănescu.

În memoria acestora a publicat volume de amintiri și albume memoriale, precum Urmele poetului Labiș în 1985.

S-a stins din viață la 31 martie 1997, în urma unui atac cerebral.

 1941: S-a născut la Târgu Jiu, regizorul român Mircea Veroiu; (d.26 decembrie 1997).

A fost profesor de sport până în 1965 când se înscrie la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică, secţia regie de film.

După succesul filmului sau Adela, încununat cu premiul cel mare acordat la Festivalul de Film de la San Remo din 1985, Veroiu pleaca în Franța, la Paris, unde se va stabili  în 1986 insa  lumea filmului francez nu îi oferă primirea sperată. După revoluția din decembrie 1989, Veroiu revine în țară.

În 1994 este numit directorul Studioului de Creație „Profilm”.

1947: A decedat la Vața de Jos, Hunedoara, preotul și publicistul român ardelean,Gheorghe Ciuhandu, fost deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și membru de onoare al Academiei Române (d.23 aprilie 1875, Roșia, Bihor).

Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu... - Complexul Muzeal Arad | Facebook

1955: A murit Daniel Danielopolu, medic, fiziolog şi farmacolog; a fondat şi condus Institutul de Fiziologie Normală şi Patologică al Academiei Române (1948-1955); a iniţiat înfiinţarea Academiei de Medicină. 

Destinul lui Daniel Danielopolu - Viața Medicală

A abordat, printre primii în lume, o concepţie nouă în descoperirea funcţiilor biologice, numită azi concepţia cibernetică, legată de prezentarea organismelor şi a funcţiilor organelor ca sisteme; membru de onoare al Academiei Române din 1938 (n. 1884).

1956: S-a născut actorul si realizatorul român de emisiuni televizate Florin Călinescu.

Apariție de senzație a băiatului lui Florin Călinescu: ”Vă mulțumim din suflet!”

 A debutat în cinematografie în 1981 în serialul TV Lumini și umbre. A colaborat des cu regizorul Nae Caranfil, care l-a distribuit în filme precum E pericoloso sporgersiAsfalt TangoFilantropica. La începutul anilor ‘90 a debutat ca prezentator radiofonic cu emisiunea Duminicile celor singuri la Pro FM, în 1996 la PRO TV a realizat emisiunea Ora șapte, bună dimineața, urmată de Chestiunea Zilei. Între 2000–2014 a fost director al Teatrului Mic, iar din 2015 este jurat al emisiunii Românii au talent la ProTV.

1975: A decedat la București, Radu Gyr (Radu Demetrescu), patriot român și luptator anticomunist, poet, dramaturg, eseist ; (n. 1905).

 

S-a nascut la  2 martie 1905   la poalele Gruiului din Câmpulung Muscel, de unde și pseudonimul literar Gyr,  prin derivație.

A fost fiul actorului  craiovean Coco Demetrescu si  membru de seamă al Miscarii Legionare, comandant legionar și șef al regiunii Oltenia, si conferențiar la Facultatea de Litere și Filosofie din București.

Radu Gyr a fost autorul textului Sfânta tinerețe legionară, imnul neoficial al Miscarii Legionare, al Imnului  lui Moța și Marin ( legionari căzuți în luptă  în 1937  în timpul  razboiului anticomunist din Spania), al Imnului muncitorilor legionari și al altor lucrări dedicate mișcării.

A debutat absolut la vârsta de 14 ani, cu poemul dramatic În munți, publicat în revista liceului „Carol I” din Craiova, al cărui elev a fost. Devenit student al Facultății de Litere și Filosofie a Universității din București, a debutat editorial în 1924 cu volumul Liniști de schituri.

A fost de mai multe ori laureat ( in  1926, 1927,1928 și 1939) – al Societatii Scriitorilor Romani, Institutului pentru Literatură și al Academiei Romane.

A fost un colaborator statornic în perioada de după debut la revista Universul literar și apoi la alte reviste literare: GândireaGândul românescSfarmă-PiatrăDecembrieVremeaRevista meaRevistă dobrogeană,RamuriAdevărul literar și artistic , Axa , Iconar etc. precum și la ziarele Cuvântul; Buna Vestire; Cuvântul studențesc.

Laureat al Premiului Adamachi al Academiei Române (vezi ziarul Observatorul).

În timpul scurtei coguvernări legionare , septembrie 1940-ianuarie 1941, Radu Gyr a fost comandant legionar și director general al teatrelor. În aceasta perioadă, o trupă de actori evrei a înființat în Bucuresti, teatrul evreiesc Barașeum, singurul teatru evreiesc din țările Europei din acea perioada tulbure  în care puterea o dețineau regimuri autoritare sau fasciste.

Existența unui teatru evreiesc în capitala unui stat fascizat a fost scoasă în evidență, pe plan internațional.

Tadu Gyr a fost detinut  în timpul  a trei dictaturi: regală, antonesciană și comunistă

După detenția din timpul dictaturii regale a lui  Carol al II-lea, unde a stat închis în lagărul de la Miercurea ciuc  alături de Mircea Eliade, Nae Ionescu, Mihail Polihroniade,și alți intelectuali din perioada interbelică, Radu Gyr a fost închis și în timpul regimului lui  Ion Antonescu. După eliberarea din detenție a fost trimis, pentru „reabilitare” în batalioanele de la Sarata.

Întors din război rănit și cu poemele în raniță, Radu Gyr a publicat în 1942 (la editura Gorjan) volumul inedit Poeme de războiu (carte cenzurată).
În  1945, regimul comunist l-a încadrat în „lotul ziariștilor”, iar justiția aservită regimului comunist l-a condamnat la 12 ani de detenție politică.

Ultimul cuvânt al poetului în fața Tribunalului Poporului (procesul din 1945)

„Domnule Președinte, domnilor judecători ai poporului,Eu am avut o credință. Și am iubit-o. Dacă aș spune altfel, dacă aș tăgădui-o, dumneavoastră toți ar trebui să mă scuipați în obraz.

Indiferent dacă această credință a mea apare, astăzi, bună sau rea, întemeiată sau greșită, ea a fost pentru mine o credință adevărată. I-am dăruit sufletul meu, i-am închinat fruntea mea. Cu atât mai intens sufăr azi, când o văd însângerată de moarte”.

  A decedat la 29 aprilie 1975 la Bucuresti. .

Condamnat la moarte pentru o poezie…

A revenit acasă în  1956, dar, după doi ani, a fost arestat din nou și condamnat la moarte pentru poezia-manifest Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane, considerată de autorități drept mijloc de instigare la luptă împotriva regimului comunist.

Pedeapsa cu moartea i se comuta la 25 de ani de muncă silnică (dar nu află aceasta decât cu 11 luni după modificarea sentinței), poetul executând 6 ani de detenție, până la amnistia generală din 1964.

În închisoarea din Aiud, Radu Gyr a fost supus unui regim de detenție deosebit de aspru.

Doi ani din pedeapsă i-a executat purtând lanțuri grele la picioare.

Când s-a îmbolnăvit grav, autoritățile i-au refuzat acordarea de asistență medicală.

O mare parte din detenția de la inchisoarea Aiud și-a petrecut-o în celula nr. 281.

1990: S-a nascut la Buzău, cântăreața română de muzica pop Lucia Dumitrescu.

Lucia Dumitrescu | Vocea Romaniei | ProTv

A primit numeroase distinctii la festivaluri de muzica usoara : Festivalul Național ”Mamaia 2010” – Premiul I la secțiunea creație, cu piesa „La umbra ta”, compusă de Robert Anghelescu și Dragoș Dincă (Proconsul)

 A participat la Selecția Națională «EUROVISION» cu piesa «See you in Heaven, Michael», compozitor Mircea Romcescu.

In 2007 la  Festivalul Național Mamaia 2007, a castigat TROFEUL FESTIVALULUI si  Premiul de excelență Radio România pentru interpretare.

2014: A murit la Ierusalim, Reuven Feuerstein, medic şi pedagog israelian de originar din România;  (n. 21 august 1921, la Botoșani).

Partizan al teoriei că inteligenţa poate fi învăţată, este autorul teoriei modificabilităţii cognitive structurale şi al teoriei experienţei mediate de învăţare.

Reuven Feuerstein

Reuven Feuerstein a studiat psihologia la Universitatea din Geneva cu Jean Piaget, Barbel Inhelder și André Rey și a fost coleg cu Lev Vygotsky. A asistat la cursuri ale lui Carl Gustav Jung, Karl Jaspers și Leopold Szondi.

 A fost profesor la Universitatea Bar Ilan din Ramat Gan și la Universitatea Vanderbilt.

A elaborat  program compact, extins pe o durată de 3 ani și destinat elevilor de peste vârsta de 9 ani, program devenit cunoscut sub numele de Feuerstein Instrumental Enrichment (FIE), care l-a condus la concepția fundamentală că inteligența este plastică și nu fixă și că, prin urmare, poate fi învățată (modificabilitatea cognitivă structurală).

 Feuerstein a dezvoltat o versiune de bază a FEI care poate fi folosită, printre altele, pentru adolescenții cu handicap intelectual sever.

În statul american Alaska, în Japonia, Marea Britanie, Italia etc. se derulează în prezent proiecte, care investighează efectele utilizării FEI la copiii cu vârste mici, în scopul de a preveni o categorizare pripită a acestora ca „având dificultăți de învățare” sau „handicap intelectual”.

2015: A încetat din viață istoricul și criticul literar român, Ovidiu Drimba, fost profesor la universitățile din Cluj și București  (n.2 septembrie 1919, Margine–Abram, Bihor ).

OVIDIU DRIMBA DUPĂ “SARUTUL LUI DUMNEZEU” – Ziarul Gandacul de Colorado

În anul 1948, a obţinut licenţa în filosofie şi doctoratul, cu teza „Primele influenţe ale simbolismului francez asupra poeziei romane”.

Va avea trei mentori spirituali recunoscuţi – Lucian Blaga, Tudor Vianu şi D. Popovici – care vor influenţa în mod hotărâtor formaţia istoricului literar.

În anii 1948 şi 1949, este asistent al lui Lucian Blaga – căruia i-a luat apararea, în perioada comunistă, atunci când cand poetul şi filosoful era frecvent atacat şi denigrat – , iar după ce predă câţiva ani literatura universală şi comparată la Facultatea de Filologie şi Istorie din Cluj, se transferă, în anul 1955, la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”din Bucureşti, ca profesor titular la Catedra de literatură universală, al cărei şef va deveni între anii 1962-1968.

În 1956, publică lucrarea „Însemnări despre teatrul lui Ibsen”, o exegeză a dramaturgiei scriitorului scandinav din punct de vedere al esteticii materialiste.

În acest timp, între anii 1962 şi 1968, conferenţiază şi la Universitate, la catedra condusă de Tudor Vianu.

Între anii 1968 – 1979, este detaşat în Italia ca şef al Catedrei de limbă şi literatură română de la Universitatea din Torino, predând şi la Universitatea Catolică din Milano.

Este şi autorul a patru remarcabile monografii: „Leonardo da Vinci” (1957), „Ovidiu, poetul Romei şi al Tomisului” (1960),  „Rabelais” (1963) şi „Federico Garcia Lorca. Rapsodul” (1981).

Între anii 1984-1995, Ovidiu Drimba şi-a concentrat eforturile exclusiv în elaborarea unei noi lucrări monumentale,  „Istoria culturii şi civilizaţiei”, volumele I-IV, prima de acest gen de la noi, o lucrare destinată să ofere informaţii esenţiale privind apariţia şi evoluţia marilor civilizaţii, evidenţiind specificul fiecăreia şi principalele influenţe pe care le-a primit sau le-a exercitat, acoperind evoluţia umanităţii de la epocile preistorice până la Renaştere inclusiv.

Drimba a şi tradus din literaturile franceză, italiană, spaniolă şi suedeză – printre aceste volume aflându-se „Cuceritorul”, de Elsa Triolet, apărut la Veritas în anul 1946, „Esteiros” – Pereira Gomes, Editura Tineretului, 1956 şi „Mathias Sandorf” – Jules Verne, Editura Tineretului, 1959 , a participat la numeroase colocvii, congrese şi a organizat expoziţii.

A colaborat cu publicaţii precum „Revista Fundaţiilor Regale”, „Revista de filologie romanică şi germană”, „Viaţa Românească” sau „Scrisul bănăţean”.

2015: A încetat din viață în Statele Unite la Rives Junction, Michigan, arhimandritul român basarabean Roman Braga; (n.2 aprilie 1922, Condrița, Lăpușna, Basarabia/Moldova).

A fost un mare duhovnic al neamului românesc și deținut politic în timpul regimului ateu comunist.

2019: A decedat în urma unui accident rutier,la Năvodari- Săcele, Constanța,creatorul de modă român Răzvan Ciobanu; a colaborat cu branduri cunoscute ca LoweArmand BasiWestwood și o divizie Zara; (n.București, 28 ianuarie 1976).

2020: A încetat din viață jurnalistul și revoluționarul român Romulus Cristea; (n. 1967). A murit în urma unui infarct miocardic la vârsta de 52 de ani.

ROMULUS CRISTEA — LiveJournal

A petrecut cea mai mare parte a activității sale de jurnalist ca redactor la ziarul România liberă.

A participat la Revoluția Română din 1989 și este cunoscut pentru un număr de cărți publicate despre acest eveniment, despre manifestațiile din Piața Universității și despre mineriade.
 

Calendar Creştin Ortodox

Joia din Saptamana Patimilor (Denia celor 12 Evanghelii); Sfinţii Nouă Mucenici din Cizic

Denia celor 12 Evanghelii si scoaterea Sfintei Cruci

Joia din Saptamana Patimilor (Denia celor 12 Evanghelii)

Joia din Saptamana Patimilor este cunoscuta ca fiind ziua in care se citesc cele 12 Evanghelii și se scoate Sfanta Cruce în naosul bisericii. Aducerea Sfintei Cruci din Sfantul Altar si asezarea ei in mijlocul bisericii are loc dupa citirea Evangheliei a V a, atunci când preotul spune: „Astăzi S-a spânzurat pe lemn Cel Ce a intins pământul pe ape”.

Sâanta Cruce rămâne in mijlocul bisericii pâna vineri, cand este readusa în Sfântul Altar.

La Ierusalim, incepand cu orele 16.00, se face o procesiune cu Sfânta Cruce. Procesiunea incepe de la Pretoriu si se termina la Sfantul Mormant. Credinciosii strabat drumul pe care Mantuitorul a purtat Crucea Rastignirii.

Joia Patimilor este si ziua in care are loc sfintirea Sfantului si Marelui Mir, materia sfintita care se foloseste la Taina Mirungerii, sfintirea bisericilor, sfintirea altarelor, a antimiselor si pentru reprimirea in Ortodoxie a celor cazuti de la dreapta credinta. Mentionam ca sfintirea Sfantului si Marelui Mir nu se savarseste in Joia Patimilor fiecarui an, ci doar atunci cand se constata ca nu mai exista Mir pentru un an de zile.

In Joia din Saptamana Sfintelor Patimi praznuim spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, Cina cea de Taina in cadrul careia Mantuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugaciunea arhiereasca si inceputul Patimilor prin vanzarea Domnului.

Sfinţii Nouă Mucenici din Cizic

Sfintii Noua Mucenici din Cizic

Sfinții Nouă Mucenici din Cizic au luat cununa muceniciei în secolul al treilea, în timpul persecuţiilor împotriva creştinilor.

Numele Sfintilor Noua Mucenici sunt: Teognid, Ruf, Antipatru, Teostih, Artema, Magn, Teodot, Tavmasie si Filimon. Acestia, desi aveau origini diferite, s-au intalnit in cetatea Cizic, unde au propovaduit credinta crestina.

Fiind prinsi de catre autorităţi, pentru că au refuzat să se lepede de credinţa în Hristos,  au fost supuşi la numeroase chinuri şi, intr-un final, ucişi prin taierea capului.

Pe locul in care acesti mucenici au primit martiriul, a fost ridicata o biserica, în vremea domniei imparatului Constantin cel Mare, în care au fost așezate sfintele lor moaște.

Tradiţia a consemnat numeroase minuni petrecute la racla cu moaştele acestor sfinţi.

CITIȚI ȘI: 

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/04/29/o-istorie-a-zilei-de-29-aprilie-video/

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 3. ro.wikipedia.org.
 4. mediafax.ro;
 5. Istoria md.
 6. worldwideromania.com;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro
 8. rador.ro/ calendarul-evenimentelor
 9. Cinemagia.ro.
Publicitate

29/04/2021 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

O ISTORIE A ZILEI DE 29 APRILIE. VIDEO

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 29 aprilie, istoricul zilei     

 

 

 

 

1091: În bătălia de la Levounion, armata bizantină condusă de împăratul Alexie I i-a  învins pe invadatorii pecenegi.   

 

1386: În bătălia de la raul Vihra, oastea cnezatului  Smolensk a fost infrântă de trupele Marelui Ducat al Lituaniei.

Smolenskul  a devenit vasal al Lituaniei.   

 

 1459: Încep represaliile domnitorului Vlad Ţepeş împotriva negustorilor saşi din Muntenia, care nu respectau poruncile sale.

 

 

 

 

https://i0.wp.com/www.donlinke.com/images/Vlad/vlad_tepes_big-x01.jpg  

 

 

 

 

Se pare că sașii din Brașov  complotau, mai pe față, mai pe ascuns, să-l alunge de la domnie.

Cronicile timpului spun ca Țepeș a strâns în ziua de Paște a anului 1459 câteva sute de negustori brașoveni (sau aflați în trecere).

43 au fost trași în țeapă, iar Țepeș a luat micul dejun printre țepele în care agonizau cei osândiți.

Alți 300 ar fi fost arși de vii., dupa care oştile muntene năvălesc in Transilvania, atacând ţinutul Sibiului, apoi al Barsei, prăpădind şi arzînd numeroase sate. 

 

1483: Insula Gran Canaria din arhipelagul Insulelor Canare,  este cucerită  de regatul Castiliei, pe tronul căruia se afla regina  Isabela I, după o campanie care a durat 5 ani si dupa peste un secol de  incursiuni şi tentative de cucerire europene (franceză, portugheză s.a).

Arhipeleagul este situat la Oceanul Atlantic la  aproximativ 150 km  în largul coastei de nord-vest a Africii şi aproximativ 1350 km  de  tarmurile  Europei si va juca un rol important în expansiunea maritimă a Spaniei.

 

 

 

Tenerife - Insula Primaverii Vesnice

 

 

 

 

 

 

 Gran Canaria era locuită de Canari (Guanches), o populaţie dispărută în prezent. Ei numeau insula Tamarán, sau „Ţara celor viteji”.

Aceasta are o suprafață de 1.560,1 km², fiind ca mărime a treia insulă din arhipelag (după Tenerife și Fuerteventura).

 1624: Cardinalul Richelieu a devenit ministru al regelui Ludovic al XIII-lea al Franţei.

 

My Photos by

 

Cardinalul Richelieu (1585 – 1642)

 

1661: Insula Taiwan este ocupată de China în timpul dinastiei Ming.

 

1727: S-a născut Jean Georges Noverre, un coregraf precursor al dansului modern; (m. 19 oct 1810).

 

 

 

1818: S-a născut Țarul Alexandru al II-lea  al Rusiei între 1855  și 1881; (d. 1881).

 

 

 

 1818 : La Chişinău, în Basarabia ţaristă, ţarul Alexandru I sancţionează un nou regulament de administrare a Basarabiei – Aşezămîntul obrazovaniei oblastiei Basarabiei.(Aşezămîntul constituirii regiunii Basarabia).

 

 

Alexandru I, împărat al Imperiului Rus 1801-1825

Alexandru I,ţar al Imperiului Rus 1801-1825

 

 

Legea organică pentru administrarea provinciei Basarabia (o veritabilă constituţie) a fost elaborată în limbile română şi rusă.

Conform acestei legi se menţineau vechile drepturi ale tuturor claselor sociale. Boierii, pe lîngă vechele privilegii, primeau drepturile şi avantajele nobilimii ruseşti.

Judecata civilă se făcea în limba română, iar cea penală în limba rusă şi în română. Jalbele catre  guvernatori se puteau face în română şi în greacă.
Partea nefasta a Legii a constat in înlesnirea colonizării Basarabiei, care s-a observat mai ales pe teritoriile mai puţin populate de băştinaşi, precum era Bugeacul (Basarabia istorică).
Paralel cu coloniştii alogeni, adusi din strafundurile imperiului, au fost aşezaţi în Basarabia şi militarii în retragere împreună cu familiile lor, acestia fiind scutiţi pe viaţă de plata datoriilor către stat.

 

 

 

 

  1854: S-a născut savantul şi matematicianul francez Henri Jules Poincaré.

A fost primul care a studiat principiul relativităţii. (m. 17 iulie 1912).

 

 

  1863: S-a nascut William Randolph Hearst, magnat al presei din SUA; (d.14 august 1951).

 

1868: S-a înființat Filarmonica Română, care poartă astazi numele marelui compozitor roman lui George Enescu. Filarmonica din Bucureşti a fost fondată în 1868 din iniţiativa unui grup de muzicieni, în frunte cu Alexandru Flechtenmacher şi Eduard Wachmann (după alte două tentative, în 1833 şi în 1865).
Actul de constituire este datat 29 aprilie 1868, cînd Societatea Filarmonică Română a susţinut primul său concert, prezentând capodopere din creaţia clasică şi romantică. În luna februarie a anului 1888, a fost inaugurat Ateneul Român, devenit de atunci simbol al culturii naţionale.

 

 

1877: Adunarea Deputaţilor din România adoptă o moţiune prin care declara rupte legaturile cu Imperiul Otoman. În cadrul sesiunii Adunării Deputaților din 29 aprilie și a Senatului de a doua zi, Parlamentul României declara rupte legăturile diplomatice cu Imperiul Otoman și recunoștea existența stării de război dintre cele două state, conflagraţie care ulterior va purta numele Războiul pentru Independenţa României.
Moţiunea a fost votată cu 58 voturi pentru, 29 contra şi 5 abţineri.

 

1879: (16/29 aprilie) – S-a nascut in comuna  Didesti, jud. Teleorman, Gala GALACTION; ( d. 8 martie 1961, Bucuresti).

 

 

Gala Galaction, scriitor, preot ortodox, profesor de teologie de origine aromână

Gala Galaction, scriitor, preot ortodox, profesor de teologie de origine aromână

 

Gala Galaction (pseudonimul literar al lui Grigore Pișculescu), a fost un scriitor, preot ortodox, profesor de teologie român de origine aromână, traducător al Bibliei în limba română.

 

 

1882: Inventatorul german Ernst Werner von Siemens (1816-1892), pune în funcțiune la Berlin mașina Elektromote , primul troleibuz.

 

 

  1899: S-a născut muzicianul american Duke Ellington (Edward Kennedy); (d. 1974).

 

 

 

 

1901: S-a născut împăratul Japoniei, Hirohito.

 

 

 

Aide's Diary Suggests Hirohito Agonized Over His War ...

 

  Hirohito ( d. 7 ianuarie 1989), cunoscut și ca Împăratul Shōwa, a fost cel de-al 124-lea împărat al Japoniei, conducătorul care s-a menținut cel mai mult pe tronul țării sale (62 de ani de domnie).
Shōwa reprezintă totodată și numele erei în care a domnit, ea fiind cea mai mare domnie a unui împărat din Japonia.
A fost primul monarh al Tronului crizantemelor, care, în 1946, după înfrîngerea țării sale în cel de-Al Doilea Război Mondial, a fost silit să renunțe la dreptul divin. Sub conducerea sa, Japonia și-a câștigat statutul de mare putere asiatică.

 

 

1902: Regele Carol I al României a instituit calitatea de «veteran de razboi», care avea in vedere atunci pe cei care luptaseră în Războiul de Independenţă din 1877 – 1878.

Calitatea de veteran de război s-a perpetuat, prin hotărârea Guvernului Romaniei, care a declarat in anul 2008 ziua de 29 Aprilie «Zi naţională a Veteranilor de Război», prilej de omagiere a foştilor combatanţi, supravieţuitori ai celui de al Doilea Război Mondial, încă în viaţă, toţi în vârstă de peste 80 de ani, dar şi a camarazilor trecuţi, între timp, în eternitate.
Glorie eterna eroilor neamului nostru !

 

 

1918: La Iaşi in România, s-a stins din viaţă Barbu Ştefănescu Delavrancea, scriitor, orator şi avocat român, membru al Academiei Române şi primar al Capitalei; (n. 11 aprilie 1858, București).

 

 

Barbu Ștefănescu Delavrancea, scriitor, orator şi avocat român

Barbu Ștefănescu Delavrancea, scriitor, orator şi avocat român

 

 

 

Este tatăl pianistei și scriitoarei Cella Delavrancea, precum și al arhitectei Henrieta (Riri) Delavrancea, una dintre primele femei-arhitect din România.
Scriitorul îşi va semna operele cu varianta definitivă Barbu Delavrancea (ortografiată la început ”de la Vrancea”, după acel ținut de mare originalitate etno-culturală, de care scriitorul se simţea foarte legat sufleteşte).
În perioada 1880 – 1882, Barbu Ștefănescu publică în România liberă foiletoanele intitutale Zig-Zag, semnînd cu pseudonimul Argus.
De acum datează și debutul propriu-zis al scriitorului ca nuvelist, cu Sultănică(România liberă, 9 – 15 martie, 1883), semnată Argus.

 

 

 

 

1928: La Chişinău, România, este inaugurat monumentul lui Ştefan cel Mare al sculptorului român Alexandru Plămădeală.

 

https://cersipamantromanesc.files.wordpress.com/2013/04/eab36-aszxcs.jpg

1936: S-a născut poetul român Gheorghe Tomozei; (d. 1997).

 

 Gheorghe Tomozei

 

 

 1941: S-a născut regizorul român Mircea Veroiu; (d. 1997).

 

1945: Lagărul de concentrare nazist de la Dachau a fost eliberat de trupele americane.

 

 

1945: Armata germană din Italia se predă necondiţionat aliaţilor anglo-americani.

 

1945: Al Doilea Război Mondial. Dictatorul german Adolf Hitler se căsătorește cu Eva Braun în buncărul sau din Berlin și îl desemnează amiralul Karl Dönitz ca succesor al său.

Atât Hitler cat și Eva Braun se vor sinucide în ziua următoare.

1946: Tribunalul Militar Internațional pentru Extremul Orient ii condamnă pe fostul prim-ministru al Japoniei Hideki Tojo și alti 28 foști lideri japonezi, pentru crime de război.

1954: S-a nascut Jerry Seinfeld, cunoscut actor de comedie american.

 

Jerry Seinfeld (Comedian) - On This Day

 

1956: S-a născut actorul si realizatorul român de emisiuni televizate Florin Călinescu.

 

 

 

Ea a fost soţia lui Florin Călinescu! De ce a murit Anmary, marea ...

 

1975: A decedat Radu Gyr (Radu Demetrescu), patriot roman si luptator anticomunist, poet, dramaturg , eseist ; (n. 1905).

 

1980: A decedat in California, la Bel Air, celebrul regizor american de origine britanica Alfred Hitchcock (nascut la 13 august 1899 la Londra).

În 1968 a primit un Oscar onorific, Premiul în Memoria lui Irving Thalberg pentru intreaga sa cariera in cadrul ceremoniei Premiilor Academiei.

 

 

Alfred Hitchcock - poza 3

 

Cu toate că nu a câştigat nici un premiu Oscar, întodeauna a fost și va fi considerat maestrul filmelor de suspans.

În 1979, American Film Institute i-a decernatpremiul pentru munca sa. În același an, Regina Angliei îi va decerna  titlul de Sir.

 

1990: S-a născut la Buzău, cântăreața română de muzica pop Lucia Dumitrescu.

Lucia Dumitrescu | Vocea Romaniei | ProTv

 

 

 

A primit numeroase distincţii la festivaluri de muzică uşoară : Festivalul Național ”Mamaia 2010” – Premiul I la secțiunea creație, cu piesa „La umbra ta”, compusă de Robert Anghelescu și Dragoș Dincă (Proconsul)

 A participat la Selecția Națională «EUROVISION» cu piesa «See you in Heaven, Michael», compozitor Mircea Romcescu.

In 2007 la Festivalul Național Mamaia 2007, a castigat TROFEUL FESTIVALULUI si  Premiul de excelență Radio România pentru interpretare.

 

 

1997: A intrat în vigoare Convenția cu privire la interzicerea elaborării, producerii, depozitării și utilizării armamentului chimic și lichidarea acestuia, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993.

 

 

 

2011: William, prinţul moştenitor al tronului Marii Britanii, s-a căsatorit cu Kate Middleton.

 

 

 

Prinţul William şi Kate Middleton şi-au unit destinele. Vezi cele ...

 

A fost prima nuntă princiară din acest secol.

 

 

29 aprilie:

– În Israel este Ziua dedicată Șhoah, comemorarea revoltei evreilor din ghetoul din Varșovia ocupata de nazisti).

– În Japonia este „Midori no Hi”, Ziua verde (aniversarea nașterii împăratului Showa Hirohito).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calendar Creştin Ortodox

Sfinţii Nouă Mucenici din Cizic

Sfintii Noua Mucenici din Cizic

 

 

Sfintii Nouă Mucenici din Cizic au luat cununa muceniciei în secolul al treilea, în timpul persecuţiilor impotriva creştinilor.

Numele Sfintilor Noua Mucenici sunt: Teognid, Ruf, Antipatru, Teostih, Artema, Magn, Teodot, Tavmasie si Filimon. Acestia, desi aveau origini diferite, s-au intalnit in cetatea Cizic, unde au propovaduit credinta crestina.

Fiind prinsi de catre autorităţi, pentru că au refuzat să se lepede de credinţa în Hristos,  au fost supuşi la numeroase chinuri şi, intr-un final, ucişi prin taierea capului.

Pe locul in care acesti mucenici au primit martiriul, a fost ridicata o biserica, în vremea domniei imparatului Constantin cel Mare, in care au fost asezate sfintele lor moaste.

Tradiţia a consemnat numeroase minuni petrecute la racla cu moaştele acestor sfinţi.

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2. Crestin Ortodox.ro

 3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric.

 4. Istoria md.

 5. Wikipedia. ro

 6. Rador.ro

 

 

 

 

 

 

 

 VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

 

29/04/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , , | 2 comentarii

O ISTORIE A ZILEI DE 26 APRILIE. VIDEO

 

 

 

 

 

26 aprilie, istoricul zilei

 

 

 

 

 

 

 121: S-a născut împăratul roman Marcus Aurelius;  (d.17 martie 180).

 

 

 

 

 

Emperor Marcus Aurelius (161-180 CE, Ephesus)

 

Marcus Aurelius a făcut parte din dinastia Antoninilor.

 

Născut Marcus Annius Verus sau Marcus Catilius Severus, a luat mai târziu, după ce a fost adoptat de împăratul Antoninus Pius, numele de Marcus Aelius Aurelius Verus.

După ce Antoninus Pius a devenit el însuși împărat, l-a căsătorit pe Marc Aureliu din motive dinastice cu fiica sa, Annia Galeria (sau Faustina minoris) în anul 145 și în anul următor l-a asociat la conducerea imperiului.

  Marc Aureliu devine  împărat  in anul 161, domnind  între anii 161 – 180 d.I.Chr.

Ca împărat s-a numit Marcus Aurelius Antoninus Augustus.A preluat  conducerea imperiului roman în vremuri dificile, trebuind să facă față unor amnenințări din diferite direcții.

După ce reușește să înăbușe în zona apuseană a imperiului revoltele unor triburi germanice și britanice, este confruntat în anul 165 cu invazia parților in provinciile orientale ale imperiului.

Romanii resping atacurile parților, ocupându-le și două orașe importante, Seleucia și Ctesifona.

In anul 177, Marcus Aurelius îl asociază pe Commodus la conducerea imperiului. În același an pleaca  în provinciile dunărene, pentru a reprima noi revolte ale triburilor germanice.

În anul 180, moare în urma unei boli infecțioase în orașul Vindobona (azi Viena).

În politica internă, Marc Aureliu a condus afacerile imperiului în strânsă colaborare cu Senatul și a inițiat o serie de reforme în problemele administrative și de drept, a construit școli, spitale și orfelinate.

Domnia lui Marc Aureliu a fost marcată de aspre persecuții ale creștinilor, cum a fost cea din 177 la Lugdunum (azi Lyon).

  Încă din tinerețe, Marc Aureliu a primit o educație solidă în retorica greacă și latină prin instructorii săi, Herodes Atticus și Marcus Cornelius Fronto.

Cu acesta din urmă a întreținut o bogată corespondență, în parte păstrată până azi.

Formația sa filosofică a fost marcată de doctrina stoică, reprezentată de Epictet, Apollonius din Calcedonia și Sextus din Cheroneia.

Singura sa lucrare a fost redactată în limba greacă, Ta eis heauton („Către mine însumi”), tradusă mai târziu în limba latină cu titlul Meditationes („Meditații”), în 12 cărți.

 

 

 

757: S-a născut în Cordoba emirul Hisham I sau Hisham Al-Reda (al doilea emir Umayyad  din Cordoba, care a domnit intre  anii 788-796).

În timpul domniei sale s-a confruntat cu pătrunderea forţelor carolingiene de-a lungul Pirineilor în 793, fapt care l-a determinat să porneasca un jihad (razboi sfant) împotriva  francilor creştini. Trupele sale nu au reuşit însă să cucerească Girona și Narbonne. 

Generalul umayyad Abd-al-Malik ibn Abd-al-Wahid ibn Mughith a fost mai norocos la Carcassonne.

Cu toate acestea, în mod surprinzător expediția nu a avansat mai adânc în teritoriul carolingian, dar a luat  o prada bogată şi numeroşi sclavi, care au servit  la extinderea Marii Moschei din Cordoba  și la construirea  mai multor moschei.

 

 

 

 

757: A decedat Papa Ştefan al II-lea. A condus biserica Romei de la 26 martie 752, până la moartea sa, succedând pe tronul pontifical papei Zaharia .

 

 

Pope Stephen II (715-757) - Find A Grave Memorial

Foto: Papa Ştefan al II-lea (n.715  – m.757)

 

 

 

 

1192: A decedat împăratul japonez Go-Shirakawa (Go-Shirakawa-Tenno) (18  octombrie 1127 – 26 aprilie 1192).

Numele său era  Masahito şi s-a retras de pe tron la data de 5 septembrie 1158.

 

 

 

Emperor Go-Shirakawa: Emperor of Japan (1127-1192) - Biography and ...

 

 

 

A  fost al 77- lea împărat al Japoniei, în conformitate cu ordinea tradițională de succesiune şi a domnit din 1155, până în anul 1158.

Numele cu care a rămas postum în istorie este Shirakawa Go (urmaşul)sau Shirakawa al II-lea în memoria împăratului Shirakawa, înaintaşul său.

 

 

 

 

1336: Francesco Petrarca (20 iulie 1304 – 19 iulie 1374), a urcat pe muntele  Ventoux (1.912 m), un munte situat in regiunea Provența din sudul Franței, supranumit  „Uriașul de Provence”.

Petrarca a  fost un savant și poet italian renascentist si unul dintre cei  mai vechi umanisti, fiind  numit adesea „parintle  umanismului”.

În secolul al 16-lea, Pietro Bembo a creat modelul modern de limba italiană bazat pe lucrările lui Petrarca, precum și pe cele ale Giovanni Boccaccio, și Dante Alighieri, aprobat ulterior ca model pentru stilul italian de Accademia della Crusca.

 

 

 

 

 

 

 Sonetele lui  Petrarca au fost admirate și imitate în toată Europa în timpul Renașterii și au devenit un model pentru poezia lirică.

Petrarca a strabatut  Europa,a servit ca ambasador și a fost numit „primul turist”, pentru că a călătorit doar pentru plăcere.  Acesta a fost si  motivul pentru care a urcat pe muntele  Ventoux.

 In 1345 a descoperit personal o colecție de scrisori ale lui Cicero a caror existenta era pana atunci necunoscuta

.

 

 

 

 

1462: Începe marea campanie militară a sultanului Mehmed II-lea împotriva domnului Vlad Ţepeş al Munteniei.

Turcii il înlocuiesc pe Vlad Ţepeş cu fratele său Radu, zis cel Frumos.

  

 

 

 

 

 1564:  Genialul dramaturg  englez William Shakespeare a fost botezat in Stratford-upon – Avon, Warwickshire, Anglia (data nașterii sale este necunoscuta).

 

 

 

 

 

 

 

William Shakespeare (26 aprilie 1564 (botezat) – 23 aprilie 1616).

 

 

 

 

 

 

1575: S-a născut Maria de Medici, regină a Franţei, a doua soţie a lui Henric al IV-lea; (d.1642).

 

 

 

 

Foto: BRONZINO, Agnolo, portretul Mariei de Medici

 

Maria de Medici (d. 3 iulie 1642) a fost regină a Franței sub numele de Marie de Médicis. După asasinarea soțului său în 1610, a devenit  regentă pentru fiul său, viitorul rege Ludovic al XIII-lea.

 

 

 

 

1711: S-a născut filosoful englez David Hume (7 mai s.n) ; (d.25 august 1776).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fost un filozof, istoric și economist scoțian, adept al empirismului si  unul dintre reprezentanții cei mai de seamă ai Iluminismului scoțian.

A fost un critic al dogmatismului metafizic și religios.Contemporan cu Immanuel Kant, a respins și a ridiculizat valoarea ideilor abstracte, a ideilor ce nu vin din realitate, din experiență.

Ideile lui Hume au avut o mare influență asupra multor gânditori si savanti,printre care si Albert Einstein care spunea că a fost inspirat de Hume la formularea teoriei relativității.

 

 

 

 

1775: În urma convenţiei ilegale încheiate între Imperiul Otoman şi Austria, ţinutul Bucovina, parte a teritoriului Principatului Moldova, a intrat în componenţa Imperiului Habsburgic.

 

 

 

 

1792: Tânărul ofiţer francez Claude  Rouget de Lisle a lansat la Strasbourg, în noaptea de 25 spre 26 aprilie cântecul „Chant de guerre de l’armée du Rhin” (Cântecul de război al armatei de pe Rin), cunoscut şi devenit celebru sub numele de” La Marseillaise”, devenit imnul naţional al Republicii Franceze.

 

 

 

 

 

 

În timpul Revoluţiei franceze a fost mutat la garnizoana din Strasbourg, unde  l-a cunoscut pe primarul oraşului, Philippe-Frédéric de Dietrich (se pare că în cadrul unei loji masonice).

La cererea acestuia a compus mai multe cântece patriotice, printre care  Chant de guerre pour l’armée du Rhin („Cântecul de război al armatei de pe Rin”), pe care l-a cântat pentru prima oară la 25 / 26 aprilie 1792, în cadrul unui banchet dat de primarul Philippe-Frédéric de Dietrich în onoarea voluntarilor „armatei de pe Rin” care se mobilizaseră după declararea războiului cu Austria. Acest cântec va deveni mai târziu, la 14 iulie 1795, imnul naţional al Franţei, cunoscut sub numele La Marseillaise.

A fost destituit din funcţie, de către liderul revolutionar  Lazare Carnot, pentru că protestase împotriva arestării regelui Ludovic al XVI-lea în urma insurecţiei de la 10 august.

Deoarece îşi manifestase făţiş simpatiile promonarhiste, a fost întemniţat în timpul terorii iacobine, dar a scăpat de ghilotinare.

În 1795 a fost înrolat din nou în armata revoluţionară fiind trimis la Brest sub comanda generalului Hoche. A luat parte la luptele împotriva insurgenţilor contrarevoluţionari (şuani) din Bretania.

A demisionat din armată în 1796, revenind la Lons-le-Saunier, unde a trăit în condiţii modeste. S-a manifestat ostil faţă de instaurarea imperiului, îndrăznind să-i scrie lui Napoleon: „Bonaparte, vous vous perdez, et ce qu’il y a de pire, vous perdez la France avec vous !” („Bonaparte, vei pierde şi, ceea ce este mai rău, va pierde şi Franţa odată cu tine!”).

 

VIDEO: AICI

 

 

 

 

1798 : S-a născut Eugene Delacroix, pictor, desenator, gravor şi litograf francez  (26 aprilie 1798 – 13 august 1863).

 

 

 


  Eugene Delacroix

 

 

A realizat compoziţii care reflectă evenimente dramatice, tablouri cu subiect oriental, portrete, naturi moarte, scene de vânătoare şi peisaje.

 

 

 

 

 

1828: Începe Războiul ruso-turc  care se va încheia in 1829 cu Pacea de la Adrianopol; (14 aprilie s.v.).

 

 

 

Nikolae I, împărat rus (1825-1855)Mahmud II-lea, sultan turc (1808-1839)

 

Foto:

Stânga –   Împăratul rus Nikolai I (1825-1855)

Dreapta – Sultanul turc Mahmud II-lea (1808-1839)

 

 

Cauzele războiului  au fost legate de situaţia creată în sud-estul Europei după declanşarea luptei de eliberare naţională a  poporului grec.

În primăvara 1825, revoluţia greacă, a fost reprimată sîngeros prin intervenţia paşei de Egipt, Ali Paşa, eveniment care determină la 1827, Rusia, Franţa şi Anglia să atace şi distrugă flota turco-egipteană în timpul bătăliei de la Navarin.

Intervenţia militară a Rusiei, va încălca Convenţia de la Akkerman, ceea ce i-a determinat pe turci să rupă  relaţiile diplomatice cu Rusia, ceea ce va servi Rusiei drept  pretext pentru începerea Războiului antiotoman din 1828-1829. 

Trupele Rusiei ţariste au trecut Prutul şi în cîteva zile au ocupat principatele române Moldova şi Valahia.

În locul domnilor celor două principate, care se refugiaseră, se instituie o administraţie militară rusă, în frunte cu contele Pahlen, numit preşedinte deplin împuternicit al adunărilor (divanurilor Moldovei şi Valahiei).

Rusia va repurta victorie după victorie, în sprijinul ei venind şi trupe de voluntari români conduse de I. Solomon şi Gh. Magheru, voluntari bulgari, sîrbi, greci, etc.

Pacea de la Adrianopol din 14 septembrie 1829, stil nou (2 septembrie 1829, stil vechi), pune capăt războiului, Turcia fiind  nevoită să ceară pace, înainte de a fi pe deplin distrusă.

În urma războiului, principatului Valahia i se restituie vechile cetăţi din stînga Dunării (Turnu, Giurgiu şi Brăila si  ambele principate româneşti îşi recapătă autonomia administrativă şi domniile pămîntene, libertatea comerţului pentru toate produsele sale (este desfiinţat monopolul turcesc asupra comerţului lor), scutirea de obligaţii pentru aprovizionarea cu produse a Constantinopolului şi cetăţilor de la Dunăre, limitarea obligaţiilor la plata tributului, dreptul de a înfiinţa armată pentru ordinea internă (miliţii) precum şi înfiinţarea cordoanelor sanitare la hotar.

Administraţia rusă urma să ramana  în principatele româneşti, pană la plata totală de către Turcia a uriaşelor despăgubiri de război în valoare de 11 500 000 ducaţi.

 

 

 

 

 

1865: O unitate de  cavalerie a armatei Statelor Unite, îl impuşcă mortal pe  asasinul  preşedintelui american Abraham Lincoln, John Wilkes Booth, care încerca sa scape de urmăritori în Virginia.

 

 

 

 

 

1877: Răspunzînd bombardamentului turc asupra Brăilei, Calafatului, Bechetului, Olteniţei şi Călăraşilor, în timpul Războiului ruso- romano-turc din  1877-1878, artileria română bombardează la rândul ei fortificatiile Vidinului, de pe malul bulgărescal Dunării.

 

 

 

 

 

 

1900: S-a născut Charles Richter, fizician şi seismolog american (26 apr. 1900 – 30 sept. 1985).

 

 

 

 

 

 

 

 

În 1935 a inventat scara care-i poartă numele  prin care măsura intensitatea mişcărilor seismice (scara Richter).

 

 

 

 

 

1902: S–a înfiinţat „Fotbal Club Timişoara”. Peste câţiva ani se va transforma în Clubul Atletic Timişoara.

 

 

 

 

 

 

1910: S-a stins din viaţă Bjørnstjerne Bjørnson, poet, prozator, dramaturg şi publicist norvegian.

 

 

 

 

 (n.8 dec.1832 – d.26 apr. 1910)

 

 

Este considerat  unul dintre „cei patru mari” ai literaturii norvegiene a secolului al XIX-lea (alături de Henrik Ibsen, Alexander Kielland şi Jonas Lie);

A primit  Premiul Nobel pentru Literatură pentru anul 1903 .

 

 

 

 

 

 

1913: Se semnează la Petesburg,in Rusia, un protocol prin care Bulgaria cedează României oraşul Silistra şi cîteva mici teritorii din sudul Dobrogei; (26 aprile/9 mai).

 

 

 

 

1915 : A fost încheiat Tratatul secret de alianţă dintre Italia şi Puterile Antantei (Pactul de la Londra), în urma căruia guvernul italian a parasit Tripla Alianta cu Germania si Austro- Ungaria,  si a declarat război monarhiei austro-ungare si Germaniei, alăturandu-se  Antantei.

Această înțelegere recunoștea dreptul Italiei de a recupera teritoriile locuite de italieni, aflate sub controlul Austro-Ungariei, dar și dreptul de a ocupa coloniile germane din Africa  și teritorii din Balcani.

În ciuda acordurilor existente între Bucureşti şi Roma, guvernul italian nu a informat guvernul român asupra semnării acestui tratat.

 

 

 

 

 

 1920: Savantul roman Emil Racovita infiinteaza la Cluj  primul institut speologic din lume.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emil Racoviță (n.15 noiembrie 1868, Iasi- d.17 noiembrie 1947,Cluj)  a fost un savant,explorator,speolog si biolog, considerat fondatorul biospeologiei, stiinta  care studiaza fauna din subteran – pesteri si ape freatice.

A fost ales academician în 1920 și a fost președinte al AQcademiei Romane  în perioada 1926- 1929.

 

 

 

 

 

 

1922: S-a născut poetul Ştefan Augustin Doinaş (pseudonimul lui Ştefan Popa), membru al Academiei Române, preşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor.

Este cunoscut pentru scrierile „Omul cu compasul”, „Alter ego”, „Anotimpul discret”, „Lamentaţii” – volume de poezii; „Lampa lui Diogene”, „Orfeu şi tentaţia realului”, „Măştile adevărului poetic”; (m. 25 mai 2002).

 

 

 

 

 

 

Ştefan Augustin Doinaş; (26 apr. 1922 – 25 mai 2002).

 

 

 

 

 

 

 1923: Ducele de York (viitorul rege George al VI-lea al Regatului Unit) se căsătorește la catedrala Westminster Abbey, cu Lady Elisabeth Bowes- Lyon.

 

 

 

L'abdication la plus romantique revient à Edward VIII du Royaume ...

 

 

 

 

1925: În Germania, Paul von Hindenburg îl învinge pe  Wilhelm Marx, în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale germane și devine primul șef de stat al Republicii de la Weimar ales direct.

 

 

 

 

 

 

1926: S-a stins din viaţă Jules Gillieron, lingvist francez originar din Elveţia; (21 decembrie 1854 – 26 aprilie  1926).

Este considerat unul dintre creatorii geografiei lingvistice.

 

 

 

 

1933: S-a înfiintat Gestapo, politia politica secretă a Germaniei naziste.

S-a aflat în subordinea SS-ului, administrat de Reichssicherheitshauptamt (RSHA).

Împreună cu aparatul de informații numit Sicherheitsdienst, a fost încorporat în 1939 în RSHA (Departamentul IV). 

În fiecare lagăr de concentrare nazist exista o secție a Gestapoului, numită oficial Politische Abteilung („secția politică”).

Activând ca o instituție inchizitorială, a fost responsabilă de moartea a mii de oameni.

La Procesul de la Nürnberg a fost declarată de către tribunalele militare aliate, organizație criminală .

 

 

 

 

1937: Bombardament barbar asupra oraşului spaniol  Guernica efectuat de catre aviaţia germană, venită în sprijinul trupelor anticomuniste conduse de generalul Franco.

 

 

 

 

 

 

1938: A murit filosoful austriac Edmund Husserl, considerat fondatorul fenomenologiei, care a jucat un rol hotărâtor în dezvoltarea existențialismului.; (n. 8 aprilie 1859).

 

 

 

 

 

1945: A fost adoptată Carta Națiunilor Unite (a intrat în vigoare la 24 octombrie 1945) .

 

 

 

 

 

 

 

1963: A murit poetul, prozatorul şi dramaturgul Vasile Voiculescu, cunoscut pentru scrierile „Din Ţara Zimbrului”, „La pragul minunii” şi „Lostriţa”; (n. 27 noiembrie 1884).

 

 

 

 

 

 

 

 

  A fost timp de patru ani deținut politic în închisorile comuniste (1958 – 1962). A fost condamnat alături de alți membri sau colaboratori ai Rugului Aprins (Sandu Tudor, Sofian Boghiu, Dumitru Stăniloae, Benedict Ghiuș, Alexandru Mironescu, Adrian Făgețeanu, Roman Braga etc.)
Poetul român care, după 1948, a suferit cumplit pentru convingerile sale democratice, devenind deținut la vârsta de 74 de ani, și luându-i-se dreptul de a publica, a lăsat o operă literară de mare rafinament artistic, din care fac parte și „Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare …”. Creațiile au fost elaborate între 1954 – 1958.

Cele 90 de sonete ale sale  sunt o monografie închinată „paradisului și infernului iubirii”, conform criticului Ovid S. Crohmălniceanu.
În închisoare s-a îmbolnăvit de cancer și a murit doborât de boală în noaptea de 25 spre 26 aprilie 1963, în locuința sa din București (strada Dr. Staicovici nr. 34).

 

 

 

 

 

 

1986: A avut loc un  grav accident  nuclear  la  Centrala atomo-electrica de  la Cernobâl (Ucraina), aflata la 200 km de Kiev.

Vartejuri de foc si praf s-au ridicat la inaltimea de aproape doi kilometri cu o puterea egala cu o suta de explozii atomice de la Hiroshima si Nagasaki luate impreuna, iar din reactorul afectat au fost aruncate pana la 1 miliard curie de energie radioactiva si aproximativ 156 tone de produse suprimate. Se spune ca efectele nu vor disparea nici in 300 de ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1992:  Regele Mihai efectuează prima vizită în România după 1989. A fost primit cu entuziasm de bucuresteni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993:  Curtea Constituţională a decis că Academia Română are competenţa de a stabili normele ortografice ale limbii române.

In urma acestei decizii „â”l-a inlocuit pe „î”.

 

 

 

 

 

 

2005: In urma presiunilor internationale Siria isi retrage ultimii 14000 de  soldati din Liban, punand capat a 29 de ani de ocupatie militara a acestei tari.

 

 

 

 

 

 

2005: Rapitorii celor trei jurnalisti români au prelungit până pe 27 aprilie, la ora 18.00, ultimatumul dat autoritatilor române cu privire la retragerea trupelor din Irak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe 28 martie 2005, jurnalistii Ovidiu Ohanesian, Sorin Miscoci si Marie Jeanne Ion au fost rapiti in Irak, iar, potrivit surselor initiale, rapitorii au cerut ca, in schimbul eliberarii lor, Romania sa-si retraga trupele din aceasta tara.

Dupa aproape doua luni, timp in care pe ecranele televiziunilor s-au vanturat fel de fel de informatii si scenarii, ramase neverificate pana in ziua de astazi, pe 22 mai 2005, cei trei se intorceau in Romania si erau primiti pe Aeroportul Otopeni, chiar de presedintele Traian Basescu si primul ministru al guvernului Calin Popescu Tariceanu.

 

 

 

 

2005: A murit Maria Schell, actriţă austriacă de film; (n. 1926).

 

 

 

2006:  A decedat în urma unui stop cardio-respirator, fostul ministru ţărănist Ulm Nicolae Spineanu; (n. 3 martie 1943).

A fost vicepreședinte al PNTCD  și membru al delegației permanente al partidului. În anul 1991 a fost ales membru supleant al Biroului de Conducere, Coordonare și Control al PNTCD.

La data de 11 decembrie 1996 a fost învestit de către Parlament în funcția de ministru de stat, ministrul Reformei, funcție pe care a deținut-o până la 5 decembrie 1997, când a avut loc prima remaniere a Guvernului condus de  Victor Ciorbea.

 

 

 

 

Spineanu Ulm Nicolae

 

 

De numele său se leagă programul economic și de reformă cu care Cabinetul Ciorbea a condus România în perioada 1996-2000.

A avut o activitate didactică universitară sustinută în cadrul Universității Politehnice  din București și la Școala Națională de Științe Administrative și Politice.

A lucrat ca profesor invitat la universități din Cracovia, Belgrad, Paris și Moscova (1978-1980).

 

 

 

 

 

 2013: A murit solistul şi compozitorul american de muzică country George Jones; (n. 1931)

 

 

 

 

 

 2015: A murit actriţa americană de film, teatru şi televiziune Jayne Meadows Allen, nominalizată de trei ori la premiile Emmy; (n. 1919);

A murit o actriță nominalizată de trei ori la PREMIILE EMMY! FOTO ...

 

 

 

 

 

 2017: A  decedat regizorul, producătorul şi scenaristul american Jonathan Demme, cunoscut pentru filmele  de mare succes „Tăcerea Mieilor” (1991) şi „Philadelphia” (1993); (n. 1944).

 

 

 

 

Jonathan Demme - IMDb

 

 

 

 

 

 

CALENDAR CREŞTIN ORTODOX

 

 

 

 

 

Sfantul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei

 

 

 

 

 

 

Sfantul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfintii Mucenici Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis

 

 

 

 

 

 

Sfantul Mucenic Vasile a fost episcop al Amasiei, pe vremea imparatului Liciniu.

Acesta din urma, fiind casatorit cu sora imparatului Constantin cel Mare, Constantina, a indragit una din slujnicele sotiei sale, pe fecioara Glafira.

Aceasta i-a marturisit totul imparatesei, care a trimis-o pe fecioara departe de curtea imperiala de la Nicomidia.

Ajungand Glafira în cetatea Amasia, a fost intampinataă şi primită cu bunătate de Episcopul Vasile, impreună cu alţi creştini.

Ea a daruit toţi banii pe care îi primise de la imparateasa, bisericii din Amasia.

Afland Liciniu unde a ajuns slujnica, a poruncit sa fie adusi din Amasia atat Sfântul Vasile, cât şi fecioara Glafira.

Între timp, Glafira insa a murit, iar soldaţii l-au adus în fata lui Liciniu numai pe episcopul Amasiei.

Dupa ce a fost supus la numeroase chinuri, Sfantul Vasile a fost omorât prin tăierea capului şi aruncat în mare.

Trupul sfântului a fost gasit lângă cetatea Sinope şi dus în Amasia, unde a fost ingropat cu cinste în biserică.

 

 

 

 

 

 

VIDEO: ASTAZI IN ISTORIE – TODAY IN HISTORY

 

http://www.youtube.com/watch?v=SRLW6q70sPg

 

 

 

 

Bibliografie (surse):

 

 

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;

 2.  cerscetaribibliografice blogspot.com;

 3. Crestin Ortodox.ro;

 4. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;

 5. Mediafax.ro;

 6. Nicolae Isar, Istoria Modernă a Românilor, Editura Universitară, Bucureşti 2006.

 7. Metapedia.ro.

 8. Rador.ro

26/04/2020 Posted by | ISTORIE | , , , , , , , , , | 2 comentarii

%d blogeri au apreciat: