CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 11 IULIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 11 iulie în istoria noastră

1428: Prima atestare a mănăstirii Horaiţa (judeţul Neamţ), emisă de Cancelaria lui Alexandru cel Bun, domnul Moldovei (1400-1432), care includea biserica din Horaiţa in randul celor 52 de biserici pe care le supunea jurisdictional  Mănăstirii Bistriţa. 

Voievodul moldovean consemna în documentul din iulie 1428 o danie Mănăstirii Bistrita, care îi va sluji de necropola:

„Pentru sufletul sfânt al raposaților parinților noștri și pentru sănătatea Domniei mele și a tuturor copiilor Domniei mele”.

Denumirea manastirii – „Horaiţa” – provine de la numele marilor proprietari de pamant in stapanirea cărora intrau comuna Crăcăoani si imprejurilmile, și anume Gorăeţi.

 


1636: Prima mențiune documentară a Mănăstirii Arnota
din Muntenia.

Istoria și legenda Mănăstirii Arnota – cum a scăpat Matei Basarab de asasinii turci | Turism Istoric

Mănăstirea este menționată pentru prima dată cu ocazia cumpărării unei obcine la Bogdănești Vâlcea, primind apoi la 23 aprilie 1638 – „cinstit și bine închipuit hrisov de danie” de la Matei Basarab, ctitorul său.

Legenda spune că Matei Basarab, după o luptă grea cu turcii, în care a fost învins, fiind urmărit de aceștia, s-a retras în Munții Arnotei, din Vâlcea, ascunzându-se în rogozul unui lac cu răchită și stufăriș, pe versantul de sud. În preajma lacului existau ruine ale unor biserici, iar Matei Basarab a hotărât că dacă va scăpa, va ctitori aici o mănăstire, unde ulterior să fie înmormîntat.

Așa a început Matei Vodă zidirea Bisericii de la Arnota, la începutul domniei sale, închinându-o Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, ocrotitorii săi, aducând apoi, din Alba Iulia, trupul tatălui său, vornicul Danciu din Brâcoveni, pentru a fi înmormantat în biserica mănăstirii, ridicată pe locul unei biserici vechi de lemn, construită de Vornicul Danciu, tatăl lui Matei, în satul Bistrița (comuna Costești) din județul Vâlcea.

A fost ctitorită de Matei Basarab și soția sa Elina, fiind ridicată din temelii între anii 1633–1636, când Mănăstirea Arnota apare și în documente, fiind atestată documentar pentru prima oara la 11 iulie 1636, cu ocazia cumpărării unei obcine la Bogdănești Vâlcea, primind apoi la 23 aprilie 1638 – „cinstit și bine închipuit hrisov de danie” de la Matei Basarab, ctitorul său.

Aici sunt valoroase picturi murale și icoane realizate de Stroe din Tîrgoviște. Pronaosul bisericii găzduiește mormântul lui Matei Basarab și cel al lui Danciu vel-vornic, tatăl lui Matei Basarab.

1711 (11/22 iulie):  Ia sfarsit Bătălia de la Stănileşti (începută în data de 7/18 iulie), o confruntare otomano-rusă cu urmări importante pentru Moldova şi Ţara Românească, în care Rusia a fost infranta.

Aceasta a  fost ultima angajare antiotomană din istoria Moldovei, domnul Dimitrie Cantemir (1710 – 1711) participând cu armata sa de partea ruşilor. 

Tabăra ruso- moldoveana a fost  înconjurată de oştile otomane comandate de marele vizir Baltadji Mehmed Paşa. Ruşii se aflau într-o situaţie disperată, neavând provizii suficiente şi nici posibilităţi de aprovizionare.

Catana batrana - Eveniment: 18 iulie 1711: 👉 Bătălia de la... | Facebook

Lupta începe pe 7/18 iulie 1711, când turcii supun tabăra ruşilor unui bombardament puternic. Timp de patru zile, ruşii reuşesc să reziste, şi chiar să treacă la contraatac, în după amiaza zilei de 10/21 iulie.

Având pierderi mari, inclusiv doi generali, rusii  propun pace, care e acceptata pe 11/22 iulie de marele vizir   în mod surprinzător,  fie pentru ca nu a conştientizat situaţia reală a ruşilor, fie pentru că a fost mituit cu şase-şapte care pline cu bani (800 de pungi, fiecare în valoare de 500 de taleri), după cum arată unele izvoare, fapt  confirmat  de soarta ulterioară a vizirului, care a fost mazilit.

Prin Pacea de la Vadul Huşilor (12/23 iulie 1711), i se permitea ţarului Petru I să se retragă din Moldova cu toată oastea şi cu armele. Dimitrie Cantemir a fost lăsat să plece în Rusia, unde a trăit până la sfârşitul vieţii.

Avântul Rusiei spre sud-estul Europei era stopat pentru o perioada, aceasta acceptând să cedeze cetatea Azov şi alte teritorii nord-pontice.

 Dupa acest razboi, Poarta otomana a luat măsuri ferme de consolidare a controlului asupra principatelor romane.

Astfel, în acelaşi an, în Moldova era instaurat regimul fanariot, măsură luată şi în Ţara Românească, în 1716.

Ca urmare imediată, domnul Ţării Româneşti, Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714), era mazilit, deoarece nu acordase ajutor turcilor, ci stătuse în expectativă, aşteptând să vadă de partea cui este victoria.

Ulterior, el va fi executat împreună cu cei patru fii şi cu ginerele Ianache Văcărescu.  

1714: Dimitrie Cantemir, domnul Moldovei,  este  ales membru al Academiei Regale Prusace de la Berlin (Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften), la propunerea unor oameni de știință germani, în frunte cu Gottfried Wilhem von Leibniz, fondatorul Academiei, fiind desemnat șeful Secțiunii de orientalistică a acestui important forum știintific european.

A fost primul turcolog şi arabist din lume, precum şi primul traducător al Coranului.  Dimitrie Cantemir a fost primul roman membru al unei academii straine.

Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 1673 – d. 21 august 1723)

 Enciclopedist,etnograf, geograf, filozof, istoric şi scriitor, Dimitrie Cantemir a domnit in Moldova în două rânduri (martie – aprilie 1693 şi 1710 – 1711).

1780: A apărut în limba latină, prima gramatică a limbii române, “Elementa linguae daco-romanae sive valachicae”, de Samuil Micu şi Gheorghe Şincai.

1797: A încetat din viață la Băneasa, poetul, filologul și istoricul român Ienăchiță Văcărescu; (n.1740).

1797 Ienăchiță Văcărescu (1740-1797)

Era descendent al unei vechi familii boierești din Muntenia, precursor al folosirii limbii române culte, pe care a folosit-o atât în scrierile sale filologice și istorice, cât și în poeziile sale. Testamentul său poetic este mereu valabil: „creșterea limbii românești și-a patriei cinstire”.

Este autorul celei dintâi gramatici românești tipărite

A fost și un erudit și poliglot, cunoștea slava veche, greaca veche și modernă, turca, araba, persana, franceza, germana și italiana; mare dregător domnesc, a îndeplinit misiuni diplomatice peste hotare.

Este al doilea român, după Dimitrie Cantemir, care a scris o istorie a Imperiului Otoman, Istorie a prea puternicilor împărați otomani, tipărită abia în 1863 de Alexandru Papiu Ilarian.

1855: S-a născut la Brusa, în Turcia, folcloristul român Iuliu A. Zanne; (d.14 februarie 1924, Bucureşti)

Iuliu A. Zanne - Wikipedia

Foto: Wikipedia.ro

Era fiul paşoptistului Alexandru Zane, exilat în Turcia si a urmat cursurile Şcolii Centrale de Ingineri din Paris (1880). A fost inginer de căi ferate la Serviciul de poduri şi şosele şi subdirector la Serviciul tehnic al Primăriei Capitalei

Discipol al marelui scriitor si istoric Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iuliu A. Zanne  alcătuieşte o lucrare monumentală însumând circa 7.000 de pagini şi cuprinzând 18.940 de tipuri de proverbe, în volumele I-VII, la care se adaugă încă 4.500 de tipuri incluse in volumele IX si X, plus cele 16.350 de tipuri cuprins în culegerea mai veche a lui Iordache Golescu, pe care Zanne o publica in volumul VIII al corpusului său.

Între anii 1895-1903 el a tipărit Proverbele românilor, în zece volume, realizând cea mai completă operă de paremiologie românească – o culegere care reproduce manuscrisul lui Iordache Golescu Pilde, povăţuri şi cuvinte adevărate şi poveşti, proverbele şi zicătorile din Povestea vorbei de Anton Pann, dar şi un foarte bogat material adunat şi clasificat de autor, inclusiv de la Băseşti (astăzi Viişoara (Viişoara), Vaslui), unde a trăit mulţi ani printre ţărani, ajutându-i în ridicarea lor culturală şi în dezvoltarea economică a gospodăriilor lor.

I-au trebuit ani întregi de cercetare, ani întregi a întreţinut corespondenţă cu învăţătorii, preoţii şi toţi cărturarii satelor pentru a aduna atâtea proverbe şi zicători româneşti.

1868 : La Sibiu s-a înființat Societatea Generală de Asigurare Transsylvania (în germană „Allgemeine wechselseitige Versicherungsbank „Transsylvania”), cea mai puternică societate de asigurări din Transilvania austro-ungară, cu sediul central la Sibiu.

1868 Societatea Generală De Asigurare Transsylvania

A început să funcționeze în 11 iulie 1868, cu denumirea de Banca Săseasca de Asigurare Reciprocă Transsylvania din Sibiu.O reclamă publicată în ziarul „Tribuna” de la finele secolului al XIX-lea (posibil anul 1887), detaliază clar „oferta de servicii” a Transsylvania: „Asigurează, pe lângă condiţiunile cele mai favorabile: a) În contra pericolului de foc şi explosiune, clădiri de ori-ce fel, mărfuri, producte de câmp, mobilii (bunuri, din germanul „mobilien”, n.n.), etc. b) Pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: asigurări de capitaluri pe casul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente”.

După unirea Transilvaniei cu România, datele despre „Transsylvania” devin din ce în ce mai rare.

Cert este că, în 1949, societatea sibiană de asigurări este desființată prin naţionalizare. Decretul nr. 362 din 1 septembrie 1949, „pentru disolvarea şi lichidarea întreprinderilor şi societăţilor de asigurare”, emis de Marea Adunare Naţională, legiferează acest lucru şi, cu abuzurile de rigoare şi sprijin sovietic, toate societăţile de asigurare, de stat sau private, au fost lichidate şi transformate într-un gigant numit „Societatea Generală Sovieto-Română de Asigurări”, pe scurt „SOVROM-Asigurare”, asta până în 1952, când îşi ia mai cunoscutul nume de „Administraţia Asigurărilor de Stat” – ADAS.

Astfel, povestea aproape seculară a uneia din cele mai prospere şi mai populare societăţi de asigurare transilvănene s-a încheiat. 

1872: În Bucureşti s-a înfiinţat, prin decret, Societatea Regiei Monopolului şi Tutunului.

1902: Se stabilesc relaţii diplomatice între România şi Persia. După 1935 această țară e cunoscută sub numele de Iran.

1917: Începe bătălia  de la Mărăști, în care Armata Română condusă de generalul Alexandru Averescu, obține o  stralucita victorie  asupra trupelor germano-austro-ungare.

Gen.Alexandru Averescu (n.1859-d.1938)

La 11 iulie 1917, stil vechi (24 iulie, stil nou) începe ofensiva de la Mărăști, în care Armata Română condusă de generalul Alexandru Averescu, obține o mare victorie  asupra trupelor germano-austro-ungare (19 iulie/1 august 1917).

In urma marilor bătălii de la  Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz trupele româno-ruse reuşesc să oprească ofensiva germano-austro-ungară ce urmărea scoaterea României din război şi pătrunderea în partea ucraineană a Rusiei.

Ofensiva română de la Mărăşti a fost pregătită strategic în lunile mai – iunie, cînd au avut loc întîlniri la nivel înalt între oficialităţile române şi ruse.

După eşecurile din 1916, se încerca preluarea iniţiativei pe Frontul de Est printr-o dublă ofensivă: rusă în Bucovina şi românească în sudul Moldovei, în direcţia Brăilei.

Detaliile acţiunii erau cuprinse în „Ordinul de operaţie nr. 1638”, semnat de comandantul trupelor române, Alexandru Averescu. Obiectivul Armatei II, căreia se adresa ordinul, era străpungerea frontului în zona Nămoloasa, prin executarea unei ofensive energice pe valea Putnei.

 Pentru aceasta Averescu a decis desfăşurarea unui atac general pe întreaga fîşie, lungă de 37 km,unde era desfăşurată Armata a II-a.

Lovitura principală, inclusiv sectorul de rupere, cu o lărgime de 13 km, a fost stabilită la flancul stîng al dispozitivului, împărţit în două sectoare.

Totalul forţelor Armatei a II-a se ridica la circa 50 000 de oameni, împărţiţi în 56 de batalioane şi 14 escadroane.

Dotarea tehnică cuprindea, între altele, 228 de tunuri, 448 de mitraliere şi 21 de avioane.

Pe timpul desfăşurării ofensivei, armata a fost sprijinită de Divizia 1 cavalerie, Brigada 2 călăraşi, Brigada de grăniceri, Batalionul 17 pioneri.

Trupele germane şi austro-ungare totalizau 21 de batalioane de infanterie şi 36 de escadroane de cavalerie, înzestrate cu 252 de mitraliere, 142 de tunuri şi sprijinite de un puternic sistem de lucrări genistice.

Concomitent cu acţiunea marilor unităţi române a trecut la ofensivă, la flancul stîng al Armatei II, Corpul 8 şi Divizia 3 trăgători Turkestan, din Armata IV rusă, care aveau misiunea de a cuceri vîrful Momîia şi satul Ireşti.

Prin ofensiva de la Mărăşti, frontul inamic a fost distrus pe o lăţime de 30 km şi o adîncime de 20 km, fiind eliberate 30 de localităţi. Pierderile proprii s-au ridicat la 1 466 de morţi (între care 37 ofiţeri), 3 052 de răniţi (73 de ofiţeri) şi 367 de dispăruţi, iar cele provocate inamicului au constat în cîteva mii de morţi, 2 793 de prizonieri (între care 23 de ofiţeri) şi un impresionant material de război (40 de tunuri, 30 de mortiere, 22 de mitraliere etc.).

Urmările victoriei de la Mărăşti au fost importante pe plan strategic, Armata IX germană, comandată de feldmareşalul August von Mackensen schimbînd direcţia de ofensivă, plănuită iniţial între Siret şi Prut, mai spre nord-vest, în zona Focşani-Mărăşeşti.

Acest fapt a reprezentat un ajutor indirect pentru următoarele confruntări din zona de sud a Moldovei, la Mărăşeşti şi Oituz, deoarece gen. Mackensen nu a avut timp să-şi grupeze toate forţele armate pe noua direcţie de atac.

Victoria de la Mărăşti a fost o adevărată capodoperă de artă militară şi a probat calităţile de comandant ale lui Alexandru Averescu, care îşi nota în jurnalul său că „Poporul României moderne trebuie să-şi întipărească bine în suflet ziua de 11 iulie 1917, cînd în acea zi, pentru întîia dată, armata sa tînără, care-şi primise botezul de sînge numai cu 40 de ani înainte la Griviţa, înscrie în istoria sa prima victorie în adevăratul înţeles al cuvîntului, adică victorie ofensivă şi definitivă”.

 1940: În condiţiile declanşării celui de-Al Doilea Război Mondial, România s-a retras din Liga Naţiunilor (Societatea Naţiunilor).

Liga Națiunilor fusese prima tentativă de înființare a unei organizații internaționale, cu scopul de a gestiona problemele de securitate colectivă și de a menține pacea la nivel mondial, după Primul Război Mondial

După 1938 aceasta a avut o existenţă pur formală.

La data de 18 aprilie 1946, a fost adoptată hotărârea prin care Liga Națiunilor (creată la 10 ianuarie 1920) dispărea oficial, misiunea ei urmând a fi preluată de o nouă organizație internațională: Organizația Națiunilor Unite.

1941 : A murit pe frontul de Est, în timpul luptelor de la Odessa, colonelul român Theodor Davila , fiul dramaturgului Alexandru Davila, unul dintre pionerii fotbalului românesc în perioada antebelică; (n.1 ianuarie 1888, București).

1947: S-a născut la Iaşi, Victor Surdu, de profesie inginer horticultor,  fost ministru al Agriculturii, între 1989 şi 1990.

Intre 1990 şi 1996 a fost preşedinte al Partidului Democrat Agrar (PDAR).

A fost căsătorit cu cântareaţa de muzică uşoară Angela Similea.

In 2001 a devenit membru al PSD, iar din 2008, deputat de Neamţ.

A decedat la  7 aprilie 2011,  in Bucureşti, dupa o indelungata lupta cu un cancer pancreatic.

1955: S-a născut la Arad, actriţa română Mariana Buruiană.

Este de asemenea traducătoare și scriitoare. A urmat studiile    teatrale la I.A.T.C. București – secția actorie, dupa care a jucat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, apoi s-a  transferat prin concurs la Teatrul Lucia Sturza Bulandra din București, în anul 1981. A colaborat la emisiuni radio-TV, apare în filme de lung metraj și seriale de televiziune, face turnee în țară și în străinătate.

În 1995 demisionează de la Teatrul Bulandra pentru a putea colabora la piesa Danaidele de Eschil (regia Silviu Purcărete), pusă în scenă la Teatrul din Craiova.

Actualmente predă la Universitatea Spiru Haret din București. Mariana Buruiană este una dintre semnatarele Apelului pentru condamnarea comunismului.

1955: S-a născut în comuna Ioneşti, jud. Vâlcea,  interpreta româna de muzică populară Maria Dragomiroiu.

 

1956: Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.1361 se stabileşte in Romania comunista o nouă structură Ministerului Afacerilor Interne, care era organizat pe două departamente: Departamentul Securităţii şi Departamentul internelor.

1956: S-a născut la Arad, artistul vizual şi profesorul Petru Lucaci, preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România (din martie 2012).

Genuri artistice practicate: pictură, grafică, fotografie, obiect/instalaţie, happening şi noile media.

Petru Lucaci

Absolvent cu diplomă de merit al Institutului de Arte Plastice “N. Grigorescu” Bucureşti, secţia Pictură, 1982. Doctorat in Arte Vizuale 2006.

Conf. univ.dr.la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, Departamentul Pictură; Preşedinte Filiala Pictură Bucureşti a Uniunii Artiştilor Plastici din România 2004-2007; Vicepreşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România în perioada 2007-2009; Preşedinte interimar al Uniunii Artiştilor Plastici din România în perioada 2010-2012;

Din anul 2012 este Preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România.
Preşedinte în exerciţiu la Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori în perioada 2011-2012;
Director al revistei Arta. Director laVictoria Art Center for Contemporary Cultural Production, Bucureşti.

A avut 40 de expoziţii personale şi peste 250 expoziţii de grup şi colective în ţară şi străinătate.

1985: Dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu a primit titlurile de membru titular și președinte de onoare al Academiei RSR.

Povestea FABULOASĂ a Elenei Ceaușescu. Cum a devenit ACADEMICIAN fosta soție a DICTATORULUI, deși avea doar 4 CLASE. „Savanta“ spunea CODOI la formula dioxidului de carbon CO2 – Evenimentul Zilei

Elena Ceaușescu devenise membră titulară încă din 1974.

Cei doi au fost excluși post-mortem la ședința din 26 decembrie 1989, imediat după executarea lor prin împușcare la Târgoviște.

1992: A murit la București activistul comunist român Constantin Pârvulescu (n. 10 noiembrie 1895, Olănești, județul Vâlcea),unul dintre fondatorii Partidului Comunist din România și un oponent activ al lui Nicolae Ceaușescu.

1995: A decedat Mihai Horia Botez, matematician diplomat şi disident anti-comunist român, stabilit în SUA din 1987.

S-a născut la 18 noiembrie 1940 în Bucureşti. In 1963, a absolvit Facultatea de Matematică a Universităţii din Bucureşti, unde a fost student al lui Octav Onicescu.

La trei ani de la absolvirea facultăţii şi la numai 26 de ani, în 1966, obţinea doctoratul la Institutul de Matematică al Academiei sub conducerea academicianului Gh. Mihoc.

A  lucrat mai întâi ca matematician cercetător profesor asociat la catedra de cibernetică economică, statistici şi cercetare din ASE (1967) şi apoi ca lector la Facultatea de Matematică, catedra de Statistică şi Calculul Probabilităţilor şi profesor (1970).

În 1977 şi-a pierdut postul de cadru universitar, din cauza exprimării disidenţei faţă de regimul lui Nicolae Ceauşescu.

În 1979 redactează un „Memoriu al intelectualilor români” care este citit la Radio Europa Libera şi publicat în revista franceză „La Nouvelle Alternative”.

În 1987, după publicarea în revista franceză „L’Express” a unui interviu critic la situaţia din România, Mihai Botez este numit director al Centrului de Calcul din Tulcea.

Aflat constant în atenţia mediilor occidentale, care deseori îl numeau „Saharov al românilor”, Mihai Botez nu a pregetat să folosească relaţiile personale, stabilite fie cu diplomaţi străini, fie cu exilaţii români care activau la posturile de radio din lumea liberă, pentru a oferi ajutor altor contestatari: Dorin Tudoran, Ion Puiu.

La finele anului 1987, Botez a plecat în Statele Unite pentru a onora o bursă oferită de Centrul Woodrow Wilson.

În ţară erau luate „măsuri mai sigure” pentru a-l determina să nu se mai întoarcă: i s-a înscenat un proces de înaltă trădare.

Mihai Botez solicita azil politic în Statele Unite, pe care îl obţinea la începutul anului 1989, după care a lucrat la o serie de instituţii academice, Stanford University, Indiana University, Woodrow Wilson International Center for Scholars (septembrie-octombrei 1988).

După Revoluţia din 1989, la începutul anilor 1990 numele său era vehiculat în legătură cu funcţia de prim-ministru.

Dacă ar fi ocupat această funcţie şi-ar fi dorit să o facă în calitate de tehnocrat, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

A fost ambasador al României la ONU (1992-1994) şi în Statele Unite ale Americii, în perioada noiembrie 1994 – iulie 1995.

1997: Preşedintele SUA, Bill Clinton, a efectuat o scurtă vizită la Bucureşti, prilej cu care are o convorbire cu preşedintele României, Emil Constantinescu, şi ţine o cuvântare în Piaţa Universităţii.

 2002: A murit Paul Ioachim, actor, dramaturg şi regizor de teatru; (n. 1930)

2011: A decedat artistul plastic Alexandru Chira, realizatorul  ansamblulului  monumental „De-semne spre cer, pentru ploaie şi curcubeu”, de la Tăuşeni, judeţul Cluj, considerat de critica de specialitate  cea mai importantă lucrare contemporană de această factură din România; (n. 1947 la Tăuşeni, in judetul Cluj).

A avut o activitate prodigioasă, fiind distins cu numeroase premii :

2004 – Ordinul Meritul Cultural in Grad de Comandor, acordat de Presedintia Romaniei.

1999 – Premiul Uniunii Artistilor Plastici  pentru pictura (pentru a doua oara);

1996 – Premiul Academiei Romane;

1994 – Premiul Centrului International pentru Arta Contemporana;

1993 – Premiul U.A.P. pentru pictura;

A fost intre anii  2006 – 2011 – Membru in Consiliul de conducere al Filialei de Pictura Bucuresti a Uniunii Artistilor Plastici din Romania.

1999 – 2011 – Presedinte al Fundatiei Culturale ALCHIRA;
1993 – 2011 – Conferentiar universitar la Catedra de pictura a Facultatii de Arte Plastice din cadrul Universitatii Nationale de Arte Bucuresti;
1974 – 2011 – Membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania;
2000 – 2004 – Şef al Catedrei de Pictura al Facultatii de Arte Plastice din cadrul Universitatii de Arte Bucuresti;
1994 – 2002 – Membru in Consiliul National, in Biroul Sectiei de Pictura si in Consiliul Director al Uniunii Artistilor Plastici din Bucuresti.

2019: A decedat actorul român Damian Crâșmaru (10 mai 1931, Ploiești).

A absolvit ca șef de promoție Institutul de Teatru din București, în 1953, la clasa profesorilor George Timică și Ion Finteșteanu.

A debutat cu rolul principal din spectacolul ,,Tartuffe de Moliere, în regia profesorului său, Ion Finteșteanu, în 1952.

A jucat mai bine de 50 de ani pe scena Teatrului Național din București, al cărui societar a fost.

A apărut in filmele,,Pepe și Fifi”, regia Dan Pița, 1994, „Încrederea”, regia Tudor Mărăscu, 1984.

A regizat spectacole prezentate de Asociația culturala Ind Art, in 2009 a regizat spectacolul „Atelier de teatru” , produs de Teatrul “EU si UE”, a primit premiile Nicolae Băltățeanu la Gala Premiilor Păcală- 2007, Premiul de simpatie–UNITER și SIVECO- 2003.

A fost căsătorit din 1955 cu actrița Carmen Stănescu, care a murit pe 11 aprilie 2018.

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfânta Eufimia

Sfânta, slăvita, Marea Muceniță Eufimia din Calcedon, numită „prealăudată” în Biserica Ortodoxă, a mucenicit pentru credința ei în Calcedon, la anul 304. Prăznuirea muceniciei ei se face pe 16 septembrie, iar pe 11 iulie se prăznuiește minunea săvârșită de ea la Sinodul de la Calcedon (451) - foto: ro.orthodoxwiki.org

Sfânta Muceniţă Eufimia este prăznuită în fiecare an pe şaisprezece septembrie, ziua muceniciei sale.

Sfânta Eufimia a trăit în timpul împăratului Diocleţian (284-305) şi a fost ucisş pentru ca a mărturist credinţa în Hristos.

In data de unsprezece iulie facem pomenire de minunea petrecuta la sfintele sale moaste.

Pentru a se descoperi daca invatatura cu privire la cele doua firi din Hristos este adevarata, Sfintii Parinti au scris intr-o carte dreapta credinta – in Hristos sunt doua firi, unite intr-un mod neamestecat, neschimbat, neimpartit si nedespartit si ereticii si-au scris intr-o alta carte invatatura lor si le-au pus pe amandoua pe pieptul Sfintei Eufimia.

Dupa putine zile, au deschis din nou racla si au vazut ca la picioarele ei se afla cartea ereticilor, iar cea a Sfintilor Parinti in mainile ei.

CITIŢI ŞI :

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.;
 10. CreștinOrtodox;
 11. Cinemagia.ro.

Publicitate

11/07/2021 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Un comentariu

UN ROMÂN DESPRE CARE SE VORBEȘTE PREA PUȚIN – PAUL GOMA. VIDEO

paul-goma

PAUL GOMA, UN ROMÂN UITATPaul Goma (n. 2 octombrie 1935, Mana, Vatici, județul Orhei, Regatul României) este scriitor și disident român de origini basarabene, stabilit la Paris.În 1977, Goma a reușit să trimită la Radio Europa Liberă o scrisoare deschisă în care cerea guvernului României respectarea drepturilor omului în România, pentru care a fost urmărit, arestat și maltratat de Securitate.

Însă, fiind bine cunoscut în Occident și repertoriat de organizația neguvernamentală împotriva încălcării drepturilor omului, Amnesty International, Goma nu mai putea fi judecat și condamnat fără a stârni proteste în străinătate. La 20 noiembrie 1977 lui Goma, soției și copilului, le-a fost retrasă cetățenia română și au fost expulzați din România.

Ajunși la Paris, au cerut azil politic. Aici Goma și-a continuat lupta împotriva regimului comunist de la București și a lui Nicolae Ceaușescu. A sprijinit înființarea, în 1979, a Sindicatului Liber al Oamenilor Muncii din România (SLOMR), comparabil cu sindicatul polonez liber Solidarność.

Ca reacție la activitatea sa anticomunistă, a fost ținta unui atac cu colet-capcană și a unei tentative de asasinat puse la cale de regimul de la București. Paul Goma a făcut parte pentru opt zile din Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, din care a fost îndepărtat din considerentele de mai sus de către șeful comisiei, Vladimir Tismăneanu.

Este considerat drept negaționist al Holocaustului din România din cauza opoziției sale față de Raportul Comisiei Wiesel.

Jurnalism împotriva uitării în https://basarabialiterara.com.md

Numele lui Paul Goma este, și azi, neștiut, în România. Este nedrept ca omul care a luptat pentru libertatea noastră, încă dintr-o Românie aflată sub regimul politic opresiv ceaușist, să moară, în 2020, tot departe de țară, fără să fi repus piciorul în București, pentru a i se aduce mulțumire față de tot ce a făcut pentru recuperarea libertății noastre, din exilul de la Paris.

Și acum vă întreb: cine să îl fi apreciat, când libertatea obținută se arată a fi atât de ușor de predat iraționalului și ignoranței, și azi?

Jurnalismul onest are datoria ca acești oameni, precum Paul Goma, să fie cunoscuți de tineri.

Opera lui Goma, pe care o veți găsi la orice anticariat bun, vă poate arăta un destin din care pot fi învățate multe despre ce am trăit și mai ales, trăim.

11/07/2021 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , , , , , | Un comentariu

Germania atenționează că Rusia și China încearcă să obțină avantaje geostrategice recurgând la așa numita ”diplomație a vaccinurilor”și la dezinformări mediatice

Foto:©Ministrul german de externe / Twitter

Ministrul german de externe a atras recent atenția asupra ”diplomației vaccinurilor” la care recurg Rusia și China pentru a obține ”avantaje geostrategice”

Ministerul german de externe, Heiko Maas, a atenționat China și Rusia să nu utilizeze distribuirea vaccinurilor anti-COVID-19 pentru a-și extinde influența în lume, anunță DPA, citat de Agerpres și de https://caleaeuropeana.ro

Lupta împotriva pandemiei nu ar trebui să fie despre ”înregistratea de avantaje geostrategice pe termen scurt”, a precizat Maas în timpul întrevederii ministeriale G20, găzduită de Matera, în sudul Italiei.

Trebuie să le fie clar unor state precum China şi Rusia că alte ţări ”nu se gândesc atât de mult la a lor <<diplomaţie a vaccinurilor>>”, a spus Maas.

Pandemia trebuie învinsă împreună, a continuat oficialul german. ”Pentru că fiecare dintre noi va fi în siguranţă doar atunci când cu toţii vom fi în siguranţă. Şi toţi ar trebui de fapt să înţeleagă aceasta”, a subliniat ministrul de externe german.

Din Grupul celor mai importante 20 de economii ale lumii fac parte SUA, China, India, Rusia, Germania şi UE. Discuţiile de la Matera, la nivel de miniştri de externe, prefaţează summitului liderilor G20, preconizat să aibă loc la Roma la sfârşitul lunii octombrie.

Reprezentanţii ţărilor G20, ONU şi Uniunii Europene sunt prezenţi fizic la această reuniune, cu excepţia miniştrilor chinez, brazilian şi australian. Rusia şi Coreea de Sud sunt reprezentate de adjuncţi ai miniştrilor de externe.

Din decembrie 2020 până în aprilie anul acesta, presa de stat din cele două țări a promovat știri false în mai multe limbi, accentuând preocupările privind siguranța vaccinurilor, făcând legături nedovedite între vaccin și decese în Europa și promovând vaccinurile rusești și chinezești ca fiind superioare, potrivit raportului.

Kremlinul și Beijingul neagă acuzațiile de dezinformare ale UE, în condițiile în care blocul european încearcă să colaboreze cu Google, Facebook , Twitter și Microsoft pentru a limita răspândirea știrilor false.

11/07/2021 Posted by | ANALIZE | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: