CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 27 AUGUST ÎN ISTORIA ROMÂNILORZiua de 27 august în istoria noastră

1588: Tratat de comerţ încheiat de Petru Şchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei.

 Foto: Petru Șchiopul, domnul Moldovei și regina Elisabeta a Angliei

William Harebone, ambasador la Constantinopol, a încheiat cu domnitorul Petru Şchiopul, în numele reginei Angliei,un tratat prin care supuşii reginei Elisabeta urmau sa fie liberi a se statornici şi a face negoţ cu Moldova, „ba chiar a face toate cele ce societatea omenească şi obiceiul caută pentru negoţ şi pentru trebuinţele vieţii”.

Tratatul menționa că:

Noi, Petru, din grația lui Dumnezeu domn al Țării Românești și al Moldovei, facem cunoscut tuturora celor prezenți și viitori, care sunt și vor fi interesați, că am încheiat cu măritul Vilhelm Harbone, ambasadorul prealuminatei și preaputernicei doamne, doamna Elisabeta, din grația lui Dumnezeu regina Angliei, Franței și Irlandei, pe lângă prealuminatul și preaputernicul împărat al turcilor, convențiunea următoare: ca negreșit de aci înainte să fie cu totul liberi supușii prealuminăției sale și toți negustorii de a ședea în țara noastră, de a se statornici, de a face negoț, de a vinde, a cumpăra, ba chiar de a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoț și pentru trebuințele vieții, fără nici o piedică sau greutate, păzindu-se însă întreg și nevătămat dreptul vămilor noastre, adică pentru fiecare lucru în valoare de o sută de ducați să ne plătească trei ducați. Cerem ca ceea ce precede să fie bine stabilit și asigurat prin convențiunea noastră. Și spre mai bună tărie, s-a pus și sigiliul nostru”.

Drept urmare, voievodul moldovean le-a acordat negustorilor englezi privilegiul să plătească doar 3% taxă, în timp ce ceilalți negustori trebuiau să achite o taxă de 12%.

 1595: Domnitorul Ieremia Movilă a recunoscut suzeranitatea polonă, declarând Moldova “membru credincios şi inseparabil” al coroanei polone.

Ieremia Movilă - Portrete

Ieremia Movilă, celălalt pretendent la tronul Moldovei, a recunoscut și el, pe 27 august 1595, suzeranitatea polonă și a declarat Moldova drept „membru credincios și inseparabil” al coroanei polone.

În decembrie 1595, în lupta de la Areni, oastea polonă condusă de cancelarul Zamoyski a înfrânt oastea lui Ștefan Răzvan și l-a impus pe Ieremia Movilă pe tronul Moldovei.

1660 : Turcii încheie după 46 de zile asediul Cetății Oradiei, după ce cei aproape 300 de apăratori rămași în viață s-au predat.

5 iunie 1692 - eliberarea cetății și orașului Oradea/ Várad/ Wardein de sub ocupația otomană care a durat 32 de ani | STIRILE TRANSILVANIEI

Asediul începuse la 13 iulie, sub comanda noului serdar Köse Ali pașa. La 15 iulie turcii au somat asediații să predea cetatea. Apărătorii, în cea mai mare parte recrutați din populația civilă din oraș, între care și femei și copii, erau în număr de 850.

1812:În Tara Românească urcă pe tron domnul fanariot Ioan Gheorghe Caragea (din 27.08/8.09 pâna în 1818).

1812 Ioan Vodă Caragea

Ioan Gheorghe Caragea (1754 – 27 decembrie 1844).

Din rapoartele ambasadorului Franței la Constantinopole, reieșea că pentru a ocupa tronul de la București, Caragea a plătit 8.000 de pungi cu galbeni, (aprox. 4 milioane de lei-aur). 

A devenit faimos pentru primul cod de legi din Valahia care îi poartă numele („Legiuirea Caradja”), pentru  politicile fiscale excesive, dar și pentru măsurile efective luate împotriva epidemiei de ciumă bubonică care a izbucnit în 1813, la un an de la urcarea sa pe tron, care a rămas în istorie sub numele de „ciuma lui Caragea”.

1858: S-a născut Pamfil Polonic, arheolog amator, topograf şi cartograf; colaborator al lui Gr. G. Tocilescu, care i-a încredinţat conducerea săpăturilor de la Adamclisi; (m. 1944).

1877: In timpul razboiului ruso-romano- turc a  avut loc primul atac al trupelor române asupra pozitiilor turcesti.

Misiunea de asalt şi cucerire a redanului otoman, din faţa redutei Griviţa-1 din sistemul de apărare a Plevnei,  a fost  încredinţată Regimentului 13 dorobanţi, comandat de locotenent-colonelul Ion Petrovici, şi altor subunităţi din cadrul Diviziei a 4-a infanterie.

Cucerirea acestui avanpost fortificat se înscrie ca o primă victorie a Armatei române. Pentru succesul repurtat, drapelul de luptă al Regimentului 13 Dorobanţi este distins cu Ordinul “Steaua României”.

De asemenea, s-a acordat unor ofiţeri şi soldaţi din subunităţile participante la atac Ordinul “Steaua României”, precum şi medalia “Virtutea militară”.

1903: S-a nascut matematicianul român Miron Nicolescu ; (d. 1975).

1916:  România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial.

Din punct de vedere al statutului de beligeranță, România a fost pe rând: țară neutră în perioada 28 iulie 1914 – 27 august 1916, țară beligerantă de partea Antantei în perioada 27 august 1916 – 27 noiembrie 1917, în stare de armistițiu în perioada 27 noiembrie 1917 – 7 mai 1918, țară necombatantă în perioada 7 mai 1918 – 9 noiembrie 1918, țară beligerantă de partea Antantei în perioada 9 noiembrie 1918 – 11 noiembrie 1918.

Imagini pentru intrarea romaniei in razboiul mondial 27 august 1916 photos

Deși legată de Imperiul Austro-Ungar printr-un tratat secret de alianță, din 1883, România alege să se declare neutră la izbucnirea ostilităților, în iulie 1914, prevalându-se de interpretarea clauzelor relative la „casus foederis”.

În anii neutralității, guvernul liberal condus de Ion I.C. Brătianu a adoptat o atitudine de expectativă, în ciuda faptului că toate părțile implicate în conflict au făcut presiuni asupra României combinate cu promisiuni, pentru a li se alătura.

În august 1916, România primește un ultimatum să decidă dacă dorește să se alăture Antantei „acum ori niciodată”.

Sub presiunea cererii ultimative, guvernul român acceptă să intre în război de partea Antantei, deși situația de pe fronturile de luptă nu era una favorabilă.

Armata Română a început, în noaptea de 27/28 august 1916, ofensiva pe frontul Carpaților, însuflețită de dorința de a elibera Transilvania de sub dominația Austor-Ungariei.

1916. România intră în război - Campania eșuată din Transilvania

Trupele noastre au înaintat pe trei direcții spre Transilvania, a zdrobit rezistența inamică, a pus stăpânire pe trecătorile Carpaților Orientali și Meridionali și au pătruns simultan în Transilvania.

În luptele purtate în bazinul Hațegului și în jurul Orșovei, în zona Timișului de Jos, Bran, la sud de Sibiu, unitățile române au dovedit vitejie, superioritate și măiestrie militară, au îmbinat cu succes focul cu manevra prin surprindere în flancul și spatele dispozitivului inamic.

1918: S-a născut  Leon Leviţchi, lingvist, filolog, shakespearolog român; (d.16 octombrie 1991).

Filiala BACAU » CENTENAR LEON D. LEVIȚCHI


1920: Nicolae Titulescu a fost numit delegat al României la Societatea Naţiunilor, alături de Thoma Ionescu şi Dimitrie Negulescu.

Nicolae Titulescu, artizanul păcii din Europa Centrală | Evenimentul Istoric

1928: 15 state au semnat la Paris pactul privind interzicerea războiului ca instrument al politicii naţionale (“Pactul Briand Kellog”).

 La 4 septembrie 1928 România a aderat la Pactul Briand-Kellogg privind interzicerea războiului ca instrument de politică naţională.

După marile  pierderi umane şi materiale din Primul Război Mondial, ideea declarării  războiului ca  ceva ilegal a fost extrem de populară în opinia publică internaţională.

Pactul Briand-Kellogg, numit astfel după numele secretarului de stat american Frank B. Kellogg şi al ministrului de externe francez Aristide Briand, a fost semnat la Paris în 27 august 1928 de reprezentanţii a 15 state ( Franta, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Irlanda, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, India, Belgia, Polonia, Cehoslovacia, Germania, Italia şi Japonia.).

   Mai târziu, un numar de patruzeci şi şapte de naţiuni printre care şi România, au urmat exemplul, astfel ca in cele din urmă pactul a fost  semnat   de un numar de 61 de state.Primul test major a fost  în 1931, când Japonia a invadat  Manciuria deşi semnase acest pact.  În final acest act s-a dovedit a fi  lipsit de sens, fiind  clar că nu  există nici o modalitate de a fi pus  în aplicare sau să fie sancţionaţi cei care au declanşat noi conflicte.  

   Pactul Briand-Kellogg a făcut prea puţin pentru a împiedica Al Doilea Război Mondial.

Actul nu prevedea  nici o sancţiune împotriva celor care ar încălca pacea.   

 1930: S-a născut jurnalistul Ion Ghiţulescu; angajat al Radiodifuziunii Române din anul 1951, a fost, timp de 55 de ani, una dintre cele mai cunoscute voci ale comentariului sportiv; şef al Secţiei Sport şi Informaţii (1961-1989), apoi director al Direcţiei Programe a SRR (1990-1996).

 1930: S-a născut Zigu Ornea (Zigu Orenstein), critic şi istoric literar, editor, publicist şi scriitor român de origine evreiască, autorul unei bibliografii impresionante cuprinzând numeroase lucrări de specialitate şi articole, monografii, cronici literare şi cronici ale ediţiilor; (m. 15 noiembrie 2001).

1939: Grigore Gafencu, ministrul de Externe al Romaniei , a declarat ministrului Germaniei la Bucureşti, W. Fabricius, că guvernul român este hotărât să păstreze neutralitatea “în orice conflict dintre Germania şi Polonia, chiar şi în cazul că Franţa şi Marea Britanie s-ar angrena şi ele în acest conflict”.

Grigore Gafencu CrestinOrtodox.ro

 1943: A murit la Schinetea, Vaslui, mareșalul român Constantin Prezan, membru de onoare al Academiei Române, fost  Şef al Marelui Stat Major în perioada 1918-1920.

Imagini pentru Constantin Prezan,

A coordonat planul campaniei din 1917 – bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz; (n. 27 ianuarie 1861, Sterianul de Mijloc, Butimanu, Dâmbovița).

Mareșal, ofițer de carieră, provenit din arma geniu, erou al Primului Război Mondial, a luat parte și a al Doilea Război Balcanic și la operațiile militare pentru apărarea Marii Uniri, din perioada 1918–1920.

A evitat să se implice activ în viața politică, deși a avut o serie de demnități politice, mai mult onorifice, cum ar fi aceea de senator de drept deținută în perioada postbelică, în baza înaltei sale poziții din armată, precum și de participant/membru al Consiliilor de Coroană. A primit numeroase distincții și medalii, fiind ales membru de onoare al Academiei Române și membru de onoare al Academiei de Științe din România, începând cu 21 decembrie 1935.

1959: S-a născut la București, actorul de teatru, film şi televiziune Claudiu Bleonţ.

A absolvit Liceul German Goethe din București (1979), după care a urmat Institutul de artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, clasa profesor Grigore Gonța (1979 – 1983). Roluri la absolvire: Ghiță Coscodan în „Agachi Flutur” de Vasile Alecsandri, regia Grigore Gonța și Melchior Gabor în „Deșteptarea primăverii” de Frank Wedekind, regia Gina Guzina.

Din 1990 până in prezent este angajat la Teatrul Național din București. A jucat in numeroase roluri și a colaborat cu Teatrul Bulandra, Teatrul Odeon, Teatrul Național Timișoara, Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, Teatrul Național Târgu Mureș, Teatrul Arca, etc.

Debutul in cinematografie a avut loc tot in 1983, cu filmul Concurs, regizat de Dan Pita, care i-a adus la Festivalul de la Costinesti premiul pentru cel mai bun actor. A mai jucat in Sa mori rănit din dragoste de viata, Pas in doi, Rochia alba de dantela, Polul Sud, O vara de neuitat, Femeia visurilor, Ursul.

A fost distribuit si in producții internationale, cum sunt Catherine the Great, regia Paul Burgess si John-Paul Davidson, Dracula III, regia Patrick Lussier, Dracula Ressurection, regia Patrick Loussier, Anaconda 4: Trail of Blood, Born to Raise Hell.

CITȚI  si un articol dedicat lui

1965: A încetat din viaţă la București, scriitorul și traducătorul român Eusebiu Camilar, membru corespondent al Academiei Române: “Farmecul depărtărilor”, “Stejarul din Borzeşti”, “Povestiri eroice”; n. (7 octombrie 1910, Udești, Bucovina, Austro-Ungaria).

Eusebiu Camilar versuri - RO

1965:  A fost înfiinţată Universitatea din Craiova. Prin decizia nr.894 a Consiliului de Ministrii din 27 august, facultatile de Matematica, Chimie, Filologie, Economie, Electrotehnica, Agronomie, Horticultura au fost unite sub aceeasi administrare.

1970: A încetat din viaţă actorul roman Ştefan Ciubotăraşu: “Valurile Dunării”, “Neamul Şoimăreştilor”; (n. 21 martie 1910).

Ștefan Ciubotărașu - Wikipedia

1972: S-a născut la Brasov, Horia Brenciu, un cunoscut cântăreţ şi prezentator român de televiziune.

1982: Hotărâre a Biroului Comitetului Executiv al CNEFS  din Romania prin care se interzicea organizarea şi funcţionarea oricăror cercuri de yoga şi karate pe lângă sau în cadrul unităţilor sportive din ţara noastră.

Hotărârea a fost abrogată la data de 16.01.1990, dupa revolutia anticeaușistă.

1982: A fost prezentat presei și oficialităților române, Rombac 1-11- primul avion de transport pasageri cu reacţie realizat în ţara noastră, produs la fosta Întreprindere de Avioane Bucureşti (actualmente Romaero Băneasa).

File:JAT ROMBAC 1-11 Milinkovic.jpg - Wikimedia Commons

România devenea astfel primul stat comunist din lume, exceptând URSS, care producea un avion cu reacţie pentru pasageri.

Zborul inaugural cu pasageri a avut loc la 28 ianuarie 1983, pe ruta Bucureşti–Timişoara, iar prima cursă externă a acestui aparat a fost efectuată la 23 martie 1983 pe ruta București-Londra.

1970: A decdat in localitatea Joița, zona Arcuda, județul Giurgiu, sculptorul şi profesorul universitar Romulus (Romul) Ladea; (n.  17 mai 1901, in localitatea Jitin, Caraș-Severin).

Imagini pentru sculptor romulus ladea photos

In 1922 s-a înscris la Școala de arte frumoase din București, unde l-a avut  ca profesor pe Dimitrie Paciurea, iar in 1924 urmeaza cursurile  Academiei Julien din Paris și lucrează un timp în atelierul lui Brâncuși.

Este numit în 1927 profesor la Școala de arte frumoase din Cluj, contribuind în mod activ la formarea altor sculptori.

În 1933, împreună cu Școala de arte frumoase, se mută la Timișoara, unde în 1940 înființează și conduce Școala de arte decorative.

La înființarea Institutului Andreescu, este numit profesor la catedra de sculptură, activitate întreruptă în prioada 1951-1962.

I s-au acordat  titlurile de Artist emerit (1957) și Maestru emerit al artei (1964), „pentru merite deosebite în activitatea desfășurată în domeniul teatrului, muzicii, artelor plastice și cinematografiei”

1975: A murit Ion Cantacuzino (Ion Filotti Cantacuzino, fiul prințului Ioan Cantacuzino și al actriței Maria Filotti), fost director al Centrului Național al Cinematografiei,scriitor, producător, scenarist, critic şi istoric de film; a fost unul dintre cei mai activi conferenţiari la microfonul „Universităţii Radio”.

Imagini pentru (Ion Filotti Cantacuzino

Tot el este cel care a introdus în programele Radiodifuziunii „Cronica cinematografică”, pe care a susţinut-o cu succes mulţi ani; (n. 7 noiembrie 1908, Bucuresti).

1985: S-a nascut Alexandra Nechita, pictoriţa americana de origine română, considerată un fenomen în lumea artei, fiind numită “micuţa Picasso”.

Imagini pentru Alexandra Nechita, pictoriţa photos

 Nu împlinise încă 9 ani, când a avut prima expoziție personală în Biblioteca Municipală din Los Angeles.

Darul ei fusese deja remarcat de presa locală, care a numit-o de atunci micuța Picasso.

Tablourile sale se regăsesc în sute de muzee din lume, de la colecția de artă a Vaticanului, până la colecții particulare deținute de celebrități precum Oprah Winfrey, Calvin Klein, Whoopi Goldberg sau David Letterman. Cea mai scumpă pictură a vândut-o cu 400.000 de dolari.

1987: La ordinul autorităților comuniste a fost demolată Biserica Sfântul Spiridon Vechi din București.

1987 Biserica Sfântul Spiridon Vechi Din Bucureşti

Biserica Sf. Spiridon Vechi a fost demolată împreună cu Opereta, care se afla la câțiva metri, desi s-a încercat foarte mult salvarea ei prin translatare. Practic, nu încurca sistematizarea lui Ceaușescu, dar s-a dorit dărâmarea ei.S-a reușit însa salvarea celebrei pisanii, a coloanelor, a ancadramentelor de la ferestre, catapeteasma si icoanele. Din dorinta oamenilor, biserica a fost reconstruită pe exact aceeași temelie, respectându-se inclusiv nivelul original situat cu 1 m sub nivelul stradal.

1989: La Chişinău a avut loc una din cele mai mari manifestaţii populare din istoria românilor: 750000 de persoane (aprecierea săptămînalului “Literatura şi Arta”).

Cei prezenti  au cerut decretarea limbii române ca limbă oficială în RSS Moldovenească şi revenirea la alfabetul latin, obiective care au fost atinse prin legile votate de parlamentul de la Chişinău în 31 august 1989.

“Ziua ce va lumina un veac” este descrierea pe care “Literatura şi Arta” a dat-o zilei de 27 august 1989.

Mai multe amănunte despre acest eveniment istoric citiţi în articolul “27 August 1989 – Marea Adunare Naţională de la Chişinău sau “ziua ce va lumina un veac”.

 VIDEO:

1991: La cateva zile dupa puciul de la Moscova, Republica Moldova si-a proclamat independenta, dupa ce Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova, votand LEGEA Nr. 691 din  27 august 1991, privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova.

Guvernul si  Parlamentul Romaniei au sprijinit acest act, recunoscand, imediat, noul stat romanesc.

La 3.09.1991, prin decizia Parlamentului, România devenea primul stat care recunoştea independenţa R.Moldova.

 Video:

2009: A murit la Bucuresti, Sergiu Eremia, compozitor şi dirijor de fanfară;  (n. 13 martie 1933, Bucureşti). NOTĂ: unele surse dau ca dată a decesului sau ziua de 28 august 2009.

2014: A fost inaugurat gazoductul Iaşi-Ungheni o conductă lungă de 43 Km care interconectează reţelele de gaz din România şi Republica Moldova, a cărei construcţie a început pe 27 august 2013.

Gazoductul Iaşi-Ungheni a fost lansat oficial în prezenţa Prim-ministrului Iurie Leancă, a Premierului român, Victor Ponta, a Comisarului European pentru Energie, Günther Oettinger

Gazoductul Iaşi-Ungheni a fost lansat oficial în prezenţa Prim-ministrului moldovean Iurie Leancă, a Premierului român, Victor Ponta si a Comisarului European pentru Energie, Günther Oettinger.

Imagini pentru inaugurare gazoductul Iaşi-Ungheni,photos

Conducta are o capacitate de 1,5 miliarde mc.de gaz.

Conducta de la Ungheni la Chișinău a fost terminată în anul 2020, fiind construită de Vestmoldtransgaz SRL, companie achiziționată de Transgaz prin filiala sa Eurotransgaz. Are 120 km  și trei stații de predare a gazelor naturale.

 Motivul care a stat la baza acestui proiect a fost acela că Republica Moldova, țară dependentă 100% de gazul rusesc, avea ca angajament, odată cu aderarea la Comunitatea Energetică în octombrie 2010, diversificarea surselor de energie.

În R.Moldova – Ziua Independenței –  ziua națională a R. Moldova. Este comemorată adoptarea Declarației de Independență față de  Uniunea Sovietică la 27 august 1991. 

O ANALIZA STRATFOR – R.Moldova, un stat fara naţiune | CER SI PAMANT ROMANESC

Republica Moldova este un stat situat în sud-estul Europei, învecinat  cu România la vest și cu Ucraina la nord, est și sud. Este o țară fără ieșire directă la mare, dar cu o ieșire la Dunăre pe o distanță de 430 de metri la extremitatea sa sudică prin intermediul căreia are acces și la Marea Neagră.

Capitala este orașul Chișinău, suprafața sa totală este de 33.846 km² și o populație de 2.998.235 locuitori, din care 83% sunt etnici români (moldoveni), iar restul ucraineni, găgăuzi, ruși, țigani ș.a.

 În procesul dezintegrării  Uniunii Sovietice, Republica Moldova și-a declarat independența la 27 august 1991.

La 29 iulie 1994 a fost adoptată prima constituție a Republicii Moldova. Drapelul său de stat este identic cu cel al României, albastr- galben- roșu.

Începând cu anul 1990, o suprafață de 4163 de km² din  teritoriul său situat pe malul estic al fluviului Nistru este sub control de facto al regimului separatist din Transnistria (controlat efectiv  de Rusia). 

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Fanurie

Sfântul Fanurie s-a născut in insula Rodos din Grecia, darnu se cunoaste data nașterii sale. Sfântul Fanurie a avut doisprezece frați, iar el a fost cel mai mare. Dupa moartea tatalui său, mama sa ajunge sa cante si sa joace prin diverse locuri.

Cand Fanurie descopera acest lucru, decide sa fuga in pustiu. Primeste botezul si revine dupa un timp in orasul sau natal. Afla ca mama sa a murit in momentul in care a fost descoperita de el intr-un local si ca fratii sai s-au raspandit prin lume.

Revine in pustie si duce o viata aspra, manca o data la trei zile. Prin rugaciune a adus tamaduire surzilor, orbilor, botezandu-i si invatandu-i dreapta credinta. Cu toate ca savarsise atatea minuni, este nevoit sa parasesca cetatea, din cauza rautatii oamenilor. Acestia spuneau ca minunile savarsite de el nu sunt facute cu ajutorul lui Dumnezeu, ci al demonilor.

Se pare ca ajunge in Egipt, unde o readuce la viata pe fiica regelui. In urma acesti minuni, imparatul si slujitorii sai au primit botezul.

Dupa o vreme, vrajitorii din Egipt s-au ridicat impotriva lui Fanurie si astfel, sfantul a fost supus la multe chinuri: i s-au taiat mainile si degetele de la picioare, urechile, i s-au smuls dintii, a fost batut cu pietre, ca in cele din urma sa i se taie capul.

Moastele Sfantului Fanurie au fost descoperite de cativa pastori, in jurul anului 1500, intr-o pestera. Alaturi de moastele sale, au gasit si o piele de animal pe care era scrisa viata Sfantului Fanurie.

CITIŢI ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/08/27/o-istorie-a-zilei-de-27-august-video/

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.;
 10. istoriculzilei.blogspot.ro;
 11. CreștinOrtodox.ro.;
 12. Cinemagia.ro.

27/08/2021 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 comentarii »

 1. A republicat asta pe Cronopedia.

  Apreciază

  Comentariu de Ioan M. | 27/08/2021 | Răspunde

 2. […] ZIUA DE 27 AUGUST ÎN ISTORIA ROMÂNILOR […]

  Apreciază

  Pingback de ZIUA DE 27 AUGUST ÎN ISTORIA ROMÂNILOR | Ciprian I. Bârsan | 28/08/2021 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: