CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 9 APRILIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR


Ziua de 9 aprilie în istoria noastră

1514: S-a declanșat marea răscoală țărănească de sub conducerea lui Gheorghe Doja (9 aprilie–15 iulie 1514), una dintre cele mai mari consemnate în istoria teritoriului de azi al României.

Războiul condus de Gheorghe Doja. Xilografie de la Augsburg, sec. XVI

Datorită amplorii, a programului și a consecințelor sale,ea este considerată a fi fost un adevărat război țărănesc, care a avut drept cauză principală creșterea constantă a îndatoririlor feudale ale țăranilor iobagi dar și ale țăranilor liberi.

Elementul său declanșator l-a constituit Bula Papei Leon al X-lea pentru chemarea la cruciada antiotomană din 9 aprilie 1514. S-a promis eliberarea din iobăgie a țăranilor participanți la cruciadă, astfel încât în tabăra de la Buda s-au adunat zeci de mii de țărani, preoți ai satelor, plebea orașelor, meșteșugari săraci și unii nobili împovărați de datorii, care sperau ca, prin participarea la cruciadă, să scape de situația grea în care se aflau.

Az ország három részre szakadása, az 1490 és 1568 közti évek | tortenelemcikkek.hu

Aceștia erau conduși de micul nobil secui Gheorghe Doja (György Dózsa), fratele său, Grigore Doja (Gergely Dózsa) și Laurențiu Meszaroș (Lörinc Mészáros). Ulterior aceștia au devenit conducătorii răscoalei antifeudale.

Nobilimea, înspaimântată de numărul mare al iobagilor care părăsiseră ogoarele, tocmai în timpul muncilor agricole de primăvară, a încercat să-i oprească și să-i silească pe cei plecați să se întoarcă. Față de asemenea atitudine a marii nobilimi, țăranii au uitat de cruciadă și au întors armele împotriva nobilimii feudale având loc ciocniri sângeroase.

1654: A murit Matei Basarab, domn al Munteniei; (n. 1580).

Matei Basarab (n. 1580, Brâncoveni, Muntenia) a fost domnul Ţării Româneşti între 1632 şi 1654. Domnia i-a fost marcată de confruntări cu domnitorul Vasile Lupu  al Moldovei.

Pe plan cultural, Matei Basarab a ctitorit şi a refăcut o seamă de lăcaşuri de cult.

Matei Basarab a fost cel care a adus o contribuţie majoră în înlocuirea limbii slavone cu cea românească, în viaţa oficială, religioasă şi civilă. El a introdus prima legislaţie scrisă: „Pravila mică” (tipărită la mănăstirea Govora, 1640), care a fost tradusă din limba slavonă de către Moxa, precum şi „Îndreptarea legii” (Târgovişte, 1652).

  Tot Matei Basarab (1632-1654) a fost iniţiatorul şi comandantul general al Ligii antiotomane, constituită din Ţările Române, Polonia şi Rusia. Cel care a fundamentat ideologic doctrina poporului român a fost savantul domnitor al Moldovei, Dimitrie Cantemir (1693, 1710-1711), membru al Academiei din Berlin.

Liga antiotomană a eşuat în cele din urmă din cauza lipsei de coordonare.

Sfârşitul domniei a fost caracterizat de o slăbire a autorităţii domneşti în raport cu mercenarii seimeni, care avea să ducă la Răscoala seimenilor din timpul lui Constantin Şerban.

Dacă Ştefan cel Mare a zidit 45 de biserici şi mănăstiri, Matei Basarab a zidit 46, atestate documentar, fiind astfel cel mai de seamă ctitor bisericesc al neamului românesc (conform lui C. C. Giurescu.

Printre altele, a reconstruit Episcopia Buzăului, „după ce mai întâiu au dărâmat din temelie pre cea veche, făcută de strămoşii săi, arsă şi stricată de năvălirile varvariceşti”, aşa cum scria un cronicar al vremii.

Dar cea mai cunoscută dintre ctitoriile lui Matei Basarab rămâne Mănăstirea Arnota (din actualul judeţ Vâlcea), ridicată între anii 1633-1636, pe locul unui lăcaş de cult mai vechi.

A fost înmormântat la Târgovişte, de unde a fost mutat în 1658 la ctitoria sa – Mănăstirea Arnota – de către un sobor de preoţi, în frunte cu patriarhul Macarie al Antiohiei şi secretarul acestuia, cărturarul Paul de Alep, care se aflau atunci în Ţara Românească.

1669: În Muntenia începe domnia lui Antonie-Vodă din Popești.

Antonie-vodă din Popești - Portrete

Antonie din Popești (? – februarie 1672, Istanbul, Turcia) a fost domn al Țării Românești în perioada 9/19 aprilie 1669–cca. 13/23 ianuarie 1672.

Era fiul lui Mihai Grecul din Târgșor, comerciant ridicat la rang boieresc de Mihai Viteazul,un bun gospodar care a reușit să-și sporească averea. A fost pus într-o serie de dregătorii sub ascultarea postelnicului Constantin Cantacuzino în care s-adovedit priceput și cinstit. A obținut tronul cu sprijinul Elinei Cantacuzino, fiind considerat o simplă marionetă în mâinile Cantacuzinilor.

1732: Primul memoriu înaintat de episcopul Ioan Inochenție Micu – Klein Curţii de la Viena, în care acesta cerea respectarea drepturilor acordate clerului unit prin Diploma Leopoldină.

Inocenţiu Micu-Klein, pe numele laic Ioan Micu, (n. 1692, Sadu, Mărginimea Sibiului – d. 22 septembrie 1768, Roma), a fost episcop greco-catolic al Episcopiei române unite de Făgăraş. În anul 1737 a mutat sediul episcopal la Blaj, unde a ridicat Catedrala „Sfânta Treime” şi mănăstirea cu acelaşi hram.

Este considerat întemeietorul gândirii politice româneşti moderne.

1749: La mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, domnul Moldovei Constantin Mavrocordat a convocat Marea Adunare a ţării.

Constantin Mavrocordat, de 4 ori domn al Moldovei (1733-1769)
Constantin Mavrocordat, de 4 ori domn al Moldovei (1733-1769)

Despre desfăşurarea Adunării aflăm din Aşezămîntul de dezrobire şi din relatările cronicarului Pseudo-Enache Kogălniceanu.

Conform Aşezămîntului se stabilea statutul vecinilor în comparaţie cu ţăranii slobozi aşezaţi pe moşii boiereşti şi mănăstireşti.

Boierii au fost nevoiţi să recunoască abuzul care s-a făcut prin asimilarea vecinilor cu robii ţigani, promiţînd că pe viitor vecinii vor fi consideraţi “săteni megieşi fără moşie”.

S-a mai convenit “ca tunci cînd se va vinde moşie oamenii să nu se vînză”. Boierii au convenit să nu le mai spună “vecini” acestor ţărani, “ci ca nişte săteni ai satelor în sat să rămînă”.

Afirmaţia privitoare la rămînerea în sat nu se referea la moşia stăpînului, ci era o obligaţie fiscală a tuturor categoriilor de ţărani, introdusă încă în octombrie 1741 de a nu părăsi satele fără încuviinţarea domniei.

Boierii au refuzat să accepte răscumpărarea vecinilor cu 10 lei ca în Muntenia, socotind această sumă foarte mică, dar au reuşit să capete încuviinţarea domnului ca foştii vecini să presteze 24 de zile de boieresc pe an.

1803: A încetat din viață la Sibiu, jueistul sas, fost guvernator al Transilvaniei, Samuel von Brukenthal (26 iulie 1721, Nocrich, Sibiu ).

PALATUL BRUKENTHAL DIN AVRIG | DESKREPORT by Stelian Tănase

A fost un mare colecționar de artă și fondator al muzeului din Sibiu care îi poartă numele.

1848 : Revoluționarul român bănățean Eftimie Murgu a fost eliberat din închisoarea de la Pesta.

Eftimie Murgu (1848)

În anul 1844, Eftimie Murgu a inițiat o nouă mișcare națională prin care se urmărea unirea Banatului cu Țara Românească, Moldova și Transilvania. În urma unui denunț, Murgu a fost arestat și târât într-un proces care a durat timp de trei ani.

La proces, Murgu s-a apărat cu vehemență, susținând că nu se consideră supus al acestei țări și nu va da nici o lămurire, decât dacă va fi liber, înaintea împăratului Austriei.

Condamnat la trei ani de detenție, Eftimie Murgu a fost transportat la închisoarea din Budapesta.

În timpul revoluției, datorită manifestațiilor tineretului român și maghiar din Pesta a fost eliberat din închisoare, la data de 27 martie/9 aprilie.

1850: A avut loc, pe scena Teatrului Național din Iași, premiera comediei „Coana Chirița sau Două fete și-o neneacă”, de Vasile Alecsandri.

Ciclul de comedii cunoscut sub numele Chirițele este alcătuit din patru piese: Chirița în Iași sau Două fete ș-o neneacă (1850), Chirița în provinție (1852), Cucoana Chirița în voiaj (1863), subintitulată cânticel comic și farsa de carnaval Cucoana Chirița în balon (1876).

Muzica a fost compusă de Alexandru Flechtenmacher. Premiera a avut loc la Teatrul Național din Iași, cu actorul Matei Millo în rolul Chiriței

1859 – S-a născut  omul politic român Bădărăi, Iași, Alexandru Bădărău (d.27 martie 1927, Iași).

Alexandru Bădărău (1859-1927)

A deținut funcțiile de primar al municipiului Iași, și de ministru în două guvernări conservatoare. Și-a început studiile la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iași, dar a fost exclus pentru că a participat la mișcarea socialistă (1881).

 A continuat studiile la Paris, obținând licența în Drept și diploma de absolvire a Înaltei Școli de Științe Politice, precum și la Bruxelles, unde a obținut titlul științific de Doctor în Litere și Filozofie, fiind printre inițiatorii unui cerc socialist și ai tipăririi revistei Dacia viitoare.

În anul 1885, s-a întors în România, lucrând ca profesor de Franceză la licee din Iași și profesor suplinitor de Psihologie la Facultatea de Litere a Universității „Al.I. Cuza” din Iași. În paralel cu activitatea didactică, a profesat și avocatura. În anul 1888, a fondat împreună cu George Panu, Partidul Democrat Radical, care va fi absorbit de către Partidul Conservator în 1897.

Membru marcant al acestui partid, a fost ales deputat de Iași și apoi primar al Iașului (1899–1901), realizând alimentarea cu apă a orașului. A fost ministru al justiției în Guvernul George Gr. Cantacuzino (2), ministru al lucrărilor publice în Guvernul Titu Maiorescu (2). A fondat ziarul Opinia, după Primul Război Mondial consacrându-se cu totul activității publicistice.

 1864: In România este aprobată legea privind interzicerea cumulului de funcţii publice.

1881: Guvernul Ion C. Brătianu (3) a demisionat

Ion C. Brătianu (1881)

Consiliu de miniștri liberal, prezidat de Ion C. Brătianu, care a guvernat între 11 iulie 1879–9 aprilie 1881. Practic, Ion C. Brătianu era prim ministru din 24 iulie 1876, conducând guvernele succesive 1, 2 și 3.

În acest ultim mandat, a avut loc revizuirea Constituției; s-a adoptat Legea pentru organizarea Dobrogei; canalizarea Dâmboviței; răscumpărarea căilor ferate (statul a preluat exploatarea și administrarea acestora); înființarea Direcțiunii princiare a CFR; înființarea Băncii Naționale; Proclamarea Regatului (14 martie 1881). Pentru a putea organiza și conduce festivitățile pentru încoronarea lui Carol I ca suveran al României, a lăsat, pentru o scurtă perioadă, conducerea cabinetului fratelui său, Dimitrie C. Brătianu.

1882 : S-a născut la Brăila, renumitul cântăreț de operă George Niculescu-Basu ; ( d.19 octombrie 1964).

George Niculescu-Basu (1882-1964)

Cântăreț de operă (bas), Artist al poporului, solist al Operei Române din București, autor de memorii. A cântat de tânăr în corul Catedralei Sfântul Niculae din Brăila, iar apoi a jucat în opere, operete, vodeviluri, chiar și piese dramatice cu diverse trupe particulare, în turnee. 

A cântat cu Leonard (cu care a dormit ani în șir în aceeași cameră), tenorul Achil Popescu, George Enescu (cu care a colaborat în concertele susținute în spitale pentru răniții din război).

A primit supranumele Basu pentru a fi delimitat de alți doi Niculescu din aceeași trupă. Nemulțumit de cultura vocală după ureche și lipsa studiului de specialitate, în 1919 a plecat la Milano, unde a învățat canto cu Vittorio Podesti, Carlo Ragni și Giuseppe Danza.

În același timp, în numai două luni, a interpretat 20 de spectacole cu rolul Mefistofele din opera cu același nume de Arrigo Boito, la Teatrul Carcano din Milano.

A cântat la Teatrul Reggio din Parma, la Cairo, Bologna, Arena din Milano și Lisabona, după care s-a întors în țară, solist al Operei Române din București. A fost distins cu Ordinul Muncii Clasa I-a.

1894: S-a născut la București, marele scriitor, romancier și dramaturg român Camil Petrescu (d.14 mai 1957).

Camil Petrescu (1894-1957)

Din 1913 a urmat cursurile Facultății de Filozofie și Litere de la Universitatea București, absolvită cu calificativul Magna cum laude, în fața unei comisii prezidată de profesorul de filosofie P.P. Negulescu. A debutat în revista Facla (1914), cu articolul Femeile și fetele de azi. Debutul editorial a fost cu volumul Versuri. Idee. Ciclul morții în 1923. În 1916, a fost mobilizat și a plecat pe front ca ofițer în Primul Război Mondial,fiind rănit în timpul unui bombardament german.

Și-a pierdut auzul la o ureche, iar infirmitatea l-a marcat întreaga viață. Experiența trăită în război se regăsește în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930). Încă din anul 1920 a participat la ședințele cenaclului Sburătorul condus de Eugen Lovinescu, iar în revista omonimă a publicat primele poezii.

Furtunosul gazetar de stânga, N.D. Cocea i-a servit ca prototip pentru viitorul său erou Gelu Ruscanu din drama Jocul ielelor și a eroului său, Ladima, din romanul Patul lui Procust. În 1933 a publicat cel mai valoros roman al său și unul dintre romanele importante ale Modernismului european, Patul lui Procust.

În 1939 a fost numit directorul Teatrului Național din București, unde a funcționat doar 10 luni. A fost Doctor în Filozofie și membru titular din 1948 al Academiei Române.

1917: Partidul Național Moldovenesc din Basarabia și-a publicat programul politic în ziarul Cuvânt moldovenesc.

În contextul libertăților politice instaurate de revoluția rusă din februarie 1917, în Basarabia a câștigat teren ideea autodeterminării, potrivit căreia popoarele erau libere să-și hotărască soarta. Lupta pentru autodeterminarea Basarabiei era condusă de Partidul Național Moldovenesc, constituit la începutul lunii aprilie 1917, la Chișinău.

Programul formula principalele revendicări politice, sociale și culturale ale mișcării de eliberare națională: dobândirea celei mai largi autonomii administrative, judecătorești, bisericești, școlare și economice a Basarabiei; convocarea Dietei provinciale (Sfatul Țării), potrivit obiceiurilor vechi și nevoilor de acum ale țării; introducerea în școlile de toate treptele a învățământului în limba națională a poporului; autonomia bisericii în frunte cu un ierarh din partea locului; satisfacerea serviciului militar pe teritoriul Basarabiei; oprirea colonizării (adică interzicerea așezării străinilor pe pământul Basarabiei), împroprietărirea țăranilor etc.

1918: Sfatul Ţării al Republicii Democratice Moldoveneşti votează actul Unirii cu România.

Membrii Sfatului Ţării, sala în care s-a semnat Actul Unirii Republicii Democrate Moldoveneşti (succesoarea guberniei Basarabia, fostă parte compnentă a Ţării Moldovei) cu Ţara Mamă (România), 27 martie 1918 (stil vechi)

Foto: Membrii Sfatului Ţării, sala în care s-a semnat Actul Unirii  (succesoarea guberniei Basarabia,fostă parte componentă a Principatului Moldovei) cu Ţara Mamă (România), 27 martie 1918.

La 9 aprilie 1918 stil nou (27 martie 1918, stil vechi), în prezenţa prim-ministrului României Al. Marghiloman, Sfatul Ţării al Republicii Democratice Moldoveneşti votează actul Unirii cu România. Unirea cu România a fost aprobată cu o largă majoritate de voturi: 86 pentru, 3 contra, 36 abţineri, 13 absenţi.

După votare, prim-ministrul român Marghiloman vine cu o declaraţie în care afirmă: „În numele poporului român şi al Regelui său Majestatea Sa Ferdinand I, iau act de hotărîrea Sfatului Ţării şi proclam Basarabia unită, de data aceasta pentru totdeauna, cu România una şi indivizibilă„.

În Actul Unirii se menţiona: „În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă acum o sută de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu Mama sa, România„. Actul cuprindea şi 11 condiţii.

În aceeași zi, doi reprezentanți ai Basarabiei au intrat în Guvernul României.

Detalii… Actul Unirii Republicii Democratice Moldoveneşti cu România,   Sfatul Ţării 1917-1918,   Republica Democratică Moldovenească.

1924: S-a născut la Vețel, Hunedoara, scriitorul român Francisc Munteanu, regizor și scenarist de film; (d.13.04.1993, la București).

În anii războiului a lucrat în Arad pentru a-și câștiga existența ca muncitor, ucenic la un pictor, lăcătuș. În 1943 era elev torpilor pe un submarin in Oceanul Atlantic. După război a început să scrie,proză scurtă în reviste arădene. Fiind prieten cu Titus Popovici au strâns împreună povestirile și schitele într-un volum din 1951, numit Mecanicul și alți oameni de azi. A plecat la București și în 1950 a debutat în teatru cu piesa Sabotaj, pe scena Teatrului Național.

A scris, nuvele: LențaCiocârliaHotel TristețeCerul începe la etajul trei, romane: A venit un omBarajulDacă toți copacii ar fi la felDincolo de ziduriPatru zile fierbințiProfesorul de muzicăScrisori din Calea LacteeSonata in re majorStrada semaforuluiStatuile nu râd niciodată, etc. Din filmele regizate: Soldați fără uniformăCerul n-are gratiiLa patru pași de infinitDincolo de barierăCerul începe la etajul IIITunelulCântecele măriiPistruiatulMelodii, melodiiDetașamentul ‘Concordia’Un petic de cerDuminică în familie, pentru multe dintre acestea scriind si scenariul.

1930: S-a născut la Recaș-Timiș, mezzosoprana română  Martha Bugariu- Kessler ;(d. 8 ianuarie 2000, București).

Martha Kessler (1930-2000)

A fost căsătorită cu muzicianul, scriitorul și medicul Klaus Kessler, care a încurajat-o și susținut-o la debutul în carieră sa de cântăreață, care a durat din 1950 până în 1980.

Datorită lui, artista a debutat în 1950 la Catedrala Evanghelică din Sibiu cu Missa în si minor (BWV 232) de Johann Sebastian Bach. Ulterior, a făcut parte din cvartetul vocal al Filarmonicii „George Enescu” din București, unde a cântat timp de 30 de ani.

A susținut spectacole în toată Europa, în Uniunea Sovietică și în Israel.

A realizat un concert care a ilustrat cântecul popoarelor pe stiluri și epoci, și a cutreierat lumea cu acest spectacol, fiind primită cu respectul datorat marilor artiști.

1931: A încetat din viață prozatorul și inginerul român Nestor Urechia (n.1 mai 1866, București), fiul istoricului și scriitorului V.A. Urechia.

A fost membru al Mișcării cercetășești din România și autorul unor cărți pentru copii și a unor monografii turistice.

1933: Regele Carol al II-lea a promulgat Legea privind transformarea Secției de Științe Agricole a Universității din Iași în Facultatea de Științe Agricole la Chișinău.

Facultatea de Ştiinţe Agricole Chișinău (1933)

1937: Consiliul de Coroană a decis excluderea Principelui Nicolae din familia regală.

Principele Nicolae (1937)

Principele Nicolae al României a fost cel de-al doilea fiu al regelui Ferdinand I și al reginei Maria. A jucat un rol politic activ între anii 1927–1930, când a făcut parte din Consiliul de Regență

Principele Nicolae a fost un aprig susținător al reîntoarcerii în țară a fratelui său mai mare, contribuind la actul restaurației din 8 iunie 1930, ceea ce i-a permis să se dedice pasiunilor sale.

În 28 octombrie 1931, Principele Nicolae s-a căsătorit în secret cu Ioana Dumitrescu-Doletti, o femeie de statut social necorespunzător (divorțată), mariaj anulat la 7 decembrie, același an, de către Tribunalul Ilfov.

Între 1932–1935, principele s-a apropiat de Garda de Fier, finanțând-o, cu scopul de a-și legitima căsătoria, lucru care a atras mânia lui Carol al II-lea.

1939: S-a născut actriţa Anda Caropol.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București promoția 1960, la clasa profesorului A. Pop. Marțian, asistent Cornel Todea, a fost colegă de an cu marii actori Stela Popescu, Sebastian Papaiani, Rodica Popescu Bitănescu  ș.a

De peste cinzeci de ani este actriță a Teatrului Nottara din București.

În film a debutat  în 1962 cu un rol în  drama lui Francisc Munteanu ” Cerul n-are gratii „, si  șapte apariții în filme de succes dar interpretând roluri secundare.

A fost căsătorită cu renumitul actor Ion Marinescu după divortul acestuia de colega ei, Oana Diamandi și până la moartea lui din 1998.

Sărbătorită în fiecare an de colegii de teatru și presă,  Anda Caropol declară de fiecare data : „Noul an care vine în viața mea, îl privesc cu seninătate…Pentru anul ce urmează îmi doresc ca Dumnezeu să mă ferească de toate bolile de pe lume, mai puțin de aceasta boala incurabilă care este teatrul.”  

1947: S-a născut Horia Alexandrescu, jurnalist, director-fondator al cotidienelor „Independent” (2005), Cronica Română (1993-2001), „Curierul naţional” (1990-1993).

Horia Alexandrescu împlineşte 72 de ani. Jurnalistul a realizat emisiunea “Cafeneaua politică”, difuzată pentru prima dată în 2004, la TVR

Ca scriitor și membru al Uniunii Scriitorilor din România, a publicat peste 15  volume de publicistică.

1961: A decedat Alexandru Kiriţescu, dramaturg şi traducător român interbelic, care face parte din aceeași generație cu Victor Eftimiu și Mihail Sorbul.

A fost frate cu scriitorul de spectacole de revistă Nicolae Kirițescu.

Alexandru Kiritescu - Gaitele, Nunta din Perugia - Cumpără

A scris comedii satirice („Gaiţele sau Cuibul de viespi”, „Dictatorul”), evocări istorice („Nunta din Perugia”, „Borgia”, „Michelangelo”), remarcabile prin conflictul incisiv, varietatea tipologică şi valoarea observaţiei sociale şi psihologice (n.28.03.1888).

1964: Intră în vigoare Decretul nr. 176/9 aprilie 1964 de grațiere și amnistie.

Nefiind publicate în Buletinul Oficial al RPR, textele Decretelor nr. 767/1963, 176/1964 și 411/1964 au rămas necunoscute.

1964: A încetat din viață poetul și publicistul român Mihu Dragomir (Mihail G. Dragomirescu); (n. 24 aprilie 1919, Brăila ).

S-a afirmat și ca autor de literatură științifică-fantastică și ca traducător.

În 1952 este publicat volumul „Stelele păcii” pentru care va primi Premiul de Stat clasa a III-a iar în 1955 la editura E.S.P.L.A vede lumina tiparului „Pe struna fulgerelor”, care conține poemul „Războiul” premiat cu Premiul de Stat clasa a II-a.

A fost șeful Secției de Poezie al revistei Viața Românească dar a fost exclus din PCR  pentru „activitate fascistă și antisovietică”.

1970: A fost inaugurat Aeroportul Internațional Bucuresti – Otopeni (din mai 2004 se numeste Aeroportul Internaţional Henri Coandă) (foto).

1974: A fost inaugurat stadionul de fotbal Steaua din Bucuresti.,cu ocazia meciului amical cu echipa sârbă OFK Belgrad (rezultat 2-2).

Capacitatea oficială a stadionului a fost inițial de 32.000 locuri.

Stadionul a fost renovat în 1996 și demolat în 2018.

1996: Politicianul Traian Băsescu și-a anunțat demisia din calitatea de deputat.

Traian Băsescu, declarații alarmante despre un potențial război. Ce șanse are România în fața Iranului - IMPACT

Într-o declarație citită în plenul Camerei, Băsescu și-a motivat gestul prin dorința de a se pune la dispoziția justiției.

1998: La Chişinău s-a  dezvelit o statuie a lui Mihai Eminescu, în faţa Universităţii.

Iniţiativa a aparţinut Uniunii „Vatra Românească” şi „Ligii pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni”.

2015: A decedat solistul vocal, compozitorul şi orchestratorul roman Constantin Draghici ; (n.19 ianuarie 1932 în Bucureşti).

A debutat in 1961 la televiziune cu piesa Nu eşti de vină tu de Enrico Fanciotti. Piesa va fi înregistrată pe un disc împreună cu o altă melodie intitulată Gelozia.

Constantin Drăghici - A căzut o frunză-n calea ta (Cerbul de Aur 1968) - YouTube

A fost o prezenţă constantă a emisiunilor realizate de Valeriu Lazarov şi Alexandru Bocăneţ. În 1962 obţine Medalia de Bronz la Festivalul Tineretului de la Helsinki cu melodii compuse de Nicolae Kirculescu şi Henri Mălineanu.

În 1967 obţine premiul al III-lea la Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia cu compoziţia proprie N-ar trebui. Alături de Teatrul Constantin Tănase face turnee în Franţa, Germania, Italia, Rusia, Polonia, Bulgaria. Înregistrează pentru case de discuri din Germania (Amiga, Show, BASF). Participă la inaugurarea canalului german de televiziune în culori.

Alături de teatrul Ion Vasilescu face turnee în Israel. Îşi petrece o bună perioadă din viaţă în SUA.

În 1982, în urma unui contract la Town Hall, New York, i se oferă un angajament pentru încă un an. Cântă în programe de night club, musicaluri.
În Los Angeles colaborează cu Margareta Pâslaru şi cu formaţia lui Radu Goldiş. iar în 1990 se întoarce în ţară şi susţine recital la Festivalul Mamaia.

În perioada 1992-1995 se stabileşte în Germania şi apoi revine în România.

2019: Are loc Ceremonia de deschidere a Campionatelor Europene de Lupte de la București, după 40 de ani de la ultima ediție acestor campionate care a fost găzduită de România.

CITIȚI ȘI :

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/04/09/o-istorie-a-zilei-de-9-aprilie-video-4/

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

Sfântul Mucenic Eupsihie

Sfantul Mucenic Eupsihie

 Eupsihie s-a născut intr-o familie de nobili crestini fiind crescut de mic in dragostea de Dumnezeu si de semeni.  In timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe cand intaistatator al Bisericii din Cezareea era Sfantul Vasile cel Mare, Eupsihie avea sa se casatoreasca cu o tanara nobila.

Insa,  chiar  în timpul  cununiei, un cortegiu format din pagani ce  aduceau jertfe zeitei Fortuna, a trecut prin apropiere. Eupsihie impreuna cu alti crestini, care erau de fata, au intrat templul catre care se indrepta cortegiul,  unde au daramat statuile, aducand mari stricaciuni templului.

Imparatul Iulian Apostatutl auzind de acest eveniment a poruncit ca vinovatii sa fie decapitati, ca multi crestini sa fie recrutati in armata, si ca toti sa plateasca tributuri exorbitante fata de imparatie.

De asemena, acesta a mai dispus reconstruirea imediata a templului pe cheltuiala tuturor crestinilor.

Eupsihie fiind prins de persecutori a fost mai intai legat de un copac si torturat cu salbaticie, iar mai tarziu decapitat. Sfantul Mucenic Eupsihie a trecut la Domnului ân anul 362.

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Domnii Ţării Moldovei, Chişinău, Civitas 2005;
 3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 4. ro.wikipedia.org.
 5. mediafax.ro;
 6. Istoria md.;
 7. worldwideromania.com;
 8. Enciclopedia Romaniei.ro;
 9. Cinemagia.ro.

Publicitate

09/04/2021 - Posted by | ISTORIE ROMÂNEASCĂ | , , , , , , , , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: