CER SI PAMANT ROMANESC

Cuvant despre noi, romanii

ZIUA DE 7 APRILIE ÎN ISTORIA ROMÂNILOR 

Ziua de 7 aprilie în istoria noastră

1701: Declarația mitropolitului ortodox ardelean Atanasie Anghel, prin care nu-l mai recunoaște pe arhiepiscopul ortodox al  Bucureștilor ca superior al său, rupând astfel total de Biseica Ortodoxa o parte a românilor ortodocși ardeleni.

Mitropolitul unit Atanasie Anghel (1701)

Fusese hirotonit episcop ortodox în ziua de 22 ianuarie 1968 de către mitropolitul Teodosie (cca. 1620 -1708), al Ungrovlahiei și de patriarhul Dositei al Ierusalimului.

Cu această ocazie, patriarhul Dositei al Ierusalimului (1641 – 1707) i-a dat proaspătului hirotonit instrucțiuni precise, între care:

„Trebuie, arhieria Ta, slujba bisericei, adecă Octoihul, Mineele și alte cărți, ce se cântă duminicile și sărbătorile și slujba de toate zilele să te nevoiești cu deadânsul să se citească toate pre limba slovinească sau elinească, iară nu românească sau într-alt chip.”

1765: S-a născut (la Luckau, Germania) Johann Christian Baumgarten, medic şi botanist german, stabilit în Transilvania; autorul primului conspect critic al florei din Transilvania şi al unui valoros ierbar, păstrat parţial până astăzi, la Cluj; (m. 1843, Sighişoara).

Johann Christian Baumgarten (1765-1843)

În toamna anului 1794 s-a hotărât să ramână pentru totdeauna în Transilvania, respingând mai multe oferte de a deveni profesor la Universitatea din Leipzig.

La Sighișoara a fost profesor de fizică la Școala din Deal, dar cel mai mult a fost apreciat pentru calitățile sale de medic, care l-au făcut cunoscut chiar și peste granițele comitatului Târnava Mare, fiind căutat de nobilmea din părțile mai îndepărtate ale țării.

Deoarece era bine plătit de nobilime, își putea permite să trateze săracii fără onorariu și plătea chiar el însuși medicamentele celor ce nu și le puteau permite.

1859: Conferința de la Paris a reprezentanților Puterilor Garante.

În cadrul Conferinței de la Paris (26 martie/7 aprilie–25 august/6 septembrie), alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Unite a fost recunoscută de jure la 1/13 aprilie 1859 de Franța, Rusia, Marea Britanie, Prusia și Regatul Sardiniei. Austria și Imperiul Otoman au recunoscut evenimentul la 25 august/6 septembrie 1859. Recunoașterea dublei alegeri de către Puterile garante și Imperiul Otoman au consacrat uniunea personală a celor două Principate, prima etapă spre realizarea deplină a Unirii.

1863: A avut loc, la Sibiu, un Congres national al romanilor, care a delegat zece personalitati, in frunte cu mitropolitul Andrei Șaguna, pentru a expune împăratului Austriei, Franz Joseph I, la Viena, revendicările politice ale românilor, băștinași ai Transilvaniei.

Andrei Șaguna

Principalelele revendicari adoptate care urmau să fie înaintate împăratului erau:

 • Recunoașterea legislativă a egalității națiunii române și confesiunilor sale, introducerea limbii române în viața publică, autonomia Transilvaniei și reanexarea Partium-ului, o nouă împărțire administrativ teritorială, reprezentarea românilor în dietă și în aparatul de conducere proporțional cu obligațiile lor față de stat, înființarea unui tribunal suprem, reprezentarea echitabilă a românilor în dregătoriile cardinale, recunoatșerea dreptului lor de coproprietari ai averilor naționale săsești, dotarea bisericilor și școlilor românești, instituirea unei universități comune transilvănene și a unei bănci ipotecare pentru populația rurală.

1881: Se înfiinţează la Bucureşti, în România, Şcoala specială de artilerie şi geniu pentru formarea şi pregătirea ofiţerilor celor două arme.

 1881: S-a născut Nyarady Erasmus, botanist maghiar din România; contribuţii la cunoaşterea florei României, a munţilor Tatra şi a litoralului Mării Adriatice; membru titular al Academiei Române din 1948; (m. 1966).

Nyárády Erasmus Julius (1881- 1966)

Studiile superioare le-a făcut la Institutul Pedagogic din Budapesta, absolvit în 1904. 

A fost profesor la gimnaziul din Kežmarok, la poalele Munților Tatra, rezultatele cercetărilor sale (1904–1911) fiind concretizate în 15 lucrări științifice și începutul unui herbar propriu. S-a transferat la gimnaziul din Tg. Mureș, unde a predat timp de 11 ani.

A continuat cercetările floristice, publicând în anul 1914 cartea Flora de primăvară și vară din împrejurimile orașului Tg. Mureș. În 1922, a fost solicitat de Alexandru Borza, să ocupe postul de conservator (custode) al colecțiilor botanice din Institutul Botanic Cluj, iar la propunerea botanistului Iuliu Prodan a fost invitat la catedra de botanică de la Academia de Înalte Studii Agronomice din Cluj.

A lucrat în paralel la cele două instituții, ani de-a rândul, formându-se o colaborare fructuoasă între cei patru mari botaniști, care au creat „școala botanică Clujană”: Al. Borza, J. Prodan, I. Grințescu și E.J. Nyárády.

Sub conducerea lui, Muzeul botanic din Cluj a devenit cel mai mare și mai bine cotat herbar din România, cu plantele cele mai bine determinate.

1881: Guvernul SUA a recunoscut independența de stat a României

Statele Unite au recunoscut existența Regatului României pe 7 aprilie 1881, când însărcinatul cu afaceri Eugene Schuyler a avut o audiență cu regele Carol și a anunțat că Statele Unite au recunoscut noul regat. Pe 3 aprilie, secretarul de stat american James G. Blaine îl autorizase pe Schuyler să recunoască România după ce Marile Puteri ale Europei făcuseră același lucru.

1881: In Romania a intrat în vigoare Legea asupra streinilor

Legea asupra streinilor (1881)

Prima reglementare în materie de migrație, din istoria statului modern român, publicată în Monitorul Oficial nr. 6/7 aprilie 1881.Prevedea sancțiuni pentru străinii care amenințau siguranța națională sau liniștea publică.

1889: A apărut Legea privind vânzarea către ţărani a peste o jumătate de milion de hectare din moşiile statului.

1889: Apare volumul „Teatru” al dramaturgului român Ion Luca Caragiale, prefaţat de Titu Maiorescu.

Ion Luca Caragiale, poet şi dramaturg, comentator politic şi ziarist român

  Ion Luca Caragiale, a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român.

S-a născut la data de 1 februarie 1852, în localitatea Haimanale din județul Prahova, astăzi I.L.Caragiale, județul Dîmboviţa, A decedat la data de  9 iunie 1912 la  Berlin. 

Este considerat a fi cel mai mare dramaturg român și unul dintre cei mai importanți scriitori români. A fost ales membru al Academiei Române post-mortem.

1904 (între 7/20 – 13/26 aprilie)> A avut loc greva generală a feroviarilor din Transilvaniaprin care acestia revendicau mărirea salariilor şi acordarea de alocaţii speciale pentru familie şi chirie, până la egalizarea cu celelalte categorii de angajaţi ai statului.

 1913: La Chişinău, în  gubernia rusească Basarabia, apare cu litere chirilice, sub redacţia lui Gr. D. Constantinescu, primul număr al săptămânalului Glasul Basarabiei.

Publicația Glasul Basarabiei va apărea până la 16 august 1917.

La 6-7 aprilie 1917 la Chişinău s-a desfăşurat Congresul Cooperatorilor din Basarabia, care s-a pronunţat pentru autonomia Basarabiei.

1918: Se înfiinţează la Paris, Franţa, Comitetul naţional al românilor din Transilvania şi Bucovina, sub preşedinţia lui Traian Vuia, iar mai apoi a dr. Ion Cantacuzino.

Comitetul a militat pentru desprinderea Transilvaniei și Bucovinei de Imperiul Austro-Ungar şi unirea acestor străvechi ținuturi locuite majoritar de români  cu România.

1922: Ratificarea Tratatului de la Paris din 28 octombrie 1920, prin care se recunoștea suveranitatea României asupra Basarabiei.

Acest tratata fusese semnat la Paris, la 28 octombrie 1920, de reprezentanții Marii Britanii, Franței, Italiei, pe de o parte și ai României, pe de altă parte. Textul acestuia a fost votat de Parlamentul român la 3 aprilie 1922 (Senatul) și la 7 aprilie 1922 (Adunarea Deputaților), dupa carea a fost promulgat de rege și publicat în Monitorul Oficial.

1931: S-a născut in localitatea Băilești, judetul Dolj, Amza Pellea, actor român, celebru pentru rolurile sale din filmele ”Dacii”, ”Mihai Viteazul”, dar mai ales pentru seria televizată  ”Nea Marin”.

Amza Pellea a fost unul dintre cei mai importanti actori români și  un reprezentant de seamă al Promoției de aur a teatrului românesc.

Este tatăl actriței Oana Pellea.

A absolvit, în 1956, IATC-ul (Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică) în București și a debutat  în același an  pe scena Teatrului Național din Craiova.

A fost un reprezentant al Promoției de Aur a teatrului românesc. A jucat de asemenea la  Teatrul Mic, Teatrul „Nottara”, Teatrul de Comedie și Teatrul Național din București, unde s-a impus ca unul dintre actorii cei mai dotați ai scenei românești. 

Este creatorul și interpretul personajului Nea Mărin, care i-a relevat atât de bine disponibilitățile pentru comedie si actorul care a interpretat unele dintre cele mai strălucite figuri ale istoriei românilor, precum Decebal sau Mihai Viteazul. 

A câștigat în 1977 premiul de interpretare masculină, cel mai bun actor, la Festivalul Internațional de Film de la Moscova, pentru rolul său excepțional (Manlache Preda) din filmul Osânda,  într-o ecranizare de Sergiu Nicolaescu  după “Velerim și Veler Doamne” de Victor Ion Popa. 

 A fost profesor la Institutul de Artă Teatrala si Cinematografică și director al Teatrului Național din  Craiova.  

A decedat în data de 12 decembrie 1983 la București, în vârstă de 52 de ani și a fost  înmormântat la Cimitirul Bellu.

1933: S-a născut Nestor Rateș (sau Ratesh), cunoscut jurnalist român care a activat la postul de radio anticomunist Europa Liberă.

Nestor Ratesh, imagine de arhivă

1934: În  România, este adoptată legea pentru apărarea ordinii de stat, în baza căreia orice grupare politică considerată că periclitează ordinea politică şi socială putea fi imediat dizolvată.

1934: Legea de conversiune a datoriilor agricole.

Legea nr. 33/7 aprilie 1934 pentru lichidarea datoriilor agricole și urbane, publicată în Monitorul Oficial nr. 83/7 aprilie 1934, preciza: „Datoriile debitorilor se reduc cu 50 la suta din cuantumul lor stabilit. Datoriile astfel reduse, se vor plati în 34 rate trimestriale, care vor cuprinde și o dobînda de 3 la suta pe an, plătibile la fiecare 15 Mai și 15 Noemvrie ale fiecărui an, scadenta primei rate fiind la 15 Noemvrie 1934”.

1939: A decedat din viață prof. universitar Gheorghe Longinescu (12 septembrie 1869, Focșani – 7 aprilie 1939, București). A fost membru de onoare al Academiei Române.

La ceas solemn: Gheorghe G. Longinescu – Vrancea Altfel – Blog de atitudine civica

Chimist, specialist în chimie analitică și fizică, a infiintat împreună cu matematicianul Gheorghe Țițeica prestigioasa revista Natura, al cărei director a rămas până la moarte .

1940: La Bucureşti, a avut loc deschiderea oficială a „Institutului Cultural German”.

1941: A murit Lazar Edeleanu, unul dintre  promotorii petrochimiei moderne in Romania; (n. 1 septembrie 1862, București).

A fost un chimist român,autor al procesului de rafinare selectivă a fracțiunilor de petrol pe baza solubilității specifice a diverselor clase de hidrocarburi în dioxid de sulf lichid.

Mandru ca sunt roman: Lazar Edeleanu, chimistul care a pus bazele prelucrarii petrolului

În anul 1887 a obținut  titlul de doctor în chimie cu cercetarea „Asupra unor derivați ai acizilor fenilmetacrilici și fenilizobutirici”, în cadrul căreia a descoperit  fenilizopropilamina, cunoscută în medicină sub numele de „benzedrină”, cu o importantă acțiune stimulatoare asupra sistemului nervos.

Efectul farmacologic psihostimulant al amfetaminei a fost descoperit mai târziu în anii 1920.

Începând din 1910 s- a stabilit in Germania unde s-a consacrat  industrializării procesului de rafinare a petrolului cu bioxid de sulf lichid, fiind și director la „Allgemeine Gesellschaft für Chemiche Industrie”, care, în onoarea inventatorului român, a primit numele de „Edeleanu Gesellschaft” și care funcționează și astăzi în Frankfurt.

Această firmă a înregistrat în 1932 marca „Edeleanu” (reînnoită până în zilele noastre) – marcă pentru grupele de produse: hidrocarburi, carburanți pentru motoare, uleiuri pentru transformator, uleiuri pentru întrerupătoare și turbine, ulei alb, instalații și elemente de instalații pentru îmbunătățirea hidrocarburilor.

In timpul regimuluinazist  din Germania compania Edeleanu a fost cumparată de firma Deutsche Erdöl-AG, iar ulterior a trecut din mână în mână până ce în anul 2002 a fost cumpărată de firma Uhde, aparținând concernului Thyssen- Krupp..

1943: S-a născut în orașul Hotin, azi în Ucraina, regizorul, scenaristul și actorul român Mircea Daneliuc.


A urmat cursurile Liceului Constantin Negruzzi din Iași si in 1966 a absolvit Facultatea de Filologie din cadrul Universității A.I.Cuza din Iași, la sectia de limba franceză, iar în 1972 a absolvit și Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, la secția de regie.

A debutat ca regizor in anul 1975, cu filmul Cursa, pentru care a primit premiul de debut din partea ACIN si care a participat la festivaluri internaționale de film la Belgrad, New Delhi, Cairo, Moscova, Barcelona. Următorul film, Ediție specială, apărut in 1977 ii aducea premiul ACIN pentru regie si participa la Festivalul de Film de la New Delhi.

Când a apărut Proba de microfon în 1988, talentul lui Mircea Daneliuc era confirmat de primul Mare Premiu al ACIN.

A participat cu aceasta pelicula la festivalurile de la Atena, Los Angeles, Roma, Poitiers.

Următoarele filme regizate de el au avut mare succes: 1980- Vânătoarea de vulpi , 1981 – Croaziera, 1984 – Glissando, distins de ACIN cu Marele Premiu, 1988 – Iacob, cu o nominalizare la premiul european Felix ca cel mai bun film si Marele Premiu ACIN, 1991 – A 11-a porunca – UCIN Marele Premiu, 1992 – Tusea si junghiul, cu Premiul special al juriului la UCIN, 1993 – Patul conjugal – Marele Premiu UCIN, 1994- Aceasta lehamite, 1995- Senatorul Melcilor, 2003 – , Ambasadori, căutam patrie, 2005 , Sistem nervos – distins cu premiul Anno Uno in Italia, 2008- Legiunea străină, 2009 – Marilena, 2009 – Cele ce plutesc. 
A semnat și regia câtorva spectacole de teatru ca Emigranții de S. Mrozeck la Teatrul Mic din capitala, Regele desculț de Paul Anghel la Teatrul Bulandra, O noapte furtunoasa de I.L. Caragiale la Teatrul Maria Filotti din Brăila .

A divorțat de actrița Tora Vasilescu și s-a recăsătorit cu Cecilia Bârbora.

Printre cărțile scrise de Mircea Danieliuc se număra Pisica ruptă – roman pentru care a primit premiul ASPRO, Cea mai buna carte a anului 997, Marilena și câteva voluptăți – roman, Șchiopul binemirositor – teatru, Apa din cizme – roman, Doi pinguri- teatru, Strigoii fără țară – roman, Carlo Carlini, iluzionism – teatru, Petru și Pavel – roman, Femei in ghips – teatru, Ora Lanti – roman, pentru care a primit premiul de proza al revistei Ateneu, Cele ce plutesc – roman, cel mai nou volum este Spălări pe cap,care conține proză scurtă și a fost publicat in 2010.
A scris scenariile pentru 19 din filmele pe care le-a regizat si a jucat ca actor in câteva dintre ele. 

1949:  S-a născut Alexandru-Radu Timofte, fost director al Serviciului Român de Informaţii; (m. 19 octombrie 2009).

SRI, -ochiul si timpanul- lui Radu Timofte | Ziarul Curentul

 1954: De Buna-Vestire, în orașul Leova din R.S.S. Moldovenească, s-a născut Ion Aldea-Teodorovici, compozitor şi cantăreţ legendar din Republica Moldova.

Ion Aldea Teodorovici, n.1954-d.1992, compozitor şi interpret român din Republica Moldova
Ion Aldea Teodorovici, n.1954-d.1992,
compozitor şi interpret român din Republica Moldova

Dragostea pentru muzică, manifestată timpuriu, i-a fost cultivată de părinți. Tatăl său, Cristofor Teodorovici, a fost preot.

De la tatăl său, Ion a moștenit dragostea față de muzica sacră, care l-a inspirat în piesele pe care avea să le scrie mai tîrziu.

Împreună cu soția sa, Doina, a militat pentru reunirea Republicii Moldova cu România si pentru revenirea la limba română și grafia latină.

Soții Ion și Doina Aldea Teodorovici sunt primii care în anii 90′ au cantat frumusetea limbii române, despre Eminescu si despre  libertate.

Ei au decedat  în urma unui tragic accident rutier de pe șoseaua DN2 în noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992.

Mașina în care se deplasau Ion și Doina spre Chișinău a intrat într-un copac în apropierea localității Coșereni, la 49 de kilometri de București, România. Doina era însărcinată și aștepta o fetiță.

Moartea celor doi a fost percepută la data respectivă ca o tragedie națională. Cu toate acestea autoritățile nu au investigat cazul, catalogîndu-l drept un nefericit accident, în ciuda faptului că cele mai multe indicii duceau către crimă.

Înmormantarea lui Ion și Doina Aldea Teodorovici a avut loc la 3 noiembrie 1992 la Cimitirul Central Ortodox din mun. Chișinău. O asemenea mulțime n-a mai fost adunată de la proclamarea independenței R.Moldova.

1966: A murit Gheorghe Anghel, sculptor român („Eminescu”, „Andreescu”, „Cărturar”); (n.22.08.1904).

1967: A decedat  lingvistul român George Giuglea, membru al Academiei Române („Elemente străvechi în limba română”, „Din literatura populară de astăzi a Basarabiei”);(n.29.01.1884).

1968: Era creat „Clubul de la Roma”, un for internaţional cu caracter neoficial, care reuneşte personalităţi din diverse domenii de activitate din mai multe ţări de pe glob, inclusiv din România, preocupate de studierea şi dezbaterea principalelor probleme cu care se confruntă lumea contemporană.

1990:  La Bucureşti au avut loc lucrările primei conferinţe na’ionale a Frontului Salvării Naţionale, care a stabilit platforma pentru alegeri.

Ion Iliescu (1990)

Ion Iliescu a fost ales președinte al partidului și a fost desemnat drept candidat al formațiunii la alegerile prezidențiale.

Numerosi cetateni au considerat că noua putere instalata după revoluția din decembrie mima democrația și ca practic in tara nu se făcuse decât o rotație a cadrelor fostei nomenclaturi, astfel incat deciziile conferinței a declanșat fenomenul Piața Universității.

1990: S-a nascut  jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea.

Sorana Cirstea Rogers Cup Toronto: Day 5

 

Sorana Cîrstea Mihaela este o  jucătoare de tenis profesionist , antrenata de Darren Cahill.

1994: A murit la Tg.Mures, Ștefan Dobay, una dintre legendele fotbalului românesc, fost jucator international si antrenor. (n.26 septembrie 1909, Dumbrăvița,Timiș).

Stefan Dobay (ROM) :: Fotos :: ceroacero.es

1999: Fundația Națională pentru Știință și Artă, împreună cu Academia Română, a acordat regizorului Andrei Șerban, Premiul de Excelență în Cultura Românească.

2005: Preşedintele R. Moldova, Vladimir Voronin, a depus jurământul în calitate de şef al statului (n. 25 mai 1941).

A fost preşedintele R. Moldova până pe 11 septembrie 2009

2009: Zeci de mii de persoane au protestat la Chişinău, pentru a cere anularea rezultatelor scrutinului parlamentar, în urma căruia Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a obtinut 49,96% din voturi.

Opozanții  regimului au contestat corectitudinea alegerilor organizate de comuniști in urmă cu două zile.

2009: Alexandru Darie, director al Teatrului Bulandra din Bucureşti, fiul regretatului actor Iurie Darie, a fost reales în funcţia de preşedinte al Uniunii Teatrelor din Europa.

Regizorul Alexandru Darie, internat la terapie intensivă - GAZETA de SUD

2010: S-a lansat în Republica Moldova televiziunea  privata Publika TV

Publika MD - YouTube

2011: A murit deputatul PSD, Victor Surdu (Victor Raul Surdu Soreanu), de profesie inginer; deputat PDAR (Partidul Democrat Agrar din România – partid parlamentar înfiinţat chiar de el) în legislatura 1990-1992 şi din partea PSD în legislatura 2008-2012.

Ciorogarla | Cele mai noi știri | Antena 3

A fost ministru al Agriculturii între anii 1989-1990 şi profesor univesitar între anii 1992-1996 la Facultatea de Agricultură. (n. 1947).

2012: A murit fizicianul Andrei (Mihail) Andrieş din Republica Moldova; (n.24 octombrie 1933, Chisinau).A fost autorul unor importante studii despre proprietăţile electrice şi optice ale semiconductorilor amorfi si a realizat noi tipuri de fibre optice.

Din 1991 a fost membru de onoare din străinătate al Academiei Române.

In memoriam - 2012

Ca preşedinte al Academiei de Ştiinte din R. Moldova, a rămas în istoria acestei instituţii prin numeroase împliniri, între care recunoaşterea limbii române ca limba vorbită de populatia majoritara din Republica Moldova.

 2017: A murit Nicolae-Şerban Tanaşoca, filolog şi istoric, specialist în filologia clasică, în studiul civilizaţiei bizantine şi al culturilor din Balcani.

nicolae-seban-tanasoca

Născut la 3 octombrie 1941, într-o familie de aromâni, profesorul Tanașoca a fost directorul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, for care editează o revistă de prestigiu european.

 Licențiat și doctor (1979) în filologie clasică (greacă și latină) al Universității București, specializat prin activitatea de cercetare în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române în bizantinologie și balcanologie. Cercetător științific din 1964 și director (1997-1999, 2008 – continuare) la acest Institut.

Conferențiar universitar (bizantinologie, literatură comparată, limba greacă) la Catedra de limbi clasice a Universității București, profesor universitar din 1997 la Catedra de Istoria și Teoria Artei, la catedra UNESCO de Studii aprofundate Sud – Est Europene din cadrul Universității Naționale de Arte București,, șeful Catedrei de Istoria și Teoria Artei (2004-2006).

CITIȚI ȘI:

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2020/04/07/o-istorie-a-zilei-de-7-aprilie-video-4/

CALENDAR CREȘTIN ORTODOX

SFÂNTUL MUCENIC CALIOPIE

Viaţa Sfântului Mucenic Caliopie | Doxologia

Sfântul Caliopie a viețuit la sfârșitul secolului al III lea si inceputul secolului al IV lea. A fost unicul fiu al unui părinte senator din Perga Pamfiliei. Din cauza persecuțiilor impotriva creștinilor, mama sa l-a  trimis cu o corabie, în cetatea Pompeiopolis.

Ajuns in aceasta cetate, refuză sa ia parte la o sarbatoare in cinstea zeilor, motiv pentru care este dus la comandantul Maximus.

Sfântul Caliopie va marturisi înaintea acestuia ca este creștin.

 Va fi supus la diferite chinuri, pentru ca în cele din urmă sa fie osândit la moarte pe cruce.

Când a fost dus la locul răstignirii, mama sa a strecurat cinci bani mari de aur in mâna călăului, spunându-i sa-l aseze pe fiul ei cu capul în jos, nu in felul in care a stat Mântuitorul.

A doua zi, când au coborât de pe cruce trupul neinsuflețit al Sfântului Caliopie, mama sa l-a îmbratișt și a murit.

Ei au luat mucenicia cu cinste în anul 304.

Bibliografie (surse):

 1. Acad. Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, editura Cartex, Bucureşti 2008;
 2. Domnii Ţării Moldovei, Chişinău, Civitas 2005;
 3. Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940, Editura Cartier Istoric;
 4. ro.wikipedia.org.
 5. mediafax.ro;
 6. Istoria md.
 7. worldwideromania.com;
 8. Enciclopedia Romaniei.ro
 9. Cinemagia.ro

07/04/2021 - Posted by | ISTORIE ROMANEASCA | , , , , , , , , , , , , , , , ,

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

%d blogeri au apreciat: