CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 22 MAI ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 22 mai în istoria noastră


1443: A fost pentru prima dată atestată documentar localitatea Racovița din Transilvania.

Atestată documentar în 22 mai 1443, Racovița împreună cu alte șapte localități învecinate: Boița, Plopi (dispărută), Sebeșu de Jos, Sebeșu de Sus, Tălmaciu, Tălmăcel și Turnu Roșu, au făcut parte din Scaunul filial al Tălmaciului, ca subunitate administrativă a Scaunului Sibiului, fiind înglobat la rândul său în 1453 în autoadministrarea sașilor din cele Șapte Scaune.

Se regăsește în actul de danie prin care voievodul Ioan de Hunedoara a donat lui Simion Magnus, castelanul Tălmaciului precum și urmașilor săi, jumătate din prediul (cătunul) Reken, ceea ce îndreptățește să considerăm că până la această dată localitatea constituia proprietatea coroanei maghiare. În prezent este comuna Racovița din județul Sibiu.

1476: Prima atestare documentară a dregătoriei pitar în Moldova.

Pitar era un titlu dat în evul mediu în țările românești boierului care pregătea pâinea pentru domn și pentru slujitori sau ostași, cu rație zilnică de pâine și supraveghea brutarii domnești. În secolul al XVII-lea a devenit membru al Sfatului.

1660: A avut loc Bătălia de la Gilău.

Gheorghe Rákóczi al II-lea (1660)

Principele Transilvaniei, Gheorghe Rakoczy al II-lea, a fost detronat de Dieta Transilvaniei la 3 noiembrie 1657, la cererea Sublimei Porți, din cauză că a purtat un război neautorizat de sultan (cu Polonia, 1657), dar în ianuarie 1658 a fost reinstalat ca principe al Transilvaniei de Dieta reunită la Mediaș.

A fost iarăși revocat de turci, apoi din nou instalat de Dietă. Atunci, turcii au invadat Transilvania și l-au învins în bătălia de la Gilău. Rănit în bătălia de la Gilău, a murit în cetatea Oradea câteva zile mai târziu, la doar 39 de ani.

Obsesia pentru putere a adus numai moarte și nenorocire, principatul fiind supus la biruri mai mari de către otomani și apoi cucerit de către austrieci.

1809: S-a născut la București, în Principatul Muntenia, Constantin A. Kretzulescu (Creţulescu), om politic liberal ; (m. 21 martie 1884, București).

Și-a făcut studiile în țară, la școala grecească. 

Constantin Al. Kretzulescu (1809-1884)

În 1831 s-a înrolat în armată cu gradul de sublocotenent, servind până în 1840, când a părăsit oștirea cu gradul de maior, fiind numit prefect al județului Brăila.

A devenit apoi procuror la Înalta Curte, de unde a demisionat în 1842 și a petrecut mai mulți ani în Franța, Anglia, Italia, studiind literatura, filosofia, istoria.

A participat la Revoluţia de la 1848 din Muntenia ( a fost membru al Guvernului provizoriu).

Întors în țară, a trăit retras până în 1857, când a fost numit președinte al Comitetului din Muntenia pentru alegerile Divanului Ad-hoc.

A deținut de două ori funcția de prim-ministru: 27 martie-6 septembrie 1859, al Țării Românești și al României, 1 martie-4 august 1867.

A mai fost ministru al Cultelor, ministru de Justiție și ministru ad-interim la Ministerul de Război.

A sprijinit înfiinţarea Societăţii Academice Române, al cărei membru de onoare a fost din 1871.

1841 (22.V/3.VI): S-a născut la Iași, compozitorul Eduard Caudella, violonist, pedagog, dirijor şi critic muzical; (m. 15 aprilie 1924, Iași).

A început studiile muzicale la Scheia și Iași, apoi și-a continuat studiile la Berlin și Frankfurt unde a fost trimis de tatăl său, Francisc Caudella (1812–1868), muzician autodidact, violoncelist, venit din Viena la Iași, în 1830 . 

Eduard Caudella (1841-1924)

A plecat apoi la Paris să studieze cu Lambert Massart și cu Delphin Allard. Între 1861–1864 a revenit la Iași, unde a fost violonist la curtea domnească a lui Cuza. A predat la Școala de muzică și a fost rector al Conservatorului (1892–1901).

Între elevii săi s-au numărat Athanasie Theodorini, Mircea Bârsan, Mircea Anghelescu și dirijorul Antonin Ciolan. A fost și primul profesor de muzică al lui George Enescu care, mai târziu, i-a dedicat lui Caudella lucrarea sa pentru vioară Impresii din copilărie.

A înființat prima orchestră simfonică, al cărei dirijor a fost, în cadrul Conservatorului din Iași, dar a mai dirijat și orchestrele de la teatrul românesc, de la trupa da teatru german și de la opera italiană.

A realizat o serie de compoziții proprii, fiind întemeietorul operei românești: Harță RăzeșulHatmanul BaltagFata răzeșuluiTraian și Dochia.

 1848: Se constituie Comitetul revoluționar din Valahia, care adoptă un program al revoluției în 22 de articole.

La 22 mai 1848 (stil nou/10 mai 1848, stil vechi), se constituie Comitetul revoluționar din Vlahia, compus din Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Constantin Bălcescu, Al. C. Golescu (Negru), C. A. Rosetti, Dumitru Brătianu, Ion C. Brătianu, Cezar Boliac (Albu), Radu Golescu, Ion Heliade Rădulescu și Ion Cîmpineanu.

Foto: Studenţi revoluţionari din Moldova şi Ţara Românească, prezentând la Paris tricolorul românesc cu menţiunile “Dreptate, Frăţie” în 1848. Acuarelă de C. Petrescu.

Comitetul revoluționar a adoptat un program al revoluției în 22 de articole, care urmărea satisfacerea revendicărilor fundamentale imediate ale fosrtelor progresiste din societate pentru cucerirea puterii politice, prevederea cea mai înaintată fiind cuprinsă în articolul 13 (emanciparea și împroprietărirea clăcașilor prin despăgubire) și stabilea ziua de 9/21 iunie, pentru declașarea revoluției din Valahia.

1858: La 22 mai 1858, stil nou (10 mai 1858, stil vechi) începe la Paris, Conferința reprezentanților celor șapte puteri europene  (Marea Britanie, Franța, Austria, Prusia, Rusia, Turcia, Regatul Sardiniei), privind organizarea Principatelor Române.

In Conferința de la Paris, se stabilește viitorul statut politic, social și administrativ al Principatelor, hotarandu-se in principal urmatoarele:

 • cele două țări vor purta numele de Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, fiecare cu un domn, guvern și adunare legislativă proprie; 
 • sa se înființeze o  Comisie Centrală pentru alcătuirea legilor de interes comun pentru ambele Principate, cu sediul la Focșani; 
 • sa se desființeze privilegiile și rangurile boierești; 
 • sa se instituie responsabilitatea ministerială; 
 • sa se reglementeze prin lege relațiile dintre proprietari și țărani.

Deciziile luate la Conferința de la Paris au devenit lege fundamentală a țării, rămânând în vigoare până în anul 1864.

1858 : A început Conferința de la Paris a reprezentanților celor șapte puteri, Marea Britanie, Franța, Austria, Prusia, Rusia, Turcia și Regatul Sardiniei, întrunită în baza hotărârilor Congresului de la Paris din 1856, între 10/22 mai–7/19 august 1858, privind organizarea Principatelor Române. La final, va adopta documentul intitulat Convențiunea pentru organizarea definitivă a Principatelor Dunărene ale Moldaviei și Valahiei, prin care se stabilește viitorul statut politic, social și administrativ al Moldovei și Țării Românești. Convenția de la Paris a devenit legea fundamentală a Principatelor, în vigoare până în 1864.

1862: S-a desființat hotarul istoric dintre Moldova și Muntenia.

În ziua de 22 mai 1862, domnitorul Al. Ioan Cuza  a a aprobat raportul de desființare a graniței dintre cele două Principate, prezentat de colonelul I. Ghica, ministrul de război. 

Atunci, prin decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, au fost desființate pichetele și punctele de trecere frontieră de-a lungul râului Milcov, frontiera naturală a celor două țări românești. A doua zi, același minister a transmis comandantului punctului de trecere de la Focșani că „granița s-a desființat, iar oamenii pot merge la casele lor”.

Picture

Borna de hotar Focsani (foto) este un monument în forma de trunchi de piramida cu baza mare jos si a fost ridicat în locul pe care fusese , odinioara Pichetul de granita nr. 47, de la hotarul Milcovului, care despartea cele doua tari surori, Moldova si Tara Românească

Monumentul Borna de hotar a fost construit din piatra, placata pe cele patru laturi cu bronz, in care fuseseră sapate stemele celor doua Principate.

In timpul comunismului multe monumente au fost distruse, însa Borna de hotar a scapat doar cu mutarea din Piata Unirii.

Dupa anului 1989, Borna a fost amplasată din nou in fata fostului Hotel „Cimbru”, unde a functionat Vama Principatelor.

1865: S-a născut la Iași, desenatorul şi caricaturistul Constantin Jiquidi, tatăl graficianului Aurel Jiquidi; (m.15 decembrie 1899, București).Și-a început cariera artistică cu pictura, la 16 ani fiind menționat prima sa creație în ulei, viața și cariera l-au îndreptat mai mult către grafică și desen.

Constantin Jiquidi. Autoportret (1865-1899)

Consacrarea sa s-a produs odată cu apariția, la Iași, a primului volum al albumului Caricaturi (1889). În același an s-a stabilit definitiv în București, fiind, pentru o scurtă perioadă, unul dintre cei mai apreciați desenatori ai capitalei, până la decesul său la numai 34 de ani, cauzat de ftizie (tuberculoză). A colaborat cu Caragiale ca grafician, la Moftul român. A fost probabil primul desenator care a publicat benzi desenate în România, în revista Amicul Copiilor, în 1893.

1865: La Viena, s-a încheiat o Convenție româno-austriacă privind reglementarea serviciului telegrafic, după ce în iunie 1862, fusese semnată la Timișoara, o convenție între România, Austria, Imperiul Otoman și Serbia, privind reglementarea serviciului telegrafic între statele semnatare,prin care se recunoștea totodată, autonomia statului român unificat.

La o lună după semnarea Convenției româno-austriece privind reglementarea serviciului telegrafic de la Viena,România a aderat la Convenția telegrafică internațională de la Paris.

1879: Parlamentul Ungariei a votat o lege școlară (numită „Legea Trefort”, după numele iniţiatorului ei), care viza maghiarizarea forțată a națiunilor asuprite și prevedea obligativitatea predării limbii maghiare în toate școlile elementare din teritoriile anexate de Ungaria, inclusiv în școlile confesionale române.

Decizia a iscat un sir de proteste, in special din partea mitropoliților români de Sibiu si de Blaj, precum si ale conducatorilor celorlalte minorități naționale.

1896: S-a născut medicul Emil C. Crăciun; între anii 1931 şi 1932 a pus, la Cluj, bazele primului Institut oncologic din România, al cărui director a fost; membru corespondent al Academiei Române din 1963

A fost si  directorul Institutului „Dr. V. Babeş” din Bucureşti, pe care l-a organizat pe baze noi, ca un institut modern de patologie ; (m. 1976).

1893: S-a nascut la Pitești,omul politic si economistul român Armand Călinescu.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSlKPR6ZZThOq9E4dJsqUo2RVPEo4Y4TopAVPnPuMTk9fdxN-zisQ

A urmat cursurile Facultății de Drept la Universitatea București, urmând în paralel și cursurile Facultății de Filosofie. A obținut titlul de Doctor în Științe Politice și Economice la Paris cu teza Le change Roumain. Sa depreciation depui la guerre et son retablissement

În 1918 a fost numit judecător de pace în județul Argeș, iar în anul următor a intrat în politică, în Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache și Virgil Madgearu, care avea să devină ulterior, prin fuziune, Partidul Național Țărănesc. A fost ales deputat în parlament, a fost numit prefect de Argeș, apoi subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii și Domeniilor, subsecretar de stat la Ministerul de Interne, ceea ce coincide cu o înăsprire a măsurilor de împotriva dezordinilor sociale.

Atitudinea sa fermă față de legionari a produs căderea în 1933 a Guvernului Vaida-Voievod, din care făcea parte, a făcut posiblă arestarea lui Corneliu Zelea Codreanu (1938). 

A murit asasinat la București, de un comando legionar, in ziua de 21 septembrie 1939.

1905 (9/22 mai) : Sultanul otoman Abdul Hamid al II-lea a semnat o iradea imperială din 9/22 mai 1905, prin care recunoștea milletul vlah din imperiu (un exonim pe care străinii, inclusiv turcii, l-au atribuit tuturor românilor).

Aromânii din Imperiul Otoman (1905)

Aromânii din Imperiul otoman erau recunoscuți ca naționalitate, cu drepturi egale cu ceilalți nemulsulmani, prin folosirea limbii materne în instituțiile educative și bisericești, posibilitatea de a înființa altele, cât și accederea la conducerea administrativă a localităților în care se aflau și chiar de a le conduce, prin muhtari (primari).

A doua zi, ministrul otoman al justiției și cultelor trimitea patriarhului ecumenic o scrisoare, prin care îl înștiința de acordarea, pentru aromânii din statul turc, a dreptului de a folosi, fără nici un impediment, limba maternă în bisericile în care slujesc preoții lor, sub orânduirea canonică a Patriarhiei Ecumenice.

Iradeaua avea, între altele, și menirea de a pune capăt nelegiuirilor, violențelor, jafurilor, terorii, omorurilor și asasinatelor (peste 400) împotriva aromânilor din Balcani, dezlănțuite sălbăticie de bandele de antarți greci, organizate și finanțate de guvernul de la Atena și binecuvântate de Patriarhia gre acă de la Constantinopol,

1908: S-a născut Ion Constantin] Chiţimia, istoric literar, comparatist şi folclorist. A publicat  studii de slavistică şi de literatură română veche; (m. 1996).

1913: S-a născut juristul Tudor R. Popescu, autorul unor  lucrări de drept civil, dreptul familiei şi drept internaţional privat si  unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti români în drept internaţional; a fost membru de onoare al Academiei Române din 1993; (m. 2004).

1919: S-a născut istoricul Gheorghe Matei, specialist în istoria modernă şi contemporană a României; (m. 1976).

1920 (15–25 mai) : Continuă vizita familiei regale române în Bucovina și Basarabia recent unite cu România.

În a treia zi a vizitei,la Chișinău, Regele Ferdinand I a vizitat Școala de viticultură și Stațiunea de enologie, apoi Cercul Militar. Regina Maria și Principesa Elisabeta au vizitat Ospătăria Populară pentru hrănirea celor nevoiași, unde au fost întâmpinate de părintele Vasile Guma.

Regina Maria la Ospătăria Populară din Chişinău (1920)
Regina Maria la Ospătăria Populară din Chişinău

Înaltele oficialități au ținut cont și de grupurile minoritare din provincie, considerându-se obligați să facă unele gesturi la adresa lor.

În acest context, Regina Maria a vizitat opt spitale, Sinagoga, Biserica grecească, Biserica catolică, Biserica protestantă și Biserica armeană. În seara zilei de 22 mai, familia regală a luat trenul spre Cetatea Albă, unde a ajuns la 23 mai, iar la 24 mai suita regală a ajuns în Basarabeasca, ulterior în Bolgrad.

1924: S-a născut părintele Nicolae Bordaşiu, paroh al Bisericii Sfântul Silvestru din Bucureşti între anii 2003 şi 2010.

A fost deţinut politic (1955-1964). În colaborare cu Comunitatea Ecumenică de la Taizé (localitate situată în sudul Franţei) a organizat, începând din 1990, participarea a sute de grupuri de tineri români la întâlnirile de la Taizé ale tinerilor creştini din întreaga lume; (m. 2018).

1927: S-a născut la Agnita, Otto Tellman, jucător şi antrenor de handbal român de etnie germană,; a cucerit în 1961 primul titlu mondial din istoria naţionalei de handbal; (m. 10 ianuarie 2013 la Fürth, Bavaria).

Otto Tellmann (1927-2013)

A debutat la echipa Voința Agnita, dar s-a transferat în 1949 la CCA București. Ca membru al echipei naționale de seniori a României a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial din 1961.

Ca antrenor al echipelor CCA/Steaua București, Dinamo București a câștigat mai multe campionate naționale, Spartachiada Armatelor Prietene, Cupa Campionilor Europeni (1977) etc. A fost decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a. În 1985 a emigrat în Republica Federală Germania, unde a antrenat echipa feminină Nürnberg și cele masculine de seniori și tineret TV Bötzingen.

1932: A fost introdusă prima oară în România ora de vară  (între 22 mai – 2 octombrie). Din 1933 şi până în 1940, când s-a renunţat la ora de vara, aceasta era introdusă în prima duminică din aprilie până în prima duminică a lunii octombrie.

Între anii 1941 şi 1979 nu s-a mai folosit ora de vară. Reintroducerea ei s-a produs în 1979, iar până în 1996 (cu mici excepţii)se stabilea la sfârşitul lui martie până la sfârşitul lui septembrie.

Din 1997 se trece la ora de vară începând cu ultima duminică din luna martie, până în ultima duminică din luna octombrie.

1933: A murit pictorul şi desenatorul Ştefan Dimitrescu; (n. 1886).

1934: S-a născut București, actorul Constantin Rauţchi; (m. 17 noiembrie 1984, București).

În 1956, împreună cu actorii Amza Pellea și Dinu Cernescu a fost arestat de autoritățile comuniste, fiind totuși cu toții, eliberați după scurt timp.

Reprezentant al  generației de aur a teatrului românesc, promoția 1956, după absolvire a fost repartizat la Teatrul National din Craiova si in continuare va juca la Teatrul Național din București, în urma solicitării directorului acestei instituţii, scriitorul Zaharia Stancu

În film, a debutat  în 1958, cu rolul studentului Nae din filmul Alo? Ati greşit numărul, personajele sale din Brigada Diverse, Roscovanul, Hagi Tudose au rămas nemuritoare, iar ultimul film a fost Căutătorii de aur, apărut pe ecrane după moartea sa, în 1986.

1935: S-a născut (la Hotin, în România, azi în Ucraina), regizorul de film şi scenaristul Nicolae Corjos.

A realizat 50 de filme documentare și a lucrat 22 de ani ca regizor secund la filmele: „Străinul”, „Dacii”, „Răzbunarea haiducilor”, „Astă seară dansăm în familie”, „Ciprian Porumbescu”, „Nemuritorii”, „Toate pânzele sus !”. A regizat seria Liceenilor: „Declarație de dragoste”(1985), „Liceenii”(1987), „Extemporal la dirigenție”(1987), „Liceenii Rock’ n’ Roll”(1992) Pădurea nebună (1982), Alo, aterizează străbunica! (1981), Ora zero (1979)

Din 1989 a devenit pentru un timp profesor la Conservatorul de Muzică. A lucrat apoi în Consiliul Național al Audiovizualului și nu a mai făcut filme. 

1937: La Sofia a fost incheiata o Convenție intre România și Bulgaria, referitoare la exploatarea liniilor regulate de comunicatii aeriene.

1939: S-a nascut criticul, istoricul  de artă si omul politic roman  Razvan Teodorescu, preşedinte al Radioteleviziunii Române (februarie 1990 – iulie 1992), ministru al culturii şi cultelor în Cabinetul Năstase (2000-2004), senator social-democrat în mai multe legislaturi.

Este  membru titular al Academiei Române din anul 2000.

1941:  Societatea Națională de Agricultură s-a transformat, prin votul Adunării generale în Academia de Agricultură din România, devenind astfel o instituție cu caracter academic.

Academia de Agricultură din România (1941)

Această transformare a fost dorită de o mare parte a membrilor societății dar și de Uniunea Sindicatelor Agricole, fiind sprijinită de Constantin Garoflid și Ion Sichitiu, fostul și ministrul în funcție al Agriculturii și Domeniilor. În prezent ea poartă numele Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

  1946: S-a născut profesorul universitar Andrei Marga, filosof, politolog, om politic, fost ministru al educaţiei (1997-2000), ministru de externe (mai-august 2012), fost rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj (1993-2004; 2008-2012).

Imagini pentru andrei marga photos

1948: Guvernul comunist Petru Groza i-a retras cetățenia regelui Mihai I al României, precum si altor membri ai familiei regale: Regina mamă Elena, Principesele Elisabeta și Ileana și Principele Nicolae, copiii reginiei Maria și regelui Ferdinand. În același timp, toate bunurile familiei regale erau trecute în proprietatea statului român.

 

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr. 122/28 mai 1948, (partea 1 B). Abia după 48 de ani, în 1997, fostului rege Mihai i s-a redat cetățenia română.

1957: La Bucureşti, se stinge din viaţă George Bacovia (n. 4/17 septembrie 1881, Bacău), scriitor român format la şcoala simbolismului literar francez.

Numele său real era George Vasiliu.

George Bacovia (n.1881 – d.1957) 

George Bacovia este autorul unor volume de versuri şi proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influenţe din marii lirici moderni francezi, pe care-i admira.

Văzut la început ca un poet minor de critica literară, va cunoaşte treptat o receptare favorabilă, mergînd pană la recunoaşterea sa ca cel mai important poet simbolist român şi unul dintre cei mai importanţi poeţi din poezia română modernă.

1964: S-a născut la Targoviște, istoricul,scriitorul și eseistul Marius Oprea.

Imagini pentru istoricul, poetul și eseistul Marius Oprea.photos

A studiat istoria la Universitatea din București si a  fost membru al cenaclului Universitas condus de profesorul și criticul literar Mircea Martin.

Este autorul unei teze de doctorat cu tema Rolul și evoluția Securității (1948-1964).

În prezent este președintele Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului (CICC). A debutat ca poet în volumul Pauza de respirație, alături de Simona Popescu, Caius Dobrescu și Andrei Bodiu.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Trăiește cu familia sa în Brașov.

1965: A debutat la Televiziunea Română, emisiunea „TeleEnciclopedia”, una dintre cele mai longevive din programele posturilor de televiziune din România.

Emisiunea este difuzată şi astăzi pe TVR1, sâmbătă după-amiaza si  prezeinta  documentare cu subiecte diverse despre natură, tehnologie, sănătate sau artă.

Între comentatorii care au lucrat sau lucrează pentru TeleEnciclopedie se numără: Mariana Zaharescu, Adela Mărculescu, Silviu Stănculescu, Traian Stănescu, Ion Caramitru, Sanda Ţăranu, Florian Pittiş, Irina Petrescu, Lucia Mureşan, Petru Mărgineanu ş.a.

1972: A avut loc Conferința naționala a scriitorilor din România socialistă,  convocata cu scopul stabilirii sarcinilor de viitor ale scriitorilor, in lumina directivelor  Plenarei CC al PCR din 1971.

Cu aceasta ocazie s-a elaborat un program pentru infaptuirea “minirevolutiei culturale” in Romania, dupa modelul “revolutiei culturale”maoiste chineze.

1978: A murit economistul  şi istoricul Gheorghe Zane,autorul unor lucrări importante în domeniul istoriei economice şi sociale şi al gândirii economice;a fost  membru titular al Academiei Române din 1974; (n. 1897).

 1985: A murit poetul, prozatorul şi eseistul Ion Lotreanu (numele sau la nastere: Labusca).

S-a nascut la  2 mai 1940, in localitatea Alimpești, județul Gorj.

A absolvit Liceul Militar „Stefan cel Mare” din Cimpulung Moldovenesc (1957) dupa care a urmat Scoala Militara de Ofiteri Activi din Sibiu (1957-1960) si Facultatea de Filologie a Universitatii din Bucuresti (1966-1970). A fost ofiter de cariera in perioada 1960-1973, redactor la revista Viata militara (1966-l973) si  secretar de redactie la revista Saptamina (din 1973).

Debuteaza in ziarul Apararea patriei (1959), iar editorial cu volum de versuri Azimut (1971). Alte volume de poezii: Aerul de sub fluturi (1974), Punctul sensibil (1976), Acordul cu lumea (1978), Ochiul mierlei (1979).

Colaboreaza la Ateneu, Contemporanul, Luceafarul, România literară, Tribuna etc.Este autorul unor volume de critica si eseistica literara: Analogia suverana (1975), Creatie si implicare (1976), Introducere in opera lui Mircea Eliade (1980), Despre analogie si alte eseuri (1982).

 A publicat critica si eseistica literara: Analogia suverana (1975), Creatie si implicare (1976), Introducere in opera lui Mircea Eliade (1980), Despre analogie si alte eseuri (1982).

A publicat romanele Elvira si locotenentul(1978), Iluzia (1981), Cirtita alba (1984), Camasa de mire (1985).

2001: A murit in Bucuresti, graficianul şi gravorul Ştefan Iacobescu; (n. 2 aprilie 1937, Bucuresti).

Ștefan Iacobescu a fost un  membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România care  a deschis puține expoziții personale, dar a participat la concursuri și manifestări internaționale în domeniul artelor grafice.

A fost o prezență discretă, dar remarcabilă în zona gravurii românești.

Printre temele sale predilecte, se regăsesc: istoria, tradițiile și obiceiurile populare românești (vezi „Călușari” și „Ursite”, secțiunea „Litografii color”), scenele cotidiene, artistul realizând un întreg grupaj cu subiectul „ferestre”.  A predat în învățământul mediu, ca profesor de desen.

2002: A murit cardinalul greco-catolic român Alexandru Todea.

Născut la 5 iunie 1912 în Teleac, Mureş, după studii teologice la Blaj şi Roma, în 1940 a obţinut titlul de doctor în teologie.

A fost hirotonit preot în 1939, a îndeplinit funcţiile de secretar mitropolitan şi profesor de religie. În perioada 1945-1948 a slujit ca paroh şi protopop al Reghinului.

A fost arestat pentru prima dată la 10 martie 1947. Acuzat de atitudine critică la adresa autorităţilor comuniste, a fost eliberat după numai două săptămâni. În iarna aceluiaşi an, la 31 decembrie, a fost arestat din nou, fiind deţinut în penitenciarul Gherla până la 12 iunie 1948.

După desfiinţarea Bisericii greco-catolice, la 1 decembrie 1948, Alexandru Todea a trecut în clandestinitate, îndemnând preoţii şi credincioşii uniţi să nu renunţe la credinţa lor.

În acest scop a redactat şi difuzat circulare şi manifeste considerate de către autorităţile comuniste ca fiind contrarevoluţionare. După arestarea ierarhilor uniţi, Alexandru Todea a fost consacrat episcop de către Vatican la 19 noiembrie 1950, în Catedrala „Sfântul Iosif” din Bucureşti”.

La scurt timp, pe 31 ianuarie 1951, episcopul Alexandru Todea a fost arestat. Tribunalul Militar Bucureşti l-a condamnat prin sentinţa nr. 104 din 20 februarie 1952 la muncă silnică pe viaţă, pentru „înaltă trădare, agitaţie şi uz de fals”, pedeapsa fiindu-i transformată în 25 de ani de muncă silnică, în 1963.

În detenţie a trecut prin închisori precum Jilava, Sighet, Râmnicu Sărat, Dej, Piteşti sau Gherla.

A fost  deţinut pana in anul 1964 (anul graţierii deţinuţilor politici din România comunista). Dupa eliberare s-a stabilit la Reghin, unde a  păstorit clandestin al credincioşii din zonă.

În 1986 a fost ales mitropolit al Bisericii Române Unită cu Roma de Conferinţa episcopilor, a fost  confirmat de Sfântul Scaun în martie 1990 şi recunoscut prin decret prezidenţial, după căderea regimului comunist în România.

La 12 martie 1990 a fost ridicat la rangul de arhiepiscop de Făgăraş şi Alba Iulia, iar la 28 mai 1991 a fost consacrat cardinal.

S-a retras din motive de sănătate la 20 iulie 1994 şi a decedat la 22 mai 2002.

A fost membru de onoare al Academiei Române din 1992.

O monedă din argint dedicată împlinirii a 100 de ani de la naşterea cardinalului Alexandru Todea a fost lansată  de Banca Naţională a României (BNR).

2005: Jurnalistii romani Marie Jeanne Ion, Sorin Mişcoci şi Ovidiu Ohanesian, răpiţi în 28 martie,  și ţinuţi ostatici 55 de zile în Irak, au fost  eliberați de rapitori  pe 22 mai.

Intr-un comunicat al Presedintiei Romaniei  s-a precizat: “Cei trei cetateni romani, Marie Jeanne Ion, Sorin Miscoci si Ovidiu Ohanesian, precum si cetateanul american de origine irakiana, Mohammad Munaf se afla de astazi, 22 mai, incepand cu ora 13.44, sub controlul autoritatilor romane.

Cei patru sunt teferi si nevatamati si vor fi adusi in tara in cel mai scurt timp.” Ziaristii Marie Jeanne Ion, Sorin Miscoci – ambii de la postul de televiziune Prima, si Ovidiu Ohanesian – de la cotidianul “Romania libera”, si Mohammad Munaf au fost rapiti in data de 28 martie, in Bagdad, de o grupare teroristă necunoscută.

Ovidiu Ohanesian, reacție după aducerea lui Mohammad Munaf în România | DCNews

Imediat dupa acest incident omul de afaceri roman de origine siriana Omar Hayssam a anuntat ca rapitorii l-au contactat telefonic si au cerut 4 milioane de dolari.

La doua zile dupa incident, postul de televiziune arab al-Jazzera a prezentat pe post o caseta cu imagini ale celor rapiti, iar in 31 martie au aparut si primele fotografii cu ziaristii, in care acestia isi prezentau actele de identitate. Tara intreaga a fost cuprinsa de isterie.

S-au facut scenarii, au aparut teorii, pentru ca in data de 4 aprilie postul OTV sa anunte eliberarea acestora. Stirea s-a dovedit falsa, insa a alimentat si mai mult zvonurile. In tot acest timp, autoritatile au incercat sa gestioneze o criza nemaintalnita pana atunci in Romania.

Pe 11 aprilie, Administratia Prezidentiala a comunicat ca exista informatii ca ziaristii sunt in viata. Omul de afaceri Omar Hayssam a inceput sa fie audiat pentru implicarea in rapire. In acest timp, s-au organizat mitinguri de solidaritate cu cei patru si s-au facut apeluri pentru eliberarea lor.

Un prim episod al crizei care a socat populatia s-a inregistrat pe 22 aprilie, cand rapitorii s-au identificat – precizand ca fac parte din Brigazile Mu’adh Bin Jabal – si au trimis un ultimatum autoritatilor de la Bucuresti. In mesaj s-a precizat ca ostaticii vor fi executai daca in patru zile Romania nu isi va retrage trupele din Irak.

Evenimentele au inceput sa se precipite, iar in 26 aprilie redactorul sef al departamentului de Stiri Prima Tv a primit un telefon, de la capatul celalalt al firului fiind difuzata o caseta audio in care cei trei ziaristi implorau sa sa faca orice pentru eliberarea lor.

Cameramanul Sorin Miscoci a spus atunci ca va fi primul executat. Ultimatumul a fost prelungit cu 24 de ore.

Tensiunea a atins cote maxime dupa ce, in aceeasi zi, al-Jazzera a difuzat o noua inregistrare care a facut lumea intreasa sa tresara: Ovidiu Ohanesian era ras in cap, iar Sorin Miscoci aparea imbracat in portocaliu, adica in “Camasa mortii”.

Autoritatile au solicitat prelungirea ultimatumului, la inceputul lunii mai Presedintia confirmand ca ziaristii sunt vii.

Negocierile cu rapitorii au continuat prin toate sursele fara sa se comunice insa mersul lucrurilor.

Sporirea violentelor in Irak a ingreunat comunicarea, dupa cum au precizat oficialii de la Bucuresti, astfel ca pana pe 21 mai informatiile au fost mai mult decat putine.

Apoi a venit si vestea eliberarii ziaristilor.

Cei trei s-au intors in tara in 23 mai, la orele amiezii, iar Mohammad Munaf a fost preluat in custodie de autoritatile americane.

Omul de afaceri româno-sirian Omar Hayssam a fost singura persoana judecată pentru răpirea jurnaliștilor.

VIDEO Omar Hayssam a fost adus in Romania. Implicat in rapirea ziaristilor romani in Irak, el este condamnat la 20 de ani inchisoare - Hotnews Mobile

Foto: Omar Hayssam

Acesta a fost eliberat din arest pe 28 aprilie 2006, dupa ce medicii au precizat ca nu mai suporta regimul de detentie, Hayssam suferind de cancer. La scurt timp, acesta a fugit clandestin din tara.

 2009: Conventul General din Debrecen, a început lucrările pentru a pune în practică unirea bisericilor reformate maghiare si a reînfințat Biserica Reformata Maghiara,  din care fac parte și cele două episcopii ale Bisericii Reformate din Romania.

În perioda următoare au fost aprobata noua constituție a Bisericii Reformate Calvine.

 În prezent Biserica Reformată Maghiară reprezintă cea mai mare comunitate protestantă din Ungaria și una dintre cele mai mari comunități calvine din întreaga lume.

Constituția acestei biserici este urmată și de bisericile reformate din România, Slovacia, Croația, Serbia și Slovenia.

Biserica este membră a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, a Conferinței Bisericlor Europene și a Sinodului Consultativ al Bisericilor Reformate Maghiare din întreaga lume.

  2018: A murit prof. univ. dr. Cabiria Andreian Cazacu, prima femeie conferenţiar la Universitatea din Bucureşti, unul dintre reputaţii matematicieni români, cu o strălucită carieră în cercetare, având rezultate importante în domeniul analizei matematice; (n. 1928).

Academicianul Solomon Marcus o numea „doamna matematicii româneşti”.

Imagini pentru Cabiria Andreian Cazacu, photos

Prof. Cabiria Andreian Cazacu a fost aleasă membru onorific al Institutului de Matematică „Simion Stoilow“ al Academiei Române şi a fost distinsă cu premiul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului (1964), cu premiul „Simion Stoilow“ al Academiei Române (1968), cu ordinul „Meritul ştiinţific“, cls. II (1986).

Preşedinţia României i-a conferit în anul 2000 Ordinul Naţional „Serviciul Credincios“ în grad de Ofiţer.

În martie 2006 a fost aleasă membru de onoare al Academiei Române.

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Mucenic Vasilisc

Sfantul Mucenic Vasilisc a fost nepotul Sfantului Mucenic Teodor Tiron și a trăit in vremea împăratului Maximian (286-305).

A fost ucis pentru ca a refuzat sa aduca jertfa idolilor si pentru arderea templului inchinat lui Apolon (Sfantul Vasilis s-a rugat lui Dumnezeu, iar Acesta a trimis foc din cer si astfel a fost distrus templul si statuia idolului Apolon).

Citiți și:

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Istoria md;
 3. Wikipedia org.
 4. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 5. Mediafax.ro;
 6. worldwideromania.com;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro;
 8.  rador.ro/calendarul- evenimentelor;
 9. Cinemagia.ro;
 10. Creștin Ortodox.ro.
Publicitate

22/05/2021 Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

NEONAZISMUL ȘI RUSIA DE AZI. VIDEO

22/05/2021 Posted by | POLITICA | , , , , , , , | Lasă un comentariu

Audiatur et altera pars: MAREA RESETARE, NOUA ORDINE MONDIALĂ ȘI O  ALTĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA CAMPANIEI ANTI COVID 19.

 

De Peter Koenig – Global Research, Mai 12, 2021.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image-26.jpeg

Peter Koenig este analist geopolitic,fost economist senior la Banca Mondială și la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), unde a lucrat timp de peste 30 de ani. Ține prelegeri la universități din SUA, Europa și America de Sud și scrie în mod regulat pentru reviste online. Este autorul cărții Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed, (Un thriller economic despre război, distrugerea mediului și lăcomia corporativă) și co-autor al cărții Cynthia McKinney „When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – 1 noiembrie 2020).

Criza Coronavirus : „Depopularea” a început deja?

Un efort masiv de cenzură.

Mass-media obișnuită, precum și platformele sociale, sunt cumpărate cu sute de milioane de dolari pentru a continua să răspândească narațiunea falsă și criminală Covid.

Planul este oribil și constă într-o denaturare a relațiilor publice și a adevarului legat de ceea ce se află în spatele enormei coerciții privind vaccinarea în masă.

Bineînțeles, fără a cenzurarea mass-mediei alternative, planul ar eșua. Acest plan a început mai de mult să fie pus în aplicare, suntem la mijlocul implementării lui și nu putem să mai închidem ochii la ceea ce va urma.

„Toată lume trebuie să fie vaccinată”- este o acțiune enormă disproporționată, pentru o boală care are o rată de supraviețuire de 99,9% și este la fel de mortală ca o gripă comună (0,3% – 0,8%), astfel încât oricine mai poate gândi cu claritate, trebuie să se întrebe ce se află în spatele ei.

Care este de fapt agenda reală?

 Primul ministru britanic, Boris Johnson, a spus în mai multe rânduri că până la sfârșitul anului 2021 totul se va termina, deși, a avertizat el, nu ne vom întoarce niciodată la vechiul normal, că o Nouă sau o singură Ordine Mondială (OWO) va ieși din această oportunitate covid unică.

Această „oportunitate covid” unică, așa cum o numește guru Wrold Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, a început cu un număr de morți la fel de unic în urma acestor injecții anticovid de tip mARN, etichetate fals ca vaccinuri.

Aici vedem una dintre cele mai grave infracțiuni comise în întreaga lume -distribuirea drept vaccinuri – practic fără a fi fost testate, a unor injecții experimentale.

Toți ne mint! Toate cele 193 de guverne membre ale ONU și, bineînțeles, organismul politic ONU, condus de secretarul general, António Guterres, merg împreună cu această minciună monstruoasă a„vaccinării” în fapt, o fraudă de proporții epice niemaiîntâlnite în civilizația noastră.

EMA (Agenția Europeană a Medicamentelor), a raportat la 3 mai 2021 5.993 decese cauzate de vaccinurile covid. Aceasta reprezintă o creștere de 50 de ori mai mare comparativ cu rata mortalității vaccinurilor tradiționale (Vezi aici).

Practic, injecțiile anticovid numite fals vaccinuri, administrate în Europa și SUA, nu au fost niciodată „vaccinuri” fiind în fapt neaprobate dar permise ca tratamente de „terapie genetică de urgență”.

Toate guvernele și instituțiile care le numesc „vaccinuri” vă mint și comit o fraudă, o crimă împotriva umanității.

Cei care comit această crimă ar trebui să fie și vor fi urmăriți penal pentru infracțiuni împotriva umanității în procese Nürnberg 2, asemănătoare cu procesele de la Nürnberg de după al Doilea Război Mondial și în conformitate cu Codul de la Nürnberg.

Arhitectul principal și avocatul acestui demers de justiție globală este dr. Reiner Füllmich, cofondator al World’s Doctor Alliance.

Dr. Füllmich a spus fără umbră de îndoială, că nu a fost niciodată vorba despre virus și despre sănătate. Vezi aici.

Este vorba de acte criminale nemaintâlnite în comparație cu orice alt atac cunoscut împotriva umanității din istoria civilizației noastre.

Efectele adverse ale acestor injecții, după cum au fost înregistrate de Sistemul de Raportare a Evenimentelor Adverse ale Vaccinurilor (VAERS) din Statele Unite ale Americii, înregistrate de la 14 decembrie 2020 până la sfârșitul lui Aprilie 2021, au fost un total de 4.178 decese în urma injecțiilor experimentale Covid.

Decesele provocate acum de injecțiile anticovid echivaleaza cu decesele de acum 20 de ani înregistrate în urma vaccinurilor din 2001. Vezi aici.

▷ ¿Pueden Fox News, MSNBC y CNN evitar un colapso de calificaciones después de Trump? - Diario Benidorm

Pe 6 mai a.c.. comentatorul Fox News, Tucker Carlson, a informat că această cifră corespunde cu aproximativ 30 de persoane decedate zilnic, din cauza falsului vaccin antiCovid, numai în perioada decembrie 2020 și sfârșitul lunii aprilie 2021.

Carlson a adaugat că:

Potrivit VAERS, la patru luni după ce au fost vaccinați, au murit mai mulți oameni în timpul unei singure campanii de vaccinare, decât din cauza tuturor celorlalte campanii de vaccinări luate la un loc în peste un deceniu și jumătate”.

El a mai declarat că numărul deceselor este probabil mult mai mare decât ceea ce raportează VAERS, dacă se au în vedere rapoartele depuse la Departamentul de Sănătate și Servicii Umane care au constatat că „mai puțin de 1% din evenimentele adverse ale vaccinului sunt raportate de sistemul VAERS”.

 Această declarație se potrivește cu evaluarea CDC, conform căreia VAERS publică doar o fracțiune din cifra reală a leziunilor și deceselor provocate de vaccinurile covid, estimând că cifrele reale pot fi de cel puțin 10 ori sau mai mari decât cele raportate.

O strategie de depopulare?

Dr. Joseph Mercola - Opiniones | Facebook

La rândul său, dr. Joseph Mercola se teme că „vaccinurile”, adică aceste injecții experimentale, vor ucide probabil mai mulți oameni decât covidul însuși.

Dr. Mercola se referă, de asemenea fără ocolișuri la existența unei strategii de depopulare severă a planetei. El le reamintește ascultătorilor că CDC recomandă să se administreze femeilor însărcinate inocularea cu ARNm.

 Niciodată, afirmă dr. Mercola, femeile însărcinate nu au fost expuse la medicamente experimentale, așa cum se încearcă acum.

Aceasta este o infracțiune de proporții epice comise în institute de cercetare, precum și de agențiile de supraveghere, CDC și FDA.

Dr. Mercola estimează că cel puțin 30% dintre femeile însărcinate care au fost tratate anti covid au avut avorturi spontane. El s-a referit, de asemenea, la proprietățile de infertilitate și sterilizare ale acestor injecții de tip mARN și prezice rate de deces masive după un timp scurs de la injecție. Vezi aici.

Conform LifeSiteNews:

„Mii de femei din întreaga lume raportează cicluri menstruale perturbate după ce au primit injecții cu vaccinuri COVID-19.

Sistemul de evenimente adverse cauzate de vaccinuri al guvernului din Marea Britanie a colectat mai mult de 2.200 de rapoarte de tulburări de reproducere după injecțiile de coronavirus, inclusiv sângerări menstruale excesive sau absente, menstruație întârziată, hemoragii vaginale, avorturi spontane și nașteri mortale”.

Dr. Janci Chunn Lindsay de la Comitetul consultativ al CDC pentru practicile de imunizare (ACIP) a făcut un comentariu public cu privire la modul în care „vaccinul” covid, alias terapie genetică experimentală, poate afecta sistemul de reproducere uman și poate provoca avorturi – urmăriți mai jos.

Foametea și sărăcia extremă

Programul Mondial pentru Alimentație (PAM), agenția anti-foame a ONU, afirmă că plandemia „a contribuit la creșterea foametei și la scăderea acută a asistenței medicale materne, care amenință zeci de milioane de persoane, subliniind efectele disproporționate ale răspândirii asupra săracilor din lume”.

Numărul persoanelor din întreaga lume care necesită ajutor alimentar urgent a atins un maxim de cinci ani în 2020, ajungând la cel puțin 155 de milioane.

The Global Report on Food Crisis – 2021 acoperă 55 țări și teritorii, inclusiv trei – Burkina Faso, Sudanul de Sud și Yemen – unde a spus că cel puțin 133.000 persoane suferă de foamete [legată de covid], cea mai severă fază a crizei foametei.

Vezi aici.

Digitalizarea totală a vieții

Este depopularea, transferul resurselor de jos și centru spre vârf și digitalizarea totală a vieții în sine, parte din agenda mai extinsă a crizei provocate de om?

Această strategie cheie expusă în Marea Resetare a WEF (Klaus Schwab), numită Agenda 2030 a ONU 2030, preconizeză să se ajungă în decursul unui deceniu la o Ordine Mondială,Unică, dictată de un mic grup ultra-bogat și puternic, care va dirija „lumea ascultătoare de astăzi” printr-un „guvernul mondial” și politicieni și consilieri științifici cumpărați, cărora li s-a promis probabil că nu vor fi vaccinați sau, în cel mai rău caz, li se va administra doar un placebo inofensiv, pentru uzul spectacolelor de propagandă.

Agenda ONU 2030  și The Great Reset se desfășoară pe mai multe fronturi și ține întreaga lume ostatică. Acest lucru este bine gândit, a fost planificat de zeci de ani și așa cum spunea chiar Bill Gates, ”dacă plec, „proiectul” promovat de sistem, continuă”

„Proiectul” (Great Reset / Agenda ONU 2030) înseamnă implementarea la nivel global a unui plan cu trei obiective de bază:

 • depopularea masivă;
 • transferul activelor publice și a altor resurse de jos și centru în partea de sus (formarea multimiliardarilor, multimilionarilor) și
 • digitalizarea totală, inclusiv a creierului uman.

Sună a nebunie? – Da, este o nebunie, dar provenind din statul profund (deep state) și având la bază interese financiare puternice, este cu atât mai plauzibilă.

The Last American Vagabond (și alte câteva situri online) relatează despre vaccinurile auto-extinse și autoamplificatoare, vezi aici .

Potrivit unui articol din revista Nature (27 iulie 2020), o singură persoană vaccinată ar putea răspândi vaccinul către alte câteva persoane din mediul său:

„Acum suntem pregatiți să începem dezvoltarea vaccinurilor auto-diseminante care vizează o gamă largă de agenți patogeni umani, dar rămân decizii importante cu privire la modul în care pot fi proiectate și utilizate cel mai eficient pentru a ataca agenții patogeni cu un risc ridicat de revărsare și / sau urgență.”

Și „Vaccinurile transmisibile capabile de răspândire infecțioasă printr-o populație rezervor reduc efortul de vaccinare necesar pentru a suprima un agent patogen țintă. Cu o transmisie suficient de mare, un vaccin transmisibil permite eradicarea autonomă a agentului patogen.” 

Un raport min-podcast sugerează că, potrivit Universității Johns Hopkins University vaccinul cu auto-raspândire este real.

Și s-ar fi putut întâmpla deja, deoarece există mai multe rapoarte despre femei în special nevaccinate, care au fost în contact strâns cu persoanele vaccinate și au suferit simptome de tulburări menstruale, avorturi și, la ce s-ar putea ridica – infertilitate.

Acesta este scopul „distribuitorilor de vaccinuri”? – „Infertilitatea implantată, ca o„ ramură ”a agendei eugenice?

Din nou, în timp ce încă discutăm cu privire la validitatea și complexitățile Marii Resetări – Marea Resetare – sau Restructurarea economiei mondiale (echivalentul FMI cu Marea Resetare), este deja în plină desfășurare.

The America’s Frontline Doctors (AFLDS) l-au intervievat pe fostul vicepreședinte Pfizer și director științific, dr. Mike Yeadon, despre opiniile sale despre vaccinul COVID-19, hidroxiclorochină și ivermectină, autoritățile de reglementare și multe altele.

„Simt o mare teamă, dar nu sunt descurajat să depun mărturii de specialitate pentru mai multe grupuri de avocați abili precum Rocco Galati în Canada și Reiner Fuellmich în Germania”. Și „Nu am nicio îndoială că suntem în prezența răului (nu o decizie pe care am luat-o până acum într-o carieră de cercetare de 40 de ani) și a produselor periculoase”. Vedeți aici interviul complet.

Țânțari editați genetic

Țânțarii modificati genetic au aterizat in Keys. Iată ce trebuie să știți – By Gwen Filosa

În ceea ce privește un subiect relaționat, RT informează, la 28 aprilie 2021, că Florida este gata să elibereze roiuri de țânțari OMG, transgenici.

A se vedea, de asemenea, raportul incisiv al lui F. William Engdahl intitulat De ce Gates și Pentagonul eliberează țânțarii „modificați genetic” (OMG) în Florida Keys?

Locuitorii îl consideră „experiment criminal” al biotehnologiei susținute de Bill Gates, vezi acest articol.

Scopul oficial din spatele acestui plan este de a elibera mii de țânțari modificați genetic într-un efort de combatere a bolilor din Florida Keys. Proiectul a declanșat îngrijorări grave în rândul localnicilor, referindu-se la un experiment „criminal” care îi va transforma în cobai.

Condus de Florida Keys Mosquito Control District (FKMCD) și Oxitec, o firmă britanică de biotehnologie care a primit sprijinul de la Fundația Bill și Melinda Gates, proiectul își propune să transforme primele roiuri insecte editate genetic libere în Keys începând într-un moment timpuriu. Mai 2021, așa cum a fost anunțat într-un comunicat comun.

Aedes Aegypti: țânțarul care amenință sănătatea populației latino-americane

Pentru prima etapă a planului, care urmează să fie extinsă mai târziu, cutii cu țânțari vor fi amplasate în șase locuri, care timp de 12 săptămâni vor elibera în jur de 144.000 de țânțari Aedes aegypti, o specie mai strâns legată de boli care transmit dengue, Zika și galben febră. Dacă totul merge conform planului, masculii care nu înțeapă se vor împerechea cu femelele locale care înțeapă, a cărui descendență este programată să moară, ajutând la controlul populației Aedes aegypti și va reduce răspândirea bolii.

Exerciții similare au fost efectuate în Brazilia cu țânțarul Zika în 2016, tot de către Oxitec, de asemenea sprijinit de Fundația Bill și Melinda Gates. Rezultatul a fost dezastruos, așa cum vă amintiți mulți dintre voi, a fost cu bună știință sau din întâmplare? (RT, op cit).

Iată ce are de spus RT despre fundalul dubios al proiectului țânțarilor. A se vedea, de asemenea, articolul legat de RT .

Agenția de Proiecte de Cercetare Avansată pentru Apărare, pe scurt numită DARPA, un think tank militar semi-secret al Pentagonului, și Institutul de Cercetare, dorește să răspândească viruși modificați genetic … pentru a „salva culturile”, mai degrabă o „armă biologică defensivă”?

Un grup de oameni de știință europeni avertizează că un program militar american numit „Insecte Aliați” ar putea fi folosit ca armă biologică. Grupul de cercetare al Pentagonului susține că sunt destinate apărării culturilor, dar nu neagă potențialul de „dublă utilizare”. Cercetătorii de la Max Planck Institute for Evolutionary Biology și de la Universitatea din Freiburg Germania, precum și de la Universitatea din Montpellier, Franța, au publicat o critică a programului, denumită Insecte Aliate,” în ediția din 5 Octombrie a Science.

Ei susțin că

„Cunoștințele care trebuie obținute din acest program par foarte limitate în ceea ce privește capacitatea sa de a îmbunătăți agricultura SUA sau de a răspunde la situații de urgență naționale” și, prin urmare, programul „poate fi perceput pe scară largă ca un efort de a dezvolta agenți biologici în scopuri ostile și mijloacele lor de distribuire,” ceea ce ar însemna o încălcare a Convenției privind Armele Biologice.

Este posibil ca lumea din Florida Keys să fi mirosit un șobolan și să fi protestat împotriva acestor procese. Poate ceea ce a declanșat răspunsul lor puternic a fost faptul că Bill Gates, un cunoscut eugenist, a sponsorizat acest „proces”.

Doar viitorul va spune dacă au avut dreptate

Între timp, trăim încă într-o lume în care banii cumpără totul, fără a ține cont de interesul public. Un sistem care cu siguranță trebuie schimbat dar nu cu tipul de „The Great Reset” care ne-ar pune la îndemâna unei tiranii de control global ultra-capitalistă. ÎN NICI UN CAZ! NICIODATĂ !

Toate aceste exerciții TIP caracatiță din întreaga lume, dar mai ales în lumea occidentală, indică un program de depopulare masivă, care nu ar trebui să surprindă pe nimeni.

https://www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2020/05/kissinger.jpg

Depopularea se afla deja în Agenda Bilderberg

 în anii 1950 – și a fost promovată în mod deschis de Henry Kissinger, un protejat al Rockefeller, care, la rândul său, este unul dintre „părinții” agendei eugenice.

„Cine controlează alimentele, controlează oamenii; cine controlează enerigia poate controla continente întregi; cine controlează banii și poate controla lumea întreagă”.

Concluzie – O cale de ieșire

Noi, Poporul, nu trebuie să disperăm.

Dr. Madej numește catastrofa mondială în care ne aflăm, al treilea război mondial, fără bombe, fără vărsare de sânge, ci un război al minților.

Putem învinge acest sistem, și o vom face, spun dr. Carrie Madej, precum și dr. Joseph Mercola. Vom depăși și vom trece de la această „epocă a întunericului” la o nouă eră a luminii, la un nou ciclu, la o civilizație conștientă.

Sursa:  Peter Koenig – Global Research, preluat de https://invictuswebmedia.com/2021/05/13/criza-corona-depopularea-a-inceput-deja/

22/05/2021 Posted by | ANALIZE | , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: