CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 26 APRILIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 26 aprilie în istoria noastră

1462: Începe marea campanie militară a sultanului Mehmed II-lea Cuceritorul împotriva domnului Vlad Ţepeş al Munteniei, în urma căruia domnul muntean a fost înlocuit cu fratele său Radu, zis cel Frumos.

Mahomed al II-lea. Portret de Gentile Bellini (1462)

 Sultanul a pornit cu armata sa de la Constantinopol cu obiectivul de a cuceri Valahia și a anexa acest teritoriu la imperiul său. Sultanul însuși menționa într-o scrisoare adresată unuia din marii săi viziri, că pornise n expediție cu 150.000 de soldați, ieniceri (trupe de elită); pedestrași; spahii (cavaleria turcă); saialii (trupele de sacrificiu formate din sclavi care puteau să-și recâștige libertatea dacă supraviețuiau); achingiii (arcași); silahdîri(gărzile sultanului care protejau flancurile); asabii (lăncierii); beșlii (cei care mânuiau armele de foc) și gărzile pretoriene care serveau ca gardă de corp a sultanului.

A fost o campanie de pedepsire, generată de refuzul domnului român de a mai achita tributul către turci, dar și una de cucerire.

Vlad Țepeș (1462)

Imensa oaste turcă a plecat de la Constatinpole, având ținta cetatea Târgoviștei, capitala domnului muntean.

Vlad Țepeș a cerut sprijinul regelui Ungariei, Matei Corvin, dar, deși acesta i-a promis că-i va trimite ajutoare, acestea nu au sosit.

Vlad a cerut să se facă o mobilizare generală în care au fost incluși „nu doar bărbați capabili să poarte arme, ci și femei și copii cu vârsta de doisprezece ani în sus, precum și contingente de țigani robi”.

Mai multe surse menționează că oastea creștină avea un efectiv care varia între 22.000 și 30.900 oameni sub comanda domnului muntean, estimarea acceptată în general fiind cea de 30.000 oșteni.

Vlad Țepeș a fost învins, otomanii înlocuindu-l la domnie cu fratele său Radu, zis cel Frumos.

1586 : S-a prăbușit Turnul Sfatului din Sibiu, construcție datând din secplul al XIII-lea, care a servit inițial ca poartă de intrare în cea de-a doua centură de fortificații a acestui oraș- cetate.

Turnului Sfatului din Sibiu (1586)

Etajele superioare ale turnului care s-au prăbușit l-au îngropat sub ziduri pe pictorul Johann David, care lucra la zugrăvirea bolții.Ca urmare, în perioada 1586–1588 s-au inițiat o serie de lucrări ample de reconstrucție

1600: A început Campania militară a lui Mihai Viteazul în Moldova

La 26 aprilie/6 mai 1600, trupele lui Mihai Viteazul au pătruns în Moldova prin trei sau chiar patru puncte: pe la Focșani (conduse de Nicolae Pătrașcu), prin pasul Oituz–Valea Trotușului, coloana centrală (avangarda acesteia ajunsese la Trotuș încă de vineri 25 aprilie/ 5 mai), care se îndrepta spre Bacău, urmată după 28 aprilie/8 mai de Mihai Viteazul, prin pasul Rodna–Cucureasa, urmând drumul spre Suceava, și, posibil, pe valea Ceremușului spre nord.

Calendar of Events

În fața acestei ofensive concentrice a muntenilor, Ieremia Movilă a căutat, într-o primă fază, să blocheze, fără succes, inamicul la graniță, apoi, la sfatul polonilor, s-a retras spre nord, încercând să întărească cetățile Suceava, Neamț și, în special, Hotin.

A fost un adevarat “blitzkrieg” medieval, campania lui Mihai Viteazul , pentru cucerirea Moldovei, durînd mai puțin de 3 saptămâni, punand pe fuga oastea Poloniei, tara aliata cu Turcia care stăpânea Moldova prin vasalul său, Ieremia Movilă, aflat atunci pe tronul moldovean.

Ultima bătălie pentru Moldova s-a dat la Verbia,un sat, care a dispărut după 1628.

Istoricul botoşănean Ştefan Cervatiuc studiind mai multe surse documentare a ajuns la concluzia că bătălia s-a dat undeva în zona satului Dimăcheni, astăzi în judeţul Botoşani. 

Mihai Viteazul - Wikipedia

În urma bătăliei de la Verbia au fost eliminaţi definitiv lefegii şi soldaţii polonezi din Moldova, dar nu a fost atins scopul principal, prinderea domnitorului moldovean.

Mai mult decât atât, asediul ce a urmat îndeaproape bătăliei, asupra cetăţii Hotinului a eşuat.  

  După numai câteva luni, în luna septembrie Ieremia Movilă se întorcea cu 24.000 de soldaţi polonezi în Moldova şi spulbera puţinele trupe ale lui Mihai Viteazul rămase în principat.

Restul erau plecate să dea ajutor în Transilvania, acolo unde voievodul muntean a fost învins la Mirăslău.

1818: Aflat  în drum de la Hotin spre Chişinău, împăratul rus Alexandru I înnoptează in localitatea  Bălţi, din Basarabia ţaristă, unde îl ajunge vestea despre naşterea nepotului său Alexandru, viitor împărat. Cu această ocazie a dat dispoziţie să i se acorde lacalităţii statutul de oraş.

1828: Începe Războiul ruso-turc  care se va încheia in 1829 cu Pacea de la Adrianopol; (14 aprilie s.v.).

Nikolae I, împărat rus (1825-1855)Mahmud II-lea, sultan turc (1808-1839)
Nicolae I, împărat rus (1825-1855)Mahmud II-lea, sultan turc (1808-1839)

Cauzele războiului sunt legate de situaţia creată în sud-estul Europei, odată cu declanşarea luptei de eliberare naţională a grecilor.

În primăvara 1825, revoluţia greacă, este reprimată sîngeros prin intervenţia paşei de Egipt, Ali Paşa, la cererea sultanului turc, eveniment care determină la 1827, Rusia, Franţa şi Anglia să atace şi distrugă flota turco-egipteană în timpul bătăliei de la Navarin.

Intervenţia militară a Rusiei, va încălca Convenţia de la Akkerman, turcii rupand relaţiile diplomaice cu Rusia, fapt care va servi Rusiei drept  pretext al începerii Războiului ruso-turc de la 1828-1829. 

Trupele Rusiei ţariste au trecut Prutul şi în cîteva zile au ocupat principatele romane Moldova şi Valahia.

În locul domnilor celor două principate, care se refugiaseră, se instituie o administraţie militară rusă, în frunte cu contele Pahlen, numit preşedinte deplin împuternicit al adunărilor (divanurilor Moldovei şi Valahiei).

Rusia va repurta victorie după victorie, în sprijinul ei venind şi trupe de voluntari români conduse de I. Solomon şi Gh. Magheru, voluntari bulgari, sîrbi, greci, etc.

Pacea de la Adrianopol din 14 septembrie 1829, stil nou (2 septembrie 1829, stil vechi), pune capăt războiului, Turcia fiind  nevoită să ceară pace, înainte de a fi pe deplin distrusă.

În urma războiului, principatului Valahia i se restituie vechile cetăţi din stînga Dunării (Turnu, Giurgiu şi Brăila si  ambele principate româneşti îşi recapătă autonomia administrativă şi domniile pămantene, libertatea comerţului pentru toate produsele sale (este desfiinţat monopolul turcesc asupra comerţului lor), scutirea de obligaţii pentru aprovizionarea cu produse a Constantinopolului şi cetăţilor de la Dunăre, limitarea obligaţiilor la plata tributului, dreptul de a înfiinţa armată pentru ordinea internă (miliţii) precum şi înfiinţarea cordoanelor sanitare la hotar.

Administraţia rusă urma să ramâna  în principatele româneşti, până la plata totală de către Turcia a uriaşelor despăgubiri de război în valoare de 11 500 000 ducaţi, la care fusese obligata.

1848:  26. 04 / 8.05: La Sibiu avut loc o conferinţă a conducătorilor români din Transilvania, unde s-a aprobat un proiect de program redactat de Simion Bărnuţiu, care trata  în esenţă  problema recunoaşterii politice a naţiunii române şi  rxprima  protestul împotriva preconizatei „uniuni” a Transilvaniei cu Ungaria.

1876: Guvernul Ion Emanoil Florescu (1) a fost demis.

Ion Emanoil Florescu (1876)

Consiliu de miniștri conservator prezidat de generalul Ion Emanoil Florescu, a guvernat în perioada 4 aprilie 1876–26 aprilie 1876, timp în care a existat o luptă acerbă între conservatori și liberali din care a ieșit învingătoare coaliția liberală,care a desemnat pentru formarea noului guvern Manolache Costache Epureanu

1877: Răspunzând bombardamentului turc asupra Brăilei, Calafatului, Bechetului, Olteniţei şi Călăraşilor, în timpul Războiului ruso- romano-turc din  1877-1878, artileria română atacă fortificațiile Vidinului, de pe malul bulgaresc.

Imperiul Otoman, intrat în război nedeclarat formal cu România, a bombardat orașele Brăila și Reni (22 aprilie/4 mai și 24 aprilie/6 mai) și porturile Calafat, Oltenița, Bechet și Călărași (25 aprilie/7 mai).

În replică, la 26 aprilie/8 mai, artileria română din Calafat a răspuns cu foc asupra Vidinului, iar în 28 aprilie/10 mai artileria din Oltenița a bombardat Turtucaia.

La prima lovitură românească de tun, Regele Carol I a rostit celebrul său comentariu: „Asta-i muzica ce-mi place!”.

A fost începutul independenței de stat României.

1879: Agenţia diplomatică a României de la Belgrad, în Serbia, a fost ridicată la rangul de legaţie.

1894 : S-a născut la  Călacea, Timiș juristul român Aurel Leucuția, om politic, fruntaș țărănist, ministru, militant al Unirii Transilvaniei cu România.

Aurel Leucuţia (1894-1964)

A urmat liceul de stat și Facultatea de Drept la Budapesta și a devenit Doctor în Drept la Cluj. A fost secretar al Consiliului Național Român din Transilvania, vicepreședinte al organizației de Timiș-Torontal al Partidului Național Țărănesc și deputat (1928–1930 și 1932–1933). 

De asemenea, a fost primul președinte al Federației Române de Fotbal (atunci numită Federația Română de Fotbal Asociație, 1930–1933). Fruntaș țărănist, Leucuția făcea parte din gruparea manistă.

A fost unul din participanții de la reuniunea de la Sovata (1933), împotriva lui Alexandru Vaida-Voevod.

Împreună cu Ilie Lazăr, a ajutat la răspândirea manifestului lui Zaharia Boilă împotriva camarilei regale, motiv pentru care Vaida-Voevod i-a exclus pe ambii din PNȚ, decizie anulată de Comitetul Executiv, însă, atitudinea sa potrivnică dictaturii regale i-a adus persecuția, fiind condamnat la domiciliu obligatoriu. La 18 iulie 1947, împreună cu demnitarii țărăniști, și-a văzut suspendată imunitatea parlamentară de către Comisia Legislativă a Parlamentului Român, în vederea arestării.

A fost închis în mai multe locuri, printre care și la închisoarea de la Sighet, însă a supraviețuit, decedând în 1964,la scurt timp după eliberare.

1902: S–a înfiinţat „Fotbal Club Timişoara”. Peste câţiva ani se va transforma în Clubul Atletic Timişoara.

Fotbal Club Timișoara (1902)

Echipa a luat naștere la inițiativa unui grup de tineri din cartierul Iosefin care a înființat Fotball Club Timișoara/Temesvari FC, care avea 30 de membri și culorile alb-verde. În Casa de raport din fosta Piață Küttl au avut loc primele ședințe ale clubului de fotbal. A fost primul club, destinat exclusiv fotbalului, de pe teritoriul României de astăzi, fondat și condus de Dr. Adalbert Mesko, președinte, Rudolf Trinksz, vice-președinte și ing. Victor Covaci. Echipa a trecut prin numeroase schimbări de-a lungul timpului și a dispărut după cel de-Al Doilea Război Mondial.

1913: Se semnează la Petesburg, in Rusia, un protocol prin care Bulgaria cedează României oraşul Silistra şi cîteva mici teritorii din sudul Dobrogei; (26 aprile/9 mai).

1904 : S-a născut la Predeal, geologul român Ștefan Ghika-Budești, petrograf și geotehnician, membru corespondent (din 1955) al Academiei Române, fiul arhitectului Nicolae Ghica-Budești; (d. 4 august 1959, București.

După terminarea studiilor superioare, a fost profesor suplinitor la Institutul Politehnic din București, apoi profesor titular la Institutul Politehnic din Timișoara și la Institutul de Petrol, Gaze și Geologie din București. A fost fondatorul școlii românești de geologie inginerescă și hidrogeologie.

A făcut studii geologice și petrografice privind Carpații Meridionali, studii de geologie tehnică pentru barajele de la Bicaz, Vidraru și Lotru. Rezultatele cercetărilor întreprinse în peste trei decenii de activitate au fost publicate în numeroase lucrări despre structura Carpaților Meridionali, a Depresiunii Loviștea și a Munților Rodnei dintre care: Etudes geologiques dans M. LotruluiGeofizica și geochimia în formarea scoarțeiRecherches petrigraphiques et geologiques entre Parâng et Negoi.

 1915: A fost încheiat Tratatul de alianţă dintre Italia şi Puterile Antantei, în urma căruia guvernul italian a declarat război monarhiei austro-ungare.

În ciuda acordurilor existente între Bucureşti şi Roma, guvernul italian nu a informat guvernul român asupra semnării acestui tratat.

 1920: Savantul român Emil Racoviță inființeaza la Cluj, primul institut speologic din lume, consfințit printr-o lege promulgată de regele Ferdinand I la data de 26 aprilie 1920 și publicată în M.O. nr. 86 din 20 iulie 1920.

Primul Institut Speologic din lume. Emil Racoviță

 Emil Racoviță (n.15 noiembrie 1868, Iasi- d.17 noiembrie 1947, Cluj)  savant, explorator si biolog, este considerat fondatorul biospeologiei, stiinta  care studiaza fauna din subteran – pesteri si ape freatice.

A devenit  academician în 1920 și a fost președinte al Academiei Române în perioada 1926- 1929.

În institutul din Cluj și-au desfășurat activitatea doi eminenți biologi: francezul Rene Jeannel, entomolog și biogeograf de seama și elvețianul Pierre-Alfred Chappuis, specialist în fauna acvatică subterană. În 1956, institutul a fost reorganizat sub conducerea profesorului Constantin Motas (1891-1980), în noua sa structură el având sediul central la București și o secție la Cluj, iar patru ani mai tarziu, a trecut sub egida Academiei Române, sub conducerea profesorului Traian Orghidan și a profesoarei Margareta Dumitrescu, primind numele de Institutul de Speologie „Emil Racoviță”.

1920: S-a născut la Ilva-Mare, Bistrița-Năsăud, filosoful  Alexandru Husar,cercetător al istoriei civilizației din Transilvania; d.17 mai 2009, Iași .

Alexandru Husar (1920-2009)

A urmat Facultatea de Filosofie și Litere din București, Secția Filosofie, obținând licența în Estetică și Critică literară în anul 1945. A devenit Doctor în Filosofie în 1973. A fost profesor de limba română și filosofie la Liceul din Năsăud, apoi arhivist la Arhivele Statului din același oraș, director al Muzeului Grăniceresc Năsăudean. Din 1951 a intrat în învățământul universitar, fiind asistent la catedra de Filozofie, iar apoi la cea de Istorie, a Universității „Victor Babeș” din Cluj-Napoca, iar din 1959 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași unde a parcurs toate treptele ierarhice ale învățământului superior, ajungând în 1976 conducătorul catedrei de Literatură universală.

Între 1975–1976 a fost profesor asociat la Universitatea de Stat San Marcos din Lima (Peru), unde a predat cursuri de limbă, literatură și istorie românească.

Tot acolo, s-a făcut cunoscut în presa peruană cu diferite articole despre arta sculpturală a lui Constantin Brâncuși. În colaborarea cu prof. univ. Dora Bazan, de la catedra de Romanistică ale aceleași universități, a tradus în limba spaniolă poeziile lui Lucian Blaga. Cărți publicate: Întoarcerea la literaturăDincolo de ruineIzvoarele artei: Ad fontesIdeea europeană: (istorie, cultură, civilizație)Periplu prin memorie: (O, tempora!)Miorița (De al motiv la mit)Pro EminescuVremea de apoi.

1922: S-a născut poetul Ştefan Augustin Doinaş (pseudonimul lui Ştefan Popa), membru al Academiei Române, preşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor.

Este cunoscut pentru scrierile  „Omul cu compasul”, „Alter ego”, „Anotimpul discret”, „Lamentaţii” – volume de poezii; „Lampa lui Diogene”, „Orfeu şi tentaţia realului”, „Măştile adevărului poetic”; (m. 25 mai 2002).

Ştefan Augustin Doinaş.

 În 1948 a absolvit facultatea și s-a întors profesor în satul natal, a predat apoi Limba română la Hălmagiu, la Gurahonț, fiind în total profesor șapte ani (atunci a scris piesa de teatru, Brutus și fiii săi, un ciclu de sonete intitulat Sonetele mâniei, etc.). În 1955 a renunțat la învățământ și s-a stabilit la București, publicând și câte ceva din textele proprii. S-a angajat redactor la revista Teatru.

Arestat la 3 februarie 1957, a fost condamnat la un an de închisoare „pentru omisiune de denunț” (referitor la revoluția din Ungaria). După eliberare i s-a interzis să reintre în viața literară până în 1963, când George Ivașcu l-a angajat la revista Lumea.

S-a căsătorit cu celebra balerină Irinel Liciu, fiind legați de o mare iubire. A debutat în poezie abia în 1964, cu volumul Cartea mareelor, cu poeme preluate din volumul nepublicat, Alfabet poetic, dar și versuri de dată recentă, marcate de concesii făcute ideologiei oficiale (o excepție în creația sa). Din 1969 a lucrat la Secolul XX (al cărei redactor-șef a devenit în 1992).

A publicat numeroase cărți – de poezie, de critică literară – și a tradus din mari scriitori ai lumii, activitatea sa literară acoperind toate genurile. Cele mai importante scrieri ale sale: Omul cu compasulAlter egoAnotimpul discretLamentații – volume de poezie.

1937: S-a născut in satul Mireșu Mare, județul Prahova, criticul, istoricul literar şi profesorul universitar, Ieronim Tătaru; (m. 21 august 2013, Ploiești).

A fost redactor-șef la revista Axioma și președinte al Societății Culturale „I.L. Caragiale”.

A debutat publicistic la revista Luceafărul (București) (1959) si  editorial cu volumul Poetică și stilistică,  Ploiești, 1976 .

A colaborat  la România literară, Luceafărul, Contemporanul, Limbă și literatură, Buletinul Societății de Științe Filologice din România și Buletinul Filialei Prahove a aceleiași Societăți, Colocvii, Ecoul, Gazeta cărților, Anuarul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova, Prahove, Axioma (cu deosebire) și la alte publicații (inclusiv antologii de studii literare), cu studii, articole, eseuri, cronici literare.

1944: S-a născut la Boholț, Făgăraș pictorul român  Ioan (Kiki) Dreptu (Ioan Inocențiu Dreptu; d.5 aprilie 2008).

Ioan (Kiki) Dreptu (1944-2008)

A studiat pictura monumentală la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” (1963–1969).

A debutat in 1969 la Expoziția națională a tinerilor artiști din Cluj-Napoca, iar un an mai târziu a participat la o altă expoziție de grup la Galeria Academiei de artă (Galeria Kalinderu).

Între 1970-1989 a realizat pictura murală la bisericile din satele Robaia (Călimănești) și Copalnic-Mănăștur (Maramureș).

A avut expoziții personale importante în afara țării, încă din anii ’80: la Van-der-Heyt Museum din Wupperthal, Galeria Nicolae, din Columbus, Ohio, iar după 1989, a expus la Galeria Stuart-Levi din New York, Galeria Virginia Linch din Rhode Island, la Champs-sur-Marne și Paris (Franța), la Institutul „Nicolae Iorga“, Veneția, în 2009 având, în sfîrșit, și o primă expoziție personală în țară (post-mortem). 

1949: A murit la București, botanistul Emanoil Teodorescu, considerat întemeietor al şcolii române de algologie şi al învăţământului universitar de fiziologia plantelor.

A fost licentiat în științe naturale (1893), al Universitatii Sorbona din Paris,  fiind șef de promoție.

Întors în țarã a ocupat un post de asistent la Universitatea din Iași, apoi la Institutul Botanic din București. În 1898 pleacã din nou la Paris pentru a lucra la Laboratorul de Biologie Vegetalã de la Fontainebleau. Sub conducerea profesorului Gaston Bounier își susține (1899) teza de doctorat „Influența diverselor radiațiuni luminoase asupra formei și structurii plantelor”.

Între anii 1907 – 1935, a fost profesor titular la Catedra de Anatomie și Fiziologie Vegetalã din cadrul Facultãții de științe a Universitãții din București și director al Institutului Botanic

A organizat la Bucureşti, primul laborator de fiziologie vegetală din România, iar in cursul cercetãrilor sale, a descoperit o nouã specie de alge (Dunaliella), nouã varietãți și 18 noi alge.

A fost membru titular al Academiei Române din 1945 si vicepreşedinte al acestui for  și membru corespondent al Academiei de științe din Franța ; (n. 10 mai 1866 la Simincea, Suceava).

1956: S-a născut actriţa Adriana Trandafir

A fost deținătoare a numeroase premii pentru interpretare: Premiul Uniter 2004 pentru Cea mai buna actriță într-un rol secundar pentru rolul Mama din spectacolul De ce fierbe copilul în mămăligă, Premiul pentru cea mai buna actriță de comedie în 2002 la Festivalul de Teatru de la Galați pentru rolul Rose Quimet din spectacolul Cumetrele, Premiul pentru cea mai buna actriță de comedie în 2000 la Festivalul de Teatru de la Galați pentru rolul Ana din spectacolul Stele in lumina diminetii, Marele Premiu de interpretare la Festivalul de Teatru Contemporan, Brăila pentru rolul Maria Tănase în Pasărea măiastră – Maria Tănase în 1988, 1989, 1990, 1996. Marele Premiu la Gala Recitalurilor actoricești, Bacău 1995, Premiul de Interpretare la Festivalul Național Studențesc de Teatru 1979, Cel mai bun spectacol și Premiul pentru regie la Festivalul de Teatru Shakespeare de la Durham (Anglia) pentru spectacolul Romeo și Julieta (1978). Din filmografie: Înainte de tăcereVânătoarea de lilieciPassion MortellePatul lui ProcustCrash Test DummiesPăcală se întoarceEuropolisPasărea măiastrăFructul oprit.

1963: A murit medicul, poetul, prozatorul şi dramaturgul român Vasile Voiculescu, cunoscut pentru scrierile „Din Ţara Zimbrului”, „La pragul minunii” şi „Lostriţa”; (n. 27 noiembrie 1884).

Din 1930 a iniţiat la Radiodifuziunea Română o rubrică permanentă pentru săteni, „Programul pentru sate”, care va deveni „Ora satului” (în care a fost prezent atât ca medic, cu sfaturi de specialitate, cât şi ca reporter de actualităţi rurale); a colaborat, de asemenea, constant la emisiunea „Universitatea Radio”; după 1944 a participat la reuniunile literare ale grupului „Rugul aprins” de la Mănăstirea Antim din Bucureşti; în august 1958 a fost arestat  si condamnat alături de alți membri sau colaboratori ai Rugului Aprins (Sandu Tudor, Sofian Boghiu, Dumitru Stăniloae, Benedict Ghiuș, Alexandru Mironescu, Adrian Făgețeanu, Roman Braga etc.)

Poetul român care, după 1948, a suferit cumplit pentru convingerile sale democratice, devenind deținut la vârsta de 74 de ani, și caruia i s-a  luat dreptul de a publica, a lăsat o operă literară de mare rafinament artistic, din care fac parte și „Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare”.

Creațiile au fost elaborate între 1954 – 1958.

Cele 90 de sonete ale sale  sunt o monografie închinată „paradisului și infernului iubirii”, conform criticului Ovid S. Crohmălniceanu.
În închisoare s-a îmbolnăvit de cancer și a murit, fiind eliberat cu mai puţin de un an înainte de moarte, doborât de boală în noaptea de 25 spre 26 aprilie 1963, în locuința sa din București (strada Dr. Staicovici nr. 34).

A fost membru post-mortem al Academiei Române (1993).

1967: A murit Nicolae Cernescu, chimist şi pedolog cu activitati de cercetare în domeniul ştiinţei solului; membru titular al Academiei Române din 1963; (n. 1904).

1968: Echipa masculină de handbal Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

Steaua Bucureşti (1968)

Steaua a cucerit pentru prima dată Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, la Frankfurt, echipa Dukla Praga cu scorul 13–11

1976 :  Decernarea premiului „Pomme d’or” al Federației internaționale a ziariștilor și scriitorilor de turism (FIJET), Mănăstirii Moldovița și zonei turistice Bucovina din România.

Mănăstirea Moldovița (1976) #myphoto

La Pomme d’Or (Mărul de aur) este un premiu pentru excelență în industria turismului, acordat de Federația internațională a ziariștilor și scriitorilor de turism, FIJET, asociația europeană a scriitorilor de călătorii profesionale și a jurnaliștilor. Este acordat anual unei organizații, unei locații sau unei persoane pentru recunoașterea eforturilor superioare în promovarea și creșterea nivelului de turism. România a primit premiul La Pomme d’Or pe 1975, acordat mănăstirii Moldovița.Festivitatea de premiere a avut loc pe 26 aprilie 1976, chiar la mănăstire

1982 : A încetat din viață la București, cineastul, operatorul și directorul de imagine de film român, Ovidiu Gologan (14 mai 1912, Constanța).

CineTipar: Ovidiu Gologan (1998)

1982: A decedat operatorul  si directorul de imagine de film  Ovidiu Gologan; (n. 14 mai 1912, Constanța).

Este operatorul care, la a 1 iunie 1946,  a filmat momentul executării la închisoarea militară Jilava a mareșalului Ion Antonescu și a trei dintre principalii săi colaboratori: profesorul Mihai Antonescu, viceprim-ministru și ministru de externe, profesorul Gheorghe Alexianu, guvernatorul Transnistriei, și generalul Constantin Z. Vasiliu, comandantul Jandarmeriei Române.

Materialul a fost filmat pe o peliculă de 35 mm și confiscat imediat de Securitate.

A fost directorul de imagine al filmelor Moara cu noroc (1955), Pădurea spânzuraților (1964).
Ciprian Porumbescu (1973, în colaborare cu Aurel Kostrakiewicz).

1992:  Regele Mihai a efectuat prima vizită în România după 1989. A fost primit cu entuziasm de bucuresteni.

1993: Curtea Constituţională a decis că ”Academia Română are competenţa de a stabili normele ortografice ale limbii române”

In urma acestei decizii, Academia a decis printre altele, ca vocala „â” să inlocuiasca „î”, și revenirea la ”sunt” în grafia limbii române

 2002: A murit Brânduşa Prelipceanu, jurnalistă şi traducătoare; (n. 1949).

2002: A început să transmită canalul de televiziune România cultural.

TVR Cultural (2002)

A fost cel de-al patrulea canal al televiziunii publice din România, pe care se difuzau emisiuni cu tematică culturală, funcționând între 26 aprilie 2002–15 septembrie 2012.

  2004: A murit, la Köln, in Germania, esteticianul de renume mondial Titus Mocanu (la nastere Vasile); (n.1 noiembrie 1923, Braila).

A studiat filosofia la Universitatea din Cluj (și pe când era în refugiu la Sibiu), unde a fost membru al cercului literar organizat de studenții lui Lucian Blaga.

După luarea licenței în 1947 a fost asistent la Facultatea de Filosofie și Drept (1947-1948), dar a fost înlăturat din învățământul superior când a avut loc reforma învățământului din 1948

Și-a luat doctoratul la Universitatea din Cluj în anul 1969 cu lucrarea „Despre sublim”, lucrare care a fost publicată în 1970.

A fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, unde a fost secretarul secției de critică.

A colaborat la Viața românească, Steaua, Revista de filosofie, Contemporanul, Arta, Forum etc.

În 1979 a emigrat în RFG, la doi ani după ce soția, Elisabeth Axmann, rămăsese acolo. Acolo a lucrat ca cercetător șiințific la Academia de Artă din Düsseldorf și a colaborat la The Southwestern Journal of Philosophy (de ex. eseul „The Striving for Totality’”, 1980) și la emisiuni ale postului de radio Europa Liberă.

2005: Rapitorii celor trei jurnalisti romani au prelungit pana pe 27 aprilie, la ora 18.00, ultimatumul dat autoritatilor romane cu privire la retragerea trupelor din Irak.

2005: RĂPIREA JURNALIŞTILOR ROMÂNI ÎN IRAK | observatornews.ro

Pe 28 martie 2005, jurnalistii Ovidiu Ohanesian, Sorin Miscoci si Marie Jeanne Ion au fost rapiti in Irak, iar, potrivit surselor initiale, rapitorii au cerut ca, in schimbul eliberarii lor, Romania sa-si retraga trupele din aceasta tara.

Dupa aproape doua luni, timp in care pe ecranele televiziunilor s-au vanturat fel de fel de informatii si scenarii, ramase neverificate pana in ziua de astazi, pe 22 mai 2005, cei trei se intorceau in Romania si erau intampinati pe Aeroportul Otopeni, chiar de presedintele Traian Basescu si primul ministru al guvernului Calin Popescu Tariceanu.

2006:  A decedat în urma unui stop cardio-respirator, fostul ministru ţărănist Ulm Spineanu; (n. 3 martie 1943).

A fost vicepreședinte al PNTCD  și membru al delegației permanente al partidului. În anul 1991 a fost ales membru supleant al Biroului de Conducere, Coordonare și Control al PNTCD.

La alegerile legislative din 3 noiembrie 1996, a fost ales senator PNTCD  de Dâmbovița, pe listele CDR pentru legislatura 1996-2000 .

La data de 11 decembrie 1996 a fost învestit de către Parlament în funcția de ministru de stat, ministrul Reformei, funcție pe care a deținut-o până la 5 decembrie 1997, când a avut loc prima remaniere a Guvernului condus de  Victor Ciorbea.

Imagini pentru Ulm Spineanu;photos

De numele său se leagă programul economic și de reformă cu care Cabinetul Ciorbea a condus România în perioada 1996-2000.

A avut o activitate didactică universitară sustinută în cadrul Universității Politehnice  din București și la Școala Națională de Științe Administrative și Politice.

A lucrat ca profesor invitat la universități din Cracovia, Belgrad, Paris și Moscova (1978-1980).

2007:  Fostul atacant dinamovist, maestru emerit al sportului, Florea Dumitrache, a încetat din viaţă; (n. mai 1948).

  S-a legitimat în anul 1961 la Rapid București, a trecut după doi ani la T.U.G, unde în 1964 a fost descoperit de antrenorul Traian Ionescu, cel care l-a transferat la Dinamo, club în cadrul căruia a realizat marile performanțe ale activității sale de jucător.

CORSARUL ROIB – Florea Dumitrache – Fundatia

Atacant de mare valoare, Dumitrache a făcut parte din lotul echipei naționale de fotbal a României, prezentă la Campionatul Mondial de fotbal din Mexic, 1970, numărându-se printre componenții săi de bază. Florea Dumitrache a fost un jucător remarcat prin driblingurile sale de excepție, foarte derutante, dar și prin eficacitatea și spectaculozitatea loviturilor de cap.

2009:  A murit actriţa Cătălina Murgea. In anul 2007 a primit premiul Gopo pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar, pentru interpretarea din „Legături bolnăvicioase”, de Tudor Giurgiu; (n.26 ianuarie 1941 Bucuresti).

A absolvit „Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica” (IATC) din Bucuresti in 1961 la clasa prof. George Dem Loghin. A fost colega cu Gheorghe Dinica, Marian Hudac, Marin Moraru, Ioana Manolescu, Virgil Ogasanu, Adriana Pitesteanu, Gheorghe Poenaru, Traian Stanescu.. etc.

Cariera ei artistică se întinde pe  aproximativ 47 de ani, lucrând de-a lungul timpului cu trupele de teatru din Piatra Neamț, Bacău și Giurgiu.  Cătălina Murgea a jucat și în 15 filme și a colaborat cu Televiziunea Română și Radioul public.

2017: A murit părintele arhidiacon Alexandru Racu, dirijor de cor, compozitor, instrumentist şi profesor; a pus bazele Corului Filarmonicii din Craiova; (n. 1937, la Chişinău).

2020: A murit pictorul și profeorul Eugeniu Barău; (n. 1946).

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Saptamana Patimilor – Lunea Mare (Denie)

Săptămâna Patimilor – Lunea Mare (Denie)

Biserica a randuit ca la sinaxarul zilei de luni din Saptamana Patimilor sa se faca pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob si a smochinului neroditor.

Numele de Iosif inseamna „El (Domnul) adauga”. Acesta a fost cel de-al unsprezecelea fiu al lui Iacob si primul al Rahilei.

Sfanta Scriptura ne marturiseste ca intr-o zi, batranul Iacob il trimite pe Iosif sa-i aduca vesti despre fratii lui, care erau plecati cu oile la camp. Fratii sai, erau invidiosi pe acesta din momentul in care le vestise cateva vise: „Eram la camp cu totii si legam snopi. Snopii mei stateau drept, iar ai vostri se plecau spre ai mei”, „se parea ca soarele, luna si unsprezece stele se aplecau si se inchinau in fata mea”. In urma acestor descoperiri, fratii sai si-au pus in gand sa-l omoare.

Vazandu-l de departe ca vine de la casa tatalui spre ei, acestia au zis: „Iata visatorul! Haidem sa-l omoram si sa-l aruncam intr-un put si sa zicem ca l-a mancat o fiara salbatica si vom vedea ce se va alege de visurile lui”. Insa Ruben, unul dintre fratii sai, le-a zis: „Nu, sa nu varsati sange! Aruncati-l mai bine in putul acela din pustiu, dar mainile sa nu vi le puneti pe el”. Este aruncat in puț insa, este scos de acolo pentru a fi vandut cu 30 de arginti unor negustori.

Pentru a-si acoperi fapta, fratii sai au taiat un ied, au rupt haina lui Iosif si au inmuiat-o in sange. Seara, ajunsi acasa, i-au aratat haina lui Iacob, spunandu-i acestuia ca Iosif a fost mancat de o fiara salbatica.

Iosif, fiul patriarhului Iacob, prefigurarea lui Hristos

Iosif, aruncat de fratii sai in fantana, semnifica punerea lui Hristos in mormant. Scriptura ne atrage atentia ca fantana era lipsita de apa, semn ca acel loc nu mai putea darui si intretine viata. Pana la Invierea lui Hristos, mormantul era chipul mortii. Nu intamplator, cel demonizat din tinutul Gherghesenilor, locuia in morminte, in locul in care nu mai exista relatie, viata.

Si dupa cum fantana in care a fost pus, ramane goala, la fel se intampla si cu mormantul Domnului. Acest mormant e o marturie a faptului ca si mormintele noastre vor ramane goale. Prin Invierea Domnului, mormantul nu mai este loc de veci.

In acest sens, Apostolul Pavel vorbind despre invierea trupurilor nu spune: se ingroapa, ci „se seamana”. „Se seamana trupul intru necinste, inviaza intru slava; se seamana intru slabiciune, inviaza intru putere; se seamana trup firesc, inviaza trup duhovnicesc” (I Cor. 15, 42-44).

Iosif, vandut de fratii sai in Egipt pentru 30 de arginti, este o preinchipuire a lui Hristos, vandut de Iuda. Sfantul Andrei Criteanul spune in Canonul cel Mare ca Iosif „de cei de un sange a fost dat, a fost vandut in robie dulcele suflet, cel drept, spre inchipuirea Domnului”.

Haina lui Iosif, muiata in sange si aratata patriarhului Iacov, simbolizeaza mantia rosie a Mantuitorul din timpul Patimilor Sale.

In relatarea vietii lui Iosif, ni se spune ca acesta ii primeste pe fratii sai, care vin in Egipt dupa o foamete cumplita in Tara Sfanta si le ofera hrana fara bani.

Foametea din vremea lui Iosif, semnifica neputinta neamului omenesc de a atinge asemanarea cu Dumnezeu prin propriile puteri. Datorita foamei, isi va veni in fire fiul risipitor si va ajunge sa se hraneasca cu vitelul cel gras, chip al lui Hristos.

Iosif daruieste intregului popor grau si hrana, vestind tainic ca si Hristos Se va darui pe Sine ca hrana, in cadrul Sfintei Liturghii, sub chipul painii si al vinului. Faptul ca Scriptura nu mai aminteste de o alta foamete, de o alta venire a fratilor sai pentru a lua hrana, ni se descopera ca cel ce mananca Trupul lui Hristos, nu mai flamanzeste niciodata. Acest lucru a fost vestit de Mantuitorul femeii din Samaria: „Cine bea din apa pe care o dau Eu nu va mai inseta niciodata”.

CITITI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/04/26/o-istorie-a-zilei-de-26-aprilie-video/

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 3. ro.wikipedia.org.;
 4. mediafax.ro;
 5. Istoria md.;
 6. worldwideromania.com;
 7. Enciclopedia Romaniei.ro;
 8. rador.ro/2015/ calendarul-evenimentelor;
 9. https://www.crestinortodox.ro;
 10. Cinemagia.ro.

26/04/2021 Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

Comisia Europeană va semna în zilele următoare un contract cu Pfizer/Biontech pentru achiziționarea de 1,8 miliarde de doze de vaccin, care vor fi administrate în perioada 2021-2023, ca rapeluri necesare creșterii imunității

Bruxellesul deschis cu anumite condiţii vaccinurilor din Rusia şi China - IMPACT TV

Foto: Ursula von der Leyen

VACCINARE PERPETUĂ?

Comisia Europeană va semna în următoarele câteva zile un acord cu BionTech/Pfizer pentru livrarea a 1,8 miliarde de doze de vaccin, pentru perioada 2021-2023, a declarat vineri, potrivit Reuters, șefa executivului UE, Ursula von der Leyen .
„Lucrăm cu Biontech/Pfizer la un nou contract”, a afirmat Ursula von der Leyen în cadrul unei conferințe de presă susținute după ce a vizitat fabrica Pfizer din Puurs, Belgia. 
„Acesta va asigura 1,8 miliarde de doze pentru perioada 2021-2023. Vom finaliza acordul în următoarele zile. Va acoperi dozele pentru rapeluri, necesare creșterii imunității”, a adăugat ea. 

Faptul că șefa Comisiei Europene recunoaște că vaccinarea Covid va continua până în 2023 și că va fi nevoie de rapeluri pentru „creșterea imunității” vine să confirme afirmația recentă a directorului executiv al Pfizer, conform căreia va trebui ca vaccinații să facă și o a treia injecție și să fie chemați la „rapel” în fiecare an.  

Ursula von der Leyen este și o susținătoare a pașapoartelor de vaccinare, care ar urma să condiționeze libertatea de circulație între statele Uniunii începând din 15 iunie 2021. Intenția Comisiei Europene de a crea un pașaport de vaccinare pentru europeni datează din 2018, când nu se întrevedea nici o pandemie la orizont, după cum a relatat ActiveNews.

26/04/2021 Posted by | LUMEA ROMANEASCA | , , , , , | Un comentariu

Predicții pentru viitorul Ucrainei și căile de prevenire a dezintegrării acestei țări

 

украина-мать

 

Singura șansă de supraviețuire a Kievului este formarea unui singur stat împreună cu Polonia. Noua „Rzeczpospolita” s-ar potrivi și Rusiei, scria în 2004 futurologul Serghei Peresleghin în cartea sa intitulată „Un manual de autoinstrucțiune pentru a juca pe tabla de șah mondială”, în care  încerca să folosească metode matematice (Peresleghin este fizician prin educație) pentru a modela procesele politice, militare și economice ale viitorului  Rusiei și ale spațiului înconjurător.

Unul dintre capitolele acestei cărți,  în care a prezis corect pierderea Crimeei și a Donbasului de către Kiev, este dedicat viitorului Ucrainei.

Peresleghin a văzut calea de a resuscita  Ucraina, printr-o alianță a acesteia cu Polonia.

Citim din acest capitol al cărții lui Peresleghin, comentat de http://ttolk.ru/articles/kak_v_2004_godu_metodolog_pereslegin_predskazal_raspad_ukrainyi

Ucraina ca entitate absentă

Alegerea unei strategii optime pentru o țară precum Ucraina este una dintre cele mai complexe sarcini.

În primul rând, Ucraina, deși posedă atributele adecvate, nu este încă pe deplin un stat și ar trebui să vorbim mai degrabă despre un „model de masă și mărime”: Ucraina încă nu are nici propria sa misiune civilizațională unică, nici un loc definit în sistemul mondial de diviziune a muncii.

 

щедр

(Foto: În prim-plan este Pyotr Shchedrovitsky – fiul fondatorului „metodologiei” didactice Georgy Shchedrovitsky, în fundal – Serghei Peresleghin)

 

Ucraina are probleme semnificative cu limba de comunicare națională. Rețineți că limba nu este un atribut al statalității: canadienii, americanii, australienii, elvețienii, austriecii sau mexicanii, trăiesc fără a avea propria lor limbă, iar  lista este mult mai mare.

Cu toate acestea, conducerea ucraineană, încântată de independența dobândită cu succes, încearcă să oblige două treimi din populație să vorbească o limbă pe care nu o cunoaște cu adevărat.

Beneficiile acestei politici (chiar și din punctul de vedere al elitelor cu concepții anti-rusești) sunt inexistente, conducerea țării căzând în totala dependență politică față de cercurile extremiste.

Această dependență, care privește practic conducerea și spațiul său de manevră atât în arena internațională cât și în interiorul țării, este principalul factor de influențare a„câmpului problematic” al republicii.

Ucraina fără Galiția, Donbass și Crimeea

Nefiind un stat cu drepturi depline, neavând propriul său proiect de politică externă (în afară de retorica antirusă), Ucraina este influențată de forțe externe de natură centrifugă.

Ucraina de Vest (în principal Galiția) se află în sfera de influență a Poloniei. Într-o serie de scenarii, Polonia anexează Galiția, dacă nu de drept, atunci de facto.

Estul Ucrainei – regiunea Harkov, Donbass – gravitează spre Rusia.

Crimeea creează cele mai mari dificultăți Ucrainei. Drepturile Kievului asupra acestui teritoriu sunt discutabile, iar statutul său juridic internațional nu este clar. Din punct de vedere istoric, Rusia susține Crimeea,  Crimeea nu are deloc nevoie de Polonia, iar Turcia  este foarte interesată de acest teritoriu. 

Trebuie remarcat faptul că în peninsulă există penurie de apă proaspătă  iar aprovizionarea acesteia se face cu  dificultate din cauza conexiunii reduse de transport a Crimeei cu continentul. În general, acest teritoriu nu oferă Ucrainei nimic altceva decât probleme, însă Republica nu o poate refuza „din motive religioase”.укр-запрос

 

Trei vectori de influență multidirecționali distrug teritoriul ucrainean și pun o limită existenței sale ca  stat. Conform „teoremei transportului”, regiunea își pierde legătura cu metropola imediat ce rata de dezvoltare a regiunii începe să depășească rata de creștere a conectivității dintre regiune și metropolă.

Pentru Crimeea, Galiția și regiunea Harkov, această condiție este în mod evident îndeplinită; astfel încât se poate prezice dezintegrarea Ucrainei până în 2025-2030 ( BT).

Problemele geoculturale și geopolitice ale republicii sunt atât de grave, încât pe fondul lor dificultățile cu care se confruntă economia ucraineană par minore. Aceste dificultăți includ, în primul rând:

– dependența permanentă de Rusia în privința resursele energetice;

– lipsa capacității energetice;

– capacitatea redusă  a pieței interne;

– suprasolicitarea bugetară legată de obligațiile sociale;

– competitivitatea slabă a industriei.

În planificarea strategică, nu există nimic pe care Ucr aina să se poată baza:  această țară are un număr imens de puncte slabe , fără  a avea propriile sale puncte forte care să le compenseze.

Singurul atu al politicii externe al Ucrainei a fost prezența armelor nucleare, care a clasat oficial țara printre marile puteri. Cu toate acestea, Ucraina a renunțat la aceste arme au fost eliminate la cererea Rusiei, Angliei și a SUA în 1994 în urma ăncheieri Tratatului de la Budapesta, în schimbul unui ajutor economic îndelungat, dar cheltuit inept.

Să reținem că, spre deosebire de opinia majorității locuitorilor de pe ambele părți ale frontierei ruso-ucrainene, Ucraina nu are o șansă pentru  reintegrarea sa cu Rusia, economia rusă nefiind suficient de puternică pentru a prelua o povară suplimentară.

Trei versiuni ale prăbușirii Ucrainei

Urmărind cursul natural al evenimentelor, pot fi propuse trei scenarii principale pentru dezvoltarea evenimentelor.

În cea mai probabilă versiune, Republica Ucraina își va pierde constant teritoriile marginale, începând cu Crimeea. În prima etapă, va fi vorba despre un statutul juridic special al regiunii și despre asigurarea drepturilor minorităților naționale care locuiesc acolo. Mai mult, regiunea va dobândi o anumită independență economică față de centru, ceea ce va duce la o schimbare a imaginii fluxurilor de mărfuri și de numerar la scară națională. Simplificând oarecum, putem spune că, în loc de o „celulă financiară convectivă” cu accentul pe Kiev, vor apărea mai multe astfel de celule, iar unele dintre ele vor avea puncte străine de acumulare.

 

укр-1

La finalul acestui proces, Ucraina își va pierde suveranitatea reală asupra regiunii. Faptul că secesiunea va avea loc și în spațiul politic formal, va depinde de situația internațională. Cel mai probabil această versiune se va materializa și este încă relativ favorabilă.

În următorul scenariu, va fi vorba de supraîncărcarea bugetului ucrainean ca urmare a presiunii obligațiilor sociale. datorate  creșterii accentuate a prețurilor la energie și a refuzului Rusiei de a furniza energia la prețuri preferențiale, țara se va confruntă cu  situația de încetarea plăților.Politica deschis populiste a conducerii de la Kiev nu se va putea răspunde adecvat la această posibilă provocare. Drept urmare, evenimentele se vor dezvolta  după modelului argentinian, astfel încât catastrofa din economie combinată cu instabilitatea politică va duce la o încălzire socială explozivă și la inevitabila cădere a regiunilor periferice.

Într-o combinație deosebit de nefavorabilă de circumstanțe, acest scenariu s-ar  putea  încheia cu un război civil  și cu distrugerea completă a țării.

 

Al treilea scenariu se bazează pe o înăsprire semnificativă a relațiilor internaționale în Europa, datorită reducerii prezenței americane, a recesiunii economice globale și a intensificării vechiului conflict dintre nordul și sudul continentului.

În această versiune, „curenții umani” vor fi foarte intensi, iar procesele de migrație vor juca un rol important în moartea Ucrainei.

Această țară  se află sub o presiune triplă. În primul rând, vorbim despre pătrunderea directă a elementelor islamiste  pe teritoriul său. Mai mult, Europa de Vest, ea însăși supusă unui puternic impact demografic (imigrație legală și ilegală), va transfera această presiune asupraUcrainei. În cele din urmă, Ucraina se află în  fața unei presiuni  puternice din Rusia, ceea ce va crește în continuare în această versiune.

Sursele de presiune din acest model vor considera Ucraina o sursă ieftină de resurse, în principal resurse umane. Utilizarea acestor resurse poate fi realizată prin metode economice și diplomatice – cu o Ucraina slabă sau prin metode puternice, dacă un lider puternic al orientării corecte ajunge la putere în republică prin mijloace legale sau printr-un mecanism de lovitură de stat. În orice caz, țara va deveni o „răscruce de drumuri”, cu alte cuvinte – un câmp de coliziune de forțe.

Cear putea ajuta la supraviețuirea Ucrainei?

Deoarece orice sarcină a strategiei este fundamental rezolvabilă, Ucraina poate evita aceste scenarii prin  mai multe mișcări politice dificil de calculat (și chiar mai dificil de implementat).

укр-3

În primul rând, conducerea republicii trebuie să înțeleagă că în lumea de astăzi există o singură țară interesată de existența Ucrainei și anume, Rusia.

Toate cele trei scenarii prezentate mai sus sunt extrem de nefavorabile pentru Kiev, dar nu se potrivesc în niciun fel Moscovei, deoarece implică crearea unui focar permanent de instabilitate în apropierea frontierelor rusești.

În plus, într-o serie de opțiuni, Rusia va trebui să ofere asistență de urgență, dacă nu chiar Ucrainei în sine, atunci populației sale de limbă rusă și, în cel mai rău caz, să ia în calcul tot ceea ce rămâne din această țară.

Astfel, apare posibilitatea înțelegerii reciproce între „marile puteri slave”. Aici este necesar să se ia în considerare faptul că o Ucraina puternică independentă este preferabilă pentru Rusia, chiar dacă e ostilă, decât o uniun cu un stat pe moarte.

A doua circumstanță favorabilă Ucrainei este globalizarea, cu alte cuvinte, trecerea de la o politică a țărilor la o politică regiunilor. Ucraina cel mai probabil, nu va putea supraviețui ca țară dar va putea să existe ca centru de formare a unei structurii regionale est-europene.

Să spunem imediat că Ucraina nu se va putea alătura proiectului global chinez datorită conectivității de transport extrem de reduse cu RPChineză și nimeni nu invită Ucraina, la proiectul Europa Unită. Și nu va invita.

În același timp, strategia ucraineană se poate baza fie pe crearea propriului său proiect  pentru care nu sunt vizibile condiții prealabile, fie pe aderarea la programul de dezvoltare care se creează acum în Rusia.   

Calea optimă este unirea Ucrainei și Poloniei

Scopul politicii externe ucrainene ar trebui să fie crearea unui bloc regional puternic în Europa de Est, al cărui nucleu este format din Polonia și Ucraina. Dar Kievul trebuie să abandoneze atât orientarea către Statele Unite, cât și  privirea înapoi către Rusia. În ciuda gravitației Poloniei în sfera NATO, Ucraina ar trebui să rămână neutră: valoarea sa ca element de construcție regională rezidă tocmai în neutralitatea sa, ea rămânând o „răscruce de drumuri” în care doar statutul său se schimbă, dintr-un obiect al politicii internaționale într-un subiect de politică regionale.

укр-2

Una dintre măsurile necesare în acest sens  schimbarea programelor educaționale. Este clar că  în era regionalizării, locuitorii țării (sau cel puțin, elitele) vor trebui să știe poloneza și rusa.

În plus, programa școlară ar trebui să fie saturată cu materiale socioculturale. Este vorba în primul rând despre cunoașterea obligatorie a dogmelor catolicismului și ortodoxiei, despre înțelegerea relației dintre aceste mari culturi.

O politică suplimentară ar trebui să vizeze extinderea blocului regional și aprofundarea legăturilor în interiorul acestuia. Aliații naturali ai proiectului polono-ucrainean sunt Slovacia, România, Ungaria. 

Structura emergentă va avea un puternic impact integrator și poate atrage unele dintre fragmentele Federației Iugoslave.

Obiectivele complementare ale Rusiei și Ucrainei vor fi atinse dacă asociația regională din Europa de Est realizează conectivitatea UE (apropo, destul de scăzută) și devine un fel de alternativă la Uniunea Europeană.

La rândul său, Rusia va trebui să finalizeze până în acest moment proiectul său regional – Coridorul de Sud, a cărui implementare, desigur, se va confrunta și cu dificultăți semnificative.

În cursul jocului politic, Ucraina va trebui să sacrifice Crimeea, a cărei conectivitate cu blocul est-european este chiar mai mică decât cu Ucraina însăși și să-și reorienteze legislația (în domeniul drepturilor de autor, drepturilor omului și drepturilor corporative) către Rusia format care este acum creat. În plus, va trebui, deși într-o formă discretă, să desfășoare o politică nepopulară de reducere a cheltuielilor sociale. Cea mai ușoară cale este de a utiliza inflația în aceste scopuri care vor exista continuare.

Ucraina ar trebui să refuze, în mod demonstrativ, participarea la Protocolul de la Kyoto, să reia în totalitate lucrările centralei nucleare de la Cernobîl și, în mod ideal, să înceapă construcția uneia sau a două centrale nucleare mari.

Strategia propusă presupune – este necesar să subliniem, o politică internă autocratică (bonapartistă, absolutistă ).

 

Cu alte cuvinte, guvernul central trebuie să mențină un echilibru între dreapta și stânga, între naționaliști și integraționiști, între ortodocși și catolici, iar acest echilibru se realizează nu atât prin compromisuri, cât și prin presiuni puternice asupra părților opuse.Map of a proposed Intermarium alliance

O astfel de politică va necesita crearea unei tehnici fundamental noi de interacțiune între ramurile executive și legislative ale guvernului.

Asprimea politicii interne trebuie combinată cu liberalismul maxim: libertatea conștiinței, libertatea limbii, libertatea presei etc. până la libertatea  folosirii drogurilor ușoare . 

 

Este clar că este mult mai ușor să descriem o astfel de strategie, decât să o punem în practică – mai ales când vorbim de o construcție atât de bizară ca statul ucrainean.

Dar fiecare țară trebuie să joace doar cu cărțile pe care le are…

26/04/2021 Posted by | POLITICA | , , , , , , , , , | Un comentariu

   

%d blogeri au apreciat: