CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

Distributismul – a treia cale economică, între socialism și capitalism: VIDEO

socialism capitalism distributism Archives - Incorect Politic

Distributismul este o a treia cale economică, între socialism și capitalism, formulată de gânditori apropiați Bisericii Catolice, precum G. K. Chesterton și Hilaire Belloc, care nu au făcut decât să materia-lizeze principiile și învățăturile sociale ale catolicismului. Concret, distributismul are la bază două enciclice.

Prima dintre ele, „Rerum Novarum” a aparținut Papei Leo al XIII-lea, fiind emisă în 1891, iar a doua, intitulată „Quadragesimo Anno”, a fost răspândită din dorința Papei Pius al XI-lea, în 1931.

Ambele aveau ca principal subiect condițiile grele, împovărătoare și degradante în care muncitorii industriali trebuiau să își desfășoare acti-vitatea. De pildă, Papa Leo al XIII-lea cerea mai multă compasiune în interpretarea și aplicarea ca-pitalismului.

Destrămarea Uniunii Sovietice a reprezentat, pentru cei mai mulți, dovada clară a eșecului sistemului economic socialist, pe de-o parte, iar pe de altă parte a faptului că singura paradigmă economică ce poate asigura progresul ar fi capitalismul;

(https://www.info-sud-est.ro/distributismul-alternativa-celor-dezamagiti).

Însă, o asemenea interpretare nu i-a mulțumit pe adepții unei a treia căi și anume distributismul.

Materializare a principiului creştin de dreptate socială, distributismul s-a cristalizat teoretic la începutul secolului XX, propunând o a treia cale, între capitalism şi socialism-comunism.

Corifeii distributismului sunt englezii G.K. Chesterton (1874-1936) şi Hilaire Belloc (1870-1953).

Teoria distributistă are la bază imperativul ca proprietatea asupra mijloacelor de producție, distribuție și schimb să fie cât mai larg răspândită.

Cu alte cuvinte, adepții acestei teorii resping centralizarea proprietății atât în mâinile statului (cum este cazul socialismului), dar și în mâinile câtorva indivizi, oameni de afaceri sau mari corporații (cum se întâmplă în capitalism).

În esență, în timp ce socialismul interzice proprietatea privată, mai ales cea productivă, distributismul militează pentru o răspândire cât mai largă a acesteia, astfel încât cea mai mare parte a oamenilor să dețină o asemenea proprietate productivă.

Pe cale de consecință, această a treia cale economică propune ca elemente de bază ale sistemului economic micile afaceri operate de proprietari, eventual de o familie, și cooperativele controlate de muncitori.

Din această perspectivă, el apare și ca o alternativă de sorginte conservatoare, care încearcă să subordoneze activitatea economică vieții spirituale, intelectuale sau de familie.

Bunăoară, în Marea Britanie a anilor `20 – `30 din secolul trecut, avocații acestei teorii au căutat redobândirea libertății familiei și individului prin revitalizarea agriculturii practicate de mici proprietari și a micilor afa-ceri de familie, împotriva marilor proprietari, a monopolurilor, trusturilor și controlului marilor finanțe.
În opoziție cu laissez-faire-ul capitalist care, în opinia distribu-tiștilor, conduce la concentrarea proprietății în mâinile celor puțini, dar și cu socialismul care interzice proprietatea privată, distributismul este văzut ca o a treia cale autentică, care se opune atât dictaturii pieței, dar și tiraniei statului prin mijloacele oferite de o societate a proprietarilor.

În ţara noastră, independent de distributismul occidental, principiile distributiste şi-au găsit reflectarea în doctrina ţărănistă a partidului lui Ion Mihalache (devenit, după unirea cu partidul lui Maniu, Partidul Naţional Ţărănesc).

Distributismul se întemeiază pe trei principii: răspândirea largă a proprietăţii productive (o lume a micilor proprietari şi întreprinzători), subsidiaritatea (descentralizare şi păstrarea activităţilor la nivelul cel mai de jos la care pot funcţiona) şi solidaritatea (binele comun asigură binele individual).

Distributismul nu este doar o doctrină economică, ci un model filosofic, economic, social şi cultural întemeiat pe tradiţia şi valorile creştine. Spre deosebire de socialism-comunism şi de capitalism, distributismul nu este exclusivist, el poate coexista cu alte sisteme şi chiar funcţiona în cadrul lor, scrie https://anonimus.ro/2017/02/ce-este-distributismul/

Nuclee distributiste există şi vor exista în toate societăţile (au existat chiar şi în trecutul nostru comunist, prin cooperaţie, prin producătorii agricoli din zonele necooperativizate şi prin atelierele meşteşugăreşti). Distributismul nu agreează nici colectivismul centralizator, nici individualismul, care dezbină societatea.

El presupune existenţa unei reţele, a unei pânze de păianjen în care fiecare nod depinde de nodurile din jur şi care contribuie la rezistenţa ansamblului.

Comentând turneul de conferinţe al lui Phillip Blond („regele filosof”, ideolog al Partidului Conservator britanic) în Statele Unite, ziarul «Washington Post» din 17 octombrie 2011 concluziona:

„distributismul a devenit probabil cea mai atrăgătoare idee care s-a născut pe ruinele colapsului economic de la începutul secolului al 21-lea – şi asta în mare măsură datorită faptului că posedă cel mai mare potenţial de a arunca o punte peste prăpastia care separă curentele ideologice…”.

Sistemul nostru economic capitalist este fundamental incompatibil cu un ecosistem planetar sănătos. Trăim pe o planetă cu resurse finite, dar sistemul nostru economic se bazează pe o creștere infinită.

Și întrucât nu putem schimba legile naturii, trebuie să ne schimbăm sistemul economic. Aceasta înseamnă chestionarea unora dintre cele mai prețuite mituri ale noastre … Putem dezvăța modul de gândire capitalist.

Capitalismul ne infectează toate relațiile: cu alți oameni, cu alte ființe decât cele umane și cu Pământul. … Gândește-te la relația ta cu locul în care trăiești. Este un loc pe care îl „folosești” sau este o lume pe care o locuiești, o prețuiești și o îngrijești? Noi am învățat acest mod de gândire și tot noi ne putem dezvăța.”

,,Unul dintre comentatori m-a întrebat cu ce trebuie să înlocuim capitalismul. Este o întrebare obișnuită pe care o aud ca răspuns la criticile asupra capitalismului. Oamenii întreabă acest lucru atât de des deoarece capitalismul ne-a colonizat atât de mult mintea încât suntem incapabili să ne imaginăm alternative.

Capitalism ≠ Piețe


O confuzie este aceea că piețele au fost contopite cu capitalismul. Oamenii consideră capitalismul că înseamnă persoane care cumpără și vând lucruri. Dar aceasta este o „piață”. Și pot exista piețe fără capitalism. Ce este atunci capitalismul?

O societate capitalistă este o societate de piață în care concentrarea bogăției se află într-un procent mic din populație. O societate capitalistă este împărțită în două clase: clasa capitalistă, care deține mijloacele de producție, și clasa muncitoare, care trebuie să-și vândă munca pentru a supraviețui.

Guvernul protejează și perpetuează această diviziune prin crearea și aplicarea legilor, cum ar fi limitarea răspunderii corporațiilor, protecția cametei (împrumuturi cu dobândă) și acorduri de liber schimb.

Problema capitalismului


Clasa capitalistă exploatează clasa muncitoare trăind din munca lor și reinvestind profiturile pentru a crea mai multe profituri, care nu sunt împărțite cu clasa muncitoare. Membrii clasei muncitoare nu au o putere reală în acest sistem, deoarece singurele lor opțiuni sunt să accepte condițiile de angajare ale clasei capitaliste sau să moară de foame. De aici provine termenul „sclavie salarială”. Muncitorii au suportat acest lucru deoarece cred că toți sunt „milionari jecmăniți temporar”.

Cu alte cuvinte, au cumpărat promisiunea Visului American. Dar rezultatul natural al unei societăți capitaliste este consolidarea crescândă a proprietății în mâinile unei clase capitaliste în continuă scădere și a unei clase în continuă creștere de oameni care câștigă doar cât să supraviețuiască (sau nu suficient pentru a supraviețui) – exact ce asistăm astăzi. Dar această împărțire a societății între capitaliști și muncitori nu este necesară pentru ca piețele sau pentru ca principiul de cumpărare și vânzare să existe.

Există alte tipuri de economii de piață decât capitalismul. Unii oameni cred că singura alternativă la capitalism este societatea în stil comunist – care cred că a fost demontată odată cu căderea URSS – sau socialismul – pe care îl consideră o pantă alunecoasă spre comunismul în stil sovietic. Adevărul este că există multe alternative la capitalism. Comunismul și socialismul sunt doar două. Distributismul este alta.

Originea distributismului


Puțină istorie: Distributismul își are rădăcinile în teoria socială catolică, începând cu enciclica Papei Leon al XIII-lea „Rerum Novarum” („Drepturile și îndatoririle capitalului și muncii”), publicată în 1891, ca urmare a ascensiunii capitalismului și industrializării , precum și reacțiile socialiste și comuniste la acestea. În enciclică, Papa Leon a atras atenția asupra sărăciei majorității clasei muncitoare.

El a sprijinit drepturile clasei muncitoare de a organiza și forma sindicate în scopul negocierii colective, în locul intervenției statului. El a respins atât capitalismul, cât și socialismul. Și a afirmat dreptul la proprietate privată.

Aceste idei au fost ulterior completate de alți papi, inclusiv ,,Quadragesimo anon” al Papei Pius XI în 1931, ,,Mater et magistrate” al Papei Ioan XXIII în 1961 și ,,Centesimus annus” al Papei Ioan Paul al II-lea (1991). (Ideile distributismului pot fi găsite și în recenta enciclică a Papei Francisc despre mediu.) Ideile din aceste documente au fost preluate de autorii britanici G.K. Chesterton și Hilaire Belloc, care le-au format într-un sistem coerent numit „distributism”.

Ce este distributismul?


Distributismul nu este un punct de mijloc între capitalism și socialism. Mai degrabă, respinge atât capitalismul, cât și socialismul, pe care le vede ca pe fețe ale aceleiași monede.

Din perspectiva distributistă, capitalismul conduce inevitabil la concentrarea puterii în marile companii care dețin monopoluri și exploatează lucrătorii, consumatorii și mediul. Pe de altă parte, socialismul conduce, de asemenea, la o concentrare a puterii, dar în mâinile guvernului și ale unei elite politice.

Această concentrare a puterii, fie în marile afaceri, fie în marile guverne, are același efect de a lua puterea majorității oamenilor. Distributismul vede capitalismul și socialismul, marile afaceri și guvernele, ca o consolidare reciprocă, o mână ajutând cealaltă mână și viceversa într-un cerc vicios.

distributism

Distributismul caută o a treia cale: în loc de mari afaceri sau guverne, am avea „o mare comunitate”.

„Distributismul urmărește să subordoneze activitatea economică vieții umane în ansamblu, vieții noastre spirituale, vieții noastre intelectuale, vieții noastre de familie. Nu consideră simpla producție de bunuri, cu atât mai puțin achiziția de avere, ca scopuri în sine. ”

Sistemul nostru capitalist actual transformă acest lucru în cap și face ca totul – familia, religia, chiar și corpurile noastre – să fie subordonate producției de avere pentru clasa capitalistă. Într-o economie distributivă, economia este făcută pentru a satisface nevoile – atât materiale cât și spirituale – ale tuturor ființelor umane.

Mic este frumos


Motto-ul distributismului este „Mic este frumos”. Distributismul favorizează micul și localul. Un concept fundamental în distributism este „subsidiaritatea”, ideea că orice activitate de producție economică ar trebui să fie realizată de cea mai mică unitate posibilă – până la familie. Un alt concept important este „solidaritatea” sau „solidarismul”, recunoașterea interconectării noastre.

Astfel, familia, nu individul, este nucleul societății distributiste. Familia este înțeleasă ca fiind legată de alte familii prin legături sociale și biologice și de întreaga familie umană, precum și de toată viața de pe pământ. În idealul distributismului, familia controlează mijloacele de producție.

Nicio unitate mai mare nu ar trebui să îndeplinească o funcție care poate fi realizată de o unitate mai mică. Astfel, distributismul favorizează legislația antitrust care rupe monopolurile și concentrarea puterii de piață în una sau doar câteva companii. Așa cum G.K. Chesterton a scris:

„Prea mult capitalism nu înseamnă prea mulți capitaliști, ci prea puțini capitaliști”.

Distributismul afirmă proprietatea privată, dar respinge consolidarea acesteia în mâinile unei elite – 1%. În schimb, pledează pentru distribuirea (de aici și numele) proprietățiilor cât mai larg posibil. Rețineți, acest lucru este diferit de redistribuirea veniturilor. Distribuitorii cred că, atunci când oamenii dețin pământul pe care îl lucrează și de care beneficiază ei și familiile lor, lucrează mai mult și au mai multă grijă de pământ.

Cum arată o societate distributistă?


Deci, cum ar arăta o societate distributistă? Ei bine, proprietatea privată ar exista încă, dar cele mai multe proprietăți ar fi deținute de familii. Fermele mici, proprietate familială și întreprinderile artizanale ar produce cele mai multe bunuri. Majoritatea oamenilor ar cultiva cel puțin o parte din propriile alimente, iar restul ar fi produse cât mai local posibil.

Majoritatea oamenilor ar putea să-și câștige existența fără să se bazeze pe proprietatea altora. Fermierii ar deține propriul lor teren, meșterii ar deține propriile lor instrumente și așa mai departe.

Ar exista piețe și concurență, dar, în loc de producție în masă și bunuri ieftine de slabă calitate, meșterii locali vor crea produse de înaltă calitate cu așteptarea că vor fi reparate atunci când vor fi stricate, nu aruncate la gunoi.

Ar exista cooperative ale familiilor și ale breslelor (mai degrabă decât ale sindicatelor) ale lucrătorilor, dar legile antitrust și fiscale ar împiedica companiile să crească prea mult.

Acolo unde sunt necesare monopoluri, cum ar fi utilitățile publice, acestea ar fi deținute public și local. Uniunile de credit locale ar înlocui marile bănci. Asigurarea socială ar fi asigurată de societățile de ajutor reciproc.

Guvernul federal ar exista pentru a oferi apărare reciprocă, pentru a se asigura că drepturile omului sunt respectate și pentru a încuraja cooperarea între unitățile politice mai mici.”

01/05/2021 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , | Lasă un comentariu

Gândul zilei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Un popor care alege politicieni corupţi, impostori, hoţi şi trădători, nu este victimă, ci complice.”

 

 

 

 

 

 

 

George Orwell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orwell, George

 

 

 

 

George Orwel este  pseudonimul scriitorului și jurnalistului englez  Eric Arthur Blair.

 Născut la  25 iunie 1903 în Motihari (India), în timpul dominatiei coloniale  britanice. A  murit in data de 21 ianuarie 1950, în Londra.

Opera sa poartă marca de angajamentului sau  împotriva nazismului  și a totalitarismului sovietic. 

A participat la razboiul civil din spania de partea fortelor republicane promarxiste si a putut constata nemijlocit, cum functionau ideologia si propaganda comunista.

Martor al timpul său, Orwell a fost în anii 1930 și 1940 critic literar și romancier.

Două dintre  lucrările sale publicate după al doilea război mondial, s-au bucurat de  un  mare succes  : „Ferma animalelor” și romanul „1984”,  în care el a creat conceptul de Big Brother, care a intrat în limbajul comun al  criticii tehnicilor moderne de supraveghere a populatiei.

Adjectivul „orwellian” este de asemenea folosit frecvent cu referire la universul totalitar imaginat de scriitorul englez.

La 11 iulie 1996, un articol în cotidianul britanic The Guardian a dezvăluit că George Orwell ar fi  intocmit  o listă de nume de jurnaliști și intelectuali „comunisti”, „tovarăși de drum” sau „simpatizanți” ai Uniunii Sovietice.  Orwell ar  fi participat „spontan la vânătoarea de vrăjitoare” împotriva intelectualilor comuniști organizata  in Marea Britanie in anii razboiului rece.

Totusi o serie de cercetatori contesta acest episod al colaborarii lui Orwell cu serviciile secrete.

În biografia  politică a lui  Orwell, John Newsinger menționează că autorul și-a exprimat de mai multe ori la sfârșitul anilor 1940, ostilitatea fata de   McCarthyism.

De asemenea, afirmă că scopul său declarat a fost acela  de a desfășura activități de propagandă în favoarea unei a treia cai, între comunismul  sovietic și capitalismul american.

17/01/2015 Posted by | LECTURI NECESARE | , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: