CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 3 MAI ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Ziua de 3 mai în  istoria noastră

1560: Diaconul Coresi și Tudor diacul, încep la Brașov tipărirea (până la 30 ianuarie 1561), a primului „Tetraevangheliar” în limba română. sub patronajul lui Johannes Benkner. Tradus din slavonă și tipărit în limba română, acesta a fost scris cu 156 de ani înainte, de Nicodim, însă Coresi s-a bazat și pe vechile traduceri românești ale Sfintei Scripturi, cu adaptările făcute de preoții de la biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului. 

Foto: ”Tetravanghelul” diaconului Coresi de la 1561:”Ca să fie popilor rumăneşti să înţeleagă, să înveţe rumânii cine-s creştini”.

Tipărirea acestei cărți, de 246 de file, a durat nouă luni, folosindu-se tehnica xilogravurii, care necesita eforturi deosebite, fiecare pagină fiind sculptată în lemn. O replică modernă a tiparniței lui Coresi este expusă astăzi la Muzeul Prima școală românească din Brașov.

1680: S-a născut la Constantinopol, primul domn fanariot din Țările Române, Nicolae Mavrocordat; d. 3 septembrie 1730, București.

Nicolae Mavrocordat (1680-1730)

A domnit atât în Moldova (6/17 noiembrie 1709–24 noiembrie/4 decembrie 1710; 8/19 noiembrie 1711–25 decembrie 1715/5 ianuarie 1716), cât și în Țara Românească (25 decembrie 1715/5 ianuarie 1716–14/25 noiembrie 1716; 1/12 martie 1719–3/14 septembrie 1730).

A avut o educație și o cultură aleasă, știa mai multe limbi străine, studiase filosofia și teologia la Padova și Bologna. Înainte de domnie ocupase timp de 12 ani funcția de mare dragoman. La 6/17 noiembrie 1709 a fost învestit domn al Moldovei și a intrat în Iași pe 25 ianuarie/5 februarie 1710.

Prima sa domnie din Moldova s-a remarcat prin măsuri fiscale și sociale luate în favoarea păturilor de jos și prin relații reci cu boierimea. Cu cea de-a doua domnie, Nicolae Mavrocordat a inaugurat domniile fanariote în Moldova.

În cursul acestei domnii a pus capăt incursiunilor tătarilor încheind înțelegeri cu hanul Crimeei, Devlat Ghirai II, a obținut din partea Porții libertatea de a alunga din Moldova corpurile de oaste polonă care acționau aici, precum și a lui Carol XII, regele Suediei, care, după eșecul din Rusia din 1709, își stabilise reședința la Vranița (1713). A construit lângă București, Mănăstirea Văcărești, s-a ocupat de dezvoltarea învățământului și culturii.

A scris lucrările: Sfaturi (manuscris), Despre datorii (tipărită la Londra), Cuvânt împotriva nicotinei (Iași, 1786), Precuvântări la actele patriarhalicești (manuscris).

1847: Are loc la Iași, in Principatul Moldova, premiera comediei „Piatra în casă”, de Vasile Alecsandri, cu cântece compuse de Alexandru Flechtenmacher, prezintă o adevărată frescă a moravurilor societății ieșene din acela epocă.

1848: În perioada 3–9 mai, s-a desfășurat Adunarea de la Pesta a deputaților bănățeni care a revendicat prin Petiția neamului românesc din Ungaria și Banat, o serie de revendicări de ordin bisericesc-religios, politic și național.

1848 (15 mai 1848, stil nou) : Incepe  Marea  Adunare Nationala de la Blaj, în urma careia românii ardeleni s-au  declarat naţiune de sine stătătoare si au adoptat Programul Revoluției române din Transilvania, intitulat  „Petițiunea Națională“.

 

  La Marea adunare naţională de la Blaj, de pe Cîmpia Libertăţii,prezidată de episcopii Ioan Lemeni și Andrei Șaguna, au participat peste 40 000 de români, preponderent ţărani.

Andrei Șaguna (n.1808 - d.1873), mitropolit ortodox al Transilvaniei, sursa:asaguna.ro Ioan Lemeni (n.1780-d.1861), episcop român unit al Episcopiei de Făgăraș și Alba Iulia

Adunarea a ales un Comitet Național, din care făceau parte Avram Iancu (venit la adunare cu 10 000 de moți), Andrei Mureșanu (1816-1863, autorul poeziei Un răsunet / Deșteaptă-te române, devenită după 1989 imnul de stat al României), Simion Bărnuțiu, Alexandru Papiu Ilarian, August Treboniu Laurian, Timotei Cipariu etc.

Marea adunare națională de la Blaj a fixat programul social-politic al revoluţiei din Transilvania, prin care se revendica, în 16 articole, următoarele:

 • dreptul românilor de a fi reprezentaţi în dietă;
 • dreptul de a folosi limba română în legislaţie şi administraţie;
 • emanciparea bisericii ortodoxe române de sub jurisdicţia mitropoliei sîrbeşti;
 • desfiinţarea iobăgiei;
 • desfiinţarea breslelor;
 • libertatea cuvîntului şi a tiparului;
 • asigurarea libertăţii personale şi a întrunirilor;
 • înarmarea poporului şi înfiinţarea gărzii naţionale;
 • libertatea industriei şi a comerţului;
 • învăţămînt de toate gradele în limba română;
 • impozit proporţional cu veniturile;etc.

Ideea centrală a programului Marii adunări naţionale de la Blaj era “Naţiunea română se declară şi se proclamă ca naţiune de sine stătătoare…“.

1851: Revolutionarul patriot român Nicolae Balcescu a tinut la Paris conferinta intitulata “Miscarea romanilor din Ardeal la 1848″ (titlul original era “Discursul cetateanului Balcescu”), aparut in publicatia “Junimea romana”, la rubrica “Dare de seama asupra banchetului studentilor romani din 3/15 mai 1851″.

Foto: Nicolae Bălcescu

Cuvântarea lui Bălcescu rememora atunci experienţa personală, trăită printre revoluţionarii ardeleni la 1848.

Al.I. Odobescu a retipărit această cuvîntare în volumul ce conţinea opera capitală a lui N. Bălcescu, „Românii supt Michai vodă Viteazul”.

1867, 3/15: Ia fiinţă, la Bucureşti, din iniţiativa lui Alexandru Papiu-Ilarian societatea „Transilvania”, care urmărea „strângerea legăturilor de frăţie între junimea studioasă din toate părţile României”.

A fost propusă la serbarea din 3/15 mai de către studentul I.C. Tacitu, viitor profesor la liceul din Brașov, mai întâi sub numele de Constantia (Statornicia).

Propunerea înflăcăratului student a fost primită cu o vie însuflețire de către toți cei prezenți, ea având să fie îmbrățișată în zilele următoare și de marii cărturari și luptători transilvăneni stabiliți la București: Al. Papiu-Ilarian, Aaron Florian, A. Treboniu Laurian.

Aceștia au decis ca numele societății, drept răspuns la desființarea autonomiei provinciei lor, să fie schimbat în Transilvania.

Totodată ea devenea o societate de ajutorare cu burse a elevilor și studenților din această străveche provincie românească.

1868: Are loc Conferinţa de la Blaj, a fruntaşilor politici ai românilor din Transilvania, in cadrul careia  se adoptă un act de protest împotriva alipirii Transilvaniei la Ungaria (Pronunciamentul de la Blaj).

In cadrul aceleiasi conferinte a fost revendicata autonomia Transilvaniei pe baza “Diplomei leopoldine” si a “Pragmaticei sanctiuni”.

1870: Este încheiată construcţia şi este sfinţită biserica Sfîntului Duh de la mănăstirea Hîrbovăţ, in  Basarabia ţaristă.

  1876: S-a născut Nicolae Apostolescu, critic şi istoric literar,  iniţiator al metodei comparatiste de tip pozitivist în cercetarea literară românească); (m. 1918)

1877: S-a născut la Deva, în Transilvania , Imperiul Austro- Ungar,baronul Franz Nopcsa, erudit etnolog și paleontolog, autorul unor importante studii de albanologie; 25 aprilie 1933, Viena, Austria.

Franz Nopcsa (1877-1933)

În anul 1895 a început studiul la Academia Tereziană din Viena, iar în anul 1897 la sfatul profesorului Eduard Suess, a început studiul geologiei la Universitatea din Viena. A fost unul dintre cei mai activi savanți ai începutului de secol XX,directorul Institutului Geologic din Budapesta.

A revoluționat paleontologia cu teorii aflate cu mult înaintea vremii: teoria nanismului insular – cauză a apariției dinozaurilor pitici din Țara Hațegului, teoria dimorfismului sexual al dinozaurilor, teoria originii păsărilor din dinozauri, teoria comportamentelor sociale complexe la dinozauri, teoria sângelui cald la reptilele din Mezozoic.

A descoperit și clasificat 9 specii de dinozauri și vertebrate reptiliene din Cretacic. A mers atât de departe cu studiile sale încât a început să imagineze cum arătau dinozaurii, cum se mișcau, cum trăiau și a pus bazele paleobiologiei, știință pe care a numit-o pe atunci paleo-fiziologie.

A publicat peste 100 de lucrări de paleontologie și paleobiologie. În domeniul zoologiei și anatomiei, a publicat 6 lucrări ample. În domeniul geologiei și geografiei a realizat primele studii sistematice ale Țării Hațegului și ale Albaniei de Nord, publicând prima hartă geologică a Albaniei, care se folosește și astăzi. A publicat aproape 50 de lucrări științifice în acest domeniu. La 56 de ani aflat în prag de faliment financiar, s-a sinucis la Viena.

1885: S-a născut Mircea Ion Savul, geolog și geochimist; a inițiat primele cercetări de petrologie structurală și de geotermometrie în România; membru al Academiei Române (d. 13.05.1964).

1891: Se înființează Fundația Universitară Carol I, actuala Bibliotecă Universitară din Bucuresti.

Preocupat de viitorul tinerilor regele Carol I a decis să înființeze „un așezământ spre binele tinerimii universitare de la toate facultățile din țară, al cărui scop va fi de a procura studenților un loc de întrunire, înzestrat cu o bibliotecă totdeauna deschisă, unde vor putea satisface iubirea lor de studiu”.

Sunt cuvinte din Scrisoarea pe care Carol a adresat-o la 3 mai 1891 sfetnicului său, Lascăr Catargiu, Președinte al Consiliului de Miniștri, scrisoare considerată un autentic Act de întemeiere și un Îndreptar pentru cei care vor urma la conducerea instituției. Clădirea a fost construită pe locul cumpărat de regele Carol I și a fost proiectată de arhitectul francez Paul Gottereau.

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este img_2383.jpg

Clădirea a fost construită pe locul cumpărat de regele Carol I și a fost proiectată de arhitectul francez Paul Gottereau , fiind finalizată în 1893, iar în următorii doi ani așezământul, numit Fundația Universitară Carol I, a fost dotat și amenajat.

Inaugurarea a fost făcută de regele Carol I la 14 martie 1895. În prezent, este Biblioteca Universitară București.

1895, 3/15: S-a născut geologul şi geochimistul Mircea Ion Savul; a iniţiat primele cercetări de petrologie structurală şi de geotermometrie în România; membru titular al Academiei Române din 1963 (m. 1964).

 1896, 3/15: A murit Victor Vlad Delamarina, poet şi memorialist; au rămas de la el şi încercări de pictură, insuficient cunoscute; (n. 1870)

1904: S-a născut la Brăila, pictorul român Octavian Angheluţă, artist emerit (1954), profesor universitar la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București; (d.17 noiembrie  1979, Bucureşti).

A fost fondator al Asociației Pictorilor și Sculptorilor români, împreună cu, Lucian Grigorescu, Dumitru Ghiață, Alexandru Moscu, Ion Țuculescu, Alexandru Ciucurencu, a fost directorul Pinacotecii Statului și profesor la catedra de pictură a Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București.

 1904: S-a născut la Bradeni, Sibiu, omul de știință român Remus Răduleţ. A studiat la Institutul Politehnic din Timișoara și apoi în străinătate studii doctorale la Politehnica Federală din Zürich (astăzi denumită ETHZ), unde unde a lucrat sub conducerea profesorului Karl Kuhlmann, cunoscând personalități ca Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger și Wolfgang Pauli.

În 1931 a susținut teza de doctorat și s-a reîntors în țară. A avut o activitate didactică la Școala Politehnică din Timișoara, predând Fizica, Mașini electrice, Centrale electrice sau Tehnica curenților slabi, care a devenit ulterior primul curs de Electronică din Institutul timișorean.

Remus Răduleţ (1904-1984)

A fost coordonator și autor principal pentru Lexiconul tehnic român (18 volume), a coordonat și finalizat prima ediție a Dicționarului Multilingv al Electricității. A fost membru al Asociației Științifice a Inginerilor și Tehnicienilor din România, al Academiei Saxone de Științe din Leipzig, al Asociației Americane pentru Progresul Științei, al Academiei Lumii Latine din Paris, al Academiei de Științe din New York, Președinte al Comitetului Electrotehnic Român (CER), Director al Institutului de Energetică al Academiei RPR.

 1907: S-a născut (la Viniţa, Ucraina) traducătoarea Eugenia Cioculescu (numele la naştere: Evghenia Şafirov).

Absolventă a Conservatorului de Muzică din Bucureşti (1925), a cântat la Opera Română din Capitală

A tradus din Jean Cocteau şi, alături de soţul ei, Radu Cioculescu, „În căutarea timpului pierdut” a lui Marcel Proust; (m. 1988).

1920: S-a nascut compozitorul român Alexandru Pașcanu; (d.1989).

Alexandru Pașcanu | Discography | Discogs

 Din 1952 a predat la Conservatorul din Bucuresti  teoria muzicii și solfegiu, iar din 1966 devenit profesor de armonie.

Pe lângă alte articole de teorie muzicală, a publicat și un Tratat de armonie, în două volume, reeditat de mai multe ori.

1921: S-a născut la Constanta, Simion Alterescu, teatrolog, stabilit în Israel din 1987; (m. 1995).

 Urmează la Bucuresti, până în 1945, cursurile Facultăţii de Litere şi Filosofie. Încă înainte de absolvirea facultăţii va lucra, mai întâi, ca redactor la „România liberă” (1944-1946), apoi va fi secretar de redacţie la revista „Lumea” (1945-1946) şi la Radio România Liberă (1946-1947), redactor responsabil al revistei „Rampa” (1946-1948).

Va fi inspector general în Ministerul Artelor, la Direcţia Generală a Teatrelor (1948-1951), prim-redactor la „Contemporanul” (1948-1952), profesor şi şef de catedră la Institutul de Teatru „I.L. Caragiale” (1949-1964), iar din 1951, cercetător ştiinţific la Institutul de Istoria Artei.

1921: Localitatea Băilești din județul Dolj- Oltenia, a fost declarată prin Decret Regal, oraș.

Webcam Bailesti, Bailesti, Romania | Actual Weather

În data de 4 iulie 2001 Băileștiul a fost declarat municipiu.

1924: In timpul celei  de-a VIII-a Olimpiade, care s-a desfasurat  la Paris, echipa de rugby a României aduce ţării prima medalie olimpică, medalia de bronz.

A fost  cea de-a doua participare a României la Jocurile Olimpice.

Echipa de rugby a României, din care făceau parte Gheorghe Benţia, Teodor Florian şi Nicolae Mărăscu, a pierdut atunci  partidele cu SUA (0-37) şi Franţa (3-61), trebuind să se mulţumească la final cu locul 3 si cu medalia de bronz, prima medalie din istoria participării sportivilor români la Jocurile Olimpice

Echipa de fotbal a fost eliminată în primul tur după un 0-6 cu Olanda.

La tenis, Gheorghe Lupu a reușit să se califice în turul doi, iar la tir, cel mai bun rezultat a fost locul 13 din 22 de echipe, obținut la întrecerea de armă calibru mare.

Federația Română de Rugby s-a înființat în 1931.

 1930: Este inaugurată la Radiodifuziunea Română, emisiunea „Ora şcolarilor”.

Ora şcolarilor la radio. Copii străjeri, 1937 (1930)

Ora şcolarilor la radio. Copii străjeri, 1937

Discursul inaugural a fost ținut de ministrul instrucțiunii publice, N. Costăchescu.

1933: S-a născut actorul român de teatru și film George Constantin; (d. 30 aprilie 1994).

1944: S-a născut la Câmpina, actorul de teatru şi film, considerat unul dintre cei mai mari actori-recitatori ai României, Eusebiu Ştefănescu, regizor, scriitor şi profesor; (m. 15 mai 2015, Bucuresti).

NOTĂ: http://revistacultura.ro/nou/2012/05/ ii dă ca data a naşterii  2 mai 1944

 1946: S-a născut dramaturgul Mihai Neagu Basarab, de profesie medic, Mihai Neagu Basarab ; a tradus din teatrul lui Tristan Bernard.

Format în buna tradiţie a şcolii de medicină de la Bucureşti, s-a specializat în psihiatrie şi istoria medicinei, fiind pînă în 1990 cadru universitar.

Dezamăgit de evoluţiile politice din ţară, s-a autoexilat la Freiburg-im-Breisgau în 1990, specializîndu-se în homeopatie şi ulterior devenind directorul Bibliotecii Române de la Freiburg, posesoarea unui adevărat tezaur de manuscrise, documente şi cărţi ale elitei intelectuale din diaspora.

Mihai Neagu Basarab a oferit, prin titluri de memorialistică precum Ultima boemă bucureşteană (1964-1976) şi Conferinţe freiburgheze şi ale scrieri (cinci volume), o mărturie vie, netrădătoare şi armonioasă stilistic, a vieţii literare şi filosofice din România ultimei jumătăţi de veac. Confesiunile şi analizele sale amintesc de strălucitoarea epocă interbelică românească.

1971: A decedat la Bucuresti, scriitoarea și publicista română Sidonia Drăgușanu ; (n. 4 august 1908, Bucuresti).

A urmat Institutul francez „Choisy-Mangîru” (1919-1932).

În 1934 a primit Premiul Editurii Cugetarea.

A fost redactor la revista Femeia și căminul (1945-1949), Femeia (1949-1950), la ziarul România liberă (1948-1950); redactor, apoi redactor-șef la Editura de Stat pentru Literatură și Artă (1951-1955).

Debutează în revista Reporter (1933), iar debutul editorial este romanul Într-o gară mică (1934).

Colaborează la publicațiile Cuvîntul liber, Dimineața, Adevărul, Dimineața copiilor etc. si a avut o bogată activitate la Radiodifuziune și, din 1956, la Televiziune, contribuind cu scenete, scenarii radiofonice, conferințe etc., unde timp de mai mulți ani a susținut rubrica „Curierul inimii”.

A tradus din Honoré de Balzac, Henrik Ibsen, Anna Seghers, Émile Zola, Wanda Wasilewska ș.a. 

1975: Nadia Comăneci devine la vârsta de 13 ani și jumătate, campioană absolută a Europei  la gimnastică, precum și pe aparate (sărituri, paralele și bârnă).

Nadia Comăneci (1975)

1976: S-a născut la Cluj-Napoca, gimnasta română de talie mondială Vanda Maria Hadarean.

A fost  laureată cu argint împreună cu  echipa olimpică a României, în 1992, la Barcelona.

S-a retras în 1994 din competiţiile de gimnastică sportivă, pentru a deveni antrenor în Canada și Statele Unite, înainte de a se întoarce în România în 1998.

A pozat nud pentru Playboy România în in septembrie 2001. A revenit în Canada, luând parte la concursuri de fitness și si-a reluat cariera de  antrenor.

Locuiește in prezent  în Canada și practică fitness-ul. Este Miss Fitness Canada 2008.

A câștigat patru titluri consecutive de Miss World Fitness (2008, 2009, 2010, 2011) și apare în reclame la produse nutritive pentru sportivi

1990: Demonstranții din Piața Univesității din Bucurşti, primesc un mesaj de solidaritate de la Paris, din partea scriitorului de origine română Eugen Ionescu membru al Academiei Franceze, care a trimis o telegramă de la Paris, declarându-se „golan academician”, fapt care anula persiflator așa-zisa infracționalitate a protestatarilor din Golania, venită dinspre Puterea neocomunistă. Foarte cunoscuta călugăriță misionară Maica Tereza, aflată în România, a transmis și ea un mesaj de solidaritate către Piața Universității.

Foto: Academicianul francez de origine română, Eugen Ionescu 

In timpul  protestelor anticomuniste din Piaţa Universităţii, pe când Ion Iliescu i-a numit “golani” pe demonstranţii pentru democraţie, au apărut numeroase gesturi internaţionale de simpatie cu cauza României. Printre ele a fost adoptarea, cu mândrie, a acestui  titlului infamant de catre mulţi artişti reputaţi s-au declarat la rîndul lor “golani”.

Eugen Ionesco, de la Academia Franceză, s-a solidarizat si el, purtând însemnul “academician golan”.

1995: Comisia Europeană a aprobat documentul cunoscut sub numele de Cartea Albă, care cuprinde o serie de măsuri pe care statele din centrul şi estul Europei ar trebui să le adopte pentru a se alinia pieţei interne a Uniunii Europene, în vederea obţinerii statutului de membru.

 1997: A fost inaugurat Muzeul Băncii Naţionale a României, cu ocazia aniversării a 130 de ani de la înfiinţarea sistemului monetar modern al leului.

Banca Naţională a României (https://www.bnr.ro)

NOTĂ: La 22.04/4.05.1867 a fost promulgată prima lege monetară a României (Legea pentru înfiinţarea unui nou sistem monetar şi pentru fabricarea monedelor naţionale), prin care se adoptau ca unitate monetară naţională „leul” (marcat cu valoarea şi armele/stemele ţării, fără vreun semn distinctiv al puterii suzerane, cum prevedea firmanul din 11/23.10.1866), cu 100 de bani, precum şi sistemul monetar zecimal al Uniunii Monetare Latine, bazat pe bimetalism – aur şi argint (Legea a intrat în vigoare la 1/13.01.1868).

1997: Se semneaza la Kiev, de către miniștrii de externe ai  Romaniei si Ucrainei, Tratatul  cu privire la relațiile de bună vecinatate și cooperare dintre cele doua tari.

 Presedintele Emil Constantinescu

Pe 2 februarie 1997, președintele României din momentul acela, Emil Constantinescu, semnase   acest Tratat considerat la momentul respectiv   de opinia publica un act de trădare națională, care consfințea de bună voie, pentru totdeauna, pierderea tuturor teritoriilor răpite României, de sovietici, prin Pactul talharesc  Ribbentrop-Molotov, și făcute cadou Ucrainei: Bucovina de Nord, Ținutul Herța, Ținutul Hotin şi judeţele din sudul Basarabiei.

Acest Tratat a fost semnat si de presedintii  SENATULUI si ai  ADUNĂRII DEPUTAŢILOR,  Alexandru Barladeanu si Martian Dan.

1998: A încetat din viață la Ruhpolding, în Germania, dirijorul sas transilvănean Erich Bergel (1 iunie 1930, Râșnov), fost deținut politic în timpul regimului comunist.

2003: A decedat la Bucureşti, pictorul român Constantin Piliuță;  (n. 4 februarie 1929, Botoşani).

A studiat la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București (1945 – 1949), sub îndrumarea lui Alexandru Ciucurencu,

  În 1977 Constantin Piliuță a pictat un tablou care îl avea pe Nicolae Ceaușescu în prim plan, cu Burebista, Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân în fundal.

Expoziții personale: București 1957, 1962, 1968, 1972, 1973, Veneția (1967); Malmo (1970); Odorheiu Secuiesc (1971).

 A fost distins cu Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România, 1967, Premiul Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, 1971, Premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române, 1974 etc.

 2007: A murit inginerul Nicolae N. Patraulea, autor al unor lucrări fundamentale în domeniul mecanicii fluidelor si membru titular al Academiei Române din 1990; (n. 26 iulie/10 august 1916, Tg.Jiu).

2021: În România, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică, au fost raportate cele mai puține cazuri zilnice de decese și îmbolnăviri cu coronavirus din iulie 2020 până acum (98 de morți și a proape 1.200 de pacienți în stare gravă.

În total, de la debutul pandemiei în România au fost înregistrate 1.058.337 de cazuri. În ultima zi au fost înregistrate 98 de decese de persoane infectate cu COVID-19, iar la terapie intensivă sunt internate 1.214 de persoane.

Coronavirus Romania. 95 de decese si 2.797 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. Peste 7.300 de pacienti sunt internati in spitale | Mobile


Pe teritoriul României, 26.133 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.062 de persoane se află în izolare instituționalizată.

De asemenea, 49.189 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 133 de persoane.

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfantul Irodion de la Lainici; Sfintii Mucenici Timotei si Mavra

Sfantul Irodion de la Lainici, Sfintii Mucenici Timotei si Mavra

Sfantul Cuvios Irodion

Cuviosul Irodion s-a nascut in 1821, in Bucuresti si a primit la botez numele de Ioan. La varsta de 20 de ani, a intrat ca frate in Manastirea Cernica. Primeste ingerescul chip al calugariei pe 3 decembrie 1846, sub numele de Irodion.

In septembrie 1850 staretul sau, Calinic, este hirotonit episcop la Ramnicu Valcea. Cu acest prilej, Calinic ia cu sine, alaturi de alti vietuitori si pe Irodion. In anul 1854 il numeste staret al schitului Lainici. A pastorit cu mici intreruperi 41 de ani, intre anii 1854-1900.

Mentionam ca dupa moartea duhovnicului Sfantului Calinic, Irodion devine din ucenic, duhovnic al Sfantului Calinic.

Cuviosul Irodion a trecut la cele vesnice pe 3 mai 1900.

La 7 ani de la mutarea sa la Domnul, staretul Teodosie Popescu, la insistentele ucenicului Cuviosului Irodion – ieromonahul Iulian Draghicioiu, cere epsicopului Ramnicului blagoslovenia pentru a-l dezgropa. Este dezgropat, i-au facut slujba inmormantarii si l-au pus in mormant.

La mormantul Parintelui Irodion se faceau minuni, se vindecau demonizatii si se alungau duhurile necurate. Parintele Visarion Toia a dezgropat pentru a doua oara moastele prin anii 1930 (prima fiind in 1907). Am putea numi aceasta ca o a doua aflare a moastelor Cuviosului Irodion. A pus moastele intr-un alt sicriu mai mic si le-a ingropat la o adancime de 2,5 metri. La fundul gropii de 2 metri adancime a sapat alta gropnita mai mica de 1,2/0,7 metri, a pus sfintele moaste in acel sicriu mai mic, le-a ingropat, a pus pamant normal peste ele iar la adancimea normala a unei gropi de 1,8 – 2 metri a presarat alte oseminte de la alt parinte pentru a deruta pe toti potentialii viitori cautatori de sfinte moaste. Toate acestea le-a facut foarte tainic. Nu stim daca urmatorul staret Calinic Caravan a stiut aceasta taina. Cert este ca celalalt staret de dupa parintele Calinic, parintele Caliopie 1975 – 1985 a facut sapaturi ca sa dezgroape sfintele moaste prin 1985. A sapat la 2 metri adancimea unei gropi normale, a gasit acele oase puse la deruta, a astupat groapa.

Pe 8 aprilie 2009, IPS Parinte Irineu, Mitropolit al Olteniei, a primit binecuvantarea Prefericitului Daniel sa gaseasca moastele Cuviosului Irodion. Sfantul s-a lasat redescoperit pe 10 aprilie, iar moastele sale au fost asezate intr-o racla de argint.

Trecerea Cuviosului Irodion in randul sfintilor a fost aprobata de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, in cadrul sedintei de lucru din 29 octombrie 2010. Sfantul Sinod a hotarat ca ziua sa de praznuire sa fie 3 mai, ziua trecerii sale la cele vesnice.

Canonizarea Cuviosului Irodion a fost proclamata duminica, 1 mai 2011, la Manastirea Lainici.

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/05/03/o-istorie-a-zilei-de-3-mai-video-2/

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 3. ro.wikipedia.org.
 4. mediafax.ro;
 5. Istoria md.
 6. worldwideromania.com;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro
 8. rador.ro/2015/ calendarul-evenimentelor
 9. Crestin Ortodox.ro
 10. Cinemagia.ro.

03/05/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Dr. Michael Yeadon, fostul vicepreședinte al Pfizer, a lansat un avertisment sever lumii întregi cu privire la programele de vaccinare și la măsurile politice legate de ele

Fostul vicepreședinte al Pfizer: „Dictatura COVID a fost pregătită și repetată de ani de zile, ca niște manevre militare!”

Fostul vicepreședinte al companiei Pfizer și șeful departamentului științific, dr. Michael Yeadon, a lansat un avertisment sever lumii întregi cu privire la programele de vaccinare și la măsurile politice legate de ele.

Yeadon susține că acestea au drept scop instituirea „unui control totalitar asupra întregii populații pentru totdeauna”.

El a citat numeroase exemple de măsuri adoptate deja prin sistemul Pașapoartelor Verzi impuse de Israel și care se extind în lumea întreagă.

Yeadon a oferit și un link către o relatare video care demonstrează cum „situația pe care o trăim chiar acum, frica de un virus și măsurile care decurg din ea restrângând libertățile este exact situația care a fost repetată și intens antrenată și repetată în anii trecuți cu tot felul de simulări de maladii infecțioase”.

Doctorul Yeadon, care este cetățean britanic, a declarat pentru America’s Frontline Doctors: „Asta se întâmplă acum în Israel, iar în Marea Britanie peste câteva săptămâni.”

Mesajul lui Yeadon a continuat astfel:

„Celor care credeți că pașapoartele de vaccinare sunt bune, sau măcat OK, vouă mă adresez acum.

Dacă sunteți o persoană vulnerabilă și ați fost vaccinat, sunteți protejat. Nu aveți nevoie să știți statutul de imunitate al celorlalți. Observați că, și dacă ar fi vaccinați, asta nu garantează că nu sunt purtători ai virusului și nu vi-l pot transmite.

 Așa că faptul că știți că toți ceilalți s-au vaccinat nu vă ajută, nici nu vă face să fiți mai în siguranță.

„Dacă ați refuzat vaccinarea, de exemplu, pentru că nu sunteți în categoria de risc pentru virus, cunoscând că persoanele tinere sunt într-un risc MAI MARE din cauza gripei decât a COVID-19, tot nu aveți nevoie să cunoașteți statutul imunitar al altora, scrie https://www.americasfrontlinedoctors.org/frontline-news/former-pfizer-vp-issues-warning-this-is-israel-now-uk-in-just-a-few-weeks, comentat de https://gandeste.org/analize-si-opinii/fostul-vicepresedinte-al-pfizer-dictatura-covid-a-fost-pregatita-si-repetata-de-ani-de-zile-ca-niste-manevre-militare.

„Vaccinarea îi protejează pe cei care au nevoie. Pașapoartele de vaccinare nu protejează pe nimeni.

„Însă certificatele de vaccinare sunt folositoare pentru stăpânii noștri. Ele ar deveni prima bază de date globale, accesibilă de peste tot, de la Bolton la Bogota, conținând ID-ul dvs digital unic și un indicator al situației de sănătate (deocamndată, doar despre situația vaccinării).

„Cine controlează această bază de date și algoritmele, care reglementează ce este permis și ce este interzis, are un control totalitar absolut asupra oricărui aspect al vieții voastre.

„Imaginați-vă un viitor în care un certificat valid de vaccinare va fi necesar pentru a intra pe o arenă de sport sau la un muzeu. Un certificat invalid vă va opri să intrați.

„Acum, imaginați-vă că regulile se înăspresc (pentru că se vor înăspri). Nu veți mai putea intra în malluri sau hoteluri fără un certificat de vaccinare valid.

„Vreți să mergem mai departe? Sigur că da, de ce nu! Algoritmul se va modifica din nou și nu veți mai putea intra în supermarketuri sau în transportul în comun.

„O măsură tiranică ar putea fi modificarea cardurilor VISA/Mastercard pentru a solicita un certificat de vaccinare valid ÎNAINTE de a folosi un ATM.

„Atunci, nu veți mai putea cumpăra nici măcar o sticlă de apă. Sau benzină. Nimic.

„Bip! Certificatul digital de vaccinare vă ordonă să vă prezentați pentru reînnoirea vaccinului. Dacă nu vă prezentați, certificatul expiră. Credeți că aveți de ales?

„Bip! Vi se amintește să îl aduceți și pe nepotul vostru, pentru că mama lui nu a făcut-o. Dacă nu o faceți, certificatul vostru devine invalid. La fel și certificatul mamei copilului.

„Tot continuați să credeți că veți avea de ales?

„Faptul că pot să continui să găsesc exemple ar trebui să vă spună cel puțin că potențialul unui control total al întregii populații se găsește ca un vierme în miezul acestui viitor orwellian.

„Nu este nimic speculativ. Ni se spune că acest sistem este pe punctul de a se naște. Veți fi forțați să vă vaccinați sau veți fi rapid marginalizați.

„Odată ce vă vaccinați, libertățile limitate pe care încă vi le mai îngăduie pot fi anulate în orice moment.

„Nu glumiți cu voi înșivă că «nimeni nu poate fi atât de rău». Vă pot aduce o mulțime de exemple din ultimul secol. Există o grămadă de oameni răi și singura diferență în cazul de față este SCARA și natura ireversibilă a lui.

„Acum, că ați văzut cât este de ușor se preia controlul total al unei întregi societăți, TREBUIE să vă opuneți și să găsiți mijloacele de a împiedica aplicarea unui sistem de pașaport vaccinal. Prin orice mijloace necesare.

„În fine, pentru cei care spun că toate acestea sunt doar o serie de erori nefericite și de incompetențe, urmăriți vă rog documentarul de mai jos. Cu mult înainte de a ajunge la sfârșit veți realiza, așa cum am făcut și eu cu oroare, că nu este absolut deloc vorba de incompetență. Este o situație repetată și exersată de ani buni, dacă nu de decenii, asemenea unor manevre militare.

„Probabil că vă va schimba ideile în privința acestor nenorociri și crime.

„Vă rog, însă, un singur lucru: să nu spuneți că nu ați fost avertizați!”

Video: https://www.youtube.com/watch?v=d3WUv5SV5Hg&t=4s

03/05/2021 Posted by | analize | , , , , , , , | Lasă un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: