CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Dosarele istoriei: Convenția României cu Antanta (4/17 august 1916), privind viitoarele graniţe ale țării noastre după încheierea Primului Război Mondial

 

 

 

 

 

 

Mai sus este reprodusă Harta repartiției naționalităților în teritoriile unde domină românii”, conceputa in 1919 de Emmanuel de Martonne (1 aprilie 1873, Chabris — 24 iulie 1955, Sceaux), savant geograf şi pedagog francez, discipol al lui Paul Vidal de la Blache. 

  

Emmanuel de Martonne fost foarte cunoscut în România interbelică. A studiat în detaliu geografia României si a fost  prieten bun cu geografi de seamă ai României. Este cel care dă denumirea de Alpii Transilvaniei Munţilor Făgăraş (Carpaților Meridionali).

Are o contribuţie foarte mare la trasarea graniţelor României Mari.

Este cel care a participat, în 1919, la dezbaterile Conferinţei de Pace de la Paris, consacrate stabilirii noilor frontiere ale României, în special cele cu Ungaria, Serbia și Ucraina, trasate nu doar pe baza etnică (în conformitate cu dreptul popoarelor la autodeterminare), dar și pe baza geografică și infrastructura teritoriului, conform conceptului propriu pe care l-a numit „principiului viabilităţii frontierelor”.

 

 

 

Document: Convenția României cu Antanta din 4/17 august 1916

 

 

Articolul I

Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia garantează integritatea teritorială a Regatului României pe toată întinderea frontierelor sale actuale.

Articolul II

România se angajează să declare război şi să atace Austro-Ungaria în condiţiile prevăzute de Convenţia militară.
România se angajează totodată să înceteze, din momentul declarării războiului, toate relaţiile economice şi schimburile comerciale cu toţi inamicii Aliaţilor.

Articolul III

Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia recunosc României dreptul de a anexa teritoriile Monarhiei austro-ungare stipulate şi delimitate la Articolul IV.

Articolul IV

Limitele teritoriilor menţionate la articolul precedent sunt fixate precum urmează:

Linia de demarcaţiune va începe pe Prut, la un punct al hotarului de acum între România şi Rusia, aproape de Novoseliţa şi va urca acest fluviu până la hotarul Galiţiei la confluenţa Prutului cu Ceremuşul. Apoi ea va urma frontiera Galiţiei şi Bucovinei şi aceea a Galiţiei, şi a Ungariei până la punctul Stog (cota 1655).

De acolo ea va urma linia de separaţie a apelor între Tisa şi Viţa, pentru a atinge Tisa la satul Trebuşa deasupra locului care se uneşte cu Vişa. Din punctul acesta ea va coborî pe talvegul Tisei până la 4 km în josul confluenţei sale cu Someşul, lăsând satul Văsăros-Nameny României. Ea va urma apoi direcţiunea sud-sud-vest până la un punct de 6 km la răsărit de oraşul Debrecen. Din acest punct ea va atinge Crişul la 3 km, din jos de unirea celor doi afluenţi ai săi, Crişul Alb şi Crişul Repede.

Ea va trece apoi pe Tisa la înălţimea satului Alde, la nord de Szeged trecând la Apus de satele Orosháza şi Békéssámson, la 3 km, de care va face o mică curbă. De la Algye linia va coborî talvegul Tisei până la confluenţa sa cu Dunărea şi apoi va urma talvegul Dunării până la graniţa actuală a României.

România se îndatorează să nu ridice fortificaţii în faţa Belgradului într-o zonă ce se va determina ulterior, şi să nu ţie în această zonă decât forţe necesare serviciului de poliţie. Guvernul Regal Român se îndatorează a indemniza pe sârbii din regiunea Banatului, care părăsind proprietăţile lor ar voi să emigreze, în timp de doi ani de la încheierea păcii.

Articolul V

Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia pe de o parte, şi România pe de altă parte, se angajează să nu încheie pace separată sau pace generală decât împreună şi în acelaşi timp. Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia se angajează, de asemenea ca la tratativele de pace, teritoriile Monarhiei austro-ungare, stipulate la Articolul IV, să fie anexate Coroanei României.

Articolul VI

România se va bucura de aceleaşi drepturi ca şi Aliaţii ei, de tot ce are legătură cu preliminariile, cu negocierile păcii precum şi cu dezbaterea problemelor ce vor fi supuse hotărârilor Conferinţei de Pace.

Articolul VII

Puterile Contractante se angajează să păstreze secretă prezenta convenţie până la încheierea păcii generale.

 

Încheiat la Bucureşti, la 4/17 august 1916, în 5 exemplare

 

Ministrul Franţei; semnat — Saint-Aulaire
Ministrul Marii Britanii; semnat — Barclay
Ministrul Italiei; semnat — Fasciotti
Ministrul Rusiei; semnat — Poklevsky
Preşedintele Consiliului de Miniştri al României: semnat — Brătianu

Bucureşti 4/17 august 1916

 

Document reprodus de  blogul lui 

Publicitate

10/01/2019 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Istoricii despre ramurile poporului român/ vlah și grupurile etnice înrudite …

Istoricii despre ramurile poporului român/ vlah și grupurile  etnice înrudite …

 – Dacoromânii (cu derivațiile și denumirile regionale de: munteni , olteni , dobrogeni , timoceni ( bufeni în orașul Bor, denumiți în unele locuri și „ țărani ” ) , ardeleni , bănățeni , moldoveni , regățeni ,  basarabeni , maramureșeni , transnistreni , bucovinieni , latini dunăreni , herțeni , bolohoveni , tribali , români sud-dunăreni , ungureni , crimeeni , sibieni , sătmăreni ,  … )

De religie: majoritar ortodoxă


 – Aromânii din Balcani ( machidoni , macedoromâni armâni macedoneni latini macedono-vlahi , cu denumirile regionale de grămușteni , pindeni , fârșeoți , cuțovlahi , negreni , epiroți , moscopoleni , glubeari , „ țânțari ”  bitolieni , gopeșteni- mulovișteni . gopeșani – mulovișteni , olimpieni , muzacheri / muzichiari , câstrânioți , aromâni din Beala ).

De religie: majoritar ortodoxă

 – Meglenoromânii din Grecia și Macedonia ( cu denumirea regională de: carpieni, liumnicani , lundzineți , ușineți și cupineți , țărnăcoti , brăzlăveți , năntineți , meglenoromânii musulmani, strămutați în Turcia, poartă numele de nânteni ).

Densușianu și Jirecek îi consideră descendenții unor colonii pecenege, stabilite în Macedonia și amestecate cu elementul românesc găsit acolo, de origine daco-română. 
Nicolae Iorga, luând în considerare rolul elementului românesc și albanez la formarea Imperiului Bulgar sub țarul Simeon, îi consideră o colonie de prizonieri formată din românii care au luptat sub steagul țarului bulgar și așezată de împăratul bizantin Vasile, în regiunea Rodope.

Theodor Capidan, în „Meglenoromânii – istoria și graiul lor”, îi consideră ca aparținând grupului românilor sud-dunăreni din care au făcut parte și aromânii.

Acesta consideră că ei au venit din nordul Balcanilor, rupându-se din masa românilor sud-dunăreni, după ce au stat un timp mai îndelungat în contact cu românii din nordul Dunării.

Sursa: aici

De religie: majoritar ortodoxă

 – Istroromânii din Istria

Istoricii italieni consideră că istro-românii sunt urmaşii veteranilor din legiunile romane, colonizaţi în Peninsula Istria după cucerirea acesteia de către romani.

Unii istorici români   consideră că istro-românii ar fi migrat, acum şase secole, din zona Munţilor Apuseni , Crișana , Banat și Maramureș, după ce Peninsula Istria ar fi fost depopulată de o epidemie de ciumă.

 Există şi istorici sârbi, precum Pavle Ivici, care consideră că istro-românii reprezintă o populaţie autohtonă, înrudită cu aromânii, iar din vechea populaţie romanică, despărţită de năvălirea slavilor în Peninsula Balcanică, ar fi evoluat în Istria trei ramuri diferite: istro-românii, istrienii şi veglioţii.

Ultimii, romani sau, poate, vechi români care locuiau în insula Veglia, azi Krk, au dispărut de pe scena istoriei.
Cronicile familiei Frangipani au păstrat o serie de informaţii valoroase despre veglioţi, inclusiv nume de sate precum Poliţa (Polijca) sau trans­crierea rugăciunii Tatăl Nostru, în dialectul lor: Ţaţe Nostru, la fel ca şi în istro-română.
În Evul Mediu, când Istria aparţinea Republicii Veneţiene, istro-românii au putut să îşi păstreze vechiul lor grai.
De asemenea, în perioada austro-ungară, istro-românii reprezentau majoritatea populaţiei în judeţul Arsa.
Sursa: aici

O alta teorie spune că sunt urmașii populației morlace din Dalmația.

De religie: majoritar catolică

 – Morlacii din Dalmația, Muntenegru și Bosnia ( cunoscuți și ca vlahi negri sau mauro-vlahi )
De religie: ortodoxă / catolică

 – Momârlanii din Valea Jiului  (cititi: https://cersipamantromanesc.wordpress.com/video-romanii-despre-care-dictionarele-nu-vorbesc-momarlanii/)

  – Gugulanii din Munții Banatului


 – Mocanii din Munții Ardealului

Mocanii, ca si motii, sunt cu adevarat o epopee a istoriei poporului roman. O epopee uitata sau neglijata, de multe ori exploatata, fiecare bineinteles din diverse motive.

Se afirma  ca portul national al romanilor din aproape toate regiunile Romaniei isi are sursa in portul original al acestor oameni.

Conform lucrarii lui Ştefan Meteş despre  migraţiile păstorilor transilvăneni):

[…] mocanii, dârji păstrători ai datinilor etno-naţionale, erau priviţi cu admiraţie, fiind echivalentul românesc al gaucho-ului argentinian. Mai târziu, unii simpatizanţi ai Mişcării Legionare au preluat costumaţia acestora, căutând să emuleze înfăţişarea, tipul naţional şi sobrietatea tipice acestor păstori carpatini. […]

Ramura principala a mocanilor, denumita cam din secolul al XVI / XVII-lea “ungureni”, include astazi două mari comunități distincte de mocani ce se situează în Transilvania: prima în Mărginimea Sibiului (la vest de orașul Sibiu), iar cea de-a doua la est de Brașov, în zona Săcelelor, nu departe de curbura Carpaților.

Denumirea generica de “ungureni” apare cam in timpul domniei lui Mihai Viteazul, cand acesti mocani migrau din cauza evenimentelor pe teritoriul Munteniei sau al Moldovei.

Mocanii din zona Mărginimii Sibiului poartă și denumirea alternativă de ‘țuțuieni‘, respectiv ‘mărgineni‘. Sașii Sibiului i-au denumit ‘Gebirgswalachen‘ („valahi de munte”, adică români de munte) sau ‘die Tzutzuianen‘ (Zuzujanen).

 

 – Sărăcăcianii din Grecia și Bulgaria.

Lingvistul aromân Theodor Capidan și istoricul ce a fondat studiul transhumanței balcanice , Iovan Ţviici îi considerau aromâni grecizați, dar alți istorici îi consideră urmași ai triburilor antice trace din  zonă. Asta le-ar explica asemările cu aromânii.

De religie: ortodoxă


 – Goralii din Polonia
Istoricul militar Mircea Dogaru îi consideră urmași ai coloniștilor ardeleni și moldoveni .


În Munții Tatra din sudul Poloniei trăiesc români care au emigrat acolo în urmă cu sute de ani. În pofida trecerii timpului, goralii, una dintre cele mai puțin cunoscute grupări românești, nu și-au uitat obiceiurile.

Goralii din Polonia trăiesc azi în jurul orașelor Zywiec, Zakopane și Nowy Sacz. Obiceiurile, îmbrăcămintea, casele, înfățișarea și firea lor îi dau de gol: nu sunt slavi, ci români!

În fapt, goralii sunt urmașii păstorilor valahi  care au practicat transhumanța încă din secolul XII.

Pe la 1600, actele poloneze aminteau existența a peste 500 de sate românești, parte a acestora fiind locuite de urmașii lui Dragoș Vodă prin nepoții săi, Drag și Sas.

Păstorii români au populat în Polonia culmile munților, aducând cu ei civilizația Carpaților și învățându-i pe polonezi să trăiască la munte.

Azi, tot ce se păstrează în Polonia drept tradiție a muntelui, păstoritului, lemnăritului sau plutăritului este o moștenire româno-valahă. Spre deosebire de muntenii noștri, goralii polonezi de azi își păstrează tradițiile cu smerenie.

În curtea fiecărei pensiuni turistice luxoase (zona este de prim rang în domeniu), se păstrează și vechea căsuță de lemn moștenită din bătrâni, utilată complet în stil ancestral și uluitor de apropiat de ceea ce numim tipul tradițional: totul, începând de la laiți și până la țoluri, cuptor sau cofe, aduc aminte de satul transilvănean de odinioară.

Goralii, românii din Polonia

Goralii știu că sunt români, se proclamă ca atare (cu mândrie), iar cel mai celebru grup folcloric din acei munți se numește, în traducere, „Capela Valahă”, și e condus de violonistul Zbyszec Walach.
Unele mâncăruri sunt „ca pe la noi”, brânza se identică cu cea din Transilvania, iar țuica (la gust și ca metodă de preparare) este aceeași ca horinca noastră.

Sunt de religie: catolică

Cititi: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152665326690224.1073741827.10150130318500224&type=1


 – Vlahii din Cehia ( Vlahia Moravă , Regiunea Autonomă Vlahă din Cehia )

Istoricul militar Mircea Dogaru îi considera urmași ai vlahilor moravi.
De religie: catolică

(cititi https://cersipamantromanesc.wordpress.com/tag/regiune-autonoma/vlaha din Cehia).

 – Karadjovenii din Turcia 
Unii istorici îi consideră aromâni turcizați.
Probabil e religie: musulmană

 – Huțulii din Bucovina , Maramureș , Transcarpatica , Pocuția și Galiția 

Poetul Mihai Eminescu îi considera daci slavizați.

De religie: ortodoxă


– Boikii , Lemkii și Rușinii din Carpații Nordici ( Cehia , Slovacia , Ucraina , Polonia )   
Informații aici


– Ceangăii   Unii îi consideră moldoveni maghiarizați sau coloniști ardeleni. De religie: catolică
 
 Cititi: https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2011/10/21/video-cine-sunt-ceangaii-o-falsa-problema-ridicata-de-revizionistii-maghiari-asa-zisa-problema-a-ceangailor-din-romania/

 
Dacoromâni

Aromâni

Istroromâni
Gorali
 
Sărăcăciani
 
 
Momârlani
 
 
Morlaci
 
Vlahi din Cehia
 
 
Gugulani

Rom-51Moc                                                                            Mocani

jurnalulpolitic.blogspot.ro si  politeia.org.ro

CITITI SI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/11/09/romani-sau%E2%80%A6moldovenivlahivalahivolohi-video-asa-i-romanul/

si

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2010/06/26/teoria-imigrationista-a-formarii-poporului-roman/

01/10/2013 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , | Un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: