CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

APELUL ROMANILOR DIN TRANSCARPATIA:Catre toti românii de pretutindeni

File:Map of Ukraine political simple Oblast Transkarpatien.png

 

Iubiţi fraţi români!

 Se adreseazã cãtre dumneavoastrã românii din dreapta Tisei – Maramureşul Voievodal Ucraina, urmaşii dacilor liberi, urmaşii lui Bogdan şi Dragoş-Vodã în legãturã cu izolarea noastrã din partea României.

 Aici, în România Micã locuiesc de mii de ani românii rãmaşi dupã împãrţirea Maramureşului integral – 4 iunie 1920.

Atunci eram 11 mii, azi am ajuns la peste 50 de mii de oameni. Atunci românii noştri au fost împãrţiţi şi daţi uitãrii.

Dar s-au împãcat cu soarta, cu mersul istoriei, bucurându-se mãcar de faptul cã au avut posibilitatea sã se vadã, sã se întâlneascã unii cu alţii, sã studieze în România, aflându-se sufleteşte alãturi de fii lor.

 Istoria a fost asprã – cehii au plecat, au venit maghiarii, am rãbdat toţi împreunã, dar nu am îngenuncheat, au venit ruşii în 1944 şi ne-au izolat şi mai tare cu un gard de sârmã ghimpatã de GULAG stalinist, mãcar cã eram la un pas unii de alţii şi auzeam ciripitul pãsãrilor, sunetele clopotelor de la Sighet, radioul şi televiziunea românã.

Am fost izolaţi fizic, dar nu sufleteşte. Au trecut anii şi noi credeam cã nu va sosi sfârşitul şi cã Bunul Dumnezeu nu va lãsa sã fie veşnic blestemul izolãrii.

 Multã apã a curs pe Tisa, mult timp am aşteptat ziua deschiderii punctului de trecere a frontierei Slatina-Sighet, care a coincis cu ziua de naştere a poetului naţional al Românilor – Mihai Eminescu – 15 ianuarie 2007.

Cu acest prilej, la Slatina, au fost prezenţi cei doi preşedinţi – Preşedintele Ucrainei – Viktor Iuşcenko şi Preşedintele României – Traian Bãsescu.
Ne-am bucurat cu toţii de ziua multa şteptatã, cu atât mai mult cã am fost vizitaţi la noi acasã de Preşedintele României, dl Traian Bãsescu. În acea zi am auzit numai vorbe frumoase şi multe promisiuni. Şi le-am dat crezare.

Dar ne- am înşelat din nou. Dupã câteva luni, la 22 august 2007, punctul de trecere a frontierei Slatina – Sighet a fost închis pe motiv cã podul de peste Tisa “Slatina- Sighet” cere reparaţii urgente. Noi am cerut sã se gãseascã o modalitate de trecere a frontierei, mãcar pietonal, dar strigãtul nostru n-a fost auzit şi ascultat.

La puţin timp dupã aceasta, România a închis şi punctul de trecere al frontierei “Câmpulung pe Tisa – Teresva”, motivând cã “trenul” face contrabandã.

 Din nou am rãmas izolaţi de Patria Mamã, suntem la un pas de România dar nu putem sã o vizitãm, dimineaţa auzim cocoşii cântând, ne auzim unii pe alţii, din stânga şi dreapta Tisei – dar râul din nou ne desparte.

Ne-am adresat la cele mai înalte instituţii din România în legãturã cu redeschiderea circulaţiei pe podul de peste Tisa, dar nu suntem ascultaţi. Noi strigãm, iar ei nu ne aud.
Oare de ce Doamne?
Câte odatã ni se spune – România a aderat la Uniunea Europeanã, România este ţarã strãinã pentru voi.
Ne întrebãm: de ce?
Noi cu toţii suntem încrezuţi cã acolo unde se vorbeşte limba românã – acolo este România şi atunci, de ce ne-ai izolat, Patrie-mamã?

Apelãm la d-voastrã, fraţi români de Pretutindeni, ajutaţi-ne sã ieşim din izolare, prin redeschiderea punctelor de trecere a frontierei dintre România şi Ucraina – Transcarpatia.

Noi dorim sã ne aflãm alãturi de poporul român şi de toţi acei care poartã numele de român. Vã cerem sprijinul D-voastrã şi vã rugãm sã fiţi alãturi de noi.

Cu stimã frãţeascã.

Ion BOTOŞ, Preşedintele Uniunii
regionale a Românilor
din Transcarpatia “Dacia”,
Ucraina.

Publicat in:http://foaienationala.ro/apelcatre-toti-romanii-de-pretutindeni.html#more-3456

Publicitate

21/06/2010 Posted by | LUMEA ROMANEASCA, ROMANII DIN JURUL ROMANIEI | , , , , , , | Lasă un comentariu

Medvedev şi Ianukovici au primit un apel de la Chişinău

Asociaţia Promo-LEX îndeamnă autorităţile Federaţiei Ruse şi ale Ucrainei
să contribuie, alături de autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova, la soluţionarea fiecărui caz de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în teritoriul controlat de administraţia de la Tiraspol.

Ţinînd cont de faptul că la 17 şi 18 mai 2010 a fost anunţată o întâlnire oficială a Preşedintelui Ucrainei, Victor Ianucovici şi cel al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev;Avînd în vedere faptul că atât Ucraina cît şi Federaţia Rusă au calitatea de state-garant în procesul de reglementare a problemei transnistrene, în virtutea căruia joaca un rol important în formatul şi mecanismul de negocieri şi menţinere a păcii;

Pornind de la faptul că ambele State, pe de o parte, recunosc independenţa, suveranitatea şi integritatea Republicii Moldova şi condamnă separatismul în toate formele sale, pe de altă parte;

Luând act de intenţia celor 2 preşedinţi de a aborda problema transnistreană în discuţiile lor directe şi oficiale;

Fiind îngrijoraţi de situaţia DREPTURILOR OMULUI în regiunea transnistreană a Republicii Moldova şi lipsa unui MECANISM legal şi eficient de apărare şi protejare a persoanelor (cca.400 000 cetăţeni ai RM, dintre care inclusiv cca.150 mii şi cetăţeni ai Federaţiei Ruse şi cca.100 mii şi cetăţeni ai Ucrainei),

Reamintind ca formatul de negocieri 5 plus 2 este unicul format international recunoscut, în cadrul căruia pot fi luate decizii politice referitor la soluţionarea conflictului,

Asociaţia Promo-LEX îndeamnă autorităţile Federaţiei Ruse şi ale Ucrainei
să contribuie, alături de autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova, la soluţionarea fiecărui caz de încălcare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în teritoriul controlat de administraţia de la Tiraspol;
să respecte principiile şi normele dreptului internaţional, coordonând cu autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova toate acţiunile ce se referă la relaţia Federaţiei Ruse şi/sau a Ucrainei cu administraţia de la Tiraspol;
să ofere şi să distribuie ajutor umanitar sau financiar populaţiei din regiune în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare ale statelor ce oferă şi primesc respectivul ajutorsă condiţioneze suportul financiar oferit administraţiei de la Tiraspol cu necesitatea respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în teritoriul aflat în afara controlului autorităţilor constituţionale;
să contribuie, alături de autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova, la identificarea şi crearea unor mecanisme juridice, care ar asigura şi garanta respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

Comunicat Promo-Lex

difuzat de Ziarul de Garda din Chisinau

17/05/2010 Posted by | BASARABIA SI BUCOVINA, PRESA ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , | Lasă un comentariu

APELUL Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita si Mures

   

 

                                                                                A P E L

                                             FRATI ROMÂNI din judetele Covasna, Harghita si Mures!

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita si Mures, vă cheamă să lăsaţi pentru o zi grijile voastre acasă si să veniţi la Topliţa, sâmbătă, 20 martie 2010!
Veniţi să ne alăturăm glasurile spre a le spune diriguitorilor ţării că în judeţele Covasna, Harghita si Mures, trăim peste 400.000 de români! Suntem urmasii celor care secole de-a rândul au înfruntat ,,cele mai crâncene mijloace cu scopul de a ne desfiinţa si maghiariza”, cum a afirmat cel ce a fost întâiul patriarh al României, Miron Cristea, fiu al Topliţei Române.
Asemenea mijloace, sub o altă formă, sunt folosite si astăzi împotriva identităţii si dăinuirii noastre. Iar acestea se petrec după mai bine de nouă decenii de la Marea Unire de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918, când Transilvana noastră străbună s-a unit cu România!
Asa cum a hotărât Adunarea reprezentanţilor românilor din judeţele Covasna, Harghita si Mures, din 28 octombrie 2006 de la Izvorul Muresului, si de această dată, dorim să ne exprimăm îngrijorarea pentru continuarea acţiunilor anticonstituţionale ale unor lideri politici si civici maghiari, ce urmăresc enclavizarea acestei zone, prin înfăptuirea autonomiei teritoriale pe
criterii etnice a asa-zisului „ţinut secuiesc”, si să solicităm autorităţilor statului: Parlamentului României, Presedinţiei, Guvernului, precum si întregii societăţi românesti, Patriarhiei, Academiei, mass-media, societăţii civile – să ia atitudine si să-si exprime, public si neechivoc, o poziţie transantă referitor la acţiunile iredentiste, revizioniste si separatiste, care atentează făţis la unitatea si suveranitatea statului si naţiunii române.
Prin glasul autorizat al reprezentanţilor românilor din cele trei judeţe, dorim să tragem un nou semnal izvorât din îngrijorarea românilor aici trăitori si direct afectaţi, faţă de recenta adoptare tacită, în Senatul României, a legii promovate de UDMR cu privire la regionalizarea României, lege prin care se doreste refacerea formulei staliniste, de tristă amintire, a Regiunii
Autonome Maghiare, si a regiunii de nord-est a Transilvaniei ruptă din trupul ţării, prin Dictatul de la Viena, de repunerea pe tapet a adoptării în Camera Deputaţilor a proiectului de Lege privind statutul minorităţilor naţionale, prin care se urmăreste legiferarea bazei autonomiei teritoriale pe criterii etnice si sforţarea proclamării limbii maghiare ca limbă oficială în asa – zisul „ţinut secuiesc” si apoi în toată Transilvania, si nu în ultimul rând, de continuarea acţiunilor de discriminare si deznaţionalizare a românilor din Arcul Intracarpatic.

Vom cere ca în perspectiva reorganizării regiunilor de dezvoltare social-economică a ţării, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene, în configurarea acestora să nu prevaleze criteriul etnic, care s-a dovedit generator de disfuncţionalităţi, discriminări si subdezvoltare si nicidecum dezvoltarea armonioasă si echilibrată a României.
Vom cere răspicat să fie respectat statutului limbii române ca limbă oficială în activitatea instituţiilor administraţiei publice locale.
Vom reînnoi propunerile noastre de stabilire prin lege a unor garanţii în procesul de descentralizare, care să evite abuzurile si discriminările românilor numeric minoritari de către autorităţile locale, precum si cele privind asigurarea cadrului legal de reprezentare a populaţiei românesti din zonă, în structurile decizionale legislative si administrative locale si centrale.
Îi vom chema din nou pe concetăţenii de etnie maghiară la conlucrare, considerând că singura soluţie de convieţuire este buna înţelegere, bazată pe respectul reciproc, în spiritul valorilor crestine si europene, si nu separatismul si enclavizarea. România a dovedit că este si rămâne patria comună a tuturor fiilor ei, pe care îi ocroteste deopotrivă, indiferent de etnia,
naţionalitatea ori confesiunea lor, modelul interetnic românesc fiind apreciat pe plan internaţional.
Le vom reaminti tuturor românilor că toate aceste probleme cu care ne confruntăm aici, nu sunt doar ale românilor din aceste judeţe, ci ele vizează fiinţa naţională si reprezintă o problemă vitală a întregii ţări, a cărei rezolvare presupune exprimarea solidarităţii tuturor românilor, din ţară si din străinătate.
De aceea vă chemăm, fraţi români din Covasna, Harghita si Mures, să veniţi sâmbătă, 20 martie 2010 la Topliţa Română, să vă exercitaţi drepturile constituţionale si să ne unim glasurile pentru apărarea drepturilor noastre, dar si pentru apărarea unităţii si integrităţii României, pentru ca pruncii nostri să aibă un viitor, aici, în vatra strămosească.
Sf. Gheorghe – Miercurea-Ciuc – Tg. Mures
6 martie 2010

Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures

tel./fax:               0267.313534         0267.313534

email: cohara_ro@yahoo.com
http://www.forumharghitacovasna.ro

12/03/2010 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: