CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 10 IUNIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 10 iunie în istoria noastră

1415: Prima menţiune documentară a funcţiei de „spătar” în Ţara Românească (atribuţiile acestuia erau comanda armatei şi prezentarea însemnelor autorităţii domneşti la ceremonii).

În Evul Mediu, spătarul era un mare dregător de curte din Moldova și Țara Românească, cu atribuții militare. El purta la ceremonii însemnele autorității domnului (sabia și buzduganul). Mai târziu a evoluat în importanță și a devenit comandant militar pe câmpul de luptă. Putea comanda cavaleria sau chiar întreaga armată. Ca mare dregător făcea parte din Sfatul domnesc. În documentele latine apare cu numele spathariussupremus ensifer sau armiger.

Subalternii săi erau vtorispătariitretispătarii și spătăreii, care alcătuiau o categorie militară, organizată în cete, în fruntea căruia era un vătaf.

Pe măsură ce efectivele armatei s-au redus, a căpătat tot mai multe atribuţii poliţieneşti, la fel ca şi aga. Elibera paşapoarte („pasuşuri”) sau răvaşe de trecere, iar în capitală se ocupa de poliţie, judeca pricinile din mahalale Bucureştilor şi asigura paza oraşului. Dregătoria de mare spătar s-a menţinut şi după adoptarea Regulamentelor Organice.

1444: S-a încheiat Tratatul de alianță antiotoman dintre Iancu de Hunedoara și Ștefan Toma, regele Bosniei.

1476: Armata otomană condusă de sultanul Mehmed al II-lea a trecut Dunărea și a înaintat în Moldova pe valea Siretului.

În 1456, Domnul Moldovei, Petru Aron acceptase să plătească otomanilor tribut pentru a-și asigura frontiera sudică, fiind astfel primul domnitor moldovean care a aceptat suzeranitatea otomană. Succesorul său, Ștefan cel Mare, a refuzat să accepte supunerea țării sale față de turci, ceea ce a dus la declanșarea un șir de războaie cu aceștia.

1476 Mehmed al II-lea. Portret de Paolo Veronese

Foto: Mehmed al II-lea – Portret de Paolo Veronese

În 1475 a fost trimisă o armată otomană în frunte cu Hadım Ali Pașa pentru a-l pedepsi pe Ștefan pentru amestecul în Țara Românească; otomanii au suferit o grea înfrângere în bătălia de la Vaslui. Drept represalii, Mahomed al II-lea a adunat o mare armată și a intrat în Moldova în iunie 1476, urmând bătălia de la Războieni.

1535: Vlad Vintila de la Slatina, domn al Tarii Romanesti, a fost asasinat in padurea Lemnea de langa Bucovatul Craiovei de pe malul Jiului, de un partizan al rivalului sau Radu Paisie, cu acordul otomanilor, in urma aliantei sale cu imparatul austriac Ferdinand I si datorita masurilor pe care le-a luat impotriva unor mari boieri.

A domnit puţin într-o perioadă când raporturile Ţării Româneşti cu Imperiul Otoman au cunoscut  tensiuni excepţionale, în cursul cărora turcii au  încearcat să modifice statutul politico-juridic al Ţărilor Române, fără să reuşească.

  Vlad Vintilă (domn al Țării Românești între septembrie 1532 – septembrie 1534; noiembrie 1534 – iunie 1535), apare ca fiul lui Radu cel Mare, documentele semnându-le cu „[…]Vlad voievod fiul marelui Radu voievod[…]“, însă, istoriografia modernă inclină a-l considera ca fiul lui Radu (Dragomir) fiul lui Vlad cel Tânăr (Vlăduț), pretendentul care s-a ridicat domn la moartea lui Neagoe Basarab împotriva lui Teodosie.

A fost urmat la tron de Radu Paisie (1535-1545)

1574: Are loc bătălia dintre moldoveni și turci de la Iezerul Cahului, în urma căreia  oastea domnului Ioan Voda cel Viteaz  este infrântă.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 385px-Ioan_Voda_2p.jpg

Ioan Vodă cel Viteaz (Ioan Vodă cel Cumplit) (n.1521-d.1574), domn al Moldovei 1572-1574

Ioan Vodă Viteazul, numit şi Armeanul (mama sa fusese armeancă) sau, mai tîrziu, Ioan Vodă cel Cumplit, era strănepot al lui Ştefan cel Mare.

Unele cronici vechi îl prezintă ca pe un tiran, dar istoricii moderni îi fac un portret mai măgulitor, recunoscandu-i marele merit de a se fi împotrivit turcilor şi afirmînd că era foarte îndrăzneţ şi viteaz, fiind, de aceea, foarte iubit de soldaţi şi de popor dar, din păcate, nu şi de boierime şi cler.

Pentru numeroşii boieri intriganţi, un domn cu o fire aprigă nu era un conducător comod, după cum nici pentru acesta veşnicele sforării şi comploturi ale dregătorilor nu erau uşor de suportat. Ioan Vodă a ales să fie aspru cu boierii şi mai îndurător şi grijuliu cu cei din păturile de jos, care aveau mult mai multă nevoie de ocrotire.

El obţinuse tronul Moldovei în 1572  de la turci, cu ajutorul averii strînse în tinereţe, cînd făcuse negoţ cu pietre scumpe.

În 1574, însă, turcii i-au cerut să dubleze suma plătită drept tribut. Ioan Vodă a convocat Divanul şi i-a convins pe boieri să se împotrivească cererii sultanului.

Situaţia politică era de aşa natură, încît voievodul n-a putut găsi alţi aliaţi decît cazacii zaporojeni – o populaţie din zona Nistrului – care i-au trimis în ajutor o ceată de 1.200 de oameni.

Cu ei şi cu armata sa de moldoveni, Ioan Vodă a pornit războiul împotriva turcilor.

A unit Moldova cu Valahia Cu doua decenii inainte de prima Unire a Tarilor Romane, realizata de principele Sigismund Bathory (istoriografia romaneasca, sub influenta romanticului Nicolae Balcescu, il crediteaza, din patriotism local, cu realizarea primei Uniri pe Mihai Viteazul), Ion Voda cel Cumplit a unit Moldova cu Tara Romaneasca. El l-a instalat pe tronul de la Bucuresti pe protejatul sau, Vintila Voda, care, de fapt, avea atributiile unui guvernator sau ale unui vicerege, intocmai cum, mai tarziu, Mihai Viteazul l-a instalat pe fiul sau, Nicolae Patrașcu, pe tronul Valahiei, dupa ce marele domnitor muntean, primul roman care a unit Tarile Romane, a trecut pe tronul Transilvaniei.

Unirea lui Ion Voda cel Cumplit nu a tinut decat patru zile.

După un şir de victorii răsunătoare ale domnitorului moldovean, care l-au înspăimîntat pe sultanul Selim, acesta a trimis împotriva lui o armată puternică, alcătuită din turci cărora li se adăugaseră tătari şi valahi.

Aceştia din urmă doreau să-l înlăture pe Ioan Vodă pentru a-i da tronul unui pretendent, Petru, frate cu domnitorul valah Alexandru.

Statuia lui Ioan Vodă cel Cumplit (Ioan Vodă cel Viteaz)


Trimisul, despre care se spune că ar fi fost plătit de duşmani cu 30.000 de galbeni, l-a înşelat pe domnitor, spunându-i că ajunsese prea tîrziu pentru a-i opri pe turci şi că aceştia ar avea o armată destul de mică.

Ioan Vodă se instalase la Huşi, de unde putea veghea mai bine asupra graniţelor. Aflând de venirea turcilor, domnitorul trimise pe pârcălabul Sucevei, Ieremia, în fruntea unei avangarzi, să-i împiedice pe turci să treacă Dunărea şi să-l ţină la curent cu evoluţia situaţiei.

A fost prima trădare. 

Pe baza acestor informaţii false, în lipsa altora mai exacte, Ioan Vodă a pornit împotriva otomanilor. Bătălia s-a dat la Obluciţa, “lângă iezerul Cahulului” la 10 iunie 1574. Poate ar fi avut, totuşi, şanse să învingă, dacă n-ar fi survenit o a doua şi apoi o a treia trădare.

În ajunul bătăliei, o parte dintre boieri, avîndu-i în frunte pe marii vornici Murgul şi Bilai, au trecut de partea turcilor, iar a doua zi, când se dădu semnalul atacului,“Boierimea moldoveană, în frunte cu Ieremia Pîrcălabul, plecă steagurile şi, punînd cuşmele în vîrful suliţelor şi săbiilor, trecu şi ea de partea duşmanului” .

Lupta a fost cumplită; dupa trei ciocniri soldate cu numeroşi morţi în ambele tabere, Ioan Vodă s-a retras pe un deal, în satul Roşcani, unde a fost înconjurat de turci.

Nemaiputînd rezista asediului, din pricina lipsei de apa, Ioan a hotărît să se predea.

Atît Ahmed Paşa, comadantul oştii turceşti, cât şi Petru, pretendentul la tronul Moldovei, au jurat solemn că vor cruţa viaţa tuturor cazacilor şi moldovenilor.

Dar, odată ajuns în cortul căpeteniei turcilor, Ioan Vodă a fost înjunghiat, apoi i s-a tăiat capul, iar trupul lui, legat de două cămile, a fost rupt în bucăţi.

Ostaşii care rămăseseră alături de el au fost măcelăriţi.

1839: S-a născut scriitorul Ion Creangă; membru post-mortem al Academiei Române din 1948, personalitate  recunoscută a culturii române datorită măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale. Este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice “Amintiri din copilărie”; (m. 31 decembrie 1889).

NOTĂ: Data de 1 martie 1837, menţionată chiar de scriitor ca zi a nașterii sale în „Fragment de biografie” şi acceptată de mulţi istorici literari, este contestată de alţi cercetători, care susţin că Ion Creangă s-a născut, de fapt, la 10 iunie 1839, conform singurului document autentic, şi anume al unei mitrici (condici) de nou-născuţi  din Humuleşti satul sau natal, publicată de arhivistul ieşean Gh. Ungureanu.

1848: În Țara Românească s-a constituit “Comitetul revoluționar”, compus din Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Constatin Bălcescu, Al.G. Golescu (Negru), C.A. Rosetti, 

Dumitru si I. C. Brătianu, Cezar Bolliac, Stefan Golescu, Nicolae Golescu, Ion Heliade Radulescu si Ion Câmpineanu.

 1853: S-a născut Ion Pop-Reteganul, folclorist şi traducător român din Transilvania; (d. 3 aprilie 1905).

A  fost un pedagog, prozator, publicist și folclorist, reprezentativ pentru epoca sa, apreciat de Ion Mușlea drept „cel mai mare folclorist al Ardealului.”

După terminarea studiilor, a lucrat ca învăţător în localitatea Orlat, judeţul Sibiu, în anul 1873.

Pe lângă activitatea de învăţător, a desfăşurat o amplă activitate pe plan cultural, fiind mai ales culegător de folclor.

A colaborat cu foarte multe publicaţii, unde i-au apărut operele: „Amicul Familiei” (Gherla), „Calicul” (Sibiu), „Cărţile Săteanului Român” (Gherla), „Deşteptarea” (Cernăuţi), „Dreptatea” (Timişoara), „Familia” (Oradea), „Foaia Diecesană” (Caransebeş), „Foaia Poporului” (Sibiu), „Foaia Scolastică” (Blaj), „Gazeta de Duminică” (Şimleu Silvaniei), „Gazeta de Transilvania” (Braşov), „Noua Revistă Română” (Bucureşti), „Răvaşul” (Cluj), „Revista Ilustrată” (Reteag), „Şcoala Română” (Sibiu), „Transilvania” (Sibiu) şi „Tribuna” (Sibiu).

Imagini pentru Ion Pop-Reteganul,photos

A efectuat traduceri din autori de limbă maghiară şi germană.

Dintre lucrările proprii, douăsprezece i-au apărut sub formă de volume, dintre care două în timpul vieţii, iar restul postum.

Volumele care au apărut în timpul vieţii sale sunt Ţiganii. Schiţă istorică lucrată pentru petrecerea după mai mulţi autori (1886) şi Povestiri din popor (1895).

1860: S-a născut in Brăila, marea cântareață română de opera, Hariclea Hartulari Darclee . 

Dupa ce a facut studiile  la Iași, a  debutat în 1981 în localitatea natală cu ocazia unui recital de canto, iar trei ani mai târziu a susținut un concert la Iași.

 A plecat din tară ca să urmeze cursuri de canto la Paris. Aici, a fost remarcată de compozitorul Charles Gounod, care i-a încredințat rolul Margaretei din opera sa “Faust”, rol cu care și-a făcut debutul pe scena Operei Mari din Paris în anul 1888.

Gounod a fost si cel care i-a sugerat sa isi ia numele de scena “Darclee”.

Dupa succese remarcabile, a renuntat la cariera muzicala in 1918 dupa un spectacol sustinut la Florenta, unde a interpretat rolul Carmen din opera lui Bizet.

A încetat din viață în 12 ianuarie 1939, în București.

  1869: S-a născut la Craiova, Constantin I. Angelescu, medic şi om politic; membru al delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris (1919-1920), prim-ministru (1933-1934), ministru în mai multe rânduri in guvernele Romaniei.

Ca ministru al educaţiei, a avut o reală contribuţie la reorganizarea învăţământului românesc de toate gradele.

Prin căsătoria cu Virginia Constantinescu-Monteoru, fiica milionarului Grigore Monteoru, a devenit proprietarul staţiunii balneare Sărata Monteoru, al unor terenuri petrolifere şi bunuri imobiliare din zona Buzău.

Imagine similară

A fost cel dintâi ministru plenipotenţiar al României la Washington, începând cu ianuarie 1918.

După cel de al doilea război mondial a prezidat Asociaţia de prietenie Româno-Americană.

A fost  membru de onoare al Academiei Române din 1934; (m. 14 septembrie 1948).

NOTĂ: Unele surse dau ca dată a naşterii sale ziua de 12/25 iunie 1869.

1874: S-a născut medicul Ştefan Gh. Nicolau,  fondator al şcolii moderne române de dermato-venerologie și membru titular onorific al Academiei Române din 1948, personalitate recunoscută pe plan internațional pentru activitatea sa în domeniul histologiei cutanate.

ȘTEFAN GH. NICOLAUFondatorul școlii românești moderne de dermatovenerologie.
(n. 10 iunie 1874, Ploiești – d. 3 noiembrie 1970, București)

 După absolvirea liceului în orașul natal, Ștefan Gh. Nicolau se înscrie la Facultatea de Medicină din București; în 1893, câștigă concursul de externat la Spitalul Brâncovenesc, lucrând atât în serviciul chirurgical, cât și în serviciile medicale ale acestui spital.

În anul 1895 obține titlul de intern la același așezământ medical, lucrând în aceasta calitate, timp de 2 ani, în clinica medicală condusă de profesorul Kalinderu.Doi ani mai târziu, în 1897, profesorul Victor Babeș–pe care-l cunoscuse în timpul activității din clinica profesorului Kalinderu- îii oferă postul de asistent de bacteriologie la Institutul de Anatomie Patologică și Bacteriologie.

În perioada cât a lucrat sub coordonarea acestui distins maestru, dr. Ștefan Gh. Nicolau și-a însușitîn detaliu tehnica de laborator, perfecționându-și cunoștințele în domeniul bacteriologiei și anatomiei patologice,cunoștinte care i-au fost de un real folos în studiul specialității pe care a îmbrățișat-o mai târziu. (sursa: http://www.scrigroup.com).

În 1899, după obținerea titlului de doctor în medicină cu teza intitulată „Tulburările sensibilității in lepră”,Ștefan Gh. Nicolau pleacă la Paris, unde se va dedica studiului patologiei cutanate.

Timp de trei ani se va specializa în acest domeniu, lucrând în clinicile dermato-sifiligrafice din mai multe spitale franceze, sub îndrumarea unor nume reprezentative ale domeniului, din acea vreme.

Reintors înțară în 1905, este numit asistent al Clinicii de Dermatologie și Sifiligrafie, condusă la acel moment  de profesorull Mihail Petrini-Galați, continuându-și în același timp, activitatea la Institutul de Anatomie Patologică a lui Victor Babes, precum și in laboratorul de medicină experimentală al profesorului Ion Cantacuzino.

A descris un șir de dermatoze care îi poartă numele; a studiat clinica și epidemiologia leprei, morfopatologia și aspectele imunologice ale infecției sifilitice, patogenia dermatozelor profesionale, leziunile din limfogranulomatoză, contribuții incluse în tratatele mondiale de specialitate. A preparat împreună cu A. Banciu un vaccin (vaccinul Nicolau-Banciu) pentru tratamentul șancrului moale și a fost unul dintre cei mai activi organizatori pe plan internațional și național ai luptei anti-veneriene.

Timp de doi ani predă la Facultatea de Medicină din Cluj (1919-1920), apoi se reîntoarce la București, fiind chemat la catedra dermatologică de la Facultatea de Medicină unde, timp de 20 de ani, a educat tot atâtea generații de medici și studenți, punând bazele unei adevărate școli de dermatologie, al carei renume avea să depășească granițele țării. În 1928 a fondat Societatea de Dermatologie și Sifilografie din România.

În 1919-1938 a condus Clinica de Dermatologie din Spitalul Colțea apoi, în perioada 1953-1970, va conduce Centrul Dermato-venerologic.A fost ales membru titular al Academiei Române (12 august 1948), membru al Academiei de Științe Medicale din România; membru al societăților de dermatologie din Argentina, Bolivia, Cehoslovacia, Franța, Italia, Iugoslavia, Spania, Turcia și Statele Unite.

1875: S-a semnat la Viena de Gh. Costaforu și Cancelarul ungar Andrassy, Convenția comercială româno-austro-ungară, un act de politică externă românească având drept scop afirmarea independenței comerciale a țării noastre.

1884 (10/22): Apare Legea privind crearea Domeniului Coroanei, prin care 12 moşii aparţinând statului erau date în folosinţa Casei Regale Române.

1908 (10/23): A murit Tudor Flondor, politician, compozitor şi violonist (n. 1862, la Storojineţ, în Bucovina de Nord, azi în R.Ucraina).

  A  fost unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai operetei româneşti de la sfârşitul secolului XX.

1912: In marile orașe ale Transilvaniei au avut loc greve generale în semn de protest fata de politica antipopulară a guvernului maghiar.

1912: A avut loc (10–30 iunie),în fața Curții imperiale de la Viena, mitingul aviatic de la Aspern (Austria) la care Aurel Vlaicu a obţinut un mare succes.

A fost cel mai mare concurs aviatic de până atunci, la care au participat 17 austrieci, 12 francezi, 7 germani, 3 italieni, un rus, un belgian și un român. Nu lipsea deja celebrul Roland Garros, care pilota un Bleriot XV, considerat cel mai bun aparat al vremii.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este 05-aeroplan.jpg

Aurel Vlaicu, zburând cu un aparat proiectat și construit de el, Vlaicu-2, aflat în competiție cu piloți celebri ai timpului, a obținut premiul I pentru aruncarea unui proiectil la țintă, de la o înalțime de 300 metri și premiul al II-lea, pentru aterizarea la punct fix.

Foto: Brevetul de pilot al lui Aurel Vlaicu

1915 : S-a născut la Paris, psihanalistul Serge Leibovici, pedopsihiatru și profesor de psihiatrie, unul dintre cei mai mari specialiști în psihiatria copilului; d. 11 august 2000, Marvejols, Franța.

Născut într-o familie originară din România, el a devenit în 1973 primul președinte al International Psycho-Analytical Association (IPA) care nu era de origine anglo-saxonă. Numele său mai este legat de crearea psihodramei psihanalitice, de introducerea în Franța a psihanalizei bebelușului și de crearea la Paris a unei instituții de psihiatrie de orientare psihanalitică.

 1919 : S-a născut (la Soroca, azi în R. Moldova) mezzo-soprana română de faimă internaţională, Zenaida Pally; (m. 26 iunie 1997, în Germania).

1920: Înfiinţarea Şcolii Politehnice din Bucureşti (aniversată, anual, ca „Ziua Politehnicii”, în sâmbăta din săptămâna care include data de 10 iunie).

Tradiţiile acesteia sunt legate de înfiinţarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a primei Şcoli tehnice superioare cu predare în limba română la mănăstirea Sfântul Sava din Bucureşti, care în anul 1832 este reorganizată în Colegiul de la Sfântul Sava; la 10 iunie 1920 a fost înfiinţată “Şcoala Politehnica din Bucureşti”, având patru secţii: Electromecanică, Construcţii, Mine şi Metalurgie şi Secţia Industrială; din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în “Politehnica” din Bucureşti, pentru ca la data de 3 august 1948 să fie înfiinţat Institutul Politehnic din Bucureşti.

1920 Şcoala Politehnică din Bucureşti

In baza rezoluţiei Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic a devenit Universitatea “Politehnica” din Bucureşti.

1929: S-a născut creatoarea populară Adela Petre, mesageră a artei populare româneşti, lucrările sale din păr de capră fiind prezente în muzee şi colecţii particulare din toată lumea; (m. 2019). Este membră a Academiei Artelor Tradiționale și a fost declarată „Tezaur Uman Viu” de către UNESCO, în 2015

Adela Petre a murit. Cine era românca desemnată „Tezaur uman viu”

A expus lucrări în expoziții din Franța, Italia, Olanda, Grecia. În 2002 i-a fost acordată Medalia Națională Serviciul Credincios clasa a III-a, pentru „crearea și transmiterea cu talent și dăruire” a unor opere artistice semnificative pentru civilizația românească și universală. De-a lungul celor aproape 70 de ani de activitate, a cunoscut toți președinții României, dar și mari personalități cum ar fi Hillary Clinton, Laura Bush, Angela Merkel sau Jill Biden.

1931: S-a născut la București, compozitorul Dan Constantinescu; (m. 1993, București).

 Între 1950–1955 a studiat compoziția la clasa lui Mihail Jora la Universitatea Națională de Muzică București, unde a rămas asistent de Armonie și Compoziție. 

Din 1990 a devenit profesor universitar. A scris muzică instrumentală (orchestrală, concertantă, camerală), lieduri și coruri intrepretate în foarte multe țări din lume: Germania, Polonia, Elveția, Canada, Franța, SUA, Olanda, Ungaria, Anglia etc. A avut concerte transmise în direct la radio și TV.

A primit premiul Academiei Române pentru Concertul de pian și orchestră mică (1968), două premii de creație din partea Uniunii Compozitorilor (1976 și 1980). A fost inclus în prestigiosul Who’s Who in Europe, în Who’s Who in Music–Cambridge și în Who’s Who in The World – SUA. Și-a petrecut mare parte din viață la Pucioasa, unde a compus cele mai multe dintre creațiile sale muzicale.

1932: S-a născut la Brăila, șahista Maria Albuleț, prima jucătoare de șah din România care a obținut titlul dMaestră internațională în 1957; d. 17 ianuarie 2005, Ploiești.

1932-2005 Maria Albuleț

De profesie medic pediatru; prima jucătoare de șah din România care a obținut titlul de Maestră internațională în 1957. În anii 1950 a devenit una dintre cele mai importante jucătoare de șah din România. 

A câștigat șase medalii în Campionatul Românesc de Șah Feminin: trei de aur (1951, 1955, 1956), două de argint (1953, 1972) și una de bronz (1958). În 1959, a participat la turneul de candidați la Campionatul Mondial de șah feminin din Plovdiv, unde a împărțit locul 12-13.

A jucat pentru România la olimpiadele de șah feminin. A reprezentat România la Olimpiada din 1957 de la Emmen, unde împreună cu Margareta Teodorescu, a cucerit medalia de argint. În 1957, i s-a conferit titlul FIDE International Women Master (WIM), iar în 1985 a primit titlul onorific de FIDE International Women Grandmaster (WGM). A fost și jucătoare de șah prin corespondență, membră a echipei olimpice de șah prin corespondență 1974/1978, unde echipa României a ocupat locul 6.

 1933: S-a născut Iordan Datcu, folclorist, istoric literar, etnolog şi lexicograf; a realizat, în colaborare cu Sabina C. Stroescu, „Dicţionarul folcloriştilor români” (două volume).

1935: S-a născut la Ilișești, Suceava ,medicul român Octavian Simu, autor de dicţionare, eseist, poet şi prozator, un recunoscut specialist în cultura şi civilizaţia Extremului Orient.

1935 Octavian Simu

Medic, autor de dicționare, eseist, poet, prozator și scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1971). A fost absolvent al Facultății de Medicină din Iași (1952–1958), medic specialist interne la Spitalul Sfântul Luca din București, specialist în cultura și civilizația Extremului Orient, membru fondator al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști, membru fondator și președinte al Societății Române de Niponologie. Opere: Mandala, geometrie și artă sacrăExotice – Fantasticul mileniului IIIMic dicționar japonez-românMitologie chinezǎEternul feminin japonez

1939: A fost inaugurat Muzeul Ceferiştilor, în cadrul serbărilor „Ceferiadei”, care aniversau 70 de ani de la deschiderea liniei de cale ferată Bucureşti Filaret-Giurgiu. Locaţia iniţială a fost în parcul şi arenele Stadionului Giuleşti.

1939 Muzeul Ceferiştilor

În primăvara anului 1953 a fost amenajat – în actuala clădire din Calea Griviţei 193 B – Muzeul Tehnic al Căilor Ferate, a cărui deschidere a avut loc cu ocazia sărbătoririi centenarului liniei Bucureşti Filaret–Giurgiu, în anul 1969.

1941: În România ia ființă în baza Ordinului D.M. 93/10 iunie 1941, prima subunitate de parașutiști, Compania de Misiuni Speciale, comandată de lt. Ștefan Soverth. S-a constituit, pe lângă Centrul de Instrucție al Aeronauticii, pe aerodromul Popești-Leordeni, în cadrul Flotilei I Aerostație.

UNIUNEA MAISTRILOR MILITARI si SUBOFITERILOR in REZERVA din ROMANIA : - Ziua Paraşutiştilor Militari

A fost denumită ulterior Compania de parașutiști Școala de parașutiști de pe lângă Centrul de instrucție al aeronauticii.În urma proceselor de reformă din Armata Română, în martie 2001, Trupele de Paraşutişti au trecut în subordinea Statului Major al Forţelor Terestre.

1946: Ministrul de Interne al României a anunțat descoperirea unor “organizații teroriste dirijate de un comandament central”, acestea fiind în fapt grupări de rezistență armate anticomuniste: Haiducii lui Avram Iancu, Divizia Sumanelor Negre, Glasul Sângelui, Grupul Elena Basarabeanu.

La începutul toamnei anului 1948, în ciuda dispariției oricărei coordonări, grupuri mici, uneori chiar simpli indivizi, au intrat în clandestinitate în munții Carpați. Ei au constituit astfel diverse puncte de rezistență armată, în ceea ce a devenit o mișcare totalizând mai multe mii de persoane. Rezistența armată din munți a fost un fenomen unic în spațiul est-european, călcat de cizma sovietică.

Rebelii proveneau din toate păturile sociale și din toate religiile țării – mulți erau fosti legionari, sau militari de carieră, precum frații Arnăuțoiu, mare parte din ei abia înțelegeau gravitatea angajamentului luat, așteptînd un inexistent ajutor american sau occidental, mulți erau tineri și idealiști, toți având parte de un sfîrșit năpraznic.

1946 Grupările de rezistență anticomuniste - Grupul Ogoranu
Grupul Ogoranu

Au fost identificate trei forme diferite de manifestare a Rezistenței: tentative de rezistență armată organizată, condusă de ofițeri trecuți în rezervă (cum ar fi colonelul Uță, locotenentul-colonel Arsenescu și maiorul Dabija), acte de nesupunere civilă concretizate prin mișcări de refugiați în munți și crearea de depozite de armament drept centre de rezistență și de adăpost pentru cei căutați de poliția politică. Au rezistat un deceniu unor dure lupte de guerilă, înfruntînd teroarea. Trupele de Securitate i-au vânat, unul cîte unul. Le-au torturat familiile, le-au lichidat prietenii, au hărțuit vecinii, ca să-i scoată din ascunzători. Călugării de la schitul Cetățuia păstrează și acum crucea pe care frații Arnăuțoiu au depus crîncenul legămînt că nu se vor lăsa prinși în viață.

1947: În România  este promulgată  Legea pentru organizarea și funcționarea Ministerului Apărarii Naționale.

Conducerea armatei a fost reorganizată dupa modelul sovietic.

1948: Regele Mihai I și Principesa Ana de Bourbon-Parma s-au căsătorit în exil în Grecia, la Tatoi, iar luna de miere şi-au petrecut-o la reşedința de vară a regelui Paul al Greciei, la 90 de kilometri de Atena.

Regele Mihai I şi Principesa Ana se logodiseră cu un an mai devreme, la Londra.La ceremonie au fost prezenți, printre alții, regina-mamă Elena a României, Irina ducesa de Aosta, Katherine principesă a Greciei, Regina Alexandra a Iugoslaviei, Regina Frederika a Greciei alături de regele Paul al Greciei, gazdele evenimentului, Amedeo duce de Aosta, principele Erik al Danemarcei, unchiul reginei Ana, și rude din partea familiilor de Hanovra și Hesse. Tatăl regelui Mihai, Carol, și surorile acestuia, Maria, fostă regină-mamă a Iugoslaviei, Elisabeta, fostă regină a Greciei, și Ileana, arhiducesă de Habsburg-Toscana au fost înștiințați de eveniment însă nu și invitati. La început, au trăit în Italia și în Marea Britanie, apoi s-au mutat în Elveția.

1966: A murit  botanistul maghiar din România Erasmus Nyárády , autorul unor importante contribuţii la cunoaşterea florei României, a munţilor Tatra din Cehoslovacia şi a litoralului Mării Adriatice, membru titular al Academiei Române din 1948; (n. 1881).

 1970: S-a născut renumita  interpretă de muzică uşoară şi actriţă română , Loredana Groza.

Imagine similară

A început să cânte de la vârsta de 3 ani, iar la nici 14 ani, la faza națională a concursului Cântarea României de la Focșani, a fost remarcată de Dumitru Moroșanu și Zsolt Kerestely, care au invitat-o la preselecția concursului Steaua fără nume. A câștigat Steaua fără nume în toate fazele, ultima etapă fiind în 1986. La 16 ani, a participat la Festivalul de Muzică Ușoară de la Mamaia (1986), unde a câștigat Marele Premiu. Aparițiile la emisiunile de la Radio și TVR au fost tot mai frecvente, a început seria înregistrărilor la Radio și Electrecord.

A imprimat peste 100 de piese de Marius Țeicu, Adrian Enescu, Dan Beizadea, Marcel Dragomir, Jolt Kerestely, Mihai Pocorschi, Dani Constantin, Alexandru Simu, Aurel Manolache, Ion Cristinoiu, Mihai Grigoriu, Octav Firulescu, Cornel Fugaru, Mircea Drăgan, etc. Albumul său de debut, Bunăseara, iubito, lansat în 1988, a fost una din cele mai cunoscute piese ale ei.

1969: S-a născut  renumitul  fotbalist  şi antrenor român Cosmin Olăroiu.

Imagini pentru Cosmin Olăroiu.photo

1979: A murit Aurel Baranga (numele la naştere: Leibovici), dramaturg, poet şi publicist din timpul regimului comunist din Romania,  fondator și redactor-șef la revista Urzica; membru în CC al PCR ; (n. 1913).

Aurel Baranga, dramaturgul român care a fost incinerat de oligarhii comunişti de 2 ori - Secretele lui Lovendal

 1979: A murit  filosoful, eseistul şi pedagogul Vasile Băncilă ; (n. 1 ianuarie 1897, Braila).

A urmat la București cursurile Facultatii de  filozofie a Universității, continuându-și studiile la Paris (studii post-universitare la școala lui Iorga de la Fontenay-aux-Roses, în deceniul trei al secolului). A fost profesor la Liceul „Mihai Viteazul” din București.

Cărţile sale  nu au fost difuzate din păcate în timpul regimului comunist.

Printre cele mai apreciate lucrari ale sale se numara  : Duhul sărbătoriiFilosofia vârstelorLucian Blaga energie româneascăAforisme şi para-aforismeSpaţiul Bărăganului  s.a.

1983: A decedat la București, actorul român de teatru și film  Geo Barton; (n. 23 martie 1912, la Piatra Neamț).

Geo Barton - Actor - CineMagia.ro

Actorul Geo Barton a absolvit in 1941 Conservatorul de Arta Dramatica din București si de la început a fost distribuit in roluri de june-prim in comedii si operete, a participat la numeroase turnee in tara, a jucat la Teatrul Constantin Nottara din Satu Mare in Păianjenul de A. DE Herz, la Teatrul Giulesti si Municipal (Bulandra), stabilindu-se apoi la Teatrul National.

Printre rolurile interpretate se numara Vronski din Anna Karenina de Tolstoi, Grigore Marza din Intalnire cu îngerul de Sidonia Dragusanu, Profesorul din Un fluture pe lampa de Paul Everac, Fred din Mașina de scris de Jean Cocteau, Georges din Părinți teribili de Jean Cocteau, Moșierul Butu din Marele soldat de Dan Tarchila, Nichita din Omul cu mârțoaga de George Ciprian, Ministrul din Zoo (Asasinul filantrop) de Jean Vercors Bruller, etc.
A debutat pe marele ecran in 1949 cu filmul Răsunăvalea si peste un an avea sa joace in La Moara cu Noroc, in rolul lui  in rolul lui Lica Samadaul, care il consacra.

1998: Guvernul României a elaborat  Programul național de integrare a țării în Uniunea Europeana, care cuprindea capitole referitoare la domeniile economic, financiar, legislativ, politic, social, justitie si afaceri interne.

1999: Deputaţii au adoptat Legea accesului la dosarele fostei Securităţi – Legea “Ticu Dumitrescu”.

2002: Partidul Social Democrat  a semnat un protocol de fuziune cu Partidul Moldovenilor, condus de primarul oraşului Iaşi, Constantin Simirad.

 2008: A murit Dumitru Bughici, compozitor, muzicolog şi profesor; stabilit în Israel din 1985; (n. 1921).

 2012: În România au avut loc alegerile locale, în urma cărora alianța politica preelectorală,  Uniunea Social –  Liberală, constituită la 5 februarie 2011 între Alianţa de Centru Dreapta – compusă din Partidul Naţional Liberal şi Partidul Conservator – şi Partidul Social Democrat)   şi-a adjudecat marea majoritate a funcţiilor de primar şi de preşedinţi de consilii judeţene din țară.

În ceea ce priveşte prezenţa la vot, peste 60,72% dintre românii cu drept de vot s-au prezentat la urne, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central.

Cea mai strânsă luptă s-a dat la Cluj, între Emil Boc şi Marius Nicoară, terminându-se cu câştigarea unui nou mandat de primar de către primul dintre candidaţi.

 2016: A murit Nicolae Păsărică, jucător de oină şi antrenor; în 1994 a primit distincţia de „cel mai bun practician de oină din toate timpurile”, titlu reconfirmat la Gala Oinei din 2014; (n. 1955).

 2018: A fost resfințită biserica  Mănăstirii Dealu, cea mai importantă necropolă voievodală munteană, după 517 ani de la construirea și sfințirea ei (la 4 decembrie 1501).

Imagini pentru biserica Mănăstirii Dealu,

Mănăstirea Dealu, ctitoria Voievodului Radu cel Mare (1495-1508), construită pe locul unei biserici care data din vremea Voievodului Mircea cel Bătrân, a fost numită de PF Patriarh Daniel, cel care a săvârșit resfințirea, „reper important al identităţii şi unităţii noastre naţionale”, „locul sacru care păstrează ca într-un chivot cinstitul cap al domnitorului Mihai Viteazul, cel care a înfăptuit prima unire a provinciilor româneşti: Ţara Românească, Transilvania şi Moldova în anul 1600”.

Tot aici şi-a desfăşurat activitatea celebrul Ieromonah Macarie, cel ce a tipărit primul Liturghier ortodox din lume, în anul 1508.

Ziua de 10 iunie este în  România „Ziua Paraşutiştilor Militari”.

Sărbătorită an de an la 10 iunie, Ziua Paraşutiştilor Militari aminteşte de data la care, a fost înfiinţată în baza Ordinului D.M. 93/1941 pe lângă Centrul de Instrucţie al Aeronauticii, Şcoala de Paraşutişti, denumită ulterior Compania de Paraşutişti, prima companie de paraşutişti români – Compania de Misiuni Speciale, al cărei comandant era lt. Ştefan Soverth.

Foto: Grigore Baştan, primul general paraşutist al Armatei Române

Foto: Primii paraşutişti militari români

Foto: Smaranda Brăescu, prima femeie paraşutist a României

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Înălțarea Domnului – Ziua Eroilor

In fiecare an, la 40 de zile de la Sfintele Pasti, Biserica Ortodoxa sarbatoreste praznicul Inaltarii Domnului. Prin hotararile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din anii 1999 si 2001, sarbatoarea Inaltarii Domnului a fost consacrata ca Zi a Eroilor si sarbatoare nationala bisericeasca.

Astfel, in toate bisericile, manastirile si catedralele ortodoxe din tara si strainatate se face pomenirea tuturor eroilor romani cazuti de-a lungul veacurilor pe toate campurile de lupta pentru credinta, libertate, dreptate si pentru apararea tarii si intregirea neamului, se arata intr-un comunicat al Patriarhiei.

Adesea Inaltarea lui Hristos, ca si Invierea Sa au fost intelese ca fiind niste lucrari ale Tatalui asupra Fiului Sau. Trebuie sa avem in vedere, ca moartea lui Hristos nu a avut ca tinta satisfacerea onoarei jignite a Tatalui, ci transfigurarea firii omenesti. De aceea atat in Inviere cat si in Inaltarea Sa, Hristos nu este pasiv.

Evanghelistul Luca spune ca Hristos i-a luat pe ucenicii Sai, i-a dus spre Betania si acolo Si-a ridicat mainile, i-a binecuvantat si pe cand ii binecuvanta, S-a departat de ei si S-a inaltat la cer (Luca 24,50-51). Prin aceste cuvinte nu trebuie sa intelegem ca acesta a fost ultimul act al lui Hristos in lume, El nu devine absent in creatie. Inaltarea lui Hristos nu inseamna retragerea din creatie, El continua sa fie prezent si lucrator prin Sfantul Duh.

Temei pentru credinta in Inaltarea lui Hristos avem si in Evanghelia lui Marcu, in versetul 19 din capitolul 16, unde se spune ca Iisus Hristos S-a inaltat la cer si a sezut de-a dreapta Tatalui. Astfel, Tatal il iubeste pe Fiul in Sfantul Duh nu doar ca Dumnezeu ci si ca om. Prin acesta trebuie sa intelegem ca toti cei care ne-am unit cu Hristos, devenim partasi la aceasta iubire dumnezeiasca.

Obiceiuri de Inaltarea Domnului

In popor exista credinta ca odata cu Inaltarea Domnului, se inalta si sufletele celor adormiti de la Saptamana Luminata incoace. Sufletele care rataceau, deveneau strigoi si provocau neajunsuri oamenilor si animalelor.

De aceea in aceasta zi se practicau ritualuri magice de aparare: erau culese si sfintite plante despre care se crede ca au proprietati apotropaice (leustean, alun, paltin); se buciuma la raspantia drumurilor si pe dealuri; oamenii se incingeau peste brau cu ramuri de leustean; si erau date  de pomana bucate pentru morti.

CITIŢI  ŞI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/06/10/o-istorie-a-zilei-de-10-iunie-video/

Bibliografie (surse) :

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008 ;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric ;
 3. e.maramures.ro ;
 4. Wikipedia.ro.;
 5. mediafax.ro ;
 6. worldwideromania.com ;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro ;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9.  Istoria md.;
 10. CINEMAGIA.ro;
 11. CreștinOrtodox.ro.

10/06/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Tratatul secret din 18/30 octombrie 1883 dintre România, Austro-Ungaria și Germania

Primii cinci ani de independență au constituit pentru România din punctul de vedere al politicii externe o experiență dură consemnează site-ul ISTORIE PE SCURT preluat de http://www.fluierul.ro.

În acest context s-a impus necesitatea unei alianțe suficient de puternice pentru a putea face față presiunilor din exterior.

Sud-estul Europei făcuse pași în acest sens. Bulgaria se aliase în condiții dezavantajoase cu Rusia, țarul rezervându-și importante drepturi în organizarea statului slav. Este de menționat că bulgarii nu deveniseră independenți față de Imperiul Otoman, ci abia în 1908 vor face acest pas. Serbia încheiase în 1881 un tratat inegal cu Austro-Ungaria.

                               

Austria-Hungary: The Dual Monarchy of Western Europe | World History

Hartă Austro-Ungaria. Culoare închisă teritorii austriece, culoare deschisă cele maghiare. Click pe imagine pentru mărire!

Europa la 1883

În mod tradițional românii priveau spre Franța. Mulți oameni importanți studiaseră acolo și aveau numeroase contacte la Paris. Franța era însă izolată diplomatic de Germania, mai ales după războiul din 1870-1871. Marea Britanie își manifestase dezinteresul față de zona Balcanilor.

Dificile erau și relațiile cu Austro-Ungaria. După 1867 în Transilvania s-a trecut la o deznaționalizare forțată. O alianță cu un stat ce oprima câteva milioane de români era de negândit. Românii nu aveau o simpatie deosebită față de nou-creatul Imperiu German. Acesta era însă principala forță militară a Europei.

O apropiere de Germania însemna totuși și o strângere a relațiilor cu Austro-Ungaria. Pentru Germania era important ca Monarhia Dualistă si aibă asigurat frontul sudic.

Inițiativa apropierii României de Puterile Centrale a plecat de la Berlin, găsind un ecou favorabil la Viena, înainte de a-l avea la București. Carol I și primul-minstru Ion C. Brătianu au acționat astfel în sensul apropierii de capitalele germane. Puțini oameni politici, printre care o parte din conservatori în frunte cu P. P. Carp și T. Maiorescu, susțineau ideea apropierii de blocul german. În iulie 1883, primul ministru s-a dus în concediu la băile Franzenbad, prilej cu care s-a întâlnit cu Bismarck. Regele Carol I a fost invitat la Berlin ca naș la botezul prințului Wilhelm (viitorul împărat Wilhelm al II-lea). 

La 18 august, regele, însoțit de Ion C. Brătianu, s-a întâlnit cu împăratul Wilhelm I la Potsdam, exprimându-și dorința ca România să încheie o alianță cu Germania.

Foto: Împăratul Wilhelm I al Germaniei și regele Carol I al României.

Regele a fost sfătuit să discute și cu Franz Joseph, împăratul Austro-Ungariei, astfel încât delegația română s-a deplasat la Viena. Pe 25 august, cei doi conducători de state, au convenit că o alianță era utilă.

Regel Carol I, regina Elisabeta a României și Franz Joseph I împăratul Austro-Ungariei, Ferdinand , ducele Alfred, regina Maria. Foto Franz Mandy, fotograful Casei Regale a României. Sursa: revista „Justițiarul” via https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Mandy_-_Carol_I,_Regina_Elisabeta,_Franz_Josef.jpg.

Regele Carol I al României, împăratul Austriei Franz Joseph I, principele Ferdinand al României, regina Elisabeta a României, la Palatul Cotroceni, în 1896.

Foto: Franz Mandy, fotograful Casei Regale a României. Sursa: publicația „Justițiarul” via https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_Mandy__Carol_I,_Regina_Elisabeta,_Franz_Josef

Tratatul secret cu Austro-Ungaria și Germania, din octombrie 1883, semnat după eliminarea lui Mihai Eminescu în 28 iunie același an - Justitiarul - revista de investigatiiJustitiarul – revista de investigatii

Foto: Regele Carol I al României, împăratul Austriei Franz Joseph I, principele Ferdinand al României, regina Elisabeta a României, la Palatul Cotroceni, în 1896.

La sfârșitul lui august și începutul lui septembrie 1883, Ion C. Brătianu a avut întâlniri cu ministrul de externe Gustav von Kalnoky și Bismarck, convenind asupra textului de bază al tratatului, care a fost mai apoi negociat în detaliu. La 13 octombrie a fost definitivat.

Pe 18/30 octombrie, miniștrii de externe D. A. Sturdza și Kalnoky au semnat la Viena, în numele împăratului Franz Joseph și al regelui Carol I, tratatul secret prin care România și Austro-Ungaria se angajau să-și vină în ajutor în cazul unui atac neprovocat. Actul cuprindea un preambul și șapte articole.

După ce se menționa caracterul defensiv al alianței, cele două părți contractante își promiteau pace și prietenie, că se vor abține de la încheierea unor alianțe sau angajamente îndreptate împotriva uneia din ele și că își vor acorda sprijin reciproc „în limita intereselor lor”.

Articolul 2 stipula obligația pentru Austro-Ungaria de a acorda ajutor României în cazul în care ar fi fost atacată iar Monarhia Dualistă obținea și ea un sprijin în cazul în care ar fi fost atacată de unul din „statele limitrofe României”, adică Serbia și mai ales Rusia.

Problemele militare urmau a fi reglementate de o convenție specială. În caz de război, părțile contractante se angajau să nu negocieze și să nu încheie pace separată. Durata tratatului era stabilită la 5 ani, începând din momentul ratificării, iar dacă nu era denunțat sau una din părți nu cerea revizuirea cu un an înainte, el se prelungea automat cu încă trei ani. Părțile își promiteau secretul asupra tratatului.

 Germania a aderat la tratat tot pe 18/30 octombrie.

Interpelat în Parlament cu privire la rezultatul călătoriei în străinătate, Ion C. Brătianu a răspuns evaziv că doar a urmărit apropierea de Germania și că nu s-a semnat vreun tratat. Actul va ieși la iveală abia în 1914.

Surse:

Gheorghe Nicolae Cazan, Șerban Rădulescu-Zoner, România și Tripla Alianță : 1878-1914 , editura Științifică si Enciclopedică, București, 1979

Istoria românilor, vol VII, tom II, editura Enciclopedică, București, 2003

Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi, Carol I, editura Enciclopedică, București, 2010

10/06/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

„Ultimatumul lui Horea”- momentul culminant al revoltei românilor ardeleni de la 1784 pentru emanciparea națională și socială

28 februarie: 233 de ani de la martiriul lui Horea, Cloşca şi Crişan. Răscoala ţăranilor iobagi din Apuseni - Alba24


   
    Izbucnită la sfârşitul lui octombrie 1784 Răscoala de sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan a cuprins rapid întreg Zarandul, răspândindu-se cu repeziciune spre comitatele învecinata.    

Cetele, ajunse pe Valea Mureşului, venind din Zarand, încep pregătiri pentru a ataca cetatea Devei, unde se refugiaseră numeroşi nobili împreună cu oficialităţile comitatului Hunedoara. Cele două atacuri din 6 şi 7 noiembrie 1784 asupra Devei nu au izbândit. Cu toate acestea răscoala a cuprins noi teritorii în munţi, spre Turda şi Cluj, pe Târnave, pe Valea Streiului, pe Mureş până la Arad, scrie M. Cerghedean în http://www.dacoromania -alba.ro.

Era momentul de vârf al răscoalei, era momentul când ţăranii răsculaţi se simţeau victorioşi, era momentul când a apărut “Ultimatumul lui Horea”.  

   Documentul este bine cunoscut şi prin conţinutul său viza lichidarea proprietăţii de tip feudal şi a privilegiilor nobiliare.

Ultimatumul prin cele patru puncte programatice viza, de fapt, transformarea societăţii transivănene într-una de tip modern, având la bază proprietatea liberă şi omul liber de orice îngrădire.

Nobilii să nu mai fie, să-şi părăsească pentru totdeauna moşiile, iar acestea să fie împărţite la poporul de rând. Ei nobilii, să trăiască dintr-o slujbă împărătească, unde o vor găsi, precum şi să plătească dare ca tot poporul.

Aceste prevederi însemnau de fapt nici o deosebire, însemnau constituirea în Transilvania (dacă s-ar fi realizat) a unei societăţi moderne, capitaliste. Și toate aceste înainte cu cinci ani înaintea izbucnirii Revoluţiei franceze care a zdruncinat din temelii întreaga Europă şi a însemnat începutul constituirii unor state moderne de tip capitalist.   

  În mod normal, acest document (ultimatum) a stârnit interesul şi controverse în lumea celor care s-au aplecat mai cu atenţie asupra evenimentelor din toamna şi primăvara anilor 1784-1785. Afirmaţii că este o contrafacere, că a fost adus din afara participanţilor la răscoală, că este o contrafacere ulterioară, că este pur şi simplu un fals au circulat şi mai circulă din păcate.     Ultimatumul adresat nobilimii şi oficialităţilor refugiate în cetatea Devei în numele lui Horea se păstrează în original la Arhivele Naţionale Deva.

El a fost întocmit la 11 noiembrie 1784 şi este înregistrat la comitat sub numărul 886 pe ziua de 13 noiembrie. Numărul de înregistrare şi data prezentării este scrisă cu aceeaşi mână care a făcut înregistrările la comitat în tot cursul lunii noiembrie 1784.  

   Într-o scrisoare din 6 decembrie 1784 adresată comitatului Hunedoarei, Carolus Brunek seful oficiului sării de la Şoimul face istoricul ultimatumului cerând recunoaşterea meritelor sale, pentru a fi cunoscute comitatului “punctele de pacificare” cerute de corifeii răscoalei.

La dânsul s-au prezentat cei trei delegaţi ai răsculaţilor, cerându-i să semneze şi să transmită cererile lor tablei comitatului. Documentul este scris de o mână, Brunek doar semnează. Comparând semnătura lui Brunek de pe ultimatum cu cele de pe alte documente scrise în întregime de el nu lasă nici un dubiu asupra autenticităţii.   

  Cine a conceput, cine a sistematizat ultimatumul? Aplecându-ne cu mai multă atenţie asupra realităţilor din vremea răscoalei, asupra tuturor frământărilor legate de acesta, tragem concluzia că aceasta este o operă locală, transilvăneană, născută din greutăţile şi aspiraţiile unei pături de oameni tot mai înstăriri capabili să susţină o elită intelectuală la nivelul comunităţilor săseşti, preoţi şi dascăli care la rândul lor erau pe deplin receptivi la ideile iluminismului european contemporan.   

  Pe de altă parte, ultimatumul a fost conceput şi redactat în zona Bradului, centru minier în deplină afirmare la data izbucnirii răscoalei. Adăugăm că minele de aur din zona Bradului, în proporţie de 70-80% erau în mâinile unor întreprinzători români şi că lucrătorii acestora erau în proporţie de 90 – 95% de asemenea români.

Administrarea şi exploatarea acestor mine presupun cunoştinţe mai multe şi o anumită emancipare în raport cu marea masă a ţăranilor ardeleni.

În Transilvania şi în zona Bradului, evident, trăia un număr mare de soldaţi şi „gradaţi” români lăsaţi la vatră sau veniţi în concedii şi care au servit sau serveau în regimentele împărăteşti, regimente care la rândul lor au colindat Europa şi implicit au intrat în legătură cu ideile la modă ale vremii.  

   Ideile cuprinse în ultimatum nu sunt o apariţie meteorica. Ele au circulat încă din timpul conscripţiilor militare din vara anului 1784 pe întreaga arie de desfăşurare a răscoalei. Le găsim exprimate parţial sau în totalitate, îngrozind şi motivând nobilimea să ceară anularea conscripţiei. La Hapria, satul care a plecat primul la conscripţie, oamenii afirmau că pe nobili îi vor scoate din sat, la fel şi cei din Sângătin şi Liorint.

La Şard, oamenii afirmau că nobilii urmează să trăiască cum vor şti, pentru că ei nu îi vor mai sluji. Aceleaşi afirmaţii pe Mureş, în comitatul Hunedoara şi în Tara Haţegului. Din perioada conscripţiei întâlnim şi o primă sistematizare a revendicărilor ţărăneşti.

Astfel, locuitorii satului Bozias de pe Târnave, stabileau în casa preotului condiţiile pentru care se înscriau ca militari:


   

„ l. Domni pământeşti să nu mai slujească.  

   2. Pământurile şi apartenenţele pe care le locuiesc să fie pe veci ale lor.  

   3. Să fie scutiţi de contribuţie regească.    

4. Exerciţii militare să facă numai o dată pe an.”
    

Aceleaşi idei le regăsim exprimate şi cu prilejul anulării conscripţiei militare dar şi în timpul răscoalei. Potrivit anchetei Iancovics, Horea comunică răsculaţilor că s-a ridicat din poruncă împărătească pentru a-i înlătura pe domnii, cei care se împotrivesc să-i omoare, iar cei care nu, să-i lege şi să-i ducă la Viena, iar averile lor să le prade.

În satul Musca, Horea cerea cetelor sale de asemenea să-i înlăture pe nobili precum şi pe slujbaşii Domeniului Zlatna, iar sarcini să nu mai presteze deloc. Cloşca la rându-i strigă în Baia de Arieş la 9 noiembrie că e poruncă să-i nimicească pe nobili.  

  Aceleaşi idei le întâlnim şi în comitatul Hunedoarei. Printre cetele care se pregătesc să atace Deva, nobila Barbara Gorffy a auzit pe răsculaţi discutând că nu au altceva de făcut decât să înlăture pe toţi nobilii şi să le ia averile. Ideile desfiinţării nobilimii şi împărţirea averilor acestora le întâlnim şi în revendicările formulate de ţărani cu ocazia armistiţiilor încheiate în diferite locuri cuprinse de răscoală.  

   Ideile ultimatumului le găsim, aşadar, prezente atât în gura conducătorilor cât şi în rândul mulţimii răsculaţilor şi în toate zonele afectate de răscoală.

Mai trebuie adăugat faptul că atestările păstrate sunt cuprinse în acte oficiale, ori este ştiut că oficialitatea a reuşit să prindă doar partea din frământările profunde ale vremii. Dar acest lucru mai înseamnă că ideile ultimatumului erau prezente şi în rândul nobilimii şi oficialităţilor.  


  Concluzionând, “Ultimatumul lui Horea” este momentul de vârf al răscoalei. El exprima de fapt, aspiraţiile societăţii, europene de la sfârşitul sec al XVII-lea, anticipând programele Revoluţiei franceze. Dorinţele de emancipare, general europene, de la sfârşitul secolului îsi găsesc în Transilvania forme specifice de exprimare.

Speranţele şi amploarea mişcărilor legate de conscripţia militară din vara lui 1784 sunt tocmai o expresie a acestei dorinţe de emancipare. Răbufnirea din toamna anului 1784, cel putin în faza de început, nu a fost altceva decât rezultatul dezamăgirilor legate de dorinta de emancipare. Trecând peste timp, forţele angajate în confruntările din 1784 le vom găsi prezente în luptă în 1848, când naţiunea română se afirmă explicit la Blaj.

10/06/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: