CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 31 IULIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de  31 iulie în istoria noastră

1227: Papa Grigore al IX-lea îi cere  într-o epistolă episcopului de Strigoniu din Ungaria să determine convertirea la creștinism a populației din “Cumania et Bordinia terra illis vicina”.

La 31 iulie 1227  a început creştinarea cumanilor şi brodnicilor. Botezul a fost oficiat în prezenţa arhiepiscopului de Strigoniu, legat apostolic, direct subordonat Papei, a trei episcopi şi a principelui de coroană al Ungariei, viitorul rege Bela al IV-lea.

Prin întemeierea Episcopiei cumanilor, cu reşedinţa la Civitas Milcoviae (pe locul Odobeştilor de azi, lângă Focşani), având ca prim titular pe dominicanul Teodoric, regatul Ungariei urmărea extinderea autorităţii sale politice şi confesionale asupra populaţiei locale.

  În a doua jumătate a secolului al XI-lea, după ce resturile hoardelor pecenegilor rămase în urma decimării lor în bătăliile cu Imperiul Bizantin s-au mutat peste Dunăre, cumanii au luat în stăpânire (1057) teritoriile dintre Nistru și Carpați, unde rămăşiţele populaţiilor pecenege s-au contopit cu ei.

Unii dintre cumani s-au integrat între români, alţii,  conduşi de șeful lor Kuten (Kuthen sau Kotian), au fost acceptați în Ungaria cu condiția convertirii la catolicism, în timp ce altă parte a trecut peste Dunăre.

  În timpul Imperiului româno-bulgar al Asăneștilor, cumanii au luat parte, ca aliați ai românilor și bulgarilor, la luptele acestora împotriva bizantinilor.  

 Episcopia de Milcovia a cumanilor  a fost distrusă din temelie de invazia din 1241 a mongolilor, iar încercările ulterioare de a o reînființa au eșuat. Regele Ungariei și-a luat din 1233 și titlu de rege al Cumaniei.

În toponimia Moldovei și Munteniei, dar și a Transilvaniei de Sud, au rămas multe locuri care păstrează denumiri cum ar fi : Comani, Comana, Comănești, Comanca,Teleorman, Caracal, Horez, Dărmănești, Cozia, Ozun etc., dar și numele de persoane ori de familie Coman, Comaniciu, Comăneci.

Despre limba lor, s-a păstrat un glosar al unui venețian din secolul al XIII-lea, din care reiese că aceasta se afla în raport de dialect cu limbile turcă și tătară.

Rugăciunea Tatăl Nostru în limba cumană:

bizim atamiz kim-szing kökte
szentlenszing szening ading
düs-szün szening könglügüng
necsik-kim dzserde alaj kökte
bizing ekmegimizni ber bizge büt-bütün künde
ilt bizing minimizni
necsik-kim biz ijermiz bizge ötrü kelgenge
iltme bizni ol dzsamanga
kutkar bizni ol dzsamannan
szen barszing bu kücsli
bu csin ijgi tengri amen. (Kunszentmiklós, Ungaria)

1431: Prima atestare a oraşului Piatra Neamţ in documente moldovenesti .

  Într-un  act din 31 iulie 1431, domnul moldovean Alexandru cel Bun a dat Mănăstirii Bistriţa două prisăci, menţionand și o „casă a lui Crăciun de la Piatra”.

  Aşezarea  primește statutul de târg domnesc doar în anul 1453.


Primele menţiuni scrise despre Piatra Neamţ in surse externe, se întâlnesc în Cronica rusească (cca. 1387-1392) sub numele de Kamena (Piatra) – în Lista oraşelor valahe de la Dunare şi în documentele asociate cu expediţia regelui maghiar Sigismund de Luxemburg în Moldova în data de 30 ianuarie 1395, cand apare prima menţiune maghiară a localităţii: Karácsonkő: 
„in terra nostra Molduana ante villam Karachonkw”, în contextul campaniei militare împotriva domnului Moldovei, Ştefan I.

  Conform datelor strânse în Codex Bandini (sec. al XVII-lea), Piatra a fost locuită multa vreme  în majoritate de maghiari şi de saşi. Cu timpul Târgul Piatra a capătat o mai mare importanţă, aceasta şi datorită constituirii aici (estimată a fi între 1468-1475  a unei Curţi Domneşti (menţionată ulterior în mai multe rânduri – 1552, 1570, 1594), de către Ştefan cel Mare.

 Aşezarea de la poalele Pietricicăi s-a numit „Piatra”, până în anul 1859, când s-a adăugat cuvântul „Neamţ”, devenind astfel Piatra-Neamţ, completarea fiind necesară, pentru a deosebi oraşul de alte localităţi – numerose la vremea respectivă – care purtau numele de „Piatra”.

1782: Domnitorul fanariot al Ţării Româneşti (1812-1818), Caragea Vodă a infiinţat cel dintâi paşaport: “Pasusul”, pentru călătoriile  în alte ţări .

 Ioan Vodă Caragea a devenit faimos pentru primul cod de legi din Valahia care îi poartă numele („Legiuirea Caradja”).

A aplicat o politica fiscala excesivă.

Principele Ioan Gheorghe Caradja (n. 1754 la Constantinopol – d. 1844, la Atena), a fost domnitor fanariot al Ţării Româneşti din 1812 pana in 1818.

La un an de la urcarea sa pe tron, a izbucnit in tara o epidemie  de ciumă bubonică (1813), ramasa in istorie cu numele de „Ciuma lui Caragea”.

1827:  Iaşiul este devastat de un incendiu in care au fost distruse mai mult de o treime din case iar “Uliţa mare” şi “Curtea domnească” au fost  mistuite de flăcări.

Prinţul Nicolae Şuţu povestea în memoriile sale: „Stând dinaintea unei fereşti, zării o lungă şi groasă coloană de fum ce se ridica după un deal…Ardea în Iaşi…Toată Uliţa Mare, începând de la clădirile unde se află acum Academia şi până la Curtea Domnească, era cuprinsă într-o flacără întreagă”.

La rândul său, consulul Franţei nota: „Nu se văd decât oameni disperaţi ce plâng pe locul unde şi-au pierdut averea sau părinţii şi prietenii”.

1848: Printr-o notă diplomatică, Rusia îi acuza pe români că doresc să se unească într-un singur stat.

Autoritățile de la Petersburg refuzau contactul cu guvernul revoluționar, pe care continuau să-l submineze prin elementele rusofile din țară: colonelul Ion Odobescu, mitropolitul Neofit și fiul guvernatorului. Mitropolitul purta o vie corespondență cu consulul Kotzebue, cerându-i intervenția rusă pentru salvarea ortodoxiei. Sub presiunea Rusiei, Imperiul Otoman va interveni, iar Rusia va trimite trupe în Moldova, unde prezența lor va fi socotită de unii consuli europeni drept o invazie.

1866: S-a născut la Craiova,astronomul şi profesorul Nicolae Coculescu, fondatorul Observatorului Astronomic din Bucureşti (1908), autorul unor valoroase lucrări de mecanică cerească; (m. 5 noiembrie 1952, Bucuresti). A fost profesor de astronomie la Universitatea din București. Este cunoscut pentru studiile sale de mecanică cerească asupra calculului perturbațiilor planetare.

  Este cunoscut pentru studiile sale de mecanică cerească asupra calculului perturbaţiilor planetelor.

A fost membru fondator al Academiei de Ştiinţe din România.

 A urmat Facultatea de Științe din București, obținând licența în Matematică în 1889, apoi a plecat la Paris, unde a obținut o nouă licență în Matematică. În 1892, în timp ce-și efectua stagiul la Observatorul astronomic din Paris, Nicolae Coculescu publica, în Comptesrendus des seances de l’Academie des sciences de Paris, primul său memoriu de mecanică cerească intitulat: Sur lastabilité du mouvement dans un cas particulier du problème des trois corps.

În 1895, și-a susținut teza de doctorat în Matematică la Sorbona cu un subiect din mecanica cerească: Sur les expressions approchées des termes d’ordre élevé dans le développement de la fonction perturbatrice (Asupra expresiilor apropriate ale termenilor de ordin ridicat, în dezvoltarea funcției perturbatoare), publicată în Journal de mathématiques pures et appliqués. Din lucrările sale: Tratat elementar de AstronomieChestiunea calendaruluiTeoria refracției astronomiceLecțiuni elementare de mecanică cerească.

1877: Principele Carol I al Romaniei a primit telegrama care îl instiinta  că rușii au suferit o înfrîngere completă la Plevna in  Bulgaria, în timpul Războiului ruso-turc de la 1877-1878.

Carol de Hohenzollern-Sigmaringen (n.1939-d.1914), rege al României 1866-1914

Foto: Carol l de Hohenzollern-Sigmaringen (n.1939-d.1914), rege al României 1866-1914

La 31 iulie 1877, stil nou (19 iulie 1877, stil vechi), Principele Carol a primit telegrama care relata că rușii au suferit o grava înfrîngere  la Plevna, in  Bulgaria, în timpul Războiului ruso-turc de la 1877-1878.

O parte din trupele rusești intrase în panică, iar Marele Duce Nicolae al Rusiei și-a mutat cartierul general, însăși țarul Alexandru II-lea fiind gată să se retragă peste Dunăre.

În telegrama către Carol, Marele Duce Nicolae al Rusie scria:

Turcii au concentrat la Plevna cele mai puternice forțe armate, copleșindu-ne. Te rog să demonstrăm că suntem uniți și, dacă e posibil, treci Dunărea pe unde dorești. Între Jiu și Corabia, această demonstrație este indispensabilă ca să-mi ușurezi mișcările. Nicolae”.

Principele Carol tărăgănase antrenarea in lupta a Armatei Române, pană în momentul în care Marele Duce Nicolae al Rusiei a solicitat ajutor militar românesc.

Urma să aibă loc Bătălia de la Plevna, în care victoria armatei române va pune bazele independenței României.

1885: S-a născut la Mitocu Dragomirnei, Ducatul Bucovinei, Austro-Ungaria , istoricul bizantinolog şi filologul Vasile Grecu(Vasile Greciuc) d.27 mai 1972, la București.

L-a preocupat, îndeosebi, de istoria şi literatura Bizanţului, a influenţei exercitate de cultura bizantină asupra celei române.

1885-1972 Vasile Grecu

A fost membru corespondent (din 1936) al Academiei Române. A urmat superioare de Filologie clasică la Viena (1905–1907) și a luat doctoratul, în 1919, cu teza Fauna și flora în sistemul filosofic al lui Platon. A fost profesor la catedra de Studii sud-est europene a Universității din Cernăuți. În 1938, a fost chemat la Universitatea din București, ca succesor al lui Demostene Russo la catedra de Bizantinologie.

A scris studii privitoare la istoria și literatura Bizanțului, la influența exercitată de cultura bizantină asupra celei române, a editat cărți de pictură bisericească bizantină, a întocmit edițiile critice ale operelor unor cronicari bizantini (Doukas, Critobal din Imbros, Georgios Sphrantez, Constantin Porfirogenetul).

A publicat o ediție a versiunii grecești a lucrării Învățăturile lui Neagoe Basarab, însoțită de o traducere în limba română (1942). A realizat ediții critice ale vechilor legiuiri românești: Legiuirea CarageaPravilniceasca condicăCodul Calimachi.

A fost președinte al Societății de Studii Bizantine și vicepreședinte de onoare al Asociației Internaționale de Studii Bizantine

1893: S-a născut la Sighișoara, Mureș, soprana Aca de Barbu (Aurora), cântăreaţă şi profesoară, membru  fondator al  Operei Române din Cluj ; (m. 1958, București).

1893-1958 Aca De Barbu - Maddalena, Rigoletto

A studiat la Conservatorul din Târgu Mureș. Admisă direct în anul II la Academia de Muzică din Viena, în 1910, după doi ani a renunțat din cauza unor probleme financiare.

S-a pregătit un timp, în particular, cu profesorul Filip Forsten. În 1914 a semnat un contract cu opera din Hamburg.

A cântat pe scenele KarlstheaterBaden bei WienTeplitz-SchönauGrünVolksoper din Viena, a fost prim-solistă a Operei din Cluj-Napoca (1922–1933) și a Operei Naționale din București (1933–1945).

A fost numită director la Opera din Timișoara, întemeiată prin decret al Regelui Mihai I, la 30 martie 1946, unde va funcționa până în 1956, când a fost îndepărtată, din cauza originii sale „nesănătoase”.

1914: A aparut ziarul “Ziua”, sub conducerea scriitorului român Ion Slavici.

Ziarul Ziua 7 septembrie 1944 | Okazii.ro

 1919: A doua renunțare la tron a Printului Carol de Romania  (revenit la 20 februarie 1920 .

  Carol a fost primul născut al  regelui Ferdinand I al Romaniei   și al soției sale, principesa Maria , dobândind prin naștere titlul de Principe de Hohenzollern – Sigmaringen    (transformat mai târziu de Ferdinand în Principe al României). După accederea la tron a părinților săi a devenit Principele moștenitor Carol al României.

Carol al II-lea şi Zizi Lambrino - foto preluat de pe adevarul.ro

 Carol al II-lea şi Zizi Lambrino – foto adevarul.ro

A produs un imens scandal  în timpul Primului Razboi Mondial, prin dezertarea din armată și căsătoria sa ilegală cu Ioana Lambrino,  care a avut drept urmare două renunțări la Tron, neacceptate de tatăl său.

După dizolvarea acestui mariaj, a făcut o lungă călătorie în jurul lumii, la capătul căreia a cunoscut-o pe Principesa Elena a Greciei, cu care s-a căsătorit în martie 1921, cuplul având un copil, pe principele Mihai.

Carol și-a părăsit familia și nu s-a mai întors din străinătate în decembrie 1925, renunțând din nou la Tron și trăind în Franta cu Elena Lupescu, sub numele de Carol Caraiman. Mihai a moștenit Tronul la moartea Regelui Ferdinand I, in 1927. 

1921: În această zi a intrat în vigoare la ora 00, Tratatul de la Trianon

Cum a fost trasată frontiera româno-ungară în urma Tratatului de la Trianon din 4 iunie 1920. VIDEO | CER SI PAMANT ROMANESC

Tratatul fusese semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles, Franța, la data de 4 iunie 1920, între Puterile Aliate învingătoare în Primul Război Mondial (16 state aliate inclusiv România) și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial.

Documentul a stabilit frontierele noului stat Ungaria, stat independent, cu vecinii săi: Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia.Tratatul a fost ratificat de Marea Britanie în mai 1921 și de Franța în iunie 1921. Aplicarea Tratatului de la Trianon a consfințit existența unui stat maghiar independent, trecerea către statele succesoare a 71% din teritoriul Transleithaniei (partea ungară a Dublei Monarhii) și a 63% din populație, aceasta din urmă în majoritatea ei alcătuită din etnici ne-maghiari.

Tratatul nu a ocupat un rol la fel de important în conștiința populației statelor succesoare; în principiu, pentru acestea Tratatul de la Trianon a consfințit realizarea dreptului la autodeterminare al popoarelor din Transleithania și a consfințit o realitate existenta pe teren (majoritatea teritoriilor fuseseră deja ocupate de către forțele armate ale României, Cehoslovaciei, Statului Sîrbilor, Croaților și Slovenilor). Frontierele Ungariei cu statele vecine, astfel cum au fost descrise în tratat au fost delimitate în anii imediat următori.

1927: S-a născut compozitorul Ştefan Niculescu, muzicolog cu preocupari în studiul muzicilor arhaice (europene şi extra-europene), director-fondator al festivalului „Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi” (1991); membru titular al Academiei Române din 1996; (m. 2008).


1936: Comitetul Olimpic International anunta ca Jocurile Olimpice de vara din 1940 se vor desfasura la Tokyo.

Jocurile au fost anulate din cauza celui de-Al Doilea Razboi Mondial.

 1937: S-a născut pictorul şi profesorul Henry Mavrodin.

A urmat in perioada 1957-1963 Institutul de Arte Nicolae Grigorescu, Bucureşti fiind in 1991-2001 profesor de desen şi pictură la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
Intre 1996-2001a fost decanul Facultăţii de Istoria şi Teoria Artei, Universitatea Naţională de Arte Bucureşti si din 2001 pana in 2006 profesor la Universitatea Naţională de Teatru şi Film din Bucureşti

A predat cursuri la Facultatea de Filologie, Universitatea din Bucureşti, la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti, master Spaţiu Sacru.

1938: Se semnează la Salonic un acord între ţările membre ale Intelegerii Balcanice (Turcia, România, Iugoslavia)  si Bulgaria, prin care partile se angajau sa nu recurga la forta in relatiile dintre ele.

1938: S-a născut la Eforie, actorul român de origine aromână Nicu Constantin.

A jucat în peste 30 de filme de scurt şi lung metraj, 600 de emisiuni de radio şi peste 300 de televiziune.

1938: Se semneaza, la Salonic, un acord intre tarile membre ale Intelegerii Balcanice (Turcia, România, Iugoslavia)  si Bulgaria, prin care partile se angajeaza sa nu recurga la forta in relatiile dintre ele.

1938: S-a născut la Eforie, actorul român de origine aromână Nicu Constantin ;(d. 15 septembrie 2009).

A jucat în peste 30 de filme de scurt şi lung metraj, 600 de emisiuni de radio şi peste 300 de televiziune.

În 2005, în cadrul Galei UNITER, a primit premiul special pentru teatru de revistă, iar un an mai târziu, premiul UNITER pentru întreaga activitate: “Secretul lui Bachus”, “Alo, aterizează străbunica!”, “Ministerul comediei”, “Grăbeşte-te încet”.

 1946: S-a născut la satu Mare, scrimera Ecaterina Stahl-Iencic; (m. 2009).

Ecaterina Stahl

 Palmaresul marii campioane cuprinde:

1965 –  titlul de Campioană mondială la concursul individual de tineret de la Rotterdam
1965 – locul 2 la Paris la Campionatele Mondiale pe echipe
1966 –  locul 3 la Moscova la Campionatele Mondiale pe echipe
1967 –  locul 3 la Montreal la Campionatele Mondiale pe echipe
1970 – locul 2 la Ankara la Campionatele Mondiale pe echipe
1973 – locul 3 la Goteborg la Campionatele Mondiale pe echipe
1975- locul 3 la Budapesta la Campionatele Mondiale pe echipe
“ titlul de Campioană Mondială la senioare la individual
1977- locul 3 la Buenos Aires la Campionatele Mondiale pe echipe

A participat la 5 Jocuri Olimpice de vară : 1964 laTokio, 1968in Mexic, 1972 ,Munchen, 1976 ,Montreal, 1980 , Moscova

A câştigat 2 medalii de bronz la Jocurile Olimpice din Mexic şi Munchen la proba pe echipe.

1949: S-a născut  la Timişoara, cunoscutul cantautor şi solist vocal român Mircea Baniciu, fost solist în legendarul grup de muzică pop-rock „Phoenix”.

Mircea Baniciu, după 20 de ani de Pasărea Colibri: „Folk-ul e o punte între generații” • B365

 

1957: A intrat în funcţiune la Magurele, lângă Bucuresti, primul reactor atomic românesc.

Magurele putea sa fie un Cernobil romanesc

Între anii 1955–1957, o echipă mixtă româno-sovietică, utilizând un proiect tehnic furnizat de Uniunea Sovietică, a construit la Institutul de Fizică Atomică din București–Măgurele primul reactor nuclear de cercetare din sud-estul Europei: VVR-S-60. La 31 iulie 1957, reactorul a pornit, utilizând inițial combustibil nuclear din Uniunea Sovietică, de tip EK-10.

1979: Este emis Decretului nr. 284 din 31 iulie 1979 privind stabilirea sectoarelor Municipiului Bucureşti.

1979: Apărea  Decretul Consiliului de Stat nr. 283/1979 privind gospodărirea „judicioasă” şi reducerea consumului de energie electrică, energie termică şi gaze naturale.

A fost momentul inaugurării scumpirilor şi a restricţiilor la consum impuse de regimul comunist populaţiei României, restricţii ce au marcat deceniul următor, până în 1989.

Imediat au început scumpirile și restricțiile impuse populației României, care se vor amplifica de la an la an, tot deceniul următor. Mare a parte din prevederile sale au fost abrogate la 1 iulie 1982 prin Decretul nr. 240/29iunie 1982 privind stabilirea unor măsuri pentru gospodarirea judicioasă și reducerea în continuare a consumului de energie electrică, energie termică, gaze naturale și alți combustibili.

2009: A decedat la Bucureşti,  Sorin Botez (născut Sorin-Mircea Bottez, la 2 iunie 1930, Timișoara), om politic român, membru al Acțiunii Populare, membru al Partidului Național Liberal si Președinte al YMCA România.

La 8 februarie 1949 a fost arestat sub acuzaţia că face parte din organizaţia anticomunistă „Avram Iancu” şi condamnat la 20 de ani de muncă silnică (din care a executat 15 ani, fiind graţiat la 11 noiembrie 1963).

În momentul arestării, Sorin-Mircea Bottez era elev în ultimul an la liceu. De-a lungul perioadei de detenţie a fost supus torturii, fiind unul dintre supravieţuitorii gulagului românesc care a rezistat fără a face compromisuri cu regimul totalitar. După ieşirea din închisoare s-a înscris la Facultatea de Limbi Germanice a Universităţii Bucureşti, pe care a terminat-o cinci ani mai târziu.

În perioada 1969-1989 a lucrat ca profesor de limbă şi literatură engleză şi asistent universitar în cadrul Facultăţii de Limbi Germanice Bucureşti.

La 22 decembrie 1989 a fost unul dintre iniţiatorii  reînfiinţarii Partidului Naţional Liberal.in care a deţinut funcţia de vicepreşedinte  şi şef al Departamentului de Relaţii Externe, până în septembrie 1992.Între septembrie 1992-1994 a activat ca ambasador în Republica  Africa de Sud.În perioada 1997-1998 a făcut parte din Guvernul Ciorbea fiind  ministru al informaţiilor publice.

1986: A decedat la Bucureşti, Iustin Moisescu (n. 5 martie 1910, Cândeşti, Argeş).  al patrulea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1977-1986).

A colaborat cu fosta poliţie politică, Securitatea, înainte de a ajunge în scaunul de mitropolit al Ardealului, din care avea să fie promovat mitropolit al Moldovei, iar ulterior, în 1977, să devină Patriarh.

Raportul Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste, dat publicităţii la sfârşitul anului 2006, oferă detalii despre apropierea dintre viitorul Patriarh şi nou instalatul regim comunist.

Iustin Moisescu, profesor de religie la Institutul Teologic Universitar din 1948, a fost unul dintre „tehnocraţii” aleşi de Ministerul Cultelor comunist pentru a controla şi a subordona cultele religioase.

„În general sunt preferaţi printre asociaţii ministerului nu atât fideli ai regimului, într-un fel sau altul, cât persoane care, prin trecutul lor, puteau fi şantajate”, se arată în raport.

Printre aceştia, Iustin Moisescu, implicat în trecut, potrivit aceluiaşi document, in Mişcarea Legionară.

A avut o ascensiune de-a dreptul spectaculoasă în rândurile clerului ortodox. De la catedra institutului este ales, în 1956, direct arhiepiscop al Sibiului şi mitropolit al Ardealului, pentru ca, nici un an mai târziu, să fie instalat în scaunul de arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al Moldovei.

Momentul este pomenit şi de mitropolitul Banatului, Nicolae Corneanu, într-un recent interviu acordat, ziarului Evenimentul zilei.

„În veacul anterior, dar nu e mult de atunci, prin anii ’70, a fost ales mitropolit la Sibiu profesorul de teologie Iustin Moisescu. Nu era nici preot şi a fost ales mitropolit. Ulterior, a ajuns mitropolit la Iaşi şi apoi Patriarh. Dar iniţial era necleric, nehirotonit.”

O ascensiune deloc inexplicabilă, dată fiind apropierea sa de regimul comunist, crede istoricul Cristian Vasile.

Idee enunţată clar şi în raport:

„Atât Iustin Moisescu, cât şi Teoctist Arapaşu, succesorii Patriarhului Iustinian, deşi făceau parte din tabere ecleziale rivale, au ajuns în fruntea BOR datorită loialităţii dovedite faţă de conducerea Partidului Comunist, primul având şi o proastă reputaţie de politruc”.

Este cunoscută şi indiferenţa Patriarhului Iustin Moisescu faţă de demolarea bisericilor din Bucuresti, ce începuse la sfârşitul anilor ’70, sau faţă de condamnarea părintelui Calciu-Dumitreasa la zece ani de puşcărie pentru că protestase împotriva acestor distrugeri.

„Patriarhul Iustin Moisescu, fost colaborator al Securităţii, şi santajabil în multe privinţe, nu a făcut nimic pentru a împiedica pedepsirea părintelui Calciu şi pentru a încerca să salveze de la demolare bisericile din Bucureşti.

Din contra, când un istoric de artă, precum Dinu C. Giurescu, a solicitat sprijinul Patriarhiei pentru salvarea locaşurilor de cult, Patriarhul Iustin i-a spus ca seamană cu „fugarii de la radio Europa Liberă”.

1998: A murit arhiepiscopul greco- catolic Ioan Ploscaru, fost deținut politic, unul din liderii Bisericii Române Unite în perioada clandestinității .

S-a năcut la 19 noiembrie 1911 în comuna Frata, judeţul Cluj, fiul lui Vasile şi Ana (Anica) născută Crişan. Mama originară din satul vecin, Vişinel. Părinţii au fost agricultori.

   Urmează cursurile teologice la Academia Teologică din Blaj, iar la 17 septembrie 1933 a fost hirotonit preot. A fost profesor de religie la Braşov şi apoi preot la Ocland, pe atunci reşedinţă de plasă în judeţul Odorhei, azi, în judeţul Harghita. În 1936 a fost trimis la Universitatea din Strasbourg (Franţa), unde a studiat până în 1939, an în care a plecat la Institutul Catolic de la Paris, pentru pregătirea tezei de doctorat.

La intoarcere, la Lugoj,   a fost numit secretar episcopesc, canonic, iar apoi vicar general.

La data de 30 noiembrie 1948, după arestarea episcopului Ioan Bălan, a fost consacrat episcop titular de Trapezopolis şi auxiliar al Episcopiei de Lugoj, de către nunţiul apostolic Gerald O’Hara (Episcop de Savannah, Statele Unite ale Americii) la Bucureşti, asistat fiind de arhiepiscopul romano-catolic de Bucureşti, Alexandru Cisar, în capela Nunţiaturii Apostolice de la Bucureşti

O zi mai târziu, la 1 decembrie 1948, Biserica Română Unită cu Roma a fost scoasă în afara legii. Episcopul Ioan Ploscaru a fost reţinut fără mandat de arestare în 29 august 1949. A fost încarcerat între anii 1949-1955 şi 1956-1964.

În 1957 a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie şi uneltire contra ordinii sociale

La 4 august 1964 a fost eliberat din închisoarea de la Gherla. A fost urmărit, în mod constant, până în 1989. În anul 1975 i se pregătea un nou proces, însă autorităţile comuniste au renunţat. Din pricina terorii comuniste, episcopul Ioan Ploscaru nu a putut să-şi desfăşoare activitatea de conducător vizibil al eparhiei Lugojului, până la sfârşitul anului 1989.

În 1990, datorită înţelegerii cu mitropolitul ortodox Nicolae Corneanu, episcopul Ioan Ploscaru a fost primul ierarh unit instalat în propria catedrală episcopală după 1989.

S-a pensionat în anul 1996. Alexandru Mesian i-a urmat în scaunul episcopal al Lugojului. A decedat la Lugoj în data de 31 iulie 1998.

2015: A decedat medicul Iulian Mincu, profesor doctor, om politic, fost ministru al sănătăţii între anii 1992 şi 1996.

A fondat, în 1993, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „N. C. Paulescu”.

Lumea medicala isi ia adio de la „ultimul ministru” al Sanatatii - Sănătatea Buzoiană

S-a născut la 21 mai 1927, în comuna Lucieni-Olteni, județul Dâmbovița.

A urmat cursurile facultății de Medicină Umană din București și cele ale Facultății de Chimie din București, secția biochimie.

A fost doctor docent în științe medicale și licențiat în chimie-biochimie, membru al Academiei de Medicină din România, al Academiei de Științe din New York și membru al Academiei de Arte, Cultură și Istorie din Sao Paulo, Brazilia,  președinte al Societății de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice din România.

A fost membru în conducerea a 11 societăți științifice internaționale și președinte al Fundației ”Nutriția Umană” din România. Între 19 noiembrie 1992 și 23 august 1996, a fost ministrul Sănătății în Guvernul Nicolae Văcăroiu. 

Până în iulie 1993 a fost membru al FDSN. Din iulie 1993 și până în 1996 a fost membru PDSR. Din 1997 s-a înscris în PRM, unde a fost membru în Consiliul și Biroul de conducere.

A fost considerat omul internațional al anului 1991 de către Universitatea Cambridge, Anglia. Un an mai târziu, obține același titlu din partea American Biographical Institute, SUA. A fost laureat a Academiei Române pentru două monografii: ”Dislipidemiile” — Premiul Victor Babeș, 1978 și ”Hipoglicemiile” — Premiul Gheorghe Marinescu, 1993.

A fost autorul a 36 de monografii și tratate medicale, dintre care 5 în limbi străine. A semnat 670 de articole și cercetări științifice. În 1996, a fost distins cu Medalia ”Meritul Cultural” în gradul de comandor de către Academia de Arte, Cultură și Istorie din Sao Paulo, Brazilia.

În 1997, a primit o mențiune din partea Academiei de Medicină Franceză pentru lucrarea ”Diabetul zaharat”.

La 15 decembrie 2004 a fost distins cu Ordinul ”Meritul Sanitar” în grad de mare ofițer.

CITIŢI ŞI :


CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Evdochim (Lăsata secului pentru Postul Sfintei Marii).

Sfântul și Dreptul Evdochim | Doxologia

Sfantul Evdochim  s-a născut în Capadocia, din părinți creștini. Ajunge ofiter in armata imperiala, in vremea imparatului iconoclast Teofil (829-842).

Datorita virtutilor sale, curatie trupeasca si sufleteasca, grabnic ajutator al celor in suferinta, mult milostiv cu cei nevoiasi, a fost numit de imparat guvernator al Capadociei.

Sfantul Evdochim a trecut la cele vesnice la varsta de 33 de ani. A fost ingropat in Capadocia, iar moaștele sale au fost mutate la Constantinopol.

Astazi este Lasata secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului. Biserica Ortodoxa a randuit Lăsata secului pentru Postului Sfintei Marii pe data de 31 iulie, insa, daca se intampla miercurea sau vinerea, se lasa sec cu o zi mai inainte.

Pentru credinciosii ortodocsi, Postul Adormirii Maicii Domnului incepe pe 1 august si tine pana in ziua praznicului, 15 august.

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.
 10. istoriculzilei.blogspot.ro;
 11. CreștinOrotdox.ro;
 12. Cinemagia.ro.

31/07/2021 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Un comentariu »

 1. A republicat asta pe Octavpelin's Weblog.

  Apreciază

  Comentariu de octavpelin | 31/07/2021 | Răspunde


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: