CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 27 MAI ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 27 mai în  istoria noastră

1510: Prima atestare documentară a localității Comarnic, județul Prahova.

  Comarnicul se afla in stapinirea boierilor Margineni. In secolul al XVII-lea, asezarea a trecut in stapinirea familiilor Cantacuzino si Filipescu, iar doua secole mai tirziu in proprietatea domnitorului Gheorghe Bibescu.

Numele localitatii si  toponimia zonei este legata de terminologia oierilor.

Ca si Breaza, se pare ca acest sat a fost infiintat de mocanii transilvaneni care in drumul lor catre baltile Dunarii, poposeau aici.

Si tot aici se facea si tunsul oilor, cel putin pina in secolul al XVIII-lea.
Atestat documentar ca sat, incepind cu secolul al XV-lea, Comarnicul se afla in stapinirea boierilor Margineni.

In secolul al XVII-lea, asezarea trecea in stapinirea familiilor Cantacuzino si Filipescu, iar doua secole mai tirziu in proprietatea domnitorului Gheorghe Bibescu.
Carausia a constituit principala ocupatie a locuitorilor Comarnicului, asezarea fiind la 1694, printre cele 12 sate trecute in raza schelei Campina spre Brasov.

O buna parte din comarniceni s-au indeletnicit cu aceasta ocupatie, transportind cu ajutorul cailor marfurile negustorilor pe potecile de plai, in samare, iar ulterior, dupa o oarecare amenajare a drumurilor, in chervane.

Carausia comarnicenilor devenise un fel de monopol in cursul secolului al XVIII-lea.

Numele satului, ne spun filologii, vine de la “comarnic”, cuvant cu care ciobanii din Tara Barsei numeau incaperea de la stana in care ei pastrau casul.

Hidronimele Valea Lanii, Valea Casariei, Valea Beliei si toponimele Dealul Lanii si Plaiul Casariei intregesc afirmatia filologilor, amintind de indeletnicirea de odinioara a ciobanilor veniti cu turmele de peste munti si asezindu-se pe aceste vetre insorite, intemeind sate ce le poarta numele, azi cartiere ale orasului : Podu Neagului, Podu Lung, Podu Vartos, Poiana si Vatra Satului.

1570: Diaconul Coresi a terminat tipărirea în limba româna a Psaltirii românesti, care face parte din seria de scrieri imprimate de cărturarul român in tiparnița sa din Șcheii Brașovului.

La baza Psaltirii stau traducerile maramureșene pe care Coresi le-a avut la indemână în copii manuscrise.

Liturghierul lui Coresi din 1570 cuprinde numai textul Liturghiei Sf. Ioan Gura de Aur.

Se crede ca traducerea Liturghierului s-a facut de preotii din Scheii Brasovului (de la biserica Sf.Nicolae din Schei ), care l-au ajutat pe Coresi si la traduce­rea altor carti in limba romana.

În epilogul Psaltirii din 1570, diaconul Coresi spune ca: „…eu diacon Coresi, daca vazui ca mai toate limbile au cuvantul lui Dumnezeu in limba lor, numa noi rumanii n-avam…drept aceia, fratii mei preotilor, scrisu-v-am aceste Psaltiri…de-am scos din Psaltirea sarbeasca pe limba romaneasca sa fie de intelegatura si gramaticilor”

1600: Domnul Mihai Viteazul reușește sub sceptrul sau, prima unire politică a celor trei principate româneşti, Ardealul, Moldova și Muntenia.

                          

Mihai Viteazul, domn al Munteniei, Ardealului şi a toată Ţara Moldovei

Mihai Viteazul, domnul Ţării Româneşti, a deschis în istoria poporului român o nouă epocă.

A venit la tronul Ţării Româneşti într-un moment de cumpănă, într-o conjunctură internaţională complexă, când presiuni externe şi dificultăţi politice şi economice interne,  puneau sub semnul întrebării durabilitatea statului român.

Mihai Viteazul s-a dovedit a fi un bun organizator şi un mare comandant militar, parcurgând între 1588-1593 întreaga ierarhie administrativ-politică a Tării Românesti.

Domnia sa (1593-1601), cunoaşte două perioade distincte, dar strâns legate între ele: lupta de eliberare de sub dominaţia otomană (1594-1598), respectiv unirea politică a celor trei ţări române (1599-1601) .
Întru realizarea primului obiectiv Mihai-Viteazul a întreprins o serie de acţiuni: a făcut însemnate comenzi de armament în Transilvania, a refăcut atelierele de tunuri şi pulberăriile de la Tîrgovişte, a crescut dotarea artileristică, a dotat infanteria cu arme de foc portabile, a restructurat instituţiile tradiţionale în consens cu obiectivele politice şi cerinţele militare ale epocii, în fruntea unităţilor sale armate a numit oameni apropiaţi, persoane de nădejde, buni profesionişti, potriviţi locului şi momentului şi, nu în ultimul rînd, a ştiut să-şi apropie masele largi populare, fără al căror aport nu şi-ar fi putut atinge obiectivele sale, cărora le-a dedicat totul, inclusiv viaţa.

A dus o serie de bătalii  grele precum cele de la Călugăreni, Hîrşova, Brăila, Putineiu etc.
După mai multe încercări de înlaturare a suzeranităţii otomane, Mihai-Viteazul a înţeles că acest lucru este posibil numai prin unirea eforturilor celer trei ţări româneşti.

Colaborarea însa s-a destrămat atât în urma instaurării în Moldova a domnului Ieremia Movilă, cât şi în Transilvania a cardinalului  Andrei Bathory.

Aceştia încheind pace cu Imperiul Otoman, i-au cerut lui Mihai să plece de la tronul ţării.
Răspunsul lui Mihai a fost pe măsură: ”până ce nu-mi vor arunca pământ peste ochi, nu voi înceta să lupt cu turcii”.
În scurta vreme, Mihai a hotărât o campanie peste munţi, a cărei scop era cucerirea Transilvaniei.

Bătălia decisiva cu principele Andrei Bathory al Ardealului a avut loc la 18-28 octombrie 1599, iar victoria i-a revenit  lui Mihai Viteazul.
La 1 noiembrie 1599 Mihai îşi face intrarea în Alba Iulia, iar la 10 mai a cucerit Bacăul, urmat la 16 mai 1600 de cetatea Suceava, care a fost luată fără luptă, apărătorii cetăţii predându-se.

Astfel la 27 mai 1600 Mihai Viteazul s-a intitulat într-un hristov, “Domn al Ţării Româneşti, Ardealului şi Moldovei”.

Statul lui Mihai-Viteazul, 1600

Statul lui Mihai-Viteazul, 1600

Dupa  unificarea sub sceptrul sau a Tarilor Române, M. Viteazul nu a reusit sa stea la cârma acestora  decât cîteva luni.

La începutul lui septembrie 1600 stările previlegiate din Transilvania se rascoală împotriva Domniei sale.

În ajutorul lor a venit oastea Imperială şi în urma bataliei de la 18 septembrie de la Miraslău, Mihai pierde Ardealul.
În acelaşi timp, Movileştii recapătă Moldova.

În zorii zilei de 8 august 1601 Mihai Viteazul este asasinat mişeleşte din ordinul generalului habsburg Gheorghe Basta.

Faptele marelui domnitor s-au impus ca simbol al luptei pentru unitate nationala ale poporului nostru şi au implinit pentru intaia data in istorie aspiraţia sa fundamentală de unire.

“De la 1600 nici un român n-a mai putut gîndi unirea fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul sau securea lui ridicată spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de curată si desăvîrşită poezie tragică.” (N.Iorga).

In punctul cel mai inalt al destinului sau, Mihai Viteazul se intitula intr-un hristov emis la 27 mai, “Domn al Tarii Romanesti, Ardealului si Moldovei” si isi confectiona bine cunoscuta pecete, pe care figurau cele 3 tari române surori.

1821: Tudor Vladimirescu (n. 1780) a fost ucis  langa Targoviste, din ordinul lui Alexandru Ipsilanti.

 Prinderea si asasinarea  lui Tudor  a avut loc in urma tradarii sale de catre capitanii Dimitrie Macedonschi si Hagi Prodan, aflati in slujba eteristilor.

Momentul morții lui Tudor Vladimirescu a fost redat de catre marele istoric Nicolae Iorga, care scria :

“A fost omorât noaptea, la marginea orașului Târgoviste, sub geana dealului de sub care privegheaza manastirea cu ramasitele pamantesti ale lui Mihai.

Calaii au fost 3 ostasi care nu statusera niciodata in fata dusmanului. Il ciocaltira cu iataganele la ceasuri de noapte, cand fac ispravi talharii, in ziua de 27 mai 1821.

Taranul acesta, Tudor, facuse un mare pacat. Voise ca in tara lui sa aiba parte de fericire si putere săracii neamului romanesc.”

Dintr-un alt document care prezinta marturia lui Chiriac Popescu reiese ca Tudor Vladimirescu a fost ucis după ce arnautii capitanului Vasile Caravia i-au infipt “sulițele in spatele, care a căzut în brânci, zicând: «Hoților si tâlharilor, dacă sunteți oameni vrednici, duceți-vă să vă bateți cu turcii și să-i scoateți din țară, dara nu cu mine, om dezarmat».

 Dupa asasinarea liderului lor, oastea de panduri s-a destrămat  iar dobândirea independentei naționale a avea sa aibă  loc, abia peste mai bine cinci  decenii.

1854: S-a născut la Iasi, pedagogul şi om ul politic Constantin Meissner.

A avut  importante contribuţii la dezvoltarea şcolii şi pedagogiei româneşti, prin elaborarea de legi, regulamente, planuri de învăţământ, programe si  studii în vederea îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ.

A fost membru de onoare al Academiei Române din 1934; (m.9 septembrie 1942, Iasi).

1862: S-a născut la Vaslăuți, Bucovina, Imperiul Austro-Ungar/azi în regiunea Cernăuți, Ucraina, muzicologul și folcloristul român Alexandru Voevidca, dirijor de cor și orchestră din zona Bucovinei; d. 6 iunie 1931, Cernăuți.

Alexandru Voevidca (1862-1931)

A urmat Școala Normală de învățători din Cernăuți (1877–1881), apoi a studiat muzica cu Anton Kuzela și, la Societatea Filarmonică din Cernăuți, cu Adalbert Hrimaly. A fost învățător, apoi profesor de muzică, traducător, dirijor de cor și orchestră, inspector de muzică în Cernăuți.

 A cules și publicat folclor din Bucovina și Moldova, fiind (după cum îl consideră Liviu Rusu) „primul cercetător obiectiv al cântecului popular din Bucovina”. 

1867: Împăratul Austriei, Franz Joseph I (1848-1916), se încoronează şi rege al Ungariei (1867-1916), abrogă Legea despre egala îndreptăţire a naţiunii române cu celelalte naţionalităţi şi religii, precum şi Legea despre caracterul oficial al limbii române în Transilvania şi aprobă Legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria.

Franz Joseph I (Austro-Hungarian Emperor) - On This Day

Foto:  Franz Joseph I (n. 18 august 1830, impărat al Austriei, 1848-1916 si rege al Ungariei, 1867-1916).

1875: S-a format Lacul Ursu din Sovata

Pe baza unor cercetări efectuate de istoricul Jozsa Andras s-a stabilit că Lacul Ursu s-a format în anul 1875, pe data de 27 mai, la ora 11,00, pe locul unei păşuni pe care curgeau două pârâiaşe, care dispăreau într-o gaură săpată în muntele de sare.

În urma unei ploi torenţiale, apele au antrenat fânul şi resturile vegetale de pe păşune şi au obturat gaura din muntele de sare, iar în acest fel s-a ajuns la un lac cu o adâncime de aproximativ 18 metri. Numele lacului este dat de forma sa, asemănătoare cu o blană de urs.

LACUL URSU din Sovata, lacul cu cel mai pronunţat efect de HELIOTERMIE din lume! Cele 3 RECORDURI MONDIALE pe care le deține (FOTO) | B1.ro

Lacul Ursu din stațiunea Sovata este unic în lume, atingând trei recorduri:

1) cel mai mare lac helioterm din lume; 2) lacul cu cea mai mare concentraţie salină din lume, înconjurat de un munte de sare cu o vegetaţie bogată, datorită solului vulcanic care s-a depus în timp; 3) singurul lac căruia i se cunoaşte cu exactitate anul, ziua, ora şi minutul formării.

După formarea Lacului Ursu, s-a răspândit vestea că apa lacului vindecă boli reumatismale, astfel că aici a fost înfiinţată o bază de tratament.

1879: Membrii Academiei Române au fost primiți la Palatul Cotroceni de către domnitorul Carol I. 

In semn de  recunoștință pentru sprijinirea culturii (din inițiativa și pe cheltuiala regelui, Academia Română a început publicarea lucrării lui Barbu Petriceicu Hașdeu „Etymologicum Magnum Romaniae”), suveranul a fost ales președinte de onoare al Academiei Române.

1884: A încetat din viață la București, omul politic român Dimitrie I. Berindei fost ministru și membru fondator al Partidului Național Liberal (6 decembrie 1831, Roșiorii de Vede).

1886 : S-a născut la Cluj, în fostul Imperiu Austro-Ungar, poetul simbolist român  Emil Isac, prozator și publicist, membru corespondent (din 1948) al Academiei Române; d. 25 martie 1954, Cluj

Emil Isac (1886-1954)

A fost un deschizător de drum în lirica transilvăneană de la începutul secolului al XX-lea.A urmat Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Sociale de la Cluj și a debutat în 1903 cu poezia La umbra plopilor în revista Familia și a colaborat la Viața nouăNoua revistă românăRomânia muncitoareCuvântul liberViața românească, etc. Printre poeziile sale cele mai cunoscute se numără MamaOchii tăi albaștri și Pe lângă apa care trece.

Dintre volumele sale: Poezii, impresii și senzații moderneArdealule, Ardealule bătrânCartea unui omVersuri.

1896: A avut loc primul spectacol cinematografic din România, la sediul ziarului „L’Indépendance Roumaine” din Bucureşti, la numai cinci luni după ce, la Paris, fraţii Lumière prezentaseră invenţia lor – Cinematograful.Sosirea trenului a fost Primul film din istorie, al fraților Lumière

Într-o notă a ziarului „L’Indépendance Roumanie” (publicaţie în limba franceză) din 4 iunie 1896, redactorul Mişu Văcărescu (coborâtor din boierii Văcăreşti), îşi anunţa cititorii că luni 27 mai 1896 la sediul ziarului din Calea Victoriei, pe holul de la etajul I, a avut loc o reprezentaţie a „minunii secolului”.

 1905: S-a născut Ioan I. Ciorănescu, poet şi traducător (frate cu Alexandru şi George Ciorănescu); a lăsat o operă relativ bogată în ciuda morţii sale timpurii survenită în anul 1926 (a trăit până la 21 de ani de tuberculoză).

Ioan I. Ciorănescu (1905-1926)

În scurta sa viaţă, a fondat, la liceul „Spiru Haret“, unde învăţa, revista „Vlăstarul“, care a avut însă viaţă lungă şi la care au colaborat sau au fost directori, pe rând, Mircea Eliade, Constantin Noica, Haig şi Arşavit Acteran.

„Nelu era o fire blajină şi sfioasă, pe care n-am regăsit-o la nimeni în acelaşi grad. Era prietenos şi atent, dar numai la nivel individual. Nu-i plăceau sindrofiile, petrecerile zgomotoase, sporturile care implică oricât de puţină violeţă. Avea o minte ageră şi o imaginaţie vie care-l făceau adeseori să viseze“, îl descrie unchiul său, Alexandru Ciorănescu, care obişnuia să-i mai trimită din poeziile lui şi el să i le corijeze.

  A debutat în reviste şcolare şi a publicat doar două volume,  iar o treia carte a apărut după moartea sa, îngrijită de Tudor Vianu.  În 1925 a apărut primul său volum, o culegere de narațiuni pentru copii, Povești în versuri, premiată de Editura Cartea Românească. Tot atunci i-a apărut și Prichindel. Chipuri și priveliști. Întâmplări și istorisiri.

 1917: Spre sfârsitul Primului Război Mondial, sosesc la Iaşi, primele două batalioane ale Corpului de voluntari transilvăneni, pentru a lupta alături de armata refăcută a Romaniei impotriva bandelor de bolsevici si dezertori rusi, care se dedau la violuri si talharii.

Corpul de voluntari transilvăneni s-a constituit din circa 30 000 prizonieri de origine română din armata austro-ungară, care se aflau în Rusia.

1919: A început Răscoala de la Tighina, (sau Răscoala de la Bender, cum este cunoscută în istoriografia rusă) a reprezentat o incursiune militară bolșevică asupra localității basarabene Tighina, în zilele de 27 și 28 mai 1919 executată de către soldați aparținând Brigăzii a 3-a a Diviziei a V-a din Armata a 3-a Ucraineană.

Raidul a fost sprijinit de partizani locali, infiltrați anterior, pregătiți din timp prin intermediul organizațiilor comuniste și a agenților Rusiei bolșevice. Acțiunea trupelor atacatoare a fost facilitată de către organizarea necorespunzătoare pe plan local a apărării de către trupele corpului expediționar francez, retras în spatele Nistrului după eșecul intervenției franceze în sudul Rusiei.

Răscoala de la Tighina - Fostul pod de cale ferată Tighina, după dinamitare (1919)
Podul de cale ferată Tighina, după dinamitare

Acțiunea s-a înscris în cadrul mai larg al unui plan operațional bolșevic, de recuperare pe calea armelor a Basarabiei recent desprinsă de Imperiul Rus.

Atacul de la Tighina a eșuat ca urmare a intervenției Armatei Române, în cooperare cu trupele franceze. Nici un obiectiv militar semnificativ nu a fost atins de către atacatori, dar, la fel cu incursiunile de la Hotin și de la Tatar Bunar, a avut efecte psihologice devastatoare asupra populației civile, care în orașul Tighina.

1922: La Chișinău, in  Basarabia unita cu România, s-a desfășurat şedința festivă de constituire a secției regionale a Societății Române de Geografie, în frunte cu Scarlat Panaitescu.

1928: S-a născut Constantin Ticu Dumitrescu, om politic creştin-democrat, membru al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (1990-1998) şi iniţiatorul Legii privind accesul la dosarele fostei securităţi şi deconspirarea Securităţii ca poliţie politică (Legea Ticu Dumitrescu); (d. 5 decembrie 2008).

Imagini pentru ticu dumitrescu photos

 A fost deţinut politic (din 1949 până în 1964, anul graţierii deţinuţilor politici din România), senator în două legislaturi (1992-2000);  membru în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (2006-2008);

  A fost autor al Legii 187/1999, referitoare la liberul acces la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca poliţie politică (Legea Ticu Dumitrescu).

1938: Corneliu Zelea Codreanu, conducătorul  miscarii legionare din Romania, a fost condamnat la 10 ani de munca silnica..

Flacăra TV | Părintele Severian: „Corneliu Zelea Codreanu, exemplu de patriotism şi model de creştin”

A fost asasinat în timpul detenției, din ordinul regelui Carol al II-lea.

 1939: Adoptarea legii învățământului primar şi normal în România

Legea a stabilit instituțiile „de educație și formare a copiilor: a) căminul de copii mici;, b) grădina de copii; c) școala primară; d) școli pentru neștiutori de carte; e) școli speciale”.

1940: S-a incheiat acordul economic româno-german –  (Olwaffen Pakt, „pactul petrolului”) – prin care Romania se obliga sa livreze Germaniei naziste petrol si alte produse petroliere la pretul din 1938 si sa achizitioneze armament la pretul zilei.

 România renunță astfel la declarația de neutralitate din 7 septembrie 1939.

 Acest acord economic s-a incheiat sub presiunea evenimentelor militare din Vest si adâncea dependenţa economiei României fata de Germania hitleristă.

Numit si „petrol în schimbul armelor”, Pactul conţinea obligaţia ca ţara noastră să livreze petrol şi produse petroliere la preţul din 1938 şi să achiziţioneze armament la preţul zilei; în condiţiile existente, România nu avea nici o alta alternativă.

1946: Guvernele SUA si Marii Britanii au adresat o nota guvernului dr.Petru Groza, semnată de reprezentanții lor la Bucuresti, Burton Y Berry, respectiv Adrian Holman, în care se protestau împotriva încălcării democrației.

Cele doua guverne atrăgeau atenția asupra abuzurilor, a încălcării libertăților cetățenești și frecvenței violenței și își arătau nemulțumirea față de nepromulgarea legii electorale și de restrângerea libertății de exprimare. Totodată, acestea protestau impotriva gravelor incalcari ale drepturilor si libertăților democratice în România, pe lista figurând îngrădirea libertății presei, a intrunirilor și instituirea cenzurii.

1948: Guvernul comunist al Romaniei, aservit URSS, a emis un decret publicat în Monitorul Oficial, privind intrarea în proprietatea statului a bunurilor regelui Mihai I si ale membrilor familiei regale.

Decretul nr. 983/26 mai 1948 pentru naționalizarea bunurilor care au aparținut fostului suveran al României, publicat în Monitorul Oficial nr. 121/27 mai 1948, stipula: „Toate bunurile mobile și imobile, care, la data de 6 Martie 1945, se aflau în proprietatea fostului rege Mihai I ori a altor membrii ai fostei familii regale, trec, la aceeași dată, în proprietatea Statului Român”… de fapt au ajuns la discreția protipendadei comuniste.

1958: A decedat la București, matematicianul român Anton Davidoglu; (n. 30 iunie 1876, la Bârlad).

A fost inițiatorul cercetărilor românești în domeniul ecuațiilor diferențiale ordinare sau cu derivate parțiale;, membru fondator al Academiei de Științe din România.

1973: A decedat , istoricul și arheologul român, Constantin Daicoviciu, fost profesor universitar, rector al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; membru titular al Academiei Române; (n. 1 martie 1898, Căvăran, comitatul Caraș-Severin).

Imagini pentru Constantin Daicoviciu, istoric photosâ

 

1974: S-a născut (la București), actriţa Medeea Marinescu.

Medeea Marinescu (n. 1974)

Absolventă în 1996 a Academiei de Teatru și Film București, clasa Florin Zamfirescu, jucase încă de pe băncile facultății pe scena teatrelor CasandraUNU, Româno-American și Odeon, prezentase emisiuni de divertisment la TVR 1 si Antena 1 și avea șase premii de interpretare.

A debutat la  doar 3 ani în filmul „Iarna bobocilor” al regizorului Mircea Moldovan, dar a devenit bine cunoscută şi recunoscută după interpretarea rolului principal, Mirabela, din filmul fantezie Maria Mirabela (1981) al lui Ion Popescu Gopo şi al Nataliei Bodiul.

Absolventă în 1996 a Academiei de Teatru şi Film Bucureşti, clasa profesorului Florin Zamfirescu, Medeea Marinescu a jucat până astăzi, în 18 filme si la Teatrul Naţional Bucureşti.

La 7 februarie 2004 a primit  Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D – „Arta Spectacolului”, „în semn de apreciere a întregii activităţi şi pentru dăruirea şi talentul interpretativ pus în slujba artei scenice şi a spectacolului”.

 1981: S-a născut (la Bucureşti) Alina Cojocaru, prim-balerină din 2001, a Companiei Regale de Balet de la Covent Garden din Londra.

 

 2001: A murit  prozatorul, editorul şi gazetarul român Corneliu Buzinschi ; (n. 1937).

1995: A fost  inființată Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova.

Imagini pentru Academia de Poliție „Ștefan cel Mare”, a Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova photos


2004: Orașele Sibiu și Luxemburg au fost desemnate  „capitale europene ale culturii” ale  anului 2007, de către miniștrii pentru educație, tineret și cultură din cele 25 de state membre UE.

 2007: Filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” al regizorului român Cristian Mungiu a câştigat, pentru prima dată în istoria cinematografului românesc, premiul Palme d’Or, cea mai importantă distincţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes din Franta.

Născut la Iași în 1968, Cristian Mungiu este unul din cei mai reputați regizori români reprezentand generatia postdecembristă.

La Mulţi Ani, Cristian Mungiu!

A absolvit cursurile Academiei de Teatru si Film din Bucuresti in anul 1998, dupa care a contribuit in calitate de regizor secund la realizarea unor filme cunoscute precum Le Capitaine Conan (1996, regia Bertrand Tavernier) si Train de Vie (1998, regia Radu Mihaileanu).

De asemenea, a regizat cateva filme de scurt-metraj inainte de lansarea filmului Occident.

Regizorul Cristian Mungiu a câştigat Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film de la Cannes – Palme d’Or, după ce a primit Premiul acordat de către Federaţia Internaţională a Presei Cinematografice şi premiul acordat de Administraţia educaţiei naţionale din Franţa.

Filmul a fost nominalizat de asemenea şi la premiile americane pentru filme şi seriale „Globul de Aur” (in engleză Golden Globe Award), oferite în fiecare an începând cu anul 1944, de către Asociaţia de presă străină de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

Globurile de Aur ocupă un loc important în seria de premii cinematografice, culminând cu Premiul Oscar. 

2012: A decedat Ion Petrică, comparatist, traducător şi istoric literar; unul dintre cei mai importanţi slavişti români, renumit specialist in limba si cultura polona.

Născut la 8 iunie 1934 la Moldoviţa (Caraş-Severin), Ion Petrică a urmat cursurile de filologie polonă ale Universităţii Jagiellone din Cracovia, pe care a absolvit-o în 1958.

Din anul 1959 a fost încadrat la Catedra de Limbi Slave a Universităţii Bucureşti, unde a urcat toate treptele ierarhiei universitare, începând de la gradul de asistent (1960), lector suplinitor (1968), lector (1970).

După obţinerea (în 1974) a titlului de doctor, cu o teză de referinţă pe tema relaţiilor culturale româno-polone în a doua jumătate a sec. al XIX-lea (publicată ulterior sub titlul Confluenţe culturale româno-polone, 1976), din 1978 este conferenţiar, pentru ca între anii 1993-2004 să ocupe postul de profesor universitar.

Din 2004 (anul pensionării) a fost profesor consultant la Catedra de Limbi Slave din cadrul Facultăţii de Limbi Străine, Universitatea Bucureşti, şi conducător de doctorat, contribuind şi pe această cale la afirmarea studiilor de istorie literară slavă în România.

Pe perioada activităţii a fost de două ori şef al Catedrei de Limbi Slave (1990-1996), iar din 1973 până la momentul ieşirii la pensie a îndeplinit şi funcţia de şef al secţiei de polonă.

 A tradus din opera lui Jan Kochanowski, Władysław Reymont, Leon Kruczkowski, din proza poloneză contemporană (Ryszard Kłyś, Kornel Filipowicz, Andrzej Stasiuk, Tadeusz Dolęga-Mostowicz, Tadeusz Nowak), precum şi din poezia polonă (Adam Mickiewicz, Kazimierz Przerwa Tetmajer, Jan Kasprowicz, Tadeusz Miciński s.a

Este autorul traducerii Manechinelor lui Bruno Schulz şi al transpuneriiîn limba română a romanelor lui Witold Gombrowicz (FerdydurkeTrans-AtlanticPornografie şi Cosmos), pentru care a fost distins cu două premii remarcabile: Premiul pentru traduceri al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti acordat în 1996 pentru versiunea românească a romanului Ferdydurke şi Premiul Uniunii Scriitorilor din România, primit în anul 1999, pentru traducerea romanelor Trans-Atlantic şi Pornografie.

Pentru meritele sale deosebite în domeniul filologiei polone şi a promovării literaturii şi culturii polone, Ion Petrică a fost distins cu premii şi medalii nu numai de mediile din România (Medalia Muncii clasa III), ci şi de autorităţile statului polonez:

„Meritul Cultural Polonez” (1970, distincţie a Ministerului Culturii şi Artei), primit pentru activitatea în domeniul traducerilor şi promovării literelor polone în România, „Crucea de Cavaler al Ordinului Meritul Republicii Polone” (1997) şi „Medalia Comisiei Educaţiei Naţionale” (2004), conferită pentru bogata sa activitate didactică şi ştiinţifică.

A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asociaţiei Slaviştilor din România, al colegiului de redacţie al revistei „Romanoslavica”.

 2015: A murit prozatorul, dramaturgul şi ziaristul Mircea Cavadia; (n.

6 octombrie 1950, în comuna Voineasa, județul Vâlcea).

A fost  membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timișoara și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Imagini pentru dramaturgul şi ziaristul Mircea Cavadia photos

Mircea Cavadia a publicat curent proză în mai toate publicațiile literare din țară și a obținut peste 100 de premii la diverse festivaluri și concursuri de literatură.

2019: Liviu Dragnea, președintele Partidului Social -Democrat, cel mai mare partid politic din România, a fost condamnat de Înalta Curte de Casație și Justiție la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Copilului Teleorman.Totodată, Liviu Dragnea trebuie să plătească 23.414 lei despăgubiri civile.

Decizia a fost definitivă și executorie, Completul de 5 judecători menținând sentința din primă instanță.

Tot în această zi, Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova din București.

Dragnea la ICCJ

Șeful PSD a fost acuzat de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual,

în legătură cu angajarea a două membre de partid (PSD) la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, fiind trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în iulie 2016.

Judecătorii de la prima instanță, care l-au condamnat în 2018, au scris în motivare că, prin influenţă şi putere, acuzatul a determinat-o pe  directoarea DGASPC să săvârşească infracţiunea de abuz în serviciu.

2019: A încetat din viață preotul profesor Nicolae Achimescu, specialist în domeniul filosofiei și istoriei religiilor ; (n. 10 august 1955, Șiroca–Godeanu, Mehedinți ).

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului anunță cu tristețe plecarea dintre noi a părintelui profesor Nicolae Achimescu

 Studiile sale de teologie ortodoxă, finalizate în anul 1980 la Universitatea din București, au fost desăvârșite printr-un Doctorat în Teologie, obținut la Universitatea din Tubingen, din Germania, în anul 1993.

Părintele Achimescu și-a început activitatea didactică în 1993 la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a susținut prelegeri la disciplina Istoria și filosofia religiilor la Facultățile de Teologie și Litere. Începând cu anul 2012, Părintele Achimescu și-a transferat activitatea didactică la București, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă ”Patriarhul Justinian”, în cadrul Universității din București, devenind atât profesor titular la disciplina ”Istoria și filosofia religiilor”, dar și Director al Școlii Doctorale din cadrul aceleiași facultăți. Totodată, activitatea sa didactică a fost dublată de pozițiile de membru în Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) din cadrul Ministerului Educației și expert evaluator în cadrul Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS).

De asemenea, a deținut și o serie de funcții administrative și onorifice, precum cea de Director al Centrului de Studii și Dialog Interreligios și Intercultural, Universitatea din București, din 2014, membru al Academiei Germano-Române – Forum Internațional pentru Științe, Etică, Teologie, Literatură și Artă, Membru fondator al Centrului de Dialog și Cercetare în Teologie, Știință și Filosofie, Universitatea București, membru în Colegiul de redacție al periodicului ”Ortodoxia”, revista Patriarhiei Române, București și membru în Colegiul editorial al Revistei Române de Bioetică.

Un pasionat și aplicat cercetător în domeniul istoriei și fenomenologiei religiilor, părintele Achimescu a publicat numeroase lucrări, cum ar fi ”Testamentul Domnului nostru Iisus Hristos”, ediție bilingvă, trad. din limba latină, note și studiu introductiv (1996), ”Istoria și filosofia religiei la popoarele antice” (1998), ”Budism şi creștinism. Considerații privind desăvârșirea omului” (1999), ”Religii în dialog”(2005), ”Religie, Modernitate și Postmodernitate” (2013), ”Istoria și filosofia religiilor. Religii ale lumii antice” (2015).

Calendar Creștin Ortodox

Sfântul Ioan Rusul

Sfântul Ioan Rusul | Radio Renasterea

S-a nascut intr-un sat din Rusia, in jurul anului 1690. Sfantul Ioan Rusul a participat ca soldat in razboiul rușilor impotriva turcilor din anul 1711. A fost luat prizonier de catre tătari in luptele pentru dezrobirea Azofului si a fost vândut unui ofiter superior turc.

Mulți dintre tinerii luati prizonieri in acea zona, au ales sa renunțe la credinta in Hristos si s-au facut musulmani. Sfantul Ioan Rusul a refuzat sa urmeze exemplul lor si a rabdat cu mult curaj chinurile venite din partea asupritorilor.

Ca prizonier a fost randuit sa ingrijeasca de vite. Grajdul vitelor ii devine si locul de odihna. Desi i se ofera in timp o camera apropiata de graj, refuza si continua sa doarma alaturi de animale. Ii multumea lui Dumnezeu ca l-a invrednicit sa se faca urmator al smereniei lui Hristos, Cel ce a primit a Se naste intr-o iesle saraca, langa Bethleem.

Dormea putin, se ruga mult si se hranea cu putina paine si apa. In fiecare sambata mergea la o biserica inchinata Sfantului Gheorghe si se impartasea cu Trupul si Sangele Domnului.

A primit de la Dumnezeu darul de a cunoaste momentul trecerii sale la cele vesnice. Preotul care l-a impartasit inainte de moarte, i-a adus Sfanta Impartasanie intr-un mar, pentru a fi ferit de fanatismul turcilor. Dupa ce s-a impartasit, a trecut la cele vesnice, in anul 1730.

Mai tarziu, in anul 1773, Sfantul Ioan Rusul s-a aratat in vis preotului care il impartasise in fiecare sambata, si i-a descoperit ca trupul sau este intreg si neputrezit. Preotul, calauzit in chip minunat de Dumnezeu, a luat sfintele moaste ale Sfantului Ioan Rusul si le-a asezat in biserica „Sfantul Gheorghe”.

Amintim ca in 1832, Osman Pasa a jefuit biserica „Sfantul Gheorghe” si a aruncat in foc moastele Sfantului Ioan Rusul, dorind prin acest gest sa se razbune pe crestini. Trupul sfantului s-a miscat, in mijlocul flacarilor, ca si cum ar fi fost viu, dar nu a ars. I-a ramas numai o negreala de la jar si de la fum, negreala care se pastreaza si astazi ca marturie a intamplarii de atunci.

Dupa anul 1922, moastele Sfantului Ioan au ajuns in insula Evvia, in actualul oras Procopie.

CITIȚI ȘI:

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Istoria md;
 3. Wikipedia org;
 4. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 5. mediafax.ro;
 6. worldwideromania.com;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor.

27/05/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

Cum și cine plătește articolele #Rezist în presa mondială

Liviu Dragnea ironizează protestele #Rezist

În perioada de glorie a manifestațiilor #Rezist, articolele care le preamăreau în presa internațională erau plătite din România, printr-o unică agenție de Public Relations, dezvăluie politologul Alina Mungiu într-un material din ”România curată”.

LUJU.RO: "Protestele au fost finanţate din străinătate." Băiatul în chiloţi a fost unul dintre beneficiari - Newstandard

Foto: Florin Bădiță – activistul #Rezist care protestează în chiloței, prin organizarea evenimente ”progresiste”pantless din metroul bucureştean.

Ea mai spune și că pentru liderul #Rezist Florin Bădiță s-a inventat un premiu european care, de fapt, a fost acordat într-o singură ediție, scrie Inpolitics.ro.

Alina Mungiu, dezvăluie cum s-au plătit articolele #Rezist în presa mondială :

”O întreagă categorie de presă foarte vocală în lupta pentru justiție a refuzat să își arate beneficiarul net, sau s-a ascuns după administratori ai unor falimente.

Foarte notorii au fost ziare.com (unde era atunci Ioana Ene Dogioiu) și Hotnews (la care colegii de la Centrul de jurnalism au făcut eforturi mari să îi convingă).

De asta să nu se mire nimeni că în cercurile de inițiați beneficiarul real, a cărui dezvăluire a devenit între timp legal obligatorie, fără că legea să fie pusă în practică, e considerat în cercurile de inițiați SPP, SRI sau SIE la o bună parte din presa centrală, prin firme mascate, dar nu atît de greu de identificat, sau dezvăluirea lor nu ar fi o problemă” comentează Alina Mungiu.

”Unele din aceste firme au ca obiect de activitate afacerile cu petrol, altele, pe față, PR: o simplă analiză cantitativă a textelor despre Rezist! în presa străină arată prezența dominantă a unei singure agenții de PR.

Aceasta se autocita pe față în articolele de promovare a manifestațiilor anti-PSD plasate în ziare occidentale, care după criza financiară au recurs treptat la acest fel de a deschide conținutul editorial către ceea ce ar trebui de fapt identificat ca și conținut sponsorizat – dar nu e.

E vorba chiar de Bloomberg, Financial Times și alte ziare importante, în care zilele astea primesc oferte să scriu nu de la redacții, ca acum 20 de ani, ci de la firme de promoție, care te sună și zic așa: am observat că sunteți un prieten al Ruritaniei și îngrijorată de situația democrației de acolo. Nu scrieți dvs un articol, noi vă plătim onorariul și aranjăm să apară aici sau acolo?

Ei nu îți spun ce să scrii: practic au selectat dinainte cine ești.

Odată ce mecanismul există, nimic mai ușor pentru firmele noastre acoperite să ocupe spațiul și așa se explică de ce bulgarii au demonstrat un an cu zero articole în timp ce ai noștri au ajuns celebri, Euronews a dat și un premiu anual care a existat într-o singură ediție băiatului fără pantaloni după care s-au ascuns interesele oculte.

Așa de falsificat e peisajul presei românești că l-am extins și la cea europeană, deși cînd îl auzi pe Ioan Talpeș povestind cum cumpăra SIE prin firme de PR articole în New York Times în anii nouăzeci vezi că povestea e veche: doar proporția s-a schimbat” conchide Mungiu.

27/05/2021 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , | Un comentariu

J.F.KENNEDY,PRESEDINTELE CARE A SPUS ADEVARUL. VIDEO

27/05/2021 Posted by | POLITICA | , , , , , , , | Un comentariu

%d blogeri au apreciat: